Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2018


la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 03.03.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (03.03.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

    ANEXA 1
    Tarifele

              pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate şi

             pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către

                          Autoritatea Navală Română la navele

                     maritime şi pentru personalul navigant maritim


	

┌────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Denumirea │ │Tarif │ │
│Nr. │prestaţiei sau a │U.M. │(euro/ │Observaţii │
│Crt.│operaţiunii │ │U.M.) │ │
│ │specifice │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │4 │5 │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │(1) Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │ │
│ │construcţie şi │ │ │ │
│ │înscrierea în │ │ │ │
│ │registrul de │ │ │ │
│ │evidenţă a │ │ │ │
│ │navelor în │ │ │ │
│ │construcţie/ │ │ │ │
│ │scoaterea din │ │ │ │
│ │evidenţă a │ │ │ │
│ │acestora: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă maritimă │Document │400 │ │
│ │TB > 500 │ │ │ │
│1 ├─────────────────┼──────────┼──────────┤TB - tonajul │
│ │b) navă maritimă │Document │200 │brut al navei │
│ │15 < TB ≤ 500 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) navă maritimă │Document │100 │ │
│ │TB ≤ 15 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d) ambarcaţiune │Document │50 │ │
│ │de pescuit │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │(2) Înscrierea │ │ │ │
│ │modificărilor în │ │ │ │
│ │registrul de │Operaţiune│50 │ │
│ │evidenţă a │ │ │ │
│ │navelor în │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea/ │ │ │ │
│ │prelungirea │ │ │ │
│ │valabilităţii │ │ │ │
│ │permisului │ │ │ │
│ │provizoriu de │ │ │ │
│ │arborare a │ │ │ │
│2 │pavilionului │ │ │ │
│ │român: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă maritimă │Document │150 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) ambarcaţiune │Document │50 │ │
│ │de pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Înmatricularea/ │ │ │ │
│ │prelungirea │ │ │ │
│ │dreptului de │ │ │ │
│ │arborare a │ │ │ │
│ │pavilionului │ │ │ │
│ │român/ │ │ │Tariful │
│ │transcrierea │ │ │include şi │
│3 │dreptului de │ │ │emiterea │
│ │proprietate │ │ │actului de │
│ │pentru nave │ │ │naţionalitate │
│ │maritime angajate│ │ │ │
│ │în voiaje │ │ │ │
│ │internaţionale: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) TB < 500 │Operaţiune│500 │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │b) 500 ≤ TB < │Operaţiune│500+0,3 │ │
│ │10000 │ │(TB-500) │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) 10000 ≤ TB ≤ │Operaţiune│3.350+0,2 │ │
│ │30000 │ │(TB-10000)│ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d) TB ≥ 30000 │Operaţiune│7.350+0,1 │ │
│ │ │ │(TB-30000)│ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Înmatricularea/ │ │ │ │
│ │prelungirea │ │ │ │
│ │dreptului de │ │ │ │
│ │arborare a │ │ │ │
│ │pavilionului │ │ │ │
│ │român/ │ │ │ │
│ │transcrierea │ │ │ │
│ │dreptului de │ │ │TB - tonajul │
│ │proprietate │ │ │brut al navei │
│ │pentru nave │ │ │Tariful │
│4 │maritime angajate│ │ │include şi │
│ │în voiaje │ │ │emiterea │
│ │interne: │ │ │actului de │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤naţionalitate │
│ │a) navă maritimă │Operaţiune│350 │ │
│ │TB > 500 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) navă maritimă │Operaţiune│200 │ │
│ │15 < TB ≤ 500 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) navă maritimă │Operaţiune│100 │ │
│ │≤ 15 TB │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Înmatricularea/ │ │ │ │
│ │prelungirea │ │ │ │
│ │dreptului de │ │ │ │
│ │arborare a │ │ │Tariful │
│ │pavilionului │ │ │include şi │
│5 │român/ │Operaţiune│100 │emiterea │
│ │transcrierea │ │ │actului de │
│ │dreptului de │ │ │naţionalitate │
│ │proprietate │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │ambarcaţiunea de │ │ │ │
│ │pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Înscrierea în │ │ │ │
│ │registrul de │ │ │Tariful │
│ │evidenţă/ │ │ │include şi │
│6 │transcrierea │Operaţiune│100 │emiterea │
│ │dreptului de │ │ │documentului │
│ │proprietate navă │ │ │de evidenţă │
│ │maritimă │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │ │
│ │modificare │ │ │ │
│ │constructivă: │ │ │ │
│7 ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă maritimă │Document │50 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) ambarcaţiune │Document │30 │ │
│ │de pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │ │
│ │dezmembrare a │ │ │ │
│ │navei: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) TB ≤ 500 │Document │50 │ │
│8 ├─────────────────┼──────────┼──────────┤TB - tonajul │
│ │b) 500 < TB │Document │200 │brut al navei │
│ │≤10000 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) TB > 10000 │Document │400 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d) ambarcaţiune │Document │30 │ │
│ │de pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emitere registru │ │ │ │
│9 │sinoptic │Document │100 │ │
│ │permanent │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Verificare │ │ │ │
│ │disponibilitate │ │ │ │
│10 │şi rezervare nume│Operaţiune│50 │ │
│ │navă/ambarcaţiune│ │ │ │
