Inapoi la Cautare

ORDIN 1474 /2011


pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (20.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    Având în vedere prevederile:
    - art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011;
    - art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011;
    - art. 59 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,
    ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar, emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din următoarele acte normative din domeniul asistenţei sociale:
    a) Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, prevăzute în anexa nr. 1;
    b) Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, prevăzute în anexa nr. 2;
    c) Instrucţiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, prevăzute în anexa nr. 3.
    ART. 2
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    Direcţia generală asistenţă socială şi Direcţia generală de inspecţie socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
        p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,
                              Nicolae Ivăşchescu,
                                secretar de stat
    Bucureşti, 6 mai 2011.
    Nr. 1.474.
    ANEXA 1
                            INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
            a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a
          prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
                privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
       creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

*Font 7*
 ┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Situaţie │ Soluţie │
 │crt.│ │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ A. Condiţii de eligibilitate │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Persoana îndreptăţită poate solicita │Persoana îndreptăţită poate solicita direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua │
 │ │direct stimulentul de inserţie,începând cu│următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă îndeplineşte condiţiile│
 │ │ziua următoare celei în care încetează │pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) │
 │ │concediul de maternitate, neexprimându-şi │lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi │
 │ │opţiunea de a beneficia de concediu de │indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, denumită în continuare OUG nr. 111/2010. │
 │ │creştere a copilului până la împlinirea │Dacă la momentul cererii persoana solicită de la început stimulentul de inserţie, se │
 │ │vârstei de un an de către copil. │consideră că şi-a exprimat opţiunea pentru varianta de concediu/indemnizaţie lunară │
 │ │ │sau, după caz, stimulent, prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │ │Această opţiune nu mai poate fi modificată pe parcurs, însă persoana poate reveni în │
 │ │ │concediu de creştere a copilului, până la împlinirea de către acesta a vârstei de un an,│
 │ │ │cu plata unei indemnizaţii aferente concediului şi poate continua apoi cu stimulentul de│
 │ │ │inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, în situaţia în care se │
 │ │ │reîntoarce la activitatea profesională înainte de împlinirea de către copil a vârstei de│
 │ │ │un an. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Persoana care a beneficiat de concediu şi │Dacă persoana a terminat concediul de creştere a copilului anterior, apoi a desfăşurat │
 │ │indemnizaţie de creştere a copilului a │activităţi profesionale şi după aceea a născut un alt copil, la stabilirea bazei de cal-│
 │ │terminat acest concediu şi apoi şi-a │cul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului se iau în considerare toate veniturile │
 │ │reluat activitatea profesională,iar după o│supuse impozitului realizate de persoana îndreptăţită, precum şi veniturile aferente │
 │ │perioadă de câteva luni a născut un alt │perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 111/2010, aşa cum│
 │ │copil. În acest caz, cum se calculează │se prevede la art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │cuantumul indemnizaţiei pentru următorul │Aşadar, în cazul prezentat se iau în considerare inclusiv veniturile reprezentând │
 │ │copil? │indemnizaţia pentru creşterea primului copil, precum şi veniturile aferente activităţii │
 │ │ │profesionale sau, după caz, cele aferente concediului de risc maternal sau concediului │
 │ │ │de maternitate, dacă persoana a beneficiat de aceste drepturi. Baza de calcul al indem- │
 │ │ │nizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca suma totală a veniturilor realizate │
 │ │ │în ultimele douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului şi împărţită la 12. │
 │ │ │În această situaţie există posibilitatea ca indemnizaţia pentru creşterea celui de-al │
 │ │ │doilea copil să fie mai mică decât indemnizaţia primită anterior, având în vedere, în │
 │ │ │acelaşi timp, şi opţiunea de concediu/indemnizaţie a părintelui. Aceste reguli se aplică│
 │ │ │chiar şi pentru o diferenţă de minimum o zi între finalizarea unui concediu şi naşterea │
 │ │ │copilului următor. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Situaţia în care cele douăsprezece luni de│În situaţia în care cele douăsprezece luni avute în vedere sunt constituite şi din peri-│
 │ │eligibilitate sunt constituite şi din pe- │oade asimilate, aşa cum se prevede şi la art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010, │
 │ │rioade asimilate sau numai din perioade │la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor lua în │
 │ │asimilate. În acest caz, care sunt veni- │considerare inclusiv sumele încasate de persoana îndreptăţită, reprezentând venituri │
 │ │turile luate în calcul la stabilirea cuan-│aferente perioadelor asimilate. │
 │ │tumului indemnizaţiei pentru creşterea │În cazul în care nu există venituri aferente perioadelor asimilate,atunci acele perioade│
 │ │copilului? │se iau în considerare ca eligibilitate în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia │
 │ │ │pentru creşterea copilului, iar venitul aferent acelor perioade este zero. În acest caz,│
 │ │ │cuantumul minim al indemnizaţiei la care este îndreptăţită persoana este de 600 lei. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Persoanele care îşi desfăşoară activitatea│Potrivit art. 29 din OUG nr. 111/2010, indemnizaţia pentru creşterea copilului se acor- │
 │ │în ministerele şi instituţiile din secto- │dă prin aceste instituţii persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi │
 │ │rul de apărare,ordine publică şi siguranţă│instituţiile din sectorul de apărare,ordine publică şi siguranţă naţională,indiferent de│
 │ │naţională, indiferent de domeniile în care│domeniile în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor instituţii. Totodată │
 │ │îşi desfăşoară activitatea în cadrul aces-│modalitatea de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor se │
 │ │tor instituţii,beneficiază de indemnizaţie│stabileşte prin norme interne, aprobate de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor │
 │ │pentru creşterea copilului de la agenţiile│publice menţionate. │
 │ │teritoriale pentru prestaţii sociale sau │De asemenea, fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010 şi │
 │ │de la instituţiile din sectorul de apă- │cheltuielile administrative se asigură din bugetul de stat,prin bugetele ministerelor şi│
 │ │rare, ordine publică şi siguranţă naţio- │instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. │
 │ │nală? │În situaţia în care, conform procedurilor şi regulilor stabilite de ministerele şi │
 │ │ │instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, anumitor │
 │ │ │categorii de personal nu li se acordă indemnizaţie pentru creşterea copilului prin │
 │ │ │aceste instituţii, atunci acest drept se poate acorda de către agenţiile teritoriale │
 │ │ │pentru prestaţii sociale, în baza documentelor doveditoare stabilite de actele normative│
 │ │ │în vigoare şi a unui document eliberat de ministerele şi instituţiile din sectorul de │
 │ │ │apărare,ordine publică şi siguranţă naţională care confirmă neacordarea de către acestea│
 │ │ │a indemnizaţiei. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Şomajul tehnic se ia în considerare ca │Perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără │
 │ │perioadă de eligibilitate la stabilirea │încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau │
 │ │dreptului la indemnizaţia pentru creşterea│similare, potrivit legii, este perioadă asimilată potrivit prevederilor art. 2 alin. (5)│
 │ │copilului? │lit. f) din OUG nr. 111/2010 şi cuprinde şi şomajul tehnic şi se ia în calcul la stabi- │
 │ │ │lirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Poate beneficia de indemnizaţie pentru │Perioada de întrerupere temporară a activităţii din iniţiativa angajatorului este │
 │ │creşterea copilului persoana căreia, din │considerată perioadă asimilată în contextul OUG nr. 111/2010, care prevede la art. 2 │
 │ │cauza restrângerii activităţii angajato- │alin. (5) lit. f) că cele douăsprezece luni de eligibilitate pot fi constituite integral│
 │ │rului, i s-a redus programul de lucru la │şi din perioada în care persoana se află în întrerupere temporară a activităţii din │
 │ │două ore/zi şi salariul în mod corespunză-│iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, │
 │ │tor, pe o perioadă de 3 luni? │tehnologice, structurale sau similare, potrivi legii. │
 │ │ │Totodată,şi o singură oră de activitate efectuată pe zi este suficientă pentru a asigura│
 │ │ │eligibilitatea la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 │ │ │De asemenea, este necesară prezenţa la dosar a documentului de la angajator care să │
 │ │ │certifice măsurile luate de acesta, cum ar fi: reducerea programului de lucru, │
 │ │ │concedierea colectivă etc. │
 │ │ │Prin urmare,în situaţia în care angajatorul certifică prezenţa zilnică,iar în adeverinţa│
 │ │ │de venituri eliberată de acesta sunt precizate perioadele în care sunt realizate │
 │ │ │venituri supuse impozitului pe venit, inclusiv perioadele de şomaj tehnic, dacă acestea │
 │ │ │există, persoana este îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Ce reprezintă concediul în cazul persoa- │În cazul acestor persoane, concediul reprezintă întreruperea activităţii pe perioada │
 │ │nelor care realizează venituri din activi-│până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani, în cazul│
 │ │tăţi independente sau agricole şi care nu │copilului cu handicap. │
 │ │lucrează în baza unui contract de muncă? │De asemenea, în cazul asociaţilor din cadrul unor societăţi comerciale, care nu pot │
 │ │ │prezenta documente care să ateste faptul că nu realizează venituri profesionale pe │
 │ │ │perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani,│
 │ │ │în cazul copilului cu handicap, aşa cum se menţionează la art. 6 alin. (5) lit. f) din │
 │ │ │Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului │
 │ │ │nr. 111/2010 privind concediul în indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,aprobate│
 │ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, denumite în continuare Normele metodologice │
 │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, este suficientă declaraţia pe propria │
 │ │ │răspundere a persoanei că nu realizează astfel de venituri şi data de la care solicitan-│
 │ │ │tul se află în concediu pentru creşterea copilului, datele şi informaţiile prezentate de│
 │ │ │respectiva persoană fiind supuse Codului penal cu privire la falsul în declaraţii. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Când încetează dreptul la indemnizaţia │Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, plata indemnizaţiei pentru│
 │ │pentru creşterea copilului şi care este │creşterea copilului încetează cu ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta │
 │ │ziua în care se reia activitatea │de 1 an, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap. │
 │ │profesională? │Astfel,dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului va înceta în aceleaşi condiţii│
 │ │ │şi acest lucru tocmai pentru a evita suprapunerea de drepturi în ziua în care copilul │
 │ │ │împlineşte 1 an, 2 ani sau 3 ani, respectiv: dreptul la indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului şi dreptul la salariu în ziua întoarcerii la activitatea profesională. │
 │ │ │Ziua în care se va relua activitatea profesională este ziua următoare celei în care │
 │ │ │copilul împlineşte 1 an, 2 ani sau 3 ani. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9. │Este posibilă acoperirea unor perioade │Pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului nu are relevanţă plata │
 │ │lipsă din perioada de eligibilitate de │contribuţiilor de asigurări sociale, singura modalitate de a beneficia de indemnizaţie │
 │ │douăsprezece luni anterior datei naşterii │pentru creşterea copilului este realizarea de venituri supuse impozitului pe venit, aşa │
 │ │copilului prin plata retroactivă a unor │cum sunt ele prevăzute la art. 3 din OUG nr. 111/2010, sau aflarea în una dintre │
 │ │contracte de asigurare socială cu Casa │perioadele asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 111/2010. │
 │ │Naţională de Pensii Publice sau a unor │ │
 │ │contracte de asigurare de sănătate cu Casa│ │
 │ │Naţională de Asigurări de Sănătate? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Părinţii care, între ei, doresc să îşi │Potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din OUG nr. 111/2010, odată făcută opţiunea, │
 │ │schimbe opţiunea pentru indemnizaţie │aceasta nu mai poate fi schimbată. Deşi este un drept individual, decizia de a avea un │
 │ │pentru creşterea copilului pe perioada în │copil,cât şi deciziile ulterioare privind creşterea,îngrijirea şi educarea acestuia sunt│
 │ │care beneficiază de acest drept │luate în comun de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, în conformitate cu preve-│
 │ │ │derile Codului familiei. Prin urmare, se aplică această regulă şi în situaţia deciziei/ │
 │ │ │opţiunii exprimate în cazul concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│În situaţia de suprapunere a unei │În această situaţie, majorarea prevăzută la art. 9 alin. (6) din OUG nr. 111/2010 nu │
 │ │indemnizaţii pentru creşterea copilului │se acordă. Conform prevederilor art. 8 alin. (7) din Normele metodologice aprobate prin │
 │ │deschisă potrivit prevederilor Ordonanţei │Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, această majorare se acordă numai în cazul de │
 │ │de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 pri- │suprapunere a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept, apărute după data │
 │ │vind susţinerea familiei în vederea │de 1 ianuarie 2011. │
 │ │creşterii copilului,aprobată cu modificări│Art. 1 din OUG nr. 111/2010 stabileşte faptul că prevederile art. 2-29 din OUG │
 │ │şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu │nr. 111/2010 se aplică pentru naşterile produse începând cu 1 ianuarie 2011. │
 │ │modificările şi completările ulterioare, │ │
 │ │denumită în continuare OUG nr. 148/2005, │ │
 │ │cu o indemnizaţie pentru creşterea │ │
 │ │copilului deschisă pe OUG nr. 111/2010. │ │
 │ │În acest caz se mai acordă majorarea de │ │
 │ │600 lei prevăzută la art. 9 alin. (6) din │ │
 │ │OUG nr. 111/2010? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│În situaţia în care este născut un copil │Potrivit prevederilor art. 9 alin. (4) din OUG nr. 111/2010, durata de acordare a │
 │ │înainte ca pentru copilul anterior să se │concediului se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii │
 │ │fi terminat concediul pentru creşterea co-│de natură a genera acest drept. │
 │ │pilului este obligatorie efectuarea conce-│Art. 8 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
 │ │diului de lăuzie de minimum 42 de zile? │reglementează faptul că în cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a │
 │ │ │concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, naşte în această │
 │ │ │perioadă unul sau mai mulţi copii ori se produce o nouă situaţie dintre cele prevăzute │
 │ │ │la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, aceasta, la finalizarea concediului sau, după │
 │ │ │caz, a dreptului la stimulentul de inserţie, acordat pentru copilul anterior, optează, │
 │ │ │pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), │
 │ │ │respectiv art. 7 din OUG nr. 111/2010. Pentru continuitatea acordării drepturilor, │
 │ │ │cererea trebuie să fie depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul │
 │ │ │anterior a vârstei de 1, 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, sau în termen de │
 │ │ │maximum 30 de zile de la această dată. În cazul în care se depăşeşte acest termen, │
 │ │ │drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii. │
 │ │ │Prin urmare, nu este obligatorie efectuarea concediului de maternitate, legea stabilind │
 │ │ │de drept prelungirea corespunzătoare a concediului pentru creşterea copilului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13.│În cazul persoanei aflate în concediu şi │Potrivit prevederilor art. 9 alin. (4)-(6) din OUG nr. 111/2010, cuantumul majorat al │
 │ │beneficiară a indemnizaţiei pentru creş- │indemnizaţiei se acordă numai pe perioada suprapunerii celor 2 situaţii, în funcţie de │
 │ │terea copilului cu handicap până la 3 ani │data naşterii copilului ulterior, respectiv până la împlinirea de către copilul cu │
 │ │şi care naşte în această perioadă un alt │handicap a vârstei de 3 ani sau, după caz, până la împlinirea de către copilul ulterior │
 │ │copil normal, până la ce vârstă se acordă │a vârstei de maximum 2 ani, fără a depăşi însă perioada concediului şi indemnizaţiei │
 │ │majorarea indemnizaţiei de 600 lei pentru │acordată pentru copilul anterior. │
 │ │cel de-al doilea copil? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14.│În cazul persoanei care a născut gemeni, │Potrivit art. 5 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, majorarea cuantumului indemnizaţiei de │
 │ │tripleţi, multipleţi şi unul dintre copii │600 lei se acordă până la împlinirea de către copiii normali a vârstei de 2 ani. │
 │ │este deja încadrat într-un grad de │ │
 │ │handicap, iar ceilalţi copii sunt normali │ │
 │ │şi persoana se află în concediu şi este │ │
 │ │beneficiară a indemnizaţiei pentru creş- │ │
 │ │terea copilului cu handicap, până la ce │ │
 │ │vârstă se acordă majorarea indemnizaţiei │ │
 │ │de 600 lei pentru ceilalţi copii? │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ B. Perioade de activitate profesională realizate în alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Elveţia │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │O persoană care a realizat timp de │Pentru a stabili statul membru competent care trebuie să acorde drepturile acestor per- │
 │ │douăsprezece luni anterioare datei naş- │soane la prestaţii familiale, prevederile legislaţiei naţionale privind acordarea indem-│
 │ │terii copilului activităţi profesionale în│nizaţiei pentru creşterea copilului, respectiv art. 2 alin. (6) din OUG nr. 111/2010, │
 │ │alte state membre ale Uniunii Europene │trebuie interpretate împreună cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al │
 │ │(UE),Spaţiului Economic European (SEE) sau│Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea │
 │ │Elveţia poate beneficia de indemnizaţie │sistemelor de securitate socială. │
 │ │pentru creşterea copilului în România? │Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 , │
 │ │ │"persoana care desfăşoară o activitate salariată sau independentă într-un stat membru │
 │ │ │se supune legislaţiei din statul membru respectiv". Aşadar, persoanele care desfăşoară/ │
