Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 21.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 89 din 27 iulie 2004
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 19 august 2004

    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,

    secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Standardele minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

                  Secretarul de stat al Autorităţii Naţionale
                     pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,
                                 Gabriela Coman

    Bucureşti, 27 iulie 2004.
    Nr. 89.


    ANEXĂ

                      STANDARDE MINIME OBLIGATORII PRIVIND
                 CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU
                     COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT

    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este un serviciu pentru protecţia copilului care are drept misiune asigurarea protecţiei copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.
    Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, în mod particular, cu următoarele documente:
    1. Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial cu modificările corespunzătoare specificului centrului de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat;
    2. Standardele minime obligatorii privind centrele de protecţie şi asistenţă de urgenţă pentru copiii victime ale traficului;
    3. Standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului;
    4. Standardele minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat;
    5. Standardele minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
    6. Standardele minime obligatorii pentru centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie;
    7. Standardele minime obligatorii pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
    8. Ghidul metodologic privind intervenţia şi prevenirea în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.
    Standardele minime obligatorii prezente sunt grupate pe următoarele arii de interes:
    Locul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în sistemul de servicii sociale judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti
    l. Locul în sistemul de servicii sociale judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti
    Protecţia copilului în regim de urgentă
    2. Admiterea în cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
    3. Planificarea protecţiei copilului abuzat, neglijat şi exploatat
    4. Menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil
    5. Ieşirea din cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
    Calitatea îngrijirii, educaţiei şi socializării
    6. Intimitate şi confidenţialitate
    7. Asigurarea hranei
    8. Aspectul exterior, îmbrăcămintea şi echipamentul personal
    9. Starea de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilor
    10. Tratamentul medical şi administrarea medicamentelor
    11. Educaţia
    12. Activităţi de recreere-socializare în incinta centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
    Reabilitarea copilului abuzat, neglijat şi exploatat
    13. Programul personalizat de consiliere şi/sau psihoterapie
    14. Activitatea de consiliere şi/sau psihoterapie
    15. Interviul cu copilul
    Reclamaţii şi protecţie împotriva abuzurilor
    16. Reclamaţii şi reprezentare
    17. Protecţia copilului împotriva abuzurilor
    18. Relaţia personalului cu copiii
    Evenimente deosebite
    19. Absenta unui copil fără permisiune
    20. Notificarea cu privire la evenimentele importante
    Mediul
    21. Amplasamentul, compartimentarea şi dimensiunile construcţiei
    22. Condiţiile de locuit
    23. Spaţiile igienico-sanitare
    Resurse umane
    24. Recrutare şi angajare
    25. Numărul şi structura de personal
    26. Formarea iniţială şi continuă a personalului
    27. Supervizare
    Management şi administrare
    28. Planul anual de acţiune
    29. Administrare şi management

    LOCUL CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT ÎN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDEŢEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

    Standardul 1
    Locul în sistemul de servicii sociale judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti
    Fiecare centru de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are la dispoziţie o prezentare schematică a sistemului de servicii sociale de Ia nivel judeţean sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti, care precizează clar locul său şi relaţiile de colaborare cu celelalte servicii.
    Rezultat
    Copiii beneficiari cunosc la ce alte servicii şi instituţii din comunitate pot avea acces pe parcursul şederii în cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. Părintele protector şi alte persoane importante pentru copil, precum şi personalul şi profesioniştii din alte servicii/instituţii partenere au acces la o prezentare schematică a locului pe care centrul în cauză îl ocupă în sistemul de servicii sociale.
    Proceduri de implementare a standardului l
    1.1. Cartografierea sistemului de servicii sociale, publice şi private, se realizează de către consiliul judeţean sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti, iar coordonatorul centrului de primire în regim de urgenţă, denumit în continuare CPU, are responsabilitatea de a pune în evidenţă locul ocupat de CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul acestui sistem.
    l.2. Schema este afişată într-un loc vizibil pentru personal, beneficiari şi vizitatori.
    1.3. Personalul este informat despre locul CPU în sistemul de servicii sociale, imediat după angajare.
    1.4. Părintele protector, alte persoane importante pentru copil şi copiii beneficiari cu vârsta peste 10 ani primesc o listă cu serviciile/instituţiile partenere ale CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi îndrumări sau explicaţii în legătură cu acestea. Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunoştinţă despre aceste servicii/instituţii, într-un limbaj adecvat şi cu mijloace accesibile acestora, ţinând cont de gradul de maturitate al fiecăruia.
    1.5. Orice CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat se înfiinţează numai cu avizul serviciului public specializat pentru protecţia copilului, denumit în continuare SPSPC.

    Indicatorii pentru Standardul l
    (I)1.1 Existenţa schemei care prezintă locul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul sistemului de servicii sociale.
    (I)1.3 Personalul cunoaşte locul ocupat de CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul sistemului de servicii sociale.
    (I)1.4 Copiii beneficiari ai CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, părintele protector şi alte persoane importante pentru copil cunosc care sunt serviciile cu care CPU se relaţionează.
    (I)1.5 Organismul privat autorizat, denumit în continuare OPA, dispune de avizul SPSPC pentru înfiinţarea CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.

    PROTECŢIA COPILULUI ÎN REGIM DE URGENŢĂ
    Standardul 2
    Admiterea în cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
    Admiterea se face în baza plasamentului în regim de urgentă stabilit prin decizie a directorului serviciului public specializat pentru protecţia copilului în urma evaluării iniţiale a situaţiei copilului.
    Rezultat
    Fiecare copil aflat în pericol iminent în propria familie şi familia lărgită beneficiază de protecţie în regim de urgenţă în cadrul unui centru specializat de acest tip, numai dacă plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist specializat pentru astfel de situaţii nu este posibil. Copiii aflaţi în pericol iminent pe perioada plasamentului/încredinţării în familie substitutivă (familii de plasament, asistent maternal profesionist) beneficiază de protecţie în regim de urgenţă în cadrul unui centru specializat de acest tip.
    Proceduri de implementare a standardului 2
    2.1. În baza legislaţiei în vigoare şi a standardelor minime obligatorii prezente, denumite în continuare SMO, CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi formulează proceduri referitoare la admiterea şi evaluarea detaliată a situaţiei copiilor, care fac parte integrantă din metodologia de organizare şi funcţionare - document intern avizat de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    2.2. Evaluarea iniţială a copilului se realizează de către echipa mobilă de intervenţie din cadrul telefonului copilului, conform prevederilor SMO pentru telefonul copilului.
    2.3. Profesionistul care a evaluat iniţial situaţia copilului propune plasamentul în regim de urgenţă în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, numai după ce s-a asigurat că nu este posibil plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist pregătit în acest sens, cu excepţia situaţiei în care copilul a fost expus abuzului, neglijării şi exploatării pe perioada plasamentului/încredinţării în familie substitutivâ.
    2.4. Admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat se face în baza deciziei directorului SPSPC, urmată de hotărârea comisiei pentru protecţia copilului, conform legislaţiei în vigoare.
    2.5. În situaţii de urgenţă medicală, profesionistul care a evaluat iniţial situaţia copilului se asigură că acesta beneficiază de tratamentul medical şi/sau chirurgical necesar în condiţii de spitalizare şi anunţă directorul SPSPC în vederea înregistrării cazului şi, după externarea copilului, a luării deciziei plasamentului în regim de urgenţă. Pe durata spitalizării, directorul SPSPC se asigură că se începe evaluarea detaliată a situaţiei copilului în vederea întocmirii planului individualizat de protecţie în cel mai scurt timp posibil de la înregistrarea cazului.
    2.6. Imediat după înregistrarea cazului la SPSPC, directorul SPSPC desemnează un manager de caz din cadrul SPSPC sau OPA, cu respectarea SMO pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului. Nu se desemnează manageri de caz din cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    2.7. La admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, coordonatorul CPU organizează o întâlnire cu managerul de caz şi persoana de referinţă pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în cadrul căreia se prezintă succint situaţia copilului.
    2.8. La admitere, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcţie de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare şi funcţionare ale CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat pe care trebuie să le respecte, precum şi documentul precizat la procedura 1.4. Acestea pot fi aduse la cunoştinţa copilului ori de câte ori este nevoie.
    2.9. Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei şi este încurajat să-şi exprime sentimentele legate de separarea faţă de părinţi sau căminul în care a trăit până la admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    2.10. În cazul unor probleme personale, copiii pot să apeleze la persoana de referinţă şi la oricare dintre membrii personalului pe toată durata şederii în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat.

    Indicatorii pentru Standardul 2
    (I)2.1 Metodologia de organizare şi funcţionare, denumită în continuare MOF, conţine proceduri legate de admiterea şi evaluarea detaliată a situaţiei copilului.
    (I)2.2 în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat există dosarul plasamentului în regim de urgenţă, care include obligatoriu copia fişei de semnalare şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare, copia deciziei directorului SPSPC şi copia hotărârii CPC.
    (I)2.3 Fişa de semnalare şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare conţine motivaţia bine documentată a profesionistului care a evaluat iniţial situaţia copilului pentru care nu a fost posibil plasamentul în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist.
    (I)2.4 Numărul anual de decizii ale directorului SPSPC de plasament în regim de urgenţă în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat comparativ cu:
    a) numărul anual de decizii similare la asistent maternal profesionist;
    b) numărul anual de decizii de plasament în regim de urgenţă;
    c) numărul anual de hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului pentru menţinerea plasamentului în regim de urgenţă în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)2.5. Numărul anual de decizii de plasament în regim de urgenţă emise în urma spitalizării unui copil datorate abuzului, neglijării şi exploatării în propria familie, familia lărgită şi respectiv familia substitutivă.
    (I)2.6.1.Procesul verbal al întâlnirii.
    (I)2.6.2 Persoana de referinţă cunoaşte procedurile referitoare la colaborarea cu managerul de caz şi alţi specialişti implicaţi în protecţia copilului.
    (I)2.6.3 Fiecare copil are desemnată o persoană de referinţă.
    (I)2.7 Copiii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat cunosc şi respectă regulile de organizare şi funcţionare ale acestuia.
    (I)2.8 CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat deţine personal de specialitate pentru sprijinul emoţional şi consilierea copiilor.
    (I)2.9 Personalul cunoaşte atribuţiile pe care le are în sensul acordării de sprijin personalizat.

