Inapoi la Cautare

ORDIN 544 /2004


privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (20.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 30 lit. a) şi ale art. 37 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (1) lit. e) şi ale art. 30 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenţa medicală nr. OB.5.211/2004,
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplică în cazul cabinetelor medicale care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
    ART. 3
    Directia generală asistenţa medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii, Directia acreditare şi Directia norme de contractare şi relatii cu furnizorii - marketing din cadrul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, precum şi casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurari de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti şi Casa de Asigurari de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                              Ministrul sănătăţii,
                                 Ovidiu Brinzan
    Bucureşti, 6 mai 2004.
    Nr. 544.
    ANEXA
                               NORME METODOLOGICE
              de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale
    CAP. I
    Comisiile de acreditare a cabinetelor medicale
    ART. 1
    (1) În procesul de acreditare a cabinetelor medicale intra numai cabinetele medicale care funcţionează în circuit deschis, înregistrate în registrul unic al cabinetelor medicale, şi care sunt organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2001, cu modificările ulterioare.
    (2) Punctele de lucru ale cabinetelor medicale se acrediteaza conform standardelor şi metodologiei aplicate cabinetelor medicale.
    (3) În prezentele norme metodologice, casele de asigurări de sănătate judetene, Casa de Asigurari de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa de Asigurari de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti, precum şi Casa de Asigurari de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt denumite case de asigurări de sănătate.
    (4) În prezentele norme metodologice, comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucureşti, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul armatei, ordinii publice, sigurantei naţionale şi autorităţii judecătorești şi Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt denumite comisii de acreditare a cabinetelor medicale.
    ART. 2
    Acreditarea cabinetelor medicale se face de către comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv de către Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucureşti, în functie de judeţul unde se afla cabinetul medical.
    ART. 3
    Casa de Asigurari de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti, precum şi Casa de Asigurari de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului îşi organizeaza comisii de acreditare proprii pentru a evalua numai cabinetele medicale aflate în contract exclusiv cu aceste case de asigurări.
    ART. 4
    Pentru cabinetele medicale care doresc sa incheie contracte de furnizare de servicii cu mai multe case de asigurări de sănătate sau sunt deja acreditate prin comisiile judetene de acreditare, Casa de Asigurari de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti şi, respectiv, Casa de Asigurari de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului iau în considerare acreditarile emise de comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale şi Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucureşti.
    ART. 5
    Casele de asigurări de sănătate judetene, în caz ca doresc sa incheie contracte cu cabinete medicale din alt judet, vor lua în considerare acreditarile emise de comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv de Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucureşti, din judeţul în care se afla cabinetul medical.
    ART. 6
    Subcomisia Naţionala de Acreditare a Cabinetelor Medicale este infiintata în baza deciziei comune a presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România şi a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România, ca parte a Comisiei Naţionale de Acreditare în Sistemul Asigurarilor de Sănătate.
    ART. 7
    Comisiile judetene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a municipiului Bucureşti, Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul armatei, ordinii publice, sigurantei naţionale şi autorităţii judecătorești, respectiv Comisia de acreditare a cabinetelor medicale din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, sunt înfiinţate în baza deciziei presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, a presedintelui Colegiului Medicilor din România, a presedintelui Colegiului Farmacistilor din România şi a presedintelui Ordinului Asistentilor Medicali din România şi sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Acreditare a Cabinetelor Medicale, denumita în continuare SCNACM.
    CAP. II
    Etapele procesului de acreditare
    ART. 8
    În vederea acreditarii sunt parcurse urmatoarele etape:
    a) cabinetul medical care solicită acreditarea face o cerere, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, adresata comisiilor de acreditare prevăzute la art. 7;
    b) comisiile de acreditare a cabinetelor medicale desemneaza prin dispozitii scrise, al caror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care viziteaza cabinetul medical pentru a constata în ce măsura acesta corespunde standardelor de acreditare stabilite de SCNACM;
    c) rezultatul evaluării este consemnat într-un raport de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care are atasata grila de scoruri corespondente standardelor, completata de către evaluatori, conform scalei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, grila de scor care se depune la serviciul/compartimentul care se ocupa cu acreditarea cabinetelor medicale din cadrul caselor de asigurări de sănătate;
    d) în cadrul serviciului/compartimentului care se ocupa cu acreditarea cabinetelor medicale din cadrul fiecarei case de asigurări de sănătate se agrega scorurile din grila de scor conform regulilor de agregare stabilite de SCNACM şi se întocmeşte fisa de evaluare sintetica aprobata de aceasta;
    e) fisa de evaluare sintetica (primita sub semnatura de la persoana care a elaborat-o), având anexata cererea de acreditare (al carei numar corespunde cu numărul vizitei de evaluare, precum şi cu cel al fisei de evaluare sintetica), este analizata de către o comisie de acreditare a cabinetelor medicale dintre cele menţionate la art. 7, iar aceasta comisie emite certificatul de acreditare a cabinetului medical (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice) sau, după caz, certificatul de acreditare provizorie (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice), respectiv notificarea de neacreditare (al carei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice).
    CAP. III
    Evaluarea cabinetului medical
    ART. 9
    Persoanele desemnate sa evalueze cabinetul medical, denumite în continuare evaluatori, trebuie să indeplineasca urmatoarele cerinţe în mod cumulativ:
    a) să fie angajaţi ai caselor de asigurări de sănătate, însă nu în cadrul serviciului audit al acesteia;
    b) să fie medici sau asistenti medicali;
    c) să aibă experienta de lucru în sistemul sanitar de minimum 2 ani;
    d) sa nu lucreze şi sa nu faca parte din conducerea vreunui cabinet medical;
    e) să se angajeze în scris, printr-o declaratie de compatibilitate al carei model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, pentru a se evita conflictele de interese.
    ART. 10
    Evaluatorii sunt raspunzatori de evaluarea corecta şi de pastrarea confidentialitatii datelor, în caz contrar fiind pasibili de sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea comisiei de acreditare a cabinetelor medicale care a constatat incorectitudinea.
    ART. 11
    Evaluatorii primesc din partea comisiei de acreditare a cabinetelor medicale unde s-a depus cererea de acreditare de către cabinetul medical o dispoziţie pentru vizita de evaluare a acestuia (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice).
    ART. 12
    Vizita de evaluare a cabinetului medical se desfăşoară astfel:
    a) conform unei programari stabilite cu respectivul cabinet medical, nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii de acreditare de către acesta;
    b) programarea vizitelor de evaluare se va face de preferinta în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cat mai eficient;
    c) vizitele de evaluare au loc numai în zilele lucratoare;
    d) evaluatorii sunt desemnaţi din cadrul casei de asigurări de sănătate de către preşedintele-director general al acesteia;
    e) evaluatorii au o copie de pe cererea de acreditare depusa de cabinetul medical şi completeaza pe parcursul vizitei o grila de scor corespondenta standardelor, conform scalei de evaluare;
    f) reprezentantul legal al cabinetului medical contrasemnează un raport de evaluare (anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice) care are atasata grila de scor;
    g) orice ştersături pe documentele completate în cursul evaluării trebuie semnate de evaluator şi de reprezentantul legal al cabinetului medical pentru a fi luate în considerare;