 │ │ │au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre UE sau în state care aplică │
 │ │ │prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 au dreptul la prestaţiile familiale │
 │ │ │acordate de acele state membre, nefiind supuse legislaţiei române, ci legislaţiei │
 │ │ │statului în care desfăşoară/au desfăşurat activităţile profesionale. │
 │ │ │Aşadar, aceste persoane nu pot beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului │
 │ │ │în România. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │O persoană care a realizat o perioadă din │Dacă persoana a realizat activităţi profesionale în România pe perioada dinaintea datei │
 │ │cele douăsprezece luni anterioare datei │naşterii copilului, atunci potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Regula- │
 │ │naşterii copilului activităţi profesionale│mentul (CE) nr. 883/2004 , se supune legislaţiei române în vigoare. Aceasta poate benefi-│
 │ │în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, │cia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în România, prin totalizarea perioadelor │
 │ │iar în ultima perioadă dinaintea naşterii │de activitate realizate în alte state membre UE, SEE sau Elveţia, aplicând prevederile │
 │ │copilului a desfăşurat activităţi profe- │art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi ale art. 12 din Regulamentul (CE) │
 │ │sionale în România poate beneficia de │ nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de │
 │ │indemnizaţie pentru creşterea copilului în│stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind │
 │ │România? │coordonarea sistemelor de securitate socială. │
 │ │ │Conform acestor prevederi perioadele de activitate desfăşurate în alt stat membru se │
 │ │ │totalizează şi se adaugă celor realizate în România, în măsura în care acest lucru este │
 │ │ │necesar, în vederea deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. │
 │ │ │Totalizarea perioadelor de activitate realizate în alte state membre este posibilă dacă │
 │ │ │persoanele care au realizat activităţi profesionale în alte state membre se supun │
 │ │ │legislaţiei din România la data naşterii copilului. │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ C. Veniturile care se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Sunt considerate tichetele de masă veni- │Potrivit definiţiei de la art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modi- │
 │ │turi din salariu şi se iau în considerare │ficările şi completările ulterioare, sunt considerate venituri din salarii toate venitu-│
 │ │la stabilirea cuantumului indemnizaţiei │rile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate │
 │ │pentru creşterea copilului? │în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, │
 │ │ │indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care│
 │ │ │ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. │
 │ │ │De asemenea, sunt asimilate salariilor şi orice alte sume sau avantaje de natură salari-│
 │ │ │rială ori asimilate salariilor în vederea impunerii, în această categorie intrând şi │
 │ │ │tichetele de masă, tichetele de vacanţă etc. │
 │ │ │Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a │
 │ │ │Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind │
 │ │ │Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu mo- │
 │ │ │dificările ulterioare, au fost abrogate prevederile privind scutirea de la plata impozi-│
 │ │ │tului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind│
 │ │ │acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu │
 │ │ │data de 1 iulie 2010 tichetele de masă sunt supuse impozitului pe venit. │
 │ │ │Având în vedere faptul că tichetele de masă sunt asimilate salariilor, iar valoarea │
 │ │ │acestora este impozabilă, vor fi luate în considerare la stabilirea cuantumului │
 │ │ │indemnizaţiei începând cu data de 1 iulie 2010. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │În cazul persoanelor care realizează veni-│Luna luată în calcul la stabilirea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului │
 │ │turi din activităţi independente şi ai că-│este luna suspendării activităţii respective. │
 │ │ror copii se nasc în cursul unui an fiscal│La stabilirea venitului lunar se va lua în calcul numărul de luni în care au fost reali-│
 │ │cum se calculează veniturile realizate de │zate venituri din activitatea respectivă. │
 │ │acestea: se iau în calcul veniturile dis- │De exemplu, dacă persoana naşte pe data de 31 martie 2010 şi abia pe data de 15 aprilie │
 │ │tribuite uniform prin împărţirea venitului│îşi suspendă activitatea, pentru a putea stabili venitul lunar realizat până la data │
 │ │anual la numărul de luni în care s-a obţi-│suspendării activităţii se va ţine cont de informaţiile privind veniturile înscrise în │
 │ │nut (adeverinţă eliberată de administraţia│adeverinţa eliberată de Direcţia generală a finanţelor publice (DGFP), pe baza plăţilor │
 │ │finanţelor publice şi decizia de impunere)│de impozit anticipate stabilite conform veniturilor estimate declarate de persoană. │
 │ │sau veniturile declarate de partea con- │Astfel,se va ţine cont de adeverinţa de venit estimată eliberată de DGFP pe trimestrul I│
 │ │tractantă, distribuite lunar în cuantum │(ianuarie-martie 2010), precum şi de adeverinţa eliberată de aceeaşi instituţie şi care │
 │ │diferit? │precizează data la care s-a făcut suspendarea efectivă a activităţii. Venitul estimat pe│
 │ │ │trimestrul I trecut în adeverinţă va fi împărţit la cele 3 luni pentru a se afla venitul│
 │ │ │lunar astfel realizat de respectiva persoană. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Referitor la persoanele fizice autorizate │În această situaţie, dacă persoana respectivă plăteşte impozit aferent unui an întreg, │
 │ │cărora Agenţia Naţională de Administrare │se va proceda astfel: se va împărţi venitul estimat sau realizat la numărul de luni în │
 │ │Fiscală le impune o cotă de impozitare │care au fost realizate, respectiv la douăsprezece luni ori până la data efectivă a │
 │ │pentru tot anul,chiar dacă aceste persoane│suspendării activităţii. │
 │ │realizează sau nu un anumit venit │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Persoana care are un contract de muncă pe │Dacă există un contract de muncă sau de prestări servicii este o situaţie similară │
 │ │drepturi de autor încheiat pe o perioadă │angajator/angajat. În această situaţie angajatorul este obligat să elibereze adeverinţa │
 │ │determinată. Ce venituri sunt luate în │cu veniturile realizate timp de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului, │
 │ │calcul şi cum i se calculează indemnizaţia│respectiv sumele acordate lunar persoanei. │
 │ │pentru creşterea copilului? │În situaţia în care contractul se termină mai devreme de data până la care acesta a │
 │ │ │încetat, angajatorul trebuie să îi elibereze un document că acel contract a încetat │
 │ │ │înainte de termen. │
 │ │ │Momentul suspendării activităţii este întotdeauna momentul încetării contractului de │
 │ │ │muncă, respectiv momentul din care nu se mai obţin venituri supuse impozitului pe venit │
 │ │ │ca urmare a unei activităţi efective. │
 │ │ │În situaţia în care această persoană a beneficiat de drepturi băneşti aferente acestui │
 │ │ │contract, iar contractul nu a încetat şi dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copi- │
 │ │ │lului a fost deschis, trebuie încetat acest drept deoarece, pe perioada cât se benefi- │
 │ │ │ciază de indemnizaţie, persoana nu poate realiza venituri profesionale supuse impozitu- │
 │ │ │lui pe venit. │
 │ │ │Dacă contractul de muncă a încetat şi dreptul la indemnizaţie pentru creşterea │
 │ │ │copilului a fost deschis după această dată, chiar dacă pe această perioadă au fost pri- │
 │ │ │mite venituri, indemnizaţia se va acorda în continuare, acele venituri fiind rezultatul │
 │ │ │unei activităţi deja prestate, care a fost încheiată. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Situaţia persoanei care în cele douăspre- │Având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. n) din OUG nr. 111/2010, precum şi ale│
 │ │zece luni de eligibilitate a avut calita- │art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea stu- │
 │ │tea de doctorand şi pe această perioadă a │diilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, doctorandul de la forma de │
 │ │beneficiat doar de bursa doctorală. Ce │învăţământ cu frecvenţă care beneficiază de bursa doctorală pe toată durata activităţii │
 │ │venituri sunt luate în calcul la stabili- │beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce revin │
 │ │rea cuantumului indemnizaţiei pentru creş-│salariatului. │
 │ │terea copilului şi cum se calculează │În acest context, venitul pe care îl obţine din această bursă este asimilat veniturilor │
 │ │aceasta? │din salarii conform definiţiei din art. 55 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare, şi este luat în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei │
 │ │ │pentru creşterea copilului. │
 │ │ │Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) şi (4) din OUG nr. 111/2010, baza de calcul al │
 │ │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului se determină ca sumă totală a veniturilor │
 │ │ │realizate în ultimele douăsprezece luni anterioare naşterii copilului, în acest caz din │
 │ │ │bursa doctorală, împărţită la 12. Cuantumul indemnizaţiei se calculează prin aplicarea │
 │ │ │cotei de 75% asupra bazei de calcul. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Dividendele obţinute de un asociat unic la│Dividendele obţinute de asociatul unic la o societate nu se iau în considerare la │
 │ │o societate pot fi luate în calcul la sta-│stabilirea veniturilor care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului,│
 │ │bilirea indemnizaţiei pentru creşterea │conform prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 3 din OUG nr. 111/2010. │
 │ │copilului? │Potrivit art. 65 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi comple- │
 │ │ │tările ulterioare, dividendele sunt venituri din investiţii, acestea se pot reinvesti, │
 │ │ │odată cu restul sumei obţinute ca profit care se utilizează de obicei tot pentru │
 │ │ │investiţii. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Indemnizaţia administratorilor, precum şi │Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administrato- │
 │ │suma din profitul net cuvenite administra-│rilor societăţilor comerciale pot fi luate în considerare la stabilirea veniturilor │
 │ │torilor societăţilor comerciale, potrivit │care se iau în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului, dacă au fost prevăzute│
 │ │actului constitutiv sau stabilit de aduna-│în actul de constituire al societăţii sau a fost stabilit de adunarea generală a acţio- │
 │ │rea generală a acţionarilor, pot fi luate │narilor, fiind asimilate veniturilor din salarii. │
 │ │în considerare la stabilirea veniturilor │ │
 │ │care se iau în calculul indemnizaţiei │ │
 │ │pentru creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Premiile anuale aferente anului precedent,│Sumele încasate ca premii anuale aferente anului precedent, ajutorul de naştere sau │
 │ │ajutorul de naştere ori indemnizaţia de │indemnizaţia de şedinţă încasată de consilierii locali în perioada concediului pentru │
 │ │şedinţă încasată de consilierii locali în │creşterea copilului nu sunt venituri rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activi- │
 │ │perioada concediului pentru creşterea co- │tăţi profesionale, prin urmare nu pot conduce la suspendarea indemnizaţiei pentru │
 │ │pilului sunt sau nu venituri rezultate din│creşterea copilului. │
 │ │desfăşurarea efectivă a unei activităţi │ │
 │ │profesionale, prin urmare pot conduce ori │ │
 │ │nu la suspendarea indemnizaţiei pentru │ │
 │ │creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9. │În situaţia unei persoane, angajată într-o│Aceste venituri sunt venituri asimilate salariilor, potrivit art. 55 alin. (2) din Legea│
 │ │instituţie publică, care a realizat pe │nr. 571/2003,cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor lua în considerare la│
 │ │lângă veniturile din salariu şi venituri │calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 │ │obţinute în urma desemnării în Grupul │ │
 │ │tehnic de lucru cu atribuţii în domeniul │ │
 │ │alegerilor parlamentare şi europarlamen- │ │
 │ │tare, acestea se iau în considerare la │ │
 │ │stabilirea veniturilor care se iau în cal-│ │
 │ │culul indemnizaţiei pentru creşterea │ │
 │ │copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10.│Dacă angajatorul nu a plătit contribuţiile│Se poate beneficia de indemnizaţia pentru creşterea copilului, chiar dacă pentru această│
 │ │sociale pe o perioadă cuprinsă în inter- │persoană angajatorul nu a plătit contribuţiile de asigurări sociale. │
 │ │valul a douăsprezece luni anterior datei │Indemnizaţia pentru creşterea copilului nu are legătură cu contribuţiile de asigurări │
 │ │naşterii copilului, se consideră îndepli- │sociale la bugetele aferente acestora, ci se acordă în raport cu efectuarea sau nu a │
 │ │nită condiţia pentru ca angajatul să bene-│unei activităţi profesionale ori existenţa uneia sau mai multor perioade asimilate │
 │ │ficieze de indemnizaţie pentru creşterea │prevăzute de OUG nr. 111/2010. │
 │ │copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11.│Sunt considerate venituri supuse impozi- │La calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se pot lua în considerare venitu- │
 │ │tului pe venit veniturile obţinute de per-│rile obţinute din activităţi independente - veniturile comerciale din prestări servicii,│
 │ │soane fizice pe baza contractelor sau con-│precum şi venitul obţinut în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, acesta │
 │ │venţiilor civile încheiate potrivit │fiind supus impozitului pe venit şi realizat în urma unei activităţi prestate. │
 │ │Codului civil? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12.│În cazul persoanei care a beneficiat de │La calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor lua în considerare │
 │ │prevederile Ordonanţei de urgenţă a Gu- │indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază │
 │ │vernului nr. 28/2009 privind reglementarea│corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii pe durata │
 │ │unor măsuri de protecţie socială, aprobată│întreruperii temporare a activităţii angajatorului, aceste indemnizaţii fiind │
 │ │cu modificări prin Legea nr. 268/2009, se │considerate venituri aferente perioadelor asimilate. │
 │ │va lua în considerare la calculul indemni-│ │
 │ │zaţiei pentru creşterea copilului cuantu- │ │
 │ │mul indemnizaţiei de care a beneficiat │ │
 │ │persoana pe perioada de întrerupere tempo-│ │
 │ │rară a activităţii angajatorului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13.│Cum se stabileşte venitul cuvenit în luna │Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul, conform prevederilor art. 21 alin. (3) │
 │ │naşterii copilului? │din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, veniturile │
 │ │ │cuvenite pentru acea lună. │
 │ │ │Prin venituri cuvenite se înţelege venitul pe care l-ar fi primit persoana dacă ar fi │
 │ │ │lucrat în toată luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia │
 │ │ │de maternitate. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 14.│Persoanele care au desfăşurat activităţi │Faptul că persoana nu a realizat venituri pe perioada cât a desfăşurat activitate pro- │
 │ │supuse impozitului pe venit şi figurează │fesională nu este un impediment în acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. │
 │ │în evidenţele administraţiei financiare cu│Perioada de eligibilitate de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului este │
 │ │venituri pe minus. │îndeplinită, chiar dacă în evidenţele administraţiei financiare acestei persoane i-a │
 │ │ │rezultat un venit pe minus. În această situaţie, cuantumul indemnizaţiei este de 600 lei│
 │ │ │lunar. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 15.│Ce venituri sunt luate în considerare în │În cazul asociaţilor unici, potrivit art. 55 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003, │
 │ │cazul asociaţilor unici? │cu modificările şi completările ulterioare, este considerată venit din salarii indemni- │
 │ │ │zaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări │
 │ │ │sociale. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 16.│Sunt luate în considerare la stabilirea │Veniturile din chirii sunt venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi,potrivit art. 61│
 │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului │din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acestea nu sunt │
 │ │veniturile din chirii, veniturile din │activităţi independente. │
 │ │dobânzi, câştigurile din transferul titlu-│De asemenea, veniturile din dobânzi, câştigurile din transferul titlurilor de valoare │
 │ │rilor de valoare? │etc. sunt venituri din investiţii definite la art. 65 din Legea nr. 571/2003, cu │
 │ │ │modificările şi completările ulterioare, prin urmare nu sunt venituri din activităţi │
 │ │ │independente. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17.│Sunt considerate venituri din salarii │Veniturile obţinute din al treisprezecelea salariu, stimulente, primele, prima de │
 │ │veniturile obţinute din al treisprezecelea│vacanţă, veniturile obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea, │
 │ │salariu, stimulentele, primele, prima de │încasate în perioada de douăsprezece luni anterior datei naşterii copilului sunt luate │
 │ │vacanţă, veniturile obţinute în baza unor │în calcul la stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului, fiind │
 │ │hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea │venituri care rezultă din realizarea unor activităţi supuse impozitului pe venit. │
 │ │şi se iau în considerare la stabilirea │ │
 │ │veniturilor care se iau în calculul │ │
 │ │indemnizaţiei pentru creşterea copilului? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18.│O persoană poate solicita doar concediul │În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din OUG nr. 111/2010, persoana care îndeplineşte │
 │ │pentru creşterea copilului,fără a solicita│condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 are dreptul la concediu şi│
 │ │şi indemnizaţia pentru creşterea copilului│indemnizaţie lunară în funcţie de varianta pentru care optează pentru fiecare dintre │
 │ │aferentă? │primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii. │
 │ │ │Concediul pentru creşterea copilului în funcţie de opţiunea aleasă se solicită de la │
 │ │ │angajator. După aprobarea concediului de către angajator, persoana poate solicita la │
 │ │ │primăria de la locul de domiciliu indemnizaţia pentru creşterea copilului aferentă │
 │ │ │perioadei de concediu pentru care a optat. │
 │ │ │În cazul în care persoana nu solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului, pe │
 │ │ │perioada concediului nu se pot plăti contribuţiile individuale de asigurări sociale de │
 │ │ │sănătate,iar această perioadă nu mai poate fi asimilată stagiului de cotizare în vederea│
 │ │ │stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea │
 │ │ │nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de │
 │ │ │muncă, cu modificările şi completările ulterioare. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 19.│Se poate acorda stimulentul de inserţie pe│Pe perioada concediilor medicale, concediilor pentru îngrijirea copilului bolnav sau │
 │ │perioadele în care persoana beneficiară se│altor tipuri de concedii reglementate de OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi │
 │ │află în concediu medical, concediu pentru │completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece│
 │ │îngrijirea copilului bolnav, alte tipuri │în aceste perioade sunt realizate venituri supuse impozitului pe venit, respectiv │
 │ │de concedii medicale acordate în baza │venituri din salarii, activităţi independente sau agricole, persoana poate beneficia de │
 │ │prevederilor Ordonanţei de urgenţă a │stimulentul de inserţie. │
 │ │Guvernului nr. 158/2005 privind concediile│ │
 │ │şi indemnizaţiile de asigurări sociale de │ │
 │ │sănătate, aprobată cu modificări şi │ │
 │ │completări prin Legea nr. 399/2006, cu │ │
 │ │modificările şi completările ulterioare? │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA 2
                            INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
                   a unor prevederi din Normele metodologice
                 de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010
                  privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
                 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011

*Font 7*
 ┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Situaţie │ Soluţie │
 │crt.│ │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ A. Componenţa familiei şi stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Familia formată din femeia necăsătorită şi│Familia care solicită dreptul este familia monoparentală, formată din mamă cu copii în │
 │ │copil (recunoscut de tată, cu obligaţii de│întreţinere. │
 │ │întreţinere stabilite în sarcina tatălui);│Pentru stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare │
 │ │nu locuiesc împreună cu tatăl │toate veniturile familiei monoparentale, inclusiv sumele cu titlu de obligaţie de │
 │ │ │întreţinere stabilite în sarcina tatălui, împărţite la numărul membrilor familiei, │
 │ │ │conform art. 7 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii │
 │ │ │nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea │
 │ │ │Guvernului nr. 38/2011, denumite în continuare Normele metodologice aprobate prin │
 │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Familia formată din femeia necăsătorită şi│Familia care solicită dreptul este familia monoparentală, formată din mamă cu copii în │
 │ │copil (recunoscut de tată, fără obligaţii │întreţinere. │
 │ │de întreţinere stabilite în sarcina │La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare │
 │ │tatălui); nu locuiesc împreună cu tatăl │toate veniturile familiei monoparentale, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a │
 │ │ │mamei, dată sub sancţiunea legii penale, urmată de ancheta socială. Venitul net mediu │
 │ │ │lunar pe membru de familie se determină prin împărţirea venitului lunar total al │
 │ │ │familiei la numărul membrilor. │
 │ │ │În situaţia în care mama doreşte să întreprindă demersurile necesare obţinerii unei │
 │ │ │hotărâri judecătoreşti de încredinţare a minorului şi de stabilire a obligaţiilor de │
 │ │ │întreţinere în sarcina tatălui, se recomandă asigurarea unui ajutor financiar de la bu- │
 │ │ │getul local pentru acoperirea cheltuielilor legate de obţinerea hotărârii judecătoreşti.│
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Familia formată din soţ, soţie şi copii, │Familia care solicită dreptul este familia monoparentală formată din copii şi părintele │
 │ │soţii fiind despărţiţi în fapt, cu obli- │în a cărui grijă se află aceştia, dovada fiind reprezentată de hotărârea judecătorească │
 │ │gaţie de întreţinere faţă de copii stabi- │prin care se stabileşte obligaţia de întreţinere; ancheta socială trebuie să dovedească │
 │ │lită în sarcina soţului care nu locuieşte │faptul că cei doi soţi nu locuiesc şi nu gospodăresc împreună. │
 │ │cu aceştia │La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate│
 │ │ │veniturile familiei astfel constituite, inclusiv pensia de întreţinere stabilită prin │
 │ │ │hotărâre judecătorească (fără a avea în vedere veniturile realizate de către soţul │
 │ │ │separat în fapt). │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Familia formată din soţ, soţie şi copii, │În situaţia în care copiii urmează cursuri şcolare la o unitate de învăţământ aflată în │
 │ │copiii locuind la bunici, în altă locali- │localitatea de domiciliu a bunicilor, alocaţia poate fi solicitată de către familia │
 │ │tate decât cea de domiciliu a familiei │formată din părinţi şi copiii acestora, cu prezentarea dovezii că aceştia se află în │
 │ │ │întreţinerea părinţilor lor, dovada fiind reprezentată de declaraţia pe propria răspun- │
 │ │ │dere dată de bunicii copiilor, sub sancţiunea legii penale, în condiţiile art. 2 │
 │ │ │alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. │
 │ │ │În situaţia în care, din motive neimputabile părinţilor, aceştia nu pot locui împreună │
 │ │ │cu copiii lor şi se instituie plasamentul la bunici sau tutela acestora asupra copiilor,│
 │ │ │familia care solicită acordarea alocaţiei este cea formată din bunici şi copiii pentru │
 │ │ │care s-a luat măsura de protecţie, în condiţiile art. 2 alin. (3) din Normele metodolo- │
 │ │ │gice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. Conform art. 7 alin. (3) din │
 │ │ │Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, la stabilirea │
 │ │ │venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile │
 │ │ │familiei, inclusiv alocaţia de plasament de care beneficiază bunicii pentru îngrijirea │
 │ │ │nepoţilor lor minori. De asemenea, vor fi luate în calcul eventualele venituri cu care │
 │ │ │contribuie părinţii copiilor la întreţinerea acestora, pe baza declaraţiei pe propria │
 │ │ │răspundere a bunicilor, dată sub sancţiunea legii penale, confirmată ulterior prin │
 │ │ │anchetă socială, sau a hotărârii Comisiei pentru protecţia copilului prin care s-a │
 │ │ │instituit măsura de protecţie. │
 │ │ │Venitul net mediu lunar pe membru de familie se determină prin împărţirea venitului │
 │ │ │lunar total al familiei la numărul membrilor. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Mamă minoră şi copilul său nou-născut,care│În situaţia în care se stabileşte măsura plasamentului sau se instituie tutela pentru │
 │ │locuiesc împreună cu familia de proveni- │copilul nou-născut către mama minorei (bunică), acesta este luat în calcul la numărul de│
 │ │enţă a mamei minore (incluzând părinţi, │copii din familia de provenienţă a mamei minore. Familia care va solicita dreptul va fi │
 │ │fraţi) │formată din părinţii mamei minore, minoră, copilul acesteia şi ceilalţi fraţi ai ei. La │
 │ │ │stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate │
 │ │ │veniturile familiei, împărţite la numărul membrilor acesteia. │
 │ │ │ │
 │ │ │NOTĂ: │
 │ │ │Înainte de stabilirea măsurii de plasament/ tutelă trebuie verificat dacă mama minoră │
 │ │ │poate beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului în baza Ordonanţei de urgenţă│
 │ │ │a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în ederea creşterii copilului, │
 │ │ │aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi comple- │
 │ │ │tările ulterioare, sau, după caz, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
 │ │ │privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, deoarece, dacă se │
 │ │ │stabileşte măsura plasamentului/tutelei, mama minoră nu mai poate beneficia de indemni- │
 │ │ │zaţie pentru creşterea copilului. │
 │ │ │În situaţia în care minora şi copilul acesteia constituie o familie separată (familie │
 │ │ │monoparentală), mama minorei care a născut solicită, în calitate de reprezentant legal │
 │ │ │al acesteia, în numele minorei, alocaţia. La stabilirea veniturilor acestei familii │
 │ │ │trebuie luate în considerare şi obligaţiile legale de întreţinere ale părinţilor faţă de│
 │ │ │mama minoră. │
 │ │ │Venitul net mediu lunar pe membru de familie în cadrul familiei monoparentale se deter- │
 │ │ │mină prin împărţirea venitului total la numărul membrilor familiei (2 - mama minoră şi │
 │ │ │copilul acesteia). Dacă familia de provenienţă a mamei minore solicită acordarea aloca- │
 │ │ │ţiei de susţinere (pentru ceilalţi copii), aceasta va fi tratată ca familie separată. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Familie formată din părinţi (soţi) şi │În situaţia în care, prin ancheta socială, se dovedeşte că unul dintre soţi nu locuieşte│
 │ │copiii acestora, dintre care unul din soţi│şi nu gospodăreşte împreună cu celălalt soţ şi copiii lor, acesta aflându-se în altă │
 │ │locuieşte cu copiii aflaţi în întreţinere,│localitate/în străinătate, iar soţul care locuieşte împreună cu copiii solicită acor- │
 │ │iar celălalt soţ locuieşte/lucrează în │darea alocaţiei, pentru stabilirea dreptului se iau în considerare toate veniturile │
 │ │altă localitate/în străinătate (cu sau │familiei, inclusiv cele furnizate de soţul care locuieşte/lucrează în altă localitate/în│
 │ │fără forme legale) │străinătate,conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin│
 │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. Veniturile familiei, provenite de la soţul care locu- │
 │ │ │ieşte/lucrează în altă localitate/în străinătate, se stabilesc pe baza declaraţiei pe │
 │ │ │propria răspundere a celuilalt soţ, dată sub sancţiunea legii penale,confirmată ulterior│
 │ │ │prin anchetă socială. │
 │ │ │Pentru stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare │
 │ │ │toate veniturile familiei, împărţite la numărul membrilor acesteia, incluzându-l şi pe │
 │ │ │soţul aflat în altă localitate/în străinătate. │
 │ │ │În situaţia în care prin ancheta socială se stabileşte faptul că unul dintre soţi a │
 │ │ │părăsit definitiv domiciliul comun al familiei, celălalt soţ va trebui să obţină o │
 │ │ │hotărâre judecătorească de divorţ, care să stabilească încredinţarea copiilor minori │
 │ │ │către unul dintre soţi, precum şi obligaţiile legale de întreţinere datorate de părinţi │
