Inapoi la Cautare

GHID din /2010


privind cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi 3 propuneri în sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" necesar implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"*)


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 01.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (01.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  _________
    *) Aprobat prin Ordinul nr. 294 din 13 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 303 din 10 mai 2010
    ANEXA
          PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
                 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001
                      GHIDUL SOLICITANTULUI
       Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi
           3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi:
    ● Bani pentru completarea echipei
    ● Bani pentru formare profesională
    ● Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor
    Martie 2009
    Acest Ghid al Solicitantului cuprinde reguli generale şi reguli specifice privind acordarea de sprijin financiar NUMAI ÎNTREPRINDERILOR în cadrul:
    ● schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă denumită "Bani pentru completarea echipei", în cadrul căreia sunt deschise 2 linii de finanţare:
    - nr. 73 "Sprijin financiar pentru ocupare" - finanţată din cadrul DMI 5.1, prin care se acordă ajutor pentru acoperirea costurilor salariale a persoanelor nou încadrate;
    - nr. 74 "Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural" - finanţată din cadrul DMI 5.2, prin care se acordă ajutor pentru acoperirea costurilor salariale a persoanelor din mediul rural nou încadrate;
    ● schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică denumită "Bani pentru formare profesională", în cadrul căreia sunt deschise 3 linii de finanţare:
    - nr. 75 "Programe de mentorat pentru tinerii angajaţi" - finanţată din cadrul DMI 2.1, prin care se acordă ajutor pentru acoperirea costurilor programelor de mentorat pentru tinerii angajaţi;
    - nr. 76 "Calificarea/recalificarea angajaţilor proprii" - finanţată din cadrul DMI 2.3, prin care se acordă ajutor pentru acoperirea costurilor cu formarea profesională (calificare/recalificare) a angajaţilor proprii;
    - nr. 77 "Specializarea/perfecţionarea angajaţilor proprii" - finanţată din cadrul DMI 3.2, prin care se acordă ajutor pentru acoperirea costurilor cu formarea profesională (specializare/perfecţionare) a angajaţilor proprii;
    ● schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, denumită "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor", în cadrul căreia este deschisă o linie de finanţare:
    - nr. 78 "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" - finanţată din cadrul DMI 3.2, prin care se acordă ajutor pentru acoperirea costurilor cu asigurarea condiţiilor pentru sănătate şi securitate la locul de muncă. finanţate din POSDRU 2007-2013.
    Pentru completarea şi transmiterea unei cereri de ajutor în vederea primirii sprijinului financiar prin schemele de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formarea profesională generală şi specifică, precum şi prin schema de ajutor de minimis pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă finanţate din POSDRU 2007-2013, se recomandă consultarea Ghidului pentru completarea unei cereri de ajutor în cadrul schemelor de ajutor de stat şi de minimis disponibil pe pagina de internet a MMFPS - AMPOSDRU, www.fseromania.ro.
    O întreprindere poate transmite una sau mai multe cereri de ajutor în cadrul uneia sau mai multe din schemele de ajutor reglementate prin prezentul Ghid. Cererile de ajutor sunt evaluate conform principiului "primul venit, primul servit", în funcţie de data şi ora transmiterii electronice a cererii de ajutor şi de data şi ora primirii de către a AMPOSDRU a declaraţiilor finale (anexe obligatorii ale cererii de ajutor).
    Cererile de ajutor se completează şi transmit exclusiv electronic, prin sistemul informatic Actionweb, aflat pe pagina de internet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro, până la utilizarea integrală a fondurilor alocate pentru schemele de ajutor, dar nu mai târziu de data de 30 octombrie 2009, ora 16.00!
    Pentru a mări şansele ca cererea de ajutor să fie selectată, înainte de a începe completarea acesteia, reprezentanţii întreprinderii solicitante trebuie să se asigure că au citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de subsol) şi că au înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din Fondul Social European prin POSDRU.
    Întrebările privind procesul de completare şi transmitere a cererilor de ajutor pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis pot fi transmise la adresa de mail beneficiar@fseromania.ro. Întrebările care pot fi relevante şi pentru alte întreprinderi solicitante, împreună cu răspunsurile corespunzătoare, vor fi publicate periodic pe pagina de internet a AMPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro.
    De asemenea, se recomandă consultarea periodică a paginii de internet a MMFPS - AMPOSDRU www.fseromania.ro, pentru a fi la curent cu eventuale modificări ale Ghidului Solicitantului sau alte comunicări şi informaţii transmise de AMPOSDRU.
    Atenţie!
    Doar cererile de ajutor pentru care s-au primit, în termenul prevăzut, declaraţiile (anexe obligatorii ale fiecărei cereri de ajutor) datate, semnate şi ştampilate vor face obiectul procesului de evaluare şi selecţie!
    Declaraţiile sunt completate şi generate automat de sistemul informatic după transmiterea electronică a cererii de ajutor.
    Întreprinderea solicitantă trebuie să tipărească declaraţiile, să le dateze, semneze şi ştampileze (de către reprezentantul legal al întreprinderii) şi să le transmită prin servicii de curierat către AMPOSDRU, la adresa România, Bucureşti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la transmiterea electronică a cererii de ajutor.
    Toate declaraţiile se transmit în plic închis, cu următoarele menţiuni pe plic:
    ● "3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi"
    ● Denumirea schemei de ajutor în cadrul căreia s-a depus cererea de ajutor, respectiv:
    - "Bani pentru completarea echipei" şi/sau
    - "Bani pentru formare profesională"
    - "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor"
    ● Numărul şi denumirea liniei de finanţare în cadrul căreia s-a depus cererea de ajutor.
    În cazul în care întreprinderea solicitantă a transmis electronic mai multe cereri de ajutor în cadrul uneia sau a mai multe scheme de ajutor, declaraţiile aferente fiecărei cerere de ajutor vor fi transmise toate în acelaşi timp, într-un singur plic închis (cu respectarea menţiunilor de mai sus), în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii electronice a ultimei cereri de ajutor.
    În cazul în care întreprinderea solicitantă a transmis electronic mai multe cereri de ajutor în cadrul uneia sau a mai multe scheme de ajutor, fiecare cerere de ajutor va fi evaluată individual. Respingerea uneia din cererile de ajutor transmise NU conduce la respingerea tuturor cererilor de ajutor transmise de aceeaşi întreprindere solicitantă.
    În cazul în care întreprinderea solicitantă a transmis electronic mai multe cereri de ajutor în cadrul uneia sau a mai multe scheme de ajutor, cu respectarea modalităţii de transmitere a declaraţiilor menţionată mai sus (toate declaraţiile o dată, într-un singur plic), AMPOSDRU va încheia cu întreprinderea solicitantă un singur contract de finanţare pentru toate cererile de ajutor selectate şi aprobate.
    1. Ajutorul de stat şi ajutorul de minimis
    Ajutorul de stat reprezintă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. 1 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, respectiv sprijinul financiar acordat de către stat (autoritate publică) tuturor activităţilor economice/comerciale, indiferente de forma juridică sau statutul de organizare pentru a susţine costuri care trebuie acoperite în mod normal în desfăşurarea afacerilor. Suportul trebuie să fie unul selectiv, fiind astfel susceptibil de a distorsiona competiţia de pe piaţă sau de a afecta condiţiile în care se desfăşoară comerţul între Statele Membre.
    De principiu, ajutorul de stat este contrar (şi incompatibil) cu o piaţă comună. Cu toate acestea, Comisia Europeană are autoritatea de a evalua în ce condiţii poate fi autorizat Ajutorul de stat în conformitate cu derogările acordate prin intermediul Tratatului CE.
    Ca regulă generală, nici un ajutor nu poate fi acordat:
    a) activităţilor legate de export, mai precis ajutor direct corelat cu cantităţile exportate, cu înfiinţarea şi operarea unei reţele de distribuţie sau cu alte cheltuieli operaţionale legate de activitatea de export;
    b) dacă este legat de utilizarea preferenţială a bunurilor produse în ţară în faţa celor importate.
    Ajutorul acordat persoanelor aparţinând grupurilor dezavantajate şi ajutorul menit a îmbunătăţi calitatea şi competenţele angajaţilor sunt compatibile cu piaţa comună dacă respectă anumite criterii. Dacă ajutorul se încadrează în anumite limite, mai ales din punct de vedere al sumei (ca procentaj din costurile totale eligibile, proporţionale cu obiectivul urmărit şi în conformitate cu dimensiunea şi sectorul economic în care activează întreprinderea beneficiară), este menit a facilita dezvoltarea anumitor activităţi economice sau a anumitor domenii economice, fără a avea efecte adverse asupra comerţului şi fără a acţiona împotriva intereselor comune (articolul 87.3 c) al Tratatului CE).
    Condiţiile de compatibilitate a ajutorului pentru recrutarea persoanelor care provin din grupuri dezavantajate şi pentru instruirea angajaţilor sunt stabilite prin Regulamentul General de Exceptare (CE) nr. 800/2008 .
    Ajutorul de minimis - Pe lângă ajutorul oferit cu un scop specific (investiţii, ocuparea forţei de muncă sau formare, de exemplu), statul membru poate acorda ajutoare pentru atingerea anumitor obiective în conformitate cu Regulamentul/CE) nr. 1998/2006 .
    Ajutorul de minimis este compatibil dacă nu depăşeşte suma de 200.000 euro per întreprindere (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor) pe o perioadă de timp de 3 ani fiscali (2 ani anteriori şi anul în curs atunci când se acordă ajutorul de minimis respectiv). Solicitantul (întreprinderea) trebuie să ia în considerare toate contribuţiile primite sub forma de ajutor "de minimis", inclusiv ajutorul pe care doreşte să-l obţină.
    În conformitate cu regula de minimis, Statul membru poate acorda până la 100% din costurile declarate eligibile. În cazul schemei de ajutor de minimis finanţate din POSDRU, costurile eligibile sunt cele legate de investiţii, informarea şi formarea angajaţilor în domeniul normelor de protecţie şi sănătate la locul de muncă în conformitate cu Ordinului nr. 3/185/2008 de stabilire a regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013".
    Înainte de acordarea ajutorului de minimis, AMPOSDRU va verifica dacă limita de 200.000 Euro (100.000 Euro dacă întreprinderea beneficiară activează în sectorul transporturilor) nu va fi depăşită prin acordarea ajutorului financiar la care s-a înscris întreprinderea respectivă. În special, este important de înţeles că, dacă 100% din cheltuielile eligibile corespunde cu o sumă care ar face ca beneficiarul să depăşească pragul de 200.000 Euro (respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în sectorul transporturilor), beneficiarul nu poate primi ajutorul pentru care s-a înscris. Prin urmare, schema de ajutor de minimis se referă la o intensitate a ajutorului de "până la maximum 100%". Stă în sarcina solicitantului (întreprinderii) să verifice care este mărimea ajutorului de minimis de care mai poate beneficia şi să solicite, dacă este necesar, un procentaj mai redus din ajutor, astfel încât să primească măcar o parte a ajutorului financiar la care s-a înscris.
    Având în vedere cele două Comunicări ale CE către Statele Membre, respectiv: capitolul 2. Gestionarea impactului asupra economiei reale: cadrul pentru relansare a Comunicării Comisiei COM(2008)706 din 29.10.2008 - "De la criza financiară la relansare economică: cadrul european de acţiune", capitolul 2.3.1, punctul a) măsuri pentru populaţie, a Comunicării Comisiei COM(2008) 800 din 26.11.2008 "Planul European de Relansare Economică",
    şi
    Având în vedere prevederile regulamentelor europene privind ajutorul de stat şi ajutorul de minimis:
    Prin POSDRU 2007-2013 se finanţează, în conformitate cu prevederile acestui Ghid al Solicitantului, următoarele scheme transparente de ajutor:
    ● Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă denumită "Bani pentru completarea echipei", prin care se acordă ajutor în vederea ocupării (angajării) lucrătorilor defavorizaţi, lucrătorilor extrem de defavorizaţi şi lucrătorilor cu handicap, aplicată pentru:
    ● Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare":
    - Domeniul Major de Intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" - subvenţionarea costurilor salariale pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă;
    - Domeniul Major de Intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" - subvenţionarea costurilor salariale pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă provenite din mediul rural.
    ● Schema de ajutor de stat pentru formarea profesională generală şi specifică denumită "Bani pentru formare profesională", prin care se acordă ajutor în vederea formării profesionale a angajaţilor proprii întreprinderii, aplicată pentru:
    ● Axa Prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii":
    - Domeniul Major de Intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" - subvenţionarea costurilor cu programele de mentorat pentru tinerii angajaţi ai întreprinderii;
    - Domeniul Major de Intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC" - subvenţionarea costurilor cu programele de formare profesională (calificare şi/sau recalificare) pentru angajaţii proprii ai întreprinderii;
    ● Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor":
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" - subvenţionarea costurilor cu programele de formare profesională (specializare şi/sau perfecţionare) pentru angajaţii proprii ai întreprinderii.
    ● Schema de ajutor de minimis denumită "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor", prin care se acordă ajutor în vederea asigurării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, aplicată pentru:
    ● Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor":
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii" - subvenţionarea costurilor pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.
    2. Legislaţia aplicabilă
    Lansarea, acordarea şi implementarea schemelor de ajutor de stat şi de minimis se realizează cu respectarea prevederilor regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale, inclusiv următoarele:
    - Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 pentru declararea anumitor ajutoare ca fiind compatibile cu piaţa comună prin aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
    - Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
    - Decizia Comisie Europene (CE) nr. 5811/22.11.2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu obiectivul "Convergenţă" în România;
    - Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    - Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
    - Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor nr. metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul comun nr. 3/185/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 308/26.03.2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei";
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 309/26.03.2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică "Bani pentru formare profesională";
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 310/26.03.2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor".
    3. Scheme de ajutor de stat şi schema de ajutor de minimis
    3.1. Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă
    Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă denumită "Bani pentru completarea echipei!", reprezintă o schemă transparentă de ajutor de stat finanţată din POSDRU şi se aplică pentru:
    ● Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare":
    - Domeniul Major de Intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare";
    - Domeniul Major de Intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".
    Obiectivul general al acestei scheme este creşterea ocupării forţei de muncă, prin facilitarea integrării pe piaţa muncii a lucrătorilor defavorizaţi, lucrătorilor extrem de defavorizaţi şi cu handicap, respectiv atragerea şi menţinerea acestora pe piaţa muncii.
    Acordarea ajutorului de stat în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 pentru declararea anumitor ajutoare ca fiind compatibile cu piaţa comună prin aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
    Această schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 pentru declararea anumitor ajutoare ca fiind compatibile cu piaţa comună prin aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
    Această schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    Domeniu de aplicare:
    În cadrul acestei scheme se acordă ajutoare de stat întreprinderilor care activează în toate sectoarele cu excepţia următoarelor:
    ● ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză sau
    - atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari.
    De asemenea, prezenta schemă NU se aplică:
    ● ajutoarelor care favorizează activităţile în sectorul cărbunelui;
    ● ajutoarelor destinate activităţilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    ● ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    3.2. Schema de ajutor de stat pentru formare profesională (generală şi specifică)
    Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică denumită "Bani pentru formare profesională!", reprezintă o schemă transparentă de ajutor de stat finanţată din POSDRU şi se aplică pentru:
    ● Axa Prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii":
    - Domeniul Major de Intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă";
    - Domeniul Major de Intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC";
    ● Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor":
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii".
    Obiectivele generale ale acestei scheme sunt:
    ● îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
    ● dezvoltarea capacităţii întreprinderilor de a sprijini creşterea nivelului de calificare al angajaţilor;
    ● creşterea nivelului de calificare al angajaţilor;
    ● creşterea nivelului de perfecţionare, respectiv specializare al angajaţilor;
    ● îmbunătăţirea accesului şi participării la formare profesională continuă.
    Acordarea ajutorului de stat în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 pentru declararea anumitor ajutoare ca fiind compatibile cu piaţa comună prin aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
    Această schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 pentru declararea anumitor ajutoare ca fiind compatibile cu piaţa comună prin aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
    Această schemă de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    Domeniu de aplicare:
    În cadrul acestei scheme de ajutor de stat se acordă sprijin financiar întreprinderilor ce activează în toate sectoarele economice, cu excepţia ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    ● atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau
    ● atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari.
    De asemenea, în cadrul prezentei scheme NU se acordă ajutoare:
    ● destinate activităţilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    ● condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    3.3. Schema de ajutor de minimis
    Schema de ajutor de minimis denumită "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor!", reprezintă o schemă transparentă de ajutor de minimis finanţată din POSDRU şi se aplică pentru:
    ● Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor":
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii".
    Obiectivul general al acestei scheme îl constituie creşterea calităţii angajării şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii la locul de muncă, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
    Se asigură astfel o contribuţie semnificativă la promovarea iniţiativelor din domeniul ocupării, în ceea ce priveşte flexibilitatea şi securitatea (flexicuritatea) pe piaţa muncii, în conformitate cu strategia POSDRU 2007-2013.
    Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
    Această schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
    Această schemă de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    Domeniu de aplicare:
    Prezenta schemă de minimis NU se aplică pentru:
    ● ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000 , publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 17/21.01.2000;
    ● ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în producţia primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
    ● ajutoarele acordate întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    - atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari.
    ● ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    ● ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
    ● ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 205/02.08.2002;
    ● ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;
    ● ajutoarele acordate întreprinderilor în dificultate aşa cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/2004.
    4. Resursele financiare disponibile
    Cererile de ajutor depuse în cadrul schemelor de ajutor de stat şi de minimis cuprinse în acest Ghid al Solicitantului sunt evaluate conform principiului "primul venit, primul sosit". Cererile de ajutor se completează şi se transmit exclusiv electronic prin sistemul informatic Actionweb, disponibil pe pagina de internet www.fseromania.ro, până la data de 30 octombrie 2009, ora 16.00. În cazul utilizării integrale a fondurilor alocate pentru una sau mai multe linii de ajutor, AMPOSDRU va închide respectiva/respectivele linii de ajutor înainte de data menţionată anterior.
    Sursa de ajutor pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis este Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European. Alocările financiare disponibile pentru fiecare schemă de ajutor şi linie de ajutor cuprinsă în prezentul Ghid al Solicitantului reprezintă fondurile disponibile pentru a acorda sprijin financiar întreprinderilor prin aceste scheme de ajutor de stat şi de minimis. Contribuţia întreprinderii, reprezentând aportul financiar al acesteia pentru realizarea proiectului de ajutor, este specificată în prezentul Ghid la secţiunile specifice privind intensitatea ajutorului acordat.
    4.1. Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă
    (1) În cazul ajutoarelor acordate în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare", valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul acestei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 108.000.000 Lei (echivalent a 29.189.189 Euro).
    Contribuţia Comunităţii Europene prin Fondul Social European la ajutor acordată este de 91%, restul de 9% fiind din contribuţia publică naţională.
    (2) În cazul ajutoarelor acordate în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă", valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul acestei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 118.650.000 RON (echivalent a 32.067.568 Euro).
    Contribuţia Comunităţii Europene prin Fondul Social European la ajutor acordată este de 85,94%, restul de 14,06% fiind din contribuţia publică naţională.
    4.2. Schema de ajutor de stat pentru formarea profesională generală şi specifică
    (1) În cazul ajutoarelor acordate în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă", valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul acestei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, 9.053.213 Lei (echivalent a 2.446.814 Euro).
    Contribuţia Comunităţii Europene prin Fondul Social European la ajutor acordată este de 87.86%, diferenţa de 12.14% fiind din contribuţia publică naţională.
    (2) În cazul ajutoarelor acordate în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC", valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul acestei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este 143.544.205 Lei (echivalent a 38.795.731 Euro).
    Contribuţia Comunităţii Europene prin Fondul Social European la ajutor acordată este de 97%, diferenţa de 3% fiind din contribuţia publică naţională.
    (3) În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii", valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul acestei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 55.500.000 Lei (echivalent a 15.000.000 Euro).
    Contribuţia Comunităţii Europene prin Fondul Social European la ajutor acordată este de 85%, diferenţa de 15% fiind din contribuţia publică naţională.
    4.3. Schema de ajutor de minimis
    În cazul ajutoarelor acordate în cadrul domeniului major de intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii", valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul acestei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 92.065.250 Lei (echivalent a 24.882.500 Euro).
    Contribuţia Comunităţii Europene prin Fondul Social European la ajutor acordată este de 85%, diferenţa de 15% fiind din contribuţia publică naţională.
    5. Activităţi eligibile şi grup ţintă eligibil
    5.1. Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă
    Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă finanţată din POSDRU şi se aplică pentru:
    ● Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare":
    - Domeniul Major de Intervenţie 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare";
    - Domeniul Major de Intervenţie 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".
    Activităţile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor sunt cele care vizează încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizaţi, a lucrătorilor extrem de defavorizaţi, a lucrătorilor cu handicap, precum şi compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, respectiv adaptarea locului de muncă la cerinţele specifice lucrătorilor cu handicap.
    În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 sunt utilizate următoarele definiţii:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lucrător defavorizat reprezintă orice persoană care: │
│ ● nu a avut un loc de muncă regulat remunerat în ultimele 6 luni; sau │
│ ● nu a absolvit o formă de învăţământ secundar sau nu deţine o calificare │
│ profesională (ISCED 3); sau │
│ ● are o vârstă de peste 50 de ani; sau │
│ ● trăieşte singură, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane; │
│ sau │
│ ● este membru al unei minorităţi etnice (persoane de etnie romă etc.). │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lucrător extrem de defavorizat înseamnă orice persoană care a fost în │
│ şomaj cel puţin 24 de luni. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lucrător cu handicap reprezintă orice persoană: │
│ ● recunoscută ca fiind în situaţie de invaliditate conform legislaţiei │
│ naţionale; sau │
│ ● care suferă de o deficienţă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic,│
│ mental sau psihologic. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Încadrarea în muncă protejată reprezintă încadrarea într-o întreprindere │
│ în care cel puţin 50% din lucrători sunt cu handicap. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Loc de muncă reprezintă locul destinat să cuprindă posturi de lucru, │
│ situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt │
│ loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces │
│ în cadrul desfăşurării activităţii. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În conformitate cu POSDRU 2007-2013 şi Documentul Cadru de Implementare a
    POSDRU, grupul ţintă eligibil pentru fiecare domeniu major de intervenţie
    este:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grup ţintă eligibil pentru DMI 5.1: în cadrul acestei scheme de ajutor │
│ sunt eligibile următoarele categorii de persoane care se încadrează în │
│ cel puţin una din categoriile menţionate anterior, respectiv lucrător │
│ defavorizat, lucrător extrem de defavorizat, lucrător cu handicap: │
│ ● Persoane inactive; │
│ ● Persoane în căutarea unui loc de muncă; │
│ ● şomeri; │
│ ● şomeri tineri; │
│ ● şomeri peste 45 ani; │
│ ● şomeri de lungă durată, tineri şi adulţi; │
│ ● Persoane care au părăsit timpuriu şcoala. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Grup ţintă eligibil pentru DMI 5.2: în cadrul acestei scheme de ajutor │
│ sunt eligibile următoarele categorii de persoane care se încadrează în │
│ cel puţin una din categoriile menţionate anterior, respectiv lucrător │
│ defavorizat, lucrător extrem de defavorizat, lucrător cu handicap şi │
│ care au reşedinţa în zone rurale definite în conformitate cu legislaţia │
│ în vigoare*1): │
│ ● Persoane inactive; │
│ ● Persoane în căutarea unui loc de muncă; │
│ ● Şomeri, inclusiv şomeri tineri; │
│ ● Şomeri de lungă durată; │
│ ● Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

___________
    *1) Zona rurală este formată din localităţile rurale definite conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv localităţile în care majoritatea populaţiei este ocupată în agricultură, silvicultură sau pescuit sau localităţile care nu îndeplinesc obligaţiile legale din punct de vedere al dotării cu utilităţi publice pentru a fi declarate localităţi urbane, deşi majoritatea populaţiei este ocupată în alte sectoare decât cele menţionate anterior. Astfel, din punct de vedere administrativ, teritoriul României este organizat, la nivelul NUTS 5 în 319 oraşe care formează zona urbană şi în 2.851 de comune, care formează zona rurală (date din 31 decembrie 2005). La rândul lor, în majoritatea cazurilor comunele sunt alcătuite din mai multe sate (în total, 12.946 sate) fără responsabilităţi administrative.
    5.2. Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică
    Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică finanţată din POSDRU şi se aplică pentru:
    ● Axa Prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii":
    - Domeniul Major de Intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă";
    - Domeniul Major de Intervenţie 2.3 "Acces şi participare la FPC";
    ● Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor":
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii".
    Activităţile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor sunt cele care vizează formarea profesională generală şi specifică a angajaţilor proprii întreprinderii solicitante.
    În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 sunt utilizate următoarele definiţii:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Formare generală - înseamnă formare cu un conţinut care nu este aplicabil │
│ exclusiv sau preponderent postului actual sau viitor al angajatului în │
│ întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o │
│ mare măsură către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate. │
│ Formarea este considerată "generală" dacă, de exemplu: │
│ ● este organizată în comun de întreprinderi independente diferite sau dacă │
│ este disponibilă pentru angajaţi ai unor întreprinderi diferite; │
│ ● este recunoscută, certificată sau validată de autorităţi sau organisme │
│ publice sau de alte organisme sau instituţii cărora un stat membru sau │
│ Comunitatea le-a acordat competenţele necesare. │
│ Formare specifică - înseamnă formare cu un conţinut aplicabil direct şi │
│ principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere şi │
│ care oferă calificări ce nu pot fi transferate către alte întreprinderi │
│ sau alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o │
│ măsură limitată. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În conformitate cu POSDRU 2007-2013 şi Documentul Cadru de Implementare a
    POSDRU, activităţile eligibile şi categoriile de grup ţintă eligibile
    pentru fiecare domeniu major de intervenţie sunt:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Activităţile eligibile în cadrul DMI 2.1: sunt activităţile care vizează │
│ asistarea tinerilor absolvenţi ai programelor de educaţie şi formare │
│ profesională iniţială, în vederea adaptării la cerinţele specifice │
│ primului loc de muncă relevant*2). │
│ Asistarea tinerilor absolvenţi se realizează în primele 6 luni la primul │
│ loc de muncă pentru care persoana respectivă are încheiat un contract de │
│ muncă de cel puţin 24 de luni. Asistarea tinerilor absolvenţi se │
│ realizează prin programe de mentorat, care includ coordonarea/ │
│ îndrumarea/evaluarea activităţii tinerilor angajaţi de către un mentor*3), │
│ consilierea profesională a tinerilor angajaţi, formarea tinerilor │
│ angajaţi cu privire la specificul locului lor de muncă, formarea │
│ mentorilor pentru eficientizarea programelor de mentorat (de exemplu, │
│ prin programe de formare/dezvoltare a competenţelor din standardul │
│ ocupaţional pentru formator). │
│ │
│ Grup ţintă eligibil pentru DMI 2.1: în cadrul acestei scheme de ajutor │
│ grupul ţintă eligibil cuprinde angajaţii proprii ai întreprinderii │
│ solicitante care se încadrează într-una din următoarele categorii: │
│ ● Tineri absolvenţi - în prima etapă*4) a primului loc de muncă relevant; │
│ ● Personal din întreprinderi cu atribuţii de mentori pentru tinerii │
│ absolvenţi. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

___________
    *2) Loc de muncă având la bază un contract individual de muncă cu o durată de minim 2 ani.
    *3) Angajat al beneficiarului, cu experienţă relevantă în sectorul de activitate în care este încadrat.
    *4) Primele 6 luni.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Activităţile eligibile în cadrul DMI 2.3: sunt activităţile care vizează: │
│ ● sprijin pentru actualizarea strategiilor/planurilor de dezvoltare a │
│ resurselor umane din întreprinderile care solicită ajutor de stat; │
│ ● formarea profesională continuă a angajaţilor în vederea │
│ calificării/recalificării acestora (inclusiv validarea învăţării │
│ anterioare ca parte a programelor de formare); │
│ ● măsuri de sprijin pentru participarea angajaţilor la programe de │
│ calificare/recalificare, cum ar fi: activităţi de acompaniere a │
│ membrilor familiilor acestora, membri dependenţi de servicii sociale │
│ (ex. îngrijire socială, ocrotire, etc.) - în perioada în care angajatul │
│ participă la programele de formare. │
│ Conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională │
│ a adulţilor cu modificările şi completările ulterioare, republicată, │
│ calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională │
│ care permite unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau │
│ mai multor ocupaţii. │
│ Pentru a fi considerată eligibilă, formarea profesională finanţată în │
│ cadrul acestui domeniu trebuie să se realizeze în cadrul unor programe │
│ de formare profesională autorizate în conformitate cu prevederile │
│ legislaţiei naţionale în vigoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Având în vedere prevederile Art. 38*5) al Regulamentului nr. 800/2008 al │
│ Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu │
│ piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament │
│ general de exceptare pe categorii de ajutoare), formarea profesională │
│ pentru calificare/recalificare realizată în condiţiile menţionate la │
│ paragraful anterior se încadrează în categoria formării generale. │
│ │
│ Grup ţintă eligibil pentru DMI 2.3: în cadrul acestei scheme de ajutor │
│ grupul ţintă eligibil cuprinde angajaţii proprii ai întreprinderii │
│ solicitante (angajaţi şi manageri). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

__________
    *5) Formarea este considerată «generală» dacă (...) este recunoscută, certificată sau validată de autorităţi sau organisme publice sau de alte organisme cărora un stat membru sau Comunitatea le-a acordat competenţele necesare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Activităţile eligibile în cadrul DMI 3.2: sunt activităţile care vizează │
│ formarea profesională a angajaţilor prin programe de perfecţionare, │
│ respectiv specializare. │
│ Conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională │
│ a adulţilor cu modificările şi completările ulterioare, republicată, │
│ perfecţionarea, respectiv specializarea, reprezintă pregătirea │
│ profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, │
│ deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine │
│ deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi │
│ calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau │
│ într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie │
│ sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii. │
│ Formarea profesională se realizează prin programe de formare profesională │
│ care cuprinde totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau │
│ practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe │
│ pentru un anumit domeniu. Programele de formare profesională asigură │
│ dobândirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele │
│ ocupaţionale, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute │
│ la nivel naţional. În cazul perfecţionării, specializării furnizorul de │
│ formare profesională autorizat va elibera certificat de absolvire. │
│ Grup ţintă eligibil pentru DMI 3.2: în cadrul acestei scheme de ajutor │
│ grupul ţintă eligibil cuprinde angajaţii proprii ai întreprinderii │
│ solicitante (angajaţi şi manageri). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    5.3. Schema de ajutor de minimis
    Schema de ajutor de minimis finanţată din POSDRU şi se aplică pentru:
    ● Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor":
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii".

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Securitate şi sănătate în muncă reprezintă ansamblul de activităţi │
│ instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în │
│ desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi │
│ psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la │
│ procesul de muncă. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bolile profesionale reprezintă afecţiunile care se produc ca urmare a │
│ exercitării unei meserii sau profesii cauzate de agenţi nocivi fizici, │
│ chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de │
│ suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în │
│ procesul de muncă. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În conformitate cu POSDRU 2007-2013 şi Documentul Cadru de Implementare a
    POSDRU, activităţile eligibile şi categoriile de grup ţintă eligibile
    pentru acest domeniu major de intervenţie sunt:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Activităţile eligibile în cadrul DMI 3.2: sunt activităţile care vizează: │
│ ● asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă; │
│ ● prevenirea bolilor profesionale; │
│ ● informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi │
│ securităţii în muncă; │
│ ● asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare │
│ securităţii şi sănătăţii în muncă. │
│ Grup ţintă eligibil pentru DMI 3.2: în cadrul acestei scheme de ajutor │
│ grupul ţintă eligibil cuprinde angajaţii proprii ai întreprinderii │
│ solicitante (angajaţi şi manageri). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    6. Eligibilitatea solicitanţilor
    În cadrul schemelor de ajutor de stat şi de minimis cuprinse în acest Ghid al Solicitantului, solicitanţi eligibili sunt DOAR ÎNTREPRINDERILE. Pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis cuprinse în acest Ghid al Solicitantului NU POT FI DEPUSE CERERI DE AJUTOR ÎN PARTENERIAT. Cererile de ajutor vor fi depuse individual, de către fiecare întreprindere în parte.
    Solicitantul unui ajutor de stat şi/sau de minimis acordat prin POSDRU poate fi:
    ● întreprinderea care angajează lucrătorii defavorizaţi, lucrătorii extrem de defavorizaţi şi/sau lucrătorii cu handicap - pentru schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă;
    ● întreprinderea ai cărei angajaţi participă la programe de formare profesională continuă - pentru schema de ajutor de stat pentru formare generală şi specifică;
    ● întreprinderea care îmbunătăţeşte condiţiile de sănătate şi securitate la locul de muncă - pentru schema de ajutor de minimis.
    Întreprinderea reprezintă în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124/2003 orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, precum: societăţi comerciale, societăţi cooperative.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 , întreprinderea │
│ solicitantă este considerată eligibilă dacă îndeplineşte următoarele │
│ condiţii: │
│ 1. sectorul în care îşi desfăşoară activitatea economică │
│ 2. situaţia economică şi financiară │
│ 3. obligaţia de a rambursa un ajutor de stat care a fost declarat │
│ incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene │
│ 4. momentul transmiterii cererii de ajutor │
│ 5. locul de muncă vacant - în cazul ajutorului de stat pentru ocuparea │
│ forţei de muncă │
│ 6. efectul stimulativ - în cazul întreprinderilor mari pentru ajutor de │
│ stat pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru ajutor de stat pentru │
│ formarea profesională generală şi specifică │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Sectorul în care îşi desfăşoară activitatea economică │
│ Ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă: │
│ În cadrul acestei scheme se acordă ajutoare de stat întreprinderilor care │
│ activează în toate sectoarele cu excepţia următoarelor: │
│ ● ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi │
│ comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: │
│ - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a │
│ cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători │
│ primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză sau │
│ - atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia a fi │
│ direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari; │
│ ● ajutoarele care favorizează activităţile în sectorul cărbunelui. │
│ De asemenea, NU se acordă ajutoare: │
│ ● destinate activităţilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct │
│ legate de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei │
│ reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de │
│ activitatea de export; │
│ ● condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă │
│ de produsele importate. │
│ Ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică: │
│ În cadrul acestei scheme de ajutor de stat se acordă sprijin financiar │
│ întreprinderilor ce activează în toate sectoarele economice, cu excepţia │
│ ajutoarelor care favorizează activităţile în domeniul prelucrării şi │
│ comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: │
│ ● atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a │
│ cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători │
│ primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau │
│ ● atunci când acordarea ajutorului este condiţionată de obligaţia de a fi │
│ direcţionat, parţial sau integral, către producătorii primari. │
│ De asemenea, în cadrul prezentei scheme NU se acordă ajutoare: │
│ ● destinate activităţilor legate de exporturi, adică ajutoarelor direct │
│ legate de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi exploatarea unei │
│ reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de │
│ activitatea de export; │
│ ● condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă │
│ de produsele importate. │
│ Ajutor de minimis: │
│ În cadrul acestei scheme de ajutor de minimis NU se acordă ajutoare: │
│ ● întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în sectoarele │
│ pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul CE │
nr. 104/2000 , publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 17/21.01.2000; │
│ ● întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în producţia primară a │
│ produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a │
│ Tratatului CE; │
│ ● întreprinderilor care-şi desfăşoară activitatea în transformarea şi │
│ comercializarea produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a │
│ Tratatului CE, în următoarele cazuri: │
│ - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a │
│ cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari │
│ sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză; │
│ - atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau │
│ integrală către producători primari. │
│ ● Întreprinderilor care desfăşoară activităţi legate de export către ţări │
│ terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de │
│ cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării │
│ unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente │
│ legate de activitatea de export; │
│ ● ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor │
│ importate; │
│ ● întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, │
│ în sensul Regulamentului CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat │
│ pentru industria cărbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. │
│ L 205/02.08.2002; │
│ ● ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, │
│ acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri │
│ în numele terţilor; │
│ ● ajutoarele acordate întreprinderilor în dificultate aşa cum sunt acestea │
│ definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat │
│ pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, │
│ publicate Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/2004. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Situaţia economică şi financiară │
│ În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 şi cu Regulamentul (CE)│
nr. 1998/2006 , întreprinderile aflate în dificultate NU sunt eligibile. │
│ Un IMM este considerat a fi în dificultate atunci când îndeplineşte │
│ următoarele condiţii: │
│ a) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, mai mult de jumătate din │
│ capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind │
│ pierdut în ultimele 12 luni │
│ SAU │
│ b) în cazul societăţilor comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi │
│ au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, mai mult de jumătate │
│ din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a │
│ dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele │
│ 12 luni │
│ SAU │
│ c) indiferent de tipul societăţii comerciale în cauză, în cazul în care │
│ îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru a face │
│ obiectul procedurilor colective de insolvenţă. │
│ Un IMM cu o vechime de mai puţin de 3 ani nu este considerat a fi în │
│ dificultate în această perioadă, cu excepţia cazului în care îndeplineşte │
│ condiţiile menţionate anterior la litera c). │
│ O întreprindere mare este considerată a fi în dificultate în cazul în care │
│ se regăseşte fie în situaţiile menţionate la literele a), b) sau c) de mai │
│ sus, fie prezintă simultan simptome obişnuite ale unei întreprinderi │
│ aflate în dificultate, cum ar fi: creşterea pierderilor, scăderea cifrei │
│ de afaceri, creşterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea │
│ fluxului de numerar, îndatorare crescută, creşterea sarcinilor financiare │
│ şi scăderea sau dispariţia valorii activului net. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Obligaţia de a rambursa un ajutor de stat care a fost declarat │
│ incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene │
│ Întreprinderile care au primit anterior un ajutor care a fost declarat │
│ incompatibil de către Comisia Europeană, iar în prezent trebuie să │
│ ramburseze statului acest ajutor, nu sunt eligibile pentru nici unul din │
│ beneficiile prevăzute în schemele de ajutor de stat şi de minimis │
│ finanţate din POSDRU. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Momentul transmiterii cererii de ajutor │
│ Întreprinderile care transmit o cerere de ajutor pentru unul sau mai multe │
│ proiecte a căror implementare a început deja nu sunt eligibile pentru │
│ ajutor. │
│ Atenţie: Pe cale de consecinţă, proiectul pentru care se solicită sprijin │
│ financiar trebuie să înceapă implementarea numai după semnarea │
│ contractului de finanţare între întreprinderea beneficiară şi AMPOSDRU. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. Locul de muncă vacant - în cazul ajutorului de stat pentru ocuparea │
│ forţei de muncă │
│ În conformitate cu prevederile art. 40 şi 41 din Regulamentul (CE) │
nr. 800/2008 , atunci când recrutarea nu reprezintă o creştere netă a │
│ numărului de angajaţi în întreprinderea în cauză în comparaţie cu media │
│ pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit │
│ vacante ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită │
│ de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării │
│ raporturilor de muncă pentru abatere profesională, şi NU ca rezultat al │
│ reducerii unor posturi. │
│ Posturile pentru care întreprinderea substituie angajatul sau angajaţii │
│ pierduţi ca urmare a reducerii posturilor pe parcursul ultimelor 12 luni, │
│ prin angajarea altor lucrători defavorizaţi sau cu handicap, nu sunt │
│ eligibile pentru ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă. │
│ Astfel, o întreprindere nu poate solicita ajutor de stat pentru ocuparea │
│ unui post care a devenit vacant prin reducerea postului respectiv. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Efectul stimulativ - în cazul întreprinderilor mari pentru ajutor de │
│ stat pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru ajutor de stat pentru │
│ formarea profesională generală şi specifică │
│ Întreprinderile mari care nu pot demonstra efectul stimulativ al │
│ ajutorului de stat pentru ocuparea forţei de muncă şi al ajutorului de │
│ stat pentru formarea profesională solicitat, după caz, nu sunt eligibile. │
│ În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 , ajutoarele de stat │
│ pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formarea profesională acordate │
│ întreprinderilor mari sunt considerate a avea efect stimulativ în cazul │
│ în care AMPOSDRU verifică, înainte de a acorda ajutorul individual în │
│ cauză, în plus faţă de îndeplinirea condiţiei prevăzută la punctul │
│ 4 anterior, dacă documentaţia pregătită de beneficiar demonstrează │
│ îndeplinirea unuia sau a mai multe dintre următoarele criterii: │
│ a. o creştere substanţială a dimensiunii proiectului/activităţii ca urmare │
│ a ajutorului; │
│ b. o creştere substanţială a domeniului de aplicare al │
│ proiectului/activităţii ca urmare a ajutorului; │
│ c. o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de │
│ beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului; │
│ d. o creştere substanţială a ritmului de finalizare a │
│ proiectului/activităţii în cauză. │
│ În cazul ajutoarelor acordate pentru a compensa costurile suplimentare │
│ generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap, în cadrul │
│ schemei de ajutor de stat pentru ocupare, condiţiile prevăzute la │
│ literele a-d menţionate anterior, privind efectul stimulativ, se │
│ consideră îndeplinite în cazul respectării următoarelor condiţii: │
│ ● Costurile eligibile sunt costurile, altele decât costurile salariale, │
│ care sunt suplimentare faţă de cele pe care întreprinderea le-ar fi │
│ suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap, pentru perioada de │
│ încadrare în muncă a lucrătorului în cauză; │
│ ● Costurile eligibile sunt următoarele: │
│ - costurile de adaptare a spaţiilor; │
│ - costurile privind încadrarea în muncă a personalului pentru timpul │
│ utilizat exclusiv în scopul acordării de asistenţă lucrătorilor cu │
│ handicap; │
│ - costurile adaptării sau dobândirii echipamentelor, ori ale dobândirii │
│ şi validării programelor informatice pentru utilizarea acestora de către │
│ lucrătorii cu handicap, inclusiv facilităţi tehnologice adaptate sau de │
│ asistenţă, care sunt suplimentare faţă de cele pe care beneficiarul │
│ le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap; │
│ - atunci când beneficiarul oferă locuri de muncă protejate, costurile de │
│ construcţie, instalare sau extindere a spaţiilor în cauză, precum şi │
│ orice costuri de administrare şi transport ce rezultă direct din │
│ încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap. │
│ În ceea ce priveşte ajutoarele pentru recrutarea lucrătorilor defavorizaţi │
│ sub formă de subvenţii salariale şi ajutoarele pentru încadrarea în muncă │
│ a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenţii salariale, în cadrul │
│ schemei de ajutor de stat pentru ocupare, condiţiile prevăzute la literele │
│ a-d menţionate anterior, privind efectul stimulativ, se consideră │
│ îndeplinite în cazul în care ajutorul duce la o creştere netă a numărului │
│ de lucrători defavorizaţi/cu handicap încadraţi în muncă. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Criterii de eligibilitate solicitant: │
│ Pentru a acorda sprijinul financiar în cadrul schemelor de ajutor de stat │
│ şi de minimis prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului, AMPOSDRU │
│ verifică îndeplinirea de către întreprinderea solicitantă a următoarelor │
│ criterii de eligibilitate: │
│ 1. este o organizaţie legal constituită în România şi îşi desfăşoară │
│ activitatea pe teritoriul României; │
│ 2. aparţine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu │
│ Documentul Cadru de Implementare a POSDRU şi cu Ghidul Solicitantului. │
│ Pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis cuprinse în acest Ghid │
│ beneficiar eligibil este NUMAI: │
│ ● întreprinderea care angajează lucrătorii defavorizaţi, lucrătorii │
│ extrem de defavorizaţi şi/sau lucrătorii cu handicap - pentru schema de │
│ ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă; │
│ ● întreprinderea ai cărei angajaţi participă la programe de formare │
│ profesională continuă - pentru schema de ajutor de stat pentru formare │
│ generală şi specifică; │
│ ● întreprinderea care îmbunătăţeşte condiţiile de sănătate şi securitate │
│ la locul de muncă - pentru schema de ajutor de minimis. │
│ 3. solicitantul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind │
│ informarea şi publicitatea privind proiectul; │
│ 4. nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, afacerea sa nu │
│ este condusă de un administrator judiciar, nu are restricţii asupra │
│ activităţilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţia │
│ creditorilor; │
│ 5. nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata taxelor, │
│ obligaţiilor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale │
│ şi bugetele locale, prevăzute de legislaţia în vigoare; │
│ 6. nu este întreprindere în dificultate; │
│ 7. nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii │
│ anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca │
│ fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut │
│ obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul │
│ a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; │
│ 8. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări │
│ de tip res judicata în ultimele 36 de luni de către nicio instanţă │
│ judecătorească, din motive profesionale sau de etică profesională; │
│ 9. reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res │
│ judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau │
│ în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale │
│ Comunităţii Europene; │
│ 10. reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; │
│ 11. solicitantul este direct responsabil de pregătirea şi implementarea │
│ proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi │
│ finanţat. Cererea de ajutor este depusă individual, fără a avea parteneri; │
│ 12. îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul Solicitantului, │
│ fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat, │
│ inclusiv: │
│ ● sectorul în care îşi desfăşoară activitatea economică; │
│ ● momentul transmiterii cererii de ajutor; │
│ ● efectul stimulativ - în cazul întreprinderilor mari pentru ajutor de │
│ stat pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru ajutor de stat pentru │
│ formarea profesională generală şi specifică; │
│ ● locul de muncă vacant - în cazul ajutorului de stat pentru ocuparea │
│ forţei de muncă. │
│ Pentru schema de ajutor de minimis se verifică suplimentar faţă de │
│ criteriile menţionate anterior, următorul criteriu: │
│ 13. valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat │
│ întreprinderea pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali │
│ precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării │
│ financiare acordate în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de │
│ minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro │
│ în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor). │
│ Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau │
│ de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din │
│ surse naţionale sau comunitare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    7. Eligibilitatea şi selecţia proiectelor
    Pentru a acorda sprijinul financiar în cadrul schemelor de ajutor de stat şi de minimis prevăzute în prezentul Ghid al Solicitantului, AMPOSDRU verifică îndeplinirea următoarelor criterii de eligibilitate ale proiectului (pentru fiecare cerere de ajutor transmisă de întreprinderea solicitantă):
    1. proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare, respectiv domeniului major de intervenţie din cadrul căruia este finanţată schema de ajutor, respectiv proiectul este relevant pentru obiectivul/obiectivele schemei de ajutor;
    2. grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile axei prioritare, respectiv domeniului major de intervenţie, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului;
    3. bugetul proiectului*6) respectă limitele prevăzute de schema de ajutor, respectiv:
______________
    *6) La stabilirea bugetului proiectului, întreprinderea solicitantă va lua în considerare prognozele privind evoluţiile cursului valutar leu - euro. În acest sens se recomandă luarea în considerare a prognozelor elaborate de Comisia Naţională de Prognoză (www.cnp.ro). AMPOSDRU va lua în considerare influenţa ratei de schimb valutar, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    - pentru schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă:
    a) valoarea minimă a unei cereri de ajutor reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro; şi
    b) plafonul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi reprezintă echivalentul în lei a 2.000.000 euro pentru o întreprindere pentru 2 (doi) ani consecutivi (începând de la acordarea primului ajutor).
    - pentru schema de ajutor de stat pentru formarea profesională generală şi specifică:
    a) valoarea minimă a unei cereri de ajutor reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro; şi
    b) plafonul maxim al ajutorului acordat unei întreprinderi reprezintă echivalentul în lei a 2.000.000 euro pentru o întreprindere pentru 2 (doi) ani consecutivi (începând de la acordarea primului ajutor).
    - pentru schema de ajutor de minimis:
    a) valoarea minimă a unei cereri de ajutor reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro fără a se depăşi valoarea maximă a ajutorului menţionată la litera b); şi
    b) valoarea maximă a finanţării acordate reprezintă echivalentul în lei a 200.000 de euro pentru o întreprindere (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor) pe durata a 3 (trei) exerciţii fiscale (anul fiscal în curs şi 2 ani precedenţi)*7).
___________
    *7) Durata maximă a implementării unui proiect prin care se acordă ajutor de minimis este de 2 (doi) ani.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Important: aceeaşi întreprindere poate depune una sau mai multe cereri de │
│ ajutor în cadrul uneia sau a mai multe scheme de ajutor de stat şi/sau de │
│ minimis cuprinse în prezentul Ghid, cu respectarea următoarelor condiţii: │
│ a) valoarea minimă a fiecărei cereri de ajutor depusă reprezintă │
│ echivalentul în lei a 10.000 euro; │
│ b) valoarea cumulată a ajutorului acordat pentru 2 (doi) ani consecutivi │
│ (începând de la acordarea primului ajutor) respectivei întreprinderi, prin │
│ cererile de ajutor depuse în cadrul fiecărei scheme de ajutor detaliate în │
│ prezentul Ghid, să nu depăşească: │
│ ● echivalentul în lei a 2.000.000 euro reprezentând sprijin financiar │
│ acordat prin schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă; │
│ ● echivalentul în lei a 2.000.000 euro reprezentând sprijin financiar │
│ acordat prin schema de ajutor de stat pentru formarea profesională │
│ generală şi specifică; │
│ SAU │
│ c) valoarea cumulată maximă a ajutorului acordat reprezintă echivalentul │
│ în lei a 200.000 de euro pentru o întreprindere (100.000 euro în cazul │
│ întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor) pe durata │
│ a 3 (trei) exerciţii fiscale (anul fiscal în curs şi 2 ani precedenţi). │
│ Important: îndeplinirea acestor condiţii se realizează după cum urmează: │
│ ● simultan a) şi b) pentru schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei │
│ de muncă şi pentru schema de ajutor de stat pentru formare profesională; │
│ ● simultan a) şi c) pentru schema de ajutor de minimis (pentru asigurarea │
│ sănătăţii şi securităţii la locul de muncă). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    4. proiectul respectă perioada maximă de implementare (2 ani) şi perioada de transmitere a cererilor de ajutor;

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Important: proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru │
│ ocuparea forţei de muncă pot avea o durată mai mare de 2 ani. │
│ Pe cale de consecinţă, durata proiectelor depuse în cadrul schemei de │
│ ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă va cuprinde încă 30 de zile │
│ de la plata de către întreprindere a ultimului salariu subvenţionat pentru │
│ ultima persoană angajată, dar nu va depăşi 3 ani. │
│ Proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru formarea │
│ profesională generală şi specifică şi în cadrul schemei de ajutor de │
│ minimis vor avea o durată maximă de implementare de 2 ani. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    5. proiectul este implementat în România.
    Toate cererile de ajutor transmise spre ajutor din POSDRU sunt evaluate şi selectate avându-se în vedere criteriile de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU în conformitate cu art. 65(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru selecţia proiectelor, Comitetul de Monitorizare POSDRU a aprobat următoarele criterii: relevanţă, metodologie, sustenabilitate şi cost-eficienţă. Pentru fiecare criteriu se evaluează o serie de subcriterii, respectiv:
    Relevanţă - prin obiectivele sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor politicilor şi strategiilor europene şi naţionale integrate în POSDRU şi la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului/grupurilor ţintă:
    ● Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile europene transpuse în POS DRU - prin obiectivele sale, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin politicile şi strategiile europene;
    ● Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, axa prioritară şi domeniul major de intervenţie - proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin politicile şi strategiile naţionale, inclusiv argumentarea clară a acestei contribuţii; prezentarea clară a contribuţiei proiectului la realizarea obiectivelor axei prioritare, domeniului major de intervenţie şi schemei de ajutor;
    ● Grup/grupurile ţintă incluse în proiect - grupul/grupurile ţintă incluse în proiect sunt definite, descrise şi cuantificate clar în contextul implementării proiectului; descrierea modalităţilor de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului/grupurilor ţintă;
    ● Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului/grupurilor ţintă şi necesitatea implementării proiectului - proiectul defineşte clar nevoile grupului/grupurilor ţintă prin furnizarea de date cantitative şi calitative; strategia şi activităţile propuse de proiect răspund nevoilor identificate şi contribuie la satisfacerea acestora;
    ● Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului - proiectul propune noi modalităţi/soluţii personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate, sau noi modalităţi de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstrează că nevoile grupului/grupurilor ţintă identificate nu sunt abordate în mod corespunzător sau deloc în cadrul activităţilor curente;
    ● Complementaritate şi lecţii învăţate - proiectul prezintă modalităţi concrete de valorizare a lecţiilor învăţate din experienţa solicitantului, de valorizare şi extindere a bunelor practici şi a rezultatelor altor strategii/programe/proiecte relevante desfăşurate/în curs de desfăşurare; proiectul integrează clar lecţiile învăţate din experienţa implementării altor proiecte.
    Metodologie - proiectul este structurat coerent şi este în măsură să furnizeze beneficii reale şi sustenabile grupului/grupurilor ţintă; proiectul are o structură logică şi este prezentat clar şi coerent şi va determina o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului/grupurilor ţintă:
    ● Obiectivele proiectului - obiectivul general al proiectului prezintă efectul pe termen lung generat prin implementarea proiectului, iar obiectivele specifice/operaţionale precizează clar beneficiul/beneficiile pentru grupul/grupurile ţintă, care derivă din implementarea proiectului;
    ● Realizări imediate (outputs) şi rezultate ale proiectului - indicatorii de realizare imediată a proiectului sunt corelaţi cu activităţile proiectului, indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu indicatorii de realizare imediată şi cu obiectivele proiectului; indicatorii adiţionali sunt SMART; rezultatele proiectului sunt cuantificate, măsurabile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului; rezultatele aşteptate sunt realiste/pot fi realizate în timpul alocat proiectului şi sunt corelate cu activităţile şi obiectivele proiectului;
    ● Planificarea eficientă a activităţilor proiectului - activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt realiste; activităţile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor şi la realizarea obiectivelor propuse;
    ● Activităţi de informare şi publicitate - este prevăzută implementarea unor activităţi de informare şi publicitate, în conformitate cu regulamentele europene, care să asigure vizibilitatea, transparenţa şi promovarea proiectului; activităţile de informare şi publicitate şi materialele informative şi frecvenţa acestora sunt corespunzătoare;
    ● Calificări şi experienţă - sunt prezentate profile profesionale adecvate, din punct de vedere al experienţei, calificărilor, competenţelor şi abilităţilor pentru managementul şi realizarea activităţilor proiectului; este descrisă clar o distribuire eficientă a responsabilităţilor în cadrul echipei de implementare;
    ● Resurse alocate pentru implementarea proiectului - resursele alocate pentru implementarea proiectului sunt descrise clar şi identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; resursele prevăzute (existente sau viitoare) contribuie la obţinerea rezultatelor proiectului; resursele prevăzute sunt suficiente, inclusiv pentru realizarea activităţilor de monitorizare, management, informare şi publicitate;
    ● Metodologia de implementare a proiectului - proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii rezultatelor asumate; este descris clar modul în care se asigură monitorizarea implementării proiectului; proiectul defineşte clar modul de coordonare/organizare managerială şi financiară (în cadrul proiectului) şi este prevăzută asigurarea unui nivel adecvat de control;
    ● Egalitatea de şanse şi de gen - proiectul are în vedere asigurarea condiţiilor care să permită accesul şi participarea grupului/grupurilor ţintă la activităţile proiectului şi evitarea discriminării;
    ● Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale ale PO - demonstrarea clară a contribuţiei proiectului la cel puţin unul din obiectivele orizontale: dezvoltare durabilă, inovare şi TIC, îmbătrânire activă, abordare interregională şi transnaţională.
    Sustenabilitate - prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de ajutor; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile ţintă vor fi garantate în viitor:
    ● Transferabilitate - descriere clară a modului în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului (către alt grup ţintă, alte sectoare, multiplicare);
    ● Abordare integrată (mainstreaming) - descrierea modului în care rezultatele şi/sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile şi strategiile organizaţiei solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale şi/sau la nivel legislativ;
    ● Sustenabilitate financiară - proiectul prezintă surse ulterioare de ajutor (fonduri proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.
    Cost-eficienţă - proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în raport cu resursele utilizate, bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros:
    ● Bugetul proiectului - estimarea bugetară a proiectului este justificată şi permite desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor propuse în proiect în vederea obţinerii rezultatelor; bugetul corespunde resurselor necesare desfăşurării activităţilor proiectului;
    ● Utilizarea eficientă a bugetului alocat proiectului - costurile/preţurile sunt estimate în limita celor practicate pe piaţă la momentul respectiv şi se prevede o utilizare eficientă a fondurilor.
    8. Evaluarea cererii de ajutor
    În conformitate cu art. 60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, AMPOSDRU trebuie "să se asigure că operaţiunile sunt selectate în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operaţional şi sunt conforme cu regulile comunitare şi naţionale".
    Scopul procesului de evaluare a proiectelor este de a sprijini nivelul decizional al AMPOSDRU, prin eliminarea proiectelor care nu contribuie la implementarea POSDRU şi evitarea dublei finanţări, asigurându-se o utilizare eficientă şi eficace a resurselor.
    Toate cererile de ajutor transmise spre ajutor din POSDRU vor fi evaluate avându-se în vedere criteriile de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU în conformitate cu art. 65 (a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Important: toate cererile de ajutor depuse în cadrul schemelor de ajutor │
│ de stat şi de minimis cuprinse în prezentul Ghid al Solicitantului sunt │
│ evaluate în conformitate cu principiul "primul venit, primul servit", │
│ în funcţie de data şi ora transmiterii electronice a cererii de ajutor │
│ prin sistemul informatic Actionweb. │
│ Data limită pentru transmiterea electronică a cererilor de ajutor este 30 │
│ octombrie 2009, ora 16.00. │
│ În cazul în care sunt utilizate integral fondurile pentru una sau mai │
│ multe linii de finanţare din cadrul schemelor de ajutor de stat şi de │
│ minimis, AMPOSDRU va închide linia/liniile de finanţare respective înainte │
│ de data menţionată anterior. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Toate cererile de ajutor primite în termenii şi condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului vor face obiectul unei evaluări. Procesul de evaluare al cererilor de ajutor este format din următoarele etape:
    ● Verificarea eligibilităţii solicitanţilor şi a proiectelor;
    ● Selecţia cererilor de ajutor.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atenţie! │
│ Doar cererile de ajutor pentru care s-au primit, în termenul prevăzut, │
│ declaraţiile (anexe obligatorii ale fiecărei cereri de ajutor) datate, │
│ semnate şi ştampilate vor face obiectul procesului de evaluare şi │
│ selecţie! │
│ Declaraţiile sunt completate şi generate automat de sistemul informatic │
│ după transmiterea electronică a cererii de ajutor. │
│ Întreprinderea solicitantă trebuie să tipărească declaraţiile, să le │
│ dateze, semneze şi ştampileze (de către reprezentantul legal al │
│ întreprinderii) şi să le transmită prin servicii de curierat către │
│ AMPOSDRU, la adresa România, Bucureşti, Str. Calea Plevnei nr. 46-48, │
│ sector 1, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la transmiterea │
│ electronică a cererii de ajutor. │
│ Toate declaraţiile se transmit în plic închis, cu următoarele menţiuni │
│ pe plic: │
│ ● "3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi" │
│ ● Denumirea schemei de ajutor în cadrul căreia s-a depus cererea de │
│ ajutor, respectiv: │
│ - "Bani pentru completarea echipei" şi/sau │
│ - "Bani pentru formare profesională" │
│ - "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" │
│ ● Numărul şi denumirea liniei de finanţare în cadrul căreia s-a depus │
│ cererea de ajutor. │
│ În cazul în care întreprinderea solicitantă a transmis electronic mai │
│ multe cereri de ajutor în cadrul uneia sau a mai multe scheme de ajutor, │
│ declaraţiile aferente fiecărei cerere de ajutor vor fi transmise toate │
│ în acelaşi timp, într-un singur plic închis (cu respectarea menţiunilor │
│ de mai sus), în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii │
│ electronice a ultimei cereri de ajutor. │
│ În cazul în care întreprinderea solicitantă a transmis electronic mai │
│ multe cereri de ajutor în cadrul uneia sau a mai multe scheme de ajutor, │
│ fiecare cerere de ajutor va fi evaluată individual. Respingerea uneia │
│ din cererile de ajutor transmise NU conduce la respingerea tuturor │
│ cererilor de ajutor transmise de aceeaşi întreprindere solicitantă. │
│ În cazul în care întreprinderea solicitantă a transmis electronic mai │
│ multe cereri de ajutor în cadrul uneia sau a mai multe scheme de ajutor, │
│ cu respectarea modalităţii de transmitere a declaraţiilor menţionată mai │
│ sus (toate declaraţiile o dată, într-un singur plic), AMPOSDRU va │
│ încheia cu întreprinderea solicitantă un singur contract de finanţare │
│ pentru toate cererile de ajutor selectate şi aprobate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Verificarea administrativă
    Verificarea administrativă a cererilor de ajutor primite se realizează în două etape. În prima etapă, sistemul informatic POSDRU ActionWeb blochează transmiterea cererilor de ajutor incomplete şi/sau după termenul limită de depunere.
    În cea de-a doua etapă, se verifică respectarea modalităţii de transmitere a anexelor obligatorii ale cererii de ajutor, respectiv transmiterea prin servicii de curierat în termenul prevăzut, precum şi respectarea formatului standard al acestor anexe. În acest sens, sunt considerate admise numai declaraţiile completate automat de sistemul informatic Actionweb şi tipărite după transmiterea electronică a proiectului. Declaraţiile provenind din orice altă sursă (ex. tipărite din Ghidul Solicitantului) conduc la respingerea respectivei cereri de ajutor.
    Verificarea eligibilităţii solicitantului şi proiectului
    Evaluarea iniţială este eliminatorie şi este realizată cu scopul de a se verifica eligibilitatea întreprinderii solicitante şi a proiectului propus. În acest scop se utilizează un sistem dihotomic de verificare cu "Da" şi "Nu".
    Numai cererile de ajutor care primesc "Da" la toate criteriile de eligibilitate se califică pentru următoarea etapă. Criteriile de eligibilitate sunt cuprinse în capitolele specifice din prezentul Ghid al Solicitantului.
    Selecţia cererilor de ajutor
    Această etapă este realizată de membrii evaluatori din Comitetul de Evaluare, numai pentru cererile de ajutor admise în urma verificării eligibilităţii.
    Pentru selecţia proiectelor, Comitetul de Monitorizare POS DRU a aprobat următoarele criterii: relevanţă, metodologie, sustenabilitate şi cost-eficienţă. Cele patru criterii au pondere diferită în evaluarea finală, respectiv:
    ● criteriul relevanţă - maximum 30 puncte;
    ● criteriul metodologie - maximum 40 puncte;
    ● criteriul sustenabilitate - maximum 10 puncte;
    ● criteriul cost-eficienţă - maximum 20 puncte.
    Fiecare proiect va avea un scor total obţinut prin adunarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu de selecţie.
    Pentru a fi selectată, fiecare cerere de ajutor trebuie să obţină minimum 18 puncte pentru criteriul "Relevanţă"! Proiectele care nu obţin minimum 18 puncte pentru criteriul "Relevanţă" (respectiv 60% din punctajul maximum pentru acest criteriu) vor fi respinse.
    Pentru a fi selectată, fiecare cerere de ajutor trebuie să obţină un scor minimum de 65 puncte, considerat limita peste care proiectul va fi selectat.
    În calitate de solicitant veţi fi informat în scris privind decizia AMPOSDRU de selectare sau de respingere (inclusiv motivele de respingere) a cererii dumneavoastră de ajutor. În acest context, aveţi posibilitatea de a contesta rezultatul procesului de evaluare aferent cererii de ajutor transmisă de dumneavoastră, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la transmiterea notificării.
    9. Stabilirea intensităţii ajutorului

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Intensitatea ajutorului reprezintă valoarea ajutorului (asistenţa │
│ financiară nerambursabilă solicitată) exprimat ca procentaj din costurile │
│ eligibile acordată unei întreprinderi. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În vederea calculării intensităţii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe. Costurile eligibile trebuie să fie însoţite de documente justificative clare şi detaliate.
    Intensitatea ajutorului variază în funcţie de condiţiile schemei de ajutor în cadrul căreia se solicită sprijin financiar şi tipul întreprinderii solicitante.
    Întreprinderea reprezintă în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124/2003 orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, precum: societăţi comerciale, societăţi cooperative.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) sunt întreprinderile care îndeplinesc│
│ criteriile prevăzute în Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al │
│ Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare │
│ compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat │
│ (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în │
│ Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 09.08.2008. │
│ Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu│
│ anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele │
│ totale pe care le deţin, în următoarele categorii: │
│ ● microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de │
│ afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, │
│ echivalent în lei; │
│ ● întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o │
│ cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 │
│ milioane euro, echivalent în lei; │
│ ● întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează │
│ o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent │
│ în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei │
│ a 43 milioane euro. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Pentru a demonstra calitatea de IMM, acolo unde este cazul, solicitanţii trebuie să completeze modelul de declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la încadrarea unei întreprinderi în categoria IMM-urilor, prevăzut în Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Întreprinderi mari sunt întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile │
│ prevăzute în Anexa I a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6│
│ august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu │
│ piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulament │
│ general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul │
│ Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/3 din 09.08.2008. │
│ Întreprinderile mari reprezintă întreprinderile care au 250 salariaţi şi │
│ peste şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane │
│ euro (sau deţin active totale care depăşesc echivalentul în lei a 43 │
│ milioane euro), respectiv întreprinderile care nu se încadrează în │
│ categoria IMM, aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind │
│ stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, │
│ cu modificările şi completările ulterioare. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numărul mediu de salariaţi │
│ În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea │
│ înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu │
│ modificările şi completările ulterioare, numărul mediu de salariaţi │
│ corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în │
│ cursul anului, determinat pe bază lunară. │
│ Numărul mediu de salariaţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată │
│ din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă - inclusiv │
│ zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale -, împărţită la numărul │
│ total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau │
│ sărbătoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua │
│ lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract │
│ individual de muncă a încetat în acea zi. │
│ În efectivele zilnice de salariaţi avute în vedere la calcularea │
│ numărului mediu anual de salariaţi se includ salariaţii angajaţi pe │
│ durată nedeterminată, salariaţii temporari care lucrează în baza unui │
│ contract de punere la dispoziţie încheiat între întreprindere şi un agent │
│ de muncă temporară, pe durata acestui contract, proprietarii-directori, │
│ partenerii care desfăşoară o activitate permanentă în întreprindere şi │
│ care beneficiază de avantaje financiare oferite de întreprindere. │
│ Salariaţii cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni de normă vor │
│ fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în │
│ contractul individual de muncă cu timp parţial. │
│ La calcularea numărului mediu anual de salariaţi nu se vor avea în vedere │
│ salariaţii al căror contract individual de muncă este suspendat pentru │
│ perioada luată în calcul, conform prevederilor legale, şi ucenicii şi │
│ elevii sau studenţii care urmează o formă de pregătire profesională pe │
│ bază de contract de ucenicie sau de formare profesională. │
│ Nu vor fi introduse/introduşi în numărul mediu anual de salariaţi │
│ salariatele/salariaţii aflate/aflaţi în concediu de maternitate sau │
│ parental. │
│ Numărul mediu anual de salariaţi se determină pe baza Registrului general │
│ de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi completat conform prevederilor │
│ legale în vigoare. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajaţi şi a plafoanelor financiare

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul │
│ sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o │
│ influenţă dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi: │
│ a. întreprinderi autonome; │
│ b. întreprinderi partenere; │
│ c. întreprinderi legate. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    a. Întreprinderi autonome
    O întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, în sensul Legii nr. 346/2004.
    O întreprindere este autonomă dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză. Prin excepţie de la această prevedere, o întreprindere este considerată autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere parteneră, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau depăşit de către următoarele categorii de investitori, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, individual sau în comun, de întreprinderea în cauză:
    ● societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizează, conform declaraţiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investiţii în capital de risc (business angels) şi care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;
    ● universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
    ● investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
    ● autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv primăriile.
    b. Întreprinderi partenere
    Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).
    c. Întreprinderi legate
    Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
    d) o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
    Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 din Legea nr. 346/2004 nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.
    Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise anterior la literele a)-d), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 din Legea nr. 346/2004.
    Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente.
    O piaţă adiacentă, în sensul Legii nr. 346/2004, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.
    Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Legea nr. 346/2004, o întreprindere nu poate fi considerată mică sau mijlocie dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.
    Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaţi, a sumelor financiare şi perioada de referinţă
    Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.
    Dacă la data întocmirii situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite pentru categoriile de întreprinderi (microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie, mare), aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive.
    În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul/reprezentanţii întreprinderii în cauză.
    În calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adăugată şi alte taxe indirecte.
    În cazul unei întreprinderi autonome, datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, vor fi stabilite exclusiv pe baza situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii respective.
    Datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe baza situaţiilor financiare anuale şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă există, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).
    Datele prevăzute anterior se vor cumula în proporţie de 100% cu datele oricărei întreprinderi care este legată direct sau indirect de întreprinderea în cauză, dacă datele nu sunt deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză trebuie să provină din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă 100% din datele întreprinderilor legate de aceste întreprinderi partenere, cu excepţia cazului în care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.
    Datele întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată trebuie să provină din situaţiile financiare anuale proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă, în mod proporţional, datele oricărei întreprinderi partenere a acestor întreprinderi legate, situată imediat în amonte sau în aval de acestea, cu excepţia cazului în care au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, într-o proporţie cel puţin egală cu procentul definit anterior.
    Atunci când în evidenţele consolidate nu sunt incluse informaţii cu privire la numărul mediu anual de salariaţi al unei întreprinderi, cifrele privind numărul mediu anual de salariaţi se calculează prin cumularea proporţională a datelor aferente întreprinderilor partenere şi a datelor aferente întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată.
    Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se stabilesc pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 346/2004.
    10. Intensitatea ajutorului pentru schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă
    Intensitatea ajutorului pentru schema de ajutor pentru ocuparea forţei de muncă reprezintă un procent din costurile salariale (salariul brut, înainte de impozitare, contribuţiile obligatorii, costurile îngrijirii copilului şi îngrijirii părinţilor, în funcţie de categoria de lucrător recrutat), precum şi până la maxim 100% din costurile suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap pentru adaptarea locului de muncă.
    Diferenţa rezultată din aplicarea intensităţii ajutorului menţionată în această secţiune reprezintă contribuţia proprie a întreprinderii.
    În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 sunt stabilite următoarele intensităţi:

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Angajare │ Întreprinderea poate să primească │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Lucrător defavorizat │50% din costurile salariale pentru primele 12 luni│
│ │după angajare │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Lucrător extrem de │50% din costurile salariale pentru primele 24 luni│
│defavorizat │după angajare │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Lucrător cu handicap │75% din costurile salariale pentru primele 24 luni│
│ │după angajare │
│ │100% din costurile suplimentare generate de │
│ │încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap: │
│ │ ● costurile de adaptare a spaţiilor; │
│ │ ● costurile privind încadrarea în muncă a │
│ │ personalului pentru timpul utilizat │
│ │ exclusiv în scopul acordării de asistenţă │
│ │ lucrătorilor cu handicap; │
│ │ ● costurile adaptării sau dobândirii │
│ │ echipamentelor, ori ale dobândirii şi │
│ │ validării programelor informatice pentru │
│ │ utilizarea acestora de către lucrătorii cu │
│ │ handicap, inclusiv facilităţi tehnologice │
│ │ adaptate sau de asistenţă, care sunt │
│ │ suplimentare faţă de cele pe care │
│ │ beneficiarul le-ar fi suportat dacă ar fi │
│ │ angajat lucrători fără handicap; │
│ │ ● atunci când beneficiarul oferă locuri de │
│ │ muncă protejate, costurile de construcţie, │
│ │ instalare sau extindere a spaţiilor în │
│ │ cauză, precum şi orice costuri de │
│ │ administrare şi transport ce rezultă direct │
│ │ din încadrarea în muncă a lucrătorilor cu │
│ │ handicap. │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

    În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 sunt utilizate următoarele definiţii:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ● nu a absolvit o formă de învăţământ secundar sau nu deţine o calificare │
│ profesională (ISCED 3); sau │
│ ● are o vârstă de peste 50 de ani; sau │
│ ● trăieşte singură, având în întreţinerea sa una sau mai multe persoane; │
│ sau │
│ ● este membru al unei minorităţi etnice (persoane de etnie roma etc.). │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lucrător extrem de defavorizat înseamnă orice persoană care a fost în │
│ şomaj cel puţin 24 de luni. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Lucrător cu handicap reprezintă orice persoană: │
│ ● recunoscută ca fiind în situaţie de invaliditate conform legislaţiei │
│ naţionale; sau │
│ ● care suferă de o deficienţă recunoscută ca urmare a unui handicap fizic,│
│ mental sau psihologic. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Încadrarea în muncă protejată reprezintă încadrarea într-o întreprindere │
│ în care cel puţin 50% din lucrători sunt cu handicap. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Loc de muncă reprezintă locul destinat să cuprindă posturi de lucru, │
│ situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt │
│ loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces │
│ în cadrul desfăşurării activităţii. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    10.1. Ajutor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizaţi
    Ajutorul acordat prin schema de ajutor pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor defavorizaţi sub formă de subvenţii salariale este compatibil cu piaţa comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratat şi este exceptat de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din Tratat dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
    1. Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 50% din costurile eligibile.
    2. Costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maxim 12 luni de la recrutare.
    În cazul în care, atunci când lucrătorul respectiv este un lucrător extrem de defavorizat, costurile eligibile sunt costurile salariale pe o perioadă de maxim 24 de luni de la recrutare.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cheltuieli salariale înseamnă valoarea totală care trebuie plătită efectiv│
│ de beneficiarul ajutorului pentru locurile de muncă în cauză, cuprinzând: │
│ ● salariul brut, înainte de impozitare │
│ ● contribuţiile obligatorii, ca de exemplu contribuţiile la asigurările │
│ sociale şi │
│ ● costurile îngrijirii copilului şi îngrijirii părinţilor. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    3. Atunci când încadrarea în muncă nu reprezintă o creştere netă a numărului de angajaţi în întreprinderea în cauză în comparaţie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacante ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, şi NU ca rezultat al reducerii unor posturi.
    4. Cu excepţia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorul defavorizat are dreptul la menţinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislaţia naţională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.
    5. Atunci când durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni sau, după caz, 24 de luni, ajutorul se reduce proporţional în mod corespunzător.
    10.2. Ajutor pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap
    Ajutorul acordat prin schema de ajutor pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap sub formă de subvenţii salariale este compatibil cu piaţa comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratat şi este exceptat de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din Tratat dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
    1. Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 75% din costurile eligibile.
    2. Costurile eligibile sunt costurile salariale pentru perioada încadrării în muncă a lucrătorului cu handicap.
    3. Atunci când recrutarea nu reprezintă o creştere netă a numărului de angajaţi în întreprinderea în cauză în comparaţie cu media pe cele 12 luni anterioare, postul sau posturile trebuie să fi devenit vacante ca urmare a demisiei, a unui handicap, a pensionării pentru limită de vârstă, a reducerii voluntare a timpului de lucru sau a încetării raporturilor de muncă pentru abatere profesională, şi NU ca rezultat al reducerii unor posturi.
    4. Cu excepţia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorii au dreptul la menţinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislaţia naţională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.
    5. În cazul în care durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni, ajutorul se reduce proporţional în mod corespunzător.
    10.3. Ajutor pentru compensarea costurilor suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap
    Ajutorul acordat prin schema de ajutor pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv pentru compensarea costurilor suplimentare generate pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap este compatibil cu piaţa comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratat şi este exceptat de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din Tratat dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
    1. Intensitatea ajutorului nu depăşeşte 100% din costurile eligibile.
    2. Costurile eligibile sunt costurile, altele decât costurile salariale, care sunt suplimentare faţă de cele pe care întreprinderea le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap, pentru perioada de încadrare în muncă a lucrătorului în cauză.
    3. Costurile eligibile sunt următoarele:
    ● costurile de adaptare a spaţiilor;
    ● costurile privind încadrarea în muncă a personalului pentru timpul utilizat exclusiv în scopul acordării de asistenţă lucrătorilor cu handicap;
    ● costurile adaptării sau dobândirii echipamentelor, ori ale dobândirii şi validării programelor informatice pentru utilizarea acestora de către lucrătorii cu handicap, inclusiv facilităţi tehnologice adaptate sau de asistenţă, care sunt suplimentare faţă de cele pe care beneficiarul le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap;
    ● atunci când beneficiarul oferă locuri de muncă protejate, costurile de construcţie, instalare sau extindere a spaţiilor în cauză, precum şi orice costuri de administrare şi transport ce rezultă direct din încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.
    11. Intensitatea ajutorului pentru schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică
    Intensitatea ajutorului pentru schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică se stabileşte ca procent din costurile totale eligibile, în funcţie de tipul întreprinderii solicitante, de tipul formării profesionale (generală sau specifică) şi în funcţie de categoria angajatului participant la cursurile de formare profesională.
    Diferenţa rezultată din aplicarea intensităţii ajutorului menţionată în această secţiune reprezintă contribuţia proprie a întreprinderii.
    În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 sunt stabilite următoarele intensităţi:

┌──────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ Dimensiunea întreprinderii │ Formare generală │ Formare specifică │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ MICĂ │ 80% │ 45% │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ MEDIE │ 70% │ 35% │
├──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│ MARE │ 60% │ 25% │
└──────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

    În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/2008 sunt utilizate următoarele definiţii:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Formare generală - înseamnă formare cu un conţinut care nu este aplicabil │
│ exclusiv sau preponderent postului actual sau viitor al angajatului în │
│ întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o │
│ mare măsură către alte întreprinderi sau alte domenii de activitate. │
│ Formarea este considerată "generală" dacă, de exemplu: │
│ ● este organizată în comun de întreprinderi independente diferite sau │
│ dacă este disponibilă pentru angajaţi ai unor întreprinderi diferite; │
│ ● este recunoscută, certificată sau validată de autorităţi sau organisme │
│ publice sau de alte organisme sau instituţii cărora un stat membru sau │
│ Comunitatea le-a acordat competenţele necesare. │
│ Formare specifică - înseamnă formare cu un conţinut aplicabil direct şi │
│ principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere şi │
│ care oferă calificări ce nu pot fi transferate către alte întreprinderi │
│ sau alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o │
│ măsură limitată. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Dacă proiectul prezentat de către solicitant se referă la o formare profesională aplicabilă nu numai sau în principal poziţiei actuale şi viitoare a angajatului în întreprindere, ci care oferă calificări în mare măsură transferabile altor întreprinderi sau domenii de activitate, proiectul este definit ca referindu-se la "formare generală".
    Ajutorul acordat prin schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică este compatibil cu piaţa comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratat şi este exceptat de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 88 alineatul (3) din Tratat dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
    1. Intensitatea ajutorului nu poate să depăşească:
    a) 25% din costurile eligibile pentru formarea specifică şi
    b) 60% din costurile eligibile pentru formarea generală.
    Totuşi, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la o intensitate maximă de 80% din costurile eligibile, după cum urmează:
    (a) cu 10 puncte procentuale dacă formarea este acordată lucrătorilor cu handicap sau defavorizaţi;
    (b) cu 10 puncte procentuale dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mici.
    Intensitatea ajutoarelor acordate în sectorul transportului maritim poate ajunge la 100% din costurile eligibile, indiferent dacă proiectul se referă la o formare specifică sau la una generală, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) beneficiarul formării nu este membru activ al echipei, ci este supranumerar la bord şi
    b) formarea are loc la bordul unor nave înscrise în registrele Comunităţii.
    2. În cazurile în care proiectul de ajutor implică atât componente de formare generală, cât şi componente de formare specifică, ce nu pot fi separate pentru calcularea intensităţii ajutorului, precum şi în cazurile în care caracterul specific sau general al proiectului de ajutor pentru formare nu poate fi stabilit, se aplică intensităţile ajutoarelor aplicabile formării specifice.
    3. Costurile eligibile ale unui proiect de ajutor de formare sunt:
    a) costurile de personal ale formatorilor;
    b) costurile de deplasare ale formatorilor şi participanţilor la formare, inclusiv pentru cazare;
    c) alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale şi furnituri direct legate de proiect;
    d) amortizarea instrumentelor şi echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare;
    e) costul serviciilor de îndrumare şi consiliere privind proiectul de formare;
    f) costurile de personal ale participanţilor la formare şi costurile indirecte generale (costuri administrative, chirie, cheltuieli generale) până la valoarea totalului altor costuri eligibile menţionate la literele (a)-(e).
    În privinţa costurilor de personal ale participanţilor la formare, se iau în considerare numai orele în care participanţii participă efectiv la formare, după deducerea eventualelor ore lucrătoare.
    12. Intensitatea ajutorului pentru schema de ajutor de minimis
    Intensitatea maximă a ajutorului acordat prin schema de ajutor de minimis poate ajunge PÂNĂ LA 100% DIN COSTURILE ELIGIBILE determinate în conformitate cu regulile de eligibilitate pentru POSDRU stabilite în:
    ● Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului privind Fondul Social European;
    ● Ordinul comun nr. 3/185/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";
    ● prezentul Ghid al Solicitantului.
    O întreprindere poate primi până la maxim 200.000 de euro (maxim 100.000 euro pentru întreprinderile care activează în sectorul transporturilor) ajutor de minimis în 3 ani fiscali (2 ani anteriori şi anul în curs atunci când se acordă ajutorul de minimis respectiv).
    Pe cale de consecinţă, vor fi cumulate toate ajutoarele de minimis pe care le primeşte întreprinderea respectivă, indiferent de tipul de investiţie şi de tipul de autoritate publică.
    Exemplu: dacă o întreprindere a primit 150.000 euro ajutor de minimis într-o perioadă de 3 ani, nu va putea să solicite prin prezenta schemă mai mult de 50.000 euro, indiferent dacă această sumă reprezintă mai puţin de 100% din costul proiectului.
    Solicitantul (întreprinderea) trebuie să ia în considerare toate contribuţiile primite sub forma de ajutor "de minimis", inclusiv ajutorul pe care doreşte să-l obţină.
    În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului propus de întreprinderea solicitantă depăşeşte valoarea ajutorului maxim de minimis (200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează în sectorul transporturilor), diferenţa rezultată va reprezenta contribuţia proprie a întreprinderii pentru proiectul propus. Prin urmare, diferenţa va fi introdusă în bugetul cererii de ajutor la secţiunea specifică, respectiv "Contribuţia solicitantului".
    În conformitate cu regula de minimis, Statul membru poate acorda până la 100% din costurile declarate eligibile. În cazul schemei de ajutor de minimis finanţate din POSDRU, costurile eligibile sunt cele legate de investiţii, informarea şi formarea angajaţilor în domeniul normelor de protecţie şi sănătate la locul de muncă în conformitate cu Ordinului nr. 3/185/2008 de stabilire a regulilor de eligibilitate şi a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013".
    Înainte de acordarea ajutorului de minimis, AMPOSDRU va verifica dacă limita de 200.000 euro (100.000 euro dacă întreprinderea beneficiară activează în sectorul transporturilor) nu va fi depăşită prin acordarea ajutorului financiar la care s-a înscris întreprinderea respectivă.
    Important: dacă 100% din cheltuielile eligibile corespunde cu o sumă care ar face ca întreprinderea beneficiară să depăşească pragul de 200.000 euro (respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activează în sectorul transporturilor), beneficiarul nu poate primi ajutorul pentru care s-a înscris. Prin urmare, schema de ajutor de minimis se referă la o intensitate a ajutorului de "până la maximum 100%". Stă în sarcina întreprinderii solicitante să verifice care este mărimea ajutorului de minimis de care mai poate beneficia şi să solicite, dacă este necesar, un procentaj mai redus din ajutor, astfel încât să primească măcar o parte a ajutorului financiar la care s-a înscris.
    Pentru a beneficia de ajutor nerambursabilă în cadrul schemei de ajutor de minimis, întreprinderea solicitantă va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în care solicită ajutorul şi în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).
    AMPOSDRU va aproba acordarea unui ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Important: În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis │
│ acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată│
│ cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile │
│ prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 Euro │
│ (100.000 Euro pentru întreprinderile care activează în domeniul │
│ transporturilor), echivalent în lei, întreprinderea solicitantă nu poate │
│ beneficia de ajutorul de minimis solicitat, nici chiar pentru acea │
│ fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. │
│ Pe cale de consecinţă, dacă ajutorul de minimis solicitat de întreprindere │
│ prin cererea de ajutor depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro │
│ pentru întreprinderile care activează în domeniul transporturilor), │
│ echivalent în lei, cererea de ajutor va fi respinsă*8). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

___________
    *8) În conformitate cu art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
    AMPOSDRU va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.
    Ajutoarele de minimis acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis reglementate în acest Ghid nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 87 (1) din Tratatul CE acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    13. Cheltuieli eligibile
    Regulile de eligibilitate ale cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor prin care se acordă ajutor de stat şi de minimis sunt stabilite în conformitate cu:
    ● Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului privind Fondul Social European;
    ● Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);
    ● Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
    ● Ordinul comun nr. 3/185/2008 al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";
    ● prezentul Ghid al Solicitantului.
    Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    ● să fie efectiv plătită de la data prevăzută în contractul de finanţare;
    ● să fie necesară pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului;
    ● să fie prevăzută în bugetul estimativ al proiectului;
    ● să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate;
    ● să fie înregistrată în contabilitatea întreprinderii beneficiare, să fie identificabilă, verificabilă şi să fie dovedită prin facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor;
    ● să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice;
    ● să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
    ● să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare;
    ● să fie menţionată în lista cheltuielilor eligibile pentru respectiva schemă de ajutor.
    Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile:
    ● taxa pe valoarea adăugată;
    ● dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
    ● cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
    ● achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructură, teren şi alte imobile, cu excepţia celor care pot fi încadrate la categoria 10. Cheltuieli de tip FEDR, aşa cum este definită în Anexa nr. 6 a Ordinului comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008;
    ● cheltuielile pentru locuinţe;
    ● achiziţia de echipamente second-hand;
    ● amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    ● costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    ● contribuţia în natură.
    13.1. Schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă
    Cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă sunt:
    (a) cheltuielile salariale cu respectarea intensităţii ajutorului şi durata acestuia stabilite în Capitolul 10 al prezentului Ghid;

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cheltuieli salariale înseamnă valoarea totală care trebuie plătită efectiv │
│ de beneficiarul ajutorului pentru locurile de muncă în cauză, cuprinzând: │
│ ● salariul brut, înainte de impozitare │
│ ● contribuţiile obligatorii şi │
│ ● costurile îngrijirii copilului şi îngrijirii părinţilor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    (b) costurile suplimentare generate de încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap:
    - costurile de adaptare a spaţiilor;
    - costurile privind încadrarea în muncă a personalului pentru timpul utilizat exclusiv în scopul acordării de asistenţă lucrătorilor cu handicap;
    - costurile adaptării sau dobândirii echipamentelor, ori ale dobândirii şi validării programelor informatice pentru utilizarea acestora de către lucrătorii cu handicap, inclusiv facilităţi tehnologice adaptate sau de asistenţă, care sunt suplimentare faţă de cele pe care beneficiarul le-ar fi suportat dacă ar fi angajat lucrători fără handicap;
    - atunci când beneficiarul oferă locuri de muncă protejate, costurile de construcţie, instalare sau extindere a spaţiilor în cauză, precum şi orice costuri de administrare şi transport ce rezultă direct din încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cheltuielile prevăzute la literele a) şi b) vor fi încadrate în categoriile│
│ de cheltuieli eligibile specificate în Anexa 6 a Ordinului comun MMFES-MEF │
│ nr. 3/185/2008. │
│ Cheltuielile de tip FEDR, aşa cum sunt definite în Anexa 6 a Ordinului │
│ comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008, necesare pentru cheltuielile eligibile │
│ prevăzute la litera b) "costurile suplimentare generate de încadrarea în │
│ muncă a lucrătorilor cu handicap", reprezintă maxim 10% din costurile │
│ totale eligibile ale proiectului. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    (c) alte cheltuieli suplimentare în valoare de maxim 5% din costurile prevăzute la literele a) şi/sau b) (în cazul angajării lucrătorilor cu handicap) şi care vor cuprinde următoarele categorii de cheltuieli în conformitate cu Ordinul comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008:
    1. cheltuieli cu personalul - cheltuielile cu personalul propriu al întreprinderii beneficiare implicat în implementarea proiectului (altul decât persoanele angajate care beneficiază de subvenţii salariale);

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În echipa de implementare a unui proiect depus în cadrul schemei de ajutor │
│ de stat pentru ocuparea forţei de muncă vor fi incluse cel puţin │
│ următoarele persoane angajate ale întreprinderii beneficiare, respectiv: │
│ ● manager de proiect; │
│ ● responsabil financiar; │
│ ● responsabil resurse umane. │
│ Cheltuielile cu personalul implicat în echipa de implementare a │
│ proiectului, angajat al întreprinderii beneficiare, nu vor depăşi media │
│ cheltuielilor cu personalul realizate de respectiva întreprindere în │
│ ultimele 6 luni. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    2. cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna - aceste cheltuieli sunt considerate eligibile numai pentru activitatea de recrutare a lucrătorilor;
    3. cheltuieli aferente managementului de proiect - sunt eligibile toate cheltuielile prevăzute pentru această categorie în Anexa 6 a Ordinului comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008;
    4. cheltuieli financiare şi juridice - sunt eligibile următoarele cheltuieli:
    ● cheltuieli aferente deschiderii şi gestionării contului bancar al proiectului;
    ● costul aferent garanţiilor oferite de bănci sau de alte instituţii financiare;
    ● audit;
    ● contabilitate.
    5. cheltuieli de informare şi publicitate

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru │
│ ocuparea forţei de muncă, cheltuielile incluse în categoria de cheltuieli │
│ "Cheltuieli generale de administraţie", aşa cum este definită în Anexa 6 a │
Ordinului comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008 NU sunt eligibile. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru │
│ ocuparea forţei de muncă este eligibilă subcontractarea în valoare de maxim│
│ 30% din totalul cheltuielilor eligibile. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a aproba o solicitare de modificare a │
│ procentului stabilit pentru subcontractare numai în situaţia în care │
│ consideră acest lucru ca fiind oportun. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    13.2. Schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică
    Intensitatea ajutorului, respectiv procentul din totalul cheltuielilor eligibile care poate fi rambursat întreprinderii beneficiare pentru schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică, este specificată în cadrul Capitolului 11 din prezentul Ghid.
    Cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică sunt:
    (a) costurile de personal ale formatorilor;
    Dacă formatorul este un angajat al întreprinderii beneficiare, atunci costul de personal al acestuia este proporţional cu salariul său, multiplicat de orele pe parcursul cărora realizează activitatea de formare.
    (b) costurile de deplasare ale formatorilor şi participanţilor la formare, inclusiv pentru cazare;
    (c) alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale şi furnituri direct legate de proiect;
    Aceste costuri includ cheltuielile legate în mod direct şi exclusiv de proiectul de formare referitoare la: elaborarea/multiplicarea/distribuirea materialelor didactice, achiziţia materialelor didactice, materiale consumabile, licenţe software etc.
    (d) amortizarea instrumentelor şi echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare;
    Descrierea instrumentelor şi a echipamentelor, precum şi a necesităţii utilizării acestora (mai ales din punct de vedere al obiectivelor şi timpului dedicat formării) trebuie să fie realizată corespunzător în cererea de ajutor, mai ales dacă acestea aparţin întreprinderii beneficiare şi, prin urmare, ele sunt utilizate pentru desfăşurarea în condiţii obişnuite a activităţii economice a acesteia.
    (e) costul serviciilor de îndrumare şi consiliere privind proiectul de formare;
    Acest cost include serviciile de îndrumare şi consiliere externe la care poate recurge întreprinderea beneficiară pentru a se concentra pe nevoile de formare ale angajaţilor proprii.
    (f) costurile de personal ale participanţilor la formare;
    (g) costuri indirecte generale, cuprinzând următoarele cheltuieli eligibile:
    - cheltuieli cuprinse în categoria "Cheltuieli generale de administraţie" aşa cum este definită în Anexa 6 a Ordinului comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008; ŞI
    - cheltuieli pentru închirieri, aşa cum sunt definite la categoria 6.1. Închiriere (locaţii, bunuri) în Anexa 6 a Ordinului comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008.
    (h) alte cheltuieli suplimentare în valoare de maxim 5% din costurile prevăzute la literele a) - f) şi care vor cuprinde următoarele categorii de cheltuieli în conformitate cu Ordinul comun MMFES/MEF nr. 3/185/2008:
    1. cheltuieli cu personalul - cheltuielile cu personalul propriu al întreprinderii beneficiare implicat în implementarea proiectului (altul decât persoanele angajate participante la cursuri de formare profesională);

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În echipa de implementare a unui proiect depus în cadrul schemei de ajutor │
│ de stat pentru formarea profesională generală şi specifică vor fi incluse │
│ următoarele persoane angajate ale întreprinderii beneficiare, respectiv: │
│ ● manager de proiect; │
│ ● responsabil financiar; │
│ ● responsabil resurse umane. │
│ Cheltuielile cu personalul implicat în echipa de implementare a │
│ proiectului, angajat al întreprinderii beneficiare, nu vor depăşi media │
│ cheltuielilor cu personalul realizate de respectiva întreprindere în │
│ ultimele 6 luni. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    2. cheltuieli aferente managementului de proiect - sunt eligibile toate cheltuielile prevăzute pentru această categorie în Anexa 6 a Ordinului comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008;
    3. taxe - în cadrul acestei categorii unt eligibile următoarele cheltuieli:
    ● taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale);
    ● taxe de eliberare a certificatelor de calificare;
    ● taxe de participare la programe de formare/educaţie.
    4. cheltuieli financiare şi juridice - sunt eligibile următoarele cheltuieli:
    ● cheltuieli aferente deschiderii şi gestionării contului bancar al proiectului;
    ● costul aferent garanţiilor oferite de bănci sau de alte instituţii financiare;
    ● audit;
    ● contabilitate.
    5. cheltuieli de informare şi publicitate.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Valoarea însumată a cheltuielilor menţionate la literele f) şi g) nu va │
│ depăşi valoarea însumată a cheltuielilor menţionate la literele a) - e). │
│ Valoarea cheltuielilor generale de administraţie este de 5% din valoarea │
│ însumată a costurilor prevăzute la literele a) - f) şi h) şi a costurilor │
│ pentru închirieri prevăzute la litera g). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru formare│
│ profesională generală şi specifică este eligibilă subcontractarea în │
│ valoare de maxim 60% din totalul cheltuielilor eligibile. │
│ AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a aproba o solicitare de modificare a │
│ procentului stabilit pentru subcontractare numai în situaţia în care │
│ consideră acest lucru ca fiind oportun. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În privinţa costurilor de personal ale participanţilor la formare prevăzute│
│ la litera f), se iau în considerare numai orele în care angajaţii participă│
│ efectiv la formare, după deducerea eventualelor ore lucrătoare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cheltuielile prevăzute la literele a) - h) vor fi încadrate în categoriile │
│ de cheltuieli eligibile specificate în Anexa 6 a Ordinului comun MMFES-MEF │
│ nr. 3/185/2008. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cheltuielile de tip FEDR, aşa cum sunt definite în Anexa 6 a Ordinului │
│ comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008, sunt eligibile în cadrul proiectelor │
│ finanţate din schema de ajutor de stat pentru formare profesională generală│
│ şi specifică în procent de maxim 10% din totalul costurilor eligibile. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    13.3. Schema de ajutor de minimis
    Intensitatea maximă a ajutorului acordat prin schema de ajutor de minimis poate ajunge PÂNĂ LA 100% DIN COSTURILE ELIGIBILE, aşa cum este specificat în cadrul Capitolului 12 al prezentului Ghid.
    O întreprindere poate primi până la maxim 200.000 de euro (maxim 100.000 euro pentru întreprinderile care activează în sectorul transporturilor) ajutor de minimis în 3 ani fiscali (2 ani anteriori şi anul în curs atunci când se acordă ajutorul de minimis respectiv).
    Cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor de minimis sunt definite în conformitate cu Ordinul comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008, respectiv:
    (a) cheltuieli cu personalul - cuprind inclusiv cheltuielile cu persoanele implicate în echipa de implementare a proiectului şi cheltuielile cu personalul propriu al întreprinderii care participă la activităţile proiectului (procent corespunzător cu perioada participării la activităţile proiectului);

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Echipa de implementare a unui proiect depus în cadrul schemei de ajutor de │
│ minimis cuprinde inclusiv următoarele persoane angajate ale întreprinderii │
│ beneficiare, respectiv: │
│ ● manager de proiect; │
│ ● responsabil financiar; │
│ ● responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. │
│ Cheltuielile cu personalul implicat în echipa de implementare a │
│ proiectului, angajat al întreprinderii beneficiare, nu vor depăşi media │
│ cheltuielilor cu personalul realizate de respectiva întreprindere în │
│ ultimele 6 luni. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    (b) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna - atât pentru persoanele implicate în echipa de implementare a proiectului, cât şi pentru persoanele incluse în grupul ţintă (angajaţi ai întreprinderii solicitante);
    (c) cheltuieli aferente managementului de proiect;
    (d) taxe - în cadrul acestei categorii sunt eligibile următoarele cheltuieli:
    ● taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale);
    ● taxe de eliberare a certificatelor de calificare;
    ● taxe de participare la programe de formare/educaţie.
    (e) cheltuieli financiare şi juridice;
    (f) cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
    (g) subvenţii şi burse - în cadrul acestei categorii sunt eligibile următoarele cheltuieli:
    ● subvenţii pentru angajaţii care fac parte din grupurile vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate);
    ● subvenţii pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor;
    ● subvenţii pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi);
    ● premii în cadrul unor concursuri.
    (h) cheltuieli generale de administraţie;

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Valoarea cheltuielilor generale de administraţie (costuri indirecte) se │
│ calculează prin aplicarea procentului fix de 5% la valoarea totală a │
│ costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR (respectiv 5-4 │
│ din bugetul cererii de ajutor). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    (i) cheltuieli de informare şi publicitate;
    (j) cheltuieli de tip FEDR.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pentru proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de minimis este │
│ eligibilă subcontractarea în valoare de maxim 60% din totalul cheltuielilor│
│ eligibile. │
│ AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a aproba o solicitare de modificare a │
│ procentului stabilit pentru subcontractare numai în situaţia în care │
│ consideră acest lucru ca fiind oportun. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cheltuielile de tip FEDR, aşa cum sunt definite în Anexa 6 a Ordinului │
│ comun MMFES-MEF nr. 3/185/2008, sunt eligibile în procent de maxim 10% din │
│ valoarea totală a ajutorului acordat în cadrul proiectelor finanţate din │
│ schema de ajutor de minimis. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    14. Contractare
    14.1. Procesul de contractare
    Dacă proiectul depus a fost propus spre ajutor de către Comitetul de Evaluare, AMPOSDRU va iniţia procesul de contractare cu întreprinderea respectivă.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ În cazul în care aceeaşi întreprindere a transmis în acelaşi timp mai multe│
│ cereri de ajutor în vederea obţinerii sprijinului financiar în cadrul unei │
│ sau mai multe scheme de ajutor (de stat şi/sau de minimis) prezentate în │
│ acest Ghid, pentru cererile de ajutor propuse spre ajutor de către │
│ Comitetul de Evaluare, având în vedere respectarea principiului "primul │
│ venit, primul servit", AMPOSDRU va încheia cu întreprinderea solicitantă un│
│ singur contract de finanţare, cu respectarea valorii maxime a ajutorului │
│ acordat pentru o întreprindere stabilit pentru fiecare schemă de ajutor. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În vederea demarării procesului de contractare, AMPOSDRU va transmite întreprinderii solicitante o notificare în care sunt precizate informaţii cu privire la:
    (1) documentele pe care trebuie să le transmită întreprinderea;
    (2) condiţiile de valabilitate a acestora;
    (3) termenul limită de transmitere a documentelor.
    Documentele solicitate pentru încheierea contractului de finanţare sunt documentele care atestă tipul întreprinderii (microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie, mare) şi categoria acesteia (autonomă, parteneră, legată), documentele necesare în vederea stabilirii plafonului maxim al ajutorului acordat, precum şi:
    ● Documentele statutare;
    ● Certificatul de înregistrare fiscală/CUI;
    ● Adeverinţă eliberată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului care să ateste că întreprinderea nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
    ● Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani - bilanţul contabil trebuie să cuprindă obligatoriu: formular 01 "Capitaluri" şi formular 02 "Rezultat patrimonial". Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează (să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete);
    ● Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară teritorială (eliberată în conformitate cu Ordinul MEF Nr. 752 din 11 mai 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora) care să ateste că întreprinderea şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările sociale, a contribuţiilor pentru fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru fondul asigurărilor de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare.
    ● CV-urile echipei de implementare a proiectului, în limba română, indicând funcţia/rolul în proiect (respectiv activitatea/activităţile pentru implementarea cărora este responsabil sau contribuie la realizarea lor), datate şi semnate de către titulari;
    ● Diplome, certificate, adeverinţe etc. care să ateste informaţiile prezentate în CV-uri.
    Atenţie: CV-urile echipei de implementare transmise în vederea contractării trebuie să coincidă cu profilele descrise în Cererea de Ajutor. În cazul în care CV-urile nu coincid cu profilele descrise, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a nu încheia contractul de finanţare. Întreprinderea solicitantă va transmite CV-uri numai pentru persoanele implicate în echipa de implementare angajate ale întreprinderii. Nu se vor transmite alte CV-uri, precum CV-urile formatorilor şi a altor experţi.
    Atenţie: costurile salariale cu persoanele angajate ale întreprinderii beneficiare, implicate în echipa de implementare a proiectului, nu vor depăşi media cheltuielilor cu personalul realizate de respectiva întreprindere în ultimele 6 luni.
    De asemenea, pentru încheierea contractului de finanţare trebuie transmise şi următoarele documente:
    ● Pentru angajarea lucrătorilor dezavantajaţi şi cu dizabilităţi:
    1. Numărul de angajaţi declaraţi ca număr mediu anual în înţelesul Anexei I din Legea nr. 346/2004 pentru cele 12 luni anterioare momentului aplicării măsurilor de ajutor;
    2. În cazul unui număr mai redus de angajaţi în cele 12 luni anterioare solicitării, întreprinderea beneficiară trebuie să ofere motivaţia pentru pierderea numărului respectiv de angajaţi (prin plecare voluntară, dizabilitate, pensionare, reducere voluntară a timpului de lucru, concediere disciplinară sau disponibilizare);
    Atenţie: nu este eligibil ajutorul acordat sub formă de subvenţie salarială pentru ocuparea unui post care a devenit vacant prin reducerea postului de către întreprindere.
    3. Documente care să ateste salariul mediu brut în unitatea sau sectorul economic în care activează întreprinderea în care se realizează noua angajare finanţată a lucrătorului dezavantajat sau cu dizabilităţi;
    4. În cazul unei mari întreprinderi, dacă noua angajare finanţată nu corespunde unei creşteri nete a numărului de lucrători dezavantajaţi sau cu dizabilităţi, solicitantul trebuie să prezinte ultima minută a şedinţei Consiliului de Administraţie în care membrii au stabilit că nu este posibilă angajarea de noi lucrători fără sprijin financiar din partea statului.
    ● Ajutorul pentru formare:
    În cazul unei întreprinderi mari, solicitantul trebuie să prezinte ultima minută a şedinţei consiliului de administraţie în care membrii au stabilit că, fără un sprijin financiar din partea statului, nu este posibilă desfăşurarea unui proiect de formare sau a unui proiect de formare cu aceleaşi caracteristici (ca tip de lucrători implicaţi, cursuri predate, ritm de finalizare) cu cele prezentate în proiectul transmis spre ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat pentru formarea profesională generală şi specifică.
    Prin semnarea contractului de finanţare, în calitate de beneficiar întreprinderea recunoaşte şi respectă termenii şi condiţiile în care primeşte ajutorare nerambursabilă (ajutorul) şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte ajutor cu respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
    În calitate de beneficiar întreprinderea are obligativitatea de a implementa proiectul pentru care s-a semnat contractul de finanţare în conformitate cu prevederile din cererea de ajutor aprobată. În cazul în care întreprinderea nu poate pune în aplicare proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contractul de finanţare, aceasta îşi va asuma eşecul parţial sau total în realizarea obligaţiilor. În acest caz, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a întrerupe plăţile, iar asistenţa financiară nerambursabilă poate fi redusă şi/sau AMPOSDRU poate solicita restituirea, în totalitate sau parţial, a sumelor deja plătite.
    14.2. Modificări ale contractului
    Întreprinderea beneficiară poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare.
    Întreprinderea va informa AMPOSDRU în legătură cu orice modificare semnificativă, propusă sau previzionată, a proiectului aprobat. Este foarte important ca dificultăţile, de genul incapacităţii recrutării participanţilor eligibili sau efectuarea unor cheltuieli într-un mod substanţial diferit de previzionarea bugetară iniţială a proiectului, să fie identificate cât mai repede. Pe cale de consecinţă, beneficiarul este responsabil pentru monitorizarea propriului proiect chiar din prima zi.
    Orice modificare a contractului de finanţare se va face cu acordul ambelor părţi prin aprobarea unei notificări sau prin încheierea unui act adiţional cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi europeană care vor fi efectuate de AMPOSDRU fără a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului. Actul adiţional nu poate să vizeze o modificare substanţială a proiectului.
    Întreprinderea beneficiară trebuie să informeze AMPOSDRU despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării contractului de finanţare în termen de 5 (cinci) zile de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Întreprinderea beneficiară poate solicita, cu cel puţin 60 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, prelungirea duratei contractului cu respectarea duratei maxime de implementare a proiectului specificată în prezentul ghid fără a afecta bugetul proiectului. În acest sens întreprinderea beneficiară va transmite solicitarea însoţită de documente justificative.
    Informaţii suplimentare privind termenii şi condiţiile pentru modificarea contractului sunt prevăzute în contractul de finanţare.
    14.3. Încetarea şi suspendarea contractului de finanţare
    În cazul în care întreprinderea beneficiară nu implementează proiectul în condiţiile asumate şi stipulate în contract, AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a suspenda plăţile şi/sau de a rezilia contractul. De asemenea, AMPOSDRU poate solicita restituirea totală sau parţială a sumelor deja plătite, în cazul în care nu sunt respectaţi termenii contractului de finanţare.
    În situaţia în care, din motive imputabile întreprinderii beneficiare, nu s-a început implementarea proiectului în termenul prevăzut în contractul de finanţare, acesta se considera reziliat de drept.
    AMPOSDRU va rezilia contractul de finanţare dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate în cererea de ajutor, respectiv faptul că proiectul propus nu face obiectul unei finanţări din alte fonduri publice naţionale şi/sau comunitare şi/sau că nu a mai beneficiat de ajutor din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, întreprinderea beneficiară are obligaţia de a restitui integral sumele primite.
    În cazul încălcării de către întreprinderea beneficiară a contractului de finanţare, AMPOSDRU poate dispune rezilierea contractului, după o notificare prealabilă. În această situaţie, întreprinderea beneficiară are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul contractului din asistenţa financiară nerambursabilă şi plata a daune interese.
    În cazul în care contractul este reziliat din culpa întreprinderii beneficiare, respectiva întreprindere va fi exclusă de la participarea la alte cereri de propuneri de proiecte şi scheme de ajutor de stat sau de minimis şi de la acordarea finanţării nerambursabile prin POSDRU pentru o perioadă de 2 (doi) ani.
    Informaţii suplimentare privind termenii şi condiţiile pentru încetarea şi suspendarea contractului sunt stipulate în contractul de finanţare.
    15. Fluxul financiar
    15.1. Reguli generale
    Plăţile vor fi făcute în lei, în contul notificat AMPOSDRU de către întreprinderea beneficiară.
    În conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 469/10.03.2009, pentru derularea proiectelor finanţate din POSDRU, instituţiile publice (întreprinderile de stat), indiferent de sistemul de ajutor şi de subordonare, au obligaţia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari (întreprinderile private) pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.
    Întreprinderile beneficiare ale schemelor de ajutor de stat şi de minimis reglementate în prezentul Ghid au posibilitatea de a solicita acordarea prefinanţării, în condiţiile stabilite în contractul de finanţare încheiat. În vederea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, întreprinderile trebuie să transmită către AMPOSDRU cereri de rambursare.
    Suma acordată sub forma prefinanţării se recuperează integral şi progresiv, până la valoarea integrală, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise către AMPOSDRU. Acest procent este specificat în contractul de finanţare.
    Recuperarea prefinanţării se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de cererea de rambursare finală.
    Plata finală va fi efectuată de către AMPOSDRU în contul special al proiectului, numai după certificarea finală a tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului.
    15.2. Instrucţiuni privind plata prefinanţării
    În conformitate cu prevederile art. 78(2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 , pentru acordarea prefinanţării întreprinderea beneficiară trebuie să transmită AMPOSDRU, împreună cu cererea de acordare a prefinanţării şi a altor documente prevăzute în contractul de finanţare, o scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate.
    În cazul în care întreprinderea beneficiară a încheiat un singur contract cu AMPOSDRU pentru mai multe cereri de ajutor aprobate în cadrul schemelor de ajutor de stat şi de minimis, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită câte o cerere de prefinanţare pentru fiecare cerere de ajutor.
    Prefinanţarea acordată în cazul proiectelor finanţate din schemele de ajutor de stat şi de minimis va fi justificată de cheltuieli efectiv realizate de beneficiari în conformitate cu prevederile art. 78 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 .
    În conformitate cu prevederile OG nr. 29/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prefinanţare se acordă în procent de maxim 35% din valoarea totală a finanţării ce poate fi acordată beneficiarului conform contractului de finanţare. Prin urmare, valoarea prefinanţării se va calcula prin aplicarea procentului menţionat la valoarea ajutorului pe care îl poate obţine întreprinderea prin contractul de finanţare.
    AMPOSDRU va verifica documentele depuse de întreprinderea beneficiară în vederea obţinerii prefinanţării în termen de maximum 10 de zile de la data depunerii cererii de prefinanţare. AMPOSDRU poate opri curgerea acestui termen în cazul în care sunt necesare clarificări, documente sau informaţii suplimentare care trebuie furnizate de întreprinderea beneficiară în termen de 5 (cinci) zile de la solicitare. Termenul limită va curge din nou de la data la care AMPOSDRU a primit clarificările, documentele sau informaţiile suplimentare solicitate.
    AMPOSDRU va transfera prefinanţarea în contul special al proiectului (deschis în conformitate cu legislaţia în vigoare), în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii cererii de prefinanţare. Data plăţii se consideră data debitării contului AMPOSDRU.
    15.3. Instrucţiuni privind rambursarea cheltuielilor eligibile
    În vederea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită la AMPOSDRU cereri de rambursare, împreună cu raportul tehnico-financiar şi toate documentele justificative solicitate în funcţie de tipul ajutorului primit şi de prevederile contractului de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 78 alin.(2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 .
    Cererile de rambursare se vor depune la AMPOSDRU la intervalele de timp stabilite în graficul estimativ de depunere al cererilor de rambursare. Cererile de rambursare trebuie transmise în termenul prevăzut în contractul de finanţare, iar cheltuielile cuprinse în cererea de rambursare trebuie să fie angajate şi plătite.
    Cererile de rambursare vor fi transmise pe suport hârtie şi vor fi însoţite de toate documentele justificative.
    După primirea cererii de rambursare, AMPOSDRU va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de întreprinderea beneficiară. Verificarea se face pe baza documentaţiei care însoţeşte cererile de rambursare şi prin vizite la faţa locului.
    AMPOSDRU are la dispoziţie un termen de 30 de zile de la depunerea cererii de rambursare pentru a verifica informaţiile transmise. AMPOSDRU poate opri curgerea acestui termen în cazul în care sunt necesare clarificări, documente sau informaţii suplimentare. În acest caz întreprinderea beneficiară este obligată să furnizeze orice clarificare, document sau informaţie suplimentară în termen de 5 (cinci) zile de la primirea solicitării. Termenul limită va curge din nou de la data la care AMPOSDRU a primit clarificările, documentele sau informaţiile suplimentare solicitate.
    AMPOSDRU va efectua plata cererii de rambursare în termen de maximum 15 de zile de la data primirii tuturor clarificărilor, documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, iar documentaţia care însoţeşte cererea de rambursare este considerată completă de către AMPOSDRU. Data plăţii se consideră data debitării contului AMPOSDRU.
    16. Rambursarea totală sau parţială a ajutorului acordat
    A. Ajutorul pentru angajarea lucrătorilor defavorizaţi sau cu handicap
    Cu excepţia cazului concedierii legale pentru abatere profesională, lucrătorul defavorizat are dreptul la menţinerea locului de muncă pentru o durată minimă corespunzătoare celei prevăzute de legislaţia naţională sau de orice contracte colective care reglementează contractele de muncă.
    Astfel, lucrătorul defavorizat sau cu handicap are dreptul la angajare neîntreruptă pentru o perioadă minimă de 12 luni, respectiv de 24 de luni, dacă lucrătorul respectiv este extrem de defavorizat sau cu handicap.
    RAMBURSARE PARŢIALĂ - Atunci când durata încadrării în muncă este mai mică de 12 luni sau, după caz, 24 de luni, ajutorul se reduce proporţional în mod corespunzător.
    Întreprinderea beneficiară care concediază în condiţiile legii noul angajat înainte de împlinirea termenului de 12 sau 24 de luni are dreptul la un ajutor redus proporţional, corespunzător perioadei de angajare a persoanei respective.
    De asemenea, întreprinderea beneficiară are dreptul, în cazuri bine justificate, la înlocuirea, o singură dată pentru fiecare post ocupat pe parcursul implementării proiectului, a angajatului care a fost concediat în condiţiile legii înainte de împlinirea termenului de 12 sau 24 de luni şi pentru care întreprinderea a primit ajutor de ocupare, cu un alt angajat care îndeplineşte condiţiile prevăzute în schema de ocupare. În acest caz, întreprinderea va avea dreptul la un ajutor reprezentând diferenţa aferentă perioadei rămase.
    În cazul în care întreprinderea beneficiară concediază în condiţiile legii noul angajat înainte de împlinirea termenului de 12 sau 24 de luni şi nu angajează o nouă persoană în condiţiile schemei de ajutor, dacă ajutorul plătit până în acel moment întreprinderii beneficiare este mai mare decât ajutorul corespunzător pentru perioada lucrată, AMPOSDRU va recupera suma plătită suplimentar.
    RAMBURSARE TOTALĂ - Dacă noul angajat este concediat nelegal înainte de împlinirea termenului de 12 sau 24 de luni, întreprinderea nu mai este îndreptăţită la primirea ajutorului pentru angajarea respectivei persoane şi trebuie să ramburseze în totalitate ajutorul primit în acest sens.
    B. Ajutorul pentru formare
    O reducere mai mică sau egală cu procentul prevăzut în contractul de finanţare pentru bugetul proiectului şi pentru grupul ţintă poate determina reducerea proporţională a ajutorului acordat sau rambursarea totală a sumelor primite. Pe parcursul implementării proiectului, în cazul în care angajaţii participanţi la cursuri de formare întrerup conform legii raporturile de muncă deţinute cu întreprinderea beneficiară (la iniţiativa acesteia sau a angajatului), întreprinderea beneficiară are dreptul să înlocuiască respectivii angajaţi (o singură dată pentru fiecare post), cu alţi angajaţi ai întreprinderii. Prin urmare, întreprinderea va primi un ajutor corespunzător diferenţei dintre costul total per participant şi costul plătit pentru angajatul care a întrerupt sau cu care întreprinderea a întrerupt raporturile de muncă.
    C. Norme de protecţie şi sănătate la locul de muncă
    Dacă AMPOSDRU constată faptul că intensitatea şi valoarea ajutorului de minimis au fost calculate greşit, întreprinderea beneficiară pierde o parte sau totalitatea ajutorului.
    17. Condiţii aplicabile implementării proiectului
    Orice întreprindere beneficiară a ajutorului de stat şi de minimis trebuie să ţină o contabilitate analitică a proiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului.
    Toate operaţiunile efectuate în cadrul proiectului vor fi reflectate în evidenţa contabilă a beneficiarului şi susţinute de documente justificative.
    În conformitate cu prevederile art. 89 şi art. 90 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 şi cu art. 18 şi art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 , întreprinderea beneficiară trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 3 (trei) ani de la data închiderii oficiale a POS DRU 2007-2013, respectiv 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen.
    De asemenea, întreprinderea beneficiară are obligaţia de a acorda dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. În acest sens întreprinderea beneficiară este obligată să informeze AMPOSDRU cu privire la locul arhivării documentelor.
    Toate documentele referitoare la implementarea proiectului aprobat spre ajutor în cadrul POSDRU trebuie să fie arhivate de către întreprinderea beneficiară, în spaţii special amenajate şi destinate acestui scop, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate pentru implementarea proiectului.
    Spaţiul destinat arhivării va fi astfel amenajat încât să se asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor, să se evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora.
    Păstrarea documentelor se realizează atât pe parcursul, cât şi după expirarea perioadei de implementare a proiectului, până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU.
    Întreprinderea beneficiară are obligaţia de a furniza orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de AMPOSDRU, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumentele structurale, respectiv din Fondul Social European. Întreprinderea beneficiară este obligată să asigure disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor efectuate.
    În conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderea beneficiară trebuie să asigure o pistă de audit care să permită posibilitatea verificării documentelor originale de către reprezentanţi ai AMPOSDRU, Comisiei Europene, ai Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă şi de către Curtea Europeană a Auditorilor.
    În situaţiile în care implementarea proiectului necesită încheierea unor contracte de achiziţii, întreprinderea beneficiară trebuie să acorde contractul ofertantului care asigură cea mai bună valoare pentru suma alocată, cu alte cuvinte, cel mai bun raport preţ-calitate, în conformitate cu principiile transparenţei şi tratamentului egal al potenţialilor contractori, având grijă să evitaţi orice conflict de interese.
    În cazul în care întreprinderea beneficiară este considerată autoritate contractantă în sensul prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderea beneficiară trebuie să respecte procedurile de achiziţie publică prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare în domeniu.
    În cazul în care întreprinderea beneficiară nu este considerată autoritate contractantă în sensul prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderea beneficiară va respecta instrucţiunile transmise de AMPOSDRU cuprinzând procedura simplificată de realizare a achiziţiilor.
    În funcţie de tipul ajutorului acordat şi de regulile de eligibilitate stabilite în prezentul Ghid, întreprinderea beneficiară poate subcontracta anumite activităţi din cadrul proiectului. Valoarea maximă a subcontractării nu include contractele de achiziţie publică care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare).
    În conformitate cu art. 5 din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cheltuielile referitoare la următoarele subcontracte nu sunt eligibile pentru coajutorare din POSDRU:
    ● Subcontractele care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o valoarea adăugată proporţională;
    ● Subcontractele încheiate cu intermediari sau consultanţi, în temeiul cărora plata se defineşte în procente din costul total al proiectului, cu excepţia cazurilor în care o asemenea plată este justificată de beneficiarul final, cu referire la valoarea reală a lucrărilor sau a serviciilor furnizate.
    Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv AMPOSDRU, toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, întreprinderea beneficiară are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu subcontractorul/subcontractorii.
    ● Nereguli
    În conformitate cu art. 1(2) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, neregulă reprezintă orice încălcare a prevederilor legislaţiei comunitare rezultată dintr-un act sau omisiune a unui operator economic, care are, sau care ar putea avea, efectul prejudicierii bugetului general al Comunităţilor sau bugetelor administrate de către acestea, fie prin reducerea, fie prin pierderea venitului rezultat din surse proprii colectate direct în numele Comunităţilor, sau printr-o cheltuială neeligibilă.
    În conformitate art. 2 (7) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 , neregulă reprezintă orice încălcare a unei prevederi a dreptului comunitar, care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia bugetul general al Uniunii Europene, prin imputarea unei cheltuieli necorespunzătoare bugetului general.
    În conformitate cu art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 sunt utilizate următoarele definiţii:
    ● operator economic - reprezintă orice persoană fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la implementarea asistenţei din Fonduri, cu excepţia situaţiei în care un Stat Membru îşi exercită prerogativele de autoritate publică;
    ● suspiciune de fraudă - se referă la o neregulă ce duce la iniţierea demersurilor administrative sau juridice la nivel naţional, pentru a stabili prezenţa comportamentului intenţionat, în special frauda, asa cum se menţionează la punctul (a) al Art. 1(1) din Convenţia redactată pe baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
    ● faliment - înseamnă procedurile legate de insolvabilitate în accepţiunea Art. 2(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă.
    În conformitate cu art. 2 lit. b) din OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de coajutor aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, fraudă reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de coajutor aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale.
    O neregulă sau o fraudă poate fi identificată atât pe parcursul, cât şi ulterior finalizării implementării proiectului.
    În situaţia constatării unei nereguli, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională relevantă în vigoare, AMPOSDRU va dispune toate măsurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării proiectului şi totodată pot dispune suspendarea executării contractului sau rezilierea acestuia.
    În funcţie de decizia AMPOSDRU, în cazul identificării unei nereguli, conform OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de coajutor aferente utilizate necorespunzător întreprinderea beneficiară are obligaţia de a restitui debitul constatat, precum şi costurile conexe acestuia, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, AMPOSDRU va sesiza organismele competente în vederea declanşării executării. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate se realizează conform prevederilor OG nr. 79/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
    Notă:
    Departamentul pentru Luptă-Antifraudă - DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.
    DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu sau în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte State Membre.
    Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Luptă Antifraudă: www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro*9).
___________
    *9) Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi cadrul legislativ comunitar şi naţional la adresa http://www.fseromania.ro/actenormative-fse.html
    Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată la următoarele adrese:
    ● Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea de Certificare şi Plată: nao@mfinante.ro
    ● Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, AMPOSDRU: nereguli@fseromania.ro, sesizari.proiecte.fse@fseromania.ro.
    18. Anexe
    Lista anexelor Ghidului Solicitantului:
    Anexa 1: Cererea de ajutor
    Anexa 2: Declaraţie de conformitate
    Anexa 3: Declaraţie de angajament
    Anexa 4: Declaraţie de eligibilitate
    Anexa 5: Declaraţie privind respectarea principiului egalităţii de şanse
    Anexa 6: Declaraţie privind respectarea cerinţelor de informare şi publicitate
    Anexa 7: Declaraţie pentru pentru garantarea efectului stimulativ al ajutorului de stat pentru întreprinderile mari
    Anexa 8: Verificarea eligibilităţii şi grila de selecţie
    Anexa 9: Formular CV
    Anexa 10: Formular înregistrare grup ţintă
    Anexa 11: Contract standard
    Anexa 12: Cerere de prefinanţare
    Anexa 13: Formular de identificare financiară
    Anexa 14: Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare
    Anexa 15: Cerere de rambursare
    Anexa 16: Notificare pentru modificarea contractului
    Anexa 17: Act adiţional
    Anexa 18: Raport tehnico-financiar
    Anexa 19: Previziuni actualizate
    PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
           Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001
                          GHIDUL SOLICITANTULUI
             Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi
               3 Propuneri în sprijinul angajaţilor tăi:
    ● Bani pentru completarea echipei
    ● Bani pentru formare profesională
    ● Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor
    ANEXE
    Martie 2009
    CUPRINS:
    Anexa 1: Cererea de ajutor
    Anexa 2: Declaraţie de conformitate
    Anexa 3: Declaraţie de angajament
    Anexa 4: Declaraţie de eligibilitate
    Anexa 5: Declaraţie privind respectarea principiului egalităţii de şanse
    Anexa 6: Declaraţie privind respectarea cerinţelor de informare şi publicitate
    Anexa 7: Declaraţie pentru pentru garantarea efectului stimulativ al ajutorului de stat pentru întreprinderile mari
    Anexa 8: Verificarea eligibilităţii şi grila de selecţie
    Anexa 9: Formular CV
    Anexa 10: Formular înregistrare grup ţintă
    Anexa 11: Contract standard
    Anexa 12: Cerere de prefinanţare
    Anexa 13: Formular de identificare financiară
    Anexa 14: Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare
    Anexa 15: Cerere de rambursare
    Anexa 16: Notificare pentru modificarea contractului
    Anexa 17: Act adiţional
    Anexa 18: Raport tehnico-financiar
    Anexa 19: Previziuni actualizate
    ANEXA 1
    Cererea de ajutor
    Format electronic
    Notă: Această anexă reprezintă un model. Completarea cererii de ajutor se realizează on-line prin sistemul informatic Actionweb. În acest sens vă rugăm să accesaţi pagina de internet a AMPOSDRU, www.fseromania.ro, secţiunea "Cerere de ajutor"

