Inapoi la Cautare

PROCEDURĂ din /2010


de acreditare a spitalelor


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (02.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În înţelesul prezentei anexe, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:
    a) acreditare - evaluare externă şi independentă realizată de persoane special pregătite pentru aceasta - evaluatorii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, care se finalizează cu încadrarea spitalelor în categorii de acreditare. Acreditarea priveşte spitalul în întregul lui, ca organizaţie, analiza este globală şi descrie funcţionarea instituţiei prin gradientul cu care aceasta este conformă sau se apropie de standardele de calitate prestabilite;
    b) referinţă - grupare de standarde, criterii şi modalităţi de verificare a criteriilor, având toate semnificaţie şi finalitate comună;
    c) standard - defineşte aşteptările privind performanţa, structura şi procesele dintr-un spital. Standardul reprezintă valoarea calităţii vizate sau către care se tinde, în ceea ce priveşte asigurarea îngrijirilor, tratamentelor şi serviciilor de calitate, sigure şi compliante pentru fiecare pacient;
    d) criteriu - informaţie suplimentară, detaliu sau circumstanţă legată de un standard, care evidenţiază nivelul de calitate atins pentru un anumit standard.
    ART. 2
    Procedurile şi metodologia de acreditare a spitalelor respectă următoarele fundamente şi principii:
    a) transparenţă şi deschidere - principiu prin care se realizează o informare continuă şi eficientă asupra procesului de acreditare, o comunicare directă cu beneficiarii acreditării în toate etapele procesului de evaluare, inclusiv în elaborarea formei finale a raportului de acreditare;
    b) respectarea prevederilor general acceptate privind nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului;
    c) promovarea eficienţei şi eficacităţii - prin evaluarea calităţii, integrarea priorităţilor de sănătate publică în standardele de acreditare, monitorizarea şi promovarea prin standarde a dezvoltării instituţionale a spitalelor, abordări multidisciplinare şi intersectoriale, optimizarea procesului decizional, eficacitatea utilizării fondurilor;
    d) liberul acces al pacienţilor la serviciile medicale oferite de spitale;
    e) coerenţă, evoluţie şi dinamism - asigurarea prin standarde a unei dinamici şi îmbunătăţiri continue a calităţii serviciilor medicale spitaliceşti, incluzând întreg ansamblul de activităţi cu caracter logistic, tehnic şi medical;
    f) obiectivitatea, confidenţialitatea, integritatea şi profesionalismul evaluatorilor;
    g) protecţia mediului - prin standarde specifice de monitorizare a factorilor de mediu în relaţie cu serviciile medicale furnizate de către spitale şi prin controlul aplicării reglementărilor referitoare la calitatea factorilor de mediu.
    ART. 3
    Premergător începerii procesului de acreditare va avea loc simularea activităţii de evaluare la nivelul a 4 spitalelor . (Propuneri: Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu", Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", Spitalul Comunal Călineşti, judeţul Argeş).