 │ │ │copiilor lor. În aceste condiţii, familia solicitantă a alocaţiei de susţinere va fi │
 │ │ │familia monoparentală, formată din unul dintre soţi (părinţi) şi copiii minori aflaţi în│
 │ │ │întreţinerea acestuia. │
 │ │ │Pentru stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare │
 │ │ │toate veniturile familiei monoparentale, inclusiv sumele cu titlu de obligaţie de │
 │ │ │întreţinere stabilite în sarcina celuilalt părinte şi datorate de acesta copiilor săi │
 │ │ │din căsătorie, împărţite la numărul membrilor familiei. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Persoane care au părăsit domiciliul fami- │În această situaţie, fiecare dintre parteneri poate solicita acordarea alocaţiei pentru │
 │ │liei şi trăiesc în uniune consensuală cu │familia proprie şi nu ca familie formată din bărbatul şi femeia necăsătoriţi, conform │
 │ │alţi parteneri, în condiţiile în care una │art. 2 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011
 │ │dintre aceste persoane sau ambele sunt │Pentru copiii din afara căsătoriei proveniţi din relaţia dintre cei doi parteneri, este │
 │ │căsătorite, având propriile familii cu │necesară obţinerea unei hotărâri judecătoreşti care să stabilească obligaţiile legale de│
 │ │copii, dar şi copiii lor împreună │întreţinere, precum şi părintele/părinţii cărora le vor fi încredinţaţi copiii. │
 │ │ │În situaţia în care partenerii care trăiesc în uniune consensuală doresc să solicite │
 │ │ │acordarea alocaţiei ca familie formată din bărbatul şi femeia necăsătoriţi, aceştia au │
 │ │ │obligaţia de a-şi reglementa situaţia juridică prin hotărâre judecătorească de divorţ, │
 │ │ │încredinţare a minorilor şi stabilire a obligaţiilor legale de întreţinere faţă de │
 │ │ │copiii lor minori din căsătorie, drept condiţie pentru acordarea dreptului la alocaţie │
 │ │ │pentru susţinerea familiei pentru ambele familii rezultate - atât cea monoparentală, cât│
 │ │ │şi cea formată din bărbatul şi femeia necăsătoriţi. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Luarea în calcul la stabilirea veniturilor│Art. 7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului │
 │ │a bugetului personal complementar acordat │nr. 38/2011, prevede în mod explicit şi limitativ categoriile de venituri care nu se iau│
 │ │potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 │în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei. │
 │ │privind protecţia şi promovarea drepturi- │Având în vedere aceste prevederi, toate celelalte venituri, inclusiv bugetul personal │
 │ │lor persoanelor cu handicap, republicată, │complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006, republicată,cu modificările şi completările│
 │ │cu modificările şi completările ulterioare│ulterioare, vor fi luate în calcul la acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei. │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ B. Frecventarea cursurilor şcolare │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Familie formată din părinţi şi copii, │Familia poate beneficia de alocaţie pentru copiii de vârstă şcolară, cu excepţia celui │
 │ │dintre care unul sau mai mulţi copii sunt │care a absolvit învăţământul general obligatoriu. Acesta va fi luat în considerare la │
 │ │de vârstă şcolară, nu urmează cursurile │numărul membrilor de familie, în vederea stabilirii venitului mediu net lunar pe membru │
 │ │şcolare, dar au absolvit învăţământul │de familie, dar nu şi la numărul de copii pentru care se acordă alocaţia pentru susţi- │
 │ │general obligatoriu de 10 clase │nerea familiei. Alocaţia sa de stat se ia în calcul la stabilirea venitului net mediu │
 │ │ │lunar pe membru de familie, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Normele │
 │ │ │metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. │
 │ │ │În cazul în care copilul care a absolvit învăţământul general obligatoriu realizează │
 │ │ │venituri în condiţiile legii, acestea se iau în considerare, de asemenea, la stabilirea │
 │ │ │venitului net mediu lunar pe membru de familie, potrivit art. 7 alin. (1) din Normele │
 │ │ │metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Familie formată din părinţi şi copii, │Familia poate beneficia de alocaţie pentru ceilalţi copii, cu excepţia celui care a │
 │ │dintre care unul sau mai mulţi copii au │împlinit vârsta de 18 ani şi urmează în continuare cursurile şcolare. Acesta va fi luat │
 │ │împlinit vârsta de 18 ani şi urmează în │în considerare la numărul membrilor de familie, în vederea stabilirii venitului mediu │
 │ │continuare cursurile şcolare,în condiţiile│net lunar pe membru de familie, dar nu şi la numărul de copii pentru care se acordă │
 │ │legii │alocaţia pentru susţinerea familiei. Alocaţia sa de stat se ia în calcul la stabilirea │
 │ │ │venitului net mediu lunar pe membru de familie, conform prevederilor art. 7 alin. (3) │
 │ │ │din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. │
 │ │ │Dacă acest copil realizează venituri,în condiţiile legii, acestea se iau în considerare,│
 │ │ │de asemenea, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, potrivit │
 │ │ │art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Familie formată din părinţi şi copii, │Familia poate beneficia de alocaţie pentru ceilalţi copii, cu excepţia celui care a │
 │ │dintre care unul sau mai mulţi copii au │împlinit vârsta de 18 ani. Acesta va fi luat în considerare la numărul membrilor de │
 │ │împlinit vârsta de 18 ani şi nu mai │familie, în vederea stabilirii venitului mediu net lunar pe membru de familie, dar nu şi│
 │ │urmează cursurile şcolare │la numărul de copii pentru care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei. │
 │ │ │Dacă copilul din familie cu vârsta de peste 18 ani realizează venituri, în condiţiile │
 │ │ │legii, acestea se iau în considerare, la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru │
 │ │ │de familie, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin│
 │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Familie formată din părinţi şi copii care │Dacă familia care solicită acordarea alocaţiei este formată din părinţi împreună cu │
 │ │urmează cursurile şcolare în cadrul pro- │copiii lor de vârstă şcolară, care nu (mai) urmează cursurile unei forme de învăţământ, │
 │ │gramelor educaţionale de tip "A doua │familia poate beneficia de alocaţie începând cu data de la care se face dovada frecven- │
 │ │şansă" │tării cursurilor de către copiii de vârstă şcolară, prin intermediul programelor edu- │
 │ │ │caţionale de tip "A doua şansă", organizate în condiţiile legii, în vederea promovării │
 │ │ │învăţământului primar/gimnazial. │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ C. Situaţii speciale │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Familiile care au copii aflaţi într-o │Copilul aflat într-o instituţie care oferă servicii de tip rezidenţial (instituţii care │
 │ │instituţie care oferă servicii de tip re- │îngrijesc copii în regim rezidenţial şi care funcţionează în cadrul unităţilor de învă- │
 │ │rezidenţial (şcoli speciale, şcoli de re- │ţământ special, şcoli de reeducare etc.) se consideră că este în îngrijirea statului. │
 │ │reeducare etc.) │Copilul nu va fi luat în calcul la stabilirea componenţei familiei. │
 │ │ │Ca prim pas în soluţionarea unei astfel de situaţii se va verifica titularul alocaţiei │
 │ │ │de stat acordate pentru acel copil. │
 │ │ │Dacă alocaţia de stat se acordă părintelui, se consideră că acel copil este în între- │
 │ │ │ţinerea familiei şi dreptul se va stabili considerând copilul ca membru al familiei. │
 │ │ │Dacă alocaţia de stat se virează în conturile personale deschise pentru aceştia de către│
 │ │ │conducătorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau de către│
 │ │ │conducătorii instituţiilor cu regim rezidenţial, copilul se consideră că nu este în │
 │ │ │întreţinerea familiei şi nu se va lua în considerare ca membru al familiei la acordarea │
 │ │ │alocaţiei. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Familia cu unul sau mai mulţi copii,asupra│În situaţia în care asupra unuia dintre copiii familiei beneficiare a alocaţiei a fost │
 │ │unuia dintre aceştia fiind instituită │instituită măsura plasamentului/plasamentului în regim de urgenţă la o familie/insti- │
 │ │măsura de plasament/plasament în regim de │tuţie, la stabilirea dreptului acesta nu va fi luat în calcul la numărul membrilor de │
 │ │urgenţă la o familie/instituţie │familie şi nici la numărul copiilor de vârstă şcolară ai familiei pentru care se acordă │
 │ │ │alocaţia. Cuantumul alocaţiei acordate respectivei familii va fi modificat în conformi- │
 │ │ │tate cu prevederile art. 24 alin. (1) şi art. 26 alin. (4) din Legea nr. 277/2010
 │ │ │privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 16 │
 │ │ │alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. │
 │ │ │În situaţia în care se instituie măsura plasamentului/plasamentului în regim de urgenţă │
 │ │ │asupra copilului unic al familiei beneficiare de alocaţie, dreptul se suspendă în condi-│
 │ │ │ţiile art. 15 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului │
 │ │ │nr. 38/2011. │
 │ │ │Plata dreptului se poate relua în condiţiile art. 15 alin. (2) din Normele metodologice │
 │ │ │aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011. Dreptul poate înceta în condiţiile │
 │ │ │art. 15 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului │
 │ │ │nr. 38/2011. │
 └────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Precizări cu caracter general:
    1. În toate situaţiile în care familia care solicită acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei are în întreţinere copii de vârstă şcolară, posibilitatea de a beneficia de alocaţie este condiţionată de frecventarea de către copiii de vârstă şcolară, fără întrerupere, a cursurilor unei forme de învăţământ organizate potrivit legii.
