Inapoi la Cautare

DECIZIE 112 /2009


privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii


Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.10.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act.

Cumparati Actul varianta DOC

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriti o forma actualizata, la zi (20.10.2014), a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !

Forme la zi | Modificari Act | Printare | Salvare DOC

  
    Având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor regulamente şi decizii adoptate în domeniile liberei circulaţii a mărfurilor, liberei circulaţii a persoanelor, dreptului societăţilor comerciale, politicii în domeniul concurenţei, agriculturii (inclusiv legislaţia sanitar-veterinară şi fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalităţii, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiţiei şi afacerilor interne, uniunii vamale, relaţiilor externe, politicii externe şi de securitate comune şi instituţiilor, având în vedere aderarea Bulgariei şi a României, ale Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi ale Regulamentului (CE) nr. 859/2003 al Consiliului din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie;
    - dispoziţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - prevederile acordurilor şi convenţiilor bilaterale de securitate/asigurări sociale la care România este parte;
    - prevederile art. 3 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 123/2008 şi Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 281/2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi,
    preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale emite următoarea decizie:
    ART. 1
    În vederea aplicării de către instituţiile din cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii, se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii, denumite în continuare Instrucţiuni, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.
-----------
    *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    ART. 2
    Instrucţiunile vor fi duse la îndeplinire de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii, în limita competenţelor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.
    ART. 3
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
           Preşedintele Casei Naţionale de Pensii
           şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,
                  Domnica-Doina Pârcălabu
    Bucureşti, 1 aprilie 2009.
    Nr. 112.
    ANEXĂ
                         INSTRUCŢIUNI
       pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de
     asigurări sociale a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind
      aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi,
    lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează
    în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului
       Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a
     Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de
    securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi
     membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii,
                           adoptat la 21 martie 1972
    PARTEA I
    INSTRUCŢIUNI GENERALE DE APLICARE A REGULAMENTULUI 1408/71 ŞI A REGULAMENTULUI 574/72
    TITLUL I
    "DISPOZIŢII GENERALE"
    CAP. I
    CADRU DE IMPLEMENTARE
    ART. 1
    Cadrul legal
    (1) În domeniul securităţii sociale, România aplică, de la data aderării la Uniunea Europeană:
    a) Regulamentul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 149 din 5.7.1971, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament 1408/71 ;
    b) Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 74 din 27.03.1972, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament 574/72;
    c) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20.05.2003, denumit în continuare Regulament 859 ;
    d) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1791/2006 privind adaptarea anumitor regulamente şi decizii în domeniile liberei circulaţii a bunurilor, liberei circulaţii a persoanelor, a legislaţiei companiilor, politicii de concurenţă, agricultură (inclusiv legislaţia veterinară şi fitosanitară), politica transporturilor, taxe şi impozite, statistică, energie, mediu, cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, uniunea vamală, relaţii externe, politica comună şi de securitate şi instituţii, ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L363 din 20.12.2006, denumit în continuare Regulament 1791 .
    (2) Înscrierile României în Anexele Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 individualizează modul de aplicare al celor două regulamente de către autoritatea competentă, organismele de legătură şi instituţiile competente de pe teritoriul statului român.
    ART. 2
    Prioritatea regulamentelor comunitare asupra legislaţiei române în vigoare
    Având în vedere că regulamentele comunitare sunt direct aplicabile şi obligatorii în toate elementele lor, în caz de conflict cu legislaţia română în vigoare, prevederile actelor comunitare vor prevala asupra legislaţiei naţionale.
    ART. 3
    Definiţii
    Termenii care sunt folosiţi în continuare în Instrucţiunile pentru aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 574/72 au următoarea semnificaţie:
    a. "lucrător"/"asigurat" are, după caz, sensul dat de articolul 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    b. "lucrător independent" are sensul prevăzut la articolul 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, precum şi cel prevăzut în legi speciale care se aplică profesiilor liberale ce desfăşoară activităţi lucrative, sub rezerva dovedirii calităţii de asigurat împotriva mai multor riscuri acoperite în cadrul unui sistem de securitate socială;
    c. "lucrător migrant" desemnează orice lucrător salariat sau independent care se deplasează în interiorul Uniunii Europene în scopul desfăşurării unei activităţi sau al stabilirii reşedinţei şi posedă calitatea de asigurat în baza legislaţiei de securitate socială a unuia sau mai multor state membre;
    d. "lucrător frontalier" desemnează orice lucrător salariat sau independent care îşi desfăşoară activitatea profesională pe teritoriul unui stat membru şi îşi are reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru unde se întoarce, de regulă, zilnic sau cel puţin o dată pe săptămână;
    * totuşi, lucrătorul frontalier care este trimis de angajatorul de care aparţine în mod obişnuit sau care prestează un serviciu pe teritoriul aceluiaşi stat membru sau al altui stat membru îşi păstrează calitatea de lucrător frontalier pe o perioadă de până la patru luni chiar dacă, pe parcursul acestei perioade, nu poate reveni în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămână la locul său de domiciliu;
    e. "membru de familie" are sensul definit de legislaţia pe care o aplică instituţia competentă;
    f. "instituţie de instrumentare" desemnează instituţia competentă să primească cererea pentru acordarea de prestaţii şi să asigure legăturile între instituţiile implicate în gestionarea dosarului unui lucrător migrant;
    g. "instituţie în cauză" desemnează orice instituţie competentă în gestionarea dosarului unui lucrător migrant care nu este instituţie de instrumentare;
    h. "reşedinţa" desemnează locul de şedere obişnuită, definit în legislaţia română în vigoare drept domiciliu, rezidenţă, reşedinţă sau şedere, cu condiţia dovedirii caracterului de locuinţă obişnuită;
    i. "instituţia competentă" desemnează instituţia la care este asigurat lucrătorul în momentul solicitării prestaţiei sau instituţia de la care acesta are dreptul sau ar avea dreptul să primească prestaţii;
    j. "pensie comunitară" desemnează pensia stabilită în temeiul dispoziţiilor Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 .
    ART. 4
    Autorităţi competente în România
    Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 sunt desemnate ca autorităţi competente ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ministrul Sănătăţii.
    ART. 5
    Organism de legătură
    Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 , Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale este desemnată:
    1. instituţie competentă pentru aplicarea dispoziţiilor privind determinarea legislaţiei aplicabile;
    2. organism de legătură pentru:
    * acordarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli profesionale şi accidente de muncă;
    * acordarea prestaţiilor în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă;
    * stabilirea pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor anticipate, pensiilor anticipate parţiale, pensiilor de invaliditate şi a pensiilor de urmaş;
    * acordarea ajutoarelor de deces.
    ART. 6
    Instituţii competente
    (1). Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 , sunt desemnate ca instituţii competente:
    1. casele teritoriale de pensii pentru indemnizaţiile pentru incapacitate de muncă determinată de boli profesionale şi accidente de muncă; prestaţiile în natură în caz de boală profesională şi accident de muncă; pensiile pentru limită de vârstă; pensiile anticipate şi anticipate parţiale; pensiile de invaliditate; pensiile de urmaş; ajutoarele de deces;
    2. unităţile specializate ale sistemelor neintegrate de pensii pentru acordarea prestaţiilor acordate conform prevederilor legislaţiei în conformitate cu care îşi desfăşoară activitatea.
    (2). Completarea şi transmiterea formularelor europene de legătură intră în sarcina instituţiei competente menţionate la alineatul (1).
    ART. 7
    Formulare de comunicare
    Formularele utilizate pentru aplicarea Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 sunt prezentate în Partea a V- a a Instrucţiunilor.
    CAP. II
    CÂMP MATERIAL DE APLICARE
    ART. 8
    Sisteme şi riscuri acoperite
     Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 se aplică atât sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cât şi sistemelor de pensii neintegrate, precum şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru coordonarea următoarelor prestaţii de securitate socială, enumerate la articolul 4 alineatul 1 al Regulamentului 1408/71 : prestaţii în bani şi în natură pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prestaţii de invaliditate, pensii pentru limită de vârstă, pensii anticipate şi anticipate parţiale, pensii de urmaş, ajutoare de deces.
    ART. 9
    Sisteme neintegrate de pensii
    (1). În vederea aplicării Regulamentului 1408/71 şi Regulamentului 574/72 , unităţile specializate ale sistemelor neintegrate de pensii cooperează cu instituţiile corespondente din străinătate prin intermediul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care acţionează ca un sistem coordonator pentru România în domeniul de responsabilitate propriu CNPAS.
    (2). În aplicarea alineatului 1, casele teritoriale de pensii se vor putea implica în asigurarea colaborării unităţilor specializate ale sistemelor neintegrate de pensii cu cele din străinătate, putând furniza asistenţă de specialitate în instrumentarea dosarelor de pensie ale lucrătorilor migranţi.
    ART. 10
    Sisteme şi riscuri neacoperite
    (1). Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 nu se aplică asistenţei sociale şi medicale, prestaţiilor acordate victimelor de război şi altor prestaţii acordate prin legi speciale.
    (2). Lucrătorii migranţi care au realizat perioade de asigurare conform legislaţiei unui singur stat membru şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul altui stat membru vor beneficia de prevederile Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 în ceea ce priveşte exportul prestaţiilor dobândite pe teritoriul statului membru de reşedinţă. În aceste cazuri, principiul menţinerii drepturilor în curs de dobândire prin totalizarea perioadelor de asigurare nu se aplică.
    CAP. III
    CÂMP PERSONAL DE APLICARE
    ART. 11
    Categorii de asiguraţi
    Din punctul de vedere al calităţii persoanelor asigurate, Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 vizează:
    a) asiguraţii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemelor de pensii neintegrate, precum şi asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cuprinşi în sistem atât obligatoriu, cât şi facultativ, inclusiv studenţii, care sunt sau au fost supuşi legislaţiei unuia sau mai multor state membre şi care sunt cetăţeni ai unui stat membru;
    b) beneficiarii sistemelor menţionate la litera a, chiar dacă această calitate a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 2007, respectiv înainte de 1 august 2007;
    c) membrii de familie şi urmaşii persoanelor menţionate la literele a şi b;
    d) lucrătorii frontalieri, chiar dacă aceştia nu au reşedinţa în România, raza teritorială a asigurării fiind determinată de sediul fix şi permanent al locului de muncă sau de locul unde se desfăşoară majoritatea activităţilor profesionale, stabilit pe baza declaraţiei persoanei.
    ART. 12
    (1). Din punctul de vedere al cetăţeniei persoanei, Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 vizează cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, după cum urmează: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia şi Liechstenstein.
    (2). Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 se aplică şi în cazul cetăţenilor statelor terţe, care au reşedinţa legală, permanentă sau temporară, pe teritoriul unui stat membru şi care circulă în interiorul Uniunii Europene.
    CAP. IV
    CÂMP TERITORIAL DE APLICARE
    ART. 13
    Teritoriile vizate
     Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 se aplică teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.
    CAP. V
    CÂMP TEMPORAL DE APLICARE
    ART. 14
    Aplicarea în timp
    (1) Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 se aplică în relaţiile cu statele membre ale Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, iar în relaţiile cu statele membre ale Spaţiului Economic European de la 1 august 2007.
    (2) Drepturile dobândite conform legislaţiei anterioare se menţin.
    (3) Drepturile unei persoane căreia i s-a acordat o pensie în baza legislaţiei în vigoare din România anterior datei de 1 ianuarie 2007, respectiv anterior datei de 1 august 2007, după caz, pot fi revizuite, la cererea persoanei respective, prin aplicarea prevederilor Regulamentului 1408/71 şi Regulamentului 574/72 , pentru a beneficia de drepturile mai avantajoase.
    (4) Dacă cererea prevăzută la alineatul (3) este depusă în termen de trei ani de la data de 1 ianuarie 2007, respectiv de la data de 1 august 2007, după caz, drepturile stabilite conform prevederilor Regulamentului 1408/71 şi Regulamentului 574/72 sunt dobândite de la această dată.
    (5) Dacă cererea prevăzută la alineatul (3) este depusă după expirarea termenului de trei ani de la data de 1 ianuarie 2007, respectiv de la data de 1 august 2007, după caz, drepturile stabilite conform prevederilor Regulamentului 1408/71 şi Regulamentului 574/72 sunt dobândite de la data cererii.
    (6) Persoanele cărora nu li s-a acordat o pensie în baza legislaţiei în vigoare din România anterior datei de 1 ianuarie 2007, respectiv anterior datei de 1 august 2007, după caz, beneficiază de pensie în funcţie de data stabilită potrivit prevederilor articolului 22 al prezentelor Instrucţiuni.
    (7) Persoanele care au desfăşurat, respectiv desfăşoară activităţi profesionale în alte state membre pe perioada în care au beneficiat, respectiv beneficiază de drepturi de pensie naţională din sistemul public de pensii din România pot solicita revizuirea acestora, prin luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei altui stat membru; în aceste cazuri regulile de non-cumul prevăzute de legislaţia română în vigoare nu pot fi aplicate la stabilirea drepturilor de pensie comunitară.
    (8) La acordarea iniţială a pensiei comunitare nu se pot valorifica perioade de asigurare realizate ulterior datei de stabilire a drepturilor. Recalcularea pensiilor comunitare cu perioadele realizate după data acordării iniţiale a drepturilor se efectuează la cerere.
    TITLUL II
    "DETERMINAREA LEGISLAŢIEI APLICABILE"
    ART. 15
    Cadru legal
     Titlul II din Regulamentul 1408/71 conţine reguli care stabilesc legislaţia aplicabilă lucrătorilor migranţi.
    ART. 16
    Principiu şi excepţii
    (1) O persoană care intră în câmpul de aplicare al Regulamentelor 1408/71 şi 574/72 este supusă legislaţiei unui singur stat membru la un moment dat, conform principiului unicităţii legislaţiei aplicabile.
    (2) Excepţiile de la acest principiu sunt prevăzute la articolul 14 c litera b, în conformitate cu care, pentru situaţiile înscrise în anexa VII din Regulamentul 1408/71 , persoana în cauză este asigurată atât conform legislaţiei statului membru în care desfăşoară activitate salariată, cât şi conform legislaţiei în care desfăşoară activitate independentă.
    (3) Având în vedere înscrierile României în anexa VII, lucrătorii care desfăşoară în România activităţi independente şi activităţi salariate pe teritoriul altui stat membru, vor fi asiguraţi potrivit legislaţiei ambelor state.
    (4) O altă excepţie de la principiul unicităţii legislaţiei aplicabile este prevăzută la articolul 14f al Regulamentului 1408/71 referitoare la funcţionarii publici angajaţi simultan în mai multe state membre şi care aparţin, în cel puţin unul dintre aceste state, unui regim special al funcţionarilor publici.
    ART. 17
    Reguli generale de determinare a legislaţiei aplicabile
    (1) Regula generală de determinare a legislaţiei aplicabile este aceea a aplicării legislaţiei statului în care lucrătorul desfăşoară activitatea profesională salariată sau independentă, chiar dacă persoana în cauză are reşedinţa sau angajatorul său are sediul pe teritoriul altui stat membru.
    (2) Lucrătorul care are raporturi de muncă cu un angajator nerezident în România îşi poate asuma obligaţiile legale în ceea ce priveşte plata contribuţiilor, în numele angajatorului său.
    (3) În aplicarea dispoziţiilor alin. (2) al prezentului articol, lucrătorul angajatorului nerezident în România va fi asimilat categoriei lucrătorilor independenţi, reglementată la articolul 5 alineatul (1), punctul IV litera f) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Reguli de determinare a legislaţiei aplicabile pentru categorii specifice de asiguraţi sau pentru situaţii specifice sunt prevăzute la articolul 13 alineatul 2 literele c) - f), 14 alineatul 3, articolul 14a alineatele 3 şi 4, articolul 14b alineatele 3 şi 4 şi la articolul 16 din Regulamentul 1408/71.
    (5) Reguli de determinare a legislaţiei aplicabile în cazul desfăşurării simultane de activitate profesională pe teritoriul a două sau mai multe state membre sunt prevăzute la articolul 14 alineatele 2 şi 3, articolul 14a alineatul 2, articolul 14c, articolul 14e şi la articolul 14f din Regulamentul 1408/71 .
    (6) Se consideră că lucrătorul migrant care desfăşoară simultan activitate profesională pe teritoriul a două sau mai multe state membre, realizează toate activităţile pe teritoriul statului membru a cărui legislaţie este aplicabilă.
    ART. 18
    Excepţii de la regulile generale de determinare a legislaţiei aplicabile
    (1) Trimiterea unui lucrător salariat pe teritoriul altui stat membru sau deplasarea temporară a unui lucrător independent pe teritoriul altui stat membru reprezintă cea mai importantă excepţie de la regula generală de determinare a legislaţiei aplicabile şi este reglementată la articolul 14 alineatul 1, la articolul 14a alineatul 1, articolul 14b alineatele 1 şi 2 din Regulamentul 1408/71 .
    (2). Pentru aplicarea dispoziţiilor menţionate la alineatul 1 au fost adoptate: Decizia Comisiei Administrative a Comunităţilor Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi nr. 181 din 13 decembrie 2000 privind interpretarea articolului 14 alineatul (1), a articolului 14a alineatul (1) şi a articolului 14b alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului cu privire la legislaţia aplicabilă lucrătorilor salariaţi detaşaţi şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente pe o perioadă determinată în afara statului competent, Ghidul practic în materia detaşării lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Elveţia, precum şi Decizia Comisiei Administrative a Comunităţilor Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi nr. 148 din 25 iunie 1992 referitoare la utilizarea atestării privind legislaţia aplicabilă (E 101) în cazul detaşărilor care nu depăşesc trei luni.
    (3). Detalii referitoare la modul de aplicare a dispoziţiilor titlului II din Regulamentul 1408/71 şi în special a dispoziţiilor menţionate la alineatele 1 şi 2 sunt prezentate în "Instrucţiunile referitoare la determinarea legislaţiei aplicabile persoanelor care intră sub incidenţa Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 ".
    ART. 19
    Convenirea excepţiilor de la prevederile articolelor 13 - 16 din Regulamentul 1408/71
    (1) În baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71 , pot fi convenite, de comun acord între părţile implicate, în interesul anumitor categorii de persoane sau al anumitor persoane, excepţii la dispoziţiile articolelor 13 - 16 ale aceluiaşi Regulament.
    (2) Condiţiile în care pot fi convenite aceste excepţii de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, instituţie responsabilă de aplicarea dispoziţiilor privind determinarea legislaţiei aplicabile în România, inclusiv în ceea ce priveşte convenirea excepţiilor, sunt menţionate în "Instrucţiunile referitoare la determinarea legislaţiei aplicabile persoanelor care intră sub incidenţa Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 ".
    TITLUL III
    "PENSII"
    CAP. I
    DISPOZIŢII GENERALE APLICABILE PENSIILOR
    Secţiunea 1
    Constituirea dosarului de pensie în cazul lucrătorilor migranţi
    ART. 20
    Acordarea coordonată a prestaţiilor
    (1). Pentru stabilirea drepturilor de pensie de bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială), de invaliditate şi de urmaş, persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă.
    (2). În ceea ce priveşte pensiile, drepturile sunt stabilite simultan, de îndată ce o cerere unică de stabilire a fost depusă de persoana interesată, în baza tuturor legislaţiilor aplicabile lucrătorului pe perioada realizării perioadelor de asigurare sau echivalente acestora, în diferitele state membre.
    ART. 21
    Excepţii de la principiul acordării coordonate a prestaţiilor
    (1). Excepţii de la principiul acordării coordonate a prestaţiilor sunt prevăzute la articolele 44, respectiv 49 ale Regulamentului 1408/71 .
    (2). Conform articolului 44 al Regulamentului 1408/71 , persoana interesată poate solicita, în mod expres, amânarea acordării prestaţiilor de bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială), la care ar fi avut dreptul în baza legislaţiei unuia sau mai multor state membre; această solicitare este înscrisă pe formularul specific de cerere E 202.
    (3). Conform articolului 49 al Regulamentului 1408/71 , principiul acordării coordonate a prestaţiilor nu este aplicabil în situaţia în care persoana îndreptăţită nu îndeplineşte simultan condiţiile legale pentru acordarea unei prestaţii, de către toate legislaţiile statelor membre la care a fost supusă, dar îndeplineşte cel puţin condiţiile prevăzute de legislaţia uneia dintre acestea.
    ART. 22
    Introducerea cererilor pentru prestaţii şi data de referinţă pentru acordarea drepturilor
    (1) Cererile pentru stabilirea dreptului la prestaţii se depun la:
    a). instituţia de la locul de reşedinţă al persoanei interesate, dacă lucrătorul/asiguratul sau după caz, asiguratul decedat, a fost supus legislaţiei acestei instituţii;
    b). instituţia statului membru la a cărui legislaţie a fost supus/ă ultima dată, dacă persoana îndreptăţită sau asiguratul decedat, după caz, nu a fost supus legislaţiei pe care o aplică instituţia de la locul de reşedinţă;
    c). în cazul menţionat la litera b, cererea se depune de către persoana interesată direct la instituţia de instrumentare sau prin intermediul instituţiei de la locul de reşedinţă, care nu poate refuza primirea cererii pentru acordarea prestaţiilor.
    (2). Dacă solicitantul nu are reşedinţa pe teritoriul unui stat membru, acesta adresează cererea sa de acordare de prestaţii instituţiei statului la legislaţia căruia a fost supus ultima dată lucrătorul/asiguratul sau asiguratul decedat, după caz.
    (3). În România, cererea se adresează casei teritoriale de pensii din raza de reşedinţă, în cazul prevăzut la alineatul (1) litera a), respectiv, casei teritoriale de pensii în raza căreia persoana interesată sau asiguratul decedat a fost asigurat/ă ultima dată în România, în celelalte cazuri.
    (4). În cazul în care persoana interesată sau asiguratul decedat stabilit/ă în străinătate a avut ultimul loc de asigurare în cadrul unei filiale, sucursale sau orice alt sediu secundar (agenţie, reprezentanţă sau alte asemenea sedii) ale unei societăţi comerciale, casa teritorială de pensii competentă va fi cea aflată în raza teritorială în care îşi are, respectiv îşi avea sediul social societatea fondatoare/principală.
    (5). În situaţia în care solicitantul stabilit în străinătate sau asiguratul decedat a avut, respectiv are calitatea de pensionar în sistemul public de pensii din România, competenţa îi va reveni casei de pensii în evidenţa/arhiva căreia se află dosarul de pensie activ sau pasiv.
    (6). Dacă solicitantul sau asiguratul decedat stabilit în străinătate figurează în evidenţa unei case de pensii cu decizie de respingere, se va menţine criteriul de atribuire a competenţei ultimului loc de asigurare din România.
    (7). În cazul în care dosarul de pensie al beneficiarului stabilit în străinătate se află în evidenţa/arhiva unei case locale de pensii, competenţa va fi transferată, cu excepţia unor situaţii temeinic justificate, în sarcina casei teritoriale de pensii în subordinea căreia funcţionează casa locală.
    (8). Dacă beneficiarul de drepturi de pensie stabilit în străinătate îşi desemnează un mandatar având domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a altei case teritoriale de pensii, dosarul de pensie va fi preluat prin transfer în evidenţa casei teritoriale de pensii din raza teritorială a noului domiciliu sau reşedinţe.
    (9) În toate cazurile, dacă solicitantul se adresează altei instituţii de pe teritoriul unui stat membru decât celei competente, aceasta are obligaţia de a primi cererea şi de a o transmite instituţiei competente, indicând data la care a fost depusă cererea.
    (10.) Data depunerii cererii la o altă instituţie decât cea competentă va fi considerată ca dată de introducere a cererii la instituţia competentă şi, în consecinţă, dată de referinţă în funcţie de care se apreciază legislaţia aplicabilă, îndeplinirea condiţiilor legale şi se acordă prestaţiile cuvenite.
    (11). Data depunerii cererii este înscrisă în formularul E 202 "Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe" la rubrica 13 punctul 1, în formularul E 203 "Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaş" la rubrica 16 punctul 1 şi în formularul E 204 "Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate" la rubrica 14 punctul 1.
    (12). Prin excepţie de la prevederile alineatului (10), în cazul în care în formularul E 202 la rubrica 13 punctul 2 - "Data primei plăţi a pensiei pentru care a optat solicitantul" în statul în care se află instituţia în cauză - este înscrisă o dată ulterioară celei a depunerii cererii, drepturile de pensie se acordă în funcţie de această dată ulterioară.
    (13). Când nu poate fi stabilită, ca urmare a demersurilor dintre instituţiile implicate, o dată a depunerii cererii, se va lua în considerare data de înregistrare la prima instituţie sesizată din România din cadrul structurilor teritoriale ale CNPAS.
    (14). Chiar dacă la data depunerii cererii la instituţia altui stat membru, solicitantul nu îndeplinea condiţiile legale de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare în România, drepturile de pensie cuvenite din sistemul public vor fi acordate în baza acesteia dacă la momentul emiterii deciziei casei teritoriale de pensii condiţiile legale de pensionare sunt îndeplinite. În acest caz, drepturile se cuvin cu data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislaţia naţională.
    (15). Dacă la momentul soluţionării cererii de acordare a drepturilor de pensie din sistemul public nu sunt îndeplinite condiţiile legale, instituţia competentă din România va emite decizie de respingere.
    (16). În sistemul public de pensii, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc conform prevederilor legislaţiei în vigoare în România, prin luarea în considerare a datei depunerii cererii.
    (17). În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altui stat membru, drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data ivirii invalidităţii, stabilită conform "Instrucţiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală şi a prevederilor financiare ale Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România".
    (18). În cazul în care, prin aplicarea regulilor de atribuire a competenţei prevăzute în cadrul prezentului articol, unui beneficiar i s-ar constitui dosare de pensie la nivelul a două case teritoriale de pensii diferite, competenţa va reveni primei instituţii sesizate din România din cadrul structurilor teritoriale ale CNPAS.
    ART. 23
    Regimul de depunere a cererii
    (1). Pentru depunerea cererii de pensionare în România, persoana interesată trebuie să îndeplinească formalităţile cerute de legislaţia română în vigoare şi să indice, prin completarea formularului E 207, instituţiile din statele membre la a căror legislaţie lucrătorul/asiguratul sau după caz, asiguratul decedat, a fost supus sau unde i-au fost stabilite drepturi, respectiv datele de identificare ale foştilor angajatori, în cazul lucrătorilor salariaţi, prezentând acte doveditoare în acest sens.
    (2). Exactitatea informaţiilor furnizate de solicitant trebuie să fie determinată prin documentele oficiale care se anexează formularului de cerere E 202/203/204 sau trebuie confirmate de organele competente ale statului membru de reşedinţă sau ale statului a cărui instituţie instrumentează cererea.
    (3). Dacă instituţiile corespondente din străinătate nu solicită altfel, casele teritoriale de pensii transmit cu formularele de cerere, copii ale documentelor prezentate în original de solicitanţi, certificate prin semnătura şi ştampila persoanelor autorizate.
    (4). Casele teritoriale de pensii au responsabilitatea certificării datelor personale ale solicitanţilor, înscrise pe formularele de cerere, prin verificarea actelor de identitate, de stare civilă, etc.
    ART. 24
    Instituţia care instrumentează dosarul
    (1). Instituţia competentă să primească cererea pentru acordarea de prestaţii are responsabilitatea asigurării comunicării între instituţii în procesarea completă a dosarului. În acest scop, instituţia de instrumentare asigură schimburile de documente şi informaţii între diferitele instituţii implicate şi notifică către solicitant ansamblul deciziilor luate, prin formularul E 211 denumit "Sumarul deciziilor".
    (2). Instituţia de instrumentare este obligată să informeze imediat toate instituţiile în cauză, prin intermediul formularului E202/203/204, în privinţa cererilor de prestaţii, astfel încât acestea să poată fi examinate simultan şi fără întârziere de toate aceste instituţii.
    ART. 25
    Constituirea dosarului de pensie
    (1). Pentru stabilirea drepturilor de pensie, instituţia care instrumentează dosarul întocmeşte, pe baza cererii persoanei interesate, formularele necesare stabilirii dreptului la prestaţii în toate statele în care persoana interesată sau, după caz, asiguratul decedat a realizat perioade de asigurare.
    (2). Pentru stabilirea drepturilor de pensie, instituţia de instrumentare întocmeşte, după caz, următoarele formulare:
    a) Formularul E 202, intitulat "Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe", E 203, intitulat "Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaş", respectiv 204, intitulat "Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate";
    b) Formularul E 205, intitulat "Atestat privind cariera de asigurat în ... (România)";
    c) Formularul E 207, intitulat "Certificat privind cariera asiguratului";
    d) Formularul E 211, intitulat "Sumarul deciziilor";
    e) Formularul E 213, intitulat "Raport medical detaliat";
    f) Formularul E 001, intitulat "Formular de comunicare".
    (3). Pentru stabilirea drepturilor de pensie, instituţiile în cauză întocmesc următoarele formulare:
    a) Formularul E 205;
    b) Formularul E 210, intitulat "Notificarea deciziei cu privire la o cerere de pensie";
    c) Formularul E 001, dacă este necesar.
    (4). Având în vedere rolul instituţiei de instrumentare de a asigura instrumentarea completă a dosarului, această instituţie are obligaţia de a retransmite formularele E 205 întocmite pentru atestarea perioadelor de asigurare şi celorlalte instituţii în cauză.
    (5). Întrucât informaţiile indicate în formularele europene de legătură servesc fiecăreia din instituţii pentru a stabili drepturile la prestaţii, este deosebit de important ca toate rubricile să fie completate într-un mod cât mai lizibil, şi de preferinţă dactilografiate.
    (6). Transmiterea acestor formulare ţine loc de transmitere a documentelor justificative, cu privire la datele pe care acestea le conţin.
    Secţiunea 2
    Formularele europene de legătură utilizate pentru stabilirea pensiilor
    ART. 26
    Formularul E 202/E203/E204 - "Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe/urmaş/invaliditate"
    (1). Formularul E 202/E203/E204, intitulat "Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe/urmaş/invaliditate" este emis de către instituţia statului membru căruia i-a fost adresată o cerere pentru acordarea drepturilor de pensie, care transmite câte un exemplar al formularului fiecăreia dintre instituţiile în cauză.
    (2).Formularul E 202/E203/E204 echivalează cu o cerere de pensie de bătrâneţe/urmaş/invaliditate pentru fiecare dintre instituţiile în cauză şi înlocuieşte cererea care ar fi trebuit făcută ţinând cont de legislaţia internă a fiecăruia dintre state.
    (3). La primirea acestui formular, este declanşată examinarea dreptului solicitat de către fiecare instituţie în cauză, pentru a analiza dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare a unui drept de pensie, în conformitate cu legislaţia pe care o aplică fiecare instituţie.
    (4). Instituţia care instrumentează dosarul de pensie precizează data la care cererea a fost introdusă de solicitant şi care trebuie reţinută de către toate instituţiile în cauză.
    ART. 27
    Formularul E 205 - "Atestat privind cariera de asigurat în România"
    (1). Formularul E 205, intitulat " Atestat privind perioada totală de asigurare" este emis atât de către instituţia de instrumentare, cât şi de către instituţiile în cauză.
    (2). Având în vedere necesitatea accelerării procesului de acordare a prestaţiilor, instituţia de instrumentare poate transmite formularul E 205 şi ulterior transmiterii formularului E 202/203/204.
    (3). Prin intermediul acestui formular fiecare instituţie implicată confirmă perioadele de asigurare, precum şi perioadele echivalente acestora realizate de persoana interesată/asiguratul decedat conform legislaţiei pe care o aplică.
    (4). Având în vedere dispoziţiile specifice fiecărei legislaţii privind cuantificarea perioadelor de asigurare şi a celor echivalente acestora, a fost stabilit câte un formular de atestare a propriilor perioade de asigurare pentru fiecare dintre statele membre.
    (5). Perioadele de asigurare sau perioadele echivalente acestora vor fi luate în considerare aşa cum acestea au fost confirmate de instituţia emitentă a formularului E 205.
    (6). Perioadele de asigurare sau perioadele echivalente acestora vor fi transformate, atunci când sunt exprimate într-o unitate diferită de cea utilizată în legislaţia naţională, conform prevederilor articolului 15 din Regulamentul 574/72 .
    (7). Instituţiile statelor membre care nu pot stabili drepturi de pensie au obligaţia de a emite acest formular indicând perioadele de asigurare, precum şi perioadele echivalente realizate conform legislaţiei proprii, urmând a fi reţinute în momentul stabilirii dreptului la prestaţii, de către celelalte instituţii, dacă pensia astfel obţinută este mai mare.
    (8). Perioadele de asigurare realizate pe teritorii care nu mai aparţin în prezent statului român vor fi confirmate dacă au fost realizate în perioada în care respectivele teritorii se aflau sub jurisdicţia română şi dacă sunt dovedite cu documente valabile.
    ART. 28
    Formularul E 207 - "Certificat privind cariera de asigurat"
    (1). În România, formularul E 207 este completat de persoana interesată, la solicitarea instituţiei de instrumentare, pentru facilitarea îndeplinirii formalităţilor de către instituţiile în cauză.
    (2). Informaţiile completate în cadrul formularului E 207 se referă la angajatorii sau activitatea independentă desfăşurate pe teritoriul instituţiilor în cauză.
    (3). Formularul E 207 poate fi însoţit de documente care atestă perioadele de asigurare sau cele echivalente realizate pe teritoriul celorlalte state membre.
    ART. 29
    Formularul E 210 - "Notificarea deciziei cu privire la o cerere de pensie"
    (1). Formularul E 210 este eliberat de către fiecare dintre instituţiile în cauză, fiind însoţit de o copie a deciziei oficiale proprii.
    (2). Dacă dreptul la prestaţii poate fi stabilit ţinând cont numai de perioadele proprii de asigurare, formularul E 210 poate fi transmis instituţiei de instrumentare doar cu informaţii privind dreptul la pensia naţională, înaintea efectuării calculului pensiei comunitare, urmând ca rezultatul acestui din urmă calcul să fie transmis ulterior.
    ART. 30
    Formularul E 211 - "Sumarul deciziilor"
    (1). Acest document este eliberat de către instituţia care instrumentează cererea, după ce a intrat în posesia tuturor deciziilor transmise de către fiecare dintre instituţiile în cauză.
    (2). Instituţia de instrumentare adresează solicitantului un exemplar al formularului E 211, anexând un exemplar din fiecare decizie oficială şi trimite o copie a acestui formular către instituţiile în cauză, anexând şi o copie a propriei sale decizii.
    (3). Primirea formularului E 211 şi a diferitelor decizii ale celorlalte instituţii poate antrena revizuirea dosarului de către oricare dintre instituţiile în cauză.
    (4). Termenele de contestaţie a deciziilor prevăzute de legislaţiile naţionale nu încep să curgă decât din momentul primirii de către solicitant a formularului E 211.
    ART. 31
    Formularul E 213 - "Raport medical detaliat"
    (1). Formularul E 213 este utilizat pentru stabilirea gradului de invaliditate de către toate instituţiile la legislaţia cărora solicitantul de pensie de invaliditate a fost supus.
    (2). Formularul E 213 este, de asemenea, utilizat, atunci când instituţia unui stat membru doreşte expertizarea medicală a unei persoane care are reşedinţa pe teritoriul altui stat membru.
    ART. 32
    Formularul E 001 - "Formular de comunicare"
    (1). Formularul E 001 este utilizat în completarea altor formulare sau pentru orice schimb de informaţii care nu este prevăzut în alte formulare, nesubstituindu-se în nici un caz acestora.
    (2). Utilizarea formularului E 001 rămâne la iniţiativa instituţiei care doreşte să formuleze o cerere de informaţii şi/sau de formulare către instituţia unui alt stat membru.
    (3). Acest formular nu este destinat unei situaţii particulare, ci serveşte doar în cazul în care niciun formular nu este adaptabil unei situaţii date.
    (4). Formularul E 001 se poate utiliza în vederea obţinerii, de către casele teritoriale de pensii, a unor informaţii necesare acordării drepturilor de pensie, care nu se regăsesc în rubricile celorlalte formulare, dar a căror transmitere este impusă de legislaţia naţională, atât la acordarea iniţială a drepturilor, cât şi în vederea continuării plăţii prestaţiilor.
    ART. 33
    Formularul E 215 - "Raport administrativ cu privire la situaţia pensionarului"
    Formularul E 215 este folosit pentru realizarea unui control administrativ, în general, al unui beneficiar de pensii care locuieşte pe teritoriul altui stat membru.
    Secţiunea 3
    Totalizarea perioadelor de asigurare
    ART. 34
    Totalizarea în vederea acordării prestaţiilor, respectiv în vederea recunoaşterii dreptului la prestaţie
    (1). Pentru acordarea prestaţiilor, fiecare dintre instituţiile implicate realizează separat totalizarea perioadelor de asigurare, ţinând cont de ansamblul perioadelor de asigurare sau echivalente acestora, realizate de lucrător în baza legislaţiilor tuturor statelor membre la care acesta a fost supus.
    (2). Luarea în considerare a perioadelor realizate conform legislaţiei altor state membre se face în măsura în care este necesar pentru completarea perioadelor de asigurare sau echivalente proprii, pentru a dobândi, menţine, redobândi dreptul la prestaţii, cu condiţia ca aceste perioade să nu se suprapună.
    (3). La totalizarea perioadelor de asigurare sunt luate în considerare şi perioadele de asigurare sau perioadele echivalente acestora realizate de persoana interesată înainte de 1 ianuarie 2007, respectiv de 1 august 2007, după caz.
    (4). Dacă legislaţia unui stat membru prevede că, pentru stabilirea dreptului, perioadele de asigurare sau echivalente acestora nu pot fi luate în considerare decât dacă au fost realizate într-o profesie care face obiectul unui regim special, într-un loc de muncă specific sau într-un termen de timp determinat, instituţia care aplică această legislaţie ţine cont de perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate în baza legislaţiei altui stat membru în cadrul unui regim corespunzător, în aceeaşi profesie, în acelaşi loc de muncă sau în termenul de timp respectiv.
    (5). Dacă o persoană nu are dreptul la o prestaţie în baza perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei statelor membre implicate, dreptul la prestaţie va fi determinat prin totalizarea acestor perioade cu perioadele realizate în baza legislaţiei unui stat terţ de care statele membre implicate sunt legate printr-un acord bi- sau multilateral de securitate socială şi care prevede reguli de totalizare a perioadelor de asigurare.
    ART. 35
    Reguli pentru efectuarea totalizării - Suprapunerea perioadelor de asigurare
    (1). Există suprapunere în situaţia în care persoana interesată a realizat, în acelaşi interval de timp, perioade de asigurare sau echivalente acestora potrivit legislaţiilor a două sau mai multe state membre.
    (2). În caz de suprapunere a unei perioade de asigurare obligatorii şi a unei perioade de asigurare voluntare sau facultative, se valorifică numai perioada de asigurare realizată în baza asigurării obligatorii.
    (3). Atunci când o perioadă de asigurare sau echivalentă acesteia coincide cu o perioadă asimilată realizată în baza legislaţiei altui stat membru, numai perioada de asigurare sau echivalentă acesteia este luată în considerare.
    (4). Atunci când există o suprapunere între perioade asimilate conform legislaţiilor a două sau mai multor state membre, perioada asimilată este luată în considerare numai de către instituţia statului membru la a cărui legislaţie asiguratul a fost supus cu titlu obligatoriu ultima dată, înainte de realizarea acestei perioade.
    (5). Dacă persoana interesată nu a fost supusă cu titlu obligatoriu niciuneia dintre legislaţiile în cauză înaintea perioadei asimilate, aceasta este luată în considerare de instituţia statului membru la a cărui legislaţie persoana a fost supusă cu titlu obligatoriu pentru prima dată, după perioada respectivă.
    (6). Atunci când anumite perioade de asigurare sau echivalente acestora, realizate în baza legislaţiei unui stat membru, nu pot fi determinate cu precizie în timp, se presupune că aceste perioade nu se suprapun cu perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate în baza legislaţiei altui stat membru şi se iau în considerare numai în măsura în care ele sunt utile.
    ART. 36
    Reguli de conversie
    (1). În cazul în care perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate în baza legislaţiei unui stat membru sunt exprimate în unităţi diferite de cele care sunt utilizate de legislaţia statului membru care efectuează totalizarea, transformarea necesară în scopul totalizării se va efectua conform regulilor de conversie prevăzute la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul 574/72 .
    (2). Regulile de conversie variază în funcţie de numărul de zile de lucru care sunt luate în considerare pentru stabilirea perioadei de asigurare realizate, pe parcursul unei săptămâni, de lucrătorul salariat (şase zile, cinci zile sau şapte zile), lucrătorului independent aplicându-i-se săptămâna de şase zile.
    (3). Regulile de conversie vor fi aplicate asupra totalului perioadelor de asigurare sau echivalente acestuia confirmate prin formularele E 205.
    (4). Dacă la confirmarea perioadelor de asigurare realizate conform legislaţiei altui stat membru nu se precizează regimul săptămânal de lucru, casa teritorială de pensii competentă va utiliza, la aplicarea regulilor de conversie, regimul săptămânal de şapte zile, în cazul lucrătorilor salariaţi, respectiv regimul săptămânal de şase zile, în cazul lucrătorilor independenţi. De asemenea, casa teritorială de pensii competentă poate solicita, prin formularul E 001, confirmarea regimului săptămânal de lucru.
    (5). Aplicarea regulilor de conversie prevăzute la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul 574/72 nu pot conduce, pentru suma totală a perioadelor de asigurare realizate într-un an calendaristic, la un total care să depăşească un număr de 264, 312 sau 360 de zile, în funcţie de regimul săptămânal de lucru utilizat, respectiv la un total care să depăşească 52 de săptămâni, 12 luni sau 4 trimestre.
    (6). În cazul în care perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei unui stat membru sunt exprimate în luni, zilele care corespund unei fracţiuni de lună, în conformitate cu regulile de conversie prevăzute la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul 574/72 , sunt considerate ca o lună întreagă.
    Secţiunea 4
    Stabilirea drepturilor de pensie
    ART. 37
    Calculul pensiilor - aplicarea principiului pro-rata temporis
    (1). Articolul 46 din Regulamentul 1408/71 prevede diferite moduri de calcul, în funcţie de necesitatea recurgerii la totalizarea perioadelor de asigurare sau echivalente acestora.
    (2). Dacă dreptul poate fi stabilit, fără a fi necesară totalizarea cu perioade de asigurare sau echivalente acestora realizate în alte state, se efectuează un dublu calcul al drepturilor de pensie.
    (3). Primul calcul constă în stabilirea pensiei naţionale, luând în considerare numai perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei proprii.
    (4). Cel de-al doilea calcul constă în stabilirea pensiei comunitare, prin aplicarea metodei totalizare - proratizare (proporţionalizare) prevăzute de Regulamentul 1408/71 , adică ţinând cont de ansamblul perioadelor de asigurare sau echivalente acestora confirmate de instituţiile tuturor statelor membre implicate, respectându-se următoarele etape:
    I. calculul pensiei teoretice, având în vedere totalul perioadelor de asigurare sau echivalente acestora, prin aplicarea formulei naţionale de calcul;
    II. calculul pensiei proratizate (proporţionalizate), aferentă perioadelor de asigurare sau echivalente acestora realizate în România.
    (5). Cuantumul acordat pentru perioadele de asigurare voluntară care nu sunt luate în considerare conform articolului 15 alineatul 1 litera b) din Regulamentul 574/72 , sunt adiţionate sumei efectiv datorate, calculate conform metodei totalizare - proratizare (proporţionalizare); această majorare este calculată conform dispoziţiilor legislaţiei statului membru în baza căreia au fost realizate perioadele de asigurare voluntară.
    (6). Pentru compararea cuantumurilor pensiei naţionale şi pensiei comunitare, majorarea prevăzută la alineatul (5) este adăugată la cuantumul pensiei comunitare.
    (7). După compararea celor două pensii - naţională şi comunitară, se plăteşte cuantumul mai mare al prestaţiilor stabilite.
    (8). Fiecare instituţie competentă efectuează dublul calcul şi stabileşte pensia la care persoana interesată are dreptul, după aplicarea regulilor de non-cumul, dacă legislaţia respectivă conţine astfel de reguli.
    (9). Dacă dreptul nu poate fi stabilit decât prin totalizarea perioadelor proprii de asigurare cu perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate în alte state, nu se efectuează dublul calcul menţionat la alineatul (2), în acest caz calculându-se doar pensia comunitară, prin aplicarea metodei totalizare - proratizare (proporţionalizare).
    (10). Modalităţile de calcul al pensiilor sunt precizate în "Instrucţiuni referitoare la calculul drepturilor de pensie în aplicarea Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 ".
    (11). Modelul deciziilor privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară în temeiul dispoziţiilor Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 este prezentat în anexa 2 (2.1 - 2.10).
    ART. 38
    Calculul prestaţiilor în cazul în care persoana în cauză nu îndeplineşte simultan condiţiile cerute de toate legislaţiile în baza cărora au fost realizate perioade de asigurare sau echivalente acestora sau atunci când aceasta a solicitat în mod expres amânarea acordării prestaţiilor de bătrâneţe (de limită de vârstă, anticipate sau anticipate parţiale)
    (1). Dacă solicitantul nu îndeplineşte simultan condiţiile, pentru acordarea prestaţiilor, prevăzute de toate legislaţiile statelor membre la care a fost supus lucrătorul/asiguratul sau asiguratul decedat, dar îndeplineşte condiţiile uneia sau mai multora dintre acestea, sunt aplicabile următoarele dispoziţii:
    a) fiecare dintre instituţiile competente, care aplică o legislaţie ale cărei condiţii pentru acordarea prestaţiilor sunt îndeplinite, calculează cuantumul prestaţiei datorate, prin aplicarea metodei totalizare - proratizare (proporţionalizare);
    b) în situaţia în care persoana interesată îndeplineşte condiţiile unei singure legislaţii sau a cel puţin două legislaţii fără să fie necesar să se utilizeze perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate în baza legislaţiilor ale căror condiţii nu sunt îndeplinite, aceste perioade nu se au în vedere la calculul prestaţiei, cu excepţia cazului în care luarea în considerare a perioadelor respective permite determinarea unui cuantum mai mare al prestaţiei.
    (2). Chiar dacă legislaţia naţională a unui stat membru prevede că o pensie este calculată şi acordată cu titlu definitiv, calculul şi acordarea pensiei în cazul unui lucrător migrant, ca urmare a aplicării Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 , au întotdeauna un caracter provizoriu.
    (3). Pe măsură ce sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de una sau mai multe dintre celelalte legislaţii cărora li s-a supus persoana interesată sau, după caz, asiguratul decedat pensia calculată precedent cu titlu provizoriu este revizuită de fiecare dată şi face obiectul unui nou calcul, conform dispoziţiilor articolului 37 al prezentelor Instrucţiuni generale.
    (4). Prestaţiile acordate în baza uneia sau mai multor legislaţii sunt recalculate din oficiu, prin aplicarea metodei totalizare - proratizare (proporţionalizare).
    (5). Atunci când condiţiile prevăzute de una sau mai multe legislaţii încetează a mai fi îndeplinite, o recalculare a prestaţiei este, de asemenea, efectuată din oficiu.
    (6). Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în situaţia în care persoana în cauză a solicitat amânarea acordării prestaţiilor de bătrâneţe la care ar fi avut dreptul în baza legislaţiei unui stat membru.
    (7). În situaţia în care casa teritorială de pensii competentă emite o decizie de respingere privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară, solicitantul de drepturi de pensie şi instituţia de instrumentare a dosarului vor fi informate cu privire la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare în sistemul public de pensii din România, precum şi la obligaţia solicitantului de a retransmite cererea de pensionare prin intermediul instituţiei de instrumentare.
    (8). Dacă persoana în cauză a solicitat amânarea acordării prestaţiilor de bătrâneţe la care ar fi avut dreptul din sistemul public de pensii din România, drepturile de pensie vor fi acordate de la data pentru care a optat solicitantul în baza formularului E 202 transmis iniţial; în acest sens, casa teritorială de pensii va putea solicita confirmarea/reconfirmarea anumitor fapte, situaţii, precum şi a perioadelor de asigurare sau echivalente acestora realizate până la data stabilirii prestaţiilor în sistemul public.
    ART. 39
    Cazuri de perioade mai mici de un an
    (1). O instituţie competentă nu are obligaţia de a acorda o prestaţie în baza perioadelor de asigurare sau echivalente acestora realizate potrivit legislaţiei pe care o aplică, dacă, prin valorificarea acestor perioade, mai mici de 1 an, nu este dobândit niciun drept la prestaţii conform legislaţiei respective; instituţia menţionată nu trebuie să aplice totalizarea.
    (2). Celelalte state membre implicate iau în considerare aceste perioade mai mici de 1 an pentru stabilirea dreptului la prestaţii, în vederea calculării cuantumului teoretic, însă nu le iau în considerare în momentul calculării cuantumului efectiv (pensiei proratizate).
    (3). În cazul în care aplicarea alineatului 1 ar conduce la faptul ca nicio instituţie nu ar avea obligaţia de a acorda un drept, prestaţiile vor fi acordate exclusiv în baza legislaţiei ultimului dintre aceste state ale cărei condiţii sunt îndeplinite, ca şi cum toate perioadele de asigurare şi echivalente acestora ar fi fost realizate conform legislaţiei acestui stat.
    (4). Pe formularul E205 fiecare instituţie trebuie să indice dacă acordă sau nu o pensie pentru o perioadă de asigurare sau echivalentă mai mică de un an. În situaţia în care instituţia competentă nu bifează, în aceste cazuri, rubrica referitoare la acordarea de prestaţii pentru perioade mai mici de un an, în vederea stabilirii prestaţiei cuvenite din sistemul public de pensii, casa teritorială de pensii va solicita, prin formularul E 001, informaţii suplimentare.
    ART. 40
    Alte dispoziţii referitoare la calculul prestaţiilor
    (1). În cazul în care suma prestaţiilor datorate de instituţiile competente a două sau mai multor state membre, în conformitate cu dispoziţiile unei convenţii multilaterale de securitate socială, nu este mai mare decât suma care ar fi datorată de aceste state membre în conformitate cu prevederile Regulamentului 1408/71, persoana în cauză va beneficia de dispoziţiile acestuia din urmă.
    (2). Pentru calculul cuantumului teoretic şi al celui efectiv/proratizat/proporţionalizat, instituţia competentă a unui stat membru a cărui legislaţie prevede că stabilirea cuantumului prestaţiilor are la bază suma veniturilor, contribuţiilor sau majorărilor, determină veniturile, contribuţiile sau majorările ce urmează a fi luate în considerare pentru perioadele de asigurare realizate în celelalte state membre pe baza mediei veniturilor, contribuţiilor sau majorărilor aferente perioadelor de asigurare realizate potrivit legislaţiei proprii.
    ART. 41
    Revalorizarea şi recalcularea pensiilor
    (1). Dacă, din cauza unei creşteri a costului vieţii, a inflaţiei, a indicelui preţurilor de consum sau din cauza unei schimbări a nivelului salariilor sau a altor cauze de modificare, prestaţiile acordate în statul membru în cauză sunt modificate cu un procentaj fix sau cu un cuantum determinat, acest procentaj sau cuantum trebuie să fie aplicat direct pensiilor comunitare, fără să fie necesară o recalculare în conformitate cu dispoziţiile articolului 37 al prezentelor Instrucţiuni generale.
    (2). În caz de modificare a modului de stabilire sau a regulilor de calcul al prestaţiilor, o recalculare va fi efectuată în conformitate cu dispoziţiile articolului 37 al prezentelor Instrucţiuni generale.
    (3). În cazul unei recalculări, a suprimării sau suspendării prestaţiei, instituţia care a luat decizia respectivă o notifică persoanei interesate şi fiecăreia dintre instituţiile care i-au acordat persoanei interesate un drept la prestaţii; această notificare se poate efectua direct sau prin intermediul instituţiei de instrumentare.
    Secţiunea 5
    Dispoziţii diverse
    ART. 42
    Declaraţii pe proprie răspundere
    (1). Pentru a preîntâmpina constituirea mai multor dosare de pensie în cazul aceluiaşi beneficiar în cadrul sistemului public de pensii din România, casa teritorială de pensii competentă poate transmite solicitantului, la adresa de reşedinţă comunicată prin intermediul formularelor, o declaraţie pe proprie răspundere pe care să o completeze şi să o restituie instituţiei menţionate în termenul indicat de aceasta.
    (2). În cazurile menţionate la alineatul (1), drepturile de pensie cuvenite din sistemul public de pensii nu vor fi puse în plată decât după transmiterea declaraţiei pe proprie răspundere de către solicitant.
    (3). Modelul declaraţiei pe proprie răspundere este prezentat în anexele 3 şi 4 ale prezentelor Instrucţiuni.
    (4). În vederea acordării drepturilor de pensie de urmaş, solicitantul va completa suplimentar declaraţia pe proprie răspundere prezentată în anexa 5 a prezentelor Instrucţiuni.
    (5). Dacă solicitantul este stabilit în România, casa teritorială de pensii competentă poate solicita acestuia completarea declaraţiei pe proprie răspundere menţionată la alineatele (3) şi (4).
    (6). De asemenea, casa teritorială de pensii poate cere informaţii suplimentare necesare pentru procesarea sau menţinerea în plată a drepturilor de pensie fie instituţiei de instrumentare, prin formularul de comunicare E 001, fie solicitantului de drepturi de pensie, prin adrese oficiale.
    ART. 43
    Plata provizorie a prestaţiilor
    (1). Dacă instituţia de instrumentare stabileşte că solicitantul are dreptul la o pensie stabilită exclusiv conform dispoziţiilor legislaţiei naţionale, aceasta plăteşte aceste prestaţii, pe bază provizorie.
    (2). Dacă solicitantul nu are dreptul la pensie naţională din partea instituţiei de instrumentare, această instituţie comunică acest fapt instituţiei în cauză despre care are informaţii că poate stabili o pensie naţională, pentru ca aceasta din urmă instituţie să acorde aceste prestaţii pe bază provizorie.
    (3). Dacă, în cazul prevăzut la alineatul (2), dreptul la pensie naţională poate fi obţinut conform legislaţiei mai multor state membre, plata prestaţiilor pe bază provizorie este în responsabilitatea instituţiei care a informat prima instituţia de instrumentare cu privire la existenţa acestui drept; este de datoria instituţiei de instrumentare să informeze celelalte instituţii interesate.
    (4). Instituţia care trebuie să plătească prestaţii conform alineatelor (1), (2) şi (3), informează solicitantul cu privire la acest fapt, atrăgându-i atenţia asupra naturii provizorii a măsurilor luate şi asupra imposibilităţii contestării dreptului acordat.