    Standardul 3
    Planificarea protecţiei copilului abuzat, neglijat şi exploatat
    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură sprijinul necesar elaborării planului individualizat de protecţie, respectiv a planului de servicii pentru toţi copii aflaţi în evidenţa sa.
    Rezultat
    Fiecare copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi adaptată evoluţiei sale ulterioare şi, totodată, îşi cunoaşte conţinutul planului individualizat de protecţie, respectiv a planului de servicii în funcţie gradul său de maturitate.
    Proceduri de implementare a standardului 3
    3.1. Managerul de caz asigură realizarea evaluării detaliate a situaţiei copilului în cel mai scurt timp după înregistrarea cazului la SPSPC.
    3.2. Evaluarea detaliată se realizează cu sprijinul unei echipe multidisciplinare şi interinstituţionale, alcătuită la propunerea managerului de caz. SPSPC şi OPA asigură resursele adecvate şi încheierea contractelor de colaborare cu instituţiile sau profesioniştii necesari funcţionării acestei echipe.
    3.3. Din echipă fac parte atât persoana de referinţă, cât şi alţi profesionişti desemnaţi de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    3.4. Scopul evaluării detaliate este de a formula propuneri pertinente către comisia pentru protecţia copilului referitoare cu prioritate la reintegrarea în familie însoţite de un plan de servicii pentru reabilitarea copilului şi susţinerea relaţiilor familiale. Atunci când acest lucru nu este posibil, se fac propuneri referitoare la luarea unei măsuri de protecţie însoţite de planul individualizat de protecţie - în ordinea priorităţii şi în funcţie de caz: plasament pentru copil alături de părintele protector într-un centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie, plasament/încredinţare în familia lărgită, la asistent maternal profesionist, continuarea şederii în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat cu măsură de plasament/încredinţare, plasament/încredinţare într-un centru de plasament de tip familial.
    3.5. În situaţia reintegrării în familie, planul de servicii este întocmit în colaborare cu profesioniştii centrului de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie şi cu profesioniştii din cadrul autorităţii locale din comunitatea în care locuieşte familia cu copilul şi anume, ai serviciului public de asistentă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor, respectiv persoanele cu atribuţii în asistenţa socială din cadrul primăriilor de la nivelul comunelor.
    3.6. Planul individualizat de protecţie, denumit în continuare PIP, este elaborat de către managerul de caz împreună cu echipa şi cu consultarea copilului, în raport cu gradul său de maturitate, precum şi cu părintele protector şi alte persoane importante pentru copil.
    3.7. Termenul maxim de realizare al PIP, respectiv al planului de servicii este de 15 zile de la decizia plasamentului de urgenţă.
    3.8. În situaţia luării unei măsuri de protecţie după decizia plasamentului în regim de urgenţă, managerul de caz trebuie să asigure organizarea consiliului de familie a cărui opinie este înaintată comisiei pentru protecţia copilului odată cu propunerea măsurii de protecţie, a raportului de evaluare detaliată şi a PIP.
    3.9. În situaţii excepţionale, când plasamentul în regim de urgenţă este propus pentru menţinere prin hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului, managerul de caz este obligat să reanalizeze, în funcţie de caz, posibilitatea plasamentului în regim de urgentă la asistent maternal profesionist şi să înainteze comisiei o motivaţie bine documentată a nereuşitei în ceea ce priveşte reintegrarea familială sau întocmirea PIP.
    3.10. Furnizarea serviciilor cuprinse în PIP, respectiv planul de servicii se realizează în baza unui contract cu familia (încheiat cu managerul de caz), dacă copilul are părinţi şi nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, sau, în lipsa acestora, cu reprezentantul legal al copilului. Se recomandă adaptarea modelului de contract cu familia din Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu handicap nr.18/3989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităti şi încadrarea într-un grad de handicap.
    3.11. Pe durata plasamentului în regim de urgenţă, managerul de caz împreună cu echipa şi cu consultarea copilului, în raport cu gradul său de maturitate, precum şi cu părintele protector şi alte persoane importante pentru copil stabileşte şi consemnează măsuri de intervenţie pe termen scurt care se referă la cel puţin următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale; nevoile de petrecere a timpului liber şi de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi.

    Indicatorii pentru Standardul 3
    (I)3.l., 3.2.1., 3.3. Copii ale evaluărilor echipei multidisciplinare şi interinstituţionale din dosarul copilului se află şi în dosarul plasamentului în regim de urgenţă din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)3.2.2. Contractele de colaborare interinstituţională şi cu profesionişti din afara SPSPC/OPA.
    (I)3.4. - Numărul anual de reintegrări în familie direct din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat;
            - Numărul anual de plasamente în centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie;
            - Numărul anual de plasamente/încredinţări în familia lărgită;
            - Numărul anual de plasamente/încredinţări la asistent maternal profesionist;
            - Numărul anual de plasamente/încredinţări în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat;
            - Numărul anual de plasamente/încredinţări în centre de plasament de tip familial;
            - Numărul anual de hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului de menţinere a plasamentului în regim de
              urgenţă la asistent maternal profesionist;
            - Numărul anual de hotărâri ale comisiei pentru protecţia copilului de menţinere a plasamentului în regim de
              urgenţă în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)3.5. Fiecare copil reintegrat în familie are un plan de servicii semnat de profesioniştii care 1-au întocmit.
    (I)3.6.1. Fiecare copil cu măsură de protecţie are un PIP.
    (I)3.6.2. Dosarul copilului şi dosarul plasamentului în regim de urgenţă conţine opinia copilului, a părintelui protector şi a altor persoane importante pentru copil cu privire la elaborarea PIP. Dacă copilul rămâne în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, dosarul plasamentului în regim de urgenţă conţine copii ale tuturor documentelor din dosarul copilului pe perioada respectivă, de exemplu: reevaluări şi, după caz, revizuiri ale PIP, rapoarte de monitorizare.
    (I)3.7. PIP, respectiv planul de servicii sunt întocmite în termenul prevăzut de SMO prezente.
    (I)3.8. Documente care atestă organizarea consiliului de familie.
    (I)3.9.1. Motivaţia menţinerii plasamentului în regim de urgenţă.
    (1)3.9.2. Durata medie de şedere a copiilor în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)3.10. Existenţa contractelor cu familia/reprezentantul legal.
    (I)3.11. Existenţa măsurilor de intervenţie pe termen scurt în dosarul copilului şi dosarul plasamentului în regim de urgenţă.

    Standardul 4
    Menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil
    Copiilor li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru ei, dacă acest lucru nu contravine interesului lor superior.
    Rezultat
    Părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil sunt implicate pe cât posibil în viaţa acestuia pe perioada şederii sale în cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, astfel încât reintegrarea sa familială să se pregătească şi să se realizeze în cele mai bune condiţii şi în cel mai scurt timp de Ia admitere.
    Proceduri de implementare a standardului 4
    4.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte proceduri clare de menţinere a legăturilor cu diversele persoane importante din viaţa copilului, inclusiv referitoare la restricţiile în acest sens, care fac parte integrantă din MOF. În elaborarea acestor proceduri se vor lua în considerare cel puţin următoarele aspecte: în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare comise de unul dintre părinţii copilului, precum şi în situaţii de violenţă în familie, legăturile cu părintele potenţial agresor (care aplică metode şi practici abuzive de disciplinare şi educare a copilului) sunt restricţionate prin hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului sau, în cazul părintelui agresor (aflat în urmărire penală sau condamnat pentru infracţiuni corespunzătoare faptelor de abuz, neglijare şi exploatare, respectiv violenţă în familie), prin hotărâre judecătorească; legăturile cu părintele protector (părintele care nu este autorul unor acţiuni de abuz, neglijare sau exploatare a copilului) se menţin în condiţii stabilite de comisia pentru protecţia copilului, având în vedere că drepturile părinteşti sunt suspendate pe perioada plasamentului în urgenţă pentru ambii părinţi; în situaţia reintegrării în familie, ambii părinţi pot fi implicaţi cu ocazia consiliului de familie, a întâlnirilor de pregătire a reintegrării în familie şi a întocmirii planului de servicii, care în această situaţie are prevederi exprese pentru părintele (potenţial) agresor.
    4.2. Procedurile de menţinere a legăturilor se referă la: a) modalităţi, b) condiţii referitoare la vizitele în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi în afara acestuia şi c) restricţii.
    4.3. Vizitele în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi cele în afara acestuia, precum şi ieşirile copiilor în comunitate pe perioada plasamentului în regim de urgenţă se realizează numai în prezenţa personalului angajat al CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    4.4. Restricţiile în ceea ce priveşte menţinerea legăturilor, în scopul protejării copilului, cu excepţia celor prevăzute de lege şi cuprinse în hotărârea CPC, se stabilesc cu consultarea managerului de caz.
    4.5. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi organizează un spaţiu privat, cu o destinaţie bine stabilită şi cu o ambianţă intimă pentru desfăşurarea vizitelor efectuate de persoanele importante pentru copii. Toate vizitele sunt consemnate într-un registru special.

    Indicatorii pentru Standardul 4
    (I)4.1.1.-4.2. MOF conţine proceduri de menţinere a legăturilor cu diversele persoane importante din viaţa copilului, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi SMO prezente.
    (I)4.1.2 Numărul de copii care menţin legătura cu diversele persoane importante din viaţa lor total şi pe categorii (părinţii, familia lărgită, alte persoane importante pentru ei). Modalităţi de menţinere a legăturilor cu diversele persoane importante din viaţa copilului în aceste cazuri şi cum sunt ele susţinute concret de CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)4.3. Registrul de vizite, dosarul plasamentului în regim de urgenţă.
    (I)4.4.1 Numărul de copii a căror legătură cu diverse persoane importante pentru ei este restricţionată şi motivaţia restricţiilor.
    (I)4.5. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat deţine un spaţiu special amenajat pentru vizitatori. Registrul de vizite.

    Standardul 5
    Ieşirea din cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat contribuie la asigurarea condiţiilor necesare şi pregătirii corespunzătoare a ieşirii copilului din centru şi/sau din sistemul de protecţie a copilului.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de servicii concrete pentru a se reintegra în familie şi/sau societate şi părăsesc centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în condiţii de siguranţă şi protecţie.
    Proceduri de implementare a standardului 5
    5.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte proceduri referitoare la ieşirea copilului din centru şi/sau din evidenţa sistemului de protecţie a copilului, care sunt parte integrantă a MOF.
    5.2. Pregătirea ieşirii copilului din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat se concentrează cel puţin pe următoarele aspecte: a) cunoaşterea de către copil a caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viaţă, pe cât posibil antrenarea prin programe de tranziţie; b) pregătirea familiei sau, după caz, a familiei lărgite ori a familiei substitutive.
    5.3. În situaţia în care copilul părăseşte CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, coordonatorul se asigură că acesta beneficiază de transport adecvat şi că este însoţit de reprezentantul legal, fapte consemnate în dosarul plasamentului în regim de urgentă.
    5.4. Managerul de caz trebuie să se asigure că monitorizarea situaţiei copilului, inclusiv a implementării planului de servicii, se realizează pentru cel puţin 3 luni de la ieşirea din evidenţa sistemului de protecţie a copilului. Se recomandă ca această perioadă de monitorizare să fie în medie de 6 luni, cu posibilităţi de prelungire în anumite situaţii, cu avizul SPSPC/OPA.

    Indicatorii pentru Standardul 5
    (I)5.1. MOF conţine proceduri referitoare la ieşirea copilului din centru şi/sau din evidenţa sistemului de protecţie a copilului, în care sunt prevăzute, în egală măsură, pregătirea copilului şi a mediului în care el urmează să se (re)integreze.
    (I)5.2. Documente care atestă pregătirea copilului şi, după caz, a familiei, familiei lărgite sau familiei substitutive în dosarul plasamentului în regim de urgenţă; de exemplu documente referitoare la: vizite ale copilului la familia substitutivă sau serviciul de tip rezidenţial unde urmează să se mute conform hotărârii comisiei pentru protecţia copilului; întâlniri ale copilului cu familia, familia lărgită sau familia substitutivă; şedinţe de consiliere efectuate cu copilul şi/sau cu familia.
    (I)5.3. Dosarul plasamentului în regim de urgenţă.
    (I)5.4. Rapoartele de monitorizare postservicii din dosarul copilului.