│ │de pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │Preschimbare/ │ │ │care │
│ │emitere duplicat:│ │ │proprietarul/ │
│ │ │ │ │operatorul │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤depune la │
│ │ │ │ │căpitănia │
│ │a) act de │Document │50 │portului de │
│ │naţionalitate │ │ │înmatriculare/│
│11 │ │ │ │înscriere o │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤cerere privind│
│ │ │ │ │înscrierea mai│
│ │b) document de │Document │20 │multor │
│ │evidenţă navă │ │ │modificări, se│
│ │ │ │ │percepe un │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤singur tarif, │
│ │ │ │ │corespunzător │
│ │c) alte documente│Document │10 │preschimbării │
│ │ │ │ │documentului │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Schimbare │ │ │În cazul în │
│ │formular: │ │ │care prin act │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤normativ se │
│12 │a) act de │Document │12 │reglementează │
│ │naţionalitate │ │ │schimbarea │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤modelului şi │
│ │b) document de │Document │7 │conţinutului │
│ │evidenţă navă │ │ │formularului │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emitere │ │ │ │
│ │certificat │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │
│ │evidenţelor │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Navale Române: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) registrul │ │ │ │
│13 │matricol al │ │ │ │
│ │navelor sau │ │ │ │
│ │registrul de │Document │100 │ │
│ │evidenţă al │ │ │ │
│ │navelor în │ │ │ │
│ │construcţie │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) registrul de │Document │50 │ │
│ │evidenţă nave │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emitere copie/ │ │ │ │
│ │adeverinţă │ │ │ │
│ │conformă cu │ │ │ │
│ │înscrisuri, │ │ │ │
│14 │evidenţe sau alte│Document │10 │ │
│ │documente │ │ │ │
│ │statistice ale │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Navale Române │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Retragerea │ │ │ │
│ │dreptului de │ │ │ │
│ │arborare a │ │ │ │
│ │pavilionului │ │ │ │
│ │român şi/sau │ │ │ │
│ │radierea navei/ │ │ │ │
│ │ambarcaţiunii de │ │ │ │
│ │pescuit; │ │ │ │
│ │suspendarea/ │ │ │ │
│15 │prelungirea │ │ │ │
│ │suspendării │ │ │ │
│ │dreptului de │ │ │ │
│ │arborare a │ │ │ │
│ │pavilionului │ │ │ │
│ │român; scoaterea │ │ │ │
│ │din evidenţă a │ │ │ │
│ │navei: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă maritimă │Operaţiune│100 │ │
│ │TB > 500 │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │b) navă maritimă │Operaţiune│50 │Se exceptează │
│ │15 < TB ≤ 500 │ │ │operaţiunile │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤de radiere │
│ │c) navă maritimă │Operaţiune│20 │efectuate din │
│ │TB ≤ 15 │ │ │oficiu. TB - │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤tonajul brut │
│ │d) ambarcaţiune │Operaţiune│5 │al navei │
│ │de pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │(1) Transcrierea │ │ │ │
│ │constituirii, │ │ │ │
│ │transmiterii sau │ │ │ │
│ │stingerii │ │ │ │
│ │garanţiei reale │ │ │ │
│ │sau a altui drept│ │ │ │
│ │real, constituit │ │ │ │
│ │asupra navei/ │ │ │ │
│ │ambarcaţiunii de │ │ │ │
│ │pescuit │ │ │ │
│ │înmatriculate/ │ │ │Tariful │
│ │înscrise: │ │ │include şi │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤emiterea │
│16 │a) navă │Operaţiune│200 │actului de │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤naţionalitate/│
│ │b) ambarcaţiune │Operaţiune│100 │documentului │
│ │de pescuit │ │ │de evidenţă │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │(2) Transcrierea │ │ │ │
│ │actului adiţional│ │ │ │
│ │la contractul de │ │ │ │
│ │garanţie reală │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă │Operaţiune│75 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) ambarcaţiune │Operaţiune│50 │ │
│ │de pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │(1)Transcriere/ │ │ │ │
│ │radiere: contract│ │ │ │
│ │de închiriere, │ │ │ │
│ │bare- boat, │ │ │ │
│ │leasing, │ │ │ │
│ │management, │ │ │ │
│ │comodat, etc., │ │ │ │
│ │drept de │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│ │asupra navei/ │ │ │ │
│ │ambarcaţiunii de │ │ │ │
│ │pescuit │ │ │ │
│ │înmatriculate/ │ │ │ │
│ │înscrise; │ │ │ │
│ │administrator │ │ │ │
│ │judiciar/ │ │ │ │
│ │lichidator; │ │ │Tariful │
│ │încheierii de │ │ │include şi │
│ │încuviinţare │ │ │emiterea │
│17 │privind │ │ │actului de │
│ │autorizarea │ │ │naţionalitate/│
│ │efectuării de │ │ │documentului │
│ │călătorii; proces│ │ │de evidenţă │
│ │verbal de │ │ │ │
│ │sechestru: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă │Operaţiune│200 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) ambarcaţiune │Operaţiune│100 │ │
│ │de pescuit │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │(2) Transcriere │ │ │ │
│ │act adiţional la │ │ │ │
│ │contract │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă │Operaţiune│75 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) ambarcaţiune │Operaţiune│50 │ │
│ │de pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea de: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) foaie │ │ │ │
│ │matricolă pentru │Document │10 │ │
│ │personalul │ │ │ │
│ │navigant │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) brevet │ │ │ │
│ │certificat de │Document │20 │ │
