Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 18.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 18.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 INSTRUCŢIUNI nr. 357 din 2 mai 2006
pentru efectuarea incercarilor şi masuratorilor la echipamentele şi instalatiile electroenergetice feroviare - nr. 357*)
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 bis din 8 iunie 2006

-----------
    *) Aprobate prin ORDIN nr. 716 din 2 mai 2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 08 iunie 2006.

    CAP. I
    GENERALITATI

    ART. 1
    (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc principiile şi regulile de baza pentru desfăşurarea activităţii de protecţie prin relee, automatizari, masuratori şi telemecanizare, denumite în continuare PRAM-TM, în scopul efectuării reviziei şi repararii instalaţiilor de electrificare aferente caii ferate.
    (2) Activitatea PRAM-TM se referă la:
    a) activitatea de întreţinere, reparare şi verificare a instalaţiilor de protecţie, automatizare, măsura, control şi servicii auxiliare;
    b) lucrari de revizii, reparatii şi reglaje ale releelor;
    c) încercări, verificări şi masuratori cu caracter preventiv la echipamentele şi instalatiile electrice feroviare;
    d) verificarea mijloacelor de protecţie electroizolante;
    e) verificarea şi repararea mijloacelor de măsurare electrica;
    f) verificări, reparatii şi reglaje ale instalatiei de telemecanica.
    ART. 2
    Activitate PRAM-TM se va desfăşura în baza fiselor de verificare tehnica şi a prevederilor din prezentele instrucţiuni, la intocmirea cărora s-au avut în vedere:
    a) instrucţiunile fabricantului;
    b) principiile şi regulile stabilite în: Instrucţiunile pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor ELF nr. 352, Instrucţiunile pentru întreţinerea şi repararea liniei de contact a caii ferate electrificate nr. 353, Instrucţiunile pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor de energoalimentare a caii ferate electrificate nr. 354 şi Instrucţiunile pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalaţiilor de electrificare nr. 356;
    c) normele cu caracter republican şi european în vigoare;
    d) recomandarile din literatura tehnica de specialitate;
    e) prescriptiile şi reglementarile electrice care se aplică şi în instalatiile de electrificare CFR sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 3
    (1) Pentru elementele şi echipamentele a caror încercări şi masuratori nu se regăsesc în prezentele instrucţiuni, se vor folosi prevederile stabilite în cartile tehnice ale producătorului.
    (2) În cazul aparitiei unor noi standarde şi normative republicane, ulterior aprobării prezentelor instrucţiuni, vor fi respectate acele prevederi care au caracterul cel mai restrictiv.
    (3) Pentru echipamentele realizate pe baza standardelor sau normativelor republicane aparute ulterior aprobării prezentelor instrucţiuni, se vor respecta noile prevederi.
    ART. 4
    Accesul personalului PRAM-TM la instalatiile de electrificare (ELF şi IFTE), în vederea executarii de lucrari, se face numai în prezenta personalului de la districtele energoalimentare (EA), linie de contact (LC) şi electrificare lumina şi forta (ELF) care are în gestiune sau custodie instalatiile de electrificare, acesta indeplinind functia de admitent la lucrari.
    ART. 5
    (1) Lucrarile de întreţinere şi de reparatii la circuitele secundare, precum şi încercările şi masuratorile electrice ale instalaţiilor de energoalimentare şi ale instalaţiilor ELF se executa de către personalul specializat PRAM-TM, constituit în formatii de lucru organizate conform necesitatilor impuse de volumul lucrărilor pe care le efectueaza.
    (2) Repartizarea atribuţiilor şi delimitarea responsabilitatilor personalului PRAM-TM în legătură cu prestaţiile ce trebuie executate, se stabilesc de către conducatorul acestora şi seful centrului de electrificare.
    ART. 6
    (1) Asigurarea masurilor tehnice şi organizatorice pentru efectuarea incercarilor şi masuratorilor electrice de către personalul PRAM-TM este în sarcina salariatului care face admiterea la lucrare.
    (2) Darea sau redarea în exploatare după efectuarea incercarilor şi masuratorilor, se face prin grija personalului care a admis formatia de lucru PRAM-TM la lucrare, numai în baza mentionarii, prin înscrierea în Registrul de control şi lucrari - existent la fiecare instalatie, ca toate elementele componente ale instalatiei verificate indeplinesc condiţiile tehnice minime conform buletinelor de incercare emise şi ca instalatia se poate pune sub tensiune.

    
CAP. II
    STRUCTURA ORGANIZATORICA A LABORATORULUI PRAM-TM

    ART. 7
    Laboratorul PRAM-TM se organizeaza la nivel local în cadrul centrului electrificare şi la nivel regional în cadrul diviziilor de electrificare în functie de volumul şi raspandirea geografica a instalaţiilor de electrificare, de dotarea tehnica a laboratorului, existenta la un moment dat şi de resursele de personal cu pregatire profesionala corespunzătoare.
    ART. 8
    Laboratorului PRAM-TM, organizat la nivel regional, denumit generic laborator PRAM-TM regional, executa urmatoarele categorii de lucrari:
    a) verificări, revizii, reparatii şi reglaje asupra circuitelor secundare - circuite de comanda, de protecţie, de semnalizare, de blocaj, de automatizare, de măsura şi auxiliare - din substatiile de tractiune electrica;
    b) încercări şi masuratori la circuitele primare din substatiile de tractiune electrica şi la cablurile de energie electrica;
    c) încercări şi masuratori ale prizelor de pamant din substatiile de tractiune electrica;
    d) verificări, revizii, reparatii şi reglaje asupra releelor din instalatiile de electrificare;
    e) reparatii şi verificări metrologice la aparatele de măsura şi control;
    ART. 9
    Laboratorul PRAM-TM, organizat la nivel local, denumit generic laborator PRAM-TM de centru, executa urmatoarele categorii de lucrari:
    a) verificări, revizii şi reparatii asupra circuitelor secundare din celelalte instalaţii de electrificare - LC, ELF, grupuri electrogene, PS şi PSS;
    b) încercări şi masuratori la circuitele primare din celelalte instalaţii de electrificare - LC, ELF, grupuri electrogene, PS şi PSS;
    c) încercări şi masuratori ale prizelor de pamant din celelalte instalaţii de electrificare - LC, ELF, grupuri electrogene, PS şi PSS;
    d) încercări şi verificări ale mijloacelor de protecţie electroizolante;
    e) verificări, revizii şi reparatii la instalatia de telemecanizare.
    ART. 10
    (1) Laboratorul PRAM-TM regional şi de centru trebuie dotat cu mijloace de transport auto, aparate de măsura, truse şi instalaţii de incercare adecvate lucrărilor ce le are de executat.
    (2) În anexa nr. 2 sunt prevăzute dotarile minime ale laboratorului PRAM-TM, iar în anexa nr. 3 sunt specificate trusele şi aparatele de măsura şi control utilizate în activitatea PRAM-TM.
    (3) Laboratorul PRAM-TM regional şi/sau de centru pot să-şi extinda activitatea şi la alte categorii de lucrari în functie de volumul prestatiilor şi a raspandirii geografice a instalaţiilor de electrificare.
    (4) Laboratorul PRAM-TM regional şi de centru pot executa lucrari specifice şi pentru alte unităţi din cadrul caii ferate sau din afara CER, pe bază de comandă adresata centrului de electrificare şi cu avizul sefului de divizie.

    
CAP. III
    DISPOZITII ŞI OBLIGATII GENERALE DE SERVICIU

    SECŢIUNEA 1
    Condiţii pentru indeplinirea functiilor

    ART. 11
    Pentru indeplinirea functiilor în legătură cu efectuarea de încercări şi masuratori la echipamentele primare, efectuarea de încercări la mijloacele de protecţie şi efectuarea de verificări, revizii şi reparatii la sistemele de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare, personalul trebuie să aibă o pregatire specifică lucrărilor şi sa cunoasca prevederile cuprinse în reglementarile în vigoare, pentru functia pe care o indeplineste.
    ART. 12
    Angajarea personalului pentru laboratorul PRAM-TM se face conform condiţiilor minime de pregatire şi vechime în vigoare.
    ART. 13
    (1) După efectuarea stagiului, personalul care urmeaza să efectueze lucrari de încercări şi masuratori la echipamentele primare, verificări şi încercări la sistemele de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare CFR trebuie să fie autorizat în functie, conform reglementarilor în vigoare.
    (2) Personalul trebuie examinat din punct de vedere profesional şi medical la autorizarea în functie şi periodic, conform reglementarilor în vigoare.
    ART. 14
    Personalul PRAM-TM este obligat să-şi imbunatateasca nivelul profesional prin autoinstruire, folosind documentaţia tehnica de specialitate, normativele tehnice precizate la anexa 1 din prezentele instrucţiuni şi reglementarile specifice în vigoare şi să urmeze cursurile de instruire şi perfectionare a cunoştinţelor profesionale.
    ART. 15
    Personalul PRAM-TM este obligat sa cunoasca şi să aplice normele de protectia muncii şi aparare împotriva incendiilor specifice locului de muncă respectiv, precum şi statutul personalului feroviar şi regulamentul de ordine interioara.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli de comportare în serviciu şi obligaţii de ordin general

    ART. 16
    Personalul PRAM-TM trebuie să respecte intocmai normele şi regulile de comportare în serviciu stabilite prin reglementarile în vigoare.
    ART. 17
    Este interzisa admiterea la executarea serviciului a salariatilor aflati sub influenţa bauturilor alcoolice. Cei gasiti sub influenţa bauturilor alcoolice vor fi indepartati imediat de la executarea serviciului şi vor fi trasi la raspundere conform reglementarilor specifice în vigoare.
    ART. 18
    (1) Personalul care indeplineste o functie în legătură cu efectuarea de încercări şi masuratori la echipamentele primare, de încercări la echipamentul de protecţie şi de verificare, revizie şi reparatie la sistemele de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare are urmatoarele obligaţii suplimentare:
    a) sa pastreze secretul de serviciu şi sa nu transmita persoanelor straine de serviciu, fără aprobarea sefilor ierarhici, informaţii legate de serviciul pe care-l executa;
    b) sa dea semnale de oprire unui tren sau unui convoi de manevra, în toate cazurile în care viaţa oamenilor este amenintata sau siguranţa circulaţiei este periclitata.
    (2) În cazul descoperirii la constructii sau instalaţii a unor defectiuni care pericliteaza siguranţa circulaţiei trenurilor, integritatea instalaţiilor sau viaţa oamenilor, personalul trebuie să ia măsuri pentru acoperirea punctului periculos şi pentru înlăturarea urgenta a defectului.
    ART. 19
    Durata executarii serviciului este stabilita conform legislaţiei în vigoare, în cazuri excepţionale, pentru luarea de măsuri urgente, la cererea sefilor ierarhici, salariaţii pot fi retinuti sau chemati la serviciu la orice ora, în afara programului normal de lucru.
    ART. 20
    La prezentarea la serviciu, personalul PRAM-TM trebuie verificat de către seful laboratorului, de către inlocuitorul acestuia sau de către conducatorul formatiei de lucru, consemnand starea personalului. Personalul care se prezinta la serviciu în stare necorespunzatoare nu trebuie primit în serviciu.
    ART. 21
    După executarea serviciului, conducătorii formatiilor de lucru PRAM-TM sunt obligati să raporteze sefului de laborator sau inlocuitorului acestuia, modul în care s-au executat sarcinile primite.
    ART. 22
    La locul de muncă, fiecare salariat este obligat sa vegheze asupra bunurilor unităţii (cladiri, instalaţii, materiale, scule etc.) şi sa avizeze orice furt sau devastare a acestora conform reglementarilor specifice în vigoare.
    ART. 23
    La locul de muncă, fiecare salariat este obligat să aibă asupra lui sculele, dispozitivele şi aparatele de măsura necesare executarii serviciului, precum şi echipamentul de protecţie individuala.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Raspunderea personalului pentru serviciul executat

    ART. 24
    Personalul PRAM-TM raspunde personal de felul cum executa aceste lucrari, în limitele atribuţiilor fiecaruia.
    ART. 25
    (1) Prezenta personalului cu o functie ierarhic superioara nu scuteste personalul de serviciu de raspunderea pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
    (2) Personalul este dator să execute dispozitiile verbale sau scrise ale conducătorilor direcţi şi, totodata, sa tina seama de orice aviz care priveste starea instalaţiilor, siguranţa circulaţiei şi protectia oamenilor.
    (3) Dispozitiile conducătorilor se executa integral şi la termen. În cazul primirii unui ordin neclar, personalul este obligat sa ceara lamuriri.
    (4) În cazul primirii unei dispozitii care contravine vadit reglementarilor specifice în vigoare sau a unei dispozitii a carei execuţie poate avea ca urmare producerea de pagube, defectarea instalaţiilor şi a mijloacelor de transport, distrugerea proprietăţilor sau a bunurilor unităţii, angajatul nu trebuie să execute aceasta dispoziţie, raportand de îndată conducătorului ierarhic superior celui de la care a primit dispoziţia.
    (5) Pentru indeplinirea unei astfel de dispozitii, angajatul poarta raspunderea împreună cu conducatorul care a dat-o.
    ART. 26
    (1) Pot executa lucrari de încercări şi masuratori la echipamentele primare, încercări ale echipamentului de protecţie, verificări, revizii şi reparatii la sistemele de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare, numai salariaţii instruiti şi autorizati în acest scop.
    (2) Salariaţii care fac stagiul de practica pot fi admisi la executarea lucrărilor numai cu instalatiile scoase de sub tensiune, sub supravegherea şi raspunderea salariatilor care sunt autorizati să execute lucrarile respective.
    ART. 27
    Salariaţii autorizati pentru exploatarea instalaţiilor de electrificare CFR pot sa admita accesul în instalatiile de electrificare numai a persoanelor autorizate în acest scop.
    ART. 28
    Salariatilor le este interzis sa părăsească locul de muncă înainte de terminarea programului şi sa presteze serviciul în locul altor persoane, fără aprobarea sefului ierarhic superior. În toate cazurile, salariatul care este inlocuit trebuie să dea celui care-l inlocuieste toate lamuririle necesare asupra serviciului.
    ART. 29
    Toţi salariaţii sunt obligati ca, după primirea unei sarcini, să raporteze conducătorului ierarhic superior modul de indeplinire a acesteia.

    
CAP. IV
    ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGATIILE PERSONALULUI ŞI SARCINILE FORMATIILOR DE LUCRU

    SECŢIUNEA 1
    Atribuţiile şi oblibaţiile sefului centrului de electrificare

    ART. 30
    Seful centrului de electrificare are urmatoarele atribuţii şi obligaţii:
    a) sa cunoasca în permanenta şi exact starea sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare, aflate pe raza centrului sau, să le verifice în mod sistematic atât prin personalul din subordine cat şi personal, asigurand functionarea lor corespunzătoare.
    a') Controlul sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare se efectueaza simultan cu controlul echipamentelor şi instalaţiilor aferente acestor sisteme.
    a'') Pentru personalul din centrul de electrificare cu atribuţii în verificarea sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare, seful de centru adjunct coordonează intocmirea programelor anuale şi lunare de control şi le supune aprobării sefului centrului;
    b) în urma constatarilor proprii, ale personalul subordonat sau ale personalului ierarhic superior, sa intocmeasca programul de lucrari necesar pentru aducerea instalaţiilor la condiţiile minime fixate prin prezentele instrucţiuni;
    c) sa verifice organizarea activităţii laboratorului PRAM-TM, conform prezentei instrucţiuni, şi sa aprobe programele anuale şi lunare de lucru;
    d) sa analizeze rezultatele masuratorilor şi incercarilor electrice executate la instalatiile aflate în gestiunea centrului de electrificare şi sa ia măsuri pentru remedierea deficientelor depistate;
    e) sa cunoasca reglementarile specifice în vigoare, sa ia măsuri pentru multiplicarea şi difuzarea lor la subunitati şi sa urmareasca respectarea lor în activitate;
    f) sa urmareasca restabilirea funcţionarii instalaţiilor în caz de evenimente electrice accidentale şi sa faca analiza operativa şi tehnica a acestora;
    g) sa ia măsuri, conform competentelor şi reglementarilor în vigoare, pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale, cu piese de schimb şi cu aparate necesare reviziei şi repararii instalaţiilor;
    h) sa organizeze instructajul personalului pentru insusirea normelor de protectia muncii şi de aparare împotriva incendiilor, sa verifice periodic, personal sau prin personalul subordonat, felul în care se face acest instructaj, modul în care se aplică şi se respecta aceste norme la executarea lucrărilor;
    i) sa organizeze şi sa verifice - conform reglementarilor în vigoare - instruirea şi verificarea profesionala a personalului, în vederea îmbunătăţirii nivelului profesional al acestuia.
    j) sa participe - conform reglementarilor în vigoare - în comisiile de examinare şi autorizare a personalului subordonat;
    k) sa aprobe tabelele de reglaj ale protectiilor şi automatizarilor din instalatiile de electrificare de pe raza centrului de electrificare;
    l) să asigure mijloc de transport corespunzător pentru transportul aparatelor şi truselor de măsurare necesare pentru executarea lucrărilor de către personalul PRAM-TM;
    m) sa emita decizii pentru inlocuitorul sefului laboratorului PRAM-TM local.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile şi oblibaţiile sefului adjunct al centrului de electrificare

    ART. 31
    Seful adjunct al centrului de electrificare are urmatoarele atribuţii şi obligaţii:
    a) sa cunoasca în permanenta şi exact starea sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare aflate pe raza centrului şi să le verifice în mod sistematic conform programului aprobat de către seful centrului.
    a') Controlul sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare se efectueaza simultan şi la aceeasi periodicitate cu controlul echipamentelor şi instalaţiilor aferente acestor sisteme.
    b) sa coordoneze intocmirea programelor anuale şi lunare de control şi să le supuna aprobării sefului centrului pentru personalul din centrul de electrificare cu atribuţii în verificarea sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare;
    c) sa organizeze revizia şi repararea SPCCAT prin inginerii de specialitate, conform prevederilor instructiunilor de faţa, urmarind intocmirea programelor de revizie anuale şi lunare, corelarea lucrărilor la care este necesară participarea personalului celorlalte specialitati din electrificarea caii ferate;
    d) sa coordoneze intocmirea documentatiei pentru lucrarile de reparatii curente ce se vor executa la SPCCAT aferente instalaţiilor de electrificare din gestiunea centrului;
    e) sa cunoasca reglementarile în vigoare din domeniu, sa ia măsuri de aplicare a lor în activitate, sa organizeze multiplicarea, difuzarea şi instruirea personalului în aceasta privinta;
    f) sa coordoneze intocmirea planului de aprovizionare cu materiale, piese de schimb, aparate şi alte dotari necesare intretinerii şi repararii SPCCAT aferente instalaţiilor de electrificare şi sa urmareasca aprovizionarea acestora;
    g) sa ia parte personal la receptia finala a lucrărilor de reparatii curente în comisia aprobata de seful centrului;
    h) sa analizeze functionarea SPCCAT aferente instalaţiilor de electrificare, cauzele deranjamentelor, sa elaboreze măsuri pentru prevenirea şi lichidarea focarelor;
    i) sa coordoneze realizarea evidentei instalaţiilor de telemecanizare conform prevederilor prezentelor instrucţiuni;
    j) sa coordoneze intocmirea instructiunilor proprii de lucru pentru lucrarile şi locurile de muncă unde sunt necesare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile şi oblibaţiile inginerului de specialitate din centrul de electrificare

    ART. 32
    Inginerul de specialitate are urmatoarele atribuţii şi obligaţii:
    a) sa cunoasca în permanenta şi exact starea sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare aflate pe raza centrului şi să le verifice în mod sistematic conform programului aprobat de către seful centrului.
    a') Inginerul de specialitate verifica personal substatiile de tractiune electrica cel puţin o dată pe luna şi restul instalaţiilor de electrificare cel puţin o dată la şase luni - propunand măsuri de mentinere sau aducere a instalaţiilor la condiţiile minime necesare de functionare;
    b) sa intocmeasca programele anuale de încercări, masuratori, revizii a instalaţiilor de electrificare conform prevederilor din prezentele instrucţiuni, sa verifice programele de revizie lunare intocmite de către seful laboratorului şi să le supuna aprobării conducerii centrului de electrificare; sa urmareasca permanent corelarea lucrărilor efectuate de personalul PRAM-TM cu lucrarile efectuate de personalul subunitatilor de specialitate (LC, EA, ELF) din ramura de electrificare a caii ferate;
    c) sa urmareasca programarea şi realizarea masurilor stabilite prin notele de constatare ale personalului cu sarcini de control;
    d) sa ia parte la verificarea pe teren a instalaţiilor, în vederea stabilirii volumului şi programului de lucrari de reparatii curente şi sa intocmeasca documentaţia pentru executarea lor;
    e) sa cunoasca reglementarile specifice în vigoare din domeniu propriu de activitate şi sa ia măsuri pentru multiplicarea şi difuzarea lor la subunitati, precum şi sa urmareasca respectarea lor în activitate;
    f) sa urmareasca completarea, actualizarea şi arhivarea documentatiilor tehnice ale instalaţiilor la centru de electrificare şi la laborator;
    g) sa verifice stadiul lucrărilor de reparatii curente, capitale şi de investitii şi sa sesizeze imediat conducerea centrului de electrificare despre neregulile şi dificultatile intampinate;
    h) sa ia parte personal la receptia lucrărilor de reparatii curente, capitale şi de investitii în comisiile stabilite de seful centrului;
    i) sa analizeze rezultatul masuratorilor electrice din buletinele de incercare a instalaţiilor şi sa propuna măsuri pentru remedierea defectiunilor depistate şi prevenirea deranjamentelor;
    j) sa analizeze deranjamentele şi defectiunile tehnice aparute în sistemele de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare, urmarind incadrarea şi inregistrarea corecta a acestora, sa propuna măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionarii instalaţiilor, prevenirea şi lichidarea focarelor de deranjament;
    k) sa participe la instruirea profesionala al personalului de specialitate conform reglementarilor în vigoare;
    l) sa urmareasca aprovizionarea materialelor, pieselor de schimb şi aparatelor de măsura necesare lucrărilor, precum şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
    m) sa intocmeasca instrucţiunile proprii de lucru pentru lucrarile şi locurile de muncă specifice în care acestea sunt necesare şi pentru care nu sunt elaborate reglementari.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Atribuţiile şi oblibaţiile sefului de laborator PRAM-TM

    ART. 33
    Atribuţiile şi oblibaţiile sefului de laborator PRAM-TM sunt urmatoarele:
    a) sa cunoasca starea sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare;
    b) sa colaboreze cu inginerul de specialitate din centrul de electrificare pentru elaborarea programului anual de lucrari specifice activităţii PRAM-TM; sa elaboreze programul lunar de activitate în baza programului anual;
    c) sa organizeze activitatea zilnica a personalului din subordine conform programelor lunare de lucru aprobate de către seful centrului de electrificare şi, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni, sa verifice în mod sistematic activitatea acestuia, respectiv să asigure functionarea corecta şi fără deranjamente a sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare;
    d) sa verifice personal starea sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare, pe baza programelor anuale şi lunare de control, aprobate de conducerea centrului conform periodicitatii prevăzute în anexa nr. 4;
    d') Rezultatele controalelor şi masurile ce trebuie luate pentru eliminarea defectelor constatate, respectiv termenele şi lucrarile necesare pentru remediere se inscriu în registrul de control şi lucrari.
    d'') Cu ocazia controalelor planificate la instalatiile de electrificare, seful de laborator verifica inscrisurile efectuate de personalul propriu în registrul de control şi lucrari;
    e) sa reprogrameze masuratori şi încercări la elementele, echipamentele, instalatiile la care nu s-au realizat masuratorile şi încercările electrice planificate;
    f) sa instruiasca personalul din subordine pe linie de protectia muncii şi de aparare împotriva incendiilor, conform reglementarilor în vigoare şi sa completeze evidentele în acest sens;
    g) sa verifice stadiul lucrărilor de reparatii care se executa la instalatiile de electrificare şi sa sesizeze conducerea centrului asupra neregulilor sau dificultatilor intampinate;
    h) sa ia parte la verificarea şi receptia lucrărilor de reparatii dacă este imputernicit printr-o decizie;
    i) sa verifice şi să semneze buletinele de incercare emise de personalul subordonat, sa tina evidenta şi sa analizeze rezultatele masuratorilor electrice din buletinele de incercare la instalatiile de electrificare şi sa ia măsuri pentru remedierea deficientelor. Când deficientele constatate nu se pot remedia cu posibilitatile laboratorului avizeaza seful centrului de electrificare;
    j) sa participe la remedierea evenimentelor produse în SPCCAT, sa tina evidenta acestora, sa analizeze cauzele care au generat producerea lor şi sa ia măsuri de lichidare a focarelor ce le determina. Când acestea nu se pot remedia cu posibilitatile laboratorului avizeaza seful centrului de electrificare;
    k) sa cunoasca reglementarile specifice în vigoare din domeniu propriu de activitate, sa ia măsuri pentru respectarea lor în activitate şi sa informeze personalul subordonat despre modificările aparute;
    l) sa intocmeasca zilnic carnetul de lucrari;
    m) sa actualizeze, ori de cate ori este nevoie, evidenta instalaţiilor, a inventarului, a materialelor şi sa urmareasca utilizarea judicioasa a materialelor şi pieselor de schimb la lucrari - conform reglementarilor specifice în vigoare;
    n) sa ia parte - împreună cu membrii comisiei stabilite de către seful centrului - la verificarea pe teren a instalaţiilor, în vederea stabilirii volumului şi programului de lucrari de reparatii şi sa faca propuneri de imbunatatire a stării tehnice a instalaţiilor;
    o) sa tina evidenta verificărilor periodice ale echipamentelor şi a mijloacelor de protecţie, a echipamentelor aflate sub incidenţa I.S.C.I.R. şi a aparatelor de măsura din dotarea laboratorului;
    p) sa verifice de doua ori pe luna starea utilajelor, a sculelor şi a inventarului de protecţie din dotarea districtului şi a personalului;
    q) sa faca propuneri pentru planul anual de dotare cu materiale, piese de schimb, scule, aparate de măsura şi utilaje de incercare şi reparare, necesare activităţii;
    r) sa decida refacerea probelor neconcludente sau completarea volumului de masuratori în cazul obtinerii unor rezultate contradictorii sau în afara limitelor admise. În aceste cazuri seful de laborator avizeaza pe seful centrului de electrificare despre acest lucru;
    s) sa intocmeasca, anual, împreună cu dispecerul energetic feroviar sef, tabelele de reglaj al protectiilor şi automatizarilor pentru instalatiile de electrificare şi să le supuna spre aprobare sefului ierarhic superior comun;
    t) să se informeze, zilnic, la dispecerul energetic feroviar (DEF) asupra declansarilor produse în instalatiile de energoalimentare, sa analizeze functionarea protectiilor la fiecare declansare şi sa ia măsuri atunci când constata o functionare anormala a protectiilor prin relee;
    ART. 34
    În lipsa sefului de laborator, atribuţiile şi oblibaţiile acestuia sunt preluate de către personalul nominalizat prin decizie scrisa emisa de către seful centrului de electrificare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Atribuţiile şi oblibaţiile inginerului şi tehnicianului din cadrul laboratorului PRAM-TM

    ART. 35
    Atribuţiile şi oblibaţiile inginerului şi ale tehnicianului din cadrul laboratorului PRAM-TM sunt urmatoarele:
    a) sa cunoasca starea sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare aflate în competenţa laboratorului;
    b) sa participe şi sa conduca formatiile de masuratori şi încercări în baza programului de lucru lunar sau organizarii zilnice a activităţii şi sa sesizeze seful laboratorului asupra neregulilor sau dificultatilor intampinate;
    c) în lipsa sefului de laborator, sa colaboreze cu inginerul de specialitate din centrul de electrificare pentru elaborarea programului anual de lucrari specifice activităţii PRAM-TM;
    d) sa cunoasca reglementarile în vigoare din domeniu de activitate, sa faca instruirea practica de serviciu a personalului PRAM-TM în legătură cu modificările aparute în reglementarile în vigoare;
    e) sa participe la lucrarile de reparatii care se executa la instalatiile de electrificare de către personalul PRAM-TM şi sa consemneze în registrul de control şi lucrari, buletinele de încercări emise în urma efectuării incercarilor şi masuratorilor la elementele şi echipamentele electrice;
    f) sa intocmeasca buletine de incercare la toate masuratorile şi încercările la care participa personal şi sa verifice saptamanal rezultatele din buletinele de incercare emise la lucrarile la care nu a participat;
    g) sa participe la remedierea şi lichidarea evenimentelor electrice accidentale produse în sistemele de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare, sa analizeze cauzele lor potrivit competentei şi sa avizeze seful laboratorului în privinta cauzelor şi modului de inlaturare a acestora. Când neregulile constatate nu se pot remedia cu posibilitatile laboratorului, avizeaza seful centrului de electrificare;
    h) sa urmareasca, sa tina evidenta şi sa avizeze seful laboratorului PRAM-TM, în privinta elementelor, echipamentelor şi instalaţiilor la care nu s-au realizat masuratorile şi încercările planificate.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Sarcinile formatiei de circuite secundare

    ART. 36
    Sarcinile formatiei de circuite secundare sunt urmatoarele:
    a) să execute revizia şi reglarea periodica a circuitelor secundare din instalatiile de electrificare, pentru care întocmeşte buletinul de incercare;
    b) să execute reglarea sistemelor de protecţie şi de automatizare din instalatiile de electrificare numai în baza tabelelor de reglaj de protecţie şi automatizare a instalaţiilor de electrificare;
    c) să execute verificările functionale la sistemele de protecţie, comanda control, automatizari, telemecanica din instalatiile de electrificare conform periodicitatii stabilite în reglementarile specifice în vigoare;
    d) sa sigileze releele şi elementele electrice din instalatiile de electrificare la care s-au efectuat operaţiile de verificare şi reglare;
    e) sa puna de acord documentaţia tehnica a instalatiei cu modificările introduse cu ocazia lucrărilor de revizie şi reglare;
    i) să execute verificarea şi încercarea cablurilor de comanda - control din instalatiile de electrificare;
    g) sa pastreze în stare de curăţenie şi de functionare trusele de măsurare şi de incercare ale circuitelor secundare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Sarcinile formatiei de verificări şi încercări a circuitelor primare

    ART. 37
    Sarcinile formatiei de verificări şi încercări a circuitelor primare din instalatiile de electrificare sunt urmatoarele:
    a) să execute încercări şi masuratori privind starea izolatiei la circuitele primare şi la cablurile de energie din instalatiile de electrificare;
    b) să execute verificarea prizelor de pamant din instalatiile de electrificare;
    c) să execute verificări şi încercări ale uleiurilor electroizolante prelevate din echipamentele şi aparatele de comutatie ale instalaţiilor de electrificare;
    d) sa tina evidenta echipamentelor şi elementelor primare incercate, urmarind evolutia în timp a valorilor masurate;
    e) sa pastreze în stare de curăţenie şi de functionare trusele de măsurare şi de incercare ale circuitelor primare.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Sarcinile formatiei de reparare şi de incercare ale releelor

    ART. 38
    Sarcinile formatiei de reparare şi incercare ale releelor din instalatiile de electrificare sunt urmatoarele:
    a) să execute repararea releelor din circuitele secundare ale instalaţiilor de electrificare;
    b) să execute verificarea şi încercarea releelor conform prevederilor din prezentele instrucţiuni, pentru care emite buletinul de incercare;
    c) sa tina evidenta releelor reparate într-un registru special în care se menţionează seria şi numărul releului, instalatia din care a fost luat, natura şi cauza defectului, reparatia efectuata, eventualele modificari, caracteristicile releului după reparare, data repararii şi numele celui care a efectuat reparatia;
    d) sa pastreze în stare de curăţenie şi de functionare trusele de măsurare şi de incercare ale releelor.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Sarcinile formatiei de incercare a mijloacelor de protecţie

    ART. 39
    Sarcinile formatiei de incercare a echipamentului de protecţie sunt urmatoarele:
    a) să execute încercarea electrica a mijloacelor de protecţie electroizolante, pentru care emite buletine de incercare;
    b) sa tina evidenta mijloacelor de protecţie verificate într-un registru special şi să aplice stampila: "Valabil până la data de .........";
    c) sa pastreze în stare de curăţenie şi de functionare standul de incercare şi incaperea laboratorului de încercări.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Sarcinile formatiei de metrologie

    ART. 40
    Sarcinile formatiei de metrologie sunt urmatoarele:
    a) să execute verificarea metrologica şi repararea aparatelor de masurat din instalatiile de electrificare în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare din domeniul metrologiei;
    b) sa intocmeasca, împreună cu unitatile beneficiare, programarea la verificarea metrologica a aparatelor de măsura;
    c) sa tina evidenta aparatelor verificate şi reparate, aplicand sigiliul şi marca de verificare pe aparatele de măsura, specificand operaţiile efectuate în fisa de evidenta a fiecarui aparat; sa emita buletine de verificare pentru aparatele reparate şi verificate;
    d) să prezinte la unitatile autorizate aparatele etalon pentru verificare;
    e) sa propuna la casare aparatele care nu mai pot fi reparate, în condiţiile legii;
    f) activitatea formatiei de metrologie se desfăşoară, de regula, la sediul laboratorului PRAM-TM;
    g) sa intocmeasca documentaţia în vederea autorizarii laboratorul de metrologie în care îşi desfăşoară activitatea, conform reglementarilor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Atribuţiile şi oblibaţiile electromecanicului 1A, electromecanicului specialist, electromecanicului I şi II

    ART. 41
    Atribuţiile şi oblibaţiile electromecanicului 1A, electromecanicului specialist, electromecanicului I şi electromecanicului II, pe care le executa pe proprie raspundere, sunt urmatoarele:
    a) să execute lucrari la instalatiile de electrificare conform programul de lucru stabilit de seful laboratorului, în conformitate cu prezentele instrucţiuni, a prevederilor de protectia muncii, de protectia mediului şi de aparare împotriva incendiilor;
    b) să execute dispozitiile scrise sau verbale ale conducătorilor ierarhici, informand pe seful direct asupra dispozitiei verbale primite şi sa tina seama de orice avizare care priveste starea tehnica a instalaţiilor de electrificare şi siguranţa circulaţiei;
    c) sa cunoasca starea SPCCAT aflate în competenţa laboratorului, sa depisteze abaterile acestor tipuri de instalaţii de la condiţiile minime tehnice prevăzute în prezentele instrucţiuni şi în instrucţiunile specifice instalaţiilor de electrificare şi sa ia măsuri de remediere a acestora;
    d) sa conduca formatia ce-i este incredintata, sa verifice starea personalului, sa faca instructajul de protecţie a muncii şi de aparare împotriva incendiilor pentru lucrarile pe care le executa şi sa distribuie sarcinile şi responsabilitatile fiecarui membru din formatie; sa indeplineasca formalitatile prevăzute de normele de protectia muncii şi apararea împotriva incendiilor, în vederea desfăşurării lucrării în condiţii de siguranţă şi securitate a formatiei;
    e) sa verifice, inaintea începerii efectuării fiecarei masuratori şi încercări electrice, corectitudinea schemei de montare a truselor şi aparatelor de măsurare;
    i) în cazul în care, în urma executarii incercarilor şi masuratorilor electrice, valorile obtinute sunt în afara limitelor stabilite, sa repete cu atenţie încercările sau masuratorile în cauza. Dacă şi în acest caz se păstrează aceleasi valori necorespunzatoare, sa informeze pe seful de laborator PRAM-TM, care va dispune masurile necesare;
    g) sa emita buletinele de incercare atunci când este imputernicit sa conduca formatia de lucru care executa masuratorile şi încercările în conformitate cu prevederile de la CAP. V;
    h) când este conducator al formatiei de lucru, trebuie să consemneze în registrul de control şi lucrari, lucrarile executate, numărul buletinului de incercare emis pentru fiecare element şi echipament electric, starea în care rămâne instalatia şi, dacă este cazul, masurile necesare de luat în continuare;
    i) sa anunte imediat seful de laborator şi DEF în cazul în care este avizat despre producerea unui eveniment electric accidental la instalatiile de electrificare şi să respecte dispozitiile acestora privind deplasarea sa cu formatia de lucru PRAM-TM pentru înlăturarea acestuia;
    j) sa nu părăsească locul deranjamentului, fără aprobarea unui organ ierarhic superior, înainte de a se convinge ca instalatiile de electrificare rămân în stare normala de functionare;
    k) sa avizeze imediat DEF şi seful de laborator în cazul în care nu poate inlatura deranjamentul;
    l) la instalatiile fără personal permanent de exploatare când trebuie să execute lucrari specifice activităţii laboratorului PRAM-TM şi nu este necesar şi prezenta personalului de energoalimentare (EA) sau a liniei de contact (LC) pentru admiterea la lucru - în special la instalatia de telemecanizare, acesta executa şi/sau supraveghează manevrarea aparatajului electric pentru efectuarea probelor functionale, numai pe baza aprobării dispecerului energetic feroviar;
    m) sa răspundă direct de starea aparatelor, materialelor, sculelor şi mijloacelor de protecţie necesare executarii lucrărilor; după terminarea lucrării, să asigure strangerea aparatelor şi materialelor şi curatarea locului de muncă.

    
CAP. V
    CONDIŢII TEHNICE MINIME PENTRU FUNCTIONAREA NORMALA A RELEELOR

    SECŢIUNEA 1
    Caracteristici comune tuturor tipurilor de relee

    ART. 42
    Caracteristicile comune tuturor tipurilor de relee sunt urmatoarele:
    a) capacitatea de comutare - reprezinta valoarea maxima a intensitatii curentului electric care poate fi suportata de către contactele releului, după un numar stabilit de comutari, fără a suferi uzuri anormale.
    Principalii factori care influenţează capacitatea de comutare a releelor sunt:
    - presiunea de contact;
    - cursa şi viteza contactului mobil;
    - materialul şi forma contactului;
    - natura circuitului în care se efectueaza comutarea;
    - felul şi valoarea tensiunii din circuitul în care se efectueaza comutarea.
    b) coeficientul de revenire k(r) - reprezinta raportul dintre valoarea parametrului de intrare la care releul revine în starea initiala X(r) şi valoarea parametrului de intrare la care se produce actionarea X(a):

           X(r)
    k(r) = ----
           X(a)

    c) consumul propriu - reprezinta puterea absorbita pentru valori nominale şi cu armatura atrasa. Un releu este cu atât mai bun, cu cat are un consum propriu mai mic.
    d) precizia releului - reprezinta diferenţa dintre valoarea parametrului de intrare la care se produce actionarea releului [X(a)] şi valoarea parametrului electric de intrare pentru care releul este reglat sa actioneze [X(m)].
    Precizia de functionare a releului este cu atât mai mare cu cat eroarea releului (epsilon), exprimata în procente, este mai mica:

                 X(a) - X(m)
    epsilon(%) = ----------- x 100
                    X(m)

    Precizia releelor poate scadea în timp din cauza:
    - frecarii axelor;
    - variatiilor de temperatura;
    - modificarii frecventei tensiunii de alimentare;
    - variatiei tensiunii sau curentului de alimentare.
    Actionarea selectiva a protectiilor este determinata de precizia releelor.
    e) durata de actionare - reprezinta timpul scurs din momentul în care releul a receptionat (prin intermediul elementului sensibil) o variatie a parametrului de intrare, capabila sa produca actionarea şi momentul în care elementul de execuţie acţionează.
    În afara cazurilor în care releele sunt construite special pentru a functiona cu o anumita temporizare, durata de actionare trebuie să fie cat mai mica.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii tehnice minime comune tuturor tipurilor de relee

    ART. 43
    Condiţiile tehnice minime comune pe care trebuie să le indeplineasca în exploatare toate tipurile de relee sunt urmatoarele:
    a) izolatia releelor faţă de masa trebuie să reziste la tensiunea de 2500 V(cc.), aplicata timp de 1 minut;
    b) rezistenta de izolatie între contacte, bobina şi masa releului, respectiv între contacte şi bobina, masurata cu megohmmetrul de 1000 V timp de 1 minut, trebuie să fie mai mare de 10 MOhm;
    c) părţile mobile ale releelor nu trebuie să fie blocate;
    d) suprafetele de contact nu trebuie să fie corodate, iar la releele de inductie suprafetele discului şi ale polilor trebuie să fie curate;
    e) piulitele şi suruburile de fixare a circuitelor magnetice trebuie să fie bine stranse;
    f) spirele resorturilor antagoniste nu trebuie să se atinga între ele în nici una din pozitiile pe care resortul le poate ocupa;
    g) contactele fixe trebuie să fie atinse simultan de contactele mobile;
    h) echipajul mobil al releului nu trebuie să atinga părţile fixe; este necesar ca el să aibă o miscare lina, iar intrefierul să fie reglat în limitele indicate de producător;
    i) suprafetele prismei de oscilatie a armaturii magnetice şi locasul acesteia trebuie să fie perfect netede. Suprafetele de asezare a armaturii şi miezului nu trebuie să prezinte proeminente sau curburi;
    j) releul nu trebuie să prezinte vibratii, iar dispozitivele de amortizare a acestora să fie în stare buna;
    k) releul trebuie să corespunda tipului şi caracteristicilor indicate în proiect;
    l) releele trebuie să respecte condiţiile din normativele tehnice în vigoare şi pe cele indicate de fabricant;

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii tehnice specifice fiecarui tip de releu

    §.1. Relee intermediare
    ART. 44
    Releele intermediare, indiferent de tipul constructiv, trebuie să indeplineasca pe lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi urmatoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) rezistentele ohmice ale bobinelor nu trebuie să difere cu mai mult de ±10% (±15%) faţă de valoarea indicată de fabricant, în functie de tipul releului;
    b) tensiunea minima de actionare trebuie să fie cuprinsa între (0,68-0,8) U(n), în functie de tipul releului. Nu se admit valori mai mici decat U(min. act.), deoarece releul ar putea functiona în cazul în care ar primi o tensiune redusa prin înscrierea cu bobinele altor relee sau aparate, iar valori prea mari de actionare pot face ca releul sa nu functioneze dacă bobina este inseriata cu bobina unui releu de semnalizare de curent. Pentru releele intermediare din lantul de protecţie, tensiunea minima de actionare trebuie să fie 0,75 U(n);
    c) contactele cu defecte (perlari, pierderea elasticitatii, dezlipirea pieselor de contact etc.) trebuie să fie inlocuite cu alte contacte corespunzătoare;
    d) intensitatea curentului electric din circuitul în care se gasesc contactele releului nu trebuie să fie mai mare decat capacitatea de comutare indicată de fabricant.

    §.2. Relee de semnalizare
    ART. 45
    Releele de semnalizare, indiferent de tipul constructiv, trebuie să indeplineasca pe lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi urmatoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) rezistentele ohmice ale bobinelor nu trebuie să difere cu mai mult de ±10% faţă de valoarea indicată de fabricant;
    b) tensiunea minima de actionare nu trebuie să depăşească valoarea indicată de fabricant [0,65 U(n); 0,75 U(n)], în functie de tipul releului;
    c) curentul minim de actionare trebuie să fie de 0,75 I(n), pentru releele de semnalizare tip serie;
    d) clapeta de semnalizare trebuie să se miste usor, fără frecari, nu trebuie să ramana agatata, resortul antagonist nu trebuie să fie sarit, iar la caderea clapetei contactele trebuie să se inchida corespunzător.

    §.3. Relee de curent şi tensiune
    ART. 46
    Releele de curent şi tensiune, indiferent de tipul constructiv, trebuie să indeplineasca pe lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi urmatoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) domeniul de reglaj al releelor de curent cu bobinele legate în serie este de (0,25 - 0,5) I(n), iar al celor cu bobinele legate în paralel este de (0,5 - 1) I(n), unde I(n) este curentul nominal al releului;
    b) domeniul de reglaj al releelor de tensiune este de (0,25 - 1) U(n), unde U(n) este tensiunea nominala a releului;
    c) releul de curent sau tensiune se considera corespunzător dacă acţionează la o valoare care să nu difere cu mai mult de ±5% faţă de valoarea indicată pe scala. Eroarea admisa faţă de media a cinci încercări este de maximum ±3% faţă de valoarea indicată pe scala;
    d) contactele releelor de curent şi de tensiune maxima trebuie să ramana ferm închise, fără vibratii sau intreruperi, la o crestere a curentului cu 15% peste valoarea reglata la releele de curent sau o crestere a tensiunii cu 20% peste valoarea reglata la releele de tensiune;
    e) coeficientul de revenire la releele maximale de curent şi maximale de tensiune trebuie să fie cuprins între 0,85 - 0,92, iar pentru releele minimale de curent şi minimale de tensiune să fie cuprins între 1,1 - 1,25;
    f) valoarea de actionare a unui releu de curent sau tensiune, în schema de protecţie sau de automatizare, se fixeaza prin măsurare, fiind interzis să se faca pe baza gradatiilor scalei;
    g) releul de curent trebuie să aibă lamelele contactului fix destul de elastice pentru ca la un soc de curent [2I(reglat)] contactele sa nu ramana blocate.

    §.4. Relee de timp
    ART. 47
    Releele de timp, indiferent de tipul constructiv, trebuie să indeplineasca pe lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi urmatoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) abaterile releelor de timp faţă de etalonarea scalei de reglaj nu trebuie să depăşească valorile indicate de fabricant, iar temporizarea masurata la 0,75 U(n) nu trebuie să difere de cea la U(n), pentru toate valorile de pe scala;
    b) mecanismul de ceasornic trebuie să aibă mersul uniform, iar piesele ce se rotesc liber sa nu aiba frecari;
    c) spirele arcului nu trebuie să fie în acelasi plan şi să se atinga una de alta;
    d) releele electronice de timp trebuie să corespunda condiţiilor tehnice indicate de fabricant.

    §.5. Relee termice
    ART. 48
    (1) Releele termice sunt utilizate pentru protectia împotriva suprasarcinilor şi funcţionează împreună sau separat cu releele electromagnetice pentru protectia motoarelor electrice.
    (2) Atât elementele electromagnetice cat şi releele termice sunt inglobate în construcţia intreruptoarelor automate sau a contactoarelor.
    ART. 49
    Releele termice, indiferent de tipul constructiv, trebuie să indeplineasca pe lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi urmatoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) la un curent de I >= 1,05 I(regl), releul nu trebuie să actioneze;
    b) la un curent de I >= 1,2 I(regl), releul trebuie să actioneze în timp de 1 ora;
    c) la un curent de I >= 1,5 I(regl), releul trebuie să actioneze în timp de 2 minute;
    d) la un curent de I = 6 I(regl), releul trebuie să actioneze în timp de maxim 2 secunde pentru motoarele cu pornire normala şi în timp de maxim 5 secunde pentru motoarele cu pornire grea [unde I(regl) este curent reglat].

    §.6. Relee de gaze
    ART. 50
    Releele de gaze, indiferent de tipul constructiv, trebuie să indeplineasca pe lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi urmatoarele condiţii tehnice minime specifice:
    a) releul se monteaza cu sageata indicatoare de pe capac orientata spre conservator, în sensul fluxului de ulei în momentul actionarii;
    b) tevile de racord ale releului trebuie să fie inclinate faţă de orizontala cu 2 - 3° în sensul urcarii gazelor spre conservator;
    c) materialele din care sunt confectionate vizoarele nu trebuie să fie deteriorate şi trebuie să fie transparente;
    d) toate suruburile şi piulitele releului trebuie să fie bine stranse;
    e) nu se admit scurgeri de ulei la imbinari, borne, vizoare, busoane, la butonul de verificare şi la ventilul de aerisire;
    f) diametrul interior al garniturilor noi de la flanse trebuie să fie cu 5 mm mai mare decat diametrul interior al flansei;
    g) cutia de borne trebuie să aibă:
    - garnitura capacului în stare buna şi să asigure o buna etansare;
    - interiorul curat, fără urme de ulei sau apa;
    - orificiul de scurgere a apei de condens de pe fundul cutiei neobturat;
    - piesele izolate ale bornelor - curate şi fără fisuri;
    - mansonul de etansare cu presgarnitura la intrarea cablului de conexiune în cutie - bine strans;
    - cablul de conexiune să aibă sensul de coborare de la mansonul de etansare pe o portiune suficienta pentru a nu permite prelingerea apei de ploaie pe cablu în interiorul cutiei de borne;
    - capetele cablului la bornele din cutie cu contacte bune;
    - bornele "plus" ale cablului - legate la electrozii contactului cu mercur care, în pozitia de repaus (normala), sunt scufundati în mercur.

    §.7. Alte tipuri de relee
    ART. 51
    Releele speciale - relee de distanta, di/dt, diferentiale, directionale - trebuie să respecte, pe lângă condiţiile tehnice de la art. 43 şi condiţiile tehnice minime fixate de fabricant.

    §.8. Dispozitivul RAR tip CFR
    ART. 52
    Dispozitivul RAR tip CFR, utilizat în substatiile de tractiune electrica feroviara pentru reanclansarea fiderilor de alimentare de 27,5 KV, trebuie să indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice:
    a) tensiunea nominala de 48 Vcc trebuie să fie bine filtrata;
    b) limitele de variatie a tensiunii de alimentare: 43-56 Vcc;
    c) consumul mediu: 5 W;
    d) pauza de RAR, reglabila continuu în intervalul: 5-20 secunde;
    e) pauza de blocaj a dispozitivului, reglabila continuu în intervalul: 30-80 secunde;
    i) precizia timpilor reglati: ±5%;
    g) lampile de semnalizare montate pe panoul frontal indica prin aprinderea lor urmatoarele:
    - lampa verde "Tensiune stabilizata" indica existenta tensiunii stabilizate de 43 Vcc;
    - lampa rosie "AVARIE" indica actionarea protectiei proprii a dispozitivului (determinata de existenta unui defect intern);
    - lampa albastra "TEST" indica emiterea unui impuls de reanclansare în urma simularii impulsului de pornire;
    - lampa galbena "BLOCARE" indica blocarea dispozitivului în timpul pauzei de blocaj.

    
CAP. VI
    LUCRARILE EXECUTATE DE PERSONALUL PRAM-TM

    SECŢIUNEA 1
    Clasificarea şi definirea lucrărilor PRAM-TM

    ART. 53
    Menţinerea instalaţiilor de electrificare la condiţiile tehnice minime de functionare se face prin urmatoarele categorii de lucrari:
    a) Revizie tehnica (RT);
    b) Reparatii curente (RC);
    c) Reparatii capitale (RK) şi modernizari;
    d) Reparatii şi interventii accidentale (RIA).
    ART. 54
    Verificările, încercările şi masuratorile efectuate asupra echipamentelor şi instalaţiilor electrice feroviare se fac pe baza fiselor de verificare tehnica (FVT) prevăzute în anexele nr. 5-22 la prezentele instrucţiuni.
    ART. 55
    În cadrul fiecarei categorii de lucrari PRAM-TM se stabileste un volum de încercări, masuratori şi verificări, atât pentru circuitele secundare, cat şi pentru circuitele şi echipamentele primare deservite de acestea.
    ART. 56
    Rezultatele obtinute la masuratorile şi verificările prevăzute trebuie să fie consemnate în buletinele de încercări în care trebuie să se stabileasca dacă rezultatele se încadrează în limitele admisibile pentru fiecare proba în parte. Concluziile asupra rezultatelor obtinute trebuie să fie stabilite de către seful de lucrare care semneaza buletinul de verificări.
    ART. 57
    În cazul în care, în urma executarii incercarilor şi masuratorilor, se obtin valori situate în afara limitelor prescrise, aceste încercări sau masuratori se repeta cu atenţie, după care se emite buletinul de incercare.
    ART. 58
    (1) Buletinele de încercări trebuie să fie clar formulate şi cu precizări asupra tipului de aparate de măsura folosite.
    (2) Se recomanda ca încercările periodice să fie repetate în aceleasi condiţii şi cu aceleasi tipuri de aparate.
    (3) Buletinele trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru reproductibilitatea probelor în condiţii tehnice şi climatice necesare.
    ART. 59
    Buletinele tipizate pentru tipurile de încercări sunt cele prevăzute în anexele nr. 23-45 la prezentele instrucţiuni.
    ART. 60
    În instalatiile de electrificare la care se fac masuratori şi încercări de către mai multe formatii PRAM - formatii PRAM proprii şi ale altor laboratoare autorizate cu care s-a contractat numai o parte din lucrari, decizia de punere în functiune a instalatiei respective se ia de către conducerea tehnica a centrului de electrificare, numai după verificarea tuturor buletinelor emise şi a inscrierilor corespunzătoare probelor efectuate din Registrul de control şi lucrari.
    ART. 61
    În caz de dubii sau rezultate contradictorii, se poate decide refacerea probelor neconcludente sau completarea volumului de probe cu alte masuratori şi încercări, solicitandu-se pentru aceasta şi participarea furnizorului de energie electrica sau a altor specialisti.
    ART. 62
    (1) În cazul în care valorile masuratorilor sunt în afara limitelor prescrise, iar retragerea din exploatare a instalatiei sau a echipamentului ar afecta circulatia trenurilor, decizia asupra redarii în exploatare, de durata sau pe un interval de proba, se ia în urma analizei rezultatelor masuratorilor în ansamblu de către conducerea tehnica a centrului de electrificare şi cu aprobarea conducerii tehnice superioare.
    (2) Decizia se ia pe baza unei note justificative care trebuie să cuprindă şi masurile necesare pentru a aduce echipamentul sau instalatia la condiţiile tehnice minime de functionare, în termenul cel mai scurt.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificări, încercări şi masuratori în circuitele secundare

    ART. 63
    (1) Lucrarile de verificări, încercări şi masuratori la circuitele secundare se efectueaza simultan cu lucrarile la circuitele primare de care depind.
    (2) În cazuri accidentale (refuz sau functionari incorecte ale sistemelor de protecţie, comanda - control, automatizari şi telemecanica din instalatiile de electrificare) se pot executa lucrari la circuitele secundare independent de circuitele primare, numai dacă la efectuarea probelor functionale nu sunt afectate prin manevre şi circuitele primare de care depind.
    ART. 64
    Se recomanda ca, în cadrul verificării interactiunii elementelor componente ale schemei de protecţie şi automatizare să se incerce şi declanşarea efectiva a intrerupatoarelor aferente.
    ART. 65
    Prin executarea lucrărilor de verificări, încercări şi masuratori în circuitele secundare se urmareste confirmarea urmatoarelor aspecte:
    a) Corectitudinea funcţionarii releelor şi a celorlalte elemente de automatizare la valorile reglate;
    b) Corectitudinea conexiunilor care leagă între ele diferitele elemente componente ale unei scheme de protecţie şi de automatizare;
    c) Corectitudinea alimentarii cu marimile de măsura controlate şi cu tensiune operativa;
    d) Răspunsul corect al elementelor de execuţie la comenzile primite.
    ART. 66
    Verificarea unei instalaţii de circuite secundare trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele verificări:
    a) Verificări preliminare - se fac la PIF şi RK:
    - Se verifica corespondenta dintre aparatajul primar montat şi proiectul de execuţie a instalatiei aferente de automatizare;
    - Se verifica corectitudinea marcajelor dulapurilor, panourilor, aparatelor, releelor, cablurilor şi conductoarelor.
    b) Verificări mecanice - se fac la PIF, RT, RC şi RK:
    - starea generală şi integritatea elementelor componente;
    - modul de fixare şi prindere a elementelor componente pe stelaje, în dulapuri, pe panouri etc;
    - etanseitatea cutiilor şi dulapurilor metalice care conţin elementele;
    - starea conexiunilor la instalatia de legare la pamant a tuturor elementelor care fac obiectul verificării, precum şi a panourilor, stelajelor şi dulapurilor în care sunt montate.
    c) Verificarea elementelor componente - se face la PIF, RT, RC şi RK:
    - verificarea generală;
    - revizia, repararea şi reglarea la parametrii stabiliti;
    - masuratori şi încercări ale izolatiei;
    - verificări specifice functionale.
    d) Verificarea şi încercarea izolatiei circuitelor separat şi/sau pe ansamblu - se face la PIF, RT, RC şi RK;
    e) Verificarea interactiunii elementelor componente din cadrul schemei, urmarind actionarea efectiva a elementelor comandate din circuitele primare - se face la PIF, RT, RC şi RK;
    f) Verificarea funcţionarii protectiei de curent prin injectie de curent primar şi, dacă e cazul, a alimentarii cu tensiune a circuitelor de tensiune, cu declanşarea efectiva a intreruptoarelor - se face la PIF, RT, RC, RK şi RIA.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea releelor

    §.1. Necesitatea verificării releelor

    ART. 67
    (1) Pentru a avea o exploatare sigura şi eficienta a releelor, este necesar ca la punerea în functiune (PIF) şi apoi periodic în exploatare, acestea să fie supuse unor operaţii de verificare. Aceste verificări trebuie să fie complete, să ofere garantia funcţionarii sigure şi corecte în condiţiile concrete ale exploatarii.
    (2) Nerespectarea condiţiilor de verificare, precum şi executarea unor reglaje incomplete, în afara unei functionari nesigure, poate genera avarii şi accidente în instalatiile de electrificare.
    ART. 68
    (1) Verificările în exploatare ale releelor pot fi programate sau neprogramate - accidentale.
    (2) Verificările programate ale releelor se executa odata cu lucrarile programate la restul aparatelor din celula sau echipamentul respectiv.
    (3) Verificările accidentale se executa în cazul unui refuz în functionare sau a unei functionari incorecte.