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│PROFILUL MEU │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 PROFILUL MEU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumire organizaţie ┌──────────────────────────────────────────────────┐
                         └──────────────────────────────────────────────────┘
Adresă poştă ┌──────────────────────────────────────────────────┐
electronică │ │
                         └──────────────────────────────────────────────────┘
Cod de înregistrare ┌──────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
fiscală └──────────────────────────┘ └─────────────────────┘

Număr de înregistrare în ┌──────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
Registrul Comerţului └──────────────────────────┘ └─────────────────────┘

Nr. de la Registrul ┌──────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
Asociaţiilor şi └──────────────────────────┘ └─────────────────────┘

Fundaţiilor ┌──────────────────────────────┐
                         └──────────────────────────────┘

Anul înfiinţării: ┌───────────────────────────────┐
                         └───────────────────────────────┘
Adresa poştală ┌───────────────────────────────────────────────────┐
                         └───────────────────────────────────────────────────┘
Cod: ┌────────────────────────────────────────┐┌───────────┐
                         └────────────────────────────────────────┘└───────────┘
Localitate: ┌────────────────────────────────────────┐┌───────────┐
                         └────────────────────────────────────────┘└───────────┘
Regiune ┌────────────────────────────────────────┐┌───────────┐
                         └────────────────────────────────────────┘└───────────┘

    TIPUL SOLICITANTULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[ ] Persoane juridice de drept public
[ ] Persoane juridice de drept privat
[ ] Persoane juridice de drept privat şi utilitate publică
[ ] Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

    REPREZENTANTUL LEGAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vă rugăm să completaţi datele de contact ale persoanei care are dreptul să
semneze şi să reprezinte organizaţia

Prenume şi Nume ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                         └─────────────────────────────────────────────────────┘
Funcţie ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                         └─────────────────────────────────────────────────────┘
Număr de telefon ┌────────────┐┌────────────────────────────┐┌─────────┐
                         └────────────┘└────────────────────────────┘└─────────┘
Număr de fax ┌────────────┐┌────────────────────────────┐┌─────────┐
                         └────────────┘└────────────────────────────┘└─────────┘
Adresă poştă ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
electronică └─────────────────────────────────────────────────────┘

Document de ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
identitate └─────────────────────────────────────────────────────┘

Emis de ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
La data de │ │
                         │ │
                         └─────────────────────────────────────────────────────┘

    ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare şi în formularele
referitoare la aplicant şi la proiect să fie utilizate în conformitate cu
Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările
şi completările ulterioare:

[ ] DA
[ ] NU

    ALTE INFORMAŢII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii privind organizaţia:
Anul n: anul depunerii cererii de finanţare
(*) Anul n-2
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Număr mediu de angajaţi │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Cifra de afaceri │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Profitul sau pierderea net(ă) a │ │
│exerciţiului financiar (conform bilanţ):│ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
(*) Anul n-1
┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Număr mediu de angajaţi │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Cifra de afaceri │ │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Profitul sau pierderea net(ă) a │ │
│exerciţiului financiar (conform bilanţ):│ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│INFORMAŢII PROIECT │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
PROIECTUL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titlul proiectului:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Domeniul major de intervenţie [ ]

    TIPUL PROIECTULUI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               Tipul proiectului
                                                    Naţional
                                                    Sectorial
                                                    Mulţi-regional
                                                    Regional
                                                    Local
    CLASIFICAREA DOMENIILOR
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               Clasificarea domeniilor
                                                   Rural
                                                       Urban
                                                   Rural şi urban
    LOCAŢIA PROIECTULUI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               Locaţia proiectului Ţara
                                                       Regiunile
                                                       Judeţele
                                                       Altele
                               Valori selectate

    OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vă rugăm să indicaţi obiectivele orizontale ale proiectului (sunt posibile mai
multe variante).
                               [ ] Egalitate de şanse
                               [ ] Dezvoltare durabilă
                               [ ] Inovaţie şi TIC
                               [ ] Îmbătrânire activă
                               [ ] Abordare transnaţională
                               [ ] Abordare interregională
    DURATA PROIECTULUI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vă rugăm să precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni. În
estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul
activităţile preliminare: studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte
tehnice, detalii de execuţie, autorizaţii, acorduri,studii de impact, etc.
                         Durata ┌─────────────────────┐ în luni
                                                └─────────────────────┘
                         Experienţa relevantă a ┌─────────────────────────────┐
                         solicitantului pentru │ │
                         domeniul proiectului └─────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descriere proiect 1 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Titlul proiectului ┌────────────────────────────────────────────────────┐
                         └────────────────────────────────────────────────────┘
Obiectivul proiectului ┌────────────────────────────────────────────────────┐
                         └────────────────────────────────────────────────────┘
                         Descrieţi obiectivul general al proiectului,
                         specificând modul în care proiectul va genera un
                         efect pozitiv pe termen lung şi obiectivele specifice/
                         operaţionale, care să arate clar beneficiul/
                         beneficiile pentru grupul/grupurile ţintă, care derivă
                         din implementarea proiectului
Activităţile proiectului ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                         └─────────────────────────────────────────────────────┘
                         Specificaţi şi să descrieţi sintetic şi cronologic
                         activităţile şi sub-activităţile proiectului propus de
                         dumneavoastră. Trebuie să includeţi şi activităţi
                         specifice de informare şi publicitate, activităţi ce
                         urmează a fi subcontractate, achiziţiile previzionate,
                         precum şi activitatea de management a proiectului
Rezultate anticipate ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                         └─────────────────────────────────────────────────────┘
                         Descrieţi şi cuantificaţi rezultatele anticipate ale
                         proiectului. Rezultatele proiectului trebuie să
                         reprezinte îmbunătăţiri/beneficii reale care determină
                         în mod direct realizarea obiectivelor proiectului.
                         Corelaţi rezultatele cu activităţile şi obiectivele
                         proiectului
Contextul proiectului ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                         └─────────────────────────────────────────────────────┘
                         Descrieţi şi explicaţi relevanţa proiectului faţă de
                         politicile şi strategiile europene şi naţionale
                         relevante pentru domeniul proiectului. Descrieţi
                         grupul ţintă şi definiţi clar nevoile grupului/
                         grupurilor ţintă prin furnizarea de date cantitative
                         şi calitative
Justificarea ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
necesităţii └─────────────────────────────────────────────────────┘
implementării Explicaţi necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia
proiectului faţă de nevoile specifice ale grupului/grupurilor ţintă.
                         De asemenea indicaţi şi să descrieţi valoarea adăugată
                         a proiectului, demonstraţi clar că nevoile grupului/
                         grupurilor ţintă nu sunt abordate în cadrul
                         activităţilor existente sau că nu există activităţi
                         pentru abordarea corespunzătoare a nevoilor definite
Resursele alocate ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
pentru implementarea └─────────────────────────────────────────────────────┘
proiectului Descrieţi clar resursele necesare implementării
                         proiectului şi demonstraţi că aţi prevăzut suficiente
                         resurse, inclusiv pentru activităţile de monitorizare
                         şi management a proiectului, informare şi publicitate
Managementul proiectului ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                         └─────────────────────────────────────────────────────┘
                         Definiţi clar responsabilităţile pentru managementul
                         şi implementarea proiectului şi descrieţi clar modul
                         de organizare generală a proiectului, precum şi
                         managementul financiar şi asigurarea unui nivel adecvat
                         de control; detaliaţi calificarea şi experienţa echipei
                         de implementare a proiectului, inclusiv a managerului
                         de proiect, din punct de vedere al calificărilor,
                         experienţei şi abilităţilor pentru îndeplinirea
                         activităţilor proiectului
Metodologia de ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
implementare └─────────────────────────────────────────────────────┘
                         Prezentaţi modul în care veţi implementa activităţile
                         propuse pentru realizarea obiectivelor, precum şi
                         modul în care vor fi organizate resursele disponibile
                         în vederea obţinerii rezultatelor asumate.
                         Descrieţi cum vor fi implementate activităţile
                         proiectului, precum şi modul în care se va asigura
                         monitorizarea implementării proiectului

Proiect generator de venit [ ] DA
                           [ ] NU
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descriere proiect 2 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Titlul proiectului: ┌────────────────────────────────────────────────────┐
                          └────────────────────────────────────────────────────┘
Obiectivul proiectului: ┌────────────────────────────────────────────────────┐
                          └────────────────────────────────────────────────────┘
Sustenabilitatea ┌────────────────────────────────────────────────────┐
proiectului └────────────────────────────────────────────────────┘
                          Descrieţi clar modul în care este asigurată o posibilă
                          transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului
                          către alt grup ţintă/alte sectoare/multiplicare
                          precum şi modul în care rezultatele proiectului
                          dumneavoastră pot fi incluse în politicile şi
                          strategiile integrate; indicaţi sursa ulterioară de
                          finanţare (fonduri proprii, fonduri externe, pentru
                          realizarea proiectului nu este necesară o altă
                          finanţare)
Egalitate de şanse ┌────────────────────────────────────────────────────┐
                          └────────────────────────────────────────────────────┘
                          Demonstraţi clar modalitatea prin care proiectul va
                          asigura condiţii care să permită accesul şi
                          participarea grupului/grupurilor ţintă la
                          activităţile proiectului şi evitarea discriminării
Alte obiective orizontale ┌────────────────────────────────────────────────────┐
                          └────────────────────────────────────────────────────┘
                          Demonstraţi clar contribuţia proiectului la cel puţin
                          unul din obiectivele orizontale (dezvoltare durabilă,
                          TIC, inovare, îmbătrânire activă, abordare inter-
                          regională şi transnaţională)
Complementaritatea cu ┌────────────────────────────────────────────────────┐
alte strategii/programe/ └────────────────────────────────────────────────────┘
proiecte Indicaţi şi descrieţi strategiile/programele
                          complementare cu proiectul dumneavoastră şi
                          demonstraţi clar conformitatea cu acestea;
                          indicaţi legătura proiectului dumneavoastră cu alte
                          proiecte în curs de desfăşurare sau planificate;
                          precizaţi lecţiile învăţate din experienţă şi
                          modalitatea în care au fost evaluate şi incluse în
                          strategia proiectului
Alte informaţii relevante ┌───────────────────────────────────────────────────┐
                          └───────────────────────────────────────────────────┘
                          Specificaţi orice alte informaţii pe care le
                          consideraţi relevante pentru evaluarea şi selectarea
                          stra
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se
realiza în vederea implementării proiectului, precum şi durata acestora,
corelate cu metodologia de implementare a proiectului
┌────────────┬──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Activitatea │Durată│ Organizaţia care implementează │ Acţiuni │
│ │ │ proiectul │ │
├────────────┴──────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────┤
│Anul -1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anul -2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anul -3 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Activitatea ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
            └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Anul ┌──────────────────┐
            └──────────────────┘
Lună de demarare ┌──────────────────┐
                  └──────────────────┘
Lună de încheiere ┌──────────────────┐
                  └──────────────────┘
Organizaţia care implementează proiectul ┌─────────────────────────────────────┐
                                         └─────────────────────────────────────┘
Valori selectate ┌────────────────────────────────────┐
                 └────────────────────────────────────┘
Activitatea
Anul -1 .......................................................................
Anul -2 .......................................................................
Anul -3 .......................................................................
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DATE FINANCIARE │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vă rugăm să prezentaţi şi bugetul cererii de finanţare, conform tabelului
următor. Pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Ghidul
Solicitantului
┌────┬────────────────────────────────────────────┬────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │Anul│ Anul │ Anul │ Total │
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ Total │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Resurse umane │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Participanţi │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Alte tipuri de costuri │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Total costuri directe (1+2+3) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 6 │Total cheltuieli generale de administraţie │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 7 │VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 8 │Contribuţia solicitantului │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 9 │ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ │ SOLICITATĂ (7-8) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 10 │Valoarea neeligibilă a proiectului │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┤
│ 11 │Valoarea totală a proiectului (7+10) │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┘
Vă rugăm să justificaţi şi să detaliaţi bugetul:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Notă: Valoarea totală a proiectului (11) este formată din Valoarea neeligibilă
a proiectului(10) plus Valoarea eligibilă a proiectului (7). Valoarea
neeligibilă a proiectului (10) este formată din toate cheltuielile neeligibile
efectuate în cadrul proiectului (nu sunt incluse în lista cheltuielilor
eligibile, dar sunt necesare proiectului) care vor fi suportate de dumneavoastră
în calitate de beneficiar şi nu vor fi luate în considerare la calcularea
valorii contribuţiei dumneavoastră pentru proiect. Valoarea eligibilă a
proiectului (7) este formată din toate cheltuielile eligibile efectuate în
cadrul proiectului (sunt incluse în lista cheltuielilor eligibile şi sunt
necesare proiectului). Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată (9) şi
Contribuţia solicitantului (8) se calculează prin aplicarea procentelor
prevăzute în Ghidul Solicitantului la Valoarea eligibilă a proiectului (7).
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│INDICATORI │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    INDICATORI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vă rugăm să completaţi valoarea prognozată pentru finalul proiectului a
indicatorilor (de realizare imediată (output) şi de rezultat) din tabel. Vă rugăm
să corelaţi informaţiile din această secţiune cu informaţiile introduse de
dumneavoastră privind Rezultate anticipate. În acest sens, indicatorii menţionaţi
trebuie să fie corelaţi cu rezultatele preconizate ale proiectului, cu
activităţile şi obiectivele proiectului.

┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Indicatori [1 output] │ Valoare │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Indicatori [2 result] │ Valoare │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
Vă rugăm să descrieţi şi să cuantificaţi alţi indicatori adiţional de realizare
imediată sau de rezultat care nu sunt incluşi în tabelul de mai sus, dar care
pot aduce valoare adăugată pentru proiect (includeţi maxim 5 indicatori de
realizare imediată şi maxim 5 indicatori de rezultat).
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Indicatori adiţionali [output] │ Valoare │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Indicatori adiţionali [result] │ Valoare │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│GRUP ŢINTĂ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    GRUP ŢINTĂ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Vă rugăm să completaţi valoarea prognozată pentru finalul proiectului a
indicatorilor din tabel:
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Grup ţintă │ Număr │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│FINANŢĂRI ANTERIOARE │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN
                  FONDURI PUBLICE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de
împrumut din partea
Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani, relevantă pentru
domeniul proiectului?

    DA [ ]

    NU [ ]

    Dacă DA, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii (proiectele vor
    fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a
    semnat contractul)

                                Informaţii despre întreprindere
Cod CAEN: ┌─────────────────────┐
          └─────────────────────┘
    Dimensiunea întreprinderii:
    Mare
    Medie
    Mică/micro
    Anul curent
    ...........................................................................
    Numărul mediu de salariaţi:
    Numărul de angajaţi aparţinând grupurilor dezavantajate:
    Cifra de afaceri anuală:
    Întreprindere autonomă:
    Da
    Nu
    Anul -1
    ...........................................................................
    Numărul mediu de salariaţi:
    Numărul de angajaţi aparţinând grupurilor dezavantajate:
    Cifra de afaceri anuală:
    Întreprindere autonomă:
    Da
    Nu
    Dacă a existat o micşorare a numărului mediu de salariaţi şi care a fost
    motivul:
    Redundanţă
    Alte cauze

Explicaţi: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
           │ │
           └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

            AJUTOR PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ - SALARIUL BRUT


    Dacă aplicaţi pentru ajutor pentru ocupare, indicaţi salariul brut al
    noului angajat:
                                ┌────────────────────────────┐
                                └────────────────────────────┘
    Dacă aplicaţi pentru ajutor pentru ocupare, indicaţi salariul brut din
    departamentul în care va lucra persoana respectivă:

                                ┌────────────────────────────┐
    SITUAŢIA ECONOMICĂ └────────────────────────────┘

    Situaţia economică:
    ● societatea se află în "dificultate"
    ● societatea are obligaţia de a returna ajutorul declarat incompatibil cu
      prevederile Pieţei Comune

           AJUTOR PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ (GENERALĂ)

    Vă rugăm să indicaţi cărui tip de formare răspunde proiectul dumneavoastră.
Bifaţi una sau ambele posibilităţi. Dacă proiectul atât formare specifică cât şi
generală vă rugăm să detaliaţi procentele în coloana aferentă câmpului "costuri
eligibile proiectului"

    GENERAL:
    DA
    NU

    COSTURILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

    Vă rugăm să detaliaţi costurile eligibile în funcţie de prevederile
    ghidului solicitantului
    Costul serviciilor de îndrumare şi consiliere privind proiectul de formare

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
Cost total (lei):

    Alte cheltuieli curente cum ar fi materialele şi consumabile direct legate
    de proiect

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
    Cost total (lei)
    Costuri cu formatori:
    Vă rugăm să folosiţi ca şi cost de referinţă pentru formatori, criteriile şi
    sumele menţionate în Ghidul solicitantului

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Cheltuieli de transport pentru formatori şi cursanţi inclusiv cheltuielile
    cu cazarea
    Vă rugăm să detaliaţi cheltuielile de transport pentru formatori şi cursanţi,
inclusiv cheltuielile cu cazarea, în conformitate cu prevederile ghidului
solicitantului şi cu Ordinul nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor şi
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate de Programul
Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"


    Costuri pentru formatori (lei) ........................
    Costuri pentru cursanţi (lei) .........................
    Costuri totale (lei) ..................................

    Deprecierea instrumentelor şi a echipamentelor în cazul în care acestea sunt
folosite exclusiv în proiectul de formare. Vă amintim că trebuie respectate regulile
prezentate în Ordinul nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor şi cheltuielilor
eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate de Programul Operaţional Sectorial
"Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
Cost total (lei)
Costuri indirecte
Descriere ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
Cost total (lei)

    Costuri cu personalul participant la formare pot fi luate în considerare
costurile cu personalul participant la formare doar pentru orele în care
cursanţii participă efectiv la curs după deducerea orelor productive.

Descrierea metodei de calcul: ┌────────────────────────────────────────────────┐
                              └────────────────────────────────────────────────┘
Cost total (lei):

                REZUMATUL COSTURILOR ŞI A INTENSITĂŢII AJUTORULUI

    Vă rugăm să specificaţi suma totală a costului eligibil şi ajutorul pe care
îl cereţi făcând referire la intensitatea ajutorului indicată în Ghidul
Solicitantului. Indicaţi de asemenea dacă solicitaţi creşterea cu 10% a
ajutorului datorită prezenţei lucrătorilor aparţinând grupurilor dezavantajate
printre cursanţi specificând numărul total al acestora.

    Cost total (lei)
    Intensitatea ajutorului (lei)
    Creşterea cu 10% a ajutorului pentru lucrători aparţinând grupurilor
dezavantajate Da/Nu
    Numărul de lucru aparţinând grupurilor dezavantajate:
    Ajutorul solicitat (lei)

         FORMARE FURNIZATĂ DE O ENTITATE SPECIALIZATĂ PENTRU LUCRĂTORI
                 APARŢINÂND GRUPURILOR DEZAVANTAJATE

    Dacă formarea este furnizată de o entitate specializată în formare
profesională vă rugăm să completaţi tabelul următor.
    Cost extern pentru formare (lei)
    Costul pentru cazarea şi transportul cursanţilor (dacă nu a fost inclusă în
costul extern al formării) (lei)
    Costuri cu personalul participant la formare:
    Cost total (lei)

             AJUTOR PENTRU PROFESIONALĂ SPECIFICĂ

Vă rugăm să indicaţi cărui tip de formare răspunde proiectul dumneavoastră.
Bifaţi una sau ambele posibilităţi.
    Dacă proiectul atât formare specifică cât şi generală vă rugăm să detaliaţi
procentele în coloana aferentă câmpului "Costuri eligibile proiectului"
    SPECIFIC:
    DA
    NU

             COSTURILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

    Vă rugăm să detaliaţi costurile eligibile în funcţie de prevederile
ghidului solicitantului
    Costul serviciilor de îndrumare şi consiliere privind proiectul de formare

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
    Cost total (lei):
    Alte cheltuieli curente cum ar fi materialele şi consumabile direct legate
de proiect
Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
    Cost total (lei)
    Costuri cu formatori:
    Vă rugăm să folosiţi ca şi cost de referinţă pentru formatori, criteriile
şi sumele menţionate în Ghidul solicitantului

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
    Cheltuieli de transport pentru formatori şi cursanţi inclusiv cheltuielile
cu cazarea
    Vă rugăm să detaliaţi cheltuielile de transport pentru formatori şi
cursanţi, inclusiv cheltuielile cu cazarea, în conformitate cu prevederile
ghidului solicitantului şi cu Ordinul nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor
şi cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate de Programul
Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"
    Costuri pentru formatori (lei) ......................
    Costuri pentru cursanţi (lei) .......................
    Costuri totale (lei) ................................
    Deprecierea instrumentelor şi a echipamentelor în cazul în care acestea
sunt folosite exclusiv în proiectul de formare
    Vă amintim că trebuie respectate regulile prezentate în Ordinul
nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor şi cheltuielilor eligibile în cadrul
operaţiunilor finanţate de Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013"

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
Cost total (lei)
Costuri indirecte
Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
Cost total (lei)

    Costuri cu personalul participant la formare pot fi luate în considerare
costurile cu personalul participant la formare doar pentru orele în care
cursanţii participă efectiv la curs după deducerea orelor productive.

Descrierea metodei de calcul: ┌────────────────────────────────────────────────┐
                              └────────────────────────────────────────────────┘
Cost total (lei):


                REZUMATUL COSTURILOR ŞI A INTENSITĂŢII AJUTORULUI

    Vă rugăm să specificaţi suma totală a costului eligibil şi ajutorul pe care
îl cereţi făcând referire la intensitatea ajutorului indicată în Ghidul
Solicitantului. Indicaţi de asemenea dacă solicitaţi creşterea cu 10% a
ajutorului datorită prezenţei lucrătorilor aparţinând grupurilor dezavantajate
printre cursanţi specificând numărul total al acestora.

    Cost total (lei)
    Intensitatea ajutorului (lei)
    Creşterea cu 10% a ajutorului pentru lucrători aparţinând grupurilor
    dezavantajate Da/Nu
    Numărul de lucra aparţinând grupurilor dezavantajate:
    Ajutorul solicitat (lei)


           FORMARE FURNIZATĂ DE O ENTITATE SPECIALIZATĂ PENTRU LUCRĂTORI
                      APARŢINÂND GRUPURILOR DEZAVANTAJATE

    Dacă formarea este furnizată de o entitate specializată în formare
profesională vă rugăm să completaţi tabelul următor.
    Cost extern pentru formare (lei)
    Costul pentru cazarea şi transportul cursanţilor (dacă nu a fost inclusă în
costul extern al formării) (lei)
    Costuri cu personalul participant la formare:
    Cost total (lei)

              CERERE PENTRU AJUTORUL DE MINIMIS

    Ajutorul de minimis solicitat (lei):

           AJUTORUL DE MINIMIS PRIMIT ÎN ULTIMII TREI ANI

    Vă rugăm indicaţi suma totală primită ca ajutor de minimis în ultimii trei
ani (anul curent şi cei doi ani precedenţi)
    Anul curent
    ...............................................................
    Actul normativ/Programul în baza căruia a fost acordat ajutorul:
    Autoritatea contractantă:
    Suma (lei):
    Anul -1
    ...............................................................
    Actul normativ/Programul în baza căruia a fost acordat ajutorul:
    Autoritatea contractantă:
    Suma (lei):
    Anul -2
    ...............................................................
    Actul normativ/Programul în baza căruia a fost acordat ajutorul:
    Autoritatea contractantă:
    Suma (lei):

        ANGAJAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

    Vă rugăm să enumeraţi cheltuielile pe care vi le puteţi permite pentru
angajarea unei persoane cu dizabilităţi făcând referire la Ghidul Solicitantului.

            ADAPTAREA LOCULUI DE MUNCĂ

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
Valoarea totală (lei):

    COSTURI CU PERSONALUL CARE SE OCUPĂ EXCLUSIV DE PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘
Valoarea totală (lei):

       ECHIPAMENT NECESAR PENTRU ANGAJAŢII CU DIZABILITĂŢI

Descriere: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
                   └───────────────────────────────────────────────────────────┘

Valoarea totală (lei):

    ANEXA 2
                        DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
    Anexa 1 a cererii de ajutor
    Notă: Această anexă reprezintă un model. Completarea cererii şi a declaraţiilor se realizează on-line. În acest sens vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.fseromania.ro.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│Nr. înregistrare: ....................... (la solicitant) │
│ID proiect ┌──────────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────────┘ │
│Titlul proiectului: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Denumire organizaţie ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod de înregistrare fiscală ┌────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────┘ │
│Număr de înregistrare în ┌───────────────────────────────────────────────┐ │
│Registrul Comerţului └───────────────────────────────────────────────┘ │
│Nr. de la Registrul ┌──────────────────────────────────┐ │
│Asociaţiilor şi Fundaţiilor └──────────────────────────────────┘ │
│Anul înfiinţării ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Adresa poştală: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Localitate: ┌───────────────────────────────────────────────┐ │
│ └───────────────────────────────────────────────┘ │
│Judeţ/Sector: ┌───────────────────────────────────────────────┐ │
│ └───────────────────────────────────────────────┘ │
│Adresă poştă electronică ┌───────────────────────────────────────────────┐ │
│ └───────────────────────────────────────────────┘ │
│Prin prezenta confirmăm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile│
│prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară │
│nerambursabilă este necesară pentru implementarea proiectului. │
│De asemenea, confirmăm că nu cunoaştem nici un motiv pentru care proiectul ar │

│putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. │
│Prin prezenta declar că proiectul propus nu face obiectul unei alte finanţări │
│din fonduri publice naţionale sau comunitare şi că nu a mai beneficiat de │
│finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. │
│Înţelegem că dacă cererea de finanţare nu este completă şi nu cuprinde toate │
│detaliile şi informaţiile solicitate, cererea de finanţare va fi respinsă. │
│ │
│Data Funcţia ocupată în organizaţie │
│ Prenume şi Nume │
│ Semnătura │
│ Ştampila │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Notă: Această declaraţie va fi tipărită, datată, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului în numele organizaţiei - sistemul informatic va introduce automat datele privind organizaţia şi proiectul propus.
    ANEXA 3
                         DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
    Notă: Această anexă reprezintă un model. Completarea cererii de finanţare şi a declaraţiilor se realizează online. În acest sens vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.fseromania.ro.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. înregistrare: ....................... (la solicitant) │
│ID proiect ┌───────────────────────────────────────┐ │
│ └───────────────────────────────────────┘ │
│Titlul proiectului: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Denumire organizaţie ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod de înregistrare fiscală ┌─────────────────────────────────────────┐ │
│ └─────────────────────────────────────────┘ │
│Număr de înregistrare în ┌──────────────────────────────────────────────┐ │
│Registrul Comerţului └──────────────────────────────────────────────┘ │
│Nr. de la Registrul ┌──────────────────────────────────┐ │
│Asociaţiilor şi Fundaţiilor └──────────────────────────────────┘ │
│Anul înfiinţării ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Adresa poştală: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod: ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│Localitate: ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│Judeţ/Sector: ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│Adresă poştă electronică ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│Prin prezenta, în calitate de viitor beneficiar, mă angajez: │
│● să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale │
│proiectului, în valoare de ...... lei, reprezentând ... % din valoarea totală │
│eligibilă a proiectului; │
│● să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului; │
│● să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului │
│în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor; │
│● să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a │
│acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după │
│finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţă în această perioadă; │
│● să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect │

│pentru scopul declarat în proiect. │
│De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi │
│condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, precum şi în legislaţia │
│comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările │
│ulterioare. │
│ │
│Data Funcţia ocupată în organizaţie │
│ Prenume şi Nume │
│ Semnătura │
│ Ştampila │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Notă: Această declaraţie va fi tipărită, datată, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului în numele organizaţiei - sistemul informatic va introduce automat datele privind organizaţia şi proiectul propus.
    ANEXA 4
                 DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
    Notă: Această anexă reprezintă un model. Completarea cererii de finanţare şi a declaraţiilor se realizează online. În acest sens vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.fseromania.ro.

*Font 8*
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. înregistrare: ................. (la solicitant) │
│ │
│În calitate de <funcţie/reprezentant legal/împuternicit> al <denumirea solicitant>, │
│subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI/BI seria <seria> nr. <nr. >, eliberat(ă) de │
│<organismul emitent>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu │
│Art. 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: │
│- <denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie face parte │
│ integrantă, în cadrul POS DRU 2007-2013 │
│nu se află în nici una din situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96(2)(a) din │
Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al│
│Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: │
│- se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de │
│administrare judiciară, au încheiate concordate, şi-au suspendat activitatea economică sau │
│fac obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma│
│unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; │
│- au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoarea de res judicata pentru un delict legat de │
│conduita lor profesională; │
│- au comis în conduita lor profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe │
│care autoritatea contractantă le poate justifica; │
│- nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale │
│sau de achitare a impozitelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care sunt │
│stabiliţi sau ale ţării autorităţii contractante sau ale ţării unde se execută contractul; │
│- au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, │
│participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul │
│intereselor financiare ale Comunităţilor; │
│- li se aplică în prezent o sancţiune administrativă menţionată la articolul 96 alineatul (1)│
│din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 ; │
│- se găsesc în situaţie de conflict de interese; │
│- se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de autoritatea │
│contractantă, ca o condiţie de participare la procedura de achiziţii publice sau nu au │
│furnizat aceste informaţii; │
│- se află într-una din situaţiile de excludere de la procedura de achiziţii publice │
│menţionate la articolul 93 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 ; │
│- sunt excluşi de la contracte sau granturi finanţate de la buget, pe o perioadă maximă de │
│zece ani. │
│ Data Funcţia ocupată în organizaţie │
│ Prenume şi Nume │
│ Semnătura │
│ Ştampila │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Notă: Această declaraţie va fi tipărită, datată, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului în numele organizaţiei - sistemul informatic va introduce automat datele privind organizaţia şi proiectul propus.
    ANEXA 5
       DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII DE ŞANSE
    Notă: Această anexă reprezintă un model. Completarea cererii de finanţare şi a declaraţiilor se realizează online. În acest sens vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.fseromania.ro

*Font 8*
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. înregistrare: ................. (la solicitant) │
│ID proiect ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘ │
│Titlul proiectului: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Denumire organizaţie ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod de înregistrare fiscală ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘ │
│Număr de înregistrare în ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│Registrul Comerţului └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Nr. de la Registrul ┌──────────────────────────────────┐ │
│Asociaţiilor şi Fundaţiilor └──────────────────────────────────┘ │
│Anul înfiinţării ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Adresa poştală: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Localitate: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Judeţ/Sector: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Adresă poştă electronică ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Solicitantul se obligă să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la │
│egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii,│
│precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea (Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi │
│art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG nr. 137/2000 republicată privind prevenirea şi │
│sancţionarea tuturor formelor de discriminare; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse│
│între femei şi bărbaţi; OUG nr. 96/2003 pentru protecţia maternităţii şi Legea nr. 210/1999
│privind concediul paternal), şi va lua în considerare în implementarea proiectului toate │
│politicile şi practicile prin care nu va realiza nicio deosebire, excludere, restricţie sau │
│preferinţă, pe bază de: │
│- rasă; │
│- naţionalitate; │
│- etnie; │
│- limbă; │
│- religie; │
│- categorie socială; │
│- convingeri; │
│- sex; │
│- orientare sexuală; │
│- vârstă; │
│- handicap; │
│- boală cronică necontagioasă; │
│- infectare HIV; │
│- apartenenţă la o categorie defavorizată; │
│- precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea │
│ recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului │
│ şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, │
│ economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. │
│Data Funcţia ocupată în organizaţie │
│ Prenume şi Nume │
│ Semnătura │
│ Ştampila │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Notă: Această declaraţie va fi tipărită, datată, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului în numele organizaţiei - sistemul informatic va introduce automat datele privind organizaţia şi proiectul propus.
    ANEXA 6
              DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CERINŢELOR DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    Notă: Această anexă reprezintă un model. Completarea cererii de finanţare şi a declaraţiilor se realizează online. În acest sens vă rugăm să accesaţi pagina de internet www.fseromania.ro.

*Font 8*
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. înregistrare: ....................... (la solicitant) │
│ID proiect ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘ │
│Titlul proiectului: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Denumire organizaţie ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod de înregistrare fiscală ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘ │
│Număr de înregistrare în ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│Registrul Comerţului └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Nr. de la Registrul ┌──────────────────────────────────┐ │
│Asociaţiilor şi Fundaţiilor └──────────────────────────────────┘ │
│Anul înfiinţării ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Adresa poştală: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Localitate: ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Judeţ/Sector: ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Adresă poştă electronică ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Solicitantul, în calitate de viitor beneficiar, se obligă să respecte prevederile legislaţiei│
│în vigoare cu privire la informare şi publicitate, prin mijloacele de informare prevăzute la │
│art. 8 şi art. 9 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor │
│pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a │
│prevederilor generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European│
│şi Fondului de Coeziune. │
│Solicitantul se angajează să: │
│● asigure vizibilitate adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a proiectului, a │
│obiectivelor, a rezultatelor obţinute etc.; │
│● asigure informarea publicului prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa │
│financiară obţinută din fondurile europene şi să informeze toate persoanele implicate în │
│proiect în ceea ce priveşte finanţarea nerambursabilă primită; │
│● notifice clar şi prin mijloace adecvate faptul că proiectul implementat a fost selectat │
│în cadrul POS DRU cofinanţat de FSE; │
│● asigure că orice document, inclusiv certificate de participare sau diplome, realizate în │
│cadrul proiectului vor include un paragraf sau o menţiune care să facă referire la faptul │
│că POS DRU este cofinanţat din FSE. │
│● asigure şi să furnizeze resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi │
│produsele de informare şi comunicare. │
│De asemenea, solicitantul declară că este de acord şi că va respecta toţi termenii şi │
│condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, precum şi în legislaţia comunitară şi │
│naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare. │
│ Data Funcţia ocupată în organizaţie │
│ Prenume şi Nume │
│ Semnătura │
│ Ştampila │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Notă: Această declaraţie va fi tipărită, datată, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului în numele organizaţiei - sistemul informatic va introduce automat datele privind organizaţia şi proiectul propus.
    ANEXA 7
             DECLARAŢIE PENTRU GARANTAREA EFECTULUI STIMULATIV DOAR
                        PENTRU ÎNTREPRINDERILE MARI

*Font 8*
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. înregistrare: ....................... (la solicitant) │
│ID proiect ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘ │
│Titlul proiectului: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Denumire organizaţie ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod de înregistrare fiscală ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘ │
│Număr de înregistrare în ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│Registrul Comerţului └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Nr. de la Registrul ┌──────────────────────────────────┐ │
│Asociaţiilor şi Fundaţiilor └──────────────────────────────────┘ │
│Anul înfiinţării ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Adresa poştală: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Cod: ┌──────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────┘ │
│Localitate: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Judeţ/Sector: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Adresă poştă electronică ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│Subsemnatul, declar prin prezenta că fără ajutorul acordat pentru ocuparea forţei de muncă, │
│întreprinderea pe care o reprezint nu ar fi putut să angajeze niciun lucrător. În acest scop,│
│cunoscând prevederile Ghidului Solicitantului şi articolul 8 din Regulamentul General de │
│Exceptare (CE) nr. 800/2008, voi trimite procesele verbale ale întrunirilor Consiliului │
│Director, sau alte documente justificative similare, în care s-a decis că fără ajutor │
│financiar extern nu este posibilă demararea activităţii de recrutare a lucrătorilor. │
│NOTĂ: Transmiterea acestei declaraţii şi a copiilor proceselor verbale este necesară numai în│
│cazul în care noul proces de angajare nu corespunde unei creşteri nete a numărului │
│angajaţilor defavorizaţi faţă de ultimele 12 luni. │
│Subsemnatul, declar prin prezenta că fără ajutorul acordat pentru formarea profesională a │
│angajaţilor, întreprinderea pe care o reprezint nu ar fi putut să desfăşoare proiectul de │
│formare sau un proiect de formare cu caracteristici (lucrători implicaţi, cursuri susţinute, │
│ritmul finalizării) similare proiectului prezentat. În acest scop, cunoscând prevederile │
│Ghidul Solicitantului şi articolul 8 din Regulamentul General de Exceptare (CE) nr. 800/2008 ,│
│voi trimite procesele verbale ale întrunirilor Consiliului Director, sau alte documente │
│justificative similare, în care s-a decis că fără ajutor financiar extern nu am fi putut │
│desfăşura un proiect de formare sau un proiect de formare similar cu cel pentru care a │
│aplicat întreprinderea pe care o reprezint. │
│ Data Funcţia ocupată în organizaţie │
│ Prenume şi Nume │
│ Semnătura │
│ Ştampila │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Notă: Această declaraţie va fi tipărită, datată, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului în numele organizaţiei - sistemul informatic va introduce automat datele privind organizaţia şi proiectul propus.
    ANEXA 8
    Verificarea eligibilităţii şi grila de selecţie

*Font 7*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐
│ Criterii de eligibilitate solicitant │DA│NU│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Este o organizaţie legal constituită în România şi îşi desfăşoară activitatea pe │ │ │
│teritoriul României. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Aparţine categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Documentul │ │ │
│Cadru de Implementare a POSDRU şi cu Ghidul Solicitantului. Pentru │ │ │
│schemele de ajutor de stat şi de minimis cuprinse în acest Ghid beneficiar │ │ │
│eligibil este NUMAI: │ │ │
│● întreprinderea care angajează lucrătorii defavorizaţi, lucrătorii extrem de │ │ │
│ defavorizaţi şi/sau lucrătorii cu handicap - pentru schema de ajutor de stat │ │ │
│ pentru ocuparea forţei de muncă; │ │ │
│● întreprinderea ai cărei angajaţi participă la programe de formare │ │ │
│ profesională continuă - pentru schema de ajutor de stat pentru formare │ │ │
│ generală şi specifică; │ │ │
│● întreprinderea care îmbunătăţeşte condiţiile de sănătate şi securitate la locul │ │ │
│ de muncă - pentru schema de ajutor de minimis. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Solicitantul respectă prevederile comunitare şi naţionale privind informarea şi │ │ │
│publicitatea privind proiectul. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Este corectă afirmaţia - Nu se află în situaţia de insolvenţă sau lichidare, │ │ │
│afacerea sa nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restricţii asupra │ │ │
│activităţilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispoziţia creditorilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Este corectă afirmaţia - nu înregistrează datorii publice, nu are întârzieri la plata │ │ │
│taxelor, obligaţiilor şi a altor contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi │ │ │
│bugetele locale, prevăzute de legislaţia în vigoare; nu este întreprindere în │ │ │
│dificultate. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Este corectă afirmaţia - nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma │ │ │
│unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de │ │ │
│stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut │ │ │
│obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost │ │ │
│integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Este corectă afirmaţia - Reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus │ │ │
│unei condamnări de tip res judicata în ultimele 36 de luni de către nicio instanţă │ │ │
│judecătorească, din motive profesionale sau de etică profesională │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Este corectă afirmaţia - reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost │ │ │
│condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii │ │ │
│criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale │ │ │
│Comunităţii Europene │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Este corectă afirmaţia - reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează │ │ │
│informaţii false │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Solicitantul este direct responsabil de pregătirea şi implementarea proiectului şi │ │ │
│nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat. Cererea de │ │ │
│ajutor este depusă individual, fără a avea parteneri │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Îndeplineşte şi alte condiţii specificate în Ghidul Solicitantului, fără a aduce │ │ │
│atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat, inclusiv: │ │ │
│● sectorul în care îşi desfăşoară activitatea economică; │ │ │
│● momentul transmiterii cererii de ajutor; │ │ │
│● efectul stimulativ - în cazul întreprinderilor mari pentru ajutor de stat pentru │ │ │
│ ocuparea forţei de muncă şi pentru ajutor de stat pentru formarea profesională │ │ │
│ generală şi specifică; │ │ │
│● locul de muncă vacant - în cazul ajutorului de stat pentru ocuparea forţei de muncă │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Pentru schema de ajutor de minimis se verifică suplimentar faţă de criteriile │ │ │
│menţionate anterior, următorul criteriu: │ │ │
│● valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea pe o │ │ │
│ perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), │ │ │
│ cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile │ │ │
│ schemei de ajutor de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro │ │ │
│ (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul │ │ │
│ transporturilor). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de │ │ │
│ minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din │ │ │
│ surse naţionale sau comunitare │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐
│ Criterii de eligibilitate proiect │DA│NU│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare, respectiv │ │ │
│domeniului major de intervenţie din cadrul căruia este finanţată schema de │ │ │
│ajutor, respectiv proiectul este relevant pentru obiectivul/obiectivele schemei de │ │ │
│ajutor; │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Grupul/grupurile ţintă şi activităţile proiectului sunt în concordanţă cu │ │ │
│condiţiile axei prioritare, respectiv domeniului major de intervenţie, în │ │ │
│conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de schema de ajutor. │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Proiectul respectă perioada maximă de implementare (2 ani) şi perioada de │ │ │
│transmitere a cererilor de ajutor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤
│Proiectul este implementat în România │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ Punctaj │
│ Criterii de selecţie │ maximum │
│ │100 puncte│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│1. RELEVANŢĂ (prin obiectivele sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor politicilor şi │ Max. 30 │
│strategiilor europene şi naţionale integrate în POSDRU şi la soluţionarea nevoilor specifice ale │ │
│grupului/grupurilor ţintă) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1.1. Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile europene transpuse în POS DRU (prin │ 3 │
│ obiectivele sale, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin politicile şi │ │
│ strategiile europene) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1.2. Relevanţa proiectului pentru politicile şi strategiile naţionale, axa prioritară şi domeniul │ 6 │
│ major de intervenţie (proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin politicile │ │
│ şi strategiile naţionale, inclusiv argumentarea clară a acestei contribuţii; prezentarea clară a │ │
│ contribuţiei proiectului la realizarea obiectivelor axei prioritare, domeniului major de │ │
│ intervenţie şi schemei de ajutor) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1.3. Grup/grupurile ţintă incluse în proiect (grupul/grupurile ţintă incluse în proiect sunt │ 6 │
│ definite, descrise şi cuantificate clar în contextul implementării proiectului; descrierea │ │
│ modalităţilor de identificare, recrutare, implicare şi menţinere în proiect a persoanelor │ │
│ aparţinând grupului/grupurilor ţintă) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1.4. Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului/grupurilor ţintă şi necesitatea implementării │ 6 │
│ proiectului (proiectul defineşte clar nevoile grupului/grupurilor ţintă prin furnizarea de date │ │
│ cantitative şi calitative; strategia şi activităţile propuse de proiect răspund nevoilor │ │
│ identificate şi contribuie la satisfacerea acestora) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1.5. Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului (proiectul propune noi modalităţi/soluţii│ 5 │
│ personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului ţintă, sau noi modalităţi de │ │
│ utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstrează că nevoile grupului/grupurilor ţintă │ │
│ identificate nu sunt abordate în mod corespunzător sau deloc în cadrul activităţilor curente) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 1.6. Complementaritate şi lecţii învăţate (proiectul prezintă modalităţi concrete de valorizare a │ 4 │
│ lecţiilor învăţate din experienţa solicitantului, de valorizare şi extindere a bunelor practici şi│ │
│ a rezultatelor altor strategii/programe/proiecte relevante desfăşurate/în curs de desfăşurare; │ │
│ proiectul integrează clar lecţiile învăţate din experienţa implementării altor proiecte) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│2. METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent şi este în măsură să furnizeze beneficii reale şi │ Max. 40 │
│sustenabile grupului/grupurilor ţintă; proiectul are o structură logică şi este prezentat clar şi │ │
│coerent şi va determina o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului/grupurilor ţintă) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.1. Obiectivele proiectului (obiectivul general al proiectului prezintă efectul pe termen lung │ 4 │
│ generat prin implementarea proiectului, iar obiectivele specifice/operaţionale precizează clar │ │
│ beneficiul/beneficiile pentru grupul/grupurile ţintă, care derivă din implementarea proiectului) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.2. Realizări imediate (outputs) şi rezultate ale proiectului (indicatorii de realizare imediată │ 5 │
│ a proiectului sunt corelaţi cu activităţile proiectului, indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu │ │
│ indicatorii de realizare imediată şi cu obiectivele proiectului; indicatorii adiţionali sunt │ │
│ SMART; rezultatele proiectului sunt cuantificate, măsurabile şi descriu îmbunătăţiri/beneficii │ │
│ reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului; rezultatele aşteptate sunt│ │
│ realiste/pot fi realizate în timpul alocat proiectului şi sunt corelate cu activităţile şi │ │
│ obiectivele proiectului) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.3. Planificarea eficientă a activităţilor proiectului (activităţile proiectului sunt descrise │ 5 │
│ clar, sintetic, cronologic şi sunt realiste; activităţile proiectului contribuie la atingerea │ │
│ rezultatelor şi la realizarea obiectivelor propuse) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.4. Activităţi de informare şi publicitate (este prevăzută implementarea unor activităţi de │ 4 │
│ informare şi publicitate, în conformitate cu regulamentele europene, care să asigure │ │
│ vizibilitatea, transparenţa şi promovarea proiectului; activităţile de informare şi publicitate şi│ │
│ materialele informative şi frecvenţa acestora sunt corespunzătoare) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.5. Calificări şi experienţă (sunt prezentate profile profesionale adecvate, din punct de vedere │ 5 │
│ al experienţei, calificărilor, competenţelor şi abilităţilor pentru managementul şi realizarea │ │
│ activităţilor proiectului; este descrisă clar o distribuire eficientă a responsabilităţilor în │ │
│ cadrul echipei de implementare) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.6. Resurse alocate pentru implementarea proiectului (resursele alocate pentru implementarea │ 4 │
│ proiectului sunt descrise clar şi identificate corect în raport cu obiectivele proiectului; │ │
│ resursele prevăzute (existente sau viitoare) contribuie la obţinerea rezultatelor proiectului; │ │
│ resursele prevăzute sunt suficiente, inclusiv pentru realizarea activităţilor de monitorizare, │ │
│ management, informare şi publicitate) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.7. Metodologia de implementare a proiectului (proiectul prezintă clar modul de implementare a │ 5 │
│ activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor; este prezentat clar modul de organizare a │ │
│ resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii rezultatelor asumate; este descris clar │ │
│ modul în care se asigură monitorizarea implementării proiectului; proiectul defineşte clar modul │ │
│ de coordonare/organizare managerială şi financiară (în cadrul proiectului) şi este prevăzută │ │
│ asigurarea unui nivel adecvat de control) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.8. Egalitate de şanse şi de gen (proiectul are în vedere asigurarea condiţiilor care să permită │ 4 │
│ accesul şi participarea grupului/grupurilor ţintă la activităţile proiectului şi evitarea │ │
│ discriminării) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 2.9. Contribuţia proiectului la alte teme şi obiective orizontale ale PO (demonstrarea clară a │ 4 │
│ contribuţiei proiectului la cel puţin unul din obiectivele orizontale: dezvoltare durabilă, │ │
│ inovare şi TIC, îmbătrânire activă, abordare interregională şi transnaţională) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│3. SUSTENABILITATE - prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor │ Max. 10 │
│proiectului după încetarea sursei de finanţare; prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate │ │
│pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile ţintă vor │ │
│fi garantate în viitor │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3.1. Transferabilitate (descriere clară a modului în care este asigurată o posibilă transferare a │ 4 │
│ activităţilor/rezultatelor proiectului - către alt grup ţintă, alte sectoare, multiplicare) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3.2 Abordare integrată (mainstreaming) (descrierea modului în care rezultatele şi/sau experienţa │ 4 │
│ acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile şi strategiile organizaţiei │ │
│ solicitantului şi/sau ale partenerilor, politici şi strategii locale, regionale sau naţionale │ │
│ şi/sau la nivel legislativ) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 3.3. Sustenabilitate financiară (proiectul prezintă surse ulterioare de finanţare (fonduri │ 2 │
│ proprii, fonduri externe etc.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după │ │
│ finalizarea finanţării nerambursabile) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│4. COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintă clar rezultatele aşteptate în raport cu resursele utilizate, │ Max. 20 │
│bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4.1. Bugetul proiectului (estimarea bugetară a proiectului este justificată şi permite │ 10 │
│ desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor propuse în proiect în vederea obţinerii │ │
│ rezultatelor; bugetul corespunde resurselor necesare desfăşurării activităţilor proiectului) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 4.2. Utilizarea eficientă a bugetului alocat proiectului (costurile/preţurile sunt estimate în │ 10 │
│ limita celor practicate pe piaţă la momentul respectiv şi se prevede o utilizare eficientă a │ │
│ fondurilor) │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    ANEXA 9
----------
    NOTĂ(CTCE)
    Sigla europass se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 10 mai 2010, la pagina 108,(a se vedea imaginea asociată).

*Font 8*
                                       Formular CV

                 Curriculum vitae│Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)
                         Europass│
             Informaţii personale│
                     Nume/Prenume│Nume, Prenume
                        Adresă(e)│Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate,
                                 │ţară
                    Telefon(oane)│Mobil:
                         Fax(uri)│
                      E-mail(uri)│
             Naţionalitate(-tăţi)│
                    Data naşterii│
                              Sex│
            Locul de muncă vizat/│
             Domeniul ocupaţional│
          Experienţa profesională│
                         Perioada│Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională
                                 │relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
                                 │acestea.
        Funcţia sau postul ocupat│
   Activităţi şi responsabilităţi│
                       principale│
   Numele şi adresa angajatorului│
Tipul activităţii sau sectorul de│
                       activitate│
              Educaţie şi formare│
                         Perioada│Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi
                                 │program de formare profesională absolvite, începând
                                 │cu cel mai recent.
     Calificarea/diploma obţinută│
Disciplinele principale studiate/│
          competenţe profesionale│
                        dobândite│
   Numele şi tipul instituţiei de│
       învăţământ/furnizorului de│
                          formare│
Nivelul în clasificarea naţională│
               sau internaţională│
         Aptitudini şi competenţe│
                        personale│
              Limba(i) maternă(e)│Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul
                                 │specificaţi a doua limbă maternă)
              Limba(i) străină(e)│
                     cunoscută(e)│┌───────────────────────┬───────────────────────┬───────────┐
                     Autoevaluare││ Înţelegere │ Vorbire │ Scriere │
                                 │├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼───────────┤
               Nivel european (*)││ │ │Participare│ Discurs │ Exprimare │
                                 ││ Ascultare │ Citire │ la │ oral │ scrisă │
                                 ││ │ │conversaţie│ │ │
                                 │├──┬────────┼──┬────────┼──┬────────┼──┬────────┼──┬────────┤
                            Limba││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                 │├──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┼──┼────────┤
                            Limba││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
                                 │└──┴────────┴──┴────────┴──┴────────┴──┴────────┴──┴────────┘
                                 │(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru
                                 │Limbi Străine
  Competenţe şi abilităţi sociale│Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au
                                 │fost dobândite.
         Competenţe şi aptitudini│Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au
                   organizatorice│fost dobândite.
         Competenţe şi aptitudini│Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au
                          tehnice│fost dobândite.
      Competenţe şi aptitudini de│Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au
       utilizare a calculatorului│fost dobândite.
         Competenţe şi aptitudini│Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au
                        artistice│fost dobândite.
    Alte competenţe şi aptitudini│Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au
                                 │fost dobândite.
           Permis(e) de conducere│Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi
                                 │categoria.
          Informaţii suplimentare│Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost
                                 │menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact,
                                 │referinţe etc.
                            Anexe│Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

    ANEXA 10
                                Formular înregistrare grup ţintă
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    Axa prioritară .......................
    Domeniul major de intervenţie .........................
    Titlul proiectului: .............
    Contract nr. ........................
    FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
    Formular individual de înregistrare

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod proiect: _________________________________________________________________│
│Titlu proiect: _______________________________________________________________│
│Reprezentant legal/Coordonator proiect: ______________________________________│
│Axa Prioritară: ______________________________________________________________│
│Domeniu Major de Intervenţie: ________________________________________________│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
    I. Informaţii personale:
    I.1. Nume participant (nume şi prenume) _______________ CNP _____________, adresa: _____________ Telefon:_________________________E-mail:_________________________
    I.2. Gen: Masculin Feminin
    I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi) _________________
    I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ sub 15 ani │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 15 - 24 ani │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 25 - 45 ani │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 45 - 54 ani │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ 55 - 64 ani │ │
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

    I.5. Locul de reşedinţă: rural urban
    II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Instituţie de învăţământ superior │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ ● licenţă │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ ● master │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ ● doctorat │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ ● post-doctorat │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│Unitate de învăţământ terţiar non-universitar*1) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ ● Şcoală post-liceală │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ ● Şcoală de maiştri │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│Unitate de învăţământ secundar │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ ● Învăţământ secundar superior │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ > Ciclul superior al liceului*2) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Filiera teoretică │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Filiera tehnologică │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Filiera vocaţională │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ ● Învăţământ secundar inferior │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ > Ciclul inferior al liceului*3) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Filiera teoretică │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Filiera tehnologică │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Filiera vocaţională │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ > Anul de completare*4) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Filiera tehnologică - ruta progresivă │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ > Şcoala de arte şi meserii*5) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - Filiera tehnologică - ruta progresivă de calificare │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ > Ciclul gimnazial*6) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ ● Învăţământ primar*7) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Fără şcoală absolvită*8) │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

_______________
    *1) Ciclu de învăţământ non-universitar care asigură o calificare superioară celei obţinute prin învăţământ secundar şi la care au acces absolvenţii de învăţământ secundar superior, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
    *2) Cuprinde clasele XI - XII/XIII, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I - X, V - X, I - XII/XIII, V - XII/XIII sau IX - XII/XIII. În învăţământul liceal sunt cuprinşi şi absolvenţii fostelor şcoli medii de cultură generală, şcolilor medii de specialitate, precum şi absolvenţii liceelor care au funcţionat cu 10 clase.
    *3) Cuprinde clasele IX - X, care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I - X, V - X, I - XII/XIII, V - XII/XIII sau IX - XII/XIII
    *4) Perioadă de pregătire urmată şi absolvită de absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1. Absolvenţii anului de completare pot fi certificaţi pentru nivelul 2 de calificare şi au acces în ciclul superior al liceului
    *5) În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 (profil tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii). Şcolile de arte şi meserii pot funcţiona independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I - X, I - XII/XIII, V - X, V - XII/XII sau IX - XII/XII.
    *6) Cuprinde clasele V - VIII care se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I - VIII, V - VIII, V - X, I - X, I - XII/XIII sau V - XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii ciclului gimnazial din cadrul unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe.
    *7) Învăţământul primar se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I - IV, I - VIII, I - X sau I - XII/XIII. De asemenea, în această categorie se înscriu şi absolvenţii unităţilor de învăţământ special pentru copii cu deficienţe
    *8) În această categorie sunt incluse persoanele care declară că ştiu să citească şi să scrie deşi n-au absolvit nici o şcoală, cele care ştiu doar să citească, precum şi persoanele care declară că nu ştiu să scrie şi să citească. Dintre persoanele fără şcoală absolvită, cele care nu ştiu să scrie şi să citească sau numai citesc sunt considerate persoane analfabete.
    III. Statutul pe piaţa muncii:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Persoană activă*9) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ● Persoană ocupată*10) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ - salariat (angajat)*11) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - întreprinzător privat (patron)*12) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - lucrător pe cont propriu*13) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - membru al unei societăţi agricole/cooperative*14) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - lucrător familial în gospodăria proprie*15) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - altă situaţie*16) (de specificat) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ ● Şomeri*17), din care: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ - şomeri înregistraţi, din care: │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - şomeri de lungă durată │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui │ │
│ loc de muncă, din care: │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - şomeri de lungă durată │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoană inactivă*18), din care: │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - elevi*19) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - studenţi*20) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - persoane casnice*21) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - întreţinuţi de alte persoane*22) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii private*23) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ - alte situaţii*24) (de specificat) │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

___________
    *9) Această categorie cuprinde toate persoanele apte de muncă în vârstă de 14 ani şi peste care constituie forţa de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri şi servicii.
    *10) Această categorie cuprinde persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care au o ocupaţie aducătoare de venit pe care o exercită într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu); au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin 15 ore în activităţi agricole, în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salariu, plată în natură, câştig sau beneficii, indiferent dacă la momentul înregistrării erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în concediu - de odihnă sau fără plată, de studii, de boală, de maternitate etc.-, la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau datorită întreruperii temporare din diverse motive a activităţii unităţii).
    *11) Această categorie cuprinde persoanele care îşi exercită activitatea într-o unitate economică sau socială (indiferent de forma ei de proprietate) pe baza unui contract de muncă, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu plătit în bani sau în natură, sub formă de comision etc. În această categorie se includ persoanele care:
    ● sunt încadrate permanent într-o unitate economică sau socială, pe baza unui contract (angajament) de muncă sau lucrează în mod independent, chiar dacă la momentul înregistrării lipsesc temporar de la lucru;
    ● nu sunt încadrate permanent într-o activitate economică sau socială, dar în ultima lună înaintea înregistrării au lucrat, în mod excepţional sau ocazional, cel puţin o oră (respectiv 15 ore în activităţi agricole), pentru obţinerea unui venit sau au ajutat un membru al gospodăriei sau o rudă în activitatea pe care aceasta o desfăşura în unitatea proprie, chiar dacă nu au fost remunerate pentru aceasta;
    ● sunt încadrate în muncă pe baza unei convenţii civile;
    ● elevii, studenţii, persoanele casnice, precum şi pensionarii care în momentul înregistrării desfăşoară o activitate economico-socială în mod regulat, ocazional sau excepţional;
    *12) În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie având unul sau mai mulţi salariaţi (angajaţi).
    *13) În această categorie se includ persoanele care îşi exercită activitatea în unitatea proprie sau în mod independent ca meseriaşi, liber profesionişti, comercianţi etc., fără a angaja nici un salariat, putând fi ajutate în activitate doar de membrii gospodăriei sau de rude, care nu sunt, însă, remunerate.
    *14) În această categorie se includ persoanele care sunt membri ai unei societăţi agricole, ai unei cooperative meşteşugăreşti, de consum sau de credit şi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, realizând venituri nesalariale.
    *15) În această categorie se includ persoanele care, în mod obişnuit, ajută un membru al gospodăriei, fie că acestea lucrează în societatea comercială proprie, fie că lucrează pe cont propriu şi care nu primesc o remuneraţie pentru activitatea desfăşurată (ajutor familial neremunerat).
    *16) Persoanele active care nu au putut fi încadrate în niciuna din situaţiile anterioare.
    *17) În conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5:
    - persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;
    - şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
    b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
    c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare;
    d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.
    - şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 5 pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
    *18) În această categorie sunt incluse toate persoanele, indiferent de vârstă, care declară că nu desfăşoară o activitate o activitate economico-socială.
    *19) În această categorie se includ elevii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o unitate de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În această categorie se includ şi elevii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.
    *20) În această categorie se includ studenţii care în momentul înregistrării nu exercită o activitate economică sau socială şi care declară că frecventează o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, în vederea instruirii, sau dobândirii unei profesii sau meserii, indiferent de nivelul şi felul unităţii de învăţământ. În această categorie se includ şi studenţii care se întreţin numai din pensia de urmaş sau din bursă. Nu se includ în această categorie, fiind considerate persoane ocupate, persoanele de 14 ani şi peste care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ şi care, în acelaşi timp, desfăşoară o activitate economică sau socială din care realizează un venit.
    *21) În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijirea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit.
    *22) În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaţie aducătoare de venit, nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în întreţinerea unor persoane fizice (a părinţilor, rudelor sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învăţământ şi nu se încadrau în rândul persoanelor casnice. În această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar dacă nu primesc pensie de urmaş), bătrânii, persoanele cu disabilităţi şi invalizii aflaţi în întreţinerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse şi persoanele de vârstă şcolară de sub 14 ani, care nu urmează o instituţie de învăţământ, nu beneficiază de pensie de urmaş dar desfăşoară activităţi casnice.
    *23) În această categorie se înscriu persoanele aflate în întreţinerea unor instituţii publice (cămine de bătrâni, cămine - spital, case de copii etc.) sau a unor organizaţii private (O.N.G.-uri), precum şi persoanele a căror singură sursă de existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele cu disabilităţi întreţinute de rude sau de alte persoane şi pentru care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu celor care le întreţin). În această categorie nu sunt incluşi: copiii şcolari din casele de copii; elevii/studenţii care se întreţin numai din bursa de stat; persoanele din cămine care beneficiază de o pensie sau o altă sursă de venit.
    *24) În această categorie se include persoanele care în momentul înregistrării nu exercitau o activitate economică sau socială şi care au declarat ca unică sursă de existenţă veniturile provenite din închirieri, dobânzi, rente, dividende, arendă. În această categorie au fost incluse şi persoanele care la momentul înscrierii se aflau în detenţie precum şi persoanele care nu s-au încadrat în nici una din categoriile anterioare.
    IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Persoane de etnie romă │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane cu dizabilităţi │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de │ │
│protecţie a copilului │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Familii care au mai mult de 2 (doi) copii │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Familii monoparentale │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Copii în situaţii de risc │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane care au părăsit timpuriu şcoala │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Femei │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane aflate în detenţie │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane anterior aflate în detenţie │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Delincvenţi juvenili │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane dependente de droguri │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane dependente de alcool │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane fără adăpost │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Victime ale violenţei în familie │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa │ │
│profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc.) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Imigranţi │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Refugiaţi │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane care solicită azil │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane care trăiesc din venitul minim garantat │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane care locuiesc în comunităţi izolate │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Victime ale traficului de persoane │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Persoane afectate de boli ocupaţionale │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Altele (de specificat) │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

    ANEXA 11
                     Contract de finanţare
                      - Model orientativ -
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
    Axa prioritară .......................
    Domeniul major de intervenţie .........................
                      CONTRACT DE FINANŢARE
    Numărul de identificare al contractului:
    POSDRU/Call/DMI/A/id proiect
    Titlul proiectului: Nr. de înregistrare AMPOSDRU:
    "................................"
    Cererea de finanţare nr. ......, din data de ......., a fost aprobată în data de ...... pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de ........... Lei.
    Preambul
    Baza legală pentru acordarea finanţării:
    ● Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE 5811/22.11.2007, denumit în continuare POS DRU;
    ● Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul CE 1081/2006 privind Fondul Social European (FSE);
    ● Regulamentul CE 1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului CE 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
    ● Regulamentul financiar CE 1605/2002 aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul CE 2342/2002 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului financiar CE 1605/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013";
    ● Celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile.
    Sursele de finanţare nerambursabilă

┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată│.................... Lei│
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Contribuţia comunitară la finanţarea acordată - FSE │.................... Lei│
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

                     CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIALE
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" denumită în continuare AMPOSDRU, cu sediul în strada Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, România, cod poştal: 010222, telefon: (+40 21) 3150209, fax: (+40 21) 3150206, poşta electronică: posdru@fseromania.ro, cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal Cristina IOVA, Director General, pe de o parte
    şi
    ........, cod de înregistrare fiscală ......, cu sediul în localitatea ......., cod poştal: ......, tel: ....., fax: ....., poştă electronică: ......, în calitate de Beneficiar, prin reprezentant legal ............. pe de altă parte,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOSDRU pentru implementarea Proiectului intitulat "................................", aşa cum este descris în Anexa 1 - Cererea de ajutor, denumit în continuare "Proiect".
    (2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    (3) Cererea de ajutor depusă de beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine Anexa 1 la prezentul contract.
    (4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi cu legislaţia comunitară şi naţională.
    ART. 2
    Durata contractului
    (1) Prezentul contract de finanţare intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al AMPOSDRU, după ce contractul a fost semnat, în prealabil, de către reprezentantul legal al Beneficiarului.
    (2) Data de începere a implementării Proiectului va fi prima zi lucrătoare a lunii următoare datei intrării în vigoare a contractului.
    (3) Perioada de implementare a Proiectului este de ................ luni.
    (4) După expirarea perioadei de implementare se menţine obligaţia beneficiarului, în conformitate cu art. 90 din Regulamentul CE 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, de a păstra până la data de 31.12.2021 şi de a pune la dispoziţia AMPOSDRU, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă, Curţii Europene de Conturi, precum şi oricărui alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele corespunzătoare utilizării finanţării, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a "Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013".
    ART. 3
    Finanţarea proiectului
    (1) Valoarea totală eligibilă a proiectului este estimată la ........ lei (fără TVA), după cum urmează.

*Font 8*
┌───────────────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │Valoarea totală│Valoarea eligibilă│ Valoarea eligibilă a │ Contribuţia │ Valoarea │
│Valoarea totală│ eligibilă a │ a finanţării │ finanţării │ eligibilă a │neeligibilă │
│ a proiectului │proiectului, │ nerambursabile │nerambursabile acordată│Beneficiarului│ a │
│ │ din care: │ acordată din FSE │ din bugetul naţional │ │ proiectului│
├───────────────┼───────────────┼─────────┬────────┼───────────┬───────────┼───────┬──────┼────────────┤
│ (Lei) │ (Lei) │ (Lei) │ (%) │ (Lei) │ (%) │ (Lei) │ (%) │ (Lei) │
├───────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────┼────────────┤
│ 1 = 2 + 9 │ 2 = 3 + 5 + 7 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────┼──────┼────────────┤
│...............│...............│.........│........│...........│...........│.......│......│............│
└───────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────┴──────┴────────────┘

    (2) AMPOSDRU finanţează o sumă maximă de ......... lei (fără TVA), echivalentă cu ........% din valoarea totală eligibilă prevăzută la art. 3 alin. (1).
    (3) Valoarea cheltuielilor generale de administraţie va fi acordată în procent de ........% din valoarea totală a costurilor directe eligibile.
    (4) La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU va fi limitată la valoarea obţinută prin aplicarea procentului prevăzut la art. 3 alin. (2) cheltuielilor totale eligibile certificate.
    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului
    Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în condiţiile stabilite de: Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU, cu modificările şi completările ulterioare, de Ghidul Solicitantului, de prezentul contract, de instrucţiunile AMPOSDRU, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile.
    ART. 5
    Acordarea prefinanţării
    (1) Beneficiarul poate depune la AMPOSDRU o cerere de prefinanţare, potrivit formatului standard stabilit în Anexa .. - Cerere de prefinanţare.
    (2) Sumele aferente prefinanţării se transferă Beneficiarului în baza următoarelor documente:
    a) cererea de prefinanţare (Anexa ...);
    b) formularul de identificare financiară (Anexa ...) şi comunicarea emisă de Trezoreria Statului privind deschiderea unui cont special al Proiectului;
    c) scrisoare de garanţie bancară
    (3) Prefinanţarea se acordă într-o singură tranşă în procent de maxim 35% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare excluzând contribuţia proprie a Beneficiarului.
    (4) Prefinanţarea se va plăti în lei în contul special deschis în conformitate cu prevederile prezentului contract şi utilizat exclusiv pentru Proiect de către beneficiar.
    ART. 6
    Recuperarea prefinanţării
    (1) Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată a unui procent de ...% din valoarea cheltuielilor eligibile certificate de AMPOSDRU (excluzând contravaloarea TVA). Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară AMPOSDRU va putea aplica un procent de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării să fie recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare.
    (2) La data prezentării fiecărei cereri de rambursare intermediară Beneficiarul va trebui să previzioneze fondurile disponibile care să acopere necesarul de finanţare al activităţilor prevăzute în cererea de ajutor punct 1.5 "Graficul activităţilor" pentru următoarele 3 luni de implementare a Proiectului, luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1).
    (3) Dacă prefinanţarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferenţa rămasă nerecuperată trebuie plătită de către Beneficiar în contul AMPOSDRU, în termen de 15 de zile calendaristice de la notificarea transmisă de către AMPOSDRU. Beneficiarul este obligat să transmită o copie a ordinului de plată către AMPOSDRU, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
    (4) Prefinanţarea transferată se va restitui de către Beneficiar dacă nici o cerere de rambursare intermediară nu a fost depusă în termen de 6 (şase) luni de la data primirii acesteia de către Beneficiar. În această situaţie AMPOSDRU poate dispune rezilierea contractului.
    (5) Prefinanţarea va fi utilizată exclusiv pentru implementarea activităţilor din cadrul Proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale eventualelor acte adiţionale ulterioare.
    ART. 7
    Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului şi rambursarea finală
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi transmite AMPOSDRU graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (Anexa ...), în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prefinanţare sau în termen de maxim 90 de zile de la data prevăzută la art. 2 alin. 2 în cazul în care Beneficiarul nu depune cererea de prefinanţare.
    (2) Beneficiarul are obligaţia, în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis iniţial, să notifice în scris AMPOSDRU cu celeritate noile sale previziuni.
    (3) Beneficiarul va transmite prima cerere de rambursare intermediară în maxim 6 luni de la data primirii prefinanţării sau în maxim 6 luni de la data începerii implementării proiectului. În caz contrar AMPOSDRU poate rezilia contractul de finanţare.
    (4) Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor va fi transmisă AMPOSDRU, conform formatului standard prezentat în Anexa .... - Cerere de rambursare a cheltuielilor.
    (5) AMPOSDRU va face transferul fondurilor în contul special deschis de către Beneficiar, în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (6) Suma prefinanţării/prefinanţărilor şi a plăţilor intermediare nu poate să depăşească 95% din valoarea eligibilă a contractului.
    (7) Beneficiarul va transmite AMPOSDRU Cererile de rambursare însoţite de Evidenţa cheltuielilor (Anexa ...), de toate documentele justificative şi de Raportul tehnico-financiar (Anexa ....).
    (8) Toate documentele suport justificative aferente activităţilor derulate în cadrul Proiectului vor avea aplicată de către responsabilul financiar ştampila cu menţiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU".
    (9) Cererea de rambursare finală va fi transmisă AMPOSDRU în termen de 30 zile de la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului aşa cum a fost definită în cadrul art. 2.
    ART. 8
    Informarea şi publicitatea proiectului
    (1) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare şi legislaţiei naţionale în vigoare cu privire la măsurile de informare şi publicitate.
    (2) Beneficiarul are obligaţia de a:
    a) asigura vizibilitatea adecvată, transparenţa şi promovarea corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute;
    b) asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din fondurile europene;
    c) asigura, la finalizarea proiectului, informarea tuturor părţilor implicate în proiect cu privire la finanţarea obţinută şi la rezultatele proiectului, cu menţionarea faptului că acordarea cofinanţării s-a realizat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din Fondul Social European;
    d) notifica în mod clar şi prin mijloace adecvate faptul că proiectul implementat a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European;
    e) asigura că orice document, inclusiv certificatele de participare sau diplomele, obţinute în cadrul proiectului, vor include un paragraf sau o menţiune care să facă referire la faptul că proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
    f) asigura resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare.
    (3) Toate măsurile de informare şi publicitate care vor fi implementate în cadrul proiectului, vor include următoarele:
    a) emblema Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevăzute de regulamentele comunitare, cu textul "UNIUNEA EUROPEANĂ" (cu majuscule);
    b) sigla Guvernului României, cu textul MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - AMPOSDRU (cu majuscule);
    c) emblema Fondului Social European cu textul "FONDUL SOCIAL EUROPEAN - POSDRU 2007 - 2013" (cu majuscule);
    d) emblema Instrumentelor Structurale în România cu textul "INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007 - 2013" (cu majuscule);
    e) declaraţia "Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013" însoţită de expresia "Investeşte în oameni!".
    ART. 9
    Obligaţiile părţilor
    A. Obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul trebuie să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale legislaţiei comunitare şi naţionale şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU, cu maximum de profesionalism, eficienţă şi în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.
    (2) Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AMPOSDRU pentru implementarea proiectului atât pentru acţiunile sau inacţiunile sale.
    (3) Beneficiarul are obligaţia de a solicita punctul de vedere oficial al AMPOSDRU, cu privire la orice aspect survenit în implementarea proiectului de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire la clauzele prezentului contract.
    (4) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanţare şi să asigure conformitatea cu legislaţia şi politicile Uniunii Europene şi naţionale, în special cele privind achiziţiile publice, egalitatea de şanse şi nediscriminarea, informarea şi publicitatea, concurenţa loială, dezvoltarea durabilă şi ajutorul de stat.
    (5) Beneficiarul are obligaţia de a deschide un cont special de proiect prin care va efectua toate plăţile aferente implementării Proiectului, excluzând pe cele din contribuţia proprie.
    (6) Beneficiarul va deschide contul special de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (7) Beneficiarul este obligat să utilizeze fondurile din contul special al proiectului exclusiv pentru plăţile necesare implementării activităţilor proiectului, în conformitate cu Anexa 1 - Cererea de ajutor.
    (8) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale. Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un expert contabil în condiţiile legii care va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului. Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU" în vederea evitării dublei finanţări.
    (9) Beneficiarul are obligaţia transmiterii tuturor datelor şi informaţiilor la solicitarea de către AMPOSDRU, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile şi cele ale AMPOSDRU pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului finanţat din POSDRU.
    (10) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii sau execuţia de lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
    (11) Beneficiarul are obligaţia de a notifica în scris AMPOSDRU, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte, în următoarele situaţii:
    a) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului;
    b) schimbarea contului special deschis pentru proiect; înlocuirea sau introducerea de membri în echipa de implementare a proiectului;
    c) înlocuirea reprezentantului legal;
    d) modificarea planului de implementare a activităţilor;
    (12) Orice notificare transmisă de Beneficiar către AMPOSDRU, în conformitate cu art. 9 A(14) va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în scris în conformitate cu Anexa ... - Notificare pentru modificarea contractului, semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată corespunzător. Beneficiarul va considera notificarea aprobată tacit dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării la sediul AMPOSDRU, nu sunt formulate obiecţiuni cu privire la modificarea solicitată.
    (13) Beneficiarului are obligaţia de a solicita încheierea unui act adiţional, în conformitate cu Anexa ... - Act adiţional în următoarele situaţii:
    a) orice modificare intervenită în bugetul estimat al proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;
    b) includerea de noi activităţi eligibile care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului specific al proiectului;
    c) modificarea duratei de implementare a proiectului în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3).
    (14) Beneficiarul va solicita AMPOSDRU încheierea unui act adiţional pentru aspectele menţionate la art. 9 A(16) cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care doreşte ca modificarea să producă efecte. Actul adiţional va fi considerat valabil numai dacă a fost făcut în conformitate cu Anexa ... - Act adiţional, semnat de către reprezentantul legal şi ştampilat corespunzător. Un act adiţional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.
    (15) În orice altă situaţie care nu a fost enunţată la art. 9 A(14) şi art. 9 A(16) beneficiarul are obligaţia de a solicita AMPOSDRU, un punct de vedere oficial.
    (16) Beneficiarul are obligaţia de a raporta stadiul implementării Proiectului prin transmiterea de Rapoarte tehnico-financiare (Anexa ... - Raport tehnico-financiar) în conformitate cu art. 7 alin. (8). Raportul tehnico-financiar va fi însoţit de Formularul individual de înregistrare a grupului ţintă (Anexa ... Formular individual de înregistrare a grupului ţintă) actualizat în funcţie de modificările survenite în perioada raportată, în format electronic.
    (17) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004. Beneficiarul va informa persoanele din grupul ţintă al proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispoziţiilor legale menţionate. În acest sens, participanţii sau reprezentanţii lor legali vor semna o declaraţie de consimţământ prin care îşi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale.
    (18) Pe toată perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite AMPOSDRU, la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care urmează a fi efectuate în trimestrul următor, în conformitate cu Anexa ... - Previziuni actualizate luând în considerare şi prevederile art. 7 alin. (1), art. 7 alin. (3) şi art. 7 alin. (5), privind termenele estimate de rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului.
    (19) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOSDRU, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Departamentului de Luptă Anti-fraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
    (20) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la art. 9.A alin. (19), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AMPOSDRU cu privire la locaţia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării.
    (21) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor fi păstrate până la 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU.
    (22) În cazul nerespectării prevederilor art. 9.A, alin. (21), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi/sau penalităţile aferente calculate conform legislaţiei în vigoare.
    (23) Beneficiarul este obligat să declare pe proprie răspundere că finanţarea obţinută pentru implementarea proiectului nu se suprapune cu alte finanţări primite din bugetul de stat sau alte bugete ale Comunităţii Europene, conform Anexei 12 - Declaraţie privind evitarea dublei finanţări.
    (24) Beneficiarul se obligă să menţină destinaţia şi să asigure exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puţin 3 (trei) ani după finalizarea Proiectului. În cazul nerespectării acestei obligaţii, Beneficiarul se obligă să restituie contravaloarea echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului.
    (25) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. AMPOSDRU va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.
    (26) Beneficiarul va asigura în implementarea proiectului respectarea prevederilor privind măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile art. 8 al prezentului contract.
    B. Obligaţiile AMPOSDRU
    (1) AMPOSDRU are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului.
    (2) AMPOSDRU au obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.
    (3) AMPOSDRU, are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
    (4) AMPOSDRU va efectua transferul prefinanţării în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de prefinanţare la AMPOSDRU.
    (5) AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maxim 45 (patruzecişicinci) de zile de la data înregistrării cererii de rambursare la AMPOSDRU.
    (6) În vederea validării cheltuielilor, AMPOSDRU are obligaţia verificării tuturor operaţiunilor efectuate pentru implementarea proiectului pe care le consideră necesare, a cererilor de prefinanţare/rambursare intermediară/rambursare finală şi a rapoartelor tehnico-financiare transmise de către Beneficiar. Toate documentele suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către Beneficiar.
    (7) AMPOSDRU monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar în vederea asigurării legalităţii, regularităţii, conformităţii şi realităţii tuturor activităţilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare.
    (8) AMPOSDRU are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării proiectului, asigurând cel puţin o vizită de monitorizare pentru fiecare an de implementare a proiectului.
    (9) AMPOSDRU, are obligaţia de a răspunde la o solicitare prevăzută la art. 9 A(18) în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia.
    (10) AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare.
    ART. 10
    Subcontractarea şi cesiunea
    (1) În cazul subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală revine în exclusivitate Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Valoarea maximă care va face obiectul subcontractării nu poate depăşi ...% din valoarea contractului.
    (3) Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.
    ART. 11
    Nereguli
    (1) Prin "neregulă" se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, precum şi orice nerespectare a prevederilor Contractului de finanţare şi a legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniu, rezultată dintr-o acţiune sau omisiune a Beneficiarului care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităţii Europene, bugetelor administrate de aceasta ori în numele acesteia sau a bugetelor din care provine finanţarea publică naţională.
    (2) Constatarea neregulilor şi recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003.
    (3) În cazul sumelor plătite necorespunzător de către AMPOSDRU, Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmiterii referatului de restituire de către AMPOSDRU în conformitate cu dispoziţiile legale. Începând cu ziua a 16-a (şaisprezecea) se vor calcula majorări de întârziere în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă pentru fiecare zi de întârziere.
    ART. 12
    Modificări şi completări la contract
    (1) Orice modificare a Contractului se va face cu acordul ambelor părţi prin aprobarea unei notificări sau prin încheierea unui act adiţional cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în legislaţia naţională şi europeană care vor fi efectuate de AMPOSDRU fără a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului.
    (2) Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 5 (cinci) zile de la data luării la cunoştinţă despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, cu cel puţin 60 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare a Proiectului cu respectarea duratei maxime de implementare a proiectului specificată în Ghidul Solicitantului fără a afecta bugetul proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea însoţită de documente justificative.
    (3) Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu solicitarea de modificare a Contractului, şi documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii pe toată durata implementării Proiectului, fondurile suplimentare necesare, rezultate din majorarea valorii neeligibile a Proiectului, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.
    ART. 13
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.
    (3) Partea care invocă forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile în baza unui certificat eliberat de autorităţile competente. De asemenea, are obligaţia de a comunică data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţa majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
    ART. 14
    Încetarea şi suspendarea contractului
    (1) În situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 3(trei) luni de la data precizată la art. 2 alin(2), contractul se consideră reziliat de drept.
    (2) AMPOSDRU va rezilia Contractul dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de ajutor, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale şi/sau comunitare şi/sau nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor prezentului Contract de către Beneficiar, AMPOSDRU poate dispune rezilierea contractului după notificarea prealabilă a Beneficiarului. În situaţia rezilierii, Beneficiarul va fi obligat la restituirea în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului din asistenţa financiară nerambursabilă, la plata de majorări de întârziere şi/sau daune interese.
    (4) Anterior rezilierii Contractului, AMPOSDRU poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după notificarea prealabilă a Beneficiarului.
    (5) În cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta va fi exclus de la participarea la selecţia publică de proiecte şi neacordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2(doi) ani.
    ART. 15
    Legea aplicabilă
    (1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia comunitară şi/sau cea naţională în vigoare.
    (2) Contractul este guvernat de legea română.
    ART. 16
    Anexele contractului
    (1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi constituie parte integrantă a Contractului:
    Lista anexelor va fi actualizată în funcţie de tipul ajutorului acordat
    (2) În cazul unui conflict între prevederile Anexelor şi cele din Contract, prevederile Contractului prevalează.
    ART. 17
    Dispoziţii finale
    (1) Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.
    (2) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a aproba o solicitare de modificare a procentului stabilit la art. 10 alin. (2) numai în situaţia în care consideră acest lucru ca fiind oportun.
    (3) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a reduce parţial sau total finanţarea dacă această diminuare este cauzată de dificultăţi în cadrul bugetului de stat. În acest sens, semnarea contractului de finanţare nu reprezintă în mod automat obligaţia necondiţionată a AMPOSDRU de a finanţa până la finalizarea proiectului, valoarea angajată în cazul menţionat mai sus. Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat în calcul la semnarea contractului, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finanţări nu presupune obligaţia AMPOSDRU de a acorda şi alte finanţări similare în viitor.
    (4) AMPOSDRU îşi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată în situaţia în care indicatorii tehnici ai Proiectului prevăzuţi în cererea de finanţare sunt neîndepliniţi şi/sau nerealizaţi conform cererii de finanţare aprobate.
    (5) În cazul în care una dintre prevederile prezentului Contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rămân valabile, iar părţile semnatare vor proceda în aşa fel încât să înlocuiască clauza fără efecte juridice cu una permisă de lege, care să aibă scopul avut de clauza ce nu mai produce efecte juridice.
    (6) Termenul de "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică în mod distinct.
    (7) În eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU şi Beneficiar, survenit în executarea acestui Contract, se vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci) zile de la data solicitării uneia dintre părţile semnatare, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din România.
    (8) Prezentul Contract constituie titlu executoriu.
    (9) Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AMPOSDRU şi un exemplar pentru Beneficiar.
            AMPOSDRU [Beneficiar]
         Reprezentant legal Reprezentant legal
           Prenume şi Nume ..................
      Director/Director Executiv
              Semnătura Semnătura
            Data Data
    ANEXA 12
                         Cerere de prefinanţare
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
    Axa prioritară .............
    Domeniul major de intervenţie...............
    Titlul proiectului: .............
    Contract nr. ........................
                        CERERE DE PREFINANŢARE
    Nr. înreg. (Beneficiar)/Data
    ................/................
    Nr. înreg. (AM POSDRU/OI)/Data
    ................/..............
                       CERERE DE PREFINANŢARE
                        NR. .............
    Numele Beneficiarului:
    ..................................................................
    Adresa Beneficiarului:
    ..................................................................
    Subsemnatul/a, .......... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere solicit plata prefinanţării în cadrul contractului nr. .........
    Suma cerută este în valoare de .......... lei reprezentând ........ % din valoarea eligibilă a contractului de finanţare.
    S-au anexat următoarele documente suport:
    ● formularul de identificare financiară
    ● comunicarea deschiderii contului special;
    ● scrisoare de garanţie bancară
    Vă rugăm să efectuaţi plata în contul bancar: .............*25) deschis la: ..................................................... .
___________
    *25) Indicaţi codul IBAN al contului precizat în formularul de identificare financiară/comunicarea deschiderii contului special.
    [semnătura]
    [ştampila]
    [nume şi prenume]
    [funcţia]
    ANEXA 13
                       Formular de identificare financiară

*Font 9*
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ DEŢINĂTORUL CONTULUI │
│ │
│NUME [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]│
│ADRESĂ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]│
│ORAŞ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]│
│COD POŞTAL [][][][][][][][][][] ŢARĂ [][][][][][][][][][][][][][][][] │
│CONTACT [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│TELEFON [][][][][][][][][][][][][][][][] │
│FAX [][][][][][][][][][][][][][][][] E-MAIL [][][][][][][][][][][][][][][][] │
│COD TVA [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ BANCA │
│ │
│NUME [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]│
│ADRESĂ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]│
│ORAŞ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]│
│COD POŞTAL [][][][][][][][][][][] ŢARĂ [][][][][][][][][][][] │
│CONT BANCAR [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
│IBAN [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
│ │ŞTAMPILA BĂNCII │ │DATA │ │
│ │SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI│ │SEMNĂTURA DEŢINĂTORULUI DE│ │
│ │BĂNCII │ │CONT │ │
│ │(Ambele obligatorii) │ │(Ambele obligatorii) │ │
│ │ │ │ │ │
│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA 14
            Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    POS DRU- România
    POS DRU - Axa prioritară.............
    POS DRU - Domeniul major de intervenţie...............
    Numărul de identificare al contractului:
    ROYY- POSDRU-AP......-DMI.....-PS-AM/PS -OI.......
    Titlul proiectului: .............
    Data transmiterii:
    GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA
    CERERILOR DE RAMBURSARE

*Font 7*
┌────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ Total │Total cheltuieli │Suma estimată a fi│ Data │
│ │ │Cheltuieli│ │Cheltuieli │ aferente │ solicitată în │depunerii │
│ Cerere de │Cheltuieli│efectuate │ Total │efectuate/ │ finanţării │ cererea de │cererii de│
│ rambursare │efectuate │ până la │Cheltuieli│valoarea │nerambursabile ce│ rambursare │rambursare│
│ │de la data│ data │efectuate │totală │vor fi declarate │ (după deducerea │ la │
│ │ │ │ │eligibilă a│ în cererea de │ contravalorii │ AMPOSDRU │
│ │ │ │ │proiectului│ rambursare │ prefinanţării) │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ Număr │ Luna/An │ Luna/An │ lei │ lei │ lei │ lei │ Luna/An │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │
├────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────┤
│ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 1 │
├────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────┤
│ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 2 │
├────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────┤
│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────┤
│ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 3 │
├────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│Cerere finală de│ │ │ │ │ │ │ │
│ rambursare │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────┘
                                                                         ┌────────────┬──────────┬────────────┐
  [semnătura] │ Tranşa de │ Suma │ Data │
  [ştampila] │prefinanţare│solicitată│estimativă a│
  [nume şi prenume] │ │ │solicitării │
  [funcţia] ├────────────┼──────────┼────────────┤
                                                                         │ Număr │ lei │ Luna/An │
                                                                         ├────────────┼──────────┼────────────┤
                                                                         │ (9) │ (10) │ (11) │
                                                                         ├────────────┼──────────┼────────────┤
                                                                         │Tranşa 2 │ │ │
                                                                         ├────────────┼──────────┼────────────┤
                                                                         │Tranşa 3 │ │ │
                                                                         └────────────┴──────────┴────────────┘

    ANEXA 15
                          Cerere de rambursare
    Nr. înreg. (Beneficiar)/Data
    ................/............
    Nr. înreg. (AMPOSDRU/OI)/Data
    ............../..............
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
    Axa prioritară .............
    Domeniul major de intervenţie...............
    Titlul proiectului: .............
    Contract nr. ........................
                          CERERE DE RAMBURSARE
                          NR. .............
    Numele Beneficiarului: .......................................
    Adresa Beneficiarului: .......................................
    Nr. telefon: ..............................
    Nr. fax: ..................................
    Adresă e-mail: ............................
    Perioada de referinţă: de la ..../..../.... până la ..../..../....
    Tip cerere: intermediară/finală
    Subsemnatul/a, ........ (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de*26) ........... lei, reprezentând cheltuielile angajate şi plătite în perioada declarată
___________
    *26) Se preia suma din tabel, coloana 6 «Cheltuieli eligibile solicitate spre rambursare».

┌──────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ din care: │ │ │
│Valoarea a├────────────┬────────────────┬──────────┤ Deducerea │Cheltuieli│
│cererii de│ Valoare │ Valoare │Cofinan- │prefinanţării│solicitate│
│rambursare│rambursabilă│rambursabilă din│ţarea │ │ spre │
│ *27) │ din FSE │bugetul naţional│benefi- │ │rambursare│
│ │ │ │ciarului │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 = 1*%FSE │ 3 = 1*%BN │4 = 1*%CP │5 = (2+3)*35%│ 6=1-4-5 │
├──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘

    Plata va fi efectuată în contul bancar: ........*28) deschis la: ...... .
______________
    *27) Se preia suma din Evidenţa Cheltuielilor, coloana 8 «Valoarea cheltuielii».
    *28) Indicaţi codul IBAN al contului precizat în Comunicarea deschiderii contului special (formularul de identificare financiară).
    În calitate de Beneficiar declar următoarele:
    A) Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate;
    B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;
    C) Contribuţia pentru cofinanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare;
    D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naţionale de cofinanţare decât cele precizate în Contractul de finanţare;
    E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
    F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanţare;
    G) Regulile privind achiziţiile publice şi oportunităţi egale au fost respectate;
    H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi a contractelor de achiziţie publică;
    I) Progresul fizic şi financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând verificările la faţa locului;
    J) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.
    K) Declar că prezenta Cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.
    L) Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului.
    M) Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.
    În calitate de Beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora.
    Lista anexe

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Număr │ Titlul Anexei │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Raport tehnico-financiar │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Evidenţa cheltuielilor │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Facturi/Documente justificative │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Extrase de cont │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    [semnătura]
    [ştampila]
    [nume şi prenume]
    [funcţia]
    A se completa de către instituţii oficiale:

┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐
│Data primirii de către │ │Nume/Semnătura: │
│AMPOSDRU/OI: │ │Responsabil │
├────────────────────────┤ │............................. (data .........)│
│Observaţii: │ │ │
│ │ │Verificat şi aprobat │
│ │ │............................. (data .........)│
└────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────┘

    ANEXA 16
                Notificare pentru modificarea contractului
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
    Axa prioritară ......................
    Domeniul major de intervenţie ...............
    Nr. .../zz.ll.aaaa*29)
___________
    *29) Referinţa/nr. de înregistrare din secretariatul beneficiarului.
    În atenţia:
    Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse
    Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
    NOTIFICAREA NR. ... PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI
    Numărul de identificare al contractului:
    POSDRU/Call/DMI/G(S)/Id proiect
    Titlul proiectului:
    Nr. de înregistrare AMPOSDRU:
    Prin prezenta vă notificăm următoarea modificare/următoarele modificări la contractul mai sus menţionat. Menţionăm că modificarea/modificările nu afectează scopul şi obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului şi respectă prevederile Art. 9A(10) din Contract.
    a. Modificarea solicitată
    ............ (vă rugăm detaliaţi)
    b. Motivaţie
    ............. (vă rugăm detaliaţi)
    c. Documente justificative*30)
    1. ...............
    2. ...............
    3. ...............
    4. ...............
___________
    *30) În 2 exemplare.
    Cu stimă,
    <numele şi prenumele reprezentantului legal în clar/semnatarul contractului>
    <semnătura>
    <ştampila>
    ANEXA 17
                        Act adiţional
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    Axa prioritară .......................
    Domeniul major de intervenţie ..........................
                       ACTUL ADIŢIONAL NR. ....
    Numărul de identificare al contractului:
    POSDRU/Call/DMI/G(S)/Id proiect
    Titlul proiectului:
    Nr. de înregistrare AMPOSDRU:
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, denumită în continuare AMPOSDRU, cu sediul în strada ......., nr. ......, sector ....., Bucureşti, România, cod poştal: ........., telefon:......, fax: ......, poşta electronică: ......., cod fiscal ....., prin reprezentant legal, directorul general al AMPOSDRU, pe de o parte
    şi
    [Persoana juridică] ........ înfiinţată la data de ......, cod de înregistrare fiscală ....., nr. de înregistrare .....: J..../..../...., cu sediul în localitatea ......... str. ......., judeţul ......, cod poştal: ...... tel: ......, fax: ......, poştă electronică: ........, în calitate de Beneficiar, prin reprezentant legal ........, pe de altă parte,
    au convenit următoarele:
    Următoarele prevederi ale Contractului de finanţare RO .... - POSDRU-AP .... -DMI ..... -PS-AM/PS-OI .... se modifică/completează, după cum urmează:
    Articolul <numărul>:<titlul>
    <textul noului articol, aşa cum se modifică/completează>
    Anexa <numărul>:<titlul>
    Noua versiune a Anexei <numărul>:<titlul> este ataşată la prezentul act adiţional.*31)
    Toate celelalte condiţii generale şi speciale ale Contractului de finanţare şi ale actului adiţional anterior/actelor adiţionale anterioare*32) rămân nemodificate. Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării de către AMPOSDRU.
    Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AMPOSDRU şi un exemplar pentru Beneficiar.
___________
    *31) "Noua versiune a Anexei <numărul>:<titlul> este ataşată la prezentul act adiţional" - se utilizează numai atunci când se modifică una sau mai multe anexe ale contractului.
    *32) Expresia "şi ale actului adiţional anterior/actelor adiţionale anterioare" nu se aplică pentru Actul Adiţional nr. 1. Pentru Actul Adiţional nr. 2, se va utiliza expresia "şi ale actului adiţional anterior". Pentru Actul Adiţional nr. 3 (şi următoarele) se va utiliza expresia "şi ale actelor adiţionale anterioare".
           AMPOSDRU/OIPOSDRU
                                         Beneficiar
           Reprezentant legal
                                       Reprezentant legal
           Nume şi prenume
                                       Nume şi prenume
           Semnătura
                                       Semnătura
           Data Data
    Instrucţiuni de completare:
    (1) După completarea prezentului document, aceste instrucţiuni şi toate notele de subsol se vor elimina.
    (2) Câmpurile evidenţiate cu galben vor fi înlocuite/completate cu informaţiile corespunzătoare, fără a mai fi evidenţiate cu nici o culoare.
    (3) Conţinutul actelor adiţionale va fi încadrat în pagină astfel:
    (a) pagina cu semnăturile să conţină şi referiri la modificările aduse
    sau
    (b) fişierul se va imprima faţă-verso.
    ANEXA 18
                Raport tehnico-financiar
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
    Axa prioritară .............
    Domeniul major de intervenţie ...............
    Titlul proiectului: .............
    Contract nr. ........................
                RAPORT TEHNIC DE IMPLEMENTARE
                   NR. ................
    aferent cererii de rambursare intermediară/finală nr. ...

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul proiectului: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Codul proiectului: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Valoare: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Data începerii proiectului: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Data finalizării proiectului:│ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│AMPOSDRU │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Adresă: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Persoană de contact: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. fax: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Organism Intermediar │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Adresă: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Persoană de contact: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. fax: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│[Beneficiar] │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Adresă: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Persoană de contact: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. fax: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Raport elaborat de: │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătură/Data: │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

    1. REZUMATUL PROIECTULUI
    Obiectivul proiectului:
    []
    Domeniul major de intervenţie:
    []
    Tipul proiectului:
    ● Naţional
    ● Sectorial
    ● Mulţi-regional
    ● Regional
    ● Local
    Clasificarea domeniilor:
    ● Rural
    ● Urban
    ● Rural şi urban
    Locaţia proiectului:
    ● România
    ● Regiunea/regiunile: ......................
    ● Judeţ/judeţe: ............................
    ● Altele: ......................... (inclusiv transnaţional)
    Obiective orizontale ale POS DRU (descrieţi contribuţia proiectului la temele şi obiectivele orizontale):
    ● Egalitate de şanse
    ● Dezvoltare durabilă
    ● Inovare şi TIC
    ● Îmbătrânire activă
    ● Abordare transnaţională şi interregională
    Indicatori atinşi:

┌────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ │ │Valoare realizată │ │
│ │ Valoare │ până la ultimul │Valoare realizată│
│ Indicatori │prognozată │ RTF aprobat*34) │ în perioada de │
│ │ *33) │Perioada ...... - │ raportare*35) │
│ │ │ .......... │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Indicatori de realizare │ │ │ │
│imediată (output)*36) │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│........................ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Indicatori de rezultat*37) │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│........................ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Indicatori adiţionali*38) │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Indicatori de realizare │ │ │ │
│imediată (output) adiţionali│ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│........................ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Indicatori de rezultat │ │ │ │
│adiţionali │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│........................ │ │ │ │
└────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

___________
    *33) Valoarea prognozată - reprezintă valoarea indicatorilor prevăzută în contract sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale).
    *34) Valoarea realizată până la ultimul RTF aprobat - se va insera valoarea indicatorilor realizată de la începutul perioadei de de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport Tehnico-Financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la .../..../..../până la .../.../...).
    *35) Se va insera valoarea indicatorilor realizată în perioada de raportare.
    *36) Se vor insera indicatorii de realizare imediată (output) conform contractului.
    *37) Se vor insera indicatorii de rezultat conform contractului.
    *38) Se vor insera indicatorii adiţionali conform contractului.
    Grup ţintă în perioada raportată:

┌──────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │ Valoare realizată │ │
│ │ │ până la ultimul │ Valoare realizată în │
│ Grup ţintă │Valoare prognozată │ RTF aprobat*41) │ perioada de │
│ *39) │ *40) │Perioada: ...... - │ raportare*42) │
│ │ │ ...... │ │
├──────────────┼─────────┬──────────┼─────────┬─────────┼───────────┬──────────┤
│ │ Femei │ Bărbaţi │ Femei │ Bărbaţi │ Femei │ Bărbaţi │
├──────────────┼─────────┴──────────┼─────────┴─────────┼───────────┴──────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘

___________
    *39) Grup ţintă - se va insera grupul ţintă conform contractului.
    *40) Valoarea prognozată - se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale).
    *41) Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport tehnico-financiar aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la .../..../..../până la .../.../...).
    *42) Valoare realizată în perioada de raportare - se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare.
    Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect.
    2. PROGRESUL PROIECTULUI
    2.1. Alte aspecte contractuale
    [acte adiţionale]
    2.2. Calendar de raportare
    [Informaţii cu privire la rapoartele produse de la începutul proiectului şi până la sfârşitul perioadei de raportare - datele transmiterii, comentarii - după caz - numărul de versiuni]
    3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ
    3.1. Activităţi implementate pe parcursul perioadei de raportare
    Prezentare detaliată activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în cererea de finanţare. Beneficiarul va menţiona codul activităţii subactivităţii şi acţiunile întreprinse.
    3.2. Abateri de la planificarea iniţială şi motive
    Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate (în conformitate cu art. 9A din contractul de finanţare, Beneficiarul are obligaţia de a încheia un act adiţional în cazul modificării planului de implementare a activităţilor). Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. Mai mult decât atât, dacă există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.
    3.3. Rezultate/realizări atinse pe perioada de raportare
    Se vor menţiona rezultatele/realizările atinse pe perioada de raportare. Chiar dacă rezultatele finale nu sunt atinse pe parcursul perioadei de implementare, Beneficiarul va prezenta stadiul rezultatelor în conformitate cu activităţile implementate.
    Această secţiune trebuie corelată cu secţiunea 3.1.
    3.4. Abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor/realizărilor aşteptate
    Dacă există abateri/întârzieri în atingerea rezultatelor, acestea trebuie menţionate şi justificate.
    3.5. Sinteza implementării următoarelor activităţi (după caz):
    ● Acţiuni care au ca scop creşterea participării imigranţilor pe piaţa muncii şi consolidarea integrării lor sociale;
    ● Acţiuni care au ca scop intensificarea integrării pe piaţa muncii şi, prin urmare, îmbunătăţirea incluziunii sociale a minorităţilor;
    ● Acţiuni care au ca scop consolidarea integrării pe piaţa muncii şi incluziunea socială a altor grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi;
    ● Acţiuni inovatoare, inclusiv descrierea temelor şi a rezultatelor acestor acţiuni, diseminarea şi abordarea integratoare a acestora;
    ● Acţiuni transnaţionale şi/sau interregionale.
    3.6. Informare şi publicitate
    Descrieţi activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului în perioada de raportare.
    3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de şanse
    Prezentaţi modalitatea de respectare a principiilor/regulilor cu privire la egalitatea de şanse
    3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu
    Prezentaţi modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu - dacă este cazul
    3.9. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului
    Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOSDRU/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora

┌───────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────┬──────────────┐
│ │Data desfăşurării│ Recomandări │ │ │
│ Tipul vizitei │ vizitei de │ formulate în │ Termen de │ Stadiul │
│de verificare │ verificare la │cadrul vizitelor│îndeplinire│ îndeplinirii │
│la faţa locului│ faţa locului │de verificare la│ stabilit │recomandărilor│
│ │ │ faţa locului │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┤
├───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┤
├───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼──────────────┤
└───────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┴──────────────┘

    4. PROGRESUL PROIECTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE
    4.1. Activităţi planificate pentru următoarea perioadă de raportare
    Descriere detaliată a activităţilor planificate pentru următoarea perioadă de raportare. Activităţile prezentate în cadrul acestui capitol trebuie să fie corelate cu cele prezentate în cererea de finanţare.
    4.2. Rezultate/realizări pentru următoarea perioadă de raportare
    [Descriere detaliată a rezultatelor planificate a fi realizate pe parcursul următoarei perioade de raportare]
    5. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI
    TABELE
    TABEL 1: GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

*Font 9*
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anul 1 │
├────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├────────────────────┼──────┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┬──┬──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea │Luna 1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│Organizaţia care implementează│
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Exemplu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 1.1 │||||||│|│|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│[...] │||||||│|│|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 1.2 │ │ │ │|│|│|│|│|│|│||│||│||│ │
│[...] │ │ │ │|│|│|│|│|│|│||│||│||│ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 1.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │||│||│ │
│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │||│||│ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──────────────────────────────┤
├────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├────────────────────┼──────┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┬──┬──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea │Luna 1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Exemplu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 2.1 │||||||│|│|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│[...] │||||||│|│|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 2.2 │ │ │ │|│|│|│|│|│|│||│||│||│ │
│[...] │ │ │ │|│|│|│|│|│|│||│||│||│ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 2.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │||│||│ │
│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │||│||│ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──────────────────────────────┤
│Anul 3 │
├────────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┤
│ │ Semestrul 1 │ Semestrul 2 │ │
├────────────────────┼──────┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┬──┬──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea │Luna 1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Exemplu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 3.1 │||||||│|│|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│[...] │||||||│|│|│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 3.2 │ │ │ │|│|│|│|│|│|│||│||│||│ │
│[...] │ │ │ │|│|│|│|│|│|│||│||│||│ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Activitatea 3.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │||│||│ │
│[...] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │||│||│ │
├────────────────────┼──────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──────────────────────────────┤
│Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──────────────────────────────┘

    TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR
    [Acest tabel va fi completat cu informaţiile de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Perioada: │ │ │
├─────────────────────┼───────────┬─────────┼──────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │ Stadiul (început, în │
│ │ │ │ │curs, realizat) şi, după│
│ Activităţi │ Rezultate │Rezultate│Procent de│ caz, comentării cu │
│ │planificate│ atinse │realizare │ privire la motivele │
│ │ │ │ │ abaterilor, │
│ │ │ │ │constrângeri şi riscuri │
├─────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────┤
│Activitatea 1 [...] │
├─────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────┤
│Activitatea 1.1 [...]│ │ │ % │ │
├─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Activitatea 1.2 [...]│ │ │ % │ │
├─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Activitatea 1.3 [...]│ │ │ % │ │
├─────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────┤
│Activitatea 2 [...] │
├─────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────┤
│Activitatea 2.1 [...]│ │ │ % │ │
├─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────┤
│Activitatea 2.2 [...]│ │ │ % │ │
└─────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────┘

    TABEL 3: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI PENTRU URMĂTOAREA PERIOADĂ DE RAPORTARE

┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ Perioada de raportare │
├───┬───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│No │ PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────┬──────────┬─────────┤
│ │ │Luna ....│Luna .....│Luna ....│
├───┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│1 ACTIVITATEA 1: [...] │
├───┬───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│1.1│[...] │|||||||||│||||||||||│|||||||||│
├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│1.2│[...] │ │||||||||||│|||||||||│
├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│1.3│[...] │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│2 ACTIVITATEA 2: [...] │
├───┬───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│2.1│[...] │ │||||||||||│|||||||||│
├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│2.2│[...] │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│3 ACTIVITATEA 3: [...] │
├───┬───────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│3.1│[...] │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│3.2│[...] │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│3.3│[...] │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

    RAPORT FINANCIAR

*Font 9*
┌────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ │1. Bugetul │2. Cheltuieli│3. Cheltuieli certificate│ 4. Total │5. Diferenţa│
│Categorii de│ aprobat │ cerute spre │până la ultima cerere de │ (2+3) │de cheltuit │
│ cheltuieli │(valoare)44│rambursare*45│ rambursare inclusiv*46)│ │ (1-4) │
│eligibile ├───────────┼───────┬─────┼────────────┬────────────┼───────┬────┼───────┬────┤
│ *43) │ valoare │valoare│ % │ valoare │ % │valoare│ % │valoare│ % │
├────────────┼───────────┼───────┼─────┼────────────┼────────────┼───────┼────┼───────┼────┤
│ I. Resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ umane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼─────┼────────────┼────────────┼───────┼────┼───────┼────┤
│ II. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Participanţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼─────┼────────────┼────────────┼───────┼────┼───────┼────┤
│ III. Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼───────┼─────┼────────────┼────────────┼───────┼────┼───────┼────┤
│ Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (I+II+III) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴───────┴─────┴────────────┴────────────┴───────┴────┴───────┴────┘

    [semnătura]
    [ştampila]
    [nume şi prenume]
    [funcţia]
___________
    *43) Se precizează denumirea capitolelor bugetare din bugetul aprobat al contractului de finanţare.
    *44) Bugetul aprobat conform contractului sau dacă este cazul conform ultimelor modificări (Acte Adiţionale).
    *45) Cheltuielile cerute spre rambursare - reprezintă cheltuielile din cererea de rambursare.
    *46) Cheltuielile certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv - reprezintă suma tuturor cheltuielilor certificate de la începutul proiectului până la ultima cerere de rambursare aprobată.
    ANEXA 19
    Previziuni actualizate
    Investeşte în oameni!
    FONDUL SOCIAL EUROPEAN
    POS DRU - România
    POS DRU - Axa prioritară .............
    POS DRU - Domeniul major de intervenţie ...............
    Numărul de identificare al contractului:
    ROYY- POSDRU-AP ...... -DMI ..... -PS-AM/PS-OI .......
    Titlul proiectului: .............
    Nr. înreg. (Beneficiar)/Data
    ................/................
    Nr. înreg. (AMPOSDRU/OI)/Data
    ............../..............
    PREVIZIUNI ACTUALIZATE
    Numele Beneficiarului:.............................................
    Adresa Beneficiarului: ............................................
    Perioada de previziune: de la ...../...... până la ....../......

*Font 7*
┌──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ Costuri eligibile │ Cheltuieli │ Din care: │
│Costuri potrivit bugetului│Costuri eligibile potrivit│declarate în cererile│previzionate a fi├──────┬──────┬──────┤
│ cererii de finanţare │contractului de finanţare │ de rambursare │ efectuate în │ │ │ │
│ │ │ intermediară │ trimestrul │Luna 1│Luna 2│Luna 3│
│ │ │ anterioare │ următor │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┤
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Resurse umane │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Participanţi │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Alte tipuri de costuri │ │ │ │ │ │ │
│FEDR │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│I. TOTAL COSTURI DIRECTE │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│II. Cheltuieli generale de│ │ │ │ │ │ │
│administraţie │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│III. TOTAL COSTURI │ │ │ │ │ │ │
│(I+II) │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴──────┘

    [semnătura]
    [ştampila]
    [nume şi prenume]
    [funcţia]
                        ____________

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

Inapoi la Cautare

Comentarii Act

Nu sunt comentarii momentan.

Posteaza pe retele sociale

Pentru a posta un comentariu trebuie sa va autentificati


Daca nu aveti inca un cont si vreti sa va inregistrati dati click aici


Despre Companie

CTCE este liderul national in domeniul software legislativ. Avem o experienta de peste 35 ani in domeniul dezvoltarii de aplicatii software.
(aflati mai multe)

Termeni si Conditii
Comanda LegisPlus
Testeaza LegisPlus
Resurse Lege-Online

Nota CTCE

Continutul, designul, structura, precum si materialele Lege-Online.ro apartin C.T.C.E. - Piatra Neamt si sunt protejate de Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. Copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.

Intrati in Contact

 • Telefon:
  (0233) 211 020 / (0233) 218 110
 • E-mail:
  office@ctce.ro
 • Adresa:
  Bd. Decebal, nr. 32
  610076, Piatra Neamt, Neamt
  Romania


CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic

Info

Se ncarc, v rugm asteptati.