    (5). Dacă nu se plăteşte solicitantului nicio prestaţie pe bază provizorie, conform alineatului (1), (2) sau (3), dar din informaţiile primite rezultă că ar putea fi obţinut un drept la o pensie comunitară, casa teritorială de pensii în calitate de instituţie de instrumentare îi plăteşte acestuia un avans recuperabil, stabilit conform art. 12 al "Instrucţiunilor referitoare la calculul drepturilor de pensie în aplicarea Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 ".
    ART. 44
    Măsuri destinate să accelereze acordarea prestaţiilor
    (1). Când un lucrător care este cetăţean al unui stat membru se supune legislaţiei din România, casa teritorială de pensii poate transmite CNPAS, la momentul înregistrării acestui lucrător, toate informaţiile privind identificarea lucrătorului, date personale, statele precedente în care a fost asigurat, data la care a început activitatea, codul personal de asigurări sociale (cod numeric personal sau cod generat), precum şi orice alte informaţii care pot facilita şi accelera acordarea pensiilor.
    (2). Pentru aplicarea dispoziţiilor alineatului 1, apatrizii şi refugiaţii sunt consideraţi cetăţenii statului membru la a cărui legislaţie au fost supuşi prima dată.
    (3). La cererea lucrătorului, casa teritorială de pensii la care acesta este asigurat în acel moment, reconstituie cariera sa profesională, cu cel puţin un an înaintea datei la care va atinge vârsta de pensionare.
    (4). De asemenea, la cererea instituţiei la care lucrătorul este asigurat în acel moment, casa teritorială de pensii competentă reconstituie perioada de asigurare realizată în România, începând, cel mai târziu, cu un an înaintea datei la care va atinge vârsta de pensionare, pe care o confirmă prin formularul E 205.
    Secţiunea 6
    Dispoziţii aplicabile plăţii prestaţiilor
    ART. 45
    Renunţarea la clauzele de reşedinţă (şedere obişnuită) în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European
    În aplicarea prevederilor articolului 10 al Regulamentului 1408/71 , persoana care are dreptul la prestaţii de invaliditate, de bătrâneţe sau de urmaş şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă reşedinţa sa (locul de şedere obişnuită) este stabilită pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
    ART. 46
    Cheltuieli aferente plăţii prestaţiilor
    Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor şi al altor drepturi de asigurări sociale şi indemnizaţii prevăzute de legi speciale acordate în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se suportă de către beneficiari, prin diminuarea sumelor ce fac obiectul transferului.
    ART. 47
    Cadrul legal şi procedural necesar exportului prestaţiilor acordate în sistemul public de pensii pe teritoriul statului de reşedinţă
    Exportul prestaţiilor pe teritoriul statului de reşedinţă se realizează în conformitate cu "Instrucţiunile referitoare la exportul în străinătate al pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale în aplicarea Regulamentului 1408/71 , a Regulamentului 574/72 , a acordurilor şi convenţiilor bilaterale de securitate/asigurări sociale la care România este parte şi a Legii 19/2000."
    CAP. II
    DISPOZIŢII SPECIFICE PENSIILOR DE INVALIDITATE
    ART. 48
    Tipuri de legislaţie
    (1).Potrivit dispoziţiilor Regulamentului 1408/71 , în cazul pensiei de invaliditate sunt aplicabile două proceduri de stabilire a drepturilor, determinate de tipul de legislaţie aplicabil persoanei interesate.
    (2).Tipurile de legislaţie vizate în aplicarea Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 sunt:
    a). legislaţiile de tip A, conform cărora cuantumul pensiei de invaliditate este independent de durata perioadei de asigurare şi care sunt menţionate la Anexa IV a Regulamentului 1408/71 ;
    b). legislaţiile de tip B, conform cărora cuantumul pensiei de invaliditate este dependent de durata perioadei de asigurare.
    ART. 49
    Legislaţia română în vigoare
    (1). Legislaţia română în vigoare este o legislaţie de tip B, întrucât cuantumul pensiei de invaliditate este dependent de perioada de asigurare realizată de persoana interesată anterior ivirii riscului.
    (2). Prestaţiile de invaliditate acordate în caz de activitate pe teritoriul statului român şi pe cel al altor state membre se calculează aplicând dispoziţiile Titlului III, capitolul 3 al Regulamentului 1408/71 , aplicabile prestaţiilor de bătrâneţe şi de urmaş.
    ART. 50
    Stabilirea drepturilor de pensie de invaliditate de către două sau mai multe state membre
    Stabilirea drepturilor de pensie în cazul lucrătorilor/asiguraţilor care au fost supuşi, în mod succesiv sau alternativ, legislaţiilor a două sau mai multor state membre, va fi efectuată conform dispoziţiilor articolelor 44 - 51 din Regulamentul 1408/71 , precum şi ale articolelor 36 - 59 din Regulamentul 574/72 .
    ART. 51
    Condiţiile medicale de stabilire a drepturilor
    (1). Medicii experţi ai asigurărilor sociale din cadrul serviciului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din România din cadrul caselor teritoriale de pensii stabilesc gradul de invaliditate al unui solicitant, respectiv beneficiar de drepturi de pensie, independent de decizia instituţiilor altor state membre şi exclusiv prin aplicarea criteriilor prevăzute de legislaţia română în vigoare.
    (2). Pentru a determina gradul de invaliditate, medicii experţi ai asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din România din cadrul caselor teritoriale de pensii vor lua în considerare documentele şi rapoartele medicale, precum şi informaţiile de ordin administrativ obţinute de instituţia oricărui alt stat membru.
    (3). În cazul persoanelor aflate pe teritoriul altui stat membru, expertizarea medicală poate fi efectuată, la solicitarea caselor teritoriale de pensii din România, respectiv a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, de către instituţiile de la locul de rezidenţă sau de şedere al solicitantului, respectiv al beneficiarului de prestaţii.
    (4). În situaţia menţionată la alineatul (3), casa teritorială de pensii competentă din România, respectiv Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă îşi rezervă dreptul de a dispune examinarea medicală a solicitantului, respectiv a beneficiarului de prestaţii, de către un medic ales de aceasta/acesta, fie în statul membru în care se găseşte persoana în cauză, fie în România, dacă solicitantul, respectiv beneficiarul de prestaţii este de acord şi sănătatea îi permite să călătorească, cu suportarea, de către casa teritorială de pensii competentă, respectiv de către Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, a cheltuielilor pe care le implică această călătorie.
    (5). În instrumentarea dosarului de pensie de invaliditate în cazul unei persoane care intră în câmpul de aplicare al Regulamentului 1408/71 şi al Regulamentului 574/72 , procedura aplicabilă încadrării în grad de invaliditate şi circuitului documentaţiei medicale va fi aceea utilizată pentru persoanele care nu sunt încadrate în muncă în România la momentul solicitării pensiei de invaliditate.
    (6). Procedura de instrumentare a dosarelor de pensie de invaliditate şi cea referitoare la expertizarea medicală în aplicarea Regulamentului 1408/71 şi al Regulamentului 574/72 sunt prevăzute în cadrul "Instrucţiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală şi a prevederilor financiare ale Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România."
    ART. 52
    Condiţiile administrative de stabilire a drepturilor
    Condiţiile administrative de stabilire a drepturilor sunt cele prevăzute de legislaţia statului care stabileşte şi acordă dreptul la prestaţia de invaliditate.
    ART. 53
    În cazul în care se constată că beneficiarii de drepturi de pensie de invaliditate de gradul I sau II din sistemul public de pensii din România desfăşoară sau au desfăşurat activităţi profesionale în alte state membre în perioada plăţii drepturilor de pensie de invaliditate, se va dispune revizuirea medicală a acestora.
    CAP. III
    DISPOZIŢII SPECIFICE PENSIILOR DE URMAŞ
    ART. 54
    Atestatul referitor la membrii familiei care urmează să fie luaţi în considerare la stabilirea cuantumului pensiei de urmaş
    (1). Dacă potrivit legislaţiei unui Stat membru cuantumul pensiei de urmaş este influenţat de existenţa unor membri de familie, alţii decât copiii, solicitantul este obligat să prezinte un atestat referitor la membrii familiei sale care locuiesc pe teritoriul unui Stat membru, altul decât cel în care este situată instituţia responsabilă cu acordarea prestaţiilor.
    (2). Acest atestat va fi eliberat de instituţia de asigurare de sănătate a locului de reşedinţă al membrilor de familie sau de o altă instituţie desemnată.
    (3). Atestatul poate fi înlocuit cu documente recente de stare civilă referitoare la membrii de familie, cu excepţia copiilor.
    (4). În cazul în care legislaţia unui Stat membru impune ca membrii de familie să locuiască împreună cu titularul prestaţiei, această condiţie se consideră a fi îndeplinită chiar în situaţia în care membrii de familie locuiesc într-un stat diferit, cu condiţia ca aceştia să se găsească în întreţinerea titularului, fapt care trebuie să fie dovedit prin transmiterea periodică a unei părţi din veniturile solicitantului.
    CAP. IV
    CONTESTAREA DECIZIILOR CASELOR TERITORIALE DE PENSII COMPETENTE
    ART. 55
    Contestarea deciziilor de admitere sau respingere a cererii de pensionare emise de casele teritoriale de pensii competente
    (1). Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii.
    (2). Decizia emisă în condiţiile prevăzute la alineatul (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul solicitantului, în termen de 45 de zile de la comunicare.
    (3). În cazul solicitanţilor domiciliaţi pe teritoriul altui stat membru, instanţa competentă unde se poate contesta o decizie de admitere sau de respingere a cererii de pensionare emisă de o casă teritorială de pensii este tribunalul din raza teritorială în care se află instituţia care a emis respectiva decizie.
    TITLUL IV
    "AJUTORUL DE DECES"
    ART. 56
    Totalizarea perioadelor de asigurare sau a perioadelor echivalente acestora
    În cazul în care legislaţia unui stat membru prevede necesitatea realizării unei perioade de asigurare minime anterior ivirii riscului, casa teritorială de pensii eliberează, la solicitarea persoanei interesate sau a instituţiei competente din străinătate, formularul E 104, intitulat "Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, ocupare sau de reşedinţă", pentru totalizarea perioadelor de asigurare realizate în România cu perioade de asigurare sau echivalente acestora realizate în alte state membre.
    ART. 57
    Acordarea ajutorului de deces în cazul în care solicitantul are reşedinţa pe teritoriul altui stat membru, iar dreptul este recunoscut în baza legislaţiei române în vigoare
    (1). Dacă solicitantul domiciliază pe teritoriul altui stat membru, iar dreptul la ajutorul de deces este recunoscut în baza legislaţiei române în vigoare, cererea pentru acordarea prestaţiei poate fi adresată instituţiei de la locul de reşedinţă sau casei teritoriale de pensii din România.
    (2). Dacă cererea este depusă la instituţia de la locul de reşedinţă al solicitantului, solicitantul completează şi transmite, prin intermediul instituţiei respective, casei teritoriale de pensii formularul E 124, intitulat "Cerere pentru acordarea ajutorului de deces", împreună cu documentele justificative necesare în conformitate cu legislaţia română în vigoare: certificatul de deces; actul de identitate al solicitanţilor; actele de stare civilă ale solicitanţilor, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator; acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces; certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.
    ART. 58
    Acordarea ajutorului de deces în cazul în care solicitantul are reşedinţa în România, iar dreptul este recunoscut în baza legislaţiei altui stat membru
    (1). Dacă solicitantul domiciliază în România, iar dreptul la ajutorul de deces este recunoscut în baza legislaţiei altui stat membru, cererea pentru acordarea prestaţiei poate fi adresată casei teritoriale de pensii din România sau instituţiei competente din statul în care dreptul la ajutorul de deces este recunoscut.
    (2). Dacă cererea este depusă la casa teritorială de pensii din România, instituţia respectivă transmite instituţiei competente din statul în care dreptul la ajutorul de deces este recunoscut, formularul E 124, intitulat "Cerere pentru acordarea ajutorului de deces", completat de solicitant, împreună cu documentele justificative necesare în conformitate cu legislaţia în vigoare a statului respectiv, menţionate în formularul E 124.
    ART. 59
    Reguli aplicabile în caz de cumul
    (1). Dacă decesul survine pe teritoriul unui stat membru, dreptul dobândit în baza legislaţiei acestui stat va fi menţinut, iar dreptul dobândit în baza legislaţiei oricărui alt stat membru se stinge.
    (2). Dacă s-au dobândit drepturi în baza legislaţiei a două sau mai multe state membre, altele decât cel pe teritoriul căruia s-a produs decesul, se menţine exclusiv dreptul obţinut conform legislaţiei statului membru în care asiguratul decedat a completat ultima sa perioadă de asigurare, în timp ce dreptul obţinut conform legislaţiei oricărui alt stat membru se stinge.
    (3). Dacă însă asiguratul decedat a dobândit un drept în baza legislaţiei a două state membre, exercitând simultan, de exemplu, o activitate salariată şi una independentă pe teritoriul acestora, sau fiind simultan angajat acolo ca funcţionar sau persoană asimilată (conform prevederilor art. 14c lit. b şi respectiv 14f din Regulamentul 1408/71 ), ambele drepturi vor fi menţinute.
    ART. 60
    Decesul titularului de pensie
    În cazul decesului unui titular de pensie ale cărui drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei unuia sau mai multor state membre, reşedinţa sa nefiind situată pe teritoriul statului unde se află instituţia căreia îi revine sarcina acoperirii costurilor prestaţiilor în natură, dreptul la ajutorul de deces va fi acordat conform legislaţiei pe care o aplică aceasta din urmă instituţie.
    TITLUL V
    "Dispoziţii finale"
    ART. 61
    Cooperarea între autorităţile şi instituţiile competente - principiul acordării bunelor oficii
    (1). În aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 574/72 , CNPAS şi casele teritoriale de pensii trebuie să acorde instituţiilor corespondente din celelalte state membre asistenţă administrativă gratuită, pe bază de reciprocitate, putând comunică direct cu aceste instituţii, precum şi cu persoanele interesate sau cu mandatarii acestora.
    (2). CNPAS şi casele teritoriale de pensii nu pot refuza primirea unei cereri pe motiv că aceasta nu este depusă în limba română, dacă aceasta este prezentată în altă limbă oficială a Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European.
    (3). Comunicarea datelor personale în aplicarea Regulamentelor 1408/71 şi 574/72 se face cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în România, în domeniul protecţiei datelor personale.
    (4). De asemenea, instituţiile sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale au obligaţia de a acorda asistenţă, cu titlu gratuit, celorlalte instituţii ale sistemului de securitate socială din România, în aplicarea Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 .
    (5). În aplicarea alineatului (4), CNPAS şi casele teritoriale şi locale de pensii au obligaţia de a completa, la solicitarea instituţiilor responsabile cu emiterea anumitor formulare europene de legătură, rubricile ce intră în domeniul de competenţă al sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
    (6). De asemenea, instituţiile aparţinând sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale au obligaţia de a pune la dispoziţia celorlalte instituţii din cadrul sistemului de securitate socială din România, informaţiile şi datele solicitate de către acestea, în domeniul lor de competenţă.
    ART. 62
    Intrarea în vigoare a Instrucţiunilor
    (1). Dispoziţiile Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial.
    (2). Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a Instrucţiunilor menţionate la alin. (1) se vor soluţiona conform acestora.
    (3). Drepturile stabilite în baza Deciziilor Preşedintelui CNPAS nr. 174 din 03.04.2007, nr. 609 din 29.07.2008 şi nr. 26 din 27.01.2009 pot fi revizuite, la cerere, în termenul general de prescripţie, conform Instrucţiunilor menţionate la alin. (1).
    ART. 63
    Dispoziţiile Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971 şi a Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 21 martie 1972, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică, mutatis mutandis, şi în cazul şi instrumentelor juridice bilaterale în domeniul securităţii/asigurărilor sociale la care România este parte, cu excepţia dispoziţiilor care contravin regulilor prevăzute în cadrul regulamentelor europene de coordonare menţionate la articolul 1.
    ART. 64
    Începând cu data de 1 iunie 2009, dispoziţiile Instrucţiunilor menţionate la art. 63 se aplică, mutatis mutandis, şi în relaţia cu Confederaţia Elveţiană.
    Partea I - Anexa 1
            PRECIZĂRI NECESARE APLICĂRII REGULAMENTULUI 1408/71 ŞI A
                              REGULAMENTULUI 574/72
    1. PROCEDURA PRIVIND LUAREA ÎN CONSIDERARE A PERIOADELOR DE ASIGURARE CONFIRMATE DE INSTITUŢIILE DE
       ASIGURARE PENTRU PENSIE DIN GERMANIA
    Legislaţia germană privind pensiile se bazează pe principiul teritorialităţii, la stabilirea drepturilor de pensie luându-se în considerare perioadele de asigurare realizate pe teritoriul Germaniei.
    O particularitate a legislaţiei germane privind pensiile, prevăzută de Legea RFG privind drepturile de pensii dobândite în străinătate prevede o excepţie de la principiul teritorialităţii, dispunând valorificarea, la calcularea drepturilor de pensie în sistemul de pensii german, a perioadelor de asigurare realizate în străinătate de persoane de origine germană (exilaţi, repatriaţi) care au fost obligate să părăsească ţara de provenienţă în timpul celui de-al doilea război mondial sau ulterior.
    Legea pentru străini prevede luarea în considerare a perioadelor de asigurare realizate în străinătate (de ex. în România, fosta Uniune Sovietică, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Bulgaria), ca şi cum aceste perioade ar fi fost realizate în Germania.
    Pentru această situaţie particulară, potrivit dispoziţiilor articolului 1 litera r din Regulamentul 1408/71 , instituţiile germane de asigurare pentru pensie confirmă, la transmiterea în România a formularului E 205 DE, inclusiv perioadele de asigurare realizate potrivit legislaţiei de asigurări sociale din România, aceste perioade fiind recunoscute de legislaţia germană drept perioade de asigurare şi valorificate la acordarea drepturilor de pensie în sistemul german.
    Având în vedere dispoziţiile articolului 45 şi 46 alineatul ale Regulamentului 1408/71 şi cele ale articolului 15 alineatul 1 litera a) din Regulamentul 574/72 , la stabilirea drepturilor de pensie în cazul lucrătorilor migranţi, se va respecta următoarea procedură convenită cu organismul de legătură din Germania:
    a. Prin formularul E 205 DE, instituţia germană va confirma atât perioade de asigurare realizate în România (spre ex. 1977 - 1986), cât şi perioade realizate în Germania (spre ex. 1987 - 2006).
    b. Prin formularul E 205 RO, Casa teritorială de pensii va confirma perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei de asigurări sociale din România (1977 - 1986). În acest caz, la confirmarea perioadelor de asigurare realizate în România, casa teritorială de pensii competentă aplică exclusiv legislaţia de asigurări sociale din România.
    c. Instituţia germană nu va lua în considerare perioadele de asigurare confirmate prin formularul E 205 RO, dacă acestea se suprapun cu perioade de asigurare proprii (perioade de asigurare realizate în România, dar recunoscute de legislaţia germană drept perioade proprii de asigurare).
    i. Perioadele de asigurare confirmate prin formularul E 205 RO, care nu au fost valorificate, potrivit legislaţiei RFG pentru străini, la calculul pensiei acordate în sistemul german, vor fi avute în vedere la totalizare, de către instituţia germană.
    d. Instituţia română:
    i. Nu va lua în considerare suplimentar, la totalizare, perioadele de asigurare realizate în România şi confirmate prin formularul E 205 DE, întrucât aceste perioade se suprapun cu perioadele proprii de asigurare.
    îi. Va avea în vedere, la totalizare, perioadele de asigurare realizate în Germania şi confirmate prin formularul E 205 DE, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună cu perioade de asigurare realizate în România.
    2. INSTRUMENTAREA DOSARELOR DE PENSII ALE REFUGIAŢILOR POLITICI GRECI ÎN APLICAREA REGULAMENTULUI
        1408/71 ŞI A REGULAMENTULUI 574/72
    În temeiul prevederilor Acordului din 23 februarie 1996 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, Partea română şi-a asumat plata, către Partea elenă, a unei sume forfetare de 15 milioane USD drept compensare pentru plata pensiilor şi acoperirea timpului de asigurare ale repatriaţilor de către Partea elenă.
    La rândul său, Partea elenă şi-a asumat plata pensiilor către pensionarii repatriaţi şi recunoaşterea timpului de asigurare realizat în România de persoanele asigurate repatriate, conform legislaţiei elene privind asigurările sociale.
    Conform art. 1 lit. a din Acordul menţionat, repatriat este persoana de origine greacă, stabilită în România după 1 ianuarie 1945, având statutul de refugiat politic, precum şi membrii familiei sale, care s-au întors sau se vor întoarce pentru a-şi stabili domiciliul în Grecia în decurs de 6 ani de la data intrării în vigoare a acordului.
    Potrivit art. 5 al Acordului, după achitarea sumei convenite, orice obligaţie a Părţii române privind drepturile de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi încetează.
    Casele teritoriale de pensii din România au primit din partea instituţiilor elene de asigurări sociale numeroase cereri referitoare la acordarea prestaţiilor de pensie, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72, persoanelor care au lucrat în România şi s-au stabilit ulterior în Grecia.
    Având în vedere cele de mai sus, în situaţia în care este vorba despre drepturi de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi, partea română nu mai are nicio obligaţie de acordare a acestor drepturi faţă de această categorie de persoane.
    În consecinţă, în măsura în care perioadele de asigurare înscrise în formularele E 205 GR şi recunoscute ca perioade de asigurare potrivit legislaţiei elene de asigurări sociale au fost realizate în România şi s-au valorificat parţial sau integral la pensie în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei elene, acestea vor fi confirmate de casele teritoriale de pensii ca perioade de asigurare realizate în conformitate cu prevederile legislaţiei din România, prin formularul E 205 RO, însă pentru beneficiarii prevederilor Acordului bilateral menţionat nu se va stabili niciun drept la prestaţie în sistemul public de pensii din România.
    În vederea identificării refugiaţilor politici greci care au beneficiat de drepturi conform prevederilor Acordului bilateral româno-elen, casele teritoriale de pensii vor purta corespondenţă cu instituţiile corespondente din Grecia, prin intermediul formularului de comunicare E 001.
    Partea I - Anexa 2.1
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
          Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                         Pensie pentru limită de vârstă
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a .......................................................... ADMITE cererea de pensionare privind pe dl/dna ........................................ de sex ........................., născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale ............................. şi acordă, începând de la data de .................................
                         PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie ..........................................................................
    Nume la naştere ..........................................................................
    Prenume ..................................................................................
    Data naşterii ............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare ...............................................
    Domiciliul: ..............................................................................
    2. Informaţii privind pensia naţională
    [] Poate fi stabilită
        - Stagiul total realizat în România...................................................
        - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege .......................................
        - Punctaj mediu anual ................................................................
        - Valoarea punctului de pensie .......................................................
        - Cuantum pensie naţională............................................................
    [] Nu poate fi stabilită
        - Motivul respingerii: ...............................................................
        ......................................................................................
        ......................................................................................
    3. Informaţii privind pensia comunitară
       - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: ...............
                 2. în ........... : ...............
                 3. în ........... : ...............
                 4. în ........... : ...............
                 5. în ........... : ...............
       - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege...........................................
       - Punctajul mediu anual al pensiei teoretice.............................................
       - Punctajul mediu anual al pensiei comunitare............................................
       - Valoarea punctului de pensie............................................................
       - Cuantum pensie comunitară..............................................................
    4. Pensie acordată:
    Pensia mai avantajoasă este (naţională / comunitară)
    Punctajul mediu anual al pensiei...........................................................
    Valoarea punctului de pensie...............................................................
    Cuantum pensie.............................................................................
    Alte drepturi:
    5. Data deschiderii drepturilor: ..........................................................
    6. Plata drepturilor se va face începând cu data de .......................................
       a. Numele beneficiarului aşa cum este înregistrat la bancă: ............................
       ........................................................................................
       b. Denumirea băncii: ...................................................................
       c. Adresa băncii: ......................................................................
       d. Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) : ...........................................
       e. Număr de cont bancar internaţional (IBAN) : .........................................
    7. Observaţii:.............................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    8. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    9. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
          DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 2
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
    Decizie de respingere privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                         Pensie pentru limită de vârstă
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a ...................................................... RESPINGE cererea de pensionare privind pe dl/dna ............................................. de sex........................., născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale.............................depusă în vederea stabilirii
                        PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie..............................................................................
    Nume la naştere..............................................................................
    Prenume......................................................................................
    Data naşterii................................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare...................................................
    Domiciliul:..................................................................................
    2. Informaţii privind pensia naţională
       - Stagiul total de cotizare realizat în România...........................................
       - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege ...........................................
       - Vârsta standard de pensionare ..........................................................
    [] Nu poate fi stabilită
       - Motivul respingerii: ...................................................................
       ..........................................................................................
       ..........................................................................................
    3. Informaţii privind pensia comunitară
    - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: .......................
                 2. în ................: .......................
                 3. în ................: .......................
                 4. în ................: .......................
                 5. în ................: .......................
    [] Nu poate fi stabilită
       - Motivul respingerii: ...................................................................
       ..........................................................................................
       ..........................................................................................
      - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege...........................................
    4. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    5. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
        DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 3
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
          Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                               Pensie anticipată
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a .................................................... ADMITE cererea de pensionare privind pe dl/dna ......................................... de sex ....................., născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale ................. şi acordă, începând de la data de .................................
                               PENSIE ANTICIPATĂ
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie...............................................................................
    Nume la naştere...............................................................................
    Prenume.......................................................................................
    Data naşterii.................................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare....................................................
    Domiciliul:...................................................................................
    2. Informaţii privind pensia naţională
    [] Poate fi stabilită
       - Stagiul total realizat în România.......................................................
       - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege ...........................................
       - Punctaj mediu anual ....................................................................
       - Valoarea punctului de pensie ...........................................................
       - Cuantum pensie naţională................................................................
    [] Nu poate fi stabilită
       - Motivul respingerii: ...................................................................
       ..........................................................................................
       ..........................................................................................
    3. Informaţii privind pensia comunitară
       - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: ....................
                 2. în ...............: ...................
                 3. în ...............: ...................
                 4. în ...............: ...................
                 5. în ...............: ...................
       - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.............................................
       - Punctajul mediu anual al pensiei teoretice...............................................
       - Punctajul mediu anual al pensiei comunitare..............................................
       - Valoarea punctului de pensie.............................................................
       - Cuantum pensie comunitară................................................................
    4. Pensie acordată:
    Pensia mai avantajoasă este (naţională / comunitară)
    Punctajul mediu anual al pensiei..............................................................
    Valoarea punctului de pensie..................................................................
    Cuantum pensie................................................................................
    Alte drepturi:
    5. Data deschiderii drepturilor: .............................................................
    6. Plata drepturilor se va face începând cu data de ..........................................
    a. Numele beneficiarului aşa cum este înregistrat la bancă: ..................................
    ..............................................................................................
    b. Denumirea băncii: .........................................................................
    c. Adresa băncii: ............................................................................
    d. Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) ...................................................
    e. Număr de cont bancar internaţional (IBAN) : ...............................................
    7. Observaţii: ...............................................................................
    ..............................................................................................
    8. În cazul pensiei anticipate, la îndeplinirea vârstei de (se va completa de către operator) .................................., la cererea pensionarului, pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.
    9. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    10. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
              DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 4
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
    Decizie de respingere privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                               Pensie anticipată
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a ........................................................... RESPINGE cererea de pensionare privind pe dl/dna ............................................. de sex ........................, născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale ............................ depusă în vederea stabilirii
                               PENSIEI ANTICIPATE
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie............................................................................
    Nume la naştere............................................................................
    Prenume....................................................................................
    Data naşterii..............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare.................................................
    Domiciliul:................................................................................
    2. Informaţii privind pensia naţională
         - Stagiul total de cotizare realizat în România.......................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege .......................................
         - Vârsta standard de pensionare ......................................................
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ...............................................................
         ......................................................................................
         ......................................................................................
    3. Informaţii privind pensia comunitară
    - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: ...............
                 2. în ........... : ...............
                 3. în ........... : ...............
                 4. în ........... : ...............
                 5. în ........... : ...............
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ...............................................................
         ......................................................................................
         ......................................................................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege........................................
    4. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    5. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
               DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 5
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
          Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                           Pensie anticipată parţială
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a ....................................................... ADMITE cererea de pensionare privind pe dl/dna ........................................... de sex ........................, născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale ............................. şi acordă, începând de la data de .................................
                           PENSIE ANTICIPATĂ PARŢIALĂ
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie............................................................................
    Nume la naştere............................................................................
    Prenume....................................................................................
    Data naşterii..............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare.................................................
    Domiciliul:................................................................................
    2. Informaţii privind pensia naţională
    [] Poate fi stabilită
         - Stagiul total realizat în România...................................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege .......................................
         - Punctaj mediu anual ................................................................
         - Valoarea punctului de pensie .......................................................
         - Procentul de diminuare .............................................................
         - Cuantum pensie naţională............................................................
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ...............................................................
         ......................................................................................
         ......................................................................................
    3. Informaţii privind pensia comunitară
         - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: ...............
                 2. în ........... : ...............
                 3. în ........... : ...............
                 4. în ........... : ...............
                 5. în ........... : ...............
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege........................................
         - Punctajul mediu anual al pensiei teoretice..........................................
         - Punctajul mediu anual al pensiei comunitare.........................................
         - Valoarea punctului de pensie........................................................
         - Procentul de diminuare .............................................................
         - Cuantum pensie comunitară...........................................................
    4. Pensie acordată:
    Pensia mai avantajoasă este (naţională/comunitară)
    Punctajul mediu anual al pensiei...........................................................
    Valoarea punctului de pensie...............................................................
    Procentul de diminuare ....................................................................
    Cuantum pensie.............................................................................
    Alte drepturi:
    5. Data deschiderii drepturilor: ..........................................................
    6. Plata drepturilor se va face începând cu data de .......................................
         a. Numele beneficiarului aşa cum este înregistrat la bancă: ..........................
         ......................................................................................
    b. Denumirea băncii: ......................................................................
    c. Adresa băncii: .........................................................................
    d. Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) ................................................
    e. Număr de cont bancar internaţional (IBAN) : ............................................
    7. Observaţii: ............................................................................
    ...........................................................................................
    8. În cazul pensiei anticipate parţiale, la îndeplinirea vârstei de (se va completa de către operator) ................................., la cererea pensionarului, pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare şi prin eliminarea penalizării.
    9. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    10. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
            DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 6
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
    Decizie de respingere privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                           Pensie anticipată parţială
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a ........................................................ RESPINGE cererea de pensionare privind pe dl/dna ........................................ de sex ........................., născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale ............................. depusă în vederea stabilirii
                          PENSIEI ANTICIPATE PARŢIALE
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie............................................................................
    Nume la naştere............................................................................
    Prenume....................................................................................
    Data naşterii..............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare.................................................
    Domiciliul:................................................................................
    2. Informaţii privind pensia naţională
         - Stagiul total de cotizare realizat în România.......................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege .......................................
         - Vârsta standard de pensionare ......................................................
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ...............................................................
         ......................................................................................
         ......................................................................................
    3. Informaţii privind pensia comunitară
         - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: .................
                 2. în ........... : ................
                 3. în ........... : ................
                 4. în ........... : ................
                 5. în ........... : ................
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ..............................................................
           ...................................................................................
           ...................................................................................
    - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege............................................
    4. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    5. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
              DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 7
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
          Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                             Pensie de invaliditate
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a ........................................................ ADMITE cererea de pensionare privind pe dl/dna ......................................... de sex ........................., născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale ............................. şi acordă, începând de la data de .................................
                   PENSIE DE INVALIDITATE DE GRADUL I/II/III
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie............................................................................
    Nume la naştere............................................................................
    Prenume....................................................................................
    Data naşterii..............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare.................................................
    Domiciliul:................................................................................
    2. Informaţii privind pensia naţională
    [] Poate fi stabilită
         - Stagiul total realizat în România...................................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege .......................................
         - Stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta la data ivirii invalidităţii .......
         ......................................................................................
         - Stagiul potenţial acordat ..........................................................
         - Punctaj mediu anual ................................................................
         - Valoarea punctului de pensie .......................................................
         - Cuantum pensie naţională............................................................
         - Indemnizaţie de însoţitor aferentă pensiei de invaliditate de gradul I în cuantum de
         ..........................
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ...............................................................
         ......................................................................................
         ......................................................................................
    3. Informaţii privind pensia comunitară
         - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: ................
                 2. în ........... : ...............
                 3. în ........... : ...............
                 4. în ........... : ...............
                 5. în ........... : ...............
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.......................................
         - Stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta la data ivirii invalidităţii ......
           ...................................................................................
         - Stagiul potenţial acordat .........................................................
         - Punctajul mediu anual al pensiei teoretice.........................................
         - Punctajul mediu anual al pensiei comunitare........................................
         - Valoarea punctului de pensie.......................................................
         - Cuantum pensie comunitară..........................................................
         - Indemnizaţie de însoţitor aferentă pensiei de invaliditate de gradul I în cuantum
           de ................
    4. Pensie acordată:
    Pensia mai avantajoasă este (naţională / comunitară)
    Punctajul mediu anual al pensiei ........................................................
    Valoarea punctului de pensie ............................................................
    Cuantum pensie...........................................................................
    Alte drepturi:
    5. Data deschiderii drepturilor: ........................................................
    6. Plata drepturilor se va face începând cu data de .....................................
         a. Numele beneficiarului aşa cum este înregistrat la bancă: ........................
            .................................................................................
         b. Denumirea băncii: ...............................................................
         c. Adresa băncii: ..................................................................
         d. Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) .........................................
         e. Număr de cont bancar internaţional (IBAN) : .....................................
    7. Observaţii: ..........................................................................
       ......................................................................................
    8. La împlinirea vârstei de .................. (se va completa de către operator), la cerere, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.
    9. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    10. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
            DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 8
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
    Decizie de respingere privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                             Pensie de invaliditate
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a .............................................................. RESPINGE cererea de pensionare privind pe dl/dna .................................... de sex ........................., născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale.............................depusă în vederea stabilirii
                            PENSIEI DE INVALIDITATE
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie............................................................................
    Nume la naştere............................................................................
    Prenume....................................................................................
    Data naşterii..............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare.................................................
    Domiciliul:................................................................................
    2. Informaţii privind pensia naţională
         - Stagiul total de cotizare realizat în România.......................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege .......................................
         - Vârsta standard de pensionare ......................................................
         - Stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta la data ivirii invalidităţii .......
           ....................................................................................
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ...............................................................
           ....................................................................................
           ....................................................................................
    3. Informaţii privind pensia comunitară
         - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: ................
                 2. în ........... : ...............
                 3. în ........... : ...............
                 4. în ........... : ...............
                 5. în ........... : ...............
    [ ] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ...............................................................
           ....................................................................................
           ....................................................................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege........................................
    4. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    5. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
              DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 9
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
          Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                                Pensie de urmaş
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a ............................................................. ADMITE cererea de pensionare privind pe dl/dna .............................................de sex........................., născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale............................. şi acordă, începând de la data de ....................
                                PENSIE DE URMAŞ
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie...........................................................................
    Nume la naştere...........................................................................
    Prenume...................................................................................
    Data naşterii.............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare................................................
    Domiciliul:...............................................................................
    2. Informaţii privind susţinătorul decedat
    Nume de familie...........................................................................
    Nume la naştere...........................................................................
    Prenume...................................................................................
    Data naşterii.............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare................................................
    Domiciliul:...............................................................................
    3. Informaţii privind pensia naţională
    [] Poate fi stabilită
         - Stagiul total de cotizare realizat în România de către susţinătorul decedat .......
           ...................................................................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege ......................................
         - Punctaj mediu anual al susţinătorului decedat .....................................
           ...................................................................................
         - Procentul aplicat în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi ....................
           ...................................................................................
         - Punctajul mediu anual aferent pensiei de urmaş ....................................
         - Valoarea punctului de pensie ......................................................
         - Procent de diminuare conform art. 67 (2) din Legea nr. 19/2000.....................
         - Cuantum pensie naţională de urmaş .................................................
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ..............................................................
           ...................................................................................
           ...................................................................................
    4. Informaţii privind pensia comunitară
         - Stagiul total de cotizare realizat în România şi în celelalte state membre implicate de către susţinătorul decedat, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                       1. în România: ................
                       2. în ........... : ...............
                       3. în ........... : ...............
                       4. în ........... : ...............
                       5. în ........... : ...............
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.......................................
         - Punctajul mediu anual al pensiei teoretice al susţinătorului decedat ..............
         - Punctajul mediu anual al pensiei comunitare al susţinătorului decedat .............
         - Procentul aplicat în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi ....................
         - Punctajul mediu anual aferent pensiei de urmaş ....................................
         - Valoarea punctului de pensie ......................................................
         - Procent de diminuare conform art. 67 (2) din Legea nr. 19/2000.....................
         - Cuantum pensie comunitară de urmaş ................................................
    5. Pensie acordată:
    Pensia mai avantajoasă este (naţională / comunitară)
    Punctajul mediu anual al pensiei .........................................................
    Valoarea punctului de pensie .............................................................
    Cuantum pensie............................................................................
    Alte drepturi:
    6. Data deschiderii drepturilor: .........................................................
    7. Observaţii: ...........................................................................
       .......................................................................................
    8. Plata drepturilor se va face începând cu data de ......................................
         a. Numele beneficiarului aşa cum este înregistrat la bancă: .........................
         .....................................................................................
         b. Denumirea băncii: ................................................................
         c. Adresa băncii: ...................................................................
         d. Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) ..........................................
         e. Număr de cont bancar internaţional (IBAN) : ......................................
    9. Urmaşi (persoanele nominalizate în E 203)

