Inapoi la Cautare

NORMĂ din /1997


de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 21.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (21.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    I. Capitalul imobilizat supus amortizarii
    1. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale la agentii economici şi la persoanele juridice fără scop lucrativ, asa cum sunt definite la art. 1 din Legea nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, se face potrivit acestei legi şi prezentelor norme metodologice.
    Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi sucursalelor şi altor subunitati cu sediul în România, aparţinând unor persoane juridice cu sediul în strainatate.
    2. Agentii economici şi persoanele juridice fără scop lucrativ, care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale, supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, va calcula, vor inregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizica şi morala a acestora, pentru refacerea capitalului imobilizat.
    3. Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat în patrimoniul agentilor economici şi al persoanelor fără scop lucrativ, fiind în proprietatea acestora şi se materializeaza prin bunurile şi valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care se consuma treptat.
    4. Capitalul imobilizat supus amortizarii cuprinde doua grupe:
    A - active corporale;
    B - active necorporale.
    A. ACTIVELE CORPORALE
    5. Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:
    a) terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora;
    b) mijloacele fixe.
    6. Se considera mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare şi indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii:
    - are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotărâre a Guvernului;
    - are o durată normala de utilizare mai mare de un an.
    Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
    7. Sunt asimilate mijloacelor fixe şi se supun amortizarii bunurile menţionate la art. 4 din lege, astfel:
    a) investiţiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;
    b) capacitatile puse în functiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe, se cuprind în grupa la care urmeaza a se inregistra ca mijloace fixe, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. La punerea în functiune, cu ocazia receptiei finale, amortizarea se va determina în functie de valoarea finala, iar valoarea neamortizata până la acea data se va recupera pe durata normala de utilizare rămasă;
    c) investiţiile pentru descoperta, în vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni şi alte zacaminte ce se exploateaza la suprafaţa, precum şi cele pentru realizarea lucrărilor miniere, subterane, de deschidere a zacamintelor se încadrează în clasa 1.1.5 din catalog şi se amortizeaza în regim linear. Amortizarea acestora se recupereaza în maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului;
    d) investiţiile efectuate la mijlocele fixe pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici initiali, în scopul modernizarii acestora, şi care majoreaza valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
    Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul modernizarii acestora trebuie să aibă urmatoarele efecte:
    - sa imbunatateasca efectiv performantele mijloacelor fixe faţă de parametrii functionali stabiliti initial;
    - să asigure obtinerea de venituri suplimentare faţă de cele realizate cu mijloacele fixe initiale.
    Pentru cladiri şi constructii, lucrarile de modernizare trebuie să aibă ca efect sporirea gradului de confort şi ambient.
    Amortizarea cheltuielilor aferente lucrărilor de modernizare se face fie pe durata normala de utilizare rămasă, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu până la 10% . Dacă lucrarile de modernizare se fac după expirarea acestei durate, se va stabili o noua durata normala de utilizare de către o comisie tehnica.
    8. Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii, mijloacele fixe aparţinând proprietăţii publice incluse în această categorie în baza prevederilor legale, precum şi lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unor investitii, terenurile, inclusiv cele impadurite.
    Terenurile se înregistrează în patrimoniu la valoarea stabilita, în functie de clasele de calitate, suprafaţa, amplasare şi/sau alte criterii legale, la costul de achizitie sau la valoarea aportului în natură.
    Agentii economici care au dobândit terenuri cu destinatie economica, pentru care au calculat şi au înregistrat până la data de 1 septembrie 1997 în cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta, începând cu această dată amortizarea nu se va mai calcula şi contabiliza în cheltuielile de exploatare, iar dacă s-a înregistrat, se va storna.
    Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum 10 ani, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    9. Nu sunt considerate mijloace fixe bunurile menţionate la art. 6 din lege.
    Motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe, destinate inlocuirii componentelor uzate, sunt incluse în categoria de lucrari de reparatii.
    Cheltuielile privind reparatiile de orice fel, ce se fac la mijloacele fixe, au ca scop restabilirea stării tehnice initiale prin inlocuirea componentelor uzate.
    Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile de exploatare integral, la momentul efectuării, sau esalonat, pe o perioadă de timp, cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    Plantatiile tinere, precum şi plantatiile de protecţie, care sunt incadrate în grupa 5 de mijloace fixe "Animale şi plantatii", subgrupa "Plantatii", sunt scutite de calculul amortizarii şi de introducerea acesteia în cheltuielile de exploatare, astfel:
    - până la trecerea pe rod, pentru plantatiile tinere;
    - primii 5 ani, pentru plantatiile de protecţie.
    Duratele normale de utilizare a plantatiilor tinere şi a plantatiilor de protecţie cuprind şi duratele de scutire pentru care amortizarea aferenta nu se include în cheltuielile de exploatare. În acest caz, cota medie anuală de amortizare se determina în functie de durata normala de utilizare redusa, cu perioada de scutire, în ani, pentru care nu se calculeaza amortizare.
    B. ACTIVELE NECORPORALE
    10. Activele necorporale aferente capitalului imobilizat sunt:
    a) cheltuielile de constituire: taxele şi alte cheltuieli de inscriere şi inmatriculare, cheltuielile privind emiterea şi vanzarea de acţiuni, cheltuielile de prospectare a pieţei şi de publicitate şi alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înfiinţarea şi dezvoltarea unităţii patrimoniale;
    b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare;
    c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe, la zacamintele puse în exploatare;
    d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului, brevetele şi alte drepturi şi valori asimilate;
    e) alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agentii economici sau achiziţionate de la terti.
    II. Calculul amortizarii şi regimurile de amortizare
    11. Amortizarea mijloacelor fixe se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe şi se include în cheltuielile de exploatare.
    Cota de amortizare se calculeaza astfel:

                                100
    C(A) = --------------------------------------------
           Durata normala de utilizare din catalog (ani)

    În cazul reevaluarii mijloacelor în baza unor acte normative, cota de amortizare se va calcula astfel:

                            100
    C(A) = ----------------------------------------
           Durata normala de utilizare rămasă (ani)

    Cota astfel calculată se va aplica asupra valorii rămase, actualizata.
    12. Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se înţelege:
    a) valoarea de intrare, reevaluata în baza unor prevederi legale exprese;
    b) costul de achizitie pentru mijloacele fixe achiziţionate cu titlu oneros, asa cum este definit la pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993;
    c) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala, asa cum este definit la pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991;
    d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimată la înscrierea lor în activ pe baza propunerilor facute de specialisti şi cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestionarea patrimoniului, în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite la instituţiile publice.
    La stabilirea valorii actuale se va tine cont de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici identice sau similare şi de gradul de uzura fizica a mijloacelor fixe primite;
    e) valoarea de aport acceptata de părţi pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., pe baza prevederilor din statute sau contracte şi cu respectarea prevederilor art. 160 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare;
    f) în cazul mijloacelor fixe cumparate, cu durata normala de utilizare expirată, valoarea de intrare este data de costul de achizitie. Durata normala de utilizare, în care se va recupera valoarea de intrare, se stabileste de către o comisie tehnica.
    În mod similar se va proceda şi în cazul mijloacelor fixe cu durata expirată, la care se fac cheltuieli de investitii;
    g) în cazul investitiilor puse în functiune parţial sau total, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe, valoarea stabilita prin situaţiile de lucrari, la data punerii în functiune.
    Aceasta valoare se consemneaza în procesul-verbal de punere în functiune. La terminarea investitiilor şi la trecerea lor în categoria mijloacelor fixe, valoarea de intrare se majoreaza cu eventualele cheltuieli efectuate între data punerii în functiune şi data întocmirii procesului-verbal de punere în functiune;
    h) în cazul sondelor provenite din lucrari de foraj executate pentru explorari şi prospectiuni geologice, care au dat rezultate şi urmeaza a fi folosite în scopuri de productie, valoarea obtinuta prin înmulţirea numarului de metri ai adancimii de la care se exploateaza cu preţul mediu efectiv realizat per metru forat, în anul anterior trecerii în categoria de mijloace fixe, la sondele de exploatare sapate în condiţii asemanatoare. Pentru sondele de titei şi gaze provenite din lucrarile de foraj executate în vederea explorarii şi prospectiunii geologice, valoarea de intrare se stabileste în mod similar;
    i) pentru mijloacele fixe rezultate din lucrari miniere, executate pentru explorari şi prospectiuni geologice care au dat rezultate, totalul cheltuielilor efectuate în acest scop, inclusiv cheltuielile necesare trecerii în regim de productie (dotare cu cale ferata, aeraj, alte dotari tehnice);
    j) pentru animalele de reproductie, costul de productie al animalelor pentru carne, la care se adauga sporurile de pret în functie de categoria biologica.
    Ca urmare a actualizarii valorii de intrare a mijloacelor fixe în baza prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) din lege, mijloacele fixe a caror valoare de intrare este mai mica decat limita stabilita prin hotărâre a Guvernului vor fi mentinute în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. Valoarea rămasă neamortizata se va recupera prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă de maximum 3 ani, cu aprobarea consiliului de administratie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    După amortizarea completa, aceste mijloace fixe se scot din evidenta mijloacelor fixe şi se trec la categoria de obiecte de inventar.
    La scoaterea din folosinţă se vor aplica regulile de casare a obiectelor de inventar.
    Nu se trec la categoria de obiecte de inventar mijloacele fixe care nu au insusiri comune obiectelor de inventar, cum ar fi: cladirile, constructiile, mijloacele de transport etc.
    Acestea rămân în evidenta ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar şi urmeaza regimul de scoatere din folosinţă şi de casare a mijloacelor fixe.
    13. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza începând cu luna urmatoare punerii în functiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare.
    14. Data punerii în functiune în vederea calcularii amortizarii se stabileste astfel:
    a) mijloacele fixe independente care nu necesita montaj şi nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, animale etc.) se considera puse în functiune la data achizitionarii lor, pe baza procesului-verbal de receptie;
    b) utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum şi cladirile şi constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se considera puse în functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii construcţiei, pe baza procesului-verbal de receptie;
    c) utilajele şi instalatiile care necesita montaj şi probe tehnologice, precum şi cladirile şi constructiile speciale care deservesc procese tehnologice se considera puse în functiune la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere în functiune;
    d) sondele folosite la extractia titeiului şi gazelor, sondele de injectie, precum şi sondele provenite din lucrarile geologice care au dat rezultate se considera puse în functiune la darea lor în productie, pe baza procesului-verbal final de constatare.
    15. Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date în locatie de gestiune este în sarcina proprietarului acestora.
    Această amortizare se recupereaza prin redeventa, chirie sau prin preţul locatiei.
    Pentru dimensionarea amortizarii ca element component al redeventei, în cazul operaţiunilor de leasing, se aplică prevederile Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare.
    Amortizarea mijloacelor fixe date în folosinţă asocierilor în participatie se calculeaza de asociatul care le are în patrimoniu şi se transmite asociatului care contabilizeaza operaţiunile asociaţiei, în vederea înregistrării pe cheltuieli.
    Amortizarea cheltuielilor de investitii şi a modernizarilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau date în locatie de gestiune este în sarcina agentului economic care a efectuat investitia. Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile de exploatare pe perioada initiala a contractului de concesiune, închiriere sau locatie de gestiune sau conform clauzelor contractuale.
    La încetarea contractului de concesionare, închiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor, nediminuata cu amortizarea calculată se cedeaza proprietarului, pentru a majoră corespunzător valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
    În procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va menţiona şi amortizarea calculată de beneficiar, pentru ca proprietarul să poată inregistra uzura corespunzătoare noii valori de intrare.
    16. Amortizarea anuală a mijloacelor fixe şi a investitiilor prevăzute la art. 11 alin. 4 din lege se calculeaza pe unitatea de produs, utilizand urmatoarele formule:

          Vr
    Az = ------ şi A = Az x C,
          R

    în care:
    Az = amortizarea, în lei, pe 1.000 tone rezerva exploatabila;
    Vr = valoarea de intrare a mijloacelor fixe;
    R = rezerva exploatabila de substanţa minerala utila, în mii tone, existenta la inceputul fiecarui exercitiu financiar;
    A = amortizarea anuală;
    C = extractia anuală de substanţa minerala utila, în mii tone.
    În cazul construcţiilor aparţinând unor incinte miniere care deservesc mai multe mine, precum şi pentru constructiile instalaţiilor de preparare, cu organizare independenta de exploatarile miniere pe care le deservesc, amortizarea anuală se calculeaza pe baza urmatoarelor formule:

                  Vr
    Az = --------------------- şi A = Az x C
         R1 + R2 + ..... + Rn R1 + R2 + .... + Rn,

    în care:
    R1, R2, .... Rn = rezerva exploatabila a fiecarei mine deservite de incinta centrala respectiva.
    Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza astfel:
    - din 5 în 5 ani, la minele de carbuni şi cariere, precum şi la cheltuielile de investitii pentru descoperta;
    - din 10 în 10 ani, la saline.
    Recalcularea se face anual în cazul în care intervin schimbari mai importante (de minimum 10%) în volumul rezervelor exploatabile.
    17. Activele necorporale prevăzute la art. 7 din lege se amortizeaza astfel:
    a) cheltuielile de constituire şi cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizeaza în maximum 5 ani;
    b) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate în mijloace fixe la zacamintele puse în exploatare, se amortizeaza în maximum 5 ani;
    c) brevetele, licentele, know-how, marcile de fabrica, de comert şi de serviciu şi alte drepturi de proprietate industriala şi comerciala similare, subscrise ca aport sau achiziţionate pe alte cai, se amortizeaza pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către agentul economic care le detine;
    d) programele informatice, create de agentii economici sau achiziţionate de la terti, se amortizeaza în functie de durata probabila de utilizare, dar nu mai mult de 5 ani.
    Durata efectiva de amortizare a activelor necorporale prevăzute mai sus se stabileste de către consiliul de administratie, respectiv de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului;
    e) imobilizarile necorporale, de natura concesiunii, a superficiei şi a uzufructului, se amortizeaza pe durata contractului.
    18. Agentii economici sunt scutiti de la calculul amortizarii, în situaţii justificate, cu avizul organului teritorial al Ministerului Finanţelor, pentru activele menţionate la art. 16 din lege, astfel:
    a) pentru minele trecute în conservare, pe o perioadă egala cu perioada de conservare, iar pentru minele scoase definitiv din functiune, pentru perioada de functionare rămasă la data scoaterii lor din functiune;
    b) pentru mijloacele fixe din cadrul obiectivelor economice, pe o perioadă egala cu perioada de conservare.
    Prin mijloace fixe din cadrul obiectivelor economice se înţelege mijloacele fixe care participa efectiv la realizarea obiectului principal de activitate al agentului economic.
    Justificarea trecerii în conservare a mijloacelor fixe se face în situaţia în care este indeplinita una dintre urmatoarele condiţii:
    - la închiderea temporara a unor sectii de productie din lipsa materiei prime;
    - când pentru produsele care se realizează cu mijloacele fixe respective nu mai exista cerere pe piaţa;
    - când menţinerea în functiune a mijloacelor fixe respective nu se justifica din punct de vedere al randamentului şi al cheltuielilor de functionare pe o perioadă de timp limitata.
    Trecerea în conservare a mijloacelor fixe, precum şi durata conservarii, în condiţiile prevederilor art. 16 lit. a) şi b) din lege, se fac cu aprobarea consiliului de administratie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    Cheltuielile ocazionate de trecerea şi menţinerea în conservare a mijloacelor fixe sunt cheltuieli de exploatare, deductibile din punct de vedere fiscal;
    c) activele corporale menţionate la art. 16 lit. c) din lege, aflate în administrarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome şi care, potrivit legii, sunt incadrate în patrimoniul public, nu sunt supuse amortizarii.
    Societăţile comerciale cu capital privat, care realizează investitii de natura activelor corporale prevăzute la art. 16 lit. c) din lege, pot amortiza valoarea acestor active.
    Amortizarea aferenta perioadelor de scutire, pentru activele corporale prevăzute la art. 16 lit. a) şi b) din lege, va diminua capitalurile proprii, la data expirarii duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective, şi care nu au putut fi valorificate potrivit legii.
    19. În cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe, se va asigura recuperarea valorii neamortizate a acestora.
    Prin valoare neamortizata, în acest context, se înţelege diferenţa dintre valoarea de intrare a mijloacelor fixe şi valoarea amortizarii, recuperata prin includerea în cheltuielile de exploatare, din care se deduc sumele rezultate în urma valorificarii.
    Diferenţa rămasă nerecuperata în urma valorificarii se recupereaza prin includerea în cheltuielile excepţionale, nedeductibile fiscal, pe o perioadă de maximum 5 ani, sau prin diminuarea capitalurilor proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    Durata şi modul de recuperare a valorii nerecuperate a mijloacelor fixe, în contextul prevederilor art. 17 din lege, se stabilesc de către consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului, cu respectarea prevederilor legale.
    20. Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare:
    A. Amortizarea liniara se determina prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numărul de ani şi cu duratele normale de utilizare a mijloacelor fixe.
    Amortizarea liniara anuală se calculeaza prin aplicarea cotei medii anuale inscrise în tabelul nr. 1 col. 2 la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
    Pentru mijloacele fixe de natura construcţiilor, amortizarea anuală se va calcula numai în regim liniar.
    Utilizarea regimului de amortizare liniara se aproba de consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, la data punerii în functiune.
    B. Amortizarea degresiva consta în multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
    a) 1,5, dacă durata normala de utilizare a mijlocului fix este între 2 şi 5 ani;
    b) 2,0, dacă durata normala de utilizare a mijlocului fix este între 5 şi 10 ani;
    c) 2,5, dacă durata normala de utilizare a mijlocului fix este mai mare de 10 ani.
    Utilizarea regimului de amortizare degresiva se aproba de consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
    Amortizarea degresiva se aplică în doua variante:
    - fără influenţa uzurii morale (AD1);
    - cu influenţa uzurii morale (AD2).
    Pentru calculul amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva, varianta AD1, se procedeaza astfel:
    - în primul an de functionare se aplică cota de amortizare prevăzută în tabelul din anexa nr. 1 col. 3 la valoarea de intrare;
    - pentru anii urmatori se aplică aceeasi cota, dar de fiecare data la valoarea rămasă. Acest calcul se continua până în anul de functionare în care amortizarea anuală rezultata este egala sau mai mica cu/decat amortizarea anuală liniara, calculată pentru perioada de functionare rămasă.
    Din acel an şi până la expirarea duratei normale de functionare, se trece la amortizarea anuală liniara.
    Amortizarea degresiva, varianta AD2, contine influenţa uzurii morale care acţionează asupra mijloacelor fixe şi care se reflecta în calculul amortizarii anuale.
    Varianta AD2 permite amortizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe într-o perioadă de timp mai mica decat durata normala de utilizare, diferenţa în ani reprezentand influenţa uzurii morale.
    Pentru mijloacele fixe care au o durată normala de functionare de până la 5 ani inclusiv nu se aplică regimul de amortizare degresiva, varianta AD2.
    Pentru aceste mijloace fixe amortizarea se va calcula utilizand varianta AD1.
    Pentru calculul amortizarii în varianta AD2 se vor avea în vedere elementele prevăzute în tabelul din anexa nr. 1, astfel:
    - durata normala de utilizare conform catalogului (col. 1);
    - cota de amortizare în regim de amortizare degresiva (col. 3);
    - perioada în care se calculeaza amortizarea degresiva (col. 6);
    - perioada în care se calculeaza amortizarea liniara (col. 7).
    Exemplu de calcul al amortizarii prin utilizarea regimului de amortizare degresiva:

    1. VARIANTA AD1

    1. Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:
    - valoarea de intrare: 3.250.000 lei
    - durata normala de functionare conform catalogului: 7 ani
    - cota medie de amortizare degresiva (tabelul nr. 1, col. 3): 28,6%
    Amortizarea anuală se va calcula conform principiului de baza al amortizarii degresive, astfel:

-------------------------------------------------------------------------------
 Ani Modul de calcul Amortizarea anuală Valoarea rămasă
                                              degresiva (lei) (lei)
------------------------------------------------------------------------------
 1 3.250.000 x 28,6% 929.500 2.320.500
 2 2.320.500 x 28,6% 663.663 1.656.837
 3 1.656.837 x 28,6% 473.855 1.182.982
 4 1.182.982 x 28,6% 338.333 844.649
 5 844.649 x 28,6% < sau = 844.649:3 281.550 563.099
 6 281.550 281.549
 7 281.549 0
-------------------------------------------------------------------------------

    1. VARIANTA AD2

    Pentru un mijloc fix se dau urmatoarele date:
    - valoarea de intrare: 5.000.000 lei
    - durata normala de functionare conform catalogului: 15 ani
    - cota medie de amortizare degresiva: 16,7%
    Amortizarea se va calcula astfel:

-------------------------------------------------------------------------------
 Ani Modul de calcul Amortizarea anuală Valoarea rămasă
                                              degresiva (lei) (lei)
------------------------------------------------------------------------------
 1 5.000.000 x 16,7% 835.000 4.165.000
 2 4.165.000 x 16,7% 695.555 3.469.445
 3 3.469.445 x 16,7% 579.397 2.890.048
 4 2.890.048 : 6 481.675 2.408.373
 5 481.675 1.926.698
 6 481.675 1.445.023
 7 481.675 963.348
 8 481.675 481.673
 9 481.675 0
-------------------------------------------------------------------------------

    C. Amortizarea accelerata consta în includerea în primul an de functionare, în cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.
    Valoarea rămasă după primul an de functionare se recupereaza prin includerea în cheltuielile de exploatare în regim liniar, în functie de durata de utilizare rămasă.
    Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de către organul teritorial al Ministerului Finanţelor, la propunerea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul persoanelor fără scop lucrativ, pe baza unei documentaţii de fundamentare.
    Documentaţia de fundamentare trebuie să conţină datele din tabelul prezentat în anexa nr. 2, pe baza cărora se stabileste punctajul necesar, pentru eliberarea aprobării de utilizare a regimului de amortizare accelerata.
    Pentru calculul indicatorilor de eficienta, în vederea stabilirii punctajului necesar, se vor folosi datele aferente anului de punere în functiune a mijloacelor fixe, astfel:
    - datele din bugetul de venituri şi cheltuieli, când aprobarea se solicita în cursul trimestrului I al anului;
    - datele din evidenţa contabilă pentru perioada incheiata, care vor fi extrapolate la nivel de an, în functie de media lunara a realizarilor.
    Documentaţia de fundamentare se depune la organul teritorial al Ministerului Finanţelor înainte de punerea în functiune a mijloacelor fixe sau în termen de maximum o luna de la punerea în functiune a acestora.
    III. Scoaterea din functiune şi casarea mijloacelor fixe
    21. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet amortizata sau cu valoarea de intrare rămasă nerecuperata se face cu aprobarea consiliului de administratie, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    22. În cazul instituţiilor publice, scoaterea din functiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu durata normala de utilizare consumata se aproba de către ordonatorul principal de credite.
    23. După aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea acestora.
    Procedura de valorificare prin vanzare (licitaţie sau negociere directa) sau prin casare va fi aprobata de către consiliul de administratie sau de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
    Casarea mijloacelor fixe se va face de către o comisie de casare numita prin decizia organului care a aprobat scoaterea din functiune.
    Cu ocazia casării se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe şi la valorificarea acestora, astfel:
    - vanzarea componentelor rezultate în urma dezmembrarii;
    - utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unităţii.
    Evaluarea componentelor se va face de către comisia de casare;
    - valorificarea ca materiale nerecuperabile.
    Valorificarea bunurilor scoase din functiune, aparţinând instituţiilor publice, se face potrivit reglementarilor elaborate în mod distinct.
    24. Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, sunt de competenţa consiliilor de administratie ale agentilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.
    Declasarea şi casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, aparţinând instituţiilor publice, sunt de competenţa ordonatorului principal de credite.
    IV. Contabilitatea mijloacelor fixe şi a amortizarii acestora
    25. Agentii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, precum şi persoanele juridice fără scop lucrativ au obligaţia evidentierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a amortizarii acestora.
    Începând cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare inceteaza.
    Amortizarea inclusa în costuri reprezinta sursa proprie de finanţare, la dispoziţia agentilor economici.
    Instituţiile publice au obligaţia evidentierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a sumelor rezultate din dezmembrarea şi valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune.
    26. În conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, diferenţa reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizeaza la închiderea exercitiului financiar prin includerea în cheltuieli de exploatare.
    În perioada septembrie-decembrie 1997, agentii economici vor include în cheltuielile de exploatare amortizarea calculată conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Comisia Naţionala pentru Statistica nr. 18.845/1.224/1997.
    27. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind mijloacele fixe şi amortizarea acestora se face potrivit monografiei prezentate în anexa nr. 3.
    V. Dispozitii finale
    28. La societăţile comerciale unde nu a fost numit consiliul de administratie, atribuţiile acestuia vizand aplicarea Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, vor fi indeplinite de către managerul societatii sau de către directorul general, după caz.
    29. Directia generală a participatiilor statului, administrarea monopolului de stat şi a bunurilor proprietate a statului este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, şi care nu sunt reglementate prin prezentele norme.
    30. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    31. La data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice îşi inceteaza aplicabilitatea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 746/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 15 iulie 1994.
    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                   TABEL-ANEXA
la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997

 ------------------------------------------------------------------------------
| Durata | Cota medie anuală | Durata de | Durata | din care: | Durata |
| normala| de amortizare | utilizare | de uti-|-------------------| de uti-|
| de uti-|-------------------| aferenta | lizare |în regim |în regim | lizare |
| lizare | pentru | pentru | regimului | în ca- |de amor- |de amor- | aferen-|
| conform| regimul | regimul | liniar, | drul |tizare |tizare | ta uzu-|
| Catalog| de amor-| de amor-| recalcu- | careia | degre- |liniara | rii |
| | tizare | tizare | lata în | se rea-| siva | | morale |
| | liniara | degre- | functie | lizeaza| | | pentru |
| | | siva | de cota | amorti-| | | care nu|
| | | | medie anu-| zarea | | | se mai |
| | | | ala de | inte- | | | calcu- |
| | | | amortizare| grala | | | leaza |
| | | | degresiva | | | | amor- |
| | | | | | | | tizare |
|-în ani-| % | % | -în ani- |-în ani-|-în ani- |-în ani- |-în ani-|
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| |(100/col.|(100/col.|(100/col.3)|(col.1- |(col.5- |(col.5- |(col.1- |
| | 1) |1x1,5;2; | | col.4) | col.4) | col.6) | col.5) |
| | |2,5) | | | | | |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 2 | 50 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 3 | 33,3 | 50,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 4 | 25,0 | 37,5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 5 | 20,0 | 30,0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 6 | 16,7 | 33,4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 7 | 14,3 | 28,6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 8 | 12,5 | 25,0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 9 | 11,1 | 22,2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 10 | 10,0 | 20,0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 11 | 9,1 | 22,7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 12 | 8,3 | 20,7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 13 | 7,7 | 19,2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 14 | 7,1 | 17,7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 15 | 6,7 | 16,7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 16 | 6,3 | 15,7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 17 | 5,9 | 14,7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 18 | 5,6 | 14,0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 7 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 19 | 5,3 | 13,2 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 20 | 5,0 | 12,5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 8 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 21 | 4,8 | 12,0 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 22 | 4,5 | 11,2 | 9 | 13 | 4 | 9 | 9 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 23 | 4,3 | 10,7 | 9 | 14 | 5 | 9 | 9 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 24 | 4,2 | 10,5 | 9 | 15 | 6 | 9 | 9 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 25 | 4,0 | 10,0 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 26 | 3,8 | 9,5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 10 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 27 | 3,7 | 9,2 | 11 | 16 | 5 | 11 | 11 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 28 | 3,6 | 9,0 | 11 | 17 | 6 | 11 | 11 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 29 | 3,4 | 8,5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 12 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 30 | 3,3 | 8,2 | 12 | 18 | 6 | 12 | 12 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 31 | 3,2 | 8,0 | 12 | 19 | 7 | 12 | 12 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 32 | 3,1 | 7,7 | 13 | 19 | 6 | 13 | 13 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 33 | 3,0 | 7,5 | 13 | 20 | 7 | 13 | 13 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 34 | 2,9 | 7,2 | 14 | 20 | 6 | 14 | 14 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 35 | 2,9 | 7,2 | 14 | 21 | 7 | 14 | 14 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 36 | 2,7 | 6,7 | 15 | 21 | 6 | 15 | 15 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 37 | 2,7 | 6,7 | 15 | 22 | 7 | 15 | 15 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 38 | 2,6 | 6,5 | 15 | 23 | 8 | 15 | 15 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 39 | 2,6 | 6,5 | 15 | 24 | 9 | 15 | 15 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 40 | 2,5 | 6,2 | 16 | 24 | 8 | 16 | 16 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 41 | 2,4 | 6,0 | 17 | 24 | 7 | 17 | 17 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 42 | 2,4 | 6,0 | 17 | 25 | 8 | 17 | 17 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 43 | 2,3 | 5,7 | 17 | 26 | 9 | 17 | 17 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 44 | 2,3 | 5,7 | 17 | 27 | 10 | 17 | 17 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 45 | 2,2 | 5,5 | 18 | 27 | 9 | 18 | 18 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 46 | 2,2 | 5,5 | 18 | 28 | 10 | 18 | 18 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 47 | 2,1 | 5,2 | 19 | 28 | 9 | 19 | 19 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 48 | 2,1 | 5,2 | 19 | 29 | 10 | 19 | 19 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 49 | 2,0 | 5,0 | 20 | 29 | 9 | 20 | 20 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 50 | 2,0 | 5,0 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 55 | 1,8 | 4,5 | 22 | 33 | 11 | 22 | 22 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 60 | 1,7 | 4,2 | 24 | 36 | 12 | 24 | 24 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 65 | 1,5 | 3,7 | 27 | 38 | 11 | 27 | 27 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 70 | 1,4 | 3,5 | 28 | 42 | 14 | 28 | 28 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 75 | 1,3 | 3,2 | 31 | 44 | 13 | 31 | 31 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 80 | 1,2 | 3,0 | 33 | 47 | 14 | 33 | 33 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 85 | 1,2 | 3,0 | 33 | 52 | 19 | 33 | 33 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 90 | 1,1 | 2,7 | 37 | 53 | 16 | 37 | 37 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 95 | 1,1 | 2,7 | 37 | 58 | 21 | 37 | 37 |
|--------|---------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 100 | 1,0 | 2,5 | 40 | 60 | 20 | 40 | 40 |
 ------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                   TABEL-ANEXA
la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997

 -----------------------------------------------------------------------------
| | | | Punctaj |Nivel |
| | | |-------------------| de |
| Nr. | | Rezul- | fără | cu |redu- |
| crt.| Specificatie | tate |amortiza-|amortiza-|cere |
| | | |re acce- |re acce- |admis |
| | | | lerata | lerata | % |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
| A. Date de prezentare |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Venituri din exploatare - total | | | | * |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 2. | Cifra de afaceri | | | | * |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 3. | Capitalul social | | | | * |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 4. | Capitalul permanent | | | | * |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 5. | Active fixe (active corporale) | | | | * |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 6. | Active circulante | | | | * |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 7. | Cheltuieli de exploatare - total | | | | * |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 8. | Cheltuieli de exploatare aferente | | | | |
| | cifrei de afaceri din care: | | | | |
| | - fără amortizare accelerata | | | | |
| | - cu amortizare accelerata | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 9. | Profit brut | | | | |
| | - fără amortizare accelerata | | | | |
| | - cu amortizare accelerata | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------|---------|---------|------|
| 10. | Profit brut | | | | |
| | - fără amortizare accelerata | | | | |
| | - cu amortizare accelerata | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
| B. Indicatori de eficienta economica |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Capital propriu | | | |
| | Rata capitalului = --------------- x 100 | 10 | 10 | |
| | propriu faţă de Active fixe | | | |
| | activele fixe | | | |
|-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|
| 12. | Capital permanent | | | |
| | Rata capitalului = ----------------- x 100 | 5 | 5 | |
| | permanent faţa Active fixe | | | |
| | de activele fixe | | | |
|-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|
| 13. | Active fixe | | | |
| | Rata de imobilizare = ------------- x 100 | 5 | 5 | |
| | a activelor fixe Active totale | | | |
| | (Act. fixe+act. circu- | | | |
| | lante) | | | |
|-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|
| 14. | Rata activelor fixe, din care: | | | |
| | | | | |
| | Profitul brut | | | |
| | - fără amortizare = ------------- x 100 | 20 | - | - |
| | accelerata Active fixe | | | |
| | | - | 10 | 50 |
| | Profitul brut | | | |
| | - cu amortizare = ------------- x 100 | | | |
| | accelerata Active fixe | | | |
|-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|
| 15. | Cifra de afaceri | | | |
| | Rotatia activului = ----------------- | 20 | 24 | - |
| | Active circulante | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| |
| C. Indicatori de eficienta financiară |
| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Rata rentabilitatii financiare, din care: | | | |
| | | | | |
| | Profitul net | | | |
| | - fără amortizare = --------------- x 100 | 16 | - | - |
| | accelerata Capital propriu | | | |
| | | - | 8 | 50 |
| | Profitul net | | | |
| | - cu amortizare = --------------- x 100 | | - | - |
| | accelerata Capital propriu | | | |
|-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|
| 17. | Rata rentabilitatii veniturilor, din care: | | | |
| | | | | |
| | Profitul brut | | | |
| | - fără amortizare = --------------- x 100 | 10 | - | - |
| | accelerata Cifra de afaceri | | | |
| | | - | 5 | 20 |
| | Profitul brut | | | |
| | - cu amortizare = --------------- x 100 | | - | - |
| | accelerata Cifra de afaceri | | | |
|-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|
| 18. | Rata rentabilitatii resurselor din care: | | | |
| | - fără amortizare accelerata = | | | |
| | | | | |
| | Profitul brut | | | |
| | ------------------------- x 100 | 10 | - | - |
| | Cheltuieli de exploatare | | | |
| | aferente cifrei de afaceri | | | |
| | | - | 5 | 50 |
| | - cu amortizare accelerata = | | | |
| | | | | |
| | Profitul brut | | | |
| | ------------------------- x 100 | | | |
| | Cheltuieli de exploatare | | | |
| | aferente cifrei de afaceri | | | |
|-----|--------------------------------------------|----------|--------|------|
| | Total punctaj: | 100 | 72 | 28 |
 -----------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------
| | Pun- | Agentul economic A | Agentul economic B |
| | ctaj |----------------------|----------------------|
| | eta- |Rezultă-|Grad |Punctaj|Rezultă-|Grad |Punctaj|
| Specificatie | lon | te | de | | te | de | |
| | | |redu-| | |redu-| |
| | | | cere| | | cere| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| A. Date de prezentare |
|------------------------------------------------------------------------------|
|1. Venituri din exploata-| * | 3500 | * | * | 2800 | * | * |
| re - total (mil. lei) | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|2. Cifra de afaceri - | * | 3000 | * | * | 2000 | * | * |
| mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|3. Capitalul propriu - | * | 1500 | * | * | 1500 | * | * |
| mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|4. Capitalul permanent - | * | 700 | * | * | 700 | * | * |
| mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|5. Active fixe | * | 800 | * | * | 800 | * | * |
| (active corporale) - | | | | | | | |
| mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|6. Active circulante - | * | 1000 | * | * | 1000 | * | * |
| mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|7. Cheltuieli exploatare | * | 2500 | * | * | 1800 | * | * |
| total - mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|8. Cheltuieli exploatare | * | 2000 | * | * | 1500 | * | * |
| aferente cifrei de | | | | | | | |
| afaceri - mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|9. Profit brut, din care:| | | | | | | |
| - fără amortizare | * | 1000 | * | * | 500 | * | * |
| accelerata - mil. lei | | | | | | | |
| - cu amortizare | * | 700 | * | * | 200 | * | * |
| accelerata - mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|10. Profit net, din care:| | | | | | | |
| - fără amortizare | * | 550 | * | * | 275 | * | * |
| accelerata - mil. lei | | | | | | | |
| - cu amortizare | * | 385 | * | * | 110 | * | * |
| accelerata - mil. lei | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
| |
| B. Indicatori de eficienta economica |
|------------------------------------------------------------------------------|
|11. Rata capitalului | 10 | 187.5 | * | 10 | 187.5 | * | 10 |
| propriu faţă de activele| | | | | | | |
| fixe (%) | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|12. Rata capitalului | 5 | 87.5 | * | 5 | 87.5 | * | 5 |
| permanent faţă de | | | | | | | |
| activele fixe (%) | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|13. Rata de imobilizare | 5 | 44 | * | 5 | 44 | * | 5 |
| a activelor fixe (%) | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|14. Rata activelor fixe, | | | | | | | |
| din care: | | | | | | | |
| - fără amortizare | 20 | 125 | * | * | 62.5 | * | * |
| accelerata (%) | | | | | | | |
| - cu amortizare | * | 87.5 | 30 | 14 | 25 | 60 | 8 |
| accelerata (%) | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|15. Rotatia activului | | | | | | | |
| circulant - | | | | | | | |
| - numar de rotatii | 24 | 3 | * | 24 | 2 | * | 24 |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
| |
| C. Indicatori de eficienta financiară |
|------------------------------------------------------------------------------|
|16. Rata rentabilitatii | | | | | | | |
| financiare - din care: | | | | | | | |
| - fără amortizare | 16 | 36.7 | * | * | 18.3 | * | * |
| accelerata (%) | | | | | | | |
| - cu amortizare | * | 25.7 | 30 | 11.2 | 7.3 | 60 | 6.4 |
| accelerata (%) | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|17. Rata rentabilitatii | | | | | | | |
| veniturilor, din care: | | | | | | | |
| - fără amortizare | 10 | 33.3 | * | * | 25 | * | * |
| accelerata (%) | | | | | | | |
| - cu amortizare | * | 23.3 | 30 | 7 | 10 | 60 | 4 |
| accelerata (%) | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
|18. Rata rentabilitatii | | | | | | | |
| resurselor, din care: | | | | | | | |
| - fără amortizare | 10 | 50 | * | * | 33.3 | * | * |
| accelerata (%) | | | | | | | |
| - cu amortizare | * | 35 | 30 | 7 | 13.3 | 60 | 40 |
| accelerata (%) | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|
| Total punctaj | 100 | * | * | 83.2 | * | * | 66.4 |
 ------------------------------------------------------------------------------

    Din datele prezentate de cei doi agenti economici rezultă ca agentul economic A realizează un punctaj general de 83,2 puncte şi depăşeşte baremul de 72 de puncte, în timp ce agentul economic B realizează un punctaj general de 66,4 puncte, şi nu se încadrează în baremul minim de punctaj. Dintre cei doi agenti economici numai agentul A va primi aprobarea aplicarii regimului de amortizare accelerata.
    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------
                  MONOGRAFIE
privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe şi scoaterea din functiune a acestora
    Agentii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, precum şi persoanele juridice fără scop lucrativ, care au dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activităţi economice, au obligaţia evidentierii în contabilitate, în conturi distincte, a mijloacelor fixe şi a amortizarii acestora.

    A. Înregistrări la agenti economici

    1. În contabilitate, amortizarea calculată care se include în cheltuielile de exploatare se înregistrează astfel:
    6811 = 281
    2. Inregistrarea în contabilitate a investitiilor efectuate în regie proprie la mijloacele fixe luate cu chirie [pct. 7 lit. a) din normele metodologice]:
    a) Înregistrări efectuate în contabilitatea chiriasului

    - Colectarea cheltuielilor efectuate după natura lor

             6xx = %
    "Cheltuieli după natura" 3xx "Conturi de stocuri"
                                 4xx "Conturi de terti"
                                 5xx "Conturi de trezorerie"

    - Receptionarea lucrărilor de investitii la mijloacele fixe inchiriate

             212 = 722
    "Mijloace fixe"/ "Venituri din producţia de
     analitic distinct imobilizari corporale"
                              sau
             231 = 722
    "Imobilizari corporale "Venituri din producţia de
     în curs" imobilizari corporale"
                               şi
             212 = 231

    - Inregistrarea amortizarii investitiilor efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie pe perioada initiala a contractului de închiriere sau conform clauzelor contractuale (pct. 15 alin. 4 din normele metodologice)
             6811 = 281

    - Scoaterea din evidenta a investitiei amortizate integral la expirarea contractului de închiriere (pct. 15 alin. 5 din normele metodologice)
             281 = 212

    - Scoaterea din evidenta a investitiei neamortizate integral care, potrivit clauzelor contractuale, se recupereaza de la proprietarul bunului
              % = 212
             281
            6721

    - Facturarea valorii de recuperat a investitiei neamortizate, de la proprietarul mijlocului fix
             461 = %
                                  7721
                                  4427

    b) Înregistrări efectuate în contabilitatea proprietarului mijlocului fix (pct. 15 alin. 4 şi 5 din normele metodologice)

    - Inregistrarea preluării pe bază de proces-verbal de predare-primire a investitiei amortizate integral de către chiriasi
             212 = 281

    - Inregistrarea preluării pe bază de proces-verbal de predare-primire a investitiei neamortizate integral de către chiriasi
             212 = 281
                               şi
              % = 404
             212
            4426

    3. Inregistrarea în contabilitate a investitiilor efectuate în regie proprie, puse în functiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe (pct. 7 lit. b) din normele metodologice:

    a) Inregistrarea investitiei puse în functiune parţial

             231 = 722
    "Imobilizari corporale "Venituri din producţia de
     în curs" analitic imobilizari corporale"
    "Imobilizari corporale fără
     forme de înregistrare la
     mijloace fixe"

    b) Inregistrarea amortizarii investitiei fără forme de înregistrare la mijloace fixe

            6811 = 281
    "Cheltuieli de exploatare "Amortizari privind imobilizarile
     privind amortizarea corporale" analitic "Amortizarea
     imobilizarilor" imobilizarilor corporale fără
                                  forme de înregistrare"

    c) Inregistrarea investitiilor terminate şi trecute în categoria mijloacelor fixe
             212 = 231
                               şi
             281 = 281
    "Amortizari privind "Amortizari privind
     imobilizarile corporale" imobilizarile corporale"
          analitic
    "Amortizarea imobilizarilor
     corporale fără forme de
     înregistrare"

    4. Inregistrarea în contabilitate a investitiilor pentru descoperta, precum şi a investitiilor de natura modernizarii [pct. 7 lit. c) şi d) din normele metodologice]:

    a) Investitii efectuate în regie proprie

    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor
             6xx = %
                                 3xx
                                 4xx
                                 5xx

    - La sfârşitul lunii, inregistrarea veniturilor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru investitia în curs
             231 = 722

    - Receptionarea lucrărilor de investitii terminate
             212 = 231

    b) Investitii efectuate prin terti
              % = 404
             231
            4426
                               şi
             212 = 231

    5. Potrivit pct. 8 alin. 3 din normele metodologice, agentii economici care au dobândit terenuri cu destinatie economica pentru care au calculat şi au înregistrat în cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta, începând cu data de 1 septembrie 1997 nu vor mai efectua inregistrarile contabile 6811 = 2810 şi 2810 = 111, iar dacă totusi aceste înregistrări s-au efectuat, se va proceda la stornarea sumelor înregistrate în conturile respective.
    6. Inregistrarea în contabilitate a investitiilor efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor şi a altor lucrari similare (pct. 8 alin. 4 din normele metodologice):

    a) Investitii efectuate în regie proprie

    - Inregistrarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor
             6xx = %
                                 3xx
                                 4xx
                                 5xx

    - La sfârşitul lunii, inregistrarea investitiilor în curs, corespunzător cheltuielilor efectuate
             231 = 722

    - Receptionarea lucrărilor de investitii
             2112 = 231

    b) Investitii efectuate de terti
              % = 404
            2112 (231)
            4426

    c) Amortizarea lucrărilor de investitii efectuate într-o perioadă de maximum 10 ani, conform normelor metodologice
             6811 = 281

    7. Reflectarea în contabilitate a lucrărilor de reparatii efectuate, în conformitate cu prevederile pct. 9 din normele metodologice se efectueaza astfel:

    a) Lucrari de reparatii executate în regie proprie, care se includ integral în cheltuielile exercitiului financiar

    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor
             6xx = %
                                 3xx
                                 4xx
                                 5xx

    b) Lucrari de reparatii executate în regie proprie, care se includ esalonat pe cheltuielile de exploatare

    - Colectarea cheltuielilor efectuate pe feluri, după natura lor
             6xx = %
                                 3xx
                                 4xx
                                 5xx

    - Delimitarea cheltuielilor cu reparatiile, care se includ esalonat în cheltuielile de exploatare în perioadele urmatoare
              471 = 758
       analitic distinct

    - La data scadentei, includerea cheltuielilor înregistrate în avans, în cheltuielile de exploatare
              611 = 471

    c) Lucrari de reparatii executate de terti, care se includ esalonat în cheltuielile de exploatare
               % = 401
              471
       analitic distinct
             4426

    - La data scadentei, includerea cheltuielilor înregistrate în avans, în cheltuielile de exploatare
              611 = 471

    8. Inregistrarea în contabilitate a activelor necorporale (pct. 10 din normele metodologice) se efectueaza în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993.
    9. Imobilizarile necorporale de natura superficiei şi a uzufructului se înregistrează în contabilitate în contul 205 "Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori similare", în conformitate cu prevederile instructiunilor de aplicare a planului de conturi.
    10. Inregistrarea în contabilitate a amortizarilor necorporale (pct. 17 din normele metodologice) se efectueaza prin articolul contabil 6811 = 280.
    11. Inregistrarea mijloacelor fixe a caror valoare de intrare este mai mica decat limita stabilita prin hotărâre a Guvernului [pct. 6 şi pct. 12 lit. j) alin. 2-6 din normele metodologice]:
    a) Evidentierea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, într-un cont analitic distinct, deschis în cadrul contului sintetic de gradul II (de la 2121 la 2128) corespunzător clasificaţiei din Catalogul privind duratele normale de functionare şi clasificarea mijloacelor fixe
              212 = 212
    "Mijloace fixe"/ "Mijloace fixe"
        analitic
    "Mijloace fixe de natura
     obiectelor de inventar"
                               şi
             281 = 281
    "Amortizari privind "Amortizari privind
     imobilizarile corporale" imobilizarile corporale"/
                                        analitic
                                   "Amortizarea mijloacelor
                                    fixe de natura obiectelor
                                    de inventar"
    b) Inregistrarea în contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar
            6811 = 281
    "Cheltuieli de exploatare "Amortizari privind
     privind amortizarea imobilizarile corporale"/
     imobilizarilor" analitic
                                   "Amortizarea mijloacelor
                                    fixe de natura obiectelor
                                    de inventar"
    c) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar după amortizarea integrală
             281 = 212
    "Amortizari privind "Mijloace fixe"/analitic
     imobilizarile corporale"/ "Mijloace fixe de natura
           analitic obiectelor de inventar"
    "Amortizarea mijloacelor
     fixe de natura obiectelor
     de inventar"
    d) Inregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt în folosinţă, trecute la categoria obiectelor de inventar
             321 = 322

    12. Inregistrarea diferenţei neamortizate a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, rămasă neacoperita din sumele rezultate în urma valorificarilor (pct. 19 din normele metodologice):
    a) Inregistrarea cheltuielilor ocazionate şi a veniturilor rezultate din scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe
    - Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de dezmembrarea mijloacelor fixe
            6728 = %
                                 3xx
                                 4xx
    - Inregistrarea ansamblurilor, subansamblurilor, pieselor şi materialelor rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe
             3xx = 7728
    - Inregistrarea diferenţei dintre veniturile obtinute din dezmembrari şi cheltuielile efectuate
            6871 = 281
    "Cheltuieli excepţionale "Amortizari privind
     privind amortizarea imobilizarile corporale"/
     imobilizarilor"/ analitic
     analitic distinct "Amortizarea recuperarilor
                                   din dezmembrari"
    b) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral
               % = 212
              281 "Mijloace fixe"
    "Amortizari privind
     imobilizarile corporale"
              471
    "Cheltuieli înregistrate
     în avans"/analitic distinct
    Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma aferenta gradului de neutilizare înregistrată în debitul acestui cont.
    c) Includerea în cheltuieli, pe o perioadă de maximum 5 ani, a valorii neamortizate înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct
            6871 = 471
    d) Inregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate integral, în cazul în care adunarea generală a acţionarilor a aprobat diminuarea capitalurilor proprii
               % = 212
              281
              118
              sau
             1012
    Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu suma reprezentand amortizarea aferenta mijloacelor fixe scoase din functiune.

    13. Inregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe complet amortizate, scoase din functiune
             281 = 212

    14. Începând cu luna septembrie 1997, constituirea fondului de dezvoltare din orice sursa inceteaza.
    Ca atare, soldurile conturilor 119 "Repartizari la fondul de dezvoltare" şi 111 "Fondul de dezvoltare", existente în contabilitate la data intrarii în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, se lichideaza astfel:
    a) Pentru fondul de dezvoltare având ca sursa amortizarea calculată şi înregistrată în cheltuieli
             111 = 119
    b) Pentru fondul de dezvoltare constituit din alte surse
             111 = 118/analitic distinct

    15. Agentii economici care în anii anteriori au achizitionat imobilizari corporale, iar fondul de dezvoltare nu a fost acoperitor, efectuand inregistrarea contabila 471 = 118, vor storna operaţiunea în limita soldului nerecuperat al contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct.
    16. În conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, diferenţa reprezentand amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997 se regularizeaza la incheierea exercitiului financiar prin includerea în cheltuielile de exploatare.
    În perioada septembrie-decembrie 1997, agentii economici vor include în cheltuielile de exploatare amortizarea calculată potrivit Normelor nr. 18.845/1.224/1997, elaborate de Ministerul Finanţelor şi de Comisia Naţionala pentru Statistica, efectuand articolele contabile:
    * 6811 = 281 - cu amortizarea aferenta gradului de utilizare a mijloacelor fixe.
    Concomitent se debiteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe".
    La incheierea exercitiului financiar pe anul 1997, agentii economici vor inregistra în cheltuielile de exploatare amortizarea aferenta gradului de neutilizare, efectuand inregistrarile contabile:
    * 6811 = 281 - cu amortizarea aferenta gradului de neutilizare pentru anul 1997.
    Concomitent, se crediteaza contul 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" cu aceeasi suma.
    La data de 31 decembrie 1997, debitul contului 8045 "Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe" va reflecta numai amortizarea aferenta gradului de neutilizare, înregistrată până la data de 31 decembrie 1996, regularizarea acestei amortizari urmand a fi reglementata prin hotărâre a a Guvernului.
    17. Începând cu data de 1 septembrie 1997, dezvoltarea în analitice de gradul II a contului 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se efectueaza în corelatie cu grupele de clasificare a mijloacelor fixe stabilite prin Catalogul privind duratele normale de functionare şi clasificarea mijloacelor fixe.

