Inapoi la Cautare

ORDIN 471 /1990


pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 22.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (22.09.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      În temeiul prevederilor Decretului nr. 12/1989 privind înfiinţarea Ministerului Culturii, pentru asigurarea unui cadru legal organizării şi desfăşurării spectacolelor, concertelor, altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, pentru reglementarea modului de contractare şi colaborare în relaţiile organizatorilor de manifestări artistice şi distractive cu artiştii şi formatiile artistice aparţinînd tuturor genurilor interpretative, se dispun următoarele:
    1. Se aprobă Normele cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare. Acestea fac parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare de la data de 15 octombrie 1990, data la care Normele cu privire la organizarea manifestărilor şi programelor artistice, precum şi a programelor de discoteca, aprobate prin dispoziţiile fostului C.C.E.S. nr. 523 şi 524/15.XII.1985, ca şi alte reglementări contrare, se abroga.
    3. Direcţia generală economică, organizare, dezvoltare va comunică prezentul ordin: Ministerului Comerţului şi Turismului, Ministerului Învăţămîntului şi Ştiinţei, Radioteleviziunii Române, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, uniunilor, asociaţiilor, ligilor, societăţilor cu profil cultural artistic, "ROMSTAR" din cadrul I.C.E. "ARTEXIM", Centrului de perfecţionare a personalului din cultura şi arta, de pregătire postliceala şi postuniversitară din subordinea Ministerului Culturii, direcţiilor specializate şi oficiului juridic din Ministerul Culturii, precum şi altor organisme centrale, instituţii şi unităţi economice interesate.
    Ministerul Culturii va lua măsuri, în acelaşi timp, pentru publicarea prezentului ordin, precum şi a normelor care fac parte integrantă din acesta, în Monitorul Oficial.
         Ministrul culturii AVIZAM FAVORABIL
          Andrei Plesu Ministrul finanţelor
                                        Theodor Stolojan
                        NORME
cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare
    ART. 1
    Au dreptul sa organizeze spectacole, concerte, programe de discoteca şi alte activităţi artistice şi distractive (denumite în continuare activităţi artistice şi distractive) cu percepere de tarife de intrare:
    - teatrele, instituţiile muzicale, formatiile folclorice şi ansamblurile artistice profesioniste, Circul de stat;
    - "ROMSTAR" din cadrul I.C.E. "ARTEXIM" şi alte unităţi specializate din subordinea Ministerului Culturii;
    - casele de cultura, cluburile, căminele culturale, centrele judeţene pentru conservarea traditiei şi creatiei populare, precum şi şcolile de arta şi meserii;
    - Radioteleviziunea Română;
    - instituţiile de învăţămînt artistic de toate gradele;
    - unităţile specializate din reţeaua comercială a Ministerului Comerţului şi Turismului (hoteluri, baruri, restaurante).
    ART. 2
    Au dreptul, de asemenea, sa organizeze activităţi artistice şi distractive, cu percepere de tarife de intrare, uniunile, asociaţiile, ligile şi societăţile cu profil cultural-artistic înfiinţate în condiţiile legii, unităţile de natura celor de la art. 1 cu caracter particular, agenţiile private de impresariat artistic, alte persoane fizice sau juridice autorizate; categoria persoanelor fizice sau juridice autorizate include şi interpreţii individuali sau grupurile de interpreţi, cu specificitate distinctă, constituite din papusari, marionetisti, artişti de circ.
    ART. 3
    Unităţile specializate din reţeaua comercială a Ministerului Comerţului şi Turismului pot organiza activităţi distractiv-artistice specifice (programe de divertisment, muzicale, muzical-coregrafice, discoteci), numai în clădirile proprii prevăzute cu spaţii destinate acestui scop (hoteluri, baruri, restaurante).
    ART. 4
    Organizatorii activităţilor artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, de natura celor la care se referă prezentele norme, răspund de pregătirea şi desfăşurarea acestora sub semnul calităţii, după criterii profesionale de specialitate.
    ART. 5
    Organizatorii de activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare precizati la art. 2 au obligaţia sa înregistreze, pentru fiecare activitate artistică şi distractiva în parte, la organele fiscale pe teritoriul cărora îşi au sediul - în cazul persoanelor fizice, domiciliul -, contractele încheiate cu salariaţii şi colaboratorii artistici, tehnici sau cu alte contribuţii la realizarea programelor. De asemenea, organizatorii de la art. 2 percep tarife de intrare, pe bază de bilete tipărite, cu aprobarea organelor fiscale pe teritoriul cărora îşi au sediul sau domiciliul, vizate, după tipărire, de aceste organe. Obligaţia înregistrării, la organele fiscale pe teritoriul cărora îşi au sediul sau domiciliul, a contractelor încheiate cu salariaţii şi colaboratorii artistici, tehnici sau cu alte contribuţii la realizarea activităţilor artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare o au şi organizatorii menţionaţi la art. 1 din prezentele norme.