┌──────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│Număr │ Prenume - Nume - │ Procent de │ Cuantum │
│curent│ Cod Numeric Personal │ diminuare │ Pensie │
│ │ │ conform art. │ │
│ │ │ 67 (2) │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘

    10. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    11. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
             DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 2. 10
    Instituţia emitentă
    adresa
    Sigla statului instituţiei de instrumentare
    Şi ale instituţiilor în cauză
    (RO / .../ ...)
   Decizie de respingere privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară
                                Nr. .... / ....
                                Pensie de urmaş
    În conformitate cu prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408/71 şi nr. 574/72 şi ale Legii nr. 19/2000, în baza cererii depuse, înregistrată la numărul ......................... din .......................
    Ca urmare a examinării actelor, datelor şi elementelor din documentaţia de pensionare depusă şi în funcţie de acestea,
    Potrivit competenţelor, materială şi teritorială, stabilite prin lege,
    În temeiul prevederilor art. 48 al Regulamentului (CEE) nr. 574/72 şi al prevederilor art. 86 din Legea nr. 19/2000,
    Casa teritorială de pensii a ..................................................... RESPINGE cererea de pensionare privind pe dl/dna .............................................de sex......................., născut/ă la data de .........................., având cod personal de asigurări sociale ............. depusă în vederea stabilirii
                                PENSIEI DE URMAŞ
    1. Informaţii privind solicitantul
    Nume de familie.............................................................................
    Nume la naştere.............................................................................
    Prenume.....................................................................................
    Data naşterii...............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare..................................................
    Domiciliu:..................................................................................
    2. Informaţii privind susţinătorul decedat
    Nume de familie.............................................................................
    Nume la naştere.............................................................................
    Prenume.....................................................................................
    Data naşterii...............................................................................
    Cod Numeric Personal/Număr de identificare..................................................
    Domiciliu:..................................................................................
    3. Informaţii privind pensia naţională
         - Stagiul total de cotizare realizat în România........................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege ........................................
         - Vârsta standard de pensionare .......................................................
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ................................................................
         .......................................................................................
         .......................................................................................
    4. Informaţii privind pensia comunitară
         - Stagiul total realizat în România şi în celelalte state membre implicate, aşa cum acesta a fost comunicat de instituţia competentă din alt stat membru:
                 1. în România: ................
                 2. în ........... : ...............
                 3. în ........... : ...............
                 4. în ........... : ...............
                 5. în ........... : ...............
    [] Nu poate fi stabilită
         - Motivul respingerii: ................................................................
         .......................................................................................
         .......................................................................................
         - Stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.........................................
    5. În conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.
    6. Potrivit prevederilor art. 88 din Legea nr. 19/2000, decizia necontestată în termen este definitivă.
           DIRECTOR EXECUTIV, VERIFICAT, ÎNTOCMIT,
    Partea I - Anexa 3
                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
                    - pentru pensie pentru limită de vârstă,
                 pensie anticipată, pensie anticipată parţială,
                            pensie de invaliditate -
    Subsemnatul(a) ................................................. având codul numeric personal ................................. şi domiciliul/locul de şedere obişnuită în localitatea ............ str. ..... nr. ..... bl. ..... sc. et. .... ap. ......... judeţul/provincia/departamentul/regiunea ........... ţara ............... posesor act identitate seria ...... nr. ...... eliberat de ..................... la data de ................. născut(ă) la data de ........................ în localitatea/judeţul/provincia/departamentul/regiunea ................................ fiul (fiica) lui .................. şi al .................. .
    Formulez următoarea declaraţie:
    Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal al României pentru declaraţii neadevărate, că:
      1. [] deţin/[] nu deţin cod numeric personal atribuit de autorităţile abilitate române;
      2. [] am deţinut/[] nu am deţinut cod numeric personal atribuit de autorităţile abilitate române;
      3. [] beneficiez/[] nu beneficiez de un drept de pensie stabilit în sistemul public de pensii din România, din partea Casei de Pensii a .................................., având nr. de decizie ...................... ;
      4. [] am beneficiat/[] nu am beneficiat de un drept de pensie stabilit în sistemul public de pensii din România, din partea Casei de Pensii a ......................, având nr. de decizie ................. ;
    În cazul unui răspuns afirmativ la punctele 1 şi 2, se va transmite, anexat, copia actului de identitate românesc în care este înscris codul numeric personal din România sau se va menţiona care este, respectiv care a fost acesta:
    Cod numeric personal deţinut:..................................................................
    În cazul unui răspuns afirmativ la punctele 3 şi 4, se va transmite, anexat, un cupon de pensie şi /sau o decizie de pensie emisă în sistemul public de pensii din România.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, fiind conştient de consecinţele săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută la art. 292 din Codul Penal al României, după care am semnat.
    DATA ................. SEMNĂTURA,
    Termenul limită de transmitere a declaraţiei către casa teritorială de pensii competentă este:
    Instituţia căreia îi este adresată prezenta declaraţie:.......................................
    donate de contact ale casei teritoriale de pensii competente:.................................
    ..............................................................................................
    Partea I - Anexa 4
                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
                           - pentru pensie de urmaş -
    Subsemnatul(a) ........................................... având codul numeric personal ........................... şi domiciliul/locul de şedere obişnuită în localitatea ........................ str. ......... nr. ......... bl. ....... sc. ..... et. ...... ap. ........................... judeţul/provincia/departamentul/regiunea ...... ţara ............ posesor act identitate seria ........ nr. ........ eliberat de .................. la data de ............................... născut(ă) la data de ................ în localitatea/judeţul/provincia/departamentul/regiunea ............................. fiul (fiica) lui ..................... şi al .....................
    Formulez următoarea declaraţie:
    A. Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal al României pentru declaraţii neadevărate, că:
    1. [] deţin/[] nu deţin cod numeric personal atribuit de autorităţile abilitate române;
    2. [] am deţinut/[] nu am deţinut cod numeric personal atribuit de autorităţile abilitate române;
    3. [] beneficiez/[] nu beneficiez de un drept de pensie stabilit în sistemul public de pensii din România, din partea Casei de Pensii a .............................. , având nr. de decizie ......................... ;
    4. [] am beneficiat/[] nu am beneficiat de un drept de pensie stabilit în sistemul public de pensii din România, din partea Casei de Pensii a ................... , având nr. de decizie ....................... ;
    În cazul unui răspuns afirmativ la punctele 1 şi 2, se va transmite, anexat, copia actului de identitate românesc în care este înscris codul numeric personal din România sau se va menţiona care este, respectiv care a fost acesta:
    Cod numeric personal deţinut: ..............................................................
    În cazul unui răspuns afirmativ la punctele 3 şi 4, se va transmite, anexat, un cupon de pensie şi /sau o decizie de pensie emisă în sistemul public de pensii din România.
    B. De asemenea, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal al României pentru declaraţii neadevărate, că:
    Asiguratul decedat (numele şi prenume actuale şi precedente) ................................. avănd codul numeric personal ..................................... şi domiciliul/locul de şedere obişnuită în localitatea ........................ str. ..................... nr. ........ bl. ........ sc. ...... et. ........ ap. ...... judeţul/provincia/departamentul/regiunea .......... ţara .............. posesor act identitate seria ....... nr. .......... eliberat de ........................ la data de .............. născut(ă) la data de ........................ în localitatea/judeţul/provincia/departamentul/regiunea ....................... fiul (fiica) lui ........................... şi al .....................
    5. a [] deţinut/[] nu a deţinut cod numeric personal atribuit de autorităţile abilitate române;
    6. a [] beneficiat/[] nu a beneficiat de un drept de pensie stabilit în sistemul public de pensii din România, din partea Casei de Pensii a ................................ , având nr. de decizie ....................... ;
    În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 5, se va transmite, anexat, copia actului de identitate românesc în care este înscris codul numeric personal din România al asiguratului decedat sau se va menţiona care a fost acesta:
    Cod numeric personal deţinut de asiguratul decedat: ..............................................
    În cazul unui răspuns afirmativ la punctul 6, se va transmite, anexat, un cupon de pensie şi sau o decizie de pensie emisă în sistemul public de pensii din România.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, fiind conştient de consecinţele săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută la art. 292 din Codul Penal al României, după care am semnat.
               DATA .................. SEMNĂTURA,
    Termenul limită de transmitere a declaraţiei către casa teritorială de pensii competentă: ..............
    Instituţia căreia îi este adresată prezenta declaraţie:......................................
    Coordonate de contact ale casei teritoriale de pensii competente:............................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    Partea I - Anexa 5
                        DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
                           - pentru pensie de urmaş -
    Subsemnatul(a) ............................................... având codul numeric personal .................................... şi domiciliul/locul de şedere obişnuită în localitatea .................. str. .................. nr. ........ bl. ........ sc. ....... et. ...... ap. ..... judeţul/provincia/departamentul/regiunea ...... ţara ............... posesor act identitate seria ......... nr. ........ eliberat de ........................ la data de ...................... născut(ă) la data de ..................... în localitatea/judeţul/provincia/departamentul/regiunea .......................... fiul (fiica) lui ............................ şi al .....................
    Formulez următoarea declaraţie:
    A. Declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal al României pentru declaraţii neadevărate, că:
      1. nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat;
      2. nu sunt asigurat în România;
      3. nu realizez în România venituri lunare mai mari de 1/4 din salariul mediu brut pe economie;
      4. [] primesc/[] nu primesc indemnizaţie DL 118/1990 şi L 42/1990;
      5. [] primesc/[] nu primesc o altă pensie sau ajutor social din România;
      6. [] primesc/[] nu primesc indemnizaţie de şomaj sau alocaţie de sprijin din România;
      7. [] primesc/[] nu primesc indemnizaţie de veteran de război/văduva de război/văduva de veteran de război;
      8. nu s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat;
      9. după decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit.
    Mă oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani, şi la începerea fiecărui an şcolar sau universitar să prezint, în termen de 15 zile, la Casa judeţeană de pensii, dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi).
    Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, la Casa judeţeană de pensii, orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
    În cazul în care nu-mi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
    Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, fiind conştient de consecinţele săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută la art. 292 din Codul Penal al României, după care am semnat.
             DATA ............... SEMNĂTURA,
    Termenul limită de transmitere a declaraţiei către casa teritorială de pensii competentă: .......
    Instituţia căreia îi este adresată prezenta declaraţie:..........................................
    Coordonate de contact ale casei teritoriale de pensii competente:................................
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    PARTEA a II-a
    INSTRUCŢIUNI REFERITOARE LA DETERMINAREA LEGISLAŢIEI APLICABILE PERSOANELOR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA REGULAMENTULUI 1408/71 ŞI A REGULAMENTULUI 574/72
    ART. 1
    Cadrul legal
    Cadrul legal al determinării legislaţiei aplicabile persoanelor care intră sub incidenţa Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72 este reprezentat de:
    a) Regulamentul 1408/71 (articolele 13 - 17a), şi Regulamentul 574/72 (articolele 10b 14);
    b) Decizia Comisiei Administrative a Comunităţilor Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi nr. 181 din 13 decembrie 2000 privind interpretarea articolului 14 alineatul (1), a articolului 14a alineatul (1) şi a articolului 14b alineatele (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului cu privire la legislaţia aplicabilă lucrătorilor detaşaţi şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente pe o perioadă determinată în afara statului competent
    c) Ghidul practic în materia detaşării lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Elveţia;
    d) Decizia Comisiei Administrative a Comunităţilor Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi nr. 148 din 25 iunie 1992 referitoare la utilizarea atestării privind legislaţia aplicabilă (E 101) în cazul detaşărilor care nu depăşesc trei luni;
    e) Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.
    ART. 2
    Definiţii
    Termenii care sunt folosiţi în continuare în prezentele Instrucţiuni au următoarea semnificaţie:
    a). "Stat de trimitere" desemnează statul membru din care salariatul este detaşat de angajatorul său sau din care lucrătorul independent se deplasează pe teritoriul altui stat membru în vederea desfăşurării unei activităţi determinate;
    b). "Stat de ocupare" desemnează statul membru în care lucrătorul salariat/independent desfăşoară activitatea cu caracter temporar în calitate de lucrător detaşat sau care s-a deplasat în interes propriu.
    c). "Detaşare internaţională" desemnează situaţia în care lucrătorul salariat sau independent, care desfăşoară temporar activitate pe teritoriul statului de ocupare, rămâne supus legislaţiei de securitate socială din statul de trimitere, acest lucru fiind certificat prin formularul de atestare a legislaţiei aplicabile emis pe numele lucrătorului în cauză.
    d). "Pluriactivitate" desemnează situaţia în care un lucrător desfăşoară simultan activităţi salariate şi/sau independente pe teritoriul a două sau mai multor state membre.
    e). Elementele definiţiei detaşării internaţionale a lucrătorului salariat şi independent sunt menţionate în tabelul de mai jos:
  Tabel 1

