Inapoi la Cautare

ORDIN 2748 /2010


privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 01.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (01.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    Având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice şi ministrul dezvoltării regionale şi turismului emit următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă standardele de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării, prevăzute la subpct. 2.1 din cap. I "Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, stau la baza stabilirii valorii maxime a costurilor eligibile aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul acordării ajutorului de stat.
    ART. 3
    În cazul în care valoarea construcţiei prezentată în proiect depăşeşte valoarea calculată conform standardelor de cost, aprobate potrivit art. 1, diferenţa este considerată cost neeligibil.
    ART. 4
    Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, asigură îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Ministrul finanţelor publice,
                 Gheorghe Ialomiţianu
            Ministrul dezvoltării regionale
                     şi turismului,
                   Elena Gabriela Udrea
    ANEXĂ

┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Indicativ: SAS-01 │Hală de producţie │
│ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │Standard de cost │
└───────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

    I. Preambul
    Standardul de cost constituie document de referinţă în vederea stabilirii cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările ulterioare.
    Standardul de cost se referă la cheltuieli cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază", subcap. 4.1 "Construcţii şi instalaţii", din anexa nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
    II. Domeniu de aplicare
    Prezentul standard de cost se adresează:
    a) Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi creării de noi locuri de muncă;
    b) întreprinderilor care solicită ajutor de stat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008, cu modificările ulterioare.
    III. Obiectiv de referinţă
    Obiectivul de referinţă îl constituie construcţia "Hală de producţie".
    IV. Cost unitar

                                            Valori de referinţă
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Investiţie de bază │ Cost unitar (exclusiv TVA) │
│ "Hală de producţie" │ euro/mýA(d)*11) │
├───────────────────────────────┼────────────┬──────────────────┤
│Construcţii şi instalaţii (C+I)│ 370 │ 425*2) │
└───────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘

_________
    *1)A(d)- arie desfăşurată, definită ca sumă a ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale".
    *2) Hală de producţie amenajată pentru montare pod rulant.
    NOTĂ:
    Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:
    - cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
    - cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    - cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
    - cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.2-4.6;
    - cap. 5 - Alte cheltuieli;
    - cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Indicativ: SAS-02 │Structură de primire turistică, având în incintă │
│ │funcţiuni integrate de cazare turistică, alimentaţie│
│ │publică şi agrement │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Standard de cost │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

    I. Preambul
    Standardul de cost constituie document de referinţă în vederea stabilirii cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările ulterioare.
    Standardul de cost se referă la cheltuieli cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază", subcap. 4.1 "Construcţii şi instalaţii", din anexa nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
    II. Domeniu de aplicare
    Prezentul standard se adresează:
    a) Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi creării de noi locuri de muncă;
    b) întreprinderilor care solicită ajutor de stat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008, cu modificările ulterioare.
    III. Obiectiv de referinţă
    Obiectivul de referinţă îl constituie construcţia "Structură de primire turistică, având în incintă funcţiuni integrate de cazare turistică, alimentaţie publică şi agrement", amplasate numai în zonele de interes turistic prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul standard de cost.
    IV. Cost unitar

                                             Valori de referinţă
┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Investiţie de bază │ Cost unitar (exclusiv TVA) │
│"Structură de primire turistică, având în │ euro/mýA(d)*1) │
│incintă funcţiuni integrate de cazare turistică,│ │
│alimentaţie publică şi agrement"*2) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 750 │
└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

_________
    *1)A(d) - arie desfăşurată, definită ca sumă a ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale".
    *2) Prezentul standard de cost nu include următoarele categorii de structuri de primire turistică:
    - cu funcţiune de cazare turistică: hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, bungalouri, cabane, sate de vacanţă, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, pontoane plutitoare, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice urbane sau rurale, pensiuni agroturistice, case tradiţionale, alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică;
    - cu funcţiune de agrement: cluburi, cazinouri şi centre de închiriere.
    NOTĂ:
    Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:
    - cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
    - cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    - cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
    - cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.2-4.6;
    - cap. 5 - Alte cheltuieli;
    - cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.
    ANEXĂ
    ──────
la standardul de cost aferent construcţiei
───────────────────────────────────────────
"Structură de primire turistică, având în incintă funcţiuni integrate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
de cazare turistică, alimentaţie publică şi agrement"
─────────────────────────────────────────────────────
                       LISTA
             zonelor de interes turistic
    I. Zona de interes turistic Bucureşti - Ilfov
    II. Staţiuni turistice de interes naţional:
    1. Amara - judeţul Ialomiţa
    2. Azuga - judeţul Prahova
    3. Buşteni - judeţul Prahova
    4. Buziaş - judeţul Timiş
    5. Băile Govora - judeţul Vâlcea
    6. Băile Felix - judeţul Bihor
    7. Băile Herculane - judeţul Caraş-Severin
    8. Băile Olăneşti - judeţul Vâlcea
    9. Băile Tuşnad - judeţul Harghita
    10. Câmpulung Moldovenesc - judeţul Suceava
    11. Cap Aurora - judeţul Constanţa
    12. Călimăneşti-Căciulata - judeţul Vâlcea
    13. Costineşti - judeţul Constanţa
    14. Covasna - judeţul Covasna
    15. Eforie Nord - judeţul Constanţa
    16. Eforie Sud - judeţul Constanţa
    17. Geoagiu-Băi - judeţul Hunedoara
    18. Gura Humorului - judeţul Suceava
    19. Jupiter - judeţul Constanţa
    20. Mamaia - judeţul Constanţa
    21. Mangalia - judeţul Constanţa
    22. Moneasa - judeţul Arad
    23. Neptun-Olimp - judeţul Constanţa
    24. Poiana Braşov - judeţul Braşov
    25. Predeal - judeţul Braşov
    26. Pucioasa - judeţul Dâmboviţa
    27. Slănic - judeţul Prahova
    28. Saturn - judeţul Constanţa
    29. Sinaia - judeţul Prahova
    30. Sângeorz-Băi - judeţul Bistriţa-Năsăud
    31. Slănic-Moldova - judeţul Bacău
    32. Sovata - judeţul Mureş
    33. Târgu Ocna - judeţul Bacău
    34. Târgu-Neamţ - judeţul Neamţ
    35. Techirghiol - judeţul Constanţa
    36. Vatra Dornei - judeţul Suceava
    37. Venus - judeţul Constanţa
    38. Voineasa - judeţul Vâlcea
    39. Zona Parâng-Petroşani - judeţul Hunedoara
    40. Zona turistică - judeţul Neamţ
        a municipiului Piatra-Neamţ
    III. Staţiuni turistice de interes local:
    1. 1 Mai - judeţul Bihor
    2. Albac - judeţul Alba
    3. Albeştii de Muscel - judeţul Argeş
       (Bughea de Sus)
    4. Arieşeni - judeţul Alba
    5. Balvanyos - judeţul Covasna
    6. Bazna - judeţul Sibiu
    7. Bălţăteşti - judeţul Neamţ
    8. Băile Homorod - judeţul Harghita
    9. Băile Turda - judeţul Cluj
    10. Băile Băiţa - judeţul Cluj
    11. Borsec - judeţul Harghita
    12. Borşa - judeţul Maramureş
    13. Bran - judeţul Braşov
    14. Breaza - judeţul Prahova
    15. Călacea - judeţul Timiş
    16. Cheia - judeţul Prahova
    17. Crivaia - judeţul Caraş-Severin
    18. Durău - judeţul Neamţ
    19. Harghita-Băi - judeţul Harghita
    20. Horezu - judeţul Vâlcea
    21. Izvoru Mureşului - judeţul Harghita
    22. Lacu Roşu - judeţul Harghita
    23. Lacu Sărat - judeţul Brăila
    24. Lipova - judeţul Arad
    25. Moieciu - judeţul Braşov
    26. Ocna Sibiului - judeţul Sibiu
    27. Ocna Şugatag - judeţul Maramureş
    28. Păltiniş - judeţul Sibiu
    29. Pârâul Rece - judeţul Braşov
    30. Praid - judeţul Harghita
    31. Săcelu - judeţul Gorj
    32. Sărată Monteoru - judeţul Buzău
    33. Secu - judeţul Caraş-Severin
    34. Semenic - judeţul Caraş-Severin
    35. Snagov - judeţul Ilfov
    36. Stâna de Vale - judeţul Bihor
    37. Straja - judeţul Hunedoara
    38. Soveja - judeţul Vrancea
    39. Tăşnad - judeţul Satu Mare
    40. Timişu de Sus - judeţul Braşov
    41. Tinca - judeţul Bihor
    42. Trei Ape - judeţul Caraş-Severin
    43. Vălenii de Munte - judeţul Prahova
    44. Vaţa de Jos - judeţul Hunedoara
    45. Vişeu de Sus - judeţul Maramureş
    46. Zona Fântânele - judeţul Cluj
    47. Zona Muntele Băişorii - judeţul Cluj

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Indicativ: SAS-03 │Unitate de specialitate pentru asistenţă medicală │
│ ├────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Standard de cost │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

    I. Preambul
    Standardul de cost constituie un document de referinţă în vederea stabilirii cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor conform Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările ulterioare.
    Standardul de cost se referă la cheltuieli cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază", subcap. 4.1 "Construcţii şi instalaţii", din anexa nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
    II. Domeniu de aplicare
    Prezentul standard se adresează:
    a) Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii şi creării de noi locuri de muncă;
    b) întreprinderilor care solicită ajutor de stat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008, cu modificările ulterioare.
    III. Obiectiv de referinţă
    Obiectivul de referinţă îl constituie construcţia "Unitate de specialitate pentru asistenţă medicală", definită potrivit legii.
    IV. Cost unitar

                                                          Valori de referinţă
┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Investiţie de bază │Cost unitar (exclusiv TVA)│
│"Unitate de specialitate pentru asistenţă medicală"│euro/mýA(d)*1) │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Construcţii şi instalaţii (C+I) │ 850 │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

_________
    *1)A(d)- arie desfăşurată, definită ca sumă a ariilor tuturor nivelelor construcţiei, conform STAS 4908-85 "Clădiri civile, industriale şi agrozootehnice. Arii şi volume convenţionale".
    NOTĂ
    Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:
    - cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
    - cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
    - cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
    - cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.2-4.6.;
    - cap. 5 - Alte cheltuieli;
    - cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.
             __________

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.