Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2012


la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 42/2012 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 19.10.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (19.10.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ANEXA 1
    A. Plan de operaţiuni

	

┌────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Metoda de control │Defecte │Cod defect│
│Nr. crt.│verificării │şi aparatura │constatate ├───┬───┬──┤
│ │ │necesară │ │DMi│DMa│DP│
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Placă lipsă │ │ │ │
│ │ │ │sau fixată │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │X │ │
│ │ │ │astfel încât s-ar│ │ │ │
│ │ │ │putea desprinde │ │ │ │
│ │Verificare │ │de pe vehicul │ │ │ │
│ │stare plăci cu │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │numărul de │ │b) Număr de │ │ │ │
│ │înmatriculare, │ │înmatriculare │ │X │ │
│ │concordanţă │ │ilizibil sau │ │ │ │
│ │dintre plăcile │ │lipsă │ │ │ │
│0.1. │cu numărul de │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │înmatriculare │ │c) Numărul de │ │ │ │
│ │şi numărul de │ │înmatriculare de │ │ │ │
│ │înmatriculare │ │pe placă nu este │ │X │ │
│ │din documentele│ │în concordanţă cu│ │ │ │
│ │vehiculului (CI│ │documentele │ │ │ │
│ │şi/sau CIV) │ │vehiculului │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Placă │ │ │ │
│ │ │ │deteriorată / │X │X │ │
│ │ │ │confecţionată │ │ │ │
│ │ │ │artizanal │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Lipsă număr de│ │ │ │
│ │ │ │identificare │ │ │ │
│ │ │ │poansonat sau │ │ │ │
│ │ │ │lipsă plăcuţă │ │X │ │
│ │ │ │producător cu │ │ │ │
│ │ │ │număr de │ │ │ │
│ │ │ │identificare, │ │ │ │
│ │ │ │după caz │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Număr de │ │ │ │
│ │ │ │identificare │ │ │ │
│ │ │ │incomplet, │ │X │ │
│ │ │ │ilizibil parţial │ │ │ │
│ │ │ │sau total │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Număr de │ │ │ │
│ │ │ │identificare │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │neconform cu │ │X │ │
│ │ │după curăţarea │documentele sau │ │ │ │
│ │ │locurilor unde se │înregistrările │ │ │ │
│ │ │află poansonate │vehiculului │ │ │ │
│ │ │numărul de ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │identificare şi │d) Autovehiculul │ │ │ │
│ │ │seria de motor sau│prezentat la ITP │ │ │ │
│ │ │plăcuţele │nu corespunde cu │ │ │ │
│ │ │producătorului. Se│datele din CIV │ │ │ │
│ │Verificare │verifică │privind: │ │ │ │
│ │concordanţă │concordanţa dintre│categoria, │ │X │ │
│ │dintre datele │vehiculul │caroseria, marca,│ │ │ │
│0.2. │prelevate de pe│prezentat la ITP │tipul │ │ │ │
│ │autovehiculul │si datele din CIV │vehiculului, │ │ │ │
│ │prezentat la │privind: │codul motorului, │ │ │ │
│ │ITP şi datele │categorie, │seria motorului │ │ │ │
│ │din CIV │caroserie, marcă, │sau culoarea │ │ │ │
│ │ │tip, număr de ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │identificare │e) Număr de │ │ │ │
│ │ │poansonat sau │identificare sau │ │ │ │
│ │ │ştanţat pe plăcuţa│serie motor │ │X │ │
│ │ │producătorului, │modificate sau │ │ │ │
│ │ │prindere plăcuţă │poansonate │ │ │ │
│ │ │producător, cod │neconform │ │ │ │
│ │ │motor, serie ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │motor, culoare │f) Suportul pe │ │ │ │
│ │ │ │care se află │ │ │ │
│ │ │ │poansonat numărul│ │ │ │
│ │ │ │de identificare │ │ │ │
│ │ │ │este fixat │ │X │ │
│ │ │ │artizanal pe │ │ │ │
│ │ │ │vehicul (ex. │ │ │ │
│ │ │ │înconjurat de un │ │ │ │
│ │ │ │cordon de sudură)│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Vehiculul are │ │ │ │
│ │ │ │aplicat un colant│ │ │ │
│ │ │ │de altă culoare │ │ │ │
│ │ │ │decât cea din CIV│ │X │ │
│ │ │ │pe o suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │mai mare de 50% │ │ │ │
│ │ │ │din suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│1. SISTEM DE FRÂNARE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1 Stare mecanică şi funcţionare │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │Inspecţie vizuală │a) Efort excesiv │ │ │ │
│ │ │şi funcţională a │la acţionarea │ │X │ │
│ │ │componentelor, în │pedalei/manetei │ │ │ │
│ │Ax pedală frână│timp ce sistemul ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│1.1.1. │de serviciu/ax │de frânare este │b) Uzură avansată│ │X │ │
│ │manetă de frână│acţionat Notă: │sau joc excesiv │ │ │ │
│ │ │Autovehiculele cu ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │servofrână trebuie│c) Lipsă │ │ │ │
│ │ │inspectate cu │siguranţă la │ │ │X │
│ │ │motorul oprit │pedală │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Cursă excesivă│ │ │ │
│ │ │ │sau insuficientă │ │X │ │
│ │ │ │a dispozitivului │ │ │ │
│ │ │ │de acţionare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispozitivul │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │de acţionare nu │ │X │ │
│ │ │şi funcţională a │revine corect la │ │ │ │
│ │Pedală / manetă│componentelor, în │poziţia iniţială │ │ │ │
│ │de frână şi │timp ce sistemul ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│1.1.2. │cursa │de frânare este │c) Îmbrăcăminte │ │ │ │
│ │dispozitivului │acţionat Notă: │pedală (dacă a │ │ │ │
│ │de acţionare a │Autovehiculele cu │fost prevăzută de│ │ │ │
│ │frânei │servofrână trebuie│producător) │X │ │ │
│ │ │inspectate cu │uzată, fixată │ │ │ │
│ │ │motorul oprit │incorect sau │ │ │ │
│ │ │ │lipsă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Dispozitivul │ │ │ │
│ │ │ │de acţionare │ │X │ │
│ │ │ │deformat excesiv,│ │ │ │
│ │ │ │fisurat, rupt │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Sistemul de │ │ │ │
│ │ │ │blocare al │ │ │ │
│ │ │ │mecanismului cu │ │X │ │
│ │ │ │clichet │ │ │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Uzură excesivă│ │ │ │
│ │ │ │a axului │ │ │ │
│ │ │ │levierului sau a │ │X │ │
│ │ │ │mecanismului cu │ │ │ │
│ │Element de │ │clichet al │ │ │ │
│ │acţionare │Inspecţie vizuală │levierului │ │ │ │
│ │pentru frâna de│şi funcţională a ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │staţionare, │componentelor în │c) Cursă prea │ │ │ │
│1.1.3. │levier de │timp ce sistemul │mare a levierului│ │X │ │
│ │comandă, │de frânare este │(reglaj incorect)│ │ │ │
│ │mecanism cu │acţionat ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │clichet │ │d) Element de │ │ │ │
│ │ │ │acţionare lipsă, │ │X │ │
│ │ │ │deteriorat sau │ │ │ │
│ │ │ │nefuncţional │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Sistem │ │ │ │
│ │ │ │inoperant (cursă │ │ │ │
│ │ │ │prea mică, prea │ │ │ │
│ │ │ │mare sau orice │ │X │ │
│ │ │ │element │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat sau │ │ │ │
│ │ │ │reglat │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător) │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Dispozitiv │ │ │ │
│ │ │ │servofrână │ │X │ │
│ │ │ │deteriorat sau │ │ │ │
│ │ │ │ineficient │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Pompă centrală│ │ │ │
│ │ │ │neetanşă/defectă │ │ │ │
│ │ │ │(pierde presiunea│ │ │ │
│ │ │ │la apăsarea │ │X │X │
│ │ │ │constantă a │ │ │ │
│ │ │ │pedalei sau │ │ │ │
│ │ │ │manetei) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │X │
│ │ │ │a pompei centrale│ │ │ │
│ │ │ │de frână │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Dispozitiv │şi funcţională a │d) Cantitate │ │ │ │
│ │servofrână, │componentelor în │insuficientă a │ │X │ │
│1.1.4. │pompă centrală │timp ce sistemul │lichidului de │ │ │ │
│ │de frână │de frânare este │frână │ │ │ │
│ │ │acţionat ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Lipsă capac │ │ │ │
│ │ │ │rezervor lichid │X │ │ │
│ │ │ │de frână │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Martor nivel │ │ │ │
│ │ │ │lichid de frână │X │ │ │
│ │ │ │aprins sau defect│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │defectuoasă a │ │ │ │
│ │ │ │dispozitivului de│ │ │ │
│ │ │ │avertizare în caz│ │ │ │
│ │ │ │de nivel │X │ │ │
│ │ │ │insuficient a │ │ │ │
│ │ │ │lichidului de │ │ │ │
│ │ │ │frână (dacă este │ │ │ │
│ │ │ │prevăzut de │ │ │ │
│ │ │ │producător) │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Risc iminent │ │ │ │
│ │ │ │de fisurare sau │ │X │X │
│ │ │ │rupere │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Conductă sau │ │ │ │
│ │ │ │conexiune │ │ │ │
│ │ │ │neetanşă │ │X │X │
│ │ │ │(pierderi reduse │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │/ importante) │ │ │ │
│ │Conducte de │a componentelor în├─────────────────┼───┼───┼──┤
│1.1.5. │frână rigide │timp ce sistemul │c) Deteriorări │ │ │ │
│ │ │de frânare este │sau coroziuni │ │X │X │
│ │ │acţionat │excesive │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Conductă │ │ │ │
│ │ │ │poziţionată │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Conductă │ │ │ │
│ │ │ │fisurată sau │ │ │X │
│ │ │ │ruptă │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Risc iminent │ │ │ │
│ │ │ │de fisurare sau │ │X │X │
│ │ │ │rupere │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Racord │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat, cu │ │ │ │
│ │ │ │puncte de │X │X │ │
│ │ │ │frecare, răsucit │ │ │ │
│ │ │ │sau prea scurt │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Inspecţie vizuală │c) Racord sau │ │ │ │
│ │Racorduri │a componentelor în│conexiune │ │ │ │
│1.1.6. │flexibile de │timp ce sistemul │neetanşă │ │X │X │
│ │frână │de frânare este │(pierderi reduse/│ │ │ │
│ │ │acţionat │importante) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Umflare │ │ │ │
│ │ │ │excesivă la │ │X │X │
│ │ │ │presiune │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Racord cu │ │X │ │
│ │ │ │porozităţi │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Racord fisurat│ │ │X │
│ │ │ │sau rupt │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Uzură excesivă│ │ │ │
│ │ │ │(la o roată/la │ │X │X │
│ │ │ │mai multe roţi) │ │ │ │
│ │Garnituri de │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │fricţiune │Inspecţie vizuală │b) Garnituri │ │ │ │
│1.1.7. │(plăcuţe, │acolo unde există │contaminate cu │ │ │ │
│ │saboţi) │zonă de vizitare │ulei sau unsoare │ │X │X │
│ │ │ │(la o roată / la │ │ │ │
│ │ │ │mai multe roţi) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Lipsă │ │ │X │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Uzură │ │ │ │
│ │ │ │excesivă, │ │ │ │
│ │ │ │şanţuri, fisuri, │ │ │ │
│ │ │ │spărturi, fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │X │
│ │ │ │sau alte defecte │ │ │ │
│ │ │ │care compromit │ │ │ │
│ │ │ │siguranţa (la o │ │ │ │
│ │ │ │roată/la mai │ │ │ │
│ │ │ │multe roţi) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Tamburi sau │ │ │ │
│ │ │ │discuri ancrasate│ │ │ │
│ │ │ │cu ulei sau │ │X │X │
│ │ │ │unsoare (la o │ │ │ │
│ │Tamburi şi │Inspecţie vizuală,│roată/la mai │ │ │ │
│1.1.8. │discuri de │inclusiv în zona │multe roţi) . │ │ │ │
│ │frână │de ventilaţie ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Tambur sau │ │ │X │
│ │ │ │disc lipsă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Platou fixat │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător, │ │X │ │
│ │ │ │joc platou │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Joc disc de │ │ │X │
│ │ │ │frână │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Disc frână │ │ │ │
│ │ │ │deformat sau │ │ │ │
│ │ │ │tambur ovalizat │ │X │X │
│ │ │ │(la o roată/la │ │ │ │
│ │ │ │mai multe roţi) │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Cabluri │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate/ │ │X │X │
│ │ │ │înnodate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Componente │ │ │ │
│ │ │ │corodate sau │ │X │X │
│ │ │ │uzate excesiv │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Cabluri, │ │ │ │
│ │ │ │leviere, tije sau│ │X │ │
│ │ │ │conexiuni fixate │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Ghidaje de │ │ │ │
│ │ │ │cabluri │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Orice element │ │ │ │
│ │ │ │care poate │ │ │ │
│ │ │ │împiedica │ │ │ │
│ │ │ │miscarea liberă a│ │X │ │
│ │Cabluri de │Inspecţie vizuală │elementelor │ │ │ │
│ │frână, leviere │si funcţională a │sistemului de │ │ │ │
│1.1.9. │si conexiuni, │componentelor în │frânare │ │ │ │
│ │tije de │timp ce sistemul ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │acţionare │de frânare este │f) Cursă │ │ │ │
│ │ │acţionat │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │a timoneriei │ │ │ │
│ │ │ │datorită │ │X │ │
│ │ │ │reglajului │ │ │ │
│ │ │ │incorect sau │ │ │ │
│ │ │ │uzurii excesive │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Lipsă cabluri │ │ │ │
│ │ │ │sau elemente ale │ │ │X │
│ │ │ │timoneriei │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │h) Conexiune │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │ │
│ │ │ │a cablurilor sau │ │ │ │
│ │ │ │a tijelor │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │i) Cabluri ce nu │ │ │ │
│ │ │ │asigură │ │ │ │
│ │ │ │funcţionalitatea │ │X │ │
│ │ │ │sau tije de │ │ │ │
│ │ │ │acţionare defecte│ │ │ │
│ │ │ │corespunzătoare │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Cu deteriorări│ │X │X │
│ │ │ │/cu fisuri │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Neetanseităţi │ │ │ │
│ │ │ │(pierderi reduse/│ │X │X │
│ │ │ │importante) │ │ │ │
│ │Elemente de │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │acţionare │Inspecţie vizuală │c) Fixare │ │ │ │
│ │sistem frânare │a componentelor în│necorespunzătoare│ │X │X │
│1.1.10 │(inclusiv │timp ce sistemul │/montare │ │ │ │
│ │etriere, │de frânare este │incorectă │ │ │ │
│ │cilindri de │acţionat ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │frână │ │d) Coroziuni │ │X │X │
│ │hidraulici) │ │excesive │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Burduf de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie │ │ │ │
│ │ │ │împotriva │X │X │ │
│ │ │ │prafului rupt/ │ │ │ │
│ │ │ │lipsă │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Timonerie │ │X │ │
│ │ │ │defectă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Timonerie │ │ │ │
│ │Regulator │Inspecţie vizuală │reglată │ │X │ │
│ │automat al │si funcţională în │necorespunzător │ │ │ │
│1.1.11. │frânării în │timp ce sistemul ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │funcţie de │de frânare este │c) Mecanism │ │ │ │
│ │încărcare │acţionat │blocat (gripat) │ │X │X │
│ │ │ │sau ineficient │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Regulator │ │ │ │
│ │ │ │lipsă sau │ │ │X │
│ │ │ │modificat │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Alte │ │ │ │
│ │ │ │componente │ │ │ │
│ │ │ │corodate excesiv/│ │ │ │
│ │ │ │deteriorate, │ │ │ │
│ │ │ │astfel încât │ │X │X │
│ │ │ │afectează │ │ │ │
│ │ │ │funcţionalitatea │ │ │ │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │Ansamblul │Inspecţie vizuală │frânare │ │ │ │
│1.1.12. │sistemului de │si auditivă ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │frânare │ │b) Orice altă │ │ │ │
│ │ │ │componentă fixată│ │X │ │
│ │ │ │sau montată │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Reparaţii │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │X │
│ │ │ │/modificări │ │ │ │
│ │ │ │neautorizate │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│1.2. Performantă si eficacitate frână de serviciu │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Forţă de │ │ │ │
│ │ │ │frânare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │X │
│ │ │ │pe una/ mai multe│ │ │ │
│ │ │ │roţi │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │încercare pe │b) în cazul │ │ │ │
│ │ │standul de frânare│frânării în │ │ │ │
│ │ │cu role (pentru │parcurs, │ │ │ │
│ │ │mopede cu 2 roţi │vehiculul deviază│ │X │ │
│ │ │si motociclete │excesiv de la │ │ │ │
│ │ │fără atas) sau │traiectoria │ │ │ │
│ │ │prin probe │rectilinie │ │ │ │
│ │ │funcţionale în ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │parcurs folosind │c) Forţa de │ │ │ │
│ │ │un decelerometru │frânare nu │ │ │ │
│ │ │cu înregistrare si│variază gradual │ │X │ │
│1.2.1. │Performanţă │compensare (pentru│(blocarea bruscă │ │ │ │
│ │(+E) │mopede cu 3 roţi, │a frânei) │ │ │ │
│ │ │motociclete cu ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ataş, │d) Frânare │ │ │ │
│ │ │mototricicluri si │anormală a │ │ │ │
│ │ │cvadricicluri) Se │oricărei dintre │ │ │ │
│ │ │acţionează frâna │roţi (de ex. │ │X │ │
│ │ │gradual până la │întârziere │ │ │ │
│ │ │obţinerea │excesivă la │ │ │ │
│ │ │efortului maxim A │frânare) │ │ │ │
│ │ │se vedea anexa nr.├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │11 la reglementări│e) Variaţie │ │ │ │
│ │ │ │excesivă a forţei│ │X │ │
│ │ │ │de frânare în │ │ │ │
│ │ │ │timpul frânării │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Zgomot la │ │ │ │
│ │ │ │roată în timpul │X │ │ │
│ │ │ │frânării │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │Coeficient de │ │ │ │
│ │ │ │frânare mai mic │ │ │ │
│ │ │ │decât următoarele│ │ │ │
│ │ │ │valori: │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │ │- Pentru ambele │ │ │ │
│ │ │ │frâne: │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │ │- Categoria L1e: │ │ │ │
│ │ │încercare pe │42% │ │ │ │
│ │ │standul de frânare├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │cu role (pentru │- Categoria L3e: │ │ │ │
│ │ │mopede cu 2 roţi │50% │ │ │ │
│ │ │si motociclete ├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │fără ataş) sau │- Categoria L2e: │ │ │ │
│ │ │prin probe în │4,0 m/s2 │ │ │ │
│ │ │parcurs folosind ├─────────────────┤ │ │ │
│1.2.2. │Eficacitate │un decelerometru │- Categoria L4e: │ │ │X │
│ │(+E) │cu înregistrare şi│4,6 m/s2 │ │ │ │
│ │ │compensare (pentru├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │mopede cu 3 roţi, │- Categoria L5e: │ │ │ │
│ │ │motociclete cu │4,4 m/s2 │ │ │ │
│ │ │ataş, ├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │mototricicluri şi │- Categoria L6e: │ │ │ │
│ │ │cvadricicluri) A │4,0 m/s2 │ │ │ │
│ │ │se vedea anexa nr.├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │11 la reglementări│- Categoria L7e: │ │ │ │
│ │ │ │4,4 m/s2 │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │ │- Pentru frâna pe│ │ │ │
│ │ │ │roata/axa din │ │ │ │
│ │ │ │spate, după caz):│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │
│ │ │ │- Toate │ │ │ │
│ │ │ │categoriile: 25% │ │ │ │
│ │ │ │sau 2,5 m/s2 │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│1.3. Performanţă şi eficacitate frână de securitate (dacă este acţionată│
│printr-un sistem separat) (mopede cu 3 roţi, mototricicluri şi │
│cvadricicluri şi, dacă este prevăzută, mopede cu 2 roţi, motociclete │
│fără ataş şi motociclete cu ataş) │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Forţă de │ │ │ │
│ │ │ │frânare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │X │
│ │ │ │pe una/mai multe │ │ │ │
│ │ │ │roţi │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Autovehiculul │ │ │ │
│ │ │ │deviază excesiv │ │X │ │
│ │ │ │de la traiectoria│ │ │ │
│ │ │ │rectilinie │ │ │ │
│ │ │încercare pe ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │standul de frânare│c) Forţa de │ │ │ │
│ │ │cu role sau prin │frânare nu │ │ │ │
│ │ │probe în parcurs │variază gradual │ │X │X │
│1.3.1. │Performanţă │Se acţionează │(blocare bruscă a│ │ │ │
│ │(+E) │frâna gradual până│frânei) │ │ │ │
│ │ │la obţinerea ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │efortului maxim A │d) întârziere │ │ │ │
│ │ │se vedea anexa nr.│excesivă la │ │X │ │
│ │ │11 la reglementări│frânarea oricărei│ │ │ │
│ │ │ │roţi │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Variaţie │ │ │ │
│ │ │ │excesivă a forţei│ │X │ │
│ │ │ │de frânare în │ │ │ │
│ │ │ │timpul frânării │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Zgomot la │ │ │ │
│ │ │ │roată în timpul │X │ │ │
│ │ │ │frânării │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │încercare pe │ │ │ │ │
│ │ │standul de frânare│ │ │ │ │
│ │ │cu role role │ │ │ │ │
│ │ │(pentru mopede cu │ │ │ │ │
│ │ │2 roţi şi │ │ │ │ │
│ │ │motociclete fără │ │ │ │ │
│ │ │ataş) sau prin │ │ │ │ │
│ │ │probe funcţionale │ │ │ │ │
│ │ │în parcurs │ │ │ │ │
│ │ │folosind un │Eficacitatea mai │ │ │ │
│ │ │decelerometru cu │mică de 50% din │ │ │ │
│1.3.2. │Eficacitate │înregistrare şi │eficacitatea │ │ │X │
│ │(+E) │compensare (pentru│frânei de │ │ │ │
│ │ │mopede cu 3 roţi, │serviciu definită│ │ │ │
│ │ │motociclete cu │la punctul 1.2.2.│ │ │ │
│ │ │ataş, │ │ │ │ │
│ │ │mototricicluri şi │ │ │ │ │
│ │ │cvadricicluri) Se │ │ │ │ │
│ │ │acţionează frâna │ │ │ │ │
│ │ │gradual până la │ │ │ │ │
│ │ │obţinerea │ │ │ │ │
│ │ │efortului maxim A │ │ │ │ │
│ │ │se vedea anexa nr.│ │ │ │ │
│ │ │11 la reglementări│ │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│1.4. Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (mopede cu 3 roţi, │
│mototricicluri şi cvadricicluri şi, dacă este prevăzută, mopede cu 2 │
│roţi, motociclete fără ataş şi motociclete cu ataş) │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │încercare pe │ │ │ │ │
│ │ │standul de frânare│a) Frâna nu │ │ │ │
│ │ │cu role (pentru │acţionează pe una│ │ │ │
│ │ │mopede cu 2 roţi │/mai multe roţi │ │ │ │
│ │ │şi motociclete │în cazul frânării│ │ │ │
│ │ │fără ataş) sau │în parcurs │ │X │X │
│ │ │prin probe │vehiculul deviază│ │ │ │
│ │ │funcţionale în │excesiv de la │ │ │ │
│ │ │parcurs folosind │traiectoria │ │ │ │
│ │ │un decelerometru │rectilinie │ │ │ │
│ │ │cu înregistrare şi│ │ │ │ │
│1.4.1 │Performanţă │compensare (pentru├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │(+E) │mopede cu 3 roţi, │ │ │ │ │
│ │ │motociclete cu │b) întârziere │ │ │ │
│ │ │ataş, │excesivă la │ │X │ │
│ │ │mototricicluri şi │frânarea oricărei│ │ │ │
│ │ │cvadricicluri) Se │roţi │ │ │ │
│ │ │acţionează frâna │ │ │ │ │
│ │ │gradual până la ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │obţinerea │ │ │ │ │
│ │ │efortului maxim A │c) Zgomot la │ │ │ │
│ │ │se vedea anexa nr.│roată în timpul │X │ │ │
│ │ │11 la reglementări│frânării │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │încercare pe │ │ │ │ │
│ │ │standul de frânare│ │ │ │ │
│ │ │cu role (pentru │ │ │ │ │
│ │ │mopede cu 2 roţi │ │ │ │ │
│ │ │şi motociclete │ │ │ │ │
│ │ │fără ataş) sau │ │ │ │ │
│ │ │prin probe în │Nu se asigură │ │ │ │
│ │ │parcurs folosind │eficacitatea │ │ │ │
│1.4.2. │Eficacitate │un decelerometru │minimă de 16% sau│ │X │ │
│ │(+E) │cu înregistrare şi│1,6 m/s2, după │ │ │ │
│ │ │compensare (pentru│caz │ │ │ │
│ │ │mopede cu 3 roţi, │ │ │ │ │
│ │ │motociclete cu │ │ │ │ │
│ │ │ataş, │ │ │ │ │
│ │ │mototricicluri şi │ │ │ │ │
│ │ │cvadricicluri) A │ │ │ │ │
│ │ │se vedea anexa nr.│ │ │ │ │
│ │ │11 la reglementări│ │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Dispozitivul │ │ │ │
│ │ │ │de avertizare nu │ │X │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ │corespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispozitivul │ │ │ │
│ │ │ │de avertizare │ │ │ │
│ │ │ │indică │ │X │ │
│ │ │ │funcţionare │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │Sistem │a dispozitivului │a sistemului │ │ │ │
│1.5. │antiblocare │de avertizare sau ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │(ABS) │prin probe │c) Senzorii de │ │ │ │
│ │ │funcţionale în │turaţie a roţii │ │X │ │
│ │ │parcurs │lipsă sau │ │ │ │
│ │ │ │deterioraţi │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Instalaţie │ │ │ │
│ │ │ │electrică │ │X │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Alte │ │ │ │
│ │ │ │componente lipsă │ │X │ │
│ │ │ │sau deteriorate │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│2.SISTEM DE DIRECŢIE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Stare mecanică │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Mecanism de │ │ │ │
│ │ │ │direcţie greu │ │X │ │
│ │ │ │manevrabil │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Inspecţie vizuală │b) Axul │ │ │ │
│ │ │în timp ce │sectorului de │ │ │ │
│ │ │ghidonul/volanul │angrenare răsucit│ │X │X │
│ │ │este rotit │sau caneluri │ │ │ │
│ │ │stânga-dreapta sau│uzate │ │ │ │
│ │Stare, fixare, │roţile punţii ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │funcţionare │directoare sunt │c) Uzură excesivă│ │ │ │
│2.1.1. │mecanism de │deplasate │a sectorului de │ │X │X │
│ │direcţie (+E) │stânga-dreapta pe │angrenare │ │ │ │
│ │ │întreaga cursă ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │utilizând un │d) Deplasare │ │ │ │
│ │ │detector de jocuri│excesivă a │ │X │X │
│ │ │corespunzător, │sectorului de │ │ │ │
│ │ │elevator sau cric │angrenare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Neetanşeităţi │ │ │ │
│ │ │ │ale casetei │X │X │ │
│ │ │ │(scurgeri reduse/│ │ │ │
│ │ │ │importante) │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │X │
│ │ │Inspecţie vizuală │a casetei │ │ │ │
│ │ │a fixării casetei ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │de direcţie în │b) Găuri de │ │X │X │
│ │Stare, fixare │timp ce ghidonul/ │fixare ovalizate │ │ │ │
│2.1.2. │casetă de │volanul este rotit├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │direcţie (+E) │stânga-dreapta, │c) Şuruburi de │ │ │ │
│ │ │utilizând un │fixare rupte/ │ │X │X │
│ │ │detector de jocuri│lipsă │ │ │ │
│ │ │corespunzător, ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │elevator sau cric │d) Caseta de │ │ │ │
│ │ │ │direcţie fisurată│ │X │X │
│ │ │ │/spartă │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Mişcare │ │ │ │
│ │ │ │relativă între │ │ │ │
│ │ │ │componentele │ │X │X │
│ │ │ │mecanismului ce │ │ │ │
│ │ │ │ar trebui să fie │ │ │ │
│ │ │ │fixe │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Joc excesiv în│ │ │ │
│ │ │ │articulaţiile │ │X │X │
│ │ │Inspecţie vizuală │mecanismului de │ │ │ │
│ │ │a componentelor │direcţie │ │ │ │
│ │ │timoneriei ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │direcţiei în ceea │c) Deformări/ │ │ │ │
│ │ │ce priveşte uzura,│fisuri ale │ │X │X │
│ │ │fisurile şi │oricărui element │ │ │ │
│ │ │siguranţa în timp ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Jocuri în │ce ghidonul/ │d) Lipsă │ │ │ │
│2.1.3. │mecanismul de │volanul este rotit│dispozitive de │ │X │ │
│ │direcţie (+E) │stânga-dreapta, │blocare la │ │ │ │
│ │ │utilizând un │bracarea roţilor │ │ │ │
│ │ │detector de jocuri├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │corespunzător, │e) Aliniere │ │ │ │
│ │ │elevator sau cric │defectuoasă a │ │ │ │
│ │ │Verificare ax │componentelor │ │ │ │
│ │ │ghidon cu frâna │(ex. bara de │ │X │ │
│ │ │faţă acţionată │comandă a │ │ │ │
│ │ │ │direcţiei, bara │ │ │ │
│ │ │ │de conexiune) . │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Reparaţii/ │ │ │ │
│ │ │ │modificări │ │X │X │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Burduf de │ │ │ │
│ │ │ │protecţie la praf│X │X │ │
│ │ │ │deteriorat/lipsă │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Cursă │ │ │ │
│ │ │ │incompletă a │ │ │ │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │direcţie la │ │ │ │
│ │ │a mişcării │acţionarea │ │X │ │
│ │ │elementelor │acestuia (lovirea│ │ │ │
│ │Funcţionare │timoneriei în timp│de o parte fixă a│ │ │ │
│ │elemente │ce ghidonul/ │cadrului/ │ │ │ │
│2.1.4. │mecanice de │volanul este │şasiului) │ │ │ │
│ │legătură la │rotit, cu roţile ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │sistemul de │pe sol şi motorul │b) Limitatoare │ │ │ │
│ │direcţie │în funcţiune. Se │mecanice de cursă│ │ │ │
│ │ │roteşte ghidonul/ │nefuncţionale │ │X │ │
│ │ │volanul până la │(dacă sunt │ │ │ │
│ │ │cursa maximă │prevăzute) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Atingerea │ │X │X │
│ │ │ │componentelor. │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Neetanşeităţi │ │ │ │
│ │ │ │(scurgeri reduse/│ │X │X │
│ │ │ │importante) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Nivel redus de│X │X │ │
│ │ │ │lichid │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Mecanismul nu │ │X │X │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Verificarea │d) Mecanism fixat│ │ │ │
│ │ │servodirecţiei şi │necorespunzător/ │ │X │X │
│ │ │a nivelului de │fisurat │ │ │ │
│ │ │lichid hidraulic ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Stare, fixare, │din rezervor (dacă│e) Conducte care │ │ │ │
│ │funcţionare şi │este vizibil) Cu │freacă/ │ │X │X │
│2.1.5. │etanşeitate │roţile pe sol şi │poziţionate │ │ │ │
│ │servodirecţie │cu motorul │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │funcţionând se ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │verifică dacă │f) Reparaţii/ │ │ │ │
│ │ │servodirecţia │modificări │ │X │X │
│ │ │funcţionează │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │corect ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Conducte, │ │ │ │
│ │ │ │furtunuri │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate/uzate│ │X │X │
│ │ │ │sau corodate │ │ │ │
│ │ │ │excesiv │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │h) Zgomot anormal│ │ │ │
│ │ │ │la pompă în │ │X │ │
│ │ │ │timpul │ │ │ │
│ │ │ │funcţionării │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│2.2. Ghidon/volan şi coloană ghidon/volan (furcă faţă) │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Deplasare │ │ │ │
│ │ │ │relativă între │ │ │ │
│ │ │ │ghidon/volan şi │ │ │ │
│ │ │ │coloana de │ │X │ │
│ │ │Cu roţile pe sol, │direcţie care │ │ │ │
│ │ │se oscilează │indică un joc │ │ │ │
│ │ │ghidonul/volanul │excesiv │ │ │ │
│ │ │dintr-o parte în ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │alta într-un plan │b) Lipsa │ │ │ │
│ │Stare, fixare │perpendicular pe │dispozitivului de│ │ │ │
│2.2.1. │ghidon/volan │coloana de │reţinere │ │X │X │
│ │ │direcţie şi se │(siguranţei) pe │ │ │ │
│ │ │aplică de jos în │furcă/pe butucul │ │ │ │
│ │ │sus şi de sus în │volanului │ │ │ │
│ │ │jos o forţă slabă ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Se inspectează │c) Butucul, │ │ │ │
│ │ │vizual jocurile │coroana, spiţele │ │ │ │
│ │ │ │volanului sau │ │X │X │
│ │ │ │ghidonul fisurate│ │ │ │
│ │ │ │sau fixate │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Joc excesiv │ │ │ │
│ │ │ │axial al │ │ │ │
│ │ │ │centrului │ │X │ │
│ │ │ │ghidonului/ │ │ │ │
│ │ │ │volanului în │ │ │ │
│ │ │ │raport cu coloana│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Joc excesiv │ │ │ │
│ │ │ │radial al │ │ │ │
│ │ │ │centrului │ │X │ │
│ │ │Se împinge şi se │ghidonului/ │ │ │ │
│ │ │trage de ghidon/ │volanului în │ │ │ │
│ │ │volan în linie cu │raport cu coloana│ │ │ │
│ │ │coloana, se ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │împinge de ghidon/│c) Joc anormal în│ │ │ │
│ │ │volan în diferite │cuplajul elastic │ │ │ │
│ │Stare, fixare │direcţii │sau cardanic │ │X │ │
│ │coloană de │perpendiculare pe │(cuplaj │ │ │ │
│2.2.2. │direcţie ghidon│coloana de │deteriorat) │ │ │ │
│ │/volan, jugul │direcţie Se ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │şi furca │verifică vizual │d) Fixare │ │ │ │
│ │ghidonului │jocul şi starea │defectuoasă a │ │X │X │
│ │ │cuplajelor │coloanei │ │ │ │
│ │ │elastice sau a ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │altor articulaţii │e) Reparaţie sau │ │ │ │
│ │ │(la │modificare │ │ │X │
│ │ │motocvadricicluri)│necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Cadru furcă │ │X │X │
│ │ │ │deformat/fisurat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Cadru furcă │ │ │ │
│ │ │ │corodat excesiv/ │ │X │X │
│ │ │ │montat │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător. │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │h) Joc excesiv al│ │X │ │
│ │ │ │furcii în cadru │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Cu motorul în │ │ │ │ │
│ │ │funcţiune în cazul│ │ │ │ │
│ │ │autovehiculelor cu│Joc excesiv (de │ │ │ │
│ │ │servodirecţie şi │exemplu ghidonul/│ │ │ │
│ │ │cu roţile în │volanul poate fi │ │ │ │
│ │Joc la ghidon/ │poziţie dreaptă se│rotit pe un arc │ │ │ │
│2.2.3. │volan │roteşte usor │de cerc mare, │ │X │X │
│ │ │ghidonul/volanul │fără ca roţile │ │ │ │
│ │ │stânga-dreapta, pe│directoare să se │ │ │ │
│ │ │cât posibil fără a│mişte) │ │ │ │
│ │ │se mişca roţile.Se│ │ │ │ │
│ │ │verifică vizual │ │ │ │ │
│ │ │mişcarea liberă │ │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Verificarea │ │ │ │ │
│ │ │vizuală a │ │ │ │ │
│ │ │aliniamentului │ │ │ │ │
│2.3. │Aliniament roţi│faţă-spate pentru │Roţi nealiniate │ │X │ │
│ │ │motociclete sau │în mod evident │ │ │ │
│ │ │mopede cu 2 roţi │ │ │ │ │
│ │ │(conform Anexei │ │ │ │ │
│ │ │nr. 2 pct. C) │ │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│3. VIZIBILITATE │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) │ │ │ │
│ │ │ │Obstrucţionarea │ │ │ │
│ │ │ │câmpului de │ │ │ │
│ │ │ │vizibilitate al │X │X │ │
│ │ │ │conducătorului │ │ │ │
│ │ │ │care îi afectează│ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │vederea în faţă │ │ │ │
│ │Câmp de │de pe sa sau de la│sau lateral │ │ │ │
│3.1. │vizibilitate │postul de ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │conducere │b) Nu se asigură │ │ │ │
│ │ │ │vizibilitatea │ │X │ │
│ │ │ │corespunzătoare │ │ │ │
│ │ │ │spre înapoi │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Nu se asigură │ │ │ │
│ │ │ │vizibilitatea │ │X │ │
│ │ │ │corespunzătoare │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Geam fisurat │X │X │ │
│ │ │ │sau decolorat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Geam cu │ │ │ │
│ │ │ │transparenţă │ │ │ │
│ │ │ │neconformă cu │X │X │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Parbriz sau │ │ │ │
│ │Stare parbriz │Inspecţie vizuală │geam în stare │ │ │ │
│ │şi celelalte │de pe sa sau de la│necorespunzătoare│ │ │ │
│ │geamuri (dacă │postul de │(sablat, zgâriat/│X │X │ │
│3.2. │au fost │conducere (pentru │cu opacităţi │ │ │ │
│ │prevăzute de │parbriz, conform │importante sau │ │ │ │
│ │producător) │Anexei nr. 2 lit. │din material │ │ │ │
│ │ │D) │neconform) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Parbriz │ │ │ │
│ │ │ │fisurat într-o │ │ │ │
│ │ │ │zonă în care se │ │ │ │
│ │ │ │acceptă/fisurat, │ │ │ │
│ │ │ │spart sau cu │X │X │ │
│ │ │ │transparenţă │ │ │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Oglindă lipsă │ │ │ │
│ │ │ │ori care nu │ │ │ │
│ │ │ │asigură │ │ │ │
│ │Oglinzi │ │vizibilitatea │ │ │ │
│3.3. │retrovizoare │Inspecţie vizuală │corespunzătoare │X │X │ │
│ │ │ │b) Oglindă │ │ │ │
│ │ │ │deteriorată sau │ │ │ │
│ │ │ │fixată │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Ştergător care│ │ │ │
│ │ │ │nu funcţionează │ │X │ │
│ │ │ │corespunzător sau│ │ │ │
│3.4. │Ştergătoare de │Inspecţie vizuală │lipsă │ │ │ │
│ │parbriz │şi funcţională ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Lamela │ │ │ │
│ │ │ │ştergătorului │X │X │ │
│ │ │ │deteriorată/lipsă│ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │Spălător care nu │ │ │ │
│3.5. │Spălătoare de │Inspecţie vizuală │funcţionează │X │X │ │
│ │parbriz │şi funcţională │corespunzător/ │ │ │ │
│ │ │ │lipsă │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Sistem de │ │Sistem care nu │ │ │ │
│ │dezaburire │Inspecţie vizuală │funcţionează │ │ │ │
│3.6. │(dacă a fost │şi funcţională │corespunzător sau│X │ │ │
│ │prevăzut de │ │deteriorat │ │ │ │
│ │producător) │ │ │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.1. Faruri │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │defectuoasă/lipsa│X │X │ │
│ │ │ │farului sau a │ │ │ │
│ │ │ │sursei de lumină │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │defectuoasă/lipsa│ │ │ │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │ │proiecţie │X │X │ │
│ │ │ │(dispozitiv │ │ │ │
│ │ │ │reflectorizant │ │ │ │
│ │ │ │sau lentile) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Far fixat │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Far neomologat│ │ │ │
│ │ │ │(fără marcă de │ │X │ │
│ │ │ │omologare) │ │ │ │
│4.1.1. │Stare şi │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │funcţionare │şi funcţională │e) Dispersor │ │ │ │
│ │ │ │fisurat/spart, de│X │X │ │
│ │ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │care poate │ │X │ │
│ │ │ │conduce la │ │ │ │
│ │ │ │căderea pe │ │ │ │
│ │ │ │carosabil │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Montare │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │h) Sursă de │ │X │ │
│ │ │ │lumină defectă* │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │i) Far cu oglinda│ │X │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Inspecţie vizuală │a) Far reglat │ │ │ │
│ │ │şi funcţională. Se│necorespunzător │ │ │ │
│ │ │determină centrul │(centrul de │ │ │ │
│ │ │de focalizare │focalizare al │ │ │ │
│ │ │orizontal al │farului nu se │ │X │ │
│ │ │farului cu │încadrează în │ │ │ │
│4.1.2. │Orientare (+E) │ajutorul unui │limitele │ │ │ │
│ │ │dispozitiv. │stabilite) │ │ │ │
│ │ │Inspectorul va │ │ │ │ │
│ │ │regla farul dacă ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │dispozitivul de │b) Sursa de │ │ │ │
│ │ │reglare este │lumină montată │ │X │ │
│ │ │funcţional │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Comutator care│ │ │ │
│ │ │ │nu funcţionează │ │ │ │
│ │ │ │în conformitate │ │ │ │
│ │ │ │cu cerinţele (un │ │X │ │
│ │ │ │număr de faruri │ │ │ │
│ │ │ │iluminate │ │ │ │
│ │ │ │concomitent) │ │ │ │
│4.1.3. │Comutare lumini│Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │şi funcţională │b) Dispozitiv de │ │X │ │
│ │ │ │comandă defect │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Numărul de │ │ │ │
│ │ │ │faruri aprinse │ │ │ │
│ │ │ │simultan nu este │ │X │ │
│ │ │ │în conformitate │ │ │ │
│ │ │ │cu tipul omologat│ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Far, culoare │ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie │ │ │ │
│ │ │ │sau intensitate │ │X │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispersor sau │ │ │ │
│ │ │ │sursă de lumină │ │ │ │
│ │Respectare │Inspecţie vizuală │obstrucţionate, │ │ │ │
│4.1.4. │cerinţe │şi funcţională │reducând │ │ │ │
│ │ │ │intensitatea │ │X │ │
│ │ │ │luminii sau │ │ │ │
│ │ │ │modificând │ │ │ │
│ │ │ │culoarea luminii │ │ │ │
│ │ │ │emise │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Sursă de │ │ │ │
│ │ │ │lumină şi lampă │ │X │ │
│ │ │ │incompatibile │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Dispozitive de │ │a) Dispozitivul │ │X │ │
│ │reglare pe │ │nu funcţionează │ │ │ │
│ │verticală a │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│4.1.5. │farurilor (dacă│Inspecţie vizuală │b) Dispozitivul │ │ │ │
│ │au fost │şi funcţională │manual nu poate │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │fi acţionat de pe│ │X │ │
│ │producător) │ │şa/ de la locul │ │ │ │
│ │ │ │conducătorului │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│* În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se │
│consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite │
│într-un grup compact │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.2. Lămpi de poziţie faţă şi spate │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Sursă de │ │X │ │
│ │ │ │lumină defectă* │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispersor │ │ │ │
│ │ │ │fisurat/spart, de│X │X │ │
│ │ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │Stare şi │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│4.2.1. │funcţionare │şi funcţională │c) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │care poate │ │X │ │
│ │ │ │conduce la │ │ │ │
│ │ │ │căderea pe │ │ │ │
│ │ │ │carosabil │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lipsă lampă │ │X │ │
│ │ │ │sau dispersor │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │a dispozitivului │ │ │ │
│4.2.2. │Comutare │şi funcţională │de comandă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispozitiv │ │X │ │
│ │ │ │defect │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Lampă, culoare│ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie │ │ │ │
│ │ │ │sau intensitate │X │X │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Acoperiri ale │ │ │ │
│ │ │ │dispersorului sau│ │ │ │
│ │ │ │ale sursei de │ │ │ │
│ │ │ │lumină care reduc│X │X │ │
│4.2.3. │Respectare │Inspecţie vizuală │intensitatea │ │ │ │
│ │cerinţe │şi funcţională │luminii sau │ │ │ │
│ │ │ │schimbă culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Lampă │ │ │ │
│ │ │ │neomologată (fără│ │X │ │
│ │ │ │marcă de │ │ │ │
│ │ │ │omologare) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Montare │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│* În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se │
│consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite │
│într-un grup compact │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.3. Lămpi de frânare │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Sursă de │ │X │ │
│ │ │ │lumină defectă* │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispersor │ │ │ │
│ │ │ │fisurat/spart, de│X │X │ │
│ │ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │Stare şi │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│4.3.1. │funcţionare │şi funcţională │c) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │care poate │ │X │ │
│ │ │ │conduce la │ │ │ │
│ │ │ │căderea pe │ │ │ │
│ │ │ │carosabil │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lipsă lampă │ │X │ │
│ │ │ │sau dispersor │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │a dispozitivului │ │ │ │
│4.3.2. │Comutare │şi funcţională │de comandă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispozitiv de │ │X │ │
│ │ │ │comandă defect │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Lampă, culoare│ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie │ │ │ │
│ │ │ │sau intensitate │ │X │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Acoperiri ale │ │ │ │
│ │ │ │dispersorului sau│ │ │ │
│ │ │ │ale sursei de │ │ │ │
│ │ │ │lumină care reduc│ │X │ │
│4.3.3. │Respectare │Inspecţie vizuală │intensitatea │ │ │ │
│ │cerinţe │şi funcţională │luminii sau │ │ │ │
│ │ │ │schimbă culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Lampă │ │ │ │
│ │ │ │neomologată (fără│ │X │ │
│ │ │ │marcă de │ │ │ │
│ │ │ │omologare) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Montare │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│* În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se │
│consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite │
│într-un grup compact │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Sursă de │ │X │ │
│ │ │ │lumină defectă* │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispersor │ │ │ │
│ │ │ │fisurat/spart, de│X │X │ │
│ │ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │Stare şi │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│4.4.1. │funcţionare │şi funcţională │c) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │care poate │ │X │ │
│ │ │ │conduce la │ │ │ │
│ │ │ │căderea pe │ │ │ │
│ │ │ │carosabil │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lipsă lampă │ │X │ │
│ │ │ │sau dispersor │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │a dispozitivului │ │ │ │
│4.4.2. │Comutare │şi funcţională │de comandă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispozitiv de │ │X │ │
│ │ │ │comandă defect │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Lampă, culoare│ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie │ │ │ │
│ │ │ │sau intensitate │ │X │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Acoperiri ale │ │ │ │
│ │ │ │dispersorului sau│ │ │ │
│ │ │ │ale sursei de │ │ │ │
│4.4.3. │Respectare │Inspecţie vizuală │lumină care reduc│ │ │ │
│ │cerinţe │şi funcţională │intensitatea │ │ │ │
│ │ │ │luminii sau │ │X X│ │
│ │ │ │schimbă culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise c) │ │ │ │
│ │ │ │Lampă neomologată│ │ │ │
│ │ │ │(fără marcă de │ │ │ │
│ │ │ │omologare) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Montare │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │Frecvenţa │ │ │ │
│4.4.4. │Frecvenţă │Inspecţie vizuală │semnalului │X │ │ │
│ │semnal luminos │şi funcţională │luminos │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│* În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se │
│consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite │
│într-un grup compact │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Sursă de │ │X │ │
│ │ │ │lumină defectă* │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispersor │ │ │ │
│ │ │ │fisurat/spart, de│X │X │ │
│ │ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │Stare şi │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│4.5.1. │funcţionare │şi funcţională │c) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │care poate │ │X │ │
│ │ │ │conduce la │ │ │ │
│ │ │ │căderea pe │ │ │ │
│ │ │ │carosabil │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lipsă lampă │ │X │ │
│ │ │ │sau dispersor │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │Deviere a farului│ │ │ │
│ │ │Inspecţie │de ceaţă de la │ │ │ │
│ │ │funcţională şi cu │orientarea │ │ │ │
│4.5.2. │Orientare (X) │ajutorul unui │orizontală în │X │ │ │
│ │(+E) │dispozitiv de │momentul în care │ │ │ │
│ │ │focalizare a │modelul de lumină│ │ │ │
│ │ │luminii │are o linie │ │ │ │
│ │ │ │întreruptă │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │a dispozitivului │ │ │ │
│4.5.3. │Comutare │şi funcţională │de comandă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b)Dispozitiv de │ │X │ │
│ │ │ │comandă defect │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Far sau lampă,│ │ │ │
│ │ │ │culoare emisă, │ │ │ │
│ │ │ │poziţie sau │ │X │ │
│ │ │ │intensitate │ │ │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Acoperiri ale │ │ │ │
│ │ │ │dispersorului sau│ │ │ │
│ │ │ │ale sursei de │ │ │ │
│ │Respectare │Inspecţie vizuală │lumină care reduc│ │X │ │
│4.5.4. │cerinţe │şi funcţională │intensitatea │ │ │ │
│ │ │ │luminii sau │ │ │ │
│ │ │ │schimbă culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Far sau lampă │ │ │ │
│ │ │ │neomologat(ă) │ │X │ │
│ │ │ │(fără marcă de │ │ │ │
│ │ │ │omologare) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Montare │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se │
│consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite │
│într-un grup compact (X) Elemente legate de starea vehiculului şi │
│utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate │
│esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.6. Lămpi de mers înapoi │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Sursă de │ │X │ │
│ │ │ │lumină defectă* │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispersor │ │ │ │
│ │ │ │fisurat/spart, de│X │X │ │
│ │ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │Stare şi │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│4.6.1. │funcţionare │şi funcţională │c) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │care poate │ │X │ │
│ │ │ │conduce la │ │ │ │
│ │ │ │căderea pe │ │ │ │
│ │ │ │carosabil │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lipsă lampă │ │X │ │
│ │ │ │sau dispersor │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Lampă, culoare│ │ │ │
│ │ │ │emisă, poziţie │ │ │ │
│ │ │ │sau intensitate │ │X │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Acoperiri ale │ │ │ │
│ │ │ │dispersorului sau│ │ │ │
│ │ │ │ale sursei de │ │ │ │
│ │ │ │lumină care reduc│ │X │ │
│4.6.2. │Respectare │Inspecţie vizuală │intensitatea │ │ │ │
│ │cerinţe │şi funcţională │luminii sau │ │ │ │
│ │ │ │schimbă culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Lampă │ │ │ │
│ │ │ │neomologată (fără│ │X │ │
│ │ │ │marcă de │ │ │ │
│ │ │ │omologare) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Montare │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Funcţionare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │a dispozitivului │ │ │ │
│4.6.3. │Comutare │şi funcţională │de comandă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Dispozitiv de │ │X │ │
│ │ │ │comandă defect │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se │
│consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite │
│într-un grup compact; dacă este asigurată funcţionarea cel puţin a unei │
│surse de lumină (alta decât LED), defectul este considerat minor │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4.7. Lămpi de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Lampă care │ │ │ │
│ │ │ │proiectează │X │X │ │
│ │ │ │lumina direct în │ │ │ │
│ │ │ │spate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Sursă de │X │X │ │
│ │ │ │lumină defectă │ │ │ │
│4.7.1. │Stare şi │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │funcţionare │şi funcţională │c) Lampă fixată │X │X │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lipsă lampă │ │X │ │
│ │ │ │sau dispersor │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Montare │X │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Nefuncţionare │ │ │ │
│ │ │ │a comutatorului │X │ │ │
│ │ │ │în conformitate │ │ │ │
│ │ │ │cu cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise │ │X │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Respectare │Inspecţie vizuală │c) Acoperiri ale │ │ │ │
│4.7.2. │cerinţe │şi funcţională │dispersorului sau│ │ │ │
│ │ │ │ale sursei de │ │ │ │
│ │ │ │lumină care reduc│ │X │ │
│ │ │ │intensitatea │ │ │ │
│ │ │ │luminii sau │ │ │ │
│ │ │ │schimbă culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lampă │ │ │ │
│ │ │ │neomologată (fără│ │X │ │
│ │ │ │marcă de │ │ │ │
│ │ │ │omologare) │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Conexiuni │ │ │ │
│ │ │ │electrice fixate │X │X │ │
│ │ │ │/ poziţionate │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Izolaţie │ │X │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Conexiuni │ │c) Conexiunile │ │ │ │
│ │electrice │ │electrice nu │ │X │X │
│4..8. │dintre │Inspecţie vizuală │funcţionează │ │ │ │
│ │autovehicul şi │şi funcţională │corespunzător │ │ │ │
│ │remorcă │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Conexiunile │ │ │ │
│ │ │ │electrice dintre │ │ │ │
│ │ │ │autovehicul şi │ │ │ │
│ │ │ │remorcă nu sunt │ │ │ │
│ │ │ │concepute astfel │ │X │ │
│ │ │ │încât să │ │ │ │
│ │ │ │împiedice orice │ │ │ │
│ │ │ │deconectare │ │ │ │
│ │ │ │accidentală │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Cabluri fixate│ │ │ │
│ │ │ │/poziţionate/ │X │X │X │
│ │ │ │securizate │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│4.9. │Cablaj electric│Inspecţie vizuală │b) Instalaţie │ │ │ │
│ │ │ │electrică │X │X │X │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Izolaţie │ │ │ │
│ │ │ │cablaj │X │X │X │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Lampă/ │ │ │ │
│ │ │ │catadioptru │ │ │ │
│ │ │ │nemontat în │X │X │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Nefuncţionarea│ │ │ │
│ │ │ │lămpii în │X │X │ │
│ │ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Lampă/ │ │ │ │
│ │ │ │catadioptru fixat│X │X │ │
│ │ │ │nesigur │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lampă sau │X │ │ │
│ │ │ │dispersor lipsă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Lampă/ │ │ │ │
│ │Dispozitive │ │catadioptru │ │ │ │
│ │reflectorizante│ │neomologat (fără │ │X │ │
│ │şi lămpi │Inspecţie vizuală │marcă de │ │ │ │
│4.10. │facultative (X)│şi funcţională │omologare) │ │ │ │
│ │(dacă au fost │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │prevăzute de │ │f) Dispersor │ │ │ │
│ │producător) │ │fisurat, spart, │X │ │ │
│ │ │ │de culoare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Sursă de │X │ │ │
│ │ │ │lumină defectă* │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │h) Culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise, │ │X │ │
│ │ │ │neconformă cu │ │ │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │i) Acoperiri ale │ │ │ │
│ │ │ │dispersorului sau│ │ │ │
│ │ │ │ale sursei de │ │ │ │
│ │ │ │lumină care reduc│X │ │ │
│ │ │ │intensitatea │ │ │ │
│ │ │ │luminii sau │ │ │ │
│ │ │ │schimbă culoarea │ │ │ │
│ │ │ │luminii emise │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Fixată │X │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Scurgeri de │ │ │ │
│4.11. │Baterie de │Inspecţie vizuală │electrolit (în │X │X │ │
│ │acumulatori │ │funcţie de debit)│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Siguranţe │ │ │ │
│ │ │ │improvizate sau │ │X │ │
│ │ │ │defecte │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│*) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se │
│consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite │
│într-un grup compact (X) Elemente legate de starea vehiculului şi │
│utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate │
│esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI SUSPENSIE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5.1. Punţi (axe) │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Punte corodată│ │ │ │
│ │ │ │excesiv/deformată│ │X │X │
│ │ │ │sau fisurată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Jocuri în │ │ │ │
│ │ │ │articulaţiile de │ │ │ │
│ │ │ │fixare/fixare │ │X │X │
│ │ │Inspecţie vizuală │nesigură pe │ │ │ │
│5.1.1. │Stare, fixare │utilizând cric, │vehicul │ │ │ │
│ │punţi (+E) │elevator sau ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │detector de jocuri│c) Reparaţie/ │ │ │ │
│ │ │ │modificare │ │X │X │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Basculă │ │ │ │
│ │ │ │corodată excesiv/│ │X │X │
│ │ │ │deformată sau │ │ │ │
│ │ │ │ruptă │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Fuzetă │ │ │ │
│ │ │ │deformată sau │ │ │X │
│ │ │ │fisurată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Joc excesiv al│ │ │ │
│ │ │ │pivotului fuzetei│ │X │X │
│ │ │ │şi/sau a bucşelor│ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │basculelor │ │ │ │
│ │ │utilizând cric, ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │elevator sau │c) Mişcare │ │ │ │
│ │ │detector de jocuri│excesivă între │ │X │X │
│5.1.2. │Stare, fixare │prin aplicarea │fuzetă şi axa │ │ │ │
│ │fuzete (+E) │unei forţe │rigidă │ │ │ │
│ │ │verticale sau ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │laterale asupra │d) Pivotul │ │ │ │
│ │ │fiecărei roţi │fuzetei slăbit │ │X │X │
│ │ │ │sau cu joc în │ │ │ │
│ │ │ │punte │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Piuliţe, │ │ │ │
│ │ │ │prezoane sau │ │ │ │
│ │ │ │şuruburi de │ │X │X │
│ │ │ │fixare lipsă (în │ │ │ │
│ │ │ │funcţie de număr)│ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Inspecţie vizuală │a) Joc excesiv la│ │X │X │
│ │ │utilizând cric, │rulment │ │ │ │
│ │ │elevator sau ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │detector de jocuri│b) Rulment prea │ │ │ │
│5.1.3. │Rulmenţi roţi │prin rotirea şi │strâns, blocarea │ │X │X │
│ │(+E) │aplicarea unei │roţii la rotire │ │ │ │
│ │ │forţe laterale ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │asupra fiecărei │c) Zgomot la │ │ │ │
│ │ │roţi │rotirea liberă a │ │X │ │
│ │ │ │roţii │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│5.2. Roţi (jante) şi anvelope │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Prezon sau │ │ │ │
│ │ │ │piuliţă lipsă sau│ │X │X │
│ │ │ │slăbit(ă) (în │ │ │ │
│ │ │ │funcţie de număr)│ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Stare, fixare │pe ambele părţi │b) Butucul roţii │ │ │ │
│5.2.1. │butuci roţi │ale fiecărei roţi │uzat excesiv, │ │ │X │
│ │(+E) │utilizând un cric │deteriorat sau │ │ │ │
│ │ │sau un elevator │fisurat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Joc excesiv la│ │ │ │
│ │ │ │prinderea pe │ │X │ │
│ │ │ │basculă sau furcă│ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Jantă │ │ │ │
│ │ │ │fisurată, sudată │ │ │X │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Jantă │ │ │ │
│ │ │ │deformată excesiv│ │X │X │
│ │ │ │sau montată │ │ │ │
│ │ │ │incorect │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Spiţe rupte, │ │ │ │
│ │ │ │deformate sau │ │X │X │
│ │ │ │lipsă (în funcţie│ │ │ │
│ │ │ │de număr) │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │pe ambele părţi │d) Dimensiunile │ │ │ │
│5.2.2. │Stare, fixare │ale fiecărei roţi │jantei nu sunt în│ │X │ │
│ │roţi (jante) │cu deplasarea │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │vehiculului │documentele │ │ │ │
│ │ │înainte şi înapoi ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Jante de │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni │ │X │ │
│ │ │ │diferite montate │ │ │ │
│ │ │ │pe aceeaşi punte │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Găurile de │ │ │ │
│ │ │ │fixare a jantei │ │X │ │
│ │ │ │ovalizate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Valvă anvelopă│ │ │ │
│ │ │ │deteriorată sau │X │ │ │
│ │ │ │în poziţie │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Dimensiunea │ │ │ │
│ │ │ │anvelopei, │ │ │ │
│ │ │ │indicele de │ │ │ │
│ │ │ │sarcină sau │ │ │ │
│ │ │ │indicele de │ │X │X │
│ │ │ │viteză, marca de │ │ │ │
│ │ │ │omologare nu sunt│ │ │ │
│ │ │ │conforme cu │ │ │ │
│ │ │ │documentele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Anvelope de │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni │ │X │ │
│ │ │ │diferite pe │ │ │ │
│ │ │ │aceeaşi axă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Anvelope de │ │ │ │
│ │ │ │construcţie │ │ │ │
│ │ │ │diferită (radial │ │X │ │
│ │ │ │sau diagonal) pe │ │ │ │
│ │ │ │aceeaşi axă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Inspecţie vizuală │d) Tăieturi │ │ │ │
│ │ │a întregii │profunde sau │ │ │ │
│ │ │anvelope prin │deteriorări │ │ │ │
│5.2.3. │Stare, fixare │deplasarea │importante pe │ │ │X │
│ │anvelope (+E) │vehiculului │banda de rulare │ │ │ │
│ │ │înainte şi înapoi │sau pe flancurile│ │ │ │
│ │ │(Anexa nr. 2 pct. │anvelopelor │ │ │ │
│ │ │C şi D) ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Adâncimea │ │ │ │
│ │ │ │profilului │ │ │ │
│ │ │ │principal (zona │ │ │ │
│ │ │ │corespunzătoare │ │X │ │
│ │ │ │de 3/4 din │ │ │ │
│ │ │ │lăţimea benzii de│ │ │ │
│ │ │ │rulare) mai mică │ │ │ │
│ │ │ │de 1,6 mm │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Frecarea │ │ │ │
│ │ │ │anvelopei de │ │ │ │
│ │ │ │parţi ale │ │ │X │
│ │ │ │şasiului │ │ │ │
│ │ │ │(cadrului) sau │ │ │ │
│ │ │ │ale suspensiei │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Uzură │ │ │ │
│ │ │ │neuniformă │ │ │ │
│ │ │ │pronunţată a │ │X │ │
│ │ │ │anvelopei pe │ │ │ │
│ │ │ │banda de rulare │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│5.3. Suspensie │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Fixare sau │ │ │ │
│ │ │ │montare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │X │X │
│ │ │ │a arcurilor pe │ │ │ │
│ │ │ │şasiu sau punte │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) O componentă a│ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │arcului │ │X │X │
│ │ │în funcţie de │deteriorată/ │ │ │ │
│5.3.1. │Arcuri (+E) │soluţia │fisurată │ │ │ │
│ │ │constructivă sau ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │folosind un │c) Lipsă arc la │ │ │ │
│ │ │detector de jocuri│una din punţi │ │ │X │
│ │ │ │(roţi) │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Reparaţie sau │ │ │ │
│ │ │ │modificare │ │X │X │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Arc rupt │ │X │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Amortizoare │ │ │ │
│ │ │ │montate │X │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Amortizor │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │ │prezentând semne │ │ │ │
│ │ │ │grave de │ │X │ │
│ │ │ │neetanşeitate sau│ │ │ │
│5.3.2. │Amortizoare │Inspecţie vizuală │funcţionare │ │ │ │
│ │(+E) │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Jocuri │ │ │ │
│ │ │ │excesive în │ │ │ │
│ │ │ │articulaţiile de │ │X │ │
│ │ │ │fixare pe cadru │ │ │ │
│ │ │ │sau şasiu │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Lipsă │ │X │ │
│ │ │ │amortizor │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Lipsă bolţuri │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │fixare arc, │ │ │X │
│ │ │în funcţie de │plăcuţe reazem │ │ │ │
│ │ │soluţia ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│5.3.3. │Articulaţiile │constructivă sau │b) Jocuri │ │ │ │
│ │suspensiei(+E).│folosind un cric, │anormale/ │ │X │X │
│ │ │elevator sau │articulaţii rupte│ │ │ │
│ │ │detector de jocuri├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Bucsă uzată │ │X │ │
│ │ │ │excesiv │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │Diferenţă │ │ │ │
│ │ │ │vizibilă privind │ │ │ │
│ │Simetrie │ │înălţimea │ │ │ │
│5.3.4. │suspensie │Inspecţie vizuală │vehiculului pe │X │ │ │
│ │ │ │cele două parţi │ │ │ │
│ │ │ │ale aceleiasi │ │ │ │
│ │ │ │punţi │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│6. CADRU (ŞASIU) ŞI ELEMENTE ATAŞATE ŞASIULUI (INCLUSIV ATAŞ) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1. Şasiu sau cadru şi elemente atasate │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Coroziuni │ │ │ │
│ │ │ │avansate (zone │ │ │ │
│ │ │ │corodate, │ │ │ │
│ │ │ │coroziuni │ │ │ │
│ │ │ │străpunse) / │ │X │X │
│ │ │ │fisuri, rupturi, │ │ │ │
│ │ │ │deformări │ │ │ │
│ │ │ │importante ale │ │ │ │
│ │ │ │elementelor de │ │ │ │
│ │ │ │rezistenţă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│6.1.1. │Stare generală │Inspecţie vizuală │b) Elemente de │ │ │ │
│ │cadru (sasiu) │ │rezistenţă sudate│ │ │X │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Plăcile de │ │ │ │
│ │ │ │întărire, │ │ │ │
│ │ │ │traversele şi │ │ │X │
│ │ │ │îmbinările nu │ │ │ │
│ │ │ │prezintă │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Cadru │ │ │X │
│ │ │ │modificat │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Sistem de │ │ │ │
│ │ │ │evacuare fixat │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ │sau neetans │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Gazele de │ │ │ │
│ │ │ │evacuare pătrund │ │ │ │
│ │Tubulatura de │Inspecţie vizuală │în habitaclu sau │ │X │X │
│ │evacuare, │şi auditivă cu │în cabina │ │ │ │
│6.1.2. │amortizoare de │motorul în │conducătorului │ │ │ │
│ │zgomot │funcţionare ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Lipsă element │ │ │ │
│ │ │ │din tubulatura de│ │X │ │
│ │ │ │evacuare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Tubulatura de │ │ │ │
│ │ │ │evacuare nu este │ │X │ │
│ │ │ │poziţionată │ │ │ │
│ │ │ │corespunzător │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Rezervor sau │ │ │ │
│ │ │ │conducte fixate │ │X │X │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Rezervor │ │ │ │
│ │ │ │neetans (prezintă│ │ │ │
│ │ │ │scurgeri) , │ │ │ │
│ │ │ │capacul │ │X │X │
│ │ │ │rezervorului │ │ │ │
│ │ │ │lipseste sau nu │ │ │ │
│ │ │ │este │ │ │ │
│ │ │ │corespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Conducte │ │ │ │
│ │ │ │alimentare cu │ │ │ │
│ │ │ │combustibil │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate, │ │X │ │
│ │ │ │poziţionate sau │ │ │ │
│ │ │ │uzate datorită │ │ │ │
│ │ │ │frecării de alte │ │ │ │
│ │ │ │componente │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │oprire a │ │ │ │
│ │ │ │combustibilului │ │ │ │
│ │ │ │(dacă e prevăzut │ │X │ │
│ │ │ │de producător) nu│ │ │ │
│ │Rezervor de │ │funcţionează │ │ │ │
│ │combustibil şi │ │corespunzător │ │ │ │
│6.1.3. │conducte de │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │alimentare │ │e) Risc de │ │ │ │
│ │ │ │incendiu datorat:│ │ │ │
│ │ │ │scurgerilor de │ │ │ │
│ │ │ │combustibil, │ │ │ │
│ │ │ │protecţiei │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │X │
│ │ │ │a rezervorului │ │ │ │
│ │ │ │sau tubulaturii │ │ │ │
│ │ │ │de evacuare, │ │ │ │
│ │ │ │condiţiilor din │ │ │ │
│ │ │ │compartimentul │ │ │ │
│ │ │ │motor │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Alimentare │ │ │ │
│ │ │ │dintr-un rezervor│ │ │ │
│ │ │ │modificat sau │ │ │ │
│ │ │ │improvizat, altul│ │ │X │
│ │ │ │decât cel montat │ │ │ │
│ │ │ │prevăzut de │ │ │ │
│ │ │ │producător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Lipsă coliere │ │ │ │
│ │ │ │asigurare │ │X │ │
│ │ │ │furtunuri │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │h) Furtun │ │ │ │
│ │ │ │alimentare cu │ │X │X │
│ │ │ │benzină uzat/ │ │ │ │
│ │ │ │crăpat, tăiat │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Elemente │ │ │ │ │ │
│ │atasate │ │Lipsă/deteriorate│ │ │ │
│6.1.4. │cadrului (bară │Inspecţie vizuală │astfel încât pot │ │X │X │
│ │faţă, spate, │ │provoca răniri │ │ │ │
│ │carene etc) │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Suportul nu │ │ │ │
│ │ │ │este într-o stare│X │ │ │
│ │ │ │corespunzătoare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Suport fisurat│ │ │ │
│ │Suport pentru │ │sau fixat │ │X │ │
│ │roata de │ │necorespunzător │ │ │ │
│6.1.5. │rezervă (dacă a│Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │fost prevăzut │ │c) Roată de │ │ │ │
│ │de producător) │ │rezervă fixată │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ │cu pericol de │ │X │X │
│ │ │ │desprindere │ │ │ │
│ │ │ │(interiorul/ │ │ │ │
│ │ │ │exteriorul │ │ │ │
│ │ │ │vehiculului) │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Element │ │ │ │
│ │ │ │component │ │X │X │
│ │ │ │deformat/ defect,│ │ │ │
│ │ │ │fisurat │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Uzură excesivă│ │X │X │
│ │ │ │a cuplelor │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Cuplaj defect │ │X │X │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Orice │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │şi control cu │siguranţă lipsă, │ │ │ │
│ │ │echipament adecvat│deteriorat sau │ │X │ │
│ │Dispozitive de │după caz în │care nu │ │ │ │
│ │cuplare şi │funcţie de │funcţionează │ │ │ │
│6.1.6. │dispozitive de │categoria │corespunzător │ │ │ │
│ │remorcare (+E) │vehiculului ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │(calibru sau │e) │ │ │ │
│ │ │şubler) (pct. H │Obstrucţionarea │ │ │ │
│ │ │din Anexa nr. 2) │plăcii de │ │ │ │
│ │ │ │înmatriculare sau│X │X │ │
│ │ │ │a oricărei lămpi │ │ │ │
│ │ │ │atunci când nu │ │ │ │
│ │ │ │sunt utilizate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Reparaţie sau │ │ │ │
│ │ │ │modificare │ │X │X │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │cuplare remorcă │ │ │X │
│ │ │ │neomologat │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Surub de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă fixat │ │X │X │
│ │ │ │necorespunzător/ │ │ │ │
│ │ │ │lipsă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Palierele │ │ │ │
│ │ │ │arborilor de │ │X │X │
│ │ │ │transmisie uzate │ │ │ │
│ │ │ │excesiv │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Cardan uzat │ │X │X │
│ │ │ │excesiv │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Cuplaje │ │ │ │
│ │ │ │flexibile │ │X │X │
│ │ │ │deteriorate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Arbore │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat sau │ │X │ │
│ │ │ │îndoit │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Suportul │ │ │ │
│ │ │ │palierului │ │X │X │
│ │ │ │fisurat sau fixat│ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Protecţie │ │ │ │
│ │ │ │deteriorată/lipsă│X │X │ │
│ │ │ │la arborii │ │ │ │
│ │ │ │planetari │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │h) Modificare │ │ │ │
│ │ │ │neautorizată a │ │X │ │
│ │ │ │transmisiei │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │i) Comandă │ │ │ │
│ │ │ │ambreiaj │X │X │ │
│ │ │ │deformată/fixată │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │j) Acţionare │ │ │ │
│ │ │ │greoaie a manetei│ │ │ │
│ │ │ │sau pedalei/lipsă│ │ │ │
│ │ │ │siguranţă de │X │X │ │
│ │ │ │asigurare a │ │ │ │
│ │ │ │manetei sau │ │ │ │
│ │ │ │pedalei pe ax │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │k) Manetă │ │X │ │
│ │ │ │ambreiaj ruptă │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Inspecţie vizuală │l) Levier │ │ │ │
│ │ │utilizându-se un │selectare viteze │ │ │ │
│ │ │cric sau elevator.│fixat nesigur/ │X │X │ │
│ │ │Se verifică atent │modificat sau │ │ │ │
│6.1.7. │Transmisie │zona ambreiajului,│sudat. │ │ │ │
│ │ │a cutiei de ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │viteze, a │m) Arbore (cablu)│ │ │ │
│ │ │difenţialului │ambreiaj fixat │ │X │ │
│ │ │ │necorespunzător. │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │n) Timonerie │ │ │ │
│ │ │ │schimbător de │ │ │ │
│ │ │ │viteze fixată │X │X │ │
│ │ │ │necorespunzător/ │ │ │ │
│ │ │ │modificată │ │ │ │
│ │ │ │constructiv │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │o) Fixare │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│ │ │ │
│ │ │ │schimbător de │ │ │ │
│ │ │ │viteze pe │ │ │ │
│ │ │ │traversă sau │ │ │ │
│ │ │ │tampoane; fixare │ │X │ │
│ │ │ │nesigură a │ │ │ │
│ │ │ │traversei pe │ │ │ │
│ │ │ │şasiu(ex. lipsă │ │ │ │
│ │ │ │şuruburi de │ │ │ │
│ │ │ │fixare) . │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │p) Lipsă │ │ │ │
│ │ │ │transmisie │ │ │ │
│ │ │ │longitudinală sau│ │ │ │
│ │ │ │a arborilor │ │ │ │
│ │ │ │planetari la una │ │ │ │
│ │ │ │din punţile │ │X │ │
│ │ │ │autovehiculului │ │ │ │
│ │ │ │în cazul │ │ │ │
│ │ │ │autovehiculelor │ │ │ │
│ │ │ │cu tracţiune │ │ │ │
│ │ │ │integrală │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │q) Joc şi/sau │ │ │ │
│ │ │ │zgomot rulmenţi │ │ │ │
│ │ │ │transmisie, │X │ │ │
│ │ │ │inclusiv cruci │ │ │ │
│ │ │ │cardanice │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │r) Joc excesiv în│ │ │ │
│ │ │ │orice articulaţie│ │X │ │
│ │ │ │a transmisiei │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │s) Orice alt │ │ │ │
│ │ │ │defect care │ │ │ │
│ │ │ │împiedică │ │X │ │
│ │ │ │mişcarea liberă a│ │ │ │
│ │ │ │roţii motoare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │t) Scurgeri ulei │ │ │ │
│ │ │ │de transmisie │X │X │ │
│ │ │ │uşoare/abundente │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Suport motor │ │ │ │
│ │ │ │fisurat, desprins│ │X │X │
│ │ │ │de pe şasiu sau │ │ │ │
│ │ │ │fixat nesigur │ │ │ │
│ │Stare, fixare │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│6.1.8. │motor pe cadru │Inspecţie vizuală │b) Modificarea │ │ │ │
│ │şi anexe motor │ │poziţiei │ │ │ │
│ │ │ │motorului faţă de│ │ │ │
│ │ │ │modelul omologat │ │X │ │
│ │ │ │(ex. din montaj │ │ │ │
│ │ │ │transversal în │ │ │ │
│ │ │ │longitudinal) │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│6.2. Caroserie │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Panou, element│ │ │ │
│ │ │ │lipsă sau │ │ │ │
│ │ │ │deteriorat care │ │X │X │
│ │ │ │ar putea produce │ │ │ │
│ │ │ │răniri │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Montant │ │ │ │
│ │ │ │deformat, corodat│ │ │ │
│ │ │ │excesiv sau │ │ │ │
│ │ │ │fisurat care │ │ │ │
│ │ │ │poate genera │ │X │X │
│ │ │ │deschiderea │ │ │ │
│ │ │ │accidentală a │ │ │ │
│ │ │ │capotelor sau a │ │ │ │
│ │ │ │uşilor │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Neetanşeităţi │ │ │ │
│ │ │ │care permit │ │ │ │
│ │ │ │pătrunderea │ │X │X │
│ │ │ │gazelor de │ │ │ │
│ │ │ │evacuare în │ │ │ │
│ │ │ │habitaclu │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Caroserie │ │ │ │
│ │ │ │modificată │ │ │ │
│ │ │ │constructiv sau │ │X │X │
│ │ │Inspecţie vizuală.│reparată │ │ │ │
│ │ │Se vor face │necorespunzător │ │ │ │
│ │Stare, fixare │verificări şi ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│6.2.1. │caroserie │evaluări conform │e) Caroserie │ │ │ │
│ │(inclusiv ataş)│Anexei nr. 2 lit. │incompletă sau │ │X │ │
│ │ │G │deteriorată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Caroserie │ │ │ │
│ │ │ │corodată excesiv │ │ │ │
│ │ │ │în zona │ │ │ │
│ │ │ │compartimentului │ │ │ │
│ │ │ │motor, a │ │ │ │
│ │ │ │portbagajului, a │ │X │ │
│ │ │ │pasajelor roţilor│ │ │ │
│ │ │ │precum şi în zona│ │ │ │
│ │ │ │de fixare a │ │ │ │
│ │ │ │suspensiei şi a │ │ │ │
│ │ │ │punţilor │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Caroseria sau │ │ │ │
│ │ │ │un element de │ │ │ │
│ │ │ │caroserie nu este│ │ │ │
│ │ │ │fixată/fixat │ │ │ │
│ │ │ │corespunzător │ │X │X │
│ │ │ │astfel încât │ │ │ │
│ │ │ │poate produce │ │ │ │
│ │ │ │răniri/poate │ │ │ │
│ │ │ │cădea pe │ │ │ │
│ │ │ │carosabil │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │h) Dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │cuplare ataş │ │ │X │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Caroseria nu │ │ │ │
│ │ │ │este fixată │ │ │X │
│ │ │ │corespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Caroseria nu │ │ │ │
│ │ │ │este fixată pe │ │X │ │
│ │ │ │cadru în │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală.│aliniament │ │ │ │
│ │ │Se vor face ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│6.2.2. │Montare │verificări şi │c) Element de │ │ │ │
│ │caroserie │evaluări conform │fixare pe cadru │ │X │X │
│ │ │Anexa 2 lit. G │fisurat, lipsă │ │ │ │
│ │ │ │sau slăbit │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Caroserie │ │ │ │
│ │ │ │fisurată sau │ │ │ │
│ │ │ │corodată excesiv │ │X │X │
│ │ │ │la punctele de │ │ │ │
│ │ │ │prindere pe │ │ │ │
│ │ │ │cadru. │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Uşă care nu se│ │ │ │
│ │ │ │deschide sau nu │ │X │ │
│ │ │ │se închide │ │ │ │
│ │ │ │corespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Uşă care se │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │poate deschide │ │ │ │
│ │ │şi funcţională. Se│accidental sau │ │X │ │
│ │Uşi şi │vor face │care nu se │ │ │ │
│6.2.3. │dispozitive de │verificări şi │închide sigur │ │ │ │
│ │închidere uşi │evaluări conform ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │Anexei nr. 2 lit. │c) Uşă, balama, │ │ │ │
│ │ │G │dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │asigurare │X │X │ │
│ │ │ │slăbite, │ │ │ │
│ │ │ │deteriorate/lipsă│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Coroziuni │ │X │ │
│ │ │ │excesive uşi │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Podea fisurată│ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │sau corodată │ │X │X │
│ │ │cu autovehiculul │excesiv, fixată │ │ │ │
│ │ │pe cric sau │necorespunzător │ │ │ │
│ │ │elevator. Se vor ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │Structura de │inspecta cu │b) Praguri, │ │ │ │
│6.2.4. │rezistenţă şi │atenţie mărită │contrapraguri, │ │X │ │
│ │podea (+E) │zonele de îmbinare│contraaripi │ │ │ │
│ │ │ale caroseriei. Se│corodate excesiv │ │ │ │
│ │ │vor face ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │verificări şi │c) Întărituri │ │ │ │
│ │ │evaluări conform │podea fisurate, │ │X │ │
│ │ │Anexa 2 lit. G │deformate sau │ │ │ │
│ │ │ │corodate excesiv │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Scaun/şa │ │ │ │
│ │ │ │(inclusiv scaun │ │ │ │
│ │ │ │ataş), fixate │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │X │X │
│ │ │ │pe caroserie sau │ │ │ │
│ │ │ │cadru sau cu o │ │ │ │
│ │ │ │structură defectă│ │ │ │
│6.2.5. │Şa/scaun │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │conducător auto│şi funcţională │b) Mecanismul de │ │ │ │
│ │ │ │reglare a │ │ │ │
│ │ │ │scaunului nu │ │X │X │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ │corect │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Scaun lipsă │ │X │ │
│ │ │ │sau neomologat │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Scaune fixate │X │X │ │
│ │ │ │nesigur/defecte │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Scaune care nu│ │ │ │
│ │ │ │au fost montate │X │X │ │
│ │ │ │în conformitate │ │ │ │
│ │ │ │cu cerinţele │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Scaune lipsă │ │ │ │
│ │ │ │sau configuraţia │ │X │ │
│6.2.6. │Alte scaune │Inspecţie vizuală │scaunelor nu │ │ │ │
│ │ │ │corespunde cu CIV│ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Scaune │ │X │ │
│ │ │ │neomologate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Mâner de │ │ │ │
│ │ │ │susţinere al │ │ │ │
│ │ │ │pasagerului │X │ │ │
│ │ │ │deteriorat sau │ │ │ │
│ │ │ │lipsă │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │Orice comandă │ │ │ │
│ │ │ │necesară pentru a│ │ │ │
│ │Comenzi │Inspecţie vizuală │opera │ │ │ │
│6.2.7. │necesare │şi funcţională │autovehiculul în │ │X │X │
│ │conducătorului │ │siguranţă nu │ │ │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ │corect │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Accesoriu sau │ │ │ │
│ │Alte │ │echipament fixat │ │X │ │
│ │echipamente şi │ │necorespunzător │ │ │ │
│ │accesorii │ │sau defect │ │ │ │
│ │interioare şi │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│6.2.8. │exterioare │şi funcţională │b) Accesoriu sau │ │ │ │
│ │(dacă au fost │ │echipament │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │neomologatsau │ │X │ │
│ │producător) │ │care nu │ │ │ │
│ │ │ │corespunde │ │ │ │
│ │ │ │reglementărilor │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Elemente │ │ │ │
│ │ │ │slăbite, corodate│X │X │ │
│ │Apărători de │ │excesiv/rupte sau│ │ │ │
│ │noroi, aripi, │ │lipsă │ │ │ │
│ │dispozitive │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│6.2.9. │antiîmproscare │Inspecţie vizuală │b) Spaţiu │ │ │ │
│ │(dacă au fost │ │insuficient │ │X │ │
│ │prevăzute de │ │pentru roţi │ │ │ │
│ │producător) │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Neconforme cu │X │X │ │
│ │ │ │cerinţele │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│7. ALTE ECHIPAMENTE │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Centuri de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │ │ │ │
│ │ │ │obligatorii lipsă│ │X │ │
│ │ │ │sau nu au fost │ │ │ │
│ │ │ │montate │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Centură de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │ │X │ │
│ │ │ │deteriorată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Centură de │ │ │ │
│ │ │ │siguranţă │ │X │ │
│ │ │ │neomologată │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │d) Dispozitivul │ │ │ │
│ │Stare, fixare │ │de închidere este│ │ │ │
│ │centuri de │Inspecţie vizuală │avariat sau nu │ │X │ │
│7.1. │siguranţă, │şi funcţională │funcţionează │ │ │ │
│ │catarame │ │corespunzător │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │e) Mecanismul de │ │ │ │
│ │ │ │recuperare a │ │ │ │
│ │ │ │centurii avariat │ │X │ │
│ │ │ │sau nu │ │ │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │ │ │corect │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │f) Punct de │ │ │ │
│ │ │ │ancorare │ │X │X │
│ │ │ │deteriorat │ │ │ │
│ │ │ │excesiv │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │g) Punct de │ │ │ │
│ │ │ │ancorare fixat │ │X │X │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Dispozitiv │ │ │ │
│ │ │ │defect care nu │X │ │ │
│ │ │ │previne furtul │ │ │ │
│ │Încuietori şi │ │autovehiculului │ │ │ │
│7.2. │dispozitive │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │antifurt │şi funcţională │b) Dispozitiv de │ │ │ │
│ │ │ │închidere sau de │ │ │ │
│ │ │ │blocare defect │ │X │X │
│ │ │ │sau funcţionând │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzător │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Nu │ │X │ │
│ │ │ │funcţionează │ │ │ │
│ │Avertizor │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│7.3. │acustic │şi funcţională │b) Comandă │X │ │ │
│ │ │ │nesigură │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Neomologat │ │X │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │a) Nu este montat│ │ │ │
│ │ │ │conform │ │X │ │
│ │ │ │cerinţelor │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│7.4. │Vitezometru │şi funcţională în │b) Nu │ │ │ │
│ │ │timpul probei în │funcţionează sau │ │X │ │
│ │ │parcurs │lipseste │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │c) Nu este │ │X │ │
│ │ │ │iluminat │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│8. EMISII POLUANTE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1. Zgomot │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Nivel de │ │X │ │
│ │ │ │zgomot excesiv │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │ │ │b) Orice parte a │ │ │ │
│ │ │ │sistemului de │ │ │ │
│ │ │ │reducere a │ │ │ │
│ │Sistem de │ │zgomotului │ │ │ │
│8.1.1. │reducere a │Inspecţie vizuală │nesigură, lipsă, │ │ │ │
│ │zgomotului (+E)│şi auditivă │deteriorată, │ │ │ │
│ │ │ │fixată incorect │ │X │X │
│ │ │ │sau modificată în│ │ │ │
│ │ │ │mod evident │ │ │ │
│ │ │ │astfel încât ar │ │ │ │
│ │ │ │putea afecta în │ │ │ │
│ │ │ │mod semnificativ │ │ │ │
│ │ │ │nivelul de zgomot│ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│8.2. Gaze de evacuare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2.1. Emisii │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │Echipament de │ │ │ │
│ │ │ │control al │ │ │ │
│ │Echipament de │ │emisiilor │ │ │ │
│8.2.1.1.│control al │Inspecţie vizuală │prevăzut de │ │X │ │
│ │emisiilor de │ │producător lipsă,│ │ │ │
│ │gaze │ │modificat sau │ │ │ │
│ │ │ │defect în mod │ │ │ │
│ │ │ │evident │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│8.3. Alte aspecte referitoare la mediu │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │Orice scurgere în│ │ │ │
│ │ │ │exces de lichid │ │ │ │
│ │ │ │care poate afecta│ │ │ │
│8.3.1. │Scurgeri de │Inspecţie vizuală │mediul ambiant │ │X │X │
│ │lichide │ │sau expune la │ │ │ │
│ │ │ │riscuri pe alţi │ │ │ │
│ │ │ │utilizatori ai │ │ │ │
│ │ │ │drumului │ │ │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───┼───┼──┤
│8.3.2. │Fum vizibil │Inspecţie vizuală │Fum în exces de │ │X │ │
│ │ │ │orice culoare │ │ │ │
├────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┤
│9. ALTE VERIFICĂRI │
├────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────┬───┬───┬──┤
│ │ │ │a) Reparaţii sau │ │ │ │
│ │ │ │modificări │ │ │ │
│ │ │ │necorespunzătoare│X │X │X │
│ │ │ │ale oricărei │ │ │ │
│ │ │ │componente a │ │ │ │
│ │ │Inspecţie vizuală │autovehiculului │ │ │ │
│9.1. │Autovehiculul │sau prin ├─────────────────┼───┼───┼──┤
│ │în ansamblu │utilizarea unui │b) Orice defect │ │ │ │
│ │ │echipament adecvat│suplimentar │ │ │ │
│ │ │ │constatat ce ar │ │ │ │
│ │ │ │putea afecta │X │X │X │
│ │ │ │siguranţa │ │ │ │
│ │ │ │circulaţiei pe │ │ │ │
│ │ │ │drumurile publice│ │ │ │
└────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───┴───┴──┘


        E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat

        Reparaţie sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparaţie sau modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomolgate sau necertificate).

        DMi (defect minor) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).

        DMa (defect major) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).

        DP (defect periculos) - defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră. În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul " / ". În cazul defectelor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în conformitate cu definiţiile specifice.

        Prescurtări utilizate în tabel:

        CI - certificat de înmatriculare

        CIV - cartea de identitate a vehiculului

        ITP - inspecţie tehnică periodică

        Categoriile L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e sunt definite în reglementările RNTR 2

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.