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ELEMENTELE DEFINIŢIEI DETAŞĂRII INTERNAŢIONALE │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Un lucrător salariat, inclusiv marinarii│ Un lucrător independent, inclusiv │
│ care desfăşoară activitate salariată │marinarii care desfăşoară activitate│
│ │ independentă │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Este trimis de angajatorul său obişnuit │ Se duce în alt stat membru │
│ în alt stat membru │ │
├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ În vederea prestării unei activităţi determinate în această ţară │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ În contul angajatorului său │ În contul său │
├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ Pentru o perioadă de timp determinată, de cel mult douăsprezece luni │
│ calendaristice │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ În timp ce rămâne sub autoritatea │ În timp ce îşi menţine mijloacele │
│ angajatorului său │ necesare desfăşurării activităţii │
│ │independente în statul de trimitere,│
│ │ pentru a fi în măsură să îşi reia │
│ │ activitatea profesională în acest │
│ │ din urmă stat. │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ Cu condiţia ca lucrătorul salariat în │ - │
│cauză să nu fie trimis pentru înlocuirea│ │
│ altei persoane căreia ia expirat │ │
│ perioada de detaşare │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

    ART. 3
    Condiţiile legale de detaşare internaţională a unui lucrător salariat pe teritoriul altui stat membru cu formularul E 101 sunt următoarele:
    a). În ceea ce priveşte durata detaşării internaţionale pe teritoriul altui stat membru:
    1. Perioada de detaşare previzibilă, autorizată iniţial, este de cel mult douăsprezece luni calendaristice.
    2. Prelungirea perioadei iniţiale de detaşare poate fi autorizată pentru o nouă perioadă de detaşare de cel mult douăsprezece luni calendaristice, cu condiţia ca activitatea pentru care salariatul a fost detaşat să nu fi fost finalizată:
    2.1 Condiţii în care are loc prelungirea perioadei de detaşare:
    2.1.1 Dacă durata activităţii ce trebuie prestată pe teritoriul statului de ocupare se prelungeşte, datorită unor circumstanţe imprevizibile, dincolo de perioada prevăzută iniţial şi depăşeşte 12 luni calendaristice, legislaţia statului de trimitere continuă să se aplice până la finalizarea acestei activităţi, cu condiţia ca autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia s-a deplasat persoana respectivă pentru a desfăşura activitatea temporară sau organismul desemnat de această autoritate să îşi fi dat acordul;
    2.1.2 Acest acord trebuie să fie solicitat înainte de încetarea perioadei iniţiale de 12 luni calendaristice;
    20.1.3 Acest acord nu poate fi dat pentru o perioadă ce depăşeşte 12 luni calendaristice.
    b). Lucrătorul salariat trebuie să îşi desfăşoare, în mod obişnuit, activitatea la angajatorul din România care îl detaşează pe teritoriul altui stat membru:
    1. Această condiţie se dovedeşte de către angajator, prin prezentarea contractului individual de muncă al salariatului în cauză.
    2. Condiţia desfăşurării activităţii, în mod obişnuit, la angajatorul care îl detaşează pe teritoriul altui stat membru se consideră îndeplinită dacă persoana propusă pentru detaşarea pe teritoriul altui stat membru desfăşoară activitate la angajatorul respectiv de cel puţin două luni calendaristice.
    3. Prin excepţie de la regula menţionată la litera b), lucrătorul salariat care este angajat de către angajatorul din România cu scopul de a fi detaşat pe teritoriul altui stat membru, va intra sub regimul detaşării, cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii suplimentare:
    3.1 angajatorul să desfăşoare activităţi semnificative în România, conform dispoziţiilor literei f) din cadrul prezentului articol;
    3.2 raportul de subordonare între lucrătorul salariat în cauză şi angajatorul său să se menţină pe toată durata detaşării:
    3.2.1 Contractul individual de muncă încheiat între salariatul ce urmează a fi detaşat şi angajatorul acestuia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    3.2.1.1 este necesar ca în contractul individual de muncă să fie precizate informaţii referitoare la durata perioadei de muncă ce urmează a fi prestată în străinătate, moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată, prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate; reglementările principale din legislaţia muncii din statul membru de ocupare; obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală; condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
    3.2.1.2 contractul individual de muncă trebuie să fie încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, cu condiţia, în acest din urmă caz, ca durata contractului individual de muncă să depăşească, cu cel puţin trei luni calendaristice, termenul limită de detaşare, iar persoana în cauză să nu se afle în perioada de probă nici în momentul solicitării formularului E 101 şi nici în perioada de detaşare.
    3.2.1.2.1 condiţia menţionată la punctul 3.2.1.2 referitoare la durata contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată nu se impune în cazuri întemeiate, precum cel al desfăşurării de activităţi de servicii privind forţa de muncă, în cazul creşterii temporare a activităţii angajatorului, în cazul desfăşurării unor activităţi cu caracter sezonier, cu condiţia ca:
    - angajatorul solicitant de formulare E 101 să nu detaşeze temporar pe teritoriul altui stat membru mai mult de 50% din numărul total de salariaţi şi ca
    - angajarea de personal suplimentar, respectiv preluarea de personal suplimentar prin detaşare de la un alt angajator din România să se impună în vederea implementării unor proiecte specifice.
    c). Detaşarea internaţională trebuie să aibă drept scop desfăşurarea, în statul membru de ocupare, de către lucrătorul salariat, a unei activităţi determinate în contul angajatorului din România:
    1. Activitatea de desfăşurat pe teritoriul statului membru de ocupare trebuie să fie clar determinată din punctul de vedere al acţiunilor ce trebuie realizate şi al duratei acestora.
    2. Această condiţie se dovedeşte prin prezentarea unei copii a contractului/antecontractului încheiat între angajatorul din România şi cel din statul membru de ocupare din care să reiasă scopul detaşării pe teritoriul statului de ocupare.
    d). Pe durata detaşării pe teritoriul altui stat membru trebuie să se menţină raporturile de subordonare între lucrătorul salariat şi angajatorul său; elementele care atestă menţinerea raportului de subordonare dintre angajator şi lucrătorul salariat în cauză pe durata detaşării sunt:
    1.1 Contractul individual de muncă încheiat între salariatul ce urmează a fi detaşat şi angajatorul acestuia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1.1.1 este necesar ca în contractul individual de muncă să fie precizate informaţii referitoare la durata perioadei de muncă ce urmează a fi prestată în străinătate, moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată, prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate; reglementările principale din legislaţia muncii din statul membru de ocupare; obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală; condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
    1.1.2 contractul individual de muncă trebuie să fie încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, cu condiţia, în acest din urmă caz, ca durata contractului individual de muncă să depăşească, cu cel puţin trei luni calendaristice, termenul limită de detaşare, iar persoana în cauză să nu se afle în perioada de probă nici în momentul solicitării formularului E 101 şi nici în perioada de detaşare.
    1.1.2.1 condiţia menţionată la punctul 1.1.2 referitoare la contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată nu se impune în cazuri întemeiate, precum cel al desfăşurării de activităţi de servicii privind forţa de muncă, în cazul creşterii temporare a activităţii angajatorului, în cazul desfăşurării unor activităţi cu caracter sezonier, cu condiţia ca:
    - angajatorul solicitant de formulare E 101 să nu detaşeze temporar pe teritoriul altui stat membru mai mult de 50% din numărul total de salariaţi şi ca
    - angajarea de personal suplimentar, respectiv preluarea de personal suplimentar prin detaşare de la un alt angajator din România să se impună în vederea implementării unor proiecte specifice.
    1.2 Ca urmare a menţinerii contractului individual de muncă, angajatorul îşi menţine:
    1.2.1 Obligaţia de a achita contribuţiile sociale la sistemul de securitate socială din România;
    1.2.2 Obligaţia de a plăti drepturile salariale ale lucrătorului detaşat pe teritoriul altui stat membru, chiar dacă plata efectivă o realizează angajatorul din statul de ocupare;
    1.2.3 Dreptul de a determina natura activităţii efectuate de către lucrătorul salariat detaşat pe teritoriul statului membru de ocupare, ceea ce presupune posibilitatea de a decide asupra modului în care se finalizează activitatea/activităţile pentru care acesta a fost detaşat;
    1.2.4 Dreptul de a dispune încetarea raporturilor de muncă cu lucrătorul salariat detaşat.
    1.3 Pentru a exista garanţia menţinerii raporturilor de subordonare între lucrătorul salariat şi angajatorul său pe durata detaşării pe teritoriul altui stat membru, raporturile de muncă dintre lucrătorul în cauză şi angajatorul său pe perioada desfăşurării activităţii pe teritoriul României anterior detaşării trebuie să fie caracterizate de continuitate şi consistenţă.
    e). Lucrătorul salariat detaşat nu poate fi trimis să înlocuiască în acelaşi post o altă persoană căreia i-a expirat perioada de detaşare.
    f). Angajatorul care detaşează lucrători salariaţi pe teritoriul altui stat membru desfăşoară activitate semnificativă pe teritoriul României; elementele care atestă desfăşurarea unei activităţi semnificative pe teritoriul României sunt:
    1. Angajatorul trebuie să fie înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România şi să aibă CIF, CUI şi/sau Cod fiscal; această condiţie va fi dovedită prin prezentarea certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.
    2. Angajatorul trebuie să desfăşoare în România activităţi specifice domeniului său profesional şi nu doar activităţi de administrare care nu sunt specifice domeniului propriu de activitate (codificat conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN), aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (bilanţ contabil şi balanţe de verificare sintetice şi analitice), precum şi a unor contracte comerciale în derulare încheiate cu persoane fizice sau juridice din România care să fie implementate pe teritoriul României.
    3. Cifra de afaceri realizată de angajatorul din România să reprezinte cel puţin 25% din cifra de afaceri realizată de angajator atât în România, cât şi în statul de ocupare, în ultimii 2 ani, în cazul societăţilor de la a căror înfiinţare s-au scurs mai mult de doi ani, respectiv de la înfiinţare până în prezent, în cazul societăţilor înfiinţate de mai puţin de doi ani; această condiţie va fi dovedită prin prezentarea unui document care să ateste cifra de afaceri realizată de angajator în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state membre.
    4. Ponderea procentuală a salariaţilor rămaşi să-şi desfăşoare activitatea în România, raportată la numărul total al salariaţilor angajaţi atât în ţară, cât şi în statul de ocupare să depăşească 25% sau 50% (procent stabilit în funcţie de vechimea angajatorului şi de numărul total de salariaţi), iar natura activităţii desfăşurate de aceştia în România să fie specifică domeniului profesional al angajatorului; această condiţie va fi dovedită prin prezentarea unei adeverinţe din care să reiasă numărul mediu scriptic de salariaţi sau numărul total de salariaţi ai angajatorului.
    5. Contractele individuale de muncă încheiate între angajator şi lucrătorul salariat detaşat pe teritoriul altui stat membru să se supună legislaţiei române în vigoare; această condiţie se dovedeşte de către angajator, prin prezentarea contractului individual de muncă al salariatului în cauză.
    6. Activitatea lucrătorului detaşat pe teritoriul altui stat membru să corespundă domeniului de activitate al angajatorului din România; această condiţie se dovedeşte prin prezentarea unei copii a contractului/antecontractul încheiat între angajatorul din România şi cel din statul membru de ocupare din care să reiasă scopul detaşării pe teritoriul statului de ocupare.
    7. Angajatorul trebuie să fi desfăşurat activităţi pe teritoriul României, anterior detaşării, de cel puţin 4 luni de zile calendaristice consecutive, aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (bilanţ contabil şi balanţe de verificare sintetice şi analitice), precum şi contracte comerciale încheiate cu persoane fizice sau juridice din România care să fie implementate pe teritoriul României.
    g). Angajatorul care detaşează lucrători salariaţi pe teritoriul altui stat membru trebuie să prezinte garanţia de a fi solvabil, astfel încât să existe certitudinea că îşi va îndeplini obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale pentru lucrătorii salariaţi detaşaţi pe teritoriul altui stat membru.
    - Această condiţie se dovedeşte prin prezentarea dovezilor de achitare a contribuţiilor sociale şi a celorlalte obligaţii legale la bugetul general consolidat al statului.
    h). Criteriile menţionate la literele a) - g) care prezintă importanţă în aprecierea situaţiei unui angajator vor fi adaptate în funcţie de caz.
    ART. 4
    Condiţiile legale de detaşare din România a unui lucrător independent pe teritoriul altui stat membru sunt următoarele:
    a). Lucrătorul independent care se deplasează temporar, în calitate de detaşat, pe teritoriul altui stat membru trebuie să fi desfăşurat activităţi semnificative în România, anterior solicitării formularului E 101; elementele care atestă desfăşurarea unei activităţi semnificative pe teritoriul României sunt:
    1. Lucrătorul independent trebuie să fie înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România şi să aibă CIF, CUI şi/sau Cod fiscal; această condiţie va fi dovedită prin prezentarea certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.
    2. Lucrătorul independent trebuie să desfăşoare în România activităţi specifice domeniului său profesional şi nu doar activităţi de administrare care nu sunt specifice domeniului propriu de activitate (codificat conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN), aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (decizia de impunere, registrul de încasări şi plăţi), precum şi a unor contracte comerciale în derulare încheiate cu persoane fizice sau juridice din România care să fie implementate pe teritoriul României.
    3. Veniturile brute realizate de lucrătorul independent din România să reprezinte cel puţin 25% din veniturile brute realizate de lucrătorul independent atât în România, cât şi în statul de ocupare, în ultimii 2 ani, în cazul lucrătorilor independenţi de la a căror autorizare s-au scurs mai mult de doi ani, respectiv de la înfiinţare până în prezent, în cazul lucrătorilor independenţi de la a căror autorizare s-au scurs mai puţin de doi ani; această condiţie va fi dovedită prin prezentarea unui document care să ateste veniturile brute realizate de lucrătorul independent în România şi cele realizate de acesta pe teritoriul altor state membre.
    4. Activitatea lucrătorului care se deplasează temporar, în calitate de detaşat, pe teritoriul altui stat membru să corespundă domeniului de activitate al activităţii independente din România; această condiţie se dovedeşte prin prezentarea unei copii a contractului/antecontractului încheiat între lucrătorul independent din România şi angajatorul sau lucrătorul independent din statul membru de ocupare din care să reiasă scopul detaşării pe teritoriul statului de ocupare.
    5. Lucrătorul independent trebuie să fi desfăşurat activităţi pe teritoriul României, anterior detaşării, de cel puţin 4 luni de zile calendaristice consecutive; aspect ce poate fi dovedit prin prezentarea de documente financiare (decizia de impunere, registrul de încasări şi plăţi), precum şi a unor contracte comerciale în derulare încheiate cu persoane fizice sau juridice din România care să fie implementate pe teritoriul României.
    b). Lucrătorul independent trebuie să se deplaseze temporar, în calitate de detaşat, pe teritoriul altui stat membru pentru îndeplinirea unei activităţi determinate
    - Această condiţie se dovedeşte prin prezentarea unei copii a contractului/antecontractului încheiat între lucrătorul independent din România şi angajatorul sau lucrătorul independent din statul membru de ocupare din care să reiasă scopul deplasării temporare, în calitate de detaşat, pe teritoriul statului de ocupare.
    c). Lucrătorul independent trebuie să menţină, în statul de trimitere, mijloacele necesare desfăşurării activităţii de bază, pentru reluarea acesteia la întoarcerea sa din statul de ocupare, prin menţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea unor activităţi economice în mod independent şi a înregistrării în Oficiul Registrului Comerţului
    - În funcţie de situaţie, pot fi solicitate dovezi suplimentare prin intermediul cărora să se ateste menţinerea, în statul de trimitere, a mijloacelor necesare desfăşurării activităţii de bază.
    d). Lucrătorul independent trebuie să fi fost deja supus legislaţiei de securitate socială din România şi să-şi fi achitat obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale pe perioada desfăşurării activităţii în România anterior detaşării
    - Această condiţie se dovedeşte prin prezentarea dovezilor de achitare a contribuţiilor sociale şi a celorlalte obligaţii legale la bugetul general consolidat al statului.
    e). Lucrătorul independent care se deplasează pe teritoriul altui stat membru, în calitate de detaşat, trebuie să prezinte garanţia de a fi solvabil, astfel încât să existe certitudinea că îşi va îndeplini obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale pe durata deplasării temporare
    - Această condiţie se dovedeşte prin prezentarea dovezilor de achitare a contribuţiilor sociale şi a celorlalte obligaţii legale la bugetul general consolidat al statului.
    f). Durata previzibilă a deplasării nu trebuie să depăşească douăsprezece luni calendaristice, existând posibilitatea prelungirii deplasării pentru o perioadă de cel mult douăsprezece luni, dacă activitatea nu a fost finalizată, în condiţiile menţionate la articolul 3 litera a) punctul 2.1.
    g). Criteriile menţionate la literele a) - f) care prezintă importanţă în aprecierea situaţiei unui lucrător independent vor fi adaptate în funcţie de caz.
    ART. 5
    Detaşarea unui lucrător salariat pentru a desfăşura activitate pentru mai mulţi angajatori din acelaşi stat de ocupare sau din state de ocupare diferite
    Detaşarea unui lucrător salariat pentru a desfăşura activitate pentru mai mulţi angajatori pe teritoriul aceluiaşi stat de ocupare sau pe teritoriul unor state membre de ocupare diferite este posibilă în condiţiile menţinerii raportului de subordonare dintre salariatul în cauză şi angajatorul său din România, conform dispoziţiilor articolului 3 litera d).
    ART. 6
    Detaşarea internaţională nu este posibilă în următoarele situaţii:
    a. Angajatorul din statul membru de ocupare îl pune pe lucrătorul detaşat din România la dispoziţia altui angajator aflat pe teritoriul statului de ocupare sau pe teritoriul altui stat membru.
    b. Lucrătorul este recrutat în România pentru a fi detaşat de către un angajator situat pe teritoriul unui al doilea stat membru, pentru a desfăşura activitate la un angajator situat pe teritoriul unui al treilea stat membru.
    c. Lucrătorul este recrutat în România, de către un angajator situat pe teritoriul unui al doilea stat membru, pentru a desfăşura activitate în România.
    ART. 7
    Exercitarea dreptului de opţiune în cazul anumitor categorii de persoane
    a). În cazul personalului încadrat în misiunile diplomatice sau de oficiile consulare, personalului casnic aflat în serviciul funcţionarilor acestor misiuni sau oficii şi agenţiilor auxiliari ai Comunităţilor Europene există posibilitatea optării între două, respectiv mai multe sisteme de securitate socială.
    b). Formularul european utilizat în astfel de cazuri este E 103, intitulat "Exercitarea dreptului de opţiune".
    c). Precizări referitoare la personalul diplomatic şi consular:
    1. Membrii personalului diplomatic şi consular sunt supuşi legislaţiei statului de ocupare.
    2. Cu toate acestea, conform Regulamentului 1408/71, lucrătorii care sunt cetăţeni ai statului din care provin, pot să opteze pentru aplicarea legislaţiei acestui stat.
    3. Prin "personal diplomatic" se înţelege personalul ce ocupă posturi diplomatice şi consulare, dar şi personalul din serviciul personal al funcţionarilor care ocupă acele posturi diplomatice sau consulare.
    4. Cererea de opţiune pentru aplicarea legislaţiei statului din care provin trebuie să fie formulată în termen de trei luni de la angajarea acestora de către misiunea diplomatică sau postul consular sau de la intrarea în serviciul personal al funcţionarilor misiunii sau oficiului şi îşi produce efecte de la data angajării.
    5. Opţiunea poate fi exercitată din nou la sfârşitul fiecărui an calendaristic şi îşi produce efectele din prima zi a anului calendaristic următor.
    d). Formalităţi de îndeplinit de către personalul diplomatic şi consular pentru emiterea formularului E 103
    1. Lucrătorul salariat care posedă cetăţenia română descarcă Formularul E 103 de pe site-ul C.N.P.A.S. (www.cnpas.org), completează partea A a acestuia şi îl adresează C.N.P.A.S. pentru completarea părţii B a formularului, anexând copii ale actului de identitate şi ale actului care atestă numirea în funcţie/angajarea.
    2. Dacă sunt îndeplinite condiţiile legale, C.N.P.A.S. completează partea B a formularului şi remite/trimite un exemplar persoanei interesate şi unul angajatorului acesteia.
    e). Precizări referitoare la personalul auxiliar al Comunităţilor Europene:
    1. Această categorie de personal poate opta între legislaţia statului în care este desfăşurată activitatea respectivă, ultima legislaţie aplicabilă lucrătorului respectiv şi legislaţia statului de cetăţenie.
    2. Această opţiune nu poate fi exercitată decât o singură dată, în momentul angajării lucrătorului în cauză.
    f). Formalităţi de îndeplinit de către personalul auxiliar al Comunităţilor Europene pentru emiterea formularului E 103
    1. Angajatorul persoanei interesate completează partea A a formularului E 103, pe care îl transmite C.N.P.A.S., dacă lucrătorul doreşte să i se aplice legislaţia română de securitate socială.
    2. C.N.P.A.S. emite formularul E 103, completând partea B a acestuia, atestând că persoana respectivă rămâne supusă legislaţiei de securitate socială din România pe durata angajării în cadrul Comunităţilor Europene, în calitate de agent auxiliar.
    ART. 8
    Întreruperea temporară a activităţii desfăşurate pe teritoriul statului de ocupare
    a). Întreruperea temporară a activităţii desfăşurate pe teritoriul statului de ocupare nu determină încetarea regimului de detaşare cu condiţia ca durata totală a întreruperilor perioadelor de detaşare să nu depăşească jumătate din perioada de detaşare autorizată.
    b). Perioada de detaşare, autorizată iniţial, nu va fi prelungită cu perioadele de întrerupere.
    c). Instituţia competentă din statul de trimitere informează instituţia competentă din statul de ocupare, dacă este cazul, asupra încetării perioadei de detaşare înaintea expirării termenului autorizat iniţial/prelungit.
    ART. 9
    Intervalul de timp dintre două detaşări ale aceluiaşi lucrător salariat, respectiv dintre două deplasări temporare, în calitate de detaşat, ale aceluiaşi lucrător independent
    a). Lucrătorul salariat sau independent poate fi detaşat de acelaşi angajator român, respectiv se poate deplasa temporar, în calitate de detaşat, pe teritoriul aceluiaşi stat membru, fără a se lua în considerare prima perioadă de detaşare, cu condiţia de a exista o durată de întrerupere a perioadelor de detaşare cel puţin egală cu perioada de detaşare anterioară, timp în care lucrătorul trimis temporar, respectiv care s-a deplasat temporar, în calitate de detaşat, pe teritoriul altui stat membru să fi revenit în România pentru a-şi desfăşura activitatea la angajatorul trimiţător, respectiv în contul său.
    b). În cazul perioadelor de detaşare internaţională mai mari de trei luni, durata de întrerupere necesară autorizării unei noi perioade de detaşare în condiţiile menţionate la lit. a) va fi de trei luni.
    c). Pentru a putea fi autorizată o nouă detaşare în condiţiile prevăzute la literele a) şi b), angajatorul, respectiv lucrătorul independent în cauză trebuie să facă dovada desfăşurării activităţii pe teritoriul României, în perioada dintre detaşări.
    ART. 10
    Efectuarea controalelor privind menţinerea condiţiilor necesare detaşării internaţionale
    a). C.N.P.A.S. verifică prin sondaj situaţia persoanelor pe numele cărora au fost emise formulare E 101.
    b). În aplicarea dispoziţiilor literei a), C.N.P.A.S. poate solicita sprijinul Inspecţiei Muncii, în vederea efectuării de controale la angajatori, cu respectarea atribuţiilor de control în domeniul relaţiilor de muncă, respectiv al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru verificarea angajatorilor prin Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice. De asemenea, C.N.P.A.S. poate solicita angajatorului persoanelor detaşate prezentarea dovezilor privind achitarea contribuţiilor sociale pentru salariaţii în cauză, menţinerea contractului individual de muncă, etc.
    c). În cazul lucrătorilor independenţi, C.N.P.A.S. poate verifica dacă persoanele în cauză continuă să fie înregistrate în România, prin menţinerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţii independente şi a înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, precum şi dacă sau achitat contribuţiile sociale în România de către aceştia sau în numele acestora.
    d). Controalele prevăzute la literele a) - c) pot fi efectuate şi la solicitarea organismelor de control sau instituţiilor similare C.N.P.A.S. care funcţionează în statul de ocupare.
    ART. 11
    Formalităţi privind detaşarea internaţională a lucrătorilor salariaţi/ independenţi
    a). Detaşarea de drept (pentru o perioadă cel mult egală cu 12 luni calendaristice):
    1. Formularul utilizat în cazul detaşării de drept este E 101 "Certificat privind legislaţia aplicabilă".
    2. E101 se emite în cazul aplicării următoarelor articole ale Regulamentului nr. 1408/71: 13(2)(d), 14(1)(a), 14(2)(a), 14(2)(b), 14a (1)(a), 14a(2), 14a(4), 14b(1), 14b(2), 14b(4), 14c(a), 14e, 17 (detaşare iniţială, situaţie de pluriactivitate, detaşare excepţională).
    3. Instituţia competentă din România pentru emiterea formularului E 101 este C.N.P.A.S.
    4. Procedură pentru detaşarea de drept:
    4.1 DEPUNEREA CERERII NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101
    4.1.1 Cererea pentru obţinerea Formularului E 101 trebuie completată de către angajator, în cazul detaşării unuia/mai multor lucrători salariaţi, respectiv de către lucrătorul independent care intenţionează să desfăşoare o activitate cu caracter temporar pe teritoriul altui stat membru.
    4.1.2 Elementele pe care trebuie să le conţină cererea menţionată la punctul (1) sunt precizate în anexa 1 a prezentelor Instrucţiuni.
    4.1.3 Cererea se depune la sediul C.N.P.A.S. cu 45 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detaşare înscrisă în formularul E 101, însoţită de documentele necesare emiterii formularului menţionat.
    4.1.4 În situaţii excepţionale, dacă motivele care au dus la nerespectarea termenului prevăzut la punctul 4.1.3 sunt justificate:
    4.1.4.1 termenul de 45 de zile calendaristice poate fi depăşit, formularul E 101 putând produce şi efecte juridice retroactive, sub rezerva dovedirii plăţii contribuţiilor sociale la sistemul de securitate socială din România pentru perioada pentru care se emite formularul;
    4.1.4.2 formularul E 101 poate fi emis şi după încetarea detaşării, dacă cererea pentru emiterea formularului a fost depusă în cel mult 6 luni de la încetarea perioadei menţionate;
    4.1.4.3 C.N.P.A.S. poate refuza emiterea formularului în condiţiile menţionate la subpunctul 4.1.4. 1 şi 4.1.4. 2, dacă motivele care au determinat nerespectarea termenului precizat la punctul 4.1.3 nu sunt justificate.
    4.2 DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101
    4.2.1 Actele necesare în vederea eliberării formularului E 101 în cazul detaşării internaţionale a lucrătorilor salariaţi sunt:
    4.2.1.1 cerere de emitere a formularului E 101
    4.2.1.2 certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să rezulte că angajatorul în cauză nu are datorii la bugetul general consolidat, la data solicitării formularului (în original);
    4.2.1.2.1 dacă agentul comercial în cauză deţine filiale, sucursale, puncte de lucru, certificatul de atestare fiscală va fi eliberat de autorităţile care colectează contribuţiile sociale pentru salariaţii pe care angajatorul intenţionează să-i detaşeze;
    4.2.1.3 adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa judeţeană de pensii competentă pentru fiecare salariat pe care angajatorul intenţionează să-l detaşeze pe teritoriul altui stat membru (în original);
    4.2.1.4 situaţii financiare actuale ale comerciantului din România sau din străinătate, aprobate, verificate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul, în care să fie înregistrate informaţii privind cifra de afaceri realizată în România şi în statul de ocupare (în original şi în copie lizibilă);
    4.2.1.4.1 se vor prezenta documente financiare (bilanţ contabil şi balanţe de verificare sintetice şi analitice);
    4.2.1.4.2 se vor prezenta documente prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de angajator în România şi cea realizată de acesta pe teritoriul altor state membre
    4.2.1.4.3 la cererea CNPAS, angajatorul va prezenta suplimentar contracte comerciale în derulare încheiate cu persoane fizice sau juridice din România care să fie implementate pe teritoriul României;
    4.2.1.5 certificatul de înregistrare al societăţii eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original şi în copie lizibilă);
    4.2.1.6 contractul individual de muncă al salariatului pe care angajatorul intenţionează să-l detaşeze pe teritoriul altui stat membru (în original şi în copie lizibilă sau în copie certificată de Inspectoratul Teritorial de Muncă, după caz), din care să rezulte inclusiv:
    a. durata perioadei de activitate ce urmează a fi prestată pe teritoriul altui stat membru;
    b. moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată;
    c. prestaţiile în bani şi/sau în natură aferente desfăşurării activităţii în străinătate;
    d. reglementările principale din legislaţia muncii din statul membru de ocupare;
    e. obiceiurile locului a căror nerespectare i-ar pune în pericol viaţa, libertatea sau siguranţa personală;
    f. condiţiile de repatriere a lucrătorului, după caz.
    4.2.1.7 adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului din care să rezulte numărul mediu anual de salariaţi ai societăţii la data solicitării formularului, emisă conform Legii nr. 346/2004 (în original);
    4.2.1.8 certificatul constatator privind situaţia angajatorului emis de Oficiul Registrului Comerţului în luna în curs (în original);
    4.2.1.9 contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din România şi angajatorul din statul de ocupare, precum şi traducerea autorizată a acestuia, din care să reiasă drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, misiunea de îndeplinit de către salariaţii detaşaţi, precum şi perioada de execuţie a contractului (în original şi/sau în copie lizibilă);
    4.2.1.10 actul de identitate din România al salariatului pe care angajatorul intenţionează să-l detaşeze temporar pe teritoriul altui stat membru (în copie lizibilă);
    4.2.1.11 declaraţie pe proprie răspundere prin care să se ateste faptul că persoanele pentru care se solicită formulare E 101 au beneficiat sau nu de formulare E 102; în caz afirmativ, se vor prezenta, suplimentar, copii ale formularelor respective;
    4.2.1.12 în caz de pluriactivitate, vor fi prezentate documente suplimentare (contracte civile sau comerciale) prin intermediul cărora să se facă dovada desfăşurării de activităţi simultane pe teritoriul a două sau mai multor state membre (în original şi/sau în copie lizibilă);
    4.2.1.13 în caz de detaşare pe teritoriul altui stat membru în condiţii excepţionale, conform prevederilor art. 17 al Regulamentului 1408/71, angajatorul va prezenta documente suplimentare prin intermediul cărora să se facă dovada necesităţii emiterii formularului E 101 în aceste condiţii (în original şi/sau în copie lizibilă).
    4.2.2 Actele necesare în vederea eliberării formularului E 101 în cazul detaşării internaţionale a lucrătorilor independenţi sunt:
    4.2.2.1 cerere de emitere a formularului E 101;
    4.2.2.2 certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să rezulte că lucrătorul independent în cauză, aşa cum acesta este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, nu are datorii la bugetul general consolidat, la data solicitării formularului (în original);
    4.2.2.3 adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa judeţeană de pensii competentă pentru lucrătorul independent în cauză (în original);
    4.2.2.4 dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (în original);
    4.2.2.5 dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate (în original);
    4.2.2.6 dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj (în original);
    4.2.2.7 situaţii financiare actuale ale comerciantului din România sau din străinătate, aprobate, verificate şi publicate potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul, în care să fie înregistrate informaţii privind veniturile brute realizate în România şi în statul de ocupare (în original şi în copie lizibilă);
    4.2.2.7.1 se vor prezenta documente financiare (decizia de impunere şi/sau registrul de încasări şi plăţi);
    4.2.2.7.2 la cererea CNPAS, lucrătorul independent va prezenta suplimentar contracte comerciale încheiate cu persoane fizice sau juridice din România care au fost implementate pe teritoriul României;
    4.2.2.8 certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original şi în copie lizibilă);
    4.2.2.9 autorizaţia pentru desfăşurarea, de către persoane fizice, a unor activităţi economice în mod independent, precum şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale în România (în original şi în copie lizibilă);
    4.2.2.10 certificatul constatator privind situaţia lucrătorului independent emis de Oficiul Registrului Comerţului în luna în curs (în original);
    4.2.2.11 contractul/ele sau antecontractul/ele încheiat/e de lucrătorul independent privind activitatea din statul de ocupare, precum şi traducerea autorizată a acestuia, respectiv acestora, din care să reiasă drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, misiunea de îndeplinit de către lucrătorul independent în cauză, precum şi perioada de execuţie a contractului, respectiv contractelor (în original şi/sau în copie lizibilă);
    4.2.2.12 actul de identitate din România al lucrătorului independent în cauză (în copie lizibilă).
    4.2.1.13 declaraţie pe proprie răspundere prin care să se ateste faptul că lucrătorul independent în cauză a beneficiat sau nu de formular E 102; în caz afirmativ, se va prezenta, suplimentar, o copie a formularului respectiv;
    4.2.2.14 în caz de pluriactivitate, vor fi prezentate documente suplimentare (contracte civile sau comerciale) prin intermediul cărora să se facă dovada desfăşurării de activităţi simultane pe teritoriul a două sau mai multor state membre (în original şi/sau în copie lizibilă);
    4.2.2.15 în caz de detaşare pe teritoriul altui stat membru în condiţii excepţionale, conform prevederilor art. 17 al Regulamentului 1408/71, lucrătorul independent va prezenta documente suplimentare prin intermediul cărora să se facă dovada necesităţii emiterii formularului E 101 în aceste condiţii (în original şi/sau în copie lizibilă).
    4.2.3 C.N.P.A.S. îşi rezervă dreptul de a solicita prezentarea unor documente suplimentare atât în cazul lucrătorilor salariaţi, cât şi în cazul lucrătorilor independenţi detaşaţi pe teritoriul altui stat membru.
    4.3 VERIFICAREA CONDIŢIILOR NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101
    4.3.1 C.N.P.A.S. verifică dacă cererea şi documentele depuse de solicitant respectă condiţiile necesare emiterii formularului E 101.
    4.3.2 Dacă se constată că dosarul depus de solicitant nu este complet, se fac demersuri către persoanele în cauză pentru completarea acestuia, termenul de emitere a formularului E 101 prelungindu-se cu durata necesară obţinerii documentelor respective.
    4.4 EMITEREA FORMULARULUI E 101 SAU A NOTIFICĂRII RESPINGERII CERERII DE EMITERE A ACESTUIA
    4.4.1 În cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale, C.N.P.A.S. emite formularul E 101, în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare, formular pe care îl remite/transmite solicitantului.
    4.4.2 Dacă lucrătorul este detaşat în Belgia, Danemarca, Germania, Franţa, Olanda, Austria, Finlanda, Suedia sau Cehia, C.N.P.A.S. trimite un exemplar al formularului instituţiilor corespondente din aceste state, menţionate pe formularul E 101 sau comunicate prin intermediul organismelor de legătură.
    4.4.3 În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor legale, C.N.P.A.S. informează persoanele în cauză, motivând decizia luată şi recomandând acestora să se adreseze organismelor competente din statul în care se va desfăşura activitatea, în vederea înregistrării în sistemul de securitate socială al acelui stat.
    4.4.4 Cu ocazia depunerii cererii şi a documentelor necesare emiterii formularului E 101, precum şi cu ocazia emiterii formularului E 101, C.N.P.A.S. informează angajatorul şi lucrătorii detaşaţi pe teritoriul altui stat membru cu privire la condiţiile necesar a fi îndeplinite pe toată durata detaşării (achitarea contribuţiilor sociale, menţinerea raportului de subordonare, menţinerea contractului individual de muncă, menţinerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor independente, păstrarea mijloacelor necesare reluării activităţii independente în România după terminarea perioadei de detaşare, menţinerea obligaţiei de plată a salariului, etc.).
    4.4.5 De asemenea, C.N.P.A.S. aduce la cunoştinţa angajatorului şi lucrătorului detaşat (salariat, independent), cu ocazia emiterii formularului E 101, faptul că aceştia pot face obiectul unor controale ulterioare, în timpul sau după încetarea perioadei de detaşare, pentru a se verifica în special dacă au fost achitate contribuţiile sociale, dar şi celelalte condiţii legale de emitere a formularului E 101, menţionate la articolele 3 şi 4.
    4.4.6 Titularul formularului E 101 trebuie să-l aibă asupra sa şi să-l prezinte angajatorului din statul de ocupare sau organelor de control din acel stat, pentru a justifica neplata contribuţiilor sociale în acel stat.
    4.4.7 C.N.P.A.S. informează angajatorul şi lucrătorul salariat, respectiv independent asupra necesităţii obţinerii/deţinerii Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate sau a Certificatului provizoriu de înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate pentru a atesta dreptul la prestaţii în natură pe perioada şederii în statul de ocupare.
    4.4.8 De asemenea, C.N.P.A.S. informează angajatorul şi lucrătorul independent cu privire la obligaţia de a aduce la cunoştinţă orice schimbări survenite în perioada de detaşare care determină încetarea perioadei menţionate înaintea expirării termenului înscris în formular. În această situaţie, persoana în cauză trebuie să înapoieze formularul C.N.P.A.S., care îl anulează, anularea producându-şi efecte de la data înregistrării cererii de anulare la registratura direcţiei de specialitate a C.N.P.A.S.
    4.5 CONTESTAREA NOTIFICĂRII RESPINGERII CERERII DE EMITERE A FORMULARULUI E 101
    4.5.1 Angajatorii şi lucrătorii independenţi care au primit notificarea definitivă a imposibilităţii emiterii formularului E 101 din partea direcţiei de specialitate din cadrul CNPAS, pot ataca această decizie prin depunerea unei contestaţii la secretarul general al C.N.P.A.S., în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    4.5.2 În vederea soluţionării contestaţiei, secretarul general al C.N.P.A.S. poate convoca o Comisie de soluţionare a contestaţiei referitoare la respingerea cererii de emitere a formularului E 101, formată din câte un reprezentant al direcţiilor de specialitate din cadrul C.N.P.A.S.
    4.5.3 De asemenea, secretarul general al C.N.P.A.S. poate solicita avizul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe şi Organizaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.).
    4.5.4 Secretarul General al C.N.P.A.S. soluţionează contestaţia, fie prin decizie proprie, fie cu avizul Comisiei de soluţionare a contestaţiei referitoare la respingerea cererii de emitere a formularului E 101, şi/sau al Direcţiei Relaţii Externe şi Organizaţii Internaţionale din cadrul M.M.F.P.S., în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.
    4.5.5. În cazul în care soluţionarea contestaţiei este în favoarea angajatorului sau lucrătorului independent, direcţia de specialitate din cadrul C.N.P.A.S. emite formularul E 101.
    4.5.6 În cazul în care soluţionarea contestaţiei este în defavoarea angajatorului sau lucrătorului independent, angajatorul sau lucrătorul independent în cauză poate sesiza instanţa judecătorească competentă (secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel de la domiciliul reclamantului sau pârâtului).
    4.6 VALABILITATEA FORMULARULUI E 101
    4.6.1 Formularul E 101 îşi produce efectele juridice pe durata detaşării, atâta timp cât nu este anulat sau retras de către C.N.P.A.S. din iniţiativă proprie sau la solicitarea unor autorităţi îndreptăţite de pe teritoriul statului membru de ocupare.
    4.6.2 Dacă o autoritate îndreptăţită de pe teritoriul statului membru de ocupare contestă corectitudinea eliberării formularului E 101, această instituţie trebuie să solicite C.N.P.A.S. anularea sau retragerea acestui formular.
    4.6.3. În cazul în care se constată că solicitarea anulării sau retragerii formularului este îndreptăţită, C.N.P.A.S. anulează sau retrage formularul E 101 pentru persoanele în cauză.
    b). În cazul detaşărilor internaţionale de scurtă durată (pentru o perioadă cel mult egală cu 3 luni calendaristice):
    1. DEPUNEREA CERERII ŞI A DOCUMENTAŢIEI NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101:
    1.1 Angajatorii care, în mod obişnuit, detaşează în alte state membre, respectiv lucrătorii independenţi care se deplasează, în calitate de detaşaţi, în mod frecvent pe teritoriul altui stat membru, în vederea desfăşurării unei activităţi determinate a cărei durată nu depăşeşte trei luni, se adresează C.N.P.A.S. în vederea obţinerii unui număr de formulare E 101 necompletate în vederea detaşării personalului salariat, respectiv în vederea deplasării pe teritoriul altui stat membru, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.
    1.2 Documentele necesare pentru obţinerea formularelor E 101 necompletate sunt aceleaşi cu cele necesare pentru emiterea formularului E 101 în condiţii obişnuite.
    1.3 În plus, este necesar ca angajatorul şi lucrătorul independent să prezinte documente care să justifice emiterea formularelor E 101 în avans.
    1.4 C.N.P.A.S. îşi rezervă dreptul de a decide asupra emiterii formularelor E 101 în avans, în funcţie de bonitatea solicitantului.
    2. VERIFICAREA CONDIŢIILOR NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101 ÎN AVANS:
    2.1 C.N.P.A.S. verifică dacă cererea şi documentele depuse respectă condiţiile necesare emiterii formularului E 101.
    2.1 În această situaţie se acordă o atenţie suplimentară tipului de activitate a angajatorului şi lucrătorului independent, pentru a se constata dacă se justifică necesitatea emiterii în avans a formularelor E 101.
    2.3 Dacă se constată că dosarul depus de solicitant nu este complet, se fac demersuri către persoanele în cauză pentru completarea acestuia, termenul de emitere a formularului E 101 prelungindu-se cu durata necesară obţinerii documentelor respective.
    3. EMITEREA FORMULARELOR E 101 SAU A NOTIFICĂRII IMPOSIBILITĂŢII EMITERII ACESTORA ÎN AVANS
    3.1 Emiterea în avans a formularelor E 101
    3.1.1 Dacă se constată că solicitarea privind emiterea în avans a formularelor este justificată, C.N.P.A.S. emite, în termenul de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi documentelor necesare, numărul de formulare E 101 solicitat, completând numai rubricile 5 şi 6 ale fiecărui formular, fiind înscris numărul de ordine din registrul C.N.P.A.S. privind detaşările pe termen scurt.
    3.1.2 Fiecare formular emis conform acestei proceduri specifice conţine următoarea precizare: Detaşare de până la trei luni, conform prevederilor Deciziei nr. 148/25 iunie 1992 a Comisiei Administrative CE.
    3.1.3 În cazul în care se constată că nu există motive justificate pentru emiterea în avans a formularelor E 101, C.N.P.A.S. informează solicitantul asupra acestui lucru, motivând decizia luată şi informându-l cu privire la procedura necesar a fi respectată pentru emiterea formularelor E 101 în condiţii obişnuite.
    3.2 Completarea formularelor E 101 în momentul detaşării efective
    3.2.1 Înaintea detaşării efective a lucrătorului salariat sau independent, angajatorul sau lucrătorul independent completează formularul în dublu exemplar.
    3.2.2 Un exemplar este remis lucrătorului salariat, respectiv este reţinut de lucrătorul independent, iar cel de-al doilea exemplar este transmis C.N.P.A.S. în termen de 24 de ore de la emiterea sa.
    3.2.3 La primirea formularului E 101 completat de angajator sau lucrătorul independent în cauză, C.N.P.A.S. verifică validitatea emiterii acestuia şi îl arhivează în dosarul specific detaşărilor de scurtă durată.
    c). În cazul desfăşurării de activităţi pe teritoriul altui stat membru decât cel de încadrare de către funcţionarii publici sau personalul asimilat:
    1. În aplicarea dispoziţiilor articolului 13 alineatul (2) litera d) din Regulamentul 1408/71, funcţionarii publici şi personalul asimilat acestora se supun legislaţiei statului membru căreia i se supune administraţia care i-a încadrat în muncă.
    2. Actele necesare în vederea eliberării formularului E 101 în cazul detaşării funcţionarilor publici sau personalului asimilat sunt:
    2.1 cerere de emitere a formularului E 101
    2.2 adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa judeţeană de pensii competentă pentru fiecare funcţionar public sau personal asimilat ce urmează a fi detaşat pe teritoriul altui stat membru (în original);
    2.3 certificatul de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (în copie lizibilă);
    2.4 ordinul sau decizia de numire a conducătorului instituţiei publice în funcţia publică deţinută sau în funcţia asimilată funcţiei publice (în copie lizibilă);
    2.5 ordinul sau decizia conducătorului instituţiei publice de aprobare a detaşării pe teritoriul altui stat membru (în copie lizibilă);
    2.6 documente din care să reiasă misiunea ce urmează a fi îndeplinită pe teritoriul statului membru de ocupare (invitaţie adresată de instituţia gazdă, corespondenţa preliminară dintre instituţiile implicate ale celor două state membre în legătură cu misiunea ce urmează a fi implementată pe teritoriul statului membru de ocupare, în copie lizibilă);
    2.7 cartea de identitate din România a funcţionarului public sau personalului asimilat (în copie lizibilă).
    d). În cazul prelungirii detaşării (pentru o perioadă cel mult egală cu 12 luni calendaristice):
    1. În cazul persoanelor detaşate în România, a căror perioadă de detaşare depăşeşte perioada de 12 luni calendaristice, autorizată iniţial, este necesară obţinerea acordului C.N.P.A.S. pentru autorizarea menţinerii la sistemul de securitate socială din statul de trimitere.
    2. În acest scop, angajatorul sau lucrătorul independent adresează C.N.P.A.S.:
    2.1 Formularul E 102, ce se regăseşte şi pe site-ul C.N.P.A.S., completat în Partea A, în 4 exemplare pentru fiecare lucrător.
    2.2 Formularul E 101, în original şi copie, emis la detaşarea iniţială în statul din care provine lucrătorul în cauză.
    2.3 Copia actului de identitate al lucrătorului în cauză (în copie lizibilă).
    3. Angajatorul lucrătorului salariat sau lucrătorul independent trebuie să motiveze solicitarea privind prelungirea perioadei de detaşare, prezentând copii ale documentelor care justifică această solicitare.
    4. Cererea de prelungire trebuie adresată C.N.P.A.S. cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterioare expirării termenului limită al perioadei iniţiale de detaşare.
    5. În cazul în care solicitarea de prelungire a perioadei de detaşare este justificată, C.N.P.A.S. completează partea B a formularului şi transmite 2 exemplare ale acestui formular angajatorului şi lucrătorului independent.
    6. De asemenea, C.N.P.A.S. transmite un exemplar şi organismului competent din statul de trimitere.
    7. Titularul formularului E 102 trebuie să-l aibă asupra sa şi să-l prezinte organelor de control, pentru a justifica neplata contribuţiilor sociale în România.
    ART. 12
    Convenirea excepţiilor în baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71
    a). Articolul 17 al Regulamentului 1408/71 permite derogări specifice de la regulile de determinare a legislaţiei aplicabile, pentru anumite persoane sau categorii de persoane.
    b). În aplicarea articolului 17, C.N.P.A.S. poate conveni, cu autorităţile competente ale altor state membre sau organismele desemnate de aceste autorităţi, de comun acord, în interesul anumitor categorii de persoane sau al anumitor persoane, excepţii la dispoziţiile articolelor 13 - 16 ale Regulamentului 1408/71.
    c). Condiţiile în care pot fi convenite excepţii în baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71 sunt următoarele:
    1. Excepţiile convenite sunt în interesul salariatului şi angajatorului, respectiv lucrătorului independent;
    2. Excepţiile sunt convenite la cererea salariatului şi a angajatorului său, respectiv la cererea lucrătorului independent;
    3. Acordurile convenite constituie decizii subiective la adoptarea cărora trebuie să se ia în considerare situaţia concretă a persoanei în cauză sau caracteristicile personalului pentru care este convenită excepţia;
    4. Excepţiile sunt convenite, în principiu, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 5 ani, în acest termen fiind incluse şi perioadele de detaşare anterioară, dacă lucrătorul salariat sau independent detaşat pe teritoriul altui stat membru nu a desfăşurat activitate în statul de trimitere, între perioadele de detaşare, de cel puţin 3 luni calendaristice;
    5. În cazuri deosebite, perioada de 5 ani poate fi extinsă pentru maximum 3 ani (de ex. soţul urmează un tratament complicat în statul de ocupare, care nu poate fi întrerupt sau reluat pe teritoriul statului de trimitere; copiii lucrătorului detaşat frecventează cursurile şcolare sau universitare şi sunt în pragul absolvirii acestora, alte situaţii care ar putea cauza dificultăţi în cazul părăsirii statului de ocupare la data la care detaşarea iniţială sau prelungită a încetat);
    6. În situaţii excepţionale, perioada de 8 ani menţionată la punctul 5 poate fi extinsă suplimentar, pentru o perioadă de câteva luni; aceste cazuri sunt izolate şi au un specific deosebit: de exemplu, pentru a se evita trecerea lucrătorului salariat în sistemul de securitate socială al statului membru de ocupare cu puţin timp înainte de indeplinirea condiţiilor de pensionare din statul de trimitere;
    7. Convenirea de excepţii pentru cazuri speciale: în vederea promovării culturii, ştiinţei, cercetării şi învăţământului, pentru persoanele care desfăşoară activitate în aceste domenii, precum şi în alte domenii necomerciale, pot fi convenite acorduri fără respectarea condiţiilor menţionate la punctele 1 - 7.
    d). De asemenea, excepţiile pot fi convenite în scopul prevenirii producerii unor situaţii inacceptabile sau injuste, precum şi pentru a legaliza situaţia unei persoane căreia i-a fost incorect aplicată legislaţia de securitate socială a unui stat membru, acordul putând avea, în această situaţie, şi efecte retroactive.
    e). Pentru acordurile convenite cu R. F. Germania,în situaţia în care un lucrător salariat este angajat în vederea detaşării, poate fi convenit un acord în aplicarea articolului 17 al Regulamentului 1408/71 atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii suplimentare:
    1. angajatorul realizează activitatea preponderentă în statul de trimitere şi anume peste 50% din cifra totală de afaceri;
    2. activitatea lucrătorului în statul de ocupare corespunde domeniului de activitate al angajatorului din statul de trimitere.
    f). Procedură aplicabilă pentru convenirea excepţiilor:
    1. Angajatorul sau lucrătorul independent care doreşte ca lucrătorul în cauză să rămână supus legislaţiei de securitate socială din România pentru o perioadă mai mare de 12 luni calendaristice sau în condiţii specifice, se adresează C.N.P.A.S. pentru obţinerea acordului acestei instituţii în ceea ce priveşte detaşarea, pe teritoriul altui stat membru, a persoanei interesate în condiţii deosebite.
    2. Procedura aplicabilă în acest caz este aceea utilizată în cazul emiterii formularului E 101/E 102, cu următoarele particularităţi:
    2.1 Angajatorul, respectiv lucrătorul independent trebuie să motiveze solicitarea privind perioada de detaşare mai mare de 12 luni calendaristice sau în condiţii specifice, prin prezentarea originalelor şi/sau copiilor documentelor justificative;
    2.2 Cererea pentru obţinerea unui acord asupra unei situaţii de excepţie, trebuie depusă cu cel puţin 60 de zile calendaristice anterior datei de începere a perioadei de detaşare.
    2.3 În situaţii excepţionale, termenul de depunere a cererii menţionat la punctul 2.2 poate fi depăşit.
    2.4 După primirea cererii şi a documentelor necesare, C.N.P.A.S. verifică îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea formularului E 101 şi temeinicia solicitării în aplicarea articolului 17 al Regulamentului 1408/71.
    2.5 În situaţia în care C.N.P.A.S. constată că solicitarea privind emiterea formularului E 101 în baza articolului 17 este justificată, contactează autoritatea competentă sau instituţia desemnată pentru gestionarea acordurilor, în baza articolului menţionat, din statul de ocupare/de trimitere, în vederea obţinerii acordului pentru emiterea formularului E 101 pentru perioada solicitată, respectiv în condiţiile solicitate.
    2.6 Dacă autoritatea sau instituţia din statul de ocupare/trimitere îşi dă acordul, C.N.P.A.S. emite formularul E 101 în trei/două exemplare, unul pentru angajator şi unul pentru lucrătorul detaşat, respectiv unul pentru lucrătorul independent, înscriind pe formular referinţele acordului dintre C.N.P.A.S. şi autoritatea sau instituţia competentă a celuilalt stat membru.
    2.7 Un exemplar original al comunicării acordului autorităţii sau instituţiei din statul de ocupare/de trimitere trebuie remis solicitantului, pentru a-l prezenta în statul de ocupare/de trimitere, angajatorului sau organelor de control, respectiv organelor de control.
    ART. 13
    Dispoziţii tranzitorii
    a). În ceea ce priveşte relaţia dintre dispoziţiile Acordului dintre România şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Bucureşti, la 8 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr.406/29.12.2005 şi Regulamentele 1408/71 şi 574/72, se vor aplica următoarele dispoziţii tranzitorii:
    1. Până la data de 31.12.2006, regimul aplicabil detaşării persoanelor va fi cel prevăzut de Acordul bilateral.
    2. Începând cu data de 01.01.2007, regimul aplicabil detaşării persoanelor va fi cel prevăzut de Regulamentele 1408/71 şi 574/72.
    3. Pentru persoanele cărora li s-a aplicat articolul 7 al Acordului, care nu depăşesc o perioadă de detaşare de 12 luni calendaristice, se aplică, începând cu data de 01.01.2007, articolul 14, alineatul 1, litera a) din Regulamentul 1408/71. Formularele RO/D 101, respectiv D/RO 101, care au fost deja emise în baza articolului 7 al Acordului, îşi menţin valabilitatea, fiind considerate drept formulare E 101 şi aplicându-li-se Decizia nr. 181/2000 a Comisiei Administrative.
    4. În cazul altor persoane care beneficiază de prevederile articolului 7 al Acordului, perioada de detaşare care depăşeşte 12 luni calendaristice este considerată, începând cu 01.01.2007, drept o excepţie convenită în baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71, exceptând situaţiile în care:
    4.1 nu sunt îndeplinite condiţiile precizate în Decizia Comisiei Administrative nr. 181/2000 şi detaliate în prezentele Instrucţiuni;
    4.2 dacă persoana interesată sesizează instituţia emitentă până la data de 31.03.2007, cu privire la faptul că nu este de acord cu prelungirea aplicării legislaţiei statului de trimitere:
    4.2.1 în acest caz, este aplicabilă, începând cu 01.01.2007, legislaţia statului de ocupare şi se eliberează o adeverinţă care confirmă legislaţia de securitate socială aplicabilă lucrătorului în cauză;
    4.2.2 revocarea va fi emisă de instituţia emitentă şi transmisă organismelor competente ale statului a cărui legislaţie urmează a se aplică.
    4.3 dacă legislaţia statului de trimitere se aplică în continuare, formularele RO/D şi D/RO îşi menţin valabilitatea, fiind considerate formulare E 101.
    5. Acordurile privind situaţiile de excepţie sunt reglementate:
    5.1 Până la data de 31.12.2006, de articolul 11 al Acordului bilateral (acordurile convenite anterior datei de 31.12.2006, care îşi produc efectele după această dată, sunt considerate înţelegeri în baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71);
    5.2 Începând cu data de 01.01.2007, conform prevederilor articolului 17 al Regulamentului 1408/71.
    5.2.1 Condiţiile în care sunt convenite acordurile privind situaţiile de excepţie, atât pentru perioada anterioară datei de 01.01.2007, cât şi pentru perioada ulterioară acestei date, sunt prevăzute la articolele 3-6 ale Înţelegerii Administrative dintre C.N.P.A.S. şi Oficiul German de Legătură privind Asigurările de Sănătate în Străinătate.
    b). În ceea ce priveşte relaţia dintre dispoziţiile Acordului între România şi Republica Ungară în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005, ratificat prin Legea nr. 296/7.07.2006 şi Regulamentele 1408/71 şi 574/72, se vor aplica următoarele dispoziţii tranzitorii:
    1. Pentru detaşările autorizate în perioada de aplicare a Acordului bilateral, formularele H/RO şi RO/H 101 trebuie emise ca şi cum regimul aplicabil pe toată durata detaşării internaţionale ar fi cel prevăzut de Acord.
    2. Formularele H/RO şi RO/H 101 emise pentru o durată ce depăşeşte data de 1 ianuarie 2007, vor fi considerate, începând cu această dată, ca echivalente formularelor E 101 emise în baza Regulamentului 1408/71:
    2.1 articolul 14, paragraful 1, punctul a): pentru detaşări ce nu depăşesc 12 luni calendaristice;
    2.2 articolul 17: pentru detaşări ce depăşesc 12 luni calendaristice.
    2.2.1 în situaţia menţionată la punctul 2.2, se verifică dacă dispoziţiile Deciziei nr. 181/2000 a Comisiei Administrative pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi sunt îndeplinite.
    c). În relaţiile de asigurări sociale cu Norvegia se aplică prevederile Înţelegerii dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Sănătăţii Publice din România şi Ministerul Muncii şi Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, semnată la Oslo la 7 noiembrie 2007, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.682 din 24 iunie 2008, publicată în M.O. nr. 503 din 3 iulie 2008, denumită în continuare Înţelegere româno-norvegiană.
    ART. 14
    Dispoziţii privind aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene
    a). În aplicarea dispoziţiilor articolului 17 al Regulamentului 1408/71 şi ale Înţelegerii româno-norvegiene, persoanele cuprinse în domeniul personal de aplicare a Regulamentului menţionat, care au calitatea de personal navigant român, reşedinţa în România şi sunt angajate la bordul navelor înregistrate în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor pot rămâne supuse legislaţiei de securitate socială din România, dacă solicită acest lucru.
    b). C.N.P.A.S. va emite un formular E 101, la cererea armatorului norvegian sau a reprezentantului său legal în România, în vederea atestării menţinerii la legislaţia de securitate socială din România a persoanelor prevăzute la litera a).
    c). C.N.P.A.S. poate delega competenţa emiterii formularelor de atestare a legislaţiei aplicabile E 101 în aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene, prin decizia conducerii executive a acestei instituţii, Casei Judeţene de Pensii Constanţa.
    d). Emiterea formularelor E 101 în aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene, se face cu respectarea următoarelor condiţii:
    1. Persoanele pe numele cărora se emit formulare E 101:
    a. au calitatea de personal navigant român, calitate atestată prin prezentarea actului de identitate pentru personalul navigant, eliberat de autoritatea competentă din România - Autoritatea Navală Română (carnetul de marinar, certificat de competenţă, etc.),
    b. au reşedinţa în România, fapt care se atestă prin prezentarea documentului de identitate valabil la momentul solicitării formularului E 101,
    c. au încheiat un contract individual de îmbarcare cu armatorul norvegian înscris în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor sau cu reprezentantul său legal în România;
    d. sunt asigurate în sistemul de securitate socială din România.
    2. Armatorii care angajează personalul navigant pe numele căruia se emit formulare E 101 trebuie:
    a. să fi încheiat cu acesta, direct sau prin reprezentantul său legal în România, contracte individuale de îmbarcare, conform punctului 1 litera c.
    b. să fie înregistrat în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor, fapt atestat prin prezentarea certificatului specific.
    3. Persoanele pe numele cărora se emit formulare E 101 pot avea încheiate contracte individuale de muncă cu armatorul norvegian prevăzut la punctul 1 litera c. sau cu reprezentantul său legal în România.
    e). Personalul navigant care nu are încheiat un contract individual de muncă sau care are încheiat contract individual de muncă cu armatorul norvegian înscris în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor îşi asumă obligaţiile legale în ceea ce priveşte plata contribuţiilor, în nume propriu, respectiv în numele angajatorului norvegian.
    f). În aplicarea dispoziţiilor literei e) a prezentului articol, personalul navigant va fi asimilat categoriei lucrătorilor independenţi, reglementată la articolul 5 alineatul (1), punctul IV litera f) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    g). Formalităţi privind emiterea formularelor E 101 în aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene:
    1. DEPUNEREA CERERII NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101
    1.1 Cererea pentru emiterea formularului E 101, prezentată în anexa 1 A, trebuie completată de către armatorul norvegian sau de către reprezentantul legal al acestuia, în acest din urmă caz, calitatea de reprezentant legal urmând a fi dovedită prin depunerea unor documente suplimentare la dosar.
    1.2 Cererea se depune la sediul C.N.P.A.S., în termen de 30 de zile calendaristice de la începerea activităţii personalului navigant în cauză la bordul navei sub pavilion norvegian, însoţită de documentele necesare emiterii formularului de atestare a legislaţiei aplicabile menţionat.
    1.3 În situaţii excepţionale, dacă motivele care au dus la nerespectarea termenului prevăzut la punctul 1.2 sunt justificate, termenul de 30 de zile calendaristice poate fi depăşit, formularul E 101 putând produce şi efecte juridice retroactive, sub rezerva dovedirii plăţii contribuţiilor sociale la sistemul de securitate socială din România pentru perioada pentru care se emite formularul.
    2. DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101
    2.1 Actele necesare în vederea eliberării formularului E 101 în aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene sunt:
    2.1.1 cerere de emitere a formularului E 101, prezentată în anexa 1 A;
    2.1.2 actul de identitate specific personalului navigant, eliberat de Autoritatea Navală Română;
    2.1.3 adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa judeţeană de pensii competentă pentru fiecare persoană în cauză (în original);
    2.2.4 dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru fiecare persoană în cauză (în original);
    2.2.5 dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate pentru fiecare persoană în cauză (în original);
    2.2.6 dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj pentru fiecare persoană în cauză (în original);
    2.1.7 certificatul de înregistrare al armatorului norvegian, la bordul căruia îşi desfăşoară activitatea persoanele în cauză, în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor - "Safe Manning Certificate" (în copie şi în traducere autorizată);
    2.1.8 contractul individual de muncă al fiecărei persoane în cauză, încheiat cu armatorul norvegian sau cu reprezentantul său legal în România, dacă este cazul (în original şi în copie lizibilă);
    2.1.9 un contract individual de îmbarcare al fiecărei persoane în cauză, încheiat cu armatorul norvegian sau cu reprezentantul său legal în România (în original şi în copie lizibilă);
    2.1.10 actul de identitate din România al persoanelor în cauză (în copie lizibilă).
    2.1.11 contractul încheiat între agenţia de personal navigant şi armatorul norvegian înscris în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor.
    3. VERIFICAREA CONDIŢIILOR NECESARE EMITERII FORMULARULUI E 101
    3.1 C.N.P.A.S. verifică dacă cererea şi documentele depuse de solicitant respectă condiţiile necesare emiterii formularului E 101 în aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene.
    4.3.2 Dacă se constată că dosarul depus de solicitant nu este complet, se fac demersuri către persoanele în cauză pentru completarea acestuia, termenul de emitere a formularului E 101 prelungindu-se cu durata necesară obţinerii documentelor respective.
    4. EMITEREA FORMULARULUI E 101 SAU A NOTIFICĂRII RESPINGERII CERERII DE EMITERE A ACESTUIA
    4.1 În cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale, C.N.P.A.S. emite formularul E 101, în termen de 30 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare, formular pe care îl remite/transmite solicitantului.
    4.2 În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor legale, C.N.P.A.S. informează persoanele în cauză, motivând decizia luată şi recomandând acestora să se adreseze organismelor competente din statul a cărui legislaţie le este aplicabilă persoanelor în cauză.
    4.3 Cu ocazia depunerii cererii şi a documentelor necesare emiterii formularului E 101, precum şi cu ocazia emiterii formularului E 101, C.N.P.A.S. informează solicitantul cu privire la condiţiile necesar a fi îndeplinite pe toată durata emiterii formularului E 101 (achitarea contribuţiilor sociale şi eventual menţinerea raportului de subordonare, menţinerea contractului individual de muncă, etc.).
    4.4 De asemenea, C.N.P.A.S. aduce la cunoştinţa solicitantului, cu ocazia emiterii formularului E 101, faptul că cei în cauză pot face obiectul unor controale ulterioare, în timpul sau după încetarea perioadei pentru care se emite formularul de atestare a legislaţiei aplicabile, pentru a se verifica în special dacă au fost achitate contribuţiile sociale, dar şi celelalte condiţii legale de emitere a formularului E 101 în aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene.
    4.5 De asemenea, C.N.P.A.S. informează solicitantul cu privire la obligaţia de a aduce la cunoştinţă orice schimbări survenite în perioada pentru care se emite formularul de atestare a legislaţiei aplicabile, care determină încetarea valabilităţii formularului E 101. În această situaţie, solicitantul sau persoana pe numele căreia a fost emis formularul E 101, trebuie să înapoieze formularul C.N.P.A.S., care îl anulează, anularea producându-şi efecte de la data înregistrării cererii de anulare la registratura direcţiei de specialitate a C.N.P.A.S.
    5. CONTESTAREA NOTIFICĂRII RESPINGERII CERERII DE EMITERE A FORMULARULUI E 101
    5.1 Solicitanţii care au primit notificarea definitivă a imposibilităţii emiterii formularului E 101 din partea direcţiei de specialitate din cadrul CNPAS, pot ataca această decizie prin depunerea unei contestaţii la secretarul general al C.N.P.A.S., în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
    5.2 În vederea soluţionării contestaţiei, secretarul general al C.N.P.A.S. poate convoca o Comisie de soluţionare a contestaţiei referitoare la respingerea cererii de emitere a formularului E 101 în aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene, formată din câte un reprezentant al direcţiilor de specialitate din cadrul C.N.P.A.S.
    5.3 De asemenea, secretarul general al C.N.P.A.S. poate solicita avizul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe şi Organizaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.).
    5.4 Secretarul General al C.N.P.A.S. soluţionează contestaţia, fie prin decizie proprie, fie cu avizul Comisiei de soluţionare a contestaţiei referitoare la respingerea cererii de emitere a formularului E 101 în aplicarea Înţelegerii româno-norvegiene şi/sau al Direcţiei Relaţii Externe şi Organizaţii Internaţionale din cadrul M.M.F.P.S., în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.
    5.5 În cazul în care soluţionarea contestaţiei este în favoarea solicitantului, direcţia de specialitate din cadrul C.N.P.A.S. emite formularul E 101, conform deciziei conducerii instituţiei.
    5.6 În cazul în care soluţionarea contestaţiei este în defavoarea solicitantului, acesta poate sesiza instanţa judecătorească competentă (secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel de la domiciliul reclamantului sau pârâtului).
    6. VALABILITATEA FORMULARULUI E 101
    6.1 Formularul E 101 îşi produce efectele juridice pe durata înscrisă în formular, atâta timp cât nu este anulat sau retras de către C.N.P.A.S. din iniţiativă proprie sau la solicitarea unor autorităţi îndreptăţite de pe teritoriul României sau Norvegiei.
    ART. 15
    Dispoziţii finale
    a). Informaţiile pe care trebuie să le cuprindă cererea depusă în vederea emiterii formularelor de atestare a legislaţiei aplicabile sunt cuprinse în anexa 1 a prezentelor Instrucţiuni.
    b). Modelul de cerere depus la sediul CNPAS în vederea emiterii formularelor de atestare a legislaţiei aplicabile este prezentat în anexele 2 - 8 ale prezentelor Instrucţiuni.
    c). La depunerea cererii privind emiterea unui formular de atestare a legislaţiei aplicabile la sediul CNPAS, solicitantul va completa un proces - verbal, prezentat în anexele menţionate la litera b), din care să reiasă documentele depuse la sediul CNPAS în sprijinul acesteia.
    d). Procesul verbal menţionat la litera b). va putea fi completat şi ulterior, ori de câte ori se depune un document suplimentar în sprijinul cererii de emitere a unui formular de atestare a legislaţiei aplicabile.
    e). Cererile depuse anterior intrării în vigoare a prezentelor Instrucţiuni vor fi instrumentate conform Instrucţiunilor aprobate prin Decizia Preşedintelui CNPAS nr. 174 din 03.04.2007.
    ANEXA 1
              INFORMAŢIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE CUPRINDĂ CEREREA
              DEPUSĂ ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARELOR DE ATESTARE
                            A LEGISLAŢIEI APLICABILE
    ● Cererea pentru obţinerea Formularului E 101 trebuie completată de către angajator, în cazul detaşării unuia sau mai multor lucrători salariaţi, respectiv de către lucrătorul independent care intenţionează să desfăşoare o activitate cu caracter temporar pe teritoriul altui stat membru.
    ● Cererea se depune la sediul C.N.P.A.S. cu 45 de zile calendaristice înainte de începerea perioadei de detaşare pe teritoriul altui stat membru, însoţită de documentele necesare emiterii formularului de atestare a legislaţiei aplicabile.
    ● Cererea trebuie să conţină următoarele:
    1. Enumerarea documentelor depuse în vederea obţinerii formularului E 101;
    2. Informaţii despre lucrătorul pentru care se solicită formularul:
    a) Nume, prenume, nume purtate anterior
    b) Data naşterii, cetăţenia
    c) Adresa permanentă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară)
    d) Cod numeric personal
    3. Informaţii despre angajator, respectiv activitatea independentă:
    a) Denumirea firmei
    b) Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
    c) Tipul activităţii, conform codificării CAEN
    d) Sediul (adresa completă: telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară)
    4. Informaţii despre lucrătorul în cauză:
    a) Data angajării lucrătorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data încheierii contractului individual de muncă)/
    b) Data înregistrării lucrătorului independent (data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului)
    5. Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul celuilalt stat membru:
    a) Perioada pentru care se solicită emiterea formularului de atestare a legislaţiei aplicabile
    b) Date despre angajatorul/nava din celălalt stat membru:
    ● Denumirea firmei/navei
    ● Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară)
    ● Număr de identificare: A se indica, pe cât posibil, cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului sau a firmei lucrătorului independent:
    Spre exemplu, dacă este vorba de o navă, a se indica numele şi numărul de înregistrare ale acesteia.
    Dacă este vorba de o detaşare în:
    - Belgia: a se indica, în cazul persoanelor angajate, numărul de înregistrare al angajatorului (numero d'entreprise/ondememingsnummer/ Unternehmensnummer) şi, în cazul lucrătorilor independenţi, numărul TVA.
    - Republica Cehă: a se indica numărul de identificare (IC).
    - Danemarca: a se indica numărul CVR.
    - Germania: a se indica "Betriebsnummer des Arbeitgebers".
    - Spania a se indica "Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC" (numărul contului pentru contribuţiile angajatorului).
    - Franţa: a se indica numărul SIRET.
    - Italia: a se indica, unde este posibil, numărul de înregistrare al companiei.
    - Luxemburg: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de securitate socială (CCSS).
    - Ungaria: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului şi, pentru lucrătorii independenţi, numărul de identificare al companiei private.
    - Polonia: a se indica numărul NUSP în cazul în care există un astfel de număr sau numerele NIP şi REGON.
    - Slovacia: a se indica numărul de identificare (ICO).
    - Slovenia: a se indica numărul de înregistrare al angajatorului sau lucrătorului independent.
    - Pentru lucrătorii supuşi legislaţiei Finlandeze în materie de accidente de muncă, a se indica numele instituţiei competente în materie de asigurări pentru accidente.
    - Norvegia: a se indica numărul organizaţiei.
    6. Angajamentul solicitantului (angajatorului, respectiv lucrătorului independent) cu privire la:
    a) Achitarea contribuţiilor sociale pentru lucrătorul pentru care se solicită formularul de atestare a legislaţiei aplicabile;
    b) Menţinerea raportului de subordonare dintre angajator şi lucrătorul salariat în cauză;
    c) Menţinerea contactului individual de muncă, încheiat între angajator şi lucrătorul în cauză, inclusiv a obligaţiei de achitare a salariului;
    d) Menţinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor independente, în cazul lucrătorului independent în cauză;
    e) Menţinerea mijloacelor necesare reluării activităţii independente în România, după terminarea perioadei de detaşare, în cazul lucrătorului independent în cauză, inclusiv în ceea ce priveşte achitarea impozitelor datorate potrivit legii;
    f) Informarea C.N.P.A.S. cu privire la orice schimbări survenite în perioada de detaşare, care determină încetarea perioadei de detaşare înaintea expirării termenului de detaşare înscris în formular şi restituirea formularului E 101 C.N.P.A.S., în vederea anulării acestuia.
    Partea a II-a - Anexa 1 A - Cerere pentru personal navigant - Norvegia
    Către C.N.P.A.S.
    Subsemnatul(a)......................... domiciliat (ă) în .................................. C.I./B.I. .......................... Tel. .........../............., în calitate de armator/ reprezentant legal al ........................................ depun următoarele documente în vederea obţinerii formularului E 101, pentru atestarea menţinerii la legislaţia de securitate socială din România a ........................ salariat/salariaţi:
    1. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni, emisă de casa judeţeană de pensii competentă, pentru ...... salariaţi;
    2. contractul individual de muncă al salariaţilor în cauză, încheiat cu armatorul norvegian sau cu reprezentantul său legal în România;
    3. contractul individual de îmbarcare al salariaţilor în cauză, încheiat cu armatorul norvegian sau cu reprezentantul său legal în România;
    4. certificatul de înregistrare al armatorului norvegian în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor (Safe Manning Certificate);
    5. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate a celor .................. salariaţi;
    6. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale a celor ................. salariaţi;
    7. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj a celor .................... salariaţi;
    8. actul de identitate specific personalului navigant (carnetul de marinar, certificat de competenţă, carnet de serviciu, document de atestare) eliberat de Autoritatea Navală Română;
    9. actul de identitate din România al salariaţilor;
    10. contractul/antecontractul dintre agenţia de personal navigant şi armatorul norvegian.
    Date despre armator/reprezentant legal:
    Denumirea armatorului/reprezentantului legal:
    ..........................................................................
    Numărul de înregistrare în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor/Oficiul
    Registrului Comerţului, după caz:
    ..........................................................................
    Tipul activităţii conform codificării CAEN:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal):
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată la bordul navei înregistrate în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor ...........................
    Date despre nava din celălalt stat membru:
    Denumirea navei: ..............................................
    Adresa armatorului norvegian (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal):
    .........................................................................
    .........................................................................
    Număr de identificare (cât mai multe informaţii, care să permită identificarea armatorului norvegian):
    .........................................................................
    .........................................................................
    Armatorul norvegian [] /Reprezentantul legal al armatorului norvegian [], după caz, se angajează să achite contribuţiile sociale pentru lucrătorii menţionaţi mai sus, să menţină raportul de subordonare cu marinarii care desfăşoară activitate la bordul navelor înmatriculate sub pavilion norvegian, să menţină contractul individual de muncă, inclusiv obligaţia de plată a salariului.
    [] Personalul navigant se angajează să achite contribuţiile sociale pentru perioada în care desfăşoară activitatea la bordul navelor înmatriculate sub pavilion norvegian.
    De asemenea, armatorul norvegian [] / reprezentantul legal al armatorului norvegian [] / personalul navigant [] se angajează să informeze CNPAS cu privire la orice schimbări survenite în perioada pentru care a/au fost emis/e formularul/formularele E 101 care determină încetarea valabilităţii acestuia/acestora şi să îl/le înapoieze CNPAS, anularea producându - şi efectele de la data înregistrării cererii de anulare la registratura direcţiei de specialitate din cadrul CNPAS.
            Data Semnătură şi ştampilă
    Date despre lucrătorii pentru care se solicită formularele E 101: Nume, prenume, nume purtate anterior, data naşterii, cetăţenia, adresa permanentă, CNP; Data angajării lucrătorului salariat la armatorul/reprezentantul legal al armatorului care s-a adresat C.N.P.A.S. (data încheierii contractului individual de muncă); Perioada pentru care se solicită emiterea formularului E 101 (care nu trebuie să depăşească 12 luni calendaristice)

┌──┬──────────────┬────────┬─────────┬──────────┬───┬─────────┬────────────────┐
│Nr│Nume, prenume,│ Data │Cetăţenia│ Adresa │CNP│ Data │Perioada pentru │
│ │nume anterior │naşterii│ │permanentă│ │angajării│care se solicită│
│ │ │ │ │ │ │ │ E 101 │
│ │ │ │ │ │ │ ├────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ De la │Până la│
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴─────────┴──────────┴───┴─────────┴────────┴───────┘

             Data Semnătură şi ştampilă

            DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARULUI E 101
                  - CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂ -
    În vederea emiterii formularului E 101, au fost depuse la data .......................................... de către doamna/domnul ......................................... împuternicit al armatorului/reprezentantului legal al acestuia ............................... următoarele documente:
    [] adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni, emisă de casa judeţeană de pensii competentă, pentru ...... salariaţi;
    [] contractul individual de muncă al salariaţilor în cauză, încheiat cu armatorul norvegian sau cu reprezentantul său legal în România;
    [] contractul individual de îmbarcare al salariaţilor în cauză, încheiat cu armatorul norvegian sau cu reprezentantul său legal în România;
    [] certificatul de înregistrare al armatorului norvegian în Registrul Norvegian Internaţional al Navelor (Safe Manning Certificate);
    [] dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate a celor ................. salariaţi;
    [] dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale a celor ................. salariaţi;
    [] dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj a celor ................... salariaţi;
    [] actul de identitate specific personalului navigant (carnet de marinar, certificat de competenţă, carnet de serviciu, document de atestare) eliberat de Autoritatea Navală Română;
    [] actul de identitate din România al salariaţilor;
    [] contractul/antecontractul dintre agenţia de personal navigant şi armatorul norvegian
    [] traducere autorizată
    [] menţiuni privind perioada de execuţie
    Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului urmând să se prelungească cu durata necesară prezentării acestor documente.
                     Am primit, Am predat,
    Partea a II-a - Anexa 2 - Cerere pentru societăţi comerciale
    Către C.N.P.A.S.
    Subsemnatul(a)............................... domiciliat(ă) în ........................... C.I./B.I. .......................... Tel. ........./..........., în calitate de reprezentant/funcţia în firmă ........................... al S.C. ............................., depun următoarele documente în vederea obţinerii formularului E 101 pentru ...... angajaţi/angajat:
    1. certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, valabil la data depunerii cererii, care să ateste achitarea obligaţiilor la bugetul general consolidat;
    2. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni, emisă de casa judeţeană de pensii competentă, pentru ...... salariaţi;
    3. ultimele situaţii financiare ale societăţii (bilanţ contabil, balanţe de verificare sintetice şi analitice);
    4. certificatul de înregistrare al societăţii eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
    5. contractul individual de muncă al salariaţilor în cauză;
    6. adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă/declaraţie pe proprie răspundere din care rezulte numărul de salariaţi existenţi la data depunerii cererii;
    7. certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului referitor la situaţia angajatorului în luna în curs;
    8. contractul/antecontractul dintre societatea din România şi societatea din ....................
    9. actul de identitate din România al salariaţilor;
    10. declaraţie pe proprie răspundere că au/nu au beneficiat de Formulare E 102; în caz afirmativ, urmează a se prezenta un exemplar al formularului/formularelor în cauză.
    Date despre angajator:
    Denumirea firmei: ..................................................
    Numărul de înregistrare: ............................................
    Tipul activităţii conform codificării CAEN: .........................
    .........................................................................
    .........................................................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal):
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................
    Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul
    .........................................................................
    .........................................................................
    Date despre angajatorul/nava din celălalt stat membru:
    Denumirea firmei/navei: .................................................
    Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal): ..........
    .......................................................
    Număr de identificare (cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului din celălalt stat):
    .........................................................................
    .........................................................................
    SC ................................................................. se angajează să achite contribuţiile sociale pentru lucrătorii menţionaţi mai sus, să menţină raportul de subordonare dintre firmă şi salariaţii detaşaţi pe teritoriul altui stat membru, să menţină contractul individual de muncă dintre societate şi salariaţii în cauză, inclusiv obligaţia de plată a salariului.
    De asemenea, SC ............................................ se angajează să informeze CNPAS cu privire la orice schimbări survenite în perioada de detaşare pe teritoriul altui stat membru care determină încetarea acesteia înaintea expirării termenului înscris în formular/e şi să restituie formularul/ele E 101, în vederea anulării/modificării acestuia/acestora. Data Semnătură şi ştampilă
                 Data Semnătură şi ştampilă
    Date despre lucrătorii pentru care se solicită formularele E 101: Nume, prenume, nume purtate anterior, data naşterii, cetăţenia, adresa permanentă, CNP; Data angajării lucrătorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data încheierii contractului individual de muncă); Perioada pentru care se solicită emiterea formularului de detaşare pe teritoriul altui stat membru (care nu trebuie să depăşească 12 luni calendaristice)

┌──┬──────────────┬────────┬─────────┬──────────┬───┬─────────┬────────────────┐
│Nr│Nume, prenume,│ Data │Cetăţenia│ Adresa │CNP│ Data │Perioada pentru │
│ │nume anterior │naşterii│ │permanentă│ │angajării│care se solicită│
│ │ │ │ │ │ │ │ E 101 │
│ │ │ │ │ │ │ ├────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ De la │Până la│
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴─────────┴──────────┴───┴─────────┴────────┴───────┘

             Data Semnătură şi ştampilă

            DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARULUI E 101
                  - CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂ -
    În vederea emiterii formularului E 101, au fost depuse la data .......................... de către doamna/domnul ........................................ reprezentant al S.C. ......................................... următoarele documente:
    [] certificatul de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor la bugetul general consolidat, valabil la data depunerii cererii
    [] adeverinţele privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni pentru ....... salariaţi
    [] ultima situaţie financiară a societăţii:
       [] bilanţ
       [] balanţe de verificare sintetice [] balanţe de verificare analitice
    [] copia certificatului de înregistrare al societăţii
    [] copia contractului individual de muncă pentru ....... salariaţi
    [] adeverinţă emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de salariaţi la data depunerii cererii
    [] certificatul constatator referitor la situaţia societăţii, valabil la data depunerii cererii
    [] copia contractului/antecontractului dintre societatea din România şi societatea din celălalt stat
       [] traducere autorizată
       [] menţiuni privind perioada de execuţie
    [] copia actului de identitate din România pentru ....... salariaţi
    [] declaraţie pe proprie răspundere că au/nu au beneficiat de Formulare E 102; în caz afirmativ, urmează a se prezenta un exemplar al formularului/formularelor în cauză
    [] documente suplimentare:
    Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului urmând să se prelungească cu durata necesară prezentării acestor documente.
                Am primit, Am predat,
    Partea a II-a - Anexa 3 - Cerere pentru lucrători independenţi
    Către C.N.P.A.S.
    Subsemnatul(a) ...............................................domiciliat(ă) în ............................. C.I./B.I. ............................ Tel. ............/............., în calitate de lucrător independent/reprezentant al lucrătorului independent, depun următoarele documente în vederea obţinerii formularului E 101:
    1. certificatul de atestare fiscală eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atestând achitarea obligaţiilor la bugetul general consolidat;
    2. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa judeţeană de pensii competentă;
    3. dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    4. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;
    5. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj;
    6. ultima situaţie financiară a lucrătorului independent:
       - decizia de impunere;
       - registrul de încasări şi plăţi;
    7. certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
    8. autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale în România, după caz;
    9. certificatul constatator privind situaţia lucrătorului independent emis de Oficiul Registrului Comerţului în luna în curs;
    10. contractul sau antecontractul încheiat între lucrătorul independent şi societatea din celălalt stat, precum şi traducerea autorizată a acestuia;
    11. copia actului de identitate din România al lucrătorului independent;
    12. declaraţie pe proprie răspundere că a/nu a beneficiat de Formular E 102; în caz afirmativ, urmează a se prezenta un exemplar al formularului/formularelor în cauză.
    Date despre activitatea independentă:
    Denumirea firmei: ................................................
    Numărul de înregistrare: .........................................
    Tipul activităţii conform codificării CAEN: ......................
    ..................................................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal):
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    Data înregistrării lucrătorului independent (la Oficiul Registrului Comerţului): .............................
    Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul
    ..........................................................................
    Perioada pentru care se solicită emiterea formularului de detaşare pe teritoriul altui stat membru (care nu trebuie să depăşească 12 luni calendaristice): de la ......./....../............. până la ......./....../.............
    Date despre angajatorul/nava din celălalt stat membru:
    Denumirea firmei/navei: ............................................
    Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal): ...........
    ...........................................................................
    Număr de identificare (cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului din celălalt stat):
    ...........................................................................
    Subsemnatul(a) ........................................ mă angajez să:
    - achit contribuţiile sociale în România pe perioada desfăşurării activităţii pe teritoriul .............:
    - menţin autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii independente;
    - menţin mijloacele necesare reluării activităţii independente în România, după terminarea perioadei de activitate desfăşurată pe teritoriul celuilalt stat membru, inclusiv în ceea ce priveşte achitarea impozitelor datorate potrivit legii.
    De asemenea, subsemnatul(a) ...................................................... mă angajez să informez CNPAS cu privire la încetarea perioadei de activitate pe teritoriul altui stat membru înaintea expirării termenului înscris în formular şi să restitui formularul E 101, în vederea anulării/modificării acestuia.
                           Data Semnătură şi ştampilă
            DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARULUI E 101
                  - CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂ -
    În vederea emiterii formularului E 101, au fost depuse la data .......................... de către doamna/domnul................................... lucrător independent/reprezentant al lucrătorului independent .............................. următoarele documente:
    [] certificatul de atestare fiscală privind achitarea datoriilor la bugetul general consolidat, valabil la data depunerii cererii
    [] adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni
    [] ultima situaţie financiară:
        [] decizia de impunere
        [] registrul de încasări şi plăţi
    [] copia certificatului de înregistrare al lucrătorului independent
    [] contract de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
    [] documente care să ateste plata contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate
    [] documente care să ateste plata contribuţiilor pentru asigurări de şomaj
    [] copia contractului/antecontractului dintre lucrătorul independent din România şi societatea din celălalt stat
        [] traducere autorizată
        [] menţiuni privind perioada de execuţie
    [] copia actului de identitate din România al lucrătorului independent
    [] autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale în România
    [] certificatul constatator privind situaţia lucrătorului independent
    [] declaraţie pe proprie răspundere că a/nu a beneficiat de Formular E 102; în caz afirmativ urmează a se prezenta un exemplar al formularului/ formularelor în cauză.
    [] documente suplimentare:
    Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului urmând să se prelungească cu durata necesară prezentării acestor documente.
                Am primit, Am predat,
    Partea a II-a - Anexa 4 - Cerere pentru societăţi comerciale în baza art. 17 al Regulamentului 1408/71
    Către C.N.P.A.S.
    Subsemnatul(a) ................................................ domiciliat(ă) în .............................. C.I./B.I. ....................................... Tel. ............/................., în calitate de reprezentant/funcţia în firmă ..................................... al S.C. ................................., depun următoarele documente în vederea obţinerii formularului E 101 în baza art. 17 al Regulamentului 1408/71, pentru ....... angajaţi/angajat:
    1. certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, valabil la data depunerii cererii, care să ateste achitarea obligaţiilor la bugetul general consolidat;
    2. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni, emis de casa judeţeană de pensii competentă, pentru ...... salariaţi/salariat;
    3. ultimele situaţii financiare ale societăţii (bilanţ contabil, balanţe de verificare sintetice şi analitice);
    4. certificatul de înregistrare al societăţii eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
    5. contractul individual de muncă al salariaţilor în cauză;
    6. adeverinţă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă/declaraţie pe proprie răspundere din care rezulte numărul de salariaţi existenţi la data depunerii cererii;
    7. certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului referitor la situaţia angajatorului în luna în curs;
    8. contractul/antecontractul dintre societatea din România şi societatea din celălalt stat;
    9. documente justificative prin care se motivează solicitarea privind trimiterea temporară în baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71;
    10. copia documentului de identitate din România al salariaţilor;
    11. declaraţie pe proprie răspundere că au/nu au beneficiat de Formulare E 102; în caz afirmativ urmează a se prezenta un exemplar al formularului/formularelor în cauză.
    Date despre angajator:
    Denumirea firmei: ......................................................
    Numărul de înregistrare: ...............................................
    ........................................................................
    Tipul activităţii conform codificării CAEN: ............................
    ........................................................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal):
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
    Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul ..............................:
    ........................................................................
    Date despre angajatorul/nava din celălalt stat:
    Denumirea firmei/navei: ..................................................
    Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal): ...........
    ........................................................................
    Număr de identificare (cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului din celălalt stat):
    ...........................................................................
    SC ........................................... se angajează să achite contribuţiile sociale pentru lucrătorii menţionaţi mai sus, să menţină raportul de subordonare dintre firmă şi salariaţii detaşaţi pe teritoriul altui stat membru, să menţină contractul individual de muncă dintre societate şi salariaţii în cauză, inclusiv obligaţia de plată a salariului.
    De asemenea, SC ............................................................. se angajează să informeze CNPAS cu privire la orice schimbări survenite în perioada de detaşare pe teritoriul altui stat membru care determină încetarea acesteia înaintea expirării termenului înscris în formular/e şi să restituie formularul/ele E 101, în vederea anulării/modificării acestuia/acestora.
              Data Semnătură şi ştampilă
    Date despre lucrătorii pentru care se solicită formularele E 101 în baza art. 17 al Regulamentului 1408/71: Nume, prenume, nume purtate anterior, data naşterii, cetăţenia, adresa permanentă, CNP; Data angajării lucrătorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data încheierii contractului individual de muncă); Perioada pentru care se solicită emiterea formularului de trimitere temporară.

┌──┬──────────────┬────────┬─────────┬──────────┬───┬─────────┬────────────────┐
│Nr│Nume, prenume,│ Data │Cetăţenia│ Adresa │CNP│ Data │Perioada pentru │
│ │nume anterior │naşterii│ │permanentă│ │angajării│care se solicită│
│ │ │ │ │ │ │ │ E 101 │
│ │ │ │ │ │ │ ├────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ De la │Până la│
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴─────────┴──────────┴───┴─────────┴────────┴───────┘

             Data Semnătură şi ştampilă

               DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARULUI
             E 101 ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL REGULAMENTULUI 1408/71
                  - CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂ -
    În vederea emiterii formularului E 101, au fost depuse la data .................. de către doamna/domnul ..................................... reprezentant al firmei .................... următoarele documente:
    [] certificatul de atestare fiscală privind achitarea datoriilor la bugetul general consolidat, valabil la data depunerii cererii
    [] adeverinţele privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni pentru.......... salariaţi
    [] ultima situaţie financiară a societăţii:
        [] Bilanţ
        [] balanţe de verificare sintetice [] balanţe de verificare analitice
    [] copia certificatului de înregistrare al societăţii
    [] copii ale contractelor individuale de muncă pentru ...............salariaţi
    [] adeverinţă emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte numărul de salariaţi la data depunerii cererii
    [] certificatul constatator referitor la situaţia societăţii, valabil la data depunerii cererii
    [] copia contractului/antecontractului dintre societatea din România şi societatea din celălalt stat
        [] traducere autorizată
        [] menţiuni privind perioada de execuţie
    [] copii ale documentelor de identitate din România pentru................. salariaţi
    [] documente justificative prin care se motivează solicitarea privind trimiterea temporară în baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71;
    [] declaraţie pe proprie răspundere că au/nu au beneficiat de Formulare E 102; în caz afirmativ, urmează a se prezenta un exemplar al formularului/formularelor în cauză
    Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului urmând să se prelungească cu durata necesară prezentării acestor documente.
              Am primit, Am predat,
    Partea a II-a - Anexa 5 - Cerere pentru lucrători independenţi în baza art. 17 al Regulamentului 1408/71
    Către C.N.P.A.S.
    Subsemnatul(a) ........................... domiciliat(ă) în ..................... C.I./B.I. ...................... Tel. .... /.........., în calitate de lucrător independent/reprezentant al lucrătorului independent, depun următoarele documente în vederea obţinerii formularului E 101 în baza art. 17 al Regulamentului 1408/71:
    1. certificatul de atestare fiscală eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atestând achitarea obligaţiilor la bugetul general consolidat;
    2. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa judeţeană de pensii competentă;
    3. dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    4. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;
    5. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj;
    6. ultima situaţie financiară:
       - decizia de impunere;
       - registrul de încasări şi plăţi;
    7. certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
    8. autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale în România, după caz;
    9. certificatul constatator privind situaţia lucrătorului independent emis de Oficiul Registrului Comerţului în luna în curs;
    10. contractul sau antecontractul încheiat între lucrătorul independent şi societatea din celălalt stat, precum şi traducerea autorizată a acestuia;
    11. copia actului de identitate de identitate din România al lucrătorului independent;
    12. documente justificative prin care se motivează solicitarea privind detaşarea pe teritoriul altui stat membru în baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71;
    13. declaraţie pe proprie răspundere că a/nu a beneficiat de Formular E 102; în caz afirmativ, urmează a se prezenta un exemplar al formularului/formularelor în cauză.
    Date despre activitatea independentă:
    Denumirea firmei: ......................................................
    Numărul de înregistrare: ...............................................
    Tipul activităţii conform codificării CAEN:
    ...................................................................
    .......................................................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal):
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    Data înregistrării lucrătorului independent (la Oficiul Registrului Comerţului): ..................
    Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul .......................:
    ..........................................................................
    Perioada pentru care se solicită emiterea formularului de trimitere temporară (care nu trebuie să depăşească 5 ani):
    de la ......./....../............. până la ......./....../.............
    Date despre angajatorul/nava din celălalt stat membru:
    Denumirea firmei/navei: ...................................................
    Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal): ...........
    ...........................................................................
    Număr de identificare (cât mai multe informaţii, care să permită identificarea angajatorului din celălalt stat): ......................................................................................................
    Subsemnatul(a) ............................. mă angajez să:
    - achit contribuţiile sociale în România pe perioada desfăşurării activităţii pe teritoriul ............................:
    - menţin autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii independente;
    - menţin mijloacele necesare reluării activităţii independente în România, după terminarea perioadei de activitate desfăşurată pe teritoriul celuilalt stat membru, inclusiv în ceea ce priveşte achitarea impozitelor datorate potrivit legii.
    De asemenea, subsemnatul(a) ........................................... mă angajez să informez CNPAS cu privire la încetarea perioadei de activitate pe teritoriul altui stat membru înaintea expirării termenului înscris în formular şi să restitui formularul E 101, în vederea anulării/modificării acestuia.
                      Data Semnătură şi ştampilă
            DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARULUI E 101
                ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL REGULAMENTULUI 1408/71
                  - CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂ -
    În vederea emiterii formularului E 101, au fost depuse la data ........................ de către doamna/domnul ................................................................ lucrător independent/reprezentant al lucrătorului independent ...................................................... următoarele documente:
    [] certificatul de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor la bugetul general consolidat, valabil la data depunerii cererii
    [] adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni
    [] ultima situaţie financiară:
       [] decizia de impunere
       [] registrul de încasări şi plăţi
    [] copia certificatului de înregistrare al lucrătorului independent
    [] dovada asigurării în sistemul public pentru accidente de muncă şi boli profesionale
    [] dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate
    [] dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj
    [] copia contractului/antecontractului dintre lucrătorul independent din România şi societatea din celălalt stat
       [] traducere autorizată
       [] menţiuni privind perioada de execuţie
    [] copia actului de identitate din România al lucrătorului independent
    [] autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale în România
    [] certificatul constatator privind situaţia lucrătorului independent
    [] documente justificative prin care se motivează solicitarea privind trimiterea temporară în baza articolului 17 al Regulamentului 1408/71
    [] declaraţie pe proprie răspundere că a/nu a beneficiat de Formular E 102; în caz afirmativ, urmează a se prezenta un exemplar al formularului/formularelor în cauză.
    [] documente suplimentare:
    Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului urmând să se prelungească cu durata necesară prezentării acestor documente.
                Am primit, Am predat,
    Partea a II-a - Anexa 6 - Cerere pentru funcţionari publici sau personal asimilat
    Către C.N.P.A.S.
    Subsemnatul(a) .............................................. domiciliat(ă) în ................................................................C.I./B.I.............................................. Tel. .........../..........., în calitate de delegat/funcţie .......................... al instituţiei ...................................................................................................., depun următoarele documente în vederea obţinerii formularului E 101 pentru ...... funcţionari publici sau personal asimilat:
    1. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni calendaristice, emisă de casa judeţeană de pensii competentă pentru funcţionarul public sau personalul asimilat;
    2. certificatul de înregistrare fiscală emis de Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    3. ordinul sau decizia de numire în funcţia publică sau în funcţia asimilată funcţiei publice;
    4. ordinul sau decizia de trimitere temporară în străinătate, semnat/ă de către conducătorul instituţiei publice;
    5. documente din care să reiasă misiunea ce urmează a fi îndeplinită pe teritoriul celuilalt stat (invitaţie, corespondenţă preliminară dintre instituţiile celor două state membre implicate);
    6. copia actului de identitate al funcţionarului public sau personalului asimilat.
    Date suplimentare despre instituţie:
    Numărul de înregistrare: ...............................................
    Tipul activităţii ......................................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul ................................:
    ...........................................................................
    Date despre instituţia/locul de ocupare din celălalt stat:
    Denumirea : ..............................................................
    Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal) : ..........
    ...........................................................................
    Număr de identificare (cât mai multe informaţii, care să permită identificarea instituţiei):
    ...........................................................................
    ................../(Numele Instituţiei din România)/......................... se angajează să achite contribuţiile sociale pentru funcţionarii publici sau personalul asimilat menţionaţi mai sus, să menţină raportul de subordonare dintre instituţie şi aceştia, inclusiv să achite drepturile salariale.
    De asemenea, ......................./(Numele Instituţiei din România)/...................... se angajează să informeze CNPAS cu privire la orice schimbări survenite în perioada de detaşare pe teritoriul altui stat membru care determină încetarea acesteia înaintea expirării termenului înscris în formular/e şi să restituie formularul/ele E 101, în vederea anulării/modificării acestuia/acestora.
               Data Semnătură şi ştampilă
    Date despre funcţionarii publici sau personalul asimilat pentru care se solicită formularele E 101: Nume, prenume, nume purtate anterior, data naşterii, cetăţenia, adresa permanentă, CNP; data numirii în funcţia publică sau în funcţia asimilată funcţiei publice; Perioada pentru care se solicită emiterea formularului de detaşare pe teritoriul altui stat membru.

