Inapoi la Cautare

ORDIN 308 /2003


pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (21.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, ministrul de interne şi ministrul administraţiei publice emit următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    Direcţia generală tehnica în construcţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
                        p. Ministrul lucrărilor publice,
                         transporturilor şi locuinţei,
                               Sergiu Sechelariu,
                                secretar de stat
                             Ministrul de interne,
                                    Ioan Rus
                       Ministrul administraţiei publice,
                                 Octav Cozmanca
    ANEXA 1
                                   PROCEDURA
            de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru
             atestarea conformitatii produselor pentru construcţii
    CAP. 1
    Obiect şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedura stabileşte regulile şi criteriile de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate sa realizeze sarcini specifice privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, denumite în continuare organisme în domeniul produselor pentru construcţii, domeniu reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii.
    ART. 2
    (1) Organismele prevăzute la art. 1 fac parte dintre organismele care realizează evaluarea conformitatii produselor în domeniile reglementate de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor şi sunt supuse, în principiu, prevederilor comune privind regulile de procedura pentru desemnarea şi notificarea naţionala a acestor organisme, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, denumite în continuare normele metodologice, adaptate şi/sau completate, după caz, corespunzător cerinţelor domeniului reglementat specific.
    (2) În domeniul produselor pentru construcţii nu sunt aplicabile procedurile modulare de evaluare a conformitatii, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 608/2001, ci procedurile aferente sistemelor de atestare a conformitatii produselor, stabilite la art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, ceea ce implica un alt mod de identificare a domeniilor de competenţa, a funcţiilor şi a sarcinilor specifice ce revin organismelor desemnate.
    (3) Prevederile specifice referitoare la evaluarea şi desemnarea organismelor în domeniul produselor pentru construcţii, cuprinse în prezenta procedura, sunt stabilite pe baza condiţiilor prevăzute în cap. V şi VI din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 şi în concordanta cu prevederile echivalente adoptate la nivel european.
    CAP. 2
    Documente de referinţa
    ART. 3
    (1) La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedura au stat următoarele acte normative:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 27 februarie 2003;
    b) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002;
    d) Legea nr. 245/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformitatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002;
    e) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 165/92/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 25 martie 2003.
    (2) Prezenta procedura cuprinde prevederi cu referire la următoarele standarde, la a căror aplicare trebuie luată în considerare ultima editie a standardului citat:
    a) SR EN 45004 "Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţia";
    b) SR EN 45011 "Criterii generale pentru organisme de certificare care efectuează certificarea produselor";
    c) SR EN 45012 "Criterii generale pentru organisme de certificare care efectuează certificarea sistemelor calităţii";
    d) SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonari".
    CAP. 3
    Termeni şi definiţii
    ART. 4
    (1) Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta procedura sunt prevăzuţi şi definiţi în documentele de referinţa menţionate în cap. II.
    (2) Prescurtarile utilizate în textul procedurii se înţeleg astfel:
    CIP = controlul intern al producţiei;
    C.T.P.C. = Consiliul tehnic permanent pentru construcţii.
    CAP. 4
    Domenii şi condiţii de desemnare
    ART. 5
    (1) În concordanta cu prevederile art. 30 lit. A-F din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, în domeniul produselor pentru construcţii se desemnează organisme pentru exercitarea următoarelor funcţii:
    a) certificarea conformitatii produselor;
    b) certificarea conformitatii CIP;
    c) inspecţie;
    d) laboratoare de încercări.
    (2) Pot fi desemnate orice persoane juridice sau, în unele cazuri, entităţi din cadrul unor persoane juridice, cu sediul în România, care funcţionează ca organisme de certificare, ca organisme de inspecţie şi/sau ca laboratoare de încercări şi îndeplinesc cumulativ cerinţele de acreditare prealabilă prevăzute la art. 16 din Legea nr. 608/2001 şi condiţiile minimale prevăzute la art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
    (3) În vederea desemnării, organismele solicitante plătesc o taxa de evaluare, a carei valoare se stabileşte anual de autoritatea competentă pentru desemnare.
    ART. 6
    (1) Persoana juridică sau entitatea poate fi desemnată, pe baza propriei solicitări, pentru exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi pentru efectuarea unor sarcini specifice, cu referire la anumite familii de produse pentru construcţii şi în corelare cu sistemele de atestare a conformitatii aplicabile, identificate conform prevederilor Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.
    (2) Sarcinile specifice ce revin organismelor din domeniul produselor pentru construcţii în corelare cu sistemele de atestare a conformitatii sunt:
    a) certificarea conformitatii produsului şi eliberarea certificatului de conformitate CS, pentru sistemele 1+ şi 1;
    b) certificarea conformitatii CIP, pentru sistemele 2+ şi 2;
    c) supravegherea CIP, pentru sistemele 1+, 1 şi 2+;
    d) inspecţia CIP, pentru sistemele 1+, 1, 2+ şi 2;
    e) încercări de terta parte, pentru sistemele 1+, 1 şi 3.
    ART. 7
    (1) Un organism de certificare, un organism de inspecţie sau un laborator de încercări poate fi desemnat pentru una sau mai multe familii de produse pentru construcţii.
    (2) Un organism poate fi desemnat, pentru o familie de produse, pe o singura funcţie, pe mai multe sau pe toate funcţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), după cum sunt îndeplinite condiţiile relevante pentru desemnare pentru funcţia sau funcţiile respective.
    ART. 8
    (1) Entităţi legate juridic de operatori economici nu pot fi desemnate în nici un caz ca organisme de certificare şi ca organisme de inspecţie, putând fi desemnate doar ca laboratoare de încercări şi numai în cazuri speciale şi justificate (de exemplu, laboratorul este unicul din ţara sau dintr-o zona teritorială, care dispune de aparatura de încercare necesară).
    (2) În sensul prezentei proceduri, prin operator economic se înţelege orice persoană responsabilă cu introducerea pe piaţa a produselor pentru construcţii, iar un organism se considera legat de un operator economic în următoarele situaţii:
    a) este parte a aceleiaşi societăţi ca şi unitatea de producţie;
    b) este entitate separată juridic de unitatea de producţie, dar este în întregime sau în majoritate proprietatea unităţii de producţie;
    c) este independent, dar unitatea de producţie deţine o anumită cota de acţiuni;
    d) este separat de unitatea de producţie, dar ambele au o societate-mama comuna care deţine în întregime sau în majoritate proprietatea;
    e) este separat de unitatea de producţie, dar ambele au o societate-mama comuna care deţine o anumită cota de acţiuni;
    f) este în proprietatea unei organizaţii reprezentând mai mulţi producători (de exemplu, o asociaţie cu scop comercial).
    ART. 9
    (1) Organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele pot subcontracta executarea unora dintre sarcinile ce revin altor organisme şi/sau laboratoare.
    (2) Un organism desemnat care subcontracteaza rămâne în orice situaţie răspunzător pentru toate activităţile acoperite de desemnare. Subcontractarea nu se poate referi la delegarea autorităţii sau a responsabilităţilor corespunzătoare funcţiei desemnate.
    (3) Un organism desemnat nu poate în nici un caz sa subcontracteze toate activităţile. De asemenea, este interzisă subcontractarea "în serie".
    (4) Organismele de certificare nu pot subcontracta activităţile de evaluare şi acceptare. Pot fi subcontractate numai activităţi tehnice, precis delimitate şi riguros detaliate, de exemplu: încercări, examinari, comparatii, esantionari sau audituri pentru calitate.
    ART. 10
    În scopul asigurării unei aplicari practice uniforme a sarcinilor ce revin diferitelor organisme desemnate în cadrul sistemelor de atestare a conformitatii, precum şi a evaluărilor în vederea desemnării, C.T.P.C. va întocmi instrucţiuni detaliate privind rolul şi raporturile dintre organisme pentru realizarea metodelor de încercare, inspecţie şi certificare prevăzute în specificaţiile tehnice. Aceste instrucţiuni vor fi puse la dispoziţie organismelor interesate, contra cost.
    CAP. 5
    Solicitarea desemnării
    ART. 11
    (1) Solicitarea organismului se realizează conform art. 5 alin. (3) din normele metodologice prevăzute la art. 2 alin. (1), cu completările de mai jos.
    (2) Cererea de desemnare trebuie să corespundă modelului prezentat în anexa nr. 1.
    (3) Cererea de desemnare trebuie însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a), c), f), g), h) şi i) din normele metodologice, precum şi de următoarele documente:
    a) descrierea tipului de activitate la care se referă desemnarea, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1);
    b) descrierea produsului/produselor pentru construcţii, care va/vor fi acoperit/acoperite de desemnarea care se solicita, potrivit listelor de familii de produse stabilite în anexele I şi II la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii;
    c) datele specifice de personal, de calificare şi de experienta profesională, referitoare la directorul organismului, la locţiitorul acestuia, la personalul cu funcţii de conducere şi la personalul tehnic, potrivit prevederilor art. 16;
    d) declaraţie privind relaţiile economice şi juridice ale solicitantului, persoana juridică sau entitate, ale directorului şi ale celorlalţi angajaţi ai solicitantului cu operatori economici;
    e) descrierea sumară a spaţiilor de lucru şi a echipamentelor tehnice;
    f) detalii referitoare la subcontractanţi;
    g) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate: certificate de conformitate CS, rapoarte de încercare etc., după caz;
    h) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege;
    i) dovada de plată a taxei de evaluare.
    (4) În situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2), cererile şi documentele insotitoare se întocmesc distinct:
    a) pentru o singura familie de produse şi mai multe funcţii; sau
    b) pentru o singura funcţie şi mai multe familii de produse.
    ART. 12
    (1) Cererile pentru desemnare şi dosarul cu documente insotitoare se depun, în funcţie de familia de produse pentru care se solicita desemnarea, la autoritatea competentă pentru desemnare, conform prevederilor art. 37 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, care le înregistrează prin secretariatul comisiei de desemnare.
    (2) Cererile înregistrate la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se transmit în maximum doua zile la C.T.P.C. în vederea evaluării.
    (3) Cererile înregistrate la Ministerul Administraţiei Publice se evalueaza prin compartimentul de specialitate stabilit de acesta, care înştiinţează C.T.P.C. în termen de maximum 15 zile asupra cererilor înregistrate.
    (4) C.T.P.C. poate realiza evaluări şi/sau supravegheri şi în domeniile din competenţa Ministerului Administraţiei Publice, la solicitarea acestuia.
    CAP. 6
    Evaluarea solicitării
    ART. 13
    C.T.P.C. efectuează evaluarea organismului pe baza documentaţiei prezentate potrivit prevederilor art. 11.
    ART. 14
    (1) Conformitatea organismelor cu condiţiile minimale prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 se evalueaza în raport cu cerinţele relevante prevăzute în standardele din seria SR EN 45000 pe baza cărora au fost acreditate, considerate în contextul specificatiilor tehnice pentru produse şi/sau încercări aferente domeniului de desemnare.
    (2) Ca baza de evaluare a competentei pentru diversele funcţii şi sarcini ale organismelor se utilizează certificatele de acreditare eliberate de organismul naţional de acreditare RENAR, acreditarea după standardele din seria SR EN 45000 fiind luată în considerare astfel:
    a) pentru organismele care efectuează certificarea conformitatii produselor: SR EN 45011;
    b) pentru organismele care efectuează certificarea conformitatii CIP: SR EN 45012;
    c) pentru organismele care efectuează inspecţia şi supravegherea CIP: SR EN 45012;
    d) pentru organismele care efectuează inspecţia CIP şi alte activităţi specifice pentru inspecţii de terta parte (esantionare, audituri etc.): SR EN 45004;
    e) pentru laboratoarele de încercări: SR EN ISO 17025.
    ART. 15
    (1) Din documentele prezentate trebuie să rezulte ca organismul are capabilitatea tehnica necesară pentru produsul şi/sau încercările specifice.
    (2) Pentru organismele de certificare şi de inspecţie evaluarea se face comparativ cu specificaţiile tehnice de referinţa pentru produse, incluse în Lista specificatiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţa în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor, prevăzută la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, iar pentru laboratoarele de încercări, comparativ cu standardele de încercări prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 sau cu părţi ale acestora ori cu metodele de încercare stabilite prin agremente tehnice europene.
    ART. 16
    (1) Organismele solicitante trebuie să deţină suficient personal angajat permanent, care să aibă pregătirea, instruirea, cunoştinţele tehnice şi experienta necesare, corespunzător funcţiilor alocate, precum şi un director tehnic sau o funcţie asimilată acesteia, care să deţină responsabilitatea globală pentru supervizarea activităţilor întregului personal.
    (2) Directorul tehnic trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu caracter tehnic sau ştiinţific, corespunzător domeniului de activitate al organismului, şi trebuie să aibă o experienta profesională de cel puţin 5 ani în domeniul incercarii, inspecţiei sau certificării produselor pentru construcţii ori în activităţi comparabile.
    (3) Directorul tehnic trebuie să îşi exercite funcţia ca ocupaţie de baza. Dacă directorul tehnic are o alta ocupaţie de baza, aceasta cerinţa poate fi considerată satisfacuta şi prin numirea unui loctiitor permanent care trebuie să îndeplinească toate cerinţele relevante pentru directorul tehnic.
    (4) Un loctiitor permanent pentru directorul tehnic poate fi o cerinţa necesară datorită tipului şi extinderii activităţilor. În cazul în care directorul tehnic are alta ocupaţie de baza, poate fi numit şi un al doilea loctiitor permanent. În ambele situaţii locţiitorul permanent trebuie să îndeplinească toate cerinţele relevante pentru directorul tehnic.
    (5) Directorul tehnic al organismului solicitant trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele condiţii:
    a) sa nu îşi fi pierdut capacitatea de a deţine funcţii publice;
    b) sa nu fie supus, prin hotărâre judecătorească, unor restrictii privind proprietatea;
    c) să aibă competenţa necesară; şi
    d) sa nu desfăşoare activităţi incompatibile cu îndeplinirea corecta a obligaţiilor sale de director.
    ART. 17
    Organismele şi laboratoarele trebuie să dispună de:
    a) spaţiile de lucru şi echipamentele tehnice necesare, în corelare cu specificaţiile tehnice de produs şi/sau încercări relevante;
    b) proceduri documentate pentru executarea sarcinilor ce le revin şi pentru utilizarea şi mentenanta echipamentului tehnic aferent;
    c) un sistem pentru înregistrarea şi documentarea activităţilor efectuate.
    ART. 18
    Pentru sarcinile organismelor implicate în inspecţia şi/sau certificarea controlului intern al producţiei se iau în considerare numai acele aspecte ale controlului intern al producţiei care sunt necesare pentru satisfacerea cerinţelor definite în specificaţiile tehnice de referinţa pentru produsele respective.
    ART. 19
    (1) Organismele care solicită desemnarea trebuie să fie şi sa rămână, după desemnare, de terta parte, respectiv independente de clienţii lor sau de alte părţi interesate.
    (2) Dacă totuşi, în contextul prevederilor art. 8, este necesară desemnarea unui laborator legat de un operator economic, trebuie să se prezinte dovezi concludente ca laboratorul funcţionează în mod impartial. Desemnarea acordată unui astfel de laborator îl indreptateste să îşi efectueze sarcinile legate de atestarea conformitatii pentru orice client, inclusiv pentru operatorul economic de care este legat.
    ART. 20
    (1) Organismele desemnate, în special directorul tehnic şi locţiitorul sau permanent, trebuie să asigure imparţialitatea.
    (2) În mod special, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (2) trebuie acordată o atenţie marita pentru evaluarea imparţialităţii. Cu cat este mai strânsă relaţia dintre laborator şi operatorul economic cu atât mai stricte trebuie să fie mijloacele de satisfacere a cerinței de imparţialitate şi mai ridicată severitatea cu care acestea sunt verificate şi supravegheate.
    ART. 21
    (1) Condiţia privind existenta asigurării de răspundere civilă se considera îndeplinită şi prin prezentarea unei asigurări de garanţie profesională.
    (2) Cuantumul anual al asigurării trebuie să fie corelat cu cifra de afaceri şi cu natura riscurilor ce pot fi suportate de organismul în cauza.
    ART. 22
    (1) C.T.P.C. efectuează evaluarea solicitărilor, prin personalul de specialitate propriu, pe baza criteriilor stabilite prin prezenta procedura şi a referinţelor prevăzute.
    (2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un raport de evaluare, care se înaintează autorităţii competente pentru desemnare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii. În concluziile raportului de evaluare se menţionează propunerea de acordare sau de respingere a desemnării şi, dacă este cazul, motivele respingerii.
    (3) Dosarele constituite în procesul de evaluare se păstrează o perioadă de 10 ani de către C.T.P.C. şi se pun, la cerere, la dispoziţie autorităţii competente pentru desemnare sau organelor de control împuternicite de aceasta.
    (4) Procedurile operationale de lucru ale C.T.P.C. se elaborează de acesta şi se aproba de conducerea proprie.
    CAP. 7
    Acordarea desemnării
    ART. 23
    (1) Autorităţile competente pentru desemnare, prin comisiile de desemnare constituite conform art. 23 din normele metodologice, analizează şi aproba propunerile din raportul de evaluare, în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia.
    (2) Comisiile de desemnare se constituie şi funcţionează la fiecare autoritate competentă pentru desemnare, conform regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii, având în vedere realizarea colaborarilor necesare.
    (3) Desemnarea se acordă pe o perioadă limitată de 5 ani, care poate fi prelungită pe aceeaşi perioadă. Prelungirea desemnării se face în aceleaşi condiţii ca şi acordarea desemnării. Numărul prelungirilor nu este limitat.
    ART. 24
    (1) Pentru organismele acceptate, în termen de maximum 5 zile de la aprobarea desemnării se eliberează Certificatul de recunoaştere. Modelul Certificatului de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 2 la normele metodologice.
    (2) Organismele care au primit Certificatul de recunoaştere din partea oricăreia dintre autorităţile competente pentru desemnare sunt înscrise în lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută la art. 37 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003.
    (3) Modelul de întocmire a listei prevăzute la alin. (2) este prezentat în anexa nr. 2.
    (4) C.T.P.C. întocmeşte şi tine la zi lista prevăzută la alin. (2), care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 25
    Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, organismele din domeniul produselor pentru construcţii sunt supuse cerinței de notificare naţionala. În acest scop autorităţile competente procedează potrivit prevederilor cap. III din normele metodologice.
    CAP. 8
    Supravegherea organismelor desemnate
    ART. 26
    (1) Pe perioada desemnării organismele desemnate au următoarele obligaţii generale:
    a) sa accepte numai solicitarile care corespund domeniului desemnat, din partea oricăror persoane responsabile cu introducerea pe piaţa a produselor pentru construcţii;
    b) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condiţiile care să asigure confidenţialitatea;
    c) să permită autorităţii competente pentru desemnare, care le-a desemnat, la cererea acesteia, să efectueze supravegherea anuală;
    d) sa participe, la intervale regulate, la schimburile de experienta dintre organismele desemnate de profil, programate de autoritatea competentă pentru desemnare;
    e) să asigure menţinerea la zi a instruirii personalului şi păstrarea, repararea şi, după caz, înlocuirea echipamentelor tehnice, astfel încât condiţiile de desemnare să fie îndeplinite pe toată durata desemnării;
    f) sa păstreze şi sa actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfecţionarea şi experienta profesională a personalului propriu;
    g) sa elaboreze şi sa actualizeze procedurile din care rezultă obligaţiile şi responsabilităţile personalului;
    h) sa elaboreze o documentaţie sintetică privind îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la lit. d)-g), pe care să o pună la dispoziţie personalului;
    i) sa comunice imediat autorităţii competente pentru desemnare, care le-a desemnat, schimbarea directorului tehnic sau a loctiitorului sau permanent şi modificările importante survenite în legătură cu echipamentul tehnic;
    j) sa plătească anual o taxa pentru auditul de supraveghere.
    (2) Laboratoarele de încercări şi organismele de inspecţie pot sa utilizeze numai aparatura de încercare verificata potrivit regulilor tehnice general cunoscute; în scopul validării rezultatelor la încercări laboratoarele şi organismele de inspecţie trebuie să participe la încercările comparative programate de autoritatea competentă pentru desemnare.
    (3) Organismele de certificare, organismele de inspecţie şi laboratoarele de încercări trebuie să întocmească rapoarte privind activităţile lor de certificare, inspecţie şi încercare, inclusiv documentaţia relevanta. Rapoartele trebuie să conţină un rezumat cu informaţii asupra subiectului respectiv, cu privire la personalul implicat, procedurile aplicate corespunzător cerinţelor tehnice, rezultatele obţinute şi unităţile de producţie controlate. De asemenea, rapoartele trebuie să conţină data/datele incercarii/încercărilor, data certificării şi perioada de inspecţie, după caz. Rapoartele se semnează de directorul tehnic al organismului. Rapoartele se păstrează o durată de 10 ani şi se pun la dispoziţie, la cerere, autorităţilor competente pentru desemnare, C.T.P.C. sau organismului naţional de acreditare, în cadrul activităţii de supraveghere a organismelor desemnate.
    ART. 27
    (1) Prevederile referitoare la supravegherea organismelor, cuprinse în cap. II, secţiunea a 3-a din normele metodologice, se aplică şi organismelor din domeniul produselor pentru construcţii.
    (2) Activităţile de supraveghere a organismelor desemnate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, respectiv de Ministerul Administraţiei Publice, se efectuează de C.T.P.C. respectiv de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta. Constatările şi propunerile privind menţinerea sau, după caz, limitarea, suspendarea ori retragerea desemnarilor acordate se consemnează în rapoarte care se înaintează periodic spre aprobare autorităţii competente.
    CAP. 9
    Limitarea, suspendarea şi retragerea desemnării
    ART. 28
    (1) Desemnarea expira:
    a) dacă organismul renunţa la desemnare printr-o comunicare scrisă, transmisă autorităţii competente pentru desemnare, care l-a desemnat;
    b) când expira durata de valabilitate a desemnării.
    (2) Desemnarea se retrage:
    a) dacă apar ulterior motive care ar fi justificat respingerea desemnării;
    b) dacă organismul a încălcat în mod repetat obligaţiile ce îi revin.
    (3) Desemnarea poate fi retrasă dacă organismul:
    a) nu a avut activitate timp de 2 ani;
    b) nu participa la schimbul de experienta prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. d);
    c) nu participa la încercările comparative conform art. 26 alin. (2).
    ART. 29
    Prevederile referitoare la limitarea, suspendarea şi retragerea desemnării, conform art. 9 şi 10 din normele metodologice, se aplică şi organismelor din domeniul produselor pentru construcţii.
    CAP. 10
    Responsabilităţi
    ART. 30
    (1) Autorităţile competente pentru desemnare, inclusiv prin comisiile de desemnare, au următoarele responsabilităţi şi atribuţii în domeniile stabilite la art. 37 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003:
    a) deţin responsabilitatea globală pentru evaluarea şi desemnarea organismelor;
    b) asigura organizarea şi funcţionarea comisiilor de desemnare, inclusiv colaborarea necesară dintre acestea;
    c) aproba taxele de evaluare iniţială şi de supraveghere;
    d) înregistrează cererile de desemnare şi le transmit la C.T.P.C. în vederea evaluării, respectiv spre ştiinţa, după caz;
    e) analizează şi aproba rapoartele de evaluare şi de supraveghere ale C.T.P.C. sau ale compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei Publice, după caz;
    f) acorda desemnarea şi eliberează certificatele de recunoaştere;
    g) solicita notificarea naţionala a organismelor desemnate;
    h) aproba limitarea, suspendarea şi retragerea desemnarilor acordate.
    (2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei aproba şi publică lista organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii şi actualizarile anuale ale acesteia.
    ART. 31
    C.T.P.C. are următoarele atribuţii:
    a) efectuează evaluarea iniţială şi supravegherea anuală a organismelor din competenţa Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi, la cerere, a celor din competenţa Ministerului Administraţiei Publice;
    b) întocmeşte rapoartele de evaluare şi de supraveghere şi le transmite autorităţii competente pentru desemnare;
    c) face propuneri privind acordarea, respingerea, menţinerea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării, după caz;
    d) păstrează şi gestionează dosarele constituite în procesul de desemnare şi supraveghere;
    e) constituie şi tine la zi baza de date centralizata, referitoare la organismele desemnate în domeniul produselor pentru construcţii;
    f) încasează taxele pentru evaluarea iniţială şi pentru supravegherile anuale.
    ART. 32
    (1) Atribuţiile C.T.P.C. prevăzute la art. 31, cu excepţia celei de la lit. e), revin compartimentului de specialitate stabilit în acest scop la Ministerul Administraţiei Publice.
    (2) Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei Publice pune periodic la dispoziţie C.T.P.C. informaţiile necesare pentru actualizarea bazei de date prevăzute la art. 31 lit. e).
    CAP. 11
    Prevederi finale
    ART. 33
    Prevederile art. 25 din normele metodologice se aplică laboratoarelor de încercări în construcţii, autorizate conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. Întrucât, conform art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, anexele nr. 6 şi 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 se abroga la 27 februarie 2005, până la această dată se păstrează autorizările acordate laboratoarelor de încercări în construcţii. Autorizările care îşi încetează valabilitatea în acest interval nu se mai prelungesc.
    ART. 34
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedura.
    ANEXA 1
    -------
la procedura
-------------
    Nr. ......../data ........*1)
                          MODEL DE CERERE DE DESEMNARE
    Laboratorul/organismul ......../(denumirea completa, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comerţului)/...........................................................................................................................................................
                      CERERE DE DESEMNARE
    Laboratorul/organismul ..................................*2), având sediul în ...............................*3), reprezentat prin director/preşedinte ..........................*4), în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea şi notificarea naţionala a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, şi ale art. 5 alin. (2) din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, al ministrului de interne şi al ministrului administraţiei publice nr. 308/409/189/2003, solicita Ministerului ...........................*5) să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a participa la atestarea conformitatii produselor pentru construcţii din familia de produse ...................*6), ca .....................*7), în cadrul sistemului de atestare a conformitatii produselor .....................*8).
    Anexăm la prezenta cerere următoarele documente*9):
    - ...................................................
    - ...................................................
    - ...................................................
                          Directorul/preşedintele*10)
                          laboratorului/organismului,
                         .............................
--------------
    *1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă pentru desemnare.
    *2) Denumirea completa a laboratorului sau organismului.
    *3) Adresa completa, codul poştal.
    *4) Numele şi prenumele.
    *5) Denumirea completa a autorităţii competente pentru desemnare.
    *6) Denumirea familiei de produse şi a utilizării/utilizarilor preconizate, conform anexelor I şi II la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.
    *7) Denumirea, conform art. 4 alin. (1) din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, a funcţiei şi sarcinilor privind atestarea conformitatii produselor aferente sistemului de atestare aplicabil, prevăzut în anexa III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.
    *8) Sistemul de atestare a conformitatii aplicabil, prevăzut în anexa III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.
    *9) Documentele necesare conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Procedura de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii.
    *10) Numele, prenumele şi semnatura directorului/preşedintelui şi ştampila laboratorului sau organismului.

    ANEXA 2
    --------
la procedura
------------


                                     LISTA
        organismelor desemnate în domeniul produselor pentru construcţii
                                    (model)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea Numărul Familii Numărul Sistemul
şi adresa de de produse/ tabe- de atestare Funcţia organismului
organismului notificare Utilizări lului*1) a confor-
desemnat naţional preconizate mitatii
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Exemplu:
ABCD,
Bucureşti, xxxx Cimenturi 3.1.1 Sistem 1+ Organism de certificare
str. ... obişnuite produs
                                                       Organism de certificare
                                                       CIP*2)
                                                       Organism de inspecţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

----------
    *1) Numărul tabelului din anexa III la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, referitor la familia de produse respectiva.
    *2) CIP = controlul intern al producţiei
                                      -------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.