Inapoi la Cautare

ORDIN 4626 /2005


privind aprobarea Metodologiei de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (21.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      În conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată,
    având în vedere Adresa nr. 25.769 din 6 iunie 2005 a Institutului Naţional de Statistică privind indicii preţurilor de consum, precum şi formulele de actualizare a preţurilor,
    în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate din bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului, precum şi a Precizărilor privind calculul valoric al acestor documente, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, bibliotecile centrale universitare, Biblioteca Naţională Pedagogică "I. C. Petrescu", instituţiile şi unităţile subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării care au biblioteci vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezenta metodologie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
                     p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
                                 Dumitru Miron,
                                secretar de stat
    Bucureşti, 21 iulie 2005.
    Nr. 4.626
    ANEXA 1
                         METODOLOGIE
              de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori
      deteriorate şi de taxare a serviciilor şi a nerespectării termenelor
                 de restituire a publicaţiilor împrumutate din
                bibliotecile cuprinse în reţeaua învăţământului
    I. Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează modalităţile de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate şi de taxare a serviciilor oferite de către biblioteci.
    ART. 2
    Bibliotecile de drept public din sistemul de învăţământ pot oferi unele servicii stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, în condiţiile legii, cu perceperea unor tarife de la utilizatori, în următoarele situaţii:
    a) prestarea unor servicii speciale, precum: bibliografii la cerere; selectare şi listare a titlurilor din catalogul electronic al bibliotecii, al altor biblioteci; selectare şi listare a titlurilor din baze de date on-line abonate de bibliotecă; cercetări bibliografice din resursele interne ale bibliotecii; cercetări bibliografice din resurse documentare din ţară şi/sau din străinătate; fotocopiere; tipărire la imprimantă; utilizarea calculatoarelor din patrimoniul bibliotecilor; copiere pe dischetă; acces la Internet; închirieri de spaţii pentru expoziţii şi alte activităţi; contravaloarea taxelor poştale impuse de împrumutul bibliotecar intern şi internaţional, diverse formulare şi accesorii etc.;
    b) nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate;
    c) deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor împrumutate.
    ART. 3
    La fixarea cuantumurilor taxelor percepute se ţine cont de interesul instituţiei pentru păstrarea fondului documentar şi a întregului patrimoniu material de care dispune, de valoarea culturală, ştiinţifică şi de achiziţie a documentelor, de costurile prelucrării, conservării, mânuirii şi accesării surselor infodocumentare, de preţul formularelor şi al accesoriilor destinate utilizatorilor.
    ART. 4
    Taxele pentru serviciile speciale vor fi stabilite conform deciziilor fiecărei biblioteci.
    ART. 5
    Pentru nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se va percepe o taxă stabilită anual de bibliotecă şi aplicată gradual, până la 50% din valoarea medie de achiziţie a documentelor de bibliotecă din anul precedent.
    II. Recuperarea documentelor deteriorate, distruse sau pierdute de utilizatori
    ART. 6
    În cazul documentelor uzuale, bunuri culturale comune, se recuperează un exemplar identic cu cel pierdut sau distrus ori o ediţie nouă a aceluiaşi document sau se achită valoarea de inventar a documentului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.
    ART. 7
    În cazul documentelor bunuri culturale comune, din care biblioteca deţine un singur exemplar, recuperarea se face ca şi pentru documentele uzuale, dar sumele vor fi calculate, după caz, la tarif maxim.
    ART. 8
    Documentele rare (cărţi de patrimoniu, ediţii bibliofile, ediţii princeps, cărţi cu autograf, manuscrise de orice fel, hărţi, stampe, cărţi poştale) se recuperează fizic, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric, la preţul pieţei, plus o sumă de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor.
    ART. 9
    Pentru documentele deteriorate prin subliniere, sustragere de pagini sau sub orice altă formă, utilizatorii vor suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a documentelor respective.
    III. Recuperarea de la bibliotecarii-gestionari a documentelor găsite lipsă la inventar
    ART. 10
    Documentele, bunuri culturale comune, găsite lipsă din inventar, se recuperează fizic, prin înlocuirea cu documente identice ori cu ediţii noi ale aceloraşi documente, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.
    ART. 11
    Aplicarea prevederilor art. 6 şi 10 referitoare la actualizarea valorii de inventar a documentelor prin aplicarea coeficientului de inflaţie la zi se face pe baza datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică, prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu un model practic de calcul pe baza indicilor preţurilor de consum.
    ART. 12
    Bunurile culturale de patrimoniu găsite lipsă la inventar se recuperează fizic; în cazul în care acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric la preţul pieţei plus o penalizare de minimum 10% din cost, pe baza hotărârii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor.
    ART. 13
    Recuperarea pagubelor produse prin furt şi constatate la inventarierea colecţiilor uzuale din secţiile cu acces liber la raft sau destinate împrumutului la domiciliu se face la fel ca în cazul lipsurilor constatate la inventar, dar numai după ce s-a aplicat coeficientul anual de 0,3% scădere din totalul fondului de documente inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.
    ART. 14
    Cheltuielile efectuate de bibliotecă pentru recuperarea pagubei produse (taxe poştale, taxe de timbru, formulare tipizate etc.) se suportă de cel care a produs paguba.
    IV. Dispoziţii finale
    ART. 15
    Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor.
    ART. 16
    În fiecare bibliotecă va funcţiona o comisie de evaluare a documentelor, constituită prin decizie a directorului bibliotecii, care va stabili, conform prevederilor prezentei metodologii, tarifele pe care urmează să le achite utilizatorii în fiecare an.
    ART. 17
    În bibliotecile mici, cu 1-2 bibliotecari, comisia se formează cu participarea unor reprezentanţi ai instituţiei tutelare.
    ANEXA 2

                                    PRECIZĂRI
                    privind calculul valoric al documentelor
         pierdute, distruse ori deteriorate, găsite lipsă la inventar,
         pe baza datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică

    Indicii preţurilor de consum şi rata inflaţiei în anii 1971-2003 şi
    decembrie 2004 faţă de decembrie 2003

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ INDICII PRETURILOR DE CONSUM ŞI RATA INFLAŢIEI │
│ ÎN ANII 1971-2003 ŞI DECEMBRIE 2004 FATĂ DE DECEMBRIE 2003 │
│ - an precedent = 100 - │
├───────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┤
│ │ INDICII PRETURILOR DE │ │
│ ANUL │ CONSUM │ RATA INFLATIEI │
│ │ - % - │ - % - │
├───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1971 │ 100,6 │ 0,6 │
│ 1972 │ 100,0 │ 0,0 │
│ 1973 │ 100,7 │ 0,7 │
│ 1974 │ 101,1 │ 1,1 │
│ 1975 │ 100,2 │ 0,2 │
│ 1976 │ 100,6 │ 0,6 │
│ 1977 │ 100,6 │ 0,6 │
│ 1978 │ 101,6 │ 1,6 │
│ 1979 │ 102,0 │ 2,0 │
│ 1980 │ 102,1 │ 2,1 │
│ 1981 │ 103,1 │ 3,1 │
│ 1982 │ 117,8 │ 17,8 │
│ 1983 │ 104,1 │ 4,1 │
│ 1984 │ 101,1 │ 1,1 │
│ 1985 │ 100,8 │ 0,8 │
│ 1986 │ 101,0 │ 1,0 │
│ 1987 │ 100,9 │ 0,9 │
│ 1988 │ 102,2 │ 2,2 │
│ 1989 │ 101,1 │ 1,1 │
│ 1990 │ 105,1 │ 5,1 │
│ 1991 │ 270,2 │ 170,2 │
│ 1992 │ 310,4 │ 210,4 │
│ 1993 │ 356,1 │ 256,1 │
│ 1994 │ 236,7 │ 136,7 │
│ 1995 │ 132,3 │ 32,3 │
│ 1996 │ 138,8 │ 38,8 │
│ 1997 │ 254,8 │ 154,8 │
│ 1998 │ 159,1 │ 59,1 │
│ 1999 │ 145,8 │ 45,8 │
│ 2000 │ 145,7 │ 45,7 │
│ 2001 │ 134,5 │ 34,5 │
│ 2002 │ 122,5 │ 22,5 │
│ 2003 │ 115,3 │ 15,3 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ INDICII PRETURILOR DE │ │
│ ANUL │ CONSUM │ RATA INFLATIEI │
│ │ - % - │ - % - │
├───────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Decembrie 2003/ │ │ │
│ Anul 2003 │ 106,7 │ 6,7 │
│ Decembrie 2004/ │ │ │
│ Decembrie 2003 │ 109,3 │ 9,3 │
└───────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┘

    Pentru actualizarea sumelor de bani folosind indicii preţurilor de
    consum şi rata inflaţiei se utilizează următoarele formule de calcul:

         Suma iniţiala de reactualizat x Indicele preturilor de consum
    A = ──────────────────────────────────────────────────────────────
                                    100

          Suma iniţiala de reactualizat x
            x Rata inflaţiei
    B = ──────────────────────────────────x Suma iniţiala de reactualizat
                              100

    Menţionăm că rezultatele sumelor reactualizate folosind fie indicele
    preţurilor de consum, fie rata inflaţiei, sunt aceleaşi.
    Rata inflaţiei se obţine astfel:
    Rata inflaţiei = Indicele preţurilor de consum - 100


*Font 9*

  TABEL CU INDICII PREŢURILOR
  DE CONSUM RAPORTAŢI LA ANUL 2004 -
  (%)
┌────┬─────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anul│ INDICI │ │ CALCULUL VALORIC AL DOCUMENTELOR DISTRUSE, │
│ │ PRETURI │ │ PIERDUTE ORI GĂSITE LIPSĂ LA INVENTAR │
│ │ DE │ │ │
│ │ CONSUM │ │ │
├────┼─────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1971│ 363.719 │ │Având în vedere adresa nr. 25769/06.06.2005 de la Institutul │
│1972│ 361.550 │ │Naţional de Statistică, care prevede indicii preţurilor de consum, │
│1973│ 361.550 │ │precum şi formulele de actualizare a preţurilor, pentru anul 2005 │
│1974│ 359.037 │ │valoarea documentelor pierdute, distruse ori găsite lipsă la inventar │
│1975│ 355.130 │ │se calculează după cum urmează: │
│1976│ 354.421 │ │ │
│1977│ 352.307 │ │Val. de inventar a document. x indicele preţ de consum raportat la │
│1978│ 350.206 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│1979│ 344.691 │ │ 100 │
│1980│ 337.932 │ │Valoarea de inventar = preţul documentului înregistrat în │
│1981│ 330.982 │ │Registrul inventar │
│1982│ 321.030 │ │Indicele preţurilor de consum raportat la anul 2004 - │
│1983│ 272.521 │ │reprezintă produsul indicilor din anul de apariţie a documentului │
│1984│ 261.788 │ │sau anul în care a fost înregistrat documentul în RI (dacă a fost │
│1985│ 258.939 │ │achiziţionat după anul de operaţie) pâna la anul de referinţă, │
│1986│ 256.884 │ │2004. │
│1987│ 254.341 │ │ <- Aceşti indici se găsesc în tabelul alăturat │
│1988│ 252.072 │ │Exemplu │
│1989│ 246.646 │ │1) o carte din anul 1975, apărută în colecţia BPT, cu valoare de │
│1990│ 243.962 │ │inventar de 5 lei, va costa după cum urmează: │
│1991│ 232.124 │ │ 5 lei x 355.130 │
│1992│ 85.908 │ │ ────────────────=17.756 lei │
│ │ │ │ 100 │
│1993│ 27.676 │ │2) un CD-ROM din anul 2001, cu valoare de inventar de 80.000 │
│1994│ 7.772 │ │lei va costa după cum urmează: │
│1995│ 3.283 │ │ 80.000 lei x 207 lei │
│ │ │ │ ────────────────────=165.600 lei │
│1996│ 2.481 │ │ 100 │
│1997│ 1.788 │ │> La valoarea astfel obţinută prin actualizarea indicelui de │
│1998│ 701 │ │ inflaţie se adaugă o penalizare egală cu de 1-5 ori preţul │
│1999│ 441 │ │ adus la zi │
│2000│ 302 │ │Exemplu: un CD-ROM actualizat costa 165.600 lei. │
│2001│ 207 │ │La acest preţ se adaugă 165.600 lei + 165.000 lei +... │
│2002│ 154 │ │Mărimea penalizării va avea în vedere: valoarea informaţională │
│2003│ 126 │ │a documentului; numărul de exemplare existente în stoc; │
│2004│ 109,3 │ │vechimea documentului; uzura fizică şi uzura morală; gradul │
│ │ │ │de repetare a infracţiunii, caracterul intenţional manifestat de │
│ │ │ │cel care a pierdut ori a deteriorat documentul, precum şi alte │
│ │ │ │aspecte socotite relevante în aprecierea recuperării de către │
│ │ │ │conducerea fiecărei biblioteci, cu condiţia ca utilizatorului să-i │
│ │ │ │fie aduse la cunoştinţa în prealabil, prin regulamentul de │
│ │ │ │funcţionare a instituţiei, cele menţionate mai sus. │
└────┴─────────┘ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                 --------------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.