┌──┬──────────────┬────────┬─────────┬──────────┬───┬─────────┬────────────────┐
│Nr│Nume, prenume,│ Data │Cetăţenia│ Adresa │CNP│Data nu- │Perioada pentru │
│ │nume anterior │naşterii│ │permanentă│ │mirii în │care se solicită│
│ │ │ │ │ │ │funcţia │ E 101 │
│ │ │ │ │ │ │publică /├────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │angajării│ De la │Până la│
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴─────────┴──────────┴───┴─────────┴────────┴───────┘

             Data Semnătură şi ştampilă

             DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARULUI E 101
                  - CERTIFICAT PRIVIND LEGISLAŢIA APLICABILĂ -
    În vederea emiterii formularului E 101, au fost depuse la data ........................ de către doamna/domnul.............................................................................delegat al instituţiei ..................................... următoarele documente:
    [] adeverinţele privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni pentru ....... persoane
    [] copia certificatului de înregistrare al instituţiei
    [] copia ordinelor sau deciziilor de numire în funcţia publică sau în funcţia asimilată funcţiei publice pentru ....... persoane
    [] ordinele sau deciziile de trimitere temporară în străinătate, semnate de către conducătorul instituţiei publice pentru ....... persoane
    [] invitaţie, corespondenţă preliminară dintre instituţiile celor două state implicate
    [] copia actului de identitate din România pentru ....... persoane
    [] documente suplimentare:
    Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului urmând să se prelungească cu durata necesară prezentării acestor documente.
                  Am primit, Am predat,
    Partea a II-a - Anexa 7 - Cerere pentru societăţi comerciale E 102
    Către C.N.P.A.S.
    Subsemnatul(a) ..................................... domiciliat(ă) în ........................................, document de identitate (număr, serie, etc) ..........................., tel. ........../.............., în calitate de reprezentant al S.C. ....................................................., depun următoarele documente în vederea obţinerii formularului E 102, pentru ....... angajaţi/angajat:
    1. formularul E 102 completat în partea A, în 4 exemplare pentru fiecare lucrător;
    2. formularul E 101, în original şi copie, emis la detaşarea iniţială în statul din care provine lucrătorul în cauză;
    3. documente justificative prin care se motivează solicitarea privind prelungirea perioadei iniţiale de detaşare pe teritoriul altui stat membru de 12 luni;
    4. actul de identitate al lucrătorilor în cauză.
    Date despre angajatorul din statul de trimitere:
    Denumirea firmei: ......................................................
    Numărul de înregistrare: ................................................
    Tipul activităţii: ......................................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Informaţii despre activitatea ce continuă a fi desfăşurată pe teritoriul României:
    ...........................................................................
    Date despre angajatorul/nava din România:
    Denumirea firmei/navei: ............................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Număr de înregistrare: ....................................................
    ...........................................................................
                  Data Semnătură şi ştampilă
    Date despre lucrătorii pentru care se solicită formularele E 102: Nume, prenume, nume purtate anterior, data naşterii, cetăţenia, adresa permanentă, număr de identificare; Data angajării lucrătorului salariat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data încheierii contractului individual de muncă); Perioada pentru care se solicită emiterea formularului de prelungire a detaşării (care nu trebuie să depăşească 12 luni calendaristice)

┌──┬──────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬─────────┬────────────────┐
│Nr│Nume, prenume,│ Data │Cetăţenia│Adresa│Nr. de │ Data │Perioada pentru │
│ │nume anterior │naşterii│ │perma-│identi-│angajării│care se solicită│
│ │ │ │ │nentă │ficare │ │ E 102 │
│ │ │ │ │ │ │ ├────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ De la │Până la│
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴───────┘

             Data Semnătură şi ştampilă

            DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARULUI E 102
            - PRELUNGIREA DETAŞĂRII SAU A ACTIVITĂŢII INDEPENDENTE -
    În vederea emiterii formularului E 102, au fost depuse la data ............... de către doamna/domnul .................................. reprezentant al firmei .............................. următoarele documente:
    [] formularul E 102 completat în partea A, în 4 exemplare, pentru fiecare lucrător
    [] formularul E 101, în original şi copie, emis la trimitere, respectiv deplasarea iniţială pentru fiecare lucrător
    [] documente justificative prin care se motivează solicitarea privind prelungirea perioadei iniţiale de detaşare pe teritoriul altui stat membru de 12 luni
    [] actul de identitate al lucrătorilor în cauză
    [] documente suplimentare:
    Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului urmând să se prelungească cu durata necesară prezentării acestor documente.
                    Am primit, Am predat,
    Partea a II-a Anexa 8 - Cerere E 103 pentru personalul încadrat în misiuni diplomatice sau oficii consulare, personalul casnic aflat în serviciul funcţionarilor acestor misiuni sau oficii şi agenţi auxiliari ai Comunităţilor Europene.
    Către C.N.P.A.S.
    Subsemnatul(a) ................................................... domiciliat(ă) în ................................................... C.I./B.I. ............................................ Tel. ......../............., în calitate de reprezentant/având funcţia de ....................... al instituţiei ........................................................................................, depun următoarele documente în vederea obţinerii formularului E 103 pentru persoana/persoanele menţionate în anexă:
    1. formularul E 103 completat în partea A, în 4 exemplare;
    2. copia actului de identitate al lucrătorilor în cauză;
    3. ordinul sau decizia care atestă numirea în funcţie/angajarea.
    Date suplimentare despre instituţia angajatoare:
    Numărul de înregistrare: .................................................
    Tipul activităţii: .......................................................
    Date de contact (telefon, fax, e-mail, stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal, ţară):
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Informaţii despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe teritoriul .............:
    ..........................................................................
    Date despre instituţia/locul de ocupare din celălalt stat:
    Denumirea : ..............................................................................
    Adresă (stradă, număr, căsuţă poştală, localitate, cod poştal) : ...........
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    Număr de identificare (cât mai multe informaţii, care să permită identificarea instituţiei):
    .........................................................................
    ............../(Numele instituţiei din România/Instituţia europeană angajatoare)/...................... se angajează să achite contribuţiile sociale pentru:
    [] personalul încadrat în misiuni diplomatice sau oficii consulare
    [] personalul casnic aflat în serviciul funcţionarilor acestor misiuni sau oficii
    [] agenţi auxiliari ai Comunităţilor Europene
    să menţină raportul de subordonare dintre instituţie şi aceştia, inclusiv să achite drepturile salariale.
    De asemenea, .........../(Numele instituţiei din România/Instituţia europeană angajatoare)/.................... se angajează să informeze CNPAS cu privire la orice schimbări survenite în perioada de detaşare pe teritoriul altui stat membru/angajare înscrisă în formularul E 103, în vederea anulării/modificării acestuia/acestora.
                       Data Semnătură şi ştampilă
    Date despre persoanele pentru care se solicită formularele E 103: Nume, prenume, nume purtate anterior, data naşterii, cetăţenia, adresa permanentă, CNP, data numirii în funcţie/angajării, perioada pentru care se solicită emiterea formularului E 103

┌──┬──────────────┬────────┬─────────┬──────────┬───┬─────────┬────────────────┐
│Nr│Nume, prenume,│ Data │Cetăţenia│ Adresa │CNP│Data nu- │Perioada pentru │
│ │nume anterior │naşterii│ │permanentă│ │mirii în │care se solicită│
│ │ │ │ │ │ │funcţie /│ E 103 │
│ │ │ │ │ │ │angajării├────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ De la │Până la│
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴────────┴─────────┴──────────┴───┴─────────┴────────┴───────┘

             Data Semnătură şi ştampilă

            DOCUMENTE DEPUSE ÎN VEDEREA EMITERII FORMULARULUI E 103
                      - EXERCITAREA DREPTULUI LA OPŢIUNE -
    În vederea emiterii formularului E 103, au fost depuse la data ........................ de către doamna/domnul ......................................... reprezentant al instituţiei, .................................... următoarele documente:
    [] formularul E 103 completat în partea A, în 4 exemplare
    [] copia actului de identitate
    [] ordinul sau decizia care atestă numirea în funcţie/angajarea
    [] documente suplimentare:
    Documentele care nu au fost prezentate la data depunerii dosarului urmează să fie transmise, ulterior, termenul de soluţionare a dosarului urmând să se prelungească cu durata necesară prezentării acestor documente.
                  Am primit, Am predat,
    PARTEA a III-a
    INSTRUCŢIUNI REFERITOARE LA CIRCUITUL FORMULARELOR DE LEGĂTURĂ ÎN APLICAREA REGULAMENTULUI 1408/71 ŞI A REGULAMENTULUI 574/72
    1. Soluţionarea cererii referitoare la pensia de limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială
    1.1. Persoana cu reşedinţa în România a fost supusă legislaţiei mai multor state membre, inclusiv România
    1.1.1. În vederea depunerii cererii, persoana interesată trebuie să indice informaţii referitoare la faptul că a realizat perioade de asigurare sau echivalente, atât în România, cât şi în alte state membre.
    1.1.2. Persoana va depune cererea la casa teritorială de pensii a locului de reşedinţă (locul de şedere obişnuit) din România şi care este instituţia de instrumentare a cererii, împreună cu toate documentele precizate în Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare (Cap. VII Referitor la stabilirea şi plata pensiilor). Solicitantul va depune şi documente care să ateste faptul că a fost asigurat pe teritoriul altor state membre. În cererea de pensie, solicitantul va preciza dacă doreşte amânarea acordării prestaţiei într-unul dintre celelalte state membre în care a lucrat. În vederea acordării pensiei în România, persoana trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia naţională.
    1.1.3. Solicitantul va depune, de asemenea, acte de identitate ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea sa şi cele din care să reiasă gradul de rudenie cu acesta.
    1.1.4. Solicitantul va completa şi semna fişele echivalente formularelor E 202, utilizate pentru uz intern, prezentate în anexă (RO 202). Solicitantul va completa toate rubricile necesare în funcţie de statul în care vor fi transmise formularele, prezentând, în completare, documente care certifică informaţiile înscrise. Aceste fişe, semnate şi datate de persoană, vor fi utilizate pentru înscrierea informaţiilor respective în formulare.
    1.1.5. Persoana interesată sau, în funcţie de situaţie, casa teritorială de pensii, va completa fila corespunzătoare din formularul E 207 RO Certificat privind cariera de asigurat, indicând date despre perioadele de activitate desfăşurate pe teritoriul statelor membre.
    1.1.6. Casa teritorială de pensii completează formularul E 202 RO Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe şi ataşează formularul E 207 RO. După verificarea perioadelor de asigurare realizate în România (certificarea stagiului de cotizare), casa teritorială de pensii completează formularul E 205 RO Atestat privind cariera de asigurat în România.
    1.1.7. Casa teritorială de pensii transmite câte un exemplar al formularelor E 202 RO, E 205 RO şi E 207 RO fiecăreia din instituţiile statelor membre la care lucrătorul a fost asigurat (instituţiile în cauză). Împreună cu formularele, instituţia din România va transmite orice documentaţie disponibilă care ar putea fi utilizată de instituţiile competente din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la prestaţie. Nu se vor transmite documente originale, ci numai copii certificate de instituţie. La solicitarea expresă a persoanei, exprimată în cererea de pensie, nu va fi declanşată procedura de stabilire a drepturilor de pensie de bătrâneţe într-unul din statele membre.
    1.1.8. Dosarul rămâne în aşteptare până când fiecare dintre instituţiile în cauză va trimite propriul formular E 205 prin care se confirmă realizarea de către solicitant a unei perioade de asigurare sau echivalente acesteia, sub legislaţia statului membru respectiv.
    1.1.9. În cazul în care dreptul la prestaţie este deschis în baza perioadei de asigurare realizate în România potrivit legislaţiei proprii, casa teritorială de pensii stabileşte pensia naţională pe care o va plăti solicitantului ca plată provizorie. În cazul în care pensia naţională nu poate fi acordată şi una din instituţiile în cauză a confirmat că poate stabili o pensie doar pe baza perioadelor realizate potrivit legislaţiei sale, casa teritorială de pensii va comunică faptul că plata provizorie a pensiei îi revine respectivei instituţii.
    1.1.10. După primirea formularelor E 205 transmise de celelalte instituţii în cauză, instituţia de instrumentare din România (casa teritorială de pensii) va proceda la totalizarea perioadelor de asigurare, în vederea efectuării calcului dublul (sau triplu) al pensiei, cel al pensiei naţionale, precum şi a pensiei comunitare, calculate conform principiului pro-rata temporis. De asemenea, casa teritorială de pensii va transmite câte un exemplar al formularelor E 205 primite şi celorlalte instituţii în cauză, în vederea stabilirii drepturilor de pensie în statele respective.
    1.1.11. După primirea tuturor formularelor E 210 "Notificarea deciziei cu privire la situaţia pensionarului", completate de instituţiile competente ale statelor membre care au soluţionat cererea de pensie a solicitantului, casa teritorială de pensii din România va emite decizia proprie de pensie şi va completa formularul E 211 RO Sumarul deciziilor. Formularul va fi transmis solicitantului pensiei, anexând un exemplar al deciziilor tuturor instituţiilor. Instituţia de instrumentare va trimite o copie a acestui formular instituţiilor în cauză, anexând şi o copie a propriei sale decizii. În formularul E 211 RO sunt indicate termenele şi căile de contestaţie corespunzătoare fiecărei decizii de pensie.
    1.1.12. La cererea instituţiilor în cauză din celelalte state membre, în cazul persoanelor beneficiare ale unei pensii acordate în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare şi care au reşedinţa în România, casa teritorială de pensii a locului de reşedinţă va completa şi transmite formularul E 215 RO Raport administrativ asupra situaţiei unui pensionar.
    1.1.13. În scopul facilitării obţinerii sau comunicării oricăror informaţii referitoare la acordarea prestaţiilor, casa teritorială de pensii va utiliza formularul E 001 RO.
    1.2. Persoana cu reşedinţa în România a fost supusă legislaţiei unuia sau mai multor state membre, exclusiv România
    1.2.1. Solicitantul depune la casa teritorială de pensii cererea referitoare la stabilirea drepturilor de pensie ca urmare a desfăşurării activităţii profesionale pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, împreună cu documente de identitate şi acte referitoare la cariera de asigurat şi va completa formularul E 207 RO.
    1.2.2. Casa teritorială de pensii din România transmite cererea, prin formularul E 202 RO şi documentele de identitate şi acte referitoare la cariera de asigurat ale persoanei în cauză organismului de legătură sau instituţiei competente din statul membru în care persoana a fost asigurată ultima oară, împreună cu formularul E 001 RO, cu menţiunea că persoana nu a realizat perioade de asigurare conform legislaţiei de asigurări sociale din România.
    1.2.3. Casa teritorială de pensii va înscrie, într-o bază de date proprie, informaţiile referitoare la identitatea persoanei.
    2. Soluţionarea cererii referitoare la pensia de invaliditate
    2.1. Persoana cu reşedinţa în România a fost supusă legislaţiei mai multor state membre, inclusiv România
    2.1.1. În vederea soluţionării cererii referitoare la pensia de invaliditate, persoana interesată trebuie să îndeplinească formalităţile cerute de legislaţia naţională. Ea trebuie să prezinte, totodată, documentele din care să reiasă faptul că a realizat perioade de asigurare sau echivalente, atât în România cât şi în alte state membre.
    2.1.2. Persoana va depune cererea la instituţia locului de reşedinţă din România, împreună cu toate documentele precizate în Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare (Cap. VII Referitor la stabilirea şi plata pensiilor).
    2.1.3. Solicitantul va depune, de asemenea, acte de identitate ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea sa şi cele din care să reiasă gradul de rudenie cu aceştia.
    2.1.4. Solicitantul va completa şi semna fişele echivalente formularelor E 204, utilizate pentru uz intern, prezentate în anexă (RO 204). Solicitantul va completa toate rubricile necesare în funcţie de statul în care vor fi transmise formularele, prezentând, în completare, documente care certifică informaţiile înscrise. Aceste fişe, semnate şi datate de persoană, vor fi utilizate pentru înscrierea informaţiilor respective în formulare.
    2.1.5. Solicitantul va completa formularul E 207 RO Informaţii privind cariera de asigurat, indicând perioadele de activitate desfăşurate pe teritoriul altor state membre.
    2.1.6. Casa teritorială de pensii completează formularul E 204 RO Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate şi ataşează formularul E 207 RO. După verificarea perioadelor de asigurare realizate în România (certificarea stagiului de cotizare), casa teritorială de pensii emite formularul E 205 RO Atestat privind cariera de asigurat în România.
    2.1.7. Casa teritorială de pensii transmite câte un exemplar al formularelor E 204 RO, E 205 RO, E 207 RO şi E 213 RO celorlalte instituţii ale statelor membre la care solicitantul a fost asigurat (instituţii în cauză). Împreună cu formularele, instituţia din România va transmite orice documentaţie disponibilă care ar putea fi utilizată de instituţiile competente din celelalte state membre în vederea stabilirii dreptului la prestaţie. Nu se vor transmite documente originale, ci numai copii certificate de instituţia din România.
    2.1.8. În cazul în care dreptul la prestaţie este deschis în baza perioadei de asigurare realizate în România potrivit legislaţiei interne, casa teritorială de pensii stabileşte pensia naţională pe care o va plăti solicitantului ca plată provizorie. În cazul în care pensia naţională nu poate fi acordată şi una din instituţiile în cauză a confirmat că poate stabili o pensie doar pe baza perioadelor realizate potrivit legislaţiei sale, casa teritorială de pensii va comunică faptul că plata provizorie a pensiei îi revine respectivei instituţii.
    2.1.9. Dosarul rămâne în aşteptare până când fiecare dintre instituţiile în cauză va trimite propriul formular E 205 prin care se confirmă realizarea de către solicitant a unei perioade de asigurare sau echivalente acesteia, sub legislaţia statului membru respectiv.
    2.1.10. După primirea formularelor E 205 transmise de celelalte instituţii în cauză, casa teritorială de pensii va proceda la totalizarea perioadelor de asigurare, în vederea efectuării calcul dublu (sau triplu) al pensiei, pentru determinarea pensiei naţionale şi a pensiei teoretice urmată de calculul pensiei comunitare conform principiului pro-rata temporis. De asemenea, casa teritorială de pensii va transmite câte un exemplar al formularelor E 205 primite şi celorlalte instituţii în cauză, în vederea stabilirii drepturilor de pensie în statele respective.
    2.1.11. După primirea tuturor formularelor E 210 emise de instituţiile competente ale statelor membre care au analizat cererea de pensie a solicitantului, casa teritorială de pensii din România va emite propria decizie şi va completa formularul E 211 RO Sumarul deciziilor. Acesta va fi transmis solicitantului pensiei, anexând un exemplar al deciziilor tuturor instituţiilor. Instituţia va trimite o copie a acestui formular instituţiilor în cauză, anexând şi câte o copie a propriei sale decizii, precum şi a deciziilor instituţiilor în cauză. În formularul E 211 RO sunt indicate termenele şi căile de contestaţie corespunzătoare fiecărei decizii.
    2.1.12. La cererea instituţiilor din celelalte state membre, în cazul persoanelor beneficiare ale unei pensii acordate în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare şi care au reşedinţa în România, casa teritorială de pensii a locului de reşedinţă va transmite formularul E 215 RO Raport administrativ asupra situaţiei unui pensionar.
    2.1.13. În cazul în care beneficiarul unei pensii de invaliditate trebuie să fie supus unei revizuiri medicale, la solicitarea unei instituţii competente dintr-un alt stat membru, casa teritorială de pensii va emite un nou formular E 213 RO (contra cost, dacă expertizarea medicală nu a fost efectuată şi în interesul casei teritoriale de pensii), care va fi transmis instituţiei solicitante. În acest caz, se va aplica procedura referitoare la expertizarea medicală cuprinsă în cadrul "Instrucţiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală şi a prevederilor financiare ale Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România".
    2.1.14. În scopul facilitării obţinerii sau comunicării oricăror informaţii referitoare la acordarea prestaţiilor, casa teritorială de pensii va utiliza formularul E 001 RO.
    2.2. Persoana domiciliată în România a fost supusă legislaţiei unuia sau mai multor state membre, exclusiv România
    2.2.1. Solicitantul depune la casa teritorială de pensii cererea referitoare la stabilirea drepturilor de pensie ca urmare a desfăşurării activităţii profesionale pe teritoriul unuia sau mai multor state membre, împreună cu documente de identitate, actele referitoare la cariera de asigurat şi documentele medicale prezentate de solicitant şi va completa formularul E 207 RO.
    2.2.2. Casa teritorială de pensii din România transmite cererea, prin formularul E 204 RO, documentele de identitate, acte referitoare la cariera de asigurat şi documentele medicale prezentate de solicitant ale persoanei în cauză organismului de legătură sau instituţiei competente din statul membru în care persoana a fost asigurată ultima oară, împreună cu formularul E 001 RO, cu menţiunea că persoana nu a realizat perioade de asigurare conform legislaţiei de asigurări sociale din România.
    2.2.3. Casa teritorială de pensii va înscrie, într-o bază de date proprie, informaţiile referitoare la identitatea persoanei.
    2.2.4. La cererea instituţiei/instituţiilor competente, casa teritorială de pensii va dispune efectuarea expertizării medicale contra cost, conform prevederilor "Instrucţiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală şi a prevederilor financiare ale Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România", care va fi transmis instituţiei solicitante.
    3. Soluţionarea cererii referitoare la pensia de urmaş
    3.1. Susţinătorul decedat a fost supus legislaţiei mai multor state membre, inclusiv România
    Cererea referitoare la acordarea pensiei de urmaş va fi instrumentată de către casa teritorială de pensii din raza de reşedinţă a persoanei îndreptăţite (dacă aceasta locuieşte în România) sau de către casa teritorială de pensii corespunzătoare ultimului loc de asigurare al susţinătorului decedat sau în evidenţa căreia se găseşte dosarul său de pensie (dacă persoana îndreptăţită nu are reşedinţa pe teritoriul României).
    3.1.1. Solicitantul depune cererea referitoare la stabilirea pensie de urmaş, împreună cu documente referitoare la perioadele de asigurare realizate de susţinătorul decedat în statele membre, precum şi toate documentele precizate în Normele de aplicare ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare (Cap. VII Referitor la stabilirea şi plata pensiilor) şi completează formularul E 207 RO.
    3.1.2. Casa teritorială de pensii analizează îndeplinirea tuturor condiţiilor referitoare la stabilirea pensiei de urmaş, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi a regulamentelor comunitare.
    3.1.3. Solicitantul va completa şi semna fişele echivalente formularelor E 203, utilizate pentru uz intern, prezentate în anexă (RO 203). Solicitantul va completa toate rubricile necesare în funcţie de statul în care vor fi transmise formularele, prezentând, în completare, documente care certifică informaţiile înscrise. Aceste fişe, semnate şi datate de persoană, vor fi utilizate pentru înscrierea informaţiilor respective în formulare.
    3.1.4. În cazul în care solicitantul, prezintă afecţiuni medicale invalidante, el va fi expertizat medical conform prevederilor "Instrucţiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală şi a prevederilor financiare ale Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România". Se va completa formularul E 213 RO, de către serviciul de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii.
    3.1.5. Casa teritorială de pensii completează formularele E 203 RO Instrumentarea cererii referitoare la pensia de urmaş, E 205 RO şi E 207 RO şi transmite câte un exemplar fiecărei instituţii din statele membre la a căror legislaţie a fost asigurat susţinătorul decedat. După caz, se va anexa şi câte un exemplar din formularul E 213 RO. Formularele vor fi însoţite de copii, certificate de instituţie, ale documentelor referitoare la perioadele de asigurare realizate în celelalte state membre de către susţinătorul decedat.
    3.1.6. În cazul în care dreptul la prestaţie este deschis în baza perioadei de asigurare realizată de susţinătorul decedat în România potrivit legislaţiei interne, casa teritorială de pensii stabileşte pensia naţională pe care o va plăti solicitantului ca plată provizorie. În cazul în care pensia naţională nu poate fi acordată şi una din instituţiile în cauză a confirmat că poate stabili o pensie doar pe baza perioadelor realizate potrivit legislaţiei sale, casa teritorială de pensii va comunică faptul că plata provizorie a pensiei îi revine respectivei instituţii.
    3.1.7. Dosarul rămâne în aşteptare până când fiecare dintre instituţiile în cauză va trimite propriul formular E 205 prin care se confirmă realizarea de către persoana decedată a unei perioade de asigurare sau echivalente acesteia, sub legislaţia statului membru respectiv.
    3.1.8. După primirea acestor formulare, instituţia de instrumentare din România (casa teritorială de pensii) va proceda la totalizarea perioadelor de asigurare, în vederea efectuării calcului dublu (sau triplu) al pensiei, pentru determinarea pensiei naţionale şi a pensiei comunitare conform principiului pro-rata temporis.
    3.1.9. După primirea tuturor formularelor E 210 emise de instituţiile competente ale statelor membre care au analizat cererea de pensie a solicitantului, casa teritorială de pensii din România va emite formularul E 211 RO şi propria decizie de pensie. Acesta va fi transmis solicitantului pensiei, anexând un exemplar al deciziilor tuturor instituţiilor. Instituţia va trimite o copie a acestui formular către instituţiile în cauză, anexând şi o copie a propriei sale decizii, precum şi a deciziilor instituţiilor în cauză. În formularul E 211 RO sunt indicate termenele şi căile de contestaţie corespunzătoare fiecărei decizii.
    3.1.10. La cererea instituţiilor din celelalte state membre, în cazul persoanelor beneficiare ale unei pensii acordate potrivit prevederilor regulamentelor comunitare şi care au reşedinţa în România, casa teritorială de pensii a locului de reşedinţă va transmite formularul E 215 Raport administrativ asupra situaţiei unui pensionar.
    3.1.11. În cazul în care beneficiarul unei pensii de urmaş, care are domiciliul pe teritoriul altui stat membru, trebuie să fie supus unei revizuiri medicale, casa teritorială de pensii va solicita completarea unui nou formular E 213 de către instituţia locului de reşedinţă, conform prevederilor "Instrucţiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală şi a prevederilor financiare ale Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România". După primirea formularului completat, medicul expert al casei teritoriale de pensii va analiza dacă persoana poate fi menţinută în gradul de invaliditate. În cazul în care pensia de urmaş este suspendată, casa teritorială de pensii va transmite decizia de suspendare instituţiilor în cauză.
    3.1.12. În scopul facilitării obţinerii sau comunicării oricăror informaţii referitoare la acordarea prestaţiilor, casa teritorială de pensii va utiliza formularul E 001 RO.
    3.2. Susţinătorul decedat a fost supus legislaţiei mai multor state membre, exclusiv România, dar urmaşul are reşedinţa în România.
    3.2.1. Casa teritorială de pensii din raza de reşedinţă este instituţia care primeşte cererea referitoare la acordarea unei pensii de urmaş.
    3.2.2. Persoana interesată va comunică informaţiile referitoare la cariera susţinătorului decedat, completând formularul E 207 RO şi va prezenta documente în acest sens. Solicitantul va prezenta şi documente referitoare la membrii de familie aflaţi în întreţinerea sa, indicând gradul de rudenie.
    3.2.3. Casa teritorială de pensii va analiza documentele prezentate, identificând ultima instituţie de asigurare la care a fost supusă persoana decedată. Instituţia respectivă va îndeplini rolul instituţiei de instrumentare a cererii.
    3.2.4. Casa teritorială de pensii va transmite, cu formularul E 001, cererea, prin formularul E 203 RO şi documentele prezentate de solicitant ultimei instituţii la care a fost asigurat susţinătorul decedat sau organismului de legătură sau instituţiei competente din statul membru respectiv. Se vor transmite numai copii certificate ale documentelor.
    3.3. Susţinătorul decedat a fost ultima oară supus legislaţiei române, iar urmaşul nu are reşedinţa în România
    3.3.1. Casa teritorială de pensii de la ultimul loc de asigurare al persoanei decedate este instituţia de instrumentare a cererii referitoare la acordarea unei pensii de urmaş.
    3.3.2. Casa teritorială de pensii sau organismul de legătură din România (CNPAS) va primi documentele referitoare la stabilirea pensiei de urmaş. Organismul de legătură va transmite toate documentele casei teritoriale de pensii de la ultimul loc de asigurare al persoanei decedate.
    3.3.3. Procedura de stabilire a pensiei şi circuitul formularelor de comunicare este cea prezentată la punctul 3.1.
    3.3.4. În cazul în care urmaşul este încadrat în grad de invaliditate, casa teritorială de pensii va solicita instituţiei locului de domiciliu al beneficiarului pensiei de urmaş completarea formularului E 213 RO în vederea revizuirii medicale, la termenul stabilit de instituţia competentă din România, conform prevederilor "Instrucţiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală şi a prevederilor financiare ale Regulamentului 1408/71 şi ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale din România".


    Partea a-III-a - Anexa 1


    Casa Naţională de Pensii ┌──────┐
    şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale │RO 202│
                                                              └──────┘
    Casa de Pensii a Judeţului .................


               INSTRUMENTAREA UNEI CERERI DE PENSIE DE BATRANETE

    Persoana interesată completează acest formular, cu informaţiile pe care le
cunoaşte, asumându-şi veridicitatea celor declarate prin semnătură.
    Prezentul formular face parte integrantă din dosarul de pensie al
lucrătorului migrant.
    Pe baza celor declarate prin intermediul acestui formular, casele
teritoriale de pensii completează formularul E 202.

