Inapoi la Cautare

ORDIN 3423 /2009


privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 23.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (23.09.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
    ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XI-a, ruta directă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XII-a, ruta directă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Se aprobă planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XII-a, ruta progresivă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Se aprobă planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară tehnologii pentru clasa a XIII-a, ruta progresivă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 4.
    ART. 5
    Planurile de învăţământ aprobate la art. 1-4 sunt valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul şcolar 2009-2010 se află în:
    a) clasele a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;
    b) clasele a XII-a şi a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.
    ART. 6
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
    ART. 7
    Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
--------------
    *) Anexele nr. 1-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis din 17 iulie 2009, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
                              Ministrul educaţiei,
                            cercetării şi inovării,
                              Ecaterina Andronescu
    Bucureşti, 18 martie 2009.
    Nr. 3.423.
    ANEXA 1


                         PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                  LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                           Clasa a XI-a
                    Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician agromontan
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1. Tehnologia creşterii animalelor în zona montană
                                            Total ore/an: 99
                                            din care: laborator tehnologic 66
                                                      instruire practică -
    Modulul 2. Tehnologii de cultivare a plantelor horticole în condiţii
               specifice zonei montane
                                            Total ore/an: 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul 3. Tehnologia cultivării plantelor de câmp în zona montană
                                            Total ore/an: 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul 4. Marketingul produselor agricole
                                            Total ore/an: 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul 5. Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul agricultură
                                            Total ore/an: 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 30
    Modulul 6. Organizarea exploatării pajiştilor montane
                                            Total ore/an: 90
                                            din care: laborator tehnologic 90
                                                      instruire practică -

    Total ore stagii de practică: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 7. Protecţia plantelor în zona montană
                                            Total ore/an: 33
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul 8. Organizarea lucrărilor forestiere
                                            Total ore/an: 33
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică -

    Total ore CDL: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an


                          PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
                   LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                            Clasa a XI - a
                       Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician agronom
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Elemente de agropedologie
                                            Total ore/an 99
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Tehnologia de cultivare a cerealelor
                                            Total ore/an 132
                                            din care: laborator tehnologic 66
                                                      instruire practică 33
    Modulul III: Tehnologia de cultivare a leguminoaselor pentru boabe
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 9 ore/săptamână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregatire practică

    Modulul IV: Organizarea exploatării agregatelor şi instalaţiilor folosite
                în agricultură
                                           Total ore/an 150
                                           din care: laborator tehnologic 90
                                                     instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână X 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul V: Marketingul produselor agricole
                                            Total ore/an 33
    Modulul VI: Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul agricultură
                                            Total ore/an 16
    Modulul VII: Tehnologia de cultivare a plantelor aromatice şi medicinale
                                            Total ore/an 17

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an


                          PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                   LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                            Clasa a XI- a
                      Aria curriculară TEHNOLOGII

    Calificarea: Tehnician horticultor
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Elemente de agropedologie
                                            Total ore/an 132
                                            din care: laborator tehnologic 66
    Modulul II. Tehnologia de cultivare a viţei de vie
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul III. Marketingul produselor agricole
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul IV. Legislaţie şi etică profesională
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an = 9 ore/săpt. x 33 săpt. = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V. Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul agricultură
                                            Total ore/an 60
                                            din care laborator tehnologic 60
    Modulul VI. Vinificaţie
                                            Total ore/an 90
                                            din care laborator tehnologic 30

    Total ore/an = 30 ore/săpt. x 5 săpt. = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul IV. Organizarea exploatării agregatelor şi instalaţiilor utilizate
                în horticultură
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 66

    Total ore/an = 2 ore/săpt. x 33 săpt. = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an


                           PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                     LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                             Clasa a XI - a
                       Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în agricultură ecologică
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1: Elemente de agropedologie ecologică
                                            Total ore/an 99
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul 2: Legislaţie şi etică profesională în agricultura ecologică
                                            Total ore/an 99
                                            din care: laborator tehnologic 66
    Modulul 3: Tehnologia de cultivare a cerealelor pentru boabe în condiţii
               ecologice
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul 4: Marketingul produselor agricole
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul 5: Securitatea şi sănătatea în muncă
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 30
    Modulul 6: Tehnologia de cultivare a plantelor furajere perene în condiţii
               ecologice
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
    Modulul 7: Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase în condiţii
               ecologice
                                            Total ore/an 30
                                            din care: laborator tehnologic 30

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 8: Organizarea exploatării agregatelor şi instalaţiilor folosite
               în agricultura ecologică
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 66

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an


                          PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                   LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                             Clasa a XI-a
                     Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în agroturism
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1. Tehnologia de cultivare a plantelor de câmp
                                            Total ore/an: 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul 2. Tehnologia creşterii animalelor
                                            Total ore/an: 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul 3. Întreţinerea şi exploatarea pajiştilor naturale
                                            Total ore/an: 33
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul 4. Marketing în agroturism
                                            Total ore/an: 33
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul 5. Dezvoltarea durabilă a agroturismului
                                            Total ore/an: 99
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul 6. Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul agroturism
                                            Total ore/an: 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 30
    Modulul 7. Promovarea tradiţiilor în agroturism
                                            Total ore/an: 90
                                            din care: laborator tehnologic 90
                                                      instruire practică -

    Total ore stagii de practică: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 8. Construcţii şi amenajări în agroturism
                                            Total ore/an: 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore CDL: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore


                         PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                  LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                           Clasa a XI - a
                     Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea : Tehnician pentru animale de companie
    Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Anatomia şi fiziologia animalelor de companie
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul II: Anatomia patologica şi fiziopatologia
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul III: Semiologia
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul IV: Farmacologia
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul V: Patologia medicală
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 9 ore/saptamână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul VI: Creşterea animalelor de companie
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 60
    Modulul VII: Laborator
                                            Total ore/an 30
                                            din care: laborator tehnologic 30
    Modulul VIII: Igiena şi securitatea muncii în domeniul sanitar veterinar
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 30

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul IX: Parazitologia
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore


                          PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                   LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                           Clasa a XI - a
                     Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician veterinar
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Anatomia şi Total ore/an 66
               fiziologia animalelor din care: laborator tehnologic 33

    Modulul II: Farmacologia Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Modulul III: Semiologia Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Modulul IV: Parazitologia Total ore/an 99
                                            din care: laborator tehnologic 66

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V: Anatomia patologică Total ore/an 60
               şi fiziopatologia din care: laborator tehnologic 60
    Modulul VI: Biotehnologii moderne Total ore/an 30
                în creşterea animalelor din care: laborator tehnologic 30
    Modulul VII: Securitatea şi Total ore/an 60
                 sănătatea în muncă din care: laborator tehnologic 30
                 în domeniul sanitar instruire practică 30
                 veterinar

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VIII: Patologia medicală Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL = 513 ore/an


                           PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                   LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                             Clasa a XI - a
                      Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician zootehnist
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Anatomia şi fiziologia Total ore/an 66
               animalelor din care: laborator tehnologic 33
    Modulul II: Tehnologia creşterii Total ore/an 66
                suinelor din care: laborator tehnologic 33
    Modulul III: Tehnologia creşterii Total ore/an 99
                 păsărilor din care: laborator tehnologic 66
    Modulul IV: Tehnologia creşterii Total ore/an 66
                cabalinelor din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V: Elemente de zootehnie Total ore/an 60
               generală din care: laborator tehnologic 60
    Modulul VI: Securitatea şi sănătatea Total ore/an 30
                în muncă din care: laborator tehnologic -
                                            instruire practică 30
    Modulul VII: Producerea furajelor şi Total ore/an 60
                 organizarea bazei furajere din care: laborator tehnologic 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VIII: Agregate şi instalaţii Total ore/an 33
                  folosite în zootehnie din care: laborator tehnologic 33
    Modulul IX: Marketingul produselor Total ore/an 33
                agricole din care: laborator tehnologic -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL = 513 ore/an

                             PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                      LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                               Clasa a XI-a
                        Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea:Tehnician analize produse alimentare
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare
                                            Total ore/an 99
                                            din care: laborator tehnologic 66
    Modulul II. Efectuarea analizelor specifice în industria de morărit,
                panificaţie şi produse făinoase
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul III. Efectuarea analizelor specifice în industria fermentativă
                                            Total ore/an 132
                                            din care: laborator tehnologic 66

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV. Monitorizarea aplicării măsurilor de igienă şi protecţia
                mediului în industria alimentară
                                            Total ore/an 150
                                            din care: laborator tehnologic 120
                                                      instruire practică 30

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul V. Tehnica analizelor de laborator
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an : 2 ore/săpt. x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL : 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI-a
                 Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea:Tehnician în industria alimentară extractivă
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentară
                                            Total ore/an 99
                                            din care: Instruire practică 33
    Modulul II. Obţinerea uleiului brut
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      Instruire practică 33
    Modulul III. Rafinarea uleiului brut
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      Instruire practică 33
    Modulul IV. Fabricarea zahărului brut
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      Instruire practică -
    Modulul V. Rafinarea zahărului brut
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      Instruire practică 33

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul VI. Pregătirea materiilor prime şi auxiliare în industria uleiului
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      Instruire practică 60
    Modulul VII. Pregătirea materiilor prime şi auxiliare în industria zahărului
                                            Total ore/an 90
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      Instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VIII. Procese biochimice în industria alimentară
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 2 ore/săpt. x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în industria alimentară fermentativă
                 şi în prelucrarea legumelor şi fructelor
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentară
                                            Total ore/an 99
                                            din care: Laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică 33
    Modulul II. Tehnologia obţinerii vinului
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      Instruire practică -
    Modulul III. Obţinerea vinurilor speciale
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 33
    Modulul IV. Fabricarea sucurilor şi băuturilor răcoritoare
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 33

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V. Fabricarea malţului
                                            Total ore/an 150
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 120

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI. Procese biochimice în industria alimentară
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an : 2 ore/săpt. x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentară
                                            Total ore/an 99
                                            din care: instruire practică 33
    Modulul II. Pregătirea cerealelor pentru măciniş
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică 33
    Modulul III. Măcinarea grâului
                                            Total ore/an 132
                                            din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruirea practică 33

