Inapoi la Cautare

LEGE 72 /2012


pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 02.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (02.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Se ratifică Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE
                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                  VASILE BLAGA
    Bucureşti, 17 mai 2012.
    Nr. 72.
                                  ACORD-CADRU
                între Uniunea Europeană şi statele sale membre,
              pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte
    Uniunea Europeană, denumită în continuare Uniunea,
    şi
    Regatul Belgiei,
    Republica Bulgaria,
    Republica Cehă,
    Regatul Danemarcei,
    Republica Federală Germania,
    Republica Estonia,
    Irlanda,
    Republica Elenă,
    Regatul Spaniei,
    Republica Franceză,
    Republica Italiană,
    Republica Cipru,
    Republica Letonia,
    Republica Lituania,
    Marele Ducat al Luxemburgului,
    Republica Ungară,
    Malta,
    Regatul Ţărilor de Jos,
    Republica Austria,
    Republica Polonă,
    Republica Portugheză,
    România,
    Republica Slovenia,
    Republica Slovacă,
    Republica Finlanda,
    Regatul Suediei,
    Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
    părţi contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumite în continuare statele membre,
    pe de o parte, şi
    Republica Coreea,
    pe de altă parte,
    ambele denumite în continuare părţile,
    având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie, precum şi legăturile istorice, politice şi economice strânse care le unesc,
    amintind Acordul-cadru pentru comerţ şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 28 octombrie 1996 şi care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2001,
    conştiente de procesul accelerat prin care Uniunea Europeană îşi dobândeşte propria identitate în politica externă şi în domeniul securităţii şi justiţiei,
    conştientizând rolul şi responsabilitatea din ce în ce mai mari asumate de Republica Coreea în cadrul comunităţii internaţionale,
    subliniind caracterul global al relaţiei dintre ele, precum şi importanţa unor eforturi continue pentru a menţine coerenţa globală,
    confirmând intenţia lor de a menţine şi a dezvolta un dialog politic susţinut, bazat pe valori şi aspiraţii comune,
    exprimând dorinţa lor comună de a ridica relaţiile dintre ele la rangul unui parteneriat consolidat, inclusiv în domeniul politic, economic, social şi cultural,
    hotărâte în această privinţă să consolideze, să aprofundeze şi să diversifice relaţiile dintre ele în domenii de interes reciproc, la nivel bilateral, regional şi global, pe baza egalităţii, a respectării suveranităţii, a nediscriminării şi a avantajului reciproc,
    reafirmând ataşamentul puternic al părţilor faţă de principiile democratice şi drepturile omului, consacrate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în alte instrumente internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului, precum şi faţă de principiile statului de drept şi bunei guvernanţe,
    reafirmând hotărârea lor de a combate formele grave de infracţionalitate care afectează comunitatea internaţională şi convingerea că o reprimare efectivă a celor mai grave forme de infracţionalitate care afectează comunitatea internaţională trebuie să se întemeieze pe adoptarea de măsuri la nivel naţional şi pe intensificarea colaborării la nivel mondial,
    considerând că terorismul reprezintă o ameninţare pentru securitatea mondială şi dorind să îşi intensifice dialogul şi cooperarea în lupta împotriva terorismului, în conformitate cu instrumentele internaţionale relevante, în special Rezoluţia nr. 1.373 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi reafirmând faptul că respectarea drepturilor omului şi a statului de drept constituie baza fundamentală a luptei împotriva terorismului,
    împărtăşind opinia potrivit căreia proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora reprezintă o ameninţare majoră pentru securitatea internaţională, recunoscând angajamentul comunităţii internaţionale de a combate această proliferare, astfel cum este exprimat prin adoptarea unor convenţii internaţionale şi rezoluţii relevante ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în special Rezoluţia nr. 1.540, şi dorind consolidarea dialogului şi a cooperării lor în domeniu,
    recunoscând necesitatea intensificării cooperării în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii,
    amintind în acest sens că în ceea ce priveşte dispoziţiile acordului care intră în domeniul de aplicare a părţii III titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Regatul Unit şi Irlanda îşi asumă obligaţii ca părţi contractante distincte şi nu ca făcând parte din Uniunea Europeană, până când Uniunea Europeană (când va fi cazul) notifică Republicii Coreea faptul că oricare dintre cele două state şi-a asumat obligaţii în domeniul sus-menţionat ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi că aceleaşi dispoziţii se aplică Danemarcei, în conformitate cu protocolul relevant anexat la tratatele menţionate anterior,
    recunoscând dorinţa lor de a promova dezvoltarea durabilă în dimensiunea sa economică, socială şi de mediu,
    exprimând angajamentul lor de a asigura un nivel ridicat al protecţiei mediului şi hotărârea de a coopera pentru combaterea schimbărilor climatice,
    amintind sprijinul lor pentru o globalizare echitabilă şi pentru realizarea obiectivelor unei ocupări integrale şi productive a forţei de muncă, precum şi pentru o muncă decentă pentru toţi,
    recunoscând că schimburile comerciale şi fluxurile de investiţii s-au intensificat între părţi în baza unui sistem comercial guvernat de norme agreate la nivel global, sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC),
    dorind să asigure condiţiile necesare şi să promoveze o creştere durabilă şi o dezvoltare a schimburilor comerciale şi a investiţiilor între părţi în avantajul reciproc al acestora, inter alia prin stabilirea unei zone de liber schimb,
    convenind asupra necesităţii de a depune eforturi colective pentru a răspunde la chestiuni globale precum terorismul, formele grave de infracţionalitate care afectează comunitatea internaţională, proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, schimbările climatice, insecuritatea energetică şi a resurselor, sărăcia şi criza financiară,
    hotărâte să consolideze cooperarea în sectoare de interes comun, în special: promovarea principiilor democratice şi a respectului pentru drepturile omului; combaterea proliferării armelor de distrugere în masă; combaterea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor; adoptarea de măsuri împotriva celor mai grave forme de infracţionalitate care afectează comunitatea internaţională; combaterea terorismului; cooperarea în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale; comerţul şi investiţiile; dialogul privind politica economică; cooperarea între întreprinderi; fiscalitate; domeniul vamal; politica în domeniul concurenţei; societatea informaţională; ştiinţă şi tehnologie; energie; transporturi; politica în domeniul transportului maritim; politica privind protecţia consumatorilor; sănătate; ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale; mediu şi resurse naturale; schimbări climatice; agricultură, dezvoltare rurală şi silvicultură; sectorul maritim şi pescuit; asistenţă pentru dezvoltare; cultură, informare, comunicare, audiovizual şi mass-media; educaţie; statul de drept; cooperarea juridică; protecţia datelor cu caracter personal; migraţia; combaterea drogurilor ilegale; combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei; combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului; combaterea infracţionalităţii informatice; asigurarea respectării aplicării legii; turismul; societatea civilă; administraţia publică şi statistica,
    conştientizând importanţa facilitării implicării în cooperare a persoanelor şi a entităţilor vizate în mod direct, în special a operatorilor economici şi a organismelor care îi reprezintă,
    recunoscând interesul de a creşte importanţa rolurilor şi profilurilor fiecărei părţi în regiunile celeilalte părţi şi de a încuraja contactele interumane între părţi,
    convin după cum urmează:
    TITLUL I
    Obiect şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Baza pentru cooperare
    (1) Părţile îşi confirmă ataşamentul faţă de principiile democratice, drepturile omului, libertăţile fundamentale şi statul de drept. Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale consfinţite prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi prin alte instrumente internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului, reflectând principiul statului de drept, stă la baza politicilor interne şi internaţionale ale ambelor părţi şi constituie un element esenţial al prezentului acord.
    (2) Părţile îşi confirmă adeziunea la Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi sprijinul faţă de valorile comune exprimate în aceasta.
    (3) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă în toate dimensiunile sale, precum şi creşterea economică, contribuind la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internaţional şi cooperând în vederea abordării provocărilor globale în materie de mediu, în special a schimbărilor climatice.
    (4) Părţile îşi reafirmă ataşamentul faţă de principiile bunei guvernanţe şi faţă de lupta împotriva corupţiei, având în vedere în special obligaţiile lor internaţionale.
