Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 21.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 ORDIN nr. 14 din 27 septembrie 1982
pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICATIILOR
PUBLICAT ÎN: NORMATIV


    Avînd în vedere hotărîrea Consiliului de directiva pentru coordonarea, indrumarea şi controlul utilizarii rationale a autovehiculelor din parcul socialist, din 27 august 1982;
    În temeiul Hotărîrii Consiliului de Ministri nr. 1.100/1968 privind stabilirea normativelor pentru controlul tehnic, întreţinerea, consumurile şi reparatiile parcului de automobile şi remorci auto şi al Decretului nr. 29/1973, privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, modificat prin Decretele nr. 124/1973, 118/1974 şi 398/1976.

    ORDON:

    1. Se aprobă "Normativul privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile."
    2. Normativul aprobat, potrivit pct. 1, este obligatoriu pentru toate unitatile detinatoare de mijloace de transport auto din subordinea ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti, cu excepţia unităţilor din subordinea Ministerului Apararii Naţionale şi Ministerului de Interne.
    Acest normativ se aplică şi de organizaţiile cooperatiste şi obstesti, pe baza dispoziţiilor date de organele centrale ale acestora.
    3. Nerespectarea prevederilor normativului aprobat prin prezentul ordin va atrage raspunderea disciplinara, materiala sau penala, după caz.
    4. Normativul aprobat, potrivit pct. 1, se va aplica incepind cu data de 1 ianuarie 1983.
    La aceeasi data prevederile Normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Telecomunicatiilor nr. 1809/1974, modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prin care sînt stabilite valori ale consumului mediu de combustibil care nu sînt cuprinse în prezentul ordin, îşi inceteaza aplicabilitatea.
    De asemenea, se abroga orice alt act, dispoziţie şi reglementare cu caracter intern care contravine prevederilor prezentului ordin.
    5. Inspectoratul auto republican va lua măsuri pentru difuzarea prezentului ordin şi a Normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile la toate ministerele, organele centrale, consiliile populare judetene şi al municipiului Bucureşti, organizaţiile cooperatiste şi obstesti.

                MINISTRU
             VASILE BULUCEA


                                  INTRODUCERE

    Pentru o gospodarire cit mai buna şi o utilizare cit mai eficienta a combustibililor şi uleiurilor, este necesară o normare a consumului acestora care să tina seama de toţi factorii care au influenţa asupra consumului şi sa stabileasca unele limite maxime ale nivelului acestuia.
    Dintre factorii cei mai importanti de care trebuie tinut seama la normarea consumului de combustibil şi ulei se menţionează:
    - caracteristicile tehnice de consum ale automobilelor;
    - marimea parcursului şi condiţiile în care se efectueaza acesta (categoria de drum, tractarea remorcilor, circulatia în localităţile urbane, utilizarea instalaţiilor speciale din dotarea automobilelor etc.);
    - gradul de încărcare a automobilelor;
    - condiţiile de anotimp;
    - condiţiile de exploatare a automobilelor etc.
    În cele ce urmeaza se arata metodologiile de calcul a consumului normat de combustibil şi ulei, care ţin seama de factorii susmentionati. De asemenea, se indica consumurile medii de combustibil şi consumurile specifice normate de ulei pentru ardere, pe tipuri şi marci de automobile, stabilite pe bază de masuratori şi verificate în practica de exploatare.
    Pentru asigurarea încadrării în consumurile normate de combustibil şi ulei, normativul contine şi un capitol special privind urmarirea zilnica a consumului de combustibil, modul de efectuare a analizelor decadale şi lunare precum şi modul de tratare a depasirilor individuale de consum combustibil şi ulei.

    CAP. 1
    NORMAREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

    1. STABILIREA CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL (Cn)
    Consumul normat de combustibil reprezinta cantitatea maxima admisa a fi consumata de un automobil pentru parcursul efectuat, în functie de condiţiile specifice de exploatare.
    Aceasta cantitate se stabileste prin aplicarea relatiilor de calcul (1), (2) şi (3).

    1.1. CALCULUL CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILELE CU SARCINA UTILA NOMINALA DE PESTE 1,5 TONE, DESTINATE TRANSPORTURILOR DE MARFURI

               Pe
   (1) Cn = ---- x Cmg x KG x A x Sb + Q [litri]
              100


    în care:
    Pe, reprezinta parcursul echivalent al automobilului (km echivalenti), care se stabileste conform metodologiei de la pct. 2;
    Cmg, consumul mediu de combustibil pentru parcursul fără incarcatura (litri/100 km echivalenti), prevăzut în anexa 1.b;
    Kg, coeficientul de corectie a consumului de combustibil pentru sarcina transportata (pct. 4.1.1.), ale cărui valori sînt prevăzute în anexa 2;
    A, coeficientul de corectie a consumului de combustibil pentru condiţii climaterice nefavorabile (pct. 4.1.2.); în condiţii climaterice favorabile, coeficientul A are valoarea 1;
    Q, sporul de consum de combustibil pentru anumite condiţii de exploatare (pct. 4.2.);
    Sb, coeficientul special de corectie a consumului de combustibil pentru condiţii speciale de exploatare, care se determina conform metodologiei de la pct. 4.1.3.; în condiţii normale de exploatare coeficientul Sb are valoarea 1.

    1.2. CALCULUL CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL PENTRU RESTUL AUTOMOBILELOR (AUTOBUZE, MICROBUZE, AUTOTURISME, AUTOMOBILE CU SARCINA UTILA NOMINALA SUB 1,5 TONE AUTOSPECIALE ETC.)

               Pe
   (2) Cn = ---- x Cm x A x Sb + Q [litri]
              100

    în care:
    Cm, reprezinta consumul mediu de combustibil stabilit pentru 1/2 din capacitatea nominala de transport a automobilului (litri/100 km echivalenti), prevăzut în anexele 1.a, 1.c şi 1.d. Celelalte elemente au aceleasi semnificatii aratate la pct. 1.1.

    1.3. CALCULUL CONSUMULUI NORMAT DE COMBUSTIBIL LA MOTOARELE DESTINATE PRACTICII DE ATELIER IN SCOLILE DE SOFERI

     (3) Cn = Cmd x hdm [litri]


    în care:
    Cmd, reprezinta consumul mediu de combustibil al motorului destinat practicii de atelier (litri/1 ora didactica de functionare), ale cărui valori sînt indicate în anexa 3;
    hdm, numărul orelor didactice de functionare a motorului.

    2. STABILIREA PARCULUI ECHIVALENT (Pe)

    Parcursul efectiv reprezinta rulajul efectuat de un automobil, stabilit pe baza înregistrărilor aparaturii de bord sau, în cazul defectării acesteia pe parcursul unei curse, pe baza confirmarilor date de beneficiarii transportului, confruntat cu indicatoarele de distante geografice ori cu deciziile emise de directiile judetene de drumuri şi poduri privind incadrarea drumurilor şi distantele dintre localităţi.
    În decursul exploatarii, automobilele sînt supuse unor condiţii diferite de circulatie şi transport, fapt pentru care parcursul efectiv nu oglindeste totdeauna gradul de solicitare a acestora.
    Pentru calculul consumului normat de combustibil şi ulei, precum şi pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparatii, în raport de condiţiile reale de exploatare, apare necesitatea echivalarii parcursului.
    Parcursul echivalent reprezinta rulajul efectuat de un automobil, corectat cu coeficientii şi sporurile corespunzătoare diferitelor situaţii de exploatare (starea drumurilor, tractarea remorcilor, circulatia în localităţile urbane, actionarea instalaţiilor speciale din dotarea automobilului şi elementele care influenţează aerodinamicitatea acestuia).

    2.1. METODOLOGIA DE CALCUL A PARCURSULUI ECHIVALENT PENTRU AUTOMOBILELE ŞI REMORCILE CARE EFECTUEAZA TRANSPORTURI DE MARFURI, CALATORI ŞI PENTRU DESERVIRE
    Parcursul echivalent se calculeaza cu relaţia:

    (4) Pe = Ped + T + U + I +/- Ra [km echivalenti]


    în care:
    Ped, reprezinta parcursul echivalent de drum (pct. 2.1.1.);
    T, sporul de tractare (pct. 2.1.2.);
    U, sporul pentru circulatia în localităţile urbane (pct. 2.1.3.);
    I, sporul pentru actionarea instalaţiilor speciale (pct. 2.1.4.);
    Ra, sporul (reducerea) pentru rezistenta aerului (pct. 2.1.5.).
    Parcursul echivalent al remorcilor se calculeaza numai în functie de categoriile de drum pe care acestea circula, asa cum se arata la pct. 2.1.1.

    2.1.1. Parcursul echivalent de drum (Ped)
    Se calculeaza pentru automobile şi remorci cu relaţia:

    (5) Ped = Suma de la i=1 pînă la 6 Pi x Di [km echivalenti]


    în care:
    P, reprezinta parcursul efectiv al automobilului (km);
    D, coeficientul de drum;
    i, categoria drumului (i=1, .....,6).

    2.1.1.1. Coeficientul de drum (D)
    În raport de influenţa pe care o are asupra automobilelor (uzura, consumul de combustibil şi ulei etc.) datorita rezistentelor la rulare, gradului de inclinare a pantelor şi rampelor, precum şi datorita factorilor care impun schimbarea frecventa a vitezelor, drumurile publice de pe cuprinsul R.S.R. se clasifica - în conformitate cu prevederile HCM nr. 316/1958 - în şase categorii.
    Coeficienţii de drum corespunzatori celor 6 categorii de drum sînt aratati în tabela 1.1.

    Tabela 1.1.

-------------------------------------------------------------------------------
 Categoria Coeficientul de drum
  de drum -------------------- Descrierea stării drumului
             Simbolul Valoarea
-------------------------------------------------------------------------------
   I (M) D1 0,9 Drumuri asfaltate în stare buna (beton
                                   asfaltic, macadam asfaltic, macadam cu
                                   tratament dublu, balast bituminat, beton de
                                   ciment).
  II (K) D2 1,0 Drumuri pavate (cu calupuri, cu pavele
                                   normale sau abnorme) în stare buna.
                                   Drumuri macadamizate şi impietruite în stare
                                   buna.
 III (T) D3 1,1 Drumuri asfaltate, pavate, macadamizate şi
                                   impietruite în stare mediocra, care impun
                                   schimbari de viteza pe cca. 20% din parcurs.
                                   Drumuri de pamint şi terasamente în stare
                                   buna.
                                   Drumuri pavate cu piatra bruta, bolovani de
                                   riu şi nisipate, în stare buna.
  IV (L) D4 1,2 Drumuri impietruite cu piatra sparta, pietris
                                   sau macadamizate şi pavate cu piatra şi
                                   bolovani de riu, în stare mediocra.
                                   Drumurile din categoria K şi T cu declivitati
                                   ce impun schimbari de viteza pe cca. 40% din
                                   parcurs.
   V (E) D5 1,4 Drumuri a caror stare impune schimbari de
                                   viteza pe cca. 70% din parcurs.
                                   Drumuri de pamint şi terasamente, în stare
                                   mediocra.
                                   Drumuri pavate cu bolovani de riu sau cu
                                   piatra, în stare rea.
  VI (H) D6 1,6 Toate celelalte drumuri cu o stare de
                                   viabilitate sau care prezinta declivitati ce
                                   nu permit circulatia cu viteze mai mari de 15
                                   km/ora pe toata lungimea lor.
-------------------------------------------------------------------------------


    2.1.1.2. Metodologia şi competentele de încadrare a drumurilor
    Incadrarea drumurilor publice din cuprinsul judetelor, se face şi se difuzeaza de către consiliile populare judetene, în conformitate cu prevederile HCM nr. 316/1958.
    Drumurile publice cuprinse în limitele teritoriale ale localitatilor urbane (municipii şi oraşe), se încadrează în categoria K, cu excepţia drumurilor degradate, în construcţie etc., pentru care consiliile populare ale localitatilor respective pot stabili temporar şi alte categorii.
    Pentru echivalarea parcursului efectuat de autobuzele destinate transporturilor urbane de calatori, drumurile publice cuprinse în limitele teritoriale ale localitatilor urbane, care prezinta declivitati mai mari de 2%, se încadrează în categoria T.
    Drumurile din incinta santierelor, carierelor etc. se încadrează de către o comisie formata din:
    - responsabilul cu probleme de norme de consum din unitatea de transport auto interesata;
    - seful de autocoloana (formatie de transport);
    - delegat din partea unităţii detinatoare a drumului.
    Nota incheiata pentru incadrarea acestor drumuri va fi insusita atit de conducerea unităţii de transport auto interesata, cit şi de unitatea detinatoare a drumului, avînd valabilitate temporara, respectiv pînă la modificarea stării drumurilor, cînd se impune reactualizarea încadrării acestora.
    Incadrarea drumurilor forestiere din administrarea exclusiva a Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Constructii (drumuri închise circulaţiei publice), se face de către organele desemnate de acest minister, în una din categoriile indicate în tabela 1.1.

    2.1.2. Sporul pentru tractare (T)
    Se determina pentru parcursul pe care automobilele tracteaza remorci, semiremorci, trailere sau alte autovehicule, cu relaţia:

                Pt
     (6) T = ---- x t [km echivalenti]
                100


    în care:
    Pt, reprezinta parcursul efectiv pe care s-a efectuat tractarea (km);
    t, sporul specific pentru tractare (km echivalenti/100 km), care are valorile aratate în tabela 1.2.

    Tabela 1.2.

-------------------------------------------------------------------------------
                            Sporul specific de tractare "t"
                            (km echiv./100 km) pentru automobile
      Tipuri de Greutatea echipate cu motoare de:
Nr. remorci proprie -----------------------------------------------
crt. tractate (tone) pînă la 150 CP 150-215 CP peste 215 CP
                            -----------------------------------------------
                               1 2 1 2 1 2
                            remorca remorci remorca remorci remorca remorci
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------
  1 REMO 0,2-0,9 15 - - - - -
  2 Peridocuri
    cu virtej,
    remorci
    cisterne
    monoaxe 1,0-2,0 5 - 4 - 3 -
  3. RAF, 2RPT 1,0-2,0 8 14 6 10 4 7
  4 2R5A,
    2RB5A, RBM,
    2RPF7 2,1-3,0 10 18 9 16 7 12
  5 RM13, RM15,
    2RFI-06,
    RFG-6 3,1-4,0 14 - 12 22 10 18
  6 RM22 4,1-6,0 - - 17 30 15 24
  7 Semiremorci pînă la 5,0 5 - 4 - 3 -
                  5,0-10,0 - - 7 - 6 -
                 peste 10,0 - - 10 - 9 -
  8 Trailere sub 10,0 - - 7 - 5 -
                 10,0-15,0 - - 12 - 10 -
                 15,1-20,0 - - 17 - 15 -
                 peste 20,0 - - 22 - 20 -
 9.a Automobile pînă la 5,0 14 - 12 - 10 -
                  5,1-10,0 18 - 16 - 14 -
                 10,1-15,0 - - 20 - 18 -
                 15,1-20,0 - - 26 - 24 -
                 peste 20,0 - - - - 30 -
 9.b Automobile pînă la 10,0 18 - 15 - 12 -
                 10,1-20,0 23 - 20 - 17 -
                 20,1-30,0 28 - 25 - 22 -
                 30,1-40,0 - - 30 - 27 -
                 40,1-50,0 - - 35 - 32 -
                 peste 50,0 - - - - 40 -
-------------------------------------------------------------------------------


    NOTĂ:
    1. La nr. crt. 7 se includ şi semiremorcile autobuzelor articulate.
    2. La nr. crt. 9.a sînt prevăzute automobilele tractate de automobile la care consumul normat de combustibil se calculeaza cu relaţia (1) iar la 1 şi 9.b sînt prevăzute remorcile şi respectiv automobilele tractate de automobile (autoateliere mobile, autoturisme, etc.) la care consumul normat de combustibil se calculeaza cu relaţia (2).
    3. În col. 2 la nr. crt. 9.b s-a prevăzut greutatea totala a automobilelor tractate.
    Pentru tipurile de remorci necuprinse în tabela 1.2 sporul specific de tractare "t" se stabileste prin asimilare, pe baza caracteristicilor tehnice (greutate proprie) ale acestora.

    2.1.3. Sporul pentru circulatia în localităţile urbane (U)
    Se acorda numai pentru parcursul efectuat pe drumurile publice din cuprinsul localitatilor urbane şi se determina cu relaţia:

                Pu
    (7) U = ---- x u [km echivalenti]
               100

    în care:
    Pu, reprezinta parcursul efectiv al automobilului în localităţi urbane (km);
    u, sporul specific pentru circulatia în localităţile urbane (km).echiv./100 km), ale cărui valori sînt aratate în tabela 1.3.

    Tabela 1.3.

-------------------------------------------------------------------------------
                                          Sporul specific pentru circulatia
                                           în localităţile urbane "u"
Nr. (km echiv./100 km)
crt. Grupa de automobile --------------------------------------
                                         Municipiul Oraşe municipii Celelalte
                                         Bucureşti sau reşedinţa oraşe
                                                    de judet
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
    1 Autoturisme şi derivate sub 1 t
      (10 loc.) capacitate nominala de
      transport, echipate cu:
      - motoare cu aprindere prin
        scînteie (m.a.s.); 20 10 -
      - motoare cu aprindere prin
        compresie (m.a.c.); 10 5 -
    2 Automobile destinate transporturilor
      de marfuri sau de calatori, precum
      şi cele derivate din acestea
      (exclusiv cele de la pct. 1):
  2.1 Echipate cu m.a.s.:
      - fără remorca 15 10 5
      - cu remorca sau semiremorca 20 15 10
  2.2 Echipate cu m.a.c.:
      - fără remorca 5 5 -
      - cu remorca, semiremorca sau trailer 10 10 5
    3 Autobuze destinate transporturilor
      urbane de calatori prevăzute cu
      statii obligatorii de oprire
  3.1 Echipate cu m.a.s. 35 30 10
  3.2 Echipate cu m.a.c.:
3.2.1 Cu cutii de viteze mecanice:
      - fără semiremorca 30 20 5
      - cu semiremorca 45 25 10
3.2.2 Cu cutii de viteze hidromecanice:
      - fără semiremorca 35 25 10
      - cu semiremorca 45 35 15
-------------------------------------------------------------------------------


    NOTĂ:
    În perioadele de virf de trafic se pot aplica valori majorate cu pînă la 25% ale sporului "u", pentru automobilele care efectueaza transporturi urbane de calatori. Perioadele pentru care se poate aplica majorarea se stabilesc de către consiliile populare ale localitatilor respective, astfel incit sa nu se depăşească 6 ore pe zi activa.

    2.1.4. Sporul pentru actionarea instalaţiilor speciale (I)
    Se aplica în cazul automobilelor ale caror motoare acţionează instalatiile speciale care echipeaza mijlocul de transport şi se determina cu relaţia:

    (8) I = np x i [km echivalenti]


    în care:
    np, reprezinta numărul de prestatii speciale efectuate;
    i, sporul specific (km. echiv./1 prestatie speciala), ale cărui valori sînt aratate în tabela 1.4.

    Tabela 1.4.

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Felul automobilelor sau remorcilor Felul prestatiei Sporul
crt. echipate cu instalaţii speciale speciale specific "i"
                                                                   (km.echiv./1
                                                                    prest.
                                                                    speciala)
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Autotelescoape şi autoturisme cu brat 1 manevra com-
    articulat sau pantograf pleta de ridicare 0,5
  2 Autobasculante şi autocamioane (re- 1 basculare
    morci) cu platforma basculabila: completa
    - echipate cu m.a.s. 1,0
    - echipate cu m.a.c. 0,5
  3 Automobile cu obloane încărcătoare- 1 ora de functio-
    descarcatoare sau cu macarale cu nare a instalatiei 10
    actionare proprie de 1,5 tf.
  4 Automacarale 1 ora de functio-
                                             nare a macaralei 15
  5 Autocamioane cu remorci monoaxe şi 1 ora de functio-
    autotractoare cu sa şi semiremorci, nare a instalatiei 15
    echipate cu trolii pentru încărcarea-
    descarcarea tevilor sau bustenilor lungi
  6 Autocisterne pentru transportul şi 1 ora de functio-
    manipularea marfurilor lichide sau nare a instalatiei 10
    pulverulente, echipate cu instalaţii
    pneumatice sau mecanice
  7 Autotractoare cu dispozitive hidraulice 1 cuplare
    pentru cuplarea-decuplarea (decuplare) 0,5
    semiremorcilor
  8 Autovidanjoare 1 ora de functio-
                                             nare a instalatiei 20
-------------------------------------------------------------------------------


    Pentru automobilele echipate cu alte instalaţii speciale decit cele prevăzute în tabela 1.4., sporul specific "i" corespunzător unei prestatii se va stabili de către M.T.Tc-I.A.R. pe baza propunerilor facute de ministerele sau organele centrale interesate.
    În cazul remorcilor echipate cu instalaţii speciale actionate de motorul automobilului tractor, sporul specific pentru intregul autotren rezultă din insumarea sporului aferent automobilului tractor cu cel al remorcilor tractate. Pentru fiecare prestatie speciala executata cu instalatiile din dotarea remorcilor se acordă valoarea corespunzătoare a sporului specific din tabela 1.4.

    2.1.5. Sporul (reducerea) pentru rezistenta aerului (Ra)
    Se aplica pentru parcursul efectuat în traficul interurban şi international de către automobilele echipate cu coviltir şi prelata, cele echipate cu deflectoare precum şi în cazul tractarii remorcilor furgon sau celor dotate cu coviltir şi prelata şi se determina cu relaţia:

               Pa
    (9) Ra = ---- x ra [km echivalenti]
              100


    în care:
    Pa, reprezinta parcursul efectiv al automobilului (km), executat în afara localitatilor urbane;
    ra, sporul (reducerea) specific pentru rezistenta aerului (km. echiv./100 km), ale cărui valori sînt aratate în tabela 1.5.

    Tabela 1.5.

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Sporul (reducerea) specific pentru
crt. Elementul cu influenţa aerodinamica rezistenta aerului "ra"
                                                    (km. echiv./100 km)
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2
-------------------------------------------------------------------------------
  1 Automobile cu coviltir şi prelata,
     fără deflector +3
  2 Automobile cu coviltir şi prelata,
     dotare cu deflector -
  3 Automobile furgon dotate cu deflector -2
-------------------------------------------------------------------------------


    În cazul autotrenurilor cu una sau mai multe remorci furgon sau dotate cu coviltir şi prelata, sporul specific "ra" se va majoră cu cite 2 km echivalenti/100 km pentru fiecare remorca tractata.

    2.2. METODOLOGIA DE CALCUL A PARCURSULUI ECHIVALENT IN CAZUL SCOLILOR DE SOFERI

    2.2.1. Pentru automobilele destinate practicii de conducere

    Parcursul echivalent se determina în functie de felul automobilelor, de ciclul de scolarizare şi de numărul orelor didactice de conducere efectuate, cu relaţia:

    (10) Pe = Ph x hd + T + U [km echivalenti]


    în care:
    Ph, reprezinta parcursul echivalent normat pentru o ora didactica de conducere (50 minute), ale cărui valori sînt aratate în tabela 1.6.;
    hd, numărul de ore didactice de conducere auto;
    T şi U, au semnificatiile aratate la pct. 2.1. şi se determina cu urmatoarele relatii:

                Ph - hd
    (11) T = - -------- x t [km echiv.];
                  100

               Ph x hd
    (12) U = --------- x u [km echiv.]
                100


    Valorile sporului specific de tractare "t" sînt aratate în tabela 1.2., iar cele ale sporului specific pentru circulatia în localităţile urbane "u" în tabela 1.3.

    Tabela 1.6.

-------------------------------------------------------------------------------
                                               Parcursul echivalent normat "Ph"
Nr. Felul automobilelor Ciclul de (km. echival/1 ora didactica de
crt. scolarizare conducere)
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
 1 Autoturisme I 20
                                   II 24
 2 Autocamionete, autofurgonete,
    autocamioane (inclusiv cu
    remorca), autobuze etc. I 16
                                   II 20
-------------------------------------------------------------------------------


    Ciclurile I şi II de scolarizare reprezinta prima şi respectiv a doua jumătate a numarului total de ore didactice, pe o serie, destinate practicii de conducere.
    În cazul cînd km inregistrati de aparatura de contorizare sigilata a parcursului, depasesc valorile prevăzute în tabela 1.6. (pe o zi de activitate), parcursul echivalent se va stabili pe baza datelor furnizate de aparatura de bord a automobilelor, conform metodologiei indicate la pct. 2.1.

    2.2.2. Pentru motoarele destinate practicii de atelier
    Parcursul echivalent se determina cu relaţia:

    (13) Pe = Phm x hdm [km echivalenti]


    în care:
    Phm, reprezinta parcursul echivalent normat pentru o ora didactica de functionare a motorului şi are valoarea de 10 km echivalenti/1 ora didactica de functionare;
    hdm, numărul orelor didactice de functionare a motorului.

    3. DETERMINAREA CONSUMULUI MEDIU DE COMBUSTIBIL

    3.1. DETERMINAREA CONSUMULUI MEDIU DE COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILE
    Consumul mediu de combustibil reprezinta cantitatea de combustibil necesară unui anumit automobil pentru a parcurge 100 km echivalenti în condiţiile aratate la pct. 3.1.2.
    Valorile consumurilor medii de combustibil pentru principalele tipuri de automobile existente în parcul economiei naţionale la data eliberarii normativului, sînt cuprinse în anexele 1.a-1.d.
    Consumurile medii prevăzute în anexele menţionate, sînt stabilite în condiţiile echiparii automobilelor cu pneuri de dimensiuni indicate de uzina constructoare. În situaţii cu totul excepţionale, cînd unele automobile sînt echipate cu pneuri de alte dimensiuni (la puntile motoare), consumul mediu de combustibil se corecteaza astfel:
    - prin majorare cu 10%, dacă se utilizeaza pneuri de dimensiune inferioara;
    - prin diminuare cu 10%, dacă se utilizeaza pneuri de dimensiune superioara.
    Corectiile de mai sus sînt aplicabile numai la automobilele la care nu a fost actualizat coeficientul de corectie al aparaturii de contorizare a parcursului.
    În cazul automobilelor de marci şi tipuri singulare, necuprinse în anexele 1.a-1.d, se vor aplica în continuare consumurile medii de combustibil aprobate anterior de M.T.Tc.
    Pentru marcile şi tipurile de automobile care nu au consumuri medii aprobate de M.T.Tc., precum şi pentru cele care au suferit modificari constructive, care influenţează consumurile medii existente, ministerele şi organele centrale interesate vor inainta spre aprobare, la Inspectoratul Auto Republican din cadrul M.T.Tc., propuneri de consumuri medii de combustibil fundamentate prin determinari efectuate în condiţiile aratate la pct. 3.1.2. şi 3.1.2. Pînă la aprobarea consumurilor medii de combustibil de către M.T.Tc., normarea consumului de combustibil se va face în functie de consumul de control indicat de uzina constructoare sau în functie de rezultatele determinarilor efectuate.

    3.1.1. Componenta comisiilor tehnice pentru determinarea consumului mediu de combustibil, modul de intocmire a documentatiilor şi competentele de aprobare
    Consumul mediu de combustibil pentru tipurile noi de automobile produse în tara sau importate, se determina de către Institutul de cercetari şi proiectari tehnologice în transporturi (I.C.P.T.T.).
    Pentru tipurile singulare de automobile precum şi pentru cele care au suferit modificari constructive, consumul mediu de combustibil se poate determina şi de către comisii tehnice instituite în acest scop în cadrul unităţilor detinatoare de parc auto. Aceste comisii tehnice au urmatoarea componenta:
    - organul tehnic de specialitate al unităţii ierarhic superioare celei care exploateaza automobilul;
    - organul tehnic de specialitate al unităţii în exploatarea careia se afla automobilul;
    - conducatorul auto desemnat a conduce automobilul.
    În vederea aprobării consumurilor medii de combustibil ale automobilelor, ministerele şi celelalte organe centrale detinatoare de parc auto vor întocmi şi inainta la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Inspectoratul Auto Republican, o documentatie care va cuprinde:
    - notele de determinare a consumului mediu de combustibil (anexa 4);
    - memoriul tehnic cuprinzind caracteristicile tehnice ale automobilului şi propunerile bazate pe rezultatele determinarilor efectuate.
    Pe baza documentatiei susmentionate, Inspectoratul Auto Republican din M.T.Tc. aproba cu caracter experimental, pe o perioadă de 3 pînă la 6 luni, consumurile medii de combustibil propuse urmind ca, după expirarea acestei perioade, acestea să se definitiveze prin Ordin al Ministrului Transporturilor şi Telecomunicatiilor. Pînă la definitivarea şi aprobarea lor prin ordin M.T.Tc., consumurile medii de combustibil se considera în continuare experimentale.

    3.1.2. Condiţiile tehnice şi climaterice
    Determinarile se vor efectua cu cel puţin 3 automobile, pentru fiecare intocmindu-se cite o nota conform modelului anexa 4. Dacă numărul automobilelor din dotare este inferior celui precizat mai sus, determinarile se vor efectua cu cele existente însumînd însă minimum trei determinari.
    Automobilele supuse determinarilor de consum combustibil trebuie să fie rodate şi să prezinte o stare tehnica corespunzătoare, fapt pentru care inaintea începerii determinarilor se va verifica compresia în cilindri, reglajul supapelor, starea sistemului de alimentare şi aprindere, reglajul frinelor, geometria rotilor, transmisia, presiunea în pneuri etc. Dimensiunile anvelopelor precum şi calitatea combustibilului şi uleiului utilizat trebuie să corespunda recomandarilor din norma interna a uzinelor constructoare.
    Motorul şi celelalte agregate ale automobilului trebuie aduse la temperatura de regim prin efectuarea unui rulaj preliminar.
    Sectorul de drum ales pentru efectuarea determinarilor trebuie să fie de categoria K, să aibă o lungime de 10 km, pe cit posibil rectiliniu, fără degradari, uscat şi cu pante scurte care să nu depăşească 2%, situat în afara localitatilor şi cu o intensitate medie a traficului rutier.
    În cazul cînd nu se afla la o distanta apropiata un drum care să satisfaca condiţiile de mai sus, determinarile se pot face şi pe un drum de categoria M, rezultatele obtinute urmind a fi adaptate prin corectarea parcursului efectiv cu coeficientul de drum D1=0,9.
    Pentru automobilele cu sarcina utila nominala de peste 1,5 tone, destinate transporturilor de marfuri, determinarile se vor efectua fără incarcatura, iar pentru restul automobilelor cu 1/2 din sarcina utila nominala. În ambele situaţii, automobilele vor fi complet echipate pentru o exploatare normala (inclusiv plinul rezervorului de combustibil).
    Masurarea consumului de combustibil pe timpul determinarilor se face cu un litrometru, avînd o precizie de citire de +/- 1% .
    Determinarile se efectueaza pe timp favorabil (fără ploaie sau ninsoare), la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între +5 şi +30 Grade C şi la presiuni atmosferice de 730-765 mm col. Hg; viteza vintului trebuie să fie sub 3 m/s.
    În cazul în care nu pot fi indeplinite condiţiile climaterice de mai sus, pe baza propunerilor ministerelor şi organelor centrale interesate M.T.Tc. va aproba consumuri medii provizorii pentru o perioadă de maximum 3 luni, după care se va proceda la refacerea determinarilor în condiţii normale.

    3.1.3. Metodologia de lucru
    Pentru determinarea consumului mediu de combustibil, se procedeaza în modul următor;
    - se aduce automobilul la inceputul sectorului de drum şi se opreste motorul (în dreptul unei borne kilometrice);
    - se umple litrometrul cu combustibil la nivelul gradatiei maxime (zero) şi se racordeaza la pompa de alimentare cu combustibil a motorului;
    - se deschide robinetul litrometrului şi se porneste motorul automobilului lăsîndu-l sa functioneze în gol circa 1 minut;
    - se opreste motorul automobilului şi se completeaza litrometrul cu combustibil pînă la nivelul gradatiei maxime (zero); citirile se fac la tangenta meniscului concav al lichidului cu tubul gradat al litrometrului asezat într-un plan vertical;
    - se porneste motorul şi se pleaca cu autovehiculul de pe loc accelerindu-se şi schimbindu-se vitezele pînă se ajunge la viteza economica (în priza directa) prevăzută în Decretul nr. 277/1979, care se va menţine pe cit posibil constanta (în raport de circulatia rutiera), pe toata lungimea sectorului de drum;
    - după parcurgerea celor 10 km de drum se opreste automobilul şi motorul (în dreptul bornei kilometrice corespunzătoare) şi se citeşte nivelul combustibilului din litrometru;
    - se procedeaza similar în sens invers după care operaţiunile se repeta efectuind în acest mod 4 masuratori totalizind un parcurs de 40 km (cu fiecare automobil).
    Consumul mediu de combustibil (Cm), rezultat în urma efectuării celor 4 masuratori cu un automobil, se calculeaza cu relaţia:

                 C
    (14) Cm = --- x 100 [litri/100 km echivalenti]
                Pe


    în care:
    C, reprezinta consumul total de combustibil pe parcursul celor 4 masuratori (litri);
    Pe, parcursul echivalent pe care s-au efectuat masuratorile, calculat conform metodologiei indicate la pct. 2.
    Viteza medie (Vm) cu care se circula pe timpul determinarilor de consum trebuie să fie cuprinsa între 70-80% din viteza maxima economica prevăzută de Decretul nr. 277/1979.
    Viteza medie pe un anumit tronson (Vmi), cu care s-a parcurs sectorul de drum "i" se calculeaza cu relaţia:

                Pi
    (15) Vmi = --- x 60 [km/h],
                ti

    în care:
    Pi, reprezinta lungimea sectorului de drum "i" (km);
    ti, timpul de parcurgere a sectorului de drum "i" (minute).

    Pentru stabilirea vitezei medii de circulatie este necesar ca automobilele supuse determinarilor să fie dotate cu aparate tahograf, iar în cazul că nu este posibil acest lucru, timpul de parcurgere a sectorului de drum va fi masurat cu un cronometru.

    3.2. DETERMINAREA CONSUMULUI MEDIU DE COMBUSTIBIL PENTRU MOTOARELE DESTINATE PRACTICII DE ATELIER IN SCOLILE DE SOFERI
    Se efectueaza în condiţiile aratate la pct. 3.1., cu urmatoarele deosebiri:
    - comisia tehnica este formata din: organul tehnic de specialitate al unităţii ierarhic superioare şi cel al scolii de soferi în dotarea careia se afla motorul respectiv;
    - documentaţia pentru aprobarea consumului mediu de combustibil va cuprinde notele de determinare model anexa 5 şi memoriul tehnic în care se vor specifică principalele caracteristici tehnice ale motorului (capacitatea cilindrică, numărul de cilindri, puterea, raportul de compresie, cuplul motor maxim, felul combustibilului şi tipul lubrifiantului utilizat);
    - pentru fiecare tip de motor se vor efectua 3 masuratori, pe cit posibil cu motoare diferite, de acelasi tip;
    - timpul pentru o măsurare: 50 minute (1 ora didactica);
    - regimul de turatie şi de lucru al motorului va fi cel utilizat în mod normal la practica de atelier.
    Consumul mediu de combustibil "Cmd" rezultat se calculeaza ca medie aritmetica a celor trei masuratori.
    Valorile consumurilor medii de combustibil pentru principalele tipuri de motoare utilizate în scolile de soferi la practica de atelier, sînt cuprinse în anexa 3. Pentru tipurile de motoare necuprinse în anexa 3, consumurile medii de combustibil se aproba de Inspectoratul Auto Republican din M.T.Tc. pe baza propunerilor ministerelor sau organelor centrale interesate.

    4. COEFICIENTII DE CORECTIE ŞI SPORURI PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBIL

    Condiţiile de exploatare în care lucreaza automobilele impun aplicarea unor coeficienti de corectie şi sporuri pentru consumul de combustibil care să asigure o corelare cit mai buna a consumului normat cu condiţiile reale de exploatare.

    4.1. COEFICIENTII DE CORECTIE A CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL

    4.1.1. Coeficientul de corectie pentru sarcina transportata (KG)
    Se aplica în cazul automobilelor destinate transporturilor de marfuri cu capacitatea utila nominala peste 1,5 tone, pentru care consumul mediu de combustibil a fost stabilit fără incarcatura.
    Coeficientul de corectie "KG" reprezinta raportul dintre consumul mediu de combustibil pentru parcursul cu o anumita sarcina transportata "CG" şi consumul mediu de combustibil pentru parcursul fără incarcatura "Cmg":

                    CG
    (16) KG = ---
                    Cmg


    Valorile coeficientului de corectie "KG" sînt prevăzute în anexa 2, fiind stabilite în functie de puterea motoarelor ce echipeaza automobilele şi de sarcina transportata "G".
    Pentru a se evita aplicarea repetata a relatiei de calcul (1) la o singura foaie de parcurs, în cazul cînd sarcina transportata "G" nu este egala pe tot parcursul realizat, se va calcula sarcina medie transportata "G" pe întreaga cursa, cu relaţia:

                  Suma de i=1 la n Pi x Gi
    (17) Gm = ------------------------ [tone]
                             P


    în care:
    Pi, reprezinta parcursul efectiv pe care a fost transportata sarcina "Gi" (km);
    Gi, sarcina transportata (tone) pe un anumit tronson "i";
    P, parcursul efectiv total (km).
    În cazul cînd nu se cunoaste greutatea marfurilor transportate pe fiecare tronson în parte, se poate determina sarcina medie "Gm" utilizind una din relatiile urmatoare:

    (18) Gm = Gu x CUPs [tone]

    (19) Gm = Gt x CUPs [tone]


    în care:
    Gu, reprezinta capacitatea nominala a automobilului (tone);
    CUPs, coeficientul de utilizare a parcursului (raportul dintre parcursul efectiv cu incarcatura şi cel total);
    Gt, sarcina totala transportata (tone).

    Relaţia (18) se va aplica în situaţia cînd sarcina totala transportata este mai mare sau cel puţin egala cu capacitatea nominala a automobilului (Gt > sau = Gu), iar relaţia (19) în situaţia inversa (Gt<Gu).
    În functie de sarcina medie transportata, determinata conform relatiilor (17), (18) sau (19), se alege valoarea corespunzătoare a coeficientului de corectie "KG" din anexa 2.

    4.1.2. Coeficientul de corectie pentru condiţii climaterice nefavorabile (A)
    Prin condiţii climaterice nefavorabile se înţelege existenta unor temperaturi medii zilnice sub zero grade C sau prezenta pe drumurile publice a zapezii ori poleiului.
    Coeficientul de corectie "A" are valoarea 1,1 şi se aplică de regula în perioada 1 decembrie - 15 martie. Perioada de aplicare a acestui coeficient se poate devansa sau prelungi, în functie de existenta condiţiilor climaterice menţionate mai sus.
    În cazul cînd între 1 decembrie şi 15 martie exista unele perioade cu temperaturi de peste zero grade C, se sisteaza temporar aplicarea coeficientului "A".
    În situaţii deosebite, cînd temperatura mediului exterior coboara, pe o perioadă mai mare de 3 zile, sub -20 grade C, confirmata prin "buletinele meteo" publicate în presa locala, se poate acorda valoarea coeficientului de corectie "A" de 1,2.
    Devansarea, prelungirea sau sistarea aplicarii coeficientului de corectie A=1,1, precum şi acordarea valorii de 1,2 în condiţiile aratate mai sus, este de competenţa unităţii detinatoare de parc auto.

    4.1.3. Coeficientul special de corectie (Sb)
    Se aplica în cazul efectuării de transporturi în condiţii speciale de exploatare, care impun un consum superior de combustibil celui rezultat prin aplicarea relatiilor de calcul (1) sau (2) pentru condiţii normale de exploatare.
    Prin condiţii speciale de exploatare se înţelege efectuarea unor transporturi pe drumuri neamenajate (din santiere, cariere, exploatari forestiere, miniere, petroliere, etc.) sau în campaniile agricole, pentru care categoria maxima de încadrare a drumului nu acopera necesarul real de consum precum şi în alte situaţii care impun un consum sporit de combustibil.
    Coeficientul special de corectie Sb se determina experimental de către comisia tehnica prevăzută la pct. 3.1.1., avînd la baza documentaţia urmatoare:
    - memoriul justificativ din care să rezulte necesitatea aplicarii coeficientului "Sb", insotit de schita traseului;
    - nota pentru determinarea coeficientului special de corectie "Sb" (anexa 6);
    - notele de verificare în parcurs a consumului mediu de combustibil (anexa 7).
    Intreprinderile sau unitatile asimilate acestora, detinatoare de parc auto, pot stabili cu caracter intern pentru parcul propriu, coeficienti speciali de corectie "Sb" cu valori pînă la 2, inclusiv.
    Pentru valori ale coeficientului "Sb" mai mari decit 2, ministerele sau organele centrale interesate vor inainta propunerile spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Inspectoratul Auto Republican.
    Determinarile pentru stabilirea coeficientului "Sb" se vor efectua cu minimum 3 automobile, iar în cazul ca în condiţiile respective lucreaza un singur automobil se vor efectua cu acesta 3 determinari.
    Înainte de începerea determinarilor se verifica în parcurs consumul mediu de combustibil "Cm" al automobilelor, respectindu-se condiţiile tehnice şi climaterice aratate la pct. 3.1.2. Rezultatele verificărilor se vor consemna în nota model anexa 7. Dacă în urma acestei verificări se constata depăşiri faţă de consumul mediu prevăzut în anexele 1.a-1.d, automobilele respective vor fi excluse de la determinari pînă la remedierea defectiunilor.
    Coeficientul special de corectie "Sb" se calculeaza cu relaţia:

                        Cr
    (20) Sb = ---------------------
               Pe/100 x Cmv x KG x A


    în care:
    Cr, reprezinta consumul de combustibil realizat pentru parcurgerea intregului traseu la care exista condiţii speciale de exploatare (litri);
    Cmv, consumul mediu de combustibil rezultat în urma verificării în parcurs (litri/100 km echivalenti);
    Celelalte elemente au semnificatia aratata la pct. 1.
    În cazul cînd traseul respectiv este mai mic de 10 km, se vor face mai multe curse efectuindu-se o singura citire a litrometrului după parcurgerea intregului traseu.
    Pe timpul determinarilor automobilele vor fi incarcate ca în situaţia reala de exploatare.
    Metodologia de lucru este similara cu aceea aratata la pct. 3.1.3.

    4.2. SPORURI DE CONSUM COMBUSTIBIL
    Se acorda automobilelor la care prin specificul procesului de transport, necesarul de consum combustibil nu este satisfacut de elementele avute în vedere în prima parte a relatiilor de calcul a consumului normat de combustibil (Pe, Cm, KG, A şi Sb).

    4.2.1. Sporul de consum combustibil pentru opriri şi demarari repetate (Q1)
    Se acorda în cazul automobilelor care efectueaza transporturi de colectare-distribuire locale, transporturi de colectare din gramada în gramada a produselor agricole, transporturi în santiere, cariere, etc., precum şi în cazul autobuzelor care efectueaza curse regulate de calatori (în trafic interurban şi preorasenesc), pentru opririle-demararile din statiile obligatorii prevăzute în graficele de mers ale curselor respective.
    Sporul de combustibil "Q1" se calculeaza cu relaţia:

                        Cm
    (21) Q1 = 0,25 x ---- nod [litri]
                        100

    în care:
    nod, reprezinta numărul opririlor-demararilor care este stabilit prin grafice de mers, prin confirmarea data de beneficiar în functie de numărul punctelor unde s-a efectuat încărcarea-descarcarea (transporturi de colectare-distribuire) sau de numărul curselor ciclice efectuate.

    4.2.2. Sporul de consum combustibil pentru insotirea combinei (Q2)
    Se acorda în cazul automobilelor care circulă în trepte inferioare de viteza insotind combina la colectarea produselor agricole şi se calculeaza cu relaţia:

    (22) Q2 = 0,1 x Cm x nc [litri]


    în care:
    nc, reprezinta numărul de curse efectuate, la care colectarea incarcaturii s-a facut direct de la combina; se stabileste pe baza confirmarii beneficiarului.

    4.2.3. Sporul de consum combustibil pentru actionarea instalaţiilor speciale (Q3)
    Se acorda automobilelor ale caror motoare acţionează instalatiile speciale care le echipeaza, în cazul cînd sporul de km echivalenti acordat în acest sens (I), nu acopera necesarul real de combustibil.
    Se calculeaza cu relaţia:

    (23) Q3 = np x qi [litri]


    în care:
    np, reprezinta numărul de prestatii efectuate cu instalatiile speciale ce echipeaza automobilul;
    qi, sporul specific de consum combustibil (litri/1 prestatie speciala), care se stabileste de către MTTc - Inspectoratul auto republican, pe baza propunerilor documentate facute de ministerele şi organele centrale interesate.

    4.2.4. Sporul de consum combustibil pentru încălzirea motoarelor pe timp de iarna (Q4)
    Sporul se acordă în perioada aplicarii coeficientului de corectie "A", în cazul automobilelor parcate în spatii neincalzite şi neprevazute cu instalaţii de preincalzire a motoarelor.
    Sporul se aplică pentru încălzirea motorului, în vederea plecarii automobilului în cursa, precum şi în cazul intreruperii funcţionarii acestuia pe o durată mai mare de 2 ore, în timpul unei zile de activitate şi se calculeaza cu relaţia:

    (24) Q4 = 0,05 x Cm x ni [litri]


    în care:
    ni, reprezinta numărul operaţiilor de incalzire a motorului.

    4.2.5. Sporul de consum combustibil pentru formarea rezervei de aer (Q5)
    Se acorda în afara perioadei de iarna, o singură dată pe zi activa, pentru formarea rezervei de aer în cazul automobilelor cu sistem de frinare cu autoblocare, precum şi la cele cu suspensie pe perne de aer.
    Sporul de consum "Q5" se calculeaza cu relaţia:

    (25) Q5 = 0,025 x Cm [litri]


    Coeficienţii de corectie şi sporurile de consum tratate la pct. 4, se aplică pentru activitatea desfăşurată cu fiecare foaie de parcurs, necesitatea aplicarii acestora fiind stabilita de unitatea detinatoare de parc auto.

    
CAP. 2
    NORMAREA CONSUMULUI DE ULEI

    1. METODOLOGIA DE CALCUL A CONSUMULUI NORMAT DE ULEI (Cu)
    Consumul normat de ulei "Cu" reprezinta cantitatea maxima admisa a fi consumata de un automobil, pentru un anumit parcurs şi se stabileste cu relaţia:

              Pe
    (26) Cu = --- x Ca + ns x S x Cb + nf x Cf [litri]
              100


    în care:
    Pe, reprezinta parcursul echivalent realizat de un automobil intr-o anumita perioada (o luna) stabilit prin insumarea datelor din fisa activităţii zilnice, aferenta perioadei respective (km echivalenti);
    Ca, consumul specific normat de ulei pentru ardere (litri/100 km echivalenti);
    ns, numărul schimburilor de ulei scadente şi efectuate în perioada respectiva, inclusiv cele de rodaj şi accidentale;
    S, coeficient de spalare a sistemului de ungere, care are urmatoarele valori:
          1,5 - pentru automobilele echipate cu motoare cu aprindere prin scînteie, cu excepţia celor care folosesc uleiuri de tip Super 1;
          1,0 - pentru celelalte automobile;
    Cb, capacitatea baii (rezervorului) de ulei (litri);
    nf, numărul de inlocuiri ale elementului filtrant;
    Cf, capacitatea filtrului de ulei (litri), indicată în tabela 2.1.
    La automobilele echipate cu alte tipuri de motoare decit cele cuprinse în tabela 2.1., capacitatea sistemului de ungere se va lua din normele interne sau cartile tehnice ale automobilelor respective.

    Tabela 2.1.

-------------------------------------------------------------------------------
                                                       Capacitatea sistemului
Nr. Felul automobilului de ungere (litri)
crt. -----------------------
                                                       Baia (rezer- Filtrul
                                                       vor) de ulei de ulei
                                                            "Cb" "Cf"
-------------------------------------------------------------------------------
                1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
           A. MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE

  1. Autoturisme echipate cu motor 810-99
     (Dacia 1300, ARO-10 şi derivate) 2,75 0,25
  2. Automobile echipate cu motor M-207 şi L-25
     (M-401, ARO-24, TV-41, TV-12 şi derivate) 5,2 0,2
  3. Automobile echipate cu motor SR-211
     (SR-113, 114, 115, 116, TV-20 şi derivate) 6,5 0,5

           B. MOTOARE CU APRINDERE PRIN COMPRESIE

  1. Automobile echipate cu motoare D-127
     (ARO-24, TV-Y14 şi derivate) 7,0 0,5
  2. Automobile ROMAN echipate cu motor 797-05
     (R-6.135, R-8.135, R-12.135) 14,0 1,0
  3. Automobile ROMAN echipate cu motor D-2156
     HMN şi MTN (R-10215, R-12215, R-19215, R-12956) 18,5 1,5
  4. Autobuze ROMAN echipate cu motor D-2156 HM6U
     (UD-112, RD-111, USA-117) 21,5 1,5
  5. Autoremorchere TATRA-813 echipate cu motor
     T-930-3 30,0 -
-------------------------------------------------------------------------------


    Pentru automobilele echipate cu motoare a caror ungere se realizează prin amestec de ulei în combustibil, consumul normat de ulei se calculeaza cu relaţia:

                       p
    (27) Cu = Cn x ---- [litri]
                      100


    în care:
    Cn, reprezinta consumul normat de combustibil (litri);
    p, procentul de amestec indicat de uzina constructoare, respectiv cantitatea de ulei prevăzută la 100 litri amestec de combustibil şi ulei.

    2. CONSUMUL SPECIFIC NORMAT DE ULEI PENTRU ARDERE (Ca)
    Reprezinta cantitatea maxima de ulei prevăzută a fi consumata de motorul automobilului la un parcurs de 100 km echivalenti.

    2.1. Pentru automobilele echipate cu motor SR-211, valorile consumului specific normat de ulei pentru ardere "Ca" sînt cele prevăzute în tabela 2.2.

    Tabela 2.2.

-------------------------------------------------------------------------------
   Cicluri de parcurs în care se încadrează Consum specific normat de ulei
    motorul de la nou sau de la reparatie pentru ardere "Ca" (litri/100
    generală, la finele lunii (km.echiv.) km echivalenti)
                                             ──────────────────────────────────
                                             Autocamioane Autotrenuri Autobuze
                                             şi derivate (cu remorci
                                                          sau semirem)
-------------------------------------------------------------------------------
                  0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
                 0 - 10.000 0,270 0,300 0,325
            10.001 - 20.000 0,315 0,345 0,375
            20.001 - 30.000 0,360 0,400 0,430
            30.001 - 40.000 0,400 0,440 0,480
            40.001 - 50.000 0,450 0,495 0,540
            50.001 - 60.000 0,490 0,540 0,590
            60.001 - 70.000 0,530 0,580 0,635
            70.001 - 80.000 0,580 0,640 0,695
            80.001 - 90.000 0,620 0,680 0,745
            90.001 - 100.000 0,665 0,735 0,795
               peste 100.000 0,700 0,770 0,840
-------------------------------------------------------------------------------


    2.2. Pentru automobilele echipate cu alte tipuri de motoare decit SR-211, valorile consumului specific normat de ulei pentru ardere "Ca" sînt prevăzute în tabela 2.3.

    Tabela 2.3.

-------------------------------------------------------------------------------
       Cicluri de parcurs în care se Consum specific normat de ulei
      încadrează motorul de la nou sau pentru ardere "Ca" (1/100 km echiv.)
      de la reparatia generală, la finele ------------------------------------
Nr. lunii (km echivalenti) Automobile echipate cu motoare de
crt. capacitate cilindrică: (cmc)
                                           ------------------------------------
                                           pînă la 2001-5000 5001-11000 Peste
                                           2000 11.000
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
  1 pînă la 100.000 0,100 0,150 0,200 0,300
  2 100.001.... 150.000 0,150 0,200 0,250 0,350
  3 150.001 ... 200.000 0,200 0,250 0,300 0,400
  4 peste 200.000 0,300 0,350 0,400 0,500
-------------------------------------------------------------------------------


    Consumurile specifice normate de ulei pentru ardere, cuprinse în tabelele mai sus menţionate, se aplică în functie de parcursul echivalent al motorului (de la nou sau de la repararea generală a acestuia), la finele lunii de activitate.
    Pentru autobasculantele care lucreaza în santiere, cariere, exploatari miniere etc. cu mult praf, conducătorii întreprinderilor care au în subordine unităţi detinatoare de parc auto, pot aproba majorarea consumurilor specifice normate de ulei pentru ardere, prevăzute în tabelele 2.2. şi 2.3. cu pînă la 20% .

    
CAP. 3
    URMARIREA CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL ŞI ULEI

    Urmarirea consumurilor normate de combustibil şi ulei, pe fiecare automobil şi sofer în parte, este obligatorie pentru toate unitatile detinatoare de parc auto. Pentru incadrarea în consumurile normate de combustibil şi ulei este necesară urmarirea continua a acestora la toate nivelele şi tratarea cu maxima exigenta a abaterilor de orice natura care genereaza supraconsumuri de combustibil sau ulei.

    1. MODUL DE EFECTUARE A ALIMENTARILOR CU COMBUSTIBIL ŞI ULEI
    Pentru urmarirea consumului zilnic şi stabilirea restului din rezervoare, la introducerea în exploatare a automobilelor noi sau la ieşirea din reparatie, precum şi la inceput de decade, alimentarea se efectueaza pînă la umplerea rezervorului.
    Aprobarea alimentarii automobilelor cu combustibil şi ulei se da pe foaia de parcurs de către persoana desemnata de conducatorul unităţii prin decizie scrisa. De regula aceasta persoana trebuie să fie seful autocoloanei (formatiei de transport) sau impiegatul insarcinat cu urmarirea consumurilor de combustibil şi ulei, la automobilele ce fac parte din autocoloana în cauza.
    Distribuitorii de carburanti vor elibera combustibil sau ulei numai în limita cantităţilor şi a sortimentelor aprobate pe foaia de parcurs şi numai dacă aprobarea este data de persoane desemnate prin decizie de către conducatorul unităţii. În acest scop este necesar ca distribuitorul de carburanti sa primeasca un tabel cu specimenele de semnaturi ale persoanelor cu drept de aprobare a alimentarilor de combustibil şi ulei.
    La automobilele la care capacitatea rezervorului de carburanti nu asigura efectuarea parcursului pînă la destinatie şi inapoi (de regula cazul transporturilor interurbane), aprobarile de alimentare combustibil se acordă în felul următor:
    - se calculeaza consumul normat de combustibil pentru cursa ce urmeaza a se efectua, avindu-se în vedere un spor de siguranţă de 10% necesar pentru situaţii neprevazute;
    - se da aprobarea "plin" pe foaia de parcurs, ceea ce reprezinta dreptul de a umple rezervorul automobilului la capacitate;
    - diferenţa de cantitate dintre necesarul total al cursei (inclusiv sporul de siguranţă) şi capacitatea rezervorului, se aproba în bonuri cu cantitati fixe (BCF).
    În cazul automobilelor care efectueaza transporturi pentru care necesarul de consum, la o foaie de parcurs, nu depăşeşte capacitatea rezervorului (de regula cazul transporturilor locale), aprobarea de alimentare se acordă, în functie de activitatea desfăşurată cu ultima foaie de parcurs.
    La decade (10, 20) şi la finele lunii (30 sau 31), pentru stabilirea cu exactitate a resturilor în rezervor, alimentarea automobilelor cu combustibil se face prin umplerea rezervorului dindu-se aprobarea "plin" pe foaia de parcurs aferenta datelor susmentionate.
    Aprobarile de alimentare cu ulei motor pentru ardere se acordă în functie de parcursul echivalent efectuat de la ultima alimentare şi de consumul specific normat pentru ardere prevăzut la cap. II, după verificarea prealabila a nivelului din baia sau rezervorul de ulei a motorului.
    Aprobarile de alimentare pentru inlocuirea uleiului uzat din sistemul de ungere al motorului se acordă în functie de periodicitatea de inlocuire prevăzută prin normativele auto de întreţinere şi reparatii, cantitatea aprobata fiind stabilita pe baza capacităţii sistemului de ungere prevăzută în tabela 2.1, precum şi în cartile tehnice ale automobilelor respective.
    În cazul alimentarilor cu ulei motor sau cu benzina de cifra octanica superioara celei de CO/R 75, cantitatea aprobata pe foaia de parcurs va fi însoţită şi de specificarea sortimentului.

    2. URMARIREA ZILNICA A CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL
    Se exercita la nivelul autocoloanei sau al formatiei de transport, pentru fiecare automobil şi sofer în parte, avînd ca scop depistarea operativa a eventualelor neincadrari în consumurile normate de combustibil, stabilirea şi înlăturarea cauzelor care le-au generat.
    Urmarirea zilnica a consumurilor de combustibil se efectueaza de către soferul titular şi soferul autocoloanei sau al formatiei de transport, care au sarcinile prevăzute la pct. 2.1. şi 2.2.

    2.1. SARCINILE SOFERULUI
    - efectueaza alimentarea cu combustibil, pe baza aprobării date, conform indicatiilor de la pct. 1;
    - stabileste eventualele diferente faţă de consumul normat de combustibil aferent activităţii desfăşurate cu ultima foaie de parcurs avînd în vedere faptul ca, la inceputul perioadei, automobilul porneste cu rezervorul plin; aceste diferente reprezinta economii dacă rezervorul se umple cu o cantitate de combustibil mai mica decit cea aprobata pe foaia de parcurs sau depăşiri - în situaţia inversa;
    - sesizeaza, verbal şi scris, pe foaia de parcurs, seful autocoloanei (formatiei de transport) asupra eventualelor depăşiri constatate cu prilejul efectuării alimentarilor.

    2.2. SARCINILE SEFULUI DE AUTOCOLOANA SAU AL FORMATIEI DE TRANSPORT
    - cerceteaza cauzele care au provocat supraconsumul de combustibil şi stabileste natura acestora;
    - sesizeaza organul tehnic cu atributiuni de normare şi urmărire a consumurilor în scopul verificării consumului mediu de combustibil;
    - trateaza, în limita competentelor, cazurile de supraconsum de natura subiectiva (neglijenta, indisciplina, incalcarea legalităţii transporturilor, viteaza excesiva etc.).

    3. VERIFICAREA CONSUMURILOR MEDII DE COMBUSTIBIL
    Se efectueaza la sesizarea soferilor sau a persoanelor cu atribuţii pe linia normarii şi urmaririi consumurilor de combustibil.
    Verificarea consumului mediu de combustibil se efectueaza cu ajutorul unor dispozitive montate pe linia de diagnosticare tehnica sau - în lipsa acestora - prin aplicarea metodologiei descrise la Cap. I, pct. 3.1., cu urmatoarele deosebiri:
    - verificarea consumului mediu de combustibil se face de către comisia formata din: organul tehnic de specialitate al unităţii în exploatarea careia se afla automobilul, un mecanic specializat în sisteme de alimentare cu combustibil şi soferul titular;
    - sectorul de drum pe care se fac probele de consum va fi parcurs o singură dată în ambele sensuri efectuindu-se astfel doua masuratori pe un parcurs insumat de 20 km;
    - la automobilele avute în vedere la Cap. I, pct. 1.2., probele de consum se pot efectua şi fără incarcatura, situaţie în care consumul mediu de combustibil rezultat în urma verificării în parcurs "Cmv" se obtine cu relaţia:

               Ce x Ki
    (28) Cmv = ------- x 100 [litri/100 km echivalenti]
                 Pe


    în care:
    Ce, reprezinta consumul efectiv realizat pe sectorul de drum respectiv (litri);
    Ki, coeficientul de corectie a consumului de combustibil pentru incarcatura, ale cărui valori sînt indicate în tabela 3.1.

    Tabela 3.1.

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Coeficientul de
crt. Felul automobilului corectie "Ki"
-------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Autospeciale care nu transporta alte incarcaturi decit cele
     cu care sînt echipate prin construcţie 1,00
  2. Autoturisme, autovehicule cu sarcina utila nominala sub 1,5
     tone şi microbuze 1,05
  3. Autobuze şi autospeciale care pot transporta şi alte incarcaturi
     decit cele cu care sînt echipate prin construcţie:
     a) cu motoare de capacitate cilindrică sub 10.000 cmc inclusiv 1,10
     b) cu motoare de capacitate cilindrică peste 10.000 cmc 1,15
-------------------------------------------------------------------------------


    Rezultatele probelor de consum se inscriu în nota de verificare în parcurs a consumului mediu de combustibil (anexa 7).
    În cazul în care se constată că automobilul nu se încadrează în consumul mediu de combustibil prevăzut în normativ, se va proceda la efectuarea remedierilor necesare după care se va face din nou verificarea în parcurs.
    În cazul cînd, datorita unor cauze obiective (lipsa unor piese de schimb etc.), defectiunile care au condus la inregistrarea supraconsumului de combustibil nu pot fi inlaturate, automobilul va fi scos din exploatare pînă la realizarea condiţiilor materiale pentru efectuarea remedierilor.

    4. ANALIZA CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL ŞI ULEI ŞI TRATAREA DEPASIRILOR INDIVIDUALE
    Analiza consumurilor de combustibil se efectueaza decadal şi lunar avînd ca scop depistarea cazurilor de depăşiri a consumurilor normate sau de economii nejustificate, stabilirea cauzelor generatoare şi înlăturarea acestora, concomitent cu luarea masurilor legale împotriva eventualilor vinovati.

    4.1. ANALIZA DECADALA A CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL
    Se efectueaza la nivelul autocoloanei sau al formatiei de transport de către o comisie formata din:
    - seful autocoloanei sau al formatiei de transport;
    - impiegatul de autocoloana cu sarcini pe linia normarii şi urmaririi consumurilor de combustibil.
    Pentru decada a I-a analiza se va efectua pînă la data de 14, iar pentru decada a II-a, pînă la data de 24 a lunii respective. Pentru decada a II-a analiza se face pe baza datelor cumulate de la inceputul lunii.
    Analiza decadala consta în efectuarea urmatoarelor operaţiuni:

    4.1.1. Stabilirea restului în rezervor
    În acest scop se aproba alimentarea la capacitate a rezervoarelor automobilelor, asa cum s-a aratat la pct. 1.
    Restul în rezervor (RR), în acest caz, se va determina cu relaţia:

    (29) RR = CR - Ap [litri]

    în care:
    CR, reprezinta capacitatea rezervoarelor ce echipeaza automobilul (litri);
    Ap, cantitatea alimentata cu care s-au umplut rezervoarele (litri).
    În cazuri excepţionale, cînd nu exista posibilitati de efectuare a plinului rezervoarelor, restul în rezervor se poate stabili şi prin măsurare cu joje speciale, confectionate în acest scop.
    În cazul automobilelor imobilizate pe perioade mai indelungate, se vor lua măsuri de restituire a cantităţilor de combustibil aflate în rezervoare, restul în rezervor la decada fiind în acest caz zero, dacă restituirea s-a efectuat înainte de închiderea decadei (data de 10 sau 20) şi egal cu cantitatea restituita, dacă operaţiunea s-a efectuat după această dată.

    4.1.2. Confruntarea alimentarilor cu combustibil înregistrate în fisa activităţii zilnice (FAZ) cu cele din fisele individuale de alimentare
    Aceasta operaţiune se va efectua de către impiegatul de autocoloana împreună cu gestionarul (distribuitorul) de carburanti.
    Dacă în urma confruntarii au rezultat unele erori de înregistrare, acestea vor fi analizate şi operate în documentele respective.

    4.1.3. Insumarea datelor înregistrate în FAZ din foile de parcurs
    În acest sens, se totalizeaza rubricile privind parcursul, alimentarile, restituirile şi consumurile normate de combustibil aferent perioadei respective.

    4.1.4. Determinarea consumului efectiv de combustibil (Ce)
    Se utilizeaza relaţia de calcul:

    (30) Ce = RRi + A - r - RRf [litri]


    în care:
    RRi, reprezinta restul în rezervor initial (la inceputul perioadei);
    A, alimentarile totale cu combustibil efectuate în perioada aferenta;
    r, restituirile de combustibil efectuate în perioada respectiva;
    RRf, restul în rezervor final (la sfirsitul perioadei)

    4.1.5. Stabilirea diferentelor de combustibil (D)
    Se utilizeaza relaţia de calcul:

    (31) D = Ce - Cn [litri]

    Valoarea negativa a diferenţei de combustibil (D) reprezinta economie, iar cea pozitiva depasire.

    4.1.6. Analiza cauzelor care au generat depasirile sau economiile nejustificate de consum combustibil şi stabilirea masurilor ce se impun pentru înlăturarea acestora
    La automobilele care au înregistrat depăşiri sau economii nejustificate se vor analiza foile de parcurs din perioada aferenta, eventualelor note de verificare în parcurs a consumului mediu de combustibil precum şi alte documente care pot servi la stabilirea cauzelor şi a naturii depasirilor sau economiilor nejustificate.
    Concluziile privind cauzele şi natura depasirilor sau economiilor nejustificate de consum combustibil, precum şi masurile ce s-au luat ori urmeaza a se lua, se consemneaza în "nota de analiza decadala a consumului de combustibil" (anexa 8), care se întocmeşte în doua exemplare, din care unul se inainteaza organului tehnic de specialitate al unităţii de baza tutelara (autobaza).
    Notele de analiza decadala (anexa 8) vor fi insusite şi vizate de seful secţiei (atelierului) de întreţinere, de exploatare (pentru automobilele din subordine) sau de seful de autobaza, în functie de structura organizatorica a unităţii.

    4.2. ANALIZA LUNARA A CONSUMURILOR DE COMBUSTIBIL ŞI ULEI ŞI TRATAREA DEPASIRILOR INDIVIDUALE
    Se efectueaza atit la nivelul autocoloanei sau formatiei de transport, pînă cel mai tirziu la data de 5 a lunii urmatoare, de către comisia aratata la pct. 4.1., cit şi la nivelul autobazei şi intreprinderii, de către comisia energetica, care are - de regula - urmatoarea componenta:

    4.2.1. La autobaza:
    - seful autobazei;
    - contabilul sef;
    - seful de secţie (atelier) întreţinere;
    - sefii de secţie (atelier) exploatare;
    - organul tehnic de specialitate cu atributiuni de normare şi urmărire a consumurilor;

    4.2.2. La intreprindere:
    - directorul tehnic (inginerul sef);
    - contabilul sef;
    - seful compartimentului tehnic, întreţinere, mecanic sef;
    - sefii compartimentelor de exploatare a parcului auto;
    - seful compartimentului control, siguranţa circulaţiei, juridic, protectia muncii şi coordonare;
    - responsabilul colectivului juridic;
    - organul tehnic de specialitate cu atributiuni de normare şi urmărire a consumurilor.
    Componenta comisiei energetice poate suferi modificari în functie de structura de organizare a unităţii.
    La nivelul autobazei analiza lunara se va efectua pînă cel mai tirziu la data de 15 a lunii urmatoare pentru luna expirată, iar la nivelul intreprinderii coordonatoare, pînă la data de 22.
    Pentru efectuarea analizei lunare se executa aceleasi operaţiuni ca la analizele decadale, eventualele supraconsumuri tratindu-se prin imputare celor vinovati, în conformitate cu Codul muncii sau prin trecere pe costuri, dacă depasirile s-au datorat unor cauze de natura obiectiva (condiţii atmosferice sau de exploatare deosebite etc.).
    În cazul consumurilor medii de combustibil aplicate cu caracter experimental, se procedeaza după cum urmeaza:
    a) în cazul cînd se constata neincadrarea în aceste consumuri (cu ocazia analizelor decadale sau la sesizarea conducătorilor auto), se efectueaza probe de verificare în parcurs, conform indicatiilor de la pct. 3;
    b) dacă în urma verificării în parcurs a consumului mediu şi după efectuarea remedierilor necesare rezultă totusi un consum mediu de combustibil mai mare decit cel aplicat experimental, vor fi sesizate organele ierarhic superioare, nefiind considerata depasire cantitatea consumata sub valoarea obtinuta în urma probei de verificare;
    c) cantitatile de combustibil consumate peste valoarea obtinuta în urma probei de verificare se considera depăşiri şi se trateaza ca atare;
    d) dacă în cadrul analizei lunare se constata neincadrari în consumurile medii experimentale fără a exista note de verificare în parcurs la automobilele în cauza sau cel puţin pentru cite 1-2 automobile din fiecare tip, acestea se trateaza ca depăşiri de consum în comisia energetica a unităţii.
    Cu ocazia analizei lunare pentru fiecare caz de supraconsum (inclusiv faţă de normele experimentale), se va întocmi comisia energetica a unităţii "nota de analiza şi tratare lunara a depasirilor de combustibil şi ulei" (anexa 9), în care se vor consemna concluziile şi propunerile comisiei cu privire la supraconsumul respectiv, precum şi toate elementele care au stat la baza propunerilor de tratare a acestuia. Nota model anexa 9 va fi inaintata spre avizare comisiei energetice a intreprinderii coordonatoare.

                                       *
                                      * *

    Persoanele care se fac vinovate de incalcarea prevederilor prezentului normativ, atit în ceea ce priveste neincadrarea în normele de consum, cit şi pentru neurmarirea sau urmarirea necorespunzatoare a încadrării automobilelor în consumurile normate, contribuind astfel la depăşirea consumurilor normate de combustibil sau ulei, vor fi sanctionate contraventional, conform Decretului nr. 620/1973, devenit Legea nr. 140/1973 (cu modificările ulterioare), dacă abaterea nu constituie infractiune, în care caz se aplică prevederile Codului Penal. De asemenea, sanctionarea contraventionala nu exclude şi luarea unor măsuri disciplinare, în conformitate cu Codul muncii.
    Intreprinderile şi unitatile detinatoare de parc auto vor lua toate masurile tehnico-organizatorice ce se impun pentru incadrarea tuturor automobilelor în consumurile normate de combustibil şi ulei, urmarind permanent:
    - menţinerea unei stari tehnice corespunzătoare a parcului de automobile, prin utilizarea celor mai moderne metode de diagnosticare tehnica şi executarea la timp şi în condiţii de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparatii;
    - dotarea tuturor automobilelor cu aparate de contorizare a parcursului şi normarea consumurilor de combustibil pe baza datelor furnizate de acestea;
    - optimizarea transporturilor prin utilizarea rutelor cele mai scurte şi evitarea incrucisarilor;
    - eliminarea parcursurilor neproductive şi a mersului în gol al motoarelor;
    - respectarea vitezei economice şi a presiunii nominale în pneuri;
    - incadrarea corecta, pe categorii de drum, a parcursului realizat;
    - stabilirea corespunzătoare a restului în rezervor la decade şi la finele lunii în scopul determinarii corecte a consumului efectiv de combustibil;
    - efectuarea analizelor decadale şi lunare cu maxima responsabilitate şi tratarea cu exigenta a abaterilor şi a cazurilor de risipa a carburantilor.

    
ANEXA 1.a.

                    CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cm)
               pentru autoturisme şi automobilele cu sarcina
                 utila nominala sub 1,5 tone (inclusiv)

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Capacitatea Cm(l/100
crt. Felul automobilului Marca şi tipul ──────────────── km.
                                                    de trans- cilin- echiv.)
                                                    port drica
                                                               (cmc)
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
  A CU MOTOARE CU APRINDERE
     PRIN SCÂNTEIE
  1. Autoturism DACIA 1300, 1310 5 loc. 1.289 8,0
  2. Autoturism DACIA 1300, 1310
                                Break 5 loc. 1.289 8,8
  3. " ARO-10 5 loc. 1.289 9,5
  4. " M-461 8 loc. 2.512 15,5
  5. " RENAULT-18 5 loc. 1.465 8,0
  6. Autofurgoneta DACIA-1302 0,35 t 1.289 9,2
  7. " DACIA ESTE-FETE 0,8 t 1.289 10,0
  8. Autoturism, autocamioneta
    şi autofurgoneta ARO-24 0,8 t 2.495 14,0
  9. Autocamioneta ARO-320 1,1 t 2.495 15,0
 10. Autofurgoneta ARO-320 1,0 t 2.495 15,5
 11. Autocamioneta şi
     autofurgoneta 12C, 12F 1,0 t cca. 2.500 15,5
 12. Idem TV-51C, 51F, 12FF,
                                TVD-12C, 12F 1,0 t cca. 2.500 16,5
 13. Autocamioneta PEUGEOT-504 0,5 t 1.971 13,0

  B CU MOTOARE CU APRINDERE
     PRIN COMPRESIE
  1. Autoturism, autocamioneta
     şi autofurgoneta ARO-24 0,8 t 3.119 11,0
  2. Autocamioneta şi
     autofurgoneta TV-14C, 14F, 51F 1,1-1,2
                                ARO-320 tone 3.119 11,5
  3. Autofurgoneta
     frigorifica OM-LUPETTO-25 1,5 t 4.559 13,0
-------------------------------------------------------------------------------    
ANEXA 1.b.


                     CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cmg)
                pentru automobilele cu sarcina utila nominala de
              peste 1,5 tone, destinate transporturilor de marfuri

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Capaci- Sarcina Cmg
crt. Felul automobilului Marca şi tipul tatea utila (l/100
                                                    cilin- nominala km
                                                    drica (tone) echiv.)
                                                    (cmc)
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
  A CU MOTOARE CU APRINDERE
     PRIN SCÂNTEIE
  1. Autocamion (inclusiv cu
     oblon ridicator ST-113 şi 7 BAI 5,030 5,0-6,0 27,5
  2. Autocamion cu platforma
     basculabila sau cu macara
     HIAB SR-113 5,030 4-4,5 28,0
  3. Autocamion SR-113 5,030 3,0 25,0
  4. " SR-132, 132 M 5,030 2,0 26,0
  5. " SR-114 5,030 4,5 29,0
  6. Autobasculanta SR-116 5,030 5,0 28,0
  7. Autotren cu semirem.
     SRP-19 SR-115 5,030 10,0 34,0
  8. Autotren cu semirem.
     pentru bitum SR-115 5,030 10,0 34,5
  9. Autotren cu semirem.
     pentru ciment SR-115 5,030 9,0 36,5
 10. " pentru stîlpi VOINIC MT-10 5,030 8,0 34,5
 11. Autotren ATM-1 SR-115 5,030 8,5 35,0
 12. " ATA SR-115 5,030 6,5 35,0
 13. " AST-1 D SR-115 5,030 10,0 33,0
 14. : forestier SR-AF-2 5,030 7,5 32,0
 15. Autofurgon SR-131 5,030 3,0 26,0
 16. " SR-132 5,030 2,0 27,0
 17. Autocisterna SR-113 5,030 4,0 28,0
 18. " SR-114 5,030 3,0 29,0
 19. Autofurgon, izoterm,
     transport valori şi
     marfuri generale SR-113 5,030 4-4,5 30,0

  B. CU MOTOARE CU APRINDERE
      PRIN COMPRESIE
  1. Autocamion (inclusiv
     cu oblon ridicator) DAC-6.135 R 5,488 5,0 17,5
  2. Autocamion cu platforma
     basculabila sau cu macara
    HIAB DAC-6.135 R 5,488 4,0 18,0
  3. Autocamion (inclusiv cu
     oblon ridicator) ROMAN-8.135 F 5,488 7-7,5 19,5
  4. Autocamion cu platf.
     bascul. sau cu macara
     HIAB ROMAN-8.135 F 5,488 6,5 20,0
  5. Autocamion ROMAN-12.135 DFAE 5,488 7,5 25,0
  6. " ROMAN-10.215 F 10,344 9,0 27,0
  7. " ROMAN-12.215 DF 10,344 10,5 28,0
  8. " Multicar IFA-25 1,997 2,0 12,0
  9. " SKODA-706R, RT 11,781 7,0 28,0
 10. Autobasculanta DAC-6.135 RK 5,488 5,0 18,0
 11. " ROMAN-8.135 FK 5,488 6,5 20,0
 12. " ROMAN-12.135 DFK 5,488 8,0 25,0
 13. " ROMAN-10.215 FK 10,344 8,5 28,0
 14. " ROMAN-12.215 DFK 10,344 10,5 29,0
 15. " ROMAN-19.215 DFK 10,344 16,0 33,5
 16. Autocisterna DAC-6.135 R 5,488 4,8 18,0
 17. " ROMAN-8.135 F 5,488 6,3 20,0
 18. " ROMAN-12135 DF 5,488 9,0 25,0
 19. " ROMAN-12.215 DF 10,344 10,2 28,0
 20. Autofurgon izoterma şi
     frigorific ROMAN-8.135 F 5,488 5,3-5,6 21,0
 21. idem ROMAN-10.215 F 10,344 7,0-7,4 28,5
 22. Autofurgon comert sau
     posta ROMAN-8.135 F 5,488 5,6-6,5 20,0
 23. Autofurgon mixt DAC-6.135 R 5,488 2,3 19,5
 24. " " ROMAN-8.135 F 5,488 4,5 21,5
 25. Autofurgon MAN-16.230 FL 10,689 7,4 33,5
 26. Autotren cu semirem.
     SRP-10 ROMAN-8.135 FS 5,488 10,0 23,5
 27. Autotren ATA DAC-6.135 RS 5,488 6,5 27,5
 28. " ATM-13.1 ROMAN-8.135 FS 5,488 8,5 24,0
 29. " ATM-2 şi 10
       ALP-1 ROMAN-10.215 FS 10,344 17,0-18,0 32,0
 30. " 10 ATM-1,10
       ALP-2 ROMAN-10.215 FS 10,344 17,0-18,0 34,0
 31. " AST-1C ROMAN-10.215 FS 10,344 20,0 32,0
 32. " 12 ATM-5 ROMAN-12.215 DFS 10,344 18,0 36,5
 33. " 12 ATM-4 ROMAN-12.215 DFS 10,344 16,0 37,2
 34. " 12 Af-3 ROMAN-12.215 DFS 10,344 15,0 38,0
 35. " 12 ALP-3 ROMAN-12.215 DFS 10,344 18,4 33,0
 36. " AST-1C ROMAN-12.215 DFS 10,344 20,0 35,0
 37. " 19 AF-4 şi
         19 AF-5,1 ROMAN-19.256 DFS 10,344 20,0 41,0
 38. " 19 AIMC ROMAN-19.256 DFS 10,344 15,0 41,5
 39. " 19 ATM-1 şi
         19 ALP-2 ROMAN-19.256 DFS 10,344 22,0 39,0
 40. " 19 ATM-2 ROMAN-19.256 DFS 10,344 22,0 40,0
 41. " cu semirem.
     transcont GMC-TRUK 14,010 40,0 32,0
 42. Autoremorcher solo TATRA-813 17,640 - 44,0
 43. Autoremorcher cu trailer
     tip:
     - RSR (masa
       proprie = 6,5 t) TATRA-813 17,640 20,0 55,0
     - RSR ( " " = 12,5 t) TATRA-813 17,640 20,0-40,0 60,0
     - RPP - DP.402 TATRA-813 17,640 40,0 65,0
     - RSR, RSC TATRA-813 17,640 60,0 64,0
     - Scheurle TATRA-813 17,640 108,0 64,0
 44. Autoremorcher solo MAGIRUS-DEUTZ 14.702 - 56,0
 45. Autoremorcher cu trailer
     tip:
     - Nocolas 2R x 4 MAGIRUS-DEUTZ 14.702 180,0 76,0
     - Nicolas 2R x 6 MAGIRUS-DEUTZ 14.702 276,0 84,0
 46. Autoremorcher solo DAC-70.215 DFAR 10.344 - 36,0
 47. " cu
            trailer RSR-20 DAC-70.215 DFAR 10.344 20,0 45,0
 48. " " RSR-40 DAC-70.215 DFAR 10.344 40,0 49,0
-------------------------------------------------------------------------------


    NOTĂ:
    Semnificatia simbolurilor folosite în anexa pentru autotrenurile formate din autotractoare cu sa şi remorci:
    - ATM-1 şi ATM-13.1 = semiremorca furgon transport marfuri generale (8,5 tone);
    - ATA = semiremorca transport autoturisme (6,5 tone);
    - AST-1 D = semiremorca transport transcontainere (10,0 tone);
    - AST-1 C = semiremorca transport transcontainere (20,0 tone);
    - 10 ATM-2 = semiremorca platforma cu coviltir pliabil şi prelata (17,0 tone);
    - 10 ATM-1 = semiremorca furgon transport marfuri generale (17,0 tone);
    - 10 ALP-1 şi 10 ALP-2 = semiremorci cisterne transport produse petroliere (18,0 tone);
    - 12 ATM-4 = semiremorca furgon transport marfuri generale (16,0 tone);
    - 12 ATM-5 = semiremorca platforma transport marfuri generale (18,0 tone);
    - 12 AF-3 = semiremorca furgon frigorific (15,0 tone);
    - 12 ALP-3 = semiremorca cisterna transport produse petroliere (18,4 tone);
    - 19 AF-4 şi 19 AF-5,1 = semiremorca furgon frigorific (20,0 tone);
    - 19 ATM-1 = semiremorca platforma cu coviltir şi prelata (22,0 t);
    - 19 ATM-2 = semiremorca furgon transport marfuri generale (22,0 t);
    - 19 ALP-2 = semiremorca cisterna transp. produse petroliere (21,5 t);
    - 19 AIMC = semiremorca furgon transport marfuri şi confectii (15,0 tone)


    
ANEXA 1.c.


                     CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cm)
     pentru automobilele destinate transporturilor de calatori şi derivate

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Capacitatea: Cm(l/100
crt. Felul Marca şi tipul ──────────────── km.
          automobilului de trans- cilin- echiv.)
                                                    port drica
                                                    (locuri) (cmc)
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
    A. CU MOTOARE CU APRINDERE
       PRIN SCÂNTEIE

  1. Microbuz TV-41M, 12M 10 cca. 2.500 16,0
  2. " TV-51M, TVD-12M 10 cca. 2.500 17,0
  3. " MERCEDES-319 11 1.766 14,5
  4. " VOLSKWAGEN 9 1.584 14,0
  5. Autosanitara TV-41 S, 12 S - 2.512 16,5
  6. " TV-51 S, TVD-12 S - 2.512 17,5
  7. " VOLGA - 2.445 14,5
  8. Autofurgon pentru
     transport muncitori UMT (SR-113) 28 5.030 35,0
  9. Autobuz TV-2, 20 U, R 40 5.030 38,5
 10. " TV-7, 71 27 5.030 35,0
 11. " A-7 36 5.030 35,0

    B. CU MOTOARE CU APRINDERE
       PRIN COMPRESIE

  1. Microbuz TV-105 D TUDOR 14 3.119 12,0
  2. " MERCEDES-0319 D/L 18 1.988 12,0
  3. " IRANNATIONAL-0309 D 18 3.780 16,0
  4. Autobuz A-8, 83 43 5.488 23,0
  5. " ROMAN-109 RD 42+10 5.488 24,5
  6. " ROMAN-112 UD (C.v.m.4) 28+76 10.344 30,5
  7. " ROMAN-112 UD (C.v.m.6) 28+76 10.344 29,0
  8. " ROMAN-112 UDM (c.v.m.4
                         şi c.v.h.) 28+76 10.344 32,5
  9. " ROMAN-111 RD, RDT 53 10.344 30,0
 10. Autobuz articulat ROMAN-117 UDA (c.v.m.) 37+115 10.344 35,0
 11. Autobuz articulat ROMAN-117 UDA (c.v.h.) 37+115 10.344 37,5
 12. Autobuz FIAT-308 39 9.819 26,0
 13. " IRANNATIONAL-0302 D 44 8.720 30,0
 14. " SANOS-14 55 10.000 30,0
 15. " IKARUS-55 8.276 32,0
 16. " IKARUS-60 7.983 33,0
 17. " IKARUS-556 23+71 10.349 34,0
 18. " IK-4 26+84 10.349 32,5
 19. " VAN HOOL-700 47 9.819 34,0
 20. " SKODA SM-11 33+85 11.940 36,0
 21. Autobuz articulat IKARUS-180, 280 36+112 10.349 36,0
 22. Autobuz cu instala-
     tie de aer condi-
     tionat SETRA S-12 47 11.045 27,0
-------------------------------------------------------------------------------


    NOTĂ:
    - c.v.m. 4 şi c.v.m. 6 reprezinta cutie de viteze mecanica cu 4 şi respectiv cu 6 trepte;
    - c.v.h. cutie de viteze hidromecanica.


    
ANEXA 1.d.


                     CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cm)
                   pentru automobilele cu destinatie speciala

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Capaci- Cm
crt. Felul automobilului Marca şi tipul tatea (l/100
                                                               cilin- km
                                                               drica echiv.)
                                                               (cmc)
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
  A. CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN
     SCÂNTEIE
  1. Autoatelier SR-114 5,030 33,5
  2. Autoduba transport valori SR-114 5,030 38,0
  3. Automacara, autotelescop, autotren
     pantograf, autovidanjor, autoatelier,
     autocamion cu troliu pentru încărcarea
     marfurilor cilindrice lungi SR-113 5,030 32,0
  4. Idem SR-101 5,550 33,0
  5. Autostatie exploatari petroliere SR-132 5,030 30,0
  6. Autosondeza exploatari petroliere SR-101, ZIS-150 5,550 35,5
  7. Idem ZIL-157 5,550 45,0
  8. Autofurgon carotaj SR-101, ZIS-150 5,550 34,0
  9. " " SR-131 5,030 29,0
 10. " " SR-132 5,030 30,0
 11. " " GAZ-51 3,480 24,5
 12. " " GAZ-63 3,480 26,5
 13. Autogranic carotaj SR-101, ZIL-150, 164 5,550 36,0
 14. " " ZIL-151, 157 5,550 45,0
 15. " " GAZ-63 3,480 27,0
 16. Autoperforator IMS-57, 59 3,280 18,0
 18. Autoforeza GAZ-66, 72 4,250 36,5

    B. CU MOTOARE CU APRINDERE PRIN
       COMPRESIE
  1. Autoatelier DAC-6.135 R 5,488 22,5
  2. " ROMAN-8.135 F 5,488 23,0
  3. " MERCEDES-IRANNATIONAL 1,988 20,0
  4. " DAC-6.135 R cu doua
                                            punti motoare 5,488 25,0
  5. Automacara MAZ-K.66 11,500 28,0
  6. " JELCZ-135M (HYDROS) 11,100 32,5
  7. " JELCZ-315.MP
                                            (HYDROS-K-102) 11,100 33,0
  8. " COLES-GARGANTUA 40,0
  9. Autogranic carotaj complex COLES-RANGER 34,0
 10. idem INTERNATIONAL 55,0
 11. " KRAZ 60,0
 12. " TATRA-138 11,763 40,0
 13. Automacara DAC-6.135-AM 5 5,488 25,0
 14. Car de reportaj T.V. ROMAN AF 3 10,344 45,0
 15. Autocuratitor canal MUT-STAYER 8,143 38,5
-------------------------------------------------------------------------------     ANEXA 2

                      COEFICIENTII DE CORECTIE (KG)
        a consumului de combustibil pentru sarcina transportata

-------------------------------------------------------------------------------
 Sarcina COEFICIENTUL DE CORECTIE "KG"
transportata ---------------------------------------------------------------
  "G" (tone) Automobile peste 1,5 tone capacitate nominala
                (exclusiv autoremorchere) echipate cu motoare:
                ----------------------------------------------
                Sub 150 CP (inclusiv) Peste 150 CP Autoremorchere
                ----------------------------------------------
                Fără Cu Fără Cu
                remorci remorci remorci remorci
-------------------------------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
   0 - 0,9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
   1 - 1,9 1,040 1,045 1,030 1,035 1,020
   2 - 2,9 1,080 1,060 1,060 1,070 1,040
   3 - 3,9 1,120 1,135 1,090 1,105 1,060
   4 - 4,9 1,160 1,180 1,120 1,140 1,080
   5 - 5,9 1,200 1,225 1,150 1,175 1,100
   6 - 6,9 1,240 1,270 1,180 1,210 1,120
   7 - 7,9 1,280 1,315 1,210 1,245 1,140
   8 - 8,9 1,320 1,360 1,240 1,280 1,160
   9 - 9,9 1,360 1,405 1,270 1,315 1,180
  10 - 10,9 1,400 1,450 1,300 1,350 1,200
  11 - 11,9 1,440 1,495 1,330 1,385 1,220
  12 - 12,9 1,480 1,540 1,360 1,420 1,240
  13 - 13,9 1,520 1,585 1,390 1,455 1,260
  14 - 14,9 1,560 1,630 1,420 1,490 1,280
  15 - 15,9 1,600 1,675 1,450 1,525 1,300
  16 - 16,9 1,640 1,720 1,480 1,565 1,320
  17 - 17,9 1,680 1,765 1,510 1,595 1,340
  18 - 18,9 1,720 1,810 1,540 1,630 1,360
  19 - 19,9 1,760 1,855 1,570 1,665 1,380
  20 - 20,9 1,800 1,900 1,600 1,700 1,400
  21 - 21,9 1,840 1,945 1,630 1,735 1,420
  22 - 22,9 1,880 1,990 1,660 1,770 1,440
  23 - 23,9 1,920 2,035 1,690 1,805 1,460
  24 - 24,9 1,960 2,080 1,720 1,840 1,480
  25 - 25,9 2,000 2,125 1,750 1,875 1,500
  26 - 26,9 - 2,170 1,780 1,910 1,520
  27 - 27,9 - 2,215 1,810 1,945 1,540
  28 - 28,9 - 2,260 1,840 1,980 1,560
  29 - 29,9 - - 1,870 2,015 1,580
  30 - 30,9 - - 1,900 2,050 1,600
  31 - 31,9 - - 1,930 2,085 1,620
  32 - 32,9 - - 1,960 2,120 1,640
  33 - 33,9 - - 1,990 2,155 1,660
  34 - 34,9 - - 2,020 2,190 1,680
  35 - 35,9 - - 2,050 2,225 1,700
  36 - 36,9 - - 2,080 2,260 1,720
  37 - 37,9 - - 2,110 2,295 1,740
  38 - 38,9 - - 2,140 2,330 1,760
  39 - 39,9 - - 2,170 2,365 1,780
  40 - 40,9 - - 2,200 2,400 1,800
  41 - 41,9 - - 2,230 2,435 1,820
  42 - 42,9 - - 2,260 2,470 1,840
  43 - 43,9 - - 2,290 2,505 1,860
  44 - 44,9 - - 2,320 2,540 1,880
  45 - 45,9 - - 2,350 2,575 1,900
  46 - 46,9 - - 2,380 2,610 1,920
  47 - 47,9 - - 2,410 2,645 1,940
  48 - 48,9 - - 2,440 2,680 1,960
  49 - 49,9 - - 2,470 2,715 1,980
  50 - 50,9 - - - - 2,000
  51 - 51,9 - - - - 2,020
  52 - 52,9 - - - - 2,040
  53 - 53,9 - - - - 2,060
  54 - 54,9 - - - - 2,080
  55 - 55,9 - - - - 2,100
  56 - 56,9 - - - - 2,120
  57 - 57,9 - - - - 2,140
  58 - 58,9 - - - - 2,160
  59 - 59,9 - - - - 2,180
  60 - 60,9 - - - - 2,200
  61 - 61,9 - - - - 2,220
  62 - 62,9 - - - - 2,240
  63 - 63,9 - - - - 2,260
  64 - 64,9 - - - - 2,280
  65 - 65,9 - - - - 2,300
  66 - 66,9 - - - - 2,320
  67 - 67,9 - - - - 2,340
  68 - 68,9 - - - - 2,360
  69 - 69,9 - - - - 2,380
  70 - 70,9 - - - - 2,400
  71 - 71,9 - - - - 2,420
  72 - 72,9 - - - - 2,440
  73 - 73,9 - - - - 2,460
  74 - 74,9 - - - - 2,480
  75 - 75,9 - - - - 2,500
  76 - 76,9 - - - - 2,520
  77 - 77,9 - - - - 2,540
  78 - 78,9 - - - - 2,560
  79 - 79,9 - - - - 2,580
  80 - 80,9 - - - - 2,600
  81 - 81,9 - - - - 2,620
  82 - 82,9 - - - - 2,640
  83 - 83,9 - - - - 2,660
  84 - 84,9 - - - - 2,680
  85 - 85,9 - - - - 2,700
  86 - 86,9 - - - - 2,720
  87 - 87,9 - - - - 2,740
  88 - 88,9 - - - - 2,760
  89 - 89,9 - - - - 2,780
  90 - 90,9 - - - - 2,800
  91 - 91,9 - - - - 2,820
  92 - 92,9 - - - - 2,840
  93 - 93,9 - - - - 2,860
  94 - 94,9 - - - - 2,880
  95 - 95,9 - - - - 2,900
  96 - 96,9 - - - - 2,920
  97 - 97,9 - - - - 2,940
  98 - 98,9 - - - - 2,960
  99 -100,0 - - - - 2,980
-------------------------------------------------------------------------------


