Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2021


la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 17.09.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (17.09.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Conţinute de NORMA nr. 19 din 29 iulie 2021
, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 880 din 14 septembrie 2021.

──────────

    ANEXA 1A
                  Soldurile conturilor individuale ale participanţilor

                                în data de ............

	

┌───────┬─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Codul │Data │ │
│Codul │Codul │fondului│evaluării │Codul de │
│de │administratorului│de │soldurilor │operaţiune│
│comandă│ │pensii │conturilor │ │
│ │ │ │individuale│ │
├───────┼─────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │
└───────┴─────────────────┴────────┴───────────┴──────────┘


	

┌───────────┬───────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┐
│CNP │Numele │Prenumele │Contribuţia│Contribuţia│
│participant│participantului│participantului│brută │brută │
│ │ │ │participant│angajator │
├───────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┤
│Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │
└───────────┴───────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┘


	

┌────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Data │Numărul de │Numărul│
│ │ │convertirii │unităţi de │total │
│Data virării│Contribuţia│contribuţiei│fond │de │
│contribuţiei│netă │nete în │aferente │unităţi│
│brute │ │unităţi de │contribuţiei│de fond│
│ │ │fond │nete │(sold │
│ │ │ │ │final) │
├────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│Col. 11 │Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │Col. 15│
└────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────┘


                               Instrucţiuni de completare

        Câmpurile se completează după cum urmează:
	