│ │capacitate │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) certificat │ │ │ │
│ │internaţional de │ │ │ │
│ │conducător de │Document │10 │ │
│ │ambarcaţiune de │ │ │ │
│ │agrement │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d) carnet de │Document │20 │ │
│ │marinar │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │e) certificat/ │Document │10 │ │
│ │atestat special │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │f) atestat de │ │ │ │
│ │confirmare a │ │ │ │
│ │brevetului / │ │ │ │
│ │certificatului de│Document │10 │ │
│ │capacitate pentru│ │ │ │
│18 │personalul │ │ │ │
│ │navigant │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │g) atestat de │ │ │ │
│ │confirmare a │ │ │ │
│ │certificatului de│Document │10 │ │
│ │operator de │ │ │ │
│ │radiocomunicaţii │ │ │ │
│ │GMDSS │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │h) atestat de │ │ │ │
│ │recunoaştere a │ │ │ │
│ │brevetului/ │ │ │ │
│ │certificatului de│Document │60 │ │
│ │capacitate pentru│ │ │ │
│ │personalul │ │ │ │
│ │navigant │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │i) atestat de │ │ │ │
│ │recunoaştere a │ │ │ │
│ │certificatului de│Document │40 │ │
│ │operator de │ │ │ │
│ │radiocomunicaţii │ │ │ │
│ │GMDSS │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │j) confirmare │ │ │ │
│ │autenticitate │Document │10 │ │
│ │documente │ │ │ │
│ │navigatori români│ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Viză de │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │originalul │ │ │ │
│ │pentru: │ │ │Operaţiune │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤efectuată de │
│ │a) documentele │ │ │către │
│19 │personalului │Document │1 │personalul │
│ │navigant │ │ │Autorităţii │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤Navale Române │
│ │b) documentele │ │ │ │
│ │navei şi ale │Document │1 │ │
│ │proprietarului/ │ │ │ │
│ │operatorului │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Adnotare stagiu │ │ │ │
│ │de îmbarcare │ │ │ │
│20 │personal navigant│Operaţiune│2 │ │
│ │(ambarcare, │ │ │ │
│ │debarcare) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Reconfirmarea │ │ │ │
│21 │brevetului/ │Operaţiune│5 │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│ │capacitate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Prelungirea │ │ │ │
│22 │valabilităţii │Operaţiune│5 │ │
│ │carnetului de │ │ │ │
│ │marinar │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Înscrierea în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │participării la │ │ │ │
│ │examenul pentru │ │ │ │
│ │obţinere: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) brevet de │ │ │ │
│ │comandant/şef │Examen │600 │ │
│ │mecanic │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) brevet de │ │ │ │
│ │ofiţer punte │Examen │500 │ │
│ │secund/ofiţer │ │ │ │
│ │mecanic secund │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) brevet de │ │ │ │
│ │ofiţer punte/ │Examen │100 │ │
│ │mecanic/ │ │ │ │
│ │electrician │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d) certificat de │ │ │ │
│ │capacitate │Examen │60 │ │
│ │maritim portuar │ │ │ │
│23 ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │e) certificat de │Examen │50 │ │
│ │capacitate │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │f) brevet de │Examen │300 │ │
│ │pilot maritim │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │g) certificat │ │ │ │
│ │internaţional de │ │ │ │
│ │conducător de │ │ │ │
│ │ambarcaţiune de │ │ │ │
│ │agrement: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │g1) clasa A sau B│Examen │150 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │g2) clasa C sau D│Examen │100 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │h) atestat de │Examen │50 │ │
│ │recunoaştere │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │i) certificat de │ │ │ │
│ │capacitate de │Examen │100 │ │
│ │Skipper navă de │ │ │ │
│ │pescuit │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Înscrierea în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │participării la │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │
│ │examenului de │ │ │ │
│ │reconfirmare, de │ │ │ │
│ │diferenţă şi de │ │ │ │
│24 │restanţă pentru: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) brevet maritim│ │ │ │
│ │managerial/pilot │Disciplină│75 │ │
│ │maritim │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) brevet maritim│Disciplină│50 │ │
│ │operaţional │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │c) certificat de │ │ │ │
│ │capacitate │Disciplină│30 │ │
│ │maritim portuar │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d) certificat de │Disciplină│10 │ │
│ │capacitate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Aprobarea │ │ │ │
│ │cursurilor │ │ │ │
│ │organizate de un │ │ │ │
│ │furnizor de │ │ │ │
│ │educaţie, de │ │ │ │
│ │formare │ │ │ │
│ │profesională sau │ │ │ │
│ │de perfecţionare:│ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) curs organizat│ │ │ │
│ │de un furnizor de│Curs │1.000 │ │
│ │educaţie │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) curs de │ │ │ │
│ │formare │Curs │800 │ │
│ │profesională │ │ │ │
│ │(calificare) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│25 │c) curs de │ │ │ │
│ │perfecţionare sau│Curs │900 │ │
│ │specializare │ │ │ │