    (5) Părţile subliniază ataşamentul lor comun faţă de caracterul global al relaţiilor bilaterale şi faţă de menţinerea coerenţei globale în această privinţă.
    (6) Părţile convin să îşi valorifice relaţiile în cadrul unui parteneriat consolidat şi să dezvolte domenii de cooperare la nivel bilateral, regional şi global.
    (7) Punerea în aplicare a prezentului acord între părţi care împărtăşesc aceleaşi valori şi acelaşi respect se bazează aşadar pe principiile dialogului, respectului reciproc, parteneriatului egal, multilateralismului, consensului şi respectării dreptului internaţional.
    ART. 2
    Obiectivele cooperării
    (1) Pentru a-şi consolida cooperarea, părţile se angajează să îşi intensifice dialogul politic şi să îşi dezvolte în continuare relaţiile economice. Eforturile lor vor avea drept obiectiv, în special:
    (a) stabilirea unei viziuni viitoare de consolidare a parteneriatului şi de dezvoltare a unor proiecte comune pentru punerea în aplicare a acestei viziuni;
    (b) desfăşurarea periodică de dialoguri politice;
    (c) promovarea eforturilor colective în toate forurile şi organizaţiile regionale şi internaţionale din domeniu pentru a răspunde la chestiunile globale;
    (d) intensificarea cooperării economice în domenii de interes reciproc, inclusiv cooperarea ştiinţifică şi tehnologică, în vederea diversificării comerţului în avantajul lor reciproc;
    (e) încurajarea cooperării între întreprinderi prin facilitarea investiţiilor de ambele părţi şi prin promovarea unei mai bune înţelegeri reciproce;
    (f) consolidarea participării fiecărei părţi la programele de cooperare deschise de cealaltă parte;
    (g) creşterea importanţei rolurilor şi profilurilor fiecărei părţi în regiunile celeilalte, prin diferite mijloace, inclusiv schimburi culturale, utilizarea tehnologiei informaţiei şi educaţie;
    (h) promovarea contactelor şi a înţelegerii interumane.
    (2) Având la bază parteneriatul lor bine definit şi valorile comune, părţile convin să îşi dezvolte cooperarea şi dialogul cu privire la toate chestiunile de interes comun. Eforturile lor vor avea drept obiectiv, în special:
    (a) consolidarea dialogului politic şi a cooperării, în special cu privire la: drepturile omului, neproliferarea armelor de distrugere în masă, armele de calibru mic şi armamentul uşor, cele mai grave forme de infracţionalitate care afectează comunitatea internaţională şi lupta împotriva terorismului;
    (b) consolidarea cooperării în toate domeniile comerciale şi de investiţii de interes comun şi asigurarea condiţiilor pentru o creştere durabilă a schimburilor comerciale şi a investiţiilor între părţi în avantajul lor reciproc;
    (c) consolidarea cooperării în domeniul cooperării economice, în special: dialogul în domeniul politicii economice, cooperarea între întreprinderi, fiscalitate, domeniul vamal, politica în domeniul concurenţei, societatea informaţională, ştiinţă şi tehnologie, energie, transporturi, politica în domeniul transportului maritim şi politica privind protecţia consumatorului;
    (d) consolidarea cooperării în domeniul dezvoltării durabile, în special: sănătatea, ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, mediu şi resurse naturale, schimbări climatice, agricultură, dezvoltare rurală şi silvicultură, sectorul maritim şi pescuit şi asistenţă pentru dezvoltare;
    (e) consolidarea cooperării în domeniul culturii, informării, comunicării, audiovizualului, mass-mediei şi educaţiei;
    (f) consolidarea cooperării în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, în special: statul de drept, cooperarea juridică, protecţia datelor cu caracter personal, migraţia, combaterea drogurilor ilegale, combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei, combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului, combaterea infracţionalităţii informatice şi asigurarea respectării aplicării legii;
    (g) consolidarea cooperării în alte domenii de interes comun, în special: turismul, societatea civilă, administraţia publică şi statistica.
    TITLUL II
    Dialog politic şi cooperare
    ART. 3
    Dialog politic
    (1) Între Republica Coreea şi Uniunea Europeană va fi instituit un dialog politic periodic, bazat pe valori şi aspiraţii comune. Dialogul se va desfăşura în conformitate cu procedurile convenite între Republica Coreea şi Uniunea Europeană.
    (2) Dialogul politic va avea drept obiectiv:
    (a) să sublinieze angajamentul părţilor pentru democraţie şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
    (b) să promoveze soluţii paşnice la conflicte internaţionale şi regionale, precum şi consolidarea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a altor organizaţii internaţionale;
    (c) să intensifice consultările în materie de politici privind chestiuni de securitate internaţională, cum ar fi controlul armelor şi dezarmarea, neproliferarea armelor de distrugere în masă şi transferul internaţional de arme convenţionale;
    (d) să reflecteze asupra unor chestiuni internaţionale majore de interes reciproc prin creşterea schimburilor de informaţii relevante atât între cele două părţi, cât şi în cadrul forurilor internaţionale;
    (e) să intensifice consultările privind chestiuni de interes special pentru ţările din zona Asia-Pacific şi regiunile din Europa, pentru promovarea păcii, stabilităţii şi prosperităţii în ambele regiuni.
    (3) Dialogul dintre părţi se va desfăşura prin contacte, schimburi şi consultări, în special prin:
    (a) reuniuni la nivelul liderilor, organizate ori de câte ori părţile vor considera necesar;
    (b) consultări anuale la nivel ministerial, organizate ori de câte ori părţile vor conveni acest lucru;
    (c) informări la nivel de înalţi funcţionari cu privire la evoluţii externe şi interne majore;
    (d) dialoguri sectoriale privind chestiuni de interes comun;
    (e) schimburi de delegaţii între Parlamentul European şi Adunarea Naţională a Republicii Coreea.
    ART. 4
    Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
    (1) Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, atât către operatorii statali, cât şi către cei nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări pentru stabilitatea şi securitatea internaţională.
    (2) Prin urmare, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora prin punerea în aplicare integrală a obligaţiilor lor juridice existente referitoare la dezarmare şi la neproliferare şi a altor instrumente relevante convenite de ambele părţi. Părţile convin că această dispoziţie reprezintă un element esenţial al prezentului acord.
    (3) În plus, părţile convin să coopereze şi să contribuie la combaterea proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora prin:
    (a) adoptarea de măsuri pentru a semna, ratifica sau adera, după caz, şi pentru a pune în aplicare integral orice alte instrumente internaţionale relevante;
    (b) crearea unui sistem eficace la nivel naţional de control al exporturilor pentru a preveni proliferarea armelor de distrugere în masă şi a bunurilor şi tehnologiilor conexe, inclusiv controlul utilizatorilor finali şi sancţiuni civile şi penale corespunzătoare pentru încălcări ale controalelor exporturilor.
    (4) Părţile convin că dialogul lor politic va susţine şi va consolida aceste elemente.
    ART. 5
    Arme de calibru mic şi armament uşor
    (1) Părţile recunosc că fabricarea, transferul şi circulaţia ilicită de arme de calibru mic şi armament uşor, inclusiv muniţia aferentă, precum şi acumularea lor în exces, gestionarea ineficientă, rezervele de material securizate în mod necorespunzător şi răspândirea necontrolată reprezintă în continuare o ameninţare importantă pentru pacea şi securitatea internaţională.
    (2) Părţile convin să pună în aplicare angajamentele lor respective pentru a soluţiona problema comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor, inclusiv muniţia aferentă, în cadrul instrumentelor internaţionale, inclusiv Programul ONU de acţiune pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor în toate formele sale (UN PoA) şi Instrumentul internaţional care permite statelor identificarea şi urmărirea, în mod rapid şi fiabil, a armelor ilicite de calibru mic şi a armamentului uşor ilicit (ITI), precum şi obligaţiile care decurg din rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU.
    (3) Părţile se angajează să coopereze şi să asigure coordonarea, complementaritatea şi sinergia dintre eforturile lor pentru a soluţiona problema comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor, precum şi muniţia aferentă, la nivel global, regional, subregional şi naţional.
    ART. 6
    Cele mai grave forme de infracţionalitate care afectează comunitatea internaţională
    (1) Părţile reafirmă că cele mai grave forme de infracţionalitate care afectează ansamblul comunităţii internaţionale nu trebuie să rămână nepedepsite şi că reprimarea efectivă a acestora trebuie să fie asigurată prin adoptarea de măsuri la nivel naţional şi prin consolidarea cooperării internaţionale, după caz, inclusiv în ceea ce priveşte Curtea Penală Internaţională. Părţile convin să sprijine pe deplin universalitatea şi integritatea Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale şi a instrumentelor referitoare la acesta.
    (2) Părţile convin că un dialog între ele pe această temă ar fi benefic.
    ART. 7
    Cooperare pentru combaterea terorismului
    (1) Reafirmând importanţa luptei împotriva terorismului şi în conformitate cu convenţiile internaţionale aplicabile, inclusiv dreptul internaţional umanitar, drepturile omului şi dreptul refugiaţilor, precum şi în conformitate cu legile şi reglementările lor interne şi ţinând seama de Strategia globală a ONU împotriva terorismului cuprinsă în Rezoluţia nr. 60/288 a Adunării generale a ONU din 8 septembrie 2006, părţile convin să coopereze pentru prevenirea şi eradicarea actelor teroriste.
    (2) Părţile acţionează în acest sens în special:
    (a) în cadrul punerii în aplicare a rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU şi al obligaţiilor lor respective în temeiul altor convenţii şi instrumente internaţionale relevante;
    (b) prin schimburi de informaţii referitoare la grupările teroriste şi la reţelele de sprijin ale acestora, în conformitate cu legislaţia internaţională şi naţională;
    (c) prin schimburi de opinii în ceea ce priveşte mijloacele şi metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv cu privire la chestiuni tehnice şi de formare, precum şi prin schimbul de experienţă referitor la prevenirea terorismului;
    (d) prin cooperarea în vederea aprofundării consensului internaţional privind lupta împotriva terorismului, inclusiv definiţia juridică a actelor teroriste, după caz, în special prin pregătirea unui acord privind Convenţia generală cu privire la terorismul internaţional;
    (e) prin difuzarea de bune practici relevante în domeniul protecţiei drepturilor omului în lupta împotriva terorismului.
    TITLUL III
    Cooperare în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale
    ART. 8
    Cooperare în cadrul organizaţiilor regionale şi internaţionale
    Părţile se angajează să coopereze şi să facă schimb de opinii în cadrul forurilor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), OMC, Reuniunea Asia-Europa (ASEM) şi Forumul regional al ASEAN (ARF).
    TITLUL IV
    Cooperarea în domeniul dezvoltării economice
    ART. 9
    Schimburi comerciale şi investiţii
    (1) Părţile se angajează să coopereze în vederea asigurării condiţiilor şi a promovării unei creşteri durabile şi a dezvoltării schimburilor comerciale şi a investiţiilor între ele în avantajul lor reciproc. Părţile se angajează într-un dialog şi îşi consolidează cooperarea în toate domeniile legate de schimburi comerciale şi investiţii de interes reciproc, pentru a facilita comerţul durabil şi fluxurile de investiţii, pentru a preveni şi a elimina obstacolele din calea schimburilor comerciale şi a investiţiilor, precum şi pentru a dezvolta sistemul comercial multilateral.
    (2) În acest scop, părţile pun în aplicare cooperarea în domeniul comerţului şi investiţiilor prin acordul de stabilire a unei zone de liber schimb. Acordul respectiv reprezintă un acord specific de punere în aplicare a dispoziţiilor privind comerţul din prezentul acord, în condiţiile articolului 43.
    (3) Părţile se informează reciproc şi fac schimb de opinii cu privire la dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale şi internaţionale, a investiţiilor şi a politicilor şi aspectelor conexe.
    ART. 10
    Dialogul în domeniul politicii economice
    (1) Părţile convin să consolideze dialogul dintre autorităţi şi să promoveze schimbul de informaţii şi de experienţe cu privire la tendinţele şi politicile macroeconomice.
    (2) Părţile convin să consolideze dialogul şi cooperarea în vederea îmbunătăţirii sistemelor de contabilitate, de audit, de supraveghere şi de reglementare a băncilor, a asigurărilor şi a altor ramuri ale sectorului financiar.
    ART. 11
    Cooperarea între întreprinderi
    (1) Ţinând seama de politicile şi obiectivele lor economice respective, părţile convin să promoveze cooperarea în materie de politică industrială în toate domeniile pe care le consideră adecvate, în special în vederea stimulării competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), inter alia prin:
    (a) schimburi de informaţii şi de experienţă privind crearea condiţiilor-cadru prin care IMM-urile să devină mai competitive şi privind procedurile legate de înfiinţarea IMM-urilor;
    (b) promovarea contactelor între operatorii economici, încurajarea investiţiilor comune şi înfiinţarea de întreprinderi comune şi de reţele de informare, în special prin intermediul programelor existente;
    (c) facilitarea accesului la mijloace de finanţare şi de comercializare, furnizarea de informaţii şi stimularea inovării;
    (d) facilitarea activităţilor desfăşurate de IMM-uri din ambele părţi;
    (e) promovarea responsabilităţii sociale şi a răspunderii întreprinderilor şi încurajarea practicilor comerciale responsabile, inclusiv consumul şi producţia durabile.
    (2) Părţile facilitează activităţile de cooperare relevante instituite de sectoarele private ale ambelor părţi.
    ART. 12
    Fiscalitate
    În vederea consolidării şi dezvoltării de activităţi economice şi ţinând seama în acelaşi timp de necesitatea creării unui cadru de reglementare adecvat, părţile recunosc şi se angajează să pună în aplicare în domeniul fiscal principiile transparenţei, schimbului de informaţii şi concurenţei fiscale loiale. În acest scop, în conformitate cu competenţele lor respective, părţile vor îmbunătăţi cooperarea internaţională în domeniul fiscal, vor facilita colectarea veniturilor fiscale legale şi vor elabora măsuri în vederea unei puneri în aplicare eficace a principiilor menţionate mai sus.
    ART. 13
    Domeniul vamal
    Părţile cooperează în domeniul vamal la nivel bilateral şi multilateral. În acest scop, acestea desfăşoară schimburi de experienţă şi analizează posibilităţile de simplificare a procedurilor, de creştere a transparenţei şi de dezvoltare a cooperării. Ele vor promova, de asemenea, convergenţa de opinii şi acţiunile comune în cadrul internaţional relevant.
    ART. 14
    Politica în domeniul concurenţei
    (1) Părţile favorizează concurenţa loială în activităţile economice prin asigurarea respectării aplicării pe deplin a legilor şi reglementărilor lor în domeniul concurenţei.
    (2) În vederea realizării obiectivului de la alineatul (1) din prezentul articol şi în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Coreea şi Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurenţiale, părţile se angajează să coopereze pentru:
    (a) a recunoaşte importanţa legislaţiei în domeniul concurenţei şi a autorităţilor din domeniul concurenţei şi a depune eforturi în vederea unei asigurări proactive a respectării aplicării legislaţiei pentru a crea un mediu de concurenţă loială;
    (b) a face schimb de informaţii şi a dezvolta cooperarea între autorităţile din domeniul concurenţei.
    ART. 15
    Societatea informaţională
    (1) Părţile, recunoscând că tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor constituie elemente-cheie ale vieţii moderne, de importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială, convin să facă schimb de opinii cu privire la politicile lor respective în acest domeniu.
    (2) În acest domeniu cooperarea pune accentul, inter alia, pe:
    (a) schimbul de opinii cu privire la diferitele aspecte ale societăţii informaţionale, în special referitor la politicile şi reglementările privind comunicarea electronică, inclusiv serviciul universal, licenţele individuale şi autorizările generale, protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal, precum şi independenţa şi eficienţa autorităţii de reglementare;
    (b) interconexiunea şi interoperabilitatea reţelelor şi serviciilor de cercetare, inclusiv într-un context regional;
    (c) standardizarea şi difuzarea de noi tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor;
    (d) promovarea cooperării în materie de cercetare între părţi în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
    (e) aspecte şi chestiuni legate de securitatea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv promovarea siguranţei în mediul on-line, combaterea criminalităţii informatice şi utilizarea necorespunzătoare a tehnologiilor informaţiei şi a tuturor mijloacelor mass-media electronice.
    (3) Cooperarea între întreprinderi trebuie încurajată.
    ART. 16
    Ştiinţă şi tehnologie
    Părţile încurajează, dezvoltă şi facilitează activităţi de cooperare în domeniile ştiinţei şi tehnologiei pentru scopuri paşnice, în conformitate cu Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică.
    ART. 17
    Energie
    (1) Părţile recunosc importanţa sectorului energiei pentru dezvoltarea economică şi socială şi depun toate eforturile, în limitele competenţelor lor respective, pentru intensificarea cooperării în domeniu în vederea:
    (a) diversificării surselor de energie vizând ameliorarea securităţii energetice şi dezvoltarea de forme noi, durabile, inovatoare şi regenerabile de energie, inclusiv, inter alia, biocombustibili şi biomasă, energie eoliană şi solară, precum şi energie hidraulică;
    (b) sprijinirii elaborării de politici care să conducă la creşterea competitivităţii surselor de energie regenerabile;
    (c) utilizării raţionale a energiei atât la nivelul ofertei, cât şi la nivelul cererii, prin promovarea eficienţei energetice în producţia, transportul, distribuţia şi utilizarea finală a energiei;
    (d) promovării transferului de tehnologie în vederea unei producţii durabile a energiei şi a eficienţei energetice;
    (e) intensificării consolidării capacităţii şi a facilitării investiţiilor în domeniul energetic, ţinând seama de principiile transparenţei, nediscriminării şi compatibilităţii cu piaţa;
    (f) promovării concurenţei pe piaţa energiei;
    (g) schimbului de opinii cu privire la evoluţiile de pe pieţele mondiale ale energiei, inclusiv la impactul asupra ţărilor în curs de dezvoltare.
    (2) Pentru atingerea acestor obiective, părţile vor depune eforturi corespunzătoare pentru a promova, în special prin intermediul cadrului regional şi internaţional existent, următoarele activităţi de cooperare:
    (a) cooperarea în elaborarea politicilor în domeniul energetic şi schimbul de informaţii relevante pentru politicile în domeniul energetic;
    (b) schimbul de informaţii cu privire la situaţia şi tendinţele de pe piaţa energiei şi din industria şi tehnologia energetică;
    (c) realizarea de studii şi cercetări comune;
    (d) creşterea schimburilor comerciale şi a investiţiilor în sectorul energetic.
    ART. 18
    Transporturi
    (1) Părţile se angajează să coopereze în toate sectoarele relevante ale politicii din domeniul transporturilor, inclusiv ale politicii integrate în domeniul transporturilor, pentru îmbunătăţirea circulaţiei mărfurilor şi pasagerilor, promovarea siguranţei şi securităţii maritime şi aeriene, protecţia mediului şi creşterea eficienţei sistemelor lor de transport.
    (2) Cooperarea dintre părţi în acest domeniu urmăreşte să promoveze:
    (a) schimburi de informaţii cu privire la politicile şi practicile în domeniul transporturilor ale celor două părţi, în special cu privire la transportul urban, rural, aerian, maritim şi pe căi navigabile interioare, inclusiv logistica aferentă, interconexiunea şi interoperabilitatea reţelelor de transport multimodale, precum şi cu privire la gestionarea drumurilor, a căilor ferate, a porturilor şi a aeroporturilor;
    (b) un dialog şi acţiuni comune în domeniul transportului aerian în domenii de interes reciproc, inclusiv acordul privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene şi analizarea posibilităţilor dezvoltării ulterioare a relaţiilor, precum şi o cooperare tehnică şi de reglementare în domenii precum siguranţa aviaţiei, securitatea, protecţia mediului, administrarea traficului aerian, aplicarea legislaţiei din domeniul concurenţei şi reglementarea economică a industriei transportului aerian, în vederea sprijinirii convergenţei în materie de reglementare şi a îndepărtării obstacolelor din calea activităţilor economice. Pe această bază, părţile vor analiza posibilitatea unei cooperări mai ample în domeniul aviaţiei civile;
    (c) cooperarea privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor;
    (d) cooperarea în contextul forurilor internaţionale în domeniul transportului;
    (e) punerea în aplicare a normelor în materie de securitate, siguranţă şi prevenire a poluării, în special în ceea ce priveşte transportul maritim şi aerian, în conformitate cu convenţiile internaţionale din domeniu aplicabile ambelor părţi, inclusiv cooperarea în forurile internaţionale corespunzătoare, menită să asigure o mai bună asigurare a respectării aplicării reglementărilor internaţionale.
    (3) În ceea ce priveşte sistemul civil global de navigaţie prin satelit, părţile cooperează în conformitate cu Acordul de cooperare privind sistemul civil global de navigaţie prin satelit (GNSS) încheiat între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte.
    ART. 19
    Politica în domeniul transportului maritim
    (1) Părţile se angajează să urmărească obiectivul accesului liber, pe bază comercială, la piaţa şi traficul maritim internaţional bazat pe concurenţă loială, în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol.
    (2) În vederea realizării obiectivului de la alineatul (1), părţile se angajează:
    (a) să nu introducă dispoziţii privind împărţirea încărcăturilor în cadrul viitoarelor acorduri bilaterale încheiate cu ţări terţe cu privire la serviciile de transport maritim, inclusiv mărfuri solide şi lichide vrac şi traficul de linie, şi să nu activeze astfel de dispoziţii privind împărţirea încărcăturilor în cazul în care acestea există în acorduri bilaterale încheiate anterior;
    (b) să se abţină de a pune în aplicare, la intrarea în vigoare a prezentului acord, măsuri administrative, tehnice şi legislative care ar putea avea efecte discriminatorii între proprii lor cetăţeni sau întreprinderi şi cei ai celeilalte părţi în furnizarea serviciilor din transportul maritim internaţional;
    (c) să nu acorde navelor operate de cetăţeni sau de întreprinderi ale celeilalte părţi un tratament mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor nave, cu privire la accesul în porturile deschise comerţului internaţional, folosirea infrastructurilor şi a serviciilor maritime auxiliare din aceste porturi, precum şi redevenţele şi taxele aferente, infrastructurile vamale şi alocarea posturilor de acostare şi a instalaţiilor de încărcare şi de descărcare;
    (d) să permită companiilor maritime ale celeilalte părţi să aibă o prezenţă comercială pe teritoriul său cu scopul desfăşurării de activităţi de agenţie de transport maritim în condiţii de înfiinţare şi funcţionare nu mai puţin favorabile decât cele acordate propriilor sale întreprinderi sau filialelor ori sucursalelor întreprinderilor din oricare ţară terţă, oricare dintre acestea sunt mai bune.
    (3) În sensul prezentului articol, accesul la piaţa maritimă internaţională include, inter alia, dreptul furnizorilor de servicii de transport maritim internaţional ai fiecărei părţi de a presta servicii de transport "door-to-door" care comportă un parcurs maritim şi, în acest scop, de a încheia contracte în mod direct cu furnizorii locali de servicii de transport altele decât transportul maritim pe teritoriul celeilalte părţi, fără a aduce atingere restricţiilor în materie de naţionalitate aplicabile cu privire la transportul de mărfuri şi pasageri prin modurile de transport respective.
    (4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică întreprinderilor din Uniunea Europeană şi întreprinderilor coreene. Beneficiare ale prezentului articol sunt, de asemenea, companiile de transport maritim înfiinţate în afara Uniunii Europene sau a Republicii Coreea şi controlate de cetăţeni ai unui stat membru sau ai Republicii Coreea, cu condiţia ca navele lor să fie înregistrate în statul membru respectiv sau în Republica Coreea în conformitate cu legislaţiile lor respective.
    (5) Chestiunea desfăşurării de activităţi de agenţie de transport maritim în Uniunea Europeană şi în Republica Coreea este tratată, după caz, de acorduri specifice.
    (6) Părţile continuă dialogul cu privire la politica din domeniul transportului maritim.
    ART. 20
    Politica privind protecţia consumatorului
    Părţile se angajează să coopereze cu privire la politica de protecţie a consumatorului pentru a garanta un nivel înalt de protecţie a consumatorilor. În privinţa cooperării în domeniu, părţile convin că aceasta poate include, în măsura posibilului:
    (a) creşterea compatibilităţii legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului pentru a evita barierele din calea comerţului, asigurând în acelaşi timp un nivel înalt de protecţie a consumatorilor;
    (b) promovarea schimburilor de informaţii privind sistemele de protecţie a consumatorilor, inclusiv privind legislaţia în domeniu, siguranţa produselor pentru consumatori, asigurarea respectării aplicării legislaţiei în domeniu, instruirea şi abilitarea consumatorilor, precum şi despăgubirea acestora;
    (c) încurajarea dezvoltării asociaţiilor independente de consumatori şi a contactelor între reprezentanţii consumatorilor.
    TITLUL V
    Cooperarea în domeniul dezvoltării durabile
    ART. 21
    Sănătate
    (1) Părţile convin să încurajeze cooperarea reciprocă şi schimburile de informaţii în domeniul sănătăţii şi al gestionării eficace a problemelor de sănătate transfrontaliere.
    (2) Părţile urmăresc promovarea schimburilor de informaţii şi a cooperării reciproce, inter alia, după cum urmează:
    (a) schimburi de informaţii cu privire la supravegherea bolilor infecţioase, inclusiv pandemia de gripă, precum şi cu privire la avertizarea rapidă şi contramăsuri;
    (b) schimburi de informaţii privind strategiile în materie de sănătate şi planurile de sănătate publică;
    (c) schimburi de informaţii privind politicile de promovare a sănătăţii, precum campaniile de luptă împotriva tabagismului, prevenirea obezităţii şi controlul bolilor;
    (d) în măsura posibilului, schimburi de informaţii în domeniul siguranţei şi autorizării farmaceutice;
    (e) în măsura posibilului, schimburi de informaţii, precum şi cercetare comună în domeniul siguranţei alimentare, cum ar fi legislaţia şi reglementările în domeniul alimentar, avertizările în caz de urgenţă etc.;
    (f) cooperare privind aspecte legate de cercetare şi dezvoltare, precum tratamentele avansate şi medicamentele orfane inovatoare;
    (g) schimburi de informaţii şi cooperare cu privire la politica în materie de date medicale electronice.
    (3) Părţile se angajează să promoveze punerea în aplicare a acordurilor internaţionale în domeniul sănătăţii, precum regulamentele sanitare internaţionale şi Convenţia-cadru pentru controlul tutunului.
    ART. 22
    Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
    (1) Părţile convin să intensifice cooperarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi al afacerilor sociale, inclusiv în contextul globalizării şi al schimbărilor demografice. Sunt necesare eforturi pentru promovarea cooperării şi a schimburilor de informaţii şi de experienţă cu privire la ocuparea forţei de muncă şi la aspecte privind munca. Domeniile de cooperare pot cuprinde coeziunea regională şi socială, integrarea socială, sistemele de securitate socială, dezvoltarea abilităţilor de-a lungul vieţii, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi munca decentă.
    (2) Părţile reafirmă necesitatea sprijinirii procesului de globalizare benefic pentru toţi, a promovării unei ocupări integrale şi productive a forţei de muncă, precum şi a muncii decente ca element esenţial al dezvoltării durabile şi al reducerii sărăciei.
    (3) Părţile îşi reafirmă angajamentele de a respecta, a promova şi a atinge standardele sociale şi privind forţa de muncă recunoscute la nivel internaţional, definite în special în Declaraţia OIM privind drepturile şi principiile fundamentale ale muncii.
    (4) Formele de cooperare pot cuprinde, inter alia, programe şi proiecte specifice, convenite de comun acord, precum şi dialog, cooperare şi iniţiative pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral.
    ART. 23
    Mediul şi resursele naturale
    (1) Părţile convin în legătură cu necesitatea de a conserva, precum şi de a gestiona în mod durabil resursele naturale şi diversitatea biologică, elemente esenţiale pentru dezvoltarea generaţiilor prezente şi viitoare.
    (2) Părţile se angajează să continue şi să-şi consolideze cooperarea cu privire la protecţia mediului, inclusiv în context regional, în special în ceea ce priveşte:
    (a) schimbările climatice şi eficienţa energetică;
    (b) sensibilizarea privind chestiuni de mediu;
    (c) participarea la acordurile multilaterale referitoare la mediu şi punerea lor în aplicare, inclusiv acordurile privind biodiversitatea şi biosecuritatea şi Convenţia privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie;
    (d) promovarea tehnologiilor, produselor şi serviciilor ecologice, inclusiv sisteme de gestionare a mediului şi de etichetare ecologică;
    (e) prevenirea traficului transfrontalier clandestin de substanţe şi deşeuri periculoase şi de alte tipuri de deşeuri;
    (f) controlul conservării, poluării şi degradării mediului de coastă şi marin;
    (g) participarea locală la protecţia mediului ca element esenţial al dezvoltării durabile;
    (h) gestionarea solurilor şi a terenurilor;
    (i) schimburi de informaţii, precum şi de experienţă şi practici.
    (3) Concluziile Reuniunii mondiale la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă, precum şi punerea în aplicare a acordurilor multilaterale relevante referitoare la mediu sunt luate în considerare, după caz.
    ART. 24
    Schimbările climatice
    (1) Părţile recunosc ameninţarea comună la nivel mondial reprezentată de schimbările climatice şi necesitatea adoptării de măsuri de reducere a emisiilor pentru a stabiliza concentraţiile de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice orice interferenţe antropice periculoase cu sistemul climatic. În temeiul competenţelor lor respective şi fără a aduce atingere dezbaterilor privind schimbările climatice din alte foruri, cum ar fi Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), părţile îmbunătăţesc cooperarea în acest domeniu. Această cooperare vizează:
    (a) combaterea schimbărilor climatice, cu scopul general al unei tranziţii rapide către o societate cu emisii reduse de dioxid de carbon, prin măsuri de atenuare şi de adaptare corespunzătoare la nivel naţional;
    (b) promovarea unei utilizări eficiente a resurselor, inter alia, prin utilizarea răspândită a celor mai bune tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon, disponibile şi viabile din punct de vedere economic, precum şi a standardelor pentru atenuare şi adaptare;
    (c) schimburi de experienţă şi de informaţii cu privire la avantajele şi structura schemelor de comercializare;
    (d) dezvoltarea instrumentelor de finanţare ale sectorului public şi privat, inclusiv instrumentele pieţei şi parteneriatele public-privat, care ar putea sprijini în mod efectiv măsurile de combatere a schimbărilor climatice;
    (e) colaborarea privind cercetarea, dezvoltarea, difuzarea, desfăşurarea şi transferul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon cu scopul de a atenua emisiile de gaze cu efect de seră, menţinând în acelaşi timp creşterea economică;
    (f) schimburi de experienţă şi expertiză, după caz, în monitorizarea şi analizarea efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră şi în dezvoltarea de programe de atenuare şi adaptare;
    (g) susţinerea, după caz, a măsurilor de atenuare şi adaptare din ţările în curs de dezvoltare, inclusiv prin intermediul mecanismelor flexibile ale Protocolului de la Kyoto.
    (2) În aceste scopuri, părţile convin să intensifice dialogul şi cooperarea la nivel politic, strategic şi tehnic.
    ART. 25
    Agricultură, dezvoltare rurală şi silvicultură
    Părţile convin să încurajeze cooperarea în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale şi silviculturii. Părţile vor face schimb de informaţii şi vor dezvolta cooperarea în special cu privire la:
    (a) politica agricolă şi forestieră şi perspectivele generale ale agriculturii şi silviculturii pe plan internaţional;
    (b) înregistrarea şi protecţia indicaţiilor geografice;
    (c) producţia ecologică;
    (d) cercetarea în domeniul agriculturii şi silviculturii;
    (e) politica de dezvoltare în zonele rurale, în special diversificarea şi restructurarea sectoarelor agricole;
    (f) agricultura durabilă, silvicultura şi integrarea cerinţelor privind protecţia mediului în politica agricolă;
    (g) legăturile dintre agricultură, silvicultură şi mediu şi politica de dezvoltare pentru zonele rurale; (h) activităţi de promovare a produselor alimentare agricole;
    (i) gestionarea durabilă a pădurilor pentru a preveni defrişările şi pentru a încuraja crearea de suprafeţe împădurite noi, inclusiv ţinând seama de interesele ţărilor în curs de dezvoltare care exportă lemn.
