Inapoi la Cautare

ANEXĂ din /2007


cuprinzând Anexele nr. 1-3 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, în domeniul prestaţiilor familiale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 07.03.2021, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Doriti o forma actualizata , la zi (07.03.2021) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC


----

    *) Anexa este aprobată de Ordinul nr. 742 din data de 27 august 2007, Ordinul nr. 303 din data de 24 septembrie 2007, Ordinul nr. 2720 din data de 03 decembrie 2007, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, din data de 18 ianuarie 2008.

    ANEXA 1

    SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAŢII

    ADDITIONAL REQUEST FOR INFORMATION

    Acest formular se utilizează pentru solicitarea alocaţiei de stat pentru copii sau/şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului lunar, respectiv a indemnizaţiilor lunare pentru copiii cu handicap, pentru unul sau mai mulţi copii. Formularul se completează în întregime, folosind litere de tipar.

    This form is used for granting the child state allowance or/and child raise indemnity or the stimulant, for one or more children. Complete the form în full using capital letters.

	

*Font 7*
1. Date personale/Personal details
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    data naşterii
    date of birth
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    sex [] masculin/male [] feminin/female
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    naţionalitate
    naţionality
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ţara
    country
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Adresa poştală/postal address
                                 Dacă nu doriţi să utilizăm în corespondenţă numele dvs. sau dacă doriţi să
                                 primiţi corespondenţa la o altă adresă, specificăţi aici adresa la care
                                 doriţi să le primiţi.
                                 If you do not wish us to use your name în correspondence, or if you wish to
                                 receive mail at different address, enter the details you want us to use here.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    nume şi prenume
    name and surname
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    adresa: strada şi număr, comuna/oraş/municipiu, judeţ
    address: street and number, town/city, county
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    cod poştal
    postcode
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ţara
    country
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Situaţia familială/domestic situaţion
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Starea civilă [] căsătorit (ă)
    Civil status married
                                                                    [] necăsătorit (ă)
                                                                       unmarried
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Locuiţi împreună cu soţia şi copilul/copiii în România [] da, cu soţia şi copilul/copiii
    Are you living with your wife and children în România yes, with my wife and children
                                                                    [] da, cu soţia
                                                                       yes, with my wife
                                                                    [] da, cu copilul/copiii
                                                                       yes, with the children
                                                                    [] nu
                                                                       no
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. Detalii despre soţ/soţie details about the husband/wife
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    nume şi prenume nume dinainte de căsătorie, dacă se aplică
    name and surname maiden name if applicable
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    act de identitate
    identity card
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    cod numeric personal
    naţional identification number
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    naţionalitate
    naţionality
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    data naşterii
    date of birth
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    sex
    sex [] feminin/female [] masculin/male
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    adresa: strada şi număr, comuna/oraş/municipiu, judeţ
    address: street and number, town/city, county
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    cod poştal
    postcode
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ţara
    country
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Detalii despre copil/copii/details of child or children
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Ataşaţi o altă pagină dacă doriţi să solicitaţi prestaţii familiale pentru mai mult de 2 copii
    Attach a separate sheet of paper if you wish to claim child benefits for more than 2 children
    Doresc să solicit prestaţii familiale pentru următorii copii:
    I wish to claim child benefits for:

    Copilul nr. 1/child no. 1
    adresa: strada şi număr, comuna/oraş/municipiu, cod poştal
    address: street and number, town/city, county, postcode
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ţara
    country
    specificăţi dacă copilul dvs. urmează o formă de învăţământ:
    please specify if your child is following the educational courses:
    [] în România/în România [] în altă ţară/în other country
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    specificăţi aici dacă copilul dvs. are handicap şi ce grad
    please specify here if your child is with handicap and what degree
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Copilul nr. 2/child no. 2
    adresa: strada şi număr, comuna/oraş/municipiu, cod poştal
    address: street and number, town/city, county, postcode
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ţara
    country
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    specificăţi dacă copilul dvs. urmează o formă de învăţământ:
    please specify if your child is following the educational courses:
    [] în România/în România [] în alta tara/în other country
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    specificăţi aici dacă copilul dvs. are handicap şi ce grad
    please specify here if your child is with handicap and what degree
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. Domiciliu/reşedinţa dumneavoastră şi locul de muncă/your residence and employment
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    aţi locuit în afara României în ultimii 2 ani: [] nu
    have you lived outside România during the last no
    2 years: [] da, am locuit în perioada
                                                               yes, I lived în the period
                                                            [] şi locuiesc din nou în România din data de
                                                               and I have been living again în România since
    aţi lucrat în afara României în ultimii 2 ani: [] nu
    have you worked outside România during the no
    last 2 years: [] da, am lucrat în perioada
                                                               yes, în the period
                                                            [] da lucrez, începând cu data de
                                                               yes I'm working starting with
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    aveţi o copie a contractului de muncă sau [] nu
    un document justificativ no
    do you have a labor contract or other document [] da, anexez o copie a acestui document
                                                               yes, I attach a copy of this document
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    lucraţi în prezent în România cu contract [] nu
    de muncă? no
    are you currently working în România [] da, începând cu data de
                                                               yes, since
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    numele angajatorului/cod fiscal
    name of employer/fiscal code
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    adresa: strada şi număr, comuna/oraş/municipiu, judeţ
    address: street and number
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    cod poştal
    postcode
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Desfăşuraţi în prezent în România activităţi [] nu
    independente sau în agricultură? no
    Are you currently self─employed în the România [] da, începând cu data de
    or are you working în agriculture? yes, since
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Alte situaţii [] sunt şomer
    Other situaţions I am unemployed
                                                            [] sunt în concediu medical
                                                               yes, I am în medical leave
                                                            [] sunt în concediu de creştere a copilului
                                                               yes, I am în child raise leave
                                                            [] sunt pensionar de invaliditate
                                                               yes, I am an invalidity pensioner
                                                            [] alte situaţii (vă rugăm specificăţi)
                                                               other situaţions (please specify)
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Beneficiaţi de prestaţii familiale? [] nu
    Do you receive a benefit? no
                                                            [] da, din România
                                                               yes, from România
                                                            [] da, din alte ţări/ataşez o copie a deciziei de
                                                               acordare a acesteia/acestora
                                                               yes, from other countries and I attach o copy
                                                               of the decision granting the non─Romanian
                                                               benefits
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7. Domiciliu/reşedinţa şi locul de muncă al soţului/soţiei/residence and employment for your husband/wife:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    partenerul dvs a locuit. în afara României [] nu
    în ultimii 2 ani: no
    has your partner lived outside the România [] da, a locuit în perioada
    during the last 2 years: yes, my partner lived în the period
                                                            [] şi locuieşte din nou în România din data de
                                                               and has been living în România again since
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    partenerul dvs a lucrat în afara României în [] nu
    ultimii 2 ani: no
    has your partner worked outside the România [] da, a lucrat în perioada
    during the last 2 years: yes, în the period
                                                            [] da lucrează, începând cu data de
                                                               yes he/she is working starting with
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    partenerul dvs are o copie a contractului de [] nu
    muncă sau un document justificativ no
    does your partner have a labor contract or [] da, anexez o copie a acestui document