│ │opţional │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d) curs de │ │ │ │
│ │promovare │Curs │500 │ │
│ │obligatoriu │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │e) curs │ │ │ │
│ │obligatoriu în │ │ │ │
│ │materie de │Curs │1.500 │ │
│ │siguranţa │ │ │ │
│ │maritimă │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │f) curs de │ │ │ │
│ │pregătire │ │ │ │
│ │conducător │Curs │500 │ │
│ │ambarcaţiune de │ │ │ │
│ │agrement │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Supravegherea şi │ │ │ │
│ │monitorizarea │ │ │ │
│ │anuală a │ │ │ │
│ │cursurilor │ │ │ │
│26 │organizate de un │Curs │300 │ │
│ │furnizor de │ │ │ │
│ │educaţie, de │ │ │ │
│ │formare │ │ │ │
│ │profesională sau │ │ │ │
│ │de perfecţionare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Reinspecţia │ │ │ │
│ │cursurilor │ │ │ │
│ │organizate de un │ │ │ │
│ │furnizor de │ │ │ │
│ │educaţie, de │ │ │ │
│ │formare │ │ │ │
│ │profesională sau │ │ │ │
│ │de perfecţionare │ │ │ │
│27 │pentru remedierea│Curs │100 │ │
│ │deficienţelor │ │ │ │
│ │constatate la │ │ │ │
│ │supravegherea sau│ │ │ │
│ │monitorizarea │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │
│ │condiţiilor de │ │ │ │
│ │aprobare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Supravegherea şi │ │ │ │
│ │monitorizarea │ │ │ │
│ │anuala a │ │ │ │
│ │cursurilor de │ │ │ │
│28 │pregătire │Curs │100 │ │
│ │aprobate pentru │ │ │ │
│ │conducător de │ │ │ │
│ │ambarcaţiune de │ │ │ │
│ │agrement │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţia în │ │ │ │
│ │vederea aprobării│ │ │ │
│ │noilor sedii │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│29 │cursurilor │Sediu │100 │ │
│ │organizate de un │ │ │ │
│ │furnizor de │ │ │ │
│ │educaţie, de │ │ │ │
│ │formare │ │ │ │
│ │profesională sau │ │ │ │
│ │de perfecţionare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Reaprobarea │ │ │ │
│ │cursurilor │ │ │ │
│ │organizate de un │ │50% din │ │
│30 │furnizor de │Curs │tarifele │ │
│ │educaţie, de │ │de │ │
│ │formare │ │aprobare │ │
│ │profesională sau │ │ │ │
│ │de perfecţionare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Autorizarea │ │ │ │
│ │operatorilor │ │ │ │
│ │economici pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│31 │activităţilor de │Document │300 │ │
│ │transport naval │ │ │ │
│ │sau de selecţie │ │ │ │
│ │şi plasare a │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │
│ │navigant │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Auditarea │ │ │ │
│ │operatorilor │ │ │ │
│ │economici pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│32 │selecţie şi │Document │200 │ │
│ │plasare a │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │
│ │navigant în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │prevederile │ │ │ │
│ │Convenţiei MLC │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Reinspecţia │ │ │ │
│ │operatorilor │ │ │ │
│ │economici pentru │ │ │ │
│ │remedierea │ │ │ │
│33 │deficienţelor │Operaţiune│100 │ │
│ │constatate la │ │ │ │
│ │controlul privind│ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │
│ │condiţiilor de │ │ │ │
│ │autorizare │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea de │ │ │ │
│ │duplicat şi │ │ │ │
│ │preschimbarea │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│34 │desfăşurarea │Operaţiune│50 │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │transport naval │ │ │ │
│ │sau de selecţie │ │ │ │
│ │şi plasare a │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │
│ │navigant │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Vizarea anuală a │ │ │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │
│35 │activităţii de │Document │100 │ │
│ │transport naval │ │ │ │
│ │sau de selecţie │ │ │ │
│ │şi plasare a │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │
│ │navigant │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Sigilarea actelor│ │ │ │
│36 │de bord şi a │Document │3 │ │
│ │altor documente │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Însoţirea │ │ │ │
│ │transportului │ │ │ │
│ │special pe apă cu│ │ │ │
│37 │mijloace de │Oră │100 │ │
│ │transport ale │ │ │ │
│ │căpităniei de │ │ │ │
│ │port │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Vizarea │ │ │ │
│ │expertizei │ │10% din │ │
│38 │tehnice şi a │Document │valoarea │ │
│ │raportului de │ │expertizei│ │
│ │expertiză │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Vizarea notei de │ │ │ │
│ │protest, a │ │ │ │
│ │protestului de │ │ │ │
│ │mare, a │ │ │ │
│ │raportului de │ │ │ │
│ │avarii cu/fără │ │ │ │
│ │declaraţii │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│39 │a) trei exemplare│Document │50 │ │
│ │originale │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) o copie de pe │ │ │ │
│ │documentul │ │ │ │
│ │existent in │Document │10 │ │
│ │arhiva │ │ │ │
│ │Autorităţii │ │ │ │
│ │Navale Române │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Vizarea │ │ │ │
│ │procesului-verbal│ │ │ │
│ │încheiat între │ │ │ │
│ │terţi privind │ │ │ │
│40 │diverse │Document │25 │ │
│ │operaţiuni în │ │ │ │
│ │port sau la │ │ │ │
│ │bordul navelor │ │ │ │
│ │(la cerere) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea de copii│ │ │ │
│ │de pe raportul │ │ │ │
│ │final de │ │ │ │
│ │constatare în caz│ │ │ │
│41 │de avarii, care │Document │40 │ │
│ │nu fac obiectul │ │ │ │
│ │unui dosar de │ │ │ │
│ │cercetare penală │ │ │ │
│ │(la cerere) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Autorizare │ │ │ │
│ │încărcare/ │ │ │ │
│ │descărcare │ │ │ │
│ │produse │ │ │ │
│42 │petroliere şi │Navă │300 │ │
│ │alte mărfuri │ │ │ │
│ │periculoase în │ │ │ │
│ │alte locuri decât│ │ │ │
│ │cele special │ │ │ │
│ │amenajate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Controlul │ │ │ │
│43 │liniilor de │Navă │120 │ │
│ │încărcare (la │ │ │ │
│ │cerere) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Determinarea │ │ │ │
│44 │cantităţii de │Navă │250 │ │
│ │marfă în navă (la│ │ │ │
│ │cerere) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Constatarea │ │ │ │
│45 │stării mărfurilor│Operaţiune│400 │ │
│ │şi ambalajelor │ │ │ │
│ │(la cerere) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Constatarea │ │ │ │
│ │stării de │ │ │ │
│ │curăţenie a │Magazie/ │ │ │
│46 │magaziilor după │navă │150 │ │
│ │descărcare sau │ │ │ │
│ │spălare (la │ │ │ │
│ │cerere) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │Altele decat │
│ │documentelor de │ │ │cele de la │
│47 │confirmare/ │Document │100 │punctul 14 - │
│ │informaţionale la│ │ │vezi Nota pct.│
│ │cerere │ │ │20 │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │ │
│ │reparaţii pentru │ │ │ │
│ │navele la care │ │ │ │
│ │aceste lucrări se│ │ │ │
│ │execută în alte │ │ │ │
│ │locuri decât în │ │ │ │
│48 │locurile special │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │
│ │reparaţiilor: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) cu │ │ │ │
│ │imobilizarea │Navă │100 │ │
│ │navei │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) alte lucrări │Navă │100 │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Autorizare probe │ │ │ │
│ │motor principal │ │ │ │
│49 │la cheu în dane │Navă │10 │ │
│ │aprobate (la │ │ │ │
│ │cerere) │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Solicitarea │ │ │ │
│ │reţinerii navei: │ │ │TB - tonajul │
│50 ├─────────────────┼──────────┼──────────┤brut al navei │
│ │a) nave maritime │Solicitare│400 │ │
│ │> 500 TB │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │b) nave maritime │Solicitare│100 │ │
│ │≤ 500 TB │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│51 │certificatului de│Navă │100 │ │
│ │echipaj minim de │ │ │ │
│ │siguranţă │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Supravegherea, │ │ │TB - tonajul │
│ │navigaţiei şi │ │ │brut al navei │
│ │managementul │ │ │P - puterea │
│ │traficului naval │ │ │instalată de │
│ │în porturi şi │ │ │propulsie │
│ │formalităţi de │ │ │exprimată în │
│ │sosire plecare: │ │ │Kw │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │a) navă maritimă │ │ │Dar nu mai │
│ │pentru mărfuri │Navă │0,13 x TB │puţin de 200 │
│ │generale (solide)│ │ │euro/navă │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │b) navă maritimă │ │ │Dar nu mai │
│ │port container │Navă │0,10 x TB │puţin de 300 │
│ │ │ │ │euro/navă │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Dar nu mai │
│ │c) navă maritimă │ │ │puţin de 300 │
│ │pentru mărfuri │ │ │euro/navă │
│ │lichide (produse │ │ │(Navelor de │
│ │petroliere, gaze │Navă │0,18 x TB │bunkeraj nu li│
│ │lichefiate, │ │ │se aplică │
│ │substanţe lichide│ │ │baremul minim │
│ │nocive) │ │ │de 300 euro/ │
│ │ │ │ │navă) │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │d) navă maritimă │Navă │0,05 x TB │ │
│ │pentru pasageri │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│52 │e) remorcher │ │ │ │
│ │maritim angajat │Navă │0,08 x P │ │
│ │în voiaje │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │f) navă care │ │ │ │
│ │efectuează curse │ │ │ │
│ │între porturi şi │ │ │ │
│ │platformele │ │ │ │
│ │petroliere şi │ │0,03 x P/ │Cursă - un │
│ │remorcherele │Navă │cursă │voiaj │
│ │maritime care se │ │ │dus-întors │
│ │deplasează între │ │ │ │
│ │porturile │ │ │ │
│ │româneşti pentru │ │ │ │
│ │manevre portuare │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │g) navă care │ │ │ │
│ │participă la │ │ │ │
│ │realizarea de │ │ │ │
│ │lucrări │ │ │ │
│ │hidrotehnice sau │ │ │ │
│ │cercetări │ │0,04 x P/ │ │
│ │ştiinţifice în │Navă │zi │ │
│ │marea teritorială│ │ │ │
│ │şi care │ │ │ │
│ │efectuează │ │ │ │
│ │multiple intrări/│ │ │ │
│ │ieşiri în/din │ │ │ │
│ │port │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Efectuarea │ │ │ │
│ │reinspecţiei la │ │ │ │
│ │controlul PSC/ │ │ │ │
│ │FSC: │ │ │ │
│53 ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) prima │Navă │400 │ │
│ │reinspecţie │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) a II - a │Navă │600 │ │
│ │reinspecţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │c) a III - a │ │ │ │
│ │reinspecţie şi │Navă │800 │ │
│ │următoarele │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Aprobarea şi │ │ │ │
│ │supravegherea │ │ │ │
│ │buncherării/ │ │ │ │
│ │transferului │ │ │ │
│ │buncărului în │ │ │ │
│ │alte locuri decât│ │ │ │
│ │în dane dotate cu│ │ │ │
│54 │instalaţii │ │ │TB - tonajul │
│ │specializate: │ │ │brut al navei │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) TB < 500 │Navă │50 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) TB între 500 │Navă │100 │ │
│ │şi 2000 │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) TB > 2000 │Navă │150 │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Supravegherea │ │ │ │
│ │navigaţiei şi │ │ │ │
│ │managementul │ │ │ │
│ │traficului navei │ │ │ │
│ │maritime: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) radă │ │ │ │
│55 │interioară │ │ │ │
│ │(pentru predare │ │ │ │
│ │reziduri/ │Navă/zi │50 │ │
│ │hidrocarburi, │ │ │ │
│ │slop, bunkeraj, │ │ │ │
│ │adăpost) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) radă │Navă/zi │20 │ │
│ │exterioară │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea titlului│ │ │ │
│ │executoriu - act │ │ │ │
│ │de confirmare a │ │ │ │
│56 │operaţiunilor de │Document │1.000 │ │
│ │asistenţă şi/sau │ │ │ │
│ │de salvare a │ │ │ │
│ │navei │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Activităţi ISM: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │(1) efectuarea │ │ │ │
│ │auditului │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │a) iniţial/ │ │ │Include şi │
│ │reînnoire la │Activitate│1.800 │emiterea │
│ │companie │ │ │certificatului│
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │b) anual la │ │ │Include şi │
│ │companie │Activitate│750 │viză │
│57 │ │ │ │certificat │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │c) suplimentar la│ │ │Include şi │
│ │companie │Activitate│350 │viză │
│ │ │ │ │certificat │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │d) iniţial/ │ │ │Include şi │
│ │reînnoire la navă│Activitate│1.000 │emiterea │
│ │ │ │ │certificatului│
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │e) intermediar / │ │ │Include şi │
│ │anual la navă │Activitate│750 │viză │
│ │ │ │ │certificat │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │f) suplimentar la│ │ │Include şi │
│ │navă │Activitate│350 │viză │
│ │ │ │ │certificat │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │(2) emitere │ │ │ │
│ │certificat ISM │ │ │ │
│ │când auditul se │ │ │ │
│ │face de către o │ │ │ │
│ │organizaţie de │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │
│ │recunoscută │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) document de │ │ │ │
│ │conformitate ( │ │ │ │
│ │DOC ) companie: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a1) pentru un │ │ │ │
│ │singur tip de │Activitate│700 │ │
│ │navă │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a2) pentru │ │ │ │
│ │fiecare tip │ │ │ │
│ │suplimentar de │Tip navă │300 │ │
│ │navă (definiţii │ │ │ │
│ │SOLAS) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) viză anuală │Document │200 │ │
│ │DOC │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) DOC provizoriu│Document │100 │ │
│ │companie │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d) certificat de │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │
│ │siguranţei la │ │ │ │
│ │navă (SMC) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d1) vrachier │Document │300 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d2) petrolier │Document │400 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d3) navă cisternă│ │ │ │
│ │transport gaze │ │ │ │
│ │lichefiate/ │Document │450 │ │
│ │substanţe lichide│ │ │ │
│ │nocive │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d4) navă de │Document │500 │ │
│ │pasageri │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d5) unitate │ │ │ │
│ │mobilă de foraj │Document │500 │ │
│ │marin │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │d6) alt tip de │Document │250 │ │
│ │navă │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │e) viză │ │ │ │
│ │intermediară/ │Document │150 │ │
│ │anuală SMC │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │f) SMC provizoriu│Document │150 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │(3) duplicat DOC/│Document │50 │ │
│ │SMC │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│58 │Activităţi ISPS: │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │(1) efectuare │ │ │ │
│ │audit │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │a) iniţial/ │ │ │Inclusiv │
│ │reînnoire la navă│Activitate│1.300 │emitere │
│ │ │ │ │certificat │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │b) intermediar la│Activitate│750 │Inclusiv viză │
│ │navă │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │c) suplimentar la│Activitate│350 │Inclusiv viză │
│ │navă │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │(2) emitere │ │ │ │
│ │certificat ISPS │ │ │ │
│ │când auditul se │ │ │ │
│ │face de către o │ │ │ │
│ │organizaţie de │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │
│ │recunoscută │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) CISN iniţial/ │Activitate│500 │ │
│ │reînnoire │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) viză │Activitate│150 │ │
│ │intermediară CISN│ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) CISN │Activitate│100 │ │
│ │provizoriu navă │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │(3) duplicat CISN│Activitate│50 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │(4) efectuare │ │ │ │
│ │reinspecţie nave │ │ │ │
│ │la controlul de │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) prima │Activitate│400 │ │
│ │reinspecţie │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) a doua │ │ │ │
│ │reinspecţie şi │Activitate│600 │ │
│ │următoarele │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│59 │certificatului │Document │100 │ │
│ │CLC │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţie în │ │ │ │
│ │vederea emiterii │ │ │ │
│ │permisului de │ │ │ │
│60 │operare pentru: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă tanc │Navă │600 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) barjă tanc │Navă │200 │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Supravegherea pe │ │ │ │
│ │timpul operării: │ │ │ │
│61 ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă tanc │Oră │20 │ │
│ │ │operare │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │b) barjă tanc │Oră │7 │ │
│ │ │operare │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │permisului de │ │ │ │
│62 │lucru pentru │Activitate│100 │ │
│ │lucrări de │ │ │ │
│ │scafandrerie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │terminalele cu│
│ │ │ │ │mai multe │
│ │ │ │ │instalaţii, │
│ │ │ │ │tariful se │
│ │ │ │ │majorează cu │
│ │Inspecţie în │ │2.000/ │1.000 euro pe │
│ │vederea emiterii │ │terminal │fiecare │
│ │certificatului de│ │cu o │instalaţie. În│
│ │conformitate a │ │instalaţie│cazul │
│63 │terminalului de │Terminal │pe o │manipulării │
│ │produse │ │categorie │mai multor │
│ │petroliere, │ │de produse│categorii de │
│ │substanţe lichide│ │manipulate│produse, │
│ │nocive şi gaze │ │declarate │tariful se va │
│ │lichefiate │ │ │majora cu │
│ │ │ │ │1.000 euro │
│ │ │ │ │pentru fiecare│
│ │ │ │ │instalaţie │
│ │ │ │ │specifică │
│ │ │ │ │fiecărui │
│ │ │ │ │produs. │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Reinspecţia │ │ │ │
│ │terminalului de │ │ │ │
│ │produse │ │50% din │ │
│64 │petroliere, │Terminal │tariful de│ │
│ │substanţe lichide│ │inspecţie │ │
│ │nocive şi gaze │ │ │ │
│ │lichefiate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţie în │ │ │ │
│ │vederea emiterii │ │ │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│ │gas-free/non │ │ │ │
│ │gas-free pentru │ │ │ │
│ │nave tip tanc: │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │a) navă până la │1.000 m3 │ │Dar nu mai │
│65 │50.000 m3 │de volum │35 │puţin de 300 │
│ │ │inspectat │ │euro/navă │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.000 m3 │ │ │
│ │ │de volum │ │ │
│ │b) navă peste │inspectat │40 │ │
│ │50.000 m3 │pentru ce │ │ │
│ │ │depăşeşte │ │ │
│ │ │50.000 m3 │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Autorizarea │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │
│ │fizice şi │ │ │ │
│ │juridice române │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │inspectarea │ │ │ │
│ │navelor în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│66 │eliberării │ │ │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│ │gas-free/non │ │ │ │
│ │gas-free │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) eliberarea │Document │500 │ │
│ │autorizaţiei │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) viză anuală │Document │100 │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţie în │1.000 m3 │ │Dar nu mai │
│67 │vederea emiterii │de volum │50 │puţin de 150 │
│ │permisului de │inspectat │ │euro/navă │
│ │lucru cu foc │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţia în │ │ │ │
│ │vederea emiterii │ │ │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│ │gas-free/non │ │ │ │
│ │gas-free la nave │100 m3 de │ │Dar nu mai │
│68 │(tancuri de │volum │50 │puţin de 300 │
│ │combustibil, de │inspectat │ │euro/navă │
│ │ulei, de │ │ │ │
│ │reziduuri │ │ │ │
│ │petroliere, │ │ │ │
│ │substanţe lichide│ │ │ │
│ │nocive şi │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │coferdamuri), │ │ │ │
│ │altele decât │ │ │ │
│ │navele de tip │ │ │ │
│ │tanc pentru │ │ │ │
│ │transportul │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │
│ │petroliere, al │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │
│ │lichefiate sau al│ │ │ │
│ │substanţelor │ │ │ │
│ │lichide nocive │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Supravegherea │ │ │ │
│ │navigaţiei şi │ │ │ │
│ │managementul │ │ │ │
│ │traficului în │ │ │ │
│ │cazul corpurilor │ │ │ │
│ │de nave, │ │ │ │
│ │remorcate pentru │ │ │ │
│ │transport în alte│ │ │ │
│ │şantiere, precum │ │ │ │
│ │şi între porturi:│ │ │ │
│69 ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │a) navă cu │ │ │ │
│ │lungimea max. < │Navă │500 │ │
│ │100 m │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │b) navă cu │ │ │ │
│ │lungimea max. 100│Navă │1.000 │ │
│ │- 150 m │ │ │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │c) navă cu │ │ │ │
│ │lungimea max. > │Navă │2.000 │ │
│ │150 m │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emitere aviz │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │transporturile │ │ │ │
│70 │speciale pentru │Document │100 │ │
│ │care se emit │ │ │ │
│ │avize de │ │ │ │
│ │navigaţie │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Consultanţă de │ │ │ │
│71 │specialitate în │Oră │60 │ │
│ │domeniu │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Eliberarea │ │ │ │
│72 │certificatului │Document │200 │ │
│ │BUNKERS 2001 │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│73 │garanţie │Document │180 │ │
│ │financiară în caz│ │ │ │
│ │de abandon al │ │ │ │
│ │navigatorilor │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Operaţiune │
│ │Operaţiunile │ │ │înmatriculare,│
│ │efectuate pentru │ │ │înscriere, │
│ │ambarcaţiunile de│ │ │transcriere şi│
│74 │pescuit, │Operaţiune│5 │altele │
│ │propulsate prin │ │ │asemenea │
│ │forţă umană │ │ │Tariful nu │
│ │ │ │ │include preţul│
│ │ │ │ │imprimatului │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Avizarea │ │ │ │
│ │documentaţiilor/ │ │ │ │
│ │planurilor de │ │ │ │
│ │construcţii sau │ │ │ │
│ │amenajări │ │ │ │
│ │portuare, montări│ │ │ │
│75 │cabluri, conducte│Document │350 │ │
│ │subacvatice, │ │ │ │
│ │extracţii │ │ │ │
│ │balastiere, │ │ │ │
│ │relocare │ │ │ │
│ │platforme de │ │ │ │
│ │extracţie, etc │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Înscrierea în │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │participării la │ │ │ │
│ │examenul pentru │ │ │ │
│ │obţinerea │ │ │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│76 │atestare a │Examen │50 │ │
│ │conducătorului de│ │ │ │
│ │ambarcaţiune de │ │ │ │
│ │agrement ce │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │
│ │agrement în scop │ │ │ │
│ │comercial │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Emiterea │ │ │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│ │atestare a │ │ │ │
│ │conducătorului de│ │ │ │
│77 │ambarcaţiune │Document │10 │ │
│ │agrement ce │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │
│ │agrement în scop │ │ │ │
│ │comercial │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Prelungirea │ │ │ │
│ │valabilităţii │ │ │ │
│ │certificatului de│ │ │ │
│ │atestare a │ │ │ │
│ │conducătorului de│ │ │ │
│78 │ambarcaţiune │Document │10 │ │
│ │agrement ce │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │
│ │agrement în scop │ │ │ │
│ │comercial │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţia │ │ │ │
│ │iniţială a navei │ │ │ │
│ │în vederea │ │ │ │
│79 │eliberării │Document │800 │ │
│ │Certificatului de│ │ │ │
│ │muncă în sectorul│ │ │ │
│ │maritim │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţia navei │ │ │ │
│ │pentru eliberarea│ │ │ │
│ │Certificatului │ │ │ │
│80 │provizoriu de │Document │500 │ │
│ │muncă în sectorul│ │ │ │
│ │maritim │ │ │ │
│ │provizoriu │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Include: a) │
│ │ │ │ │eliberarea, de│
│ │ │ │ │către │
│ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │competentă, a │
│ │ │ │ │Părţii a I-a a│
│ │ │ │ │Declaraţiei de│
│ │ │ │ │conformitate a│
│ │Eliberarea │ │ │muncii în │
│ │Declaraţiei de │ │ │sectorul │
│81 │conformitate a │Document │400 │maritim b) │
│ │muncii în │ │ │certificarea, │
│ │sectorul maritim │ │ │de către │
│ │ │ │ │autoritatea │
│ │ │ │ │competentă, a │
│ │ │ │ │Părţii a II-a │
│ │ │ │ │a Declaraţiei │
│ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │conformitate a│
│ │ │ │ │muncii în │
│ │ │ │ │sectorul │
│ │ │ │ │maritim │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţia │ │ │ │
│ │intermediară │ │ │ │
│ │efectuată pentru │ │ │ │
│ │a asigura │ │ │ │
│82 │continuitatea │Document │250 │ │
│ │respectării │ │ │ │
│ │cerinţelor │ │ │ │
│ │interne de │ │ │ │
│ │aplicare a │ │ │ │
│ │Convenţiei │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţia pentru │ │ │ │
│ │reînnoirea │ │ │ │
│83 │Certificatului de│Document │700 │ │
│ │muncă în sectorul│ │ │ │
│ │maritim │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţia │ │ │ │
│ │suplimentară │ │ │ │
│ │efectuată pentru │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │
│ │respectării │ │ │ │
│84 │normelor care au │Document │250 │ │
│ │stat la baza │ │ │ │
│ │eliberării │ │ │ │
│ │Certificatului de│ │ │ │
│ │muncă în sectorul│ │ │ │
│ │maritim │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Inspecţia navei │ │ │ │
│ │cu TB < 500 │ │ │ │
│ │pentru eliberarea│ │ │ │
│ │Raportului de │ │ │ │
│85 │inspecţie care │Document │ │ │
│ │atestă │ │ │ │
│ │îndeplinirea │ │ │ │
│ │cerinţelor │ │ │ │
│ │Convenţiei MLC │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │a) iniţială │Document │300 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │b) reînnoire │Document │250 │ │
│ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │c) suplimentară │Document │150 │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Efectuarea │ │ │ │
│86 │reinspecţiei, la │Navă │100 │ │
│ │cerere, la navele│ │ │ │
│ │maritime │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘


        NOTĂ:

    1. Pentru grupurile şcolare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educaţie şi/sau formare profesională nu se tarifează.

    2. Pentru operaţiunile specifice activităţii de eliberare/emitere documente, certificate, copii de pe înscrisuri solicitate şi soluţionate în "Regim de urgenţă" tariful se majorează cu 100%. " Regim de urgenţă" înseamnă soluţionarea cererii în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu excepţia punctelor 18, 20, 21, 22 care vor fi soluţionate într-o zi lucrătoare de la data înregistrării.

    3. Operaţiunea prevăzută la pct. 36 se execută în termen de 8 ore de la efectuarea solicitării.

    4. Tarifele prevăzute la pct. 48 nu se aplică navelor din şantierele navale. Autorizaţia este valabilă 10 zile pentru navele cu operaţiuni portuare şi 30 zile pentru cele fără operaţiuni. După expirarea termenelor este necesară o nouă autorizaţie.

    5. În cazul pct. 50 dacă solicitarea vine din partea echipajului, tariful este de 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.

    6. Tarifele prevăzute la pct. 54 nu se aplică şalupelor, remorcherelor şi navelor tehnice maritime portuare.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.