    CALITATEA ÎNGRIJIRII, EDUCAŢIEI ŞI SOCIALIZĂRII
    Standardul 6
    Intimitate şi confidenţialitate
    Centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de siguranţă, încredere şi respect în toate aspectele vieţii lor pe tot parcursul şederii lor în cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    Proceduri de implementare a standardului 6
    6.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte, în cadrul MOF, proceduri referitoare la intimitate şi confidenţialitate cu privire la cel puţin următoarele aspecte: a) accesul părintelui (potenţial) agresor sau, după caz, a potenţialului agresor ori a agresorilor în apropierea copilului, b) accesul personalului şi a altor persoane la dosarele plasamentelor în regim de urgenţă ale copiilor, c) utilizarea informaţiilor despre protecţia copiilor în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, d) asigurarea îngrijirii şi igienei personale a copiilor, e) aspecte şi probleme de ordin personal, f) modul de administrare a medicamentelor şi realizarea manevrelor medicale.
    6.2. Personalul primeşte instrucţiuni scrise clare referitoare la modalităţile de abordare şi de transmitere a informaţiilor care le sunt încredinţate în scopuri legate de protecţia copilului.
    6.3. Personalul respectă demnitatea copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copii. Sunt interzise formulele de adresare jignitoare şi umilitoare.

    Indicatorii pentru Standardul 6
    (I)6.1.1. MOF cuprinde procedurile referitoare la intimitate şi confidenţialitate.
    (I)6.1.2. Personalul cunoaşte şi aplică aceste proceduri.
    (I)6.1.3. Numărul anual de reclamaţii din partea copiilor sau ale altor persoane importante pentru copil, cu privire la încălcarea intimităţii şi confidenţialităţii, înregistrate în registrul de reclamaţii şi sesizări sau direct la SPSPC/OPA. Conţinutul acestora şi măsurile luate de către coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, respectiv de către SPSPC/OPA.
    (I)6.2. Existenţa instrucţiunilor pentru personal.
    (I)6.3. Personalul utilizează numele preferat de copii.

    Standardul 7
    Asigurarea hranei
    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de o alimentaţie sănătoasă, hrănitoare, adaptată nevoilor legate de dietă.
    Proceduri de implementare a standardului 7
    7.1. Mesele sunt bine administrate, organizate în spaţii cu o atmosferă de tip familial şi constituie ocazii pentru socializarea copiilor, în anumite situaţii recomandate de psiholog şi la opţiunea copilului, acesta poate servi masa izolat de ceilalţi copii, însă fără a face acest lucru în mod regulat. Motivele se consemnează.
    7.2. Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului responsabil cu îngrijirea sănătăţii copiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, astfel încât să se asigure o alimentaţie echilibrată, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic şi normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii şi elemente nutritive, în acelaşi scop, în mod periodic, personal desemnat de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat evaluează calitatea şi cantitatea alimentelor înainte şi după prelucrare, precum şi modul de preparare şi consemnează dacă există nereguli în acest sens în acelaşi registru în care consemnează informaţiile despre meniurile zilnice.
    7.3. Copiii pot ajuta la selectarea meniurilor, pregătirea felurilor de mâncare, aranjarea şi servirea meselor, spălarea veselei etc., învăţând şi realizând activităţi conforme cu vârsta şi gradul de maturitate.
    7.4. Tuturor copiilor li se pot pune la dispoziţie mici gustări la solicitarea acestora, sau îşi pot pregăti ei înşişi aceste gustări în timpul zilei, în funcţie de gradul de maturitate şi de deprinderile pe care le-au dobândit.
    7.5. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat poate organiza mese festive pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor, ţinând cont obligatoriu de preferinţele copilului în cauză şi împreună cu familia şi alte persoane apropiate copilului într-un cadru intim amenajat în CPU sau în afara acestuia.
    7.6. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat dispune de spaţii suficiente pentru pregătirea, păstrarea şi servirea hranei, care sunt dotate cu mobilier corespunzător, uşor de igienizat şi cu instalaţiile şi aparatura necesară pentru pregătirea, depozitarea, răcirea şi congelarea hranei, precum şi pentru igienizarea alimentelor şi veselei. Totodată, spaţiile sunt amenajate cu materiale uşor de igienizat.
    7.7. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat trebuie să aibă rezerve de hrană şi apă pentru 48 de ore pentru fiecare copil.

    Indicatorii pentru Standardul 7
    (I)7.1. Spaţiul în care se serveşte masa are o ambianţă plăcută, de tip familial.
    (I)7.2.l. Meniurile sunt adecvate preferinţelor copiilor, vârstei, regimurilor recomandate şi normelor în vigoare.
    (I)7.2.2. Neregulile consemnate în registrul de meniuri şi măsurile luate de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)7.4. Copiii au acces la gustări în afara orelor de masă.
    (I)7.5. Numărul anual de copii care şi-au serbat ziua de naştere în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sau în afara acestuia.
    (I)7.6. Spaţiile pentru pregătirea, păstrarea şi servirea mesei, precum şi dotările aferente corespund numărului de copii şi de personal, vârstei copiilor şi normelor igienico-sanitare în vigoare.
    (I)7.7. Raportul dintre numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi rezervele de hrană şi apă ale acestuia.

    Standardul 8
    Aspectul exterior, îmbrăcămintea şi echipamentul personal
    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, echipament pentru uzul propriu, şi, totodată, sunt încurajaţi să aleagă lucrurile necesare de ordin personal, în conformitate cu gradul lor de maturitate.
    Proceduri de implementare a standardului 8
    8.1. Copiii sunt încurajaţi să-şi exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălţămintea şi imaginea personală şi sunt sprijiniţi în îndeplinirea acestor preferinţe, de exemplu prin oferirea de alternative pentru alegere, atunci când se achiziţionează produsele respective. Se interzic orice fel de practici de "uniformizare" a copiilor, prin cumpărarea de produse identice pentru toţi copiii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    8.2. Fiecare copil îşi păstrează îmbrăcămintea şi echipamentul personal în compartimente corespunzătoare, separate de ale celorlalţi copii.

    Indicatorii pentru Standardul 8
    (I)8.1. Produsele sunt personalizate şi achiziţionate ţinând cont de opinia copiilor; registrul de opinii şi sugestii, discuţii cu copiii.
    (I)8.2. Fiecare copil are dulap propriu sau compartimente proprii în dulapuri comune pentru îmbrăcămintea, încălţămintea şi echipamentul personal.

    Standardul 9
    Starea de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilor
    Centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum şi pentru asigurarea igienei personale, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de servicii medicale, stomatologice sau alte servicii de sprijin şi promovare a sănătăţii, au o stare generală bună şi sunt educaţi în spiritul unui mod de viaţă sănătos.
    Proceduri de implementare a standardului 9
    9.1. Evaluarea medicală este obligatorie la admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, fiind parte integrantă a evaluării detaliate a situaţiei copilului. Evaluarea medicală se realizează fie pe parcursul spitalizării, fie imediat după admiterea copilului în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. În situaţia din urmă, evaluarea medicală este realizată de către medicul angajat al SPSPC/OPA sau, în afara orelor de program al acestuia, de către medicii din sistemul de sănătate în conformitate cu legislaţia în materie.
    9.2. Expertiza medico-legală este obligatorie, CPU efectuează demersurile necesare în acest sens, iar SPSPC/OPA asigură resursele financiare.
    9.3. Măsurile de intervenţie pe termen scurt pentru sănătatea copilului sunt în responsabilitatea medicului angajat de către SPSPC/OPA, conform prevederilor Codului Muncii. Implementarea propriu-zisă a acestor măsuri se realizează în colaborare cu personalul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi cu profesionişti responsabili pentru activităţile de reabilitare.
    9.4. Măsurile de intervenţie pe termen scurt pentru sănătatea copilului se referă cel puţin la următoarele aspecte: a) tratarea medicală a consecinţelor abuzului, neglijării şi exploatării, b) îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate, c) igienă şi îngrijire personală, d) evaluări medicale periodice şi la nevoie, cu ocazia infecţiilor intercurente şi a situaţiilor de urgentă, e) tratamente diverse, inclusiv de specialitate şi stomatologice, f) nutriţie şi dietă, g) exerciţiu şi odihnă şi h) educaţie pentru sănătate, inclusiv educaţie sexuală şi contraceptivă.
    9.5. Dosarul plasamentului în regim de urgenţă cuprinde o fişă medicală în care sunt trecute toate informaţiile referitoare la antecedentele personale fiziologice şi patologice ale copilului şi ale familiei sale, imunizările, bolile, rănirile accidentale, alergiile sau reacţiile adverse la administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor etc., anterior şi pe perioada şederii copilului în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    9.6. Fiecare copil beneficiază de educaţie pentru sănătate, inclusiv despre efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool, droguri, despre hepatită, infecţie HIV/SIDA, infecţiile cu transmitere sexuală, protejarea propriei persoane de diverse prejudicii, acţiuni de intimidare şi abuz.
    9.7. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru fiecare copil, ţinând cont şi de preferinţele copiilor.
    9.8. Copiii pot să păstreze materiale igienico-sanitare în mod exclusiv pentru uzul propriu şi nu trebuie să le solicite de la spaţiul de depozitare comun, cu excepţia articolelor care sunt considerate cu risc.
    9.9. Copiii care se îmbolnăvesc de boli contagioase care nu necesită spitalizare se izolează, pe o perioadă determinată, stabilită de medicul specialist, într-o cameră amenajată pentru situaţia respectivă în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, în aceste situaţii copiii primesc îngrijirea necesară şi sunt sprijiniţi emoţional pe perioada izolării temporare de ceilalţi copii.
    9.10. Sunt afişate într-un loc accesibil şi cunoscut de tot personalul, numele şi coordonatele medicului care trebuie contactat în cazul unei probleme de sănătate, precum şi alte numere de telefon utile în situaţii de urgentă.

    Indicatorii pentru Standardul 9
    (I)9.1. Existenţa certificatelor medicale, a ieşirilor din spital.
    (I)9.2. Existenţa certificatelor de expertiză medico-legală.
    (I)9.3. Existenţa măsurilor de intervenţie pe termen scurt pentru sănătatea copilului, în acord cu SMO prezente, situaţia particulară a copiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi normele stabilite de sistemul de sănătate (de exemplu, programul de vaccinări, normele igienico-sanitare pentru instituţiile de protecţie socială).
    (I)9.4. Existenţa fişelor medicale.
    (I)9.5.1. Copiii au cunoştinţe despre promovarea sănătăţii.
    (I)9.5.2. Modul de organizare a activităţilor de educaţie - permanent/periodic, individual/cu grupul de copii etc.
    (I)9.6. Materialele igienico-sanitare aflate în stoc şi în uz în raport cu numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)9.9.1. Se aplică normele interne de igienă colectivă şi personală.
    (I)9.9.2. MOF cuprinde proceduri referitoare la promovarea şi menţinerea sănătăţii copiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, inclusiv cu privire la administrarea situaţiilor de carantină (de exemplu, posibilităţile de amenajare a unei camere pentru izolarea copilului, modalităţile de sprijin pentru copil pe perioada respectivă).
    (I)9.10. Pentru situaţiile de urgenţă personalul de serviciu are acces la telefon şi cunoaşte ce trebuie făcut în astfel de cazuri.

    Standardul 10
    Tratamentul medical şi administrarea medicamentelor
    Primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea medicamentelor în cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sunt acordate copiilor de către personal, în condiţii de supervizare din partea medicului care coordonează implementarea măsurile de intervenţie pe termen scurt pentru sănătate.
    Rezultat
    Securitatea şi sănătatea copiilor sunt protejate şi supravegheate permanent de personalul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    Proceduri de implementare a standardului 10
    10.1. Întregul personal al CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat urmează cursuri de pregătire în acordarea primului ajutor, asigurate din bugetul angajatorului. Copiii pot beneficia şi ei de acest gen de cursuri, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate.
    10.2. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal calificat sau/şi de persoana de referinţă a copilului, în condiţii de supervizare stabilite de medicul responsabil cu măsurile de intervenţie pe termen scurt pentru sănătate.
    10.3. În cazul infecţiilor intercurente se pot administra, în regim de urgenţă, medicamente de uz general, de către personalul calificat sau/şi persoana de referinţă, în aceleaşi condiţii de supervizare.
    10.4. Copiii pot avea în păstrare medicamente pe care şi le administrează singuri, inclusiv pe cale injectabilă (de exemplu, insulina), numai după ce medicul specialist sau, după caz, psihologul stabileşte acest lucru, pe baza unei evaluări a copilului ca fiind suficient de responsabili în acest sens. Aceşti copii au posibilitatea de a-şi încuia medicamentele în locuri la care ceilalţi copii nu au acces. Autoadministrarea se realizează în aceleaşi condiţii de supervizare.
    10.5. Medicamentele prescrise şi cele de uz general, cu excepţia celor date în grija copiilor care îşi administrează singuri propriile medicamente, sunt păstrate în siguranţă, în locuri speciale, încuiate, la care copiii şi restul personalului nu au acces.
    10.6. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi organizează proceduri referitoare la administrarea, depozitarea şi distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum şi a celorlalte materiale sanitare utilizate.
    10.7. Informaţiile referitoare la medicamentele, tratamentele şi asistenţa de prim ajutor acordate copiilor se consemnează într-un registru medical, precizându-se numele copilului, data, ora, medicamentul (inclusiv dozajul) sau tratamentul, motivul administrării, semnătura personalului.
    10.8. În fişele medicale ale copiilor se consemnează obligatoriu motivele şi momentele în care medicaţia nu este administrată sau întreruptă.
    10.9. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat se respectă legislaţia în vigoare cu privire la eliberarea reţetelor medicale, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.

    Indicatorii pentru Standardul 10
    (I)10.1.1. Personalul şi o parte din copiii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat cunosc modalităţile de acordarea primului ajutor.
    (I)10.1.2. Dosarele angajaţilor.
    (I)10.1.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este dotat cu truse de prim ajutor pentru copii şi adulţi.
    (I)10.2.-10.4.1. Fişele medicale şi registrul medical.
    (I)10.4.2. Locuri de depozitare personale.
    (I)10.5. Locul de depozitare a medicamentelor.
    (I)10.6. MOF conţine proceduri referitoare la administrarea, depozitarea şi distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum şi a celorlalte materiale sanitare utilizate.
    (I)10.7. Existenţa şi conţinutul registrului medical.
    (I)10.8. Conţinutul fişelor medicale din dosarele copiilor.
    (I)10.9. Personalul din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat implicat în implementarea măsurilor de intervenţie pe termen scurt pentru sănătatea copiilor cunoaşte legislaţia în vigoare cu privire la eliberarea reţetelor medicale, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.

    Standardul 11
    Educaţia
    Centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sprijină şi promovează, prin materiale şi mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de activităţi educaţionale necesare dezvoltării lor optime.
    Proceduri de implementare a standardului 11
    11.1. Pe durata plasamentului în regim de urgenţă copilul nu frecventează unităţile de învăţământ, dar beneficiază de măsuri de intervenţie pe termen scurt pentru educaţia formală şi informală şi, după caz, formală.
    11.2. Măsurile de intervenţie pe termen scurt pentru educaţia non-formală şi informală sunt elaborate de către educatorul sau educatorul specializat desemnat de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    11.3. În situaţii recomandate de psiholog, copilul poate beneficia de educaţie formală, în acord cu curriculum-ul şcolar adecvat vârstei sale, în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. SPSPC/OPA încheie convenţii de colaborare cu inspectoratul şcolar pentru asigurarea educaţiei formale în cadrul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    11.4. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură fiecărui copil condiţii adecvate pentru studiu sau, după caz, pentru pregătirea temelor şcolare, cum ar fi: spaţiu individual de studiu, care nu este luminat cu lămpi fluorescente, ci pe cât posibil cu lumină naturală; mobilier adecvat; echipamente. Educatorul/educatorul specializat urmăreşte pregătirea temelor şcolare şi, la solicitarea copiilor, asigură sprijin pentru realizarea acestui lucru.

    Indicatorii pentru Standardul 11
    (I)11.1. Existenţa şi conţinutul măsurilor de intervenţie pe termen scurt pentru educaţia non-formală şi informală şi, după caz, formală a fiecărui copil din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)11.3.1. Numărul de copii care învaţă în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi concordanta cu curriculum-ul şcolar.
    (I)11.3.2. Convenţiile de colaborare cu inspectoratele şcolare.
    (I)11.4. Condiţiile şi facilităţile pentru studiu şi pregătirea temelor sunt adecvate situaţiei copiilor. Discuţii cu copiii şi educatorul/educatorul specializat despre modul de pregătire a temelor.

    Standardul 12
    Activităţi de recreere - socializare în incinta centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială şi emoţională.
    Rezultat
    Copii beneficiază de timp liber, în care se pot odihni, relaxa sau participa la activităţi de recreere şi socializare, conform vârstei, potenţialului de dezvoltare, intereselor şi opţiunilor personale.
    Proceduri de implementare a standardului 12
    12.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură o pondere adecvată a activităţilor de recreere-socializare a copiilor, inclusiv a perioadelor de somn şi odihnă, în cadrul programului zilnic al acestora. Aceste activităţi sunt decise împreună cu persoana de referinţă a copilului şi cu educatorul/educatorul specializat.
    12.2. Copiii sunt încurajaţi să-şi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor din timpul liber, în anumite situaţii, copiii pot decide dacă participă sau nu la activităţile de recreere-socializare organizate de CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    12.3. În incinta CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat se asigură spaţii special amenajate şi dotate corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor de timp liber, care sunt sigure, funcţionale şi accesibile tuturor copiilor şi adecvate vârstei, potenţialului, preocupărilor şi preferinţelor copiilor.
    12.4. Fiecare copil este ajutat să dezvolte relaţii pozitive cu ceilalţi în funcţie de caz: cu părinţii/ alţi adulţi importanţi pentru el, cu ceilalţi copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, cu personalul şi alţi profesionişti implicaţi în evaluarea şi derularea măsurilor de intervenţie pe termen scurt.

    Indicatorii pentru Standardul 12
    (I)12.1. Toţi copii beneficiază de timp liber suficient pentru vârsta şi nevoile lor specifice.
    (I)12.2. Registrul de opinii şi sugestii, discuţii cu copiii şi personalul, măsurile de intervenţie pe termen scurt.
    (I)12.3.1. Existenţa spaţiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor recreativ-culturale şi de primire a vizitatorilor. Spaţiile sunt dotate corespunzător cu mobilier (mese, scaune/fotolii/canapele, dulapuri pentru depozitarea cărţilor, jocurilor, jucăriilor etc.), televizor, radio/radiocasetofon etc.
    (I)12.3.2. Materialele existente în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, de exemplu: cărţi, reviste, casete audio, video, materiale promoţionale. Jucăriile şi echipamentele pentru activităţile de timp liber corespund cantitativ, calitativ şi sunt adecvate vârstei copiilor.
    (I)12.4. Dosarele angajaţilor.

    REABILITAREA COPILULUI ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT
    Standardul 13
    Programul personalizat de consiliere şi/sau psihoterapie
    Pe baza informaţiilor rezultate din evaluarea iniţială şi detaliată a cazului de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, consilierul responsabil întocmeşte programul personalizat de consiliere şi/sau psihoterapie pentru copil şi, după caz, pentru persoanele implicate în cazul respectiv, care este parte integrantă a planului individualizat de protecţie, respectiv a planului de servicii.
    Rezultat
    Clienţii beneficiază de intervenţie personalizată în cel mai scurt timp de la luarea în evidenţă a cazului de către centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    Proceduri de implementare a standardului 13
    13.1. Consilierul (psihologul, psihoterapeutul) responsabil întocmeşte pentru fiecare copil în parte un program personalizat de consiliere şi/sau psihoterapie, denumit în continuare PPC, care este avizat de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. PPC se elaborează pentru copil şi toate celelalte persoane implicate în cazul respectiv, inclusiv potenţialul agresor sau agresorul.
    13.2. Serviciile de consiliere şi/sau psihoterapie, precum şi alte servicii adresate potenţialului agresor sau agresorului sunt aduse la cunoştinţa acestuia de către managerul de caz şi se realizează cu acordul acestuia, cu sau fără o hotărâre judecătorească în acest sens. Consilierea agresorului are loc în alte locaţii decât cea a CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi respectă prevederile SMO privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    13.3. În elaborarea şi implementarea PPC se urmăresc cu prioritate următoarele principii: securizarea copilului, diminuarea consecinţelor şi evitarea expunerii lui la un nou abuz.
    13.4. Consilierul se asigură de consultarea şi implicarea activă a copilului în procesul de elaborare, luare a deciziilor şi implementare a PPC, adecvat gradului său de maturitate, precum şi a părintelui protector sau, după caz, a persoanelor importante pentru copil.
    13.5. PPC este reevaluat periodic - cel puţin trimestrial şi revizuit atunci când obiectivele terapeutice nu mai corespund nevoilor copilului şi acest lucru este consemnat în şi fişa individuală de consiliere.
    13.6. Consilierul responsabil trebuie să trimită managerului de caz în mod periodic - cel puţin lunar şi de câte ori este necesar rapoarte referitoare la atingerea obiectivelor cuprinse în PPC. Rapoartele se întocmesc după un protocol unic avizat de directorul SPSPC.

    Indicatorii pentru Standardul 13
    (I)13.1. Fiecare copil aflat în evidenţa CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are întocmit un PPC.
    (I)13.2.1. Consemnarea întâlnirilor cu potenţialul agresor sau cu agresorul de către managerul de caz, semnătura acestuia pe fişa individuală de consiliere, conţinutul PPC şi al fişei individuale de consiliere.
    (I)13.2.2. Numărul de cazuri în care potenţialul agresor sau agresorul frecventează şedinţele de consiliereaalte serviciiaan.
    (I)13.3. Conţinutul PPC-urilor.
    (I)13.4.Verificarea fişelor individuale de consiliere.
    (I)13.5.-l3.6. MOF, fişele individuale de consiliere, rapoartele de monitorizare lunare şi ocazionale.

    Standardul 14
    Activitatea de consiliere şi/sau psihoterapie
    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură derularea activităţii de consiliere şi/sau psihoterapie pe termen scurt, mediu şi lung în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele deontologice corespunzătoare.
    Rezultat
    Clienţii beneficiază de servicii specializate de consiliere şi/sau psihoterapie individuală şi, după caz, de grup.
    Proceduri de implementare a standardului 14
    14.1. Consilierea este iniţiată în maxim 72 de ore de la luarea cazului în evidenţa CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, luând în considerare gravitatea situaţiei şi numărul de cazuri active per consilier.
    14.2. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat repartizează cazurile astfel încât un consilier să nu fie implicat în mai mult de 12 de cazuri active concomitent.
    14.3. Activitatea de consiliere se desfăşoară individual şi/sau în grup într-un spaţiu special amenajat şi securizant pentru client.
    14.4. Consilierea este o activitate planificată, cu obiective specifice, care în cazul celei de grup sunt negociate cu clienţii.
    14.5. Pe tot parcursul activităţii de consiliere pe termen scurt, respectiv a plasamentului în regim de urgenţă, copiii care au împlinit vârsta de 10 ani şi părintele protector au acces la datele din fişa individuală de consiliere a copilului, numai dacă acest lucru nu contravine interesului superior al acestuia, în situaţia în care unele date din fişă pot pune în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului, coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, cu acordul managerului de caz, poate decide restricţionarea accesului persoanelor menţionate anterior la aceste date, pe o perioadă determinată de timp şi acest fapt se consemnează de către consilierul responsabil în fişa individuală de consiliere a copilului împreună cu motivaţia acestui fapt.
    14.6. Datele din fişa individuală de consiliere a copilului sunt confidenţiale şi nu pot fi dezvăluite altor profesionişti care nu fac parte din echipa multidisciplinară, cu excepţia prevederilor din codul de procedura penală.

    Indicatorii pentru Standardul 14
    (I)14.1. Verificarea registrului de evidenţă a cazurilor şi a fişelor individuale de consiliere.
    (I)14.2. Numărul de cazuri active per consilier.
    (I)14.3. Numărul de şedinţe de consiliere individuală şi respectiv de grup/client (copil, părinte protector, membru al familiei lărgite, alte persoane importante pentru copil).
    (I)14.4. PPC sunt semnate de clienţi.
    (I)14.5. Numărul anual de cazuri în care accesul la unele date din fişa individuală de consiliere a copilului a fost restricţionat temporar de către coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)14.6. MOF, contractele de confidenţialitate.

    Standardul 15
    Interviul cu copilul
    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură un mediu corespunzător pentru intervievarea copilului de către personalul de specialitate din cadrul reţelei de intervenţie.
    Rezultat
    Intervenţia multidisciplinară realizată în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare este adecvată şi securizantă pentru copil, prin evitarea şi combaterea revictimizării acestuia prin interviuri repetate.
    Proceduri de implementare a standardului 15
    15.1. După caz, CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură înregistrarea documentelor care atestă prezenţa leziunilor şi a altor consecinţe ale abuzului, neglijării şi exploatării, inclusiv prin fotografiere, precum şi prin înregistrarea audio-video a interviurilor cu copilul în cursul evaluării detaliate şi, după caz, a şedinţelor de consiliere care au loc în camera cu oglindă dublă (unidirecţională), în cazul copiilor spitalizaţi anterior de luarea deciziei plasamentului în regim de urgenţă, managerul de caz asigură înregistrarea acestei documentaţii cu acordul directorului spitalului şi al directorului SPSPC.
    15.2. Toate înregistrările, inclusiv fotografierea, se realizează cu informarea şi acordul copilului, ţinând cont de gradul său de maturitate. Consimţământul scris al părinţilor este luat numai în situaţia copilului spitalizat anterior de luarea deciziei plasamentului în regim de urgenţă.
    15.3. Toate interviurile cu copilul realizate în cadrul evaluării detaliate în scopul dezvăluirii abuzului, neglijării şi exploatării copilului sau în cursul procedurilor de urmărire penală se realizează în camera cu oglindă dublă în prezenţa, nu neapărat alături de copil, a unui membru al echipei multidisciplinare.
    15.4. Înregistrările nu pot fi folosite ca material didactic, decât cu acordul copilului şi al reprezentantului legal şi în condiţiile în care se respectă legislaţia în vigoare cu privire la dreptul la intimitate şi imagine, precum şi alte reglementări în materie. Se pot face materiale didactice audio-video folosind informaţia din înregistrări şi respectând confidenţialitatea cu privire la persoanele implicate în cazurile respective.
    15.5. Intervievarea copilului poate fi realizată şi de profesionişti din afara CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, care fac parte din echipa multidisciplinară sau care aplică procedurile de urmărire penală, cu respectarea prevederilor SMO prezente.
    15.6. Intervievarea copilului aflat în situaţii grave de abuz, neglijare şi exploatare, abuz/exploatare sexuală şi trafic se realizează pe baza unor protocoale distincte corespunzătoare situaţiilor menţionate anterior, care sunt avizate de directorul SPSPC.

    Indicatorii pentru Standardul 15
    (I)15.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat dispune de facilităţi de fotografiere, înregistrare audio-video şi cameră cu oglindă dublă.
    (I)15.2.1. MOF, dosarul plasamentului în regim de urgenţă.
    (I)15.2.2. Numărul de cazuri care au documentate leziunile şi alte consecinţe ale abuzului, neglijării şi exploatăriiaan.
    (I)15.3. MOF.
    (I)15.4. Utilizarea înregistrărilor ca materiale didactice.
    (I)15.5. Numărul anual de cazuri în care interviurile au fost realizate de profesionişti din afara CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)15.6.1. Existenţa protocoalelor de intervievare pentru cele trei situaţii menţionate de SMO prezente semnate de directorul SPSPC.
    (I)15.6.2. Conţinutul protocoalelor.

    RECLAMAŢII ŞI PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR
    Standardul 16
    Reclamaţii
    Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi organizează un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamatiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul. Sesizările şi reclamaţiile sunt soluţionate cu promptitudine şi seriozitate, iar persoana în cauză este informată de progresul realizat pentru soluţionare în mod periodic şi primeşte răspunsul, în scris, în maxim 30 de zile calendaristice.
    Rezultat
    Copiii şi persoanele care îi vizitează cunosc procedurile privind modalităţile de a efectua sesizări sau reclamaţii, precum şi drepturile pe care le au cu privire la informarea asupra demersurilor pentru rezolvarea şi primirea răspunsului.
    Proceduri de implementare a standardului 16
    16.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte proceduri scrise privind efectuarea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la serviciile oferite sau al căror acces îl facilitează, care sunt avizate de SPSPC/OPA. în cazul CPU publice pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, procedurile trebuie să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor, în cazul CPU private pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat se recomandă ca, pe lângă respectarea prevederilor SMO prezente, să se respecte şi legislaţia mai sus menţionată.
    16.2. Procedurile trebuie să garanteze cel puţin următoarele: a) modalităţile de înregistrare a sesizărilor şi reclamaţiilor; b) informarea celui ce a făcut sesizarea/reclamaţia asupra stadiului şi modului de soluţionare a cazului; c) durata maximă în care persoana în cauză primeşte răspunsul; d) prevederea posibilităţii ca o altă persoană să poată sesiza/reclama în numele copilului; e) excluderea posibilităţii ca persoana care a fost reclamată să se implice în rezolvarea cazului; f) prevederea unor modalităţi de abordare a reclamaţiilor care îl vizează pe coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat; g) excluderea oricăror represalii asupra celor care efectuează sesizările/reclamaţiile.
    16.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat pune la dispoziţia copiilor şi persoanelor care îi vizitează, precum şi personalului o variantă prescurtată a procedurilor de sesizare. La cerere, aceştia pot primi varianta completă a procedurilor, în funcţie de vârstă, copiilor li se explică aceste proceduri de sesizare, încă de la admiterea în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    16.4. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat desemnează o persoană care să ţină o evidentă clară a sesizărilor şi reclamaţiilor (cereri, rezolvări, informarea petenţilor etc.).
    16.5. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat reanalizează periodic - cel puţin o dată la 3 luni - evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor şi consemnează concluziile sale în registrul de sesizări şi reclamaţii.
    16.6. Evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor se trimite periodic - cel puţin lunar - la SPSPC/OPA.

    Indicatorii pentru Standardul 16
    (I)16.1.-16.2. MOF conţine proceduri referitoare la efectuarea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor, care sunt conforme cu SMO prezente şi cu legislaţia în vigoare referitoare la petiţii.
    (I)16.3.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat dispune de o variantă prescurtată a acestor proceduri (de exemplu, un ghid, o broşură etc.).
    (I)16.3.2. Copiii, persoanele care îi vizitează şi personalul cunosc procedurile de sesizare/reclamare.
    (I)16.4. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are o evidenţă scrisă a sesizărilor şi reclamaţiilor - registrul de sesizări şi reclamaţii.
    (I)16.5. Evidenţa sesizărilor/reclamaţiilor conţine şi concluziile analizelor periodice ale coordonatorului CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)16.6. Evidenţa sesizărilor/reclamaţiilor se află în dublu exemplar şi la SPSPC/OPA.

    Standardul 17
    Protecţia copilulu8i împotriva abuzurilor
    Centrul de primire în regim de urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.
    Rezultat
    Copiii trăiesc în condiţii de siguranţă şi bunăstare, orice suspiciune sau acuzaţie privind comiterea unui abuz în cadrul centrului de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat fiind soluţionată prompt şi conform legislaţiei în vigoare.
    Proceduri de implementare a standardului 17
    17.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz asupra copiilor în propria incintă, întocmite în baza legislaţiei în vigoare. Aceste proceduri sunt avizate de directorul SPSPC şi sunt aduse la cunoştinţa personalului, copiilor şi persoanelor care îi vizitează.
    17.2. Copiii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului sau a altor copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    17.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat ţine evidenţa tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant în registrul de sesizări şi reclamaţii.
    17.4. Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului în care sunt implicaţi alţi membrii ai personalului din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are obligaţia de a înştiinţa imediat coordonatorul, care aplică legislaţia în vigoare. Coordonatorul asigură completarea fişei de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului pe care o transmite la SPSPC în termen de maxim 48 de ore de la data evaluării iniţiale a situaţiei respective, în cazul în care coordonatorul nu semnalează aceste situaţii la SPSPC, în termenul prevăzut de SMO prezente, personalul care a înştiinţat coordonatorul are obligaţia efectuării acestei semnalări.
    17.5. Dacă este necesar, coordonatorul anunţă, după caz, salvarea, poliţia şi/sau procuratura.
    17.6. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite conform legii.
    17.7. La indicaţia psihologului, copiii, în special cei care urmează să fie reintegraţi în familie, beneficiază de programe de prevenire a abuzului, neglijării şi exploatării organizate sau facilitate de CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.

    Indicatorii pentru Standardul 17
    (I)17.1.1. MOF conţine proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare etc.
    (I)17.1.2. Copiii, persoanele care îi vizitează şi personalul cunosc aceste proceduri.
    (I)17.3. Numărul anual de sesizări efectuate de copii şi persoanele care îi vizitează privind suspiciuni sau situaţii evidente de abuz asupra copiilor în incinta CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. Măsurile luate de coordonator.
    (I)17.4. Numărul anual de situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului în care sunt implicaţi membrii ai personalului CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. Măsurile luate de coordonator.
    (I)17.5. Numărul anual de situaţii care au necesitat anunţarea salvării şi intervenţia medicală, respectiv intervenţia poliţiei şi/sau a procuraturii.
    (I)17.7. Numărul anual de copii care au beneficiat de programe de prevenire a abuzului, neglijării şi exploatării organizate sau facilitate de CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. Tipul programelor de prevenire.

    Standardul 18
    Relaţia personalului cu copiii
    Relaţiile personalului cu copiii au o bază sănătoasă, răspunzând normelor de conduită morală, profesională şi socială.
    Rezultat
    Copiii au o relaţie firească cu personalul, bazată pe sinceritate şi respect reciproc.
    Proceduri de implementare a standardului 18
    18.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte proceduri scrise privind relaţiile dintre membrii personalului şi copii, care sunt aduse la cunoştinţa personalului şi copiilor.
    18.2. Relaţiile dintre membrii personalului şi copii se desfăşoară în baza unor reguli cunoscute, derivate din procedurile mai sus amintite, dar convenite de personal împreună cu copiii şi înţelese de aceştia, reguli care permit realizarea unui control pozitiv al comportamentului copiilor, bazat pe respect reciproc, toleranţă, acceptare, încurajare şi sprijin.
    18.3. Personalul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat abordează relaţiile cu copiii sau cu grupurile de copii în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme.
    18.4. Personalul beneficiază de pregătire privind comunicarea şi controlul pozitiv în relaţia cu copiii, pentru a putea preveni şi rezolva cât mai amiabil neînţelegerile în cadrul colectivităţii respective.
    18.5. Personalul poate utiliza măsuri restrictive (de exemplu, imobilizare, izolare etc.) numai ca ultimă soluţie de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante.
    18.6. Sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraţionale: a) pedeapsa corporală; b) deprivarea de hrană, apa sau somn; c) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu e efectuată de personal medico-sanitar; d) confiscarea echipamentelor copilului; e) privarea de medicaţie sau tratament medical; f) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup; g) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; h) orice restricţionare a contactului cu persoanele importante pentru copil dacă nu există o hotărâre în acest sens, conform legii.
    18.7. Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o fişă specială, precizându-se cel puţin: numele copilului, data, ora şi locul incidentului; măsurile luate; numele membrilor personalului care au acţionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii; eventualele consecinţe ale măsurilor luate; semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările. După aplicarea măsurii restrictive, copilul va fi examinat de un medic, în termen de 24 de ore.
    18.8. Coordonatorul verifică cu regularitate - cel puţin o dată pe lună, evidenţele cazurilor de restricţionare pentru a controla şi sancţiona corespunzător personalul (atunci când e cazul) şi pentru a identifica factorii de risc ai producerii incidentelor.

    Indicatorii pentru Standardul 18
    (I)18.1. MOF conţine proceduri privind relaţia personalului cu copiii. Personalul şi copiii cunosc aceste proceduri.
    (I)18.2. Copiii cunosc şi înţeleg regulile de comportament acceptate în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi consecinţele în cazul nerespectării acestora.
    (I)18.3. Evidenţa sesizărilor/reclamaţiilor cu privire la comportamentul personalului faţă de copii, inclusiv a comportamentelor abuzive.
    (1)18.4. Dosarele angajaţilor.
    (I)18.5., 18.7. Evidenţa cazurilor în care s-au aplicat măsuri restrictive.
    (I)18.8. Procese verbale, rapoarte privind monitorizarea cazurilor de restricţionare a copiilor, sancţiuni.

    EVENIMENTE DEOSEBITE
    Standardul 19
    Absenţa unui copil fără permisiune
    Centrul de primire în urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune.
    Rezultat
    Copiii, care absentează fără permisiune, beneficiază de sprijin în vederea reintegrării lor în sistemul de protecţie a copilului, dacă reintegrarea familială nu este posibilă la momentul respectiv.
    Proceduri de implementare a standardului 19
    19.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte proceduri scrise privind rezolvarea cazurilor de absenţă a copiilor fără permisiune, pe care le aduce la cunoştinţa întregului personal. Aceste proceduri includ cel puţin următoarele: a) anunţarea părinţilor, poliţiei, managerului de caz, SPSPC şi evaluarea riscurilor; b) modalităţi de căutare a copilului; c) readucerea copilului în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat; d) evaluarea motivelor plecării copilului şi reconsiderarea măsurilor de intervenţie pe termen scurt în vederea reintegrării în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sau în alt serviciu din cadrul sistemului de protecţie a copilului, cu consultarea managerului de caz şi e) măsuri de prevenire a acestor situaţii.
    19.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat ia măsurile adecvate de protejare a copiilor care absentează fără permisiune împreună cu managerul de caz, SPSPC şi organele de poliţie.
    19.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat ţine o evidenţă scrisă a situaţiilor de absenţă fără permisiune a copiilor, pe care coordonatorul o analizează periodic şi o transmite la SPSPC/OPA şi la SPSPC.
    19.4. SPSPC/OPA asigură servicii de pază pentru CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.

    Indicatori pentru Standardul 19
    (I)19.1.1. MOF conţine procedurile privind absenţa copilului fără permisiune.
    (I)19.1.2. Personalul cunoaşte şi aplică aceste proceduri.
    (I)19.2., 19.3. Evidenţa cazurilor de absenţă a copilului fără permisiune. Măsurile luate în aceste cazuri.
    (I)19.4. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are asigurat un sistem de pază.

    Standardul 20
    Notificarea cu privire la evenimentele importante
    Centrul de primire în urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are obligaţia de a informa, în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de Ia producerea evenimentului.
    Rezultat
    Familia sau reprezentantul legal al copilului, precum şi serviciul public specializat pentru protecţia copilului ori alţi factori direct interesaţi, conform legii, sunt anunţaţi la timp de toate incidentele deosebite, survenite în legătură cu protecţia copilului.
    Proceduri de implementare a standardului 20
    20.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte proceduri scrise cu privire la notificarea evenimentelor care afectează bunăstarea sau siguranţa copiilor.
    20.2. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat răspunde de efectuarea acestui tip de informare, în scris, a factorilor direct interesaţi. Orice notificare a unui incident deosebit trebuie să fie confirmată că a fost primită de factorul interesat.
    20.3. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate se consemnează în dosarul plasamentului în regim de urgenţă.
    20.4. Se notifică cel puţin următoarele evenimente: a) decesul unui copil, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; b) bolile infecţioase şi alte boli, conform normelor sistemului de sănătate; c) o rănire sau vătămare importantă ori accident; d) o boală ce nu poate fi tratată în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat; e) contravenţii şi infracţiuni; f) orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului g) orice alt eveniment petrecut în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat care afectează bunăstarea sau siguranţa copiilor.

    Indicatorii pentru Standardul 20
    (I)20.1. MOF conţine proceduri cu privire la notificarea evenimentelor care afectează bunăstarea sau siguranţa copiilor.
    (I)20.2. Evidenţa notificărilor. Confirmările poştale de primire a notificărilor.
    (I)20.3. Evidenţa notificările efectuate şi a măsurilor întreprinse.
    (I)20.4. Conţinutul notificărilor.

    Standardul 21
    Amplasamentul, compartimentarea şi dimensiunile construcţiei
    Amplasamentul, dimensiunile şi compartimentarea construcţiei corespund misiunii centrului de primire în urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de o locaţie cu caracteristici de tip familial şi care răspunde nevoilor lor individuale.
    Proceduri de implementare a standardului 21
    21.1. Locaţia CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat nu este cunoscută publicului larg.
    21.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este amplasat într-un loc accesibil, ţinând cont de mijloacele de transport, de comunicare şi de distanta faţă de alte servicii/instituţii partenere din reţeaua de intervenţie.
    21.3. Locaţia asigură un spaţiu suficient pentru copiii pe care îi are în îngrijire şi protecţie. Numărul de copii dintr-o grupă nu trebuie să depăşească cifra 12. Se recomandă ca diferenţa de vârstă dintre copiii dintr-o grupă să nu fie mai mare de 3-4 ani, cu excepţia fraţilor.
    21.4. Spaţiul locativ este structurat şi amenajat în mod funcţional, la un nivel decent, pentru a permite desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţilor CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi pentru a oferi o ambianţă confortabilă, cât mai apropiată de cea familială.
    21.5. Nu este permisă utilizarea spaţiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în scopuri străine de misiunea sa ori într-un mod care să aducă prejudicii copiilor rezidenţi.
    21.6. Locaţia, precum şi construcţiile, renovările şi modificările structurilor corespund normelor legale de siguranţă.

    Indicatorii pentru Standardul 21
    (I)21.1. Măsurile luate de SPSPC/OPA pentru a nu fi cunoscută locaţia CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat de către publicul larg.
    (I)21.2.1. Există mijloace de transport care leagă CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat de serviciile/instituţiile partenere.
    (I)21.2.2. Existenţa unui post telefonic, în funcţiune, precum şi a altor mijloace de comunicare.
    (I)21.3.1. Numărul de copii rezidenţi.
    (I)21.3.2. Numărul de copii din grupă/grupe nu depăşeşte numărul maxim admis.
    (I)21.4.1. Spaţiile pentru activităţile desfăşurate în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat au ambianţă familială şi corespund scopului şi obiectivelor. Amenajarea, mobilarea, decorarea spatiilor.
    (I)21.4.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are acces la utilităţi: apă, canalizare, curent electric, căldură etc.
    (I)21.6.1. Autorizările CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, conform normelor în vigoare.
    (I)21.6.2. Măsurile de siguranţă, igienă şi prevenire a îmbolnăvirilor, prevenirea accidentelor, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului etc., aplicate în unităţi de protecţie socială, prin raportare la normele legale, specifice, în vigoare.
    (I)21.6.3. Munca de construcţie şi renovare se desfăşoară în afara orelor de funcţionare ale CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sau, dacă acest lucru nu este posibil şi acest fapt este bine documentat, sunt utilizate bariere pentru restricţionarea accesului copiilor în zonele respective şi sunt luate măsuri pentru prevenirea pătrunderii prafului şi a fumului în zonele în care se află copiii.

    Standardul 22
    Condiţiile de locuit
    Centrul de primire în urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial.
    Rezultat
    Copiii trăiesc într-un mediu de tip familial corespunzător nevoilor lor specifice de viaţă şi îngrijire.
    Proceduri de implementare a standardului 22
    22.1. Locaţia CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este amenajată şi mobilată adecvat nevoilor copiilor rezidenţi, ca număr, distribuţie pe sexe, vârstă etc.
    22.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are şi aplică un program de întreţinere şi reparaţii, de menţinere a siguranţei, curăţeniei şi igienei, în toate spaţiile aferente, interioare sau, după caz, exterioare.
    22.3. Fiecare copil beneficiază de un spaţiu propriu într-un dormitor. Pot ocupa împreună un dormitor maximum 4 copii, de acelaşi sex. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat poate admite excepţii în cazul particular al copiilor fraţi şi stabileşte modalităţile concrete în acest sens.
    22.4. În dormitor se asigură o suprafaţă locuibilă de minimum 6 m /copil.
    22.5. În dormitor, copiii trebuie să aibă cel puţin; un pat propriu, cu saltea, curat şi confortabil, dotat cu echipamentele necesare; dulap/compartiment propriu pentru haine, ce se poate încuia; sursă de lumină individuală; masă, scaune; covor sau alte materiale potrivite; perdele sau transperante.
    22.6. Copiii sunt încurajaţi să-şi decoreze camerele proprii conform preferinţelor.
    22.7. Nu este admis ca membrii ai personalului să ocupe o cameră împreună cu copiii.

