Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2017


la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2017 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2017


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.09.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (20.09.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ANEXA nr. 1


 (a se vedea imaginea asociată)
	

    *Font 9*
                        Operator de date cu caracter personal: 9596
    ┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
    │Judeţul │Nr. cerere şi data din Registrul │
    │ │electronic de înregistrare al cererilor │
    │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │Centrul Judeţean/Local APIA │ŞTAMPILA (data primirii cererii la │
    │ │Centrul judeţean/local APIA) │
    │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │Numele şi Prenumele funcţionarului APIA │Semnătura funcţionarului care primeşte │
    │care primeşte cererea │cererea │
    │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
    │Nr. unic de identificare solicitant │Număr, data şi ora închiderii cererii în │
    │ │IPA Online │
    │ │ │
    └──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘CERERE UNICĂ DE PLATĂ 2017

    I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:*)

	

    *Font 9*
    ┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │01. Nume persoană fizică/administrator │02. Prenume*) │
    │formă de asociere simplă*) │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │03. CNP*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │04. Denumire formă de asociere simplă*) │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) │
    ├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
    │06a. Beneficiaţi de rentă │06b. Sunteţi membru al unui │
    │viageră? *) Da [] Nu [] │fond mutual? *) Da [] Nu [] │
    └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

        PERSOANE JURIDICE şi PFA/ÎI/ÎF:*)
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │07. Denumire exploataţie/PFA/ÎÎ/IF*) │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │08. Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┬────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │09. Nume administrator/reprezentant*) │10. Prenume administrator/ │
    │ │reprezentant *) │
    ├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
    │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │11. CNP administrator/reprezentant*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │12. Cod ţară şi nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetăţenie)*) │
    ├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬────────────────────┬──┬──┬──┬──┤
    │13. Tip de organizare*) │ │ │14. Cod CAEN │ │ │ │ │
    └─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴────────────────────┴──┴──┴──┴──┘

        SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII/ADRESA DE DOMICILIU:*)
    ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │15. Judeţ*)/Sector*) │16. Localitate*) se completează comună şi sat, după caz │
    │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
    │ │16.1. Oraş/comună*) │16.2. Sat*) │
    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┬─────────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
    │17. Strada *) │18. Nr.*) │19. Cod │20. Bl.*) │21. Sc.*) │22. Ap.*) │
    │ │ │poştal*) │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┴─────────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
    │23. Telefon mobil*) │24. Telefon/Fax*) │25. E-mail │
    └──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
        În cazul în care sediul exploataţiei este diferit de sediul social al societăţii sau
     de adresa de domiciliu, completaţi câmpurile de mai jos:

        SEDIUL EXPLOATAŢIEI/GOSPODĂRIEI:*)
    ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │26. Judeţ*)/Sector*) │27. Localitate*) se completează comună şi sat, după caz │
    │ ├─────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
    │ │27.1. Oraş/comună*) │27.2. Sat*) │
    ├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┬─────────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
    │28. Strada*) │29. Nr.*) │30. Cod │31. Bl.*) │32. Sc.*) │33. Ap.*) │
    │ │ │poştal*) │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────┼───────────┴─────────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
    │34. Telefon mobil*) │35. Telefon/Fax*) │36. E-mail │
    └──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

        COORDONATE BANCARE:*)
    ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
    │37. Banca │38. Filiala │
    ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │ │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
    │39. Nr. cont IBAN │
    ├────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

        ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)
    ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
    │40. Nume │41. Prenume │
    ├─────────────────────────────────────────────────┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
    │42. CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
    │43. Nr. Şi data împuternicirii/procurii notariale │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        Notă: Câmpurile notate cu "*" se completează OBLIGATORIU.


        DATE DESPRE EXPLOATAŢIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE:

        A. DATE DESPRE SECTORUL VEGETAL
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
    │44. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (ha) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
    │45. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (ha) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │(informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
    │46. Utilizaţi apă pentru irigaţii în agricultură ?*) │ Da Nu │
    │(dacă bifaţi cu "DA" veţi prezenta şi documentele │ [] [] │
    │doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru irigaţii) │ │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

        B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC
        (informaţii despre animalele din exploataţia/gospodăria solicitantului, inclusiv
    animalele deţinute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care acestea contribuie
    la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste animale nu fac obiectul nici unei alte
    cereri unice de plată!)

    ┌───────────────────────────┬────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┐
    │47. Dacă deţine animale*) │ Bovine │ Bovine │ Bovine │ Ecvidee │ Ecvidee │ Ovine │
    │ │ >2 ani │6 luni-2 ani │ <6 luni │ >6 luni │ <6 luni │ │
    ├───────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │ Număr │ │ │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │ │Caprine │ Scroafe │ Alte │ Găini │ Alte │ │
    │ │ │ rep.>50 kg │ porcine │ouătoare │ păsări │ │
    │ │ │ │ │ │ curte │ │
    ├───────────────────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
    │ Număr │ │ │ │ │ │ │
    └───────────────────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘

        48. CODUL (CODURILE) EXPLOATAŢIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR FERMEI/GOSPODĂRIEI:*)
        Identificarea unică a exploataţiei zootehnice se face prin asocierea CNP/CUI şi
    ID exploataţie.

        (identificarea exploataţiei/exploataţiilor în RNE ale solicitantului şi/sau ale
    membrilor familiei, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a
    solicitantului. Aceste câmpuri trebuie să fie conforme cu înregistrările din RNE!

    ┌─────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐
    │ CNP/CUI │ ID exploataţie │ CNP/CUI │ ID exploataţie │
    ├─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    └─────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┘
        Notă: Câmpurile notate cu "*" se completează OBLIGATORIU. ATENŢIE! Asocierea CNP/CUI
    şi ID exploataţie din această rubrică (câmpul 48) nu se mai regăsesc declarate într-o altă
    cerere unică de plată la câmpul 48!


    II.A. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ IPA-online 2017

	

    *Font 7*

        ID fermier RO ____________ Nume şi prenume/Denumire exploataţie: ___________________

        Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin (excepţie cazurile
    prevăzute la art. 11, alin. 2^1 din Ordinul MADR nr. 619/2015)

    ┌────┬─────┬─────────────────────┬──────┬──────┬─────┬─────────┬───────┬──────┬─────┬────┬───────────┬─────┬─────────────┬────────────────┐
    │ │ │ │ │ │ │ │Măsuri │ Alti-│Măsu-│Nr. │ │ │ │ Cultură │
    │Nr. │ │ Informaţii │ │ │ │ │de dez-│tudine│ ra │Par-│ Cultură │ │ Suprafaţă │ succesivă │
    │crt.│Judeţ│ identificare parcele│ │ │ │ │voltare│ par- │ 13 │celă│ │ │ Cultură │ pentru strat │
    │ │ │ │ │ │ │ │rurală:│ celă │ │ / │ │ │ - ha - │ vegetal │
    │ │ │ │ │ │ │ │ M10/ │(pen- │ │cul-│ │Anexa│ │ (ZIE) │
    │ │ │ │ │ │ Cod │Suprafaţă│ M11/ │ tru │ │tură│ │ 17b │ │ │
    │ │ ├────────┬──────┬─────┤Pagina│ Nr. │Cate-│ parcelă │ M214*)│ M10: │ │ 1a;│ │ │ │ │
    │ │ │ Locali-│ Cod │ Nr. │hartă │ Par- │gorie│agricolă ├───────┤ P1, │ │ 1b;├─────┬─────┤ │ ├──────┬─────────┤
    │ │ │ tate/ │Siruta│ Bloc│ │ celă │ de │ - ha - │ Cod │P1.2.1│ │ 1c;│Nume │ Cod │ │ │ Cod │Suprafaţă│
    │ │ │ Comună │ │fizic│ │agri- │folo-│ │Pachet │ şi │ │ 1d │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ Oraş │ │ │ │colă │sinţă│ │ │P1.2.2│ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────┼──────┼─────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┬─┬─┬─┬─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┬──┬─┬──┬──┼──────┼─┬─┬─┬─┬─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼─┼──┼──┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴─────┴────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴──────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴──┴──┴─┴──┴──┴──────┼─┼─┼─┼─┼─┤
    │ Total Suprafaţă cultură succesivă pentru strat vegetal│ │ │ │ │ │
    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──┬──┬─┬──┬──┬──────┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                                                    │Total suprafaţă utilizată │ │ │ │ │ │
                                                                                    ├──────────────────────────┼──┼──┼─┼──┼──┤
                                                                                    │Total suprafaţă solicitată│ │ │ │ │ │
                                                                                    └──────────────────────────┴──┴──┴─┴──┴──┘

        Codurile pentru angajamentele aferente Măsurii 214, încheiate în baza PNDR 2007-2013 şi Măsurilor 10 şi 11, încheiate în baza
    PNDR 2014-2020, se vor prelua din Anexa la cerere - tabelul 9.

        Semnătura titular cerere/împuternicit, administrator desemnat/împuternicit (şi ştampilă, după caz) __________ Data ________/2017


    II.E. DECLARAŢIE CIUPERCI 2017

	

    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Ciuperci │
    ├─────────────┬──────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
    │ Denumire │ Coordonate │ Suprafaţa │ Suprafaţa │
    │ │ Geografice │ ciupercărie │ cultivată cu │
    │ │ │ (mp) │ ciuperci │
    │ │ │ │ (mp) │
    ├─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├─────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
    │ │ Total suprafaţă │ │ │
    └─────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

        Semnătura titular cerere/împuternicit, administrator desemnat/
        împuternicit (şi ştampilă, după caz) __________ Data _________/2017


    II.B. DECLARAŢIE ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE) - 2017

	

    *Font 7*
        ID fermier RO ____________ Nume şi prenume /Denumire exploataţie: _______________

    ┌────┬───────┬────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Nr. │ │ Informaţii │ Nr. │ │
    │Crt.│ Judeţ │ identificare parcele │ Parcelă/│ Zone de interes ecologic (ZIE) │
    │ │ ├─────────┬───────┬──────┤ cultură ├────────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
    │ │ │ Locali-│ Cod │ Nr. │ │ Cod ZIE │ Identificator │ ZIE │ Factor │ Factor │ Suprafaţă │
    │ │ │ tate │ Siruta│ Bloc │ │ │ ZIE │ declarată │ de │ de │ ZIE │
    │ │ │ Comună/ │ │fizic │ │ │ │ buc/m/mp │ conversie │ ponderare │ calculată │
    │ │ │ Oraş │ │ │ │ │ │ ha │ │ │ - mp/ha- │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┼───────────┤
    │ TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE (1) │ │
    │ (terase elemente de peisaj, zone tampon, specii forestiere, terenuri agricole împădurite)│ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE (2) │ │
    │ (zone cu strat vegetal - culturi de toamnă şi culturi fixatoare de azot │ │
    │ calculată prin preluare din declaraţie de suprafaţă şi aplicare factor de conversie şi ponderare) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE (1) + (2) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │ TOTAL SUPRAFAŢĂ TEREN ARABIL │ │
    │ (rezultată din declaraţia de suprafaţă) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
    │*) │ % ZIE din TOTAL SUPRAFAŢĂ TEREN ARABIL │ │
    └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

        Excepţii de la obligaţia de a stabili zone de interes ecologic (ZIE) - în cazurile în care proporţiile calculate în
    col. 4 sau 6 sunt minim 75%

    ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐
    │ Suprafaţă │ Suprafaţă │ Suprafaţă │ % teren │ Suprafaţă │ % teren agricol│ Suprafaţă │ Diferenţa │
    │ totală de │ totală de │ teren arabil │ arabil cu │ din teren │ acoperit cu │ pajişte │ suprafaţa │
    │ teren arabil │ teren agricol│ cu iarbă/ │ iarbă/furaje │ agricol │ pajişte │ permanentă │ arabilă care │
    │din declaraţia│din declaraţia│ furaje │ erbacee/ │ acoperit cu │ permanentă/ │ │ nu face │
    │ de suprafaţă │ de suprafaţă │ erbacee/ │ pârloagă/ │ pajişte │ iarbă/furaje │ │ obiectul │
    │ │ │ leguminoase/ │combinaţii ale│ permanentă/ │ erbacee/orez/ │ │ utilizărilor │
    │ │ │ pârloagă/ │acestora din │ iarbă/furaje │ combinaţii din │ │din col 3 sau 5│
    │ │ │ combinaţii │ Suprafaţă │erbacee/orez/ │Suprafaţă totală│ │ │
    │ │ │ale acestora/ │ totală de │ combinaţii │de teren agricol│ │ col 1 - 3 sau │
    │ │ │ │ teren arabil │ale acestora │(col. 5/col. 2) │ │ col 1 - (5-7) │
    │ │ │ │(col.3/col.1) │ │ │ │ │
    ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
    ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘


──────────
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.