┌───────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│coloană│ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│1. │Codul de comandă │Codul de comandă │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│2. │Codul │Codul │
│ │administratorului│administratorului│
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│3. │Codul fondului de│Codul fondului de│
│ │pensii │pensii │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data evaluării │
│ │ │soldurilor │
│ │Data evaluării │conturilor │
│ │soldurilor │individuale (data│
│4. │conturilor │ultimei zile │
│ │individuale │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportul) │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │101 - pentru │
│ │ │tranzacţiile │
│ │ │determinate de │
│ │ │transformarea │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │nete, indiferent │
│ │ │de valoarea sau │
│ │ │semnul acesteia; │
│ │ │102 - pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │ajustare a │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │în situaţia în │
│ │ │care tranzacţiile│
│ │ │anterioare tip │
│ │ │101 au adus │
│ │ │soldul contului │
│ │ │la un număr │
│ │ │negativ de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │sau în cazul în │
│ │ │care soldul │
│ │ │contului este │
│ │ │pozitiv, │
│ │ │reflectarea │
│ │ │tranzacţiilor de │
│ │ │ajustare │
│ │ │realizate pentru │
│ │ │alocarea │
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │negative ale │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │în situaţia în │
│ │ │care valoarea │
│ │ │maximă a unităţii│
│ │ │de fond cu care │
│ │ │se face │
│ │ │convertirea │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │negative este │
│ │ │diferită de │
│ │ │valoarea unităţii│
│ │ │de fond din ziua │
│ │ │în care se │
│ │ │efectuează │
│ │ │operaţiunea; │
│ │ │103 - pentru a │
│ │ │raporta valoarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care nu │
│ │ │există tranzacţii│
│ │ │cu cod 101 şi │
│ │ │tranzacţii cu cod│
│ │ │102 în luna │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │întocmit │
│ │ │raportul; │
│ │ │104 - pentru a │
│ │ │raporta valoarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │care a solicitat │
│ │ │transferul │
│ │ │contribuţiilor │
│5. │Codul de │viitoare la │
│ │operaţiune │Pilonul I - │
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │112 - pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │ajustare a │
│ │ │contului │
│ │ │individual, în │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │tranzacţiile │
│ │ │anterioare │
│ │ │asociate alocării│
│ │ │contribuţiei au │
│ │ │fost operate │
│ │ │eronat în contul │
│ │ │altui │
│ │ │participant. Se │
│ │ │vor raporta │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │corecţie atât pe │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │efectuat │
│ │ │conversia eronat │
│ │ │(cu semnul „-”), │
│ │ │cât şi │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │corecţie pe │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care │
│ │ │trebuia să se │
│ │ │efectueze │
│ │ │conversia (cu │
│ │ │semnul,,+”); │
│ │ │113 - pentru a │
│ │ │raporta │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │modificare a │
│ │ │CNP-ului asociat │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului; │
│ │ │114 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │alocare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │prin creditarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului -│
│ │ │aplicabil doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat; │
│ │ │166 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu sunt │
│ │ │gestionate │
│ │ │conturi │
│ │ │individuale; │
│ │ │199 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere/anulare │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │ca efect al │
│ │ │prelucrării │
│ │ │eronate a │
│ │ │contribuţiilor. │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului │
│ │ │(CNP). Se │
│ │ │raportează toţi │
│ │ │participanţii │
│ │ │care au cont │
│ │ │individual la │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │(indiferent de │
│ │ │modalitatea prin │
│ │ │care au aderat la│
│ │ │fond, inclusiv │
│ │ │participanţii │
│6. │CNP participant │decedaţi, │
│ │ │invalizi sau │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │deschis dreptul │
│ │ │la pensie, aflaţi│
│ │ │în termenul de 12│
│ │ │luni specificat │
│ │ │în norma privind │
│ │ │aderarea şi │
│ │ │evidenţa │
│ │ │participanţilor │
│ │ │la fondurile de │
│ │ │pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat). │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numele │
│ │Numele │participantului │
│7. │participantului │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │legale │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Prenumele │
│ │ │participantului │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │legale. Pentru │
│ │ │codul de │
│ │ │operaţiune 112 se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │şirul de │
│ │ │caractere │
│ │ │rezultat prin │
│ │ │concatenarea │
│8. │Prenumele │”datei │
│ │participantului │convertirii │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │alocate eronat” │
│ │ │şi ”CNP-ul │
│ │ │participantului │
│ │ │relaţionat în │
│ │ │tranzacţia │
│ │ │eronată”, │
│ │ │separarea între │
│ │ │cele două tipuri │
│ │ │de informaţii se │
│ │ │va efectua │
│ │ │utilizând ";". │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat, valoarea │
│ │ │în lei a │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │brute suportată │
│ │ │de participant în│
│ │ │numele şi în │
│ │ │contul lui, │
│ │ │conform listelor │
│ │ │de viramente de │
│ │ │la instituţiile │
│ │ │de evidenţă. Suma│
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │brute aferente │
│ │ │tuturor │
│ │ │participanţilor │
│ │ │trebuie să fie │
│ │ │egală cu suma │
│ │Contribuţia brută│totală înscrisă │
│9. │participant │în lista de │
│ │ │viramente a │
│ │ │instituţiei de │
│ │ │evidenţă, după │
│ │ │caz. Pentru codul│
│ │ │102 şi 104 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). Pentru │
│ │ │codul 103 nu se │
│ │ │completează. │
│ │ │Pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │facultative, │
│ │ │valoarea în lei a│
│ │ │contribuţiei │
│ │ │brute suportată │
│ │ │de participant în│
│ │ │numele şi în │
│ │ │contul lui, │
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont. │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │contribuţiei │
│ │ │brute suportată │
│ │ │de angajator în │
│ │ │numele şi în │
│ │ │contul │
│ │ │participantului, │
│ │Contribuţia brută│conform │
│10. │angajator │extrasului de │
│ │ │cont, aferent │
│ │ │fiecărei luni │
│ │ │contributive. Se │
│ │ │completează doar │
│ │ │pentru fondurile │
│ │ │de pensii │
│ │ │facultative, după│
│ │ │caz. │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │contribuţia brută│
│ │ │a participantului│
│ │ │a fost virată în │
│ │ │contul bancar │
│ │ │colector, conform│
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont şi a listei │
│ │ │de viramente │
│ │ │emisă de │
│ │ │instituţiile de │
│ │ │evidenţă, după │
│ │ │caz. │
│ │ │Pentru codul 104 │
│ │ │se completează cu│
│ │Data virării │data │
│11. │contribuţiei │înregistrării │
│ │brute │cererii de │
│ │ │retragere la │
│ │ │administrator. │
│ │ │Dacă valoarea │
│ │ │contribuţiei se │
│ │ │virează în tranşe│
│ │ │se completează cu│
│ │ │cea mai recentă │
│ │ │dată când s-a │
│ │ │virat suma │
│ │ │necesară │
│ │ │completării │
│ │ │integrale a │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont. │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │ │contribuţiei nete│
│ │ │a participantului│
│ │ │care urmează să │
│ │ │fie convertită în│
│ │ │unităţi de fond. │
│ │ │Pentru codul 102 │
│12. │Contribuţia netă │se completează cu│
│ │ │valoarea cu care │
│ │ │se ajustează │
│ │ │contul individual│
│ │ │al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 104 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │contribuţia netă │
│ │ │a participantului│
│ │ │a fost convertită│
│ │Data convertirii │în unităţi de │
│ │contribuţiei nete│fond. Pentru │
│13. │în unităţi de │codul 104 se │
│ │fond │completează cu │
│ │ │data validării de│
│ │ │către instituţia │
│ │ │de evidenţă a │
│ │ │cererii de │
│ │ │retragere. │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │rezultat în urma │
│ │Numărul de │operaţiunii de │
│14. │unităţi de fond │convertire a │
│ │aferente │contribuţiei │
│ │contribuţiei nete│nete. Pentru │
│ │ │codul 104 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├───────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │total, existent │
│ │ │în contul │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului, │
│ │ │în ultima zi │
│ │ │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │Numărul total de │raportul. Pentru │
│15. │unităţi de fond │cazurile de │
│ │(sold final) │comasare a două │
│ │ │conturi │
│ │ │individuale │
│ │ │deţinute de │
│ │ │aceeaşi persoană │
│ │ │pe două CNP-uri │
│ │ │diferite, soldul │
│ │ │final al contului│
│ │ │aferent CNP-ului │
│ │ │vechi se │
│ │ │completează cu │
│ │ │zero. │
└───────┴─────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 1B


1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda iLegis
Testeaza iLegis
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic