Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2010


pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 17.11.2019, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (17.11.2019) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC__________

    *) Aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 11 din 8 ianuarie 2010, Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltătii Rurale nr. 63 din 16 martie 2010, Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10 din 4 martie 2010


	

*Font 8*

    A. SPECIFICAŢII GENERALE PENTRU LACURILE DE ALUMINIU ALE COLORANŢILOR

Definiţie: Lacurile de aluminiu sunt preparate prin reacţia
                                coloranţilor care îndeplinesc criteriile de puritate
                                stabilite în monografia de specificaţii
                                corespunzătoare, cu alumina în mediu apos.
                                Alumina este, în general, materialul neuscat,
                                proaspăt preparat, obţinut prin reacţia sulfatului sau
                                clorurii de aluminiu cu carbonatul de sodiu sau
                                calciu, sau cu bicarbonatul sau amoniacul. După
                                formarea lacului, produsul este filtrat, spălat cu apă
                                şi uscat. În produsul finit poate fi prezentă şi alumina
                                care nu a reacţionat.
Substanţe insolubile în HCI Nu mai mult de 0,5%
Substanţe extractibile în eter Nu mai mult de 0,2% (în mediu neutru)
                                Se aplică criterii de puritate specifice pentru
                                coloranţii corespunzători.
    B. CRITERII SPECIFICE DE PURITATE

    E 100 CURCUMINA

Sinonime
                                │Galben natural CI 3, Galben de curcuma,
                                │diferoilmetan
Definiţie │Curcumina se obţine prin extracţie cu solvent a
                                │curcumei, adică din rizomi măcinaţi din tulpină
                                │naturală de Curcuma longa L. Pentru a obţine
                                │pulbere concentrată de curcumină, extrasul se
                                │purifică prin cristalizare. Produsul este compus în
                                │principal din curcumină; adică, principiul de
                                │colorare (1,7-bis (4-hidroxi-3-metoxifenil) hepta
                                │-1,6- dien-3,5-dionă) şi cei doi derivaţi dimetoxi în
                                │proporţie variabilă. Pot fi prezente cantităţi mici de
                                │uleiuri şi răşini prezente în mod natural în curcumă.
                                │Numai următorii solvenţi pot fi folosiţi la extracţie:
                                │acetat de etil, acetonă, dioxid de carbon,
                                │diclormetan, n-butanol, metanol, etanol, hexan.
Clasa │Dicinamoilmetan
Nr. indicelui de culoare │75300
        IESCE │207-280-5
        Denumire chimică │I 1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)hepta-1,6-
                                │ dien-3,5-dionă
                                │II 1-(4-Hidroxifenil)-7-(4-hidroxi-3-metoxifenil)
                                │ hepta-1,6-dien-3,5-dionă
                                │III 1,7-bis(4-hidroxifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionă
        Formulă chimică │I C(21)H(20)O(6)
                                │II C(20)H(18)O(5)
                                │III C(19)H(16)O(4)
        Masă moleculară │I. 368,39 II. 338,39 III. 308,39
        Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 90% substanţe de colorare
                                │totale
                                │E(1 cm)^1% 1 607 la cca. 426 nm în etanol
Descriere │Pulbere cristalină galben-portocalie
Identificare │
        A. Spectrometrie │Maxim în etanol la cca. 426 nm
        B. Intervalul de topire │179 - 182°C
Puritate │
        Reziduuri solvent │Acetat de etil
                                │Acetonă Nu mai mult de 50 mg/kg, separat
                                │n-butanol sau în combinaţie
                                │Metanol
                                │Etanol
                                │Hexan
                                │Diclormetan: nu mai mult de 10 mg/kg
        Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
        Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
        Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 101 (i) RIBOFLAVINA

Sinonime │Lactoflavina
        Clasa │Izoaloxazină
        IESCE │201-507-1
        Denumire chimică │7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-
                                │tetrahidroxipentil)benzo(g)pteridină-2,4(3H,10H)-
                                │dionă
                                │7,8-dimetil-10-(1'-D-ribitil)izoaloxazină
        Formulă chimică │C(17)H(20)N(4)O(6)
        Masă moleculară │376,37
        Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 98% raportat la substanţa anhidră
                                │E(1 cm)^1% 328 la cca. 444 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere cristalină de culoare galbenă spre galben-portocaliu,
                                │cu miros uşor
Identificare │
        A. Spectrometrie │
                                │Raportul A(375)/A(267)
                                │este între 0,31 şi
                                │0,33 │
                                │ │ în soluţie apoasă
                                │Raportul A444/A267 │
                                │este între 0,36 şi │
                                │0,39 │
                                │Maxim în apă la cca. O 444 O nm
        B. Rotaţie specifică │[alfa](D)^20 între -115° şi -140° în soluţie de hidroxid de
                                │sodiu 0,05 N
Puritate │
        Pierdere la uscare │Nu mai mult de 1,5% după uscare la 105°C timp de 4 ore
        Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1%
        Amine aromatice primare │Nu mai mult de 100 mg/kg (calculate ca anilină)
        Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
        Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
        Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 101 (îi) RIBOFLAVINĂ-5'-FOSFAT

Sinonime │Riboflavină-5'-fosfat de sodiu
Definiţie │Aceste specificaţii se aplică riboflavinei-5'-fosfat
                                │împreună cu cantităţi mici de riboflavină liberă şi
                                │difosfat de riboflavină.
        Clasa │Izoaloxazină
        IESCE │204-988-6
        Denumire chimică │Fosfat monosodic de
                                │(2R,3R,4S)-5-(3')10'-dihidro-7',8'-dimetil-2',4'-dioxo-
                                │10'-benzo|gamma|pteridinil)-2,3,4-trihidroxipentil fosfat;
                                │sare monosodică de ester 5'-monofosfat de
                                │riboflavină
        Formulă chimică │Pentru forma dihidrată: C(17)H(20)N(4)NaO(9)P●2H(2)O
                                │Pentru forma anhidră: C(17)H(20)N(4)NaO(9)P
        Masă moleculară │541,36
        Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 95% substanţe colorante
                                │totale calculate ca C(17)H(2)0N(4)NaO(9)P●2H(2)O
                                │E(1 cm)^1% 250 la cca. 375 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere cristalină higroscopică de culoare galbenă
                                │spre portocaliu, cu miros uşor şi gust amar
Identificare │
        A. Spectrometrie │Raportul A(375)/A(267)│
                                │este între 0,30 şi │
                                │0,34 │
                                │ │ în soluţie apoasă
                                │Raportul A(444)/A(267)│
                                │este între 0,35 şi │
                                │0,40 │
                                │Maxim în apă la 375 nm
        B. Rotaţie specifică │[alfa](D)^20 între + 38° şi + 42° într-o soluţie de HCI 5
                                │molar
Puritate │
        Pierdere la uscare │Nu mai mult de 8% (100°C, 5 ore în vid pe P(2)O(5))
                                │pentru forma dihidrată
        Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 25%
        Fosfat anorganic │Nu mai mult de 1,0% (calculat ca PO(4) raportat la
                                │substanţa anhidră)
Substanţe colorante auxiliare │Riboflavină nu mai mult de 6%
                                │(liberă):
                                │Difosfat de nu mai mult de 6%
                                │riboflavină:
Amine aromatice primare │Nu mai mult de 70 mg/kg (calculate ca anilină)
        Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
        Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
        Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 102 TARTRAZINĂ

Sinonime │Colorant alimentar galben CI 4
Definiţie │Tartrazina constă în principal din carboxilat trisodic
                                │5-hidroxi-1-(4-fenilsulfonat)-4-(4-sulfonatofenilazo)-
                                │H-pirazol-3- şi materii colorante auxiliare împreună
                                │cu clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu ca
                                │principal component incolor.
                                │Tartrazina este descrisă ca o sare de sodiu. Sărurile
                                │de calciu şi potasiu sunt de asemenea permise.
Clasa │Monoazo
Nr. indicelui de culoare │19140
        IESCE │217-699-5
        Denumire chimică │Carboxilat trisodic-5-hidroxi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-
                                │sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-
        Formulă chimică │C(16)H(9)N(4)Na(3)O(9)S(2)
        Masă moleculară │534,37
        Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 85% substanţe colorante
                                │totale calculate ca sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 530 la cca. 426 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere portocalie aurie sau granule
Identificare │
        A. Spectrometrie │Maxim în apă la cca. 426 nm
        B. Soluţie apoasă │
           galbenă │
Puritate │
Substanţe insolubile în apă │Nu mai mult de 0,2%
Substanţe colorante auxiliare │Nu mai mult de 1,2%
Compuşi organici alţii decât │
substanţe colorante: │
        acid 4-hidrazinobenzen │ │
        sulfonic │ │
        acid 4-aminobenzen-1- │ │
        sulfonic │ │
        acid 5-oxo-1-(4- │ │Nu mai mult de 0,5% total
        sulfofenil)-2-pirazolin-│ │
        3- carboxilic │ │
        acid diazoamino-4,4'- │ │
        di(benzensulfonic) │ │
        acid tetrahidroxisuc- │ │
        cinic │ │
        Amine aromatice │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
        primare nesulfonate │
        Substanţe extractibile │
        în eter │Nu mai mult de 0,2% în condiţii neutre
        Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
        Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
        Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 104 GALBEN DE CHINOLINĂ

Sinonime │Colorant alimentar galben CI 13
Definiţie │Galbenul de chinolină se prepară prin sulfonarea 2-
                                │(2-quinolil) indan-1,3-dionei. Galbenul de chinolină
                                │constă în principal din sărurile de sodiu ale unui
                                │amestec de derivaţi disulfonaţi (în principal),
                                │monosulfonaţi şi trisulfonaţi ai compusului şilor de
                                │mai sus şi materii colorante auxiliare împreună cu
                                │clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu ca principal
                                │component incolor.
                                │Galbenul de chinolină este descris ca o sare de
                                │sodiu. Sărurile de calciu şi potasiu sunt de
                                │asemenea permise.
       Clasa │Chinoftalone
       Nr. indicelui de culoare │47005
       IESCE │305-897-5
       Denumire chimică │Săruri de sodiu secundar ale disulfonaţilor de
                                │2-(2-chinolil) indan-1,3-dionă (component principal)
       Formulă chimică │C(18)H(9)N Na(2)O(8)S(2) (component principal)
       Masă moleculară │477,38 (component principal)
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 70% substanţe colorante
                                │calculate ca sare de sodiu
                                │Galbenul de chinolină trebuie să aibă următoarea
                                │compoziţie:
                                │Din totalul materiilor colorante prezente:
                                │- nu mai puţin de 80% trebuie să fie
                                │ disulfonat disodic 2-(2 chinolil) indan-1,3-
                                │ dionă-
                                │- nu mai mult de 15% trebuie să fie
                                │ monosulfonat de sodiu 2-(2-chinolil) indan-
                                │ 1,3-dionă
                                │- nu mai mult de 7% trebuie să fie trisulfonat
                                │ trisodic 2-(2-chinolil) indan-1,3-dionă
                                │E(1 cm)^1% 865 (component principal) la cca. 411 nm în
                                │soluţie apoasă de acid acetic
Descriere │Pulbere sau granule galbene
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în soluţie apoasă de acid acetic cu pH 5 la
                                │cca. 411 nm
       B. Soluţie apoasă galbenă│
Puritate │
       Substanţe insolubile în │
       apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 4,0%
       Compuşi organici alţi │
       decât substanţe │
       colorante: │
       2-metilchinolină │ │
       acid 2-metilchinolin │ │
       sulfonic │ │
       acid ftalic │ │Nu mai mult de 0,5% total
       2,6-dimetil chinolină │ │
       acid 2,6- dimetil │ │
       chinolin sulfonic │ │
       2-(2-chinolil)indan-1,3- │ │
       dionă │Nu mai mult de 4 mg/kg
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2% în mediu neutru
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg


E 110 SUNSET YELLOW FCF

Sinonime │Colorant alimentar galben Cl 3, galben-portocaliu S
Definiţie │Sunset yellow FCF conţine în principal 2-hidroxi-1-
                                │(4-sulfonatofenilază) naftalin-6-sulfonat disodic şi
                                │materii colorante auxiliare împreună cu clorură de
                                │sodiu şi/sau sulfat de sodiu ca principal componen
                                │incolor.
                                │Sunset yellow FCF este descris ca o sare de sodiu.
                                │Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea permise.
Clasa │Monoazo
Nr. indicelui de culoare │15985
       IESCE │220-491-7
       Denumire chimică │2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilază) naftalin-6-sulfonat disodic
       Formulă chimică │C(16)H(10)N(2)Na(2)O(7)S(2)
       Masă moleculară │452,37
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 85% substanţe colorante în
                                │total calculate ca sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 555 la cca 485 nm în soluţie apoasă de pH 7
Descriere │Pulbere sau granule de culoare roşu-portocaliu
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 485 nm cu pH 7
       B. Soluţie apoasă galbenă│
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 5,0%
       1-(fenilază)-2-naftalenol│Nu mai mult de 0,5 mg/kg
       (Sudan I) │
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid 4-aminobenzen-1 │
       sulfonic │ │
       acid 3-hidroxinaftalin- │ │
       2,7- disulfonic │ │
       acid 6-hidroxinaftalin-2-│ │
       sulfonic │ │Nu mai mult de 0,5% total
       acid 7-hidroxinaftalin-1,│ │
       3-disulfonic │ │
       acid diazoamino-4,4' │ │
       (benzen sulfonic) │ │
       acid (6,6'-oxidi) │ │
       naftalen-2-sulfonic │ │
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculată ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2% în mediu neutru
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg

E 120 COŞENILĂ, ACID CARMINIC, CARMINE

Definiţie │Carminele şi acidul carminic se obţin din extractele
                                │apoase, alcoolice apoase sau alcoolice din
                                │Coşenilă, conţinut de carapacea uscată a insectelor
                                │femele Dactylopius coccus Costa.
                                │Principiul de colorare este acidul carminic.
                                │Se pot forma lacuri de aluminiu din acid carminic
                                │(carmine) în care sunt prezenţi aluminiu şi acid
                                │carminic în raportul molar de 1:2.
                                │În produsele comerciale, principiul de colorare este
                                │prezent în asociaţie cu cationi de amoniu, calciu sau
                                │sodiu, separat sau în combinaţie şi aceşti cationi
                                │pot, de asemenea, să fie prezenţi în exces.
                                │Produsele comerciale pot conţine de asemenea
                                │material substanţe proteice provenind din insectele
                                │de origine şi pot, de asemenea, să conţină carminaţi
                                │liberi sau reziduuri mici de cationi de aluminiu.
Clasa │Antrachinonă
Nr. indicelui de culoare │75470
       IESCE │Coşenila: 215-680-6; acid carminic: 215-023-3;
                                │carmine: 215-724-4
       Denumire chimică │acid carboxilic de 7-beta-D-glucopiranosil-3,5,6,8-
                                │tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxoantracen-2-(acid
                                │carminic); carmina este chelatul de aluminiu hidratat
                                │al acestui acid
       Formulă chimică │C(22)H(20)O(13) (acid carminic)
       Masă moleculară │492,39 (acid carminic)
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 2% acid carminic în
                                │extrasele care conţin acid carminic; nu mai puţin de
                                │50% acid carminic în chelaţi
Descriere │Solid friabil sau pulbere de culoare roşie spre roşu
                                │închis. Extractul de coşenilă este în general un
                                │lichid roşu închis, dar care poate fi şi uscat pentru
                                │obţinerea unei pulberi.
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în soluţie apoasă de amoniacală la cca. 518 nm
                                │Maxim în soluţie diluată de acid clorhidric la 494 nm
                                │pentru acid carminic
Puritate │
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 122 AZORUBINA, CARMOIZINA

Sinonime │Colorant alimentar roşu Cl 3
Definiţie │Azorubina este alcătuită în principal din sulfonat
                                │disodic de 4-hidroxi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)
                                │naftalină-1- şi materii colorante auxiliare împreună
                                │cu clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu ca
                                │principal component incolor.
                                │Azorubina este descrisă sub formă de sare de sodiu.
                                │Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea
                                │permise.
Clasa │Monoazo
Nr. indicelui de culoare │14720
       IESCE │222-657-4
       Denumire chimică │4-hidroxi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalin-1
                                │sulfonat disodic
       Formulă chimică │C(20)H(12)N(2)Na(2)O(7)S(2)
       Masă moleculară │502,44
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 85% substanţe colorante
                                │totale, calculate ca sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 510 la 516 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere sau granule de culoare roşu spre castaniu
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 516 nm
       B. Soluţie apoasă roşie │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 2%
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid 4-aminoftalen-1- │
       sulfonic │ │
       acid 4-hidroxinaftalin-1-│ │Nu mai mult de 0,5% totalsulfonic
                                │ │
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2% în mediu neutru
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 123 AMARANT

Sinonime │Colorant alimentar roşu CI 9
Definiţie │Amarantul este alcătuit în principal din disulfonat
                                │trisodic de 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)
                                │naftalină-3,6- şi materii colorante auxiliare împreună
                                │cu clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu ca
                                │principal component incolor.
                                │Amarantul este descris sub formă de sare de sodiu.
                                │Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea
                                │permise.
Clasa │Monoazo
Nr. indicelui de culoare │16185
       IESCE │213-022-2
       Denumire chimică │Trisodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)
                                │naftalină-3,6-disulfonat
       Formulă chimică │C(20)H(11)N(2)Na(3)O(10)S(3)
       Masă moleculară │604,48
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 85% substanţe colorante
                                │totale, calculate ca sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 440 la 520 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere sau granule de culoare roşiatică-maronie
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 520 nm
       B. Soluţie apoasă roşie │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 3%
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid 4-aminonaftalen-1- │
       sulfonic │ │
       acid 3-hidroxinaftalin- │ │
       2,7 disulfonic │ │
       acid -6-hidroxinaftalin- │ │Nu mai mult de 0,5% total
       2-sulfonic │ │
       acid -7-hidroxinaftalin- │ │
       1,3-disulfonic │ │
       acid -7-hidroxinaftalin- │ │
       1,3,6-trisulfonic │ │
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2% în condiţii neutre
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 124 PONCEAU 4R, COŞENILĂ ROŞIE A

Sinonime │Colorant alimentar roşu CI 7, coccină nouă
Definiţie │Ponceau 4R este alcătuit în principal din disulfonat
                                │trisodic de 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)
                                │naftalină-6,8- şi din materii colorante auxiliare
                                │împreună cu clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu
                                │ca principal component incolor.
                                │Ponceau 4R este descrisă sub forma de sare de
                                │sodiu. Sărurile de calciu şi potasiu sunt de
                                │asemenea permise.
Clasa │Monoazo
Nr. indicelui de culoare │16255
       IESCE │220-036-2
       Denumire chimică │Trisodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalin-
                                │6,8-disulfonat
       Formulă chimică │C(20)H(11)N(2)Na(3)O(10)S(3)
       Masă moleculară │604,48
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 80% substanţe colorante
                                │totale, calculate ca sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 430 la 505 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere sau granule de culoare roşiatică
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 505 nm
       B. Soluţie apoasă roşie │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 1%
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid 4-aminonaftalen-1- │ │
       sulfonic acid 7-hidroxi- │ │
       naftalin-1,3 disulfonic │ │
       acid disulfonic 3- │ │
       hidroxinaftalin-2,7- │ │Nu mai mult de 0,5% totala
       cid 6-hidroxinaftalin- │ │
       2- sulfonic │ │
       acid 7-hidroxinaftalin- │ │
       1,3,6- trisulfonic │ │
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2% în mediu neutru
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 127 ERITROZINĂ

Sinonime │Colorant alimentar roşu CI 14
Definiţie │Eritrozina este alcătuită în principal din benzoat
                                │monohidrat de disodiu 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-oxido-
                                │6-oxoxanten-9-îl) şi materii colorante auxiliare
                                │împreună cu clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu
                                │ca principal component incolor.
                                │Eritrozina este descrisă sub forma de sare de sodiu.
                                │Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea
                                │permise.
Clasa │Xantene
Nr. indicelui de culoare │45430
       IESCE │240-474-8
       Denumire chimică │Sare disodică a 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-oxido-6-
                                │oxoxanten-9-îl) benzoat monohidratului
       Formulă chimică │C(20)H(6)I(4)Na(2)O(5)●H(2)O
       Masă moleculară │897,88
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 87% substanţe colorante
                                │totale, calculate ca sare de sodiu anhidră
                                │E(1 cm)^1% 1 100 la cca. 526 nm în soluţie apoasă pH 7
Descriere │Pulbere sau granule roşii
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 526 nm la pH 7
       B. Soluţie apoasă roşie │
Puritate │
       Ioduri anorganice │Nu mai mult de 0,1%
       calculate ca iodură de │
       sodiu │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │Nu mai mult de 4%
       auxiliare (cu excepţia │
       fluoresceinei) │
       Fluoresceina │Nu mai mult de 20 mg/kg
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       Tri-iodoresorcinol │Nu mai mult de 0,2%
       Acid 2-(2,4-dihidroxi- │Nu mai mult de 0,2%
       3,5-diodobenzoil) │
       benzoic │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Pentru o soluţie cu pH 7 - 8, nu mai mult de 0,2%
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg
       Lacuri de aluminiu │Nu se aplică metoda substanţei insolubile în acid
                                │clorhidric. Este înlocuită cu substanţa insolubilă în
                                │hidroxid de sodiu, nu mai mult de 0,5%, numai
                                │pentru această culoare

E 129 ROŞU ALLURA AC

Sinonime │Colorant alimentar roşu 17 CI
Definiţie │Roşu allura AC este alcătuit în principal din sulfonat
                                │disodic de 2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-sulfonatofenilazo)
                                │naftalină-6- şi materii colorante auxiliare
                                │împreună cu clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu
                                │ca principal component incolor.
                                │Roşu allura AC este descris sub forma de sare de
                                │sodiu. Sărurile de calciu şi potasiu sunt de
                                │asemenea permise.
Clasa │Monoazo
Nr. indicelui de culoare │16035
       IESCE │247-368-0
       Denumire chimică │Sare disodică a 2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-
                                │sulfonatofenilazo)-naftalin-6-sulfonatului
       Formulă chimică │C(18)H(14)N(2)Na(2)O(8)S(2)
       Masă moleculară │496,42
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 85% substanţe colorante
                                │totale, calculate ca sarea de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 540 la cca. 504 nm în soluţie apoasă pH 7
Descriere │Pulbere sau granule roşu închis
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 504 nm
       B. Soluţie apoasă roşie │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 3%
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid 6-hidroxi-2 │Nu mai mult de 0,3%
       naftalin, sulfonic sare │
       de sodiu │
       acid 4-amino-5-metoxi-2- │Nu mai mult de 0,2%
       metilbenzen sulfonic │
       acid 6,6 oxibis (2- │Nu mai mult de 1%
       naftalin) sulfonic sare │
       disodică │
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Dintr-o soluţie cu pH 7, nu mai mult de 0,2%
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 131 ALBASTRU PATENT V

Sinonime │Colorant alimentar albastru CI 5
Definiţie │Albastru patent V este alcătuit în principal din
                                │compuşi de calciu sau sodiu din [4-(alfa-(4-
                                │dietilaminofenil)-5-hidroxi-2,4-disulfofenilmetiliden)
                                │2,5-ciclohexadien-1-iliden] sare internă de
                                │hidroxid de dietil amoniu şi materii colorante
                                │auxiliare împreună cu clorură de sodiu şi/sau sulfat
                                │de sodiu şi/sau sulfat de calciu ca principal
                                │component incolor.
                                │Sarea de potasiu este de asemenea permisă.
Clasa │Triarilmetani
Nr. indicelui de culoare │42051
       IESCE │222-573-8
       Denumire chimică │Compus de calciu sau sodiu din [4-(alfa-(4-
                                │dietilaminifenil)-5-hidroxi-2,4-disulfofenilmetiliden)
                                │2,5-ciclohexadien-1-iliden] sare internă de
                                │hidroxid de dietil-amoniu
       Formulă chimică │Compus de calciu: C(27)H(31)N(2)O(7)S(2)Ca(1/2)
                                │Compus de sodiu: C(27)H(31)N(2)O(7)S(2)Na
       Masă moleculară │Compus de calciu: 579,72
                                │Compus de sodiu: 582,67
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 85% substanţe colorante
                                │totale, calculate ca sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 2 000 la cca. 638 nm în soluţie apoasă cu pH 5
Descriere │Pulbere sau granule de culoare albastru închis
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 638 nm cu pH 5
       B. Soluţie apoasă │
          albastră │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 2%
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       3-hidroxibenzaldehidă │ │
       acid 3-hidroxi benzoic │ │Total nu mai mult de 0,5%
       acid 3-hidroxi-4- │ │
       sulfobenzoic │ │
       acid N,N-dietilamino │ │
       benzen sulfonic │ │
       Leucobază │Nu mai mult de 4%
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Dintr-o soluţie cu pH 5, nu mai mult de 0,2%
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 132 INDIGOTINA, CARMIN INDIGO

Sinonime │Colorant alimentar albastru CI 1
Definiţie │Indigotina este alcătuită în principal dintr-un
                                │amestec de disodiu 3,3'-dioxo-2,2'-bi-indoliden-5,5'-
                                │disulfonat şi disodiu 3,3'-dioxo-2,2'-bi-indoliden-5,7'-
                                │disulfonat şi materii colorante auxiliare împreună cu
                                │clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu ca principale
                                │componente incolore.
                                │Indigotina este descrisă sub formă de sare de sodiu.
                                │Sărurile de calciu şi potasiu sunt de asemenea
                                │permise.
Clasa │Indigoide
Nr. indicelui de culoare │73015
       IESCE │212-728-8
       Denumire chimică │3,3'-dioxo-2,2'-bi-indoliden-5,5'-disulfonat disodic
       Formulă chimică │C(16)H(8)N(2)Na(2)O(8)S(2)
       Masă moleculară │466,36
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 85% substanţe colorante
                                │totale, calculate ca sarea de sodiu;
                                │Sare disodică de 3,3'-dioxo-2,2'-bi-indoliden-5,5'-
                                │disulfonat: nu mai mult de 18%
                                │E(1 cm)^1% 480 la cca. 610 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere sau granule de culoare albastru închis
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 610 nm
       B. Soluţie apoasă │
          albastră │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │Excluzând sarea sodică 3,3'-dioxo-2,2'-bi-indoliden-
       auxiliare │5,7'-disulfonat: nu mai mult de 1%
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid isatin-5 sulfonic │ │
       acid 5-sulfoantranilic │ │Total nu mai mult de 0,5%
       acid antranilic │ │
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2% în mediu neutru
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 133 ALBASTRU BRILIANT FCF

Sinonime │Colorant alimentar albastru CI 2
Definiţie │Albastrul briliant FCF este alcătuit în principal din
                                │disodiu alfa-(4-(N-etil-3-sulfonatbenzilamino) fenil)-alfa-
                                │(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)ciclohexa-2,5-
                                │dieniliden) toluen-2-sulfonat şi materii colorante
                                │auxiliare împreună cu clorură de sodiu şi/sau sulfat
                                │de sodiu ca principale componente incolore.
                                │Albastrul briliant FCF este descris sub forme de sare
                                │de sodiu. Sărurile de calciu şi potasiu sunt de
                                │asemenea permise.
Clasa │Triarilmetani
Nr. indicelui de culoare │42090
       Iesce │223-339-8
       Denumire chimică │Sare disodică de alfa-(4-(N-etil-3-sulfonatbenzilamino)
                                │fenil)-alfa-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino) ciclohexa-
                                │2,5-dieniliden) toluen-2-sulfonat
       Formulă chimică │C(37)H(34)N(2)Na(2)O(9)S(3)
       Masă moleculară │792,84
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 85% substanţe colorante
                                │totale, calculate ca sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 1 630 la cca. 630 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere sau granule de culoare albastru-roşiatic
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 630 nm
       B. Soluţie apoasă │
          albastră │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 6%
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe colorante│
       Suma din acizii 2-,3-şi │Nu mai mult de 1,5%
       4-formil benzen sulfonic │
       acid 3-((etil) │
       (4-sulfofenil)amino) │Nu mai mult de 0,3%
       metil benzen sulfonic │
       Leucobază │Nu mai mult de 5%
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2%, cu pH 7
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 140 (i) CLOROFILE

Sinonime │Verde natural CI 3, Clorofilă cu magneziu, Feofitin
                                │de magneziu
Definiţie │Clorofila se obţine prin extracţie cu solvent din specii
                                │naturale de plante comestibile, iarbă, lucernă şi
                                │urzică. În timpul îndepărtării ulterioare a solventului,
                                │magneziul prezent legat prin coordinare cu clorofile
                                │poate fi îndepărtat parţial sau total pentru a forma
                                │feofitinele corespunzătoare. Principalele materii
                                │colorante sunt feofitina şi clorofila de magneziu.
                                │Produsul extras, din care solventul s-a înlăturat,
                                │conţine alţi pigmenţi, precum carotenoida, dar şi
                                │uleiuri, grăsimi şi ceruri provenite din materia primă.
                                │Numai următorii solvenţi pot fi folosiţi pentru
                                │extracţie: acetonă, metil etil cetonă, dioxid de
                                │carbon, metanol, etanol, 2-propanol şi hexan.
Clasa │Porfirine
Nr. indicelui de culoare │75810
       IESCE │Clorofile: 215-800-7, clorofila a: 207-536-6,
                                │clorofila b: 208-272-4
       Denumire chimică │Principalele principii de colorare sunt:
                                │Fitil (13^2R,17S,18S)-3)-(8-etil-13^2-metoxicarbonil-
                                │2,7,12,18-tetrametil-13'-oxo-3-vinil-13^1-13^2-17,18-
                                │tetrahidrociclopenta [at]-porfirin-17-îl) propionat,
                                │(feofitin a), sau ca şi complex de magneziu (clorofila a)
                                │Fitil (13^2R,17S,18S)-3)-(8-etil-7-formil-13^2-
                                │metoxicarbonil-2,12,18-trimetil-13'-oxo-3-vinil-13^1-
                                │13^2-17,18-tetrahidrociclopenta [at]-porfirin-17-îl)propionat,
                                │(feofitin b), sau ca şi complex de magneziu (clorofila b)
       Formulă chimică │Clorofila a (complex de magneziu): C(55)H(72)MgN(4)O(5)
                                │Clorofila a: C(55)H(74)N(4)O(5)
                                │Clorofila b (complex de magneziu): C(55)H(7)0MgN(4)O(6)
                                │Clorofila b: C(55)H(72)N(4)O(6)
       Masă moleculară │Clorofila a (complex de magneziu): 893,51
                                │Clorofila a: 871,22
                                │Clorofila b (complex de magneziu): 907,49
                                │Clorofila b: 885,20
       Compoziţie │Conţinutul total de clorofile combinate total şi a
                                │complecşilor lor de magneziu nu este mai mic de 10%
                                │E(1 cm)^1% 700 la 409 nm în cloroform
Descriere │Ceară solidă cu domeniu de culori de la verde
                                │măsliniu la verde închis în funcţie de conţinutul de
                                │magneziu coordinat
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în cloroform la 409 nm
Puritate │
       Reziduuri de solvenţi │Acetonă │
                                │Metil etil cetonă │
                                │Metanol │Nu mai mult de 50 mg/kg,
                                │ │separat sau în combinaţie
                                │Etanol │
                                │2-propanol │
                                │Hexan │
                                │Diclormetan Nu mai mult de 10 mg/kg
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 140 (îi) CLOROFILINE

Sinonime │Verde natural CI 5, Clorofilină sodică, Clorofilină potasică
Definiţie │Sărurile alcaline ale clorofilinelor se obţin prin
                                │saponificarea produsului de extracţie cu solvent din
                                │specii naturale de plante comestibile, iarbă, lucernă
                                │şi urzică. Saponificarea îndepărtează grupările metil
                                │şi esteri fitoli şi poate să desfacă ciclul ciclopentenil.
                                │Grupările de acizi sunt neutralizate pentru a forma
                                │săruri de potasiu şi/sau sodiu.
                                │Numai unul dintre următorii solvenţi poate fi folosit
                                │pentru extracţie: acetonă, metil etil cetonă, dioxid de
                                │carbon, metanol, etanol, 2-propanol şi hexan.
Clasa │Porfirine
Nr. indicelui de culoare │75815
       Iesce │287-483-3
       Denumire chimică │Principalele principii de colorare sub formele lor acide sunt:
                                │- 3-(10-carboxilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-
                                │ oxo-2-vinilforbin-7-îl)propionat (clorofilina a)
                                │ şi
                                │- 3-(10-carboxilato-4-etil-3-formil-1,5,8-
                                │ trimetil-9-oxo-2-vinilforbin-7-îl)propionat
                                │ (clorofilina b)
                                │Depinzând de gradul de hidroliză ciclul ciclopentenil
                                │poate fi desfăcut cu rezultatul producerii unei a treia
                                │funcţiuni carboxil.
                                │Complexele de magneziu pot, de asemenea, să fie
                                │prezent.
       Formulă chimică │Clorofilina a (forma acidă): C34H34N4O5
                                │Clorofilina b (forma acidă): C34H32N4O6
       Masă moleculară │Clorofilina a: 578,68
                                │Clorofilina b: 592,66
                                │Fiecare masă poate creşte cu 18 daltoni dacă ciclul
                                │ciclopentil este desfăcut.
       Compoziţie │Conţinutul total de clorofiline nu este mai mic de
                                │95% din proba uscată la 100°C pentru 1 oră.
                                │E(1 cm)^1% 700 la 405 nm în soluţie apoasă la pH 9
                                │E(1 cm)^1% 140 la 653 nm în soluţie apoasă la pH 9
Descriere │Pulbere de culoare verde închis până la
                                │albastru/negru.
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în soluţii tamponate apoase de fosfat la pH 9
                                │la 405 nm şi 653 nm
Puritate │
       Reziduuri de solvenţi │Acetonă │
                                │Metil etil cetonă│
                                │Metanol │Nu mai mult de 50 mg/kg,
                                │ │separat sau în combinaţie
                                │Etanol │
                                │2-propanol │
                                │Hexan │
                                │Diclormetan Nu mai mult de10 mg/kg
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 141 (i) COMPLEXE DE CUPRU ALE CLOROFILELOR

Sinonime │Verde natural CI 3, clorofilă de cupru, feofitin de
                                │cupru
Definiţie │Clorofilele de cupru se obţin prin adăugarea unei
                                │sări de cupru substanţei obţinute prin extracţie cu
                                │solvent din specii naturale de plante comestibile,
                                │iarbă, lucernă şi urzică. Produsul din care solventul
                                │a fost îndepărtat conţine alţi pigmenţi, precum
                                │carotenoizi, grăsimi şi ceruri provenite din materia
                                │primă. Principalii coloranţi sunt feofitinele de cupru.
                                │Numai următorii solvenţi pot fi folosiţi pentru
                                │extracţie: acetonă, metil etil cetonă, dioxid de
                                │carbon, metanol, etanol, 2-propanol şi hexan.
Clasa │
Porfirine │
Nr. indicelui de culoare │75815
       IESCE │Cupruclorofila a: 239-830-5; Cupruclorofila b: 246-020-5
       Denumire chimică │[Fitil (13^2R,17S,18S)-3-(8-etil-13^2-metoxicarbonil-
                                │2,7,12,18-tetrametil-13'-oxo-3-vinil-131-132-17,18-
                                │tetrahidrociclopenta [at]-porfirin-17-îl)propionat]
                                │cupru(II) (cupruclorofila a)
                                │[Fitil (13^2R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-13^2-
                                │metoxicarbonil-2,12,18-trimetil-13'-oxo-3-vinil-13^1-
                                │13^2-17,18-tetrahidrociclopenta [at]-porfirin-17-
                                │îl)propionat] cupru(II)(cupruclorofila b)
       Formulă chimică │Cupruclorofila a: C(55)H(72)CuN(4)O(5)
                                │Cupruclorofila b: C(55)H(70)CuN(4)O(6)
       Masă moleculară │Cupruclorofila a: 932,75
                                │Cupruclorofila b: 946,73
       Compoziţie │Conţinutul de cupru-clorofile total nu este mai mic de 10%
                                │E(1 cm)^1% 540 la 422 nm în cloroform
                                │E(1 cm)^1% 300 la 652 nm în cloroform
Descriere │Solid ceros cu domeniu de culori de la verde
                                │albastru la verde închis în funcţie de materia
                                │primă
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în cloroform la 422 nm şi 652 nm
Puritate │
       Reziduuri de solvenţi │Acetonă │
                                │Metil etil cetonă │
                                │Metanol │Nu mai mult de 50 mg/kg,
                                │Etanol │separat sau în combinaţie
                                │2-propanol │
                                │Hexan │
                                │Diclormetan nu mai mult de 10 mg/kg
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Ioni de cupru │Nu mai mult de 200 mg/kg
       Cupru total │Nu mai mult de 8% din totalul de feofitine de cupru

E 141 (îi) COMPLEXE DE CUPRU ALE CLOROFILINELOR

Sinonime │Complexe de cupru ale clorofilinei sodice, Complexe
                                │de cupru ale clorofilinei potasice, Verde natural CI 5
Definiţie │Sărurile alcaline ale complexelor de cupru ale
                                │clorofilinelor se obţin prin adaos de cupru la
                                │produsul obţinut prin saponificarea unui extract cu
                                │solvent din specii naturale de plante comestibile,
                                │iarbă, lucernă şi urzică. Saponificarea îndepărtează
                                │grupările metil şi esteri fitoli şi poate să desfacă
                                │ciclul ciclopentenil. După adăugarea cuprului în
                                │clorofilină pură, grupările de acizi sunt neutralizate
                                │pentru a forma săruri de potasiu şi/sau sodiu.
                                │Numai unul dintre următorii solvenţi poate fi folosit
                                │pentru extracţie: acetonă, metil etil cetonă, dioxid de
                                │carbon, metanol, etanol, 2-propanol şi hexan.
Clasa │Porfirine
Nr. indicelui de culoare │75815
       IESCE │
       Denumire chimică │Principalele principii de colorare sub formele lor
                                │acide sunt:
                                │3-(10-carboxilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-
                                │vinilforbin-7-îl)propionat, complex de cupru
                                │(cupru-clorofilina a)
                                │şi
                                │3-(10-carboxilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-oxo-
                                │2-vinilforbin-7-îl)propionat, complex de cupru
                                │(cupru-clorofilina b)
       Formulă chimică │Cupru-clorofilina a (forma acidă): C(34)H(32)CuN(4)O(5)
                                │Cupru-clorofilina b (forma acidă): C(34)H(30)CuN(4)O(6)
       Masă moleculară │Cupru-clorofilina a: 640,20
                                │Cupru-clorofilina b: 654,18
                                │Fiecare masă poate creşte cu 18 daltoni dacă ciclul
                                │ciclopentil este desfăcut.
       Compoziţie │Conţinutul total de cupru-clorofiline nu este mai mic
                                │de 95% din proba uscată la 100°C timp de 1 oră.
                                │E(1 cm)^1% 565 la 405 nm în soluţie tamponată de fosfat
                                │apoasă la pH 7,5
                                │E(1 cm)^1% 145 la 630 nm în soluţie tamponată de fosfat
                                │apoasă la pH 7,5
Descriere │Pulbere de culoare verde închis până la albastru/negru.
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în soluţii tamponate apoase de fosfat la pH
                                │7,5 la cca. 405 nm şi la O cca. O 630 nm
Puritate │
       Reziduuri de solvenţi │Acetonă │
                                │Metil etil cetonă│
                                │Metanol │Nu mai mult de 50 mg/kg,
                                │ │separat sau în combinaţie
                                │Etanol │
                                │2-propanol │
                                │Hexan │
                                │Diclormetan nu mai mult de 10 mg/kg
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Ioni de cupru │Nu mai mult de 200 mg/kg
       Cupru total │Nu mai mult de 8% din totalul clorofilinelor de cupru

E 142 VERDE S

Sinonime │Colorant alimentar verde CI 4, Verde briliant BS
Definiţie │Verde S conţine în principal sodiu N-[4-
                                │(dimetilamino) fenil](2-hidroxi-3,6-disulfo-1-
                                │naftalenil)-metilen]-2,5-ciclohexadienă-1-iliden]-N-
                                │metilmetanaminiu şi substanţe colorante auxiliare
                                │împreună cu clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu
                                │ca principale componente incolore.
                                │Verde S este descris ca o sare de sodiu. Sărurile de
                                │calciu şi potasiu sunt, de asemenea, permise.
Clasa │Triarilmetani
Nr. indicelui de culoare │44090
       IESCE │221-409-2
       Denumire chimică │Sare de sodiu N-[4-[[4-(dimetilamino) fenil](2-hidroxi-
                                │3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]-2,5-ciclohexadienă-
                                │1-iliden]-N-metilmetanaminiu;
                                │Sare de sodiu 5-[4-(dimetilamino)-alfa-(4-
                                │dimetiliminociclohexa-2,5-dieniliden)benzil]-6-
                                │hidroxi-7-sulfonato-naftalină-2-sulfonat (denumire
                                │chimică alternativă)
       Formulă chimică │C(27)H(25)N(2)NaO(7)S(2)
       Masă moleculară │576,63
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 80% substanţe colorante
                                │total calculate ca şi sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 1 720 la 632 nm în soluţie apoasă
Descriere │Pulbere sau granule de culoare albastru închis sau
                                │verde închis.
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la cca. 632 nm
       B. Soluţie apoasă │
       albastră sau verde │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 1%
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       4,4'-bis(dimetilamino)- │Nu mai mult de 0,1%
       benzhidril alcool │
       4,4'-bis(dimetilamino)- │Nu mai mult de 0,1%
       benzofenonă │
       acid 3-hidroxinaftalin- │Nu mai mult de 0,2%
       2,7-disulfonic │
       Leucobază │Nu mai mult de 5%
       Amine aromatice primare │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2%, sub condiţii neutre
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 150a CARAMEL SIMPLU

Definiţie │Caramelul simplu se prepară prin încălzirea
                                │controlată a carbohidraţilor (îndulcitori nutritivi de
                                │calitate alimentară disponibili în comerţ alcătuiţi din
                                │monomeri precum glucoza şi fructoza şi/sau
                                │polimerii lor ca siropurile de glucoză, sucroză şi/sau
                                │siropurile invertite şi dextroză). Pentru favorizarea
                                │caramelizării pot fi utilizaţi acizi, alcali şi sărurile lor
                                │cu excepţia compuşilor de amoniu şi a sulfiţilor.
       IESCE │232-435-9
Descriere │Lichide sau solide de culoare maro închis spre negru.
Puritate │
       Limită de culoare pe │
       celuloză DEAE │Nu mai mult de 50%
       Limită de culoare pe │Nu mai mult de 50%
       fosforil celuloză │
       Intensitatea culorii*1) │0,01-0,12
       Total azot │Nu mai mult de 0,1%
       Total sulf │Nu mai mult de 0,2%
       Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 25 mg/kg
___________
    *1) Intensitatea culorii este definită ca absorbanţa unei soluţii apoase de
        caramel solid de0,1% (masă/volum) într-o cuvă de 1 cm la 610 nm.


E 150b CARAMEL DE SULFIT CAUSTIC

Definiţie │Caramelul de sulfit caustic se prepară prin încălzirea
                                │controlată a carbohidraţilor (îndulcitori nutritivi de
                                │calitate alimentară disponibili în comerţ alcătuiţi din
                                │monomeri precum glucoza şi fructoza şi/sau
                                │polimerii lor ca siropurile de glucoză, sucroză şi/sau
                                │siropurile invertite şi dextroză) cu sau fără acizi sau
                                │alcali, în prezenţa compuşilor de sulf (acid sulfuros,
                                │sulfit de potasiu, bisulfit de potasiu, bisulfit de sodiu);
                                │nu se folosesc compuşi de amoniu.
       IESCE │232-435-9
Descriere │Lichide sau solide de culoare maro închis spre
                                │negru.
Puritate │
       Limită de culoare pe │Mai mult de 50%
       celuloză DEAE │
       Intensitatea culorii*2) │0,05-0,13
       Total azot │Nu mai mult de 0,3%*3)
       Dioxid de sulf │Nu mai mult de 0,2%*4)
       Total sulf │0,3-3,5%*5)
       Limită de sulf pe │Mai mult de 40%
       celuloză DEAE │
       Raportul de absorbţie │19 - 34
       a limitei de culoare pe │
       celuloză DEAE │
       Raportul de absorbţie │Mai mare de 50
       (A 280/560) │
       Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 25 mg/kg

___________
    *2) Intensitatea culorii este definită ca absorbanţa unei soluţii apoase
        de caramel solid de 0,1% (masă/volum) într-o cuvă de 1 cm la 610 nm.
    *3) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
        în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *4) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
        în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *5) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
        în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.

E 150c CARAMEL AMONIACAL

Definiţie │Caramelul amoniacal se prepară prin încălzirea
                                │controlată a carbohidraţilor (îndulcitori nutritivi de
                                │calitate alimentară disponibili în comerţ alcătuiţi din
                                │monomeri precum glucoza şi fructoza şi/sau
                                │polimerii lor ca siropurile de glucoză, sucroză şi/sau
                                │siropurile invertite şi dextroză) cu sau fără acizi sau
                                │alcali, în prezenţa compuşilor de amoniu (hidroxid
                                │de amoniu, carbonat de amoniu, bicarbonat de
                                │amoniu şi fosfat de amoniu); nu se folosesc compuşi
                                │de sulf.
       IESCE │232-435-9
Descriere │Lichide sau solide de culoare maro închis spre
                                │negru
Puritate │
       Limită de culoare pe │Nu mai mult de 50%
       celuloză DEAE │
       Limită de culoare pe │Mai mult de 50%
       fosforil celuloză │
       Intensitatea culorii*6) │0,08-0,36
       Azot amoniacal │Nu mai mult de 0,3%*7)
       4-metilimidazol │Nu mai mult de 250 mg/kg*8)
       2-acetil-4-tetrahidroxi- │Nu mai mult de 10 mg/kg*9)
       butilimidazol │
       Total sulf │Nu mai mult de 0,2%*10)
       Total azot │0,7-3,3%*11)
       Raportul de absorbţie │13 - 35
       a limitei de culoare pe │
       fosforil celuloză │

________________
    *6) Intensitatea culorii este definită ca absorbanţa unei soluţii apoase
        de caramel solid de 0,1% (masă/volum) într-o cuvă de 1 cm la 610 nm.
    *7) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
        în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *8) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
        în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *9) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
        în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *10) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
         în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *11) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
         în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.


       Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 25 mg/kg

E 150d CARAMEL CU SULFIT DE AMONIU

Definiţie │Caramelul prin procedeul cu sulfit de amoniu se
                                │prepară prin încălzirea controlată a carbohidraţilor
                                │(îndulcitori nutritivi de calitate alimentară disponibili
                                │în comerţ alcătuiţi din monomeri precum glucoza şi
                                │fructoza şi/sau polimerii lor ca siropurile de glucoză,
                                │sucroză şi/sau siropurile invertite şi dextroză) cu sau
                                │fără acizi sau alcali, în prezenţa compuşilor de
                                │amoniu (acid sulfuros, sulfit de potasiu, bisulfit de
                                │potasiu, sulfit de sodiu, bisulfit de sodiu, amoniac,
                                │carbonat de amoniu, bicarbonat de amoniu, fosfat
                                │de amoniu, sulfat de amoniu, sulfit de amoniu şi
                                │bisulfit de amoniu)
       IESCE │232-435-9
Descriere │Lichide sau solide de culoare maro închis spre
                                │negru.
Puritate │
       Limită de culoare pe │Mai mult de 50%
       celuloză DEAE │
       Intensitatea culorii*12) │0,10-0,60
       Azot amoniacal │Nu mai mult de 0,6%*13)
       Dioxid de sulf │Nu mai mult de 0,2%*14)
       4-metilimidazol │Nu mai mult de 250 mg/kg*15)
       Total azot │0,3 - 1,7%*16)
       Total sulf │0,8 - 2,5%*17)
       Raportul azot/sulf din │0,7 - 2,7
       precipitatul de alcool │
       Raportul de absorbţie │8 - 14
       a precipitatului de │
       alcool*18) │
       Raportul de absorbţie │Nu mai mult de 50
       (A(280/560)) │
       Arsenic │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 25 mg/kg


___________
    *12) Intensitatea culorii este definită ca absorbanţa unei soluţii apoase
         de caramel solid de 0,1% (masă/volum) într-o cuvă de 1 cm la 610 nm.
    *13) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
         în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *14) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
         în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *15) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
         în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *16) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
         în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *17) Exprimată pe baza echivalentului de culoare, respectiv este exprimată
         în termeni de produs cu intensitatea culorii de 0,1 unităţi de absorbţie.
    *18) Raportul de absorbţie a precipitatului de alcool se defineşte ca o
         absorbţie a precipitatului la 280 nm împărţită la absorbţia la 560 nm
         (cuvă de 1 cm).

E 151 NEGRU BRILIANT BN, NEGRU PN

Sinonime │Colorant alimentar negru CI 1
Definiţie │Negru Briliant BN conţine în principal: tetrasodiu 4-
                                │acetamido-5-hidroxi-6-[7-sulfonato-4-(4-
                                │sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalină-1,7-
                                │disulfonat şi substanţe colorante auxiliare împreună
                                │cu clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu ca
                                │principale componente incolore.
                                │Negrul briliant este descris ca o sare de sodiu.
                                │Sărurile de calciu şi potasiu sunt, de asemenea,
                                │permise.
Clasa │Bisazoici
Nr. indicelui de culoare │28440
       IESCE │219-746-5
       Denumire chimică │Tetrasodiu 4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-sulfonato-4-
                                │(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalină-1,7-disulfonat
       Formulă chimică │C(28)H(17)N(5)Na(4)O(14)S(4)
       Masă moleculară │867,69
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 80% substanţe colorante
                                │totale calculate ca sare de sodiu
                                │E(1 cm)^1% 530 la cca. 570 nm în soluţie
Descriere │Pulbere sau granule negre
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă la 570 nm
       B. Soluţie apoasă neagră │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │
       auxiliare │Nu mai mult de 10% (exprimate pe conţinut uscat)
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid 4-acetamido-5- │ │
       hidroxinaftalin-1,7- │ │
       disulfonic │ │
       acid 4-amino-5- │ │
       hidroxinaftalin-1,7- │ │ Total nu mai mult de 0,8%
       disulfonic │ │
       acid 8-aminonaftalin- │ │
       2-sulfonic │ │
       4,4'-diazoaminodiacid │ │
       benzensulfonic │ │
       Amine aromatice │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       primare nesulfonate │
       Substanţe extractibile │Nu mai mult de 0,2% în condiţii neutre
       în eter │
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 153 CARBON VEGETAL

Sinonime │Negru vegetal
Definiţie │Carbonul vegetal este produs prin carbonizarea de
                                │substanţe vegetale ca lemn, reziduuri de celuloză,
                                │turbă, nucă de cocos şi alte învelişuri vegetale.
                                │Materialul brut este carbonizat la temperaturi înalte.
                                │Carbonul vegetal constă în principal din carbon fin
                                │divizat. El poate conţine mici cantităţi de azot,
                                │hidrogen şi oxigen Produsul finit poate absoarbe
                                │umezeala.
Nr. indicelui de culoare │77266
       IESCE │215-609-9
       Denumire chimică │Carbon
       Formulă chimică │C
       Masă moleculară │12,01
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 95% cărbune raportat la
                                │substanţa anhidră şi fără cenuşă
Descriere │Pulbere neagră, fără miros şi fără gust
Identificare │
       A. Solubilitate │Insolubil în apă şi solvenţi organici
       B. Combustia │La încălzire spre înroşire, arde încet, fără flacără
Puritate │
       Cenuşă (total) │Nu mai mult de 4% (temperatura de aprindere: 625°C)
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg
       Hidrocarburi │Extractul obţinut prin extracţia unui gram de
       produs poliaromatice │cu 10 g ciclohexan pur într-un aparat de extracţie
                                │continuu este incolor şi fluorescenţa extractului în
                                │lumină ultravioletă nu este mai intensă decât a unei
                                │soluţii de 0,100 mg de sulfat de chinină în 1000 ml
                                │de acid sulfuric 0,01 M.
       Pierdere la uscare │Nu mai mult de 12% (120°C, 4 ore)
       Substanţă solubilă în │Filtratul obţinut prin fierberea a 2 g de probă cu 20
       alcali │ml N hidroxid de sodiu şi filtrare este incolor.

E 154 BRUN FK

Sinonime │Colorant alimentar brun CI 1
Definiţie │Brun FK este alcătuit în principal dintr-un amestec
                                │de:
                                │I sodiu 4-(2,4-diaminofenilazo)
                                │ benzensulfonat
                                │II sodiu 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)
                                │ benzensulfonat
                                │III disodiu 4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)
                                │ di(benzensulfonat)
                                │IV disodiu 4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)
                                │ di(benzensulfonat)
                                │V disodiu 4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-
                                │ fenilenbisazo) di (benzensulfonat)
                                │VI trisodiu 4,4',4''-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-
                                │ trisazo)tri(benzensulfonat)
                                │şi substanţe colorante auxiliare împreună cu apă,
                                │clorură de sodiu şi/sau sulfat de sodiu ca şi
                                │principale componente incolore.
                                │Brun FK este descris ca sare de sodiu. Sărurile de
                                │calciu şi potasiu sunt, de asemenea, permise.
       Clasa │Azo (un amestec din culori mono-, di- şi trisazo)
       IESCE │
       Denumire chimic │Un amestec de:
                                │I sodiu 4-(2,4-diaminofenilazo)
                                │ benzensulfonat
                                │II sodiu 4-(4,6-diamino-m-tolilazo)
                                │ benzensulfonat
                                │III disodiu 4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)
                                │ di(benzensulfonat)
                                │IV disodiu 4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)
                                │ di(benzensulfonat)
                                │V disodiu 4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-
                                │ fenilenbisazo) di(benzensulfonat)
                                │VI trisodiu 4,4',4''-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-
                                │ trisazo)tri-(benzensulfonat)
       Formulă chimică │I C(12)H(11)N(4)NaO(3)S
                                │II C(13)H(13)N(4)NaO(3)S
                                │III C(18)H(14)N(6)Na(2)O(6)S(2)
                                │IV C(18)H(14)N(6)Na(2)O(6)S(2)
                                │V C(19)H(16)N(6)Na(2)O(6)S(2)
                                │VI C(24)H(17)N(8)Na(3)O(9)S(3)
       Masă moleculară │I 314,30
                                │II 328,33
                                │III 520,46
                                │IV 520,46
                                │V 534,47
                                │VI 726,59
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 70% substanţe colorante
                                │totale
                                │Pentru materialele colorante totale proporţia
                                │componentelor nu trebuie să depăşească:
                                │I 26%
                                │II 17%
                                │III 17%
                                │IV 16%
                                │V 20%
                                │VI 16%
Descriere │Pulbere sau granule de culoare maro-roscat
Identificare │
       Soluţie portocalie │
       către roşiatic │
Puritate │
       Substanţe insolubile │Nu mai mult de 0,2%
       în apă │
       Substanţe colorante │Nu mai mult de 3,5%
       auxiliare │
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid 4-aminobenzen- │Nu mai mult de 0,7%
       1-sulfonic m-fenilendi- │
       amină şi │
       4-metil-mfenilendiamină │Nu mai mult de 0,35%
       Amine aromate primare │Nu mai mult de 0,007% (calculate ca anilină)
       nesulfonate altele decât │
       m-fenilendiamină şi │
       4-metil-mfenilendiamină │
       Substanţe extractibile │Pentru o soluţie cu pH 7, nu mai mult de 0,2%
       în eter │
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 155 BRUN HT

Sinonime │Colorant alimentar Brun CI 3
Definiţie │Brun HT este alcătuit în principal din disodiu 4,4'-
                                │(2,4-dihidroxi-5-hidroximetil-1,3-fenilen bisazo) di
                                │(naftalin-1-sulfonat) şi substanţe colorante auxiliare
                                │împreună cu clorură de sodiu şi/sau sulfat ca
                                │principale componente incolore
                                │Brun HT este descris ca sare de sodiu. Sărurile de
                                │calciu şi potasiu sunt, de asemenea, permise.
Clasa │Bisazoici
Nr. indicelui de culoare │20285
       IESCE │224-924-0
       Denumire chimică │Disodiu 4,4'-(2,4-dihidroxi-5-hidroximetil-1,3-fenilen
                                │bisazo) di (naftalen-1-sulfonat)
       Formulă chimică │C(27)H(18)N(4)Na(2)O(9)S(2)
       Masă moleculară │652,57
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 70% substanţe colorante
                                │totale calculate ca sare de sodiu.
                                │E(1 cm)^1% 403 la cca. 460 nm în soluţie apoasă la pH7
Descriere │Pulbere sau granule de culoare maro-roşiatică
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în apă de pH 7 la cca. 460 nm
       B. Soluţie apoasă maro │
Puritate │
       Substanţe insolubile │
       în apă │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │Nu mai mult de 10% (metoda TLC)
       auxiliare │
       Compuşi organici alţii │
       decât substanţe │
       colorante: │
       acid 4-aminonaftalen-1- │Nu mai mult de 0,7%
       sulfonic │
       Amine aromaticete │Nu mai mult de 0,01% (calculate ca anilină)
       primare nesulfonate │
       Substanţe extractibile │
       în eter │Nu mai mult de 0,2% pentru o soluţie cu pH 7
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 160 a (i) AMESTEC DE CAROTENI

1. Caroteni din plante │
Sinonime │Colorant alimentar portocaliu CI 5
Definiţie │Amestecul de caroteni se obţine prin extracţia cu
                                │solvent din speciile naturale de plante comestibile,
                                │morcovi, uleiuri vegetale, iarbă, lucernă (alfalfa) şi
                                │urzică.
                                │Principiul de colorare constă în principal din
                                │carotenoide cu beta-caroten ca parte majoră. Pot fi
                                │prezenţi alfa- şi gamma-caroten şi alţi pigmenţi. În
                                │afara pigmenţilor de culoare, substanţa poate
                                │conţine uleiuri, grăsimi şi ceruri prezente în mod
                                │natural în materia primă.
                                │Numai solvenţii următori pot fi folosiţi la extracţie:
                                │acetona, metil etil cetona, metanol, etanol, 2-
                                │propanol, hexan*19), diclormetan şi dioxid de carbon.

___________
    *19) Benzen nu mai mult de 0,05% v/v.

Clasa │Carotenoide
Nr. indicelui de culoare │75130
       IESCE │230-636-6
       Formulă chimică │Beta-caroten: C(40)H(56)
       Masă moleculară │Beta-caroten: 536,88
       Compoziţie │Conţinutul de caroten (calculat ca beta-caroten) este
                                │nu mai puţin de 5%. Pentru produse obţinute prin
                                │extracţie din uleiuri vegetale: conţinutul este nu mai
                                │puţin de 0,2% în grăsimi comestibile.
                                │E(1 cm)^1%2 500 la aproximativ 440- 457 nm în
                                │ciclohexan
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în ciclohexan la 440-457 nm şi 470-486 nm
Puritate │
       Reziduuri de solvenţi │Acetonă │
                                │Metil etil cetonă │
                                │Metanol │ Nu mai mult de 50 mg/kg,
                                │2-propanol │ separat sau în combinaţie
                                │Hexan │
                                │Etanol │
                                │Diclormetan Nu mai mult de 10 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg
                                │
2. Caroteni din alge │
Sinonime │Colorant alimentar portocaliu CI 5
Definiţie │Amestecul de caroteni se poate obţine prin extracţia
                                │cu solvent şi din speciile naturale de alge Dunaliella
                                │salina, care cresc în mari lacuri sărate din Whyalla,
                                │Australia de Sud. Beta-carotenul se extrage prin
                                │utilizarea unui ulei esenţial. Preparatul este o
                                │suspensie 20-30% în ulei comestibil. Raportul de
                                │izomeri trans şi cis se situează în intervalul 50/50-71/29.
                                │Principiul de colorare constă în principal din carotenoide cu
                                │beta-caroten ca parte majoră. Pot fi prezenţi alfa-caroten,
                                │luteină, zeaxantină şi betacriptoxantină. În afara
                                │pigmenţilor de culoare, substanţa poate conţine uleiuri,
                                │grăsimi şi ceruri prezente în mod natural în materia
                                │primă.
Clasa │Carotenoide
Nr. indicelui de culoare │75130
       Formulă chimică │Beta-caroten: C40H56
       Masă moleculară │Beta-caroten: 536,88
       Compoziţie │Conţinutul de caroten (calculat ca beta-caroten) este
                                │de minimum 20%.
                                │E(1 cm)^1% 2500 la aproximativ 440-457 nm în ciclohexan
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în ciclohexan la 440-457 nm şi 474-486 nm
Puritate │
       Tocoferoli naturali din │Nu mai mult de 0,3%
       ulei comestibil │
       Plumb │Nu mai mult de 5 mg/kg

E 160 a (îi) BETA-CAROTEN

1. Beta-caroten │
Sinonime │Colorant alimentar portocaliu CI 5
Definiţie │Aceste specificaţii se aplică în mod predominant la
                                │toţi izomerii trans aibeta-carotenului împreună cu
                                │mici cantităţi de alte carotenoide. Preparatele diluate
                                │şi stabilizate pot prezenta diferite proporţii de
                                │izomeri trans şi cis.
Clasa │Carotenoide
Nr. indicelui de culoare │40800
       IESCE │230-636-6
       Denumire chimică │Beta-caroten, beta, beta-caroten
       Formulă chimică │C(40)H(56)
       Masă moleculară │536,88
       Compoziţie │Nu mai puţin de 96% substanţe colorante totale
                                │(exprimate ca beta-caroten)
                                │E(1 cm)^1%2 500 la aproximativ 440-457 nm în
                                │ciclohexan
Descriere │Cristale sau pulbere cristalină de culoare roşie până
                                │la roşie-maronie
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în ciclohexan la 453-456 nm
Puritate │
       Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │Carotenoide altele decât beta-caroten: nu mai mult
       auxiliare │de 3,0% din materialele colorante totale
       Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg
                                │
2. Beta-caroten din │
       Blakeslea trispora │
Sinonime │Colorant alimentar portocaliu CI 5
Definiţie │Obţinut printr-un proces de fermentaţie prin
                                │utilizarea unei culturi mixte din cele două tipuri
                                │sexuale (+) şi (-) ale unor tulpini naturale de
                                │ciupercă Blakeslea trispora. Beta-carotenul se
                                │extrage din biomasă cu acetat de etil sau acetat de
                                │izobutil, urmat de alcool izopropilic şi se
                                │cristalizează. Produsul cristalizat constă în principal
                                │în trans beta-caroten. Din cauza procesului natural
                                │de fermentaţie, aproximativ 3% din produs constă
                                │într-un amestec de carotenoide, specifice
                                │produsului.
Clasa │Carotenoide
Nr. indicelui de culoare │40800
       IESCE │230-636-6
       Denumire chimică │Beta-caroten, beta,beta-caroten
       Formulă chimică │C(40)H(56)
       Masă moleculară │536,88
       Compoziţie │Nu mai puţin de 96% substanţe colorante totale
                                │(exprimate ca beta-caroten)
                                │E(1 cm)^1%2 500 la aproximativ 440-457 nm în ciclohexan
Descriere │Cristale sau pulbere cristalină de culoare roşie,
                                │roşie-maronie până la violet (culoarea variază în
                                │funcţie de solventul de extracţie folosit şi de
                                │condiţiile de cristalizare)
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în ciclohexan la 453-456 nm
Puritate │
       Reziduuri de solvent │Acetat de etil │ Nu mai mult de 0,8%, separat
                                │Etanol │ sau în combinaţie
                                │Acetat de izobutil: Nu mai mult de 1%
                                │Alcool izopropilic: Nu mai mult de 0,1%
       Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,2%
       Substanţe colorante │Carotenoide altele decât beta-caroten: nu mai mult
       auxiliare │de 3% din materialele colorante totale
       Plumb │Nu mai mult de 2 mg/kg
       Micotoxine: │
       Aflatoxină B1 │Absent
       Tricotecenă (T2) │Absent
       Ochratoxină │Absent
       Zearalenonă │Absent
       Microbiologie: │
       Mucegaiuri │Nu mai mult de 100/g
       Drojdii │Nu mai mult de 100/g
       Salmonella │Absent în 25 g
       Escherichia coli │Absent în 5 g


E 160b ANNATTO, BIXINĂ, NORBIXINĂ

Sinonime │Portocaliu natural CI 4
Definiţie │
Clasa │Carotenoide
Nr. indicelui de culoare │75120
       IESCE │Annatto: 215-735-4, extract din seminţe de annatto:
                                │289-561-2; bixină: 230-248-7
       Denumire chimică │Bixină: 6'-metilhidrogen-9'-cis-6,6'-
                                │ diapocaroten-6,6'-dioat
                                │ 6'-metilhidrogen-9'-trans-6,6'-
                                │ diapocaroten-6,6'-dioat
                                │Norbixină: acid 9'-cis-6,6'-diapocaroten-6,6'-dioic
                                │ acid 9'-trans-6,6'-diapocaroten-6,6'-dioic
       Formulă chimică │Bixină C25H30O4
                                │Norbixină C24H28O4
       Masă moleculară │Bixină: 394,51
                                │Norbixină: 380,48
Descriere │Pulbere, suspensie sau soluţie maro-roşiatică
Identificare │
       Spectrometrie │Bixină: maxim în cloroform la cca. 502 nm
                                │Norbixină: maxim în soluţie diluată de KOH la cca.
                                │482 nm
       (i) Bixină şi norbixină │
       extrase cu solvenţi │
       Definiţie │Bixina se prepară prin extracţia din învelişul exterior
                                │al seminţelor de annatto (Bixa orellanna L.) cu unul
                                │sau mai mulţi dintre următorii solvenţi: acetonă,
                                │metanol, hexan sau diclormetan, dioxid de carbon,
                                │urmate de îndepărtarea solventului.
                                │Norbixina se prepară prin hidroliza cu soluţie
                                │alcalină a bixinei extrase.
                                │Bixina şi norbixina pot conţine alte substanţe extrase
                                │din seminţele de annatto.
                                │Pulberea de bixină conţine mai mulţi componenţi
                                │coloraţi, principalul fiind bixina, care poate fi
                                │prezentă în formele cis şi trans. Produşi degradaţi
                                │termic ai bixinei pot fi prezenţi de asemenea.
                                │Pulberea de norbixină conţine produsul de hidroliză
                                │al bixinei sub formă de săruri de sodiu sau potasiu
                                │ca principiu de colorare majoră. Formele cis şi trans
                                │pot fi prezente.
       Compoziţie │Conţinut de pulbere de bixină nu mai mic de 75%
                                │din totalul carotenoidelor calculat ca bixină.
                                │Conţinut de pulbere de norbixină nu mai mic de
                                │25% din totalul carotenoidelor calculat ca norbixină.
                                │Bixină: E(1 cm)^1% 2 870 la cca. 502 nm în cloroform
                                │Norbixină: E(1 cm)^1% 2 870 la cca 482 nm în soluţie de
                                │KOH
Puritate │
       Reziduuri de solvenţi │Acetonă │ Nu mai mult de 50 mg/kg, separat
                                │Metanol │ sau în combinaţie
                                │Hexan │
                                │Diclormetan nu mai mult de 10 mg/kg]
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg
                                │
(îi) Extracte alcaline │
de annatto │
       Definiţie │Annatto solubil în apă se prepară prin extracţia cu
                                │soluţii alcaline apoase (hidroxid de potasiu sau
                                │sodiu) din învelişul exterior al seminţelor de
                                │annatto (Bixa orellana L.).
                                │Annatto solubil în apă conţine norbixină, produsul de
                                │hidroliză al bixinei sub formă de săruri de sodiu sau
                                │potasiu constituind coloranţii principali. Formele cis
                                │şi trans pot fi prezente.
       Compoziţie │Conţinut nu mai mic de 0,1% din totalul
                                │carotenoidelor calculat ca norbixină.
                                │Norbixină: E(1 cm)^ 1% 2 870 la cca. 482 nm
                                │ în soluţie de KOH
Puritate │
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg
                                │
(iii) Extracte uleioase │
de annatto │
Definiţie │Extractele uleioase de annatto, sub formă de soluţie
                                │sau suspensie, se prepară prin extracţia din învelişul
                                │exterior al seminţelor de annatto (Bixa orellana L.)
                                │cu uleiuri vegetale comestibile. Extractul uleios de
                                │annatto conţine mai mulţi compuşi coloraţi,
                                │principalul fiind bixina, care poate fi prezentă în
                                │forme cis şi trans. Degradarea termică a produselor
                                │este posibilă. Produşi degradaţi termic ai bixinei pot
                                │fi prezenţi de asemenea.
       Compoziţie │Conţinut de pulbere de bixină nu mai mic de 0,1%
                                │din totalul carotenoidelor calculat ca bixină.
                                │Bixină: E(1 cm)^1% 2 870 la cca. 502 nm în cloroform
Puritate │
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 160c EXTRACT DE ARDEI ROŞU, CAPSANTINĂ, CAPSORUBINĂ

Sinonime │Oleorăşină de ardei roşu
Definiţie │Extractul de ardei roşu se obţine prin extracţia cu
                                │solvent din specii naturale de ardei roşu care
                                │constau din fructe păstaie măcinate cu sau fără
                                │seminţe de Capsicum annuum L. şi conţine
                                │principalii coloranţi ale acestui condiment,
                                │capsantina şi capsorubina. O largă varietate de alţi
                                │compuşi coloraţi sunt prezenţi.
                                │Numai următorii solvenţi pot fi folosiţi în extracţie:
                                │metanol, etanol, acetonă, hexan, diclormetan, acetat
                                │de metil şi dioxid de carbon.
       Clasa │Carotenoide
       IESCE │Capsantina: 207-364-1, capsorubina: 207-425-2
       Denumire chimică │Capsantina: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-dihidroxi-beta,k-caroten-
                                │6-onă
                                │Capsorubina: (3S, 3'S, 5R, 5'R)-3,3'-dihidroxi-k,kcaroten-
                                │6,6'-dionă
       Formulă chimică │Capsantina: C(40)H(56)O(3)
                                │Capsorubina: C(40)H(56)O(4)
       Masă moleculară │Capsantina: 584,85
                                │Capsorubina: 600,85
       Compoziţie │Extractul de ardei roşu: conţine nu mai puţin de 7%
                                │carotenoide
                                │Capsantina/capsorubina: nu mai puţin de 30% din
                                │totalul de carotenoide
                                │E(1 cm)^1% 2 100 la cca. 462 nm în acetonă
Descriere │Lichid vâscos roşu-închis
Identificare │
       A. Spectrometrie │Maxim în acetonă la cca. 462 nm
       B. Reacţia culorii │Se obţine o culoare albastră prin adaosul unei
                                │picături de acid sulfuric la o picătură de probă în 2-3
                                │picături de cloroform
Puritate │
       Reziduuri de solvenţi │Etil acetat │
                                │Metanol │ Nu mai mult de 50 mg/kg,
                                │Etanol │ separat sau în combinaţie
                                │Acetonă │
                                │Hexan │
                                │Diclormetan nu mai mult de 10 mg/kg
       Capsaicină │Nu mai mult de 250 mg/kg
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 160d LICOPEN

Sinonime │Galben natural 27
Definiţie │Licopenul se obţine prin extracţia cu solvent din
                                │soiuri naturale de roşii (Lycopersicon esculentum L.)
                                │cu îndepărtarea ulterioară a solventului. Numai
                                │următorii solvenţi pot fi folosiţi în extracţie:
                                │diclormetan, dioxid de carbon, acetat de etil,
                                │acetonă, 2-propanol, metanol, etanol, hexan.
                                │Principiul de colorare principal este licopenul,
                                │cantităţi mici de alţi pigmenţi de carotenoide pot fi
                                │prezente. Pe lângă alţi pigmenţi coloranţi, produsul
                                │poate conţine uleiuri, grăsimi, ceruri şi componente
                                │aromate prezente în mod natural în roşii.
Clasa │Carotenoide
Nr. indicelui de culoare │75125
       Denumire chimică │Licopen, psi,psi-caroten
       Formulă chimică │C(40)H(56)
       Masă moleculară │536,85
       Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 5% din totalul materialelor
                                │colorante
                                │E(1 cm)^1% 3 450 la cca. 472 nm în hexan
Descriere │Lichid vâscos roşu-închis
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în hexan la cca. 472 nm
Puritate │
       Reziduuri de solvenţi │Acetat de etil │
                                │Metanol │
                                │Etanol │Nu mai mult de 50 mg/kg,
                                │Acetonă │separat sau în combinaţie
                                │Hexan │
                                │2-propanol │
                                │Diclormetan nu mai mult de 10 mg/kg
       Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1%
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 160e BETA-APO-8'-CAROTENAL (C30)

Sinonime │Colorant alimentar portocaliu CI 6
Definiţie │Aceste specificaţii se aplică în mod predominant la
                                │toţi izomerii trans ai beta-apo-8'-carotenal împreună cu
                                │mici cantităţi de alte substanţe carotenoide. Formele
                                │stabilizate şi diluate sunt preparate din beta-apo-8'-
                                │carotenal care respectă specificaţiile prezente şi
                                │includ soluţii sau suspensii de beta-apo-8'-carotenal în
                                │grăsimi comestibile sau uleiuri, emulsii sau pulberi
                                │care se dispersează în apă. Aceste preparate pot
                                │avea diferite rapoarte de izomeri cis/trans.
     Clasa │Carotenoide
     Nr. indicelui de culoare │40820
     IESCE │214-171-6
     Denumire chimică │beta-apo-8'-carotenal, trans-beta-apo-8'
                                │caroten-aldehidă
     Formulă chimică │C(30)H(40)O
     Masă moleculară │416,65
     Compoziţie │Conţine nu mai puţin de 96% din totalul materialelor
                                │colorante
                                │E(1 cm)^1% 2 640 la cca. 460 - 462 nm în ciclohexan
Descriere │Cristale sau pulbere cristalină de culoare violet
                                │închis cu luciu metalic
Identificare │
     Spectrometrie │Maxim în ciclohexan la 460 - 462 nm
Puritate │
     Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1%
     Substanţe colorante │Carotenoide altele decât beta-apo-8'-carotenal:
     auxiliare │nu mai mult de 3% din totalul materialelor colorante
     Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
     Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
     Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
     Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
     Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 160f ESTER ETILIC AL ACIDULUI BETA-APO-8'-CAROTENOIC (C30)

Sinonime │Colorant alimentar portocaliu CI 7, ester beta-apo-8'-
                                │carotenoic
Definiţie │Aceste specificaţii se aplică în mod predominant la
                                │toţi izomerii trans ai esterului etilic al acidului beta-apo-
                                │8'-carotenoic împreună cu mici cantităţi de alte
                                │substanţe carotenoide. Formele stabilizate şi diluate
                                │se prepară din ester etilic al acidului beta-apo-8',-
                                │carotenoic, care respectă specificaţiile prezente şi
                                │includ soluţii sau suspensii de ester etilic al acidului
                                │beta-apo-8'-carotenoic în grăsimi comestibile sau
                                │uleiuri, emulsii sau pulberi care se dispersează în
                                │apă. Aceste preparate pot avea diferite rapoarte de
                                │izomeri cis/trans.
Clasa │Carotenoide
Nr. indicelui de culoare │40825
     IESCE │214-173-7
     Denumire chimică │ester etilic al acidului beta-apo-8'-carotenoic, etil 8'-apo-
                                │beta-carotenoat-8'
     Formulă chimică │C(32)H(44)O(2)
     Masă moleculară │460,70
     Compoziţie │Nu mai puţin de 96% din totalul materialelor
                                │colorante
                                │E(1 cm)^1% 2 550 la cca. 449 nm în ciclohexan
Descriere │Cristale sau pulbere cristalină de culoare roşu spre
                                │roşu-violet
Identificare │
     Spectrometrie │Maxim în ciclohexan la cca. 449 nm
Puritate │
     Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1%
     Substanţe colorante │Carotenoide altele decât esterul acidului etilic beta-apo-
     auxiliare │8'-carotenoic:
                                │nu mai mult de 3% din totalul materialelor colorante
     Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
     Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
     Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
     Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
     Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 161b LUTEINA
Sinonime │Amestec de carotenoide, xantofile
Definiţie │Luteina se obţine prin extracţia cu solvent din specii
                                │naturale de fructe şi plante comestibile, iarbă,
                                │lucernă (alfalfa) şi tagetes erecta. Principalii
                                │coloranţi sunt carotenoidele, din care luteina şi
                                │esterii acesteia cu acizii graşi formează partea
                                │majoritară. Cantităţi variabile de caroteni pot fi
                                │prezente de asemenea. Luteina poate conţine
                                │grăsimi, uleiuri, şi ceruri prezente în mod natural în
                                │plante.
                                │Numai următorii solvenţi pot fi folosiţi pentru
                                │extracţie: metanol, etanol, 2-propanol, hexan,
                                │acetonă, metil etil cetonă, diclormetan şi dioxid de
                                │carbon
     Clasa │Carotenoide
     IESCE │204-840-0
     Denumire chimică │3,3'-dihidroxi-d-caroten
     Formulă chimică │C(40)H(56)O(2)
     Masă moleculară │568,88
     Compoziţie │Conţinut de nu mai puţin de 4% din totalul
                                │materialelor colorante calculate ca luteină
                                │E(1 cm)^1% 2 550 la cca. 445 nm în cloroform/etanol
                                │(10 + 90) sau în hexan/etanol/acetonă
                                │(80 + 10 + 10)
Descriere │Lichid maro-gălbui închis
Identificare │
     Spectrometrie │Maxim în cloroform/etanol (10 + 90) la cca. 445 nm
Puritate │
     Reziduuri de solvenţi │Acetonă │
                                │Metil etil cetonă │
                                │Metanol │ Nu mai mult de 50 mg/kg,
                                │Etanol │ separat sau în combinaţie
                                │2-propanol │
                                │Hexan │
                                │Diclormetan nu mai mult de 10 mg/kg
     Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
     Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
     Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
     Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
     Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 161g CANTAXANTINA
Sinonime │Colorant alimentar portocaliu CI 8
Definiţie │Aceste specificaţii se aplică în mod predominant la
                                │toţi izomerii trans ai cantaxantinei împreună cu mici
                                │cantităţi de alte substanţe carotenoide. Formele
                                │stabilizate şi diluate sunt preparate din cantaxantină
                                │care respectă specificaţiile prezente şi includ soluţii
                                │sau suspensii de cantaxantină în grăsimi comestibile
                                │sau uleiuri, emulsii sau pulberi care se dispersează
                                │în apă. Aceste preparate pot avea diferite rapoarte
                                │de izomeri cis/trans.
Clasa │Carotenoide
Nr. indicelui de culoare │40850
     IESCE │208-187-2
     Denumire chimică │beta-caroten-4,4'-dionă, cantaxantină, 4,4'-dioxo-beta-
                                │caroten
     Formulă chimică │C(40)H(52)O(2)
     Masă moleculară │564,86
     Compoziţie │Nu mai puţin de 96% din totalul materialelor
                                │colorante (exprimate ca şi cantaxantină)
                                │E(1 cm)^1% 2 200 la cca. 485 nm în cloroform
                                │ la 468 - 472 nm în ciclohexan
                                │ la 464 - 467 nm în eter de petrol
Descriere │Cristale sau pulbere cristalină de culoare violet
                                │închis
Identificare │
     Spectrometrie │Maxim în cloroform la cca. 485 nm
                                │Maxim în ciclohexan la 468 - 472 nm
                                │Maxim în eter de petrol la 464 - 467 nm
Puritate │
     Cenuşă sulfatată │Nu mai mult de 0,1%
     Substanţe colorante │Carotenoide altele decât cantaxantina: nu mai mult
     auxiliare │de 5% din totalul materialelor colorante
     Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
     Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
     Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
     Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
     Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 162 ROŞU SFECLĂ, BETANINĂ

Sinonime │Roşu sfeclă
Definiţie │Roşul sfeclă se obţine din rădăcini de soiuri naturale
                                │de sfeclă roşie (Beta vulgaris L. var. rubra) prin
                                │presarea sfeclei zdrobite până la obţinerea sucului
                                │sau prin extracţia apoasă din rădăcini de sfeclă
                                │tăiate şi îmbogăţire ulterioară în principiu activ.
                                │Culoarea este compusă din diferiţi pigmenţi care
                                │aparţin clasei betalaine. Principiul de colorare de
                                │bază constă din betacianine (roşu) în care betanina
                                │reprezintă 75 - 95%. Cantităţi mici de betaxantină
                                │(galben) şi produse de degradare a betalainei (maro
                                │deschis) pot fi prezente.
                                │În afara pigmenţilor coloranţi, sucul sau extractul
                                │conţin: zaharuri, săruri şi/sau proteine care apar în
                                │mod natural în sfecla roşie. Soluţia poate fi
                                │concentrată şi anumite produse pot fi rafinate pentru
                                │a îndepărta conţinutul de zaharuri săruri şi proteine.
     Clasa │Betalaine
     IESCE │231-628-5
     Denumire chimică │Acid (S-(R', R')-4-(2-(2-carboxi-5(beta- Dglucopiranoziloxi)-
                                │2,3-dihidro-6-hidroxi-1H-indol-1-îl)
                                │etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridin-dicarboxilic; 1-(2-(2,6-
                                │dicarboxi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden) etiliden)-5-
                                │beta-D-glucopiranoziloxi)- 6-hidroxiindoliu-2-carboxilat
     Formulă chimică │Betanină: C(24)H(26)N(2)O(13)
     Masă moleculară │550,48
     Compoziţie │Conţinut de culoare roşie (exprimată ca betanină) nu
                                │mai puţin de 0,4%
                                │E(1 cm)^1% 1 120 la cca. 535 nm în soluţie apoasă pH 5
Descriere │Lichid, pastă, pulbere sau solid roşu sau roşu închis
Identificare │
       Spectrometrie │Maxim în apă cu pH 5 la cca. 535 nm
Puritate │
       Nitrat │Nu mai mult de 2 g nitrat anion/g de culoare roşie
                                │(calculat plecând de la compoziţie)
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 163 ANTOCIANINE

Definiţie │Antocianinele se obţin prin extracţia cu apă
                                │sulfuroasă, apă acidifiată, dioxid de carbon, metanol
                                │sau etanol din soiuri naturale de legume şi fructe
                                │comestibile. Antocianinele conţin componente
                                │comune din materia primă, în special antocianină,
                                │acizi organici, taninuri, zaharuri, săruri minerale, dar
                                │nu în mod necesar în aceeaşi proporţie ca în
                                │materia primă.
       Clasa │Antocianine
       IESCE │208-438-6 (cianidină); 205-125-6 (peonidină); 208-
                                │437-0 (delfinidină); 211-403-8 (malvidină); 205-127-
                                │7 (pelargonidină)
       Denumire chimică │3,3',4',5,7-pentahidroxi-flaviliu clorură (cianidină)
                                │3,4',5,7-tetrahidroxi-3'-metoxiflaviliu clorură
                                │(peonidină)
                                │3,4',5,7-tetrahidroxi-3', 5'-dimetoxiflaviliu clorură
                                │(malvidină)
                                │3,5,7-trihidroxi-2-(3,4,5,trihidroxifenil)-1-benzopiriliu
                                │clorură (delfinidină)
                                │3,3',4',5,7-pentahidroxi- 5'-metoxiflaviliu clorură
                                │(petunidină)
                                │3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-1-benzopiriliu
                                │clorură (pelargonidină)
       Formulă chimică │Cianidină: C(15)H(11)O(6)Cl
                                │Peonidină: C(16)H(13)O(6)Cl
                                │Malvidină: C(17)H(15)O(7)Cl
                                │Delfinidină: C(15)H(11)O(7)Cl
                                │Pentunidină: C(16)H(13)O(7)Cl
                                │Pelargonidină: C(15)H(11)O(5)Cl
       Masă moleculară │Cianidină: 322,6
                                │Peonidină: 336,7
                                │Malvidină: 366,7
                                │Delfinidină: 340,6
                                │Pentunidină: 352,7
                                │Pelargonidină: 306,7
       Compoziţie │E(1 cm)^1% 300 pentru pigmentul pur la 515 - 535 nm la
                                │pH 3,0
Descriere │Lichid, pastă sau pulbere de culoare roşu-purpuriu
                                │cu un miros uşor caracteristic
Identificare │
         Spectrometrie │Maxim în metanol cu HCl cu concentraţie de 0,01%
                                │Cianidină: 535 nm
                                │Peonidină: 532 nm
                                │Malvidină: 542 nm
                                │Delfinidină: 546 nm
                                │Pentunidină: 543 nm
                                │Pelargonidină: 530 nm
Puritate │
Reziduuri de solvent │Metanol │ Nu mai mult de 50 mg/kg
                                │Etanol │ separat sau în combinaţie
        Dioxid de sulf │Nu mai mult de 1000 mg/kg pe procent de pigment
        Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
        Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
        Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 170 CARBONAT DE CALCIU
Sinonime │Pigment alb CI 18, cretă
Definiţie │Carbonatul de calciu este produsul obţinut din calcar
                                │sau prin precipitarea ionilor de calciu cu ioni
                                │carbonaţi
Clasa │Anorganic
Nr. indicelui de culoare │77220
        IESCE │Carbonat de calciu: 207-439-9
                                │Calcar: 215-279-6
        Denumire chimică │Carbonat de calciu
        Formulă chimică │CaCO(3)
        Masă moleculară │100,1
        Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 98% raportat la substanţa
                                │anhidră
Descriere │Pulbere albă cristalină sau amorfă, inodoră şi
                                │insipidă
Identificare │
        Solubilitatea │Practic insolubil în apă şi alcool. Se dizolvă cu
                                │efervescenţă în acid acetic diluat, acid clorhidric
                                │diluat şi acid azotic diluat şi soluţiile obţinute după
                                │fierbere dau teste pozitive pentru calciu.
Puritate │
        Pierdere la uscare │Nu mai mult de 2% (200°C, 4 ore)
        Substanţe insolubile │Nu mai mult de 0,2%
        în acid │
        Săruri de magneziu şi │Nu mai mult de 1,5%
        săruri bazice │
        Fluoruri │Nu mai mult de 50 mg/kg
        Antimoniu (ca Sb) │ │
        Cupru (ca Cu) │ │ Nu mai mult de 100 mg/kg, separat sau în
        Crom (ca Cr) │ │ combinaţie
        Zinc (ca Zn) │ │
        Bariu (ca Ba) │ │
        Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
        Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
        Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg

E 171 DIOXID DE TITAN

Sinonime │Pigment alb CI 16
Definiţie │Dioxidul de titan constă în principal din dioxid de
                                │titan pur sub formă anatază şi/sau rutil care poate fi
                                │acoperit cu mici cantităţi de alumină şi/sau silice
                                │pentru a îmbunătăţi proprietăţile tehnologice ale
                                │produsului.
Clasa │Anorganic
Nr. indicelui de culoare │77891
        IESCE │236-675-5
        Denumire chimică │Dioxid de titan
        Formulă chimică │TiO(2)
        Masă moleculară │79,88
        Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99% raportat la substanţa
                                │fără alumină şi silice
Descriere │Pulbere albă spre uşor colorată
Identificare │
        Solubilitatea │Insolubil în apă şi solvenţi organici. Se dizolvă încet
                                │în acid fluorhidric şi în acid sulfuric puternic
                                │concentrat.
Puritate │
        Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5% (105°C, 3 ore)
        Pierdere la calcinare │Nu mai mult de 1% pe o bază fără materii volatile
                                │(800°C)
        Oxid de aluminiu │Total nu mai mult de 2%
        şi/sau dioxid de siliciu│
        Substanţe solubile în │Nu mai mult de 0,5% raportat la substanţa fără
        0,5 N HCl │alumină şi fără silice şi, în plus, pentru produse care
                                │conţin alumină şi/sau silice, nu mai mult de 1,5%
                                │raportat la produsul vândut ca atare.
        Substanţe solubile în │Nu mai mult de 0,5%
        apă │
        Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
        Stibiu │Nu mai mult de 50 mg/kg prin dizolvare totală
        Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg prin dizolvare totală
        Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg prin dizolvare totală
        Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg prin dizolvare totală
        Zinc │Nu mai mult de 50 mg/kg prin dizolvare totală.

E 172 OXIZI DE FIER ŞI HIDROXIZI DE FIER

Sinonime │Oxid de fier galben: Pigment galben CI 42 şi 43
                                │Oxid de fier roşu: Pigment roşu CI 101 şi 102
                                │Oxid de fier negru: Pigment negru CI 11
Definiţie │Oxizii de fier şi hidroxizii de fier sunt obţinuţi prin
                                │sinteză şi conţin în principal oxizi de fier anhidri
                                │şi/sau hidrataţi. Domeniul nuanţelor include culorile
                                │galben, roşu, maro şi negru. Oxizii de fier de
                                │calitatea alimentară se deosebesc de cei de calitate
                                │tehnică în principal prin niveluri slabe de
                                │contaminare cu alte metale. Aceasta se realizează
                                │prin selectarea şi controlul sursei de fier şi/sau prin
                                │gradul de purificare chimică în cursul procesului de
                                │fabricaţie.
Clasa │Anorganic
Nr. indicelui de culoare │Oxid de fier galben: 77492
                                │Oxid de fier roşu: 77491
                                │Oxid de fier negru: 77499
       IESCE │Oxid de fier galben: 257-098-5
                                │Oxid de fier roşu: 215-168-2
                                │Oxid de fier negru: 235-442-5
       Denumire chimică │Oxid de fier galben: oxid feric hidratat, oxid de fier
                                │(III) hidratat
                                │Oxid de fier roşu: oxid feric anhidru, oxid de fier (III)
                                │anhidru
                                │Oxid de fier negru: oxid feric feros, oxid de fier (II,
                                │III)
       Formulă chimică │Oxid de fier galben: FeO(OH)●xH(2)O
                                │Oxid de fier roşu: Fe(2)O(3)
                                │Oxid de fier negru: FeO"Fe(2)O(3)
       Masă moleculară │88,85: FeO(OH)
                                │159,70: Fe(2)O(3)
                                │231,55: FeO●Fe(2)O(3)
       Compoziţie │Galben nu mai puţin de 60%, roşu şi negru nu mai
                                │puţin de 68% total fier, exprimat ca fier
Descriere │Pulbere cu tentă gălbuie, roşiatică, maronie sau
                                │neagră
Identificare │
       Solubilitatea │Insolubil în apă şi în solvenţi organici
                                │Solubil în acizi minerali concentraţi
Puritatea │
       Substanţă solubilă în │Nu mai mult de 1%
                                │apă
                                │
       Arsenic │Nu mai mult de 5 mg/kg │
       Bariu │Nu mai mult de 50 mg/kg │
       Cadmiu │Nu mai mult de 5 mg/kg │
       Crom │Nu mai mult de 100 mg/kg │ prin dizolvare totală
       Cupru │Nu mai mult de 50 mg/kg │
       Plumb │Nu mai mult de 20 mg/kg │
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg │
       Nichel │Nu mai mult de 200 mg/kg │
       Zinc │Nu mai mult de 100 mg/kg │

E 173 ALUMINIU

Sinonime │Pigment metalic CI, Al
Definiţie │Pulberea de aluminiu se compune din particule de
                                │aluminiu fin divizate. Măcinarea se poate face sau
                                │nu în prezenţa uleiurilor vegetale comestibile şi/sau
                                │ale acizilor graşi utilizaţi ca aditivi de calitate
                                │alimentară. Nu conţine adaosuri de alte substanţe
                                │decât uleiuri vegetale comestibile şi/sau acizi graşi
                                │utilizaţi ca aditivi de calitate alimentară.
Nr. indicelui de culoare │77000
       IESCE │231-072-3
       Denumire chimică │Aluminiu
       Formulă chimică │Al
       Masă moleculară │26,98
       Compoziţie │Nu mai puţin de 99% calculat ca Al pe bază de
                                │produs fără ulei
Descriere │Pulbere sau folii subţiri gri-argintii
Identificare │
       Solubilitatea │Insolubil în apă şi în solvenţi organici. Solubil în acid
                                │clorhidric diluat. Soluţia care rezultă dă teste pozitive
                                │pentru aluminiu.
Puritatea │
       Pierdere la uscare │Nu mai mult de 0,5% (105°C, pentru greutate constantă)
       Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
       Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
       Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
       Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg

E 174 ARGINT

Sinonime │Argentum, Ag
Clasa │Anorganic
Nr. indicelui de culoare │77820
       IESCE │231-131-3
       Denumire chimică │Argint
       Formulă chimică │Ag
       Masă moleculară │107,87
       Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 99,5% Ag
Descriere │Pulbere sau foi subţiri de culoare argintie

E 175 AUR

Sinonime │Pigment metalic 3, Aurum, Au
       Clasa │Anorganic
       Nr. de index al culorii │77480
       IESCE │231-165-9
       Denumire chimică │Aur
       Formulă chimică │Au
       Masă moleculară │197,0
       Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 90% Au
Descriere │Pulbere sau foi subţiri de culoare aurie
Puritatea │
       Argint │Nu mai mult de 7% │ după dizolvare completă
       Cupru │Nu mai mult de 4% │

E 180 LITOLRUBINĂ BK

Sinonime │Pigment roşu CI 57, Pigment de rubin, Carmin 6B
Definiţie │Litolrubină BK conţine în principal calciu 3-hidroxi-4-
                                │(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalin-carboxilat şi
                                │substanţe colorante auxiliare împreună cu apă,
                                │cloruri de calciu şi/sau sulfat de calciu ca principale
                                │componente incolore.
Clasa │Monoazo
Nr. indicelui de culoare │15850:1
       IESCE │226-109-5
       Denumire chimică │Calciu 3-hidroxi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-
                                │naftalin-carboxilat
       Formulă chimică │C(18)H(12)CaN(2)O(6)S
       Masă moleculară │424,45
       Compoziţie │Conţinut nu mai puţin de 90% substanţe colorante
                                │totale
                                │E(1 cm)^1% 200 la ca 442 nm în dimetilformamidă
Descriere │Pulbere de culoare roşie
Identificare │
      Spectrometrie │Maxim în dimetilformamidă la cca. 442 nm
Puritatea │
      Substanţe colorante │Nu mai mult de 0,5%
      auxiliare │
      Componente organice altele│
      decât substanţe colorante:│
      acid 2-amino-5- │Nu mai mult de 0,2%
      metilbenzensulfonic, │
      sare de calciu │
      acid 3-hidroxi-2- │Nu mai mult de 0,4%
      naftalincarboxilic, │
      sare de calciu │
      Amine aromatice │Nu mai mult de 0,01% (exprimate ca anilină)
      primare nesulfonate │
      Substanţe extractibile │Pentru o soluţie cu pH 7, nu mai mult de 0,2%
      în eter │
      Arsenic │Nu mai mult de 3 mg/kg
      Plumb │Nu mai mult de 10 mg/kg
      Mercur │Nu mai mult de 1 mg/kg
      Cadmiu │Nu mai mult de 1 mg/kg
      Metale grele (ca Pb) │Nu mai mult de 40 mg/kg


                      _____________

1  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.