Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2020


privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 26.01.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (26.01.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

──────────

        Aprobate prin DECIZIA nr. 360 din 28 februarie 2020
, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 27 martie 2020.

──────────

    ANEXA 1
                  Profilarea penitenciarelor, centrelor de detenţie şi

                           centrelor educative din subordinea

         Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în funcţie de categoriile

       de deţinuţi custodiaţi, precum şi organele judiciare deservite de acestea


	

┌────┬─────────────┬─────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │Categorii de persoane │Categorii de │
│ │ │ │custodiate (în funcţie │persoane │
│ │ │ │de sex, vârstă,situaţie│transferate din │
│ │ │ │juridică, regim de │alte unităţi, │
│Nr. │ │Organe │executare, domiciliu) │pentru │
│crt.│Unitatea │judiciare├───────────────────────┤prezentarea în │
│ │ │deservite│Sex masculin │faţa organelor │
│ │ │ ├───────────┬───────────┤judiciare │
│ │ │ │între 18 şi│peste 21 │deservite de │
│ │ │ │21 ani │ani │locul de │
│ │ │ │(tineri) │(majori) │deţinere │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │- arestaţi │ │
│ │ │ │ │preventiv │ │
│ │ │ │ │la │ │
│ │ │ │ │dispoziţia │ │
│ │ │ │ │organelor │ │
│ │ │ │ │judiciare │ │
│ │ │ │- arestaţi │din │ │
│ │ │ │proventiv │judeţele: │ │
│ │ │ │la │Alba, Sibiu│ │
│ │ │ │dispoziţia │şi │ │
│ │ │ │organelor │Hunedoara. │- toate │
│ │ │ │judiciare │- │categoriile de │
│ │ │ │din │condamnaţi │persoane de sex │
│ │ │ │judeţele: │din regimul│masculin (citate│
│ │ │ │Alba, Sibiu│închis cu │de organele │
│ │ │ │şi │domiciliile│judiciare din │
│ │ │ │Hunedoara; │în │judeţele Alba şi│
│ │ │ │- │judeţele: │Sibiu) şi │
│ │ │ │condamnaţi │Alba, │feminin (citate │
│ │ │ │din │Sibiu, │de organele │
│ │ │Judeţele:│regimurile │Mureş, │judiciare din │
│ │Penitenciarul│Alba, │închis şi │Braşov şi │judeţele Alba, │
│1. │Aiud │Sibiu şi │maximă │Covasna; │Sibiu şi │
│ │ │Hunedoara│siguranţă │- │Hunedoara), │
│ │ │ │cu │condamnaţi │precum şi │
│ │ │ │domiciliile│din regimul│persoane care │
│ │ │ │în │de maximă │prezintă risc │
│ │ │ │judeţele: │siguranţă │pentru siguranţa│
│ │ │ │Bistriţa │cu │penitenciarului,│
│ │ │ │Năsăud, │domiciliile│citate de │
│ │ │ │Maramureş, │în │organele │
│ │ │ │Sălaj, Satu│judeţele: │judiciare din │
│ │ │ │Mare , │Alba, │judeţul │
│ │ │ │Bihor, │Sibiu, │Hunedoara │
│ │ │ │Cluj, Alba,│Mureş, │ │
│ │ │ │Sibiu, │Braşov, │ │
│ │ │ │Hunedoara │Covasna si │ │
│ │ │ │şi Mureş. │Harghita; │ │
│ │ │ │ │- │ │
│ │ │ │ │condamnaţi │ │
│ │ │ │ │în regimul │ │
│ │ │ │ │deschis │ │
│ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │folosirea │ │
│ │ │ │ │la muncă. │ │
└────┴─────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────────┘	

┌────┬─────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, │Categorii │
│ │ │ │vârstă, situaţie juridică, regim de executare, │de persoane│
│ │ │ │domiciliu) │transferate│
│ │ │ │ │din alte │
│ │ │ ├─────────────────────────────┬──────────────────────────┤unităţi, │
│Nr. │ │Organe │ │ │pentru │
│crt.│Unitatea │judiciare│Sex masculin │Sex feminin │prezentarea│
│ │ │deservite│ │ │în faţa │
│ │ │ ├──────────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┤organelor │
│ │ │ │ │ │ │ │judiciare │
│ │ │ │între 18 şi 21│peste 21 ani │între 18 şi│peste 21 ani │deservite │
│ │ │ │ani (tineri) │(majori) │21 ani │(majore) │de locul de│
│ │ │ │ │ │(tinere) │ │deţinere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │- arestate │ │ │
│ │ │ │ │ │preventiv │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │ │condamnate │ │ │
│ │ │ │ │ │la │ │ │
│ │ │ │ │ │dispoziţia │ │ │
│ │ │ │ │ │organelor │ │ │
│ │ │ │ │ │judiciare │ │ │
│ │ │ │ │ │din │ │ │
│ │ │ │ │- arestaţi │judeţele: │ │ │
│ │ │ │ │preventiv la │Arad, │ │ │
│ │ │ │ │dispoziţia │Sălaj, Satu│- arestate │ │
│ │ │ │ │organelor │Mare, │preventiv şi │ │
│ │ │ │ │judiciare din │Bihor, │condamnate la │ │
│ │ │ │ │judeţul Arad; │Timiş şi │dispoziţia │ │
│ │ │ │ │- condamnaţi │Caraş- │organelor │ │
│ │ │ │ │din regimurile│Severin; │judiciare din │- toate │
│ │ │ │ │de maximă │- │judeţele: │categoriile│
│ │ │ │- arestaţi │siguranţă şi │condamnate │Arad, Sălaj, │de │
│ │ │ │preventiv la │închis cu │cu │Satu Mare, │persoane de│
│ │ │ │dispoziţia │domiciliile în│domiciliile│Bihor, Timiş │sex │
│ │ │ │organelor │judeţele: │în │şi │masculin │
│ │ │ │judiciare din │Arad, Timiş, │judeţele: │Caraş-Severin │(citate de │
│ │ │ │judeţul Arad. │Hjnedoara, │Arad, │- condamnate │organele │
│ │ │ │- sancţionaţi │Alba, │Sălaj, Satu│cu domiciliile│judiciare │
│ │ │ │cu măsuri │Caraş-Severin,│Mare, │în judeţele: │din judeţul│
│ │ │ │educative cu │Gorj şi │Bihor, │Arad, Sălaj, │Arad), cu │
│ │ │ │executare sau │Mehedinţi; │Timiş şi │Satu Mare, │excepţia │
│ │ │ │continuare în │- condamnaţi │Caraş- │Bihor, Timiş │persoanelor│
│ │ │Judeţele │penitenciar, │din regimul │Severin; │şi Caraş- │clasificate│
│ │ │Arad, │cu domiciliile│deschis pentru│- │Severin; │să execute │
│2. │Penitenciarul│Timiş şi │în judeţele: │folosirea la │sancţionate│- sancţionate │pedeapsa în│
│ │Arad │Caraş - │Arad, Sălaj, │muncă; │cu măsuri │cu măsuri │regimul │
│ │ │Severin │Satu Mare, │- sancţionaţi │educative │educative cu │semideschis│
│ │ │ │Bihor, Timiş, │cu măsuri │cu │executare sau │şi deschis.│
│ │ │ │Caraş-Severin,│educative cu │executare │continuare în │- toate │
│ │ │ │Maramureş, │executare sau │sau │penitenciar, │categoriile│
│ │ │ │Cluj, Bistriţa│continuare în │continuare │cu domiciliile│de persoane│
│ │ │ │Năsăud, Mureş,│penitenciar, │în │în judeţele: │de sex │
│ │ │ │Sibiu, │cu domiciliile│penitenciar│Arad, Sălaj, │feminin │
│ │ │ │Hunedoara, │în judeţele: │cu │Satu Mare, │(citate de │
│ │ │ │Alba, │Arad, Sălaj, │domiciliile│Bihor, Timiş, │organele │
│ │ │ │Botoşani, │Satu Mare, │în judele: │Caraş-Severin,│judiciare │
│ │ │ │Suceava, laşi,│Bihor, Timiş, │Arad, │Maramureş, │din │
│ │ │ │Vaslui, Bacău │Caraş-Severin,│Sălaj, Satu│Cluj, Bistriţa│judeţele │
│ │ │ │şi Neamţ. │Maramureş, │Mare, │Năsăud, Mureş,│Arad, Timiş│
│ │ │ │ │Cluj, Bistriţa│Bihor, │Sibiu, │şi Caraş- │
│ │ │ │ │Năsăud, Mureş,│Timiş, │Hunedoar, │Severin). │
│ │ │ │ │Sibiu, │Caraş- │Alba, │ │
│ │ │ │ │Hunedoara, │Severin, │Botoşani, │ │
│ │ │ │ │Alba, │Maramureş, │Suceava, Iaşi,│ │
│ │ │ │ │Botoşani, │Cluj, │Vaslui, Bacău │ │
│ │ │ │ │Suceava, laşi,│Bistriţa │şi Neamţ │ │
│ │ │ │ │Vaslui, Bacău │Năsăud, │ │ │
│ │ │ │ │şi Neamţ. │Mureş, │ │ │
│ │ │ │ │ │Sibiu, │ │ │
│ │ │ │ │ │Hunedoara, │ │ │
│ │ │ │ │ │Alba, │ │ │
│ │ │ │ │ │Botoşani, │ │ │
│ │ │ │ │ │Suceava, │ │ │
│ │ │ │ │ │laşi, │ │ │
│ │ │ │ │ │Vaslui, │ │ │
│ │ │ │ │ │Bacău şi │ │ │
│ │ │ │ │ │Neamţ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┘	

┌────┬─────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │ │ │Categorii de persoane custodiate (în │Categorii de │
│ │ │ │funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, │persoane │
│ │ │ │regim de executare, domiciliu) │transferate din│
│ │ │ │ │alte unităţi, │
│ │ │Organe ├──────────────────────┬───────────────────┤pentru │
│Nr. │Unitatea │judiciare│Sex masculin │Sex feminin │prezentarea în │
│crt.│ │deservite│ │ │faţa organelor │
│ │ │ ├───────────┬──────────┼─────────┬─────────┤judiciare │
│ │ │ │între 18 şi│peste 21 │între 18 │peste 21 │deservite de │
│ │ │ │21 ani │ani │şi 21 ani│ani │locul de │
│ │ │ │(tineri) │(majori) │(tinere) │(majore) │deţinere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │- arestaţi│ │ │ │
│ │ │ │ │preventiv │ │ │ │
│ │ │ │ │la │ │ │ │
│ │ │ │ │dispoziţia│ │ │- toate │
│ │ │ │ │organelor │ │ │categoriile de │
│ │ │ │ │judiciare │ │ │persoane de sex│
│ │ │ │- arestaţi │din │- │- │masculin │
│ │ │ │preventiv │judeţele :│arestate │arestate │(citate de │
│ │ │ │la │Bacău şi │preventiv│preventiv│organele │
│ │ │ │dispoziţia │Neamţ; │cu │cu │judiciare din │
│ │ │ │organelor │• │afaceri │afaceri │judeţele Bacău │
│ │ │ │judiciare │condamnaţi│pe rolul │pe rolul │şi Neamţ) şi │
│ │ │ │din │din │organelor│organelor│feminin (citate│
│ │ │ │judeţele: │regimul │judiciare│judiciare│de organele │
│ │ │Judeţele:│Bacău şi │închis cu │din │din │judiciare din │
│3. │Penitenciarul│Bacău, │Neamţ; │domiciliul│judeţele │judeţele:│judeţele │
│ │BACĂU │Neamţ şi │- │în │Botoşani,│Botoşani,│Vaslui, Bacău │
│ │ │Vaslui │condamnaţi │judeţele │Suceava, │Suceava, │şi Neamţ), cu │
│ │ │ │din │Bacău, │Iaşi, │Iaşi, │excepţia │
│ │ │ │regimurile │Neamţ, │Vaslui, │Vaslui, │persoanelor │
│ │ │ │semideschis│Vaslui, │Vrancea │Vrancea │care prezintă │
│ │ │ │şi deschis,│Botoşani, │Buzău, │Buzău, │risc pentru │
│ │ │ │cu │Suceava şi│Galaţi, │Galaţi, │siguranţa │
│ │ │ │domiciliile│Iaşi; │Brăila, │Brăila, │penitenciarului│
│ │ │ │în toate │- │Bacău şi │Bacău şi │care sunt │
│ │ │ │judeţele. │condamnaţi│Neamţ; │Neamţ; │prezentate de │
│ │ │ │ │din │ │ │Penitenciarul │
│ │ │ │ │regimul │ │ │Iaşi. │
│ │ │ │ │deschis │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │folosirea │ │ │ │
│ │ │ │ │la muncă. │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────────┘	

┌────┬─────────────┬─────────┬───────────────┬────────────────┐
│ │ │ │Categorii de │ │
│ │ │ │persoane │Categorii de │
│ │ │ │custodiate (în │persoane │
│ │ │ │funcţie de sex,│transferate din │
│ │ │ │vârstă,situaţie│alte unităţi, │
│Nr. │ │Organe │juridică, regim│pentru │
│crt.│Unitatea │judiciare│de executare, │prezentarea în │
│ │ │deservite│domiciliu) │faţa organelor │
│ │ │ ├───────────────┤judiciare │
│ │ │ │Sex masculin │deservite de │
│ │ │ ├───────────────┤locul de │
│ │ │ │peste 21 ani │deţinere │
│ │ │ │(majori) │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │- toate │
│ │ │ │ │categoriile de │
│ │ │ │ │persoane, cu │
│ │ │ │- condamnaţi │excepţia celor │
│ │ │ │din regimurile │care prezintă │
│ │ │ │semideschis şi │risc pentru │
│4. │Penitenciarul│Judeţul │deschis cu │siguranţa │
│ │Baia Mare │Maramureş│domiciliile în │penitenciarului,│
│ │ │ │judeţele: │precum şi a │
│ │ │ │Maramureş şi │celor de sex │
│ │ │ │Cluj. │feminin care │
│ │ │ │ │sunt prezentate │
│ │ │ │ │de Penitenciarul│
│ │ │ │ │Gherla. │
└────┴─────────────┴─────────┴───────────────┴────────────────┘	

┌────┬─────────────┬─────────┬───────────────┬────────────────┐
│ │ │ │Categorii de │ │
│ │ │ │persoane │Categorii de │
│ │ │ │custodiate │persoane │
│ │ │ │(în funcţie de │transferate din │
│ │ │ │sex, │alte unităţi, │
│ │ │Organe │vârstă,situaţie│pentru │
│Nr. │Unitatea │judiciare│juridică, regim│prezentarea în │
│crt.│ │deservite│de executare, │faţa organelor │
│ │ │ │domiciliu) │judiciare │
│ │ │ ├───────────────┤deservite de │
│ │ │ │Sex masculin │locul de │
│ │ │ ├───────────────┤deţinere │
│ │ │ │peste 21 ani │ │
│ │ │ │(majori) │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │- toate │
│ │ │ │ │categoriile de │
│ │ │ │ │persoane, cu │
│ │ │ │- condamnaţi │excepţia celor │
│ │ │ │din regimurile │care prezintă │
│ │ │Judeţul │semideschis şi │risc pentru │
│5. │Penitenciarul│Bistriţa │deschis cu │siguranţa │
│ │BISTRIŢA │Năsăud │domiciliile în │penitenciarului,│
│ │ │ │judeţele │precum şi a │
│ │ │ │Bistriţa Năsăud│celor de sex │
│ │ │ │şi Cluj. │feminin care │
│ │ │ │ │sunt prezentate │
│ │ │ │ │de Penitenciarul│
│ │ │ │ │Gherla. │
└────┴─────────────┴─────────┴───────────────┴────────────────┘


1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.