    CAP. II
    Procedurile de acreditare
    ART. 4
    Procesul de acreditare are următoarele etape principale:
    a) înscrierea spitalului în procedura de acreditare la Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, prin formular-tip, ce cuprinde principalele date referitoare la instituţia ce urmează a fi acreditată, pe parcursul unei perioade de 30 de zile calendaristice;
    b) identificarea de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor a resurselor umane necesare vizitei de evaluare şi planificarea vizitelor de evaluare;
    c) transmiterea de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor a informaţiilor şi materialelor referitoare la procesul de acreditare şi vizita de evaluare către spitalele înscrise în procesul de acreditare, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la momentul înregistrării solicitării de acreditare;
    d) transmiterea fişei de autoevaluare completată de către spital la Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data vizitei de evaluare, aceasta reprezentând premisa pentru declanşarea vizitei de evaluare în vederea acreditării;
    e) constituirea şi aprobarea comisiei de evaluare în vederea acreditării în funcţie de specificul spitalului, potrivit prevederilor legale;
    f) transmiterea de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor a informaţiilor cu privire la componenţa comisiei de evaluare şi la perioada desfăşurării vizitei, spre ştiinţă, spitalului ce urmează a fi evaluat;
    g) analiza fişei de autoevaluare a spitalului de către comisia de evaluare constituită, stabilirea obiectivelor şi detaliilor vizitei şi comunicarea acestora în scris spitalului şi conducerii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;
    h) vizita propriu-zisă a spitalului de către comisia de evaluare;
    i) redactarea proiectului de raport de evaluare de către membrii comisiei de evaluare şi transmiterea către spitalul evaluat;
    j) formularea de obiecţii în scris, în maximum 5 zile lucrătoare, privind unele aspecte ale proiectului de raport de evaluare, de către spital, dacă este cazul;
    k) analizarea obiecţiilor şi punctelor de vedere remise de către spital şi elaborarea de către comisia de evaluare a raportului de evaluare;
    l) înaintarea raportului de evaluare Unităţii de analiză şi acreditare din cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în vederea elaborării raportului de acreditare, şi către spital pentru luare la cunoştinţă;
    m) elaborarea raportului de acreditare de către Unitatea de analiză şi acreditare pe baza raportului de evaluare;
    n) emiterea hotărârii privind acreditarea spitalului, în baza raportului de acreditare, de către organul colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.
    ART. 5
    În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea hotărârii privind tipul de acreditare/neacreditare, spitalul poate contesta hotărârea la preşedintele organului colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.
    ART. 6
    Certificatul de acreditare se eliberează spitalelor care au obţinut acreditarea, în termen de maximum 30 de zile de la comunicarea hotărârii organului colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.
    CAP. III
    Standarde de calitate pentru acreditarea spitalelor

┌────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Referinţă 1 │MSO │ MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ORGANIZAŢIEI │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │MSO. 1 │Planul strategic al instituţiei este bazat pe nevoile de │
│ │ │îngrijire şi prevenţie ale pacienţilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │MSO. 2 │Organizarea instituţiei asigură luarea deciziilor în mod │
│ │ │optim │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │MSO. 3 │Strategia de comunicare internă şi externă a instituţiei │
│ │ │este viabilă │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │MSO. 4 │Activitatea instituţiei se sprijină pe previziunile │
│ │ │bugetare │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │MSO. 5 │Instituţia are mecanisme de supraveghere a gestiunii sale│
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │MSO. 6 │Colaborarea secţiilor şi departamentelor instituţiei │
│ │ │conduce la creşterea calităţii serviciilor pe perioada │
│ │ │de spitalizare │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 7 │MSO. 7 │Sectoarele de activitate sunt implicate în realizarea │
│ │ │obiectivelor de calitate ale instituţiei │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 8 │MSO. 8 │Controlul resurselor se face la nivel organizaţional şi │
│ │ │sectorial │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 9 │MSO. 9 │Proiectele şi obiectivele instituţionale strategice, │
│ │ │sectoriale şi generale sunt evaluate periodic │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 2 │MOI │MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │MOI. 1 │Sistemul de informaţii corespunde necesităţilor │
