Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 16.09.2014
Pret: 15,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 16.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
 HOTĂRÎRE Nr. 391 din 6 iunie 1995
privind transmiterea unor spaţii comerciale în patrimoniul societăţilor comerciale cu activitate de producţie din domeniile: morarit şi panificatie, carne şi produse din carne, lapte şi produse din lapte, peste şi produse din peste
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 27 iulie 1995

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    (1) Se aprobă transmiterea, fără plata, din patrimoniul unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate comercială, în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate de producţie din domeniile: morarit şi panificatie, carne şi produse din carne, lapte şi produse din lapte, peste şi produse din peste, a spaţiilor comerciale, precum şi a terenurilor, dotărilor, utilităţilor şi a altor bunuri aferente acestora, prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
    (2) Se aprobă transmiterea spaţiilor comerciale aflate în administrarea consiliilor locale şi a regiilor autonome, prevăzute în anexele nr. 1-4, în folosinţă gratuita a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat având activitate de producţie în domeniile: morarit şi panificatie, carne şi produse din carne, lapte şi produse din lapte, peste şi produse din peste, pe o perioadă de 10 ani.
    ART. 2
    (1) Se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comerciale prevăzute la art. 1, care îşi vor păstra, în mod obligatoriu, profilul de desfacere a pâinii, a produselor de morarit şi panificatie, a laptelui şi produselor din lapte, a carnii şi produselor din carne, a peştelui şi a produselor din peste.
    (2) Aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) încetează de drept înainte de expirarea termenului de 10 ani, dacă se constată că societăţile comerciale beneficiare ale dreptului de folosinţă au închiriat, unor persoane fizice sau juridice, spaţiile în cauza sau dacă au transmis activitatea respectiva în locatie de gestiune, chiar fără schimbarea profilului de desfacere a produselor din domeniile: morarit şi panificatie, lapte şi produse din lapte, carne şi produse din carne, peste şi produse din peste.
    ART. 3
    Capitalul social al societăţilor comerciale, reevaluat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, precum şi patrimoniul consiliilor locale şi al regiilor autonome prevăzute la art. 1, se diminuează, iar capitalul social al societăţilor comerciale cu activitate de producţie din domeniile: morarit şi panificatie, carne şi produse din carne, lapte şi produse din lapte, peste şi produse din peste, se majorează ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, conform datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 30 iunie 1995.
    ART. 4
    (1) Predarea-preluarea construcţiilor şi a terenurilor aferente spaţiilor comerciale, împreună cu activul şi pasivul prevăzute la art. 1, se va face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Transferul proprietăţii asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 alin. (1) se va face în condiţiile legii.
    ART. 5
    Personalul preluat ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 se considera transferat şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege.
    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte din prezenta hotărâre.

              PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemnează:
                      Ministrul agriculturii
                      şi alimentaţiei,
                      Valeriu Tabara

                      Ministru de stat,
                      ministrul finanţelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministrul comerţului,
                      Petru Crisan

                      Secretar de stat,
                      şeful Departamentului pentru
                      Administraţie Publică Locală,
                      Octav Cozmanca

                      --------------------------

    ANEXA 1


                     LISTA
spaţiilor comerciale cu obiect de activitate din domeniul morarit-panificatie care se transmit fără plata

-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Adresa Persoana juridică Persoana juridică Denumirea
crt. imobilului de la care se la care se centrului
                            transmite transmite de pâine
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------

                        Judeţul Alba

  1. Str. Transilvaniei S.C. "Unirea" - S.A. S.C. "Albapam" - Nr. 2
     nr. 5, Alba Iulia Alba Iulia S.A. Alba Iulia
  2. Str. D. Gherea S.C. "Argos" - S.A. " 10
     nr. 1, Sebes Sebes
  3. Str. Al. Sahia S.C. "Dragana" - S.A. " 19
     nr. 20, Cugir Cugir
  4. Str. Al. Sahia S.C. "Dragana" - S.A. " 14
     nr. 14, Cugir Cugir
  5. Str. E. Racovita Consiliul Local " 16
     nr. 2, Cugir Cugir
  6. Str. Stadionului Consiliul Local " 18
     nr. 5, Cugir Cugir
  7. Str. 1 Decembrie Consiliul Local " 15
     1989 nr. 770, Cugir Cugir
  8. Str. Cuza Voda Consiliul Local " 4
     nr. 19, Aiud Aiud
  9. Str. Horea nr. 69, S.C. "Prego" - S.A. " 20
     Ocna Mures Ocna Mures
 10. Piaţa 9 Mai nr. 2, Consiliul Local " 12
     Ocna Mures Ocna Mures
 11. Str. 22 Decembrie S.C. "Albafruct" - S.A. " 34
     1989 nr. 38, Alba
     Baia de Aries

                    Judeţul Arad

  1. Piaţa Avram Iancu Consiliul Local S.C. "Armopan" - 2
     nr. 17, Arad Arad S.A. Arad
  2. Cartier Micalaca, S.C. "Aralia" - S.A. " 24
     bl. 108 D, Arad Arad (fost O.C.L.
                          "Alimentara")
  3. Bd. Revoluţiei Consiliul Local Arad " Magazin de
     nr. 84-86, Arad R.A.L.L.A. "Casa de prezentare
                          comenzi"
  4. Cartier Micalaca, S.C. "Aralia" - S.A. " 101
     bl. 547, Arad Arad
  5. Str. Mărăşeşti S.C. "Aralia" - S.A. " Magazin de
     nr. 6, Arad Arad prezentare
  6. Str. Poetului S.C. "Aralia" - S.A. " "Mei-Jin"
     nr. 20, Arad Arad
  7. Calea Aurel Vlaicu Uzina de Vagoane " "Magnolia"
     nr. 10, Arad "Astra" Arad
     (Centru construit de
     I.M.P. Arad, predat
     la Alimentaţia publică
     şi apoi la actualii
     deţinători)

                    Judeţul Arges

  1. Str. N. Balcescu S.C. "Prod Comtex" - S.C. "Spicul" - Nr. 92
     nr. 137, Pitesti S.A. Pitesti S.A. Arges
  2. Piaţa Smardan (gara S.C. "Prod Comtex" - " 98
     Sud), Pitesti S.A. Pitesti
  3. Piaţa Trivale S.C. "Prod Comtex" - " 91
     (Papucesti) Pitesti S.A. Pitesti
  4. Str. Teilor, bl. S.C. "Prod Comtex" - " 92
     PS 6, sc. C, Pitesti S.A. Pitesti
  5. Str. Decebal, nr. Consiliul Local S.C. "Argpan" - S.A. Hala
     10, Curtea de Arges Curtea de Arges Curtea de Arges
  6. Comuna Corbeni Consiliul Local " "Chiciura"
                          Corbeni
  7. Comuna Arefu Consiliul Local " "Cumpenita"
                          Arefu
  8. Str. Albeşti bl. 22, S.C. "Vidraru" - S.A. " "Grauletul"
     Curtea de Arges Curtea de Arges
  9. Str. Negru Voda nr. R.A. "Goscarg" - S.A. " Liceul
     68, Curtea de Arges Curtea de Arges "Vlaicu Voda"
                                                                      nr. 4
 10. Str. Daniel Sterescu S.C. "Pamof" - S.A. " "
  nr. 1, Curtea de Arges Curtea de Arges
 11. Str. Negru Voda nr. R.A. "Edilul" S.C. "Muscelpan" - 102
     36, Campulung Campulung S.A. Campulung
 12. Piaţa Revoluţiei, Administraţia " 100
     Campulung Pieţelor (Piaţa)
 13. Comuna Schitu R.A. "Edilul" " 108
     Golesti Campulung
 14. Str. C.I. Bratianu, S.C. "Montanicom" - " 97
     bl. A 2 Turn, - S.A. Campulung (Turn)
     Campulung

                    Judeţul Bacau

  1. Str. Mărăşeşti nr. R.A.F.L. şi Centrale S.C. "Pambac" - 15 "Spicul"
     7, Bacau Termice Bacau S.A. Bacau
  2. Str. 9 Mai nr. 7, R.A.F.L. şi Centrale " 72
     Bacau Termice Bacau
  3. Str. Pieţei nr. 2, Administraţia " 102
     Bacau pieţelor
  4. Str. Ştefan cel Mare S.C. "Alimex" - " 36
     bl. 7, Bacau S.A. Bacau
  5. Str. Grigore Tabacaru S.C. "Alimex" - " 24
     nr. 24, Bacau S.A. Bacau
  6. Str. Republicii S.C. "Alimex" - " 43
     nr. 40, Bacau S.A. Bacau
  7. Str. Mioritei S.C. "Alimex" - " 66
     nr. 74, Bacau S.A. Bacau
  8. Str. Milcov nr. 134, S.C. "Alimex" - " 86
     Bacau S.A. Bacau
  9. Str. Pictor Aman S.C. "Alimex" - " 60
     nr. 1, Bacau S.A. Bacau
 10. Str. Garii nr. 56-58, S.C. "Alimex" - " 80
     Bacau S.A. Bacau

                    Judeţul Bihor

  1. Str. Nufarului S.C. "Comaliment" - S.C. "Pamora" - 6
     nr. 46, Oradea S.A. Oradea S.A. Oradea
  2. Aleea Sulfinei S.C. "Comaliment" - " 20
     nr. 22, Oradea S.A. Oradea
  3. Str. Nufarului S.C. "Comaliment" - " 3
     BD 138, Oradea S.A. Oradea
  4. Str. Razboieni S.C. "Comaliment" - " 1
     nr. 202, Oradea S.A. Oradea
  5. Str. Dimitrie Cante- S.C. "Comaliment" - " 5
     mir nr. 2, Oradea S.A. Oradea
  6. Str. Transilvaniei S.C. "Comaliment" - " 18
     nr. 8, Oradea S.A. Oradea
  7. Str. Cazaban S.C. "Comaliment" - " 9
     nr. 17, Oradea S.A. Oradea
  8. Str. Transilvaniei S.C. "Comaliment" - " 15
     nr. 2, Oradea S.A. Oradea
  9. Str. Lapusului S.C. "Comaliment" - " 16
     nr. 1, Oradea S.A. Oradea
 10. Str. Cazaban S.C. "Comaliment" - " 10
     nr. 56, Oradea S.A. Oradea
 11. Str. Sovata nr. S.C. "Comaliment" - " 13
     C 5, Oradea S.A. Oradea
 12. Str. Parcul Traian R.A.G.C.L. Oradea " 11
     nr. 21, Oradea
 13. Piaţa Bucureşti R.A.G.C.L. Oradea " 12
     nr. 4, Oradea
 14. Str. Arany Janos R.A.G.C.L. Oradea " 7
     nr. 2, Oradea
 15. Str. Aluminei R.A."G.C.L." Oradea " 17
     nr. 45, Oradea
 16. Calea Republicii S.C. "Marc-Com" - " 3
     nr. 94, Marghita S.A. Marghita
 17. Str. 23 August R.A.G.C.L. Beius " 2
     nr. 9, Beius

                    Judeţul Bistrita-Nasaud

  1. Str. Liviu Rebreanu R.A. "Termoficare şi S.C. "Mopan" - 2
     nr. 28, Bistrita locativă" Bistrita S.A. Bistrita

                    Judeţul Botosani

  1. Str. Primaverii S.C. "Alimentex" - S.C. "Moldopan" - 29
     nr. 8, Botosani S.A. Botosani S.A. Botosani
  2. Str. Octav Onicescu S.C. "Alimentex" - " 40
     nr. 40, Botosani S.A. Botosani
  3. Str. Marakian S.C. "Alimentex" - " 32
     nr. 1, Botosani S.A. Botosani
  4. Str. Unirii S.C. "Alimentex" - " 27
     nr. 8, Botosani S.A. Botosani
  5. Str. Donici S.C. "Alimentex" - " 43
     nr. 43, Botosani S.A. Botosani
  6. Bd. Victoriei S.C. "Doroca" - " "Victoria"
     nr. 23, Dorohoi S.A. Dorohoi
  7. Str. Plevnei S.C. "Doroca" " "Plevnei"
     nr. 47, Dorohoi S.A. Dorohoi
  8. Str. Olinescu S.C. "Doroca" " "Olinescu"
     nr. 3, Dorohoi S.A. Dorohoi
  9. Str. Republicii Consiliul Local " Centru de
     nr. 7, Saveni Saveni pâine

                    Judeţul Braşov

  1. Str. Piaţa Unirii R.A. "Rial" Braşov S.C. "Postavarul" - 11
     nr. 18, Braşov S.A. Braşov
  2. Str. Agriselor R.A. "Rial" Braşov " 12
     nr. 1, Braşov
  3. Str. Michael Weiss R.A. "Rial" Braşov " 13
     nr. 1, Braşov
  4. Str. Balcescu Administraţia Pieţelor " 14
     nr. 62, Braşov
  5. Str. Lungă nr. 68, R.A. "Rial" Braşov " 17
     Braşov
  6. Str. Lungă nr. 46, R.A. "Rial" Braşov " 18
     Braşov
  7. Calea Bucureşti S.C. "Barsa Comal" - S.A. " 27
     nr. 210, Braşov Braşov
  8. Str. Prunului S.C. "Barsa Comal" - S.A. " 28
     nr. 12, Braşov Braşov
  9. Str. Prunului S.C. "Barsa Comal" - S.A. " 29
     nr. 58, Braşov Braşov
 10. Str. Saturn S.C. "Barsa Comal" - S.A. " 31
     nr. 38, Braşov Braşov
 11. Str. Saturn S.C. "Barsa Comal" - S.A. " 32
     nr. 31B, bl. 77 Braşov
 12. Str. Al. Vlahuţă S.C. "Barsa Comal" - S.A. " 36
     nr. 139, Braşov Braşov
 13. Str. Mecanicilor S.C. "Barsa" - S.A. " 38
     nr. 5, Braşov Braşov
 14. Str. Gloriei S.C. "Gastro-Service" " 41
     nr. 11, Braşov Braşov
 15. Aleea Constructori- R.A. "Rial" Braşov " 42
     lor nr. 6, Braşov
 16. Str. Grivitei S.C. "Barsa Comal" - S.A. " 44
     nr. 40, Braşov Braşov
 17. Str. Iuliu Maniu R.A. "Rial" Braşov " 46
     nr. 45, Braşov
 18. Str. Iuliu Maniu R.A. "Rial" Braşov " 47
     nr. 68, Braşov
 19. Str. Postavarului R.A. "Rial" Braşov " 51
     nr. 25, Braşov
 20. Str. Zona Garii S.C. "Mercur" - " 2
     nr. 9, Fagaras S.A. Fagaras
 21. Str. Tabacarilor nr. S.C. "Cetate Olt" - " 3
     11, bl. 5, Fagaras S.A. Fagaras
 22. Str. Colonia Combi- S.C. "Cetate Olt" - " 4
     nat nr. 27, Fagaras S.A. Fagaras
 23. Str. 1 Decembrie S.C. "Cetate Olt" - " 5
     1918 nr. 28, Fagaras S.A. Fagaras
 24. Str. Azotului S.C. "Mercur" - " 6
     nr. 29, Fagaras S.A. Fagaras
 25. Bd. Unirii nr. 8, S.C. "Cetate Olt" - " 7
     bl. 8B, Fagaras S.A. Fagaras
 26. Str. Filimon Sarbu S.C. "Cetate Olt" - " 8
     nr. 31, Fagaras S.A. Fagaras
 27. Str. 13 Decembrie S.C. "Mercur" - " 9
     nr. 36, Fagaras S.A. Fagaras
 28. Str. Mitropolit R.A. "G.C.S.P." " 3
     Metianu nr. 19, Zarnesti
     Zarnesti
 29. Str. Postavarului R.A. "G.C.S.P." " 7
     nr. 2, Zarnesti Zarnesti
 30. Str. Principala nr. Consiliul Local " 1
     150, Sambata de Sus Comunal Voila
 31. Str. Mihai Eminescu G.C.S.P. "Victoria" " 10
     nr. 17, Oraşul
     Victoria
 32. Str. Pieţei nr. 10, Consiliul Local " 12
     Victoria Victoria
 33. Str. Oltului nr. 42, G.C.S.P. "Victoria" " 14
     Victoria
 34. Str. I.L. Caragiale R.A. "Cetate" Rasnov "
     nr. 21, Rasnov

                    Judeţul Buzau

  1. Str. Dorobanti II, S.C. "Unicom" - S.C. "Spicul" - 62
     bl. H5-H6, Buzau S.A. Buzau (fosta S.A. Buzau
                          I.C.S. Alimentara
                          Buzau)
  2. Str. Unirii bl. 8E, S.C. "Unicom" - " 31
     Buzau S.A. Buzau (fosta
                          I.C.S. Alimentara
                          Buzau)
  3. Cartier Micro XIV, S.C. "Unicom" - " 99
     bl. 20 C, Buzau S.A. Buzau (fosta
                          I.C.S. Alimentara
                          Buzau)
  4. Str. Unirii bl. C2, S.C. "Unicom" - " 121
     Buzau S.A. Buzau (fosta
                          I.C.S. Alimentara
                          Buzau)
  5. Bd. N. Balcescu, S.C. "Unicom" - " 5
     bd. "Camelia", S.A. Buzau (fosta
     Buzau I.C.S. Alimentara
                          Buzau)
  6. Bd. 1 Decembrie S.C. "Gascom" - " 115
     1918 nr. 2, Buzau S.A. Buzau (fost
                          I.G.O. Buzau)
  7. Str. Dobrogeanu- S.C. "Ramnic" - " 21
     Gherea, bl. E 20, S.A. Ramnicu Sarat
     Ramnicu Sarat (fost I.C.S. Mixtă
                          Ramnicu Sarat)
  8. Str. N. Balcescu S.C. "Ramnic" - " 25
     nr. 2, Ramnicu S.A. Ramnicu Sarat
     Sarat (fost I.C.S. Mixtă
                          Ramnicu Sarat)
  9. Piaţa Halelor S.C. "Ramnic" - " 186
     nr. 8, Ramnicu S.A. Ramnicu Sarat
     Sarat (fost I.C.S. Mixtă
                          Ramnicu Sarat)
 10. Str. Ana Ipatescu S.C. "Elast" - S.A. " 29
     nr. 93, Ramnicu Ramnicu Sarat
     Sarat (fost I.G.O.
                          Ramnicu Sarat)

                   Judeţul Caraş-Severin

  1. Bd. Republicii S.C. "Banat-Com" - S.C. "Mopar" - 18
     nr. 21, Resita S.A. Resita S.A. Resita
  2. Str. I.L. Caragiale S.C. "Banat-Com" - " 4
     nr. 3-4, Resita S.A. Resita
  3. Calea Caransebesului S.C. "Banat-Com" - " 12
     nr. 16, Resita S.A. Resita
  4. Bd. Republicii S.C. "Universal" - " 13
     nr. 4, Resita S.A. Resita
  5. Bd. Republicii S.C. "Universal" - " 20
     nr. 27, Resita S.A. Resita
  6. Piaţa Resita Sud, S.C. "Comaliment" - " 5
     str. Aries, nr. 18, S.A. Resita
     Resita
  7. Aleea Fagarasului S.C. "Comaliment" - " 14
     nr. L 3, Resita S.A. Resita
  8. Bd. Republicii S.C. "Comaliment" - " 15
     nr. 13-15, Resita S.A. Resita
  9. Bd. Muncii (Tranda- S.C. "Comaliment" - " 16
     firul), Complex S.A. Resita
     Big 8, Resita
 10. Bd. Revoluţiei S.C. "Comaliment" - " 6
     nr. 4, Resita S.A. Resita
 11. Bd. Republicii S.C. "Comaliment" - " 17
     nr. 18, Resita S.A. Resita
 12. Bd. Muncii, bl. S.C. "Comaliment" - " 19
     I4, Resita S.A. Resita
 13. Bd. A.I. Cuza, S.C. "Comaliment" - " 9
     bl. A 1, Resita S.A. Resita
 14. Str. Petru Maior, S.C. "Comaliment" - " 10
     bl. 30, Resita S.A. Resita
 15. Str. George Enescu R.A. "Prescom" - " 8
     nr. 6, Resita Resita
 16. Piaţa Republicii R.A. "Prescom" - " 2
     nr. 43, Resita Resita
 17. Str. F. Engels R.A. "Prescom" - " 7
     nr. 13, Resita Resita
 18. Str. Piaţa 1 Mai S.C. "Atlas" - S.A. " 58
     nr. 3, Herculane Baile Herculane
 19. Str. Trandafirilor S.C. "Atlas" - S.A. " 60
     nr. 56, Herculane Baile Herculane
 20. Comuna Toplet S.C. "Atlas" - S.A. " 61
     nr. 6, Toplet Baile Herculane
 21. Str. Mihai Eminescu S.C. "Servicii - " 51
     nr. 3, Otelu Roşu Comunale" S.A.
                          Otelu-Roşu
 22. Str. Haţegului S.C. "Servicii - " 63
     nr. 22, Otelu Roşu Comunale" S.A.
                          Otelu-Roşu
 23. Bd. Revoluţiei nr. S.C. "Agmonia" - S.A. " 54
     164, Otelu Roşu Otelu-Roşu
 24. Str. Tineretului S.C. "Agmonia" - S.A. " 59
     nr. 1A, Otelu Roşu Otelu-Roşu
 25. Calea Severinului S.C. "Timiş" - S.A. " 1
     nr. 1, Caransebes Caransebes
 26. Str. 1 Decembrie S.C. "Timiş" - S.A. " 7
     1918 nr. 45, Caransebes
     Caransebes
 27. Str. Antonio Segveni S.C. "Timiş" - S.A. " 9
     nr. 5, Caransebes Caransebes
 28. Str. Mihai Viteazul Consiliul Local " 2
     nr. 40, Caransebes Caransebes
 29. Piaţa Centrala Consiliul Local " 4
     nr. 1, Caransebes Caransebes
 30. Str. Avram Iancu R.A. "Gospodărie " 3
     nr. 2, Caransebes Comunală" Caransebes
 31. Str. Cazarmii R.A. "Gospodărie " 6
     nr. 1, Caransebes Comunală" Caransebes
 32. Str. Gojdu nr. 45, S.C. "Urbis" - S.A. " 1
     Oravita Oravita
 33. Piaţa Agroalimentara Consiliul Local " 61
     nr. 1, Bocsa Bocsa
 34. Str. Gh. Doja nr. 1 Consiliul Local " 14
     (Sadovei), Bocsa Bocsa
 35. Str. Funicularului S.C. "Stejarul" - " 52
     nr. 93, Bocsa S.A. Bocsa
 36. Str. Principala Consiliul Local " 37
     nr. 1, Berzeasca Berzeasca
 37. Str. Principala Consiliul Local " 20
     nr. 3, Sichevita Sichevita
 38. Str. Victoriei S.C. "Gostrans" - " 1
     nr. 15, Anina S.A. Anina
 39. Str. Sf. Varvara, S.C. "Gostrans" - " 2
     bl. E, Anina S.A. Anina
 40. Str. Andrei Muresanu S.C. "Gostrans" - " 3
     nr. 3, Anina S.A. Anina
 41. Str. Lalelelor, bl. S.C. "Dunarea" - " 16
     1 (centru civic - S.A. Moldova Noua
     oraş nou),
     Moldova Noua
 42. Str. Mihai Viteazul S.C. "Dunarea" - " Complex 1
     nr. 1, (Complex S.A. Moldova Noua
     nr. 1 - oraş nou),
     Moldova Noua
 43. Str. Nicolae Consiliul Local " 12
     Balcescu nr. 3, Moldova Noua
     Moldova Noua

                    Judeţul Calarasi

  1. Piaţa Mercur, bl. S.C. "Comstar" - S.C. "Dunarea" - 4
     P 4, Oltenita S.A. Oltenita S.A. Oltenita
  2. Bd. Republicii Consiliul Local " 5
     nr. 16, Oltenita Oltenita
  3. Bd. Mărăşeşti nr. S.C. "Comstar" - " 11
     17, Oltenita S.A. Oltenita
  4. Bd. Republicii nr. S.C. "Comstar" - " 12
     49, Oltenita S.A. Oltenita
  5. Bd. Republicii nr. S.C. "Comstar" - " 13
     68, Oltenita S.A. Oltenita

                    Judeţul Cluj

  1. Str. Dorobantilor Direcţia Adminis- S.C. "Panegrano" - 204
     nr. 5, Cluj-Napoca tratiei Imobilelor S.A. Cluj-Napoca
                          Statului Cluj-Napoca
  2. Str. Horea nr. " " 244
     96-106, Cluj-Napoca
  3. Bd. Eroilor nr. 14 " " 207
     Cluj-Napoca
  4. Str. Napoca nr. 12, " " 205
     Cluj-Napoca
  5. Str. Iuliu Maniu " " 211
     nr. 45, Cluj-Napoca
  6. Str. Mihai Viteazul " " 243
     nr. 42, Cluj-Napoca
  7. Str. Fabricii nr. 68, " " Complex 241
     Cluj-Napoca
  8. Str. Stelutei nr. 1, " " 225
     Cluj-Napoca
  9. Str. Horea nr. " " 257
     89-95, Cluj-Napoca
 10. Piaţa Liebknecht " " 221
     nr. 8, Cluj-Napoca
 11. Str. Paris nr. 28, " " 218
     Cluj-Napoca
 12. Piaţa Mărăşeşti " " 217
     nr. 1, Cluj-Napoca
 13. Str. Şcolii nr. 6, " " 240
     Cluj-Napoca
 14. Str. Bucegi nr. 5 S.C. "Alimentara" - " 214
     (Minerva), S.A. Cluj-Napoca
     Cluj-Napoca
 15. Str. Abator nr. 6, " " 219
     Cluj-Napoca
 16. Str. Salcamului nr. " " 232
     57, Cluj-Napoca
 17. Str. Moise Nicoara " " 242
     nr. 1-3, Cluj-Napoca
 18. Str. Fabricii nr. 7, " " 264
     Aghires
 19. Piaţa Mihai Viteazul " " 210
     nr. 7-8, Cluj-Napoca
 20. Piaţa 1 Mai Administraţia - " 261
     nr. 5, Cluj-Napoca Pieţelor şi
                          Oboarelor Cluj-Napoca
 21. Str. Gh. Doja Direcţia Adminis- " Complex 209
     nr. 27, Cluj-Napoca tratiei Imobilelor
                          Statului Cluj-Napoca
 22. Str. Pasteur nr. 76, " " 236
     Cluj-Napoca
 23. Str. Universitatii " " 224
     nr. 6, Cluj-Napoca
 24. Str. Cipariu nr. 5, " " 235
     Cluj-Napoca
 25. Calea Turzii nr. 68, " " 234
     Cluj-Napoca
 26. Str. Bistritei S.C. "Somes" - " 5
     nr. 63, Dej S.A. Dej
 27. Comuna Catcau Consiliul Local " 8
     nr. 214 Catcau
 28. Str. Mircea cel S.C. "Somes" - " 9
     Batran nr. 9, Dej S.A. Dej
 29. Str. Dragos Voda R.A. "Ajel" Gherla " 1
     nr. 8, Gherla
 30. Str. Horea nr. 8, R.A. "Ajel" Huedin " 2
     Huedin
 31. Str. Vladeasa S.C. "Socom Munca" - " 3
     nr. 44, Huedin S.A. Huedin
 32. Piaţa Republicii S.C. "Alianta" - " 4
     nr. 8, Huedin S.A. Huedin
 33. Str. Campiei nr. 57 Consiliul Local " 21
     Turda Turda
 34. Str. Velnicov nr. S.C. "Coral" - " 29
     9, Turda S.A. Turda
 35. Str. Oltului nr. R.A. "Tacel" Turda " 32
     88, Turda
 36. Str. Republicii " " 33
     nr. 8, Turda
 37. Str. Republicii " " 35
     nr. 26, Turda
 38. Str. 1 Decembrie " " Complex 36
     nr. 101, Turda
 39. Str. Republicii S.C. "Coral" - " 40
     nr. 5, Turda S.A. Turda
 40. Str. Laminoristilor S.C. "G.L." - S.A. " 12
     nr. 123, Campia Campia Turzii
     Turzii
 41. Str. Laminoristilor S.C. "G.L." - S.A. " 13
     nr. 113, Campia Campia Turzii
     Turzii
 42. Str. Aurel Vlaicu S.C. "Orizont" - " 15
     nr. 72, Campia S.A. Campia Turzii
     Turzii
 43. Str. Baritiu nr. 69, " " 16
     Campia Turzii

                    Judeţul Constanta

  1. Bd. Tomis nr. 129, R.A. "Confort Urban" S.C. "Dobrogea" - 5
     Constanta Constanta S.A. Constanta
  2. Str. Atelierelor R.A. "Confort Urban" " 67
     nr. 28, Constanta Constanta
  3. Piaţa Tomis III, R.A. a Pieţelor şi " Magazin
     Constanta Targurilor Constanta Pan
  4. Str. Silozului R.A. "G.C.L." " 13
     nr. 3, Medgidia Medgidia
  5. Str. Pieţei nr. 1, " " 11
     Medgidia
  6. Str. Decebal nr. " " 12
     35, Medgidia
  7. Piaţa Republicii R.A. "Gold" " 17
     nr. 1, Mangalia Mangalia
  8. Piaţa Republicii R.A.G.C. "Prestări " 20
     nr. 175, Eforie Servicii" Eforie Sud
     Sud
  9. Comuna Ciobanu, Consiliul Local " 77
     Hârşova Hârşova
 10. Str. Sanatoriului Consiliul Local " 40
     nr. 15, Agigea Agigea
 11. Comuna Cochirleni Consiliul Local " 78
     (sediul Consiliu- Cochirleni
     lui local
     Cochirleni)

                   Judeţul Dambovita

  1. Str. Pieţei nr. 3, Consiliul Local S.C. "Compan" - 2
     Pucioasa Pucioasa S.A. Targoviste
  2. Str. Republicii nr. Consiliul Local " 7
     15, Pucioasa Pucioasa
  3. Str. 13 Decembrie Consiliul Local " 2
     nr. 1, Gaesti Gaesti
  4. Str. Garii nr. 1, Consiliul Local " 1
     Titu Titu
  5. Str. Targovistei E.G.C.L. Moreni " 7
     nr. 1, Moreni

                    Judeţul Galaţi

  1. Str. Domnească S.C. "Alcom" - S.C. "Morarit 407
     nr. 71, Galaţi S.A. Galaţi Panificatie" -
                                                 S.A. Galaţi
  2. Str. Rosiori - " " 416
     Complex "Ancora",
     Galaţi
  3. Micro 18, str. " " 424
     Brailei bl. FC,
     parter, Galaţi
  4. Tiglina I, bl. PS 11, " " 426
     parter, Galaţi
  5. Str. Constructorilor " " 429
     nr. 8, Galaţi
  6. Str. Siderurgistilor " " 430
     bl. SD, parter, Galaţi
  7. Cartierul Siderurgiş- " " 431
     tilor Vest, bl. 8 A,
     Galaţi
  8. Str. Siderurgistilor " " 432
     bl. SD 3 B, Galaţi
  9. Str. Silozului bl. " " 434
     S 4 B, parter, Galaţi
 10. Str. Silozului bl. A, " " 435
     parter, Galaţi
 11. Micro 13 B, bl. C 1, " " 436
     parter, Galaţi
 12. Micro 39 A, bl. M, " " 437
     parter, Galaţi
 13. Micro 38, bl. J 2, " " 438
     parter, Galaţi
 14. Micro 39, bl. J 1, " " 440
     parter, Galaţi
 15. Str. Domnească R.A. de Administraţie " 402
     nr. 198, Galaţi a Pieţelor Comerciale
                          Galaţi
 16. Str. Traian nr. 63, " " 408
     Galaţi
 17. Piaţa Centrala, " " 409
     Galaţi
 18. Str. Regiment nr. 11, " " 418
     Siret 12, Galaţi
 19. Str. Otelarilor nr. " " 419
     25, Galaţi
 20. Str. Traian, Complex " " 403
     11 Iunie nr. 235,
     Galaţi
 21. Str. Razboieni Consiliul Local Galaţi " 411
     nr. 21, Galaţi S. A. Galaţi
 22. Str. Păcii nr. 14, " " 414
     Galaţi
 23. Str. Domnească bl. M, " " 415
     parter, Galaţi
 24. Micro 20, bl. A 13 B, " " 420
     parter, Galaţi
 25. Micro 21, bl. PR1, " " 421
     parter, Galaţi
 26. Tiglina 1, Complex " " 427
     alimentar, Galaţi
 27. Bd. G. Cosbuc S.C. "Metex" - " 417
     nr. 31, Galaţi S.A. Galaţi
 28. Str. Brailei, bl. " " 425
     A 4, parter, Galaţi
 29. Str. Gh. Petrescu, R.A. "G.C.L." Tecuci " 21
     bl. G 2, Tecuci
 30. Aleea Teilor S.C. "Comat" - " 14
     nr. 12, Tecuci S.A. Tecuci
 31. Str. Elena Doamna S.C. "Altec" - " 25
     nr. 71, Tecuci S.A. Tecuci
 32. Str. 30 Decembrie " " 26
     nr. 28, Tecuci

                    Judeţul Gorj

  1. Str. Col. Dumitru R.A."I.L." Targu Jiu S.C. "Gorjpan" - 5
     Petrescu, bl. 49, S.A. Targu Jiu
     Targu Jiu
  2. Str. Păcii bl. 16, S.C. "Comal" - " 10
     Targu Jiu S.A. Targu Jiu
  3. Str. 9 Mai, nr. 75, Administraţia Pieţelor " 14
     Targu Jiu Targu Jiu
  4. Str. 22 Decembrie S.C. "Comal" - " 23
     bl. 8, Targu Jiu S.A. Targu Jiu
  5. Str. Panduri " " 46
     nr. 78, Targu Jiu
  6. Str. Traian " " 54
     bl. 8, Targu Jiu
  7. Str. Castanilor " " 55
     bl. 7, Targu Jiu
  8. Str. Arges, bl. 3, " " 56
     Targu Jiu
  9. Str. Ecaterina " " 62
     Teodoroiu nr. 78,
     Targu Jiu
 10. Str. 11 Iunie " " 63
     nr. 123, Targu Jiu
 11. Str. Unirii, Complex " " 67
     "Unic" nr. 33,
     Targu Jiu
 12. Str. George Enescu " " 70
     nr. 27, Targu Jiu
 13. Str. Comuna din Paris " " Complex 83
     nr. 52, Targu Jiu
 14. Piaţa 9 Mai, Administraţia Pieţelor " 104
     Targu Jiu Targu Jiu
 15. Str. Minerului, S.C. "Alma" - " 51
     Complex comercial, S.A. Motru
     Motru
 16. Aleea Trandafirilor, " " 65
     bl. 12, Motru

                    Judeţul Harghita

  1. Str. Florilor nr. R.A. "Goscom" S.C. "Harmopan" - 1
     79, Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc S.A. Miercurea-Ciuc
  2. Str. Pieţei nr. 7, S.C. "Vipromal" - S.A. " 4
     Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc
  3. Str. Timisoarei nr. " " 5
     10, Miercurea-Ciuc
  4. Str. Gal Sandor, nr. R.A. "Goscom" " 6
     6, Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc
  5. Str. 1 Decembrie S.C. "Vipromal" - S.A. " 2
     nr. 67, Balan Balan
  6. Str. 1 Decembrie " " 3
     nr. 102, Balan
  7. Str. N. Balcescu S.C. "Comtop" - S.A. " 1
     nr. 37, Toplita Toplita
  8. Str. N. Balcescu " " 2
     nr. 82, Toplita
  9. Str. Principala, " " 1
     com. Galautas,
     Toplita
 10. Str. Kossuth nr. R.A. "E.E.G.C.L." - " 5
     23, Odorheiu Odorheiu Secuiesc
     Secuiesc
 11. Str. Marton Aron " " 6
     nr. 6, Odorheiu
     Secuiesc
 12. Str. Libertăţii R.A. "E.G.C.L." - " 2
     nr. 56, Cristuru Cristuru Secuiesc
     Secuiesc

                    Judeţul Hunedoara

  1. Str. Mihai Viteazul S.C. "Mercur S.C. "Panicor" - Magazin 83
     nr. 9, Hunedoara Corvinex" - S.A. S.A. Hunedoara
  2. Str. Republicii " " 123
     nr. 18, Hunedoara
  3. Bd. 1848 nr. 12, R.A. "M.G.C.L." (fost " 12
     Hunedoara I.G.O.) Hunedoara
  4. Bd. Traian nr. 60, S.C. "Mercur " 110
     Hunedoara Corvinex" - S.A.
  5. Piaţa Libertăţii " " 86
     nr. 34, Hunedoara
  6. Str. Independentei S.C. "Streiul" - S.A. " 16
     nr. 16, Calan Calan (fost O.C.L)
  7. Str. Florilor nr. R.A. "G.C.L." Calan " 4
     30, Calan
  8. Str. Aurel Vlaicu R.A. "G.C.L." Hateg " 66
     nr. 2, Hateg (fost I.G.O.)
  9. Str. Trandafirilor S.C. "Mercur " 45
     nr. 19, Hunedoara Corvinex" - S.A.
                          Hunedoara
 10. Piaţa Libertăţii S.C. "Mercur " Patiserie
     nr. 16, Hunedoara Corvinex" - S.A.
                          Hunedoara
 11. Bd. Trandafirilor R.A. "G.C.L." S.C. "Spicul" - S.A. 1
     nr. 4, Uricani Uricani Valea Jiului, Petrosani
 12. Bd. Muncii bl. 19, " " 2
     Uricani
 13. Bd. Muncii nr. 5, " " 3
     Uricani
 14. Aleea Plopilor R.A. "G.C.L." " 6
     nr. 1, Lupeni Lupeni
 15. Bd. Viitorului, S.C. "U.A.C.C." - S.A. " 5
     bl. C 38, Lupeni Valea Jiului, Petrosani
 16. Str. Preparatiei R.A. "G.C.L." " 9
     nr. 21, Vulcan Vulcan
 17. Str. Preparatiei S.C. "Unic" - S.A. " 10
     nr. 10, Vulcan Vulcan
 18. Str. Aviatorilor S.C. "Hermes" - S.A. " 11
     bl. 13, Petrosani Petrosani
 19. Str. Păcii (Complex S.C. "Realcom" - S.A. " 12
     Parangul) nr. 22, Petrosani
     Petrosani
 20. Str. 1 Decembrie S.C. "Hermes" - S.A. " 13
     1918, nr. 99, Petrosani
     Petrosani
 21. Str. Republicii " " 14
     nr. 116, Petrila

                    Judeţul Ialomita

  1. Piaţa Agroali- Consiliul Local S.C. "Morarit 2
     mentara Urziceni Urziceni Panificatie" -
                                                 S.A. Ialomita
  2. Str. Matei Basarab S.C. "Comaap" - S.A. " 9
     bl. MB 9, Slobozia Slobozia
  3. Str. Matei Basarab " " 95
     bl. L 2, Slobozia

                    Judeţul Maramures

  1. Str. Podul Viilor R.A. "Gama" S.C. "Morarit 86
     nr. 7, Baia Mare Baia Mare Panificatie" - S.A.
                                                 Maramures, Baia Mare
  2. Str. Progresului " " 87
     nr. 1, Baia Mare
  3. Str. Gh. Vilascu " " 97
     nr. 11, Baia Mare
  4. Str. M. Eminescu " " 100
     nr. 66, Baia Mare
  5. Piaţa Păcii S.C. "Mara" - S.A. " 91
     nr. 7, Baia Mare Baia Mare
  6. Str. Carpaţi R.A. "Gama" " 112
     nr. 7, Baia Mare Baia Mare
  7. Bd. Decebal nr. 11 S.C. "Prodaliment" - S.C. "Grâu Marapan" - 88
     Baia Mare S.A. Baia Mare S.A. Baia Mare
  8. Bd. Traian nr. 17, " " 89
     Baia Mare

                    Judeţul Mehedinti

  1. Str. Decebal nr. 40, S.C. "Metex" - S.A. S.C. "Aurora" - S.A. 35
     Drobeta-Turnu Drobeta-Turnu Mehedinti
     Severin Severin
  2. Str. Veterani S.C. "Somaco" - S.A. " 51
     nr. 53, Drobeta- Drobeta-Turnu
     Turnu Severin Severin
  3. Str. Traian nr. Consiliul Local " 56
     146, Drobeta- Drobeta-Turnu
     Turnu Severin Severin
  4. Str. Horea nr. S.C. "Lotus" - S.A. " 71
     9, Drobeta- Drobeta-Turnu
     Turnu Severin Severin
  5. Str. Eroilor S.C. "Golf Trade" " 18
     nr. 2, (Piaţa), - S.A. Orşova
     Orşova
  6. Str. Banatului " " 27
     nr. 80, Orşova
  7. Str. Porţile de Fier " " 38
     nr. 6, Orşova
  8. Str. Crizantemelor " " 50
     nr. 3, Orşova
  9. Str. Cerna nr. 7, " " 58
     Orşova
 10. Str. Republicii Consiliul Local " 1
     nr. 101, Vanju Mare Vanju Mare
 11. Str. Horea nr. 2, R.A. "Lotus" "
     Drobeta- Drobeta-Turnu
     Turnu Severin Severin
 12. Str. Republicii S.G.C.L. Vanju " 4
     nr. 14, Vanju Mare Mare

                    Judeţul Mures

  1. Str. Rodnei nr. 6, S.C. "Transilvania" S.C. "Mopan" - S.A. 52
     Reghin - S.A. Reghin Mures
  2. Str. Principala Consiliul Local " Magazin 1
     nr. 215, Sovata Sovata
  3. Str. Republicii R.A. "G.C.L." - " 78
     nr. 83, Tarnaveni Tarnaveni
  4. Str. Zaharia Boiu S.C. "Comsig" - S.A. " 38
     nr. 20, Sighisoara Sighisoara
  5. Str. Ana Ipatescu " " 42
     nr. 42, Sighisoara
  6. Str. 1 Decembrie R.A. "G.C.L." - " 35
     1918 nr. 42, Sighisoara
     Sighisoara
  7. Str. 1 Decembrie S.C. "Concordia" - " 23
     1918 nr. 15 A, S.A. Ludus
     Ludus
  8. Str. Randunelelor " " Magazin
     bl. V 5, Ludus "Dacia"
  9. Bd. 1 Decembrie R.A. "G.C.L." - " "Big"
     1918 nr. 1, Ludus Ludus
 10. Str. Sarii nr. 33, R.A. "G.C.L." - " 64
     Reghin Reghin
 11. Str. Mihai Viteazul " " 65
     nr. 6, Reghin
 12. Str. Pandurilor " " 66
     nr. 21, Reghin
 13. Str. Pomilor nr. S.C. "Ulpia" - S.A. " 88
     10, Reghin Reghin (fost O.C.L.)
 14. Str. Iernuteni " " 67
     nr. 2/8, Reghin
 15. Str. Libertăţii S.C. "Time Com" - S.A. " 65
     nr. 95, Targu Mures Targu Mures
 16. Bd. Gh. Doja nr. R.A. "G.C.L." - " 121
     123, Targu Mures Targu Mures
 17. Str. Bartok Bela " " 52
     nr. 2, Targu Mures
 18. Str. Calarasilor " " 82
     nr. 98, Targu Mures

                    Judeţul Neamt

  1. Bd. Decebal, bl. R.A. "D.P." - S.C. "Morarit şi 2
     T 1, Piatra-Neamt Piatra-Neamt Panificatie" - S.A.
                                                 Neamt
  2. Str. P. Corbului R.A. "G.C.L." - " Magazin
     bl. 2, Bicaz Bicaz centru
  3. Piaţa Mihail R.A. "D.P." - " 11
     Kogălniceanu, bl. Piatra-Neamt
     H 4, Piatra-Neamt
  4. Str. Roman Musat, R.A. "Goscom" - S.C. "Morarit 4
     bl. 2, parter, Roman Panificatie" - S.A.
     Roman Roman
  5. Str. V. Hugo, bl. " " 5
     7, parter, Roman
  6. Piaţa Republicii, Administraţia Pieţelor " 65
     Roman Roman
  7. Str. Ştefan cel R.A. "Goscom" - " 60
     Mare nr. 199, Roman
     Roman

                    Judeţul Prahova

  1. Str. Erou Calin Consiliul Local S.C. "Extrapan" 506
     Catalin, nr. 12, Ploiesti - S.A. Ploiesti
     Ploiesti
  2. Str. Grivita nr. 2, " " 512
     Ploiesti
  3. Str. Inotesti nr. 19, " " 513
     Ploiesti
  4. Str. Kogălniceanu Consiliul Local " 530
     nr. 8, Mizil Mizil
  5. Str. Republicii Consiliul Local " 538
     nr. 8, Baicoi Baicoi
  6. Calea Doftanei Consiliul Local " 543
     nr. 136, Campina Campina
  7. Bd. Carol I, nr. " " 545
     135, Campina
  8. Bd. Carol I, nr. " " 541
     266, Campina
  9. Str. Cerbului nr. Consiliul Local " 555
     37, Azuga Azuga
 10. Str. Independentei " " 554
     nr. 14, Azuga
 11. Comuna Telega Consiliul Local " 534
                          Telega
 12. Str. Furnica nr. Consiliul Local " 551
     32, Sinaia Sinaia
 13. Bd. Carol I nr. 3, Consiliul Local " 549
     Campina Campina
 14. Aleea Stejarului, S.C. "Muntenia Comal" " 65
     bl. 84, Ploiesti - S.A. Ploiesti
 15. G-ral Eremia " " 41
     Grigorescu nr. 8,
     Ploiesti
 16. Aleea Portita " " 68
     nr. 1, bl. 9,
     Ploiesti
 17. Str. Pielari nr. 11 " " 80
     Ploiesti
 18. Str. Gageni nr. 88, " " 82
     Ploiesti
 19. Str. Gh. Lazar, bl. G4, " " 83
     Ploiesti
 20. Str. Malu Roşu bl. " " 87
     124, Ploiesti
 21. Cartier Ploiesti Vest " " 91
     nr. 1, Ploiesti
 22. Str. Faget nr. 93, " " 93
     bl. 121, Ploiesti
 23. Str. Cameliei nr. 12, " " 96
     Ploiesti
 24. Str. Valeni nr. 150, " " 241
     Ploiesti
 25. Str. Trandafirilor " " 243
     nr. 36, Ploiesti
 26. Str. Alex. Lapusneanu " " 246
     bl. 48B, Ploiesti
 27. Str. Mihai Bravu " " 248
     nr. 219, Ploiesti
 28. Str. Rifov, nr. 9, " " 253
     Ploiesti
 29. Str. Valeni nr. 143, " " 153
     Ploiesti
 30. Str. Vlad Tepes nr. 1, " " 206
     Ploiesti
 31. Str. Baraolt, bl. 65 " " 202
     bis, Ploiesti
 32. Magazinul Big-Omnia S.C. "Omnia" - S.A. " -
     (str. Depoului nr. Ploiesti
     1), Ploiesti
 33. Str. Gral V. Milea S.C. "Muntenia Comal" " 208
     nr. 9, Ploiesti - S.A. Ploiesti

                    Judeţul Satu Mare

  1. Aleea Milcov, nr. 7, S.C. "Alimentara" - S.C. "Mobipan" - 84
     Micro 15, Satu Mare S.A. Satu Mare S.A. Satu Mare
  2. Str. Astronautilor " " 46
     nr. 5, Micro 16,
     Satu Mare
  3. Str. Zenit nr. 22, " " 69
     Micro 16, Satu Mare
  4. Str. Postavarului R.A. "Locaterm" " 48
     nr. 1, Satu Mare Satu Mare
  5. Bd. Eliberării nr. 2, " " 40
     Satu Mare
  6. Bd. Traian nr. 1, " " 41
     Satu Mare
  7. Str. Fabricii nr. 18, " " 63
     Satu Mare
  8. Bd. Unio bl. UT 2, " " 45
     Satu Mare
  9. Str. Paulesti nr. 8, " " 78
     Satu Mare
 10. Str. Ştefan cel Mare " " Magazin de
     nr. 14, Satu Mare prezentare
                                                                        nr. 1
 11. Str. Wolfenbuttel Consiliul Local " Magazin de
     (în incinta Pieţei Administraţia Pieţelor prezentare
     mici) Satu Mare Satu Mare nr. 2
 12. Str. Ady Endre R.A. "Locaterm" " Magazin de
     nr. 14, Satu Mare Satu Mare prezentare
                                                                         nr. 4
 13. Str. M. Viteazul S.C. "Novecom" - S.A. " Pâine
     B 1 MV 25, Carei Carei
 14. Str. Armatei Române, " " "
     bl. 15, Carei
 15. Str. Independentei " " "
     nr. 31, Carei
 16. Bd. L. Blaga, bl. S.C. "Alimentara" - S.A. " 29
     UV 28, Satu Mare Satu Mare
 17. Str. Lacramioarelor R.A. "G.C.L." S.C. "Agroindustriala"
     nr. 15, Tasnad Tasnad - S.A. Tasnad
 18. Str. Somes nr. 1, S.C. "Novecom" - S.A. S.C. "Agroindustriala"
     Carei Carei - S.A. Carei

                    Judeţul Sibiu

  1. Str. N. Balcescu R.A. "G.C.L." S.C. "Dobrun" - 6
     nr. 39, Sibiu Sibiu S.A. Sibiu
  2. Calea Dumbravei " " 58
     nr. 58, Sibiu
  3. Str. 9 Mai nr. 6, " " 207
     Sibiu
  4. Str. Trecatoarei Consiliul Local " 301
     nr. 5, Ocna Sibiului Ocna Sibiului
  5. Str. Mihai Viteazul Consiliul Local " 304
     nr. 14, Agnita Agnita
  6. Str. N. Balcescu R.A. "G.C.L." " 95
     nr. 17, Sibiu Sibiu
  7. Str. Turnului " S.C. "Simpa" - 31
     nr. 34, Sibiu S.A. Sibiu
  8. Bd. Victoriei S.C. "Alcomsib" - " 36
     nr. 41, Sibiu S.A. Sibiu
  9. Str. Prometeu R.A. "G.C.L." " 114
     nr. 2, Sibiu Sibiu
 10. Str. Magheranului " " 51
     nr. 25, Sibiu
 11. Bd. Victoriei nr. 27, " " 38
     Sibiu

                    Judeţul Suceava

  1. Str. Grigore A Ghica R.A. "U.C.L." S.C. "Mopan" - S.A. 4
     nr. 36, Suceava Suceava Suceava
  2. Str. G. Enescu S.C. "Mobstrat" " 6
     nr. 46, Suceava - S.A. Suceava
  3. Str. Transilvaniei R.A. "U.C.L." " 5
     nr. 40, Vatra Dornei Vatra Dornei
  4. Str. M. Eminescu " " 1
     nr. 25, Vatra Dornei
  5. Str. Unirii nr. C.H.D. "Confort" " 2
     52 bis, Vatra Dornei Campulung Moldovenesc
  6. Str. Sirenei nr. 1, S.C. "Pietrele Doamnei" " 3
     Campulung Moldovenesc Campulung Moldovenesc
  7. Calea Transilvaniei " " 12
     nr. 90, Campulung
     Moldovenesc
  8. Calea Bucovinei " " 2
     nr. 209, Campulung
     Moldovenesc
  9. Piaţa Republicii S.C. "Humoreanca" - S.A. " 2
     nr. 8, Gura Humorului Gura Humorului
 10. Str. Ştefan cel Mare R.A. "U.C.L." Gura " 5
     nr. 42, Gura Humorului
     Humorului
 11. Bd. Bucovinei nr. 87, " " 3
     Gura Humorului
 12. Str. N. Balcescu S.C. "Alipind" - S.A. " 1
     nr. 1, Falticeni Falticeni
 13. Bd. Revoluţiei " " 11
     nr. 61, Falticeni
 14. Piaţa Agroalimentara Consiliul Local " -
     Str. Beldiceanu, Falticeni
     Falticeni
 15. Str. 13 Decembrie S.C. "Alipind" - S.A. " 13
     nr. 80, Falticeni Falticeni
 16. Piaţa Unirii nr. S.C. "Bucovina Turist" " 1
     10, Radauti - S.A. Suceava
 17. Str. 1 Mai, bl. 1 A, S.C. "Jijia" - S.A. " 2
     Radauti Radauti
 18. Calea Bucovinei " " 6
     nr. 108, Radauti
 19. Str. Volovatului " " 7
     nr. 73, Radauti
 20. Str. Tomsa Voda, R.A. "G.C.L." - " 1
     bl. 8 F, Solca Solca

                    Judeţul Teleorman

  1. Str. Bucureşti bl. S.C. "Comalex" - S.C. "Germino" - Franze-
     KG, parter, S.A. Alexandria S.A. Alexandria larie
     Alexandria
  2. Str. Libertăţii " " "Fortuna"
     bl. 329. parter,
     Alexandria
  3. Str. Independentei, S.C. "Turris" - S.A. S.C. "Mopan" - S.A. Magazin
     bl. T5, parter, Turnu Magurele Turnu Magurele alimentar
     Turnu Magurele
  4. Str. Independentei, " " "
     bl. D5, parter,
     Turnu Magurele
  5. Zona magazin central, R.A. "Sago" " Magazin
     Turnu Magurele Turnu Magurele "Mercur"

                    Judeţul Timiş

  1. Str. Carusso nr. 1, S.C. "Urbis" - S.A. S.C. "Bega Pam" - 4
     Timişoara Timişoara S.A. Timişoara
  2. Piaţa Victoriei " " 5
     nr. 5, Timişoara
  3. Str. Revoluţiei " " 6
     nr. 6, Timişoara
  4. Bd. Tineretii " " 7
     nr. 21, Timişoara
  5. Str. Gh. Lazar S.C. "Gastrotim" " 10
     nr. 40, Timişoara - S.A. Timişoara
  6. Piaţa Badea Cartan, Administraţia Pieţelor " 11
     Timişoara Timiş
  7. Str. Mocioni nr. 17, S.C. "Urbis" - S.A. " 2
     Lugoj Lugoj
  8. Str. Somesului " " 3
     nr. 15, Lugoj
  9. Str. Metalurgistilor Consiliul Local " 6
     nr. 16, Nadrag Nadrag
 10. Str. Republicii S.C. "Urbis" - S.A. " 1
     nr. 38, Jimbolia Jimbolia
 11. Str. Republicii S.C. "Urbis" - S.A. " 1
     nr. 10, Sannicolau Sannicolau Mare
     Mare
 12. Str. Principala Consiliul Local " 1
     nr. 21, Deta Deta
 13. Piaţa Ştefan Furtuna S.C. "Urbis" - S.A. " "Bobul de
     nr. 1, Timişoara Timişoara Grâu"
 14. Str. 13 Decembrie S.C. "Urbis" - S.A. " "Flory"
     nr. 38, Timişoara Timişoara
 15. Str. Timisoarei S.C. "Urbis" - S.A. " Magazinul
     nr. 15, Lugoj Lugoj 1

                    Judeţul Tulcea

  1. Str. Alexandru cel Consiliul Local S.C. "Deltapan" - 5
     Bun nr. 48, Tulcea Tulcea - S.A. Tulcea
  2. Str. Isaccei (Piaţa " " 9
     Veche), Tulcea
  3. Str. Păcii nr. 22, S.C. "Alimentcom" - " 6
     Piaţa Noua, Tulcea S.A. Tulcea
  4. Str. Babadag, bl. " " 7
     A1, Tulcea
  5. Str. Babadag, bl. 8, " " 8
     Tulcea
  6. Str. Spitalului nr. 2, " " 10
     Tulcea
  7. Aleea Ghiocelului " " 11
     nr. 1, Tulcea

                    Judeţul Vaslui

  1. Bd. Primaverii S.C. "Mercur" - S.C. "Morarit şi 202
     nr. 15, Barlad S.A. (fost Panificatie Iris"
                           I.C.S.A.P. Barlad) - S.A. Barlad
  2. Str. Varariei nr. " " 203
     205, Barlad
  3. Str. Lirei nr. 5, " " 205
     Barlad
  4. Bd. Republicii " " 208
     nr. 60, Barlad
  5. Bd. Epuranu " " 209
     nr. 40, Barlad
  6. Str. Cetinei " " 206
     nr. 1, Barlad
  7. Bd. Primaverii " " 201
     nr. 2, Barlad
  8. Str. Corni nr. 82, S.C. "Dobrina" - " 8
     Husi S.A. Husi
  9. Str. 1 Decembrie S.C. "Olimp" - " 3
     nr. 60, Husi S.A. Husi
 10. Str. Carpaţi nr. 1, R.A. "Goscomloc" " 2
     Husi Husi (fost
                           E.G.C.L. Barlad)
 11. Str. Ştefan cel " " 1
     Mare nr. 18, Husi
 12. Comuna Murgeni C.P.A.D.M. Murgeni " -
 13. Piaţa Agroalimentara Consiliul Local " -
     Negresti Negresti
 14. Str. Ştefan cel S.C. "Moldova" - S.C. "Morarit 97
     Mare, bl. 434, S.A. Vaslui Panificatie Muntenita"
     sc. B, Vaslui - S.A. Vaslui
 15. Str. N. Iorga, " " 40
     bl. 111, sc. B,
     Vaslui
 16. Bd. Biruintei, " " 41
     bl. 374, sc. E,
     Vaslui
 17. Piaţa Agroalimentara Consiliul Local " 3
     Vaslui Vaslui

                    Municipiul Bucureşti

  1. Str. Ficusului S.C. "Primcom" - S.A. S.C. "Baneasa" - S.A. 471
     nr. 23
  2. Bd. Aerogarii " " 101
     nr. 1
  3. Calea Grivitei S.C. "Romvial" - S.A. " 413
     nr. 397
  4. Str. Dobrogeanu S.C. "Herastrau" - S.A. " 463
     Gherea nr. 55
  5. Str. Glucozei S.C. "Apolodor" - S.A. " 351
     nr. 128
  6. Str. Zagazului S.C. "Primcom" - S.A. " 449
     nr. 1
  7. Str. Marmurei " S.C. "Pajura" - S.A. 380
     nr. 36
  8. Bd. 1 Mai nr. 47 S.C. "Optimex" - S.A. " 417
  9. Bd. Iancu de P.M.B. - DAFI " 445
     Hunedoara nr. 36 (S.C. "Herastrau
                         Nord" - S.A.)
 10. Str. Mendeleev " " 355
     nr. 17
 11. Sos. Chitilei nr. 106 " " 378
 12. Sos. Chitilei nr. 187 " " 387
 13. Bd. Bucureştii Noi " " 400
     nr. 155
 14. Calea Grivitei S.C. "Romvial" - S.A. " 356
     nr. 206
 15. Str. Pajurei nr. 7 " " 382
 16. Str. Pajurei nr. 24 " " 403
 17. Bd. Bucureştii Noi " " 408
     nr. 70
 18. Str. Popisteanu " " 421
     nr. 8
 19. Bd. Bucureştii Noi " " 409
     nr. 58
 20. Piaţa 3 Februarie Administraţia Pieţelor " 391
 21. Piaţa 16 Februarie " " 401
 22. Piaţa Grivita Roşie " " 364
 23. Piaţa Domenii " " 414
 24. Piaţa Pajura " " 376
 25. Piaţa Amzei Consiliul Local Sector 1 " Patibar
                                                                       "Amzei"
 26. Calea Giulesti S.C. "Orizont" - S.A. S.C. "Spicul" - S.A. 233
     nr. 117
 27. Calea Giulesti " " 188
     nr. 127
 28. Calea Giulesti " " 193
     nr. 284
 29. Calea Giulesti " " 266
     nr. 40
 30. Sos. Cotroceni " " 200
     nr. 15
 31. Str. Petru Maior S.C. "Romvial" - S.A. " 434
     nr. 65
 32. Calea Grivitei " " 501
     nr. 158
 33. Piaţa Crangasi Administraţia Pieţelor " 245
     nr. 83
 34. Sos. Crangasi S.C. "Practic" - S.A. " 182
     nr. 1-3
 35. Sos. Crangasi " " 190
     nr. 16
 36. Str. Ceahlau " " 235
     nr. 20
 37. Str. Valea Argesului " " 238
     nr. 5
 38. Str. Romancierilor " " 242
     nr. 5
 39. Drumul Taberei " " 230
     nr. 68
 40. Str. N. Titulescu S.C. "Primcom" - S.A. " 455
     nr. 12
 41. Str. Banu Manta " " 436
     nr. 3-5
 42. Str. Banu Manta " " 353
     nr. 26
 43. Str. Banu Manta " " 456
     nr. 18
 44. Calea Grivitei " " 495
     nr. 142
 45. Piaţa Naţiunilor Consiliul Local al S.C. "Lujerul" - S.A. 106
     Unite nr. 3-5 Municipiului Bucureşti
 46. Str. Compozitorilor " " 195
     nr. 28
 47. Str. Macarovici " " 232
     nr. 1
 48. Drumul Taberei " " 286
     nr. 34
 49. Drumul Taberei " " 280
     nr. 24
 50. Drumul Taberei " " 218
     nr. 4
 51. Str. Compozitorilor S.C. "Practic" - S.A. " 198
     nr. 41, bl. C 17
 52. Str. Chilia Veche " " 223
     nr. 19
 53. Bd. Timişoara " " 183
     nr. 17
 54. Str. Pascani nr. 8 " " 178
 55. Drumul Taberei " " 254
     nr. 136, bl. 714
 56. Str. Raul Doamnei " " 170
     nr. 5
 57. Str. Valea Ialomitei " " 196
     nr. 6
 58. Str. Latea Gheorghe " " 293
     nr. 2
 59. Drumul Taberei " " 224
     nr. 82
 60. Bd. Timişoara nr. 49 " " 216
 61. Str. Valea Oltului " " 236
     nr. 98, bl. C 2
 62. Drumul Taberei " " 207
     nr. 124
 63. Piaţa Moghioros S.C. "I.L.F." - S.A. Militari " 179
 64. Bd. Timişoara S.C. "Practic" - S.A. " 188
     nr. 59
 65. Aleea Baiut nr. 17 " " 205
 66. Bd. Ghencea nr. 28 " " 227
 67. Orizont C 2 " " 174
 68. Str. Fildesului S.C. "Titan AL." - S.A. S.C. "Titan" - S.A. 320
     nr. 2
 69. Str. Barajul Bicaz " " 322
     nr. 9, bl. M 31
 70. Aleea Cucuteni nr. 2 " " 368
 71. Bd. Constantin " " 319
     Brancusi nr. 11
 72. Barajul Dunării nr. 2 " " 323
 73. Str. Vatra S.C. "Foisor AL." - S.A. " 471
     Luminoasa nr. 106 (fosta I.C.R.A.L.)
 74. Bd. Muncii nr. 102 " " 521
 75. Str. Ipsilanti S.C. "Apolodor AL." - S.A. " 450
     nr. 10
 76. Bd. Muncii nr. 90 S.C. "Foisor AL." - S.A. " 505
 77. Bd. 1 Decembrie S.C. "Minerva" - S.A. " 332
     1918, nr. 31 (fosta I.C.L.A.)
 78. Str. Gura Ialomitei " " 382
     nr. 1
 79. Aleea Buhusi nr. 2, " " 399
     bl. 3
 80. Str. Soldat Ţină " " 361
     Petre nr. 5
 81. Str. Codrii Neamtului " " 371
     nr. 15, bl. 6
 82. Bd. 1 Decembrie 1918 " " 380
     nr. 25, bl. 46
 83. Aleea Blocurilor " " 333
     nr. 2, bl. 17
 84. Campia Libertăţii " " 338
     nr. 46, bl. 52
 85. Str. Baba Novac " " 396
     nr. 15A
 86. Str. Nicolae Roşu " " 321
     nr. 24
 87. Str. Nicolae Roşu " " 339
     nr. 24
 88. Bd. Muncii nr. 252 " " 419
 89. Bd. 1 Decembrie 1918 " " 328
     nr. 28, bl. 7
 90. Str. Nicolae Grigorescu " " 344
     nr. 20
 91. Sos. Pantelimon S.C. "Delfincom" - S.A. " 646
     nr. 350, bl. 4 (fost I.C.L.)
 92. Sos. Pantelimon " " 644
     nr. 311, bl. 7
 93. Str. Ziduri între Vii " " 438
     nr. 11
 94. Sos. Vergului " " 507
     nr. 29, bl. 29
 95. Sos. Iancului " " 518
     nr. 33, bl. 105
 96. Sos. Iancului " " 525
     nr. 7, bl. 109
 97. Sos. Iancului " " 527
     nr. 13, bl. 107
 98. Sos. Pantelimon " " 636
     nr. 359, bl. 2B
 99. Sos. Pantelimon " " 642
     nr. 354, bl. 2
100. Str. Lucretiu S.C. "Astral" - S.A. " 307
     Patrascanu nr. 19, (fosta I.C.L.)
     bl. MC 18
101. Str. Liviu Rebreanu " " 355
     nr. 12, bl. M 20
102. Sos. Mihai Bravu S.C. "Lipsca" - S.A. " 313
     nr. 306 (fosta I.C.L.)
103. Bd. 1 Decembrie 1918 " " 316
     nr. 41, bl. P 108
104. Str. Industriilor S.C. "Minerva" - S.A. " 312
     nr. 16 (fosta I.C.L.)
105. Sos. Pantelimon S.C. "Diham" - S.A. " 639
     nr. 358 (fosta I.C.R.)
106. Sos. Pantelimon S.C. "Crizantema" - S.A. " 634
     nr. 252, bl. 55 (fosta I.C.R.)
107. Str. Industriilor Consiliul Local Sector 3 " 326
     nr. 62
108. Str. Andronache S.C. "Apolodor" - S.A. S.C. "Graul" - S.A. 431
     nr. 53
109. Str. I. Berindei " " 358
     nr. 55
110. Str. Escalei nr. 45 " " 437
111. Sos. Colentina S.C. "Delfincom" - S.A. " 419
     nr. 76, bl. 111
112. Str. Gherghitei " " 430
     nr. 1, bl. 94
113. Str. Teiul Doamnei " " 448
     nr. 5
114. Str. Soldat Administraţia Pieţelor " 352
     Pascale nr. 29
115. Str. N. Apostol " " 442
     nr. 75
116. Str. Ziduri Mosi S.C. "Cico" - S.A. " 421
     nr. 3-5 (Terasa
     Obor)
117. Str. Cuza Voda S.C. "Concordia" - S.A. S.C. "Panvitan" 89
     nr. 160 - S.A. Cuza Voda
118. Str. Mantuleasa S.C. "Foisor" - S.A. " 89
     nr. 19 (fosta I.C.R.A.L.) Mantuleasa
119. Valea Buzaului S.C. "Minerva" - S.A. " 302
     nr. 15
120. Str. Camil Ressu " " 308
     nr. 4
121. Str. Camil Ressu " " 318
     nr. 8
122. Str. Camil Ressu " " 327
     nr. 68
123. Str. Camil Ressu S.C. "Titan AL." - S.A. " 329
     nr. 9
124. Calea Dudesti " " 331
     nr. 131
125. Str. Halelor S.C. "Centrul Istoric" - S.A. " 335
     nr. 5
126. Str. Patulului, S.C. "Fortuna" - S.A. " 341
     bl. 26
127. Str. Jean Steriade " " 347
     nr. 11
128. Piaţa Moruzzi Administraţia Pieţelor " 353
129. Sos. Mihai Bravu S.C. "Minerva" - S.A. " 356
     nr. 296
130. Str. Dristor nr. 96 " " 357
131. Bd. Hristo Botev " " 360
     nr. 5
132. Str. Camil Ressu " " 366
     nr. 13
133. Calea Vitan nr. 235 " " 369
134. Str. Sfîntu S.C. "Centrul Istoric" - S.A. " 374
     Gheorghe Nou
     nr. 13
135. Str. Popa Nan S.C. "Titan AL." - S.A. " 381
     nr. 19
136. Bd. Theodor Palladi " " 383
     nr. 75
137. Str. Lipscani S.C. "Centrul Istoric" - S.A. " 387
     nr. 73
138. Calea Vitan S.C. "Trocadero" - S.A. " 389
     nr. 195
139. Sos. Mihai Bravu S.C. "Minerva" - S.A. " 390
     nr. 286
140. Bd. Theodor S.C. "Astral" - S.A. " 393
     Palladi nr. 67
141. Bd. Theodor S.C. "Minerva" - S.A. " 394
     Palladi nr. 82
142. Str. N. Pascu nr. 1 " " 397
143. Str. Prevederii " " 398
     nr. 131
144. Str. Doamnei S.C. "Centrul Istoric" - S.A. " 421
     nr. 27-29
145. Calea Calarasi S.C. "Minerva" - S.A. " 423
     nr. 133
146. Piaţa Traian Administraţia Pieţelor " 424
147. Str. Bella S.C. "Titan AL." - S.A. " 426
     Brainer nr. 55A
148. Str. Agricultori S.C. "Foisor" - S.A. " 508
     nr. 41
149. Str. Cuza Voda S.C. "Concordia" - S.A. " 564
     nr. 150
150. Str. Secuilor S.C. "Berceni" - S.A. S.C. "Berceni" - S.A. 47
     nr. 8 (fost I.C.R.A.L.)
151. Str. 11 Iunie " " 72
     nr. 49
152. Str. Dimitrie " " 88
     Cantemir nr. 22
153. Str. Berceni S.C. "Concordia AL. 4" " 116
     bl. 16 - S.A.
154. Piaţa Berceni S.C. "Berceni" - S.A. " 201
                         (fost I.C.R.A.L.)
155. Str. Nitu Vasile " " 202
     nr. 33
156. Sos. Oltenitei " " 204
     nr. 71
157. Str. Ion Iriceanu, S.C. "Concordia" - S.A. " 208
     bl. 152
158. Str. Alunisului " " 209
     nr. 12 C
159. Sos. Vacaresti " " 210
     nr. 300
160. Sos. Vacaresti " " 214
     nr. 201
161. Bd. Alex. Obreja I.A.P.L. "Alunis" " 215
     nr. 2A
162. Str. Emil Racovita S.C. "Crisi" - S.A. " 217
     nr. I 13 (fost I.C.R. 2)
163. Str. Huedin S.C. "Concordia" - S.A. " 218
     nr. 215
164. Sos. Oltenitei, S.C. "Astral" - S.A. " 219
     bl. 5 (fost Tehnometal)
165. Sos. Vacaresti S.C. "Concordia" - S.A. " 221
     nr. 276
166. Str. Şerban Voda " " 222
     nr. 232
167. Str. Emil Racovita " " 223
     nr. I 11
168. Sos. Oltenitei S.C. "Crisi" - S.A. " 224
     nr. 2 C
169. Sos. Oltenitei S.C. "Concordia" - S.A. " 226
     nr. 60
170. Str. Izvorul Rece " " 257
     nr. 3
171. Bd. Constantin S.C. "Berceni" - S.A. " 258
     Brancoveanu (fost I.C.R.A.L.)
     nr. 116
172. Bd. Alex. Obreja S.C. "Concordia" - S.A. " 259
     nr. 6
173. Str. Uioara nr. 3 " " 260
174. BIG - Piaţa Sudului " " 262
175. Sos. Oltenitei bl. 23 " " 263
176. Sos. Oltenitei bl. 3 " " 535
177. Str. Şerban Voda S.C. "Berceni" - S.A. " 539
     nr. 147 (fost I.C.R.A.L.)
178. Bucur 2 " " 540
179. Bd. Alex. Obreja S.C. "Concordia" - S.A. " 545
     nr. 16
180. Sos. Giurgiului " " 554
     nr. 31
181. Bd. Constantin " " 567
     Brancoveanu nr. 132
182. Complex Covasna " " 589
183. Sos. Giurgiului " " 115
     nr. 131
184. Danubiana " " 207
185. Sos. Berceni nr. 183 " " 212
186. Sos. Giurgiului bl. 4 " " 261
187. Sos. Oltenitei, bl. 33 " " 265
188. Sos. Giurgiului " " 555
     nr. 121
189. Str. Lamotesti nr. 62 " " 560
190. Piaţa Resita " " 570
191. Str. Secuilor S.C. "Berceni" - S.A. " 572
     nr. 2 (fost I.C.R.A.L.)
192. Piaţa Progresului Administraţia Pieţelor " 592
193. Str. Ilie Pintilie R.A.I.A.L. Pajura S.C. "Plevnei" - S.A. 358
     nr. 4
194. Str. Dinicu Golescu " " 487
     nr. 23-25
195. Str. Stirbei Voda 196 " " 419
196. Str. Vergiliu nr. 12 " " 420
197. Bd. Garii de Nord " " 390
     nr. 2
198. Str. Cobalcescu nr. 60 " " 357
199. Str. Ştefan Furtuna " " 430
     nr. 131
200. Calea Victoriei S.C. "Herastrau" - S.A. " 461
     nr. 204
201. Str. Rosetti nr. 17 " " 499
202. Str. George Vraca " " 383
     nr. 5
203. Str. Aliorului Administraţia Pieţelor " 498
     nr. 19 Sector 1
204. Complex Unirea S.C. "Minerva" - S.A. " 350
205. Bd. Păcii nr. 140 S.C. "Practic" - S.A. " 281
206. Str. Virtuţii " " 214
     nr. 9, bl. R 4
207. Str. Rasaritului " " 175
     nr. 115
208. Bd. Păcii nr. 23, " " 173
     bl. 3
209. Str. Ghirlandei " " 229
     nr. 194
210. Bd. Păcii nr. 12 S.C. "Optimex" - S.A. " 247
211. Bd. Păcii nr. 160 S.C. "Practic" - S.A. " 194
     bl. 1
212. Bd. Păcii nr. 18, " " 203
     bl. 15
213. Piaţa Veteranilor Administraţia Pieţelor " 217
     nr. 78-80
214. Bd. Armata Poporu- S.C. "Practic" - S.A. " 199
     lui nr. 16, bl. 14
215. Bd. Păcii nr. 41, " " 189
     bl. A
216. Str. Politehnicii, " " 269
     bl. R 2
217. Bd. Uverturii Consiliul Local Sector 6 " C 30
     nr. 64
218. Str. Fluviului " " 221
     nr. 21
219. Bd. Păcii nr. 9 S.C. "Vest" - S.A. " 248
220. Bd. Păcii nr. 15 S.C. "Lujerul" - S.A. " 244
     Cofetarii
221. Str. Moinesti S.C. "Practic" - S.A. " 172
     nr. 2, bl. 13
222. Str. Valea Lungă " " 241
     nr. 7
223. Bd. Păcii nr. 140 " " 281
224. Bd. Pieptanari S.C. "Cotroceni" - S.A. S.C. "Libertatea" 9
     nr. 102 - S.A.
225. Str. Dr. Romniceanu " " 14
     nr. 16
226. Calea Ferentari " " 20
     nr. 72
227. Prelungirea " " 32
     Ferentari nr. 103
228. Dr. Staicovici nr. 43 " " 142
229. Str. Sebastian " " 149
     nr. 207
230. Calea Plevnei nr. 3-5 " " 198
231. Bd. Kogălniceanu " " 199
     nr. 24
232. Str. Brezoianu nr. 7 " " 200
233. Str. Veniamin " " 214
     Costache nr. 38
234. Bd. Kogălniceanu " " 225
     nr. 8
235. Calea 13 Septembrie " " 226
     nr. 196
236. Str. Pucheni S.C. "Panduri" - S.A. " 10
     nr. 120
237. Prelungirea " " 33
     Ferentari nr. 108
238. Str. Barca, bl. M 81 " " 45
239. Str. Zamfir Olaru " " 56
     nr. 5
240. Piaţa Ferentari Administraţia Pieţelor " 25
241. Piaţa Cosbuc " " 216
242. Calea Rahovei S.C. "Optimex" - S.A. " 19
     nr. 358, bl. A+B
243. Calea Rahovei S.C. "Princiar" - S.A. " -
     nr. 304
244. Bd. Eroilor nr. 24 S.C. "Cotroceni" - S.A. " -
245. Str. Elefterie " " -
     nr. 3
246. Str. Mihai Eminescu S.C. "Herastrau" - S.A. S.C. "Dambovita 400
     nr. 36 Morarit Panificatie"
                                                   - S.A.
247. Calea Floreasca " " 453
     nr. 118
248. Str. Batistei S.C. "Apolodor" - S.A. " 355
     nr. 17
249. Str. Ceaikovski " " 364
     nr. 9
250. Str. Mihai Eminescu " " 365
     nr. 150
251. Str. Glinka nr. 7 " " 368
252. Str. Mihai Eminescu " " 370
     nr. 69
253. Str. Icoanei nr. 6 " " 383
254. Str. Vasile Lascar " " 396
     nr. 81
255. Str. Vasile Lascar " " 401
     nr. 24
256. Str. Barbu Văcărescu " " 417
     nr. 44
257. Str. Scoalei nr. 2 S.C. "Delfincom" - S.A. " 372
258. Calea Moşilor " " 409
     nr. 42
259. Sos. Ştefan cel Mare " " 412
     nr. 49
260. Sos. Mihai Bravu, " " 464
     bl. P 15
261. Calea Moşilor S.C. "Foisor" - S.A. " 407
     nr. 127
262. Bd. Carol I nr. 76 " " 410
263. Bd. Carol I nr. 48 " " 514
264. Bd. Carol I nr. 54 " " 517
265. Bd. Carol I nr. 101 " " 520
266. Bd. Ferdinand nr. 30 " " 513
267. Sos. Mihai Bravu, " " 468
     nr. 90-96, bl. D 11
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2


            LISTA SPAŢIILOR COMERCIALE
cu obiect de activitate desfacerea laptelui şi a produselor lactate, care se transmit fără plata

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Adresa imobilului Persoana juridică Persoana juridică Denumirea
crt. de la care se la care se magazinului
                              transmite transmite
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
              Judeţul Arad

  1. Piaţa Catedralei nr. 10 Consiliul Local S.C. "Lapte" - Magazin de
                               al Municipiului S.A. Arad prezentare
                               Arad

              Judeţul Arges

  1. Cartier Trivale, Pitesti S.C. "Prodcomptex" S.C. "Lactag" - Magazin
                               - S.A. Pitesti S.A. Pitesti nr. 3
  2. Cartier Razboieni, S.C. "Iconstar" " Magazin
     Pitesti - S.A. Pitesti nr. 1

              Judeţul Bihor

  1. Str. Nufarului nr. 11, S.C. "Comaliment" S.C. "Luso" - Magazin
     Oradea - S.A. Oradea S.A. nr. 1
  2. Piaţa 1 Decembrie, Bd. R.A. "G.C.L." " Magazin
     Turov, Oradea Bihor nr. 2
  3. Str. V. Alecsandri nr. R.A. "G.C.L." " Magazin
     11, Oradea Bihor nr. 3
  4. Str. Cazaban nr. 36, S.C. "Comaliment" " Magazin
     Oradea - S.A. nr. 4
  5. Bd. Dacia nr. 104, R.A. "G.C.L." " Magazin
     Oradea Bihor nr. 5

               Judeţul Bistrita-Nasaud

  1. Str. Liviu Rebreanu R.A. "Termoficare S.C. "Industria Magazin nr.
     nr. 8, Bistrita şi Locativă" Laptelui" - 1 de prezen-
                               Bistrita S.A. Bistrita tare şi
                                                                    desfacere
                                                                    produse
                                                                    lactate
  2. Str. Independentei nr. S.C. "Combis" - S.C. "Industria Magazin nr.
     56, bl. O2, Bistrita S.A. Bistrita Laptelui" - 2 de prezen-
                                                  S.A. Bistrita tare şi
                                                                    desfacere
                                                                    produse
                                                                    lactate
  3. Str. Mihail Kogălniceanu Consiliul Local " "
     nr. 25, Beclean Beclean
  4. Piaţa Noua nr. 14, Consiliul Local " "
     Nasaud Nasaud

              Judeţul Botosani

  1. Str. Dumitru Furtuna Consiliul Local S.C. "Prolacom"
     nr. 6, Dorohoi Dorohoi - S.A. Botosani
  2. Str. 1 Decembrie nr. 9, R.A. "Def" - "
     Botosani Botosani

              Judeţul Buzau

  1. Str. Lt. Glodeanu, Buzau S.C. "Pieţe S.C. "Lucis" - Magazin nr.
                               Târguri şi S.A. Buzau 1
                               Oboare"
                               Buzau
  2. Cartier Micro 12, Buzau S.C. "Pieţe " Magazin nr.
                               Târguri şi 4
                               Oboare"
                               Buzau
  3. Cartier Micro V, Buzau S.C. "Unicom" - " Magazin nr.
                               S.A. Buzau 29
  4. Cartier Dorobanti II, S.C. "Unicom" - "
     Buzau S.A. Buzau
  5. Bd. Unirii, Buzau S.C. "Unicom" - " Magazin nr.
                               S.A. Buzau 91
  6. Cartier Micro III, Buzau S.C. "Unicom" - " Magazin nr.
                               S.A. Buzau 46
  7. Cartier Micro 14, Buzau S.C. "Unicom" - " Magazin nr.
                               S.A. Buzau 20
  8. Complex Piaţa Nehoiu, Consiliul Local " Magazin nr.
     Buzau Nehoiu 1
  9. Piaţa Patarlagele, Buzau Consiliul Local " Magazin nr.
                               Patarlagele 1
 10. Str. Dobrogeanu-Gherea, S.C. "Ramnic" - " Magazin nr.
     Ramnicu Sarat S.A. Ramnicu Sarat 24
 11. Str. Balta Alba, S.C. "Ramnic" - " Magazin nr.
     Ramnicu Sarat S.A. Ramnicu Sarat 22

              Judeţul Constanta

  1. Str. Pieţei, Hala Consiliul Local S.C. "I.L." - Magazin nr.
     Centrala, Medgidia, Medgidia Constanta - S.A. 4
     Boxa nr. 7

              Judeţul Cluj

  1. Piaţa M. Viteazul nr. 9, R.A. "A.I.F.L." S.C. "Napolact" Magazin nr.
     Cluj-Napoca Cluj-Napoca - S.A. 1
  2. Calea Floresti nr. 81, S.C. "Alimentara" " Magazin nr.
     Cluj-Napoca - S.A. Cluj-Napoca 2
  3. Str. Fabricii nr. 11, S.C. "Metalochimice" " Magazin nr.
     Cluj-Napoca - S.A. Cluj-Napoca 3
  4. Str. E. Varga nr. 5, S.C. "Coral" - S.A. " Magazin nr.
     Turda Turda 4
  5. Str. Horea nr. 1, Huedin S.C. "Alianta" - " Magazin nr.
                               S.A. Huedin 5

              Judeţul Dambovita

  1. Str. I.C. Visarion, Titu S.C. "Titcom" - S.C. "I.L. Magazin nr.
                               S.A. Dambovita - S.A. 1
  2. Str. Republicii, bloc S.C. "Patrana" " Magazin nr.
     Dacia, Pucioasa - S.A. 1
  3. Str. Republicii, bloc S.C. "Depcom" - " Magazin
     Dacia, Fieni - S.A. Fieni Lactate

              Judeţul Dolj

  1. Str. R. Rolland nr. 1, R.A. "F.L.S." - S.C. "I.L. Magazin nr.
     Craiova Craiova Dolj" - S.A. 4
  2. Str. V. Conta bl. U1, S.C. "Alia" - S.A. " Magazin
     Craiova Miorita
  3. Str. Brazda nr. 82, S.C. "Alia" - S.A. " Magazin
     Craiova "Pastorel"
  4. Str. Rovine bl. 21-43, R.A. "F.L.S." " Magazin nr.
     Craiova Craiova 5
  5. Str. Unirii nr. 94, R.A. "F.L.S." Universitatea Magazin nr.
     Craiova Craiova din Craiova 6
  6. Str. Lapus, S.C. "Alia" - S.A. S.C. "I.L. Dolj" Magazin nr.
     Craiova - S.A. 7
  7. Str. Lapus, Craiova S.C. "Alia" - S.A. " "Lacto Bar"
  8. Piaţa Agroalimentara S.C. "MSA" - S.A. S.C. "I.L. Dolj"
     Calafat Calafat - S.A.
  9. Calea Bucureşti bl. A 5, S.C. "Alia" - S.A. " Magazin nr.
     Craiova 9

              Judeţul Giurgiu

  1. Piaţa Centrala Giurgiu Administraţia S.C. "Industria Boxa
                               Pieţei Giurgiu Laptelui" -
                                                  S.A. Giurgiu
  2. Str. Oinac, Complex S.C. "Texim"- S.A. "
     Danubiu, Giurgiu Giurgiu

              Judeţul Gorj

  1. Piaţa 9 Mai, Targu Jiu I.C.A. ICSA - S.C. "Lactim" - Magazin de
                               Comal Targu Jiu S.A. Targu Jiu prezentare

              Judeţul Hunedoara

  1. Str. Victoriei bl. 10, R.A. "G.C.L." - S.C. "Devil" Magazin nr.
     Deva Deva - S.A. 1
  2. Piaţa Agroalimentara, R.A. "G.C.L." - " Magazin nr.
     Deva Deva 2
  3. Complex Piaţa "Dunarea", S.C. "Corvinex" - " Magazin nr.
     Hunedoara S.A. Hunedoara 3
  4. Str. Avram Iancu bl. 43, S.C. "Mercur" - " Magazin nr.
     Brad S.A. Brad 4
  5. Bd. Dacia A 22, S.C. "Cora" - " Magazin nr.
     Hunedoara S.A. Hunedoara 12
  6. Str. N. Balcescu nr. 10, Administraţia Pieţei " Magazin nr.
     Petrosani Petrosani 5
  7. Str. N. Titulescu nr. 60, S.C. "Unic" - " Magazin nr.
     Vulcan S.A. Petrosani 6
  8. Str. Tudor Vladimirescu S.C. "Astra"- S.A. " Magazin nr.
     nr. 82, Lupeni 8
  9. Bd. Muncii bl. 53, S.C. "Mixt" - " Magazin nr.
     Uricani S.A. Uricani 14

              Judeţul Ialomita

  1. Str. Libertăţii nr. 5, Consiliul Local S.C. "Lactirom"
     Piaţa Agroalimentara Amara - S.A.
     Amara
  2. Str. Libertăţii nr. 3, Consiliul Local "
     Piaţa Agroalimentara Amara
     Amara
  3. Str. Narciselor nr. 4, Consiliul Local "
     Tandarei Tandarei
  4. Str. Calarasi nr. 10, R.A. "G.C.L." - "
     Fetesti Fetesti

              Judeţul Iaşi

  1. Piaţa Nicolina Iaşi "Com" - Iaşi Universitatea Magazin
     Iaşi Agronomica nr. 132
                                                  "Ion Ionescu
                                                  de la Brad"
                                                  Iaşi
  2. Bd. Alexandru cel Bun, "Renel" - Iaşi S.C. "Lactis" Magazin
     Iaşi - S.A. Miorita
  3. Nicolina 1005, CUG Iaşi R.A. "Locuinta" - " Centrul nr.
     Iaşi Iaşi 13

              Judeţul Mehedinti

  1. Str. Cicero bl. S 12, S.C. "Metexcom" - S.C. "I.L."- Magazin nr.
     Drobeta-Turnu Severin S.A. S.A. Mehedinti 138
  2. Bd. Revoluţiei nr. 1 bl. S.C. "Metexcom" - " Centrul nr.
     2, Drobeta-Turnu Severin S.A. 13

              Judeţul Mures

  1. Str. Gh. Doja nr. 40, R.A. "G.C.L." S.C. "I.L."- Magazin
     Targu Mures Targu Mures S.A. Mures "Miorita"
  2. Bd. 1 Decembrie 1918, S.C. "Concordia" " Magazin
     Ludus - S.A. Ludus "Miorita"
  3. Str. M. Eminescu nr. 4, Consiliul Local " Magazin
     Sovata Sovata "Miorita"
  4. Str. Praidului nr. 180, Consiliul Local " Magazin
     Sovata Sovata "Miorita"
  5. Str. Herman Oberth nr. R.A. "G.C.L." " Magazin
     10, Sighisoara Sighisoara "Miorita"
  6. Str. Garii nr. 2, R.A. "G.C.L." " Magazin
     Reghin Reghin "Carpaţi"
  7. Str. 1 Mai nr. 1, R.A. "G.C.L." " Magazin
     Tarnaveni Tarnaveni "Miorita"

              Judeţul Neamt

  1. Bd. Decebal bl. F1, R.A. "G.C.L." S.C. "Montană"
     Piatra-Neamt Piatra-Neamt - S.A.
  2. Str. Roman Musat nr. 3, R.A. "G.C.L." "
     Roman Roman
  3. Comuna Sabaoani, Consiliul Local "
     judeţul Neamt Sabaoani

              Judeţul Olt

  1. Str. 1 Mai bl. 38, S.C. "Danubius" - S.C. "Oltina" - Magazin de
     Corabia S.A. Corabia S.A. Slatina lapte 1
  2. Str. Carpaţi bl. 6, S.C. "Danubius" - S.C. "Oltina" - Magazin de
     Corabia S.A. Corabia S.A. Slatina lapte 2

              Judeţul Prahova

  1. Sos. Nordului (complex) S.C. "Muntenia- S.C. "Prola" - Magazin nr.
                               Comal" - S.A. S.A. Ploiesti 67
                               Ploiesti
  2. Str. Gh. Doja, bl. 37F, S.C. "Muntenia- S.C. "Prola" - Anexa la
     Ploiesti Comal" - S.A. S.A. Ploiesti Magazin nr.
                               Ploiesti 155
  3. Bd. Carol nr. 5, S.C. "Paltinu" S.C. "Prola" - Magazin nr.
     Campina - S.A. Campina S.A. Ploiesti 7
  4. Str. Gh. Doja, bl. 37F S.C. "Ciocarlia" S.C. "Prola" - Lacto
     Ploiesti - S.A. Ploiesti S.A. Ploiesti "Doina"
  5. Str. M. Kogălniceanu, S.C. "Ciocarlia" S.C. "Prola" - Lacto 44
     Ploiesti - S.A. Ploiesti S.A. Ploiesti "Sana"
  6. Piaţa Victoriei nr. 2, S.C. "Muntenia S.C. "Prola" - Magazin nr.
     Ploiesti Comal" - S.A. S.A. Ploiesti 2 "Caraiman"
                               Ploiesti
  7. Bd. Bucureşti - Ploiesti S.C. "Muntenia " Magazin nr.
     Ploiesti Comal" - S.A. 29
                               Ploiesti
  8. Str. Republicii nr. 13, S.C. "Zorile"- " Magazin nr.
     bl. C8, Ploiesti S.A. Ploiesti 5
  9. Str. Republicii nr. 28, S.C. "Astra Com" - " Magazin nr.
     Baicoi S.A. Baicoi 16
 10. Str. 9 Mai, Baicoi " " Magazin nr.
     Baicoi 2
 11. Bd. Carol, bl. 12 C, S.C. "Paltinu" - " Magazin nr.
     Campina S.A. Campina 6
 12. Str. Branduselor nr. 3, S.C. "Comsim" - " Magazin nr.
     bl. 11, Sinaia S.A. Sinaia 401
 13. Bd. Carol nr. 5, Campina S.C. "Agroalimen- S.C. Agroindus- Magazin nr.
                               ţara" - S.A. triala "CERES" - 1
                               Campina S.A. Ploiesti
 14. Str. Bobalna nr. 1, S.C. "Ciocarlia" " Complex
     Ploiesti - S.A. Ploiesti "Bobalna"

              Judeţul Sibiu

  1. Str. Turnului nr. 12, R.A. "G.C.L." - S.C. "Sibiana" - Magazin
     Sibiu Sibiu S.A. "Doina"
  2. Str. N. Iorga nr. 30, R.A. "G.C.L." - " Magazin
     Medias Medias "Medlacta" 1
  3. Piaţa Agroalimentara Consiliul Local " Magazin
     Medias Medias "Medlacta" 2
  4. Str. Vaii nr. 1086, Consiliul Local " Magazin
     Saliste Saliste "Lactina"
  5. Str. N. Balcescu nr. 139, Consiliul Local " Magazin
     Talmaciu Talmaciu "Cristina"

              Judeţul Suceava

  1. Bd. 1 Mai 2 bl. P, R.A. "U.C.L." - S.C. "Bucovina"- Magazin de
     Suceava Suceava S.A. prezentare
  2. Str. Volovat nr. 36, S.C. "Jijia" - " Magazin de
     Radauti S.A. Radauti prezentare
  3. Str. Izvor nr. 5, S.C. "Bucovina" - " Magazin de
     Falticeni S.A. Falticeni prezentare
  4. Piaţa Republicii nr. 10, Consiliul Local " Magazin de
     Gura Humorului Gura Humorului prezentare

              Judeţul Teleorman

  1. Piaţa PECO, sos. Consiliul Local S.C. "Lactel" - "Lactate"
     Turnu Magurele, Alexandria S.A.
     Alexandria
  2. Str. Dunării bl. F6, S.C. "Comalex" - " "Casnica"
     parter, Alexandria S.A.
  3. Str. Rahovei bl. 106, S.C. "Comixt" - " "Spicul"
     parter, Rosiori de Vede S.A. Rosiori de Vede
  4. Calea Dunării bl. I. 112, S.C. "Comixt" - " "Lactate"
     Rosiori de Vede S.A. Rosiori de Vede
  5. Piaţa Centrala S.C. "Turis" - S.A. " Hala Piaţa
     Turnu Magurele, Str. Turnu Magurele
     Mihai Eminescu
  6. Str. Taberei, Turnu S.C. "Turis" - S.A. " Magazin Nord
     Magurele Turnu Magurele
  7. Bd. Independentei, bl. S.C. "Turis" - S.A. " Magazin
     D. 15, parter, Turnu Magurele lactate-
     Turnu Magurele carne
                                                                    raion
                                                                    lactate
  8. Str. Pieţei (Piaţa Consiliul Local " Lactate
     Zimnicea) Zimnicea

              Judeţul Timiş

  1. Bd. Tineretii nr. 18, R.A. "Urbis" S.C. "Oveg Magazin nr.
     Timişoara Timişoara Fibis" S.A. 1
  2. Str. Victoriei nr. 5, R.A. "Urbis" S.C. "Untim" - Magazin nr.
     Timişoara Timişoara S.A. 2
  3. Piaţa Traian nr. 4, R.A. "Urbis" Universitatea Magazin nr.
     Timişoara Timişoara de Ştiinţe 3
                                                  Agricole a
                                                  Banatului
  4. Str. 16 Decembrie 1989 R.A. "Urbis" S.C. "Untim" - Magazin nr.
     nr. 15, Timişoara Timişoara S.A. 4
  5. Str. Republicii nr. 34, Consiliul Local S.C. "Untim" -
     Jimbolia Jimbolia S.A.

              Judeţul Tulcea

  1. Str. Spitalului nr. 48, S.C. "Alimcom" - S.C. "Tulcea" -
     Tulcea S.A. Tulcea S.A.
  2. Str. Isaccei, Piaţa S.C. "Alimcom" - "
     Veche, Tulcea S.A. Tulcea
  3. Str. Păcii, Tulcea S.C. "Alimcom" - " Complex
                               S.A. Tulcea "Spicul"

              Municipiul Bucureşti

  1. Str. Ilie Pintilie nr. 48 S.C. "Primcom" - S.C. "Miorita" -
                               S.A. S.A.
  2. Str. Calarasi nr. 85 S.C. "Titan " - Universitatea
                               S.A. de Ştiinţe
                                                  Agronomice
                                                  Bucureşti
  3. Str. Dudesti nr. 141 S.C. "Titan " - S.C. "Miorita" -
                               S.A. S.A.
  4. Str. Rotunda nr. 1 S.C. "Titan " - "
                               S.A.
  5. Str. Ozana nr. 21 S.C. "Titan " - "
                               S.A.
  6. Str. Valeriu Braniste S.C. "Titan " - "
     nr. 56 S.A.
  7. Str. Gherghitei nr. 94 S.C. "Delfincom" - "
                               S.A.
  8. Str. Dristor nr. 27 S.C. "Titan " - "
                               S.A.
  9. Str. Drumul Taberei S.C. "Practic" - "
     nr. F7 S.A.
 10. Str. Drumul Taberei S.C. "Practic" - "
     nr. F1 S.A.
 11. Str. Cetatea Histria S.C. "Practic" - "
                               S.A.
 12. Str. Politehnicii nr. 2 S.C. "Practic" - "
                               S.A.
 13. Bd. Păcii nr. 23 S.C. "Practic" - "
                               S.A.
 14. Bd. Banu Manta nr. 18 S.C. "Primcom" - "
                               S.A.
 15. Bd. 1 Mai nr. 60 S.C. "Primcom" - "
                               S.A.
 16. Bd. Titulescu nr. 82 S.C. "Primcom" - "
                               S.A.
 17. Str. Ion Berindei nr. 55 S.C. "Apolodor" - "
                               S.A.
 18. Str. Maria Rosetti S.C. "Apolodor" - "
     nr. 26 S.A.
 19. Str. Galaţi nr. 23 S.C. "Apolodor" - "
                               S.A.
 20. Bd. Unirii (Artera Noua S.C. "Zmeura" - "
     2 C) S.A.
 21. Bd. Unirii (Artera Noua S.C. "Panduri" - "
     7 C) S.A.
 22. Bd. Unirii Boxa 3, S.C. "Cico" - "
     Halele Centrale Obor S.A.
 23. Sos. Panduri nr. 30 S.C. "Cotroceni" - "
                               S.A.
 24. Str. C. Davila nr. 3 S.C. "Cotroceni" - "
                               S.A.
 25. Str. C. Davila nr. 109 S.C. "Cotroceni" - "
                               S.A.
 26. Str. Occidentului nr. 42 S.C. "Romvial" - "
                               S.A.
 27. Bd. Bucureştii Noi nr. 56 S.C. "Romvial" - "
                               S.A.
 28. Str. Campia Turzii nr. 47 S.C. "Herastrau "
                               Nord"
 29. Str. Vatra Luminoasa Consiliul Local al "
     nr. 106 Municipiului
                               Bucureşti
 30. Calea Moşilor nr. 135 Consiliul Local al "
                               Municipiului
                               Bucureşti
 31. Piaţa Ozana Administraţia "
                               Pieţelor
                               sectorul 3
 32. Str. Titan nr. 2 Administraţia "
                               Pieţelor
                               sectorul 3
 33. Piaţa Ghencea Administraţia "
                               Pieţelor
                               sectorul 5
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3

            LISTA SPAŢIILOR COMERCIALE
cu obiect de activitate desfacerea carnii şi produselor din carne, care se transmit fără plata

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Adresa imobilului Persoana juridică Persoana juridică Denumirea
crt. de la care se la care se magazinului
                              transmite transmite
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
              Judeţul Alba

  1. Ampoi III, Alba Iulia Consiliul Local S.C. "Albacarn" Ampoi III
                               Alba Iulia - S.A. Alba Iulia
  2. Str. Cuza Voda nr. 23, Consiliul Local " Cuza Voda
     Aiud Aiud nr. 23
  3. Str. Victoriei nr. 5, Consiliul Local " Victoriei
     Cugir Cugir nr. 5
  4. Piaţa Dacia, Sebes Consiliul Local " Dacia
                               Sebes

              Judeţul Arad

  1. Micalaca, bl. 512, Arad S.C. "Comtex" - S.C. "Carne" - Magazin de
                               S.A. S.A. Arad prezentare
                                                                    nr. 3
  2. Piaţa Catedralei, Arad R.A. "Administra- " nr. 4
                               tia Pieţelor"
                               Arad
  3. Str. Rusu Sirianu nr. 2, R.A.L.A. Arad " nr. 5
     Arad
  4. Bd. Republicii nr. 54, R.A.L.A. Arad " nr. 7
     Arad
  5. Str. N. Balcescu nr. 26, Consiliul Local " nr. 12
     Lipova Lipova
  6. Oraşul Sebis Consiliul Local " nr. 13
                               Sebis
  7. Str. T. Vladimirescu nr. Consiliul Local " nr. 14
     101, Pancota Pancota
  8. Str. Infratirii nr. Consiliul Local " nr. 15
     81-83, Cris Cris
  9. Bd. Revoluţiei nr. 26-38 Alimentara Arad " nr. 8A
 10. Bd. Revoluţiei nr. Alimentara Arad S.C. "Avicola" - nr. 9A
     60-62 S.A. Arad
 11. Str. Gh. Birta nr. 2, R.A.L.A. Arad S.C. "Carne" - nr. 10A
     Arad S.A. Arad
 12. Piaţa Catedralei nr. 1-3, R.A.L.A. Arad S.C. "Avicola" - nr. 11A
     Arad S.A. Arad
 13. Comuna Tudor Vladimirescu,Consiliul Local S.C. "Carne" - nr. 14
     Arad al comunei Tudor S.A. Arad
                               Vladimirescu
 14. Bd. Iuliu Maniu, bl. S.C. "Aralia" - S.C. "Avicola" - Magazin de
     108D, Arad S.A. Arad S.A. Arad prezentare
 15. Piaţa Mihai Viteazul, R.A. "Administra- S.C. "Avicola" - Magazin de
     Arad tia Pieţelor" S.A. Arad prezentare
                               Arad
 16. Bd. Revoluţiei nr. 27, R.A.L.A. Arad S.C. "Avicola" - Magazin de
     Arad S.A. Arad prezentare

              Judeţul Arges

  1. Piaţa Gara-Complex, Administraţia S.C. "Indcarf" - nr. 1
     Pitesti Pieţelor Pitesti S.A. Pitesti
  2. Piaţa Razboieni-Complex, Administraţia S.C. "Avicola" - nr. 3
     Pitesti Pieţelor Pitesti S.A. Arges
  3. Hala Piaţa Centrala, Consiliul Local S.C. "Indcarf" - nr. 6
     Curtea de Arges Curtea de Arges S.A. Pitesti
  4. Piaţa Campulung, Arges Consiliul Local S.C. "Indcarf" - nr. 8
                               Campulung S.A. Pitesti

              Judeţul Bacau

  1. Str. Oituz nr. 25, R.A.G.C. "Onesti" S.C. "Carbac" - nr. 19
     Onesti Pieţelor Pitesti S.A.
  2. Str. C. Negri nr. 8, R.A.G.C. "Targu S.C. "Carbac" - nr. 21
     Targu Ocna Ocna" S.A.
  3. Piaţa Comăneşti Consiliul Local S.C. "Carbac" - nr. 23
                               Comăneşti S.A.
  4. Piaţa Moinesti Consiliul Local S.C. "Carbac" - nr. 26
                               Moinesti S.A.
  5. Str. 9 Mai nr. 54, S.C. "Termloc" - S.C. "Carbac" - nr. 2
     Bacau S.A. Bacau S.A.
  6. Piaţa Centrala, Bacau S.C. "Piaţa" - S.C. "Carbac" - nr. 7
                               S.A. S.A.
  7. Str. T. Vladimirescu nr. Melior S.C. "Carbac" - nr. 25
     292, Moinesti S.A.
  8. Str. Mărăşeşti nr. 9, S.C. "Termloc" - S.C. "Agribac- nr. 15
     Bacau S.A. Bacau Investrand" -
                                                  S.A. Bacau
  9. Str. Pieţei, Comăneşti Consiliul Local " nr. 9
                               Comăneşti

              Judeţul Bihor

  1. Str. V. Alecsandri nr. 6, I.J.G.C.L. Bihor S.C. "Cominca"- nr. 1
     Oradea S.A. Oradea
  2. Str. Erofte Grigore, S.C. "Comaliment" " nr. 2
     Oradea - S.A. Oradea
  3. Str. Transilvaniei nr. 6, " " nr. 3
     Oradea
  4. Str. Clujului nr. 96, I.J.G.C.L. Bihor " nr. 4
     Oradea
  5. Str. Nufarului nr. 58, S.C. "Comaliment" " nr. 5
     Oradea - S.A. Oradea

               Judeţul Bistrita-Nasaud

  1. Piaţa "Decebal" Hala, S.C. "Combis" - S.C. "Carbis" - nr. 1
     Bistrita S.A. Bistrita S.A. Bistrita
  2. Str. Imparatul Traian " " nr. 2
     nr. 57, Bistrita
  3. Str. Liviu Rebreanu R.A. "Termoficare " nr. 3
     nr. 12, Bistrita şi Locativă"
                               Bistrita
  4. Piaţa Centrala nr. 40, " " nr. 4
     Bistrita
  5. Str. Gheorghe Sincai " " nr. 5
     nr. 10, Bistrita
  6. Piaţa Centrala nr. 11, " " nr. 6
     Bistrita
  7. Str. Liviu Rebreanu " S.C. Magazin
     nr. 6, Bistrita "Avisuindprod" "Avicola"
                                                  - S.A. Bistrita
  8. Str. Axente Sever nr. 1, " " Magazin
     Bistrita ISCIP
  9. Str. Cezarului nr. 41, Consiliul Local "
     Sangeorz Băi Sangeorz-Băi
                               Bistrita

              Judeţul Botosani

  1. Calea Naţionala nr. 158, S.C. "Jatex" - S.C. "Ticbo" - Jatex
     Botosani S.A. Botosani S.A. Botosani
  2. Piaţa Municipala Consiliul Local " Magazin
     Dorohoi Dorohoi Dorohoi
  3. Calea Naţionala nr. 267, "Dompra" Botosani " Magazin
     Botosani Hala
  4. Saveni Consiliul Local " Magazin
                               Saveni Saveni

              Judeţul Braşov

  1. Str. Vlahuţă nr. 63, S.C. "Barsa- S.C. "Barsa" - nr. 223
     Braşov Comal" - S.A. S.A.
  2. Str. Zorilor nr. 13, S.C. "Alcom" - " nr. 124
     Braşov S.A.
  3. Str. Lungă nr. 87, S.C. "Rial" - " nr. 134
     Braşov S.A.
  4. Str. Gospodarilor nr. 7, S.C. "Alcom" - " nr. 140
     Braşov S.A.
  5. Str. Berzei nr. 2, S.C. "Condor" - " nr. 129
     Braşov S.A.
  6. Str. Brazilor nr. 31, S.C. "Alcom" - " nr. 130
     Braşov S.A.
  7. Calea Bucureşti nr. 104, S.C. "Barsa- " nr. 225
     Braşov Comal" - S.A.
  8. Într. Gara CFR, Predeal Regionala CFR " nr. 110
                               Braşov

              Judeţul Brăila

  1. Piaţa Halelor, Brăila Administraţia S.C. "Sincar" - Magazin de
                               Pieţelor Brăila S.A. Brăila desfacere
  2. Piaţa Halelor, Brăila " " Boxa nr. 6
  3. Str. Golesti nr. 31, " " Magazin de
     Brăila desfacere

              Judeţul Buzau

  1. Bd. Stadionului, Buzau S.C. "Pieţe S.C. "Carbuz"- Unitatea
                               Târguri şi Oboare" S.A. Buzau nr. 90
                               - S.A. Buzau Crang
  2. Piaţa 24 Ianuarie, " " Unitatea nr.
     Buzau 105
  3. Piaţa Halelor, S.C. "Ramnic" - " Boxa carne
     Ramnicu Sarat S.A.

              Judeţul Caraş-Severin

  1. Piaţa Republicii nr. 1, R.A. "Prescom" S.C. Centrul de
     Resita "Carascarnprep" carne
                                                  - S.A. Resita nr. 2
  2. Piaţa Agroalimentara, S.C. "Comaliment" " nr. 4
     Resita Sud - S.A.
  3. Str. G. Enescu, Resita R.A. "Prescom" " nr. 5
     Resita - S.A.
  4. Bd. Revoluţiei nr. 34, S.C. "Comaliment" " nr. 6
     Resita - S.A.
  5. Moroasa II, Resita " " nr. 7
  6. Moroasa I, Resita " " nr. 8
  7. Str. Caransebesului, S.C. "Banatcom" " nr. 9
     Resita - S.A.
  8. Bd. Republicii nr. 6, S.C. "Comaliment" " nr. 10
     Resita - S.A.
  9. Bd. Republicii nr. 20, " " nr. 11
     Resita
 10. Bd. Republicii nr. 28, S.C. "Universal" " nr. 12
     Resita - S.A.
 11. Bd. Muncii nr. 14, S.C. "Comaliment" " nr. 13
     Resita - S.A.
 12. Bd. Republicii nr. 11, " " nr. 14
     Resita
 13. Str. 1 Mai, Anina S.C. "Gostrans" - " nr. 26
                               S.A. Anina
 14. Complex II, Moldova Noua S.C. "Dunarea" " nr. 19
     Resita - S.A.
 15. Complex I, Moldova Noua " " nr. 21
 16. Str. 6 Martie nr. 10, S.C. "Atlas" - S.A. " nr. 23
     Baile Herculane
 17. Str. Trandafirilor nr. " " nr. 24
     11, Baile Herculane
 18. Str. Trandafirilor nr. " " nr. 25
     56, Baile Herculane
 19. Bocsa II, Bocsa S.C. "Stejarul" - " nr. 32
                               S.A.
 20. Zona Garii C 2, Oravita S.C. "Oraviteana" - " nr. 34
 21. Str. 30 Decembrie, R.A. "Prescom" " nr. 35
     Oravita

              Judeţul Calarasi

  1. Piaţa Centrala, Consiliul Local S.C. "Agricolă" nr. 9 carne
     Calarasi Calarasi - S.A. Ciulnita
  2. Piaţa Centrala, Consiliul Local S.C. "Avicola" nr. 12 carne
     Calarasi Calarasi - S.A. Calarasi
  3. Piaţa Centrala, Consiliul Local S.C. "Cicas" nr. 8
     Calarasi Calarasi - S.A. Calarasi mezeluri
  4. Piaţa Centrala, " " nr. 21
     Calarasi
  5. Piaţa Cuza Voda, " " nr. 11
     Calarasi Carne-
                                                                    mezeluri
  6. Piaţa Centrala, " " Depozit
     Calarasi carne
                                                                    nr. 4-5
  7. Bd. Mărăşeşti nr. 20, S.C. "Comstar" S.C. "Ico" Magazin
     bl. Z14, Oltenita - S.A. - S.A. Oltenita Mărăşeşti
  8. Bd. Republicii nr. 16, " " Magazin-
     Oltenita piaţa
  9. Bd. 1 Decembrie nr. 113, " S.C. "Suinprod" Oltenita
     Oltenita - S.A. Ulmeni Nord
 10. Piaţa Centrala, Consiliul Local S.C. "Integrată nr. 4
     Calarasi Calarasi - Comsuin" -
                                                  S.A Calarasi
 11. Piaţa Centrala, " " nr. 18
     Calarasi
 12. Piaţa Centrala, " " nr. 25
     Calarasi
 13. Piaţa Cuza Voda, " " nr. 12
     Calarasi
 14. Piaţa BIG, " " nr. 29
     Calarasi
 15. Piaţa Centrala, " " nr. 13
     Calarasi

              Judeţul Cluj

  1. Str. Iuliu Maniu nr. 8, Consiliul Local S.C. "Carpimez" nr. 1
     Cluj-Napoca Municipal - S.A. Cluj-Napoca
                               Cluj-Napoca
  2. P-ta Abator nr. 12, " " nr. 2
     Cluj-Napoca
  3. Str. Lalelelor nr. 14, " " nr. 3
     Cluj-Napoca
  4. Str. Fabricii nr. 38-70, " " nr. 5
     Cluj-Napoca
  5. Str. Liebknecht nr. 7-9, " S.C. "Avicola" nr. 6
     Cluj-Napoca - S.A. Floresti
  6. Piaţa 1 Mai, nr. 5, Administraţia " nr. 7
     Cluj-Napoca Pieţelor şi
                               Oboarelor
  7. Bd. 21 Decembrie nr. 58, Prefectura S.C. "Carpimez" nr. 8
     Cluj-Napoca Cluj-Napoca - S.A. Cluj-Napoca
  8. Str. Horea nr. 42, Consiliul Local S.C. "Avicola" nr. 9
     Cluj-Napoca Municipal - S.A. Floresti
                               Cluj-Napoca
  9. Str. E. Racovita nr. 60, " " nr. 10
     Cluj-Napoca
 10. Str. E. Grigorescu nr. " S.C. "Carpimez" nr. 11
     128, Cluj-Napoca - S.A. Cluj-Napoca
 11. Str. Horea nr. 96-100, " " nr. 15
     Cluj-Napoca
 12. Bd. 21 Decembrie nr. 75, " S.C. "Agrocoom nr. 16
     Cluj-Napoca Suin" - S.A.
                                                  Bontida
 13. Str. Memorandumului nr. " S.C. "Carpimez" nr. 17
     24, Cluj-Napoca - S.A. Cluj-Napoca
 14. Str. Bucegi nr. 13-15, S.C. "Alimentara" " nr. 18
     Cluj-Napoca - S.A.
 15. Str. Avram Iancu nr. 3, Consiliul Local " nr. 1
     Gherla Gherla
 16. Piaţa Republicii nr. 8, S.C. "Alianta" - " nr. 1
     Huedin S.A. Huedin
 17. Str. Gh. Lazar nr. 6, Administraţia S.C. "Agrocoom nr. 1
     Turda Pieţelor şi Suin" - S.A.
                               Oboarelor Turda Bontida
 18. Piaţa Ştefan cel Mare R.A. "Administra- " nr. 2
     nr. 47, Turda re şi Întreţinere
                               a Fondurilor"
 19. Str. Republicii nr. 22, " S.C. "Carpimez" nr. 5
     Turda - S.A. Cluj-Napoca
 20. Str. Rapsodia nr. 5, S.C. "Coral" - S.A. " nr. 3
     Turda
 21. Str. A. Vlaicu nr. 72, S.C. "Orizont" - " nr. 1
     Campia Turzii S.A.
 22. Str. Fabricii nr. 5, S.C. "Alimentara" S.C. "Agrocoom nr. 4
     Cluj-Napoca - S.A. Suin" - S.A.
                                                  Bontida
 23. Calea Floresti nr. 81, " S.C. "Carpimez" nr. 12
     Cluj-Napoca - S.A. Cluj-Napoca
 24. Str. Dunării nr. 25, " " nr. 13
     Cluj-Napoca
 25. Str. Moise Nicoara nr. 2, " S.C. "Agrocoom nr. 14
     Cluj-Napoca Suin" - S.A.
                                                  Bontida
 26. Str. Donath nr. 100-106, " S.C. "Carpimez" nr. 19
     Cluj-Napoca - S.A. Cluj-Napoca

              Judeţul Constanta

  1. Str. Ştefan cel Mare S.C. "Confort S.C. "Carmeco" Polar 1
     nr. 17, Constanta Urban" - S.A. - S.A. Constanta
  2. Piaţa Filipescu-Pescarus, Administraţia " Polar 4
     Constanta Pieţelor
                               Constanta
  3. Str. Gh. Lazar 7, S.C. "Confort " Polar 10
     Constanta Urban" - S.A.
                               Constanta
  4. Piaţa Medgidia Administraţia " Polar 1
                               Pieţelor Medgidia
                               Medgidia

              Judeţul Dambovita

  1. Str. Cpt. Pantea Ion Consiliul Local S.C. "Mecard" Unitatea
     nr. 19, Moreni Moreni - S.A. nr. 23
                                                  Targoviste
  2. Str. Cpt. Pantea Ion Consiliul Local S.C. "Suinprod" Unitatea
     nr. 19, Moreni Moreni - S.A. nr. 4
                                                  Bilciuresti
  3. Str. Brazilor, bl. 13, S.C. "Alimentara" " Unitatea
     Micro V, Targoviste - S.A. Targoviste nr. 66

  4. Str. 1 Decembrie 1918, S.C. "Alimentara" S.C. "Avicola" Unitatea
     Targoviste - S.A. Targoviste - S.A. nr. 69
                                                  Crevedia
  5. Str. 1 Decembrie 1918, S.C. "Alimentara" S.C. "Mecard" Unitatea
     Targoviste - S.A. Targoviste - S.A. nr. 73
                                                  Targoviste
  6. Complex Mondial, " " Unitatea
     Targoviste nr. 68
  7. Schela Mare Moreni S.C. "Prodcoom S.C. "Suinprod" Unitatea
                               Service" - - S.A. nr. 30
                               S.A. Moreni Bilciuresti
  8. Piaţa Centrala, Consiliul Local S.C. "Mecard" Unitatea
     Pucioasa Pucioasa - S.A. nr. 14
                                                  Targoviste
  9. Piaţa Centrala, " " Unitatea
     Pucioasa nr. 27
 10. Piaţa Centrala, " " Depozit de
     Pucioasa carne
 11. Piaţa Centrala, Gaesti, Consiliul Local " Boxa de
     str. 13 Decembrie Gaesti carne

              Judeţul Dolj

  1. Str. Oltet nr. 18, R.A.A.F.L.S. S.C. "Carnexpod" Unitatea
     Craiova Craiova - S.A. Podari nr. 1
  2. Cartier 1 Mai, bl. 40A, S.C. "Alia" - " Unitatea
     Craiova S.A. Craiova nr. 96
  3. Piaţa Chiriac, Consiliul Local " Boxa
     Craiova Craiova Chiriac
  4. Cartier Craiovita Noua, S.C. "Alia" - " Unitatea
     bl. 64A, Craiova S.A. Craiova nr. 5
  5. Str. Stirbei Voda, " " Unitatea
     Craiova nr. 13
  6. Str. Desrobirii, " S.C. "Avicola" Unitatea
     Craiova - S.A. nr. 21
  7. Cartier Rovine, bl. H11- " " Unitatea
     H12, Craiova nr. 7

              Judeţul Giurgiu

  1. Hala Centrala Giurgiu Administraţia S.C. "Carnig" - Boxele nr.
     (3 boxe), Giurgiu Domeniului Public S.A. Giurgiu 7-9-12
                               Giurgiu
  2. Sos. Bucureşti, bl. B3, S.C. "Muntenia" - " Magazin,
     parter S.A. Giurgiu bl. B3

              Judeţul Gorj

  1. Piaţa Centrala, Administraţia S.C. " Cargorj" Hala de
     Targu Jiu Pieţelor Targu - S.A. carne
                               Jiu
  2. Piaţa 9 Mai, Targu Jiu " " Magazin de
                                                                    carne
  3. Piaţa 9 Mai, Targu Jiu " " Magazin de
                                                                    preparate
                                                                    din carne
  4. Piaţa Noua, Motru S.C. "Alma" - " Magazin de
                               S.A. Motru carne
  5. Piaţa Mijloc, Motru " S.C. "Avicola" nr. 56
                                                  - S.A. Targu Jiu
  6. Piaţa Veche, Motru Consiliul Local " nr. 77
                               Motru
  7. Bl. A12, sc. 1, ap. 2, R.A.G.C.L. S.C. "Cargorj"- Magazin de
     Matasari Matasari S.A. carne şi
                                                                    preparate
              Judeţul Harghita

  1. Str. Petofi nr. 1, Consiliul Local S.C. "Harghita" nr. 1001
     Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc - S.A. Miercurea-
                                                  Ciuc
  2. Str. Fratiei nr. 2, S.C. "Vipromal" " nr. 1002
     Miercurea-Ciuc - S.A.
  3. Str. Harghita, " " nr. 1003
     Miercurea-Ciuc
  4. Str. Republicii, Oraş " S.C. "Avicola" nr. 1004
     Balan - S.A. Braşov
  5. Str. Republicii, Oraş " S.C. "Harghita" nr. 1005
     Balan - S.A. Miercurea-
                                                  Ciuc
  6. Str. Voinţa nr. 31, S.C. "Tusnad" " nr. 1006
     Tusnad Băi - S.A.
  7. Hala Pieţei, Miercurea- S.C. "Vipromal" " nr. 1007
     Ciuc - S.A.
  8. Str. Balcescu nr. 34, S.C. "Comtop" " nr. 31
     Toplita - S.A.
  9. Str. Kossuth nr. 12, S.C. "Comixt" " nr. 1
     Cristuru Secuiesc - S.A.
 10. Piaţa Libertăţii nr. 1, R.A. "Urban Gos" " nr. 3
     Odorheiu Secuiesc
 11. Str. Breslelor nr. 10, COMAL Homorod S.C. "Avicola" nr. 2
     Odorheiu Secuiesc - S.A. Braşov
 12. Str. Gabor Aron nr. 6, Consiliul Local S.C. "Harghita" nr. 5
     Vlahita Vlahita - S.A.
                                                  Miercurea-Ciuc
 13. Cartierul Florilor nr. 1, COMIX Bradul S.C. "Avicola" nr. 1
     Gheorgheni - S.A. Codlea
 14. Piaţa Libertăţii nr. 26, S.C. "Gora" - S.C. "Harghita" nr. 2
     Gheorgheni S.A. - S.A. Miercurea-
                                                  Ciuc
              Judeţul Hunedoara

  1. Str. A. Muresanu, bl. 2, S.C. "Alimentara" S.C. "Decebal" nr. 1
     Deva - S.A. Deva - S.A. Deva
  2. Complex Comercial, bd. " " nr. 2
     Decebal, corp B, Deva
  3. Str. M. Eminescu, bl. 31, " " nr. 3
     Deva
  4. Orizont Bejan, bl. 67, " " nr. 4
     Deva
  5. Marasti Cuibul Veseliei, " " nr. 5
     Complex Comercial, Deva
  6. Complexul Horia, str. " " nr. 7
     Progresului, bl. 4, Deva
  7. Piaţa Unirii, bl. 20, R.A.G.C.L. Simeria " nr. 11
     sc. B, Simeria
  8. Piaţa Agroalimentara, Administraţia " nr. 16
     Petrosani Pieţelor
                               Petrosani
  9. Hala Agroindustriala, S.C. "Unic" - S.A. " nr. 23
     Vulcan Vulcan
 10. Bd. Păcii, Lupeni S.C. "Astra" - S.A. " nr. 25
                               Lupeni
 11. Bd. Muncii, Uricani S.C. "Mixt" - S.A. " nr. 31
                               Uricani
 12. Str. Independentei, E.G.C.L. Calan " nr. 35
     bl. 9, Calan
 13. Str. Furnalistului S.C. "Streiul" - S.A. " nr. 56
     nr. 131, Calan Calan
 14. Str. Independentei, S.C. "Mercur Brad" " nr. 38
     bl. 43, Brad - S.A.
 15. Gurabarza, R.A.G.C.L. Brad " nr. 39
     str. Zarandului
 16. Piaţa Agroalimentara, Administraţia " nr. 40
     Hunedoara Pieţelor
                               Hunedoara
 17. Piaţa Agroalimentara, " " nr. 48
     Hunedoara
 18. Piaţa Libertăţii, R.A.G.C.L. " nr. 41
     Hunedoara Hunedoara
 19. Complex Dacia, S.C. "Mercur Corvinex" " nr. 42
     Hunedoara - S.A. Hunedoara
 20. Str. Viorele, Micro nr. " " nr. 43
     7, Hunedoara
 21. Str. 22 Decembrie, Micro " " nr. 44
     5, Hunedoara
 22. Centrul Civic, Rusca " " nr. 45
 23. Str. Principala, bl. 21, " " nr. 49
     Teliuc
 24. Comuna Pui Consiliul Local " nr. 52
                               Pui
 25. T. Vladimirescu, bl. 30, S.C. "Ţara Haţegului" " nr. 57
     Hateg - S.A.
 26. Str. I.L. Caragiale Consiliul Local " nr. 34
     nr. 16, Hateg Hateg
 27. Complex Dunarea, str. R.E.A.M.G.C.L. S.C. "Avicola" Avicola 26
     Mihai Viteazul nr. 5-7, Hunedoara - S.A. Deva
     Hunedoara
 28. Hala Piaţa Str. Bicaz " " Avicola
     nr. 7, Hunedoara Piaţa
 29. Str. Rusca nr. 20, R.A.C. Deva S.C. "Decebal" nr. 50
     Ghelar - S.A. Deva

              Judeţul Ialomita

  1. Str. Matei Basarab nr. S.C. "Comaap" S.C. "Combil- Magazin
     175, bloc MB 9, - S.A. Slobozia Carial" - S.A. alimentar
     Slobozia Slobozia
  2. Bd. Unirii, Slobozia " " Magazin
                                                                    "Feroviarul"
  3. Str. Calarasi, Fetesti S.C. "Comaap" " Magazin
                               - S.A. Fetesti alimentar
  4. Str. Banatenilor, " " "
     Fetesti

              Judeţul Maramures

  1. Str. Izvoarelor nr. 1, S.C. "Piaţa S.C. "Maracarn" nr. 1
     Baia Mare Alimente" - S.A. - S.A.
  2. Bd. Bucureşti nr. 4, S.C. "Gama" - " nr. 3
     Baia Mare S.A.
  3. Piaţa Păcii nr. 7, S.C. "Mara" - S.A. " nr. 2
     Baia Mare
  4. Str. Horea nr. 2, Consiliul Local " nr. 7
     Baia Sprie Baia Sprie
  5. Bd. Decebal nr. 11, S.C. "Prodaliment" " nr. 125
     Baia Mare - S.A.
  6. B-dul Traian nr. 14, " " nr. 126
     Baia Mare
  7. Str. Plevnei nr. 2, S.C. "Gosmara" - " nr. 1
     Sighetu Marmatiei S.A.
  8. Bd. Bucureşti nr. 40, S.C. "Prodaliment" S.C. "Avicola nr. 144
     Baia Mare - S.A. Carne" - S.A.
                                                  Baia Mare
  9. Str. Independentei nr. Exploatarea S.C. "Maracarn" nr. 23
     23, Borsa Miniera - S.A.
                               Baia Borsa
 10. Str. Libertăţii nr. 5, R.A. "Gascom" " nr. 5
     Viseu de Sus Viseu de Sus
 11. Str. Spiru Haret nr. 15, S.C. "Viscom" - " nr. 15
     Viseu de Sus S.A.
                               Viseu de Sus
 12. Str. Ion Mihalyi de Apsa R.A. "Gosmara" " nr. 36
     nr. 23, Sighetu Sighetu Marmatiei
     Marmatiei
 13. Str. Bogdan Voda nr. 52, " " nr. 9
     Sighetu Marmatiei
 14. Str. Mihai Viteazul, Consiliul Local S.C. "Avicola nr. 12
     Piaţa Alimente, Sighetu Marmatiei Carne" - S.A.
     Sighetu Marmatiei Baia Mare

              Judeţul Mehedinti

  1. Str. Traian nr. 64, R.A. "Lotus" - S.C. "Macarex" nr. 1
     Drobeta-Turnu Severin S.A. Drobeta- - S.A. central
                               Turnu Severin
  2. Piaţa Agroalimentara Consiliul Local " Vanju Mare
     Vanju Mare Vanju Mare

              Judeţul Mures

  1. Str. 1 Decembrie 1918, Consiliul Local S.C. "Carne nr. 1
     Tarnaveni Tarnaveni Mures" - S.A.
                                                  Targu Mures
  2. Str. Mihai Viteazul COMSIC " Magazin de
     nr. 10, Sighisoara Sighisoara prezentare
  3. Str. Mihai Viteazul R.A.G.C.L. Reghin " nr. 1
     nr. 60, Reghin

              Judeţul Neamt

  1. Piaţa Ştefan cel Mare R.A. "Domeniul S.C. "Carpin" nr. 1
     nr. 1, bl. C1, Public" - S.A.
     Piatra-Neamt Piatra-Neamt Piatra-Neamt
  2. Str. Pieţei nr. 1, Bicaz Consiliul Local " nr. 3
                               Bicaz
  3. Str. Roman Musat, bl. 2, R.A. "Gascom" " nr. 4
     Roman Roman

              Judeţul Olt

  1. Str. Fraţii Golesti S.C. "Danubius" S.C. "Salos" nr. 1
     nr. 1, Corabia - S.A. - S.A. Slatina
  2. Calea Bucureşti, bl. 32, S.C. "I.C.S.M.I." S.C. "Suinprod" nr. 1
     Caracal - S.A. Caracal - S.A. Caracal
  3. Intrarea Muzeului nr. 4, " S.C. "Salos" nr. 2
     Caracal - S.A. Slatina
  4. Str. Basarabi nr. 2, S.C. "Alimentara" " nr. 1
     Slatina - S.A. Slatina
  5. Str. Pieţei Zahana nr. 1, Consiliul Local " nr. 2
     Slatina Slatina
  6. Str. Popa Sapca nr. 4, Consiliul Local S.C. "Suinprod" nr. 1
     Bals Bals - S.A. Caracal

              Judeţul Satu Mare

  1. Str. Paus, Piaţa Alimente Administraţia S.C. "Samcar" nr. 1
     2, Satu Mare Pieţelor - S.A. Satu Mare
                               Satu Mare
  2. Str. Martirilor " " nr. 2
     Deportati, Piaţa
     Alimente 2,
     Satu Mare
  3. Str. Astronautilor nr. 7, " " nr. 3
     Satu Mare

              Judeţul Sibiu

  1. Str. Ştefan cel Mare S.C. "Alcomsib" S.C. "Scandia" nr. 1
     nr. 47, Sibiu - S.A. Sibiu - S.A. Sibiu
  2. Str. V. Aaron, bl. 12, " S.C. "Avias" nr. 2
     Sibiu - S.A. Avrig
  3. Bd. Victoriei nr. 27, R.A.G.C.L. S.C. "Scandia" nr. 3
     Sibiu Sibiu - S.A. Sibiu
  4. Str. Rusciorului, S.C. "Alcomsib" " nr. 4
     bl. 69, Sibiu - S.A. Sibiu
  5. Str. Faurului nr. 12, R.A.G.C.L. " nr. 5
     Sibiu Sibiu
  6. Calea Valea Aurie, S.C. "Alcomsib" " nr. 6
     bl. 30, Sibiu - S.A. Sibiu
  7. Piaţa Cibin nr. 1, R.A.G.C.L. S.C. "Avias" nr. 9
     Sibiu Sibiu - S.A. Avrig
  8. Str. N. Balcescu nr. 1-3, R.A.G.C.L. S.C. "Scandia" nr. 10
     Sibiu Sibiu - S.A. Sibiu
  9. Str. Turnului nr. 7, R.A.G.C.L. S.C. "Salconserv" nr. 1
     Medias Medias - S.A. Medias
 10. Str. Avram Iancu nr. 2, " " nr. 2
     Medias
 11. Str. Horea nr. 9, Medias " " nr. 3
 12. Str. 1 Decembrie nr. 16, " S.C. "Salconserv" nr. 4
     Medias - S.A. Medias
 13. Complex comercial, Administraţia " nr. 5
     str. Stejarului nr. 1, Pieţelor
     Medias Medias

              Judeţul Suceava

  1. Str. N. Balcescu nr. 4, R.A.U.C.L. S.C. "Abatorul nr. 77
     Suceava Suceava Burdujeni" -
                                                  S.A.
  2. Str. N. Pelticeanu nr. 7, Piatra Agrară " nr. 5
     Falticeni Falticeni
  3. Str. Republicii nr. 59, R.A.U.C.L. S.C. "Avicola" nr. 6
     Radauti Radauti - S.A. Suceava
  4. Calea Bucovinei, S.C. "Pietrele S.C. "Abatorul nr. 7
     Campulung Moldovenesc Doamnei" - S.A. Burdujeni" -
                                                  S.A.

              Judeţul Teleorman

  1. Str. Independentei nr. 1, S.C. Turiss - S.A. S.C. "Cicalex" - Victoria
     Turnu Magurele Turnu Magurele S.A. Alexandria
  2. Str. N. Balcescu, Piaţa Consiliul Local " Carne
     Centrala, Rosiori de Rosiori de Vede (piaţa)
     Vede

              Judeţul Timiş

  1. Str. 1 Decembrie nr. 62, S.C. "Urbis"- S.A. S.C. "Comtim nr. 3
     Timişoara Timişoara Holding" - S.A.
                                                  Timiş
  2. Str. G-ral Dragalina " S.C. "Agroindus- nr. 5
     nr. 13, Timişoara triala Cartim"
                                                  - S.A.
  3. Str. Ady Endre nr. 4, " S.C. "Beciche- nr. 6
     Timişoara recu Mic" - S.A.
  4. Str. Brancoveanu " S.C. "Avicola" nr. 10
     nr. 52, Timişoara - S.A. Timişoara
  5. Str. Tineretii nr. 38, " S.C. "Comtim nr. 11
     Timişoara Holding" - S.A.
                                                  Timiş
  6. Calea Girocului, bl. F1, S.C. "Textinc" - " nr. 13
     Timişoara S.A. Timişoara
  7. Calea Lipovei nr. 32, " S.C. "Agroindus- nr. 16
     Timişoara triala Recatim"
                                                  - S.A. Recas
  8. Str. Ştefan cel Mare S.C. "Urbis"- S.A. S.C. "Timcargrup" nr. 19
     nr. 2, Timişoara - S.A. Timişoara
  9. Str. Gh. Doja nr. 35, " " nr. 20
     Timişoara
 10. Str. Panselelor nr. 1, Consiliul Local " nr. 1
     Sannicolau Mare Sannicolau Mare
 11. Str. Lugojului nr. 1, Consiliul Local "
     Faget Faget
 12. Str. Republicii nr. 36, R.A.G.O. Jimbolia "
     Jimbolia
 13. Str. Babes nr. 1, " "
     Jimbolia
 14. Str. Odobleja nr. 25, I.G.C.L. Lugoj "
     Lugoj
 15. Str. Metalurgistilor Consiliul Local "
     nr. 1, Nadrag Nadrag
 16. Bd. Tineretii nr. 30, S.C. "Urbis"- S.A. S.C. "Comtim
     Timişoara Holding" - S.A.
                                                  Timiş
 17. Str. Rodnei nr. 13, " "
     Timişoara

              Judeţul Tulcea

  1. Str. Isaccei nr. 21, S.C. "Alimentcom" S.C. "Tabco" Tabco 3
     Tulcea - S.A. Tulcea - S.A. Tulcea
  2. Piaţa Agroalimentara, " " Tabco 2
     Tulcea
  3. Aleea Metalurgistilor " " Tabco 3
     nr. 1, Tulcea
  4. Str. Geamiei nr. 6, Consiliul Local " Tabco
     Babadag Babadag

              Judeţul Vaslui

  1. Piaţa 1 Mai, Husi Consiliul Local S.C. "Vascar" nr. 2
                               Husi - S.A. Vaslui
  2. Str. V. Babes, cartier S.C. "Moldova" S.C. "Comtom" nr. 102
     13 Decembrie, Vaslui - S.A. Vaslui - S.A. Tomesti
  3. Str. N. Iorga (Hala Consiliul Local S.C. "Vascar" nr. 43
     Piaţa Vaslui) Vaslui - S.A. Vaslui
  4. Str. Logofat Tautu, S.C. "Moldova" " nr. 5
     Vaslui - S.A. Vaslui
  5. Str. Biruintei, bl. 374, " " nr. 83
     Vaslui
  6. Str. Traian, bloc F3, S.C. "Hermes" " nr. 46
     Vaslui - S.A. Vaslui
  7. Str. Donici nr. 32, S.C. "Moldova" S.C. "Avicola" nr. 45
     Vaslui - S.A. Vaslui - S.A. Vaslui
  8. Piaţa Agroalimentara C.P.A.D.M. S.C. "Vascar" nr. 1
     Negresti Negresti - S.A. Vaslui
  9. Piaţa Victoriei, Husi Consiliul Local S.C. "Vascar" I
                               Husi - S.A. Vaslui
 10. Piaţa Victoriei, Husi Consiliul Local S.C. "Vascar" II
                               Husi - S.A. Vaslui
 11. Terasa Piaţa, Vaslui S.C. "Moldova" S.C. "Avicola" nr. 1
                               - S.A. Vaslui - S.A. Vaslui
 12. Piaţa Agroalimentara " " Rotiserie
     Vaslui
 13. Str. Stelian Dumbrava, S.C. "Mercur" - " nr. 1
     Barlad S.A. Barlad
 14. Piaţa Agroalimentara, S.C. "Moldova" S.C. "Suinprod" nr. 1
     Vaslui - S.A. Vaslui - S.A. Vaslui
 15. Piaţa Agroalimentara, " " nr. 2
     Vaslui
 16. Piaţa Agroalimentara, Consiliul Local S.C. "Agroind" - nr. 1
     Vaslui Vaslui S.A. Laza
 17. Zona Garii, bloc A, S.C. "Moldova" " nr. 2
     B-dul Republicii, Vaslui - S.A. Vaslui
 18. Str. Păcii nr. 3, Vaslui R.A. "Gascomloc" S.C. "Metro II" nr. 1
                               Vaslui - S.A. Vaslui
 19. Piaţa Agroalimentara, Consiliul Local " nr. 2
     Vaslui Vaslui
 20. Str. Republicii 312, S.C. "Mercur" - S.C. "Prodagro" nr. 1
     Barlad S.A. Barlad - S.A. Zorleni
 21. Piaţa Agroalimentara, R.A. "Gascomloc" S.C. "Agroovinex nr. 1
     Str. Victoriei, Husi Vaslui Vetrisoaia" - S.A.
 22. Bd. 1 Mai nr. 4, bloc S.C. "Prestarea" " nr. 2
     25, Husi - S.A. Husi
 23. Comuna Vetrisoaia Consiliul Local " nr. 3
                               Vetrisoaia

              Municipiul Bucureşti

  1. Str. Uioara nr. 3, S.C. "Concordia" S.C. "Suinprod" nr. 1
     sectorul 4 - S.A. - S.A. Ulmeni
  2. Bd. C. Brancoveanu, S.C. "Concordia" " nr. 2
     sectorul 4 - S.A.
  3. Str. Lamotesti, bloc 62, " " nr. 3
     sectorul 4
  4. Piaţa Norilor, sectorul Administraţia " nr. 4
     4 Pieţelor
  5. Calea Rahovei nr. 330, S.C. "Panduri" S.C.P.C. "Splai" nr. 5
     sectorul 4 - S.A. - S.A.
  6. Sos. Alexandriei nr. 20, S.C. "Panduri" S.C. "Integrată nr. 6
     bloc L6, sectorul 4 - S.A. Comsuin" - S.A.
                                                  Calarasi
  7. Sos. Alexandriei nr. 88, S.C. "Panduri" S.C. "Avicola" nr. 7
     bloc L5, sectorul 4 - S.A. - S.A.
                                                  Calarasi
  8. Str. Nitu Vasile, Consiliul Local S.C.P.C. "Splai" nr. 8
     sectorul 4 al Municipiului - S.A.
                               Bucureşti
  9. Str. Secuilor nr. 2, " " nr. 9
     sectorul 4
 10. Str. Ferentari nr. 72, " " nr. 10
     sectorul 5
 11. Calea 13 Septembrie nr. " " nr. 11
     196, sectorul 5
 12. Str. Pajura nr. 7, S.C. "Primcom" S.C. "Glincarn" Pajura 1
     sectorul 1 - S.A. - S.A.
 13. Str. Pajura nr. 24, S.C. "Primcom" S.C. "Combil Pajura 2
     sectorul 1 - S.A. Carial" - S.A.
                                                  Slobozia
 14. Str. Haralambie Botescu S.C. "Primcom" S.C. "Glincarn" Hala
     nr. 1, sectorul 1 - S.A. - S.A. Matache
 15. Str. Ficusului nr. 30, " S.C. "Comtim Baneasa
     sectorul 1 Holding" - S.A.
                                                  Timiş
 16. Str. Armata Poporului, S.C. "Practic" S.C. "Glincarn" nr. 131
     bl. C14, sectorul 6 - S.A. - S.A.
 17. Str. Marmurei nr. 36, S.C. "Primcom" S.C. "Suintest" nr. C144
     sectorul 1 - S.A. - S.A. Peris
 18. Bd. Bucureştii Noi " S.C. "Avicola" nr. C125
     nr. 56, sectorul 1 - S.A. Buftea
 19. Str. Constructorilor S.C. "Practic" S.C. "Avicola" nr. C62
     nr. 18, sectorul 6 - S.A. - S.A. Calarasi
 20. Aleea Baiut nr. 4, S.C. "Practic" S.C. "Glincarn" nr. C78
     sectorul 6 - S.A. - S.A.
 21. Bd. Păcii nr. 23, " S.C. "Suinprod" nr. C130
     sectorul 6 - S.A. Ulmeni
 22. Prelungirea Ghencea " S.C. "Avicola" nr. C74
     nr. 32, sectorul 6 - S.A. Calarasi
 23. Str. Compozitorilor, " S.C. "Combil nr. C61
     bl. C17, sectorul 6 Carial" - S.A.
                                                  Slobozia
 24. Str. Compozitorilor nr. " S.C. "Glincarn" nr. C20
     11, bl. C17, sectorul 6 - S.A.
 25. Bd. Banu Manta nr. 3-5, S.C. "Pricom" S.C. "Comtim nr. C53
     sectorul 1 - S.A. Holding" - S.A.
                                                  Timiş
 26. Str. Valea Argesului, S.C. "Practic" S.C. "Combil nr. C63
     bl. C11, sectorul 6 - S.A. Carial" - S.A.
                                                  Slobozia
 27. Str. Veteranilor nr. Administraţia S.C. "Glincarn" nr. C72
     78-80, sectorul 6 Pieţelor, - S.A.
                               sectorul 6
 28. Str. Valea Ialomitei, S.C. "Practic" S.C. "Combil nr. C69
     nr. 4, sectorul 6 - S.A. Carial" - S.A.
                                                  Slobozia
 29. Str. Ceahlau nr. 15, " S.C. "Avicola" nr. C57
     sectorul 6 - S.A. Calarasi
 30. Bd. Titulescu nr. 12, S.C. "Pricom" S.C. "Comtim nr. C26
     sectorul 1 - S.A. Holding" - S.A.
                                                  Timiş
 31. Calea Giulesti nr. 127, S.C. "Orizont" S.C. "Avicola" nr. C70
     sectorul 6 - S.A. - S.A. Calarasi
 32. Str. Valea Oltului S.C. "Practic" S.C. "Avicola" nr. 146
     nr. 109, sectorul 6 - S.A. - S.A. Focsani
 33. Str. Valea Oltului nr. " S.C. "Avicola" nr. C48
     12, bl. C12 sectorul 6 - S.A. Crevedia
 34. Str. Romancierilor nr. " S.C. "Avicola" nr. C161
     5, sectorul 6 - S.A. Voluntari
 35. Str. Timisoarei nr. 79, " S.C. "Combil nr. C68
     sectorul 6 Carial" - S.A.
                                                  Slobozia
 36. Piaţa Gorjului, Administraţia S.C. "Comaico" nr. C76
     sectorul 6 Pieţelor, - S.A.
                               sectorul 6
 37. Str. Flamanda nr. 20- S.C. "Practic" S.C. "Combil nr. C150
     22, sectorul 6 - S.A. Carial" - S.A.
                                                  Slobozia
 38. Complex Aviaţiei, S.C. "Pricom" S.C. "Carbac" nr. C114
     sectorul 1 - S.A. - S.A. Bacau
 39. Piaţa 16 Februarie, Administraţia S.C. "Glincarn" 16 Febr.
     sectorul 6 Pieţelor, - S.A.
                               sectorul 6
 40. Piaţa Domenii, " S.C. "Unicarne" nr. C110
     sectorul 1 - S.A.
 41. Piaţa Dorobanti, " S.C. "Carbac" nr. C282
     sectorul 1 - S.A. Bacau
 42. Piaţa 1 Mai, " S.C. "Avicola" nr. C60
     sectorul 1 - S.A. Buzau
 43. Str. Popisteanu S.C. "Primcom" S.C. "Avicola" nr. C63
     nr. 6, sectorul 1 - S.A. - S.A. Focsani
 44. Calea Dorobantilor " S.C. "Combil Calea
     nr. 99, sectorul 1 Carial" - S.A. Dorobantilor
                                                  Slobozia
 45. Str. Frumoasa nr. 56, " S.C. "Avicola" nr. C225
     sectorul 1 - S.A. Buzau
 46. Str. Campia Turzii " S.C. "Combil nr. C226
     nr. 47, sectorul 1 Carial" - S.A.
                                                  Slobozia
 47. Calea Victoriei nr. 143, Consiliul Local S.C. "Glina" Victoriei
     sectorul 1 al Municipiului - S.A.
                               Bucureşti
 48. Str. Brezoianu nr. 29, " " Brezoianu
     sectorul 1
 49. Str. Popa Tatu nr. 1, " " Popa Tatu
     sectorul 1
 50. Str. Ilie Pintilie S.C. "Primcom" S.C. "Avicola" Pintilie 1
     nr. 48, sectorul 1 - S.A. - S.A. Bacau
 51. Str. Ilie Pintilie S.C. "Pricom" S.C. "Comtim Pintilie 2
     nr. 48 bis, sectorul 1 - S.A. Holding" - S.A.
                                                  Timiş
 52. Bd. Balcescu nr. 3-5, " S.C. "Carbac" Dunarea
     sectorul 1 - S.A. Bacau
 53. Calea Grivitei nr. 236, Consiliul Local S.C. "Glina" Grivita
     sectorul 1 al Municipiului - S.A.
                               Bucureşti
 54. Piaţa Amzei nr. 17, Administraţia " Amzei
     sectorul 1 Pieţelor,
                               sectorul 1
 55. Bd. Muncii nr. 102, Consiliul Local S.C. "Combil Muncii
     sectorul 2 al Municipiului Carial" - S.A.
                               Bucureşti Slobozia
 56. Str. Ceaikovschi nr. 9, " S.C. "Glina" Ceaikovschi
     sectorul 2 - S.A.
 57. Calea Moşilor nr. 42, S.C. "Delfincom" S.C. "Avicola" Moşilor
     sectorul 2 - S.A. - S.A. Bacau
 58. Str. Lipscani nr. 81, S.C. "Minerva" S.C. "Glina" Lipscani
     sectorul 3 - S.A. - S.A.
 59. Str. Liviu Rebreanu nr. 3, " " K3
     sectorul 3
 60. Bd. Hristo Botev nr. 3, " " Botev
     sectorul 3
 61. Bd. Camil Ressu nr. 16, " " Tito
     sectorul 3
 62. Str. Baba Novac nr. 15, " " Novac
     sectorul 3
 63. Bd. M. Kogălniceanu Consiliul Local S.C. "Avicola" Mistretul
     nr. 8, sectorul 5 al Municipiului - S.A. Bacau
                               Bucureşti
 64. Calea Rahovei nr. 291, S.C. "Panduri" S.C. "Glina" Rahova
     sectorul 5 - S.A. - S.A.
 65. Calea Rahovei nr. 293, S.C. "Panduri" S.C. "Comtim Rahova 1
     sectorul 5 - S.A. Holding" - S.A.
                                                  Timiş
 66. Sos. Alexandriei nr. C11, S.C. "Panduri" S.C. "Glina" Alexandriei
     sectorul 5 - S.A. - S.A.
 67. Bd. Păcii nr. 160, S.C. "Practic" " Păcii
     sectorul 6 - S.A. .
 68. Str. Liniei nr. 7, S.C. "Practic" S.C. "Combil Liniei
     sectorul 6 - S.A. Carial" - S.A.
                                                  Slobozia
 69. Piaţa Giulesti, Administraţia S.C. "Glina" - Giulesti
     sectorul 6 Pieţelor, S.A.
                               sectorul 6
 70. Sos. Pantelimon nr. 328, S.C. "Delfincom" S.C. "Antrefrig" nr. 1
     sectorul 2 - S.A. - S.A.
 71. Str. N. Grigorescu nr. S.C. "Minerva" S.C. "Avicola" nr. 2
     20, sectorul 3 - S.A. - S.A. Buzau
 72. Sos. Pantelimon nr. 354, S.C. "Delfincom" S.C. "Avicola" nr. 3
     sectorul 2 - S.A. - S.A. Slobozia
 73. Bd. Lacul Tei nr. 121, " S.C. "Suinprod" nr. 4
     bl. 5, sectorul 2 - S.A. Ulmeni
 74. Sos. Ştefan cel Mare S.C. "Apolodor" S.C. "Comtim nr. 5
     nr. 128, sectorul 2 - S.A. Holding" - S.A.
                                                  Timiş
 75. Bd. N. Pascu, bl. 8, S.C. "Minerva" S.C. "Antrefrig" nr. 6
     sectorul 3 - S.A. - S.A.
 76. Str. Ramnicu Valcea S.C. "Titan" - S.C. "Avicola" nr. 7
     nr. 30, sectorul 3 S.A. - S.A. Bacau
 77. Sos. Pantelimon nr. 311, S.C. "Delfincom" S.C. "Suinprod" nr. 8
     sectorul 2 - S.A. - S.A. Ulmeni
 78. Str. Vasile Lascar S.C. "Apolodor" S.C. "Unicarne" nr. 9
     nr. 25, sectorul 2 - S.A. - S.A.
 79. Sos. Mihai Bravu nr. 328, S.C. "Minerva" S.C. "Integrată nr. 10
     sectorul 3 - S.A. Comsuin" - S.A.
                                                  Calarasi
 80. Sos. Iancului nr. 109, S.C. "Delfincom" S.C. "Antrefrig" nr. 11
     sectorul 2 - S.A. - S.A.
 81. Str. Trapezului nr. 325, S.C. "Minerva" S.C. "Avicola" nr. 12
     sectorul 3 - S.A. - S.A. Calarasi
 82. Str. Theodor Pallady nr. S.C. "Astral" S.C. "Antrefrig" nr. 13
     67-69, sectorul 3 - S.A. - S.A.
 83. Sos. Mihai Bravu nr. 41, S.C. "Delfincom" S.C. "Integrată nr. 14
     bl. P12, sectorul 3 - S.A. Comsuin" - S.A.
                                                  Calarasi
 84. Str. Ziduri între Vii, " S.C. "Avicola" nr. 15
     sectorul 2 - S.A. Voluntari
 85. Str. Petricani, bl. 13, " S.C. "Suinprod" nr. 16
     sectorul 2 - S.A. Ulmeni
 86. Bd. 1 Decembrie 1918, S.C. "Minerva" S.C. "Integrată nr. 17
     bl. P102, sectorul 3 - S.A. Comsuin" - S.A.
                                                  Calarasi
 87. Str. Theodor Pallady " S.C. "Suinprod" nr. 18
     nr. 75, sectorul 2 - S.A. Zimnicea
 88. Str. Camil Ressu nr. 41, S.C. "Minerva" S.C. "Avicola" nr. 19
     sectorul 3 - S.A. - S.A. Focsani
 89. Str. Prevederii nr. 13, " S.C. "Avicola" nr. 20
     sectorul 3 - S.A. Slobozia
 90. Str. Camil Ressu nr. 9, S.C. "Titan" S.C. "Antrefrig" nr. 21
     sectorul 3 - S.A. - S.A.
 91. Calea Moşilor nr. 42, S.C. "Delfincom" S.C. "Antrefrig" nr. 22
     sectorul 2 - S.A. - S.A.
 92. Str. Ceaikovschi S.C. "Apolodor" S.C. "Suintest" nr. 23
     nr. 7, sectorul 2 - S.A. - S.A. Peris
 93. Str. Glinka nr. 7, " S.C. "Avicola" nr. 24
     sectorul 2 - S.A. Buftea
 94. Str. Barajul Dunării S.C. "Titan" S.C. "Avicola" nr. 25
     nr. 2, sectorul 3 - S.A. - S.A. Crevedia
 95. Aleea Buhusi nr. 2, S.C. "Minerva" S.C. "Integrată nr. 26
     sectorul 3 - S.A. Comsuin" - S.A.
                                                  Calarasi
 96. Sos. Iancului nr. 102, S.C. "Delfincom" S.C. "Avicola" nr. 27
     sectorul 2 - S.A. - S.A. Buftea
 97. Sos. Colentina nr. 24, " S.C. "Avicola" nr. 28
     bl. 10, sectorul 2 - S.A. Crevedia
 98. Sos. Colentina nr. 76, " S.C. "Antrefrig" nr. 29
     bl. 11, sectorul 2 - S.A.
 99. Sos. Mihai Bravu S.C. "Minerva" S.C. "Comtim nr. 30
     nr. 284, sectorul 3 - S.A. Holding" - S.A.
                                                  Timiş
100. Sos. Pantelimon nr. 350, S.C. "Delfincom" S.C. "Comaico" nr. 31
     bl. 4, sectorul 2 - S.A. - S.A.
101. Gara de Est nr. 12, Consiliul Local S.C. "Antrefrig" nr. 32
     sectorul 2 al Municipiului - S.A.
                               Bucureşti
102. Bd. Lacul Tei nr. 75, S.C. "Delfincom" S.C. "Avicola" nr. 33
     bl. 16, sectorul 2 - S.A. - S.A. Calarasi
103. Str. Liviu Rebreanu Consiliul Local S.C. "Comaico" nr. 34
     nr. 14, sectorul 3 al Municipiului - S.A.
                               Bucureşti
104. Str. Şcolii nr. 2, S.C. "Delfincom" S.C. "Integrată nr. 35
     sectorul 2 - S.A. Comsuin" - S.A.
                                                  Calarasi
105. Str. Vatra Luminoasa Consiliul Local, S.C. "Carbac" nr. 36
     nr. 106, sectorul 2 sectorul 2 - S.A. Bacau
106. Bd. 1 Decembrie 1918, S.C. "Astral" S.C. "Integrată nr. 37
     sectorul 3 - S.A. Comsuin" - S.A.
                                                  Calarasi
107. Calea Vitan nr. 215-217, S.C. "Minerva" " A32
     sectorul 3 - S.A.
108. Calea Floreasca nr. 112, S.C. "Primcom" S.C. "Avicola" Piaţa
     sectorul 1 - S.A. - S.A. Bacau Floreasca
109. Str. Romancierilor nr. 5, S.C. "Practic" S.C. "Comaico"
     sectorul 6 - S.A. - S.A.
                                                  Slobozia
110. Str. Viitorului nr. 182, I.C.S.L.F. "
     sectorul 2 Bucureşti
111. Bd. 1 Mai nr. 121, I.C.S.L.F. "
     sectorul 1 Bucureşti
-------------------------------------------------------------------------------    ANEXA 4


            LISTA SPAŢIILOR COMERCIALE
cu obiect de activitate desfacerea peştelui şi a produselor din peste, care se transmit fără plata

-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Adresa imobilului Persoana juridică Persoana juridică Denumirea
crt. de la care se la care se magazinului
                              transmite transmite
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
              Judeţul Arad

  1. Piaţa Mihai Viteazul, R.A. "Administra- S.C. "Piscicolă" Magazin de
     Arad tia Pieţelor" - S.A. Arad prezentare
                                                                    şi desfacere
                                                                    de peste şi
                                                                    produse din
                                                                    peste
  2. Piaţa Aurel Vlaicu, " " "
     Arad

              Judeţul Braşov

  1. Piaţa Astra, Braşov Administraţia S.C. "Rompesco" Pescarie
                               Pieţelor - S.A. Filiala "Astra"
                               Braşov Braşov
  2. Str. Horia nr. 1, Regia Autonomă " Pescarie
     Codlea "Servicii Comunale
                               Codlea"
  3. Str. Mihai Eminescu Consiliul Local " Pescarie
     nr. 5, Sacele Sacele

              Judeţul Brăila

  1. Piaţa halelor, Brăila Administraţia S.C. "Vermatta" Magazin
                               Pieţelor Brăila - S.A. Brăila hala
  2. Piaţa Radu Negru, " " Magazin
     Brăila Radu Negru

              Judeţul Buzau

  1. Piaţa Centrala, Buzau S.C. Pieţe, S.C. "Amblac" Pescarie
                               Târguri şi - S.A. Buzau
                               Oboare Buzau -
                               S.A.
  2. Piaţa 24 Ianuarie, " " Pescarie
     Buzau
  3. Piaţa Centrala, Ramnicu S.C. "Ramnic" - S.C. "Amblac" Pescarie
     Sarat S.A. Ramnicu - S.A. Buzau
                               Sarat

              Judeţul Calarasi

  1. Piaţa Oltenita Consiliul Local S.C. "Piscicolă Magazin de
                               Oltenita Oltenita" - S.A. desfacere
                                                  Oltenita peste

              Judeţul Cluj

  1. Hala agroalimentara din S.C. "Alimentara" S.C. "Piscicolă Magazin de
     Piaţa Mihai Viteazul, Cluj-Napoca Cluj" - S.A. prezentare
     Cluj-Napoca Cluj-Napoca piscicolă
  2. Ansamblul comercial " " Magazin de
     Manastur II/2 Union, peste
     Cluj-Napoca "Union"

              Judeţul Constanta

  1. Piaţa Grivitei, S.C. "Aliment S.C. "Pestom" Magazin de
     Constanta Conex" - S.A. - S.A. prezentare
                                                  Constanta
  2. Tomis 3, Constanta S.C. "Plastica" " Magazin de
                               - S.A. prezentare
  3. Tomis Nord, Constanta S.C. "Metachim" S.C. "Condemar" Magazin de
     Piaţa Tomis Nord - S.A. - S.A. prezentare
                                                  Constanta nr. 366
  4. Str. Mihaileanu nr. 11, R.A. "Confort S.C. "Marea Magazin de
     Constanta Urban" Neagra" - S.A. peste
                               Constanta Constanta

              Judeţul Dolj

  1. Piaţa Centrala, Bailesti Consiliul Local S.C. "Navodarul" Magazin de
                               Bailesti - S.A. Calafat peste
  2. Piaţa Centrala, Craiova Consiliul Local " Magazin de
                               al Municipiului peste
                               Craiova
                               Administraţia
                               Pieţe şi Târguri
  3. Piaţa Centrala, Filiasi S.C. "Filiascom" " Magazin de
                               - S.A. Filiasi peste
  4. Piaţa Centrala, Calafat R.A.G.C.L. " Magazin de
                               Calafat peste

              Judeţul Galaţi

  1. Piaţa taraneasca Consiliul Local S.C. "Pescogal" Magazin de
     centrala (30 Decembrie) al Municipiului - S.A. Galaţi peste
     Halele acoperite Galaţi "Oceania"
     Galaţi
  2. Piaţa centrala, 30 S.C. "Alcom" - S.C. "Pescogal" Magazin de
     Decembrie, Galaţi S.A. Galaţi - S.A. Galaţi peste nr.
                                                                    32
  3. Complex Comercial " " Magazin de
     Micro 19, Galaţi peste
     str. Strungarilor "Totaliment"
     nr. 2-4, Piaţa
     Dunarea
  4. Str. Domnească nr. 15 " " Magazin de
                                                                    peste,
                                                                    Unitatea 64
  5. Complex Comercial " " Magazin de
     Micro 40, Galaţi peste,
                                                                    Complex 40

              Judeţul Ialomita

  1. Piaţa Agroalimentara Consiliul Local S.C. "Ialpesco" Pescarie-
     Slobozia Slobozia - S.A. Slobozia Hala

              Judeţul Mehedinti

  1. Bd. Tudor Vladimirescu S.C. "Cicero" S.C. "Piscicolă" Magazin de
     nr. 265, Drobeta-Turnu - S.A. - S.A. Drobeta alimentaţie
     Severin publică -
                                                                    Restaurant
                                                                    Bulevard

              Judeţul Neamt

  1. Piaţa Centrala, Roman Domeniul Public S.C. "Piscicolă Magazin de
                               Roman (fost Neamt" - S.A. pescarie
                               A.G.C.L.)
  2. Piaţa Ozana, Piatra-Neamt Domeniul Public S.C. "Piscicolă Magazin de
                               Piatra-Neamt Neamt" - S.A. pescarie

              Judeţul Prahova

  1. Str. Nicolae Balcescu S.C. "Tera" - S.C. "Rompesco" Magazin
     nr. 24, Mizil S.A. Mizil - S.A. Filiala "Rapid"
                                                  Prahova
              Judeţul Sibiu

  1. Str. Tribunei nr. 18, "R.A.G.C.L. "Piscicolă Magazin de
     Sibiu Sibiu Sibiu" - S.A. peste
                                                                    "Delta"
              Judeţul Satu Mare

  1. Str. Pastravului nr. 3, R.A. Locaterm S.C. "Rompesco" Magazin de
     Satu Mare Satu Mare - S.A. Filiala peste
                                                  Satu Mare

              Judeţul Suceava

  1. Piaţa agroalimentara Administraţia S.C. "Piscicolă Magazin de
     centrala, Falticeni Pieţelor Falticeni" - S.A. peste
                               Falticeni Falticeni
  2. Piaţa Municipala Administraţia " Magazin de
     Suceava, Str. Curtea Pieţelor peste
     Domnească Suceava Suceava
  3. Piaţa agroalimentara Administraţia " Magazin de
     oraş Gura Humorului Pieţelor peste Gura
                               Gura Humorului Humorului
  4. Piaţa Unirii nr. 67, R.A.U.C.L. " Magazin de
     Radauti peste
                                                                    Radauti

              Judeţul Teleorman

  1. Str. Libertăţii nr. 304, Consiliul Local S.C. "Danubius" Magazin
     Alexandria Alexandria - S.A. Zimnicea desfacere
                                                                    peste
  2. Piaţa Zimnicea, str. M. Consiliul Local " Magazin
     Eminescu Zimnicea desfacere
                                                                    peste
  3. Piaţa Rosiori de Vede, Consiliul Local " Boxa
     str. Nicolae Balcescu Rosiori de Vede desfacere
                                                                    peste nr. 8
                                                                    Boxa
                                                                    desfacere
                                                                    peste nr. 16
  4. Piaţa Turnu Magurele, Consiliul Local " Magazin
     str. G-ral Praporgescu Turnu Magurele desfacere
                                                                    peste

              Judeţul Timiş

  1. Piaţa Badea Cartan, R.A. "Pieţe" S.C. "Pescotim" Magazin de
     Timişoara Timiş - S.A. vânzare
                                                                    peste
  2. Piaţa Iancu Văcărescu, " " Magazin de
     Timişoara vânzare
                                                                    peste
  3. Str. Rodnei nr. 1, S.C. "Alcoom" - " Magazin de
     Timişoara S.A. Timiş vânzare
                                                                    peste
  4. Piaţa Timişoara nr. 700, R.A. "Pieţe" " Magazin de
     Timişoara Timiş vânzare
                                                                    peste

              Judeţul Vrancea

  1. Piaţa Centrala, Consiliul Local S.C. "Milcovul" Pescarie
     Mărăşeşti Mărăşeşti - S.A. Focsani
  2. Piaţa Centrala, Panciu Consiliul Local " Pescarie
                               Panciu

              Municipiul Bucureşti

  1. Piaţa Aviatorilor, S.C. "Primcom" S.C. "Pescarul" Piaţa
     sectorul 1 - S.A. - S.A. Bucureşti Aviatorilor
  2. Piaţa Floreasca, " " Piaţa
     sectorul 1 Floreasca
  3. Piaţa 1 Mai, bloc 60, " " Piaţa 1 Mai
     sectorul 1 60
  4. Piaţa 16 Februarie, " " Piaţa 16
     sectorul 6 Februarie
  5. Piaţa Amzei nr. 15, S.C. "Herastrau" - " Neptun
     sectorul 1 S.A.
  6. Bd. Păcii nr. 188, S.C. "Practic" - " Păcii nr.
     sectorul 6 S.A. 188
  7. Dr. Taberei nr. 146, " " Tricodava
     sectorul 6 nr. 146
  8. Piaţa Berceni nr. 1, " " Berceni
     str. Straduintei, Sud nr. 1
     sectorul 4
  9. Camil Ressu, bloc 75, S.C. "Minerva" S.C. "Piscicolă Sulea A 19
     sectorul 3 - S.A. Oltenita" - S.A.
                                                  Calarasi
 10. Calea Moşilor nr. 205, S.C. "Delfincom" S.C. "Pestom" Calea
     bloc 11, sectorul 2 - S.A. - S.A. Moşilor 205
                                                  Constanta
 11. Bd. Dinicu Golescu S.C. "Romvial" S.C. "Rompesco" Dinicu
     nr. 5, sectorul 1 - S.A. - S.A. Golescu
                                                  Bucureşti
 12. Aleea Baiut nr. 45, S.C. "Practic" S.C. "Piscicolă Valea
     bloc C7, sectorul 6 - S.A. Giurgiu" - S.A. Ialomitei
                                                  Giurgiu
 13. Bd. Lacul Tei nr. 75, S.C. "Delfincom" S.C. "Piscicolă Magazin de
     sectorul 2 - S.A. Calarasi" - S.A. peste
                                                                    bloc 16
 14. Str. Haralambie Botescu, S.C. "Primcom" S.C. "Piscicul- Magazin de
     Hala Matache - S.A. torul" - S.A. peste
                                                  Nucet,
                                                  Dambovita
 15. Bd. 1 Mai nr. 111, " S.C. "Ialpesco" Pescarie
     sectorul 1 - S.A. Slobozia
 16. Gara de Est Bucureşti Consiliul Local S.C. "Ialpesco" Pescarie
                               al Municipiului - S.A. Slobozia Gara de Est
                               Bucureşti
 17. Calea Dorobantilor S.C. "Herastrau" S.C. "Pescaris" Pescarie
     nr. 100, sectorul 1 - S.A. - S.A. Iaşi
 18. Sos. Petricani nr. 6, S.C. "Delfincom" S.C. "Ecodelta" Pescarie
     bloc 3, sectorul 2 - S.A. - S.A. Tulcea
 19. Sos. Pantelimon nr. 350, " S.C. "Vermatta" Pescarie
     sectorul 2 - S.A. Brăila
 20. Calea Ferentari nr. 72, S.C. "Cotroceni" " Pescarie
     sectorul 5 - S.A.
 21. Halele Centrale Obor, S.C. "Cico" S.C. "Ecodelta" Pescarie
     boxa 4, sectorul 2 - S.A. - S.A. Tulcea
 22. Halele Centrale Obor, " S.C. "Murighiol" Pescarie
     boxele 5 şi 6, sectorul 2 - S.A. Tulcea
 23. Halele Centrale Obor, " S.C. "Jurilovca" Pescarie
     boxa 7, sectorul 2 - S.A. Tulcea
 24. Halele Centrale Obor, " S.C. "Piscicolă Pescarie
     boxa 8, sectorul 2 Tulcea" - S.A.
                                                  Tulcea
 25. Sos. Mihai Bravu, bloc S.C. "Minerva" S.C. "Condemar" Pescarie
     A22, sectorul 3 - S.A. - S.A.
                                                  Constanta
 26. Str. Dristor, " S.C. "Piscicolă Pescarie
     sectorul 3 Murighiol" - S.A.
                                                  Tulcea
 27. Calea Dudesti nr. 145, S.C. "Titan" S.C. "Pescogal" Pescarie
     sectorul 3 - S.A. - S.A. Galaţi
 28. Piaţa Gorjului, Administraţia " Pescarie
     sectorul 6 Pieţelor,
                               sectorul 6
 29. Piaţa Progresul, Administraţia S.C. "Marea Pescarie
     sectorul 4 Pieţelor, Neagra" - S.A.
                               sectorul 4 Constanta
 30. Sos. Alexandriei nr. 15, S.C. "Practic" S.C. "Danubius" Pescarie
     sectorul 5 - S.A. Zimnicea Zimnicea
 31. Bd. Lacul Tei, S.C. "Delfincom" S.C. "Tulco" Pescarie
     sectorul 2 - S.A. - S.A. Tulcea
 32. Bd. Păcii nr. 13, Consiliul Local S.C. "Piscicolă Pescarie
     sectorul 6 al Municipiului Jurilovca" - S.A.
                               Bucureşti Tulcea
-------------------------------------------------------------------------------

               ------------

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici(click aici pentru a vedea toate aplicatiile CTCE)


Parteneri:

Contact

Bd. Decebal, nr. 32
Piatra Neamt
Romania
0233-211.020 , 218.110, 210.290, 210.291
0233.206.575

Contact Me

Urmariti-ne pe

Facebook