    §.2. Verificări comune executate asupra tuturor releelor
    ART. 69
    (1) Verificările comune care trebuie efectuate la punerea în functiune şi în exploatare pentru toate tipurile de relee sunt urmatoarele:
    a) verificarea generală a releelor, care consta în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    - verificarea corespondentei tipului şi caracteristicilor releului montat, cu datele din proiect;
    - verificarea vizuala a existentei sau inexistentei unor deteriorari ale părţii mecanice sau electrice.
    O verificare generală minutioasa poate pune în evidenta diverse defecte ale releelor.
    b) verificarea mecanica, care consta în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    - verificarea părţile mecanice ale releului, care trebuie să functioneze corespunzător, fără frecari, sa nu existe jocuri nepermise ale pieselor aflate în miscare, suruburi slabite, legaturi nesigure;
    - verificarea funcţionarii corecte a mecanismelor de ceasornic din componenta releelor de timp;
    - verificarea stării contactelor, a axelor şi a lagarelor;
    - verificarea existentei tuturor pieselor sistemului magnetic şi a resorturilor antagoniste;
    - verificarea stării capacului, a etanseitatii şi curateniei acestuia;
    - verificarea integritatii sigiliilor sau plumburilor existente pe releu la terminarea verificărilor.
    c) revizia, repararea şi reglarea mecanica, care consta în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    - verificarea funcţionarii echipajului mobil;
    - rectificarea ax - lagar;
    - slefuirea contactelor;
    - demontarea echipajului mobil, curatirea pieselor şi reglarea jocurilor;
    - demontarea, curatirea şi slefuirea armaturilor mobile;
    - ajustarea cu pila a danturii mecanismului de ceasornic al releelor de timp;
    - schimbarea gradatiei scalei;
    - reglajul funcţionarii mecanice.
    d) masuratori şi probe mecanice, care consta în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    - masurarea presiunii de contact;
    - efectuarea probei de functionare lina şi continua a mecanismului de ceasornic;
    - masurarea tolerantelor dispozitivelor şi înlăturarea jocurilor peste limita.
    e) verificarea izolatiei, care consta în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    - masurarea rezistentei de izolatie;
    Se executa cu megohmmetrul inductor de 1000 V. Se aplica tensiunea, succesiv între carcasa şi contacte, între carcasa şi bobina şi între bobina şi contacte. Releul se considera corespunzător, dacă după un minut de la aplicarea tensiunii, rezistenta de izolatie este mai mare de 10 MOhm.
    - încercarea izolatiei cu tensiune alternativa marita.
    Se executa cu ajutorul trusei tip TCS - 2 sau cu megohmmetrul inductor de 2500 V. Releul care se verifica trebuie să suporte tensiunea aplicata timp de 1 minut. Releul se considera corespunzător, dacă în timpul probei nu se constata strapungeri, scantei sau efluvii.
    (2) După încercarea izolatiei cu tensiune alternativa marita, se executa o noua măsurare a rezistentei de izolatie, pentru a determina eventualele slabiri ale izolatiei ca urmare a incercarii cu tensiune marita.

    §.3. Verificări specifice executate asupra fiecarui tip de releu
    ART. 70
    (1) Aceste verificări au caracter special şi se executa asupra fiecarui releu în parte şi care ţin cont de tipul, destinaţia şi caracteristicile releului respectiv.
    (2) Aceste verificări constau în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    a) verificarea generală a modului de functionare a releului;
    b) fixarea şi verificarea valorilor de reglaj ale releului.
    ART. 71
    (1) În cadrul verificării generale a modului de functionare a releului se urmareste functionarea acestuia în diverse situaţii şi pentru diferite puncte de reglaj astfel alese, încât să ofere garantia unei functionari corespunzătoare a releului în oricare din situaţiile reale ale exploatarii.
    (2) De asemenea se executa diverse masuratori care trebuie să verifice respectarea principalelor caracteristici tehnice din prospecte.
    ART. 72
    Prin fixarea şi verificarea valorilor de reglaj, releul devine apt de a functiona în cadrul schemei de protecţie sau automatizare din care face parte.

    §.3.1. Verificări specifice releelor intermediare
    ART. 73
    (1) După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se vor efectua verificările specifice, respectiv verificarea generală a modului de functionare.
    (2) Aceasta verificare consta în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    - masurarea rezistentei ohmice a bobinei de actionare; se executa cu puntea Wheatstone, Thomson sau alte metode. Valoarea masurata trebuie să fie egala sau sa difere foarte puţin (±10%) de valoarea din fabrica.
    - masurarea tensiunii minime de actionare şi a tensiunii de revenire; se executa cu o trusa de curent-tensiune modificata. Când nu se cunoaste tensiunea minima de actionare a unui releu, se adoptă U(min) = (0,7-0,8) U(n).
    Valori de actionare mai mici decat U(min) actionare nu pot fi admise, deoarece releul ar putea sa functioneze în cazul când ar primi o tensiune redusa prin înscrierea cu bobinele altor relee sau aparate. Valori de actionare prea mari pot face ca releul sa nu lucreze dacă bobina sa este inseriata cu bobina unui releu de semnalizare de curent, situaţie intalnita frecvent în schemele de protecţie şi automatizare.
    Dacă în urma verificării tensiunii minime de actionare, se determina valori diferite faţă de cele stabilite de fabricant, se acţionează, dacă este posibil, asupra resoartelor antagoniste.

    §.3.2. Verificări specifice ale releelor de semnalizare
    ART. 74
    (1) După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza verificările specifice, respectiv verificarea generală a modului de functionare.
    (2) Aceasta verificare consta în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    - masurarea rezistentei ohmice a bobinelor de actionare; se executa la fel ca la releele intermediare;
    - masurarea tensiunii sau a curentului minim de actionare; se executa cu o trusa de curent-tensiune modificata;
    Verificarea se face cu capacul pus la releu, pentru a avea certitudinea ca acesta nu împiedica corecta functionare a clapetei.
    Pentru releele de semnalizare de tensiune, tensiunea minima de actionare este cuprinsa între (0,65 - 0,75) U(n), iar pentru releele de semnalizare de curent, curentul minim de actionare este de 0,75 I(n).
    Dacă în urma verificării tensiunii minime de actionare sau a curentului minim de actionare se determina valori diferite faţă de cele stabilite de fabricant, se acţionează asupra resoartelor antagoniste.

    §.3.3. Verificări specifice ale releelor de curent şi de tensiune
    ART. 75
    (1) După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza verificările specifice, care consta în efectuarea urmatoarelor operaţii:
    a) verificarea generală a modului de functionare, consta în:
    - verificarea corectei etalonari a scalei de reglaj care se face prin determinarea valorilor de actionare şi de revenire pentru fiecare punct al scalei de reglaj şi calcularea coeficientului de revenire pentru fiecare punct al scalei;
    - verificarea coeficientului de revenire şi a abaterilor de etalonare a scalei de reglaj; releul se considera corespunzător când coeficientul de revenire şi abaterile de etalonare a scalei de reglaj nu depasesc valorile stabilite la condiţiile tehnice minime.
    b) fixarea şi verificarea valorii de reglaj - se efectueaza numai prin măsurare - media a trei încercări - şi este valoarea stabilita în tabelul de reglaj al protectiilor şi automatizarilor; se interzice fixarea valorii de reglaj pe baza gradatiei scalei.
    c) verificarea elasticitatii contactelor de la releele de curent - se efectueaza prin aplicarea unui curent de soc egal cu 2 x I(reglat). La aceasta incercare contactele nu trebuie să ramana blocate.
    (2) Aceste verificări se executa cu ajutorul trusei de curent-tensiune, ampermetru sau voltmetru de clasa de precizie 0,5. La fiecare verificare a releului de curent sau de tensiune, se aplică un curent sau o tensiune cu 15-20% peste valoarea reglata, pentru a se constata dacă contactul rămâne ferm inchis, fără vibratii sau intreruperi.

    §.3.4. Verificări specifice releelor de timp
    ART. 76
    După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificările specifice:
    a) verificarea generală a modului de actionare, consta în:
    - masurarea rezistentei ohmice a bobinei de actionare; se executa cu ajutorul unei punti de rezistente ohmice corespunzătoare. Valoarea masurata nu trebuie să difere de cea indicată de producător.
    - verificarea etalonarii corecte a scalei de reglaj; se executa utilizand: trusa de curent-tensiune, un voltmetru de curent continuu şi un cronometru. În functie de gama de temporizare a releului verificat, abaterile la verificarea etalonarii scalei de reglaj nu trebuie să depăşească valorile stabilite de fabricant.
    - verificarea actionarii corecte a releului la tensiunea minima admisibila de functionare de 0,75 U(n); se executa în mod asemanator verificării acestuia la tensiunea nominala cu menţiunea ca alimentarea bobinei se face la tensiunea de 0,75 U(n) şi trebuie ca temporizarea masurata la aceasta tensiune sa nu difere de cea obtinuta la U(n) pentru acelasi punct de pe scala pentru ca releul să fie considerat corespunzător.
    b) fixarea şi verificarea valorii de reglaj; se executa prin măsurare - încercarea a trei determinari, iar valoarea fixata este valoarea stabilita în tabelul de reglaj al protectiilor şi automatizarilor.

    §.3.5. Verificări specifice ale releelor de gaze (Bucholtz)
    ART. 77
    După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificările specifice:
    a) verificarea generală a modului de functionare, care consta în:
    - verificarea etanseitatii releului în laborator;
    Se face întâi verificarea etanseitatii pentru fiecare flotor în parte din interiorul releului şi apoi se face verificarea etanseitatii releului asamblat. Verificarea etanseitatii flotoarelor se face prin introducerea fiecarui flotor timp de 48 ore, în ulei încălzit la 70° - 90°C, după care, prin cantarire sau scuturand usor flotorul, se apreciaza dacă a intrat ulei în flotor.
    Verificarea etanseitatii releului asamblat se face prin montarea la una din flansele de racord a releului o flansa oarba prevăzută cu garnitura şi la cealalta flansa o teava lunga de 3 m, care să fie prevăzută la partea superioara cu o palnie pentru turnarea uleiului. După turnarea uleiului, se evacueaza aerul din releu prin robinetul de aerisire şi se sterge releul cu o carpa curata pentru a avea o suprafaţa uscata. După 24 de ore de la umplere nu trebuie să apară urme de ulei la imbinarile dintre flanse şi releu, la bornele terminale, la vizoare, la busonul inferior şi la robinetul de aerisire.
    - verificarea contactelor releului;
    Verificarea se face pentru fiecare contact în parte. Pentru verificare se monteaza pe fiecare pereche de contacte un buzer alimentat de la o baterie de 4,5 V în serie cu fiecare din cele 2 perechi de borne. Apoi se pompeaza incet aer prin robinetul de aerisire, cu o pompa de mana, flotorul superior coboara şi buzerul montat pe bornele de semnalizare suna. Dacă se pompeaza cu socuri repetate trebuie să se inchida şi circuitul buzerului montat pe bornele de declansare. La releele de gaze prevăzute cu tija de declansare, pentru verificare se apasa pe aceasta.
    - verificarea şi reglarea sensibilitatii releelor de gaze pentru declansare la actiunea jetului de gaze;
    Aceasta verificare se face de către fabricant sau în laboratorul PRAM-TM. La un releu de gaze corespunzător, trebuie ca jetul să fie reglat în gama de viteza: 0,5 - 1,5 m/s. Releele de gaze nu se regleaza sub viteza de 0,5 m/s pentru a se evita actionari neselective care pot aparea datorita fluxurilor puternice de ulei ejaculate către conservator, ca urmare a curentilor mari prin transformator la defecte exterioare.
    Verificarea sensibilitatii la viteza jetului de ulei, pentru releele de la transformatoarele de putere mare după reparatii, se executa pe un dispozitiv cu ajutorul caruia se pot realiza viteze variabile. Cresterea vitezei uleiului, până la valoarea dorita, trebuie să se efectueze rapid în timp de 0,2 - 0,5 secunde. La releele cu paleta gradata se verifica viteza de actionare marcată folosindu-se de un debitmetru.
    b) Verificarea actionarii releului pe treapta de semnalizare şi pe treapta de declansare.
    Fiind o proba finala se face la punerea în functiune şi periodic montat pe transformator, odata cu verificările efectuate la celelalte relee şi protectii ale transformatorului.
    Se executa prin actionarea directa asupra butonului prevăzut în acest scop.

    §.3.6. Verificări specifice ale releelor complexe
    (distanta tip RMZ 310, RD35, RICS şi directional tip RDc-3)
    ART. 78
    Verificările releelor complexe se efectueaza în laboratoarele PRAM sau pe teren prin demontarea acestora de pe panoul de circuite secundare.
    ART. 79
    După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificările specifice fiecarui tip de releu complex:
    a) verificarea generală a modului de functionare consta în:
    - determinarea diagramei de actionare pentru fiecare impedanta de referinţa;
    Diagrama trasata nu trebuie să difere cu mai mult de 5% faţă de cea a fabricantului sau la punere în functie;
    - determinarea caracteristicii volt-amper pentru unghiul de sensibilitate maxima;
    Se determina tensiunea minima de actionare a releului pentru un anumit curent dat. La releul directional, tensiunea minima de actionare la unghiul de sensibilitate maxima şi curent nominal trebuie să fie de maximum 0,2 V. La releul RMZ 310, limita de functionare pentru o tensiune nula este de 0,2 I(n).
    - verificarea funcţionarii releului de distanta, alimentat numai cu tensiune sau numai cu curent;
    - verificarea neactionarii releului directional, alimentat numai cu tensiune sau numai cu curent;
    - determinarea timpului de răspuns (durata de actionare) al releului.
    Timpul de răspuns trebuie să fie mai mic de 0,05 secunde pentru ca releul să fie considerat corespunzător.
    - verificarea actionarii releului atunci când tensiunea continua variaza în limitele (0,7 - 1,2) U(n).
    b) fixarea reglajelor şi verificarea caracteristicii de actionare; după ce s-au fixat valorile de reglaj conform tabelului de reglaj, se determina diagrama de functionare.
    Releul se considera corespunzător dacă diagrama de actionare difera cu cel mult 5% faţă de diagrama determinata de fabricant sau de la PIF.

    §.3.7. Verificări specifice ale releelor de distanta tip D113 şi D114
    ART. 80
    Verificările releelor complexe se efectueaza în laboratoarele PRAM sau pe teren prin demontarea acestora de pe panoul de circuite secundare.
    ART. 81
    După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificările specifice fiecarui tip de releu:
    a) verificarea generală a modului de functionare consta în:
    - verificarea elementelor de demaraj la minima impedanta ZM(R), ZM(S), ZM(T).
    În cadrul acestei probe se ridica caracteristica de actionare a elementelor de demaraj şi se verifica dacă tensiunea minima (de fapt impedanta minima) la care lucreaza acestea se încadrează în valorile admisibile ale erorii. Se utilizeaza trusa de curent şi tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi şi un transformator coborator de tensiune de 3 x 380 V/3 x 100 V.
    - verificarea elementului de curent homopolar;
    Se executa ca la un releu de curent obisnuit cu ajutorul trusei de curent şi tensiune. În acest caz valoarea coeficientului de revenire trebuie să fie mai mare sau cel puţin egal cu 0,85.
    - fixarea temporizarilor şi verificarea elementului de timp;
    Se executa cu ajutorul trusei de curent şi tensiune şi a unui cronometru. Temporizarea treptei I nu se regleaza. Fixarea temporizarii pentru treptele a II-a, a III-a şi a IV-a se face actionand asupra tamburelor elementului de timp.
    Verificarea temporizarilor fixate se executa ca la un releu de timp obisnuit, după ce în prealabil s-a fixat un curent suficient de mare pentru a asigura demarajul.
    - verificarea elementului de măsurare a impedantei de defect;
    Se utilizeaza trusa de curent şi tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi, un transformator coborator de tensiune de 3 x 380 V/3 x 100 V şi un cronometru.
    - verificarea elementului directional;
    Se utilizeaza trusa de curent şi tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi şi un transformator coborator de tensiune de 3 x 380 V/3 x 100 V.
    - verificarea elementelor pentru blocajul la pendulatii;
    Se utilizeaza trusa de curent şi tensiune, cosfimetru, decalorul monofazat de unghi şi un transformator coborator de tensiune de 3 x 380 V/3 x 100 V.
    b. fixarea şi verificarea valorilor de reglaj ale releului;
    Se executa cele prezentate la punctul a) conform valorilor stabilite în tabelul de reglaj al protectiilor şi automatizarilor.

    §.3.8. Verificări specifice ale releului complex di/dt
    ART. 82
    (1) După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza verificările specifice; verificări se executa cu releul montat în instalatia de circuite secundare, instalatia primara aferenta fiind scoasa de sub tensiune şi legata la pamant.
    (2) Aceste verificări constau în:
    a) se verifica alimentarea în curent continuu a aparatului: între borna nr. 1 şi borna nr. 7 trebuie să avem tensiunea de +48 Vcc;
    b) verificarea blocului inhibitor:
    - se fixeaza curentul la 2 A efectiv;
    - se fixeaza butonul inhibitorului la minim - extrem stanga şi rotind butonul "COEFICIENT DEFORMARE" trebuie să se constate ca pentru valori mai mici decat unitatea (0,6 - 1), aparatul emite impuls de declansare, iar pentru valori mai mari decat unitatea (1 - 1,1), aparatul nu emite impuls de declansare. Emiterea impulsului de declansare se constata prin semnalizarea optica (intermitenta) la lampa "AVARIE", prin instalarea tensiunii operative de +48 Vcc la borna 2 a aparatului şi contorizarea impulsului pe contorul declansarilor.
    c) verificarea blocului maximal:
    - se fixeaza curentul în circuit la 7 A efectiv;
    - cu butonul "MAXIMAL" fixat la extrem stanga de 4,5 A, trebuie să constatam emiterea impulsului de declansare. Chiar şi în pozitia extrem dreapta a butonului - butonul "MAXIMAL" fixat în pozitia extrem dreapta de 11 A, trebuie să se constate ca pentru coeficientii de deformare subunitari (0,6 - 1) se emite impuls de declansare, iar pentru coeficienti de deformare supraunitari nu se emite impuls de declansare.
    d) verificarea blocului "COEFICIENT DEFORMARE":
    - se fixeaza butonul "MAXIMAL" în pozitia extrem dreapta de 11 A efectiv;
    - în aceste condiţii, cu butonul "COEFICIENT DEFORMARE" supraunitar (1 - 1,1) nu trebuie să se emita impuls de declansare, iar cu butonul "COEFICIENT DEFORMARE" la 0,8 trebuie să se constate emiterea impulsului de declansare cu butonul "TEST" neapasat şi dispariţia impulsului la apasarea butonului "TEST".
    e) verificarea blocului de temporizare:
    - se fixeaza curentul în circuit la 7 A efectiv şi apoi se intrerupe alimentarea buclei;
    - se conecteaza cronometrul astfel încât să fie pornit la aparitia curentului de 7 A efectiv în bucla de curent a protectiei şi să fie oprit la aparitia impulsului de declansare la borna nr. 2 a aparatului;
    - cu butonul "TEMPORIZARE" fixat la extrema stanga de 3,5 A, decalajul între aplicarea curentului de 7 A efectiv în bucla şi impulsul de declansare trebuie să fie mai mic de 0,04 secunde;
    - cu butonul "TEMPORIZARE" fixat la extrema dreapta de 8,5 A, decalajul de mai sus trebuie să fie de 0,25 - 0,35 secunde.
    (3) În cazul în care releul di/dt nu corespunde la verificările precizate mai sus, se scoate din functie şi se verifica în cadrul laboratorului, conform documentatiei tehnice.
    (4) Releele tip di/dt nou construite se verifica în conformitate cu prevederile documentatiei tehnice ale producătorului.

    §.3.9. Verificări specifice dispozitivului RAR tip CFR
    ART. 83
    După ce s-au efectuat verificările prevăzute la art. 69, se efectueaza urmatoarele verificările specifice:
    a) verificarea generală a modului de functionare:
    - verificarea executarii comenzii de reanclansare după o declansare prin protecţie;
    - verificarea blocarii dispozitivului după efectuarea unui ciclu de RAR;
    - verificarea blocarii dispozitivului în cazul unei comenzi de conectare sau deconectare voita a intreruptorului sau de la diverse protectii care blocheaza functionarea RAR.
    b) fixarea şi verificarea reglajelor dispozitivului RAR.
    Se fixeaza şi se verifica pauza de RAR şi pauza de blocaj şi se verifica functionarea tuturor semnalizarilor de pe panoul frontal.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificări şi încercări ale instalatiei de automatizare ale grupurilor electrogene

    ART. 84
    În cadrul executarii acestor lucrari se efectueaza cel puţin urmatoarele operaţii:
    a) verificări preliminare - se efectueaza la PIF şi RK:
    - se verifica vizual corespondenta dintre aparatajul primar montat şi proiectul de execuţie a instalatiei aferente de automatizare;
    - se verifica vizual corectitudinea marcajelor panourilor, aparatelor, releelor, cablurilor şi conductoarelor.
    b) verificarea elementelor componente - se efectueaza la PIF, RT, RC şi RK:
    - verificarea generală;
    - revizia, repararea şi reglarea la parametrii stabiliti;
    - masurari şi încercări ale izolatiei;
    - verificări specifice functionale.
    c) probe functionale efectuate la grupurile electrogene - se efectueaza la PIF, RT, RC şi RK:
    - procesul de pornire, cu simularea lipsei surselor de baza, în regim automat şi manual;
    - tensiuni debitate;
    - incarcari pe faze;
    - proces de oprire normala, la revenirea sursei de baza în regim automat şi manual;
    - proces de oprire de avarie (simularea unor deranjamente);
    - verificarea semnalizarilor optice şi acustice;
    - verificarea funcţionarii circuitelor de măsura;
    - verificarea trecerii automate de pe o sursa pe alta;
    - verificarea protectiei de minima tensiune;
    - verificarea protectiei la scurtcircuite exterioare;
    - verificarea protectiei de presiune minima ulei;
    - verificarea protectiei de supratemperatura ulei;
    - verificarea protectiei de supratemperatura apa;
    - verificarea instalatiei de preincalzire.
    ART. 85
    Toate verificările şi masuratorile electrice efectuate la grupurile electrogene se consemneaza în Registrul de control şi lucrari de la grupul electrogen şi în buletinele de încercări emise pentru fiecare element verificat.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Verificări şi masuratori la alte instalaţii ELF şi LC

    ART. 86
    Fisele de verificare tehnica - FVT, prezentate în anexele nr. 5-22 la prezentele instrucţiuni, stabilesc prevederile ce trebuie respectate la instalatiile ELF şi LC cu ocazia verificărilor şi masuratorilor.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Verificări ale instalatiei de telemecanizare

    ART. 87
    Lucrarile de verificări la instalatia de telemecanizare se efectueaza, fie simultan cu lucrarile la circuitele primare sau secundare deservite, fie independent de acestea, după cum se stabileste de către fiecare centru de electrificare prin reglementari interne.
    ART. 88
    La aceste instalaţii se efectueaza urmatoarele verificări:
    a) Verificări preliminare - se efectueaza la PIF şi RK:
    - verificarea corespondentei dintre elementele componente ale instalatiei de telemecanica şi prevederile din proiect;
    - verificarea corespondentei locatiilor telecomenzilor şi telesemnalizarilor pentru fiecare element şi echipament electric în parte;
    - verificarea asigurarii condiţiilor climatice prevăzute în documentaţia tehnica.
    b) Verificarea elementelor componente - se efectueaza la PIF, RT, RC, RK şi RIA:
    - verificarea generală a stării instalaţiilor;
    - revizia, repararea şi reglarea la parametrii stabiliti în documentaţia tehnica;
    - verificarea functionalitatii instalatiei de telemecanizare se face astfel:
    ■ pentru schema sinoptica de la DEF - zilnic
    ■ pentru baterie de acumulatori de la postul central - lunar
    ■ pentru partea de alimentare - tablou alimentare şi redresor şi pentru echipamentele de TM din STE, PS, PSS şi DEF la 6 luni (sezonier primavara şi toamna).
    Suplimentar, în functie de specificul fiecarei instalaţii TM, se vor respecta prevederile din documentaţia tehnica proprie.
    ART. 89
    Toate lucrarile efectuate vor fi consemnate în Registrul de control şi lucrari din STE, PS şi PSS şi în Registrul de revizie a instalaţiilor de la DEF.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Condiţii impuse pentru efectuarea verificărilor, incercarilor şi masuratorilor electrice

    §.1. Condiţii pentru efectuarea verificărilor, incercarilor
    şi masuratorilor electrice la circuitele primare
    ART. 90
    Masurarea caracteristicilor izolatiei se efectueaza pe timp frumos, la o umiditate relativa a aerului ambiant de cel mult 80% şi după curatirea suprafetei exterioare a trecerilor izolate cu alcool de 90° sau echivalent.
    ART. 91
    Pentru acele masuratori care prevad comparatii cu valori initiale de referinţa, se menţionează că prin valori initiale de referinţa se înţeleg urmatoarele:
    a) valori ale producătorului confirmate prin buletine sau prin alt act oficial, care se referă în mod expres la aparatul şi instalatia electrica respectiva;
    b) în lipsa buletinelor producătorului sau atelierelor de reparatii (pentru produsele reparate), valorile obtinute la punerea în functiune sau la prima incercare profilactica se considera valori de referinţa. Aceste valori trebuie comparate de către comisia tehnica de punere în functiune cu valorile de catalog din prospecte;
    c) pentru utilaje vechi, la care nu exista nici buletine de fabrica, nici buletine de punere în functiune sau de încercări preventive, ca valori de referinţa se vor lua cele indicate în FVT prezentate în anexele nr. 5-22 din prezentele instrucţiuni.
    ART. 92
    Se recomanda ca aprecierea şi compararea rezultatelor obtinute, privind caracteristicile de stare ale izolatiei transformatoarelor, să fie facute pentru condiţii identice sau apropiate în ceea ce priveste temperatura, condiţiile atmosferice, clasa de precizie a aparatelor, metoda de măsurare etc. În functie de tipul probei, se pot lua în considerare coeficientii de corectie, în cazul în care condiţiile climatice nu se pot respecta.
    ART. 93
    Pentru marimile care caracterizeaza starea echipamentului investigat, rezultatele verificărilor preventive trebuie analizate ţinându-se seama şi de valorile masurate anterior.
    ART. 94
    Buletinele producătorului sau reparatorului se utilizeaza ca punct de reper (comparatie) pentru buletinele emise la PIF.
    ART. 95
    Încercările şi masuratorile la circuitele primare se efectueaza periodic, fără a se depăşi intervalul de timp maxim admis, stabilit prin reglementarile specifice în vigoare.
    ART. 96
    Înainte şi după efectuarea oricarei masuratori, sarcinile capacitive remanente trebuie descarcate electric, prin legare la pamant timp de cel puţin 5 minute.
    ART. 97
    Înainte de efectuarea incercarilor şi masuratorilor, suprafaţa exterioara a izolatiei externe - treceri izolate, placi izolante, carcase de portelan - trebuie curatata de praf şi murdarie, cu alcool tehnic sau tetraclorura de carbon, în scopul micsorarii curentului de scurgere pe suprafaţa, curent care poate duce la rezultate eronate.
    ART. 98
    În functie de tipul echipamentului investigat, înainte şi după încercarea cu tensiune marita a unui echipament, este obligatorie masurarea rezistentei de izolatie a acestuia.
    ART. 99
    Inaintea probei cu tensiune marita, la echipamentele care conţin fluide izolante trebuie să existe certitudinea ca rezultatele incercarii acestor fluide sunt corespunzătoare.
    ART. 100
    (1) Când încercarea cu tensiune marita nu se poate face pe fiecare element dintr-o celula de înaltă tensiune, se admite ca încercarea să se faca pe ansamblul celulei, şi anume la valoarea corespunzătoare aparatului cu tensiunea de incercare specifică cea mai mica, cu menţionarea acestei situaţii în buletinul de incercare.
    (2) Situaţiile în care echipamentele se incearca în ansamblul celulei se stabilesc prin instrucţiuni tehnice interne. În general, în acest caz intra celulele prefabricate şi cele în care demontarea conexiunilor de legătură nu este posibila.
    ART. 101
    Aparatele construite pentru o anumita tensiune nominala, dar care funcţionează în instalaţii cu tensiuni nominale mai mici, se incearca corespunzător tensiunii nominale a instalatiei în care funcţionează.
    ART. 102
    La punerea în functiune a elementelor şi echipamentelor cu tensiune nominala mai mare de 60 kV, pentru proba cu tensiune marita se iau în consideratie buletinele de incercare ale furnizorului sau buletinele de incercare eliberate de alte laboratoare de înaltă tensiune.
    ART. 103
    Încercările şi masuratorile se executa după umplerea cu ulei a transformatorului şi aerisirea corespunzătoare a acestuia, la un interval minim de 12 ore după terminarea acestei operaţii.
    ART. 104
    Ordinea efectuării incercarilor şi masuratorilor privind starea izolatiei şi care preced totdeauna încercările cu tensiune marita, este urmatoarea:
    a) rigiditatea dielectrica a uleiului, eventual analiza redusa a uleiului, dacă se apreciaza a fi necesară;
    b) rezistenta de izolatie masurata după 60 secunde de la aplicarea tensiunii [R(60)"] coeficientul de absorbtie [R(60)"/R(15)"] şi tg delta a izolatiei infasurarilor.
    ART. 105
    Determinarea pierderilor dielectrice a izolatiei infasurarilor în ulei a transformatoarelor - tg delta - este obligatorie pentru toate transformatoarele cu tensiuni nominale peste 110 kV inclusiv şi puteri peste 10 MVA inclusiv, indiferent de tensiunea nominala. Pentru transformatoarele cu tensiuni până la 35 kV inclusiv, proba este facultativa.
    ART. 106
    În buletinul de încercări se vor indica temperaturile izolatiei la care s-au executat masuratorile. Masuratorile se executa la o temperatura a izolatiei care să fie mai mare de 10°C.
    ART. 107
    Temperatura izolatiei transformatorului deconectat timp indelungat (cel puţin 24 de ore) şi care nu a fost supus incalzirii se considera a fi temperatura straturilor superioare ale uleiului, masurata cu termometrul.
    ART. 108
    În cazul incalzirii transformatorului, masurarea rezistentei de izolatie se face după intreruperea incalzirii, dar nu mai devreme de 60 minute în cazul incalzirii prin alimentarea infasurarii (în scurtcircuit sau în curent continuu), iar în cazul incalzirii exterioare (inductie s.a.) nu mai devreme de 30 min.
    ART. 109
    (1) Masuratorile de izolatie R(60)" şi tg delta a infasurarilor trebuie să se faca la PIF, pe cat posibil la o temperatura (ecart ±5°C) apropiata de cea indicată în buletinul fabricii, dar nu mai mica de +10°C.
    (2) Prevederea este obligatorie pentru transformatoarele de medie şi mare putere. Masurarea caracteristicilor izolatiei se executa pe panta scaderii temperaturii, după linistirea uleiului - circa o ora. Temperatura izolatiei se determina înainte de masurarea caracteristicilor izolatiei.
    (3) Readucerea rezistentei R(60)" şi a tg delta pentru izolatia infasurarilor la temperatura de referinţa, în vederea compararii rezultatelor, se efectueaza utilizand coeficientii de variatie [K(1) şi K(2)] în functie de diferenţa de temperatura DELTA t (°C).
    ART. 110
    Reviziile şi interventiile accidentale la intrerupatorii tip IUP 27,5 KV din STE se efectueaza în urmatoarele condiţii:
    a) la depăşirea numarului de declansari maxim admis între doua revizii tehnice, prevăzut în cartea tehnica a intrerupatorului, formatia comuna EA-PRAM efectueaza o revizie accidentala suplimentara atât la circuitul primar cat şi la circuitele secundare aferente;
    b) organizarea acestui tip de lucrare se face de către conducerea tehnica a centrului de electrificare, care stabileste, prin reglementari interne, numărul de declansari maxim admis pentru fiecare tip de intrerupator după care trebuie să se efectueze o revizie accidentala precum şi modul de urmărire a declansarilor; de asemenea conducerea centrului de electrificare trebuie să asigure baza materiala necesară desfăşurării în bune condiţii a acestei lucrari.