    2. Persoanele căsătorite care au părăsit domiciliul comun al familiei şi trăiesc în uniune consensuală cu alţi parteneri au obligaţia de a-şi reglementa situaţia juridică prin hotărâre judecătorească de divorţ, încredinţare a minorilor şi stabilire a obligaţiilor legale de întreţinere faţă de copiii lor minori din căsătorie, drept condiţie pentru acordarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei pentru ambele familii rezultate - atât cea monoparentală, cât şi cea formată din bărbatul şi femeia necăsătoriţi.
    3. În toate situaţiile serviciul public de asistenţă socială local, conform atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, este obligat să consilieze şi să sprijine demersurile solicitanţilor, în vederea clarificării situaţiei juridice a copiilor, a filiaţiei acestora etc. De asemenea, în situaţia mamei minore va fi sesizată şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care minora a dat naştere unui copil. În toată această perioadă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, mama minoră nu va fi privată de dreptul la măsuri de asistenţă socială. Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se va acţiona în interesul superior al copilului.
    4. Existenţa în familie a cel puţin unui copil de vârstă şcolară pentru care nu se face dovada frecventării cursurilor şcolare determină imposibilitatea acordării alocaţiei pentru toţi membrii familiei.
    5. Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, care vizează testarea veniturilor solicitanţilor de ajutor social, inclusiv cele referitoare la bunurile deţinute şi evaluarea acestora, se aplică în mod identic solicitanţilor alocaţiei pentru susţinerea familiei.
    6. Primăria are obligaţia de a efectua ancheta socială pentru evaluarea veniturilor familiei, în raport cu care se stabileşte cuantumul efectiv al ajutorului social, pentru asigurarea venitului minim garantat al familiei. Dacă familia beneficiară a ajutorului social beneficiază concomitent şi de alocaţia pentru susţinerea familiei, valoarea alocaţiei trebuie luată în calculul venitului în raport cu care se stabileşte ajutorul social. În această situaţie, primăria trebuie să efectueze ancheta socială în cel mai scurt timp, după stabilirea acordării ambelor prestaţii, pentru ajustarea cuantumului ajutorului social în funcţie de veniturile familiei, care includ alocaţia.
    ANEXA 3
                            INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
                   a unor prevederi din Normele metodologice
                 de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
                        privind venitul minim garantat,
                 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

*Font 7*
 ┌────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Situaţie │ Soluţie │
 │crt.│ │ │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ A. Modul de evaluare a veniturilor şi a bunurilor │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Familii/persoane singure care locuiesc în │Cererea de solicitare a ajutorului social poate fi făcută de fiecare dintre reprezentan-│
 │ │acelaşi imobil/aceeaşi locuinţă şi │ţii familiilor respective, conform art. 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim │
 │ │gospodăresc împreună │garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea │
 │ │ │nr. 416/2001. │
 │ │ │La stabilirea venitului net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile │
 │ │ │pe care familia le realizează, precum şi partea ce revine de drept din veniturile lunare│
 │ │ │nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie. │
 │ │ │În situaţia în care aceasta nu se poate determina, fiecare familie va completa o decla- │
 │ │ │raţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună, conform │
 │ │ │art. 8 din Legea nr. 416/2001. │
 │ │ │Declaraţia pe propria răspundere este supusă legii penale, iar informaţiile cuprinse vor│
 │ │ │fi ulterior verificate, la efectuarea anchetei sociale. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Familia/persoana singură care are în │Pentru bunurile care nu sunt în proprietate (de exemplu: cai, utilaje, mijloace de │
 │ │gospodărie bunuri mobile (de exemplu, cai,│transport etc.), dar existente în gospodărie, fapt dovedit prin ancheta socială, │
 │ │utilaje, mijloace de transport etc.) sau │titularul va completa o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acestea │
 │ │imobile şi pentru care nu există un docu- │sunt/nu sunt utilizate pentru obţinerea de foloase materiale. │
 │ │ment ce poate atesta dreptul de proprie- │În funcţie de declaraţia solicitantului se vor lua în considerare şi veniturile astfel │
 │ │tate asupra lor, însă le folosesc │declarate. │
 │ │ │Aceste tipuri de venituri vor fi cuprinse şi în lista ce se aprobă prin hotărâre a │
 │ │ │consiliului local. │
 │ │ │Ancheta socială va confirma sau va infirma obţinerea unor venituri din folosinţa bunu- │
 │ │ │rilor respective. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Familia/persoana singură care are în │Persoanele care au în proprietate mijloace de transport cu o vechime mai mare de 10 ani │
 │ │proprietate mijloace de transport cu o │nu sunt excluse de la acordarea ajutorului social. Mijlocul de transport poate fi eva- │
 │ │vechime mai mare de 10 ani │luat în funcţie de situaţiile specifice cu care se confruntă familia, de condiţiile │
 │ │ │specifice zonei, respectiv de valoarea de piaţă a acestuia. Această valoare va fi │
 │ │ │cuprinsă în lista ce se aprobă prin hotărâre a consiliului local. │
 │ │ │Valoarea voucher-ului stabilit prin Programul Rabla poate constitui un reper pentru │
 │ │ │evaluarea mijlocului de transport. │
 │ │ │Venitul potenţial care ar fi obţinut prin vânzarea mijlocului de transport se împarte la│
 │ │ │cele douăsprezece luni ale unui an calendaristic, pentru a obţine o medie care va fi │
 │ │ │luată în calcul la venitul net mediu lunar al familiei/persoanei singure. │
 │ │ │În cazul în care mijlocul de transport este utilizat în activităţi cu caracter comer- │
 │ │ │cial, la stabilirea venitului net al familie vor fi luate în calcul şi veniturile astfel│
 │ │ │obţinute. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Familia/persoana singură care are în pro- │În situaţia în care familia/persoana singură deţine bunuri care nu se regăsesc în │
 │ │prietate bunuri mobile/imobile ce depăşesc│niciuna dintre anexele nr. 5 şi 6 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea │
 │ │bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la │Guvernului nr. 50/2011, dar excedează bunurilor prevăzute în anexa nr. 4 la Normele │
 │ │Normele metodologice de aplicare a preve- │metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, la stabilirea venitului │
 │ │derilor Legii nr. 416/2001 privind venitul│familiei/persoanei singure se vor lua în considerare veniturile potenţiale din │
 │ │minim garantat, aprobate prin Hotărârea │valorificarea sau utilizarea acestor bunuri. │
 │ │Guvernului nr. 50/2011, denumite în conti-│Aceste tipuri de venituri vor fi cuprinse şi în lista ce se aprobă prin hotărâre a │
 │ │nuare Normele metodologice aprobate prin │consiliului local. │
 │ │Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, dar nu │ │
 │ │depăşesc bunurile cuprinse în anexa nr. 5 │ │
 │ │la Normele metodologice aprobate prin │ │
 │ │Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Familia/persoana singură care deţine │La evaluarea terenurilor se va lua în considerare ca fiind de strictă necesitate pentru │
 │ │terenuri a căror suprafaţă depăşeşte │nevoile familiale tipul de teren specific zonei. De exemplu, în zona de câmpie se ia în │
 │ │limita prevăzută în anexa nr. 4 la Normele│calcul terenul arabil ca fiind terenul utilizat de familie/persoana singură pentru a-şi │
 │ │metodologice aprobate prin Hotărârea │asigura necesarul de trai, iar diferenţa de suprafeţe de teren, indiferent de natura │
 │ │Guvernului nr. 50/2011, dar nu depăşeşte │acestora (arabil, forestier, păşuni, fâneţe, vii nobile, livezi, legume) se evaluează pe│
 │ │limita prevăzută în anexa nr. 5 la Normele│baza criteriilor stabilite prin hotărâre a consiliului local. │
 │ │metodologice aprobate prin Hotărârea │ │
 │ │Guvernului nr. 50/2011, şi acestea sunt de│ │
 │ │diferite tipuri (arabil,forestier, păşuni,│ │
 │ │fâneţe, vii nobile, livezi, legume) │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6. │Familia/persoana singură care beneficiază │Ajutoarele de stat pentru sectorul agricol sunt creanţe legale şi se iau în considerare │
 │ │de ajutoare de stat pentru sectorul │la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie în vederea acordării ajutorului │
 │ │agricol │social. │
 │ │ │Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modi- │
 │ │ │ficare cu privire la venituri, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit │
 │ │ │modificarea. │
 │ │ │Evaluarea/Reevaluarea prin anchetă socială se va efectua ţinând cont de comunicarea │
 │ │ │titularului, indiferent pentru ce perioadă sunt plătite sumele reprezentând ajutor de │
 │ │ │stat pentru sectorul agricol,făcându-se o medie lunară a venitului provenit în acest mod│
