Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2010


la Ordinul nr. 22/2010 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit


Puteti sa consultati o forma actualizata valabilă între 31.12.2010 și 30.12.2011 , conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata ,valabilă între 31.12.2010 și 30.12.2011 , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    ANEXA I

    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:

    DATA RAPORTĂRII:

    Formular 1: CA

                          Adecvarea capitalului la riscuri

	

*Font 7*
┌─────────┬────────────┬───────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Indicativ│ Nr. Crt. │ Eticheta │Valoare│ Referinţe şi comentarii │
│ │ │ │ (LEI) │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1 │FONDURI PROPRII TOTALE │ │= 1.1+1.2+1.3+1.6+1.7 │
│ │ │ │ │= 1.4+1.5+1.6+1.7 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1 │FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 │ │Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile │
│ │ │ │ │proprii de nivel 1 = 1.1.1.+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.1. │Capital eligibil │ │= 1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3+1.1.1.4 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.1.*** │din care: instrumente pari passu │ │Art. 4 lit. a) şi art. 9 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │acţiunilor ordinare │ │18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de │
│ │ │ │ │credit şi ale firmelor de investiţii, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare. │
│ │ │ │ │Instrumente ce sunt considerate conform legislaţiei naţionale │
│ │ │ │ │ca fiind capital social subscris, au acelaşi rang de prioritate │
│ │ │ │ │la plată în timpul lichidării cu acţiunile ordinare şi acoperă │
│ │ │ │ │pierderile în întregime, pari passu cu acţiunile ordinare, în │
│ │ │ │ │condiţii de asigurare a continuităţii activităţii. │
│ │ │ │ │Se raportează atât valoarea nominală vărsată a instrumentelor │
│ │ │ │ │cât şi primele ataşate acestora. │
│ │ │ │ │Se exclud acele instrumente care conferă drepturi │
│ │ │ │ │preferenţiale la plata dividendelor pe bază necumulativă (vezi │
│ │ │ │ │elementul 1.1.1****) │
│ │ │ │ │Se includ acele instrumente emise de cooperativele de credit │
│ │ │ │ │sau alte instituţii similare care sunt considerate echivalente │
│ │ │ │ │cu acţiunile ordinare din punct de vedere al caracteristicilor │
│ │ │ │ │lor de capital. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.1.**** │din care: instrumente care conferă │ │Art. 4 lit. a) şi art. 9 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │drepturi preferenţiale la plata │ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare. │
│ │ │dividendelor pe o bază necumulativă│ │Instrumente care conferă drepturi preferenţiale la plata │
│ │ │ │ │dividendelor pe bază necumulativă cu condiţia să fie │
│ │ │ │ │considerate conform legislaţiei naţionale (Art. 22 din │
│ │ │ │ │Directiva 86/635/CEE privind conturile anuale şi conturile │
│ │ │ │ │consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare) ca fiind capital │
│ │ │ │ │social subscris, să aibă acelaşi rang de prioritate la plată │
│ │ │ │ │ca şi acţiunile ordinare în caz de lichidare şi să acopere în │
│ │ │ │ │întregime pierderile, pari passu cu acţiunile ordinare, în │
│ │ │ │ │condiţii de asigurare a continuităţii activităţii. │
│ │ │ │ │Se raportează atât valoarea nominală vărsată a instrumentelor │
│ │ │ │ │cât şi primele ataşate acestora. │
│ │ │ │ │Se exclud acele instrumente similare acţiunilor ordinare care │
│ │ │ │ │nu conferă drepturi preferenţiale la plata dividendelor pe bază │
│ │ │ │ │necumulativă (vezi elementul 1.1.1***). │
│ │ │ │ │Se includ acele instrumente emise de cooperativele de credit │
│ │ │ │ │sau alte instituţii similare care sunt considerate echivalente │
│ │ │ │ │cu instrumentele care asigură drepturi preferenţiale la plata │
│ │ │ │ │dividendelor pe bază necumulativă cu condiţia să fie │
│ │ │ │ │considerate ca fiind capital social subscris conform │
│ │ │ │ │legislaţiei naţionale (Art. 22 din Directiva 86/635/CEE, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare), să aibă acelaşi rang │
│ │ │ │ │de prioritate la plată ca şi acţiunile ordinare în caz de │
│ │ │ │ │lichidare şi să acopere în întregime pierderile în condiţii de │
│ │ │ │ │asigurare a continuităţii activităţii, pari passu cu acţiunile │
│ │ │ │ │ordinare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.1.1 │Capital social subscris şi vărsat │ │Art. 4 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 9 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP: - Capital vărsat │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.1.2 │(-) Acţiuni proprii │ │Art. 5 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP: - <Acţiuni proprii> │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.1.3 │Prime de capital │ │Art. 4 lit. a) din Regulamentul nr. 18/23/2006, cu modificările │
│ │ │ │ │şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 9 din Regulamentul nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP: - Prime de capital │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.1.4 │Alte instrumente de capital │ │Art. 4 lit. a), art. 9 şi art. 27 (1) lit. c) din Regulamentul │
│ │ │eligibile │ │BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare chiar dacă instrumentele sunt clasificate ca şi │
│ │ │ │ │datorii potrivit regulilor contabile de tip IFRS │
│ │ │ │ │= FINREP: include elemente precum: │
│ │ │ │ │Capital social rambursabil la cerere (ex. în cazul │
│ │ │ │ │organizaţiilor cooperatiste de credit sau al existenţei unor │
│ │ │ │ │clauze speciale privind capitalul) │
│ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │Alte capitaluri proprii: Alte instrumente de capitaluri proprii │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2 │Rezerve eligibile │ │= 1.1.2.1+1.1.2.2.+1.1.2.3+1.1.2.4a+1.1.2.4b+1.1.2.5+1.1.2.6 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.1 │Rezerve │ │= 1.1.2.1.01+1.1.2.1.02 │
│ │ │ │ │Art. 4 lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 5 lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Prevederile art. 6 (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │ │ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, │
│ │ │ │ │referitoare la profitul ultimului exerciţiu financiar │
│ │ │ │ │înregistrat în rezultatul reportat │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 7 (1) din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 9 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 10 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 26 (3) lit. b) şi 26 (4) lit. a) şi b) şi 26 (5) din │
│ │ │ │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP - Rezerve (inclusiv rezultatul reportat) şi Rezerve │
│ │ │ │ │din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente (se │
│ │ │ │ │exclud diferenţele de evaluare cuprinse la 1.1.2.6) │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.1.01 │Rezerve (inclusiv diferenţe din │ │= FINREP: Rezerve+Rezerve din reevaluare │
│ │ │evaluare) │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.1.02 │Parte a rezervelor care urmează să │ │Componentă a rezervelor care face obiectul filtrelor │
│ │ │fie ajustată potrivit filtrelor │ │prudenţiale │
│ │ │aplicate diferenţelor din evaluare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.2 │Interes minoritar │ │= 1.1.2.2.01+1.1.2.2.02+1.1.2.2.03 │
│ │ │ │ │Art. 26 (3) lit. a) şi art. 26 (5) din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP -Interese minoritare (se exclud diferenţele din │
│ │ │ │ │evaluare cuprinse la 1.1.2.6) │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.2***01│din care: Instrumente de capital │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │hibride ce trebuie să fie │ │Art. 26 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 21 alin. (1^1) lit. │
│ │ │convertite în situaţii de urgenţă │ │a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările │
│ │ │ │ │şi completările ulterioare, atât timp cât sunt îndeplinite │
│ │ │ │ │condiţiile prevăzute în cadrul secţiunii 1.1. ^1 "Cerinţe │
│ │ │ │ │privind instrumentele de capital hibride", precum şi cele │
│ │ │ │ │menţionate la art. 15 lit. a), lit. c) - lit. e) şi art. 17 din │
│ │ │ │ │acest regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.2***02│din care: Instrumente de capital │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │hibride (emise pe durată │ │Art. 26 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 21 alin. (1^1) lit. │
│ │ │nedeterminată, care nu sunt │ │b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │prevăzute cu stimulent de │ │completările ulterioare, atât timp cât sunt îndeplinite │
│ │ │răscumpărare) │ │condiţiile prevăzute în cadrul secţiunii 1.1. ^1 "Cerinţe │
│ │ │ │ │privind instrumentele de capital hibride", precum şi cele │
│ │ │ │ │menţionate la art. 15 lit. a), lit. c)-lit. e) şi art. 17 din │
│ │ │ │ │acest regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.2***03│din care: Instrumente de capital │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │hibride (emise pe durată │ │Art. 26 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 21 alin. (1^1) lit. │
│ │ │determinată sau prevăzute cu │ │c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │stimulent de răscumpărare) │ │completările ulterioare, atât timp cât sunt îndeplinite │
│ │ │ │ │condiţiile prevăzute în cadrul secţiunii 1.1. ^1 "Cerinţe │
│ │ │ │ │privind instrumentele de capital hibride", precum şi cele │
│ │ │ │ │menţionate la art. 15 lit. a), lit. c)-lit. e) şi art. 17 din │
│ │ │ │ │acest regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.2***04│din care: Instrumente de capital │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │hibride care fac obiectul │ │Instrumente care nu sunt prevăzute cu stimulent de răscumpărare,│
│ │ │prevederilor tranzitorii şi nu sunt│ │sunt emise indirect şi fac obiectul prevederilor tranzitorii ale│
│ │ │prevăzute cu stimulent de │ │art. 35^1 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, precum şi │
│ │ │răscumpărare supus limitării │ │instrumente care nu respectă condiţiile prevăzute în cadrul │
│ │ │ │ │secţiunii 1.1. 1 "Cerinţe privind instrumentele de capital │
│ │ │ │ │hibride", precum şi cele menţionate la art. 15 lit. a), lit. c) │
│ │ │ │ │lit. e) şi art. 17 din acest regulament şi care fac obiectul │
│ │ │ │ │prevederilor tranzitorii ale art. 35^2 din acelaşi regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.2***05│din care: Instrumente de capital │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │hibride care fac obiectul │ │Instrumente care sunt prevăzute cu stimulent de răscumpărare, │
│ │ │prevederilor tranzitorii şi sunt │ │sunt emise indirect şi fac obiectul prevederilor tranzitorii ale│
│ │ │prevăzute cu stimulent de │ │art. 35^1 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │răscumpărare supus limitării │ │modificările şi completările ulterioare, precum şi instrumente │
│ │ │ │ │care nu respectă condiţiile prevăzute în cadrul secţiunii 1.1. │
│ │ │ │ │^1 "Cerinţe privind instrumentele de capital hibride", precum şi│
│ │ │ │ │cele menţionate la art. 15 lit. a), lit. c) - lit. e) şi art. 17│
│ │ │ │ │din acest regulament şi care fac obiectul prevederilor │
│ │ │ │ │tranzitorii ale art. 35^2 din acelaşi regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.2.01 │Interes minoritar (inclusiv │ │= FINREP: Interes minoritar │
│ │ │diferenţe din evaluare) │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.2.02 │Parte a interesului minoritar care │ │Componentă a interesului minoritar care face obiectul filtrelor │
│ │ │urmează să fie ajustată potrivit │ │prudenţiale │
│ │ │filtrelor aplicate diferenţelor din│ │ │
│ │ │evaluare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.2.03 │(-) Ajustări la interesul minoritar│ │Parte a interesului minoritar care nu este eligibilă pentru │
│ │ │ │ │includerea în fondurile proprii de nivel 1 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.3 │Rezultatul net curent reprezentând │ │= 1.1.2.3.01+1.1.2.3.02 │
│ │ │profit interimar │ │Prevederile art. 6 (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006,│
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la │
│ │ │ │ │profitul interimar, cu condiţia respectării cerinţei prevăzute │
│ │ │ │ │în cadrul acestuia. A se vedea şi prevederile art. 6 (2). Art. 9│
│ │ │ │ │din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.3.01 │Profit auditat din anul curent │ │= FINREP - Partea corespunzătoare din (rezultatul pozitiv al │
│ │ │ │ │anului curent - dividendele interimare, potrivit legislaţiei în │
│ │ │ │ │vigoare) verificată de persoanele responsabile cu auditarea │
│ │ │ │ │situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile art. 6 │
│ │ │ │ │(1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările │
│ │ │ │ │şi completările ulterioare. │
│ │ │ │ │Prevederile art. 6 (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006,│
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la │
│ │ │ │ │profitul interimar, cu condiţia respectării cerinţei prevăzute │
│ │ │ │ │în cadrul acestuia. A se vedea şi prevederile art. 6 (2). │
│ │ │ │ │Art. 9 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările│
│ │ │ │ │şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.3.02 │Parte a profitului auditat din anul│ │Componentă a profitului auditat din anul curent care face │
│ │ │curent, care urmează să fie │ │obiectul filtrelor prudenţiale menţionate la pct. 1.1.2.6 │
│ │ │ajustată potrivit filtrelor │ │(1.1.2.6.07 şi 1.1.2.6.11) │
│ │ │aplicate diferenţelor din evaluare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.4a │(-) Pierderea anului financiar │ │= Min [ (1.1.2.4a.01 + 1.1.2.4a.02), 0] conform art. 5 lit. e) │
│ │ │curent │ │din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.4a.01 │Rezultatul neauditat (pozitiv) din │ │Prevederile art. 6 (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006,│
│ │ │anul curent │ │cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la │
│ │ │ │ │profitul interimar, atunci când sumele respective nu respectă │
│ │ │ │ │condiţiile prevăzute în cadrul acestuia. A se vedea şi │
│ │ │ │ │prevederile art. 6 (2). │
│ │ │ │ │Art. 9 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările│
│ │ │ │ │şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP - FIN1.3: 7. (Partea corespunzătoare din) Rezultatul │
│ │ │ │ │anului curent - dividende interimare, potrivit legislaţiei în │
│ │ │ │ │vigoare, când condiţiile de la art. 6 (1) din Regulamentul │
│ │ │ │ │BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare nu sunt îndeplinite şi suma nu a fost verificată de │
│ │ │ │ │persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.4a.02 │Parte a rezultatului neauditat din │ │Componentă a rezultatului neauditat din anul curent care face │
│ │ │anul curent, care urmează să fie │ │obiectul filtrelor prudenţiale menţionate la pct. 1.1.2.6 │
│ │ │ajustată potrivit filtrelor │ │(1.1.2.6.07 şi 1.1.2.6.11) │
│ │ │aplicate diferenţelor din evaluare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.4.b │Rezultatul net al exerciţiului │ │= 1.1.2.4b.01 + 1.1.2.4b.02 │
│ │ │financiar curent reprezentând │ │În cazul unei valori pozitive se vor avea în vedere condiţiile │
│ │ │profit sau pierdere interimară │ │prevăzute la art. 6 (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │ │ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul│
│ │ │ │ │unei valori negative se vor avea în vedere prevederile art. 5 │
│ │ │ │ │lit. e) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.4.b.01│(-) Pierderea curentă │ │Art. 5 lit. e) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Vezi prevederile art. 6 (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │ │ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 10 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP - Rezultatul anului curent (negativ) - dividendele │
│ │ │ │ │interimare, potrivit legislaţiei în vigoare, când suma a fost │
│ │ │ │ │verificată de persoane responsabile pentru auditarea situaţiilor│
│ │ │ │ │financiare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.4.b.02│Parte a rezultatului negativ din │ │Componentă a pierderii din anul curent supusă filtrelor │
│ │ │anul curent ce urmează să fie │ │prudenţiale menţionate la pct. 1.1.2.6 (1.1.2.6.07 şi │
│ │ │ajustată potrivit filtrelor │ │1.1.2.6.11) │
│ │ │aplicate diferenţelor din evaluare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.2.5 │(-) Câştiguri nete din │ │Art. 8 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările│
│ │ │capitalizarea profiturilor │ │şi completările ulterioare │
│ │ │viitoare din active ce fac obiectul│ │ │
│ │ │operaţiunilor de securitizare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6 │Diferenţe din evaluare eligibile ca│ │Σ 1.1.2.6.i, i = 01 la 16 │
│ │ │fonduri proprii de nivel 1 │ │Pentru scopul raportării toate diferenţele din evaluare trebuie │
│ │ │ │ │incluse în cadrul acestui element. Totuşi aceasta nu împiedică │
│ │ │ │ │transferarea întregii valori a unui element în categoria │
│ │ │ │ │fondurilor proprii de nivel 2 │
│ │ │ │ │Rubricile aferente pct. 1.1.2.6.i includ şi sumele respective │
│ │ │ │ │care sunt aferente interesului minoritar │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.01 │Diferenţe din evaluarea │ │Art. 26 (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │instrumentelor de capitaluri │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │proprii clasificate în categoria │ │Include şi diferenţele din evaluare provenite din operaţiunile │
│ │ │activelor financiare disponibile │ │de acoperire a fluxurilor de trezorerie legate de instrumentele │
│ │ │pentru vânzare │ │de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor │
│ │ │ │ │financiare disponibile pentru vânzare (a se vedea şi 1.1.2.6.09)│
│ │ │ │ │Sumele se consideră cu semnul + dacă sunt solduri creditoare şi │
│ │ │ │ │cu semnul - dacă sunt solduri debitoare │
│ │ │ │ │= FINREP: Partea corespunzătoare din: │
│ │ │ │ │Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente + │
│ │ │ │ │Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe │
│ │ │ │ │de evaluare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.02 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. a) propoziţia 2 coroborat cu Art. 27 (2) lit. │
│ │ │evaluarea instrumentelor de │ │a) şi lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │capitaluri proprii clasificate în │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │categoria activelor financiare │ │ │
│ │ │disponibile pentru vânzare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.03 │Diferenţe din evaluarea creditelor │ │Art. 26 (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │şi creanţelor înregistrate în │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │categoria activelor financiare │ │Include şi diferenţele din evaluare provenite din operaţiunile │
│ │ │disponibile pentru vânzare │ │de acoperire a fluxurilor de trezorerie legate de creditele şi │
│ │ │ │ │creanţele înregistrate în categoria activelor financiare │
│ │ │ │ │disponibile pentru vânzare (a se vedea şi 1.1.2.6.09) Sumele se │
│ │ │ │ │consideră cu semnul + dacă sunt solduri creditoare şi cu │
│ │ │ │ │semnul - dacă sunt solduri debitoare │
│ │ │ │ │= FINREP: Partea corespunzătoare din: │
│ │ │ │ │Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente + │
│ │ │ │ │Interese minoritare: Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de│
│ │ │ │ │evaluare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.04 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. a) propoziţia 2 coroborat cu art. 27 (2) lit. │
│ │ │evaluarea creditelor şi creanţelor │ │b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │înregistrate în categoria activelor│ │completările ulterioare │
│ │ │financiare disponibile pentru │ │Sumele se consideră cu semnul schimbat faţă de semnul sumei de │
│ │ │vânzare │ │la linia precedentă (se neutralizează şi soldurile creditoare │
│ │ │ │ │şi cele debitoare) │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.05 │Diferenţe din evaluarea altor │ │Art. 26 (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │active înregistrate în categoria │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │activelor financiare disponibile │ │Include şi diferenţele din evaluare provenite din operaţiunile │
│ │ │pentru vânzare │ │de acoperire a fluxurilor de trezorerie legate de alte active │
│ │ │ │ │înregistrate în categoria activelor financiare disponibile │
│ │ │ │ │pentru vânzare (a se vedea şi 1.1.2.6.09) │
│ │ │ │ │Sumele se consideră cu semnul + dacă sunt solduri creditoare şi │
│ │ │ │ │cu semnul - dacă sunt solduri debitoare │
│ │ │ │ │- FINREP: Partea corespunzătoare din: Rezerve din reevaluare │
│ │ │ │ │şi alte diferenţe de evaluare aferente + Interese minoritare: │
│ │ │ │ │Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.06 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. a) propoziţia 2 coroborat cu art. 27(2) lit. b)│
│ │ │evaluarea altor active înregistrate│ │din Regulamentul nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările│
│ │ │în categoria activelor financiare │ │ulterioare │
│ │ │disponibile pentru vânzare │ │Sumele se consideră cu semnul schimbat faţă de semnul sumei │
│ │ │ │ │de la linia precedentă (se neutralizează şi soldurile │
│ │ │ │ │creditoare şi cele debitoare) │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.07 │Diferenţe din evaluarea datoriilor │ │Art. 26 (2) din Regulamentul nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │financiare la valoarea justă │ │completările ulterioare │
│ │ │determinate de modificarea propriei│ │Sumele se consideră cu semnul + dacă sunt solduri creditoare │
│ │ │calităţi de credit │ │şi cu semnul - dacă sunt solduri debitoare │
│ │ │ │ │= FINREP: Partea corespunzătoare din: │
│ │ │ │ │Rezultatul anului curent + │
│ │ │ │ │Rezerve (inclusiv rezultatul reportat)+ │
│ │ │ │ │Interese minoritare: alte elemente (în legătură cu rezultatul) │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.08 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. b) Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │evaluarea datoriilor financiare la │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │valoarea justă determinate de │ │Sumele se consideră cu semnul schimbat faţă de semnul sumei de │
│ │ │modificarea propriei calităţi de │ │la linia precedentă (se neutralizează şi soldurile creditoare │
│ │ │credit │ │şi cele debitoare) │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.09 │Diferenţe din evaluare provenite │ │Art. 26 (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │din operaţiuni de acoperire a │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │fluxurilor de trezorerie privind │ │De regulă operaţiunile de acoperire a fluxurilor de trezorerie │
│ │ │activele care nu sunt înregistrate │ │legate de activele financiare disponibile pentru vânzare sunt │
│ │ │în categoria activelor financiare │ │excluse de la această poziţie. Cu toate acestea, în cazul │
│ │ │disponibile pentru vânzare │ │neutralizării diferenţelor din evaluare a activelor financiare │
│ │ │ │ │disponibile pentru vânzare de care sunt legate operaţiunile de │
│ │ │ │ │acoperire a fluxurilor de trezorerie, aceste operaţiuni de │
│ │ │ │ │acoperire a fluxurilor de trezorerie sunt incluse în acest │
│ │ │ │ │element. │
│ │ │ │ │= FINREP: Partea corespunzătoare din Rezerve din reevaluare şi │
│ │ │ │ │alte diferenţe de evaluare aferente + Interese minoritare: │
│ │ │ │ │Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.10 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. a) propoziţia 1 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │evaluare determinate de operaţiuni │ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │de acoperire a fluxurilor de │ │ │
│ │ │trezorerie │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.11 │Diferenţe din evaluarea │ │Art. 26 (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │investiţiilor imobiliare │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP: Partea corespunzătoare din: Rezultatul anului curent +│
│ │ │ │ │Rezerve (inclusiv rezultatul reportat) + Interese minoritare: │
│ │ │ │ │alte elemente (în legătură cu rezultatul) │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.12 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. d) din Regulamentul nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │evaluarea investiţiilor imobiliare │ │modificările şi completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.13 │Diferenţe din evaluarea │ │Art. 26 (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │imobilizărilor corporale │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │(construcţii, terenuri şi │ │= FINREP: Partea corespunzătoare diferenţelor pozitive privind │
│ │ │echipamente) │ │reevaluarea imobilizărilor corporale din: Rezerve din reevaluare│
│ │ │ │ │şi alte diferenţe de evaluare aferente + Interese minoritare: │
│ │ │ │ │Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.14 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, │
│ │ │evaluarea imobilizărilor corporale │ │cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │(construcţii, terenuri şi │ │ │
│ │ │echipamente) │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.15 │Alte diferenţe din evaluare care │ │Art. 26 (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │afectează rezervele eligibile │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │= FINREP: Partea corespunzătoare din: Rezerve din reevaluare │
│ │ │ │ │şi alte diferenţe de evaluare aferente + Interese minoritare: │
│ │ │ │ │Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.2.6.16 │Ajustări la alte diferenţe din │ │Art. 28 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │evaluare care afectează rezervele │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │eligibile │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │1.1.3 │Fonduri pentru riscurile bancare │ │Legislaţia contabilă din România nu permite instituţiilor de │
│ │ │generale │ │credit să recunoască ca şi element de pasiv un element de │
│ │ │ │ │natura fondului pentru riscuri bancare generale în înţelesul │
│ │ │ │ │dat de art. 38 din Directiva 86/635/EEC │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.4 │Alte fonduri proprii de nivel 1 │ │= 1.1.4.1a+1.1.4.3+1.1.4.4 │
│ │ │inclusiv cele specifice României │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.4.1a │Instrumente de capital hibride │ │1.1.4.1a.01+1.1.4.1a.02+1.1.4.1a.03+1.1.4.1a.04+1.1.4.1a.05^(b) │
│ │ │ │ │Acest element trebuie să includă nu numai instrumentele de │
│ │ │ │ │capital hibride emise direct ci şi pe cele emise indirect care, │
│ │ │ │ │urmare faptului că sunt clasificate ca şi datorii din punct de │
│ │ │ │ │vedere contabil, nu dau naştere la interese minoritare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.4.1a.01 │Instrumente de capital hibride ce │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │trebuie să fie convertite în │ │Art. 4 lit. d) şi art. 21 alin. (1^1) lit. a) din Regulamentul │
│ │ │situaţii de urgenţă │ │BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare, atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute │
│ │ │ │ │în cadrul secţiunii 1.1. ^1 "Cerinţe privind instrumentele de │
│ │ │ │ │capital hibride", precum şi cele menţionate la art. 15 lit. a), │
│ │ │ │ │lit. c) lit. e) şi art. 17 din acest regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.4.1a.02 │Instrumente de capital hibride │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │(emise pe durată nedeterminată, │ │Art. 4 lit. d) şi art. 21 alin. (1^1) lit. b) din Regulamentul │
│ │ │care nu sunt prevăzute cu stimulent│ │BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │de răscumpărare) │ │ulterioare, atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute │
│ │ │ │ │în cadrul secţiunii 1.1. ^1 "Cerinţe privind instrumentele de │
│ │ │ │ │capital hibride", precum şi cele menţionate la art. 15 lit. a), │
│ │ │ │ │lit. c) - lit. e) şi art. 17 din acest regulament │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.4.1a.03 │Instrumente de capital hibride │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │(emise pe durată determinată sau │ │Art. 4 lit. d) şi art. 21 alin. (1^1) lit. c) din Regulamentul │
│ │ │prevăzute cu stimulent de │ │BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │răscumpărare) │ │ulterioare, atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute │
│ │ │ │ │în cadrul secţiunii 1.1. ^1 "Cerinţe privind instrumentele de │
│ │ │ │ │capital hibride", precum şi cele menţionate la art. 15 lit. a), │
│ │ │ │ │lit. c)-lit. e) şi art. 17 din acest regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.4.1a.04 │Instrumente de capital hibride │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │care fac obiectul prevederilor │ │Instrumente prevăzute la art. 4 lit. a) şi lit. d) din │
│ │ │tranzitorii şi nu sunt prevăzute cu│ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │stimulent de răscumpărare supus │ │completările ulterioare, care nu sunt prevăzute cu stimulent │
│ │ │limitării │ │de răscumpărare şi fac obiectul prevederilor tranzitorii ale │
│ │ │ │ │art. 35^1, precum şi instrumente care nu respectă condiţiile │
│ │ │ │ │prevăzute în cadrul secţiunii 1.1. 1 "Cerinţe privind │
│ │ │ │ │instrumentele de capital hibride", precum şi cele menţionate │
│ │ │ │ │la art. 15 lit. a), lit. c)-lit. e) şi art. 17 din │
│ │ │ │ │regulamentul mai sus menţionat şi care fac obiectul │
│ │ │ │ │prevederilor tranzitorii ale art. 35^2 din acelaşi regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.4.1a.05 │Instrumente de capital hibride │ │Vezi elementul 1.1.5.2a │
│ │ │care fac obiectul prevederilor │ │Instrumente prevăzute la art. 4 lit. a) şi lit. d) din │
│ │ │tranzitorii şi sunt prevăzute cu │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/14.12.2006, cu modificările şi │
│ │ │stimulent de răscumpărare supus │ │completările ulterioare, care sunt prevăzute cu stimulent de │
│ │ │limitării │ │răscumpărare şi fac obiectul prevederilor tranzitorii prevăzute │
│ │ │ │ │de art. 35^1, precum şi instrumente care nu respectă condiţiile │
│ │ │ │ │prevăzute în cadrul secţiunii 1.1. 1 "Cerinţe privind │
│ │ │ │ │instrumentele de capital hibride", precum şi cele menţionate la │
│ │ │ │ │art. 15 lit. a), lit. c)-lit. e) şi art. 17 din regulamentul mai│
│ │ │ │ │sus menţionat şi care fac obiectul prevederilor tranzitorii ale │
│ │ │ │ │art. 35^2 din acelaşi regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │1.1.4.3 │Filtru prudenţial pozitiv adoptat │ │Nu s-a implementat un astfel de filtru prudenţial │
│ │ │la aplicarea pentru prima dată a │ │ │
│ │ │IFRS │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.1.4.4 │Alte filtre prudenţiale │ │Include acele filtre prudenţiale neprecizate anterior care │
│ │ │ │ │conduc la creşterea fondurilor proprii de nivel 1 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5 │(-) Alte deduceri din fondurile │ │= 1.1.5.1+1.1.5.2a+1.1.5.4 │
│ │ │proprii de nivel 1 │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5.1 (-) │Imobilizări necorporale │ │Art. 5 lit. f) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Include orice fond comercial nededus deja (diferenţa din prima │
│ │ │ │ │consolidare) în cadrul 1.1.2.1 Rezerve │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5.2a │(-) Sume ce depăşesc limitele │ │= 1.1.5.2a.01+1.1.5.2a.02+1.1.5.2a.03+1.1.5.2a.04 │
│ │ │stabilite pentru instrumentele de │ │Este rezultatul aplicării limitelor prevăzute de art. 21 alin. │
│ │ │capital hibride │ │(1^1) lit. a)-lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor │
│ │ │ │ │art. 35^1 şi art. 35^2 asupra instrumentelor la care se face │
│ │ │ │ │referire la poziţiile 1.1.2.2***01 la 1.1.2.2.***05 şi 1.1.4.1a │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5.2a.01 │(-) Instrumente de capital hibride │ │Art. 21 alin. (1^1) lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │ce trebuie să fie convertite fie în│ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │situaţii de urgenţă │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5.2a.02 │(-) Instrumente de capital hibride │ │Art. 21 alin. (1^1) lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │(emise pe durată nedeterminată, │ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │care nu sunt prevăzute cu stimulent│ │ │
│ │ │de răscumpărare) │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5.2a.03 │(-) Instrumente de capital hibride │ │Art. 21 alin. (1^1) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │(emise pe durată determinată sau │ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │prevăzute cu stimulent de │ │ │
│ │ │răscumpărare) │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5.2a.04 │(-) Sume ce depăşesc limitele │ │Rezultatul aplicării prevederilor art. 35^1 şi art. 35^2 din │
│ │ │stabilite pentru instrumentele de │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │capital hibride ce fac obiectul │ │completările ulterioare asupra instrumentelor la care se face │
│ │ │prevederilor tranzitorii │ │referire la poziţiile 1.1.2.2***04, 1.1.2.2.***05 şi │
│ │ │ │ │1.1.4.1a.04, 1.1.4.1a.05. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5.4 │(-) Alte deduceri specifice │ │= 1.1.5.4.1+1.1.5.4.2 │
│ │ │României din fondurile proprii de │ │ │
│ │ │nivel I │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │1.1.5.4.1 │(-) Filtru prudenţial negativ │ │Nu s-a implementat un astfel de filtru prudenţial │
│ │ │adoptat la aplicarea pentru prima │ │ │
│ │ │data a IAS │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.1.5.4.2 │(-) Alte deduceri │ │Art. 5 lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 5 lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 5 lit. g) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 10 lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Art. 127^2(4) din Regulamentul BNR nr. 18/2009 privind cadrul de│
│ │ │ │ │administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul │
│ │ │ │ │intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi │
│ │ │ │ │condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Include acele filtre prudenţiale neprecizate anterior care │
│ │ │ │ │conduc la reducerea fondurilor proprii de nivel I - pentru │
│ │ │ │ │nivelul consolidat │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2 │FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 │ │Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile │
│ │ │ │ │proprii de nivel 2 = 1.2.1+1.2.2+1.2.3 │
│ │ │ │ │Vezi art. 21(1) lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │ │ │18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.1 │Fonduri proprii de nivel 2 de bază │ │Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile │
│ │ │ │ │proprii de nivel 2 de bază = │
│ │ │ │ │1.2.1.1.+1.2.1.2+1.2.1.3+1.2.1.4+1.2.1.5+1.2.1.6+1.2.1.7+1.2.1.8│
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.1.1 │Suma ce excede limitele stabilite │ │Instrumentele de capital hibride eligibile pentru includerea în │
│ │ │pentru fondurile proprii de nivel │ │fondurile proprii de nivel 1, ce exced limitele stabilite │
│ │ │1, inclusă în fondurile proprii de │ │potrivit art. 21 alin. (1^1) lit. a)-lit. c) din Regulamentul │
│ │ │nivel 2 de bază │ │BNR-CNVM nr. 18/23/2006 cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare şi instrumentele ce depăşesc limitele prevăzute de │
│ │ │ │ │art. 35^1 şi art. 35^2 din regulamentul mai sus menţionat (vezi │
│ │ │ │ │elementul 1.1.5.2a), care pot fi incluse în fondurile proprii │
│ │ │ │ │de nivel 2 de bază = 1.1.5.2a │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.2.1.2 │Ajustări efectuate asupra │ │ │
│ │ │diferenţelor din evaluare din │ │ │
│ │ │fondurile proprii de nivel 1 şi │ │Σ 1.2.1.2.i, i = 01 la 05 │
│ │ │incluse în fondurile proprii de │ │ │
│ │ │nivel 2 de bază │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.2.1.2.01 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (2) lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │evaluarea instrumentelor de │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │capitaluri proprii clasificate în │ │Partea corespunzătoare din suma prevăzută la pct. 1.1.2.6.02 │
│ │ │categoria activelor financiare │ │ │
│ │ │disponibile pentru vânzare incluse │ │ │
│ │ │în fondurile proprii de nivel 2 de │ │ │
│ │ │bază │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.2.1.2.02 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27(2) lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │evaluarea altor active înregistrate│ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │în categoria activelor financiare │ │Suma sau partea din suma de la 1.1.2.6.06 │
│ │ │disponibile pentru vânzare incluse │ │ │
│ │ │în fondurile proprii de nivel 2 de │ │ │
│ │ │bază │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.2.1.2.03 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │evaluarea investiţiilor imobiliare │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │incluse în fondurile proprii de │ │Partea corespunzătoare din suma prevăzută la 1.1.2.6.12 │
│ │ │nivel 2 │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.2.1.2.04 │Ajustări la diferenţele din │ │Art. 27 (1) lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, │
│ │ │evaluarea imobilizărilor corporale │ │cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │(construcţii, terenuri şi │ │Partea corespunzătoare din suma prevăzută la 1.1.2.6.14 │
│ │ │echipamente) incluse în fondurile │ │ │
│ │ │proprii de nivel 2 │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │1.2.1.2.05 │Alte ajustări la diferenţele din │ │Art. 28 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │evaluare care afectează rezervele │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │eligibile, incluse în fondurile │ │Suma sau partea din suma prevăzută la pct. 1.1.2.6.16 şi orice │
│ │ │proprii de nivel 2 de bază │ │alte ajustări care nu sunt menţionate în mod explicit mai sus │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.1.3. │Rezerve din reevaluare │ │Art. 12(2) lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Rezervele din reevaluare, mai puţin diferenţele din evaluare │
│ │ │ │ │rezultate din aplicarea IFRS care au fost deja incluse şi │
│ │ │ │ │ajustate cu filtre prudenţiale la nivelul fondurilor proprii de │
│ │ │ │ │nivel 1, unele dintre ele fiind incluse în fondurile proprii de │
│ │ │ │ │nivel 2 de bază (elementul 1.2.1.2) - pentru nivelul consolidat │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │1.2.1.4 │Ajustări de valoare a poziţiilor │ │Nu au fost implementate întrucât opţiunea naţională prevăzută │
│ │ │de risc de credit în abordarea │ │la art. 37(2) din Directiva 86/635/EEC nu a fost implementată │
│ │ │standard │ │în legislaţia contabilă naţională │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.1.5 │Alte elemente │ │Art. 12 (2) lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia "... │
│ │ │ │ │inclusiv elementele prevăzute la art. 14 alin. (3)" coroborat │
│ │ │ │ │cu art. 14 (1) şi art. 14 (2) din cadrul aceluiaşi regulament │
│ │ │ │ │Art. 13 (2) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 18 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.1.6 │Titluri pe durată nedeterminată │ │Art. 12 (2) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │şi alte instrumente: │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 13(1) din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 15 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.1.7 │Excedent de provizioane în cazul │ │Art. 14 (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │utilizării abordării bazate pe │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │modele interne de rating │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.1.8 │Fonduri proprii de nivel 2 de │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este cazul │
│ │ │bază specifice României │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.2 │Fonduri proprii de nivel 2 │ │Elemente de capital eligibile pentru includerea în fondurile │
│ │ │suplimentar │ │proprii de nivel 2 suplimentar = │
│ │ │ │ │1.2.2.1+1.2.2.2+1.2.2.3+1.2.2.4+1.2.2.5 │
│ │ │ │ │Vezi condiţia menţionată la art. 21(1) lit. b) din Regulamentul │
│ │ │ │ │BNR-CNVM nr. 18/23/2006. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │1.2.2.1 │Angajamente ale membrilor │ │Nu au fost implementate în legislaţia naţională │
│ │ │instituţiilor de credit înfiinţate │ │ │
│ │ │ca şi societăţi cooperatiste │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.2.2 │Acţiuni preferenţiale cumulative │ │Art. 12 (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │pe durată determinată │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 13 (1) din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 16 (1) şi art. 16 (2) din │
│ │ │ │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.2.3 │Împrumuturi subordonate │ │Art. 12 (3) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │A se vedea şi prevederile art. 16(1) şi art. 16 (2) din cadrul │
│ │ │ │ │aceluiaşi regulament, acordându-se atenţie prevederilor art. 16 │
│ │ │ │ │(2) lit. c) ale căror implicaţii în timp au fost luate în │
│ │ │ │ │considerare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.2.4 │Fonduri proprii de nivel 2 │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este cazul │
│ │ │suplimentar, specifice României │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.2.5 │(-) Suma ce excede limitele │ │Art. 21 (1) lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │prevăzute pentru nivelul fondurilor│ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │proprii de nivel 2 suplimentar │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.3 │(-) Deduceri din fondurile proprii │ │= 1.2.3.1+1.2.3.2 │
│ │ │de nivel 2 │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.3.1 │(-) Suma ce excede limitele │ │Art. 21 (1) lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │prevăzute pentru nivelul │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │fondurilor proprii de nivel 2 │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.2.3.2 │(-) Alte elemente deductibile din │ │Art. 12 (4) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │fondurile proprii de nivel 2 │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │suplimentar, specifice României │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3 │(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN │ │Σ 1.3.i, i = 1 la 11 │
│ │ │FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 ŞI 2 │ │ │
│ │ │ │ │Σ = 1.3.T1* + 1.3.T2* │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3 T1* │Din care: │ │Art. 22 (1), 22 (2) şi art. 22 (3) din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │(-) Din fondurile proprii de │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │nivel 1 │ │Elementele deductibile din nivelul fondurilor proprii de nivel │
│ │ │ │ │1 (elementul 1.1) reprezintă, cel puţin, 50% din (1.3-1.3.11) │
│ │ │ │ │(vezi elementul 1.3.T2*). Se va avea în vedere la calculul │
│ │ │ │ │elementului 1.4. │
│ │ │ │ │În cazul elementului 1.3.11, Banca Naţională a României poate │
│ │ │ │ │decide să aplice deduceri din fondurile proprii de nivel 1 │
│ │ │ │ │sau 2, în conformitate cu art. 23 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3 T2* │(-) Din fondurile proprii de │ │Art. 22 (1), 22 (2) şi art. 22 (3) din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │nivel 2 │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Când 50% din elementul 1.3 depăşeşte nivelul elementului 1.2, │
│ │ │ │ │suma aflată în exces va fi de asemenea dedusă din valoarea │
│ │ │ │ │elementului 1.1, fiind astfel inclusă în elementul 1.3.T1*. Se │
│ │ │ │ │va avea în vedere la calculul elementului 1.5. │
│ │ │ │ │În cazul elementului 1.3.11, Banca Naţională a României poate │
│ │ │ │ │decide să aplice deduceri din fondurile proprii de nivel 1 │
│ │ │ │ │sau 2, în conformitate cu art. 23 din Regulamentul BNR-CNVM │
│ │ │ │ │nr. 18/23/2006, cu modificările şi completările ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.1 │(-) Valoarea acţiunilor şi a altor │ │Art. 22 (1) lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, │
│ │ │titluri de capital deţinute în alte│ │cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │instituţii de credit sau │ │ │
│ │ │financiare, care depăşesc 10% │ │ │
│ │ │din capitalul social al acestora │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.2 │(-) Creanţe subordonate şi alte │ │Art. 22 (1) lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, │
│ │ │instrumente înregistrate în │ │cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │instituţii de credit şi financiare │ │ │
│ │ │în care sunt înregistrate deţineri │ │ │
│ │ │de acţiuni şi alte titluri de │ │ │
│ │ │capital ce depăşesc 10% din │ │ │
│ │ │capitalul social al acestora │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.3 │(-) Suma ce excede limita stabilită│ │Art. 22 (1) lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │pentru deţinerile de acţiuni şi │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │alte titluri de capital, creanţe │ │ │
│ │ │subordonate şi alte elemente │ │ │
│ │ │înregistrate în instituţii de │ │ │
│ │ │credit şi financiare în care sunt │ │ │
│ │ │înregistrate deţineri de acţiuni şi│ │ │
│ │ │alte titluri de capital de până la │ │ │
│ │ │10% din capitalul social al │ │ │
│ │ │acestora. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.4 │(-) Participaţii deţinute în │ │Art. 22 (1) lit. d) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │societăţi de asigurare, societăţi │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │de reasigurare, societăţi holding │ │ │
│ │ │de asigurare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.5 │(-) Alte instrumente deţinute în │ │Art. 22 (1) lit. e) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │societăţi de asigurare, societăţi │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │de reasigurare, societăţi holding │ │ │
│ │ │de asigurare în care este │ │ │
│ │ │menţinută o participaţie │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.6 │(-) Elemente deductibile din │ │Art. 22 (1) lit. h) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │fondurile proprii de nivel 1 şi 2, │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │specifice României │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.EM │Element memorandum │ │= 1.1.+(1.2-1.2.1.7)+1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+1.3.6 │
│ │ │Fonduri proprii relevante pentru │ │Vezi prevederile art. 24 din Regulamentul nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │limitele aplicate expunerilor mari │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │atunci când nu se utilizează │ │ │
│ │ │fonduri proprii de nivel 2 pentru │ │ │
│ │ │acoperirea riscurilor de piaţă şi │ │ │
│ │ │pentru limitele stabilite │ │ │
│ │ │participaţiilor calificate │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.7 │(-) Anumite expuneri aferente │ │Art. 22 (1) lit. g) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │poziţiilor din securitizare │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │neincluse în activele ponderate │ │ │
│ │ │la risc │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.8 │(-) În cazul utilizării abordării │ │Art. 22 (1) lit. f) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu│
│ │ │bazate pe modele interne de │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │rating, deficitul de provizioane şi│ │Vezi şi elementul 1.8.1. │
│ │ │valoarea pierderii aşteptate │ │ │
│ │ │aferente creanţelor provenind │ │ │
│ │ │din titluri de capital. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.9 │(-) Participaţii calificate în │ │Art. 143 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006
│ │ │instituţii din afara sectorului │ │privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, │
│ │ │financiar │ │aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, │
│ │ │ │ │cu modificările şi completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.10 │(-) Tranzacţii incomplete aflate în│ │Anexa II, pct. 2, Tabelul 2, coloana 4 din Regulamentul │
│ │ │perioada cuprinsă în intervalul de │ │BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului │
│ │ │la 5 zile lucrătoare după al doilea│ │instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, cu │
│ │ │segment al tranzacţiei │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │(reprezentând plată/livrare │ │ │
│ │ │contractuală) şi până la stingerea │ │ │
│ │ │tranzacţiei │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.3.11 │(-) Alte elemente deductibile din │ │Art. 23 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │fondurile proprii de nivel 1 şi 2, │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │specifice României │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.4 │TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 │ │= 1.1+1.3.T1* │
│ │ │PENTRU SCOPURI DE SOLVABILITATE │ │ │
│ │ │GENERALĂ │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.5 │TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 │ │= 1.2+1.3.T2* │
│ │ │PENTRU SCOPURI DE SOLVABILITATE │ │ │
│ │ │GENERALĂ │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.6 │TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 │ │= 1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6+1.6.7 │
│ │ │SPECIFICE PENTRU ACOPERIREA │ │ │
│ │ │RISCURILOR DE PIAŢĂ │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.6.1 │Suma ce excede limitele stabilite │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │pentru fondurile proprii de nivel │ │completările ulterioare, art. 5(5) corelat cu alin. (2) lit. c).│
│ │ │2, transferată la total fonduri │ │Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de │
│ │ │proprii de nivel 2 specifice │ │nivel 2 (a se vedea elementul 1.2.3.1), pentru care este │
│ │ │pentru acoperirea riscurilor de │ │obţinută aprobarea de a fi considerată eligibilă pentru │
│ │ │piaţă │ │includerea la fondurile proprii de nivel 2 specifice pentru │
│ │ │ │ │acoperirea riscurilor de piaţă. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.6.2 │Profituri nete aferente │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │portofoliului de tranzacţionare │ │completările ulterioare art. 5(2) lit. b). │
│ │ │ │ │Se includ profiturile/pierderile care rezultă din ajustările/ │
│ │ │ │ │rezervele aferente evaluării, după cum este prevăzut în │
│ │ │ │ │Regulamentul nr. 22/27/2006, Anexa VI, Partea B, pct. 14-15. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.6.3 │Capital sub formă de împrumut │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │subordonat pe termen scurt │ │completările ulterioare art. 5(2) lit. c). │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │1.6.4 │(-) Active nelichide │ │Opţiune naţională neexercitată │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.6.5 │(-) Suma ce excede limitele │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │stabilite pentru fondurile proprii │ │completările ulterioare art. 5(4) corelat cu art. 6. │
│ │ │specifice pentru acoperirea │ │ │
│ │ │riscurilor de piaţă │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.6.EM │Element memorandum: │ │= 1.3.EM+1.3.9+1.3.10+1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.5 │
│ │ │Fonduri proprii totale relevante │ │ │
│ │ │pentru limitele expunerilor mari în│ │ │
│ │ │situaţia în care sunt utilizate │ │ │
│ │ │fonduri proprii de nivel 2 pentru │ │ │
│ │ │acoperirea riscurilor de piaţă │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │1.6.6 │(-) Elemente deductibile din │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este cazul │
│ │ │Fondurile proprii specifice │ │ │
│ │ │pentru acoperirea riscurilor de │ │ │
│ │ │piaţă, specifice României │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.6.7 │(-) Elemente neutilizate dar │ │Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │eligibile pentru includerea în │ │completările ulterioare art. 5(2) │
│ │ │fondurile proprii specifice pentru │ │= -Max[1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6 - 2.3; 0] │
│ │ │acoperirea riscurilor de piaţă │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.7 │(-) DEDUCERI DIN TOTAL FONDURI │ │= 1.7.1+1.7.2 │
│ │ │PROPRII │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.7.1 │(-) Elemente deductibile din │ │Elemente deductibile din fondurile proprii, specifice României, │
│ │ │total fonduri proprii, specifice │ │nealocate fondurilor proprii de nivel 1, 2 sau 3 │
│ │ │României │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │1.7.2 │(-) Participaţii în entităţi de │ │Nu s-a implementat această opţiune │
│ │ │asigurare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8 │Elemente Memorandum: │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8.1 │Excedent/Deficit de provizioane │ │= 1.8.1.1+1.8.1.2 │
│ │ │în cazul utilizării abordării │ │ │
│ │ │bazată pe modele interne de │ │ │
│ │ │rating │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8.1.1 │Valoarea provizioanelor în cazul │ │Ajustările de valoare şi provizioanele aferente expunerilor │
│ │ │utilizării abordării bazate pe │ │menţionate la art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006
│ │ │modele interne de rating │ │privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de │
│ │ │ │ │credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe │
│ │ │ │ │modele interne de rating, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8.1.1* │Din care: │ │= FINREP: Provizioane/Ajustări pentru deprecieri identificate │
│ │ │Provizioane/Ajustări pentru │ │la nivelul grupurilor de active financiare (includ │
│ │ │deprecieri identificate la nivelul │ │provizioane/ajustări pentru pierderi generate dar neraportate) │
│ │ │grupurilor de active financiare │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8.1.1** │Din care: │ │= FINREP: Provizioane/Ajustări specifice pentru deprecieri │
│ │ │Provizioane/Ajustări specifice │ │identificate la nivel individual │
│ │ │pentru deprecieri identificate la │ │ │
│ │ │nivel individual │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8.1.1*** │Din care: │ │Cuprinde orice provizion sau ajustare de valoare inclus(ă) în │
│ │ │Ajustări de valoare şi provizioane │ │calculul excedentului (+)/deficitului (-) de provizioane │
│ │ │specifice României precum şi alte │ │prevăzut la art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006, │
│ │ │ajustări şi provizioane incluse în │ │cu modificările şi completările ulterioare, neraportate în │
│ │ │calculul excedentului │ │cadrul elementelor 1.8.1.1* sau 1.8.1.1** │
│ │ │(+)/deficitului (-) de provizioane │ │ │
│ │ │în cazul aplicării abordării bazate│ │ │
│ │ │pe modele interne de rating │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8.1.2 │(-) Valoarea pierderii aşteptate, │ │Valoarea pierderilor aşteptate calculate în conformitate cu │
│ │ │determinată potrivit abordării │ │prevederile art. 59, 60 şi 64 din cadrul Regulamentului │
│ │ │bazate pe modele interne de rating │ │BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare, după cum se menţionează la art. 65 din cadrul │
│ │ │ │ │aceluiaşi regulament. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8.2 │Valoarea brută a împrumuturilor │ │Fără a se lua în calcul reducerea sumei eligibile pe │
│ │ │subordonate │ │parcursul ultimilor cinci ani înainte de scadenţă. Art. 16(2) │
│ │ │ │ │lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │1.8.3 │Capitalul iniţial minim solicitat │ │Art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 11 │
│ │ │ │ │din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2 │CERINŢE DE CAPITAL │ │= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6 │
│ │ │ │ │În cazul firmelor de investiţii prevăzute la art. 11 (2) şi art.│
│ │ │ │ │13 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare = Max [2.1+2.2+2.3+2.6, 2.5] │
│ │ │ │ │În cazul firmelor de investiţii prevăzute la art. 11 (3) şi art.│
│ │ │ │ │14 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare = 2.1+2.2+2.3+2.5+2.6 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │2a │Din care: Firme de investiţii │ │În cazul firmelor de investiţii prevăzute la art. 11 (2) şi art.│
│ │ │prevăzute la art. 11 (2) şi art. 13│ │13 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare = Max [2.1+2.2+2.3+2.6, 2.5] │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │2b │Din care: Firme de investiţii │ │În cazul firmelor de investiţii prevăzute la art. 11 (3) şi art.│
│ │ │prevăzute la art. 11 (3) şi art. 14│ │14 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare = 2.1+2.2+2.3+2.5+2.6 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1 │TOTAL CERINŢE DE CAPITAL PENTRU │ │= 2.1.1+2.1.2 │
│ │ │RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT │ │ │
│ │ │AL CONTRAPARTIDEI, RISCUL DE │ │ │
│ │ │DIMINUARE A VALORII CREANŢEI ŞI │ │ │
│ │ │PENTRU TRANZACŢII INCOMPLETE │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1 │Abordarea standard │ │Formularul CR SA la nivelul expunerilor totale. │
│ │ │ │ │= (2.1.1.1a sau 2.1.1.1b)+2.1.1.2 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a │Clasele de expuneri potrivit │ │Formularul CR SA la nivelul expunerilor totale. │
│ │ │abordării standard cu excepţia │ │Clasele de expuneri potrivit abordării standard sunt cele │
│ │ │poziţiilor din securitizare │ │prevăzute la art. 4 (1) din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │ │ │14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru │
│ │ │ │ │instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit │
│ │ │ │ │abordării standard, cu modificările şi completările ulterioare, │
│ │ │ │ │cu excepţia poziţiilor din securitizare. │
│ │ │ │ │Σ 2.1.1.1a.i, i = 1 to 15 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.01 │Administraţii centrale sau bănci │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
│ │ │centrale │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.02 │Administraţii regionale sau │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
│ │ │autorităţi locale │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.03 │Organisme administrative şi │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
│ │ │entităţi fără scop lucrativ │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.04 │Bănci multilaterale de dezvoltare │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.05 │Organizaţii internaţionale │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.06 │Instituţii │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.07 │Societăţi │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.08 │De tip retail │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.09 │Garantate cu proprietăţi imobiliare│ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.10 │Elemente restante │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.11 │Elemente ce aparţin categoriilor │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
│ │ │reglementate ca având risc ridicat │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.12 │Obligaţiuni garantate │ │Formularul CR SA. Creanţe │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.13 │Creanţe pe termen scurt faţă de │ │Formularul CR SA. │
│ │ │instituţii şi societăţi │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.14 │Creanţe sub forma titlurilor de │ │Formularul CR SA. Creanţe │
│ │ │participare deţinute în organismele│ │ │
│ │ │de plasament colectiv │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1a.15 │Alte elemente │ │Formularul CR SA │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1b │Clasele de expuneri potrivit │ │Formularul CR SA la nivelul expunerilor totale +2.1.1.1b.06 │
│ │ │abordării bazate pe modele │ │Σ 2.1.1.1b.i, i = 1 to 6 │
│ │ │interne de rating cu excepţia │ │ │
│ │ │poziţiilor din securitizare │ │Vezi comentariul aferent elementului 2.1.1. În vederea punerii │
│ │ │ │ │în corespondenţă a claselor de expuneri aferente abordării │
│ │ │ │ │standard cu cele aferente abordării bazate pe modele interne de │
│ │ │ │ │rating se va acorda atenţie deosebită art. 14 - art. 15, │
│ │ │ │ │art. 17 - art. 18, art. 20 art. 21 şi art. 23 din Regulamentul │
│ │ │ │ │BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1b.01 │Administraţii centrale sau bănci │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
│ │ │centrale │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1b.02 │Instituţii │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1b.03 │Societăţi │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1b.04 │Retail │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1b.05 │Titluri de capital │ │Formularul CR SA. Creanţe sau creanţe potenţiale │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.1b.06 │Active, altele decât cele care │ │Nicio conexiune. De principiu cerinţa de capital va fi 8% din │
│ │ │reprezintă creanţe de natura │ │expunerea din active,altele decât cele care reprezintă creanţe │
│ │ │creditelor │ │de natura creditelor (vezi art. 56 şi art. 112 din Regulamentul │
│ │ │ │ │BNR-CNVM nr. 15/20/2006, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.1.2 │Poziţii din securitizare potrivit │ │Formularul CR SEC SA │
│ │ │abordării standard │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2 │Abordarea bazată pe modele │ │= 2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4+2.1.2.5 │
│ │ │interne de rating │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.1 │Abordări bazate pe modele interne │ │Formularul CR IRB │
│ │ │de rating atunci când nu sunt │ │ │
│ │ │utilizate estimările proprii ale │ │ │
│ │ │pierderii în caz de nerambursare şi│ │ │
│ │ │nici ale factorilor de conversie │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.1.01 │Administraţii centrale sau bănci │ │Formularul CR IRB │
│ │ │centrale │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.1.02 │Instituţii │ │Formularul CR IRB │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.1.03 │Societăţi │ │Formularul CR IRB │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.2 │Abordări bazate pe modele interne │ │Formularul CR IRB │
│ │ │de rating atunci când sunt │ │ │
│ │ │utilizate estimările proprii ale │ │ │
│ │ │pierderii în caz de nerambursare │ │ │
│ │ │şi/sau ale factorilor de conversie │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.2.01 │Administraţii centrale sau bănci │ │Formularul CR IRB │
│ │ │centrale centrale │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.2.02 │Instituţii │ │Formularul CR IRB │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.2.03 │Societăţi │ │Formularul CR IRB │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.2.04 │Retail │ │Formularul CR IRB │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.3 │Expuneri din titluri de capital │ │Formularul CR EQU IRB │
│ │ │potrivit abordării bazate pe │ │ │
│ │ │modele interne de rating │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.4 │Poziţii din securitizare potrivit │ │Formularul CR SEC IRB │
│ │ │abordării bazate pe modele │ │ │
│ │ │interne de rating │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.1.2.5 │Active, altele decât cele care │ │Nicio conexiune. De principiu cerinţa de capital va fi 8% din │
│ │ │reprezintă creanţe de natura │ │expunerea din active, altele decât cele care reprezintă creanţe │
│ │ │creditelor │ │de natura creditelor. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.2 │RISC DE DECONTARE/LIVRARE │ │Formularul CR TB SETT │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.3 │CERINŢE TOTALE DE CAPITAL PENTRU │ │= 2.3.1+2.3.2 │
│ │ │RISCUL DE POZIŢIE, RISCUL VALUTAR │ │ │
│ │ │ŞI RISCUL DE MARFĂ │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.3.1 │Riscurile de poziţie, valutar şi de│ │= 2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3+2.3.1.4 │
│ │ │marfă potrivit abordării standard │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.3.1.1 │Riscul de poziţie aferent │ │Formularul MKR SA TDI │
│ │ │titlurilor de creanţă │ │ │
│ │ │tranzacţionate │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.3.1.2 │Riscul de poziţie aferent │ │Formularul MKR SA EQU │
│ │ │titlurilor de capital │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.3.1.3 │Riscul valutar │ │Formularul MKR SA FX │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.3.1.4 │Riscul de marfă │ │Formularul MKR SA COM │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.3.2 │Riscurile de poziţie, valutar şi de│ │= MKR IM │
│ │ │marfă potrivit modelelor interne │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.4 │TOTAL CERINŢE DE CAPITAL PENTRU │ │= 2.4.1+2.4.2+2.4.3 │
│ │ │RISCURILE OPERAŢIONALE │ │În cazul firmelor de investiţii prevăzute la art. 11 (2), art. │
│ │ │ │ │11 (3), art. 13 - art. 14 din Regulamentul BNR-CNVM nr. │
│ │ │ │ │22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare, acest │
│ │ │ │ │element va fi egal cu zero. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.4.1 │Abordarea de bază │ │Vezi formularul OPR │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.4.2 │Abordarea standard/Abordarea │ │Vezi formularul OPR │
│ │ │standard alternativă │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.4.3 │Abordarea avansată de evaluare │ │Vezi formularul OPR │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │2.5 │CERINŢE DE CAPITAL AFERENTE │ │Se aplică doar în cazul firmelor de investiţii prevăzute la art.│
│ │ │CHELTUIELILOR GENERALE FIXE │ │11 (2), art. 11 (3), art. 13 - art. 14 din Regulamentul BNR-CNVM│
│ │ │ │ │nr. 22/27/2006, cu modificările şi completările ulterioare. A se│
│ │ │ │ │vedea de asemenea art. 12 din regulamentul anterior menţionat. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.6 │ALTE CERINŢE DE CAPITAL ŞI CERINŢE │ │= 2.6.1+2.6.2+2.6.3 │
│ │ │DE CAPITAL TRANZITORII │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.6.1 │Cerinţe complementare pragului │ │Include cerinţe complementare pragului general stabilit pentru │
│ │ │general stabilit pentru cerinţele │ │cerinţele de capital ce decurg din prevederile art. 4 alin. │
│ │ │de capital │ │(1) - alin. (7), art. 5, art. 6 alin. (1) lit. a), b), d), e), │
│ │ │ │ │art. 6 alin. (2), art. 7 - art. 10, art. 15 alin. (3) - alin. │
│ │ │ │ │(4) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind │
│ │ │ │ │determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de│
│ │ │ │ │credit şi firmele de investiţii, cu modificările şi completările│
│ │ │ │ │ulterioare şi art. 421 alin. (2) - (3) din Ordonanţa de urgenţă │
│ │ │ │ │nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Fără │
│ │ │ │ │conexiune cu un anumit formular. ≥ 0 │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N │2.6.2 │Cerinţe complementare pragului │ │Opţiunea nu a fost exercitată în legislaţia naţională │
│ │ │general stabilit pentru cerinţele │ │ │
│ │ │de capital, în cazul firmelor de │ │ │
│ │ │investiţii prevăzute la art. 46 din│ │ │
│ │ │Directiva 2006/49/CE │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2.6.3 │Alte cerinţe de fonduri proprii │ │Potrivit prevederilor cadrului legislativ, dacă este cazul │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3 │ELEMENTE MEMORANDUM: │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.1 │Excedent (+) / Deficit (-) de │ │= 1-(2-2.6) │
│ │ │fonduri proprii înaintea aplicării │ │Art. 2 din Regulamentul nr. 13/18/2006, cu modificările şi │
│ │ │altor cerinţe de capital şi a │ │completările ulterioare. │
│ │ │cerinţelor de capital tranzitorii │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.1.a │Indicatorul de solvabilitate (%) │ │= 1/(2-2.6) x 8% │
│ │ │înaintea aplicării altor cerinţe de│ │ │
│ │ │capital şi a cerinţelor de capital │ │ │
│ │ │tranzitorii │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.2 │Excedent (+) / Deficit (-) de │ │= 1-2 │
│ │ │fonduri proprii │ │Art. 2 din Regulamentul nr. 13/18/2006, cu modificările şi │
│ │ │ │ │completările ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.2.a │Indicatorul de solvabilitate (%) │ │= 1/2 x 8% │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.3 │Excedent (+) / Deficit (-) de │ │Se are în vedere efectul ultimei verificări şi evaluări │
│ │ │fonduri proprii luând în │ │realizate de Banca Naţională a României, după cum se menţionează│
│ │ │considerare ultima verificare │ │la art. 166 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, │
│ │ │efectuată de Banca Naţională a │ │cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 16 - 18 │
│ │ │României │ │din Regulamentul BNR-CNVM nr. 23/28/2006 privind criteriile │
│ │ │ │ │tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, │
│ │ │ │ │precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile │
│ │ │ │ │competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare. Se iau în considerare │
│ │ │ │ │în mod corespunzător cerinţele specifice de fonduri proprii │
│ │ │ │ │prevăzute la art. 226 (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │
│ │ │ │ │nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.3.a │Indicatorul de solvabilitate │ │Total fonduri proprii/ cerinţe de capital x 100%. │
│ │ │luând în considerare ultima │ │Ambele cifre sunt cele utilizate pentru determinarea │
│ │ │verificare efectuată de │ │excedentului (+) / deficitului (-) prevăzut la pct. 3.3 │
│ │ │autoritatea competentă. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.4 │Excedent (+)/Deficit (-) de capital│ │= 3.4.1-3.4.2 │
│ │ │ca urmare a evaluărilor interne ale│ │ │
│ │ │instituţiilor de credit. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.4.1 │Evaluarea internă a capitalului │ │Art. 148 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare şi art. 75 din │
│ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare. │
├─────────┼────────────┼───────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3.4.2 │Evaluarea internă a necesităţilor │ │Art. 148 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu │
│ │ │de capital │ │modificările şi completările ulterioare şi art. 75 din │
│ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările şi completările │
│ │ │ │ │ulterioare. │
├─────────┴────────────┴───────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Convenţie asupra semnelor: Orice sumă care determină creşterea fondurilor proprii sau a cerinţelor de capital va fi raportată ca o │
│valoare pozitivă. │
│Orice sumă care determină reducerea totalului fondurilor proprii sau al cerinţelor de capital, va fi raportată ca o valoare │
│negativă. Atunci când semnul (-) precede eticheta unei celule, în cadrul respectivei celule nu se vor raporta decât valori │
│negative. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        ....................... .........................
    (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi funcţia)


    Orice referire la FINREP, IFRS şi IAS trebuie înţeleasă ca fiind făcută în contextul Ordinului BNR nr. 6/2007 privind situaţiilefinanciare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.

    Formular 2: Detalii privind solvabilitatea la nivel de grup

      Detalii privind solvabilitatea la nivel de grup: Informaţii privind

        entităţile reglementate şi sub-grupurile incluse în consolidare

	

*Font 7* - LEI -
┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ ENTITĂŢI │ │ │ │ │
│ REGLEMENTATE │ │ │ │ │
│ ŞI │ │ │ │ │
│ SUB-GRUPURI │ │ │ │ │
│ INCLUSE ÎN │ │ │ │EXCEDENT (+)/│
│ CONSOLIDARE │ │ │ │ DEFICIT (-) │
├────────┬─────────┼───────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────────┐ │ ┌─────────────┤ │ DE FONDURI │
│ │ │Cerinţe totale │ │ Cerinţe │ │ │ │ │ │ │ PROPRII │
│ │ │de capital │ │totale de│ │ │CERINŢE│FONDURI│ │EXCEDENT (+)/│ LUÂND ÎN │
│ │ │pentru riscul │ │ capital │ │ Alte │ DE │PROPRII│ │ DEFICIT (-) │ CONSIDERARE │
│ │ │de credit, ris-│ Risc de │ pentru │ │cerinţe de │CAPITAL│TOTALE │ DIN CARE: │ DE FONDURI │ VERIFICAREA │
│ NUME │ COD │cul de credit │decontare/│riscul de│ Riscul │capital şi │ │ │TOTAL FONDURI│ PROPRII │EFECTUATĂ DE │
│ │ │al contraparti-│ livrare │poziţie, │operaţional│cerinţe de │ │ │ PROPRII DE │ │ BANCA │
│ │ │dei, riscul de │ │ riscul │ │ capital │ │ │ NIVEL 1 │ │ NAŢIONALĂ A │
│ │ │diminuare a va-│ │ valutar │ │tranzitorii│ │ │ │ │ ROMÂNIEI │
│ │ │lorii creanţei │ │şi riscul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi pentru │ │de marfă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tranzacţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │incomplete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 = 9 - 8 │ 12 │
├────────┴─────────┼───────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────┼───────┴─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴─────────────┤
│... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

            Întocmit Semnătura autorizată Semnătura autorizată
     ........................ .............................. ...............................
  (numele, prenumele şi telefonul) (numele, prenumele şi funcţia) (numele, prenumele şi funcţia)


    DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT: .............................

    DATA RAPORTĂRII: ......../......../................

    Formular 3: CR - SA

      RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI ŞI TRANZACŢIILE

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.