    ART. 26
    Mediul marin şi pescuitul
    Părţile încurajează cooperarea privind mediul marin şi pescuitul, la nivel bilateral şi multilateral, în special pentru promovarea dezvoltării şi gestiunii durabile şi responsabile a pescuitului şi a mediului marin. Domeniile de cooperare pot avea drept obiect:
    (a) schimburi de informaţii;
    (b) susţinerea unei politici durabile şi responsabile pe termen lung a pescuitului şi a mediului marin, în special în ceea ce priveşte conservarea şi gestionarea resurselor de coastă şi marine; şi
    (c) promovarea eforturilor de prevenire şi combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat.
    ART. 27
    Asistenţă pentru dezvoltare
    (1) Părţile convin să facă schimb de informaţii cu privire la politicile lor privind asistenţa pentru dezvoltare în vederea stabilirii unui dialog periodic cu privire la obiectivele acestor politici şi programele aferente privind ajutorul pentru dezvoltare în ţările terţe. Părţile vor analiza măsura în care o cooperare mai substanţială este posibilă, în conformitate cu legislaţiile lor respective şi cu condiţiile aplicabile implementării acestor programe.
    (2) Părţile îşi reafirmă angajamentul faţă de Declaraţia de la Paris din 2005 privind eficacitatea ajutorului şi convin să consolideze cooperarea în vederea îmbunătăţirii în continuare a performanţelor în domeniul dezvoltării.
    TITLUL VI
    Cooperarea în domeniul educaţiei şi culturii
    ART. 28
    Cooperarea în cultură, informare, comunicare, audiovizual şi mass-media
    (1) Părţile convin să promoveze cooperarea pentru a spori înţelegerea reciprocă şi cunoaşterea culturilor lor respective.
    (2) Părţile se angajează să ia măsuri corespunzătoare cu scopul de a promova schimburile culturale, precum şi de a desfăşura iniţiative comune în domeniu.
    (3) Părţile convin să coopereze îndeaproape în cadrul forurilor internaţionale în domeniu, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) ASEM, pentru a urmări obiective comune şi pentru a promova diversitatea culturală, respectând dispoziţiile Convenţiei UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală.
    (4) Părţile vor analiza mijloacele de încurajare a schimburilor, cooperării şi dialogului dintre instituţiile relevante din domeniile audiovizualului şi mass-mediei.
    ART. 29
    Educaţie
    (1) Părţile recunosc contribuţia crucială a educaţiei şi formării la dezvoltarea resurselor umane capabile să participe la economia globală bazată pe cunoaştere şi recunosc că au interese comune în ceea ce priveşte cooperarea în educaţie şi formare.
    (2) În conformitate cu interesele lor reciproce şi cu obiectivele politicilor lor în materie de educaţie, părţile se angajează să susţină în comun activităţi de cooperare adecvate în domeniul educaţiei, formării şi tineretului, cu un accent deosebit pe învăţământul superior. Această cooperare poate lua, în special, următoarele forme:
    (a) susţinerea proiectelor comune de cooperare între instituţiile de educaţie şi formare din Uniunea Europeană şi din Republica Coreea, în vederea promovării dezvoltării planurilor de învăţământ, a programelor comune de studii şi a mobilităţii studenţilor;
    (b) dialogul, studiile şi schimburile de informaţii şi expertiză în domeniul politicii privind educaţia;
    (c) promovarea schimbului de studenţi, de personal universitar şi administrativ din instituţiile de învăţământ superior, precum şi de lucrători în domeniul tineretului, inclusiv prin punerea în aplicare a programului Erasmus Mundus;
    (d) cooperarea în sectoarele educaţionale de interes comun.
    TITLUL VII
    Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
    ART. 30
    Statul de drept
    În cadrul cooperării în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii, părţile acordă o importanţă specială promovării statului de drept, inclusiv a independenţei aparatului judiciar, a accesului la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil.
    ART. 31
    Cooperare juridică
    (1) Părţile convin să dezvolte o cooperare judiciară în materie civilă şi comercială, în special în ceea ce priveşte ratificarea şi aplicarea convenţiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă, inclusiv convenţiile Conferinţei de la Haga privind dreptul internaţional privat în domeniul cooperării juridice internaţionale şi al litigiilor, precum şi al protecţiei copilului.
    (2) Părţile convin să faciliteze şi să încurajeze soluţionarea arbitrată a litigiilor comerciale civile şi private, atunci când este posibil, conform instrumentelor internaţionale aplicabile.
    (3) În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, părţile vor depune eforturi în vederea consolidării dispoziţiilor privind asistenţa juridică reciprocă şi extrădarea. Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele internaţionale relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi punerea în aplicare a acestora, inclusiv Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale menţionat la articolul 6 din prezentul acord.
    ART. 32
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Părţile convin să coopereze în vederea îmbunătăţirii nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal la cele mai înalte standarde internaţionale, precum cele conţinute în orientările ONU privind reglementarea fişierelor informatizate de date cu caracter personal (Rezoluţia nr. 45/95 a Adunării generale a ONU din 14 decembrie 1990).
    (2) Cooperarea în materie de protecţie a datelor cu caracter personal poate cuprinde, inter alia, schimburi de informaţii şi de expertiză.
    ART. 33
    Migraţiune
    (1) Părţile convin să consolideze şi să intensifice cooperarea în domeniile migraţiei ilegale, traficului de imigranţi şi traficului de persoane, precum şi includerea problemelor de migraţie în strategiile naţionale de dezvoltare economică şi socială a regiunilor de origine ale migranţilor.
    (2) În cadrul cooperării pentru prevenirea şi controlul imigraţiei ilegale, părţile convin să îşi readmită resortisanţii prezenţi ilegal pe teritoriul celeilalte părţi. În acest scop, părţile vor elibera propriilor resortisanţi documentele de identitate corespunzătoare. În cazul în care există un dubiu privind naţionalitatea unei persoane, părţile convin să îi identifice pe presupuşii lor resortisanţi.
    (3) Părţile se angajează să încheie, în cazul în care este necesar, un acord care să reglementeze obligaţiile specifice privind readmisia propriilor resortisanţi. Acordul va aborda de asemenea condiţiile referitoare la resortisanţii altor ţări şi la apatrizi.
    ART. 34
    Combaterea drogurilor ilegale
    (1) În conformitate cu legislaţiile şi reglementările lor respective, părţile îşi propun să reducă oferta, traficul şi cererea de droguri ilegale şi impactul lor asupra consumatorilor de droguri şi asupra societăţii în ansamblu, precum şi să prevină într-un mod mai eficace deturnarea precursorilor de droguri utilizaţi la fabricarea ilicită de stupefiante şi de substanţe psihotrope. În cadrul cooperării lor, părţile asigură o abordare globală şi echilibrată în urmărirea acestui obiectiv, prin intermediul unor reglementări ale pieţei licite, al unor acţiuni eficace şi al coordonării între autorităţile competente, inclusiv între cele din sectoarele sănătăţii, educaţiei, justiţiei, respectării aplicării legii şi din sectorul social.
    (2) Părţile convin asupra mijloacelor de cooperare în vederea atingerii acestor obiective. Acţiunile se bazează pe principii stabilite de comun acord, în conformitate cu convenţiile internaţionale din domeniu şi cu Declaraţia politică şi Declaraţia specială privind principiile directoare pentru reducerea cererii de droguri, adoptate în cadrul celei de a 20-a sesiuni speciale a Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drogurile, din iunie 1998.
    ART. 35
    Combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei
    Părţile convin să coopereze şi să contribuie la lupta împotriva criminalităţii organizate economice şi financiare, precum şi împotriva corupţiei, contrafacerii şi tranzacţiilor ilegale, cu respectarea deplină a obligaţiilor reciproce asumate în domeniu de către cele două părţi pe plan internaţional, inclusiv cooperarea eficace pentru recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din actele de corupţie. Părţile vor promova punerea în aplicare a Convenţiei ONU privind criminalitatea transnaţională organizată şi protocoalele adiţionale, precum şi a Convenţiei ONU împotriva corupţiei.
    ART. 36
    Combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului
    (1) Părţile convin asupra necesităţii de a acţiona şi de a coopera pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare pentru spălarea veniturilor rezultate din activităţi criminale, cum ar fi traficul de droguri şi corupţia, precum şi pentru finanţarea terorismului. Cooperarea cuprinde şi recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din acţiuni criminale.
    (2) Părţile pot face schimb de informaţii utile în cadrul legislaţiilor lor respective şi pot aplica norme corespunzătoare de combatere a spălării de bani şi a finanţării terorismului echivalente cu cele adoptate de organismele internaţionale competente care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de acţiune financiară în domeniul spălării de bani (GAFI).
    ART. 37
    Combaterea infracţionalităţii informatice
    (1) Părţile îşi vor consolida cooperarea pentru a preveni şi a combate infracţionalitatea în materie de tehnologii înalte, ciberspaţiu şi electronică, precum şi difuzarea de conţinut cu caracter terorist prin intermediul internetului, prin schimburi de informaţii şi de experienţe practice în conformitate cu legislaţiile lor naţionale şi în limitele responsabilităţii lor.
    (2) Părţile vor face schimb de informaţii în domeniile educaţiei şi formării anchetatorilor în domeniul infracţionalităţii informatice, al investigării infracţionalităţii informatice şi al expertizei criminalistice a suporturilor digitale.
    ART. 38
    Cooperarea pentru asigurarea respectării aplicării legii
    Părţile convin să coopereze la nivelul autorităţilor, agenţiilor şi serviciilor de asigurare a respectării aplicării legii şi să contribuie la stoparea şi eliminarea ameninţărilor legate de infracţionalitatea transnaţională comune părţilor. Cooperarea dintre autorităţile, agenţiile şi serviciile de asigurare a respectării aplicării legii poate lua forma asistenţei reciproce în materie de investigaţii, schimburi de tehnici de investigare, educare şi formare comună a personalului din domeniul asigurării respectării aplicării legii şi a oricărui alt tip de activităţi comune şi de asistenţă, după cum au convenit părţile.
    TITLUL VIII
    Cooperarea în alte domenii
    ART. 39
    Turism
    Părţile se angajează să instituie cooperarea în domeniul turismului, în vederea îmbunătăţirii înţelegerii reciproce şi a promovării unei dezvoltări echilibrate şi durabile a turismului. Această cooperare poate lua, în special, următoarele forme:
    (a) schimburi de informaţii privind chestiuni de interes comun referitoare la turism;
    (b) organizarea de evenimente în domeniul turismului;
    (c) schimburi în domeniul turismului;
    (d) cooperare în conservarea şi gestionarea patrimoniului cultural;
    (e) cooperare în gestionarea turismului.
    ART. 40
    Societatea civilă
    Părţile recunosc rolul şi contribuţia potenţială a unei societăţi civile organizate la dialogul şi procesul de cooperare prevăzut în cadrul prezentului acord şi convin să promoveze un dialog eficace cu societatea civilă organizată, precum şi participarea efectivă a acesteia.
    ART. 41
    Administraţia publică
    Părţile convin să coopereze prin schimbul de experienţă şi bune practici, pe baza eforturilor existente, cu privire la modernizarea administraţiei lor publice în domenii precum:
    (a) îmbunătăţirea eficienţei organizatorice;
    (b) consolidarea eficacităţii instituţiilor în ceea ce priveşte prestările de servicii;
    (c) asigurarea unei gestionări transparente a resurselor publice şi a responsabilităţii;
    (d) îmbunătăţirea cadrului juridic şi instituţional;
    (e) elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor.
    ART. 42
    Statistici
    (1) Părţile îşi dezvoltă şi îşi consolidează cooperarea în chestiuni de statistică, contribuind prin aceasta la obiectivul pe termen lung de a furniza date statistice în timp util, comparabile la nivel internaţional şi fiabile. Se estimează că sistemele statistice durabile, eficiente şi independente din punct de vedere profesional vor produce informaţii relevante pentru cetăţenii, întreprinderile şi factorii de decizie ai părţilor, permiţându-le acestora să ia decizii în cunoştinţă de cauză. Părţile fac schimb, inter alia, de informaţii şi experienţă şi dezvoltă cooperarea ţinând seama de experienţa deja acumulată.
    Cooperarea are drept scop:
    (a) armonizarea progresivă între sistemele statistice ale ambelor părţi;
    (b) parametrarea schimbului de date dintre părţi ţinând seama de aplicarea metodologiilor internaţionale relevante;
    (c) îmbunătăţirea capacităţii profesionale a personalului din domeniul statisticii pentru a-i permite să aplice standardele statistice relevante;
    (d) promovarea schimbului de experienţă dintre părţi privind dezvoltarea expertizei în domeniul statistic.
    (2) Formele de cooperare pot cuprinde, inter alia, programe şi proiecte specifice, convenite de comun acord, precum şi dialog, cooperare şi iniţiative pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral.
    TITLUL IX
    Cadrul instituţional
    ART. 43
    Alte acorduri
    (1) Acordul-cadru de comerţ şi cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 28 octombrie 1996 şi care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2001, se abrogă.
    (2) Prezentul acord actualizează şi înlocuieşte acordul sus-menţionat. Trimiterile la acordul sus-menţionat din toate celelalte acorduri dintre părţi se interpretează ca trimiteri la prezentul acord.
    (3) Părţile pot completa prezentul acord prin încheierea de acorduri specifice în orice domeniu de cooperare care se încadrează în domeniul de aplicare a acestuia. Astfel de acorduri specifice fac parte integrantă din relaţiile bilaterale globale reglementate de prezentul acord şi fac parte dintr-un cadru instituţional comun.
    (4) Acordurile existente referitoare la domenii de cooperare specifice care se încadrează în domeniul de aplicare a prezentului acord se consideră de asemenea ca făcând parte din relaţiile bilaterale globale reglementate de prezentul acord şi ca făcând parte dintr-un cadru instituţional comun.
    ART. 44
    Comitetul mixt
    (1) În temeiul prezentului acord, părţile instituie un comitet mixt alcătuit din reprezentanţi ai membrilor Consiliului Uniunii Europene şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, de o parte, şi din reprezentanţi ai Republicii Coreea, pe de altă parte.
    (2) Consultările au loc în cadrul comitetului mixt pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului acord şi pentru a urmări obiectivele generale ale acestuia, precum şi pentru a menţine o coerenţă globală a relaţiilor şi pentru a garanta funcţionarea corectă a oricărui alt acord încheiat între părţi.
    (3) Comitetul mixt:
    (a) asigură funcţionarea corespunzătoare a prezentului acord;
    (b) monitorizează dezvoltarea unei relaţii globale între părţi;
    (c) solicită, după caz, informaţii de la comitete sau de la alte organisme instituite în cadrul altor acorduri care se încadrează în domeniul de aplicare al cadrului instituţional comun şi analizează orice raport prezentat de către acestea;
    (d) face schimb de opinii şi face sugestii cu privire la orice chestiune de interes comun, inclusiv acţiuni viitoare şi resursele disponibile pentru realizarea acestora;
    (e) stabileşte priorităţile în legătură cu obiectivele prezentului acord;
    (f) caută metodele adecvate de evitare a problemelor care pot apărea în domeniile cuprinse în prezentul acord;
    (g) soluţionează prin consens orice diferend care apare în legătură cu aplicarea sau cu interpretarea prezentului acord, în conformitate cu articolul 45 alineatul (3);
    (h) examinează toate informaţiile prezentate de către una dintre părţi cu privire la neexecutarea obligaţiilor şi se consultă cu cealaltă parte pentru a căuta o soluţie acceptabilă pentru ambele părţi în conformitate cu articolul 45 alineatul (3).
    (4) Comitetul mixt se va reuni de obicei o dată pe an, alternativ la Bruxelles şi la Seul. La solicitarea oricărei părţi, se convocă reuniuni speciale. Preşedinţia comitetului mixt este asigurată alternativ de fiecare dintre părţi. În mod obişnuit, comitetul se reuneşte la nivel de înalţi funcţionari.
    ART. 45
    Modalităţi de punere în aplicare
    (1) Părţile adoptă orice măsură generală sau specifică necesară pentru a-şi îndeplini obligaţiile în temeiul prezentului acord şi asigură respectarea obiectivelor prevăzute în prezentul acord.
    (2) Punerea în aplicare se realizează prin consens şi dialog. Cu toate acestea, în cazul în care există vreo divergenţă de opinii în legătură cu aplicarea sau interpretarea prezentului acord, oricare dintre părţi se adresează comitetului mixt.
    (3) În cazul în care oricare dintre părţi consideră că cealaltă parte nu şi-a îndeplinit obligaţiile în temeiul prezentului acord, aceasta poate adopta măsuri corespunzătoare în conformitate cu dreptul internaţional. Înainte de a proceda astfel, cu excepţia cazurilor de urgenţă specială, partea respectivă prezintă toate informaţiile necesare comitetului mixt pentru a permite o examinare aprofundată a situaţiei. Părţile se consultă cu comitetul mixt şi, cu acordul ambelor părţi, astfel de consultări pot fi facilitate de către un mediator desemnat de comitetul mixt.
    (4) În cazuri de urgenţă specială, măsura este imediat notificată celeilalte părţi. La solicitarea celeilalte părţi, consultările au loc pentru o perioadă de până la douăzeci (20) de zile. După această perioadă, măsura se aplică. În acest caz, cealaltă parte poate solicita arbitrajul în conformitate cu articolul 46 în vederea examinării oricărui aspect al măsurii sau a bazei pentru aceasta.
    ART. 46
    Procedura de arbitraj
    (1) Instanţa arbitrală este alcătuită din trei (3) arbitri. Fiecare parte desemnează un arbitru, iar comitetul mixt desemnează un al treilea arbitru în termen de paisprezece (14) zile, după caz, la solicitarea oricăreia dintre părţi în vederea arbitrajului. Desemnarea unui arbitru de către o parte este notificată imediat celeilalte părţi în scris pe căi diplomatice. Arbitrii iau decizia cu o majoritate de voturi. Arbitrii se angajează să ia o decizie în cel mai scurt timp posibil, în orice caz nu mai târziu de trei (3) luni de la data desemnării lor. Comitetul mixt stabileşte procedurile detaliate în vederea asigurării celerităţii arbitrajului.
    (2) Fiecare parte la diferend trebuie să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei arbitrilor. Arbitrii emit, la cerere, recomandări cu privire la modul de punere în aplicare a deciziei în vederea restabilirii echilibrului drepturilor şi obligaţiilor în temeiul prezentului acord.
    TITLUL X
    Dispoziţii finale
    ART. 47
    Definiţie
    În sensul prezentului acord, părţile înseamnă Uniunea Europeană ori statele membre ale acesteia sau Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, în temeiul competenţelor care le revin, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte.
    ART. 48
    Securitatea naţională şi divulgarea de informaţii
    Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează ca o obligaţie a unei părţi să furnizeze informaţii a căror divulgare este considerată contrară intereselor sale esenţiale în materie de securitate.
    ART. 49
    Intrare în vigoare, durată şi încetare
    (1) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei la care părţile şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor legale necesare în acest scop.
    (2) Fără a aduce atingere alineatului (1), prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu până la intrarea sa în vigoare. Aplicarea provizorie începe în prima zi din luna următoare datei la care părţile şi-au notificat reciproc finalizarea procedurilor necesare.
    (3) Prezentul acord se încheie pe perioadă nedeterminată. Fiecare parte poate notifica în scris celeilalte părţi intenţia de a denunţa prezentul acord. Denunţarea produce efecte la 6 luni de la notificare.
    ART. 50
    Notificări
    Notificările făcute în conformitate cu articolul 49 sunt adresate secretarului general al Consiliului Uniunii Europene şi, respectiv, Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului al Republicii Coreea.
    ART. 51
    Declaraţii şi anexe
    Declaraţiile şi anexele la prezentul acord fac parte integrantă din prezentul acord.
    ART. 52
    Aplicare teritorială
    Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană în condiţiile prevăzute de acesta şi, pe de altă parte, teritoriului Republicii Coreea.
    ART. 53
    Texte autentice
    Prezentul acord este redactat în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi coreeană, toate textele fiind în mod egal autentice.
    Întocmit la Bruxelles la 10 mai 2010.
    Pentru Regatul Belgiei,
    Pentru Republica Bulgaria,
    Pentru Republica Cehă,
    Pentru Regatul Danemarcei,
    Pentru Republica Federală Germania,
    Pentru Republica Estonia,
    Pentru Irlanda,
    Pentru Republica Elenă,
    Pentru Regatul Spaniei,
    Pentru Republica Franceză,
    Pentru Republica Italiană,
    Pentru Republica Cipru,
    Pentru Republica Letonia,
    Pentru Republica Lituania,
    Pentru Marele Ducat al Luxemburgului,
    Pentru Republica Ungară,
    Pentru Malta,
    Pentru Regatul Ţărilor de Jos,
    Pentru Republica Austria,
    Pentru Republica Polonă,
    Pentru Republica Portugheză,
    Pentru România,
    Pentru Republica Slovenia,
    Pentru Republica Slovacă,
    Pentru Republica Finlanda,
    Pentru Regatul Suediei,
    Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
    Pentru Uniunea Europeană,
    Pentru Republica Coreea,
         Declaraţie de interpretare comună privind articolele 45 şi 46
    Părţile la prezentul acord sunt democraţii. Acestea doresc să colaboreze pentru a promova valorile lor comune la nivel mondial. Acordul lor reprezintă un semnal al hotărârii lor comune de a promova democraţia, drepturile omului, neproliferarea şi lupta împotriva terorismului la nivel mondial. Punerea în aplicare a prezentului acord încheiat între părţi care împărtăşesc valori comune se bazează aşadar pe principiile dialogului, respectului reciproc, parteneriatului egal, multilateralismului, consensului şi respectării dreptului internaţional.
    În sensul interpretării corecte şi al aplicării practice a prezentului acord, părţile convin că termenul măsuri corespunzătoare de la articolul 45 alineatul (3) înseamnă măsuri proporţionale cu nepunerea în aplicare a obligaţiilor în temeiul prezentului acord. Pot fi adoptate măsuri cu privire la prezentul acord sau la un acord specific care intră în domeniul de aplicare al cadrului instituţional comun. În selectarea măsurilor, trebuie să se acorde prioritate acelor măsuri care perturbă cel mai puţin funcţionarea acordurilor, ţinând seama de eventuala utilizare a căilor de atac la nivel naţional, în cazul în care acestea sunt disponibile.
    În sensul interpretării corecte şi al aplicării practice a prezentului acord, părţile convin că termenul cazuri de urgenţă specială de la articolul 45 alineatul (4) înseamnă cazurile de încălcare gravă a prezentului acord de către una dintre părţi. O încălcare gravă constă fie în denunţarea acordului care nu este conformă cu normele generale ale dreptului internaţional, fie într-o încălcare deosebit de gravă şi substanţială a unui element esenţial al acordului. Părţile evaluează o posibilă încălcare gravă a articolului 4 alineatul (2) ţinând seama de poziţia oficială a agenţiilor internaţionale din domeniu, atunci când aceasta există.
    În ceea ce priveşte articolul 46, în cazul în care s-au adoptat măsuri cu privire la un acord specific din domeniul de aplicare al cadrului instituţional comun, se aplică oricare dintre procedurile relevante de soluţionare a diferendelor în ceea ce priveşte procedura de punere în aplicare a deciziei comisiei de arbitraj în cazurile în care arbitrii decid că măsura nu a fost justificată sau proporţională.
         Declaraţie unilaterală a Uniunii Europene privind articolul 12
    Reprezentanţii plenipotenţiari ai statelor membre şi reprezentantul plenipotenţiar al Republicii Coreea iau act de următoarea declaraţie unilaterală:
    Uniunea Europeană declară că statele membre au obligaţii în temeiul articolului 12 numai în măsura în care au aderat la aceste principii de bună guvernanţă în domeniul fiscal la nivelul Uniunii Europene.
                                      ----

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.