    other document yes, I attach a copy of this document
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    partenerul dvs lucrează în prezent în [] nu
    România cu contract de muncă? no
    Is your partner currently working în România [] da, incepând cu data de
    with a labor contract yes, since
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    numele angajatorului/cod fiscal
    name of employer/fiscal code
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    adresa: stradă şi număr, comuna/oraş/municipiu, judeţ
    address: street and number
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    cod poştal
    postcode
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Desfăşoară partenerul dvs în prezent în România [] nu
    activităţi independente sau în agricultură? no
    Is your partner currently self─employed în the [] da, începând cu data de
    România or is he working în agriculture? yes, since
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Alte situaţii [] este şomer
    Other situaţions he is unemployed
                                                            [] este în concediu medical
                                                               yes, he is în medical leave
                                                            [] este în concediu de creştere a copilului
                                                               yes, he is în child raise leave
                                                            [] este pensionar de invaliditate
                                                               yes, he is an invalidity pensioner
                                                            [] alte situaţii (vă rugăm specificăţi)
                                                               other situaţions (please specify)
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Beneficiază partenerul dvs. de prestaţii [] nu
    familiale? no
    Does your partner receive a benefit? [] da, din România
                                                               yes, from România
                                                            [] da, din alte ţări/ataşez o copie a deciziei de
                                                               acordare a acesteia/acestora
                                                               yes, from other countries and I attach o copy
                                                               of the decision granting the non─Romanian
                                                               benefits
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. Alte prestaţii familiale/previous benefits or other benefits
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Dumneavoastră sau partenerul dvs. aţi [] nu
    beneficiat de alocaţii familiale pentru no
    copii? [] da, din România
    Did you or your partner claim or receive child yes, from România
    benefits before? [] da, din alte ţări/ataşez o copie a deciziei de
                                                               acordare a acesteia/acestora
                                                               yes, from other countries and I attach o copy
                                                               of the decision granting the non─Romanian
                                                               benefits
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9. Plata prestaţiilor familiale/payment of the child benefits
                                               Contul în care doriţi să fie plătite prestaţiile familiale
                                               The account în to which you want to be paid your child benefits
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    În cont personal
    În personnel account
    Număr cont bancar
    Bank account number
    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
    Nume titular cont
    Name of account holder Asiguraţi─vă că aţi completat corect
                                                                         Be sure to fill this în correctly
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    În cont de card
    În card account
    Număr cont de card
    Bank card number
    /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
    Nume titular cont de card
    Name of card holder Asiguraţi─vă că aţi completat corect
                                                                         Be sure to fill this în correctly
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Mandat poştal
    Money ─ order
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10. Documente justificative/enclosures
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ataşez următoarele documente [] copie după ...............
I am enclosing the following documentary evidence copy of ..................
                                                            [] copie după ...............
                                                               copy of ..................
                                                            [] copie după ...............
                                                               copy of ..................
                                                            [] copie după ...............
                                                               copy of ..................
                                                            [] alte documente (specificăţi)
                                                               other documents, namely
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11. Semnătura/signature
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Data
    Date
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Numele solicitantului
    Name of claimant
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Semnătura solicitantului Declar pe proprie răspundere ca datele şi informaţiile prezentate sunt
                                complete şi corespund realităţii şi mă oblig sa aduc în scris, la cunoştinţa
                                autorităţilor, orice modificare a situaţiei mele care poate conduce la
                                încetarea sau suspendarea drepturilor.
    Signature of claimant I declare that the information on this form is true and complete and I obliged
                                myself to announce the authorities of any modification în my family or
                                professional situaţion that can lead to the end of my rights.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 2

	

COMISIA ADMINISTRATIVĂ A se vedea "Instrucţiunile" de la pagina 4
PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A ┌─────┐ ┌────┐
LUCRĂTORILOR MIGRANŢI │E 401│ │ RO │*1)
                                                        └─────┘ └────┘


    ATESTAT PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI ÎN VEDEREA ACORDĂRII PRESTAŢIILOR FAMILIALE

            Regulament 1408/71: art. 73; art. 74; art. 77; art. 78

     Regulament 574/72: art. 86.2; art. 88; art. 90; art. 91; art. 92

	

*Font 7*
A. Cerere de atestare
┌───┐
│1 │[] Salariat [] Persoana având un orfan în îngrijire [] Titular de pensie (regim
│ │ salariaţi)*4)
│ │[] Lucrator independent [] Orfan [] Titular de pensie (regim lucrători
│ │ independenţi)*4)
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.1 Nume*1a): │
│ ........................................................................................................│
│1.2 Prenume Nume anterioare*1b) Locul naşterii*2) │
│ .................................... ....................................... ...........................│
│1.3 Data naşterii Sex Naţionalitate │
│ .................................... ....................................... ...........................│
│1.4 Număr de identificare/asigurare*3): │
│ ........................................................................................................│
│1.5 Stare civilă: [] celibatar [] căsătorit [] văduv(ă) │
│ [] divorţat [] separat*5) [] coabitant*6)*7) │
│1.6 Adresa în ţara de reşedinţă a membrilor familiei: │
│ Strada ................................................................... Nr. ........................│
│ Cod poştal ..................... Localitate: .............................. ţara .......................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│2 │[] Soţ/soţie [] Soţ divorţat sau separat de lucrător sau de titularul de pensie
│ │[] Părinte urmaş*8) [] Partener coabitant*6)*7)
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2.1 Nume*1a): │
│ ........................................................................................................│
│2.2 Prenume Nume anterioare*1b) Locul naşterii*2) │
│ .................................... ....................................... ...........................│
│2.3 Data naşterii Sex Naţionalitate Număr de identificare/asigurare*3)│
│ .................................... ............ ................... ..................................│
│2.4 Adresa: │
│ Strada .................................................................... Nr. ........................│
│ Cod poştal ..................... Localitate: .............................. Ţara .......................│
│2.5 Exercitarea unei activităţi lucrative [] Da [] Nu │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│3 │[] Persoana(e) alta(ele) decât soţul/soţia în căminul căreia (cărora) trăiesc membrii familiei
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3.1 Nume*1a): │
│ ........................................................................................................│
│3.2 Prenume Nume anterioare*1b) Locul naşterii*2) │
│ .................................... ....................................... ...........................│
│3.3 Data naşterii Sex Naţionalitate Număr de identificare/asigurare*3)│
│ .................................... ............ ................... ..................................│
│3.4 Legătura de rudenie cu copilul (copiii): ...............................................................│
│3.5 Adresa: │
│ Strada .................................................................... Nr. ........................│
│ Cod poştal ..................... Localitate: .............................. Ţara .......................│
│3.6 Exercitarea unei activităţi lucrative [] Da [] Nu │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│4 │Membrii familiei care locuiesc cu persoana desemnată la rubrica 2 sau rubrica 3, pentru care sunt
│ │solicitate prestaţii familiale
├───┴────────────────┬──────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────────┐
│ Nume │ Prenume │ Data │ Legătura de │Locul de reşedinţa │ Asigurare*3) │
│ │ │naşterii*9) │ rudenie*10) │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
│....................│......................│............│................│...................│..............│
└────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────┴──────────────┘
┌───┐
│5 │Numele şi adresa instituţiei competente pentru acordarea prestaţiilor familiale
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│5.1 Denumire: ............................................................................................│
│5.2 Adresa*11): ............................................................................................│
│ ........................................................................................................│
│5.3 Numărul de referinţă al dosarului: .....................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    B. Atestat
    Partea B a acestui formular trebuie să fie completată de biroul de evidenţa a populaţiei ori de
    autoritatea sau administraţia competentă în materie de stare civilă din ţara de reşedinţa a membrilor
    familiei*13).

┌───┐
│6 │Componenta familiei în care trăiesc membrii menţionati la rubrica 4
├───┼────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐
│6.1│ Nume*1a) │ Prenume │ Data naşterii*9) │Legătura de rudenie*10) │
│ ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│ │1. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │2. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │3. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │4. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │5. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │6. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │7. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │8. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │9. │ │ │ │
│ │............................│.............................│....................│........................│
│ │10. │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┤
│6.2│Observaţii*13) │
│ │........................................................................................................│
│ │........................................................................................................│
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│7 │Informaţii care trebuie furnizate dacă formularul este transmis la instituţiile daneze, islandeze şi
│ │norvegiene*14)
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7.1 Persoana care exercită autoritatea parentală: │
│ ........................................................................................................│
│7.2 Intreţinerea copiilor din fonduri publice [] este plătită din [] nu este plătită din │
│ fonduri publice fonduri publice │
│7.3 Mama şi/sau tatăl copiilor [] este decedat(a) [] nu este decedat(a)*15) │
│ În cazul unui răspuns afirmativ, se .........................................................│
│ menţionează data decesului: │
│7.4 Mama şi/sau tatăl copiilor [] beneficiază [] nu beneficiază*15) │
│ primeşte/primesc pensie pentru limita │
│ de vârstă/invaliditate │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│8 │Biroul de evidenţă a populaţiei sau autoritatea/administraţia competentă în materie de stare civilă*12)
│ │Exactitatea informaţiilor furnizate mai sus a fost verificată pe baza documentelor oficiale care se
│ │află în posesia noastră, de către:
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8.1 Numele şi adresa biroului de evidenţă sau al autorităţii/administraţiei competente*11): ...............│
│ .......................................................................................................│
│8.2 Ştampila 8.3 Data: .............................................................│
│ 8.4 Semnătura │
│ ...................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                 INSTRUCŢIUNI

    Formularul trebuie sĂ fie completat cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 5 pagini; nici una dintre ele nu poate fi suprimată, chiar dacă nu conţine nici o menţiune utilă. Acest formular este completat în limba autorităţii desemnate la rubrica 8

1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.