│ │ │instituţiei │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │MOI. 2 │Gestionarea informaţiilor respectă confidenţialitatea şi │
│ │ │securitatea datelor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │MOI. 3 │Instituţia realizează culegerea şi prelucrarea │
│ │ │informaţiilor medicale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │MOI. 4 │Sistemul de informaţii este evaluat constant │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 3 │MRU │MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │MRU. 1 │Managementul resurselor umane este corespunzător │
│ │ │specificului instituţiei │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │MRU. 2 │Politica de resurse umane este adaptată evoluţiei │
│ │ │instituţiei │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │MRU. 3 │Politica de angajare este adaptată necesităţilor │
│ │ │instituţiei │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │MRU. 4 │Politica pentru noii angajaţi urmăreşte integrarea │
│ │ │organizaţională a acestora │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │MRU. 5 │Comunicarea intraorganizaţională este integrată în │
│ │ │politica de management a resurselor umane │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │MRU. 6 │Evaluarea periodică a personalului este îndeplinită │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 7 │MRU. 7 │Nivelul de competenţă a personalului este îmbunătăţit │
│ │ │prin formare continuă │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 8 │MRU. 8 │Administrarea datelor personale ale angajaţilor permite │
│ │ │păstrarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiilor│
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 9 │MRU. 9 │Instituţia îmbunătăţeşte continuu condiţiile de muncă │
│ │ │ale personalului │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 10 │MRU. 10│Managementul de resurse umane este evaluat │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 4 │MMI │MANAGEMENTUL MEDIULUI DE ÎNGRIJIRE │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │MMI. 1 │Aprovizionarea sectoarelor de activitate este asigurată │
│ │ │continuu │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │MMI. 2 │Instituţia asigură securitatea şi întreţinerea │
│ │ │echipamentelor, instalaţiilor şi a clădirilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │MMI. 3 │Regulile de igienă a alimentaţiei sunt respectate şi se │
│ │ │asigură meniuri echilibrate │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │MMI. 4 │Calitatea, igiena şi circuitul lenjeriei sunt asigurate │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │MMI. 5 │Instituţia asigură securitatea şi igiena spaţiilor şi │
│ │ │echipamentelor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │MMI. 6 │Circuitele de transport specifice sunt organizate şi │
│ │ │coordonate │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 7 │MMI. 7 │Managementul deşeurilor respectă principiile de igienă │
│ │ │şi protecţie a persoanelor şi a mediului │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 8 │MMI. 8 │Instituţia asigură măsuri pentru siguranţa pacienţilor │
│ │ │şi a bunurilor acestora, precum şi ale personalului │
│ │ │propriu │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 9 │MMI. 9 │Instituţia ia măsuri pentru asigurarea securităţii │
│ │ │persoanelor printr-un plan de prevenire a incendiilor şi │
│ │ │de evacuare │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 10 │MMI. 10│Calitatea mediului de îngrijire a pacientului este │
│ │ │ evaluată │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 5 │MCS │MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │MCS. 1 │În planul strategic, instituţia are o politică de │
│ │ │calitate pe care o susţine │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │MCS. 2 │Politica de calitate se bazează pe nevoile pacienţilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │MCS. 3 │Instituţia are o politică pentru eficientizarea │
│ │ │serviciilor medicale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │MCS. 4 │Instituţia are programe de monitorizare şi evaluare a │
│ │ │serviciilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 6 │DPC │DREPTURILE PACIENTULUI ŞI COMUNICAREA │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │DPC. 1 │Planul strategic al instituţiei are înscrise prevederi │
│ │ │referitoare la drepturile pacientului │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │DPC. 2 │Dreptul la îngrijiri medicale este asigurat │
│ │ │nediscriminatoriu │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │DPC. 3 │Pacientul şi aparţinătorii sunt informaţi cu privire la │
│ │ │condiţiile de spitalizare │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │DPC. 4 │Informarea pacientului se face adaptat nivelului de │
│ │ │înţelegere │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │DPC. 5 │Planul de tratament şi investigaţii este bazat pe │
│ │ │consimţământul informat al pacientului │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │DPC. 6 │Acordarea îngrijirilor trebuie să respecte intimitatea │
│ │ │şi demnitatea pacientului │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 7 │DPC. 7 │Dreptul pacientului privind confidenţialitatea │
│ │ │informaţiilor şi a vieţii private este respectat │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 8 │DPC. 8 │Pacienţii beneficiază de toate serviciile medicale şi │
│ │ │paramedicale necesare îngrijirii sănătăţii lor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 9 │DPC. 9 │Instituţia are prevăzut un sistem de preluare şi │
│ │ │soluţionare a reclamaţiilor şi/sau plângerilor │
│ │ │pacienţilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 10 │DPC. 10│Politica instituţiei urmăreşte respectarea drepturilor │
│ │ │pacientului, informarea şi educarea lui │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 7 │GDP │GESTIUNEA DATELOR PACIENTULUI │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │GDP. 1 │Instituţia are ca prioritate o politică integrată de │
│ │ │gestionare a datelor pacientului │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │GDP. 2 │Gestionarea datelor pacientului respectă regulile de │
│ │ │confidenţialitate şi anonimat │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │GDP. 3 │Modalitatea de stocare a datelor şi a dosarului │
│ │ │pacientului permite o utilizare facilă a informaţiilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │GDP. 4 │Modul de consemnare a datelor medicale în dosarul │
│ │ │pacientului asigură o bună calitate a informaţiei │
│ │ │pentru specialişti │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │GDP. 5 │Accesul la datele medicale din dosarul pacientului este │
│ │ │organizat │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │GDP. 6 │Gestionarea datelor pacientului este evaluată şi │
│ │ │îmbunătăţită continuu │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 8 │MIS │MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │MIS. 1 │Instituţia are o politică pentru primirea şi luarea în │
│ │ │evidenţă a pacienţilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │MIS. 2 │Accesul pacienţilor la servicii este o componentă a │
│ │ │politicii instituţiei │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │MIS. 3 │Planul de îngrijire a pacientului se bazează pe datele │
│ │ │medicale obţinute la momentul internării │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │MIS. 4 │Nevoile medicale şi personale ale pacientului sunt luate │
│ │ │în considerare în complexitatea lor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │MIS. 5 │Îngrijirea pacientului este coordonată în cadrul │
│ │ │sectoarelor clinice de activitate │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │MIS. 6 │Instituţia garantează continuitatea îngrijirilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 7 │MIS. 7 │Managementul pacientului cu potenţial chirurgical este │
│ │ │bazat pe comunicare între echipe multidisciplinare │
│ │ │specializate │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 8 │MIS. 8 │Secţiile instituţiei şi farmacia asigură continuitatea │
│ │ │îngrijirilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 9 │MIS. 9 │Sălile de operaţie, de naşteri şi serviciul ATI asigură │
│ │ │continuitatea îngrijirilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 10 │MIS. 10│Laboratoarele de analize medicale clinice şi paraclinice,│
│ │ │precum şi cel de anatomie patologică asigură │
│ │ │continuitatea îngrijirilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 11 │MIS. 11│Instituţia a organizat sectoarele de radiodiagnostic, │
│ │ │radioterapie, medicină nucleară, explorări funcţionale, │
│ │ │recuperare medicală şi fizioterapie │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 12 │MIS. 12│Externarea pacientului este planificată şi coordonată │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 13 │MIS. 13│Instituţia are proceduri legate de stări critice sau │
│ │ │deces │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 14 │MIS. 14│Secţiile şi departamentele instituţiei utilizează │
│ │ │protocoale de diagnostic şi terapeutice │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 15 │MIS. 15│Secţiile şi departamentele instituţiei evaluează │
│ │ │practicile profesionale şi performanţele obţinute │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 9 │PGR │PREVENIREA ŞI GESTIUNEA RISCURILOR │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │PGR. 1 │Există o politică de prevenire şi gestiune a riscurilor │
│ │ │şi a evenimentelor nedorite │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │PGR. 2 │Există o politică de gestionare a riscului generat de │
│ │ │aparatele, instrumentele şi dispozitivele medicale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │PGR. 3 │Există o politică de gestionare a riscului pentru mediul │
│ │ │fizic, intern şi extern │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │PGR. 4 │Există o politică de securitate şi mentenanţă a │
│ │ │clădirilor, infrastructurii şi instalaţiilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │PGR. 5 │Există o politică privind securitatea patrimoniului │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │PGR. 6 │Există programe de evaluare şi intervenţie pentru │
│ │ │situaţii de urgenţă, dezastre, catastrofe naturale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 10│MIN │MANAGEMENTUL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │MIN. 1 │Instituţia are o politică de diminuare a riscului │
│ │ │infecţios şi epidemiologic al mediului spitalicesc │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │MIN. 2 │Specialiştii sunt implicaţi în elaborarea programului de │
│ │ │control privind riscul infecţios │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │MIN. 3 │Programul instituţiei referitor la infecţiile nosocomiale│
│ │ │este coordonat │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │MIN. 4 │Acţiunile de prevenire şi educaţie pentru sănătate ale │
│ │ │pacienţilor şi vizitatorilor sunt parte componentă a │
│ │ │programului de prevenire şi combatere a infecţiilor │
│ │ │nosocomiale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │MIN. 5 │Prescrierea şi utilizarea antibioticelor este justificată│
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │MIN. 6 │Instituţia asigură măsuri pentru protejarea personalului │
│ │ │împotriva infecţiilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 7 │MIN. 7 │Instituţia se preocupă de sterilizarea, de menţinerea │
│ │ │sterilităţii şi de dezinfecţia instrumentelor, │
│ │ │dispozitivelor şi aparatelor medicale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 8 │MIN. 8 │Instituţia protejează mediul intraspitalicesc │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 9 │MIN. 9 │Instituţia ia măsuri pentru diminuarea riscului de │
│ │ │infecţii nosocomiale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 10 │MIN.10 │Instituţia face o evaluare constantă a riscului de │
│ │ │infecţie intraspitalicească │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Referinţă 11│STT │SIGURANŢA TRANSFUZIEI ŞI TRANSPLANTULUI │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 1 │STT. 1 │Instituţia pune în aplicare legislaţia privind │
│ │ │transfuziile şi transplanturile │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 2 │STT. 2 │Programele specifice de prevenire a riscurilor │
│ │ │transfuzionale şi hemovigilenţă sunt operaţionale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 3 │STT. 3 │Instituţia asigură securitatea transfuzională prin │
│ │ │pregătirea specialiştilor │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 4 │STT. 4 │Prelevarea de celule, ţesuturi şi organe se face în │
│ │ │conformitate cu legislaţia în vigoare │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 5 │STT. 5 │Instituţia are proceduri pentru prelevare de organe în │
│ │ │cadrul reţelei naţionale │
├────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standard 6 │STT. 6 │Metodologia de transplant este evaluată şi îmbunătăţită │
└────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

    CAP. IV
    Metode utilizate pentru acreditarea spitalelor
    ART. 7
    (1) Evaluarea internă (autoevaluarea) constă în prezentarea unor informaţii generale despre spital, despre serviciile oferite şi indicatorii de performanţă ai acestuia.
    (2) Evaluarea externă constă în vizitarea propriu-zisă a spitalului de către comisia de evaluare şi are următoarele etape principale:
    a) şedinţa de deschidere, care are drept obiective prezentarea membrilor comisiei de evaluare, respectiv a echipei manageriale a spitalului, prezentarea agendei detaliate a vizitei în spital, prezentarea persoanelor desemnate pentru asigurarea accesului în toate zonele spitalului (pe perioada evaluării) şi alte aspecte organizatorice;
    b) şedinţa de informare de la începutul fiecărei zile, organizată de echipa de evaluatori cu sprijinul conducerii spitalului. Obiectivul acestui tip de întâlnire este de a facilita conducerii spitalului urmărirea şi înţelegerea la zi a procesului de evaluare şi prezentarea unei informări de către evaluatori privind vizita din ziua precedentă;
    c) activitatea fiecărui evaluator urmăreşte îndeplinirea obiectivelor specifice care i-au revenit în cadrul comisiei de evaluare şi constă în aprecierea proceselor care au loc în cadrul spitalului, realizându-se prin aplicarea metodelor şi tehnicilor de colectare a datelor. Această activitate are în vedere pacientul, de la primirea şi spitalizarea sa, până la îngrijirile, tratamentele şi serviciile pe care le capătă pe parcursul perioadei de internare, precum şi înscrierea acestora în foaia de observaţie şi în celelalte acte şi înscrisuri medicale, până la externare;
    d) şedinţa de informare finală are drept obiectiv prezentarea rezultatelor vizitei de evaluare;
    e) pregătirea proiectului raportului de evaluare începe în timpul vizitei de evaluare, prin întâlniri regulate ale evaluatorilor. Practic, fiecare evaluator compilează, analizează şi organizează datele colectate, astfel încât acestea să poată fi ulterior integrate în proiectul raportului de evaluare.
    ART. 8
    Tehnicile şi instrumentele utilizate în timpul vizitei de evaluare a spitalelor sunt:
    1. Tehnici de colectare a datelor:
    a) verificarea - realizându-se prin comparaţie, examinare, recalculare, punere de acord;
    b) observarea directă - constând în urmărirea la faţa locului a derulării unei activităţi, fără ca aceasta să fie perturbată de evaluator;
    c) focus-grupul - ca tehnică de cercetare a calităţii, prin care membrii unui grup de persoane format din reprezentanţi ai spitalului şi membrii comisiei de evaluare, într-un timp limitat, îşi exprimă opiniile referitoare la subiectele avute în discuţie;
    d) analiza - constând în identificarea elementelor-cheie ale unui proces şi examinarea acestora pe părţi componente;
    e) traseul pacientului - ca tehnică prin care se urmăreşte identificarea experienţelor pacientului în perioada de spitalizare, constând în selectarea unuia sau a mai multor pacienţi, aflat/aflaţi în spital la momentul vizitei, iar evaluatorul îi/le va urmări traseul de la internare până în momentul vizitei de evaluare.
    2. Principalele instrumente utilizate pentru acreditarea spitalelor sunt:
    a) programul vizitei de evaluare - cuprinzând etapele orare şi obiectivele de îndeplinit ale misiunii de evaluare;
    b) minuta de şedinţă - ce cuprinde aspectele importante discutate de evaluatori şi reprezentanţii spitalului evaluat;
    c) lista documentelor solicitate - reprezentând înşiruirea documentelor de care evaluatorii au nevoie în timpul procesului de evaluare;
    d) chestionarul administrat pacienţilor şi aparţinătorilor - ca instrument aplicat la nivel individual ce cuprinde un set de întrebări cu răspunsuri închise, care se aplică numai după obţinerea consimţământului şi după ce s-au dat toate asigurările în privinţa garantării confidenţialităţii şi anonimatului;
    e) chestionarul administrat personalului angajat al spitalului - ca instrument aplicat la nivel individual ce cuprinde un set de întrebări cu răspunsuri închise, care se aplică numai după obţinerea consimţământului şi după ce s-au dat toate asigurările în privinţa garantării confidenţialităţii şi anonimatului;
    f) listele de verificare - ce vor fi utilizate în vederea eficientizării activităţii evaluatorilor;
    g) fişele de identificare şi evidenţiere a disfuncţionalităţilor privind consemnarea unor stări de fapt constatate cu ocazia vizitei de evaluare şi care sunt semnate pentru conformitate şi de reprezentantul desemnat al spitalului;
    h) fişa de constatare a situaţiilor deosebite - ca un act unilateral întocmit de evaluatori, care este transmisă preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi care atrage după sine întreruperea vizitei de evaluare.
    ART. 9
    Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor va publică pe pagina sa de internet criteriile şi modalităţile de verificare a respectării criteriilor, actualizate şi comunicate constant Ministerului Sănătăţii.
                     __________

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.