    Indicatorii pentru Standardul 22
    (I)22.1. Mobilierul şi echipamentele existente în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sunt în conformitatea cu numărul, vârsta şi nevoile copiilor.
    (I)22.2.1. Starea imobilului, instalaţiilor, mobilierului, curăţeniei şi igienei.
    (I)22.2.2. Planurile şi programele de întreţinere, reparare, modernizare, curăţenie şi igienă ale CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, bugetul alocat şi personalul desemnat.
    (I)22.3.1. Numărul de copii din fiecare dormitor nu depăşeşte numărul maxim admis.
    (I)22.3.2. Excepţiile admise de coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    (I)22.4.-22.7. Condiţiile din dormitoare corespund prevederilor SMO prezente.

    Standardul 23
    Spaţiile igienico-sanitare
    Centrul de primire în urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul corespunzător numărului şi nevoilor acestora, precum şi ale personalului.
    Rezultat
    Copiii şi personalul au acces la spaţii igienico-sanitare, în condiţii de siguranţă, funcţionalitate şi confort, de respectare a demnităţii şi intimităţii personale.
    Proceduri de implementare a standardului 23
    23.1. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat există toalete suficiente atât pentru copii, cât şi pentru personal, organizate pe sexe. Toaletele sunt amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapidă (gresie, faianţă) şi sunt dotate cu instalaţiile necesare (cabine WC, chiuvete) şi materialele consumabile uzuale (săpun, hârtie igienică).
    23.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat asigură câte o cabină WC şi respectiv câte o chiuvetă la maximum 6 copii.
    23.3. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat există băi şi/sau duşuri suficiente, organizate pe sexe: o baie/duş la maximum 6 copii. Spaţiile pentru băi/duşuri sunt amenajate cu materiale ce pot fi cu uşurinţă igienizate (gresie, faianţă), sunt dotate cu echipamentele necesare (căzi de baie/duşuri) şi materialele consumabile uzuale (săpun, şampon, prosoape de uz individual etc.).
    23.4. În toate spatiile igienico-sanitare se asigură apa rece şi apă caldă permanent.
    23.5. Spatiile igienico-sanitare sunt compartimentate, iar uşile compartimentelor se încuie pe dinăuntru, pentru a respecta cerinţele de intimitate şi siguranţă ale copiilor. Personalul poate descuia uşile de la grupurile igienico-sanitare, din afara compartimentelor, în caz de urgentă.
    23.6. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat există spaţii adecvate pentru spălarea, curăţarea, igienizarea rufariei, conform normelor igienico-sanitare în vigoare şi cu dotările necesare.
    23.7. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are amenajate spaţii adecvate, conform normelor legale în vigoare, pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a materialelor de igienizare (detergenţi, dezinfectant! etc.).

    Indicatorii pentru Standardul 23
    (I)23.1. Toaletele din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)23.2. Raportul dintre numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi numărul de cabine WC.
    (I)23.3.1. Băile şi/sau duşurile corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)23.3.2. Raportul dintre numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi numărul de băi/duşuri.
    (I)23.4. Furnizarea apei reci şi calde la grupurile igienico-sanitare.
    (I)23.5. Compartimentarea spaţiilor igienico-sanitare, modul de închidere a acestora.
    (I)23.6. Spaţiile pentru spălarea, curăţarea şi igienizarea rufariei corespund normelor igienico-sanitare în vigoare.
    (I)23.7. Materialele de igienizare nu sunt la îndemâna copiilor.

    RESURSE UMANE
    Standardul 24
    Recrutare şi angajare
    Personalul este selectat cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare care se desfăşoară în acord cu legislaţia în vigoare şi răspunde nevoilor copiilor şi misiunii centrului de primire în urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    Rezultat
    Copiii din cadrul centrului de primire în urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi persoanele importante pentru aceştia beneficiază de servicii de calitate oferite de personal calificat.
    Proceduri de implementare a standardului 24
    24.1. Angajatorul este obligat să angajeze personal calificat care să răspundă prevederilor SMO prezente. Dacă CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat funcţionează într-o zonă geografică în care trăiesc comunităţi etnice minoritare, se recomandă ca în componenţa personalului să existe şi profesionişti care vorbesc limba minorităţilor respective. Se recomandă angajarea unor profesionişti care au abilităţi empatice şi de comunicare cu copiii.
    24.2. Angajatorul poate dispune, în condiţiile legii, şi de alt personal decât cel prevăzut în statul de funcţii al CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, în vederea îndeplinirii misiunii acestuia în condiţii optime.
    24.3. Personalul de specialitate trebuie să aibă studii socio-umane şi experienţă de cel puţin un an în domeniul protecţiei copilului.
    24.4. Consilierii care asigură reabilitarea copiilor abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi trebuie să aibă studii superioare de asistenţă socială sau psihologie şi experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul protecţiei copilului. La angajare se acordă prioritate profesioniştilor care au pregătire (studii aprofundate, cursuri de formare continuă) şi experienţă în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării.
    24.5. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin doi ani în servicii pentru copil şi familie. La angajare se acordă prioritate profesioniştilor care au pregătire managerială, precum şi pregătire şi experienţă în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării.
    24.6. Coordonatorul se asigură că fişele de post sunt revizuite în funcţie de dinamica cerinţelor posturilor respective.
    24.7. În CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din sistemul public se poate angaja personal disponibilizat în urma închiderii instituţiilor de tip vechi, dacă acesta beneficiază de reconversie sau recalificare şi corespunde prevederilor SMO prezente.
    24.8. Este interzisă angajarea persoanelor pentru care s-au înregistrat la nivelul SPSPC şi al organelor de urmărire penală chiar şi numai suspiciuni în ceea ce priveşte comiterea unor acte de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.

    Indicatorii pentru Standardul 24
    (I)24.1.1. Diplomele de studii şi alte acte care atestă calificarea personalului angajat.
    (I)24.1.2. Procesul de recrutare şi angajare este conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor standardelor minime obligatorii.
    (I)24.2. Statul de funcţii al CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi organigrama completă a SPSPC/OPA.
    (I)24.3.-(I)24.8. Organigrama, diplomele de studii, contractele de muncă, contractele de voluntariat, fişele de post, dosarele angajaţilor.

    Standardul 25
    Numărul şi structura de personal
    Numărul şi structura de personal ale centrului de primire în urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sunt satisfăcătoare pentru îndeplinirea misiunii acestuia în condiţii optime.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de continuitate în îngrijire şi de servicii de calitate oferite de personal calificat la orice oră din zi şi din noapte.
    Proceduri de implementare a standardului 25
    25.1. Numărul şi structura de personal trebuie să fie adecvate pentru îndeplinirea activităţilor prevăzute de SMO prezente.
    25.2. Stabilirea numărului şi structurii de personal se face de către angajator împreună cu coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, se înregistrează şi se revizuieşte cel puţin anual, în stabilirea numărului şi structurii de personal se ţine cont de permanenţa pe timp de zi şi de noapte, raportul minim adulţi-copii (vezi procedura 25.3), măsurile de intervenţie pe termen scurt şi, după caz, planurile individualizate de protecţie/planurile de servicii, nevoile specifice ale copiilor, precum şi de numărul de copii, prezenţa ambelor sexe şi rezolvarea oricăror dificultăţi cu care se confruntă CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat la un moment dat. Normarea se face în funcţie de raportul minim adulţi-copii (vezi procedura 25.3) şi cu asigurarea respectării drepturilor angajaţilor, conform prevederilor Codului Muncii.
    25.3. Raportul minim adulţi-copii care trebuie respectat în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este redat în tabelul de mai jos. La calcularea acestui raport se iau în considerare: a) numărul de copii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi b) numărul personalului de îngrijire de bază şi educaţie non-formală şi informalâ.
    25.4. Personalul pentru îngrijirea de bază şi educaţie non-formală şi informală este reprezentat de educator sau educatorul specializat. Se asigură doi educatori pe grupa de copii, câte un educator pe tură, respectiv 7.00-15.00 şi 14.00-22.00; pe timpul nopţii, în situaţia în care nu se poate asigura prezenţa unui educator, se asigură prezenţa unui supraveghetor la două grupe de copii, între 21.00-7.00.
    25.5. Personalul pentru îngrijirea sănătăţii poate fi reprezentat de infirmiere, asistente medicale, inclusiv dieteticiene, şi medici, în funcţie de nevoile copiilor din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. Se asigură o asistentă medicală la două grupe de copii, câte o asistentă pe tură. Acordarea serviciilor medicale de specialitate şi stomatologice se realizează în acord cu prevederile legislative în vigoare din domeniul sănătăţii şi ale SMO prezente.
    25.6. Personalul pentru reabilitarea copiilor abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi este reprezentat de consilieri (asistenţi sociali şi psihologi) şi, după caz, de psihoterapeuţi (psihologi şi neuropsihiatri sau psihiatri pentru copii). Se asigură doi consilieri pe grupa de copii, câte un consilier pe turele de peste zi.
    25.7. Personalul pentru pregătirea reintegrării sau integrării familiale este reprezentat în principal de psihologi şi asistenţi sociali. Numărul şi modalitatea de angajare se face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor SMO prezente, dar totodată ţine cont de prevederile SMO pentru centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în familie şi pentru managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.

    Tabel - Raportul minim adulţi-copii din CPU pentru copilul abuzat,
            neglijat şi exploatat
 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Categorii de │ Nr. de copii/grupă │ Raport minim │
 │ vârstă │ │ adulţi-copii │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3-6 ani │ 8 │ 1:3 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 7-12 ani │ 12 │ 1:4 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ Peste 13 ani │ 12 │ 1:6 │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

    Indicatorii pentru Standardul 25
    (I)25.2.1. Numărul şi structura de personal sunt înregistrate şi corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)25.2.2. MOF cuprinde cel puţin următoarele aspecte referitoare la numărul şi structura de personal: a) raportul adulţi-copii pe ture, în timpul zilei şi în timpul nopţii, b) numărul personalului angajat conform prevederilor Codului Muncii, prezent în CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, care lucrează pe anumite perioade, ale zilei, lunii sau anului în cadrul centrului şi care lucrează pentru centru, dar şi în alte locaţii, d) structura de personal per ansamblu şi pe ture, în timpul zilei şi în timpul nopţii e) organizarea şi planificarea turelor (durata, ora de începere şi de terminare, personal, date etc.).
    (I)25.3. Raportul adulţi-copii este înregistrat şi este cel puţin egal sau mai mare decât numărul minim din SMO prezente.
    (I)25.4.-25.7. Organigrama, dosarele angajaţilor, MOF. Corespondenţa dintre numărul şi structura de personal şi raportul minim adulţi-copii, activităţile obligatorii din CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat şi totalul activităţilor prevăzute pentru îndeplinirea misiunii acestuia, în conformitate cu SMO prezente. Modalităţile de angajare sunt variate (normă întreagă, contract parţial de muncă, subcontractare firme de specialitate, convenţii de colaborare cu alţi furnizori de servicii etc.) în funcţie de resursele angajatorului.

    Standardul 26
    Formarea iniţială şi continuă a personalului
    Resursele umane ale centrului de primire în urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat au pregătirea corespunzătoare şi abilităţi de a lucra cu copiii şi în echipă.
    Rezultat
    Copiii beneficiază de servicii de calitate şi personalizate din partea unor profesionişti bine pregătiţi, cu abilităţi empatice şi de comunicare.
    Proceduri de implementare a standardului 26
    26.1. La angajare, în lipsa unei formări iniţiale în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării, fiecare profesionist, inclusiv coordonatorul, beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.
    26.2. În cel mai scurt timp de la angajare, în lipsa unei formări privind tehnicile specifice de lucru cu copiii expuşi la abuz, neglijare şi exploatare şi cu familia acestora, consilierii beneficiază de cel puţin 60 de ore de curs în acest domeniu, care sunt asigurate din bugetul angajatorului.
    26.3. Fiecare angajat, inclusiv coordonatorul, beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării sau domenii conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului.
    26.4. Consilierii beneficiază de cel puţin 42 de ore pe an de formare continuă în domeniul consilierii şi terapiei copilului, respectiv a familiei, care sunt asigurate din bugetul angajatorului.
    26.5. Personalul de specialitate este încurajat să participe la diverse cursuri de formare care îi pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinţe.
    26.6. Educaţia permanentă a personalului de specialitate, precum şi formarea profesională continuă pentru toţi angajaţii, vor fi promovate, sprijinite şi înregistrate de către coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    26.7. La angajare, în lipsa unei pregătiri în domeniul managementului serviciilor sociale, coordonatorul beneficiază de formare în acest domeniu, asigurată din bugetul angajatorului.
    26.8. Coordonatorul beneficiază anual de cel puţin 21 de ore de formare în domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul angajatorului.
    26.9. Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă a angajaţilor se realizează conform legislaţiei în vigoare, prin intermediul cursurilor organizate în cadrul sistemului educaţional, sanitar şi al formării profesionale a adulţilor.

    Indicatorii pentru Standardul 26
    (I)26.1.-26.8. Dosarul personal al fiecărui angajat, inclusiv al coordonatorului şi voluntarilor, cuprinde documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare iniţială şi continuă prevăzute de SMO prezente.
    (I)26.9. Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională şi cele cu recunoaştere din partea angajatorului, în cazul celor din urmă se verifică modalitatea de desfăşurare a programului de formare, utilizând criteriile existente în legislaţia de formare profesională a adultului.

    Standardul 27
    Supervizare
    Centrul de primire în urgentă pentru copilul abuzat, neglijat şi neglijat dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane, care permite funcţionarea sa la randament optim.
    Rezultat
    Personalul este motivat şi performant, asigurând servicii de calitate pentru copiii rezidenţi.
    Proceduri de implementare a standardului 27
    27.1. Şedinţele de supervizare cu personalul au loc, prin rotaţie, periodic - cel puţin o dată pe săptămână - sau de câte ori este nevoie şi sunt înregistrate.
    27.2. Şedinţele de supervizare se desfăşoară individual şi în echipă.
    27.3. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are obligaţia de asigura supervizarea internă şi externă a personalului de specialitate.
    27.4. SPSPC/OPA are obligaţia de a asigura supervizarea coordonatorului CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    27.5. Supervizarea se realizează de specialişti cu studii superioare socio-umane cu pregătire în supervizare şi experienţă de cel puţin doi ani în servicii pentru copil şi familie în plus fată de persoanele cărora li se asigură supervizarea respectivă. Supervizarea consilierilor se realizează de specialişti cu studii superioare socio-umane cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul protecţiei copilului şi cel puţin doi ani în consiliere în plus faţă de persoanele cărora li se asigură supervizarea.

    Indicatorii pentru Standardul 27
    (I)27.1. Numărul mediu lunar şi numărul anual de şedinţe de supervizare a personalului.
    (I)27.2.-27.5. Numărul şedinţelor de supervizare individuală şi respectiv de grup pentru personal şi coordonator/lunăaan.
    (I)27.6. Documentele înregistrate referitoare la supervizare.

    ADMINISTRARE ŞI MANAGEMENT
    Standardul 28
    Management şi administrare
    Centrul de primire în urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi neglijat dispune de un management şi o administrare eficiente, care îi asigură o funcţionare optimă în acord cu misiunea sa.
    Rezultat
    Copiii şi persoanele importante pentru aceştia beneficiază de servicii de calitate în raport cu nevoile lor.
    Proceduri de implementare a standardului 28
    28.1. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat funcţionează într-un cadru legal, certificat de documente oficiale.
    28.2. Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are responsabilitatea ca misiunea centrului să fie formulată în scris, afişată, cunoscută de beneficiari şi personal, precum şi de profesioniştii din cadrul serviciilor/instituţiilor partenere din reţeaua de intervenţie.
    28.3. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi stabileşte un regulament de ordine interioară sau norme interne de funcţionare, în funcţie de angajator, care reflectă spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului şi ale individului, sunt avizate de coordonatorul centrului şi aduse la cunoştinţa întregului personal.
    28.4. Coordonatorul organizează periodic - cel puţin o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie şedinţe administrative cu întregul personal. Aceste şedinţe sunt planificate, au o agendă afişată şi conţinutul lor este consemnat în procese verbale.
    28.5. Prin activităţile de formare, prin modul de întocmire şi revizuire a fişelor de post pentru fiecare angajat, precum şi prin toate activităţile de comunicare se promovează principiul muncii în echipă, în afara şedinţelor de caz organizate de managerii de caz, se organizează periodic sau de câte ori este nevoie şi se documentează reuniuni ale personalului de specialitate care constituie echipa multidisciplinară a CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
    28.6. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea propriilor activităţi, care este utilizată conform legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii informaţiilor cu privire la clienţi.
    28.7. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are obligaţia de a completa fişa de monitorizare a situaţiei copilului, pe care o transmite la SPSPC pentru realizarea bazei de date şi monitorizării situaţiei tuturor copiilor aflaţi în evidenta sistemului de protecţie a copilului.
    28.8. Toţi angajaţii CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi profesioniştii care intervin în activitatea centrului la un moment dat, semnează contracte de confidenţialitate privind informaţiile despre beneficiari.
    28.9. Fondurile alocate de către SPSPC/OPA sunt suficiente pentru îndeplinirea misiunii CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, a prevederilor SMO prezente, inclusiv asigurarea fondurilor necesare pentru comunicarea şi lucrul în echipă multidisciplinară şi interdisciplinară, realizarea camerei cu oglindă dublă, specială pentru vedere unidirecţională, înregistrarea audio-video a interviurilor cu copiii, supervizarea externă a consilierilor, precum şi a oricăror alte activităţi derulate în acord cu legislaţia în vigoare şi nevoile identificate.
    28.10.Coordonatorul CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare de finanţare şi de a superviza utilizarea fondurilor derulate de centru.
    28.11.CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat poate oferi servicii de psihoterapie cu respectarea legislaţiei sistemului de sănătate în vigoare, inclusiv referitoare la autorizarea şi pregătirea psihoterapeuţilor.

    Indicatorii pentru Standardul 28
    (I)28.1. Existenţa documentelor care certifică înfiinţarea şi funcţionarea CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat (hotărâri, autorizaţii, decizii, act constitutiv şi statut, acorduri de funcţionare, convenţii de parteneriat etc.).
    (I)28.2.1. Afişarea misiunii CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat într-un loc vizibil şi accesibil tuturor celor interesaţi.
    (I)28.2.2. Cunoaşterea misiunii de către personal şi de către beneficiari.
    (I)28.3. Existenţa regulamentului de ordine interioară/normelor interne de funcţionare şi cunoaşterea de către toţi angajaţii a prevederilor acestuiaaacestora.
    (I)28.4.1. Numărul şedinţelor administrative cu personalul/lunăaan.
    (I)28.4.2. Conţinutul proceselor verbale.
    (I)28.5. Numărul de reuniuni ale echipei multidisciplinare a CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat /lunăaan. Conţinutul documentat al acestor reuniuni.
    (I)28.6.1. Baza de date a centrului este operaţională.
    (I)28.6.2. CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are un sistem clar de utilizare a bazei de date de către personal în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi asigurarea confidenţialităţii pentru clienţi.
    (I)28.8. Existenţa contractelor de confidenţialitate.
    (I)28.9.-28.10. Bugetul anual al CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.

    Standardul 29
    Planul anual de acţiune
    Centrul de primire în urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi neglijat funcţionează conform unui plan anual de acţiune întocmit pe baza prevederilor standardelor minime obligatorii şi a nevoilor identificate ale beneficiarilor.
    Rezultat
    Copiii şi persoanele importante pentru aceştia beneficiază de servicii de calitate conform nevoilor pe care le au.
    Proceduri de implementare a standardului 29
    29.1. Coordonatorul, împreună cu personalul de specialitate, elaborează planul anual de acţiune pe baza SMO prezente.
    29.2. Planul anual de acţiune este avizat de SPSPC/OPA, care este obligat să monitorizeze punerea în practică a acestuia. Persoana desemnată în acest sens va efectua vizite anunţate şi neanunţate, în mod periodic - cel puţin o dată pe lună, care sunt înregistrate în documentele SPSPC/OPA şi în copie la CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. Se recomandă ca aceste vizite să se facă în general neanunţat. Vizitele anunţate se fac în cazul în care persoana desemnată doreşte să întâlnească anumiţi membri ai personalului, care trebuie înştiinţaţi din timp în legătură cu vizita respectivă.
    29.3. Vizitele implică verificarea tuturor documentelor relevante şi a termenelor limită, precum şi discuţii cu personalul şi cu orice copil care doreşte acest lucru.
    29.4. Persoana desemnată face recomandări, avizate de SPSPC/OPA şi verifică modul de îndeplinire a acestora.
    29.5. Planul anual de acţiune este reevaluat periodic şi revizuit de câte ori este necesar.
    29.6. La sfârşitul fiecărui an, personalul de specialitate elaborează raportul de activitate al CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat pe anul respectiv, care este supervizat de coordonatorul centrului şi transmis la SPSPC/OPA.
    29.7. Raportul anual de activitate al CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este accesibil celor interesaţi, în condiţiile legii.

    Indicatorii pentru Standardul 29
    (I)29.1.1. Existenţa planului anual de acţiune întocmit de coordonator în colaborare cu personalul de specialitate.
    (I)29.1.2. Conţinutul planului anual de acţiune.
    (I)29.2.1. Avizarea planului anual de acţiune de către SPSPC/OPA.
    (I)29.2.2.-29.3. Rapoartele de monitorizare elaborate în urma vizitelor efectuate de către persoana desemnată de SPSPC/OPA.
    (I)29.4. Gradul de îndeplinire a recomandărilor formulate de persoana desemnată de furnizorul de servicii.
    (I)29.5. Numărul de revizuiri ale planului anual de acţiuneaan.
    (I)29.6. Existenţa raportului de activitate al CPU pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat la sfârşitul fiecărui an, având semnătura coordonatorului. Raportul se află la nivelul centrului şi la SPSPC/OPA.
    (I)29.7. Modalitatea de informare a celor interesaţi în ceea ce priveşte conţinutul raportului anual de activitate.

                                       -------------


Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook