Inapoi la Cautare

HOTĂRÂRE 32 /2012


privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (20.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

      În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, prevăzute în anexa nr. I.
    (2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (1), cuprinşi în anexele nr. II/1-II/7.
    ART. 2
    (1) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    (2) Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/2 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, din surse proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    (3) Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. II/3-II/7 se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    ART. 3
    Anexele nr. I şi nr. II/1-II/7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 1.119/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajarea Râului Săsar în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 20 noiembrie 1996;
    b) poziţia 26 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. II/26 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Refacerea barajului de priză de la Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;
    c) poziţia 29 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. II/29 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej, judeţul Cluj" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;
    d) poziţia 42 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. II/42 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;
    e) poziţia 47 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. II/47 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare;
    f) poziţia 87 din anexa nr. IA, precum şi anexa nr. II/87 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Regularizarea râului Buzău pe zona Întorsura Buzăului - Sita Buzăului, judeţul Covasna" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare.
                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC
                                Contrasemnează:
                                ---------------
                        Ministrul mediului şi pădurilor,
                                 Laszlo Borbely
                 Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
                              Elena Gabriela Udrea
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu
    Bucureşti, 18 ianuarie 2012.
    Nr. 32.
    ANEXA I
                                     LISTA
                   obiectivelor de investiţii prioritare din
               infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Denumirea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Punere în siguranţă baraj Budeasa, judeţul Argeş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Refacerea barajului de priză Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej, judeţul Cluj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Regularizarea râului Buzău pe zona Întorsura Buzăului - Sita Buzăului, │
│ │judeţul Covasna │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA II/1
          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                         ai obiectivului de investiţii
               "Punere în siguranţă Baraj Budeasa, judeţul Argeş"
    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea
    Amplasament: Barajul şi Lacul de acumulare Budeasa sunt amplasate la 3,00 km în nord de municipiul Piteşti, judeţul Argeş, baraj care se află pe râul Argeş. Acumularea Budeasa face parte din amenajarea complexă a râului Argeş, fiind amplasată în aval de Acumularea Vâlcele şi imediat în amonte de Barajul Bascov.
    Indicatori tehnico-economici:

    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 28.471*)
    (în preţuri valabile la data de
    31 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2571 lei),
    din care:
       - construcţii-montaj mii lei 16.741
    Eşalonarea investiţiei

                                   INV mii lei 18.000
    Anul I ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 14.000

                                   INV mii lei 10.471
    Anul II ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 2.741

    Capacităţi:
       - punerea în siguranţă a Barajului Budeasa

    Durata de realizare a investiţiei luni 18

-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.
    ANEXA II/2
          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                         ai obiectivului de investiţii
      "Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş"
    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
    Amplasament: pe cursul râului Săsar, în intravilanul municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş
    Indicatori tehnico-economici:

    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 123.274*)
   (în preţuri valabile la data de
    28 februarie 2011; 1 euro = 4,2139 lei),

    din care:
       Valoarea investiţiei - rest de executat, mii lei 104.311
       din aceasta:
        - construcţii-montaj mii lei 80.668

    Eşalonarea investiţiei - rest de executat

                                   INV mii lei 35.000
    Anul I ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 27.000

                                   INV mii lei 35.000
    Anul II ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 27.000

                                   INV mii lei 34.311
    Anul III ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 26.668

    Capacităţi:
       - amenajare albie km 5,12
    din care capacităţi suplimentare
       - amenajare albie km 0,72

    Durata de realizare a investiţiei luni 36

-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, din surse proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    ANEXA II/3
          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                         ai obiectivului de investiţii
         "Refacerea barajului de priză Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa"
    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea
    Amplasament: pe râul Ialomiţa, în zona limitrofă localităţilor Bilciureşti şi Cojasca, judeţul Dâmboviţa
    Indicatori tehnico-economici:

    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 77.812*)
    (în preţuri valabile la data de
    30 iunie 2011; 1 euro = 4,2157 lei),

    din care:
       Valoarea investiţiei - rest de executat mii lei 35.577
       din aceasta:
       - construcţii-montaj mii lei 30.999

    Eşalonarea investiţiei - rest de executat

                                   INV mii lei 24.000
    Anul I ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 20.000

                                   INV mii lei 11.577
    Anul II ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 10.999

    Capacităţi:
    Aducerea la parametrii proiectaţi ai barajului, astfel încât să asigure:
       - volum de acumulare milioane mc 1
       - captare debit instalat milioane mc/s 15

    Durata de realizare a investiţiei luni 90
    din care:
    Durata de realizare a investiţiei - rest
    de executat luni 18

-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    ANEXA II/4
          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                         ai obiectivului de investiţii
        "Amenajare Valea Olpret în zona municipiului Dej, judeţul Cluj"
    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
    Amplasament: pe Valea Olpret, cod cadastral II 1 33, afluent de stânga al râului Someş, între localităţile Oşorhel şi Livada Dejului, judeţul Cluj
    Indicatori tehnico-economici:

    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 10.626*)
    (în preţuri valabile la data de
     31 ianuarie 2011; 1 euro = 4,2571 lei),

    din care:
       Valoarea investiţiei - rest de executat mii lei 4.163
       din aceasta:
       - construcţii-montaj mii lei 3.703

    Eşalonarea investiţiei - rest de executat

                                   INV mii lei 2.100
    Anul I ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 1.900

                                   INV mii lei 2.063
    Anul II ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 1.803


    Capacităţi totale:
       - amenajare albie: km 27
       - consolidări de mal: km 3,39
       - praguri buc. 15

    din care capacităţi suplimentare
       - consolidări de mal: km 1,74
       - praguri buc. 11

    Durata de realizare a investiţiei luni 24

-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    ANEXA II/5
          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                         ai obiectivului de investiţii
                "Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor"
    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri -Oradea
    Amplasament: pe Valea Topa, afluent de dreapta al râului Holod, amonte de localitatea Corbeşti, judeţul Bihor
    Indicatori tehnico-economici:

    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 18.962*)
    (în preţuri valabile la data de
    31 iulie 2011; 1 euro = 4,2403 lei),

    din care:
       Valoarea investiţiei - rest de executat mii lei 16.763
    Din aceasta:
       - construcţii-montaj mii lei 15.268

    Eşalonarea investiţiei - rest de executat

                                   INV mii lei 5.600
    Anul I ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 5.100

                                   INV mii lei 5.600
    Anul II ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 5.100

                                   INV mii lei 5.563
    Anul III ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 5.068


    Capacităţi:
       - acumulare nepermanentă milioane mc 1,200
       - deviere drum km 1,81

    Durata de realizare a investiţiei luni 36

-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    ANEXA II/6
          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                         ai obiectivului de investiţii
                     "Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj"
    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri - Oradea
    Amplasament: în bazinul hidrografic al râului Crişul Repede, pe Valea Călata (cod cadastral I.44.3) şi afluenţi, pe teritoriul administrativ al localităţilor: Călăţele, Călata, Sâncrai, Brăişor, Morlaca, Buteni şi Bociu, judeţul Cluj
    Indicatori tehnico-economici:

    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 89.691*)
    (în preţuri valabile la data de
     30 iunie 2011; 1 euro = 4,2341 lei),

    din care:
       Valoarea investiţiei - rest de executat mii lei 80.822
    Din aceasta:
       - construcţii-montaj mii lei 75.932
    Eşalonarea investiţiei - rest de executat

                                   INV mii lei 45.000
    Anul I ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 41.000

                                   INV mii lei 35.822
    Anul II ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 34.932

    Capacităţi:
       - amenajare de albie: km 36,175
          a) Valea Călata km 22,775
          b) afluenţi km 13,400
       - ziduri de sprijin km 26,060
       - consolidări de mal km 14,560
       - acumulare Călăţele milioane mc 1,030
       - acumulare Călata milioane mc 2,739

    Durata de realizare a investiţiei luni 72
    Durata de realizare a investiţiei - rest
    de executat luni 18

-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    ANEXA II/7
          CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
                         ai obiectivului de investiţii
                      "Regularizarea râului Buzău pe zona
              Întorsura Buzăului - Sita Buzăului, judeţul Covasna"
    Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor
    Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa
    Amplasament: pe sectorul cuprins între podul din beton de pe râul Buzău de pe DN 10, între localităţile Întorsura Buzăului şi Sita Buzăului, şi podul din beton de pe râul Buzău din localitatea Crasna şi pe afluenţi pe zonele influenţate de lucrările propuse pe râul Buzău, zone de confluenţă cu râul Buzău cu afluenţi (pârâul Boului, pârâul Bobocea, pârâul Sita, pârâul Ciumenic, pârâul Cremenea şi pârâul Zăbrătău). Din punct de vedere administrativ lucrările sunt amplasate pe teritoriul comunei Sita Buzăului a oraşului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna.
    Indicatori tehnico-economici:

    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 102.897*)
    (în preţuri valabile la data de
     31 mai 2011; 1 euro = 4,1207 lei),

    din care:
       - construcţii-montaj mii lei 77.681

    Eşalonarea investiţiei

                                   INV mii lei 28.600
    Anul I ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 21.600

                                   INV mii lei 29.700
    Anul II ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 22.400

                                   INV mii lei 44.597
    Anul III ─── ─────── ──────
                                   C+M mii lei 33.681

    Capacităţi:
       - reprofilare albie râul Buzău şi afluenţi km 14,25
       - diguri de apărare contra inundaţiilor pe
         râul Buzău şi pe afluenţi km 11,51
       - apărări de mal pe râul Buzău şi pe afluenţi km 7,52

    Durata de realizare a investiţiei luni 36

-----------
    *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
    Factori de risc
    Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
                                               -------

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.