    §.2. Condiţii pentru verificarea uleiurilor electroizolante
    ART. 111
    Pentru uleiurile electroizolante utilizate în echipamentele şi aparatele electrice sunt stabilite urmatoarele definitii:
    a) ulei nou este uleiul livrat de rafinarii, neutilizat niciodata şi având caracteristicile prevăzute în standardele în vigoare. Acest ulei nu poate fi utilizat în echipamentele şi aparatele electrice fără a fi reconditionat fizic;
    b) ulei nou reconditionat fizic este uleiul indicat mai sus, care a fost reconditionat fizic - uscat şi filtrat, în vederea aducerii la parametrii necesari utilizarii;
    c) ulei din exploatare este uleiul din echipamentele şi aparatele electrice aflate în functiune;
    d) ulei din exploatare reconditionat fizic este uleiul din echipamentele şi aparatele electrice care, în urma unui tratament fizic - uscare, filtrare, corespunde parametrilor prescrisi în acest capitol, referitor la uleiul din exploatare.
    ART. 112
    În vederea verificării uleiului electroizolant din echipamentele şi aparatele electrice, trebuie respectate urmatoarele condiţii specifice:
    a) recoltarea probelor şi completarea cu ulei se face prin grija gestionarului instalatiei.
    b) probele de ulei pentru analiza se colecteaza de preferinta, pe timp senin, fără ceata, la ore cu umiditate atmosferica minima, fără vant şi fără praf.
    c) probele de ulei nu se colecteaza pe timp de ceata, vant, praf, ploaie, lapovita, în general în timp cu precipitatii atmosferice;
    d) uleiul electroizolant de provenienţă indigena, existent într-un aparat, se poate completa cu ulei electroizolant de acelasi tip. Amestecul, în acest caz, se face fără restrictie;
    e) nu se recomanda introducerea uleiului neaditivat TR 30 peste uleiul aditivat TR 25A;
    f) în cazul aparatelor din import cu ulei strain, pentru completare este obligatoriu a se utiliza ulei nou din acelasi tip sau echivalent. Completarea cu alt tip de ulei se face numai dacă acesta este compatibil cu cel din echipament. Se impune efectuarea testului de compatibilitate într-un laborator de specialitate;
    g) în cazul deteriorării calităţii uleiului electroizolant, trebuie analizata cauza care a condus la aceasta situaţie;
    h) se respecta prevederile din Regulamentul privind exploatarea uleiurilor având indicativul PE 129/1991 - definitii, gospodarire, metode de analiza, interpretarea rezultatelor, reconditionarea fizica.
    ART. 113
    (1) După prelevarea probelor de ulei din echipamentele şi aparatele electrice, fiecarei sticle se ataseaza o eticheta pe care se inscrie:
    a) locul unde este montat echipamentul sau aparatul electric;
    b) numărul de fabricatie al echipamentului sau al aparatului electric;
    c) tensiunea superioara a echipamentului sau a aparatului electric;
    d) locul de prelevare a probei şi data.
    (2) Înainte de efectuarea verificărilor, probele vor fi pastrate în incaperea în care se fac determinarile un timp suficient încât să se realizeze echilibrarea termica cu mediul.
    (3) În cazul în care probele prelevate nu pot fi verificate pe teren şi sunt transportate la laboratorul PRAM, acestea sunt pastrate timp de 24 de ore pentru echilibrare termica, după care se efectueaza verificările specifice.
    (4) Vasul în care se pune uleiul pentru testat se va curata cu eter de petrol.
    ART. 114
    (1) Pentru fiecare proba de ulei se efectueaza 6 determinari a rigiditatii dielectrice cu ajutorul instalatiei speciale.
    (2) Valoarea din prima determinare nu se ia în considerare şi se calculeaza media aritmetica a valorilor tensiunilor de strapungere din ultimele 5 determinari, cu condiţia ca nici una din cele 5 valori sa nu difere cu mai mult de 15% faţă de valoarea medie la uleiurile noi şi cu mai mult de 25% la uleiurile din exploatare. În cazul în care rezultatele determinarilor difera cu mai mult de 15% şi respectiv cu mai mult de 25% faţă de media lor aritmetica, se repeta încercarea pe o noua proba de ulei. În acest caz se considera ca tensiune medie de strapungere, media aritmetica a celor 10 valori obtinute la cele doua probe.
    §.3. Condiţii pentru verificarea mijloacelor de
    protecţie electroizolante
    ART. 115
    Verificarea mijloacelor de protecţie electroizolante se efectueaza în instalaţii (standuri) de incercare special amenajate, care cuprind:
    a) instalatia de incercare propriu-zisa: transformatorul ridicator de tensiune, spatiul de înaltă tensiune, izolatoarele barei de înaltă tensiune şi bara de înaltă tensiune, cuva cu apa;
    b) circuite de comanda, măsura, protecţie, semnalizare şi blocaj
    ART. 116
    Instalatia de incercare trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii tehnice minime:
    a) transformatorul de înaltă tensiune utilizat la încercări va avea puterea minima de 200 VA;
    b) sa existe o intrerupere vizibila a alimentarii instalatiei;
    c) instalatia de incercare propriu-zisa se monteaza în interiorul unui spatiu de incercare cu ingradire fixa realizata din plasa de sarma, având înălţimea minima de 1,8 m pentru instalaţii de tip interior şi de 2 m pentru instalaţii de tip exterior;
    d) distanta minima de la părţile aflate sub tensiune a instalatiei de incercare propriu-zisa la ingradirea de protecţie din plasa de sarma trebuie să corespunda datelor din tabelul următor:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Distanta de la partea aflata sub tensiune la plasa de protecţie [cm] │
├────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ Tensiunea de │ Instalatia de tip │ Instalatia de tip │
│ incercare [KV] │ interior │ exterior │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 20 │ 18 │ 30 │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 110 │ 90 │ 90 │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 220 │ 160 │ 180 │
├────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 400 │ - │ 310 │
└────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘

    e) spatiul de incercare trebuie să aibă toate usile de acces prevăzute cu blocaje electrice;
    f) circuitele de comanda, măsura, protecţie, semnalizare şi blocaj sunt inglobate într-un pupitru de comanda, amplasat în afara spatiului de incercare, în imediata apropiere, de unde să se poată observa mijlocul de protecţie în timpul incercarii. Circuitele de semnalizare au rolul de a semnaliza prezenta tensiunii în instalatie, iar circuitele de blocaj electric au rolul sa deconecteze instalatia aflata sub tensiune, atunci când usile de acces în interiorul spatiului de incercare sunt deschise şi când scurtcircuitorul mobil al instalatiei nu este demontat din instalatie şi agatat pe microcontactul de blocare a alimentarii.
    Se recomanda ca repunerea sub tensiune a instalatiei după închiderea usilor să fie facuta numai începând de la valoarea zero a tensiunii. De asemenea trebuie prevăzut ca butonul de anclansare să fie, de preferinta, cu blocaj cu cheie tip auto.
    g) în faţa pupitrului de comanda trebuie prevăzut un covor electroizolant pe care trebuie să stea personalul executant în momentul în care manipuleaza instalatia de incercare;
    h) pentru realizarea temporizarii incercarii specific fiecarui tip de mijloc de protecţie, trebuie prevăzut un releu de timp care să intrerupa alimentarea cu tensiune a pupitrului de comanda după trecerea timpului stabilit pentru încercarea respectiva;
    i) toate părţile metalice ale instalatiei de incercare, care în mod normal nu sunt sub tensiune, trebuie legate la pamant prin centura de legare la priza de pamant a laboratorului. Priza de pamant locala la care se leagă standul de încercări trebuie să aibă o rezistenta de dispersie de maxim 10 Ohm, în orice condiţii atmosferice. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant se masoara anual;
    j) alimentarea pupitrului de comanda trebuie să se faca printr-o priza bipolara cu contact de protecţie;
    ART. 117
    Încercările electrice ale mijloacele de protecţie electroizolante se efectueaza cu respectarea urmatoarelor condiţii:
    a) înainte de încercarea electrica a mijloacelor de protecţie trebuie să se efectueze o revizie exterioara amanuntita şi, numai în cazul rezultatelor corespunzătoare, se va trece la încercarea electrica propriu-zisa. Dacă, în cadrul reviziei exterioare, se va constata ca mijlocul de protecţie prezinta defecte evidente, dacă nu corespunde normelor de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice sau dacă lipseste numărul de ordine, încercarea nu se executa înainte de eliminarea acestor deficiente;
    b) toate încercările electrice ale mijloacelor de protecţie trebuie să se execute numai în instalaţii speciale destinate acestui scop şi în condiţiile prevăzute în instrucţiunile de utilizare elaborate de producător;
    c) pentru mijloacele utilizate în interior, încercările se executa în laborator la temperatura ambianta, indiferent de umiditate. În lipsa unor indicatii exprese din partea producătorului, mijloacele electroizolante de tip interior nu trebuie utilizate în exterior în condiţii de precipitatii (ceata, ploaie, ninsoare etc.);
    d) mijloacele electroizolante, destinate utilizarii în exterior în condiţii de umiditate ridicata şi/sau ceata, vor fi incercate la omologare în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sau standardul de produs. Inaintea incercarii acest tip de mijloc de protecţie se va menţine cel puţin o ora în condiţii de umiditate maxima, similar mediului exterior;
    e) mijloacele de protecţie electroizolante se incearca în curent alternativ de frecventa 50 Hz, masurandu-se curentii de scurgere şi verificandu-se tensiunea de tinere;
    Încercarea mijloacelor de protecţie din cauciuc se poate face şi în curent continuu (redresat) cu condiţia ca tensiunea de incercare să fie de 2,5 ori mai mare ca tensiunea eficace de curent alternativ. În acest caz, durata incercarii se păstrează ca la curent alternativ, iar curentul de scurgeri nu se normeaza;
    f) timpul de incercare se masoara din momentul stabilirii valorii maxime a tensiunii de incercare şi nu trebuie să depăşească cu mult timpul prevăzut pentru încercarea fiecarui mijloc de protecţie în parte şi nici să fie mai mic decat acesta;
    g) verificarea mijloacelor de protecţie se face de către personalul PRAM autorizat pentru aceste tipuri de lucrari.
    ART. 118
    Manipularea standului de încercări de către personalul autorizat se face în felul următor:
    a) se monteaza mijlocul de protecţie pentru incercare doar în condiţiile în care barele de înaltă tensiune sunt legate la pamant cu ajutorul unui scurtcircuitor mobil, pupitrul de comanda deconectat de la sursa de tensiune prin minim doua intreruperi, dintre care cel puţin una vizibil - de preferat fisa bipolara şi priza;
    b) se verifica corectitudinea montarii, după care personalul paraseste spatiul de incercare;
    c) se demonteaza legarea la pamant a barei de înaltă tensiune. Demontarea şi montarea legaturii la pamant, se face astfel încât, sa nu fie necesară patrunderea în spatiul de incercare a personalului. În caz contrar, se respecta prevederile din normele de protectia muncii privind montarea şi demontarea scurtcircuitoarelor mobile;
    d) se inchide usa spatiului de incercare, verificandu-se sa nu ramana nimeni în interiorul acestuia;
    e) se aduce cursorul autotransformatorului - ATR - în pozitia zero;
    f) personalul executant stand pe covorul electroizolant din faţa pupitrului de comanda, verifica pozitia de zero a intrerupatorului de pe pupitrul de comanda şi apoi introduce fisa bipolara în priza;
    g) se trece intrerupatorul de pe pupitru de comanda în pozitia "INCHIS", se verifica aprinderea becului care indica conectarea corecta a fazei, după care personalul executant cupleaza prin buton pupitru şi alimenteaza ATR;
    h) cu ajutorul ATR se ridica treptat tensiunea până la valoarea de incercare a mijlocului de protecţie - valoare stabilita de fabricantul mijlocului de protecţie, urmarindu-se indicatia kilovoltmetrului şi a miliampermetrului;
    i) după terminarea incercarii, operaţiile se succed în ordine inversa prin:
    - deconectarea instalatiei;
    - scoaterea fisei din priza;
    - aducerea intrerupatorului de pe pupitru în pozitia zero;
    - legarea la pamant a barei de înaltă tensiune din spatiul de incercare;
    - verificarea legarii la pamant a barei;
    - intrarea în interiorul spatiului de incercare;
    - se demonteaza mijlocul de protecţie care a fost supus incercarii;
    - apoi se monteaza alt mijloc de protecţie pentru a fi supus aceluiasi procedeu de incercare.
    ART. 119
    După verificarea mijloacelor de protecţie se va emite buletinul de incercare şi se va aplica pe fiecare mijloc de protecţie stampila sau o eticheta cu urmatorul cuprins:

    ┌──────────────────────────────────────────┐
    │Laborator PRAM ...........................│
    │Nr. ......................................│
    │Se poate folosi în instalatia de ...... KV│
    │Expira la data de ........................│
    └──────────────────────────────────────────┘

    SECŢIUNEA a 8-a
    Emiterea, verificarea şi arhivarea buletinelor de incercare

    ART. 120
    Emiterea, verificarea şi arhivarea buletinelor de incercare emise de către personalul PRAM-TM se efectueaza în felul următor:
    a) se utilizeaza modelele de buletine de incercare prevăzute în anexele nr. 23-45 din prezentele instrucţiuni; în situaţia în care nu este stabilit un model de buletin pentru elementele electrice la care se face încercarea, seful laboratorului PRAM-TM trebuie să elaboreze tipuri de buletine specifice conform indicatiilor producătorului şi a prezentelor instrucţiuni, care să cuprindă toate încercările efectuate;
    b) fiecare buletin de incercare trebuie să conţină un numar şi data emiterii. Numerotarea buletinelor să se faca pe tipuri de instalaţii - instalaţii EA din STE, PS, PSS, instalaţii ELF, instalaţii LC, instalaţii terti - şi să fie înregistrate în Registru de evidenta a buletinelor de incercare. La începerea fiecarui an calendaristic se reia numerotarea buletinelor;
    c) buletinele de incercare se emit în aceeasi zi în care au fost efectuate încercările şi masuratorile, aceasta fiind obligaţia sefului formatiei de lucru PRAM-TM;
    d) completarea buletinelor se face în 2 exemplare, original şi copie de către seful formatiei de lucru PRAM-TM sau de către un alt membru al formatiei de lucru;
    e) completarea se face citet şi ingrijit: se vor completa toate rubricile specifice masuratorilor şi incercarilor efectuate, iar rubricile care nu se completeaza se bareaza;
    f) rubrica "Incercat de" se completeaza cu numele şi prenumele în clar al sefului de formatie de lucru şi a membrilor din formatie;
    g) rubrica "Asistat de" se completeaza cu numele şi prenumele în clar a persoanei desemnate sa asiste la masuratori din partea beneficiarului (districtului);
    h) după completarea buletinului şi consemnarea concluziilor masuratorilor şi incercarilor de către seful formatiei PRAM-TM, buletinul se semneaza de către toate persoanele de mai sus;
    i) ambele exemplare (originalul şi copia) se vor inmana sefului de laborator PRAM-TM care, după verificarea rezultatelor din buletin, îşi va menţiona numele şi prenumele, va semna şi stampila fiecare exemplar la rubrica "Verificat de". În caz ca buletinele verificate nu corespund, seful laboratorului stabileste şi ia măsuri, după caz;
    j) pentru elementele sau echipamentele electrice la care s-a prelevat proba de ulei şi nu s-a putut efectua verificarea uleiului la faţa locului, proba de ulei se trimite la laboratorul PRAM pentru a fi supusă incercarilor dielectrice; după efectuarea verificărilor trebuie emis un buletin de incercare special numai pentru ulei.
    Valoarea rigiditatii dielectrice a probei de ulei din buletinul special emis se trece şi în buletinul emis pentru elementul sau echipamentul electric respectiv. Pentru astfel de situaţii, redarea în exploatare a elementului sau echipamentului electric se face în baza rezultatelor probei de ulei din buletinul anterior şi a analizarii rezultatelor la încercările şi masuratorile efectuate. Menţinerea în exploatare a elementului sau echipamentului electric se face în baza buletinului de incercare care trebuie să cuprindă toate rezultatele incercarilor şi masuratorilor efectuate - inclusiv rezultatele verificării probei de ulei;
    k) buletinele originale sunt trimise beneficiarului în timp util, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data emiterii;
    l) copiile buletinelor se arhiveaza de către seful laboratorului PRAM-TM în dosare pe tipuri de instalaţii de electrificare şi pe ani: STE, PS, PSS, ELF - cabluri de energie, instalaţii de iluminat şi forta, PT, GE, LC, CDS, prize de pamant. Copiile buletinelor emise pentru lucrari la terti se arhiveaza într-un dosar separat - Lucrari pentru terti;
    m) buletinele originale se arhiveaza de către beneficiar în dosare, pe tipuri de instalaţii şi pe ani, fiind pastrate la sediul districtului;
    n) buletinele se păstrează în arhiva până la efectuarea lucrărilor RK sau a lucrărilor de inlocuire a elementului şi/sau echipamentului electric respectiv.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Organizarea şi desfăşurarea lucrărilor PRAM-TM

    ART. 121
    Efectuarea pregatirii, desfăşurării şi finalizarii lucrărilor PRAM-TM sunt stabilite în anexa nr. 46 din prezentele instrucţiuni, care prevad sarcinile personalului PRAM în legătură cu organizarea şi desfăşurarea lucrărilor PRAM-TM.

    
CAP. VII
    DISPOZITII FINALE

    ART. 122
    Pentru urmarirea, evidenta şi analiza evenimentelor electrice accidentale produse în SPCCAT din instalatiile de electrificare trebuie respectate prevederile din reglementarile specifice în vigoare.
    ART. 123
    Seful laboratorului PRAM-TM trebuie să tina o evidenta a defectarilor produse în elementele componente a SPCCAT din instalatiile de electrificare şi trebuie să analizeze periodic cauza acestor defectari, luand masurile necesare impuse de cerinţele exploatarii.
    ART. 124
    Buletinele de incercare folosite de laboratorul PRAM-TM sunt prezentate în anexele nr. 23-45 la prezentele instrucţiuni.
    ART. 125
    (1) Sigilarea instalaţiilor de electrificare la care a lucrat personalul PRAM-TM se face cu sigiliu personalizat notat "PRAM nr. ........." şi acordat numai unei singure persoane.
    (2) Seful laboratorului PRAM-TM tine o evidenta stricta a sigiliilor.
    ART. 126
    Personalul laboratorului PRAM-TM este direct răspunzător de calitatea lucrărilor executate.
    ART. 127
    Începând cu data intrarii în vigoare a prezentelor instrucţiuni, orice prevedere contrara îşi inceteaza valabilitatea.

    ANEXA 1
    -------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

           PRESCRIPTIILE ŞI REGLEMENTARILE ELECTRICE CARE SE APLICA ŞI
                     IN INSTALATIILE DE ELECTRIFICARE CFR

*Font 8*
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Indicativul │ Titlul prescripţiei │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 003/79 │Nomenclator de verificări, încercări şi probe privind montajul şi darea în │
│ │exploatare a instalaţiilor energetice │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ordinul │Regulamentul de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă │
│nr. 35/2002 │ │
│ANRE │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 016-7/88 │Normativ tehnic departamental pentru repararea aparatelor şi instalaţiilor │
│ │pentru localizarea defectelor în cabluri │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 016-8/96 │Normativ tehnic de reparatii la echipamentele şi instalatiile de transport şi │
│ │distribuţie ale energiei electrice din RENEL │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 101/85 │Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi │
│ │transformare cu tensiuni peste 1 kV (republicat în 1993) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 101A/85 │Instrucţiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a │
│ │instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte constructii │
│ │(republicat în 1993) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NTE 003/04/00 │Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni │
│ │peste 1000 V │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NTE 001/03/00 │Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei şi protectia │
│ │instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 116/94 │Normativ de încercări şi masuratori la echipamente şi instalaţii electrice │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│NTE 002/03/00 │Normativului pentru încercări şi masuratori pentru sistemele de protectii, │
│ │comanda - control şi automatizari din partea electrica a centralelor şi │
│ │statiilor │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 120/94 │Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive în retelele electrice ale │
│ │furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 134/95 │Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în │
│ │retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 134-2/96 │Normativ privind metodologia de calcul a curentilor de scurtcircuit în │
│ │retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 143/94 │Normativ privind limitarea regimului nesimetric şi deformant în retelele │
│ │electrice │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 148/94 │Instrucţiuni privind condiţiile generale de proiectare antiseismica a │
│ │instalaţiilor tehnologice din statiile electrice │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 152/90 │Metodologie de proiectare a fundatiilor LEA peste 1000 kV │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 155/92 │Normativ privind proiectarea şi executarea bransamentelor electrice pentru │
│ │cladiri civile │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 501/85 │Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee şi automatizarilor │
│ │electrice ale centralelor şi statiilor │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 504/96 │Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor │
│ │electrice │
│ │Volumul I - Prescriptii generale │
│ │Volumul II - Sisteme de conducere şi teleconducere │
│ │Volumul III - Sisteme de protecţie şi automatizari │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 506/83 │Regulament de exploatare tehnica a instalaţiilor de circuite secundare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 602/80 │Regulament de exploatare tehnica a instalaţiilor de telecomunicatii │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 808/79 │Condiţii tehnice generale pentru transformatoare cu puteri peste 10 MVA │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 829/73 │Condiţii tehnice pentru aparatajul de joasa tensiune utilizat la servicii │
│ │interne │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 843/74 │Condiţii tehnice pentru panouri, pupitre şi dulapuri de automatizare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PE 861/74 │Condiţii tehnice pentru dulapuri de comanda şi protecţie, stelaje, panouri din│
│ │conturul operativ aferente părţii electrice │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.RE-I2-83 │Instructiune privind încercările electrice ale mijloacelor de protecţie a │
│ │muncii (republicate în 1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.RE-I17-82 │Instrucţiuni privind repararea liniilor electrice subterane cu tensiuni până │
│ │la 35 kV │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.RE-I18-70 │Instrucţiuni pentru verificarea aparatelor electrice de măsura pe panouri │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.RE-I20-70 │Instrucţiuni pentru lucrari de revizie la instalatiile de anclansare automata │
│ │a rezervei (AAR) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.RE-I23-88 │Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de legare la pamant │
│ │(republicate în 1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.RE-I24-85 │Instrucţiuni privind organizarea şi efectuarea masurilor de sarcina şi de │
│ │tensiune în retelele de joasa tensiune de distribuţie publică (republicate în │
│ │1994) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.RE-I25-81 │Indicatii metodologice privind stabilirea locurilor de muncă cu condiţii de │
│ │munca deosebite din instalaţii │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│OG-I30-91 │Instructiune pentru dotarea laboratoarelor de analiza a uleiurilor │
│ │electroizolante din FRE - aliniata la cerinţa normelor internationale │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.E-I31-81 │Instrucţiuni tehnologice de verificare a rigiditatii şi a tg. delta a │
│ │uleiului electroizolant (republicate în 1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│OG-I32-81 │Instrucţiuni pentru determinarea sulfului corosiv în uleiul electroizolant │
│ │din transformatoarele de puteri mari │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.E-I36-80 │Instrucţiuni pentru întreţinerea şi verificarea mecanica pe teren a │
│ │contactelor releelor intermediare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.E-I48-81 │Instrucţiuni pentru verificări la punerea în functiune şi periodice în │
│ │exploatare a dispozitivelor de protecţie │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.RE-I52-81 │Instructiune pentru depistarea punerilor la pamant în circuitele secundare de │
│ │curent │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.RE-I53-91 │Instrucţiuni tehnologice de verificare preventiva a transformatoarelor de │
│ │putere │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.E-I54-84 │Instrucţiuni de revizie şi reparatie curenta a instalaţiilor serviciilor │
│ │proprii de curent alternativ din statiile de transformare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.E-I62-74 │Instructiune pentru verificarea instalaţiilor RAR realizate cu relee de tip │
│ │RARS, RARB şi RAR-1MT, produse de ICEMENERG (IRME) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.E-I65-91 │Instrucţiuni de exploatare şi reparatie a instalaţiilor serviciilor proprii de│
│ │curent continuu din statiile de transformare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.RE-I71-88 │Instructiune privind montarea, exploatarea şi încercarea mijloacelor de │
│ │protecţie contra supratensiunilor │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.E-I83-77 │Instrucţiuni privind stabilirea reglajelor la dispozitivele de automatizare │
│ │(RAR, AAR, DAS) din statii de transformare ce alimenteaza consumatori cu │
│ │motoare sincrone mari │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.E-I87-77 │Instrucţiuni de exploatare a milisecundometrului numeric MINUT cu trei canale │
│ │pentru masurarea timpilor de actionare a intreruptoarelor (republicate în │
│ │1994) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.E-I98-82 │Instrucţiuni pentru urmarirea transformatoarelor de puteri mari din │
│ │exploatare, prin analiza gazelor dizolvate în ulei │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.E-I105-79 │Instrucţiuni privind tehnologia de tratare a izolatiei transformatoarelor de │
│ │putere în ulei, în condiţii de exploatare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.E-I107-81 │Instrucţiuni de reparare a transformatoarelor capacitive de tensiune TECU │
│ │110-400 kV din exploatare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.E-I117-82 │Instrucţiuni pentru realizarea şi reglajul protectiei homopolare de tensiune │
│ │(PHT) folosita pentru semnalizarea simplelor puneri la pamant în retele │
│ │aeriene de MT cu neutrul izolat sau compensat │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.E-I123-83 │Instrucţiuni privind verificarea şi interpretarea funcţionarii protectiei de │
│ │gaze la transformatoarele de putere (republicate în 1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.E-I128-91 │Instrucţiuni tehnologice de verificare profilactica a intreruptoarelor şi │
│ │separatoarelor din statii şi retele │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.RE-I134-93 │Instrucţiuni privind analiza stării izolatoarelor din instalatiile electrice │
│ │de înaltă şi medie tensiune din exploatare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.LI-I135-93 │Instrucţiuni privind controlul calităţii şi receptia lucrărilor la punerea în │
│ │functiune a LEA de MT şi JT │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.RE-I136-84│Instrucţiuni tehnologice privind depistarea defectelor pe cablurile de MT şi │
│ │JT │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.RE-I138-84│Instructiune tehnologica experimentala privind încercarea şi defectoscopia │
│ │mantalei de PVC la cablurile de 20 kV tip A2YSY │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.RE-I140-84│Instrucţiuni privind controlul şi revizia tehnica a clemelor şi armaturilor │
│ │din LEA şi statiile de 110-400 kV │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.E-I145-84 │Instructiune pentru verificarea protectiei de distanta tip RD 310, de │
│ │fabricatie EAW (RDG) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.RE-I147-84 │Instrucţiuni tehnologice privind reconditionarea în atelier a sigurantelor │
│ │MRP de joasa tensiune │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.D-I150-85 │Principii generale de lichidare a avariilor în instalatiile de medie tensiune │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.E-I168-87 │Instrucţiuni pentru exploatarea şi revizia tehnica a grupurilor electrogene │
│ │fixe şi mobile din dotarea IRE-urilor │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.RE-I175-87 │Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de JT tip │
│ │OROMAX │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1.RE-I191-88│Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de JT tip │
│ │USOL │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.E-I193-92 │Instructiune tehnologica pentru depistarea de la distanta a supraincalzirii │
│ │cailor de curent din instalatiile electrice prin pirometrie în infrarosu │
│ │(GSCI) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.E-I198-89 │Instructiune tehnologica de exploatare a intreruptoarelor automate de joasa │
│ │tensiune tip AMRO │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│OU-I202-93 │Instrucţiuni privind organizarea şi functionarea centrului PRAM şi │
│ │telecomunicatii din cadrul filialelor de retele electrice (GTDEE-SAMTRE) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.E-I209-95 │Instructiune tehnologica de reconditionare a transformatoarelor de măsura │
│ │CESU 110 kV şi TEMU 110 kV(GSCI) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT3-73 │Încercările periodice ale transformatoarelor de putere şi ale bobinelor de │
│ │stingere după reparatii şi în exploatare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT5-90 │Revizia intreruptoarelor IO şi IUP de medie tensiune şi a dispozitivelor de │
│ │actionare aferente (republicată în 1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT9-69 │Revizia unui punct de alimentare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT10-85 │Revizia posturilor de transformare pe stalpi (republicată în 1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT12-83 │Revizia bateriilor stationare de acumulatoare (republicată în 1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT20-80 │Reparatia în atelier a intreruptoarelor IUP 110 kV, 3000 şi 1900 MVA │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT22a-91 │Fisa tehnologica pentru revizia tehnica a separatoarelor de medie tensiune cu │
│ │tensiuni nominale între 1 şi 24 kV şi a dispozitivelor de actionare aferente, │
│ │de fabricatie indigena │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT22b-91 │Fisa tehnologica pentru revizia tehnica a separatoarelor de înaltă tensiune │
│ │cu tensiuni nominale cuprinse între 36 şi 420 kV şi a dispozitivelor de │
│ │actionare aferente, de fabricatie indigena │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT23-82 │Revizia tehnica a transformatoarelor de măsura de 110-400 kV (republicată în │
│ │1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT24-73 │Revizia sigurantelor de înaltă tensiune de tip interior şi exterior de │
│ │6-35 kV │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT25-82 │Revizia tehnica a transformatoarelor de măsura de 6-35 kV │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT26/1-82 │Exploatarea, repararea şi revizia tehnica a comutatoarelor de reglaj în │
│ │sarcina pentru transformatoare de medie şi mare putere │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT26/2-96 │Fisa tehnologica pentru exploatarea, revizia tehnica şi repararea │
│ │comutatoarelor de reglaj sub sarcina pentru transformatoarele de medie şi mare│
│ │putere. │
│ │Comutatoare de tip RS-3, RS-4 de fabricatie KOLAROV (Bulgaria) - vol. I, │
│ │partea a II-a │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT26/3-82 │Exploatarea, revizia tehnica şi repararea comutatoarelor de reglaj în sarcina │
│ │pentru transformatoarele de medie şi mare putere │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT26/5-84 │Exploatarea, revizia tehnica şi repararea comutatoarelor de reglaj sub sarcina│
│ │pentru transformatoarelor de medie şi mare putere, de fabricatie Reinhausen │
│ │(republicată în 1994) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT28-93 │Fisa tehnica pentru intreruptoare de joasa tensiune (2 volume) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT30-76 │Revizia dispozitivelor de actionare DPI, DSI, DRI, DGI, DMI, MRI şi MASI ale │
│ │intreruptoarelor de 6-35 kV inclusiv │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT31-71 │Revizia motoarelor electrice şi convertizoarelor │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.RE-FT35/2-95│Realizarea bransamentelor de cablu coaxial GTDEE-SAMTRE │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT38-88 │Fisa tehnologica privind revizia tehnica LEA de 6-20 kV (republicată în 1995) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT40-84 │Executarea lucrărilor de montaj, exploatare şi reparatii ale cutiilor de │
│ │distribuţie din retelele electrice de joasa tensiune │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.LI-FT46-84│Executarea LEA de joasa tensiune │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT48-82 │Revizia posturilor de transformare în cabine de zid şi subterane, echipate cu │
│ │celule prefabricate │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT49-88 │Executarea mansoanelor de legătură la cablurile de 1 kV cu materiale din │
│ │seturi │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT51-83 │Revizia tehnica a dispozitivelor de actionare tip ASE, de fabricatie IEP - │
│ │Craiova pentru separatoarele de 110-400 kV (republicată în 1994) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT56-75 │Revizia tehnica a intreruptorului IUP-35 kV cu actionare pneumatica sau cu │
│ │dispozitiv de actionare MR-4 │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT57-90 │Revizia tehnica a intreruptoarelor de înaltă tensiune de 110-400 kV │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.RE-FT61-77 │Execuţia şi verificarea prizelor de pamant cu bentopriza │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT72-85 │Revizia şi reparatia barelor colectoare de 110-400 kV din statii exterioare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT75-87 │Executarea şi repararea canalizarilor din liniile electrice subterane de │
│ │1-20 kV (republicată în 1994) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2.FT76-86 │Executarea lucrărilor la circuitele secundare din statiile de 110 kV/MT │
│ │existente │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.RE-Ip30-88 │Indreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pamant │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.E-Ip50-86 │Instrucţiuni de proiectare a bateriilor de condensatoare montate în interior │
│ │la statiile de transformare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE1.3-77 │Montarea transformatoarelor de putere medie de 16-40 MVA │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-2-70 │Montarea intreruptoarelor de înaltă tensiune │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-3-70 │Montarea separatoarelor de înaltă tensiune │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-5-70 │Montarea descarcatoarelor │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-8-74 │Executarea instalaţiilor de legare la pamant │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.1-74 │Butoane de comanda. Chei de comanda │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.2-73 │Lampi de semnalizare. Casete de semnalizare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.3-75 │Sonerii şi hupe │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.4-74 │Comutatoare cu came şi comutatoare voltmetrice │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.11-74 │Ampermetre şi voltmetre de tablou │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IR-13.12-74 │Wattmetre şi varmetre de tablou │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.13-74 │Contoare de energie activa şi reactiva │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-Ie-13.14-74 │Milivoltmetre şi logometre (indicatoare şi regulatoare) │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.21-74 │Relee de semnalizare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.22-74 │Relee de timp │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.23-75 │Relee diferentiale │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.24-75 │Relee termice │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-25-75 │Relee directionale │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.26-74 │Relee de protecţie de curent şi tensiune │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.27-75 │Relee speciale │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.40-74 │Relee intermediare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-13.50-75 │Blocuri de incercare şi dispozitive de deconectare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-14-74 │Montarea aparatelor de joasa tensiune │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IE-21-70 │Executarea circuitelor secundare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F-IA-1.2-78 │Montarea instalaţiilor de măsurare a temperaturilor prin sistemul unificat IEA│
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FS7-90 │Montarea şi întreţinerea bateriilor de acumulatoare │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FS9-88 │Montarea confectiilor metalice (panouri, dulapuri, stelaje, cutii cu cleme) │
│ │pentru circuitele secundare în statii electrice │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FS11-90 │Montarea posturilor de transformare pe un stalp de beton │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FS16-90 │Montarea posturilor de transformare în cabina de zid │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FC5-80 │Montarea accesoriilor (terminale, mansoane de legătură şi mixte) la cablurile │
│ │de 20-35 kV trifazate din import │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2
    -------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                        DOTARI MINIME ALE LABORATORULUI PRAM-TM

*Font 9*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Denumire │ Necesar │
│crt.│ │ (buc.) │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1. │Autoutilitara carosata cu 4 locuri şi cabina pentru materiale şi truse │ 1/laborator │
│ │de măsura. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 2. │Trusa pentru încercări cu tensiune marita │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Punte de înaltă tensiune pentru masurarea capacităţii şi a tangentei │ │
│ 3. │unghiului de pierderi dielectrice a izolatiei complexe a infasurarilor │ 1/divizie │
│ │transformatorului şi a uleiului electroizolant (Puntea Schering) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 4. │Punte Wheatstone portabila │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 5. │Punte Thomson portabila sau micrometru │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 6. │Trusa de măsura a rezistentei de dispersie a prizelor de pamant din STE │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7. │Trusa de măsura a rezistentei de dispersie a prizelor de pamant simple, │ 1/laborator │
│ │cu sectionarea circuitului şi fără sectionarea circuitului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8. │Trusa de măsura a rezistentei de contact la întrerupătoare şi │ 1/laborator │
│ │separatoare │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9. │Trusa de măsura a rezistentei ohmice a transformatoarelor de putere │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│10. │Trusa pentru determinarea raportului de transformare şi a erorii de │ 1/laborator │
│ │raport a transformatoarelor de putere │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│11. │Trusa de curent şi tensiune │1/STE + 1 sediu│
│ │ │ laboratorului │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│12. │Trusa de curent 1200 A │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│13. │Stand pentru verificarea mijloacelor de protecţie electroizolante │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│14. │Megohmmetru cu inductor 2500 V cu scala extinsa (50.000 MOhm) │ 3/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│15. │Megohmmetre cu inductor 500-1000 V │ 3/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│16. │Aparate de verificare a rigiditatii dielectrice a uleiurilor │1/STE + 1 sediu│
│ │electroizolante │ laboratorului │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│17. │Trusa de verificat relee complexe │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│18. │Multimetre digitale portabile │ 1/salariat │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│19. │Cleste ampermetru de 1000 A │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│20. │Osciloscoape cu minim 2 canale şi memorie de 2 x 10 MHz │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│21. │Microdinamometre de 0,05 daN │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│22. │Termometre de mediu şi punctiforme │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│23. │Umidometru │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│24. │Trusa completa pentru defectoscopie cabluri de energie de joasa şi │ 1/divizie │
│ │medie tensiune │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│25. │Instalatie de ardere cabluri de energie cu secţiunea până la 240 mmp │ 1/divizie │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│26. │Decalor monofazat de unghi │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│27. │Cosfimetru monofazat │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│28. │Autotransformatoare 8 A │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│29. │Autotransformatoare de 50 A │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│30. │Surse simple de tensiune │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│31. │Surse duble de tensiune │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│32. │Secundometre pentru verificat relee │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│33. │Trusa de verificat timpii de comutatie şi simultaneitatea la │ 1/laborator │
│ │întrerupătoare tip «MINUT» │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│34. │Ampermetru de CA: clasa 0,5; domenii 10 A şi 25 A │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│35. │Ampermetru CA: clasa 0,5; domenii 100 A şi 150 A │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│36. │Voltmetru de CC: clasa 0,5; domenii 50 V, 100 V şi 250 V │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│37. │Voltmetru de CA: clasa 0,5; domenii 150 V, 250 V şi 500 V │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│38. │Vobuloscop de joasa frecventa pentru instalatia de telemecanizare │ 1/laborator │
│ │conventionala │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│39. │Osciposcop portabil pentru TM, pe baterii │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│40. │Voltmetru selectiv pentru audiofrecventa │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│41. │Generator semnal de joasa frecventa │ 1/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│42. │Wattmetre clasa de precizie 0,2 │ 2/laborator │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│43. │Indicator succesiune faze (Indicator control faze) │ 1/laborator │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    ANEXA 3
    -------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                  TRUSELE ŞI APARATELE DE MASURA ŞI CONTROL
                       UTILIZATE IN ACTIVITATEA PRAM-TM

*Font 9*
┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Tipul │ Scopul │ Cerinţe (Performante) │
│crt.│aparatului│ │ │
├────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │a) Încercarea izolatiei cailor de curent │Tensiune variabila: │
│ │ │ primare ale intrerupatoarelor având │ 0-80 KV c.a.; │
│ │ │ U(n) până la 35 KV inclusiv. │ 0-80 KV c.c.; │
│ │ │b) Masurarea curentului de fuga pe │Curent maxim: 10 mA; │
│ │ │ coloanele izolante ale IO - 110 KV. │Afisaj tensiune: │
│ │ │c) Masurarea curentului de conductie la │ rezolutie 0,1 KV; │
│ │ │ descarcatoarele cu rezistenta │Afisaj curent: │
│ │ │ variabila. │ 0-100 æA rezol. 1 æA; │
│ │ │d) Masurarea tensiunii de amorsare la │ 1-10 mA rezol. 0,1 mA │
│ │ Trusa de │ frecventa industriala a │Alte cerinţe: │
│ 1. │incercare │ descarcatoarelor cu rezistenta │a) Sa fie modulara, transportabila,│
│ │ cu │ variabila. │ să poată functiona în mediu │
│ │ tensiune │e) Încercarea izolatiei infasurarii │ exterior; │
│ │ marita │ primare cu tensiune alternativa marita│b) Sa conţină toate anexele pentru │
│ │ │ aplicata la transformatoare de curent │ executarea în condiţii de │
│ │ │ până la 35 KV inclusiv. │ siguranţa a incercarilor din │
│ │ │f) Verificarea izolatiei cablurilor de │ punct de vedere a securitatii │
│ │ │ energie (6, 10, 20 KV) cu tensiune │ personalului │
│ │ │ înaltă continua. │ │
│ │ │g) Încercarea izolatiei barelor │ │
│ │ │ colectoare cu tensiune de frecventa │ │
│ │ │ industriala. │ │
├────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │a) Masurarea rezistentei ohmice a │Clasa 0,2; │
│ 2. │ Punte │ infasurarilor la transformatoarele de │Rezolutie: 0,001 Ohm │
│ │ Thomson │ putere. │Sa functioneze în condiţii de │
│ │ │b) Masuratori de rezistenta în circuitele│teren; │
│ │ │ de automatizare │Alimentare cu acumulatori de 9-12 V│
├────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │a) Sa poata identifica trasee şi │
│ │ │ │ locuri de defect la cabluri de │
│ │ │ │ energie cu şi fără manta cu │
│ │ │ │ tensiuni nominale până la 20 KV │
│ │ │ │ şi secţiuni până la 240 mmp │
│ │ │ │ pozate în zona caii ferate │
│ │ │ │ electrificate (cu numeroase │
│ │ Locator │a) Depistarea defectelor în cablurile de │ subtraversari de retele de sine │
│ │ defecte │ energie electrica, localizarea │ CF şi curenti vagabonzi); │
│ 3. │cabluri de│ traseelor. │b) Sa poata stabili cu exactitate │
│ │ energie │b) Diagnosticarea instalatiei de TM. │ locul de defect chiar şi în │
│ │electrica │ │ cazul unei rezistente mari la │
│ │ │ │ locul de defect astfel încât sa │
│ │ │ │ nu mai fie necesară arderea │
│ │ │ │ defectului; │
│ │ │ │c) Sa poata stabili adancimea de │
│ │ │ │ ingropare a cablului sub reteaua│
│ │ │ │ de sine CE şi în afara ei pentru│
│ │ │ │ valori ale acesteia cuprinse │
│ │ │ │ între 0,8 şi 3 m │
├────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │a) Banda de frecventa 20 MHZ; │
│ │ │ │b) 2 intrari; │
│ │ │ │c) Alimentare de la baterii Ni-Cd │
│ │Osciloscop│ │d) Memorie: 10 x n înregistrări │
│ 4. │digital cu│Diagnosticarea releelor complexe din STE.│e) Functii de multimetru (V, A, │
│ │memorie şi│ │ continuitate, diode, │
│ │2 spoturi │ │ temperatura) │
│ │ │ │f) Sa poata functiona în condiţii │
│ │ │ │ de teren │
├────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │a) Sa furnizeze tensiune monofazata│
│ │ │ │ variabila între 0 şi 100 V c.a. │
│ │ │ │ afisata cu o rezolutie de 0,1 V;│
│ │ │ │b) Sa furnizeze curent monofazat │
│ 5. │ Trusa de │Verificarea şi trasarea caracteristicilor│ variabil între 0 şi 5 A afisat │
│ │verificat │pentru releele de distanta şi │ cu o rezolutie de 0,01 A; │
│ │ relee │directionale utilizate în STE. │c) Sa asigure un decalaj variabil │
│ │ complexe │ │ continuu între tensiune şi │
│ │ │ │ curent între 0 şi 360° afisat cu│
│ │ │ │ o rezolutie de 1°; │
│ │ │ │d) Sa poata functiona în condiţii │
│ │ │ │ de teren. │
├────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │a) Trusa trebuie să conţină toate │
│ │ │ │ anexele (condensator etalon, │
│ │ │ │ transformator ridicator de │
│ │ │Masurarea tangentei unghiului de pierderi│ tensiune până la 10 KV); │
│ 6. │ Punte │dielectrice şi a capacităţii izolatiei │b) Sa poata functiona în condiţii │
│ │ Schering │complexe a transformatoarelor. │ de teren; │
│ │ │ │c) Sa nu fie sensibila la actiunea │
│ │ │ │ campurilor electromagnetice │
│ │ │ │ create de instalatiile în │
│ │ │ │ functie aflate în imediata │
│ │ │ │ vecinatate în timpul efectuării │
│ │ │ │ masuratorii. │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


    ANEXA 4
    -------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                         PERIODICITATEA CONTROLULUI
                     EFECTUAT DE CATRE SEFUL DE LABORATOR PRAM-TM
              LA FORMATIILE DE LUCRU ŞI LA INSTALATIILE DE ELECTRIFICARE

┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │ Controlul formatiilor │Periodicitatea│Observatii│
│crt.│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 1 │ Circuite secundare │ lunar │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 2 │ Circuite primare │ lunar │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 3 │ Verificări mijloace de protecţie │ │ │
│ │ electroizolante │ lunar │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 4 │ Reparatii relee │ lunar │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 5 │ Masuratori la instalatiile ELF şi/sau LC │ trimestrial │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 6 │ Punct de lucru PRAM │ lunar │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 7 │ Telemecanizare │ lunar │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ Controlul sistemelor de protecţie, │ │ │
│ │ comanda - control, automatizari şi │Periodicitatea│ │
│ │telemecanica din instalatiile de electrificare │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 1 │ Instalatiile din STE │ trimestrial │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 2 │ Instalatiile din PS, PSS şi CDS │ semestrial │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 3 │ Instalatia de automatizare a grupurilor │ Anual │ │
│ │ electrogene │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘


    ANEXA 5
    -------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                    FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 1
                    BARE COLECTOARE DE MEDIE TENSIUNE
    1) Caracteristici:
    a) Tensiunea nominala;
    b) Puterea de scurtcircuit a sistemului energetic naţional (SEN) pe bara colectoare.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare:

*Font 9*
┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │efectuării│ şi/sau │
│ │ │ │ probei │ aparate folosite │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei de │ R(iz) >= 1000 MOhm │ PIF; RC; │ Megohmmetru inductor │
│ 1 │ izolatie │ │ RIA │ de 2500 V (citirea │
│ │ │ │ │ după 1 minut) │
├────┼─────────────────────────┼────────────┬───┬───┬───┬───┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ Încercarea izolatiei cu │U(n) (KV) │ 6 │ 1 │ 2 │ 2 │ PIF │Instalatie de tensiune│
│ │ tensiune alternativa │ │ │ 0 │ 0 │ 5 │ │alternativa marita de │
│ 2 │ marita de 50 Hz timp de ├────────────┼───┼───┼───┼───┤ │ │
│ │ 1 minut │U(inc.) (KV)│ 2 │ 2 │ 5 │ 5 │ │ │
│ │ │ │ 0 │ 8 │ 0 │ 7 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────┴───┴───┴───┴───┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │a) R(c) <= 0,06 Ohm │ │a) Metoda V-A în c.c. │
│ │ Masurarea rezistentei │ sau │ │ La I = 100 A c.c. │
│ │ ohmice de contact la │b) conform standardului │ PIF; RC; │ aplicat se citeşte │
│ 3 │imbinarile barelor şi la │ german: │ RIA │ D(u) [mV]. │
│ │ toate derivatiile de la │ DELTA u <= 6 mV la │ │ b) Ampermetru şi │
│ │ barele colectoare │ aplicarea unui curent │ │ voltmetru de clasa │
│ │ │ continuu de 100 A │ │ precizie 0,5 │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │Verificarea izolatoarelor│Se vor inlocui izolatoarele │ PIF; RT; │ │
│ 4 │ şi a distantelor de │ care prezinta defecte │ RC; RIA │ │
│ │ izolare şi de protecţie │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ Masurarea rezistentei │ Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] │ PIF; RC; │ Metoda V-A în c.a.: │
│ 5 │ de trecere la priza de │ │ RIA │La I(min.) = 50 A c.a.│
│ │ pamant │ │ │ aplicat se citeşte │
│ │ │ │ │ D(u) [mV] │
└────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────┘


    ANEXA 6
    -------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                   FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 2
                    INTRERUPATOR TIP IO 110 KV

    1) Caracteristici: U(n) = 110 KV; I(n) = 1600 A; I(lt(ef)) = 31,5 KA x 4 s; I(ld) = 80 KA; I(rup. sim.) = 31,5 KA; P(rup.) = 6000 MVA
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare la IO 110 KV şi la MOP (se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │efectuării│ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ Masurarea rezistentei │ R(iz) >= 5000 MOhm la PIF; │ PIF; RT; │Megohmmetru inductor │
│ 1 │ de izolatie a │ R(iz) >= 3000 MOhm în │ RC; RIA │ de 2500 V (citirea │
│ │ circuitului primar │ exploatare. │ │ după 1 minut) │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ Masurarea curentului │ I(fc) <= 100 æA la aplicarea │ PIF; RC; │ │
│ 2 │ de fuga pe coloana │ U = 50 KV c.c. │ RIA │ Kenotron │
│ │ izolanta │ (intrerupatorul în stare │ │ │
│ │ │ deconectat) │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │Încercarea uleiului din│ │ │ Aparat de ulei │
│ │camerele de stingere şi│E(d) >= 160 KV la PIF; │ │ Metoda: Se fac 6 │
│ │ cuva (Atenţie: nu se │E(d) >= 90 KV în exploatare. │ PIF; RT; │ determinari pentru │
│ 3 │ verifica uleiul din │La ET 10: │ RC; RIA │ fiecare proba şi se │
│ │coloana izolanta decat │ E(d) >= 120 KV la PIF; │ │ calculeaza media │
│ │ dacă apar scurgeri la │ E(d) >= 75 KV în exploatare.│ │ ultimelor 5. │
│ │ garnituri şi vizor) │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │a) Metoda V-A în c.c.│
│ │ │ │ │ (se face media a 3 │
│ │ Masurarea rezistentei │La I = 100 A c.c. aplicat, │ │ citiri): │
│ │ ohmice de contact a │trebuie ca: │ PIF; RT; │ La I = 100 A c.c. │
│ 4 │contactelor principale │ DELTA U = 7 mV/camera; │ RC; RIA │ aplicat, se citeşte │
│ │ (Se efectueaza după │ DELTA U = 15 mV/faza. │ │ DELTA U [mV]. │
│ │ 4 - 5 manevre de I-D) │ │ │ b) Ampermetru şi │
│ │ │ │ │ voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │ precizie 0,5 │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ │T(i) = 0,1-0,15 s │ │ │
│ │ │T(d) = 0,04-0,05 s │ │ │
│ │ Masurarea timpilor de │T nesimultaneitate este de: │ PIF; RT; │ Cronometru tip │
│ 5 │ actionare şi │2 ms/camera la deschidere │ RC; RIA │ "MINUT". │
│ │ nesimultaneitate la │5 ms/camera la inchidere │ │ Media a 3 │
│ │ comutatie │5 ms/faza la deschidere │ │ determinari. │
│ │ │10 ms/faza la inchidere │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ Metoda V-A în c.a. │
│ │ Masurarea rezistentei │ │ │ (media a 3 │
│ 6 │de trecere la priza de │Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] │ PIF; RC │ determinari): │
│ │ pamant │ │ │ La I(min.) = 50 A │
│ │ │ │ │ c.a. aplicat, se │
│ │ │ │ │citeşte DELTA U [mV] │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ Masurarea rezistentei │ │ │Megohmmetru inductor │
│ 7 │ de izolatie a │R(iz) >= 5 MOhm la PIF; │ PIF; RT; │ de 1000 V │
│ │ circuitelor secundare │R(iz) >= 1 MOhm în exploatare. │ RC; RIA │ (Citirea după 1 │
│ │ din MOP │ │ │ minut) │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │Încercarea cu tensiune │ Izolatia trebuie să suporte │ PIF; RC │ Cu TCS 2 KV sau │
│ 8 │ marita a circuitelor │încercarea fără conturnari sau │ (nu mai │megohmmetru inductor │
│ │ secundare din MOP │ strapungeri │rar 6 ani)│de 2500 V, timp de 1 │
│ │ │ │ │ minut │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ Masurarea rezistentei │ │ │Metoda V-A sau Puntea│
│ 9 │ ohmice a bobinelor de │ R(mas.) = (1 ±10%) R(ref.) │ PIF; RIA │ Wheatstone sau │
│ │declansare, anclansare │ de fabrica [Ohm] │la bobine │ Thomson (Se fac 3 │
│ │ şi electrovalvelor │ │ │ determinari) │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ │U(min) = 0,85 U(n) │ │ │
│ │ Masurarea tensiunii │ la bobina (electrovalva)│ │Se va utiliza o sursa│
│ 10 │minime de actionare ale│ de conectare; │ PIF; RIA │de c.c. reglabila şi │
│ │ bobinelor şi/sau │U(min) = 0,7 U(n) │la bobine │un voltmetru de clasa│
│ │ electrovalvelor │ la bobina (electrovalva)│ │ de precizie 1,5 │
│ │ │ de deconectare │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ Verificarea releelor │ Verificarea se face pentru │ PIF; RC; │Conform prevederilor │
│ 11 │ din MOP │ fiecare tip de releu │ RIA la │ instructionale │
│ │ │ │ relee │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │Verificarea mecanica şi│Nu trebuie să apară pierderi de│ PIF; RT; │ │
│ 12 │ hidraulica a MOP │ ulei tip ET10 pe la garnituri │ RC; RIA │ Control vizual │
│ │ │ sau imbinari │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ Prin actionarea de │
│ │ Probe functionale la │ 5 la U(min) şi P(min) │ PIF; RT; │ la buton sau prin │
│ 13 │ anclansari şi │ 5 la U(n) şi P(n); │ RC; RIA │ actionarea │
│ │ declansari repetate │ 5 la U(max) şi P(max) │ │ protectiilor de pe │
│ │ │ │ │ trafo. │
└────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 7
    -------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                    FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 3
                      INTRERUPATOR TIP IUP 110 KV

    1) Caracteristici: U(n) = 110 KV; I(n) = 1250 A; I(lt(ef)) = 20 KA x 4 s; I(ld(ef)) = 50 KA; I(rup. sim.) = 13 KA; P(rup.) = 3000 MVA
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare la IUP 110 KV şi la MR (se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │efectuării│ şi/sau aparate folosite │
│ │ │ │ probei │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│R(iz) >= 5000 MOhm la PIF; │ PIF; RT; │ Megohmmetru inductor │
│ 1 │ de izolatie a │R(iz) >= 3000 MOhm în │ RC; RIA │ de 2500 V │
│ │ circuitului primar │exploatare │ │ (citirea după 1 minut) │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Ptr. camera de stingere: │ │ │
│ │ Încercarea uleiului │ E(d) >= 160 KV la PIF │ │ │
│ │ din camera de │ E(d) >= 90 KV în │ │ Aparat de ulei │
│ 2 │ stingere şi coloana │ exploatare. │ PIF; RT; │ Metoda: Se fac 6 │
│ │ izolanta │Pentru coloana: │ RC; RIA │determinari pentru fiecare │
│ │ Verificarea │ E(d) >= 160 KV la PIF │ │ proba şi se calculeaza │
│ │ nivelului uleiului │ E(d) >= 160 KV În │ │ media ultimelor 5. │
│ │ │ exploatare │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│ │ │ a) Metoda V-A în c.c. │
│ │ ohmice de contact a │La I = 100 A c.c. aplicat, │ │(se face media a 3 citiri):│
│ 3 │ contactelor │trebuie ca: │ PIF; RT; │La I = 100 A c.c. aplicat, │
│ │ principale │ DU <= 12 mV │ RC; RIA │se citeşte DELTA U [mV]. │
│ │ (Se efectueaza după │ │ │b) Ampermetru şi voltmetru │
│ │ 4-5 manevre de I-D) │ │ │de clasa precizie 0,5 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea timpilor │ T(i) = 0,16-0,22 s │ │ Cronometru tip "MINUT". │
│ 4 │ de actionare şi │ T(d) = 0,07-0,09 s │ PIF; RT; │ Media a 3 determinari. │
│ │ nesimultaneitate la │ T nesimultaneitate: 5 ms │ RC; RIA │ │
│ │ comutatie │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │ Metoda V-A în c.a. │
│ │Masurarea rezistentei│ │ │ (media a 3 determinari): │
│ 5 │ de trecere la priza │ Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] │ PIF; RC │ La I(min.) = 50 A c. a. │
│ │ de pamant │ │ │ aplicat, se citeşte │
│ │ │ │ │ DELTA U [mV] │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│ R(iz) >= 5 MOhm la PIF; │ │ Megohmmetru inductor de │
│ 6 │ de izolatie a │ R(iz) >= 1 MOhm în │ PIF; RT; │ 1000 V │
│ │circuitelor secundare│ exploatare │ RC; RIA │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ din MR │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Încercarea cu │Izolatia trebuie să suporte│ PIF; RC │ Cu TCS 2 KV sau │
│ 7 │ tensiune marita a │încercarea fără conturnari │ (nu mai │ megohmmetru inductor de │
│ │ circuitelor │ sau strapungeri │ rar de 6 │ 2500 V, timp de 1 minut │
│ │ secundare din MR │ │ ani) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│ │ │ Metoda V-A sau │
│ 8 │ohmice a bobinelor de│R(mas.) = (1 ±10%) R(ref.) │ PIF; RIA │ Puntea Wheatstone sau │
│ │ declansare, │ de fabrica [Ohm] │la bobine │ Thomson │
│ │ anclansare │ │ │ (Se fac 3 determinari) │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea tensiunii │ U(min) = 0,85 U(n) │ PIF; RIA │ Se va utiliza o sursa de │
│ 9 │ minime de actionare │ la bobina de conectare; │la bobine │ c.c. reglabila şi un │
│ │ ale bobinelor │ U(min) = 0,7 U(n) │ │ voltmetru de clasa de │
│ │ │ la bobina deconectare │ │ precizie 1,5 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ 10 │ Verificarea │Nu trebuie să apară uzuri, │ PIF; RT; │ │
│ │ mecanica a MR │ deformari sau fisuri la │ RC; RIA │ Control vizual │
│ │ │ piesele componente │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │Probe functionale la │ 5 la U(min) la bobina; │ PIF; RT; │Prin actionarea de la buton│
│ 11 │ anclansari şi │ 5 la U(n) la bobina; │ RC; RIA │ sau prin actionarea │
│ │ declansari repetate │ 5 la U(max) la bobina │ │ protectiilor. │
└────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 8
    -------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

                     FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 4
                       INTRERUPATOR TIP IUP 27,5 KV

    1) Caracteristici: U(n) = 27,5 KV; I(n) = 1250 A; I(max). serviciu = 1600 A timp de 1 ora; I(lt(ef)) = 30 KA timp de 1 s; I(ld(ef)) = 40 KA; I(rup.) = 16 KA; P(rup.) = 400 MVA.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare la IUP 27,5 KV şi la MR (se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate folosite │
│ │ │ │ probei │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│R(iz) >= 3000 MOhm la PIF; │ PIF; RT; │ Megohmmetru inductor de │
│ 1 │ de izolatie a │ R(iz) >= 1000 MOhm în │ RC; RA │ 2500 V │
│ │ circuitului primar │ exploatare │ │ (citirea după 1 minut) │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ U(inc.) = 56 KV, │ │ │
│ │Încercarea izolatiei │ timp de 1 minut │PIF; RC (dar│ Instalatie de tensiune │
│ 2 │ cu tensiune │Izolatia trebuie să suporte│ la 6 ani │ alternativa marita de │
│ │ alternativa marita │încercarea fără conturnari │obligatoriu)│ 50 Hz (Kenotron) │
│ │ │ sau strapungeri. │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Pentru camera de stingere: │ │ │
│ │ Încercarea uleiului │ E(d) >= 140 KV la PIF; │ │ Aparat de ulei │
│ │ din camera de │ E(d) >= 80 KV în │ │ Metoda: Se fac 6 │
│ 3 │ stingere şi coloana │ exploatare │ PIF; RT; │ determinari pentru │
│ │ izolanta │Pentru coloana: │ RC; RA │ fiecare proba şi se │
│ │ Verificarea │ E(d) >= 140 KV la PIF; │ │ calculeaza media │
│ │ nivelului de ulei │ E(d) >= 80 KV în │ │ ultimelor 5 │
│ │ │ exploatare │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ a) Metoda V-A în c.c. │
│ │Masurarea rezistentei│ │ │ (se face media a 3 │
│ │ ohmice de contact a │ │ │ citiri): │
│ 4 │ contactelor │La I = 100 A c.c. aplicat, │ PIF; RT; │ La I = 100 A c.c. │
│ │ principale │ trebuie ca: │ RC; RA │ aplicat, se citeşte │
│ │ (Se efectueaza după │ DU <= 12 mV │ │ D(u) [mV]. │
│ │ 4-5 manevre de I-D) │ │ │ b) Ampermetru şi │
│ │ │ │ │ voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │ precizie 0,5 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │Masurarea timpilor de│ T(i) = 0,13-0,17 s │ PIF; RT; │ Cronometru tip "MINUT". │
│ 5 │ actionare la │ T(d) = 0,04-0,075 s │ RC; RA │ Media a 3 determinari. │
│ │ comutatie │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ Metoda V-A în c.a. │
│ │Masurarea rezistentei│ │ │(media a 3 determinari): │
│ 6 │ de trecere la priza │ Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] │ PIF; RC │ La I(min.) = 50 A c.a. │
│ │ de pamant │ │ │ aplicat, se citeşte │
│ │ │ │ │ D(u) [mV] │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│ R(iz) >= 5 MOhm la PIF; │ │ Megohmmetru inductor de │
│ 7 │ de izolatie a │ R(iz) >= 1 MOhm în │ PIF; RT; │ 1000 V │
│ │circuitelor secundare│ exploatare │ RC; RA │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ din MR │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ Încercarea cu │Izolatia trebuie să suporte│PIF; RC (nu │ Cu TCS 2 KV sau │
│ 8 │ tensiune marita a │încercarea fără conturnari │mai rar de 6│megohmmetru inductor de 2│
│ │circuitelor secundare│ sau strapungeri │ ani) │ 500 V, timp de 1 minut │
│ │ din MR │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ Masurarea │ │ │ │
│ │rezistentei ohmice a │R(mas.) = (1 + 10%) R(ref.)│ PIF; RA la │ Metoda V-A sau Puntea │
│ 9 │ bobinelor de │ de fabrica [Ohm] │ bobine │ Wheatstone sau Thomson │
│ │ declansare, │ │ │ (Se fac 3 determinari) │
│ │ anclansare │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ Masurarea tensiunii │U(min) = 0,85 U(n) │ │Se va utiliza o sursa de │
│ 10 │ minime de actionare │ la bobina de conectare; │ PIF; RA la │ c.c. reglabila şi un │
│ │ ale bobinelor │U(min) = 0,7 U(n) │ bobine │ voltmetru de clasa de │
│ │ │ la bobina deconectare │ │ precizie 1,5 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ 11 │Verificarea mecanica │Nu trebuie să apară uzuri, │ PIF; RT; │ Control vizual │
│ │ a MR │ deformari sau fisuri la │ RC; RA │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │Probe functionale la │ piesele componente │ │ Prin actionarea de la │
│ 12 │ anclansari şi │ 5 la U(min) la bobina; │ PIF; RT; │buton sau prin actionarea│
│ │ declansari repetate │ 5 la U(n) la bobina; │ RC; RA │ protectiilor. │
│ │ │ 5 la U(max) la bobina │ │ │
└────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 9
    -------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                   FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 5
                 SEPARATOARE SUB SARCINA (tip ISEM; GARDY)

    1) Caracteristici:
    Pentru ISEM: U(n) = 29 KV; I(n) = 630 A; I(lt) = 10 KA(ef); I(ld) = 25 KA; I(rup) = 650 A; P(rup) = 18 MVA.
    Pentru GARDY: U(n) = 25 KV; I(n) = 400 A; I(lt) = 10 KA(ef); I(ld) = 25 KA; I(rup) = 400 A; P(rup) = 15 MVA.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare la separatorii sub sarcina şi dispozitive de actionare (se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate folosite │
│ │ │ │ probei │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│R(iz) >= 3000 MOhm la PIF; │ PIF; RT; │ Megohmmetru inductor de │
│ 1 │ de izolatie a │ R(iz) >= 1000 MOhm în │ RC; RIA │ 2500 V │
│ │ circuitului primar │ exploatare │ │ (citirea după 1 minut) │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ U(inc.) = 56 KV, │ PIF; RC │ Instalatie de tensiune │
│ │Încercarea izolatiei │ timp de 1 minut. │ (dar la 6 │ alternativa marita de │
│ 2 │ cu tensiune │Izolatia trebuie să suporte│ ani │ 50 Hz │
│ │ alternativa marita │încercarea fără conturnari │obligatoriu)│ (Kenotron) │
│ │ │ sau strapungeri. │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ Aparat de ulei │
│ │ Încercarea uleiului │ │ │ Metoda: Se fac 6 │
│ 3 │ din camera de │ E(d) >= 130 KV la PIF; │PIF; RC; RIA│ determinari pentru │
│ │ stingere şi coloana │E(d) >= 80 KV în exploatare│ │ fiecare proba şi se │
│ │ izolanta │ │ │ calculeaza media │
│ │ │ │ │ ultimelor 5. │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ a) Metoda V-A în c. c. │
│ │Masurarea rezistentei│ │ │ (se face media a 3 │
│ │ ohmice de contact a │ │ │ citiri): │
│ │ contactelor │La I = 100 A c.c. aplicat, │ PIF; RT; │ La I = 100 A c.c. │
│ 4 │ principale │ trebuie ca: │ RC; RIA │ aplicat, se citeşte │
│ │ (Se efectueaza după │ DELTA U <= 9 mV │ │ DELTA U [mV]. │
│ │ 4-5 manevre de I-D) │ │ │ b) Ampermetru şi │
│ │ │ │ │ voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │ precizie 0,5 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│ R(iz) >= 5 MOhm la PIF; │ │ Megohmmetru inductor de │
│ 5 │ de izolatie a │ R(iz) >= 1 MOhm în │PIF; RT; RC │ 1000 V │
│ │circuitelor secundare│ exploatare │ │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ din MR │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │Verificarea mecanica │Nu trebuie să apară uzuri, │ PIF; RT; │ │
│ 6 │ a dispozitivului de │ deformari sau fisuri la │ RC; RIA │ Control vizual │
│ │ actionare │ piesele componente │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────┤
│ │Probe functionale la │ │ PIF; RT; │ Prin actionarea de la │
│ 7 │ conectari şi │ 5 probe la U(n) │ RC; RIA │ buton sau actionare │
│ │deconectari repetate │ │ │ manuala │
└────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 10
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                   FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 6
                  SEPARATOARE DE MEDIE ŞI INALTA TENSIUNE
                     tip SME 35 KV; SBE sau STE 110KV

    1) Caracteristici:
    Pentru SME (SMEP) 35 KV: U(n) = 35 KV; I(n) = 1250 A; I(lt) = 30 KA(ef); I(ld) = 75 KA.
    Pentru SBE sau STE 110 KV: U(n) = 110 KV; I(n) = 1250 A; I(lt) = 30 KA(ef); I(ld) = 75 KA.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare la separatori şi dispozitive de actionare (se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate folosite │
│ │ │ │ probei │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ Pentru SME 35 KV: │ │ │
│ │ │R(iz) >= 3000 MOhm la PIF; │ │ │
│ 1 │ Masurarea │ R(iz) >= 1000 MOhm în │ PIF; RC (la │ Megohmmetru inductor │
│ │ rezistentei de │ exploatare │ 6 ani │ de 2500 V │
│ │ izolatie a │ Pentru SBE (STE) 110 KV: │obligatoriu);│ (citirea după 1 minut) │
│ │ circuitului primar │R(iz) >= 5000 MOhm la PIF; │ RIA │ │
│ │ │ R(iz) >= 3000 MOhm în │ │ │
│ │ │ exploatare │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ U(inc.) = 56 KV, │ │ Instalatie de tensiune │
│ │Încercarea izolatiei│ timp de 1 minut │ PIF; │ alternativa marita de │
│ 2 │ cu tensiune │Izolatia trebuie să suporte│RC (la 6 ani │ 50 Hz │
│ │ alternativa marita │încercarea fără conturnari │obligatoriu) │ (Kenotron) │
│ │ │ sau strapungeri. │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ a) Metoda V-A în c.c. │
│ │ Masurarea │ │ │ (se face media a 3 │
│ │ rezistentei ohmice │ │ PIF; RT; RC │ citiri): │
│ │ de contact a │La I = 100 A c.c. aplicat, │ (la 6 ani │ La I = 100 A c.c. │
│ 3 │ contactelor │ trebuie ca: │obligatoriu);│ aplicat, se citeşte │
│ │ principale │ DU <= 18 mV │ RIA │ DELTA U [mV]. │
│ │(Se efectueaza după │ │ │ b) Ampermetru şi │
│ │4-5 manevre de I-D) │ │ │ voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │ precizie 0,5 │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ │ Masurarea │ │ │ │
│ │ rezistentei de │ │ │ │
│ │ izolatie a │ R(iz) >= 5 MOhm la PIF; │ PIF; RT; │ Megohmmetru inductor │
│ 4 │ circuitelor │ R(iz) >= 1 MOhm în │ RC; RIA │ de 1000 V │
│ │ secundare din │ exploatare │ │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ dispozitivul de │ │ │ │
│ │ actionare │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ │Verificarea mecanica│Nu trebuie să apară uzuri, │ │ │
│ 5 │şi a blocajelor din │ deformari sau fisuri la │ PIF; RT; │ Control vizual │
│ │ dispozitivul de │ piesele componente │ RC; RIA │ │
│ │ actionare │ │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ │Probe functionale la│ │ PIF; RT; │ Prin actionarea de la │
│ 6 │ inchideri şi │ 5 probe la U(n) │ RC; RIA │ buton sau actionare │
│ │deschideri repetate │ │ │ manuala │
└────┴────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 11
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                      FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 7
                        TRANSFORMATORUL DE PUTERE
                    tip TMUS-NS 16MVA, 110/27,5 KV

    1) Caracteristici: S = 16 MVA; U(n1) = 110 KV; U20=27,5 KV; PFe = PO = 28 KW;
    P(sc) = P(cu) = 98 KW; U(sc) = 10,6%; IO = 2,5%; T(max.) ulei = 81°C;
    Reglajul tensiunii= ±9 x 1,78%; 50Hz; Masa uleiului = 14,4 t; Masa totala = 41,4 t
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    Masuratorile se efectueaza la 2 temperaturi ale infasurarilor:
    a) +50°C (la o ora după scoaterea de sub tensiune);
    b) Temperatura mediului ambiant (Se admite ca diferenţa dintre temperatura de fabrica şi temperatura de măsurare în exploatare să fie de: ±5°C.
    ATENŢIE: se vor efectua corectiile de măsurare la temperatura de +20°C
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬──────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │a) Recoltarea se face în │ │ │
│ │ │lunile aprilie-septembrie. │ │ │
│ │ │b) În cuva şi conservator: │ │ │
│ │ │ E(d) >= 220 KV/cm la PIF;│ │ │
│ │Încercarea uleiului din │ E(d) >= 160 KV/cm în │ PIF; │ Aparat de ulei │
│ │ cuva, conservator şi │exploatare │RT (anual); │ Metoda: Se fac 6 │
│ 1 │ comutator. │c) În ruptor: │ RIA (la │ determinari pentru │
│ │ Nivelul de ulei în │ E(d) >= 125 KV/cm. │ schimbarea │ fiecare proba şi se │
│ │ conservator. │NOTĂ: În caz ca rigiditatea│ uleiului) │ calculeaza media │
│ │ │dielectrica a uleiului din │ │ ultimelor 5. │
│ │ │ruptor este sub 100 KV/cm, │ │ │
│ │ │se va inlocui uleiul din │ │ │
│ │ │ruptor. │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │a) La PIF: │ │ │
│ │ │R60" = 70% x R60" │ │ │
│ │ │valoarea din fabrica; │ │ │
│ │ │b) În exploatare: │ │ │
│ │ │R60" >= 600 MOhm la 20°C; │ │ │
│ 2 │Masurarea rezistentei de│R60" >= 180 MOhm la 50°C; │ PIF; │Megaohmmetru inductor │
│ │ izolatie R60" │NOTĂ: La o scadere brusca │RT (anual); │ de 2500 V │
│ │ │de la un an la altul de mai│ RC; RIA. │(citirea după 1 minut)│
│ │ │mult 40% al R60", se va │ │ │
│ │ │face o analiza speciala │ │ │
│ │ │pentru a se stabili cauzele│ │ │
│ │ │şi masurile de remediere. │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ 3 │Masurarea coeficientului│a) La PIF: │ PIF; │ Megaohmmetru │
│ │ de absorbtie: │ K(abs) >= 1,5; │RT (anual); │ inductor de 2500 V │
│ │ K(abs) = R60"/R15" │b) În exploatare: │ RC; RIA. │(citirea după 15" şi │
│ │ │ K(abs) >= 1,2 │ │ 60") │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │a) La PIF: │ │ │
│ │Masurarea tg delta şi a │ Tg delta <= 0,75%; │ PIF; │ Puntea Schering │
│ 4 │ capacităţii izolatiei │b) În exploatare: │RT (anual); │ Tensiunea │
│ │complexe a infasurarilor│ Tg delta <= 2,5% la20°C; │ RC; RIA. │ aplicata = 10 KV │
│ │ │ Tg delta <= 7% la 50°C; │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ Rezistenta masurata sa nu │ │a) Metoda V-A în c.c. │
│ │ Masurarea rezistentei │ difere cu + 2% faţă de │ PIF; │ (se face media a 3 │
│ 5 │ ohmice a infasurarilor │ rezistenta din fabrica │RT (anual); │ citiri); │
│ │ în curent continuu │ masurata la aceeasi │ RC; RIA. │ b) Ampermetru şi │
│ │ │ temperatura │ │ voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │ precizie 0,5. │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ Verificarea │ │ │ │
│ │comutatorului de reglaj │ │ │ │
│ │ sub sarcina: │ │ │ Megohmmetru inductor │
│ │a) Masurarea rezistentei│ În exploatare: │ │ de 1000 V │
│ │ de izolatie a │ R60" >= 2 MOhm la 20°C; │ │(citirea după 1 minut)│
│ │circuitelor de comanda, │ │ │ │
│ │ protecţie, semnalizare │ │ │ │
│ │ şi servomotor; │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────┤ ├──────────────────────┤
│ │b) Verificarea sensului │ Nu se va actiona la │ │ │
│ │ corect de rotire a │ temperatura uleiului mai │ │Se vor efectua probele│
│ │ comutatorului şi │ mica de -10°C sau dacă │ │ pentru curatirea │
│ │ blocarea lui pe primul │temperatura din interiorul │ │ suprafeţelor │
│ │ şi ultimul plot; │ dispozitivului este mai │ │ contactelor │
│ │ │ mica de 0°C │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────┤ ├──────────────────────┤
│ 6 │ c) Verificarea │ │RT (anual); │ │
│ │ etanseitatii │ │ RC; RIA. │ │
│ │ dispozitivului de │ │ │ │
│ │ actionare, a stării │ │ │ Sunt cele stabilite │
│ │ fizice şi │Sunt cele stabilite pentru │ │pentru fiecare element│
│ │ functionalitatii │fiecare element în parte în│ │în parte în instructii│
│ │ releelor, │instructii sau buletine de │ │sau fise tehnologice. │
│ │ contactoarelor, │ fabrica. │ │ │
│ │microintrerupatoarelor, │ │ │ │
│ │ termostatului, a │ │ │ │
│ │ rezistentei de │ │ │ │
│ │ incalzire, starea │ │ │ │
│ │mecanica şi de blocare. │ │ │ │
│ ├────────────────────────┼───────────────────────────┤ ├──────────────────────┤
│ │ d) Verificarea │ │ │ │
│ │ concordantei pozitiei │ │ │ │
│ │ ploturilor de pe trafo │ Se constata concordanta │ │ Prin control vizual │
│ │cu indicatia din camera │ │ │ │
│ │ de comanda. │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ │
│ │ Verificare grupei de │ Rezultatul verificării │Interventii │ │
│ 7 │ conexiuni şi a │ trebuie să confirme │ la │ Metoda curentului │
│ │ polaritatii │ notatiile de pe trafo │ infasurari │ continuu │
│ │ │ │ şi la │ │
│ │ │ │ conexiuni │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ │
│ │ │ │Interventii │ Metoda voltmetrelor │
│ │ │ │ la │ (clasa de precizie │
│ │ │ │infasurari; │ 0,2) │
│ │Masurarea raportului de │ Eroarea: e <= 0,5% pentru │ După │ sau │
│ 8 │transformare (erorii de │ fiecare plot │ declansari │ Trusa pentru │
│ │ raport) │ │ prin │ masurarea erorii de │
│ │ │ │ protectia │ raport. │
│ │ │ │ defectelor │ │
│ │ │ │ interne. │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ PIF (în │ │
│ │Masurarea pierderilor şi│ IO = (0,1 ... 10)% I(n) │ lipsa │ Metoda celor două │
│ 9 │a curentului de mers în │ sau │buletinului │ wattmetre │
│ │ gol la tensiune redusa │ valorile din fabrica │de fabrica);│ (clasa de precizie │
│ │ sau nominala │ │ După │ 0,2) │
│ │ │ │reparatie în│ │
│ │ │ │ ateliere. │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ │
│ │ Verificarea │ Fazele trebuie să │ După │ Control vizual │
│ 10 │ corespondentei fazelor │ corespunda notatiilor │ demontarea │ │
│ │ │ │ barelor. │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei de│ Buletin de fabrica: │ │ │
│ │ izolatie a jugului, │ R60" >= 5 MOhm │ PIF │ Megaohmmetru │
│ 11 │ butoanelor, schelelor, │ (Masurarea se face │ (buletinul │ inductor de 500 V │
│ │ pachetului de tole │ obligatoriu înainte de │de fabrica) │(citirea după 1 minut)│
│ │ │ cuvare) │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ Verificarea inclinarii │a) Inclinarea capacului: │ PIF; │ Conform │
│ 12 │ capacului şi a │ (1-2)%; │ Demontarea │ instructiunilor │
│ │conductelor de legătură │b) Inclinarea conductelor │conductelor;│ furnizorului şi a │
│ │ între cuva şi │ pentru releele de gaze: │ Inlocuirea │ fiselor tehnice │
│ │ conservator │ (2-4)% │releelor de │ specifice │
│ │ │ │ gaze. │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ Verificarea │ │ │Megaohmmetru inductor │
│ │ traductoarelor de │ │ │ de 500 V │
│ │temperatura, a nivelului│ │ PIF; RT │(citirea după 1 minut)│
│ │ de ulei, a releelor de │ │(anual); RC;│ Verificările se │
│ 13 │ gaze şi a circuitelor │ R(iz.) >= 2 MOhm la 20°C │RIA (lucrari│ efectueaza conform │
│ │ acestora: │ Toate accesoriile trebuie │ în │ instructiunilor │
│ │ a) verificarea │ sa functioneze corect │ circuitele │ furnizorului şi a │
│ │rezistentei de izolatie │ │respective).│ fiselor tehnice │
│ │ b) verificarea │ │ │ specifice │
│ │ funcţionarii corecte │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ Verificarea │ │ │ │
│ │ sistemului de │ │ │ │
│ │ racire-ventilatie: │ │ PIF; │ │
│ │ a) Rezistenta de │ R(iz.) >= 2 MOhm la 20°C │RT (anual); │Megaohmmetru inductor │
│ 14 │izolatie a circuitelor, │ │ RC; │ de 1000 V │
│ │a elementelor componente│ │RIA (lucrari│(citirea după 1 minut)│
│ │ şi a │ │ în │ │
│ │ electroventilatoarelor │ │ circuitele │ │
│ │ b) Probe functionale │ Se verifica sensul corect │respective).│Se efectueaza 2 probe:│
│ │ (pornire manuala şi │de rotire a ventilatoarelor│ │ - una manuala │
│ │ automata la │ │ │ - una automata │
│ │ supratemperatura. │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┤
│ │ Verificarea protectiei │ │ │ │
│ │ de cuva: │ │ PIF; │ │
│ │a) masurarea rezistentei│ │RT (anual); │Megaohmmetru inductor │
│ 15 │de izolatie a cuvei faţa│ │ RC; │ de 2500 V │
│ │ de sina │R(iz.) >= 10 MOhm la 20°C │ RIA (După │(citirea după 1 minut)│
│ │b) functionarea corecta │ │functionarea│Se va utiliza trusa de│
│ │a protectiei de cuva la │ │ protectiei │ curent şi tensiune │
│ │ curentul stabilit în │ │ de cuva) │ (TCT) │
│ │ tabelul de reglaj │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴──────────────────────┘


    NOTĂ: După verificarea TRAFO 16 MVA, se verifica obligatoriu transformatorul de curent de 110 KV şi protectiile montate pe transformatorul de putere.

    ANEXA 12
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                         FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 8
                            TRANSFORMATOARE DE PUTERE
                         cu S(n) <= 1 MVA şi U(n) < 60 KV

    1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe placuta
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    Temperatura infasurarii când se efectueaza masuratoarea să fie cat mai aproape de cea din fabrica de +20°C cu diferenţa de ±5°C.
    ATENŢIE: se vor efectua corectiile de măsurare la temperatura de +20°C
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Recoltarea se face în │ PIF; │ Aparat de ulei │
│ │ │lunile aprilie-septembrie. │RT (anual); │ Metoda: Se fac 6 │
│ 1 │ Încercarea uleiului │ E(d) >= 180 KV/cm la PIF; │ RIA (la │ determinari pentru │
│ │ │ E(d) >= 120 K V/cm în │ schimbarea │ fiecare proba şi se │
│ │ │ exploatare │ uleiului) │ calculeaza media │
│ │ │ │ │ ultimelor 5. │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ a) Pentru U(n1) < 60 KV: │ │ │
│ │ Masurarea rezistentei │R60" >= 300 MOhm la 20°C; │ PIF; │Megohmmetru inductor de│
│ 2 │ de izolatie R60" │ R60" >= 90 MOhm la 50°C │RT (anual); │ 2500 V │
│ │ │ b) Pentru U(n2) < 500 V: │ RC; RIA. │(citirea după 1 minut) │
│ │ │ R60" >= 2 MOhm la 20°C. │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ Masurarea │ a) La PIF: │ PIF; │Megohmmetru inductor de│
│ 3 │ coeficientului de │ K(abs) >= 1,3; │RT (anual); │ 2500 V │
│ │ absorbtie la 20°C │ b) În exploatare: │ RC; RIA. │ (citirea după 15" şi │
│ │ K(abs) = R60"/R15" │ K(abs) >= 1,2 │ │ 60") │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ │
│ │Masurarea tg delta şi a│ │ RC (2 RT │ │
│ 4 │ capacităţii izolatiei │ Tg delta <= 2,5% la 20°C; │ La trafo │ Puntea Schering │
│ │ complexe a │ Tg delta <= 7% la 50°C; │ servicii │ │
│ │ infasurarilor │ │interne din │ │
│ │ │ │ ST) │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ Masurarea rezistentei │ Rezistenta masurata sa nu │ │ a) Metoda V-A în c.c. │
│ 5 │ohmice a infasurarilor │ difere cu ±2% faţă de │ PIF; │ (se face media a 3 │
│ │ în curent continuu pe │ rezistenta din fabrica │RT (anual); │ citiri); │
│ │ fiecare plot │ masurata la aceeasi │ RC; RIA. │ b) Ampermetru şi │
│ │ │ temperatura │ │ voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │ precizie 0,2 sau 0,5. │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │ Controlul stării │
│ │ Verificarea │ Conform instructiunilor │ PIF; RIA │ contactelor şi al │
│ 6. │comutatorului la trafo │ furnizorului şi, în lipsa │ (La orice │presiunii pe contacte. │
│ │fără reglaj sub sarcina│ acestora, conform fisei │ decuvare). │ Se vor măsura │
│ │ │ tehnologice │ │rezistentele ohmice pe │
│ │ │ │ │ fiecare plot. │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ │
│ │ Verificarea grupei de │ Rezultatul verificării │Interventii │ │
│ 7 │ conexiuni şi a │ trebuie să confirme │ la │ Metoda curentului │
│ │ polaritatii │ notatiile de pe trafo │ infasurari │ continuu (3 probe) │
│ │ │ │ şi la │ │
│ │ │ │ conexiuni │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ │
│ │Masurarea raportului de│Tensiunea între faze sa nu │ declansari │ Metoda voltmetrelor │
│ 8 │ transformare │ difere cu mai mult de 2%. │la defectele│(clasa de precizie 0,2)│
│ │ (erorii de raport) │ Eroarea: e <= 0,5% pentru │ interne │ sau │
│ │ │ fiecare plot │ (arderea │ Trusa WMUT-100H │
│ │ │ │sigurantei).│ │
├────┼───────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┤
│ │ Verificarea │ Fazele trebuie să │ PIF; │ │
│ 9 │ corespondentei │corespunda notatiilor de pe│ După │ Control vizual │
│ │ fazelor │transformator şi a fazelor │ demontarea │ │
│ │ │ sistemului │ barelor. │ │
└────┴───────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 13
    ---------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                   FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 9
                 TRANSFORMATOARE DE MASURA DE TENSIUNE

    1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe placuta transformatorului.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    Temperatura infasurarii când se efectueaza masuratoarea să fie cat mai aproape de cea din fabrica de +20°C cu diferenţa de ±5°C.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Încercarea uleiului │Recoltarea se face în │ │ │
│ │ din cuva: (aspect; │sezonul cald, de regula în │ │ │
│ │impuritati; rigiditate│perioada aprilie-septembrie │ PIF; │ Aparat de ulei │
│ │dielectrica, tg delta,│a) Ptr. TT 6-60 KV: │ RT (anual); │ Metoda: Se fac 6 │
│ 1 │ prezenta apei) (La │ E(d) >= 140 KV/cm la PIF; │ RC; │ determinari pentru │
│ │ transformatoarele de │ E(d) >= 120 KV/cm în │ RIA (la │ fiecare proba şi se │
│ │ 6-60 KV proba este │ exploatare │ schimbarea │ calculeaza media │
│ │ facultativa; se │b) Ptr. TT 110 KV: │ uleiului) │ ultimelor 5 │
│ │ prefera inlocuirea │ E(d) >= 160 KV/cm la PIF; │ │ determinari. │
│ │ uleiului din cuva la │ E(d) >= 140 KV/cm în │ │ │
│ │ 6-10 ani). │ exploatare │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │a) Pentru infasurarea │ │ │
│ │Masurarea rezistentei │primara: │ PIF; │ Megaohmmetru │
│ 2 │ de izolatie a │R60" >= 2000 MOhm │ RT (anual); │ inductor de 2500 V │
│ │ infasurarilor R60" │b) Pentru infasurarea │ RC; RIA. │(citirea după 1 minut) │
│ │ │secundara: │ │ │
│ │ │R60" >= 50 MOhm │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Masurarea tg delta şi │a) Pentru TEMU 110 KV: │ │ │
│ │ a capacităţii │Tg delta <= 1,2% la PIF; │ PIF; │ Puntea Schering │
│ 3 │ izolatiei complexe a │Tg delta <= 3% în │ RT (anual); │ (Tensiunea de │
│ │ infasurarilor │exploatare; │ RC; RA. │ alimentare este de │
│ │ (Se face numai la │b) Pentru TECU 110 KV: │ │ 10 KV). │
│ │TT cu U(n) >= 110 KV) │Tg delta <= 0,37% │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Încercarea izolatiei │U(inc) = 2 KV timp de 1' │ │ Trusa tip TCS-2 sau │
│ 4 │infasurarii secundare │sau 2500 V c.c. timp de 1'. │ │ Megaohmmetru │
│ │ cu tensiune │În timpul incercarii nu │ PIF şi RIA │ inductor de 2500 V │
│ │ alternativa marita │trebuie să apară │ │ (aplicarea tensiunii │
│ │ │strapungeri sau conturnari │ │ timp de 1 minut) │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Încercarea izolatiei ├──────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │
│ │ primare cu tensiune │U(n) │ 6 │ 12 │ 25 │ 35 │ │ │Instalatie de tensiune │
│ 5 │ marita, 50 Hz │(KV) │ │ │ │ │ │ PIF şi RTA │ alternativa marita de │
│ │ (Se face numai la TT ├──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ 50 Hz │
│ │ până la 35 KV) │U(inc)│ 18 │ 25 │ 45 │ 63 │ │ │ (Kenotron) │
│ │ │(KV) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┴────┴────┴────┴────┴───┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Rezistenta masurata sa nu │ │a) Metoda V-A în c.c. │
│ │Masurarea rezistentei │difere cu ±2% faţă de │ PIF; RIA │(se face media a 3 │
│ 6 │ohmice a infasurarilor│rezistenta din fabrica │(interventii,│citiri); │
│ │ (facultativ în │masurata la aceeasi │reparatii la │b) Ampermetru şi │
│ │ exploatare) │temperatura │infasurari). │voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │precizie 0,5. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Polaritatea trebuie să │ PIF; RIA │ │
│ 7 │ Verificarea │corespunda cu notatia │(interventii,│ Metoda curentului │
│ │ polaritatii │bornelor │reparatii la │ continuu │
│ │ │ │infasurari). │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Masurarea raportului │Se compara cu datele │ PIF; RIA │ │
│ 8 │de transformare pentru│inscrise pe eticheta │(interventii,│ Metoda voltmetrelor │
│ │ toate infasurarile │transformatorului │reparatii la │(clasa de precizie 0,2)│
│ │ secundare │ │infasurari). │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ RIA │ │
│ 9 │Determinarea erorilor │Conform normelor │ (conform │ - │
│ │de unghi şi de raport │metrologice │ normelor │ │
│ │ │ │metrologice) │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Ridicarea │U(aplicat) = │ PIF sau │a) Metoda V-A în c.a., │
│ 10 │ caracteristicii de │(0 .. 1,3) x U(n); │ banuiala de │50 Hz │
│ │ mers în gol │I(o) = (0,1 ... 10)% x I(n) │ defect │b) Ampermetru şi │
│ │ │la tensiunea nominala │ │voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │precizie 0,2 sau 0,5. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │ Masurarea se executa │
│ │ │ │ │după montajul definitiv│
│ │ │S(s) = U(n) x I(sarcina) [VA];│ PIF sau la │ al circuitului │
│ 11 │ Masurarea sarcinii │S(s) <= S(n) a │modificari în│ alimentat de │
│ │ secundare │transformatorului pentru clasa│circuitele de│ transformatorul de │
│ │ │de precizie data │ tensiune. │ tensiune, cu toate │
│ │ │ │ │ aparatele şi releele │
│ │ │ │ │ conectate. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │ Proba consta în │
│ │ │ │ │masurarea caderii de │
│ │ │ │ │tensiune pe rezistenta │
│ │ │ │ │cu silit (UR1) din │
│ │ │ │ │circuitul │
│ │ │ │ PIF; RT (la │antiferorezonant, │
│ │ │În cazul alimentarii unităţii │ 2 ani); RC; │conform metodologiei │
│ │ Verificarea │de baza la 30 KV, atunci: │ RIA (la │indicate în │
│ │ integritatii │a) TECU 110 este normal, când:│ functionari │instrucţiunile de │
│ │ circuitului │UR1 = (20 ... 45) V; │intempestive │exploatare. În caz de │
│ 12 │ antiferorezonant la │IR1 = (0,02 ... 0,05) A. │ ale │dubiu, se masoara şi │
│ │ transformatoarele │sau │protectiilor │curentul prin │
│ │ capacitive │b) TECU 110 este defect, când:│sau în cazul │rezistenta (IR1). │
│ │ TECU 110 KV │UR1 < 20 V şi IR1 > 0,02 A │ unor erori │ Verificarea se face │
│ │ │UR1 > 45 V şi IR1 > 0,05 A │ mari la │aplicand o tensiune │
│ │ │ │ masurarea │redusa de 30 KV, de la │
│ │ │ │ tensiunii). │o sursa independenta, │
│ │ │ │ │direct pe unitatea de │
│ │ │ │ │baza a ansamblului de │
│ │ │ │ │condensatoare de înaltă│
│ │ │ │ │tensiune, fixata de │
│ │ │ │ │capacul cuvei │
│ │ │ │ │inductive. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei │Z(tp) <= 0, 1 R(pp) [Ohm] │ │ Se aplica metoda mV-A │
│ 13 │de trecere la priza de│la I(min) = 50 A, 50 Hz │ PIF; RC. │ în curent alternativ, │
│ │ pamant │ │ │ 50 Hz. │
└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 14
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                        FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 10
                       TRANSFORMATOARE DE MASURA DE CURENT
                              de 6 ... 60 KV şi 110 KV

    1) Caracteristici: Sunt cele trecute de fabricant pe placuta transformatorului.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    Temperatura infasurarii când se efectueaza masuratoarea să fie cat mai aproape de cea din fabrica de + 20°C cu diferenţa de ±5°C.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Recoltarea se face în sezonul │ │ │
│ │ Încercarea uleiului │cald, de regula în perioada │ │ │
│ │ din cuva │aprilie-septembrie │ │ Aparat de ulei │
│ 1 │(La transformatoarele │a) Pentru TC 6-60 KV: │ PIF; │ Metoda: Se fac 6 │
│ │de 6-60 KV proba este │ E(d) >= 140 KV/cm la PIF; │ RT; RC; RIA │ determinari pentru │
│ │ facultativa; se │ E(d) >= 120 KV/cm în │ (la │ fiecare proba şi se │
│ │ prefera inlocuirea │ exploatare │ schimbarea │ calculeaza media │
│ │ uleiului din cuva la │b) Pentru CESU 110 KV: │ uleiului) │ ultimelor 5 │
│ │ 6-10 ani). │ E(d) >= 160 KV/cm la PIF; │ │ determinari. │
│ │ │ E(d) >= 140 KV/cm în │ │ │
│ │ │ exploatare │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Pentru infasurarea primara: │ │ │
│ │ │a) La TC 6-60 KV, │ │ │
│ │Masurarea rezistentei │R60" >= 2000 MOhm │ PIF; RT; │ Megaohmmetru inductor │
│ 2 │ de izolatie a │b) La CESU 110 KV, │ RC; RIA. │ de 2500 V │
│ │ infasurarilor R60" │R60" > 5000 MOhm │ │(citirea după 1 minut) │
│ │ │Pentru infasurarile secundare:│ │ │
│ │ │R60" >= 50 MOhm │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Masurarea tg delta a │Pentru CESU 110 KV: │ │ Puntea Schering │
│ │ izolatiei complexe a │Tg delta <= 1,2% la PIF; │ PIF; RT; │ (Tensiunea de │
│ 3 │ infasurarilor │Tg delta <= 3% în exploatare │ RC; RIA. │ alimentare este de 10 │
│ │ (Se face numai la TC │ │ │ KV). │
│ │ cu U(n) = 110 KV) │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Încercarea izolatiei │U(inc) = 2 KV c.a. timp de 1' │ │ Trusa tip TCS-2 sau │
│ 4 │infasurarii secundare │sau 2500 V c.c. timp de 1'. │ │ Megaohmmetru inductor │
│ │ cu tensiune │În timpul incercarii nu │ PIF şi RIA │ de 2500 V │
│ │ alternativa marita │trebuie să apară strapungeri │ │ (aplicarea tensiunii │
│ │ │sau conturnari │ │ timp de 1 minut) │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Încercarea izolatiei ├──────┬────┬────┬────┬────┐ │ │ │
│ │ primare cu tensiune │U(n) │ 6 │ 12 │ 25 │ 35 │ │ │Instalatie de tensiune │
│ 5 │ marita, 50 Hz │(KV) │ │ │ │ │ │ PIF şi RTA │ alternativa marita de │
│ │ (Se face numai la TC ├──────┼────┼────┼────┼────┤ │ │ 50 Hz │
│ │ de 6-60 KV) │U(inc)│ 18 │ 25 │ 45 │ 63 │ │ │ (Kenotron) │
│ │ │(KV) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────┴────┴────┴────┴────┴───┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Rezistenta masurata sa nu │ │ a) Metoda V-A în c.c. │
│ │Masurarea rezistentei │ difere cu ±2% faţă de │ PIF; RIA │ (se face media a 3 │
│ 6 │ohmice a infasurarilor│ rezistenta din fabrica │(interventii,│ citiri); │
│ │ (facultativ în │ masurata la aceeasi │reparatii la │ b) Ampermetru şi │
│ │ exploatare) │ temperatura │infasurari). │ voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │ precizie 0,2 sau 0,5. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; RIA │ │
│ 7 │ Verificarea │ Polaritatea trebuie să │(interventii,│ Metoda curentului │
│ │ polaritatii │corespunda cu notatia bornelor│reparatii la │ continuu │
│ │ │ │infasurari). │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ 8 │ Masurarea raportului │ │ PIF; RIA │Se utilizeaza trusa de │
│ │ de transformare │Se compara cu datele inscrise │(interventii,│1200 A şi ampermetre de│
│ │ (Se face la curent │pe eticheta transformatorului │reparatii la │ curent alternativ │
│ │ nominal) │ │infasurari). │(clasa de precizie 0,2 │
│ │ │ │ │ sau 0,5) │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ RIA - │ │
│ 9 │Determinarea erorilor │ Conform normelor metrologice │ conform │ - │
│ │de unghi şi de raport │ │ normelor │ │
│ │ │ │ metrologice │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ Ridicarea curbei │ Curbele se compara cu cele │ │a) Metoda V-A în c. a.,│
│ 10 │ volt-amper │initiale sau cu cele ridicate │ PIF sau │ 50 Hz │
│ │ (facultativ în │la transformatoare de acelasi │ banuiala de │ b) Ampermetru şi │
│ │ exploatare) │ tip. │ defect │ voltmetru de clasa │
│ │ │ │ │ precizie 0,2 sau 0,5. │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │ Masurarea se executa │
│ │ │ │ │după montajul definitiv│
│ │ │ │ │ al circuitului │
│ │ │ S(s) = U x I(sn) [VA]; │ PIF sau la │ alimentat de │
│ 11 │ Masurarea sarcinii │ S(s) <= S(n) │modificari în│ transformatorul de │
│ │ secundare │ a transformatorului pentru │circuitele de│ curent, cu toate │
│ │ │ clasa de precizie data │ curent. │ aparatele şi releele │
│ │ │ │ │ conectate │
│ │ │ │ │ Se utilizeaza aparate │
│ │ │ │ │ de măsura de clasa de │
│ │ │ │ │precizie de 0,2 sau 0,5│
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei │ Z(tp) <= 0,1 Rpp [Ohm] │ │ Se aplica metoda mV-A │
│ 12 │de trecere la priza de│ la I(min) = 50 A, 50 Hz │ PIF; RC. │ în curent alternativ, │
│ │ pamant │ │ │ 50 Hz. │
└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 15
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

                    FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 11
                             DESCARCATOARE

    1) Caracteristici: Tensiune nominala; Curentul de conductie; Tensiunea de amorsare.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificările şi masuratorile se efectueaza anual, în laborator, înainte de începerea sezonului descarcarilor atmosferice (de obicei primavara) prin demontarea din instalatie.
    4) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │a) Pentru tipurile de DRV │ │ │
│ │ Masurarea curentului │din IFTE-ELF: │ │ │
│ │ de conductie cu │ I(cc) = 300 ... 500 æA │ PIF; Anual │ │
│ 1 │ scoatere de sub │b) Pentru descarcatoarele │(primavara);│ Kenotron │
│ │ tensiune │cu oxid metalic (ZnO) la │ RC; RIA. │ │
│ │ │33 KV c.c.: │ │ │
│ │ │ I(cc) = 140 ... 450 æA │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │ │a) U(a) >= 25 KV ptr. DRVL 12;│ │ │
│ │ │b) U(a) >= 32 KV ptr. DRVL 18;│ │ │
│ 2 │ Masurarea tensiunii │c) U(a) >= 42 KV ptr. DRVL 24;│ PIF; Anual │ Kenotron │
│ │ de amorsare la 50 Hz │d) U(a) >= 49 KV ptr. RVS 20; │(primavara);│(Media a 5 încercări)│
│ │ │e) U(a) >= 50 KV ptr. RVS 30; │ RC; RIA. │ │
│ │ │f) U(a) >= 36 KV ptr. oxid │ │ │
│ │ │metalic 25 KV │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Verificarea │ │ │ Metoda: │
│ │contorului: │ │ │ Se descarca pe │
│ │a) verificarea │ │ │ contor un │
│ │mecanica; │ Contorul trebuie să │ PIF; │condensator de circa │
│ 3 │b) verificarea │inregistreze toate impulsurile│ RC; RIA. │ 2æF incarcat cu │
│ │izolatiei; │ │ │inductorul la 2500 V.│
│ │c) functionarea │ │ │(Se fac 3 încercări) │
│ │contorului │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei │ Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm] │ PIF; RC; │ Se aplica metoda │
│ 4 │ de trecere la priza │ la I(min) = 50 A, 50 Hz │ RIA. │ mV-A în curent │
│ │ de pamant │ │ │ alternativ, 50 Hz. │
└────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 16
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

                          FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 12
                   INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT în STE 110/27.5 KV

    1) Caracteristici: R(pp) <= 0,5 Ohm; starea de umiditate a solului; tensiunea de atingere [U(a)]; tensiunea de pas [U(pas)].
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C.
    3) Recomandare: verificările şi masuratorile se efectueaza pe cat posibil în perioada de seceta (de obicei când pamantul este foarte uscat).
    4) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬──────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ Metoda V-A în c.a. │
│ │Masurarea rezistentei │ │ RT (anual), │(media a 3 determinari): │
│ 1 │de dispersie a prizei │ R(pp) <= 0,5 Ohm │după 10 ani de│ la I(min.) = 50 A c.a. │
│ │ de pamant │ │ exploatare; │ aplicat │
│ │ │ │ RC; RIA. │ sau │
│ │ │ │ │ aparate specializate │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ Verificarea gradului │ │ │ Se dezgroapa portiunea │
│ │ de corodare a │ Corodarea trebuie să │ După 10 ani │ de 0,3-0,7 m a │
│ │instalatiei de legare │fie mai mica de 1/3 din │de exploatare │ legaturilor la priza de │
│ 2 │ la pamant │ secţiunea electrodului │ şi apoi la 6 │ pamant, la cel puţin 2% │
│ │ (Se va efectua de │ pentru a fi valabila │ ani. │ din numărul de legaturi │
│ │ către gestionarul │ │ │ la priza de pamant │
│ │ instalatiei) │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ Verificarea │ │ │ Metoda V-A în c.a. │
│ │ continuitatii │ │ │(media a 3 determinari): │
│ 3 │ legaturilor de │Z(tp) <= 0,1 R(pp) [Ohm]│ PIF; RC. │ la I(min.) = 50 A c.a. │
│ │ ramificatie la │ │ │ aplicat, se citeşte │
│ │ instalatia de legare │ │ │ DELTA U [mV] │
│ │ la priza de pamant │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │Se determina distributia │
│ 4 │Masurarea tensiunilor │ Se compara cu valorile │ │ potentialului, a │
│ │de atingere şi de pas │admise în proiect sau în│ PIF; RC. │ coeficientului de │
│ │ │ normativele în vigoare │ │ atingere [K(a)] şi de │
│ │ │ │ │ pas [K(pas)] │
└────┴──────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 17
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                          FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 13
                         CABLURI DE ENERGIE DE MEDIE TENSIUNE
                            de 3 KV, 6 KV, 10 KV şi 20 KV

    1) Caracteristici: Tensiunea nominala [U(n)], curentul maxim de durata [I(max.)], tipul cablului,
    Lungimea cablului (L [m]), mediul în care este pozat.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬─────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Verificare manta │ Nu trebuie să aibă loc │ PIF; │ Se aplica U(cc) = 4 KV │
│ 1 │ (invelis de │ strapungeri în timpul │ RT (la 5 ani); │ timp de 5 minute la PIF │
│ │ protecţie) din │ verificării │ RIA │şi 1 minut în exploatare.│
│ │ PVC sau PE │ │ │ Kenotron │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │a) Se utilizeaza │
│ │ │a) La continuitate cu │ │ ohmmetre, buzere sau │
│ │ Verificare │ ohmmetru valoarea │ PIF; │ lampi de control cu │
│ 2 │ continuitate şi │ rezistentei electrice │ RIA (după │ cablul scos de sub │
│ │ identificarea │ este zero, iar buzerul va │ interventii │ tensiune. │
│ │ fazelor │ suna. │ accidentale) │b) Pentru fazare se │
│ │ │b) Pentru corespondenta │ │ utilizeaza ICF 6-20 KV│
│ │ │ fazelor, ICF va indica │ │ cu cablul sub │
│ │ │ │ │ tensiune. │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ Verificarea │ Valorile masurate se vor │ PIF; RIA │Se utilizeaza metoda V-A │
│ │ rezistentei │ corecta la 1 km şi la 20°C, │ (după │ cu aparate de clasa de │
│ 3 │ ohmice ale │ apoi se vor compara cu │ interventii │precizie <= 1 sau Puntea │
│ │conductoarelor şi│ valorile din fabrica │ accidentale) │ Wheatstone sau puntea │
│ │ ale ecranelor │ │ │ dublu Thomson │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │a) La PIF: │ │ │
│ │ │ Valorile masurate şi │ │Se utilizeaza: │
│ │ Verificarea │ corectate la 1 km şi la │ PIF; │a) Megaohmmetru de 2500 V│
│ 4 │ rezistentei de │ 20°C sunt valori de │ RT (la 5 ani); │ pentru LEC 3-10 KV; │
│ │ izolatie │ referinţa. │ RIA │b) Megaohmmetru de 5000 V│
│ │ │b) În exploatare: │ │ pentru LEC 12-20 KV. │
│ │ │R(iz) > 50 MOhm/km. │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │a) Coeficientul de absorbtie:│ │ │
│ │ Verificarea │K(abs) = R60"/R15" │ │Se utilizeaza: │
│ │coeficientului de│[K(a) >= 1,3 în exploatare]. │PIF; RIA şi când │1) Megaohmmetru de 2500 V│
│ 5 │ absorbtie şi a │b) Indicele de polarizare se │ R(iz.) este │ pentru LEC 3-10 KV; │
│ │ indicelui de │face numai pentru LEC cu │necorespunzatoare│2) Megaohmmetru de 5000 V│
│ │ polarizare │izolatia de HIU şi este: │ │ pentru LEC 12-20 KV. │
│ │ │I(p) = R10'/R1' │ │ │
│ │ │[I(p) >= 2 în exploatare] │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ ├──────┬─────┬─────┬─────┐ │ │ │
│ │ │U(n) │ 6 │ 10 │ 20 │ │ │ │
│ │ │(KV) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │
│ │ Încercarea cu │U(inc)│ 21 │ 35 │ 72 │ │PIF; RIA şi când │ │
│ 6 │ tensiune înaltă │(KV) │ │ │ │ │ R(iz.) este │ Kenotron │
│ │ continua ├──────┼─────┼─────┼─────┤ │necorespunzatoare│ │
│ │ │I(cc) │< 200│< 200│< 600│ │ │ │
│ │ │(æA) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┴─────┴─────┴─────┘ │ │ │
│ │ │ Nu trebuie să aibă loc │ │ │
│ │ │ strapungeri. │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 18
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                      FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 14
                     CABLURI DE ENERGIE DE JOASA TENSIUNE
                              de U(n) < 1 KV

    1) Caracteristici: Tensiunea nominala [U(n)], curentul maxim de durata [I(max.)], tipul cablului, lungimea cablului - L [m], mediul în care este pozat.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │ │ │a) Se utilizeaza ohmmetre,│
│ │ Verificare │ │ PIF; │buzere sau lampi de │
│ 1 │ continuitate şi │ Pentru corespondenta │ RIA (după │control cu cablul scos de │
│ │identificarea fazelor│fazelor, ICF va indica │ interventii │sub tensiune. │
│ │ │ │ accidentale) │b) Pentru fazare se │
│ │ │ │ PIF; │utilizeaza ICF 0,4 KV cu │
│ │ │ │ │cablul sub tensiune. │
├────┼─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │Valorile masurate după 1│ │ │
│ │ │minut, corectate la 1 km│ │ │
│ │ Verificarea │şi la 20°C, sunt: │ RIA (după │ Se utilizeaza: │
│ 2 │ rezistentei de │a) R(iz) >= 5 MOhm/km │ interventii │ Megaohmmetru de 1000 V │
│ │ izolatie │ pentru cablu din HIU;│ accidentale) │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ │b) R(iz) >= 3 MOhm/km │ │ │
│ │ │ pentru cablu din PVC │ │ │
└────┴─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┘    ANEXA 19
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                          FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 15
                            CABLURI DE COMANDA - CONTROL

    1) Caracteristici: Tensiunea nominala [U(n)], tipul cablului, lungimea cablului - L [m], mediul în care este pozat.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │Verificarea │ │ │ │
│ │continuitatii şi │ │ │ │
│ │identificarea firelor │ │ │ │
│ │Atenţie: │ │ │ Se utilizeaza ohmmetre, │
│ 1│a) se verifica şi │ Aparatele vor indica │PIF; RIA (după│ buzere sau lampi de │
│ │ continuitatea │ continuitatea │ interventii │control cu cablul scos de │
│ │ ecranului sau a │ │ accidentale) │ sub tensiune. │
│ │ mantalei; │ │ │ │
│ │b) se verifica dacă │ │ │ │
│ │ mantaua este legata │ │ │ │
│ │ la priza de pamant │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │Verificarea rezistentei│Valorile masurate după│ PIF; │ │
│ 2│ de izolatie a firelor │1 minut, corectate la │ RT (anual); │ Se utilizeaza: │
│ │între ele şi a fiecarui│1 km şi la 20°C, sunt:│ RIA (după │ Megaohmmetru de 1000 V │
│ │ fir faţă de masa sau │R(iz) >= 5 MOhm/km │ interventii │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ manta │pentru cablu din PVC │ accidentale) │ │
└────┴───────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┘    ANEXA 20
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                     FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 16
                            FIDER DE ALIMENTARE

    1) Caracteristici: Tensiunea nominala [U(n) = 25 KV].
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬─────────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ │
│ │Masurarea rezistentei│ │ RC; │ Se utilizeaza: │
│ 1 │ de izolatie │ R(iz) >= 1000 MOhm │ RIA (după │ Megaohmmetru de 2500 V │
│ │ │ │ interventii │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ │ │ accidentale) │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │Încercarea izolatiei │ La U(n) = 27,5 KV, │ │ │
│ │ cu tensiune │tensiunea de incercare │ PIF │ Kenotronul │
│ 2 │alternativa marita de│ este de 63 KV │ │ │
│ │50 Hz timp de 1 minut│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ 3 │ Verificarea │ Se vor inlocui │ PIF; RT; │ │
│ │ izolatoarelor │ izolatoarele care │ RC; RIA │ Control vizual │
│ │ │ prezinta defecte │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │Masurarea rezistentei│a) R(c) <= 0,06 Ohm │ │Metoda mV-A în curent │
│ │ohmice de contact la │ sau │ │continuu: │
│ │ toate imbinarile de │b) conform │ │a) Se aplica un curent de │
│ 4 │ contact şi la │standardului german: │ PIF; RC; RIA │ 100 A şi se masoara │
│ │derivatiile fiderului│ DELTA U <= 6 mV la │ │ DELTA U [mV]. │
│ │ de alimentare în │aplicarea unui curent │ │b) Aparatele de măsura │
│ │ linia de contact │continuu de 100 A │ │ trebuie să fie clasa de │
│ │ │ │ │ precizie 0,5 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ La aplicarea unui │ │a) Metoda V-A în curent │
│ │Masurarea rezistentei│ curent minim de 50 A, │ │ alternativ 50 Hz. │
│ 5 │ de trecere la priza │ 50 Hz: │ PIF; RC; RIA │b) Aparatele de măsura │
│ │ de pamant │Z(tp) <= 0,1 R(p) [Ohm]│ │ trebuie să fie de clasa │
│ │ │ │ │ de precizie 0,5 │
└────┴─────────────────────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────┘    ANEXA 21
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

                      FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 17
                            FIDER DE INTOARCERE

    1) Caracteristici: Tipul cablului, Lungimea cablului la fiderul de intoarcere [m], Modul de legare a fiderului de intoarcere, numărul de camine de vizitare.
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare (Se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │ efectuării │ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │a) Rezistenta de │ │ │
│ │ │ izolatie trebuie să │ PIF; │ │
│ │ │ aiba valoarea unui │RC; RIA (după│ Se utilizeaza: │
│ 1 │Masurarea rezistentei│ cablu de energie de │ interventii │ Megaohmmetru de 1000 V │
│ │ de izolatie │ joasa tensiune: │accidentale) │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ │R(iz) >= 3 MOhm/km │ │ │
│ │ │b) Se va face corectia │ │ │
│ │ │la 1 km şi la 20°C │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │a) Nivelul uleiului │ │ │
│ │ │ trebuie să fie până │ │ Aparat de ulei │
│ │ │ la indicatia rosu. │ │Metoda: │
│ │Verificarea uleiului │b) Rigiditatea │ PIF; │a) Se fac 6 determinari │
│ │ electroizolant din │ dielectrica a │RC; RIA (după│ pentru fiecare proba de │
│ 2 │ bobina de joanta şi │ uleiului trebuie să │ interventii │ ulei şi se calculeaza │
│ │masurarea rezistentei│ fie: │accidentale) │ media ultimelor 5. │
│ │ de izolatie │E(d) >= 60 KV/cm │ │b) Se utilizeaza: │
│ │ │c) Rezistenta de │ │ Megaohmmetru de 1000 V │
│ │ │ izolatie: │ │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ │R(iz) >= 3 MOhm │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │a) R(c) <= 0,06 Ohm │ │Metoda mV-A în curent │
│ │Masurarea rezistentei│ sau │ │continuu: │
│ │ohmice de contact la │b) conform standardului│ │a) se aplică un curent de │
│ 3 │ toate imbinarile de │ german: │ PIF; RC; │ 100 A şi se masoara │
│ │ contact şi la │DELTA u <= 6 mV la │ RIA │ DELTA U [mV]. │
│ │derivatiile fiderului│aplicarea unui curent │ │b) Aparatele de măsura │
│ │ de intoarcere │continuu de 100 A │ │ trebuie să fie de clasa │
│ │ │ │ │ de precizie 0,5 │
└────┴─────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────┘    ANEXA 22
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

                          FISA DE VERIFICARE TEHNICA NR. 18
                 INTRERUPATOR CU SF6 TIP H14-H17 BIPOLARE DE 110 KV
                        ACTIONATE CU MECANISM HIDRAULIC TIP SH

    1) Caracteristici: U(n) = 123 KV; I(n) = 2500 A; I(rup. Sim.) = 31,5 KA x 3 sec; I(d) = 80 KA max; Presiunea nominala a SF6 = 5,5 bari la temperatura de 20°C
    2) Temperatura mediului pentru efectuarea masuratorii să fie mai mare sau egala cu +10°C, iar umiditatea relativa a aerului ambiant să fie de cel mult 80%.
    3) Verificări şi masuratori în exploatare la intrerupatorul cu SF6 110 KV şi la mecanismul hidraulic tip SH (se respecta ordinea de mai jos):

*Font 9*
┌────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ │ Indicatii şi valori │ Momentul │ Metode folosite │
│crt.│ Denumirea probei │ de control │efectuării│ şi/sau aparate │
│ │ │ │ probei │ folosite │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea │ │ PIF; │ │
│ 1 │ rezistentei de │a) R(iz) >= 5000 MOhm la PIF; │Inspecţie │ Megohmmetru inductor de │
│ │ izolatie a │b) R(iz) >= 3000 MOhm în │ extinsa; │ 2500 V │
│ │circuitului primar│ exploatare. │ Revizie; │ (citirea după 1 minut) │
│ │ │ │ RIA │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea │ │ PIF; │ │
│ 2 │curentului de fuga│ I(fc) <= 100 æA la │Inspecţie │ │
│ │ pe coloana │ aplicarea U = 75 KV │ extinsa; │ Kenotron │
│ │ izolanta │ c.c., timp de 3 minute │ Revizie; │ │
│ │ │ │ RIA │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │Se face pentru fiecare pol │ │ │
│ │ │complet montat şi umplut cu │ │ │
│ │ │SF6, la circa 6 ore după │ │Detectarea pierderilor se │
│ │ │umplere. Verificarea se │ PIF; │face cu: │
│ 3 │ Verificarea │considera corespunzătoare dacă│Inspecţie │a) solutie de sapun; │
│ │ etanseitatii │detectorul nu sesizeaza, la │ extinsa; │b) detector cu halogen cu │
│ │ │sensibilitatea prescrisa, nici│ Revizie; │sensibilitatea minima de │
│ │ │o pierdere de gaz SF6. │ RIA │5 x 10+6 şi limita de │
│ │ │Obs.: Nu se vor efectua │ │sensibilitate de 5 x 10+7 │
│ │ │verificări în zilele când bate│ │ │
│ │ │vantul. │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │a) Prin citirea directa │
│ │ │La temperatura de 20°C: │ │pentru intrerupatorul care │
│ │ Verificarea │a) presiunea nominala este de │ │include în construcţia sa │
│ │ presiunii de gaz │ 5,5 bar; │ PIF; │presostatul compensat cu │
│ 4 │SF6 şi verificarea│b) semnalizare pierderi │Inspecţie │temperatura şi cu │
│ │ funcţionarii │ (nivel 1) la 4,7±0,15 bar; │ extinsa; │altitudinea. │
│ │ presostatului de │c) blocaj sau declansare │ Revizie; │b) Prin citirea pe │
│ │ gaz SF6 │ automata (nivel 2) la │ RIA │manometre obisnuite │
│ │ │ 0,2+0,05 bar sub nivel 1 │ │procedandu-se la corectia │
│ │ │ │ │de temperatura şi │
│ │ │ │ │altitudine. │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │a) Verificarea continutului de│ │ Metoda CEI recomanda - │
│ │ │ aer │ │ cromatografia în stare │
│ │ │ │ │ gazoasa │
│ │ ├──────────────────────────────┤ ├───────────────────────────┤
│ │ Verificarea │b) Verificarea umiditatii │ PIF; │ │
│ 5 │calităţii gazului │ gazului (punctului de roua)│ Revizie; │ │
│ │ SF6 │Valoarea umiditatii din │ RIA │ Cu ajutorul unui │
│ │ │fiecare compartiment nu │ │ higrometru care indica │
│ │ │trebuie să depăşească 15 │ │ punctul de roua │
│ │ │p.p.m. la PIF şi maximum de │ │ │
│ │ │150 p.p.m. în exploatare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea │ │ PIF; │a) Metoda V-A în c.c. │
│ │rezistentei ohmice│ La I = 100 A c.c. aplicat, │Inspecţie │(se face media a 3 citiri):│
│ 6 │ de contact a │ trebuie ca: │ extinsa; │La I = 100 A c.c. aplicat, │
│ │ contactelor │ DELTA U <= 5 mV; │ Revizie; │se citeşte Du [mV]. │
│ │ principale │ │ RIA │b) Ampermetru şi voltmetru │
│ │ │ │ │de clasa precizie 0,5 │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea │ │ │ │
│ │ rezistentei de │ │ PIF; │ │
│ │ izolatie a │a) R(iz) >= 10 MOhm la PIF; │Inspecţie │ Megohmmetru inductor de │
│ 7 │ circuitelor │b) R(iz) >= 10 MOhm în │ extinsa; │ 1000 V │
│ │ secundare din │ exploatare │ Revizie; │ (Citirea după 1 minut) │
│ │ mecanismul │ │ RIA │ │
│ │ hidraulic şi din │ │ │ │
│ │ cofretul central │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Încercarea cu │ │ │ │
│ │tensiune marita a │ │ PIF; │ │
│ │ circuitelor │ Izolatia trebuie să suporte │Inspecţie │Cu TCS 2KV sau megohmmetru │
│ 8 │ secundare din │ încercarea fără conturnari │ extinsa; │inductor de 2500 V, timp de│
│ │ mecanismul │ sau strapungeri │ Revizie; │ 1 minut │
│ │ hidraulic şi │ │ RIA │ │
│ │ cofretul central │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea │ │ PIF; │ │
│ │rezistentei ohmice│ │Inspecţie │ Metoda V-A sau Puntea │
│ 9 │ a bobinelor de │ R(mas.) = (1±10%) R(ref.) │ extinsa; │ Wheatstone sau Thomson │
│ │ declansare, │ de fabrica [Ohm] │ Revizie; │ (Se fac 3 determinari) │
│ │ anclansare şi │ │ RIA │ │
│ │ electrovalvelor │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea │a) U(min) = 0,85 U(n) │ PIF; │ │
│ │ tensiunii minime │ la bobina (electrovalva) de│Inspecţie │ Se utilizeaza o sursa de │
│ 10 │ de actionare ale │ conectare; │ extinsa; │ c.c. reglabila şi un │
│ │ bobinelor şi/sau │b) U(min) = 0,7 U(n) la bobina│ Revizie; │ voltmetru de clasa de │
│ │ electrovalvelor │ (electrovalva) de │ RIA │ precizie 1,5 │
│ │ │ deconectare │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ │
│ │ Verificarea │ │Inspecţie │ │
│ │ releelor din │ Verificarea se face pentru │ extinsa; │ Conform prevederilor │
│ 11 │ mecanismul │ fiecare tip de releu │ Revizie; │ instructionale │
│ │ hidraulic şi din │ │ RIA la │ │
│ │ cofretul central │ │ relee │ │
│ │ │ │ PIF; │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Verificarea │ │Inspecţie │ │
│ │ mecanica şi │ Nu trebuie să apară pierderi │ extinsa; │ │
│ 12 │ hidraulica a │ de ulei tip ET10 pe la │ Revizie; │ Control vizual │
│ │ mecanismului │ garnituri sau imbinari │ RIA la │ │
│ │ hidraulic │ │ mecanism │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ PIF; │ Aparat de ulei │
│ │ Încercarea │ │Inspecţie │ Metoda: Se fac 6 │
│ 13 │ uleiului din │ E(d) >= 120 KV la PIF; │ extinsa; │determinari pentru fiecare │
│ │ mecanismul │ E(d) >= 75 KV în exploatare │ Revizie; │ proba şi se calculeaza │
│ │ hidraulic │ │ RIA la │ media ultimelor 5. │
│ │ │ │ mecanism │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Verificarea │T(i) = 0,055-0,085 s │ │ │
│ │ duratei de │T(d) = 0,02-0,05 s │ PIF; │ │
│ │ actionare la │T nesimultaneitate: │Inspecţie │ Cronometru tip "MINUT". │
│ 14 │tensiune nominala │a) maxim 5 ms la separarea │ extinsa; │ Media a 3 determinari. │
│ │ şi presiune │ contactelor │ Revizie; │ │
│ │ hidraulica de │b) maxim 8 ms la atingerea │ RIA │ │
│ │ functionare │ contactelor │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │ Masurarea │ │ PIF; │ Metoda V-A în c.a. │
│ 15 │ rezistentei de │ │Inspecţie │ (media a 3 determinari): │
│ │ trecere la priza │ Z(tp) < 0,1 R(pp) [Ohm] │ extinsa; │ La I(min.) = 50 A c.a. │
│ │ de pamant │ │ Revizie; │aplicat, se citeşte Du [mV]│
│ │ │ │ RIA │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤
│ │Probe functionale │ │ PIF; │ │
│ 16 │ la anclansari şi │ 5 la U(min) şi P(min); │Inspecţie │Prin actionarea de la buton│
│ │ declansari │ 5 la U(n) şi P(n); │ extinsa; │ sau prin actionarea │
│ │ repetate │ 5 la U(max) şi P(max) │ Revizie; │ protectiilor de pe trafo. │
│ │ │ │ RIA │ │
└────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 23
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                              BULETIN NR. ...............
        de incercare a barelor colectoare de 110 şi 27,5 KV, fiderelor de
             alimentare şi de intoarcere, imbinarile de contact

    1. Instalate în: ............................................................
    A. Denumirea instalatiei verificate şi elementele componente:
    .............................................................................
    B. Probe şi verificări:
    a) Rezistenta de izolatie a circuitelor şi proba de tensiune marita, împreună cu intregul aparataj racordat:

┌─────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │ Rezistenta de izolatie │ Proba de tensiune marita │
│ Echipament ├────────┬────────┬───────┬─────────┼─────────┬────────┬─────────┤
│ (Element) │Valoarea│Valoarea│Masurat│ │Tensiunea│Timp de:│ │
│ masurat │normata │masurata│ cu: │Concluzia│aplicata │[minute]│Concluzia│
│ │ [MOhm] │ [MOhm] │ │ │ [KV] │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│Bara 110 KV │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┤ ├─────────┼────────┼─────────┤
│Bara 27,5 KV │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┤ ├─────────┼────────┼─────────┤
│Fider de │ │ │ │ │ │ │ │
│alimentare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼───────┤ ├─────────┼────────┼─────────┤
│Fider de │ │ │ │ │ │ │ │
│intoarcere │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘


    b) Verificarea corectei montari a circuitelor şi aparatajelor aferente planurilor:
    .............................................................................
    c) Masurarea rezistentei de contact:

┌────┬───────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────┐
│Nr. │Locul imbinarii de contact │ I │ DELTA U │ Rcontact │ Radmis │Concluzia│
│crt.│ │ [A] │ [V] │ [Ohm] │ [Ohm] │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
├────┼───────────────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┤
└────┴───────────────────────────┴─────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┘


    Masurat cu: .................................................................
    d) Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant a barei, paratrasnetelor şi fiderelor de alimentare este de: ............. (ohmi).
    Masurat cu: .................................................................
    2. Observatii:
    .............................................................................
    3. Motivul incercarii: PIF, Verificare periodica, RC, RK, RIA.
    4. Concluzia finala: din punct de vedere al acestor probe, instalatia este/nu este corespunzătoare.

       Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
       ............ ........... Sef laborator PRAM-TM
                                          .....................

    ANEXA 24
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                                BULETIN NR. ............
          de încercarea a prizelor de pamant şi a instalatiei de
                          legare la priza de pamant

    Locul instalarii prizei: ..................................................
    Motivul incercarii: ................ Aparatul utilizat ....................
    Metoda de măsurare utilizata: .............................................
    Starea timpului: .......... Temperatura: .....°C; Starea solului ..........

┌───────┬───────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│ │ │Valoarea din│ Valoarea │Valoarea masurata│ Concluzia │
│ │ Denumirea │ proiect a │ masurata a │ a legaturii la │asupra prizei │
│Numărul│instalatiei│rezistentei │rezistentei │ priza de pamant │şi a legaturii│
│Prizei │ protejate │de dispersie│de dispersie│ │ la priza de │
│ │ ├────────────┼────────────┼─────────────────┤ pamant │
│ │ │ [Ohm] │ [Ohm] │ [Ohm] │ │
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
├───────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────────┤
└───────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────────┘

    Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
    ............ ........... Sef laborator PRAM-TM


    ANEXA 25
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                               BULETIN Nr. ................
                 pentru încercarea echipamentului de protecţie
                      şi a sculelor electroizolante

    Au fost incercate ........... bucăţi de: .............
    primite de la: .................................................
    Încercarea s-a efectuat la ....... KV, timp de ............ secunde;
    I(max) admisibil ......... mA, iar curentii de pierderi dielectrice au
    urmatoarele valori:
      ┌──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
      ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
      │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      ├──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
      │ I(p) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ (mA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      └──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

    Au rezistat la incercare ............ bucăţi cu nr. .........................
    Au fost rebutate .................... bucăţi cu nr. .........................
    Cele care au reusit la incercare pot fi folosite ............................
    .............................................................................
    Urmatoarea incercare trebuie facuta cel mai tarziu la data ..................

             Incercat de: Verificat buletinul
             ............ Sef laborator PRAM-TM


    ANEXA 26
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                                 BULETIN Nr. ............
                          de incercare a cablurilor de comanda


    Cablurile sunt instalate în: ...............................
    Starea timpului: .............................................
    Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA.
    Probe şi verificări:
    Rezistenta de izolatie [MOhm] şi curentul de sarcina a motorului (A)
       Valoarea normata a rezistentei de izolatie:
          a) pentru cablul de comanda ............. [MOhm/Km]
          b) pentru motorul electric .............. [MOhm]
┌────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│Separatorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(Intrerupatorul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Conductorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│(+)F - (-)N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│(+)F - 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│(-)N - 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│I - (+)F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│I - (-)N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│I - 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│I - D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│D - (+)F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│D - (-)N │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│D - 0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Motor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│I motor (A) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Concluzia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
    Încercarea s-a facut cu .....................................................

    Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
    ............ ........... Sef laborator PRAM-TM    ANEXA 27
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------


    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                               BULETIN NR. ............
                     de incercare a comutatiei secundare

    1. Instalata în: .......................................................
    A. Denumirea instalatiei verificate şi elementele componente:
    ..........................................................................
    B. Probe şi verificări:
    a) Rezistenta de izolatie a circuitelor, împreună cu intregul aparataj
       racordat.
    (Valoarea normata este: .......... [MOhm]):
┌─────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────────┐
│ Comanda │ Semnalizare │ Măsura │ Protecţie │ Automatizare │ Blocare │
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
├─────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────┤
└─────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────┘

    Rezistenta de izolatie a fost masurata cu: ............... V.
    b) Proba de incercare cu tensiune marita de: ......., V ca, timp de
    incercare ........ minute.
    Concluzia incercarii: ...................................................
    c) Verificarea corectei montari a circuitelor şi aparatajelor aferente
     planurilor:
      .......................................................................
    d) Proba pe viu privind functionarea corecta a instalaţiilor de comanda, de
      protecţie, de măsurare, de semnalizare, de automatizare şi de blocare:
      .......................................................................
    e) Probe cu curenti primari:
      .......................................................................
    f) Probe cu curenti secundari:
      .......................................................................
    g) Valoarea masurata a rezistentei de trecere la priza de pamant a panoului
      respectiv este de: ............................................... Ohm
    h) Observatii:
      ........................................................................
    2. Motivul incercarii: PIF, RT, lucrari RC, RK, banuiala de defect
    3. Concluzia finala: Din punct de vedere al acestor probe, instalatia
      este/nu este corespunzătoare.

        Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
        ............ ........... Sef laborator PRAM-TM


    ANEXA 28
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

*Font 9*

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                                 BULETIN NR. ..............
                      de incercare a contorilor pentru inregistrarea
                                funcţionarii DRVL, DRVS

    Instalat în: ........................................................
    Starea timpului: ....................................................
    Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA
┌───────┬───────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ Seria şi │ Montat pe │Numar contor│Numar contor│ Rezistenta │Concluzia │
│Tipul │ numărul │ fider/ │ anterior │ după │ de trecere │masurarii │
│ │contorului │transformator│masuratorii │masuratoare │ la P.P. │ │
├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
├───────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
└───────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘

    Încercarea s-a facut cu: ....................................................

           Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
           ............ ........... Sef laborator PRAM-TM


    ANEXA 29
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

*Font 9*
    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                                 BULETIN NR. .................
                    de incercare a DRVL, DRVS, DTF, descarcator cu ZnO

    Instalat în: ................................................................
    Starea timpului: ............................................................
    Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, RC, RK, RIA, banuiala de defect
┌───────┬──────────┬─────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┬───────┐
│ │ │ │ Curent de conductie │ Tensiune de amorsare │ │
│ Tipul │ Seria şi │ Montat pe ├───────────┬────────────┼──────────┬───────────┤Conclu-│
│ │ numărul │ fider/trafo │ I normat │ I masurat │ U normat │ U masurat │ zia │
│ │ │ │ [æA] │ [æA] │ [KV] │ [KV] │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────┤
└───────┴──────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────────┴───────┘

    Încercarea s-a facut cu:
    ...............................

           Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
           ............ ........... Sef laborator PRAM-TM
                                                .....................


    ANEXA 30
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

*Font 9*

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                                  BULETIN NR. ................
                           de incercare a releului de curent (tensiune)

    Instalat în: .......................................................
    A. Date tehnice
    Fabricat: .................. Tip: ........ Seria: ...... Nr. ........
    Limitele de scara (de reglaj) .......................................
    B. Probe şi verificări
    1. Verificarea aspectului exterior şi a părţii mecanice:
    Carcasa: ....... Geam: ....... Etanseitate: ...... Rugina: .........
    Cleme: ........ Conexiuni: ...... Alte defecte: ..... Rezistenta: .......
    Contacte: ......... Echipaj mobil: ......... Lagare: ............
    Concluzia: Starea părţii mecanice după lucrarile efectuate este
               satisfăcătoare/nesatisfacatoare
    2. Verificarea electromecanica a releului şi a prizei releului:
    a. Verificarea vizuala a contactului electric ND (NI) .................;
    b. Distanta între contacte (Minim admis de fabrica este de .... mm) este de: ..... mm;
    c. Simultaneitate contacte .............. Presiune contacte ............ gf
    d. Verificarea continuitatii electrice a conductoarelor din priza releului: ........
    Concluzia: .........................................................
    3. Verificarea izolatiei releului şi a prizei releului:
┌───────────────┬──────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┬───────┐
│ │ Releu │ │ │ │
│ Valoarea ├─────────────┬────────────────────┤ Priza │ Observatii │Conclu-│
│ normata │ Între │ Conductoare - corp │ releu │ │ zia │
│ │ conductoare │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────────────┼───────┤
│ Rezistenta │ │ │ │Încercarea s-a facut│ │
│ de izolatie │ │ │ │ cu U = ...... V │ │
│ [MOhm] │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────────────────────┼─────────┼────────────────────┼───────┤
│ Încercarea │ │ │ │ Timp de incercare: │ │
│ cu tensiune │ │ │ │ ............ min │ │
│ marita de │ │ │ │ │ │
│ [kV] │ │ │ │ │ │
└───────────────┴─────────────┴────────────────────┴─────────┴────────────────────┴───────┘

   4. Verificarea scalei şi stabilirea reglajului:

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Denumirea │ Pentru toate punctele incercate │Reglajul de │
│ │ ale scalei │lucru stabilit │
│ │ │ în │
├─────────────────────────┼───────────────────────┬───────────────────────┼─────────┬─────┤
│ Conexiunea bobinelor │ În paralel │ În serie │ Paralel │Serie│
│ │Domeniul ..............│Domeniul ..............│ │ │
├───────────────────┬─────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┼─────────┼─────┤
│ I/U │ [A] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Reglajul pe scara │ [V] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────┤
│ I(a)/U(a) │ [A] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ [V] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────┤
│ I(r)/U(r) │ [A] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ [V] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────────┼─────┤
│ K(r) = X(r)/X(a) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────┴─────┘


    5. Verificări functionale ale releului:
    a. Verificarea releului de curent la suprasarcina [soc de curent:
       I(soc) = 2 x I(reglat)] .......................
    b. Verificarea releului de tensiune la supratensiune [1,1 x U(n)] ..........
    c. Timpul de actionare a releului este de .............. secunde
      (Timpul maxim admis este de ................... secunde)
      Concluzia ...........................................................
    6. Motivul incercarii: instalare, RT, lucrari RC, banuiala de defect.
    7. Verificarea s-a facut: în laborator/pe locul de montaj ..................
    8. Observatii: .........................................................
    9. Concluzia finala: Releul este/nu este bun şi poate/nu poate fi dat în
       exploatare.

     Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
     ............ ........... Sef laborator PRAM-TM
                                        .....................


    ANEXA 31
    --------
la instrucţiunile nr. 357
--------------------------

*Font 9*

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                              BULETIN NR. .............
                    de incercare a releului directional (distanta)

    Instalat în: ........................................................
    A. Date tehnice
    Fabricat: ........... Tip: ......... Seria: ........... Nr. ..........
    U(n) ......... V; I(n) ...... A; Frecventa ...... Hz; Tensiunea de alimentare
     ...... V c.c.
    B. Probe şi verificări
    1. Verificarea aspectului exterior şi a părţii mecanice:
    Carcasa: ......... Geam: ........ Etanseitate: .......... Rugina: ...........
    Cleme: ......... Conexiuni: ....... Alte defecte: ....... Rezistenta: .......
    Contacte: ....... Echipaj mobil: ........ Lagare: .............
    Concluzia: Starea părţii mecanice după lucrarile efectuate este satisfăcătoare/
               nesatisfacatoare
    2. Verificarea electromecanica a releului:
    Contacte: Simultaneitate .................. Presiune ........... gf
              Distanta între contacte ........................
    Rezistenta ohmica a bobinei: galvanometru ............... ohmi.
                                releu auxiliar .............. ohmi.
    3. Verificarea izolatiei releului:
┌────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ Între │ Conductoare - │ Observatii │
│ │ conductoare │ corp │ │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│Rezistenta de izolatie [MOhm] │ │ │ Încercarea s-a facut cu │
│ │ │ │ U = .......... V │
├────────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│Încercarea cu tensiune marita │ │ │ Timp de incercare: │
│de .......... [kV] │ │ │ ............. min │
└────────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────────────────┘
    4. Verificarea caracteristicilor electrice (Se compara cu valorile din fabrica):
    a) Verificarea echipajului mobil la mersul în gol:
      a1) Când U = 0 V; echipajul mobil (releul de execuţie) se misca pentru un curent de
          I = ..... A, tinzand la închiderea/deschiderea contactelor.
      a2) Când I = 0 V; echipajul mobil (releul de execuţie) se misca pentru o tensiune de
          U = ..... V, tinzand la închiderea/deschiderea contactelor.
    b) Caracteristica unghiulara ridicata pentru un curent de I = ...... A şi pentru
        o tensiune de U = ....... V, este urmatoarea:
┌─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ ? │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ cos psi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ I (A) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ U (V) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ Z (Ohm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

    Pentru releul directional:
    b1) Zona de actiune a releului este de la ....... până la .......... grade.
    b2) Verificarea releului la circulatia de putere inversa
        Pentru un curent de I = 5 A şi o tensiune de U = 110 V, unghiul dintre acestea
        fiind unghiul de sensibilitate maxima de ..... grade, releul se comporta astfel:
         - La alimentarea brusca a releului, contactele ................,
         - La deconectarea brusca a puterii inverse, contactele ............
    c) Determinarea pierderilor în infasurarile releului şi rezistenta ohmica:
      c1) în infasurarea de curent [la I(n) = 5 A] este de: S(c) = ... VA; R(c) = ... Ohm.
      c2) în infasurarea de tensiune [la U(n) = 100 V] este de: S(t) = ... VA; R(t) = .. Ohm.
    d) Verificarea la suprasarcina şi supratensiune a infasurarilor:
      d1) infasurarea de curent: la I(s) = 1,6 x I(n) (A), temperatura infasurarii este ...,
          iar timp de o secunda la I(s) = 20 x I(n) (A), temperatura infasurarii este de ..;
      d2) infasurarea de tensiune: la U(s) = 1,2 x U(n), temperatura infasurarii este ......
    e) Verificarea releului la suprasarcina şi supratensiune:
        La U(s) = ..... V şi I(s) = ....... A, t = ....... secunde.
      Concluzia:
       - În timpul acestor verificări contactele au lucrat cu/fără vibratii şi cu/fără scantei.
       - Contactul are/nu are tendinta de a se intepeni în sprijinul sau.
    f) Timpul de răspuns al releului este de ............. secunde.
        5. Diagrama vectoriala nr. ...............................................
        6. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, lucrari RC, banuiala de defect.
        7. Verificarea s-a facut: în laborator/pe locul de montaj
        8. Observatii: ...........................................................
        9. Concluzia finala: Releul este/nu este bun şi poate/nu poate fi dat în exploatare.

     Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
     ............ ........... Sef laborator PRAM-TM
                                      .....................


    DIAGRAMA VECTORIALA
    (Trasarea caracteristicii de functionare a releului
    directional sau de distanta)
    Diagrama a fost trasata de: ...........................

    ANEXA 32
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

*Font 9*

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                               BULETIN NR. ..............
                            de incercare a releului de timp

    Instalat în: .................................................
    A. Date tehnice
    Fabricat: ............ Tip: .......... Seria: ......... Nr. .........
    Limitele de scara (de reglaj) ...... Felul curentului operativ ..........
    Tensiunea operativa .....................................
    B. Probe şi verificări
    1. Verificarea aspectului exterior şi a părţii mecanice:
    Carcasa: ...... Geam: ........ Etanseitate: ........ Rugina: ..........
    Cleme: ...... Conexiuni: ...... Alte defecte: ....... Rezistenta: ........
    Contacte: ...... Echipaj mobil: .......... Lagare: ...............
    Concluzia: Starea părţii mecanice după lucrarile efectuate este satisfăcătoare/
               nesatisfacatoare
    2. Verificarea electromecanica a releului şi a prizei releului:
    a. Verificarea vizuala a contactului electric ND (NI) ................;
    b. Distanta între contacte (Minim admis de fabrica este de ... mm) este de: ... mm;
    c. Simultaneitate contacte ................... Presiune contacte ........... gf
    d. Verificarea continuitatii electrice a conductoarelor din priza releului: .......
      Concluzia: .............................
    3. Verificarea izolatiei releului şi a prizei releului:
┌──────────────────┬────────┬────────────────────────┬─────┬────────────────────┬─────────┐
│ │ │ Releu │ │ │ │
│ │Valoarea├───────────┬────────────┤Priza│ Observatii │Concluzia│
│ │normata │ Între │Conductoare-│releu│ │ │
│ │ │conductoare│ corp │ │ │ │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────────────┼─────────┤
│ Rezistenta de │ │ │ │ │Încercarea s-a facut│ │
│ izolatie [MOhm] │ │ │ │ │ cu U = ......... V │ │
├──────────────────┼────────┼───────────┼────────────┼─────┼────────────────────┼─────────┤
│ Încercarea cu │ │ │ │ │ │ │
│tensiune marita de│ │ │ │ │ Timp de incercare: │ │
│ ........[kV] │ │ │ │ │ ............ min │ │
└──────────────────┴────────┴───────────┴────────────┴─────┴────────────────────┴─────────┘
   4. Verificarea scalei şi stabilirea reglajului:

┌─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───────────────┐
│Reglajul pe scala (s) │ │ │ │ │ │ │ │ │ Observatii │
├─────────────────┬───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────┤
│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────┤
│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────┤
│ Timpul real de │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ lucru (s) ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────┤
│ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────┤
│ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────┤
│ │ Media │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────────────┘

    Pe releu a fost fixat reglajul de .................. s
    5. Verificări functionale ale releului:
    a. Masurarea rezistentei ohmice a bobinei: ..................... Ohm.
    b. Verificarea funcţionarii releului la tensiunea minima de lucru de 0,75 x U(n) (V) prin
      aplicarea sub forma de soc a tensiunii de ............... V.
      Concluzia: ...........................
    6. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, lucrari RC, banuiala de defect.
    7. Verificarea s-a facut în laborator/pe locul de montaj
    8. Observatii: ........................................................
    9. Concluzia finala: Releul este/nu este bun şi poate/nu poate fi dat în exploatare.

    Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
    ............ ........... Sef laborator PRAM-TM


    ANEXA 33
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

*Font 9*

    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                                BULETIN NR. ...............
                        de incercare a releelor intermediare
                         (de semnalizare paralel sau serie)

    Instalate în: .........................................................
    A. Date tehnice nominale
┌────┬─────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Date tehnice şi nominale │
│ │Circuitul│Notatia├──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│Nr. │ pe care│ din │ Tipul │ Nr. de │ Felul │Tensiunea │ Curentul │ Rezistenta │
│crt.│ este │schema │ releului │ fabrica │curentului│ nominala │ nominal │ bobinei │
│ │ montat │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ CC/CA │ [V] │ [A] │ [Ohm] │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

    B. Rezultatele incercarilor efectuate în exploatare

┌────┬────────────────────────┬─────────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬──────┬────────────────┐
│ │ Rezistenta de izolatie │ Încercarea │R(b) │U(a)│U(r)│T(a)│T(r)│S(c) =│Starea mecanica │
│Nr. │ [MOhm] │ izolatiei │mas. │[V] │[V] │ │ │U x I │ (contacte, │
│crt.├────────┬───────┬───────┼──────┬──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┤carcasa, rugina,│
│ │Cond │ Între │ Priza │U(inc)│Durata│ │I(a)│I(r)│ │ │ │ cleme, geam, │
│ │ corp │ cond. │ releu │ [KV] │[min] │[Ohm]│[A] │[A] │[S] │[S] │ [VA] │formatiaj mobil)│
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────────────────┘

   1. Motivul incercarii: PIF, verificare periodica, lucrari RC, RK, RIA, banuiala de defect.
   2. Verificarea s-a facut în laborator/pe locul de montaj
   3. Observatii: ..............................................................
   4. Concluzia finala: Releele de la pozitiile ............ sunt bune şi pot fi utilizate în
      exploatare.

     Incercat de: Asistat de: Verificat buletinul
     ............ .......... Sef laborator PRAM-TM
                                     .....................


    ANEXA 34
    --------
la instrucţiunile nr. 357
-------------------------

*Font 8*
    Centru Electrificare ..........
    Laborator PRAM-TM .............
    Data ............

                             BULETIN Nr. ................
                 pentru încercarea transformatoarelor de putere

    Instalat în: .....................................................
    A. Datele tehnice şi nominale
    Fabricat de .............. Anul ..... Tip ........ Nr.: .......
    S = ............. KVA; Grupa de conexiuni .......................;
    Tensiune: I ...... KV; Curent: I ...... A; U(K) = .......... %
             M ............ KV; M .............. A;
    Locul de montare: ................................................
    B. Probe şi verificări
    1. Încercarea izolatiei:
      a) Rezistenta de izolatie şi coeficientul de absorbtie:
┌─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┐
│ Rezistenta de │ Masurata la t = ..... °C │ Corectia la t = ..... °C │Valoarea│ │
│ izolatie ├────────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┤normata │Concluzia│
│ [MOhm] │ I-M │ I-M+O │ M-I+O │ I-M │ I-M+O │ M-I+O │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ R15" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ R60" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│K(abs) = R60/R15 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ Masurata cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘
      b) Tangenta unghiului de pierderi dielectrice şi a capacităţii izolatiei complexe a
         infasurarilor:
┌─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┐
│ Tangenta │ Masurata la t = ..... °C │ Corectia la t = ..... °C │Valoarea│ │
│ unghiului delta ├────────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┤normata │Concluzia│
│ │ I-M │ I-M+O │ M-I+O │ I-M │ I-M+O │ M-I+O │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ Tg delta │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ a │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ Cx │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