    h) grilele de scor nu conţin date de identificare directa a cabinetului medical (nume, adresa), ci numai un numar care este numărul vizitei de evaluare;
    i) serviciul/compartimentul care se ocupa de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurări de sănătate tine un registru la care are acces numai seful acestuia şi în care sunt consemnate cererile de acreditare, precum şi numărul vizitei de evaluare aferente;
    j) după vizita de evaluare evaluatorul preda raportul de evaluare împreună cu grila de scor, sub semnatura, persoanei din cadrul casei de asigurări de sănătate, desemnata pentru agregarea datelor.
    CAP. IV
    Elaborarea fisei de evaluare sintetica
    ART. 13
    Fisa de evaluare sintetica se alcatuieste prin agregarea datelor rezultate din vizita de evaluare, la nivelul serviciului/compartimentului care se ocupa de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurări de sănătate.
    ART. 14
    Personalul care efectueaza agregarea datelor este desemnat de directorul general al casei de asigurări de sănătate respective şi trebuie să indeplineasca urmatoarele cerinţe în mod cumulativ:
    a) să fie angajat al casei de asigurări;
    b) sa nu aiba părţi sociale, sa nu lucreze nici el şi nici rudele ori afinii lui până la gradul al doilea inclusiv la cabinete medicale;
    c) sa nu mai indeplineasca nici un fel de alte activităţi în cadrul procesului de acreditare a cabinetelor medicale;
    d) sa completeze pe propria raspundere o declaratie de compatibilitate, în care se menţionează că este responsabil de prelucrarea în condiţii de confidentialitate a datelor primite de la evaluatori sub semnatura, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    ART. 15
    Agregarea datelor se efectueaza conform regulilor de agregare aprobate de SCNACM şi puse în aplicare de serviciul/compartimentul care se ocupa de cabinetele medicale din cadrul casei de asigurări de sănătate, în urma careia se întocmeşte fisa de evaluare sintetica ce se inainteaza sub semnatura secretarului comisiei de acreditare a cabinetelor medicale.
    ART. 16
    Agregarea datelor se face potrivit unui algoritm elaborat de Directia acreditare din cadrul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, respectand cerinţele de mai jos:
    a) prelucrarea datelor se face în programul Excel;
    b) pentru fiecare vizita de evaluare exista un fisier separat;
    c) persoana care agrega datele va pastra fiecare agregare a datelor corespunzătoare evaluării unui cabinet medical, sub forma unui fisier electronic având ca element de identificare numărul vizitei de evaluare;
    d) fisierele cu fiecare agregare vor fi pastrate şi pe suport hartie;
    e) identificarea fiselor de evaluare se face după numărul vizitei, care este singurul element de identificare.
    CAP. V
    Decizia de acreditare
    ART. 17
    Decizia de acreditare este ultima etapa a procesului de acreditare. Pe baza acesteia comisia de acreditare a cabinetelor medicale emite certificatul de acreditare sau, după caz, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare.
    ART. 18
    Decizia de acreditare se ia de către comisia de acreditare a cabinetelor medicale în urma analizei fisei de evaluare sintetica, conform regulilor prevăzute la art. 19-32.
    ART. 19
    Cabinetul medical se acrediteaza, primind documentul aferent (anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice), numai dacă la toate grupele de standarde, precum şi la standardele independente din fisa de evaluare sintetica nota obtinuta este 5.
    ART. 20
    Cabinetul medical se acrediteaza provizoriu pe o perioadă de 6 luni, primind documentul aferent (anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice), dacă a obţinut la toate standardele independente nota 5 şi la fiecare dintre grupele de standarde (de la I la VI) cel puţin nota 4.
    ART. 21
    La primirea acreditarii provizorii reprezentantul legal al cabinetului medical poate solicita o noua vizita de evaluare la o dată care nu va depăşi data de expirare a acreditarii provizorii.
    ART. 22
    Dacă se constata în urma celei de-a doua vizite de evaluare ca respectivul cabinet medical nu a facut remedierile necesare pentru a satisface standardele, în perioada de acreditare provizorie, cabinetul medical nu se acrediteaza, primind notificare de neacreditare. Acreditarea provizorie inceteaza cu data zilei urmatoare emiterii notificarii de neacreditare.
    ART. 23
    Acreditarea provizorie nu poate fi urmata de o alta acreditare provizorie.
    ART. 24
    Cabinetul medical nu se acrediteaza dacă nu sunt indeplinite condiţiile menţionate la art. 19, 20 şi 22, caz în care acesta primeste o notificare scrisa (anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice) din partea comisiei de acreditare a cabinetelor medicale, prin care se comunică motivele neacreditarii (standardele neindeplinite), precum şi faptul ca respectivul cabinet medical nu poate fi evaluat mai devreme de 3 luni de la data notificarii neacreditarii.
    ART. 25
    În urma deciziei privind acreditarea, atât certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, cat şi notificarile de neacreditare se transmit în original, prin scrisoare recomandata, cabinetului medical şi în copie, în aceeasi zi, serviciului contractare al casei de asigurări de sănătate reprezentate în comisia de acreditare respectiva.
    ART. 26
    Certificatele de acreditare, certificatele de acreditare provizorie, precum şi notificarile de neacreditare, emise de comisiile de acreditare a cabinetelor medicale, sunt valabile din ziua urmatoare datei emiterii acestora şi anulează acreditarea curenta sau acreditarea provizorie curenta, emisa pentru cabinetul medical respectiv, după caz.
    ART. 27
    În vederea luării deciziei de acreditare, comisiile de acreditare a cabinetelor medicale urmeaza procedura de mai jos:
    a) analizeaza fisa de evaluare sintetica şi pe baza ei emit certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz;
    b) identifica respectivul cabinet medical pentru care se elibereaza certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie, respectiv notificarea de neacreditare, după caz.
    ART. 28
    Acreditarea se acordă pentru o perioadă de maximum 2 ani, fără de a depăşi termenul de valabilitate a unui document în baza caruia s-a facut acreditarea.
    ART. 29
    Acreditarea provizorie se acordă pentru o perioadă de maximum 6 luni, fără a depăşi termenul de valabilitate a unui document în baza caruia s-a facut acreditarea.
    ART. 30
    În situaţia în care, ulterior evaluării, exista o sesizare scrisa către comisia de acreditare a cabinetelor medicale, însă nu anonima, prin care se semnaleaza ca cel puţin unul dintre standardele de acreditare nu mai este indeplinit de către un cabinet medical, se face o verificare de către comisia de acreditare a cabinetelor medicale respectiva (printr-o vizita de evaluare, în termen de 7 zile lucratoare), desemnandu-se alti evaluatori decat cei care au efectuat evaluarea initiala. În urma noii evaluari se emite o noua decizie de acreditare, acreditare provizorie sau notificare de neacreditare, care corespunde situaţiei prezente. Refuzul cabinetului medical de a primi vizita de evaluare în situaţia mentionata mai sus duce la emiterea unei notificari de neacreditare de către comisia de acreditare a cabinetelor medicale.
    ART. 31
    Comisiile de acreditare a cabinetelor medicale păstrează un dosar pentru fiecare cabinet medical care a solicitat acreditarea şi care contine urmatoarele documente:
    - cerere de acreditare depusa de cabinetul medical;
    - dispoziţie pentru vizita de evaluare;
    - raport de evaluare;
    - grila de scor;
    - fisa de evaluare sintetica;
    - copie de pe autorizatia sanitara de functionare eliberata de directia de sănătate publică sau declaratie pe propria raspundere pentru cabinetele de medicina de familie;
    - copii de pe autorizatiile de libera practica ale medicilor, asistentilor medicali şi celuilalt personal de specialitate din cabinetul medical;
    - copie de pe certificatul de acreditare, certificatul de acreditare provizorie sau notificarea de neacreditare, după caz.
    ART. 32
    Casele de asigurări de sănătate pot incheia contracte de furnizare de servicii numai cu cabinete medicale acreditate; contractul de furnizare de servicii nu poate depăşi durata acreditarii.
    CAP. VI
    Procedura de contestare
    ART. 33
    Cabinetele medicale pot contesta acreditarea provizorie sau notificarea de neacreditare emisa de comisiile de acreditare a cabinetelor medicale prevăzute la art. 7, la SCNACM. Contestaţiile trimise de cabinetele medicale la SCNACM vor fi insotite de o copie a acreditarii provizorii, cu menţionarea motivelor pentru care furnizorul a obţinut numai acreditare provizorie, respectiv de o copie a notificarii de neacreditare.
    ART. 34
    SCNACM va lua o decizie care va fi comunicata cabinetului medical şi comisiei de acreditare a cabinetelor medicale a carei decizie a fost contestata, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval SCNACM ia toate masurile în vederea solutionarii contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le considera necesare şi prin investigatii la faţa locului, dacă este cazul.
    ANEXA 1
    la normele metodologice

                              Domnule Presedinte,

    Subsemnatul ............................, reprezentant legal al cabinetului
  medical .............., aflat la adresa: str. .................... nr. .....,
  localitatea ........, judeţul ......., cod fiscal ......., telefon .........,
  solicit acreditarea cabinetului medical sus-numit/punctului de lucru ........
  al cabinetului medical ................, situat la adresa ..................,
  localitatea ............., pentru a intră în relaţie contractuala cu Casa de
  Asigurari de Sănătate a Judeţului .............. .
    Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorilor desemnaţi de Comisia jude-
  teana de acreditare a cabinetelor medicale informaţiile şi documentele nece-
  sare evaluării cabinetului medical/punctului de lucru, precum şi acces liber
  în spatiile acestuia.
    Cabinetul medical are urmatoarele spatii: .................................
  ......................................................................,
  în suprafaţa totala de .......... mp .
    Cabinetul are urmatoarele puncte de lucru: ................................
  .................................................................... .
    Cabinetul medical are ca titular pe ..................................... .
    În punctul de lucru al cabinetului medical îşi desfăşoară activitatea ca
  titular ................., care se legitimeaza cu BI/CI seria ........... nr.
  ............ şi are contractul individual de muncă nr. ...........*1) .
    În cabinetul medical lucreaza urmatoarele persoane:
  .........., în functia de ........, conform Contractului individual
  de muncă nr. .............;
  .........., în functia de ........, conform Contractului individual
  de muncă nr. .............;
  .........., în functia de ........, conform Contractului individual
  de muncă nr. .............;
  .........., în functia de ........, conform Contractului individual
  de muncă nr. .............;
  .........., în functia de ........, conform Contractului individual
  de muncă nr. .............;
  .........., în functia de ........, conform Contractului individual
  de muncă nr. .............;
  .........., în functia de ........, conform Contractului individual
  de muncă nr. ............ .

    Data ........... Semnatura
                                                                 ..............

    Domnului presedinte al Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale
    a judeţului ............. .

    NOTĂ:
  Spatiile punctate se completeaza cu majuscule, iar spatiile libere se bareaza.
________
  *1) Cu excepţia cazului în care exista un singur medic titular şi nu are
      contract individual de muncă.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

  Nr. .................
  Data ................
  Judeţul .............

    COMISIA JUDETEANA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE


                                   DISPOZIŢIE
    pentru vizita de evaluare a cabinetelor medicale în vederea acreditarii
                  în sistemul asigurarilor sociale de sănătate

    Se numeste domnul/doamna .........................., care se legitimeaza
  cu BI/CI seria ..... nr. ..........., şi domnul/doamna .....................,
  care se legitimeaza cu BI/CI seria .... nr. ........, pentru a efectua vizita
  de evaluare nr. ....... la cabinetul medical/punctul de lucru ............ al
  cabinetului medical ..........., cu adresa: ...................., localitatea
  ..........., la data ............. . Au primit în acest scop grila de scor nr.
  .......... .


                                    Presedinte,
                                    ..........

  Am luat cunoştinţa.
  Evaluator,
  ............

  Am luat cunoştinţa.
  Evaluator,
  ............

    ANEXA 3
    la normele metodologice

  COMISIA JUDETEANA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE

                               RAPORT DE EVALUARE
    Subsemnatul/Subsemnata ......................., evaluator al Comisiei de
  acreditare a cabinetelor medicale a judeţului ..........., şi subsemnatul/
  subsemnata ....................., evaluator al Comisiei de acreditare a
  cabinetelor medicale a judeţului ............., desemnaţi prin dispoziţia de
  evaluare nr. .............. sa efectuam vizita de evaluare nr. .............,
  am efectuat aceasta vizita la adresa indicată, la data ................ şi am
  completat grila de scor nr. ........., aferenta dispozitiei pentru vizita de
  evaluare. Evaluarea a fost efectuata în prezenta conducătorului cabinetului
  medical/punctului de lucru, domnul/doamna .................., iar rezultatele
  acesteia sunt consemnate în grila de scor nr. ........... atasata la prezentul
  raport de evaluare.

    Conducator al cabinetului medical/punctului de lucru ........ al cabinetului
    medical,

    Semnatura ...........
    Stampila cabinetului medical/punctului de lucru ...........

                                                       Evaluator ...............
                                                       Semnatura ...............
                                                       Evaluator ...............
                                                       Semnatura ...............
                                                       Data ...............

    ANEXA 4
    la normele metodologice
                               SCALA DE EVALUARE
                    pentru acreditarea cabinetelor medicale

 ┌────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────┐
 │ Cod │ Caracter │ Interpretare │ Scor │
 ├────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┤
 │ L │ Logica │ da/nu │ 5/1 │
 ├────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┤
 │ C │ Cantitativa │ 100% │ 5 │
 ├────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 90-99% │ 4 │
 ├────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 70-89% │ 3 │
 ├────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ 50-69% │ 2 │
 ├────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────┤
 │ │ │ mai puţin de 50% │ 1 │
 └────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────┘

    ANEXA 5
    la normele metodologice

  COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ...................

                            CERTIFICAT DE ACREDITARE

    Cabinetul medical ....................................../
    Punctul de lucru .................... al cabinetului medical .............,
  cu adresa: judeţul (sectorul) ................., localitatea ...............,
  str. ..................... nr. ...., cu autorizatia de functionare nr. .....
  din ................, emisa de ......................., este acreditat până
  la data de ......................

    Data ...................

                                   Presedinte
                               ..................

    ANEXA 6
    la normele metodologice

  COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ................

                      CERTIFICAT DE ACREDITARE PROVIZORIE

    Cabinetul medical ......................................./
    Punctul de lucru .................................. al cabinetului medical
  ............................., cu adresa: judeţul (sectorul) ..............,
  localitatea ..................., str. ......................... nr. .......,
  cu autorizatia de functionare nr. ..... din ................, emisa de
  .................., este acreditat provizoriu până la data de ..............

    Data ...................

                                   Presedinte
                               ..................

    ANEXA 7
    la normele metodologice

  COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ...................

                           NOTIFICARE DE NEACREDITARE

    Comisia de acreditare a cabinetelor medicale a judeţului ................a
  analizat fisa de evaluare sintetica aferenta vizitei de evaluare nr. ......,
  incheiata în urma vizitei de evaluare efectuate la data de ................,
  referitoare la cabinetul medical/punctul de lucru ..........................
  al cabinetului medical ................., cu adresa .......................,
  având ca reprezentant legal pe ............., şi a hotarat sa emita prezenta
  notificare de neacreditare pentru ca acest cabinet medical/punct de lucru nu
  a indeplinit în măsura adecvata standardele pentru acreditare, după cum
  urmeaza*1) :
  ............................................................................
  ............................................................................
    Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunoştinţa cabinetului
  medical/punctului de lucru prin scrisoare recomandata şi casei de asigurări
  de sănătate. Cabinetul medical/punctul de lucru poate face contestaţie
  împotriva prezentei notificari de neacreditare la Subcomisia Naţionala de
  Acreditare a Cabinetelor Medicale, mentionand motivele pentru care nu este de
  acord cu prezenta notificare de neacreditare. Cabinetul medical/punctul de
  lucru poate fi evaluat la cerere după 90 de zile de la emiterea prezentei
  notificari.

           Preşedintele Comisiei de acreditare a cabinetelor medicale
                        a judeţului ...................
         ..............................................................

  Data ............
_________
  *1) Se menţionează standardele sau grupele de standarde neindeplinite de
      cabinetul medical/punctul de lucru.

    ANEXA 8
    la normele metodologice

  COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI .................

                         DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................,
  angajat/angajata al/a casei de asigurări de sănătate a judeţului ...........,
  propus/propusa ca evaluator pentru acreditarea cabinetelor medicale,
  cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaratii,
  declar pe propria răspundere că indeplinesc toate condiţiile prevăzute de
  art. 9 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor
  medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 544/2004. Ma oblig
  sa solicit încetarea calităţii de evaluator pentru acreditarea cabinetelor
  medicale în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt satisfacute.

                                                              Semnatura
                                                        .......................

  Data ...............

    ANEXA 9
    la normele metodologice

  COMISIA DE ACREDITARE A CABINETELOR MEDICALE A JUDETULUI ....................

             DECLARATIE DE COMPATIBILITATE PENTRU AGREGAREA DATELOR

    Subsemnatul/Subsemnata ...................................................,
  angajat/angajata al/a casei de asigurări de sănătate a judeţului ...........,
  propus/propusa pentru a efectua agregarea datelor şi a elabora fisa de
  evaluare sintetica în cadrul procesului de acreditare a cabinetelor medicale,
  cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal, privind falsul în declaratii,
  declar pe propria răspundere că indeplinesc toate condiţiile prevăzute de
  art. 14 din Normele metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor
  medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 544/2004. Ma oblig
  sa solicit încetarea activităţii ca persoana desemnata pentru a efectua
  agregarea datelor în cadrul acreditarii cabinetelor medicale în cazul în care
  condiţiile de mai sus nu mai sunt satisfacute şi sa pastrez confidentialitatea
  datelor şi a formatului de agregare.

                                                                  Semnatura
                                                              ..................

    Data ..............

                                     ------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.