Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2020


privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 15.07.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (15.07.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

        Conţinute de ORDINUL nr. 4.317 din 21 mai 2020
, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 442 din 26 mai 2020.

──────────

    ANEXA 1
        (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.948/2019
)

                  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

                             pentru anul şcolar 2020 - 2021


	

┌────────┬─────────────────────────────┐
│DATA │ │
│LIMITĂ/ │EVENIMENTUL │
│PERIOADA│ │
├────────┴─────────────────────────────┤
│A. Pregătirea admiterii │
├────────┬─────────────────────────────┤
│ │Anunţarea, de către │
│ │inspectoratele şcolare, a │
│ │metodologiei de organizare a │
│ │probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
│ │Transmiterea de către Comisia│
│27 mai │naţională de admitere a │
│2020 │modelului fişei de înscriere │
│ │în clasa a IX-a şi a anexei │
│ │acesteia, pentru elevii care │
│ │doresc să participe la │
│ │probele de aptitudini sau la │
│ │probe de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei de │
│ │şcolarizare/ofertei de │
│ │formare profesională, │
│ │concretizată în profiluri, │
│ │domenii şi calificări │
│ │profesionale, pentru │
│ │învăţământul liceal, filiera │
│ │tehnologică │
│ │Stabilirea codurilor pentru │
│ │fiecare unitate de învăţământ│
│ │liceal sau profesional pe │
│ │filiere, profiluri, │
│ │specializări/domenii de │
│ │pregătire, limbă de predare │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi de │
│ │învăţământ gimnazial şi la │
│ │nivel judeţean, cuprinzând │
│ │datele personale ale elevilor│
│ │de clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic integrat │
│27 mai │al învăţământului din România│
│2020 │(SIIIR), prin verificarea şi │
│ │corectarea, după caz, a │
│ │informaţiilor privind elevii │
│ │şi formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi │
│ │Tipărirea broşurii care │
│ │cuprinde informaţiile despre │
│ │admitere; postarea broşurii │
│ │pe site-urile inspectoratelor│
│ │şcolare. În broşură se va │
│ │regăsi şi menţiunea că, │
│ │pentru acţiunile care │
│ │presupun prezenţa la unitatea│
│ │de învăţământ a candidaţilor/│
│ │părinţilor este necesară │
│ │informarea, prin telefon sau │
│ │e-mail, a unităţii de │
│ │învăţământ cu privire la │
│ │intenţia de depunere/ │
│ │completare/preluare a │
│ │documentelor, în vederea │
│ │planificării accesului în │
│ │unitatea de învăţământ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile legate de │
│ │admitere │
│ │Transmiterea de către │
│ │inspectorate la şcolile │
│ │gimnaziale a listei centrelor│
│ │de înscriere, precum şi a │
│ │şcolilor arondate fiecărui │
│ │centru │
│ │Afişarea în unităţile de │
│27 mai -│învăţământ gimnazial şi pe │
│2 iunie │site-ul acestora a graficului│
│2020 │şedinţelor/acţiunilor de │
│ │completare a opţiunilor de │
│ │către absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a şi părinţii acestora, │
│ │precum şi a Metodologiei şi a│
│ │Calendarului admiterii în │
│ │învăţământul liceal de stat │
│ │pentru anul şcolar 2020 - │
│ │2021, precum şi o adresă de │
│ │e-mail şi un număr de telefon│
│ │dedicate admiterii în │
│ │învăţământul liceal de stat │
│ │pentru anul şcolar 2020 - │
│ │2021 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul │
│5 iunie │Educaţiei şi Cercetării a │
│2020 │broşurilor de admitere ale │
│ │fiecărui judeţ, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Şedinţe/acţiuni de instruire │
│ │cu părinţii şi elevii pentru │
│ │prezentarea procedurilor de │
│2 - 12 │admitere şi a planului de │
│iunie │şcolarizare, organizate la │
│2020 │unitatea de învăţământ sau │
│ │prin mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, e-mail, │
│ │videoconferinţă on-line │
│ │etc.). │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către fiecare│
│ │unitate de învăţământ │
│ │gimnazial către comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│ │mediile generale de absolvire│
│17 iunie│ale absolvenţilor clasei a │
│2020 │VIII-a, precum şi a listei │
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a bazei│
│18 iunie│de date cuprinzând mediile │
│2020 │generale de absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice completării acestor│
│ │date în aplicaţia informatică│
│ │centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către Comisia│
│ │naţională de admitere către │
│ │comisiile judeţene a bazei de│
│ │date cu mediile de admitere │
│ │şi a ierarhiei judeţene prin │