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV. Recepţia şi depozitarea cerealelor
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 30
    Modulul V. Prelucrarea altor cereale
                                            Total ore/an 90
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 60

    Total ore/an : 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI. Procese biochimice în industria alimentară
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Total ore/an: 2 ore/săpt. x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentară
                                            Total ore/an 99
                                            din care: instruire practică 33
    Modulul II. Obţinerea produselor lactate proaspete
                                            Total ore/an 66
                                            din care: instruire practică 33
    Modulul III. Fabricarea conservelor din lapte
                                            Total ore/an 33
                                            din care: instruire practică 33
    Modulul IV. Tehnologia obţinerii brânzeturilor
                                            Total ore/an 66
                                            din care: instruire practică 33
    Modulul V. Fabricarea produselor lactate de desert
                                            Total ore/an 33
                                            din care: instruire practică 33

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul VI. Aprecierea calităţii produselor de origine animală
                                            Total ore/an 150
                                            din care: laborator tehnologic 120
                                            instruire practică 30

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VII. Procese biochimice în industria alimentară
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 2 ore/săpt. x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modul 1 Igiena şi protecţia muncii în domeniul protecţiei mediului
                                            Total ore/an 33
                                            Laborator tehnologic -
                                            Instruire practică -
    Modul 2 Managementul calităţii în domeniul protecţiei mediului
                                            Total ore/an 33
                                            Laborator tehnologic -
                                            Instruire practică -
    Modul 3 Operaţii de bază în laborator
                                            Total ore/an 66
                                            laborator tehnologic 66
                                            Instruire practică -
    Modul 4 Analiza chimică calitativă şi cantitativă
                                            Total ore/an 66
                                            laborator tehnologic 66
    Modul 5 Analiza instrumentală
                                            Total ore/an 99
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an = 9 ore/săpt. x 33 săpt. = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modul 6 Poluarea şi protecţia mediului
                                            Total ore/an 150
                                            Laborator tehnologic 30
                                            Instruire practică 120

    Total ore/an: 30 ore/sapt. x 5 săpt. = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modul 7 Conservarea biodiversităţii
                                            Total ore/an 66
                                            Laborator tehnologic -

    Total ore/an = 2 ore/săpt. x 33 săpt. = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician hidrometeorolog
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1: Igiena şi protecţia muncii în domeniul protecţiei mediului
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic -
    Modulul 2: Managementul calităţii în domeniul protecţiei mediului
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic -
    Modulul 3: Observaţii asupra elementelor hidro-meteorologice
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 66
    Modulul 4: Fenomene de risc în hidro-meteorologie
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul 5: Înregistrări de date în hidro-meteorologie
                                            Total ore/an 99
                                            din care: laborator tehnologic 66

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul 6: Măsurarea elementelor hidro-meteorologice
                                            Total ore/an 150
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                            instruire practică 120

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 7: Monitorizarea echipamentului hidro-meteorologic
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic -
    Modulul 8: Reprezentări grafice
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an = 2 ore/săptămână x 33 săpt.= 66 ore

                                            Total general 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI-a
                Aria curriculară: Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul:1 Topografie forestieră şi desen topografic
                                            Total ore/an 66
                                            din care: Laborator tehnologic 33
                                                      Instruire practică -
    Modulul: 2 Dendrometrie şi sortarea lemnului
                                            Total ore/an 66
                                            din care: Laborator tehnologic -
                                            Instruire practică 33
    Modulul: 3 Vânătoare şi salmonicultură
                                            Total ore/an 66
                                            din care: Laborator tehnologic -
                                            Instruire practică 33
    Modulul: 4 Plante lemnoase de interes forestier
                                            Total ore/an 66
                                            din care: Laborator tehnologic 33
                                            Instruire practică -
    Modulul: 5 Circulaţie rutieră
                                            Total ore/an 33
                                            din care: Laborator tehnologic 33
                                            Instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul: 6 Repararea şi întreţinerea drumurilor forestiere
                                            Total ore/an 60
                                            din care: Laborator tehnologic 30
                                                      Instruire practică 30

    Modulul : 7 Pedologie şi climatologie forestieră
                                            Total ore/an 90
                                            din care: Laborator tehnologic 60
                                                      Instruire practică 30

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul: 8 Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul silvic
                                            Total ore/an 33
                                            din care: Laborator tehnologic -
                                                      Instruire practică -
    Modulul: 9 Produsele nelemnoase ale pădurii
                                            Total ore/an 33
                                            din care: Laborator tehnologic -
                                                      Instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL 513 ore/an

    ● Notă: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe săptămână şi ore de conducere auto,
câte o oră pe săptămână, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practică săptămânală şi de la stagiile de pregătire practică.

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician chimist de laborator
    Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1: Metode de separare şi purificare
                                            Total ore/an: 99
                                            din care: laborator tehnologic 66
    Modulul 2: Analiza calitativă şi cantitativă
                                            Total ore/an: 99
                                            din care: laborator tehnologic 66
    Modulul 3: Analiza instrumentală
                                            Total ore/an: 99
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Curriculum în dezvoltare locală (CDL)

    Modulul 4: Planificarea şi programarea producţiei
                                            Total ore/an: 33
                                            Laborator tehnologic 16
    Modulul 5: Asigurarea calităţii
                                            Total ore/an: 33
                                            Laborator tehnologic 17

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

    Stagii de pregătire practică:

    Modulul 6: Igiena şi securitatea muncii
                                          Total ore/an: 90,
                                          din care laborator tehnologic 30 ore
                                                   instruire practică 30
    Modulul 7: Elemente de proiectare
                                          Total ore/an: 60,
                                          din care laborator tehnologic 60 ore

    Total ore/an: 6 ore/zi x 5 zile x 5 săptămâni = 150 ore

                                          Total ore/an = 513 ore

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în turism
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care : laborator tehnologic 33
                                                       instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul IV: Total ore/an 132
    Organizarea agenţiei de turism din care: laborator tehnologic 99
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul V: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic -
    şi protecţia mediului instruire practică 30
    Modulul VI: Total ore/an 90
    Operaţiuni tehnice ale agenţiei din care: laborator tehnologic 90
    de turism instruire practică -

    Practică comasată: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VII: Total ore/an 33
    Tipologia agenţiilor de turism din care: laborator tehnologic
                                                      instruire practică
    Modulul VIII: Total ore/an 33
    Politici şi strategii de marketing din care: laborator tehnologic
    în agenţia de turism instruire practică

    Curriculum în dezvoltare locală (CDL): 2 ore/săptămână x 33 săptămâni =
                                                                     66 ore
                                            TOTAL 516 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XI - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în activităţi de poştă
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul IV: Total ore/an 132
    Exploatarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică 66

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul V: Total ore/an 30
    Operaţiuni financiare în unităţile din care: laborator tehnologic -
    poştale instruire practică 30
    Modulul VI: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
    şi protecţia mediului instruire practică 30
    Modulul VII: Total ore/an 60
    Managementul serviciilor poştale din care: laborator tehnologic
                                                     instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 66
    Utilizarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 16
    în format electronic instruire practică 33

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 516 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XI - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în activităţi economice
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Contabilitatea evenimentelor din care: laborator tehnologic 33
    şi tranzacţiilor instruire practică -
    Modulul V: Total ore/an 66
    Contracte economice din care: laborator tehnologic 66
                                                      instruire practică

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul VI: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
    şi protecţia mediului instruire practică 30
    Modulul VII: Total ore/an 90
    Instrumente de plată din care: laborator tehnologic
                                                      instruire practică 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 66
    Asigurări din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică 33

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 516 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XI - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în administraţie
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Contabilitatea evenimentelor din care: laborator tehnologic 33
    în administraţie instruire practică -
    Modulul V: Total ore/an 66
    Finanţe şi fiscalitate din care: laborator tehnologic 66
                                                      instruire practică

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul VI: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
    şi protecţia mediului instruire practică 30
    Modulul VII: Total ore/an 90
    Corespondenţa în administraţie din care: laborator tehnologic
    şi secretariat instruire practică 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 66
    Realizarea activităţii de birou din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică 16

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 516 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XI - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractări
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Studiul mărfurilor alimentare din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică -
    Modulul V: Total ore/an 66
    Contracte economice din care: laborator tehnologic 66
                                                      instruire practică

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul VI: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
    şi protecţia mediului instruire practică 30
    Modulul VII: Total ore/an 90
    Protecţia consumatorilor şi din care: laborator tehnologic
    a mediului instruire practică 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 66
    Recepţia şi stocarea mărfurilor din care: laborator tehnologic 33
                                                      instruire practică 16

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 516 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                      Clasa a XI -a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I Tehnologia mobilei
                                            Total ore/an: 132
                                            din care: Instruire practică 33
    Modulul II Calitatea mobilei
                                            Total ore/an: 99
                                            din care: Instruire practica 66
    Modulul III Norme de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului
                                            Total ore/an: 66
                                            din care: Instruire practica 66

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni/an = 297 ore/an

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV Construcţia mobilei
                                            Total ore/an: 150
                                            din care: Laborator tehnologic 60
                                                      Instruire practică 30

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore/an

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul V Materii prime şi materiale pentru mobilă şi amenajări interioare
                                            Total ore/an: 33
                                            din care: Laborator tehnologic -
    Modulul VI Desen tehnic
                                            Total ore/an: 33
                                            din care: Laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni/an = 66 ore/an

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directă
                        Clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Materii prime şi materiale pentru produse din lemn
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul II. Desen tehnic
                                            Total ore/an 99
                                            din care: laborator tehnologic 66
    Modulul III. Tehnologia mobilei
                                            Total ore/an 132
                                            din care: laborator tehnologic 66

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV. Structuri din lemn
                                            Total ore/an 90
                                            din care: Instruire practică 90
    Modulul V. Securitate şi sănătate în muncă, PSI şi protecţia mediului
                                            Total ore/an 60
                                            din care: Instruire practică 60

    Total ore/an = 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI. Construcţia produselor din lemn
                                            Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an : 2 ore/ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16
    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                      instruire practică 25
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                      instruire practică 41
    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 8
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 9
    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                      instruire practică 36
    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                      Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Asamblarea unui sistem de calcul din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -
    Modulul XI: Total ore/an 33
    Sisteme de operare şi programe din care: laborator tehnologic 17
    specifice instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                        Clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician operator procesare text/imagine
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297

    Modulul I: Utilizarea tehnologiilor IT Total ore/an 33
               în poligrafie. din care: laborator tehnologic 33
    Modulul II: Culegerea textului Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul III: Procesarea textului Total ore/an 66
                                            din care: laborator tehnologic 33
    Modulul IV: Procesarea tabelelor, Total ore/an 66
                desenelor şi graficelor. din care: laborator tehnologic 33
    Modulul V: Utilizarea culorii Total ore/an 66
               în poligrafie din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Modulul VI: Prelucrarea digitala Total ore/an 150
                a imaginii Laborator tehnologic 150

    Curriculum în dezvoltare locală: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

    Modulul VII: Elemente de poligrafie Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic 17
    Modulul VIII: Asigurarea calităţii. Total ore/an 18
                                            din care: laborator tehnologic 18
    Modulul IX: Aplicarea normelor de Total ore/an 15
                calitate în producţia din care: laborator tehnologic 15
                editoriala.

                                            TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
               LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                        Clasa a XI-a
                 Aria curriculară TEHNOLOGII

    Calificarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
    Cultură de specialitate şi pregătire practica saptamanala 297 ore

    Modul 1: Desen tehnic de construcţii Total ore/an: 66
             şi lucrări publice din care laborator tehnologic: 33
    Modul II: Desen tehnic de instalaţii Total ore/an: 66
                                            din care laborator tehnologic: 33
    Modul III: Materiale de construcţii Total ore/an: 66
               şi instalaţii din care laborator tehnologic: 33
    Modul IV: Elemente de instalaţii Total ore/an: 66
                                            din care laborator tehnologic: 33
    Modul V: Mediul înconjurător Total ore/an: 33
             şi construcţiile din care laborator tehnologic: 33

    Total ore/an: 9 ore/saptamână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modul VI: Planificarea şi organizarea Total ore/an: 60
              producţiei din care laborator tehnologic: 60
    Modul VII: Documentaţia Total ore/an: 90
               tehnico-economică din care laborator tehnologic 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală: 66 ore

    Modul VIII: Elemente de construcţii Total ore/an: 66
                şi lucrări publice din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician mecatronist
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16
    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                      instruire practică 25
    Modulul IV: Total ore/an 33
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 8
    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 9
    Modulul VII: Total ore/an 66
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 25
                                                      instruire practică 41

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                      instruire practică 36
    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                      Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Senzori şi traductoare din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul XI: Total ore/an 33
    Acţionări electrice în mecatronică din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -

    Total ore/an : 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                             TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                        clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16
    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                      instruire practică 25
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                      instruire practică 41
    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 8
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 9
    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                      instruire practică 36
    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                      Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 66
    Componente şi circuite electronice din care: laborator tehnologic 16
    în telecomunicaţii instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician proiectant CAD
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore
    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16
    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                      instruire practică 25
    Modulul IV: Total ore/an 33
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 8
    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 9
    Modulul VII: Total ore/an 66
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 25
                                                      instruire practică 41

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                      instruire practică 36
    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                      Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Bazele desenării asistate din care: laborator tehnologic 16
    de calculator instruire practică -
    Modulul XI: Total ore/an 33
    Elemente de bază privind din care: laborator tehnologic 17
    interfaţa CAD instruire practică -

    Total ore/an : 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician electrician electronist auto
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16
    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                      instruire practică 25
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                      instruire practică 41
    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 8
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 9
    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                      instruire practică 36
    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                      Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Sisteme mecanice, pneumatice din care: laborator tehnologic 17
    şi hidraulice ale automobilului instruire practică -
    Modulul XI: Total ore/an 33
    Sisteme electrice şi electronice din care: laborator tehnologic 16
    ale automobilului instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician designer vestimentar
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I Utilizarea aplicaţiilor Total ore/an 66
              de tip CAD Din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică -
    Modulul II Materii prime, produse Total ore/an 99
               textile şi materiale Din care: laborator tehnologic 66
               auxiliare din textile- instruire practică -
               pielărie
    Modulul III Crearea modelelor pentru Total ore/an 33
                produse vestimentare Din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică -
    Modulul IV Utilizarea limbajului Total ore/an 99
               plastic Din care: laborator tehnologic 99
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul V Sănătatea şi securitatea Total ore/an 30
             muncii Din care: laborator tehnologic 12
                                                      instruire practică 18
    Modulul VI Proces de producţie Total ore/an 120
               în confecţii Din care: laborator tehnologic 36
                                                      instruire practică 84

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VII Proiectarea produselor Total ore/an 66
                textile Din care: laborator tehnologic 66
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                        Clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea : Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Materii prime în industria Total ore/an 66
               sticlei şi a ceramicii din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 33
    Modulul II: Operaţii şi utilaje Total ore/an 132
                în industria sticlei din care: laborator tehnologic -
                şi a ceramicii instruire practică 99
    Modulul III: Chimia sistemelor Total ore/an 66
                 silicatice din care: laborator tehnologic
                                            instruire practică 16
    Modulul IV: Automatizarea proceselor Total ore/an 33
                tehnologice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 17

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică:

    Modulul V: Sănătatea şi securitatea muncii
                                            Total ore/an 30
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 30
    Modulul VI: Coordonarea lucrărilor de exploatare a utilajelor şi
                instalaţiilor din industria sticlei şi a ceramicii
                                            Total ore/an 120
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 120

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală: 66 ore

    Modulul VII: Elemente de proiectare
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -
    Modulul VIII: Noţiuni de creaţie
                                            Total ore/an 33
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL: 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16
    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                      instruire practică 25
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                      instruire practică 41
    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 8
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 9
    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                      instruire practică 36
    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                      Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Maşini electrice din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -
    Modulul XI: Total ore/an 33
    Aparate electrice din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XI -a

    Calificarea: Tehnician operator telematică
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16
    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                      instruire practică 25
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                      instruire practică 41
    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 8
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 9
    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                      instruire practică 36
    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                      Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Analizarea elementelor reţelelor din care: laborator tehnologic 17
    de transmisii de date instruire practică -
    Modulul XI: Total ore/an 33
    Interconectarea sistemelor din care: laborator tehnologic 16
    de transmisie de date instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an


                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XI-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în automatizări
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul i: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 16
    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                      instruire practică 25
    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                      instruire practică 41
    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 8
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 9
    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                      instruire practică 36
    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                      Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Circuite cu componente electronice din care: laborator tehnologic 16
    analogice instruire practică -
    Modulul XI: Total ore/an 33
    Circuite logice integrate din care: laborator tehnologic 16
    în automatizări instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                            TOTAL 513 ore/an

    ANEXA 2

                       PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                          Clasa a XII-a
                  Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician agromontan
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Organizarea activităţii de agroturism în zona montană
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul II. Managementul exploataţiei agricole
                                            Total ore/an: 93
                                            din care: laborator tehnologic 62
                                                      instruire practică -
    Modulul III. Legislaţie şi etică profesională
                                            Total ore/an: 31
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul IV. Gestiune şi evidenţă economică
                                            Total ore/an: 93
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V. Produse ecologice de origine animală şi vegetală
                                            Total ore/an: 60
                                            din care: laborator tehnologic 60
                                                      instruire practică -
    Modulul VI. Construcţii specifice gospodăriei din zona montană
                                            Total ore/an: 90
                                            din care: laborator tehnologic 90
                                                      instruire practică -

    Total ore stagii de practică: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VII. Organizarea exploatării agregatelor şi instalaţiilor folosite
                 în agricultură
                                            Total ore/an: 31
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul VIII. Circulaţia rutieră, conducerea tractorului şi auto
                                            Total ore/an: 31
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică -

    Total ore CDL: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

    Notă: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe săptămână şi ore de conducere auto,
câte o oră pe săptămână, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practică curentă şi de la stagii de pregatire practică.

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician agronom
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase
                                            Total ore/an 93
                                            din care: laborator tehnologic 62
    Modulul II: Tehnologia de cultivare a plantelor textile
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
    Modulul III: Managementul exploataţiei agricole
                                            Total ore/an 93
                                            din care: laborator tehnologic 31
    Modulul IV: Gestiune şi evidenţă economică
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregatire practică

    Modulul V: Tehnologia de cultivare a plantelor furajere
                                            Total ore/an 90
                                            din care: laborator tehnologic 90
    Modulul VI: Legislaţie şi etică profesională
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VII: Tehnologia de cultivare a plantelor rădăcinoase
                 şi tuberculifere
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic -
    Modulul VIII: Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

    Notă: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe săptămână şi ore de conducere auto,
câte o oră pe săptămână, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practică curentă şi de la stagii de pregatire practică.

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII -a
                Aria curriculară TEHNOLOGII

    Calificarea: Tehnician horticultor
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Tehnologia de cultivare Total ore/an 124
               a speciilor legumicole din care: laborator tehnologic 62
    Modulul II. Tehnologia de cultivare Total ore/an 93
                a speciilor pomicole din care: laborator tehnologic 62
    Modulul III. Gestiune şi evidenţă Total ore/an 62
                 economică din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an = 9 ore/săpt. x 31 săpt. = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV. Arboricultură ornamentală Total ore/an 60
                şi arhitectură peisageră din care: laborator tehnologic 60
    Modulul V. Tehnologia de cultivare Total ore/an 90
               a speciilor floricole din care: laborator tehnologic 30

    Total ore/an = 30 ore/săpt. x 5 săpt. = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI. Managementul exploataţiei Total ore/an 31
                agricole din care: laborator tehnologic -
    Modulul VII. Circulaţie rutieră, Total ore/an 31
                 conducerea tractorului din care: laborator tehnologic -
                 şi auto

    Total ore/an = 2 ore/săpt. x 31 săpt. = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

    Notă: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore/săptămână şi ore de conducere auto
câte 1 oră/săptămână, pentru fiecare elev cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practică.

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în agricultura ecologică
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1: Tehnologia de creştere a rumegătoarelor în sistem ecologic
                                            Total ore/an 93
                                            din care: laborator tehnologic 62
    Modulul 2: Tehnologia de cultivare a plantelor leguminoase pentru boabe
               în condiţii ecologice
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
    Modulul 3: Managementul exploataţiei agricole
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
    Modulul 4: Gestiune şi evidenţă economică
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul 5: Tehnologia de creştere a păsărilor în sistem ecologic
                                            Total ore/an 90
                                            din care: laborator tehnologic 90
    Modulul 6: Întreţinerea şi valorificarea pajiştilor în condiţii ecologice
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 30

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 7: Tehnologia de cultivare a legumelor în condiţii ecologice
                                            Total ore/an 15
                                            din care: instruire practică -
    Modulul 8: Tehnologia de cultivare a viţei de vie în condiţii ecologice
                                            Total ore/an 16
                                            din care: instruire practică -
    Modulul 9: Circulaţia rutieră, conducerea tractorului şi auto
                                            Total ore/an 31
                                            din care: instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore

    ● Notă: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe săptămână şi ore de conducere auto,
câte o oră pe săptămână, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practică săptămânală şi de la stagii de pregătire practică.

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în agroturism
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1. Management şi legislaţie în agroturism
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul 2. Gestiune şi evidenţă economică în agroturism
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul 3. Produse ecologice de origine vegetală şi animală
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul 4. Tehnologia de cultivare a plantelor horticole
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul 5. Structura profesiei şi etica profesională în agroturism
                                            Total ore/an: 31
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul 6. Servirea preparatelor şi băuturilor
                                            Total ore/an: 60
                                            din care: laborator tehnologic 60
                                                      instruire practică -
    Modulul 7. Administrarea unităţii agroturistice
                                            Total ore/an: 90
                                            din care: laborator tehnologic 90
                                                      instruire practică -

    Total ore stagii de practică: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 8. Gastronomie
                                            Total ore/an: 31
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul 9. Circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto
                                            Total ore/an: 31
                                            din care: laborator tehnologic -

    Total ore CDL: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

    Notă: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore săptămânal şi ore conducere auto
câte 1 oră/săptămână pentru fiecare elev cu scoaterea lor prin rotaţie
de la stagiile de pregătire practică

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician pentru animale de companie
    Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Patologia obstetricală
                                            Total ore/an 93
                                            din care: laborator tehnologic 62
    Modulul II: Etică şi legislaţie profesională
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic 31
    Modulul III: Managementul calităţii în domeniul sanitar veterinar
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
    Modulul IV: Gestiune şi evidenţă economică
                                            Total ore/an 93
                                            din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V: Tehnici chirurgicale
                                            Total ore/an 90
                                            din care: laborator tehnologic 90
    Modulul VI: Cosmetica, igiena şi vestimentaţia animalelor de companie
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VII: Patologia infecţioasă
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămâni x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       Clasa a XII - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician veterinar
    Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală

    Modulul I: Patologia chirurgicală Total ore/an 93
                                            din care: laborator tehnologic 62
    Modulul II: Patologia obstetricală Total ore/an 124
                                            din care: laborator tehnologic 62
    Modulul III: Gestiune şi evidenţă Total ore/an 62
                 economică din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV: Etică şi legislaţie Total ore/an 60
                profesională din care: laborator tehnologic 60
    Modulul V: Controlul sanitar veterinar Total ore/an 90
               al alimentelor din care: laborator tehnologic 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI: Patologia infecţioasă Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                     Clasa a XII - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician zootehnist
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Tehnologia creşterii Total ore/an 124
               bovinelor din care: laborator tehnologic 93
    Modulul II: Managementul exploataţiei Total ore/an 93
                agricole din care: laborator tehnologic 31
    Modulul III: Gestiune şi evidenţă Total ore/an 62
                 economică din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV: Tehnologia creşterii Total ore/an 90
                ovinelor şi caprinelor din care: laborator tehnologic 90
    Modulul V: Etică şi legislaţie Total ore/an 60
               profesională din care: laborator tehnologic 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI: Tehnologia creşterii Total ore/an 31
                animalelor mici din care: laborator tehnologic 31
    Modulul VII: Circulaţia rutieră, Total ore/an 31
                 conducerea tractorului din care: laborator tehnologic -
                 şi auto

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

    ● Notă: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe săptămână şi ore de conducere auto,
câte o oră pe săptămână, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la pregătirea practică săptămânală şi de la stagii de pregătire practică.

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician analize produse alimentare
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Efectuarea analizelor specifice în industria alimentară
               extractivă
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
    Modulul II. Efectuarea analizelor specifice la obţinerea produselor
                de origine animală
                                            Total ore/an 124
                                            din care: laborator tehnologic 62
    Modulul III. Efectuarea analizelor specifice în industria prelucrării
                 legumelor şi fructelor
                                            Total ore/an 93
                                            din care: laborator tehnologic 62

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV. Protecţia şi securitatea muncii
                                            Total ore/an 60
                                            din care: instruire practică 60
    Modulul V. Determinarea falsificărilor produselor alimentare prin analize
               de laborator
                                            Total ore/an 90
                                            din care: laborator tehnologic 90

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI. Aplicarea legislaţiei în industria alimentară
                                            Total ore/an 31
                                            din care: instruire practică -
    Modulul VII. Conducerea calităţii în industria alimentară
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic -

    Total ore/an : 2 ore/săpt. x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea:Tehnician în industria alimentară extractivă
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Tehnologia fabricării margarinei
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 31
    Modulul II. Fabricarea produselor de caramelaj
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul III. Fabricarea drajeurilor
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 31
    Modulul IV. Obţinerea produselor zaharoase gelificate
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul V. Obţinerea produselor zaharoase din masa de fondant
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică -
    Modulul VI. Fabricarea halvalei
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 31

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul VII. Fabricarea ciocolatei, prafului şi untului de cacao
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 30
    Modulul VIII. Fabricarea produselor de patiserie şi cofetărie
                                            Total ore/an 90
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul IX. Securitatea şi sănătatea în muncă în industria alimentară
                                            Total ore/an 31
    Modulul X. Aplicarea măsurilor de igienă şi siguranţa alimentelor
                                            Total ore/an 31

    Total ore/an: 2 ore/săpt. x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în industria alimentară fermentativă şi
                 în prelucrarea legumelor şi fructelor
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Tehnologia obţinerii berii
                                            Total ore/an 155
                                            din care: laborator tehnologic 62
                                                      instruire practică 31
    Modulul II. Tehnologia prelucrării şi conservării legumelor şi fructelor
                                            Total ore/an 124
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică 31

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul III. Tehnologia fabricării alcoolului rafinat din materii prime
                 amidonoase
                                            Total ore/an 90
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                            instruire practică 60
    Modulul IV. Tehnologia fabricării alcoolului rafinat din melasă
                                            Total ore/an 60
                                            din care: laborator tehnologic 30
                                            instruire practică 30

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul V. Securitatea şi sănătatea în muncă în industria alimentară
                                            Total ore/an 31
    Modulul VI. Aplicarea măsurilor de igienă şi siguranţa alimentelor
                                            Total ore/an 31

    Total ore/an: 2 ore/săpt. x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea:Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Tehnologia fabricării pâinii, produselor de franzelărie şi
               simigerie
                                            Total ore/an 124
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică 31
    Modulul II. Tehnologia obţinerii semipreparatelor folosite în patiserie
                                            Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 31
    Modulul III. Tehnologia obţinerii produselor de patiserie
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul IV. Fabricarea produselor făinoase
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 31

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V. Valorificarea şi comercializarea produselor de morărit
               şi panificaţie
                                            Total ore/an 90
                                            din care: instruire practică 90
    Modulul VI. Fabricarea crupelor, produselor expandate şi a fulgilor de
                cereale
                                            Total ore/an 60
                                            din care: instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltarea locală

    Modulul VII. Securitate şi sănătatea în muncă în industria alimentară
                                            Total ore/an 31
    Modulul VIII. Aplicarea măsurilor de igienă şi siguranţa alimentelor
                                            Total ore/an 31

    Total ore/an: 2 ore/săpt. x 31 săptămâni/an = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Prelucrarea animalelor în abator
                                            Total ore/an 62
                                            din care: instruire practică 31
    Modulul II. Fabricarea preparatelor din carne
                                            Total ore/an 155
                                            din care: instruire practică 93
    Modulul III. Valorificarea şi comercializarea produselor de origine animală
                                            Total ore/an 62
                                            din care: instruire practică 31

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV. Fabricarea conservelor şi semiconservelor din carne şi peşte
                                            Total ore/an 150
                                            din care: laborator tehnologic 90
                                                      instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul V. Securitatea şi sănătatea în muncă în industria alimentară
                                            Total ore/an 31
    Modulul VI. Aplicarea măsurilor de igiena şi siguranţa alimentelor
                                            Total ore/an 31

    Total ore/an: 2 ore/săpt. x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       Clasa a XII a
                 Aria curriculară TEHNOLOGII

    Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modul 1 Gestionarea deşeurilor Total ore/an 93
                                            din care:
                                            laborator tehnologic 62
    Modul 2 Supravegherea şi controlul Total ore/an 93
            calităţii apelor naturale din care:
                                            laborator tehnologic 31
    Modul 3 Supravegherea şi controlul Total ore/an 93
            calităţii solului din care:
                                            laborator tehnologic 62

    Total ore/an = 9 ore/sapt. x 31 săpt. = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modul 4 Supravegherea şi controlul Total ore/an 30
            calităţii mediului în Instruire practică 30
            ecosistemele antropizate
    Modul 5 Supravegherea şi controlul Total ore/an 60
            calităţii aerului Instruire practică 60
    Modul 6 Chimia şi biologia apelor Total ore/an 60
            naturale Instruire practică 60

    Total ore/an = 30 ore/săpt. x 5 săpt./an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modul 7 Supravegherea şi controlul Total ore/an 31
            calităţii apei potabile Laborator tehnologic -
                                            Instruire practică -
    Modul 8 Supravegherea şi controlul Total ore/an 31
            calităţii apelor uzate Laborator tehnologic -
                                            Instruire practică -

    Total ore/an = 2 ore/sapt. x 31 săpt. = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL = 491 ore/an

                   PLAN DE INVAŢĂMANT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                     Clasa a XII a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician hidrometeorolog
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1: Codificarea şi transmiterea datelor în hidrometeorologie
                                            Total ore/an 93
                                            din care: laborator tehnologic 31
    Modulul 2: Legislaţia şi organizarea reţelelor hidrometeorologice
                                            Total ore/an 62
                                            din care: laborator tehnologic -
    Modulul 3: Metode şi calcule de prognoză în hidrometeorologie
                                            Total ore/an 124
                                            din care: laborator tehnologic 62

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul 4: Prelucrarea primară a datelor în hidrometeorologie
                                            Total ore/an 150
                                            Din care: Instruire practică 150

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 5: Asigurarea calităţii datelor
                                            Total ore/an 62
                                            Din care: Laborator tehnologic -

    Total ore/an = 2 ore/săptămână x 31 săpt.= 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1 Amenajarea pădurilor
                                            Total ore/an 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31
                                                      Instruire practică -
    Modulul 2 Regenerarea şi îngrijirea arboretelor
                                            Total ore/an 62
                                            din care Laborator tehnologic 31
                                                     Instruire practică -
    Modulul 3 Exploatarea masei lemnoase
                                            Total ore/an 93
                                            din care Laborator tehnologic -
                                                     Instruire practică 31
    Modulul 4 Managementul calităţii în domeniul silvic
                                            Total ore/an 31
                                            din care: Laborator tehnologic 31
                                                      Instruire practică -
    Modulul 5 Marketing forestier
                                            Total ore/an 31
                                            din care: Laborator tehnologic 31
                                                      Instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul 6: Cultura speciilor forestiere

                                            Total ore/an 90
                                            din care: Laborator tehnologic 30
                                                      Instruire practică 30
    Modulul 7: Protecţia pădurilor
                                            Total ore/an 60
                                            din care: Laborator tehnologic 30
                                                      Instruire practică 30

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 8: Amelioraţii silvice şi corectarea torenţilor
                                            Total ore/an 31
                                            din care: Laborator tehnologic 31
                                                      Instruire practică -
    Modulul 9: Mecanizarea lucrărilor silvice
                                            Total ore/an 31
                                            din care: Laborator tehnologic 31
                                                      Instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
              Liceu tehnologic - ruta directă
                       Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician chimist de laborator
    Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul 1: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 62
               compuşilor anorganici Din care: laborator tehnologic 31
    Modulul 2: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 93
               compuşilor organici Din care: laborator tehnologic 62
    Modulul 3: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 62
               în industria de prelucrare Din care: laborator tehnologic 31
               a ţiţeiului şi petrochimie
    Modulul 4: Controlul fabricaţiei în Total ore/an: 62
               industria polimerilor Din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul 5: Materii prime şi materiale Total ore/an: 31
               pentru industria chimică
    Modulul 6: Analiza apei Total ore/an: 31
                                            Din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

    Stagii de pregatire practică:

    Modulul 7: Gestionarea reactivilor Total ore/an: 60
               şi deşeurilor Din care laborator tehnologic 60
    Modulul 8: Protecţia mediului Total ore/an: 90
                                            Din care laborator tehnologic 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Total ore/an = 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în turism
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
    instruire practică
    Modulul II: Total ore/an 62
    Finanţarea afacerii instruire practică din care: laborator tehnologic 31
    Modulul III: Total ore/an 62
    Negociere în afaceri din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică
    Modulul IV: Total ore/an 93
    Oferta de produse şi servicii din care: laborator tehnologic 62
    în cadrul agenţiei de turism instruire practică

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150

    Modulul V: Total ore/an 30
    Managementul calităţii din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică
    Modulul VI: Total ore/an 120
    Relaţii publice în agenţia de turism din care: laborator tehnologic 60
                                                      instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62

    Modulul VII: Total ore/an 62
    Dezvoltarea durabilă în turism din care: laborator tehnologic
                                                      instruire practică

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XII - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în activităţi de poştă
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 62
    Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 93
    Utilizarea tehnicilor de lucru din care: laborator tehnologic 31
    în unităţile poştale instruire practică 62
    Modulul IV: Total ore/an 62
    Organizarea unităţilor poştale din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul V: Total ore/an 30
    Managementul calităţii din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 30
    Modulul VI: Total ore/an 120
    Administrarea valorilor în unităţile din care: laborator tehnologic -
    poştale instruire practică 120

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul VII: Total ore/an 62
    Promovarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XII- a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în activităţi economice
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 62
    Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 62
    Negocierea afacerilor din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică
    Modulul IV: Total ore/an 62
    Realizarea situaţiilor financiare din care: laborator tehnologic 31
    şi calculaţia costurilor instruire practică -
    Modulul V: Total ore/an 31
    Finanţe şi fiscalitate din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: Total ore/an 30
    Managementul calităţii din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 30
    Modulul VII: Total ore/an 60
    Utilizarea calculatorului în din care: laborator tehnologic 60
    contabilitate instruire practică
    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Statistică şi analiză economică din care: laborator tehnologic 60
                                                      instruire practică

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul IX: Total ore/an 62
    Analiza pieţei din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică 15

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      clasa a XII - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în administraţie
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 62
    Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 62
    Relaţii publice şi de protocol din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică
    Modulul IV: Total ore/an 93
    Legislaţie în administraţie din care: laborator tehnologic 62
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul V: Total ore/an 30
    Managementul calităţii din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 30
    Modulul VI: Total ore/an 120
    Etică şi comportament profesional din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 120

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul VII: Total ore/an 62
    Comunicarea cu publicul din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică 15

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                     clasa a XII - a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractări
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul II: Total ore/an 62
    Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică -
    Modulul III: Total ore/an 62
    Negocierea tranzacţiilor din care: laborator tehnologic 31
                                                      instruire practică
    Modulul IV: Total ore/an 93
    Studiul mărfurilor nealimentare din care: laborator tehnologic 62
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul V: Total ore/an 30
    Managementul calităţii din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 30
    Modulul VI: Total ore/an 60
    Instrumente de plată din care: laborator tehnologic 60
                                                      instruire practică -
    Modulul VII: Total ore/an 60
    Corespondenţă comercială din care: laborator tehnologic -
                                                      instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 62
    Analiza pieţei din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       Clasa a XII -a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I Geometria formelor
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31
    Modulul II Ambientul spaţiului amenajat
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31
    Modulul III Tehnici de marketing
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31
    Modulul IV Proiectarea asistată de calculator
                                            Total ore/an: 93
                                            din care: Laborator tehnologic 62

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni/an = 279 ore/an

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V Documentaţia tehnică de execuţie pentru produse finite din lemn
                                            Total ore/an: 150
                                            din care: Laborator tehnologic 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore/an

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI Conceptul de design
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni/an = 62 ore/an

                                            TOTAL GENERAL: 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII -a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I Tehnologia altor produse din lemn
                                            Total ore/an: 93
                                            din care: Laborator tehnologic 62
    Modulul II Estetica produselor din lemn
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31
    Modulul III Marketing şi antreprenoriat
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31
    Modulul IV Calitatea produselor din lemn
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni/an = 279 ore/an

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V Proiectare asistată de calculator
                                           Total ore/an: 150
                                           din care: Laborator tehnologic 150

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore/an

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI Întocmirea documentaţiei tehnice
                                            Total ore/an: 62
                                            din care: Laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni/an = 62 ore/an

                                            TOTAL ORE: 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                        clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician operator tehnică de calcul
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
    Modulul II: Total ore/an 62
    Asigurarea calităţii din care: laborator tehnologic 31
    Modulul III: Total ore/an 31
    Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
    Modulul IV: Total ore/an 31
    Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
    Modulul V: Total ore/an 93
    Sisteme de operare în reţea din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: Total ore/an 50
    Întreţinere planificată din care: laborator tehnologic 15
                                                      instruire practică 35
    Modulul VII: Total ore/an 50
    Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
                                                      instruire practică 35
    Modulul VIII: Total ore/an 50
    Mentenanţa sistemelor de calcul şi din care: laborator tehnologic 30
    a reţelelor de calculatoare instruire practică 20

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul IX: Total ore/an 31
    Securitatea sistemelor de calcul din care: laborator tehnologic 15
    şi a reţelelor de calculatoare instruire practică -
    Modulul X: Total ore/an 31
    Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                      Clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician operator procesare text/imagine
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Tehnoredactare, proiectare Total ore/an 93
               şi machetare din care: laborator tehnologic 62
    Modulul II: Tehnoredactarea Total ore/an 62
                computerizata a lucrărilor din care: laborator tehnologic 31
                de accidenta.
    Modulul III: Tehnoredactarea Total ore/an 62
                 computerizata din care: laborator tehnologic 31
                 a publicatiilor periodice.
    Modulul IV: Tehnoredactarea Total ore/an 62
                computerizata a cartilor. din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V: Sănătatea şi securitatea Total ore/an 30
               muncii
    Modulul VI: Transpunerea digitală a Total ore/an 120
                lucrărilor cu destinaţie din care laborator tehnologic 30 ore
                editorial - tipografică
    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

    Modulul VII: Planificarea şi Total ore/an 31
                 organizarea producţiei. din care: laborator tehnologic 31
    Modulul VIII: Elemente de proiectare Total ore/an 31
                                            din care: laborator tehnologic 31

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       Clasa a XII-a
                Aria curriculară TEHNOLOGII

    Calificarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
    Cultură de specialitate şi pregătire practică saptamanala 279 ore

    Modul I: Elemente de proiectare Total ore/an: 62
                                            din care laborator tehnologic: 31
    Modulul II: Utilizarea aplicaţiilor Total ore/an: 62
                de tip CAD din care laborator tehnologic: 62
    Modulul III: Asigurarea calităţii Total ore/an: 31
                                            din care laborator tehnologic
    Modulul IV: Măsurători în construcţii Total ore/an: 62
                şi instalaţii din care laborator tehnologic: 31
    Modulul V: Proiectare în instalaţii Total ore/an: 62
                                            din care laborator tehnologic: 31

    Total ore/an: 9 ore/saptamână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul VI: Proiectare CAD pentru Total ore/an: 150
                construcţii din care laborator tehnologic: 150

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul VII: Proiectare în construcţii Total ore/an: 62
                 şi lucrări publice din care laborator tehnologic: 31

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician mecatronist
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
    Modulul II: Total ore/an 31
    Asigurarea calităţii din care: laborator tehnologic 31
    Modulul III: Total ore/an 31
    Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
    Modulul IV: Total ore/an 62
    Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
    Modulul V: Total ore/an 93
    Acţionări pneumatice în mecatronică din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: Total ore/an 50
    Întreţinere planificată din care: laborator tehnologic 15
                                                      instruire practică 35
    Modulul VII: Total ore/an 50
    Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
                                                      instruire practică 35
    Modulul VIII: Total ore/an 50
    Acţionări hidraulice în mecatronică din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 20

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul IX: Total ore/an 31
    Automate programabile din care: laborator tehnologic 17
                                                      instruire practică -
    Modulul X: Total ore/an 31
    Sisteme mecatronice din care: laborator tehnologic 16
                                                      instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an

                     PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
             LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                       clasa a XII-a
                Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
    Modulul II: Total ore/an 62
    Asigurarea calităţii din care: laborator tehnologic 31
    Modulul III: Total ore/an 31
    Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
    Modulul IV: Total ore/an 31
    Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
    Modulul V: Total ore/an 62
    Reţele de comunicaţii din care: laborator tehnologic 31
    Modulul VI: Total ore/an 31
    Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VII: Total ore/an 50
    Întreţinere planificată din care: laborator tehnologic 15
                                                      instruire practică 35
    Modulul VIII: Total ore/an 50
    Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
                                                      instruire practică 35
    Modulul IX: Total ore/an 50
    Medii de transmisie din care: laborator tehnologic 30
                                                      instruire practică 20

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul X: Total ore/an 62
    Tehnici de comutaţie şi din care: laborator tehnologic 16
    de transmisiuni instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                            TOTAL 491 ore/an


                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician proiectant CAD
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Planificarea şi organizarea producţiei
                               din care: laborator tehnologic 31

    Modulul II: Total ore/an 31
    Asigurarea calităţii
                                   din care: laborator tehnologic 31

    Modulul III: Total ore/an 31
    Elemente de proiectare
                                   din care: laborator tehnologic 31

    Modulul IV: Total ore/an 62
    Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
                                   din care: laborator tehnologic 31

    Modulul V: Total ore/an 93
    Realizarea desenelor în 2D
                                   din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: Total ore/an 50
    Întreţinere planificată din care: laborator tehnologic 15
                                             instruire practică 35

    Modulul VII: Total ore/an 50
    Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
                                             instruire practică 35

    Modulul VIII: Total ore/an 50
    Elemente de proiectare CAD a instalaţiilor
    electrice din care: laborator tehnologic 30
                                             instruire practică 20

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul IX: Total ore/an 31
    Modelarea 3D din care: laborator tehnologic 16
                                             instruire practică -

    Modulul X: Total ore/an 31
    Realizarea de prezentări multimedia
                                   din care: laborator tehnologic 15
                                             instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                             TOTAL 491 ore/an                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician electrician electronist auto

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Planificarea şi organizarea producţiei
                               din care: laborator tehnologic 31

    Modulul II: Total ore/an 62
    Asigurarea calităţii din care: laborator tehnologic 31

    Modulul III: Total ore/an 31
    Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

    Modulul IV: Total ore/an 31
    Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
                               din care: laborator tehnologic 31

    Modulul V: Total ore/an 93
    Testarea automobilului din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică: 150 ore

    Modulul VI: Total ore/an 50
    Întreţinere planificată din care: laborator tehnologic 15
                                         instruire practică 35

    Modulul VII: Total ore/an 50
    Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
                                         instruire practică 35

    Modulul VIII: Total ore/an 50
    Manevrarea automobilului din care: laborator tehnologic 30
                                         instruire practică 20

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală: 62 ore

    Modulul IX: Total ore/an 31
    Mentenanţa automobilului din care: laborator tehnologic 17
                                         instruire practică -

    Modulul X: Total ore/an 31
    Organizarea intervenţiilor asupra
    automobilului din care: laborator tehnologic 16
                                         instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                                    TOTAL 491 ore/an

    NOTĂ: În cadrul modulului "Manevrarea automobilului" se vor realiza
    30 de ore de pregătire practică pentru conducerea automobilului,
    conform Ordinului MEC nr. 3680/2004, corespunzător.


                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician designer vestimentar

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I Elemente de proiectare Total ore/an 31
                                          Din care: laborator tehnologic -
                                                    instruire practică -

    Modulul II Tehnologii de confec- Total ore/an 124
                ţionare a produselor Din care: laborator tehnologic -
                vestimentare instruire practică 93

    Modulul Creaţie vestimentară - Total ore/an 124
     III realizarea de schiţe Din care: laborator tehnologic -
                şi produse vestimentare instruire practică 62

    Total ore/an:9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore
    Modulul Panificarea şi organizarea Total ore/an 30
    IV producţiei Din care: laborator tehnologic 30
                                                     instruire practică -

    Modulul V Asigurarea calităţii Total ore/an 60
                                          Din care: laborator tehnologic 60
                                                    instruire practică -

    Modulul Valorificarea Total ore/an 60
    VI materialelor textile Din care: laborator tehnologic 60
                şi de pielărie instruire practică -

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul Costume şi stiluri Total ore/an 31
    VII vestimentare Din care: laborator tehnologic -
                                                    instruire practică -

    Modulul Tehnici de finisare a Total ore/an 31
    VIII produselor textile Din care: laborator tehnologic 16
                                                    instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                                           TOTAL 491 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                                 Clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Fabricarea produselor din industria sticlei
    Total ore/an 62
                       din care: laborator tehnologic -
                                   instruire practică 31

    Modulul II: Controlul fabricaţiei în industria sticlei
    Total ore/an 62
                       din care: laborator tehnologic 31
                                   instruire practică 16

    Modulul III: Fabricarea produselor din industria ceramică
    Total ore/an 93
                       din care: laborator tehnologic -
                                   instruire practică 31

    Modulul IV: Controlul fabricaţiei în industria ceramicii
    Total ore/an 62
                       din care: laborator tehnologic 46
                                   instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică:

    Modulul V: Planificarea şi organizarea producţiei
    Total ore/an 150
                       din care: laborator tehnologic 30
                                   instruire practică 120

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală: 62 ore
    Modulul VI: Asigurarea calităţii
    Total ore/an 31
                       din care: laborator tehnologic 10
                                   instruire practică -

    Modulul VII: Valorificarea deşeurilor din industria sticlei şi
                      ceramicii 31

    Total ore/an
                       din care: laborator tehnologic 21
                                   instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                                     TOTAL: 491 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Planificarea şi organizarea producţiei
                                    din care: laborator tehnologic 31

    Modulul II: Total ore/an 62
    Asigurarea calităţii
                                    din care: laborator tehnologic 31

    Modulul III: Total ore/an 31
    Elemente de proiectare
                                    din care: laborator tehnologic 31

    Modulul IV: Total ore/an 31
    Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
                                    din care: laborator tehnologic 31

    Modulul V: Total ore/an 93
    Exploatarea instalaţiilor electrice
                                    din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: Total ore/an 50
    Întreţinere planificată din care: laborator tehnologic 15
                                              instruire practică 35

    Modulul VII: Total ore/an 50
    Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
                                              instruire practică 35

    Modulul VIII: Total ore/an 50
    Întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor
    electrice din care: laborator tehnologic 30
                                              instruire practică 20

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul IX: Total ore/an 31
    Transportul şi distribuţia din care: laborator tehnologic 16
    energiei electrice instruire practică -

    Modulul X: Total ore/an 31
    Dimensionarea instalaţiilor din care: laborator tehnologic 15
    electrice instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                                       TOTAL 491 ore/an
                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician operator telematică

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Planificarea şi organizarea producţiei
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Modulul II: Total ore/an 62
    Asigurarea calităţii
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Modulul III: Total ore/an 31
    Elemente de proiectare
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Modulul IV: Total ore/an 31
    Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Modulul V: Total ore/an 93
    Exploatarea sistemelor de telemăsură şi
    telecontrol din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: Total ore/an 50
    Întreţinere planificată din care: laborator tehnologic 15
                                               instruire practică 35

    Modulul VII: Total ore/an 50
    Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
                                               instruire practică 35

    Modulul VIII: Total ore/an 50
    Analizarea structurii sistemelor de calcul
                                     din care: laborator tehnologic 30
                                               instruire practică 20

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul IX: Total ore/an 31
    Utilizarea programelor specifice telematicii
                                     din care: laborator tehnologic 16
                                               instruire practică -

    Modulul X: Total ore/an 31
    Sisteme multimedia din care: laborator tehnologic 15
                                               instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                                      TOTAL 491 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                        LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în automatizări

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 279 ore

    Modulul I: Total ore/an 62
    Planificarea şi organizarea producţiei
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Modulul II: Total ore/an 62
    Asigurarea calităţii
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Modulul III: Total ore/an 31
    Elemente de proiectare
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Modulul IV: Total ore/an 31
    Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Modulul V: Total ore/an 93
    Sisteme de reglare automată
                                     din care: laborator tehnologic 31

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 31 săptămâni = 279 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: Total ore/an 50
    Întreţinere planificată din care: laborator tehnologic 15
                                               instruire practică 35

    Modulul VII: Total ore/an 50
    Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
                                               instruire practică 35

    Modulul VIII: Total ore/an 50
    Reglarea automată a parametrilor proceselor
    tehnologice
                                     din care: laborator tehnologic 30
                                               instruire practică 20

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 62 ore

    Modulul IX: Total ore/an 31
    Automate programabile din care: laborator tehnologic 15
                                               instruire practică -

    Modulul X: Total ore/an 31
    Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic 16
                                               instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 31 săptămâni = 62 ore

                                                  TOTAL 491 ore/an

    ANEXA 3


                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEUL TEHNOLOGIC-RUTA PROGRESIVĂ
                                Clasa a XII - a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în agricultură

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Tehnologii specifice
              pentru culturile de câmp Total ore/an 99
                                          din care:- laborator tehnologic 33
                                                   - instruire practică 33

    Modulul II: Tehnologii specifice de cultivare
                a plantelor horticole Total ore/an 66
                                          din care:- laborator tehnologic -
                                                   - instruire practică 33

    Modulul III: Organizarea bazei Total ore/an 66
                 furajere din care:- laborator tehnologic 33
                                                     instruire practică -

    Modulul IV: Marketingul produselor agricole
                                          Total ore/an 66
                                          din care:- laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul V: Organizarea exploatării agregatelor
              şi instalaţiilor folosite în agricultură
                                          Total ore/an 150
                                          din care:- laborator tehnologic 90
                                                   - instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VI: Igiena şi securitatea muncii
    în domeniul agricultură Total ore/an 33
                                          din care:- laborator tehnologic -

    Modulul VII: Tehnologii specifice de creştere
    a animalelor Total ore/an 33
                                          din care:- laborator tehnologic -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                              TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                      LICEUL TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 Clasa a XII a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în industria alimentară

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I. Controlul proceselor biochimice din industria alimentară
                                     Total ore/an: 99
                                     din care: laborator tehnologic 33

    Modulul II. Tehnologii specifice în industria alimentară fermentativă
                                     Total ore/an: 99
                                     din care: laborator tehnologic 33
                                               instruire practică 33

    Modulul III. Tehnologii specifice de obţinere a produselor de
                 morărit şi panificaţie
                                     Total ore/an: 99
                                     din care laborator tehnologic 33
                                              instruire practică 33

    Total ore/an: 9 ore/săpt. x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul IV. Protecţia şi securitatea muncii
                                     Total ore/an: 60
                                     din care: instruire practică 60

    Modulul V. Aplicarea măsurilor de igienă şi protecţia mediului în
               industria alimentară
                                     Total ore/an: 90
                                     din care: laborator tehnologic 30
                                               instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săpt. x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum de dezvoltare locală

    Modulul VI - Procese tehnologice în industria alimentară
                                     Total ore/an: 66
                                     din care: instruire practică 33

    Total ore/an: 2 ore/săpt. x 33 săptămâni = 66 ore

                                              TOTAL GENERAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                      Liceul tehnologic - ruta progresivă
                                 Clasa a XII- a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Coafor stilist

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
                                   Total ore/an 40
                                   din care: instruire practică 24

    Modulul II: Realizarea cadrului ambiental
                                   Total ore/an 30
                                   din care: instruire practică 18

    Modulul III: Îngrijirea părului
                                   Total ore/an 40
                                   din care: instruire practică 24

    Modulul IV: Tunsori
                                   Total ore/an 110
                                   din care: instruire practică 66

    Modulul V: Coafarea părului
                                   Total ore/an 110
                                   din care: instruire practică 66

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul VI: Pigmentarea şi depigmentarea părului
                                   Total ore/an 120
                                   din care: laborator tehnologic 30
                                             instruire practică 90

    Total ore /an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală (CDL) 66 ore

    Modulul VII: Relaţia cu clienţii
                                   Total ore/an 33
                                   din care: laborator tehnologic 17

    Modulul VIII: Istoria coafurii
                                   Total ore/an 33
                                   din care: laborator tehnologic 16

    Total ore /an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                         TOTAL 516 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       Liceu tehnologic - ruta progresivă
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în hotelărie

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                             instruire practică

    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care: laborator tehnologic 33
                                             instruire practică

    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                             instruire practică

    Modulul IV: Total ore/an 66
    Gestionarea resurselor umane în unităţile de
    cazare din care: laborator tehnologic 33
                                             instruire practică

    Modulul V: Total ore/an 66
    Atitudinea centrată pe client din care: laborator tehnologic 33
                                             instruire practică 33

    Total ore/an:10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul VI: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
                                   din care: laborator tehnologic
                                             instruire practică 30

    Modulul VII: Total ore/an 90
    Primirea şi cazarea turiştilor
                                   din care: laborator tehnologic 30
                                             instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 66
    Rezervarea spaţiilor de cazare din care: laborator tehnologic
                                              instruire practică

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                             TOTAL 516 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                      Liceul tehnologic - ruta progresivă
                                clasa a XII - a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în activităţi de comerţ

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică -

    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică -

    Modulul IV: Total ore/an 66
    Tehnologia comercială din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică -

    Modulul V: Total ore/an 66
    Gestiunea stocurilor din care: laborator tehnologic 66
                                              instruire practică

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul VI: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
                                    din care: laborator tehnologic
                                              instruire practică 30

    Modulul VII: Total ore/an 90
    Protecţia consumatorilor şi a mediului
                                    din care: laborator tehnologic
                                              instruire practică 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VIII:
                                    Total ore/an 66
    Extinderea afacerii prin comerţ modern
                                    din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică 16

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                        TOTAL 516 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       Liceu tehnologic - ruta progresivă
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în gastronomie
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică

    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică

    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică

    Modulul IV: Total ore/an 132
    Organizarea producţiei culinare din care: laborator tehnologic 66
                                                instruire practică 33

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore
    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul V: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
                                    din care: laborator tehnologic
                                              instruire practică 30

    Modulul VI: Total ore/an 60
    Bucătăria naţională şi internaţională
                                    din care: laborator tehnologic 30
                                              instruire practică 30

    Modulul VII: Total ore/an 30
    Protecţia consumatorului din care: laborator tehnologic 30

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 33
    Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi
    de patiserie cofetărie din care: laborator tehnologic 17
                                               instruire practică 16

    Modulul IX: Total ore/an 33
    Calitatea şi siguranţa mediului de muncă
                                    din care: laborator tehnologic 16
                                              instruire practică 17

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                         TOTAL 516 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       Liceu tehnologic - ruta progresivă
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Organizator banqueting
    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 330 ore

    Modulul I: Total ore/an 66
    Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică

    Modulul II: Total ore/an 66
    Planificarea operaţională din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică

    Modulul III: Total ore/an 66
    Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică

    Modulul IV: Total ore/an 66
    Organizarea personalului din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică

    Modulul V: Total ore/an 66
    Activitatea de servire în restauraţie
                                    din care: laborator tehnologic 33
                                              instruire practică 33

    Total ore/an: 10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore

    Stagii de pregătire practică 120 ore

    Modulul VI: Total ore/an 30
    Igiena, securitatea muncii şi protecţia
    mediului din care: laborator tehnologic
                                              instruire practică 30

    Modulul VI: Total ore/an 90
    Oferta de meniuri
                                    din care: laborator tehnologic 30
                                              instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an= 120 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 66
    Activitatea de servire în bar din care: laborator tehnologic
                                              instruire practică

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                      TOTAL 516 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEUL TEHNOLOGIC-RUTA PROGRESIVĂ
                                 Clasa a XII -a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în prelucrarea lemnului

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I Tehnologia cherestelei
                                   Total ore/an: 66
                                   din care: Instruire practică 33

    Modulul II Tehnologia mobilei
                                   Total ore/an: 99
                                   din care: Instruire practică 66

    Modulul III Fabricarea uşilor şi ferestrelor
                                   Total ore/an: 66
                                   din care: Instruire practică 33

    Modulul IV Tehnologia mobilei curbate şi mulate
                                   Total ore/an: 66
                                   din care: Instruire practică 33

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni/an = 297 ore/an

    Stagii de pregătire practică
    Modulul V Tehnologia semifabricatelor superioare din lemn
                                   Total ore/an: 90
                                   din care: Instruire practică 90

    Modulul VI Igiena şi protecţia muncii în domeniul prelucrării lemnului
                                   Total ore/an: 60
                                   din care: Instruire practică 60

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore/an

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul VII Controlul calităţii
                                   Total ore/an: 33
                                   din care: Laborator tehnologic 33

    Modulul VIII Întreţinerea şi exploatarea utilajelor
                                   Total ore/an: 33
                                   din care: Laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni/an = 66 ore/an

                                                 TOTAL GENERAL: 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării
                                   din care: laborator tehnologic -
                                             instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
                                   din care: laborator tehnologic 16
                                             instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                              instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 33
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
                                             instruire practică 8

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic 17
                                              instruire practică -
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                             instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 66
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 25
                                             instruire practică 41

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                               instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                               Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Maşini şi utilaje industriale din care: laborator tehnologic 17
                                               instruire practică -

    Modulul XI: Total ore/an 33
    Uzarea maşinilor şi utilajelor din care: laborator tehnologic 16
                                               instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                              TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician prelucrări mecanice

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării
                                   din care: laborator tehnologic -
                                             instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
                                   din care: laborator tehnologic 16
                                             instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                              instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 33
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
                                             instruire practică 8

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic 17
                                             instruire practică -

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                             instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 66
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 25
                                             instruire practică 41

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii
                                  din care: laborator tehnologic 24
                                            instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                            Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore


    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Tehnologia materialelor din care: laborator tehnologic 17
                                            instruire practică -
    Modulul XI: Total ore/an 33
    Prelucrări prin deformare plastică
                                  din care: laborator tehnologic 16
                                            instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                      TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                         Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician electronist

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării
                                   din care: laborator tehnologic -
                                             instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
                                   din care: laborator tehnologic 16
                                             instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                              instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                             instruire practică 41

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                              instruire practică 8

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                             instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                             instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                               instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                               Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Surse de alimentare în comutaţie din care: laborator tehnologic 16
                                                instruire practică -

    Modulul XI: Total ore/an 33
    Microprocesoare/microcontrolere din care: laborator tehnologic 17
                                                instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                  TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician electrotehnist

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                              instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                  instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                  instruire practică 41

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 8

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                  instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                  instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                  Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Sistemul energetic din care: laborator tehnologic 17
                                                  instruire practică -

    Modulul XI: Total ore/an 33
    Repararea instalaţiilor şi echipamentelor
    electrice din care: laborator tehnologic 16
    instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                 TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician electromecanic

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                  instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                  instruire practică 41

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 8

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                  instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                  instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                  Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Senzori din care: laborator tehnologic 17
                                                  instruire practică -

    Modulul XI: Total ore/an 33
    Automatizarea proceselor industriale
                                        din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                   TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 Clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician energetician

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                  instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 66
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
                                                  instruire practică 41

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 8

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 33
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 17
                                                  instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                 instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                 instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Analizarea sistemului energetic din care: laborator tehnologic 17
                                                 instruire practică -

    Modulul XI: Total ore/an 33
    Monitorizarea instalaţiilor şi echipamentelor
    energetice din care: laborator tehnologic 16
                                                instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                      TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în construcţii şi lucrări publice

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 99
    Desen de construcţii şi lucrări publice
                                       din care: laborator tehnologic 66
                                                 instruire practică -

    Modulul II: Total ore/an 66
    Măsurători în construcţii din care: laborator tehnologic 66
                                                 instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 99
    Documentaţia tehnico-economică din care: laborator tehnologic 33
                                                 instruire practică -

    Modulul IV: Total ore/an 33
    Planificarea şi organizarea producţiei
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul V: Total ore/an 150
    Lucrări de structuri pentru construcţii
                                       din care: laborator tehnologic 60
                                                 instruire practică 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Asigurarea calităţii din care: laborator tehnologic 17
                                                 instruire practică -

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Mediul inconjurător şi construcţiile
                                       din care: laborator tehnologic 16
                                                 instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                      TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 Clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea:Tehnician instalator pentru construcţii

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 99
    Desen tehnic de instalaţii din care: laborator tehnologic 66
                                                 instruire practică -

    Modulul II: Total ore/an 66
    Măsurători în instalaţii din care: laborator tehnologic 66
                                                 instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 99
    Documentaţia tehnico-economică din care: laborator tehnologic 33
                                                 instruire practică -

    Modulul IV: Total ore/an 33
    Planificarea şi organizarea producţiei
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore
    Modulul V: Total ore/an 150
    Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
                                       din care: laborator tehnologic 60
                                                 instruire practică 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore
    Modulul VI: Total ore/an 33
    Asigurarea şi controlul calităţii din care: laborator tehnologic 17
                                                 instruire practică -

    Modulul VII: Total ore/an 33
    Mediul înconjurător şi construcţiile
                                       din care: laborator tehnologic 16
                                                 instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                        TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în industria textilă

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: UTILIZAREA APLICAŢIILOR
               DE TIP CAD Total ore/an 33
                                        din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică -

    Modulul II: SĂNĂTATEA ŞI
                SECURITATEA MUNCII Total ore/an 33
                                        din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică -

    Modulul III: TEHNOLOGII DE FILARE ŞI
                 ŢESERE Total ore/an 99
                                        din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 66

    Modulul IV: ELEMENTE DE PROIECTARE Total ore/an 33
                                        din care: laborator tehnologic 33
                                                  instruire practică -

    Modulul V: PROIECTAREA FIRELOR ŞI
               ŢESĂTURILOR Total ore/an 99
                                        din care: laborator tehnologic 66
                                                  instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: PLANIFICAREA ŞI
                ORGANIZAREA PRODUCŢIEI Total ore/an 150
                                        din care: laborator tehnologic 60
                                                  instruire practică 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VII: PROTECŢIA MEDIULUI Total ore/an 33
                                        din care: laborator tehnologic 17
                                                  instruire practică -

    Modulul VIII: ASIGURAREA CALITĂŢII Total ore/an 33
                                        din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                          TOTAL 513 ore/an

                              PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în industria pielăriei

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
                                       Total ore/an 33
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică -

    Modulul II: Elemente de proiectare
                                       Total ore/an 33
                                       din care: laborator tehnologic 33
                                                 instruire practică -

    Modulul III: Sănătatea şi securitatea muncii
                                       Total ore/an 33
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică -

    Modulul IV: Tehnologii de finisare a pielii
                                       Total ore/an 99
                                       din care: laborator tehnologic 33
                                                 instruire practică 33

    Modulul V: Confecţionarea produselor din
               piele şi înlocuitori
                                       Total ore/an 99
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 66

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VI: Planificarea şi organizarea
                producţiei Total ore/an 150
                                       din care: laborator tehnologic 60
                                                 instruire practică 90

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul VII: Protecţia mediului Total ore/an 33
                                        din care: laborator tehnologic 17
                                                  instruire practică -
    Modulul VIII: Asigurarea calităţii Total ore/an 33
                                        Din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                        TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician transporturi

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                 instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 33
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 8

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic 17
                                                 instruire practică -

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 66
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 25
                                                 instruire practică 41

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                 instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                 Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore
    Modulul X: Total ore/an 33
    Sisteme de transport din care: laborator tehnologic 17
                                                 instruire practică -

    Modulul XI: Total ore/an 33
    Autorităţi şi legislaţie în transporturi
                                       din care: laborator tehnologic 16
                                                 instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                         TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician metrolog

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                 instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 33
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 8

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic 17
                                                 instruire practică -

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 66
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 25
                                                 instruire practică 41

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                 instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                 Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Organizare şi legislaţie metrologică
                                       din care: laborator tehnologic 17
                                                 instruire practică -

    Modulul XI: Total ore/an 33
    Subansambluri specifice mijloacelor de măsură
    şi control din care: laborator tehnologic 16
                                                 instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                        TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician operator roboţi industriali

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul I: Total ore/an 33
    Sisteme de transmitere a mişcării din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 16

    Modulul II: Total ore/an 33
    Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Modulul III: Total ore/an 66
    Tehnici de măsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
                                                 instruire practică 25

    Modulul IV: Total ore/an 33
    Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 8

    Modulul V: Total ore/an 33
    Sisteme de acţionare electrică din care: laborator tehnologic 17
                                                 instruire practică -

    Modulul VI: Total ore/an 33
    Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
                                                 instruire practică 9

    Modulul VII: Total ore/an 66
    Asamblări mecanice din care: laborator tehnologic 25
                                                 instruire practică 41

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică 150 ore

    Modulul VIII: Total ore/an 60
    Sănătatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
                                                  instruire practică 36

    Modulul IX: Total ore/an 90
    Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
                                                  Instruire practică 66

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală 66 ore

    Modulul X: Total ore/an 33
    Acţionarea electrică a roboţilor industriali
                                        din care: laborator tehnologic 17
                                                  instruire practică -

    Modulul XI: Total ore/an 33
    Senzori şi end-efectori din care: laborator tehnologic 16
                                                  instruire practică -

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                       TOTAL 513 ore/an

                               PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 Clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Sisteme de transmitere a mişcării
                                        total ore /an: 33
                                        din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 16

    Modulul II: Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
                                        total ore /an: 33
                                        din care: laborator tehnologic 16

    Modulul III: Tehnici de măsurare în domeniu
                                        total ore /an: 66
                                        din care: laborator tehnologic 8
                                                  instruire practică 25

    Modulul IV: Sisteme de automatizare total ore /an: 33
                                          din care: laborator tehnologic -
                                                    instruire practică 8

    Modulul V: Sisteme de acţionare electrică
                                        total ore /an: 33
                                        din care: laborator tehnologic 17
                                        instruire practică -

    Modulul VI: Circuite electrice total ore /an: 33
                                        din care: laborator tehnologic -
                                                  instruire practică 9

    Modulul VII: Asamblări mecanice total ore /an: 66
                                        din care: laborator tehnologic 25
                                                  instruire practică 41

    Total ore/an: 9 ore /săptămână x 33 săptămâni/an = 297 ore

    Stagii de pregătire practică

    Modulul VIII: Sănătatea şi securitatea muncii
                                        total ore /an: 60
                                        din care: instruire practică 36
                                        laborator tehnologic 24

    Modulul IX: Circuite electronice total ore /an: 90
                                        din care: instruire practică 66
                                                  laborator tehnologic 24

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni /an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală

    Modulul X: Maşini unelte cu comandă numerică
                                        total ore /an: 33
                                        din care: laborator tehnologic 17

    Modulul XI: Montarea şi reglarea sculelor pe maşini unelte
                cu comandă numerică
                                        total ore /an: 33
                                        din care: laborator tehnologic 16

    Total ore /an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni/an = 66 ore

                                                  TOTAL: 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 Clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în industria materialelor de construcţii

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

    Modulul I: Procedee de fabricare aplicate în industria ceramicii
                                       Total ore/an 88
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 Instruire practică 66

    Modulul II: Procedee de fabricare aplicate în industria sticlei
                                       Total ore/an 88
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 Instruire practică 66

    Modulul III: Procedee de fabricare aplicate în industria lianţilor
                                       Total ore/an 55
                                       din care: laborator tehnologic
                                                 Instruire practică 33

    Modulul IV: Chimia sistemelor silicatice
                                       Total ore/an 66
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 Instruire practică -

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Stagii de pregătire practică:

    Modulul V: Sănătatea şi securitatea muncii
                                       Total ore/an 30
                                       din care: laborator tehnologic -
                                       Instruire practică 30

    Modulul VI: Coordonarea lucrărilor de exploatare a utilajelor şi
    instalaţiilor din industria materialelor de construcţii
                                       Total ore/an 120
                                       din care: laborator tehnologic -
                                                 Instruire practică 120

    Total ore/an: 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore

    Curriculum în dezvoltare locală:

    Modulul VII: Elemente de proiectare
                                       Total ore/an 66
                                       din care: laborator tehnologic 33
                                       Instruire practică -

    Total ore/an 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore

                                                       TOTAL: 513 ore/an

                               PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                       LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
                                 Clasa a XII-a
                          Aria curriculară Tehnologii

    Calificarea: Tehnician în chimie industrială

    Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală 297 ore

    Modulul 1: Tehnici de laborator Total ore/an: 99
                                        din care: laborator tehnologic 66

    Modulul 2: Operaţii mecanice şi hidrodinamice
                                        Total ore/an: 66
                                        din care: laborator tehnologic 33

    Modulul 3: Operaţii de transfer termic
                                        Total ore/an: 66
                                        din care: laborator tehnologic 33

    Modulul 4: Termodinamică şi cinetică chimică
                                        Total ore/an: 66
                                        din care: laborator tehnologic 33

    Total ore/an: 9 ore/săptămână x 33 săptămâni = 297 ore

    Curriculum în dezvoltare locală: 66 ore


    Modulul 5: Planificarea şi programarea producţiei
                                        Total ore/an: 33

    Modulul 6: Asigurarea calităţii Total ore/an: 33

    Total ore/an: 2 ore/săptămână x 33 săptămâni = 66 ore