Inapoi la Cautare

ORDIN 2561 /2012


pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 24.05.2018, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata , la zi (24.05.2018) , a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC    Având în vedere Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti,

    văzând dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată,

    în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:

    ART. I

    Anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:

    - Punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:

	

 ┌────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Activitatea prestată │ Onorariile minimale │ Onorariile maximale │
 │crt.│ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ "3.│Executări indirecte │a) pentru creanţele în valoare de │a) pentru creanţele în valoare │
 │ │(urmărirea mobiliară şi │până la 50.000 lei inclusiv, │de până la 50.000 lei inclusiv, │
 │ │imobiliară a creanţelor) │onorariul minim se calculează după │onorariul maxim este de 10% din │
 │ │ │cum urmează: │suma reprezentând valoarea │
 │ │ │1. pentru creanţele în valoare de │creanţei ce face obiectul │
 │ │ │până la 500 lei inclusiv, onorariul │executării silite; │
 │ │ │minim este de 10% din suma │ │
 │ │ │reprezentând valoarea creanţei ce │ │
 │ │ │face obiectul executării silite; │ │
 │ │ │2. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 500 lei, dar până la 1.000 lei │ │
 │ │ │inclusiv, onorariul minim este de │ │
 │ │ │50 lei plus un procent de 5% din │ │
 │ │ │suma care depăşeşte 500 lei din │ │
 │ │ │valoarea creanţei ce face obiectul │ │
 │ │ │executării silite; │ │
 │ │ │3. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 1.000 lei, dar până la │ │
 │ │ │50.000 lei inclusiv, onorariul minim │ │
 │ │ │este de 75 lei plus un procent de 2% │ │
 │ │ │din suma care depăşeşte 1.000 lei din│ │
 │ │ │valoarea creanţei ce face obiectul │ │
 │ │ │executării silite; │ │
 │ │ │b) pentru creanţele în valoare de │b) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │peste 50.000 lei, dar până la │de peste 50.000 lei, dar până la│
 │ │ │80.000 lei inclusiv, onorariul minim │80.000 lei inclusiv,onorariul │
 │ │ │este de 1.175 lei plus un procent de │maxim este de 5.000 lei plus un │
 │ │ │2% din suma care depăşeşte 50.000 lei│procent de până la 3% din suma │
 │ │ │din valoarea creanţei ce face │care depăşeşte 50.000 lei din │
 │ │ │obiectul executării silite; │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │c) pentru creanţele în valoare de │obiectul executării silite; │
 │ │ │peste 80.000 lei, dar până la │c) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │100.000 lei inclusiv, onorariul minim│de peste 80.000 lei, dar până la│
 │ │ │este de 1.775 lei plus un procent de │100.000 lei inclusiv, onorariul │
 │ │ │1% din suma care depăşeşte 80.000 lei│maxim este de 5.900 lei plus un │
 │ │ │din valoarea creanţei ce face │procent de până la 2% din suma │
 │ │ │obiectul executării silite; │care depăşeşte 80.000 lei din │
 │ │ │d) pentru creanţele în valoare de │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │peste 100.000 lei, onorariul minim │obiectul executării silite; │
 │ │ │se calculează după cum urmează: │d) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │1. pentru creanţele în valoare de │de peste 100.000 lei, onorariul │
 │ │ │peste 100.000 lei, dar până la │maxim este de 6.300 lei plus un │
 │ │ │400.000 lei inclusiv, onorariul │procent de până la 1% din suma │
 │ │ │minim este de 2.500 lei plus un │care depăşeşte 100.000 lei din │
 │ │ │procent de 1% din suma care │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │depăşeşte 100.000 lei din valoarea │obiectul executării silite. │
 │ │ │creanţei ce face obiectul executării │ │
 │ │ │silite; │ │
 │ │ │2. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 400.000 lei, onorariul minim │ │
 │ │ │este de 5.500 lei plus un procent de │ │
 │ │ │până la 0,5% din suma care depăşeşte │ │
 │ │ │400.000 lei din valoarea creanţei ce │ │
 │ │ │face obiectul executării silite. În │ │
 │ │ │cazul în care, la calculul │ │
 │ │ │onorariului maxim se foloseşte un │ │
 │ │ │procent de până la 0,5% inclusiv, │ │
 │ │ │pentru calculul onorariului minim │ │
 │ │ │datorat se aplică acelaşi procent │ │
 │ │ │care a fost folosit şi pentru │ │
 │ │ │calculul onorariului maxim. │ │
 ├────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 4.│Poprire │a) pentru creanţele în valoare de │a) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │până la 50.000 lei inclusiv, │de până la 50.000 lei inclusiv, │
 │ │ │onorariul minim se calculează după │onorariul maxim este de 10% din │
 │ │ │cum urmează: │suma reprezentând valoarea │
 │ │ │1. pentru creanţele în valoare de │creanţei ce face obiectul │
 │ │ │până la 500 lei inclusiv, onorariul │executării silite; │
 │ │ │minim este de 10% din suma │ │
 │ │ │reprezentând valoarea creanţei ce │ │
 │ │ │face obiectul executării silite; │ │
 │ │ │2. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 500 lei, dar până la 1.000 lei │ │
 │ │ │inclusiv, onorariul minim este de │ │
 │ │ │50 lei plus un procent de 5% din │ │
 │ │ │suma care depăşeşte 500 lei din │ │
 │ │ │valoarea creanţei ce face obiectul │ │
 │ │ │executării silite; │ │
 │ │ │3. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 1.000 lei, dar până la │ │
 │ │ │50.000 lei inclusiv, onorariul minim │ │
 │ │ │este de 75 lei plus un procent de 2% │ │
 │ │ │din suma care depăşeşte 1.000 lei din│ │
 │ │ │valoarea creanţei ce face obiectul │ │
 │ │ │executării silite; │ │
 │ │ │b) pentru creanţele în valoare de │b) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │peste 50.000 lei, dar până la │de peste 50.000 lei, dar până la│
 │ │ │80.000 lei inclusiv, onorariul minim │80.000 lei inclusiv, onorariul │
 │ │ │este de 1.175 lei plus un procent de │maxim este de 5.000 lei plus un │
 │ │ │2% din suma care depăşeşte 50.000 lei│procent de până la 3% din suma │
 │ │ │din valoarea creanţei ce face │care depăşeşte 50.000 lei din │
 │ │ │obiectul executării silite; │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │c) pentru creanţele în valoare de │obiectul executării silite; │
 │ │ │peste 80.000 lei, dar până la │c) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │100.000 lei inclusiv, onorariul minim│de peste 80.000 lei, dar până la│
 │ │ │este de 1.775 lei plus un procent de │100.000 lei inclusiv, onorariul │
 │ │ │1% din suma care depăşeşte 80.000 lei│maxim este de 5.900 lei plus un │
 │ │ │din valoarea creanţei ce face │procent de până la 2% din suma │
 │ │ │obiectul executării silite; │care depăşeşte 80.000 lei din │
 │ │ │d) pentru creanţele în valoare de │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │peste 100.000 lei, onorariul minim se│obiectul executării silite; │
 │ │ │calculează după cum urmează: │d) pentru creanţele în valoare │
 │ │ │1. pentru creanţele în valoare de │de peste 100.000 lei, onorariul │
 │ │ │peste 100.000 lei, dar până la │maxim este de 6.300 lei plus un │
 │ │ │400.000 lei inclusiv, onorariul minim│procent de până la 1% din suma │
 │ │ │este de 2.500 lei plus un procent de │care depăşeşte 100.000 lei din │
 │ │ │1% din suma care depăşeşte │valoarea creanţei ce face │
 │ │ │100.000 lei din valoarea creanţei ce │obiectul executării silite." │
 │ │ │face obiectul executării silite; │ │
 │ │ │2. pentru creanţele în valoare de │ │
 │ │ │peste 400.000 lei, onorariul minim │ │
 │ │ │este de 5.500 lei plus un procent de │ │
 │ │ │până la 0,5% din suma care depăşeşte │ │
 │ │ │400.000 lei din valoarea creanţei ce │ │
 │ │ │face obiectul executării silite. În │ │
 │ │ │cazul în care, la calculul │ │
 │ │ │onorariului maxim se foloseşte un │ │
 │ │ │procent de până la 0,5% inclusiv, │ │
 │ │ │pentru calculul onorariului minim │ │
 │ │ │datorat se aplică acelaşi procent │ │
 │ │ │care a fost folosit şi pentru │ │
 │ │ │calculul onorariului maxim. │ │
 └────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            p. Ministrul justiţiei,

                                 Ovidiu Puţura,

                                secretar de stat

    Bucureşti, 30 iulie 2012.

    Nr. 2.561/C.
1   2   >  

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se încarcã, vã rugãm asteptati.