│ │activarea, în aplicaţia │
│ │informatică centralizată, a │
│ │secţiunilor şi rapoartelor │
│ │specifice │
│29 iunie│Depunerea/transmiterea │
│2020 │declaraţiilor de către │
│ │părinţii sau reprezentanţii │
│ │legali ai candidaţilor care │
│ │optează pentru stabilirea │
│ │mediei la evaluarea naţională│
│ │fără a lua în calcul │
│ │rezultatul la proba de limbă │
│ │şi literatură maternă, la │
│ │secretariatele unităţilor de │
│ │învăţământ de provenienţă │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Completarea de către │
│ │secretariatele şcolilor a │
│ │fişelor de înscriere cu │
│ │numele/codul unităţii de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │datele personale ale │
│30 iunie│absolvenţilor claselor a │
│2020 │VIII-a, cu mediile generale │
│ │de absolvire, cu notele şi │
│ │mediile obţinute la evaluarea│
│ │naţională din clasa a VIII-a,│
│ │cu mediile de admitere, prin │
│ │preluarea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Anunţarea ierarhiei la nivel │
│ │judeţean/al municipiului │
│1 iulie │Bucureşti a absolvenţilor │
│2020 │clasei a VIII-a, conform │
│ │procedurii stabilite de │
│ │Comisia naţională de admitere│
├────────┴─────────────────────────────┤
│B. Probele de aptitudini │
├────────┬─────────────────────────────┤
│ │Înscrierea pentru probele de │
│ │aptitudini, direct la │
│ │unitatea de învăţământ liceal│
│ │/gimnazial sau prin mijloace │
│ │electronice de comunicare şi │
│ │eliberarea/transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere, însoţite de │
│ │documentele prevăzute în │
│ │Anexa 3 la prezentul ordin, │
│2 - 5 │conform procedurii stabilite │
│iunie │de Comisia Naţională de │
│2020 │Admitere │
│ │Notă: Părinţii vor fi │
│ │informaţi, prin afişare la │
│ │avizier şi postare pe │
│ │site-urile instituţiilor, │
│ │după caz, cu privire la │
│ │faptul că aplicaţia │
│ │informatică nu permite │
│ │înscrierea pentru probele de │
│ │aptitudini la mai multe │
│ │unităţi de învăţământ │
├────────┼─────────────────────────────┤
│9 - 12 │Desfăşurarea/echivalarea │
│iunie │probelor de aptitudini, │
│2020 │conform prevederilor din │
│ │Anexa 3 la prezentul ordin │
├────────┼─────────────────────────────┤
│12 iunie│Comunicarea rezultatelor la │
│2020 │probele de aptitudini │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic şi în scris, către│
│ │comisia de admitere judeţeană│
│15 iunie│/a municipiului Bucureşti a │
│2020 │listei candidaţilor declaraţi│
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin completarea │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile de │
│ │învăţământ liceal care au │
│ │organizat probe de aptitudini│
│ │a listei elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin activarea│
│ │rapoartelor specifice în │
│17 iunie│aplicaţia informatică │
│2020 │centralizată │
│ │Actualizarea de către │
│ │comisiile din unităţile de │
│ │învăţământ liceal vocaţional │
│ │a listelor candidaţilor │
│ │declaraţi admişi la probele │
│ │de aptitudini, prin │
│ │eliminarea candidaţilor │
│ │corigenţi, repetenţi, amânaţi│
│ │sau exmatriculaţi, în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile de │
│ │învăţământ liceal care au │
│29 iunie│organizat probe de aptitudini│
│2020 │a bazei de date judeţene │
│ │cuprinzând mediile de │
│ │admitere, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Validarea de către comisia de│
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor admişi la│
│2 iulie │liceele/clasele la care s-au │
│2020 │susţinut probe de aptitudini │
│ │şi comunicarea rezultatelor │
│ │în unitatea de învăţământ │
│ │liceal respectivă, prin │
│ │tipărire din aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de la liceele │
│ │vocaţionale a informaţiilor │
│ │cu privire la candidaţii care│
│ │nu au fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut probe│
│ │de aptitudini, conform │
│ │procedurii stabilite de │
│ │Comisia Naţională de │
│ │Admitere. Candidaţilor care │
│ │nu au fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut probe│
│ │de aptitudini li se poate │
│ │elibera, de către unitatea de│
│ │învăţământ gimnazial, fişa de│
│ │înscriere, pentru completarea│
│ │opţiunilor în vederea │
│ │repartizării computerizate │
│ │*) Nu se eliberează fişă de │
│2 - 3 │înscriere pentru completarea │
│iulie │opţiunilor candidaţilor care │
│2020 │au fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut probe│
│ │de aptitudini, cu excepţia │
│ │candidaţilor admişi care au │
│ │declarat, în scris, că │
│ │renunţă la locul obţinut │
│ │pentru a participa la etapa │
│ │de repartizare computerizată!│
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere, a │
│ │listei candidaţilor declaraţi│
│ │admişi, în fiecare judeţ, la │
│ │clasele pentru care s-au │
│ │susţinut probe de aptitudini,│
│ │prin confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────┴─────────────────────────────┤
│C. Probele de verificare a │
│cunoştinţelor de limbă modernă sau │
│maternă │
├────────┬─────────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi │
│ │transmiterea/completarea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere, conform │
│ │prevederilor din Anexa 4 la │
│ │prezentul ordin. │
│ │Notă: Documentele necesare │
│ │pentru recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│2 - 5 │obţinute la examene cu │
│iunie │recunoaştere internaţională │
│2020 │pentru certificarea │
│ │competenţelor lingvistice în │
│ │limbi străine cu proba de │
│ │verificare a cunoştinţelor de│
│ │limbă modernă pentru │
│ │admiterea în clasele a IX-a │
│ │cu program bilingv de predare│
│ │a unei limbi moderne de │
│ │circulaţie internaţională pot│
│ │fi depuse/transmise la │
│ │unitatea de învăţământ de │
│ │provenienţă până la data de │
│ │10 iunie 2020. │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/echivalarea │
│9 - 12 │probelor de verificare a │
│iunie │cunoştinţelor de limbă │
│2020 │modernă sau maternă, conform │
│ │prevederilor din Anexa 4 la │
│ │prezentul ordin │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor la │
│12 iunie│probele de verificare a │
│2020 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea către comisia de│
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listelor cu rezultatele │
│15 iunie│finale la probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor de│
│ │limbă modernă sau maternă, │
│ │prin completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de înscriere│
│19 - 23 │de la unităţile la care │
│iunie │candidaţii au susţinut │
│2020 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de înscriere│
│ │ale candidaţilor care au │
│25 iunie│participat la probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor de│
│ │limbă modernă sau maternă, la│
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │provenienţă │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a listei│
│ │candidaţilor care au promovat│
│26 iunie│probele de verificare a │
│2020 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi a │
│ │rezultatelor acestora la │
│ │probe, prin introducerea şi │
│ │confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────┴─────────────────────────────┤
│D. Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi │
├────────┬─────────────────────────────┤
│27 mai │Afişarea locurilor speciale │
│2020 │pentru candidaţii romi │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia rromilor │
│ │Recomandările scrise de │
│ │apartenenţă la etnia rromilor│
│ │pot fi eliberate şi on-line. │
│ │În această situaţie, │
│ │recomandarea este transmisă, │
│ │prin e-mail, unităţii de │
│ │învăţământ din care provine │
│ │candidatul, în format pdf., │
│ │având semnătura electronică a│
│27 mai │emitentului. Răspunderea │
│2020 - │pentru autenticitatea şi │
│16 iunie│conţinutul recomandării │
│2020, │revine atât organizaţiei │
│ora 16 │rromilor, care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne proprii │
│ │cu privire la eliberarea │
│ │recomandării, cât şi │
│ │părintelui/tutorelui legal al│
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei recomandări │
│ │de apartenenţă la etnia │
│ │rromilor │
│ │* Orice recomandare depusă │
│ │ulterior acestei perioade nu │
│ │va mai fi luată în │
│ │considerare! │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de către │
│ │candidaţii care solicită │
│ │înscrierea pe locurile │
│ │speciale pentru rromi şi de │
│30 iunie│către părinţii acestora, │
│- 3 │asistaţi de diriginţii │
│iulie │claselor a VIII-a, la │
│2020 │unitatea de învăţământ sau │
│ │prin formular transmis │
│ │electronic │
│ │* Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi │
│ │Repartizata candidaţilor pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi se face computerizat, │
│ │într-o sesiune distinctă, în │
│ │ordinea descrescătoare a │
│4 - 5 │mediei de admitere şi pe baza│
│iulie │opţiunilor completate în fişa│
│2020 │de înscriere, conform unei │
│ │proceduri stabilite la nivel │
│ │naţional, de către Comisia │
│ │naţională de admitere, │
│ │publicate pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al Municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ până│
│ │la data 15 iunie 2020 │
├────────┴─────────────────────────────┤
│E. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special │
├────────┬─────────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi repartizarea │
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special. │
│ │Repartizarea se face conform │
│ │unei proceduri stabilite de │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicate pe │
│2 - 3 │site-ul inspectoratului │
│iulie │şcolar judeţean/al │
│2020 │Municipiului Bucureşti şi │
│ │comunicate unităţilor de │
│ │învăţământ până la data de 16│
│ │iunie 2020. Procedura poate │
│ │să prevadă inclusiv │
│ │posibilitatea de repartizare │
│ │computerizată a candidaţilor,│
│ │în funcţie de opţiunile │
│ │exprimate de aceştia │
├────────┴─────────────────────────────┤
│F. Etapa de repartizare computerizată │
│şi admitere în învăţământul liceal de │
│stat pentru candidaţii din seria │
│curentă, precum şi pentru cei din │
│seriile anterioare care nu împlinesc │
│18 ani până la data începerii │
│cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 │
├────────┬─────────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de către │
│ │absolvenţii clasei a VIII-a │
│ │şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a VIII-a,│
│ │la unitatea de învăţământ sau│
│ │prin formular transmis │
│ │electronic │
│2 - 6 │Orice opţiune greşită poate │
│iulie │conduce la o repartizare │
│2020 │nedorită! │
│ │Completarea fişelor de │
│ │înscriere de către │
│ │absolvenţii clasei a VIII-a │
│ │care doresc să participe la │
│ │admitere în alt judeţ şi │
│ │depunerea/transmiterea │
│ │fişelor, conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Introducerea în baza de date │
│2 - 6 │computerizată (în aplicaţia │
│iulie │informatică centralizată) a │
│2020 │datelor din fişele de │
│ │înscriere │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Verificarea de către părinţi │
│ │şi candidaţi a corectitudinii│
│ │datelor din fişa listată de │
│ │calculator, corectarea │
│3 - 7 │eventualelor greşeli în baza │
│iulie │de date computerizată şi │
│2020 │listarea fişelor corectate │
│ │din calculator, operaţiuni ce│
│ │se vor realiza utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Termenul-limită pentru │
│ │transmiterea bazei de date de│
│ │la centrele de înscriere la │
│ │centrul de admitere judeţean │
│ │/al municipiului Bucureşti, │
│ │precum şi a listei │
│ │absolvenţilor care nu │
│ │participă la repartizarea │
│7 iulie │computerizată, prin │
│2020 │confirmarea operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
│ │Predarea/transmiterea de │
│ │către comisia din centrul de │
│ │înscriere a fişelor de │
│ │opţiuni originale la centrul │
│ │de admitere judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea bazei de date de│
│ │la centrele de admitere │
│ │judeţene/al municipiului │
│8 iulie │Bucureşti la Centrul naţional│
│2020 │de admitere prin confirmarea,│
│ │de către acestea, a │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice, în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Verificarea şi corectarea │
│ │eventualelor erori din bazele│
│ │de date, precum candidaţi │
│ │înscrişi în mai multe judeţe,│
│ │candidaţi aflaţi în baza de │
│ │date pentru admiterea │
│ │computerizată şi care au fost│
│9 iulie │deja admişi la liceele la │
│2020 │care se susţin probe de │
│ │aptitudini etc., de către │
│ │Comisia naţională de admitere│
│ │şi comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti; transmiterea │
│ │modificărilor la comisia │
│ │naţională │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Corectarea erorilor şi │
│9 iulie │confirmarea încheierii │
│2020 │modificărilor în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Repartizarea computerizată în│
│ │învăţământul liceal de stat a│
│10 iulie│absolvenţilor clasei a VIII-a│
│2020 │care nu împlinesc 18 ani până│
│ │la data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020 - 2021 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor repartizaţi │
│ │computerizat în învăţământul │
│ │liceal de stat, conform │
│ │procedurii stabilite de │
│10 iulie│Comisia naţională de admitere│
│2020 │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a listei│
│ │cu locurile neocupate în │
│ │unităţile de învăţământul │
│ │liceal de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti │
├────────┼─────────────────────────────┤
│13 - 20 │Depunerea/transmiterea │
│iulie │dosarelor de înscriere la │
│2020 │şcolile la care candidaţii au│
│ │fost repartizaţi │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământul │
│21 iulie│liceal de stat a situaţiei │
│2020 │locurilor rămase libere în │
│ │urma neînscrierii │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Rezolvarea de către comisia │
│22 - 24 │de admitere judeţeană/a │
│iulie │municipiului Bucureşti a │
│2020 │situaţiilor speciale apărute │
│ │după etapa de repartizare │
│ │computerizată │
├────────┴─────────────────────────────┤
│G. A doua etapă de admitere în │
│învăţământul liceal de stat, pentru │
│candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare │
│care nu împlinesc 18 ani până la data │
│începerii cursurilor anului şcolar │
│2020 - 2021 │
├────────┬─────────────────────────────┤
│ │Afişarea centrului de │
│ │admitere, a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere, │
│ │inclusiv a celor destinate │
│ │candidaţilor romi, a locului │
│ │de desfăşurare şi a │
│ │graficului probelor de │
│ │aptitudini sau de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă ori maternă │
│ │În a doua etapă de admitere │
│24 iulie│în învăţământul liceal de │
│2020 │stat, pentru candidaţii din │
│ │seria curentă, precum şi │
│ │pentru cei din seriile │
│ │anterioare care nu împlinesc │
│ │18 ani până la data începerii│
│ │cursurilor anului şcolar 2020│
│ │- 2021, candidaţii rromi îşi │
│ │păstrează prioritatea pe │
│ │locurile destinate │
│ │candidaţilor rromi care au │
│ │rămas libere după │
│ │soluţionarea situaţiilor │
│ │speciale │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│27 iulie│pentru probele de aptitudini │
│2020 │sau probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────┼─────────────────────────────┤
│28 - 29 │Desfăşurarea/echivalarea │
│iulie │probelor de aptitudini sau de│
│2020 │verificare a cunoştinţelor de│
│ │limbă modernă sau maternă │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor care│
│ │au fost repartizaţi │
│ │computerizat în prima etapă │
│ │de admitere, dar care nu │
│ │şi-au depus dosarele de │
│ │înscriere în termen şi a │
│24 - 30 │candidaţilor care nu au │
│iulie │participat sau au participat │
│2020 │la repartizarea computerizată│
│ │în prima etapă de admitere, │
│ │dar, din diferite motive, nu │
│ │au fost repartizaţi │
│ │computerizat, precum şi a │
│ │absolvenţilor clasei a VIII-a│
│ │care nu au susţinut evaluarea│
│ │naţională │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Repartizarea, de către │
│ │comisia de admitere judeţeană│
│ │/a municipiului Bucureşti, a │
│ │candidaţilor care au fost │
│ │repartizaţi computerizat în │
│ │prima etapă de admitere, dar │
│ │nu şi-au depus/transmis │
│ │dosarele de înscriere în │
│ │termen şi a candidaţilor care│
│ │nu au participat sau au │
│ │participat la repartizarea │
│ │computerizată în prima etapă │
│30 iulie│de admitere, dar, din │
│- 3 │diferite motive, nu au fost │
│august │repartizaţi computerizat, │
│2020 │precum şi a absolvenţilor │
│ │clasei a VIII-a care nu au │
│ │susţinut evaluarea naţională.│
│ │Repartizarea se face conform │
│ │unei proceduri stabilite de │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicate pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │Municipiului Bucureşti şi │
│ │comunicate unităţilor de │
│ │învăţământ până la data de 24│
│ │iulie 2020 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Transmiterea către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│4 august│rezultatelor repartizării │
│2020 │prin confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────┴─────────────────────────────┤
│H. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul seral şi pentru cel cu │
│frecvenţă redusă │
├────────┬─────────────────────────────┤
│ │Anunţarea centrului special │
│ │de înscriere pentru │
│27 mai │candidaţii din seriile │
│2020 │anterioare, care împlinesc 18│
│ │ani până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar 2020│
│ │- 2021 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Anunţarea calendarului │
│ │admiterii la învăţământ seral│
│ │sau cu frecvenţă redusă │
│3 iulie │pentru candidaţii din seriile│
│2020 │anterioare care împlinesc │
│ │vârsta de 18 ani până la data│
│ │începerii cursurilor anului │
│ │şcolar 2020 - 2021 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Înscrierea la învăţământul │
│ │seral sau cu frecvenţă redusă│
│13 - 17 │a candidaţilor din seriile │
│iulie │anterioare care împlinesc │
│2020 │vârsta de 18 ani până la data│
│ │începerii cursurilor anului │
│ │şcolar 2020 - 2021 │
├────────┼─────────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor din│
│ │seriile anterioare care │
│22 - 24 │împlinesc vârsta de 18 ani │
│iulie │până la data începerii │
│2020 │cursurilor anului şcolar 2020│
│ │- 2021 pe locurile de la │
│ │învăţământul seral şi cu │
│ │frecvenţă redusă │
└────────┴─────────────────────────────┘


        NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021.

    ANEXA 2
        (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 4.948/2019
)
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.