    Monografia privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni legate de amortizarea mijloacelor fixe şi de scoaterea din functiune a acestora, elaborata de Ministerul Finanţelor sub nr. 13.906 din 15 august 1994, îşi inceteaza aplicabilitatea începând cu data aplicarii prezentelor norme metodologice.

    B. Înregistrări la persoanele juridice fără scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activităţi economice

    1. Începând cu data de 1 septembrie 1997, pentru inregistrarea amortizarii privind imobilizarile corporale şi necorporale utilizate în activitatea economica, în Planul de conturi pentru organizaţii obstesti aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 315/1985, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc urmatoarele conturi sintetice:
    * contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale şi necorporale";
    * contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans".
    Conţinutul şi functiunea conturilor nou-introduse sunt prezentate în finalul monografiei.
    2. În vederea reflectarii distincte în contabilitate a imobilizarilor corporale existente în patrimoniu la data de 1 septembrie 1997, ce se utilizeaza în activitatea economica, se va proceda la inventarierea acestora şi inregistrarea, după caz, în urmatoarele conturi sintetice:
    * contul 013.01 "Mijloace fixe pentru activitatea nonprofit";
    * contul 013.02 "Mijloace fixe pentru activitatea economica";
    * contul 012.01 "Amenajari de terenuri pentru activitatea nonprofit";
    * contul 012.02 "Amenajari de terenuri pentru activitatea economica".
    Conturile 013.01 şi 013.02 se dezvolta şi pe categorii de mijloace fixe, potrivit legii.
    Imobilizarile necorporale privind activitatea economica, intrate în patrimoniu începând cu data de 1 septembrie 1997 şi care urmeaza a fi amortizate potrivit legii, vor fi reflectate în contul 159 "Alte valori" - analitic distinct.
    3. Fondul mijloacelor fixe şi amenajarilor de terenuri, evidentiat în soldul contului 310 "Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor", aferent mijloacelor fixe şi amenajarilor de terenuri, înregistrate în patrimoniu până la data de 1 septembrie 1997, utilizate în activitatea economica, va fi transferat asupra urmatoarelor conturi:
    * 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale şi necorporale" -
           analitice distincte
          - valoarea aferenta duratei normale de functionare (utilizare)
          consumate la data de 1 septembrie 1997
    * 518 "Venituri din anii precedenti şi alte surse" - analitic distinct
          518.03 "Valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale privind
          activitatea economica, evidentiate în patrimoniu la data de 1
          septembrie 1997"
          - valoarea neamortizata, determinata ca diferenţa între valoarea de
          intrare a mijlocului fix sau a amenajarii de teren şi valoarea
          aferenta duratei normale de functionare (utilizare) consumate la data
          de 1 septembrie 1997.
    Operaţiunea se va inregistra în contabilitate astfel:
    310 = % - cu valoarea de intrare a mijlocului fix sau a
                           amenajarii de teren
             281 - cu valoarea aferenta duratei normale de functionare
          analitic (utilizare) consumate la data de 1 septembrie 1997
          distinct
             518 - cu valoarea neamortizata aferenta duratei normale de
          analitic functionare (utilizare) rămase la data de 1
          distinct septembrie 1997.
    Valoarea aferenta duratei normale de functionare (utilizare) consumate se determina ţinându-se seama de urmatoarele:
    - data intrarii în patrimoniu a mijlocului fix sau a amenajarii de teren;
    - durata normala de functionare (utilizare), potrivit Catalogului privind duratele normale de functionare şi clasificare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 266/1994;
    - valoarea de intrare în patrimoniu a mijlocului fix sau a amenajarii de teren;
    - durata normala de functionare (utilizare), consumata la data de 1 septembrie 1997.
    4. Inregistrarea (începând cu data de 1 septembrie 1997) a achizitionarii de mijloace fixe ce se utilizeaza în activitatea economica:
         % = 234 - cu valoarea facturii inclusiv T.V.A. înscrisă
                                  în factura
        013 - cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe
     analitic
     distinct
      232.31 - cu T.V.A. deductibila, potrivit legii

    5. Inregistrarea pe cheltuieli a amortizarii lunare a mijloacelor fixe, calculată potrivit legii:
      417.02 = 281 - cu valoarea amortizarii calculate potrivit
      /art. 70 analitic legii
    "Cheltuieli distinct
     de capital"

    6. Inregistrarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe:
    a) Amortizate integral:
        281 = 013 - cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe
     analitic analitic
     distinct distinct
    b) Amortizate parţial:
         % = 013 - cu valoarea de intrare a mijloacelor fixe
                        analitic
                        distinct
        281 - cu valoarea amortizata a mijloacelor fixe
     analitic
     distinct
        430 - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe
     analitic
     distinct

    7. Inregistrarea pe cheltuieli a valorii neamortizate a mijloacelor fixe scoase din functiune:
      417.02 = 430 - cu valoarea neamortizata, inclusa pe
      /art. 70 analitic cheltuieli nedeductibile fiscal
    "Cheltuieli distinct
     de capital"

    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor corporale şi necorporale, utilizate de persoanele juridice fără scop lucrativ în activitatea economica, în scopul obtinerii de profit.
    Contabilitatea analitica se tine pe categorii de imobilizari corporale şi necorporale, cu ajutorul urmatoarelor conturi analitice:

    281.02 "Amortizarea imobilizarilor corporale pentru activitatea economica"
    Contul 281.02 se dezvolta şi pe categorii de mijloace fixe, potrivit legii.

    281.03 "Amortizarea imobilizarilor necorporale pentru activitatea economica"
    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" este un cont de pasiv.
    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" se crediteaza prin debitul contului:
    * 417 "Cheltuielile organizaţiilor obstesti" - analitic 417.02 "Cheltuielile activităţilor economice" (art. 70 "Cheltuieli de capital")
    - cu valoarea amortizarii calculate potrivit legii.
    Contul 281 "Amortizarea privind imobilizarile corporale şi necorporale" se debiteaza prin creditul conturilor:
    * 012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea amortizata a amenajarilor de terenuri scoase din functiune.
    * 013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea amortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune.
    * 159 "Alte valori"
    - cu valoarea amortizata a imobilizarilor necorporale scoase din activ.
    Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale şi necorporale.

    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans"
    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorii de intrare a imobilizarilor corporale şi necorporale scoase din activ, nerecuperata integral pe calea amortizarii, rămasă neacoperita din rezultatele obtinute în urma valorificarii acestora şi care urmeaza să se includa pe cheltuieli, potrivit legii.
    Contabilitatea analitica se tine pe categorii de imobilizari.
    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.
    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debiteaza prin creditul conturilor:
    * 012 "Amenajari de terenuri"
    - cu valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri scoase din functiune.
    * 013 "Mijloace fixe"
    - cu valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune.
    * 159 "Alte valori"
    - cu valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale scoase din activ.
    Contul 430 "Cheltuieli înregistrate în avans" se crediteaza prin debitul contului:
    * 417 "Cheltuielile organizaţiilor obstesti" - analitic 417.02 "Cheltuielile activităţilor economice" (art. 70 "Cheltuieli de capital")
    - cu valoarea neamortizata inclusa esalonat pe cheltuieli, potrivit legii, aferenta imobilizarilor corporale şi necorporale utilizate în activitatea economica.
    Soldul debitor al contului reprezinta valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale şi necorporale care urmeaza să fie inclusa pe cheltuieli în perioadele sau exercitiile financiare urmatoare.

               -----------------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.