    ART. 6
    Fără excepţie, organizatorii de activităţi artistice şi distractive, la care se percep tarife de intrare, au obligaţia ca premergător trecerii la popularizarea şi desfăşurarea efectivă a acestora, în regim de turneu sau numai în localităţile de reşedinţa, să prezinte inspectoratelor judeţene de cultura, spre luare în evidenta, itinerariile cuprinzînd localităţile (localitatea), sălile (sala) şi datele (data) la care vor avea loc reprezentatiile.
    Anunţurile efectuate prin mijloacele mass-media, afisele, programele de sala, alte procedee de reclama folosite pentru popularizarea activităţilor artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare vor trebui, obligatoriu, sa includă antetul sub care îşi desfăşoară activitatea organizatorii, în cazul instituţiilor menţionate la art. 1, denumirea cu care s-au înregistrat juridic şi sub care au fost autorizaţi sa funcţioneze, în cazul organizatorilor la care se referă art. 2 din prezentele norme.
    Prevederile acestui articol se aplică şi în cazul activităţilor artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, care se prezintă (desfăşoară) în municipiul Bucureşti, indiferent de subordonarea sau statutul organizatorilor menţionaţi în art. 1 şi 2 ale prezentelor norme.
    ART. 7
    La susţinerea activităţilor artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, iniţiate de instituţiile culturale şi celelalte unităţi de stat menţionate la art. 1 şi de organizatorii precizati la art. 2 din prezentele norme, pot colabora, cu plata, în condiţiile şi pe baza reglementărilor în vigoare, următoarele categorii de artişti şi specialişti în domeniul artei interpretative:
    a) interpreţi profesionisti încadraţi pe posturi de specialitate artistică în teatre sau instituţii muzicale ori în alte unităţi, indiferent de profilul şi subordonarea acestora;
    b) artişti liber profesionisti, posesori de atestate, eliberate de Comisia centrala de atestări de pe lîngă Ministerul Culturii, care au dreptul la exercitarea acestei profesii în diferite specialităţi interpretative;
    c) cadre didactice din unităţile de învăţămînt artistic de toate gradele şi de la şcolile de arta şi meserii, studenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior artistic, precum şi pensionari care au ocupat posturi de specialitate artistică în teatre şi instituţii muzicale.
    ART. 8
    Organizatorii de activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, care utilizează colaboratori cu plata, vor încheia contracte de colaborare după modelul anexat, direct cu colaboratorii prevăzuţi la art. 7 din prezentele norme; contractele devin valabile numai după ce au fost înregistrate de către aceştia la organele fiscale, potrivit art. 5.
    ART. 9
    Instituţiile profesioniste de spectacole şi concerte, casele de cultura, căminele culturale, cluburile, centrele pentru conservarea traditiei şi creatiei populare, precum şi şcolile de arta şi meserii din reţeaua sistemului de stat, vor putea presta servicii artistice pentru agenţi economici (de stat sau particulari), cît şi pentru populaţie (programe muzicale susţinute de formaţii şi interpreţi individuali, programe de divertisment de diferite genuri interpretative etc.), în condiţiile prevederilor prezentelor norme şi pe bază de contracte de prestări servicii încheiate cu beneficiarii.
    ART. 10
    Pentru prestările de servicii efectuate de unităţile prevăzute la articolul precedent, tariful se va stabili pe bază de deviz (antecalculatie), care va cuprinde: cheltuielile directe (salariile personalului, impozitul pe fondul de salarizare şi cote de asigurări sociale, plata colaboratorilor utilizaţi, materialele, combustibilul şi energia consumate, cheltuielile de deplasare etc.), o cota de regie de cel puţin 100% calculată asupra cheltuielilor cu salariile, precum şi un beneficiu de 5% care se aplică la totalul cheltuielilor cuprinse în deviz.
    Instituţiile prestatoare de servicii vor remite beneficiarilor devizul pentru a fi analizat şi acceptat. După primirea acordului respectiv, devizul semnat de ambele părţi constituie temeiul legal al tarifului prestaţiei.
    ART. 11
    Remunerarea colaboratorilor, inclusiv a celor utilizaţi pentru susţinerea programelor artistice şi de orchestra din discoteci, baruri şi restaurante, se face în funcţie de genul reprezentaţiilor, în raport cu nivelul interpretativ al artiştilor, cu contribuţia adusă la pregătirea şi susţinerea acestora, corespunzător tarifelor stabilite prin Ordinul nr. 375/1990 al Ministerului Culturii, în baza Hotărîrii Guvernului României nr. 263/10.III.1990.
    ART. 12
    Plata remuneraţiilor de colaborare se face direct colaboratorilor de către organizatorii care au încheiat contractele de colaborare.
    În cazul colaborarilor contractate de unităţile cultural-artistice de stat, ca prestări de servicii pentru diferiţi beneficiari, remuneraţiile de colaborare ale artiştilor profesionisti se achită de către organizatori, după cum urmează:
    - unităţii prestatoare de servicii, odată cu celelalte plati cuvenite pentru prestaţia de serviciu, în situaţia cînd artiştii profesionisti colaborează în cadrul obligaţiilor profesionale individuale de muncă stabilite de conducerea unităţii pe baza reglementărilor în vigoare;
    - direct artiştilor profesionisti, în situaţia cînd aceştia au fost contractati nemijlocit de către organizatori.
    ART. 13
    Colaborarile realizate între teatre şi instituţiile muzicale cu personalul artistic al acestora pentru susţinerea de spectacole, concerte, recitaluri etc., cuprinse în planurile repertoriale ale unităţilor respective, precum şi colaborarea personalului artistic al acestor unităţi cu Casa de discuri "Electrecord", Radioteleviziunea Română şi studiourile cinematografice pentru imprimarea de discuri, benzi magnetice, casete video, casete sau pentru turnarea unor filme etc., se realizează corespunzător normelor emise în acest sens de către Ministerul Culturii.
    ART. 14
    Pînă la apariţia unor noi reglementări, organizatorii de activităţi artistice şi distractive au obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare cu privire la tarifele maxime de intrare stipulate în Decretul nr. 295/1983. Cu aceasta precizare, tarifele de intrare la activităţile artistice şi distractive se stabilesc după cum urmează:
    - pentru activităţile artistice şi distractive organizate de instituţiile profesioniste de spectacole şi concerte din sistemul Ministerului Culturii, de către unităţile respective, cu avizul inspectoratelor judeţene de cultura sau al municipiului Bucureşti şi al direcţiei specializate a Ministerului Culturii (în cazul instituţiilor de spectacole şi concerte şi alte unităţi subordonate direct acestuia);
    - pentru activităţile artistice şi distractive organizate de căminele culturale, casele de cultura, cluburile, şcolile de arta şi meserii, centrele judeţene pentru conservarea traditiei şi creatiei populare, de alte instituţii şi aşezăminte culturale, de către acestea, cu avizul inspectoratelor judeţene de cultura sau al municipiului Bucureşti;
    - pentru programele organizate de unităţile specializate din reţeaua comercială şi a Ministerului Comerţului şi Turismului, de către acestea, cu avizul forului tutelar judeţean sau al municipiului Bucureşti;
    - pentru activităţile artistice şi distractive iniţiate de organizatorii menţionaţi la art. 2, de către aceştia, la nivelul tarifelor înscrise pe biletele tipărite, în scopul difuzării, cu aprobarea organelor fiscale pe teritoriul cărora îşi au sediul sau domiciliul.
    ART. 15
    Accesul la activităţile artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, desfăşurate în organizarea instituţiilor menţionate la art. 1, se face numai pe bază de bilete tipizate, care se înregistrează, gestionează, difuzează şi decontează în conformitate cu reglementările legale.
    Tipărirea biletelor de intrare pentru căminele culturale, cluburile, casele de cultura, centrele judeţene pentru conservarea traditiei şi creatiei populare, precum şi şcolile de arta şi meserii, se va face, la comanda inspectoratelor judeţene de cultura sau al municipiului Bucureşti, prin D.P.P.T. (Direcţia pentru presa, publicitate şi tiparituri - fostul I.S.I.A.P., piaţa Presei Libere nr. 1, Bucureşti); celelalte instituţii din cuprinsul art. 1 îşi asigura biletele de intrare prin comenzi proprii adresate aceleiaşi unităţi specializate.
    ART. 16
    Accesul la activităţile artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, desfăşurate sub egida organizatorilor menţionaţi la art. 2, se face, de asemenea, numai pe bază de bilete tipizate. Biletele se tiparesc numai prin Direcţia pentru presa, publicitate şi tiparituri (fostul I.S.I.A.P.), la comanda şi pe cheltuiala organizatorilor, cu înscrierea antetului sub care aceştia funcţionează.
    Comenzile de tipărire se vizează de organele fiscale pe teritoriul cărora organizatorii de la art. 2 îşi au sediul sau domiciliul, după caz, iar biletele tipărite, însoţite de facturile emise de unităţile tipografice, se depun, pentru viza, la aceleaşi organe.
    Numărul şi valoarea biletelor consumate se comunică trimestrial, de către organizatorii de activităţi artistice şi distractive de la art. 2, organelor fiscale care le-au vizat.
    Se interzice folosirea de bilete nevizate de organele fiscale sau pentru încasarea unor sume mai mari decît cele tipărite pe bilet.
    Biletele scoase din uz, ca urmare a încetării activităţii, modificării tarifelor etc., se prezintă de către organizatorul de spectacole la organele financiare, pentru distrugere în prezenta sa.
    ART. 17
    Organizatorii de activităţi artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, nominalizaţi în art. 1 şi 2 din prezentele norme, precum şi cei menţionaţi în Dispoziţia nr. 452/1972, tabelul tarifar nr. VIII, emisă pe baza H.C.M. nr. 632/24 aprilie 1957, capitolul III, secţiunea a III-a, art. 81, vor plati Uniunii compozitorilor remuneraţii de folosinţă pentru utilizarea lucrărilor muzicale româneşti şi străine (a fonogramelor, în cazul discotecilor), cu sau fără texte literare, la tarifele stabilite prin reglementările în vigoare.
    O dată cu plata remuneraţiilor de folosinţă, unităţile respective vor inainta Uniunii compozitorilor şi listele cuprinzînd titlurile lucrărilor interpretate, autorii acestora, precum şi, după caz, autorii textelor literare.
    Din remuneraţiile de folosinţă încasate corespunzător prevederilor acestui articol, Uniunea compozitorilor va vira Uniunii scriitorilor remuneraţiile cuvenite pentru texte literare şi scenarii, după reţinerea unui comision pentru acoperirea cheltuielilor de urmărire şi încasare a acestor remuneraţii.
    Nivelul comisionului se va stabili pe baza unor convenţii anuale încheiate între Uniunea compozitorilor şi Uniunea scriitorilor.
    ART. 18
    Instituţiile profesioniste de spectacole şi celelalte unităţi de la art. 1, precum şi organizatorii de la art. 2, care plătesc remuneraţii de colaborare la activităţile artistice şi distractive la care se percep tarife de intrare, vor retine şi vira operativ impozitele şi taxele cuvenite bugetului statului, calculate potrivit normelor în vigoare.
    ART. 19
    Instituţiile culturale de stat care au în folosinţă sali de spectacole sau spaţii în care se pot desfăşura activităţi artistice şi distractive, la solicitarea altor organizatori decît cei menţionaţi la art. 1, pot pune la dispoziţia acestora, prin închiriere, sălile de spectacole şi spaţiile respective.
    Avîndu-se în vedere nivelul cheltuielilor efectuate de proprietarii salilor/spaţiilor pe durata închirierii acestora (lumina, încălzire, apa, curăţenie, uzura instalaţiilor etc.), cuantumul chiriilor se stabileşte contractual, prin înţelegerea părţilor, între 15-25% din venitul brut realizat de organizatori ca urmare a vinzarii biletelor de intrare.
    Personalul salariat al salilor (spaţiilor închiriate) pus la dispoziţia organizatorilor, în afară programului sau de muncă, se va remunera de către aceştia în conformitate cu reglementările în vigoare.
    Pentru instituţiile culturale de stat de la art. 1 care efectuează turnee sau susţin reprezentaţii artistice în localităţile de reşedinţa în alte sali din proprietatea statului decît cele care le aparţin, cuantumul chiriei se stabileşte, prin înţelegerea părţilor, într-un procent de pînă la 15% din suma bruta a încasărilor realizate.
    În cazul instituţiilor profesioniste de spectacole şi concerte, venitul brut care se ia în calcul la stabilirea chiriei nu cuprinde contravaloarea "timbrului teatral" şi a "timbrului muzical" instituite prin decrete-lege promulgate în anul 1990.
    ART. 20
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage după sine suspendarea reprezentaţiilor (turneelor), discotecilor de către factorii cu atribuţii în acest sens (inspectoratele culturale judeţene sau al municipiului Bucureşti, circumscripţiile financiare teritoriale, organele de stat împuternicite), sancţiuni administrative, contravenţionale şi, după caz penale sau, în situaţia artiştilor liber profesionisti, retragerea atestatelor pentru perioade limitate de timp ori ridicarea definitivă a acestora.
    Contestaţiile privitoare la ridicarea atestatelor se vor inainta inspectoratelor judeţene de cultura sau al Municipiului Bucureşti, care vor referi Comisiei centrale pentru atestarea calităţii de artist liber profesionist, de pe lîngă Ministerul Culturii, asupra oportunităţii măsurilor respective.
    ART. 21
    Prevederile de la art. 20, mai puţin cele care se referă strict la artiştii liber profesionisti, se aplică şi conducătorilor instituţiilor profesioniste de spectacole şi concerte, precum şi ai altor unităţi culturale de stat care organizează sau gazduiesc manifestări artistice cu încălcarea prezentelor norme, precum şi celor care aproba sau facilitează participarea sau plata ilegala a artiştilor care susţin asemenea manifestări.
    Alte dispoziţii
    ART. 22
    Instituţiile profesioniste de spectacole şi concerte, celelalte unităţi de la art. 1, precum şi organizatorii de la art. 2, pot folosi în reprezentaţii şi artişti individuali sau formaţii artistice din străinătate, cu condiţia contractării acestora exclusiv prin intermediul instituţiilor sau agentiilor româneşti autorizate să efectueze servicii în domeniul impresariatului artistic, cu respectarea normelor legale privind plata şi impozitarea onorariilor convenite contractual.
    Schimburile de formaţii artistice între localităţi din zona de frontieră, între oraşe infratite sau judeţe şi localităţi care au relaţii traditionale de colaborare se desfăşoară, de regula, fără perceperea unor taxe de intrare. În cazul în care se percep taxe de intrare, se va proceda corespunzător prevederilor din prezentele norme.
    ART. 23
    Inspectoratele judeţene de cultura şi al municipiului Bucureşti, instituţiile artistice profesioniste, casele de cultura, căminele culturale, cluburile, alte aşezăminte culturale, unităţile din reţeaua comercială sau a Ministerului Comerţului şi Turismului nu vor permite, sub nici un motiv, desfăşurarea, pe teritoriul sau în sediile lor, a spectacolelor, concertelor şi altor activităţi artistice sau distractive care nu sînt organizate corespunzător prevederilor din prezentele norme, indiferent de organizatori şi subordonarea acestora.
    ANEXA 1
                                       Circumscripţia financiară teritorială
                                       ......................................
                                       Înregistrat cu nr. ..... din .........
                                            Semnatura, L.S
                                          ..............
                CONTRACT DE COLABORARE Nr. ......
                     din ...............
    Între unitatea/organizatorul ......................................... cu sediul în localitatea ................., strada ..............., nr. ......, judeţul (sectorul) ........, în calitate de beneficiar, reprezentată/reprezentat prin ......................... funcţia (calitatea) ................, pe de o parte, şi ............, cu domiciliul în localitatea ..........., strada ........... nr. ....., judeţul (sectorul) ............., posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ..., eliberat de .................. la data de ............, cu nr. ........, posesor al atestatului de artist liber profesionist nr. ......, specialitatea ..............., încadrat la .............., cu sediul în localitatea ................., strada .............., nr. ........, judeţul (sectorul) ..........., în funcţia de .............., în calitate de colaborator, a intervenit prezentul contract de colaborare avînd ca obiect^1) ........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
    Pentru realizarea obiectului prezentului contract, colaboratorul se obliga:^2)
    - să se preocupe de pregătirea repertoriului propriu, după criterii profesionale, în condiţii de maxima exigenta interpretativa şi în total consens cu scenariul (programul) convenit cu beneficiarul;
    - prin repertoriul abordat, prin modalităţile interpretative adoptate în reprezentatiile pentru care a fost contractat, să asigure calitatea, profesionalitatea prestaţiei;
    - să fie prezent la locul desfăşurării reprezentatiei cu cel puţin 1/2 ora premergător începerii acesteia;
    - sa accepte modalităţile de reclama pe care beneficiarul le considera eficiente;
    - în caz de forta majoră, sa recurgă la serviciile unor inlocuitori numai cu acordul beneficiarului;
    - în reprezentaţii sa manifeste o conduita onorabila, demna de un reprezentant al specialitatii artistice pe care o practica, să respecte regulamentele de ordine interioară ale salilor în care se va produce, regulile de folosire a spaţiilor, normele de securitate a muncii şi de paza contra incendiilor;
    - în caz de imbolnavire sau în alte situaţii, independente de voinţa sa, care îl fac indisponibil la una sau mai multe reprezentaţii, sa anunţe beneficiarul în timp util pentru a fi înlocuit, urmînd să prezinte acestuia certificat medical sau alte acte de natura sa dovedească incapacitatea sau indisponibilitatea sa de a se prezenta la program;
    - să depună la beneficiar, în timpul derulării contractului de colaborare, atestatul de artist liber profesionist pe care-l deţine;
    - sa nu participe, pe durata contractului, la susţinerea altor programe artistice/reprezentaţii, chiar cu titlu gratuit, fără acordul prealabil al beneficiarului.
    Colaboratorul se mai obliga:^3)
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
    Beneficiarul se obliga:^4)
    - să asigure condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii colaboratorului în perioada contractului, într-un regim de activitate artistică de ...... ore zilnic, din care ......... ore pentru repetitii;
    - sa pună la dispoziţia colaboratorului spaţiile şi dotările necesare pentru ca acesta să-şi poată îndeplini integral obligaţiile asumate;
    - să asigure, pe durata desfăşurării programului, potrivit practicii artistice curente, pauzele şi timpul de odihnă necesar;
    - sa programeze, săptămînal, ziua libera a colaboratorului, avînd în vedere specificul activităţii artistice din unitatea de care a fost contractat, precum şi interesele profesionale, strict legale, ale beneficiarului;
    - sa organizeze, pe cheltuiala sa, cu consultarea colaboratorului, reclama programului artistic (reprezentatiei) susţinut în exclusivitate sau la care contribuie acesta;
    - sa restituie colaboratorului, la expirarea contractului de colaborare, atestatul de artist liber profesionist;
    - pentru perioada de colaborare sa elibereze colaboratorului o adeverinta din care să rezulte durata contractului, precum şi veniturile brute şi nete realizate de către acesta;
    - să efectueze plata drepturilor de colaborare/onorarii (pe reprezentatie, săptămînal, bilunar, lunar - cum se convine) în suma de ........ lei brut, din care beneficiarul va vărsa la bugetul statului impozitul pe venit datorat de colaborator şi stabilit potrivit reglementărilor în vigoare;
    - în legătură cu plata drepturilor de colaborare, beneficiarul îşi mai asuma următoarele obligaţii legate de efectuarea unor remuneraţii suplimentare ocazionale (pentru repetitiile cu public la care se percep taxe de intrare, pentru a doua reprezentatie susţinută în aceeaşi zi, pentru condiţii de desfăşurare speciale, neprevăzute, care pot aparea pe durata colaborării, pentru onorarea unor prime de mare succes la public, cu influenţa asupra creşterii nivelului încasărilor pe parcursul turneelor, în principal etc.)^5).
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
    Beneficiarul se mai obliga: ^6)
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
    Modificarea condiţiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui înainte de termen) poate avea loc numai cu acordul părţilor.
    Nerespectarea prevederilor prezentului contract atrage după sine:
    - în cazul colaboratorului, consecinţele care decurg din reglementările în vigoare;
    - în cazul beneficiarului sau, după caz, al şefului de unitate, suportarea integrală a pagubelor materiale pricinuite prin fapta lor, celelalte consecinţe care rezultă din legislaţia specifică.
    Încheiat în 3 (trei) exemplare, cîte unul pentru fiecare dintre părţi şi al treilea pentru circumscripţia financiară teritorială la care se face înregistrarea contractului.
    Valabil pînă la data de ...................

                 BENEFICIAR, COLABORATOR,
                      Am luat la cunoştinţa,
                    (După caz, şef de unitate)
    NOTĂ:
    Prezentul contract se constituie într-un document cu clauze orientative, care pot fi detaliate, restrînse sau dezvoltate numeric şi adaptate specificului colaborării.
---------------
    ^1) Se înscrie conţinutul colaborării, ca obiect al contractului.
    ^2) Se bareaza ceea ce nu corespunde.
    ^3) Se înscriu obligaţiile specifice asumate.
    ^4) Se bareaza ceea ce nu corespunde.
    ^5) Beneficiarul precizează modul în care se angajează sa procedeze avînd în vedere prevederile clauzei respective.
    ^6) Se înscriu obligaţiile specifice asumate.
                         --------------------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.