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7. │Luarea în calcul la stabilirea veniturilor│Art. 17 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului │
 │ │a bugetului personal complementar acordat │nr. 50/2011 prevede în mod explicit şi limitativ categoriile de venituri care nu se iau │
 │ │potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 │în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei. │
 │ │privind protecţia şi promovarea dreptu- │Având în vedere aceste prevederi, toate celelalte venituri, inclusiv bugetul personal │
 │ │rilor persoanelor cu handicap,republicată,│complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi comple- │
 │ │cu modificările şi completările ulterioare│tările ulterioare, vor fi luate în calcul la acordarea ajutorului social. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8. │Eliberarea adeverinţei de către autorita- │În situaţia în care administraţia financiară nu eliberează adeverinţe individuale prin │
 │ │tea competentă cu privire la veniturile │care să se confirme sau nu realizarea de către persoanele din familiile beneficiare de │
 │ │realizate supuse impozitului pe venit │ajutor social de venituri supuse impozitului pe venit, se vor lua în considerare veni- │
 │ │ │turile înscrise de solicitant în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspun- │
 │ │ │dere, care vor fi verificate ulterior, prin anchetă socială. │
 │ │ │În cazurile în care există suspiciuni cu privire la declararea de către solicitant a │
 │ │ │unor venituri mai mici decât cele efectiv realizate, primarul poate solicita administra-│
 │ │ │ţiei financiare eliberarea unui document care să ateste situaţia veniturilor persoanelor│
 │ │ │din familia/familiile solicitante. │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ B. Stabilirea componenţei familiei │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Familiile care au copii aflaţi într-o │Copilul aflat într-o instituţie care oferă servicii de tip rezidenţial (şcoli speciale, │
 │ │instituţie care oferă servicii de tip │şcoli de reeducare etc.) se consideră că este în îngrijirea statului şi acel copil nu va│
 │ │rezidenţial (şcoli speciale, şcoli de │fi luat în calcul la stabilirea componenţei familiei. │
 │ │reeducare etc.) │Ca prim pas în soluţionarea unei astfel de situaţii se va verifica titularul alocaţiei │
 │ │ │de stat acordate pentru acel copil. │
 │ │ │Dacă alocaţia de stat se acordă părintelui, se consideră că acel copil este în între- │
 │ │ │ţinerea familiei şi dreptul la ajutorul social se va stabili considerând copilul ca │
 │ │ │membru al familiei. │
 │ │ │Dacă alocaţia de stat se plăteşte în numele copilului în contul deschis de către │
 │ │ │instituţia de ocrotire, copilul se consideră că nu este în întreţinerea familiei şi nu │
 │ │ │se va lua în considerare ca membru al familiei la acordarea ajutorului social. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Familia în care o persoană aptă de muncă │Toate persoanele apte de muncă din familie trebuie să facă dovada că nu au refuzat un │
 │ │prezintă adeverinţă eliberată de agenţia │loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă │
 │ │judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă │şi de formare profesională. │
 │ │din care rezultă că a refuzat un loc de │În situaţia în care, la solicitarea dreptului sau pe parcursul acordării acestuia, prin │
 │ │muncă │adeverinţă eliberată de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă se specifică │
 │ │ │faptul că a fost refuzat un loc de muncă, toată familia se descalifică. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Părinţii şi copiii lor adulţi care locu- │Indiferent dacă au fost sau nu căsătoriţi, dar la data solicitării dreptului la ajutor │
 │ │iesc în acelaşi imobil/aceeaşi locuinţă şi│social nu mai au această calitate, copiii adulţi vor constitui o singură familie cu │
 │ │gospodăresc împreună │părinţii lor. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Mamă minoră şi copilul său nou-născut,care│Dacă alocaţia de stat se acordă părintelui minorei, se consideră că minora este în │
 │ │nu mai locuieşte împreună cu familia de │întreţinerea familiei şi dreptul la ajutorul social se va stabili considerând-o membru │
 │ │provenienţă a mamei minore şi trăieşte în │al familiei. În acest caz, mama minoră nu poate constitui o familie cu tatăl copilului │
 │ │concubinaj cu tatăl copilului │în sensul prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi │
 │ │ │completările ulterioare. │
 │ │ │Concubinul poate solicita ajutorul social ca persoană singură sau, după caz, ca făcând │
 │ │ │parte din familia sa de provenienţă. │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ C. Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Reluarea plăţii după suspendare/modificare│Potrivit prevederilor art. 33 şi 34 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea │
 │ │ │Guvernului nr. 50/2011, în cazul suspendării/modificării dreptului la ajutor social prin│
 │ │ │dispoziţie scrisă a primarului, reluarea dreptului la ajutor social se realizează, după │
 │ │ │caz, tot în baza unei dispoziţii a primarului ca act administrativ implicit şi necesar │
 │ │ │pentru delimitarea în timp a dispoziţiilor anterioare de suspendare. │
 │ │ │Reluarea plăţii se efectuează prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, pe baza │
 │ │ │dispoziţiilor primarului. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Nerespectarea obligaţiei privind comple- │Situaţia se poate subscrie prevederilor art. 33 alin. (1) lit. e) din Normele metodo- │
 │ │tarea noului formular de cerere şi decla- │logice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, în sensul că documentaţia care │
 │ │raţie pe propria răspundere în termenul de│stă la baza plăţii dreptului nu este completă. Prin urmare, agenţia judeţeană pentru │
 │ │30 de zile prevăzut de lege │prestaţii sociale poate suspenda plata ajutorului. │
 │ │ │În orice situaţie se vor aplica şi prevederile art. 14^1 din Legea nr. 416/2001, cu │
 │ │ │modificările şi completările ulterioare, referitoare la reverificarea condiţiilor de │
 │ │ │acordare a ajutorului social. │
 │ │ │Primul termen în acest sens se împlineşte în martie 2011. Dacă nici în acest termen │
 │ │ │solicitantul nu va depune declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei │
 │ │ │şi venitul realizat de membrii acesteia, potrivit prevederilor aceluiaşi articol,dreptul│
 │ │ │la ajutor social se va suspenda prin dispoziţie a primarului. │
 │ │ │Reluarea plăţii dreptului se va face numai în condiţiile în care prin dispoziţie a │
 │ │ │primarului se va propune reluarea. │
 │ │ │De menţionat faptul că în baza aceluiaşi articol, primarul poate dispune efectuarea de │
 │ │ │anchete sociale ori de câte ori este nevoie, respectiv la termene mai mici decât cele │
 │ │ │prevăzute de lege. │
 ├────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ D. Plata asigurărilor sociale de sănătate │
 ├────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Plata asigurărilor sociale de sănătate │Precizăm că potrivit prevederilor art. II alin. (1) din Legea nr. 276/2010 pentru modi- │
 │ │aferente lunii decembrie 2010 │ficarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Ministerul │
 │ │ │Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,prin agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale,│
 │ │ │asigură doar plata drepturilor de ajutor sociale aferente lunii decembrie 2010. │
 │ │ │Prin urmare, asigurările sociale de sănătate aferente lunii decembrie 2010 vor fi │
 │ │ │plătite de primării. │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Cum se poate face dovada că se plătesc │Unul dintre documentele justificative prevăzut de Normele metodologice aprobate prin │
 │ │asigurările sociale de sănătate de către │Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 este reprezentat de talonul de plată a dreptului, care │
 │ │beneficiarii de ajutor social │confirmă calitatea de beneficiar de ajutor social şi implicit a drepturilor colaterale │
 │ │ │ce decurg din aceasta. │
 │ │ │Atestarea plăţii contribuţiei asigurărilor sociale de sănătate pentru titularul ajuto- │
 │ │ │rului social şi a membrilor de familie ai acestuia, cu excepţia copiilor, se face prin │
 │ │ │declaraţia unică 112, care este atât la dispoziţia administraţiei fiscale, cât şi la │
 │ │ │dispoziţia casei de asigurări de sănătate şi a casei de pensii. │
 │ │ │Având la dispoziţie aceste documente nu se impune eliberarea de adeverinţe pentru │
 │ │ │confirmarea plăţii contribuţiei de asigurări de sănătate. │
 └────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Precizare cu caracter general:
    În situaţia mamei minore va fi sesizată şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care minora a dat naştere unui copil. În toată această perioadă, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare, mama minoră nu va fi privată de dreptul la măsuri de asistenţă socială. Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului se va acţiona în interesul superior al copilului.
                                      ----

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.