Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2021


privind modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.06.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (20.06.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

    Conţinută de ORDINUL nr. 3 din 22 aprilie 2021
, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 28 aprilie 2021.

──────────

    1. La Capitolul II "Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit", punctul 1, alineatul (2)
, formatul formularului de raportare anuală cod 10 - "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 31 decembrie .......... " se modifică şi va avea următorul cuprins:

    " SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

        la data de 31 decembrie ..........

	

┌─────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────┐
│10 │ │- lei - │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │Exerciţiul │
│10.01 - ACTIVE │Cod │financiar │
│ │Poziţie├─────────┬────────┤
│ │ │Precedent│Încheiat│
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Numerar, solduri de numerar la bănci centrale│010 │ │ │
│şi alte depozite la vedere (poz.020+030+040) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Numerar │020 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Solduri de numerar la bănci centrale │030 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte depozite la vedere │040 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare deţinute în vederea │050 │ │ │
│tranzacţionării (poz.060+070+080+090) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate │060 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │070 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │080 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │090 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare nedestinate │ │ │ │
│tranzacţionării, evaluate obligatoriu la │096 │ │ │
│valoarea justă prin profit sau pierdere │ │ │ │
│(poz.097+098+099) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │097 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │098 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │099 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare desemnate ca fiind evaluate│ │ │ │
│la valoarea justă prin profit sau pierdere │100 │ │ │
│(poz.120+130) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │120 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │130 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare evaluate la valoarea justă │ │ │ │
│prin alte elemente ale rezultatului global │141 │ │ │
│(poz.142+143+144) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital │142 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │143 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │144 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active financiare evaluate la cost amortizat │181 │ │ │
│(poz.182+183) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie │182 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Credite şi avansuri │183 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate - │240 │ │ │
│contabilitatea de acoperire │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificările de valoare justă aferente │ │ │ │
│elementelor acoperite în cadrul unei │250 │ │ │
│operaţiuni de acoperire a unui portofoliu │ │ │ │
│împotriva riscului de rată a dobânzii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Investiţii în filiale, asocieri în │ │ │ │
│participaţie şi entităţi asociate │260 │ │ │
│(poz.261+262+263) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare contabilizate la cost │261 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare evaluate la valoarea │262 │ │ │
│justă prin profit sau pierdere │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de participare evaluate la valoarea │ │ │ │
│justă prin alte elemente ale rezultatului │263 │ │ │
│global │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale (poz.280+290) │270 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale │280 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Investiţii imobiliare │290 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări necorporale (poz.310+320) │300 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Fond comercial │310 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte imobilizări necorporale │320 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitele (poz.340+350) │330 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitul curent │340 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Creanţe privind impozitul amânat │350 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte active │360 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi grupuri destinate │ │ │ │
│cedării, clasificate drept deţinute în │370 │ │ │
│vederea vânzării │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│(poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270 │380 │ │ │
│+300+330+360+370) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare deţinute în vederea │010 │ │ │
│tranzacţionării (poz.020+030+040+050+060) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate │020 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Poziţii scurte │030 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │040 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │050 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │060 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare desemnate ca fiind │ │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin profit sau │070 │ │ │
│pierdere (poz.080+090+100) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │080 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │090 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │100 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii financiare evaluate la cost amortizat│110 │ │ │
│(poz.120+130+140) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Depozite │120 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Titluri de datorie emise │130 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii financiare │140 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate - │150 │ │ │
│contabilitatea de acoperire │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificările de valoare justă aferente │ │ │ │
│elementelor acoperite în cadrul unei │160 │ │ │
│operaţiuni de acoperire a unui portofoliu │ │ │ │
│împotriva riscului de rată a dobânzii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230) │170 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile │180 │ │ │
│determinate post-angajare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi│190 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Restructurare │200 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii │210 │ │ │
│fiscale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Angajamente şi garanţii date │220 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte provizioane │230 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitele (poz.250+260) │240 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitul curent │250 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii privind impozitul amânat │260 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital social rambursabil la cerere │270 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte datorii │280 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Datorii incluse în grupuri destinate cedării,│ │ │ │
│clasificate drept deţinute în vederea │290 │ │ │
│vânzării │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL DATORII │300 │ │ │
│(poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital social (poz.020+030) │010 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital vărsat │020 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Capital subscris nevărsat │030 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Prime de capital │040 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de capital emise, altele decât │050 │ │ │
│capitalul social (poz.060+070) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Componenta de capitaluri proprii a │060 │ │ │
│instrumentelor financiare compuse │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte instrumente de capital emise │070 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte capitaluri proprii │080 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea cumulată a altor elemente ale │090 │ │ │
│rezultatului global (poz.095+128) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Elemente care nu vor fi reclasificate în │ │ │ │
│profit sau pierdere │095 │ │ │
│(poz.100+110+120+122+320+330+360) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări corporale │100 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Imobilizări necorporale │110 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din │120 │ │ │
│planurile de pensii cu beneficii determinate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi grupuri destinate │ │ │ │
│cedării, clasificate drept deţinute în │122 │ │ │
│vederea vânzării │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente │ │ │ │
│instrumentelor de capital evaluate la │320 │ │ │
│valoarea justă prin alte elemente ale │ │ │ │
│rezultatului global │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii │ │ │ │
│juste aferente instrumentelor de capital │330 │ │ │
│evaluate la valoarea justă prin alte elemente│ │ │ │
│ale rezultatului global │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente │ │ │ │
│instrumentelor de capital evaluate la │340 │ │ │
│valoarea justă prin alte elemente ale │ │ │ │
│rezultatului global [element acoperit] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente │ │ │ │
│instrumentelor de capital evaluate la │350 │ │ │
│valoarea justă prin alte elemente ale │ │ │ │
│rezultatului global [instrument de acoperire]│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente │ │ │ │
│datoriilor financiare evaluate la valoarea │360 │ │ │
│justă prin profit sau pierdere atribuibile │ │ │ │
│modificărilor riscului de credit propriu │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Elemente care pot fi reclasificate în profit │128 │ │ │
│sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Acoperirea unei investiţii nete într-o │130 │ │ │
│operaţiune din străinătate [partea eficace] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Conversia valutară │140 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente financiare derivate de acoperire.│ │ │ │
│Rezerva din operaţiuni de acoperire a │150 │ │ │
│fluxurilor de trezorerie [partea eficace] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Modificări de valoare justă aferente │ │ │ │
│instrumentelor de datorie evaluate la │155 │ │ │
│valoarea justă prin alte elemente ale │ │ │ │
│rezultatului global │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Instrumente de acoperire [elemente │165 │ │ │
│nedesemnate] │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Active imobilizate şi grupuri destinate │ │ │ │
│cedării, clasificate drept deţinute în │170 │ │ │
│vederea vânzării │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezultatul reportat │190 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Rezerve din reevaluare │200 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Alte rezerve │210 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│(-) Acţiuni proprii │240 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│Profit sau (-) pierdere aferent(ă) │250 │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│(-) Repartizarea profitului │255 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│(-) Dividende interimare │260 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz.010+040+ │300 │ │ │
│050+080+090+190+200+210+240+250+255+260) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤
│TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII │310 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘	

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Administrator,│Întocmit │
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Calitatea │
│ │Semnătura │
│Semnătura │. . . . . . . . . . │
│. . . . . . . ├───────────────────────┤
│. . . │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘


        Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.

        Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit."

    2. La Capitolul II, Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit", punctul 2, alineatul (1), după litera (n)
 se introduce o nouă literă, litera (n^1) cu următorul cuprins:

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.