    NOTĂ:
    1. Valorile coeficientilor din coloanele 2 sau 4 se aplică numai pentru tractarea remorcilor sau a altor automobile. Pentru automobilele care tracteaza semiremorci se aplică valorile prevăzute în coloanele 1 sau 3.
    2. Coeficienţii "KG" pentru valori ale sarcinii transportate "G" mai mari decit cele prevăzute în tabelul de mai sus, se vor stabili prin extrapolare.


    ANEXA 3


                     CONSUMURILE MEDII DE COMBUSTIBIL (Cmd)
      pentru motoarele destinate practicii de atelier în scolile de soferi

-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Tipul motorului Capacitatea Consumul
crt. cilindrică mediu de
                                                       (cmc) combustibil
                                                                  al motorului
                                                                  "Cmd" (litri
                                                                  la ora didac-
                                                                  tica de
                                                                  functionare)
-------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
  A. MOTOARE CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE
  1. 810-99 (DACIA, ARO-10) 1.289 0,8
  2. L-25 (ARO-24, TV-12) 2.495 1,6
  3. SR-211 3.030 3,1

  B. MOTOARE CU APRINDERE PRIN COMPRESIE
  1. D-127 (ARO-24, TV-14) 3.120 1,0
  2. 797-05 (SAVIEM) 5.488 2,5
  3. D-2.156 HMN (RABA) 10.344 3,5
  4. D-2.156 MTN (supraalimentat) 10.344 4,0
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 4


    MINISTERUL ............
    Centrala ..............
    Unitatea ..............


                                      NOTA
       pentru determinarea consumului mediu de combustibil la automobile

    În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, s-a determinat consumul mediu de combustibil la auto .......... marca şi tipul ........... nr. inmatriculare .............. sarcina utila nominala ............. greut. proprie .........., timpul motorului ............ capacitatea cilindrică ..........

    1. Automobilul a suferit urmatoarele transformari constructive:
       ............................................................
       ............................................................
    2. Rezultatele determinarilor:
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. crt. al Viteza Consumul de combustibil
masuratorii Sensul Incarcatura medie de --------------------------
(tronsonul "i") deplasare Efectiv Mediu
                                       "Vmi" (km/h) "Ci" Cm = Suma de i=1
                                                     (litri" la 4 Ci:Pe X 100
-------------------------------------------------------------------------------
     1 dus
     2 intors
     3 dus
     4 intors
-------------------------------------------------------------------------------

    Format A5 Cod 28-45-1
    (verso)


    3. Condiţii de efectuare a determinarilor:
    - lungimea şi categoria de încadrare a sectorului de drum: ..........
    - timp. medie ..... grade C; presiunea atmosferica ... mm. HG; viteza
      vintului ........ m/s;
    - condiţiile tehnice, prevăzute în normativ la cap. I pct. 3.1.2, sînt
      indeplinite;
    - sporul specific de tractare prevăzut în normativ ...... km echiv./100 Km.

    4. Comisia:
-------------------------------------------------------------------------------
  Numele şi prenumele Functia Unitatea Semnatura
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

    Prezenta nota s-a incheiat în 2 exemplare.

    Data ......    ANEXA 5


    MINISTERUL .........
    Centrala ...........
    Unitatea ...........


                                      NOTA
             pentru determinarea consumului mediu de combustibil la
         motoarele destinate practicii de atelier în scolile de soferi

    În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil, elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, s-a determinat consumul mediu de combustibil la motorul (marca şi tipul) ...................
    1. Determinarile s-au efectuat în condiţii concrete de practica de atelier, starea tehnica a motorului fiind corespunzătoare.
    2. Rezultatele determinarilor:

-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. crt al masuratorii Consumul de combustibil (litri/1 ora didactica
   (seria motorului) de functionare
                             --------------------------------------------------
                                    Efectiv Mediu
-------------------------------------------------------------------------------
  1
----------------------------------------------------
  2
---------------------------------------------------- Cmd =
  3
-------------------------------------------------------------------------------


    3. Comisia:

-------------------------------------------------------------------------------
  Numele şi prenumele Functia Unitatea Semnatura
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

    Prezenta nota s-a incheiat în 2 exemplare.

    Data ......

    Format A5    ANEXA 6

    MINISTERUL .........
    Centrala ...........
    Unitatea ...........


                                      NOTA
          pentru determinarea coeficientului special de corectie "Sb"

    În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil, elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, s-a determinat coeficientul special de corectie "Sb" a consumului de combustibil pentru automobilele care executa transporturi în condiţii speciale la locul de muncă ...........................

    1. Au fost folosite urmatoarele automobile care, la verificarea în
       parcurs, s-au incadrat în consumul mediu de combustibil prevăzut
       în normativ:
    Auto .......... marca şi tipul ........ nr. inmatriculare ..........
    Auto .......... marca şi tipul ........ nr. inmatriculare ..........
    Auto .......... marca şi tipul ........ nr. inmatriculare ..........

    2. Rezultatele determinarilor:
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.crt. Parcursul Cons. mediu Consum de
  al (km) Coef. Incar- de comb. combustibil
măsura- --------------- de catura rezultat din (litri) Sb
torii efectiv echiv. transf. (tone) KG verific. în ----------- col.
(nr. Col. parcurs "Cmv" nor- efec- (8:7)
inmatric. (2:1) (l/100 Km mat tiv
al auto) echiv.)
-------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------
    Format A5 Cod 28-45-21

    (verso)

    3. Determinarile s-au efectuat în condiţii de exploatare.
    Coeficientul de corectie A=

    4. Comisia:
---------------------------------------------------------------------
  Numele şi prenumele Functia Unitatea Semnatura
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
    Prezenta nota s-a incheiat în 2 exemplare.

    Data ......    ANEXA 7

    UNITATEA .............


                                      NOTA
           de verificare în parcurs a consumului mediu de combustibil

    În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil, elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, s-a verificat în parcurs consumul mediu de combustibil la auto ..........., marca şi tipul ........., nr. inmatriculare ............... sarcina utila nominala ...............

    1. Rezultatele verificării:

-------------------------------------------------------------------------------
 Sens de Incar- Parcurs Consum Consum mediu de combustibil
circulatie catura Ki (Km) efectiv (l/100 Km echiv.)
                       ----------- "Ce" ---------------------------------
                       efec- echi- (litri) Rezultat Prevăzut Dif.
                       tiv va- din în + sau -
                             lent verificare normativ col. (6-7)
                                                "Cmv"
------------------------------------------------------------------------------
     0 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL
-------------------------------------------------------------------------------    2. Verificarea s-a efectuat cu respectarea condiţiilor tehnice şi climaterice prevăzute la Cap. I. pct. 3.1.2. din normativul privind consumul de combustibil.

    3. Comisia:

-------------------------------------------------------------------------------
  Numele şi prenumele Functia Semnatura
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

    Prezenta nota s-a incheiat în 2 exemplare.

    Data ......

    Format A5 Cod 28-45-4    ANEXA 8


    UNITATEA ...............
    Autocoloana ............

                                             VAZUT
                                         Sef unitate.


                                      NOTA
                de analiza decadala a consumului de combustibil

    În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil, elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, s-a procedat azi, ziua .... luna .... anul ....., la analiza decadala a consumului de combustibil pentru decada ..... În urma analizei a rezultat ca un numar de .... automobile s-au înregistrat cu supra-consum faţă de normele prevăzute în normativele auto în vigoare. Depasirile de consum nominalizate pe soferi şi automobile, cauzele care le-au generat şi masurile luate pentru fiecare caz în parte, sînt cuprinse în tabelul următor:

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Marca şi Nr. în- Depăşirea Cauza Măsura
crt. tipul matricu- Numele şi prenumele (litri) depasirii dispusa
      automob. lare soferului
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

    Format A5 Cod 28-45-4

   (verso)

-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DEPASIRE x x x
-------------------------------------------------------------------------------
    Alte măsuri:
    ..............................................................
    ..............................................................
    ..............................................................

-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. crt. Numele şi prenumele Functia Semnatura
           angajatilor care au facut analiza
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 9

    INTREPRINDEREA .................
    UNITATEA .......................
    Nr. ............ din ...........


                                      NOTA
       de analiza şi tratare lunara a depasirilor de combustibil şi ulei

    În conformitate cu prevederile Normativului privind consumul de combustibil şi ulei, elaborat în baza H.C.M. nr. 1100/1968, la data de ......., s-a intrunit comisia energetica a unităţii constatind inregistrarea supraconsumului de .... litri benzina/motorina şi ....... litri ulei motor pe luna ...... anul ........, la auto ........... marca şi tipul ..........., nr. inmatriculare ............, sofer ....................
    1. Automobilul are un parcurs echivalent de ............ de la punerea în exploatare ca nou, ............ de la ultima R.G. şi .............. de la ultima inlocuire sau R.G. de motor.
    2. În luna de referinţa automobilul are urmatoarele realizari:

-------------------------------------------------------------------------------
 Parcurs Consum de combustibil Consum de ulei
  (Km) (litri) (litri)
-------------- KG --------------------- ---------------
Efec- Echi- Normat Efectiv Normat Efectiv
tiv valent
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


    3. Depăşirea înregistrată s-a datorat urmatoarelor cauze:
    3.1. Nota explicativa a soferului
    Subsemnatul ................, fiul lui .......... şi al ............ nascut în anul .... luna .... ziua ...... localitatea ................. B.I. seria .... nr. ..... din ........ eliberat de Militia ........ cu domiciliul stabil în localitatea ........... Str. ......... nr. .... bloc ....., scara ...., etaj ...., ap. ....., sector .... judeţul .... domiciliul flotant în loc .... Str. ......... nr. ... bloc .... sc. ... etaj .... ap. .... sector ....... judeţul ......... în legătură cu depăşirea de consum mai sus mentionata, declar urmatoarele: ....................

     Format A4 Cod 28-45-7
      (verso)

    3.2. Concluziile şi propunerile comisiei unităţii în urma analizarii cazului de supraconsum: ...........................
    3.3. Probele care stau la baza propunerilor comisiei sînt urmatoarele:
    - Notele de efectuare a analizelor decadale de consum;
    - Nota de verificare în parcurs a consumului mediu de combustibil;
    - Copie de pe foile de comanda de lucru privind remediere unor defectiuni;
    - Copii de pe foile de parcurs cu notari ale organelor de control, etc.
    - ........................................................................
    Prezenta nota s-a incheiat în 3 exemplare.

-----------------------------------------------------------------
Nr. Numele şi prenumele Functia Semnatura
crt. membrilor comisiei
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------


    INTREPRINDEREA .............
    Nr. ........ din ..........

    Comisia energetica a intreprinderii, analizind probele prezentate în sedinta din data de ......... este/nu este de acord cu propunerile comisiei energetice a unităţii. În cazul de supraconsum prezentat, cu urmatoarele menţiuni: .........

-----------------------------------------------------------------
Nr. Numele şi prenumele Functia Semnatura
crt. membrilor comisiei
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------


                             -------


Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook