Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2015


la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (Anexele nr. 1-12)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.09.2020, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (20.09.2020) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ANEXA 1


	

┌────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE │ │
│ SIGLA*) │ FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI/ │ 010 │
│ ANAF │ DECLARAŢIE DE RADIERE PENTRU │ │
│ │ PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ŞI │ Nr. de operator de │
│ │ ALTE ENTITĂŢI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ │ date cu caracter │
│ │ │ personal - 759 │
└────────────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│I. FELUL DECLARAŢIEI │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│3. DECLARAŢIE DE RADIERE │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │
├───────────────────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┬──────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│2. DENUMIRE │ │
├────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. DOMICILIU FISCAL │
├───────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬─────────┤
│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │
├───────┴─┬───────────────────┴─────────────┴─┬─────┬────┬──┴───┬───┴┬────┬───┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├────┬────┴┬────┬────────────┬───────────────┬┴─────┴────┴──────┴────┴────┴───┤
│Et. │ │Ap. │ │Detalii adresă │ │
├────┴─────┴───┬┴────────────┴────┬──────────┴─┬──────────────────────────────┤
│Cod poştal │ │Ţara │ │
├─────────┬────┴────────────┬─────┴──┬─────────┴──┬────────┬──────────────────┤
│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │
├─────────┴─────────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────────────┤
│4. FORMA DE ORGANIZARE │
├───────────────────┬──┬───────────────┬──┬────────────┬──┬────────────────┬──┤
│Persoană juridică │ │Întreprindere │ │ Asociaţie │ │Asociaţie de │ │
│ │ │familială │ │ │ │proprietari │ │
├───────────────────┼──┼───────────────┼──┼────────────┴──┴────────────────┼──┤
│Fundaţie │ │Federaţie │ │ Sindicat, federaţie sindicală, │ │
│ │ │ │ │ confederaţie │ │
├───────────────────┴──┴───────────────┴──┴────────────────────────────────┼──┤
│ Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│III. REPREZENTARE PRIN: │
├───────────────────┬──┬───────────────┬──┬─────────────┬──┬───────────────┬──┤
│Împuternicit │ │Reprezentant │ │Reprezentant │ │Plătitor de │ │
│ │ │legal │ │fiscal │ │venit │ │
├───────────────────┴──┴─┬─────────────┴──┴──┬──────────┴──┴─┬─────────────┴──┤
│Nr. act împuternicire │ │Data │ │
├────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┤
│Date de identificare │
├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE / NUME, PRENUME │ │
├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIU FISCAL │
├───────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬─────────┤
│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │
├───────┴─┬───────────────────┴─────────────┴─┬─────┬────┬──┴───┬───┴┬────┬───┤
│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │
├────┬────┴┬────┬────────────┬───────────────┬┴─────┴────┼──────┴─┬──┴────┴───┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Telefon │ │
├────┴─────┴────┼────────────┴───────────────┴─┬────────┬┴────────┴───────────┤
│Fax │ │E-mail │ │
├───────────────┴──────────────────────┬──┬──┬─┴┬──┬──┬─┴┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│1. Număr autorizaţie de funcţionare/ Număr act legal de înfiinţare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│3. Felul sediului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Plătitor cu sediul central în România │
├────────────────────────┬──┬─────────────────────┬──┬─────────────────────┬──┤
│Sediul central │ │Sucursală │ │Filială │ │
└────────────────────────┴──┴─────────────────────┴──┴─────────────────────┴──┘
┌───────────────────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│Codul de identificare fiscală al unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înfiinţătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate │
├───────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──┤
│Ţara │ │Filială │ │
├───────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──┤
│Alte subunităţi │ │
├───────────────────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┤
│4. Codul de identificare fiscală al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unităţii divizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│5. Forma juridică │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│6. Forma de proprietate │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│1. Taxa pe valoarea adăugată │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa │
│pe valoarea adăugată cu drept de deducere │
├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴┬──┤
│1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că │ │
│cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de scutire │ │
│prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul │ │
│special de scutire pentru întreprinderile mici │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│deşi cifra de afaceri estimată conform art. 310 alin. (2) din Codul ┌──┤
│Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 │ │
│alin. (1) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni │
│rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării │
│se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în ┌──┤
│cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, │ │
│conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, ┌──┤
│conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe │
│valoarea adăugată cu drept de deducere │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea ┌──┤
│plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│deşi cifra de afaceri realizată conform art. 310 alin. (2) din Codul ┌──┤
│fiscal este inferioară plafonului de scutire p revăzut la art. 310 │ │
│alin. (1) din Codul fiscal │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
│1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni │
│rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării ┌───┤
│se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în │ │
│cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform │ │
│art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, │ │
│conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│1.11. Perioada fiscală │
├────────────────────┬──┬────────────────────┬──┬───────────────────┬─────────┤
│1.11.1 Lunară │ │1.11.3. Semestrială │ │Nr. aprobare organ │ │
│ │ │ │ │fiscal competent │ │
├────────────────────┼──┼────────────────────┼──┼───────────────────┼─────────┤
│1.11.2 Trimestrială │ │1.11.4. Anuală │ │Nr. aprobare organ │ │
│ │ │ │ │fiscal competent │ │
├────────────────────┴──┴────────────────────┴──┴───────────────────┴─────────┤
│Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca │
│persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
│1.12. Ca urmare a încetării activităţii sale economice │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu │ │
│dau drept de deducere a TVA │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.14. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi nici │ │
│nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
│1.15. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra │ │
│de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul │ │
│în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire │ │
│prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal │ │
├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬┴──┤
│1.15.1. Cifra de afaceri din anul precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│realizată, potrivit dispoziţiilor legale în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
│ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│1.15.2. Cifra de afaceri realizată în anul în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curs, până la data depunerii prezentei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculată potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│
├──────────────────────────────────────────────┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│1.16. Începând cu data de │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│2. Impozit pe profit │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│2.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│2.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│2.3. Perioada fiscală │
├────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────────┬───┤
│2.3.1. Trimestrială │ │2.3.2. Anuală, cu plăti anticipate │ │
│ │ │trimestriale │ │
├────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────────┼───┤
│2.3.3. Anuală │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│3.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│3.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│4. Accize │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│4.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│4.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│5.1. Luare în evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│5.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi │
│contribuţii sociale │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. La înfiinţare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
│6.1.1. Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.1.2. Venit total estimat de până la 100.000 euro │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│6.2. Perioada fiscală │
├─────────────────────────────────────┬──┬────────────────────────────────┬───┤
│6.2.1. Lunară potrivit legii │ │ 6.2.2. Lunară prin opţiune │ │
├─────────────────────────────────────┴──┴────────────────────────────────┼───┤
│6.2.3. Trimestrială │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.3.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.3.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.4. Contribuţia de asigurări sociale │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.4.1 Datorată de angajator │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.4.1.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.4.1.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.4.2. Datorată de angajat │ - │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.4.2.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.4.2.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.5. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.5.1 Datorată de angajator │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.5.1.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.5.1.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.5.2 Datorată de angajat │ - │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.5.2.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.5.2.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.6. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator) │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.6.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.6.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.7. Contribuţia de asigurări pentru şomaj │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│6.7.1. Datorată de angajator │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.7.1.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.7.1.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.7.2. Datorată de angajat │ - │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.7.2.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.7.2.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.8. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli │ │
│profesionale (datorată de angajator) │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.8.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.8.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│6.9. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor │ │
│salariale (datorată de angajator) │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│6.9.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│6.9.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│7. Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│7.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│7.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│8. Redevenţe miniere │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│8.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│8.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│9. Redevenţe petroliere │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│9.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│9.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│10. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al │ │
│gazului natural │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│10.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│10.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│11. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a │ │
│dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│11.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│11.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤
│12. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor │ │
│naturale, altele decât gazele naturale │ │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│12.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│12.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│12.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit │
├────────────────────────────────┬──┬─────────────────────────────────────┬───┤
│Exploatare forestieră - │ │ Extracţia cărbunelui superior - │ │
│Cod CAEN 0220 │ │ Cod CAEN 0510 │ │
├────────────────────────────────┼──┼─────────────────────────────────────┼───┤
│Extracţia cărbunelui inferior │ │ Extracţia petrolului brut - │ │
│- Cod CAEN 0520 │ │ Cod CAEN 0610 │ │
├────────────────────────────────┴──┴─────────────────────────────────────┼───┤
│Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu - Cod CAEN 0721 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
│Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
│Alte activităţi extractive │
├────────────────────────┬──┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───┤
│Cod CAEN 0811 │ │ Cod CAEN 0812 │ │ Cod CAEN 0891 │ │
├────────────────────────┼──┼────────────────────┼──┼─────────────────────┼───┤
│Cod CAEN 0892 │ │ Cod CAEN 0893 │ │ Cod CAEN 0899 │ │
├────────────────────────┴──┴────────────────────┴──┴─────────────────────┼───┤
│13. Impozit pe construcţii │ - │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼───┤
│13.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│13.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│14. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│14.1. Luare în │ │Începând cu data de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │ │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│14.2. Scoatere din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│evidenţă │ │Începând cu data de│ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Dizolvare cu lichidare │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│Începerea procedurii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de lichidare │- │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│Radiere │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│2. Dizolvare fără lichidare │
├───────────────────────┬──┬───────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│Divizare │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│Fuziune │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼──┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│Alte cazuri prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de lege │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────────┴──┴──────────────┬────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│Codul de identificare fiscală a unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezultate în urma fuziunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┬──┬──────────────┴────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│3. Radierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înregistrării fiscale │ │De la data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴──┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că │
│ datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Numele persoanei care face declaraţia │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Funcţia │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura │ │
├───────────────────────────────────────┴──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│Data │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completează de personalul organului fiscal │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal │ │
├───────────────────┬──┴────┬──────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤
│Număr înregistrare │ │Dată înregistrare │ │ │/ │ │ │/ │ │ │ │ │
├───────────────────┴───────┼──────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤
│Numele şi prenumele │ │
│persoanei care a verificat │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│Număr legitimaţie │ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘

    Cod 14.13.01.10.11/1


──────────

    *) Notă CTCE:

    Sigla ANAF se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 979 bis din 17 decembrie 2015 la pagina 4 (a se vedea imaginea asociată).

──────────

                                  INSTRUCŢIUNI

                 de completare a formularului (010) "Declaraţie

           de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de

            radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi

                          fără personalitate juridică"

    Depunerea declaraţiei

    Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către:

    - persoanele juridice române/nerezidente,

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.