┌───┐
│ 1 │ Instituţia căreia îi este adresat formularul (casa judeţeană de pensii)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│1.1 Denumire : .................................... │
│ │
│1.2 Adresa *3) : ................................... │
│ ..................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    A. Informaţii privind subsemnatul (asiguratul)*4)

┌───┐
│ 2 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│2.1 Nume de familie *5) : ....................................... │
│ │
│2.2 Nume la naştere *5) : ....................................... │
│ │
│2.3 Prenume *6) : ............................................... │
│ │
│2.4 Nume purtate anterior *7) : │
│ ............................................................. │
│ │
│2.5 Sex *8) : ................................................... │
│ │
│2.6 Numele şi prenumele tatălui *9) : ........................... │
│ │
│2.7 Numele şi prenumele mamei la naştere *9) : │
│ ............................................................. │
│ │
│2.8 Starea civilă : │
│ │
│ [] necăsătorit [] divorţat*10) [] separat │
│ începând cu începând cu │
│ data de*11) ..... data de*11) ..... │
│ │
│ [] căsătorit [] recăsătorit*10) [] văduv │
│ de la *11)...... începând cu începând cu │
│ data de*11) ..... data de*11) ..... │
│ │
│ [] care convieţuieşte cu o altă persoană începând cu data de*12) *4) │
│ ...................................................................... │
│ │
│2.9 Cod fiscal *13) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ Cod fiscal al districtului |_|_|_|_|_| │
│ │
│2.10 Număr asigurării*2) *14) |_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│3 Cetăţenie *15) *16) : ...................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 4 │ Detalii despre naştere *17)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│4.1 Data naşterii*17) : .................................... │
│ │
│4.2 Locul naşterii *18) :.................................... │
│ │
│4.3 Provincie/departament/regiune*19) : ..................... │
│ │
│4.4 Ţara *20) : ............................................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 5 │ Adresă şi detalii bancare
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│5.1 Adresa *3) *21) *22) ................................... │
│ ........................................................ │
│ │
│5.2 Detalii bancare sau adresa pentru plata directă │
│ Numele subsemnatului aşa cum este înregistrat la bancă ................. │
│ Denumirea băncii ....................................................... │
│ Adresa băncii .......................................................... │
│ Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) ................................ │
│ ....................................................................... │
│ Număr de cont bancar internaţional(IBAN) .............................. │
│ ....................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 6 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│6.1 Număr de asigurare la instituţia de înregistrare: ..................... │
│ │
│6.2 Numărul de referinţă al dosarului la instituţia │
│ care instrumentează cererea: ......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 7 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│7.1 [] Continuu să desfăşor o [] ca lucrător salariat [] ca lucrător │
│ activitate profesională [] funcţionar public*22a) independent │
│ [] care antrenează │
│ asigurarea obligatorie │
│ la pensie*23) │
│ │
│7.2 [] Nu mai desfăşor [] ca lucrător salariat [] ca lucrător │
│ activităţi [] ca funcţionar public*22a) independent │
│ profesionale de la data de │
│ ............ │
│ │
│7.3 [] Intenţionez să încetez [] ca lucrător salariat [] ca lucrător │
│ desfăşurarea unei [] ca funcţionar public*22a) independent │
│ activităţi de la data de │
│ ............ │
│ │
│7.4 [] Intenţionez să [] ca lucrător salariat │
│ desfăşor o [] ca funcţionar public*22a) │
│ activitate*24) [] activitate independentă │
│ (a se preciza natura │
│ activităţii): │
│ │
│7.5 Cuantumul [] salariului []venitului profesional [] altor venituri │
│ ...................................................................... │
│ .....................................................................*25) │
│ │
│7.6 Natura celorlalte venituri : ......................................... │
│ │
│7.7 [] Declar că nu are nici un venit*26) │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 8 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8.1 Subsemnatul am solicitat beneficiez de│
│ prestaţiile prestaţiile │
│ următoare următoare │
│ │
│8.2 continuarea plăţii salariului în caz de boală [] [] │
│ │
│8.3 prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă │
│ în cadrul asigurării de boală [] [] │
│ │
│8.4 alocaţii în caz de recuperare a capacităţii de muncă [] [] │
│ │
│8.5 pensie de invaliditate*27) [] [] │
│ │
│8.6 pensie de bătrâneţe*27) [] [] │
│ │
│8.7 pensie de urmaş*27) [] [] │
│ │
│8.8 pensie ca urmare a unui accident de muncă sau │
│ a unei boli profesionale [] [] │
│ │
│8.9 prestaţie de tipul pensiei plătibilă în cadrul │
│ asigurării auto obligatorie (indemnizaţie de │
│ accident rutier)*28) [] [] │
│ │
│8.10 prestaţii de şomaj sau pensii anticipate [] [] │
│ │
│8.11 prestaţii familiale*29) [] [] │
│ │
│8.12 rambursări de contribuţii [] [] │
│ │
│8.13 transfer de contribuţii*30) [] [] │
│ │
│8.14 alte prestaţii (de precizat) [] Da [] Nu │
│ │
│8.15 Instituţii responsabile pentru plata prestaţiilor │
│ menţionate la punctele 8.3. - 8.11 │
│ [denumire, adresă*3), numărul prestaţiei]: │
│ 8. .................................................... │
│ 8. .................................................... │
│ 8. .................................................... │
│ 8. .................................................... │
│ │
│8.16 Informaţii complementare cu privire la prestaţiile menţionate │
│ la punctele 8.3 - 8.10. │
│ │
│ ┌─────────┬─────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┐ │
│ │Prestaţii│Număr de │ Perioadă │ │ │
│ │ │referinţă│sau dată de│ Cuantum │ │
│ │ │ al │ acordare │ │ │
│ │ │dosarului│ │ │ │
│ ├─────────┼─────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤ │
│ │ 8. .....│ ....... │ ......... │ ..................................... │ │
│ │ │ │ │ [] zilnic │ │
│ │ │ │ │ [] săptămânal │ │
│ │ │ │ │ [] lunar │ │
│ │ │ │ │ [] anual │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 8. .....│ ....... │ ......... │ ..................................... │ │
│ │ │ │ │ [] zilnic │ │
│ │ │ │ │ [] săptămânal │ │
│ │ │ │ │ [] lunar │ │
│ │ │ │ │ [] anual │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 8. .....│ ....... │ ......... │ ..................................... │ │
│ │ │ │ │ [] zilnic │ │
│ │ │ │ │ [] săptămânal │ │
│ │ │ │ │ [] lunar │ │
│ │ │ │ │ [] anual │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ 8. .....│ ....... │ ......... │ ..................................... │ │
│ │ │ │ │ [] zilnic │ │
│ │ │ │ │ [] săptămânal │ │
│ │ │ │ │ [] lunar │ │
│ │ │ │ │ [] anual │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ └─────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────────────────────┘ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ │ Informaţii care trebuie furnizate dacă formularul trebuie transmis
│ │instituţiilor daneze (10.1, 10.2 şi 10.3), germane, greceşti, spaniole,
│ 9 │austriece, poloneze (10.1 şi 10.2), franceze (10.1, 10.2 şi 10.4),
│ │islandeze, slovene (10.2 şi 10.3), portugheze, cehe, finlandeze şi
│ │norvegiene (10.2)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│9.1 Solicitantul*33) [] mă declar inapt de muncă (a se vedea │
│ documentarul medical anexat) │
│ │
│ [] mă declar apt de muncă │
│ │
│9.2 Solicitantul*33)*34) [] declar că am nevoie de asistenţa │
│ permanentă a unei terţe persoane pentru │
│ a realiza una dintre activităţile │
│ obişnuite ale vieţii cotidiene (a se │
│ vedea documentarul medical anexat) │
│ │
│ [] declar că nu am nevoie de asistenţa │
│ permanentă a unei terţe persoane pentru │
│ a realiza una dintre activităţile │
│ obişnuite ale vieţii cotidiene │
│ │
│ [] declar că mi-a fost afectată capacitatea│
│ funcţională de o boală sau de un │
│ accident, care mă împiedică să realizez │
│ singur activităţile obişnuite ale vieţii│
│ cotidiene sau care îmi impune un efort │
│ financiar pe termen lung*28) │
│ │
│9.3 Solicitantul*33) [] declar că nu am suficiente mijloace de │
│ existenţă │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    B. Informaţii privind membrii familiei persoanei asigurate*4)

┌───┐
│10 │ [] Soţ [] Partener de convieţuire *12)*35)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│10.1 Nume*5) │
│ ................................................................. │
│ │
│10.2 Prenume*6) Nume purtate anterior*7) │
│ ................................ ............................. │
│ │
│10.3 Data naşterii: ................. Locul naşterii*18): ......... │
│ │
│10.4 Cetăţenie *15) *16): ................................................. │
│ │
│10.5 Adresa*3): ............................................... │
│ .......................................................... │
│ │
│10.6 Număr de asigurare*2) *14): .................................. │
│ │
│10.7 Data căsătoriei /începerii convieţuirii: ............................ │
│ ..................................................................... │
│ │
│ Subsemnatul convieţuiesc în aceeaşi gospodărie cu soţul sau partenerul? │
│ []da de la data de ................................. │
│ []nu nu mai convieţuiesc de la data de................. │
│ │
│10.8 Soţul/partenerul [] desfăşoară []nu desfăşoară o activitate profesională│
│ │
│10.9 În caz afirmativ, precizaţi cuantumul veniturilor: │
│ [] săptămânale*36): ............. [] anuale*37): ................ │
│ │
│10.10 Soţul/partenerul, cu vârstă cuprinsă între 60 şi 65 ani, se declară │
│ [] apt pentru muncă [] inapt pentru muncă*33) │
│ │
│10.11 Soţul/partenerul │
│ │
│ [] a depus o cerere de pensie [] salariaţi │
│ în cadrul sistemului pentru │
│ │
│ [] primeşte o pensie în cadrul [] independenţi │
│ sistemului pentru [] toţi cei având domiciliu │
│ [] funcţionari publici*37a) │
│ │
│ [] primeşte o pensie │
│ │
│ │
│În caz afirmativ, indicaţi │
│ │
│10.12 Tipul pensiei*38): ....................................... │
│ │
│10.13 Numărul pensiei*16): ..................................... │
│ │
│10.14 Instituţia responsabilă cu plata acesteia: │
│ ............................................................... │
│ ............................................................... │
│ │
│10.15 cuantum [] lunar []trimestrial []anual [] săptămânal ........ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│10.16 Soţul/partenerul [] beneficiază [] nu beneficiază de alte │
│ prestaţii*39) │
│ │
│ [] şomaj [] boală [] invaliditate [] altele │
│ │
│10.17 Data acordării*40): │
│ ........................................................ │
│ │
│10.18 Cuantum [] lunar []trimestrial []anual [] săptămânal ........ │
│ │
│10.19 Alte resurse cunoscute: │
│ Tipul: ...................................................... │
│ Cuantum*40) : ............................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 11│ Copii*16)
├───┴─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────────┬──────────────────────┐
│11.1 Nume*5) │ Prenume │Număr de │ Sex │Locul şi data │ Legătură de rudenie │
│ │ │asigurare│(M/F) │ naşterii, │(de ex: copil propriu,│
│ │ │ │ │căsătoriei sau│copil adoptat, copil │
│ │ │ │ │decesului*41) │vitreg) │
│ │ │ │ │ │ │
│ 1. ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ │ │ │ │ │ │
│ 2. ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ │ │ │ │ │ │
│ 3. ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ │ │ │ │ │ │
│ 4. ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ ..... │ ....... │ ....... │ .... │ ............ │ .................. │
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────────┴──────────────────────┘

    C. Informaţii diverse

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│12 │
│ Solicit ca plata să se efectueze*47) │
│ [] direct în statul de domiciliu │
│ [] către un reprezentant în statul de origine │
│ │
│ Informaţii suplimentare pentru instituţiile finlandeze: │
│ │
│ [] Solicitantul doreşte ca │
│ decizia să-i fie notificată [] în finlandeză [] în suedeză │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│13 Solicitantul [] am cerut [] nu am cerut │
│ │
│ amânarea calculului pensiei de bătrâneţe la care ar avea dreptul. │
│ │
│ În caz afirmativ, a se preciza statul şi data plăţii pensiei pentru care │
│ a optat solicitantul .............................................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│14 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│14.1 Documente anexate în sprijinul cererii de ....................... │
│ .................................................................... │
│ .................................................................... │
│ .................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│15 │ Date despre persoana care completează formularul RO 202
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│15.1 Nume şi prenume: ................................................... │
│ │
│15.2 Adresa *3): ........................................................ │
│ .................................................................... │
│ │
│15.3 Semnătura ................ 15.4 Data ......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                  INSTRUCTIUNI
    Acest formular trebuie să fie completat cu majuscule sau dactilografiat, utilizând doar spaţiile punctate.
    Cuprinde 7 pagini; niciuna dintre acestea nu poate fi suprimată, chiar dacă nu conţine informaţii relevante.
    NOTE
    *1) Sigla ţării căreia aparţine instituţia care completează formularul : BE = Belgia; CZ = Cehia; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV= Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; ŞI=Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Regatul Unit al Marii Britanii; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elveţia.
    *2) Dacă formularul este adresat unei instituţii cehe, a se indica numărul naşterii, dacă este adresat unei instituţii cipriote, în cazul unui cetăţean cipriot se indică numărul de identificare cipriot; dacă nu este vorba de un cetăţean cipriot, se indică numărul certificatului de înregistrare pentru străini (ARC); dacă este adresat unei instituţii daneze, a se indica numărul CPR, dacă este adresat unei instituţii finlandeze, a se indica numărul registrului finlandez al populaţiei, dacă este adresat unei instituţii suedeze, a se indica numărul personal suedez (personnummer), dacă este adresat unei instituţii islandeze se precizează numărul de identificare islandez (Kennitala), dacă este adresat unei instituţii din Liechtenstein, se precizează numărul de înmatriculare AHV, dacă este adresat unei instituţii lituaniene, a se preciza numărul personal de identificare, dacă este adresat unei instituţii letone, a se indica numărul de identitate, dacă este adresat unei instituţii malteze, în cazul cetăţenilor maltezi, a se indica numărul cardului de identitate, sau, dacă nu este cetăţean maltez, a se indica numărul de securitate socială maltez, dacă este adresat unei instituţii norvegiene, a se preciza numărul de identificare norvegian (fodselnummer); dacă este adresat unei instituţii belgiene, a se indica numărul naţional de securitate socială (NISS), dacă este adresat unei instituţii germane care aparţine unei scheme pentru asigurare de pensie generală, a se preciza numărul de asigurare (VSNR); dacă este adresat unei instituţii care aparţine regimului funcţionarilor, a se preciza numărul de identificare personală (PRS-Kenn-Nr.); dacă este adresat unei instituţii austriece, a se indica numărul de asigurare austriac (VSNR); dacă este adresat unei instituţii poloneze, a se indica numărul de referinţă al dosarului de pensie pentru persoana care a solicitat sau şi-a stabilit dreptul de pensie în cadrul sistemului de pensie polonez; pentru persoanele care solicită în premieră o pensie în sistemul polonez de asigurări sociale, a se indica numărul PESEL şi NIP sau NKP (numărul NKP-dacă persoana în cauză este subiectul unei asigurări sociale pentru fermieri), dacă nu există aceste categorii de numere, a se indica numărul cărţii de identitate sau numărul paşaportului; dacă este adresat unei instituţii portugheze, a se indica numărul de înregistrare din cadrul sistemului general de asigurare, iar dacă este cazul, şi în condiţiile în care persoana a fost asigurată în cadrul sistemului de securitate socială a funcţionarilor publici din Portugalia; dacă este adresat unei instituţii slovace, a se indica numărul naşterii; dacă se adresează unei instituţii slovene, a se indica numărul dosarului dacă este cunoscut, numărul sub nota 16 este omis; dacă este adresat unei instituţii elveţiene, a se indica numărul de asigurare AVS/AI(AHV/IV).
    *3) Strada, numărul, codul poştal, localitatea, ţara, numărul de telefon.
    *4) Pentru instituţiile norvegiene a se completa şi formularul E 202/fişă suplimentară 3. Pentru instituţiile elveţiene a se completa şi formularul E 202/fişă suplimentară 4. Pentru instituţiile poloneze, a se completa şi formularul E 202/fişă suplimentară 5, în cazul Poloniei termenul "persoană asigurată" se referă de asemenea la persoanele care sunt subiectul unor scheme speciale. Pentru instituţiile din Cehia a se completa formularul E 202/fişă suplimentară 6. Pentru instituţiile lituaniene, nu se completează punctul B al formularului, dar se completează E 202/fişă suplimentară 7. Pentru instituţiile letone, nu se completează punctul B al formularului E 202, dar se completează formularul E 202/fişă suplimentară 9.
    *5) - Numele de familie include numele uzual sau numele primit prin căsătorie.
    - Numele dat la naştere trebuie să fie totdeauna precizat; în cazul în care acesta este identic cu numele de familie curent, specificăţi «idem».
    - Expresiile «zis», «alias» şi prefixele numelor de familie trebuie să apară integral, în ordinea în care sunt specificate în certificatul de naştere.
    - Dacă formularul este completat de o instituţie olandeză, iar asiguratul sau solicitantul îndreptăţit este o femeie căsătorită sau care a fost căsătorită, a se preciza numele de familie din prezent sau al fostului soţ la nume de familie în prezent şi numele de fată la nume de familie la naştere.
    - Pentru cetăţenii spanioli, a se preciza cele două nume date la naştere.
    - Pentru cetăţenii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume de familie, nume de fată) în ordinea stării civile, aşa cum apar pe cartea de identitate sau în paşaport.
    *6) A se preciza toate prenumele în ordinea înscrierii în certificatul de naştere.
    *7) A se preciza în special în caz de adopţie sau de utilizare a pseudonimelor intrate în uzul curent; expresiile «zis», «alias» şi prefixelor numelor de familie, "membru de familie" trebuie să apară integral, în ordinea înscrierii în certificatul de naştere.
    *8) M = masculin; F = feminin.
    *9) Această informaţie este solicitată în cazul în care lucrătorul are cetăţenie spaniolă sau în cazul în care formularul trebuie trimis unei instituţii franceze, maghiare, elene sau poloneze, indiferent de cetăţenia lucrătorului.
    *10) A se completa în măsura posibilului pentru instituţiile germane, belgiene, franceze, italiene, luxemburgheze, olandeze, poloneze, austriece, din Liechtenstein, finlandeze sau norvegiene. Dacă informaţia nu poate fi obţinută de instituţia emitentă, instituţia competentă se va adresa direct persoanei asigurate.
    *11) Pentru instituţiile belgiene, ungureşti, poloneze, din Regatul Unit al Marii Britanii, din Liechtenstein şi finlandeze, a se preciza şi data lângă căsuţa corespunzătoare.
    *12) Pentru instituţiile olandeze, finlandeze, ungureşti, islandeze şi norvegiene, această informaţie se bazează pe o declaratie a persoanei interesate. Conform legislaţiei olandeze cu privire la asigurarea generală de bătrâneţe, următoarele persoane sunt considerate «căsătorite» sau <soţi> : persoanele necăsătorite de acelaşi sex sau de sex diferit care trăiesc permanent sub acelaşi acoperiş. «A trăi sub acelaşi acoperiş» înseamnă că două persoane necăsătorite împart cheltuielile de întreţinere a locuinţei, fiecare contribuind în mod direct la taxele de întreţinere sau participă la acestea în alt mod. În cadrul legislaţiei finlandeze persoanele de acelaşi sex din cadrul unei relaţii înregistrate oficial sunt considerate ca având statut de «căsătorit».
    *13) A se completa doar dacă formularul este adresat unei instituţii portugheze sau slovene.
    *14) Pentru instituţiile olandeze, a se preciza numărul Sofi, dacă acesta se cunoaşte. Pentru instituţiile belgiene, a se indica numărul de securitate sociale (NISS).
    *15) A se indica eventual data de obţinere a cetăţeniei.
    *16) În cazul instituţiile spaniole, pentru cetăţenii spanioli, a se preciza numărul existent pe cardul de identitate naţional DNI (Documento Nacional de Identidad) sau NIE (Numero de Identification de Extranjeros) în cazul cetăţenilor străini, în ambele cazuri dacă există, chiar dacă numărul cardului de identitate a expirat. În lipsa acestora, a se preciza "Niciunul" Pentru instituţiile malteze, în cazul cetăţenilor maltezi, a se preciza numărul cardului de identitate, în cazul străinilor, a se preciza numărul de securitate socială maltez. În cazul cetăţenilor sloveni, a se preciza numărul personal de identificare EMSO.
    *17) Ziua şi luna sunt exprimate în două cifre, anul în patru cifre (spre exemplu: 1 august 1921 = 01.08.1921).
    *18) Pentru oraşele franceze care conţin mai multe arondismente, a se preciza numărul arondismentului (spre exemplu: Paris 14). Pentru districtele portugheze a se preciza de asemenea parohia şi autoritatea locală, iar pentru oraşele olandeze a se indica şi numele municipiului.
    *19) Informaţie obligatorie pentru asiguraţii de cetăţenie spaniolă, franceză sau italiană; această rubrică conţine, în funcţie de fiecare ţară, apartenenţa teritorială a locului de naştere (spre exemplu în cazul Franţei dacă locul(comuna) naşterii este Lille, trebuie precizat departamentul de naştere, Nord, urmat de codul regiunii, dacă asiguratul îl cunoaste, în acest caz «59». Informaţia completă introdusă va fi deci «Nord 59»). Pentru persoanele născute în Spania, a se preciza doar provincia.
    *20) Sigla ţării de naştere a asiguratului codificată conform codului internaţional ISO 3166-1.
    *21) Dacă formularul este adresat unei instituţii germane, poloneze, austriece, din Liechtenstein, finlandeze sau suedeze a se preciza - eventual - adresa reprezentantului legal (consilier juridic, tutore, curator ... ) în rubrica de mai jos:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Adresa*3): ........................................................... │
│ ...................................................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *22) Dacă formularul este adresat unei instituţii daneze, finlandeze, islandeze, letone, poloneze sau norvegiene, a se preciza ultima adresă a solicitantului în statul corespunzător, în rubrica de mai jos:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Adresa*3): ........................................................... │
│ ...................................................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *22a) În cazul Poloniei, termenul "funcţionar public" se referă la persoanele care sunt subiect al unor scheme speciale.
    *23) Pentru instituţiile spaniole şi slovene.
    *24) A se completa dacă formularul este adresat instituţiilor belgiene, germane, maghiare, spaniole, irlandeze, luxemburgheze, poloneze, portugheze, slovace, austriece şi norvegiene.
    *25) A se completa dacă formularul este adresat instituţiilor belgiene, cehe, daneze, franceze, italiene, luxemburgheze, austriece, islandeze sau norvegiene (cuantumul anual) sau greceşti, poloneze şi portugheze (cuantumul lunar). Pentru instituţiile italiene, a se indica toate veniturile cu excepţia locuinţei solicitantului, a prestaţiilor familiale, a prestaţiilor în bani aferente asigurării privind accidentele de muncă şi bolile profesionale şi a prestaţiilor de asistenţă.
    *26) A se completa pentru instituţiile italiene şi greceşti. În Italia, locuinţa persoanei asigurate, prestaţiile familiale, prestaţiile în bani aferente asigurării privind accidentele de muncă şi bolile profesionale şi prestaţiile de asistenţă nu sunt considerate ca fiind venituri.
    *27) Pentru instituţiile din Liechtenstein, a se preciza dacă persoana asigurată
    [] a solicitat sau [] beneficiază de pensie în cadrul schemei ocupaţionale ca o compensaţie în bani
    Pentru instituţiile malteze, a se indica dacă asiguratul a solicitat sau primeşte o pensie ocupaţională de la un fost angajator. Cuantumul pensiei trebuie să fie stabilit la nivelul celui iniţial. A se furniza detalii la pct. 8.16.
    *28) Pentru instituţiile finlandeze.
    *29) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor italiene.
    *30) Pentru instituţiile din Liechtenstein.
    *31) A se completa pentru instituţiile letone şi olandeze.
    *32) A se preciza natura venitului luat în considerare de instituţia care instrumentează cererea, în vederea aplicării regulilor de non-cumul.
    *33) Instituţiile greceşti, spaniole, franceze, austriece şi poloneze vor putea solicita ulterior un formular E 213.
    *33a) Pentru instituţiile poloneze în cazul unei pensii de bătrâneţe solicitată în cadrul unei scheme speciale.
    *34) Pentru instituţiile portugheze, a se completa şi formularul E 202 /fişă suplimentară 2.
    *35) Pentru instituţiile olandeze, a se completa şi un formular E 205 pentru (fostul) soţ/partener.
    *36) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor irlandeze, austriece şi din Regatul Unit al Marii Britanii.
    *37) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor belgiene, daneze, spaniole, franceze, italiene, luxemburgheze, olandeze, austriece, islandeze sau norvegiene. Pentru instituţiile olandeze, a se anexa documente doveditoare.
    *37a) În cazul Poloniei, termenul "pensie în cadrul schemei pentru funcţionari publici" se referă la prestaţia în cadrul unei sistem special.
    *38) Pentru instituţiile spaniole, franceze, austriece şi din Liechtenstein, a se preciza natura riscului (invaliditate, bătrâneţe) şi natura dreptului (propriu sau derivat).
    *39) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor belgiene, daneze, spaniole, franceze, irlandeze, italiene, olandeze, austriece, din Regatul Unit, islandeze şi norvegiene.
    *40) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor daneze, spaniole, olandeze, austriece, islandeze, norvegiene (cuantum anual), franceze (cuantum trimestrial) şi italiene (cuantum lunar).
    *41) A se preciza data simbolurilor următoare: * naştere, căsătorie - deces.
    *42) A se preciza detalii privind cuantumul pensiei la data acordării iniţiale şi modificările acestuia.
    *43) Dacă formularul este transmis instituţiilor italiene sau norvegiene, sau la cererea expresă a instituţiilor în cauză, a se completa şi formularul E 202/fişă suplimentară 1.
    *44) A se preciza adresa comună. Dacă unul dintre copii rezidă la o adresă diferită, a o preciza în rubrica de mai jos:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Nume şi prenume: ..................................................... │
│ │
│ Adresa*3): ........................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *45) Pentru instituţiile spaniole, a se preciza dacă copiii sunt în întreţinerea asiguratului sau dacă unul dintre ei este invalid, în acest din urmă caz dacă acesta beneficiază de o pensie de invaliditate cu titlu personal.
    *46) A se preciza dacă copilul este căsătorit, invalid, decedat (data decesului), ucenic sau student. Pentru instituţiile din Liechtenstein sau Elveţia, a se ataşa un atestat eliberat de centrul de ucenicie sau de studii pentru fiecare copil cu vârste între 18-25 ani, ucenic sau student. Pentru instituţiile cipriote a se ataşa o copie a certificatului de studii pentru fiecare copil cu vârste între 16 şi 23 de ani, student, în cazul unei persoane de sex feminin sau cu vârsta între 16 şi 25 de ani în cazul unei persoane de sex masculin.
    *47) A se completa pentru instituţiile italiene şi greceşti.
    *48) Dacă formularul E 202 este adresat unei instituţii din Liechtenstein, a se anexa un formular E 207 pentru asigurat şi - eventual - pentru fostul sau actualul soţ al asiguratului.
    *49) Pentru instituţiile din Ungaria, a se verifica dacă solicitantul, cu vârsta mai mică de 62 de ani, a îngrijit copilul menţionat la rubrica 12.1, pentru cel puţin 10 ani în propria locuinţă.

                                              ┌────────────────────────────┐
                                              │ RO 202 fişă suplimentară 1 │
                                              └────────────────────────────┘


                               RUBRICA 12 «COPII»
                            INFORMATII SUPLIMENTARE

               (A se completa câte o pagină pentru fiecare copil)

┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1 │Copilul menţionat la rândul nr. ................ al rubricii 12.1 │
├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ [] desfăşoară o activitate [] nu desfăşoară o activitate │
│ profesională profesională │
│ │
│1.1 În caz afirmativ, a se preciza: │
│ │
│ Natura profesiei (salarială sau independentă) ........................ │
│ │
│ Cuantumul veniturilor*1) pe [] săptămână [] lună [] an ....... │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 2 │Copilul menţionat la rândul nr. ................ al rubricii 12.1
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [] are alte venituri [] nu are alte venituri │
│ │
│2.1 În caz afirmativ, a se preciza: │
│ │
│ - Natura veniturilor: │
│ │
│ [] Prestaţii de securitate socială │
│ Cuantum pe [] săptămână [] lună [] an ................... │
│ │
│ [] Alte venituri*2) │
│ Cuantum pe [] săptămână [] lună [] an ................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 3 │ Pentru copilul menţionat la rândul nr. ............ al rubricii 12.1,
│ │ persoana următoare:
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ (nume, prenume) ......................................................... │
│ (adresă) ................................................................ │
│ ......................................................................... │
│ are drept la prestaţii sau alocaţii în virtutea desfăşurării unei activităţi│
│ profesionale sau comerciale (articol 79(3) din Regulamentul (CEE) │
│ nr. 1408/71) │
│ Cuantum ................................................................. │
│ Incepând cu data......................................................... │
│ │
│ 3.1 Aceste prestaţii sau alocaţii sunt datorate de instituţiile următoare: │
│ (denumirea) ......................................................... │
│ (adresa) ............................................................ │
│ ..................................................................... │
│ (denumirea) ......................................................... │
│ (adresa) ............................................................ │
│ ..................................................................... │
│ │
│ │
│ │
│ 4. Copilul menţionat la rândul nr. ............... al rubricii 12.1 este │
│ inapt de muncă. Se ataşează un formular E 404. │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Semnătura ................. Data ............ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-----------------
    *1) Cu excepţia indemnizaţiilor de concediere, prestaţiilor familiale,
arieratelor de salarii, prestaţii acordate în caz de accidente de muncă sau
boli profesionale, pensiilor de război sau de mutilat al serviciului militar,
alocaţiilor pentru ajutorul acordat unui însoţitor şi cheltuielilor de
deplasare.
    *2) Venituri din chirii şi gestionarea capitalului (conturi de virament
de economii, titluri publice, fonduri de investiţie, acţiuni, valori
cu venit fix, etc).                                            ┌───────────────────────────────┐
                                            │ RO 202 fişă suplimentară 2 PT │
                                            └───────────────────────────────┘
                                  RUBRICA 10.2
             INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUTIILE PORTUGHEZE


    A se completa în cazul în care solicitantul a declarat că are nevoie de
asistenţa unei terţe persoane pentru a realiza activităţile obişnuite ale
vieţii cotidiene.

┌───┐
│ 1.│ Identificarea persoanei care acordă asistenţă
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1.1 Nume: .............................................................. │
│ │
│ Prenume: ........................................................... │
│ │
│ 1.2 Adresa (strada, număr, cod poştal, districtul regiunii, ţara): │
│ .................................................................... │
│ .................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 2.│ Informaţii furnizate de instituţia care instrumentează cererea
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 2.1 [] Am constatat că persoana sus menţionată este persoana care îl ajută │
│ în mod efectiv pe solicitant să realizeze activităţile obişnuite ale │
│ vieţii cotidiene (îngrijiri de igienă personală, hrană, locomoţie etc.)│
│ │
│ 2.2 [] Ajutorul efectiv oferit solicitantului de terţa persoană sus │
│ menţionată nu a fost constatat. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. Nevoia de asistenţă pentru realizarea activităţilor obişnuite ale vieţii
     cotidiene este rezultatul acţiunii unei terţe persoane responsabile ?
            [] da [] nu

  4. Solicitantul beneficiază de o alocaţie pentru asistenţă oferită de o terţă
     persoană sau de o prestaţie similară?
            [] da [] nu

    4.1 Denumirea şi adresa instituţiei debitoare:
        .....................................................................

    4.2 Cuantum lunar :
        .....................................................................                Semnătura ................... Data ................
                                            ┌───────────────────────────────┐
                                            │ RO 202 fişă suplimentară 3 NO │
                                            └───────────────────────────────┘           INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUTIILE NORVEGIENE


┌───┐
│ 1.│ Asiguratul a solicitat următoarele beneficiază de
│ │ prestaţii prestaţiile următoare
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Alocaţie de bază care acoperă │
│ cheltuielile suplimentare │
│ datorate bolii permanente [] [] │
│ │
│ Prestaţie de asistenţă [] [] │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 2.│ Soţul asiguratului
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [] a solicitat pensia pentru persoane inactive │
│ │
│ [] beneficiază de pensia pentru persoane inactive │
│ │
│ [] nu beneficiază de pensie pentru persoane inactive │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 3.│ Copii
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Toţi copiii sunt în întreţinerea solicitantului? [] da [] nu │
│ │
│ În caz negativ, precizaţi numele (celui) celor care nu este (sunt) în │
│ întreţinerea asiguratului şi cuantumul veniturilor anuale │
│ ......................................................................... │
│ │
│ Dacă părinţii sunt căsătoriţi: │
│ │
│ toţi copiii trăiesc cu ambii părinţi? [] da [] nu │
│ │
│ În caz negativ, precizaţi numele copilului (copiilor) respectiv (i) │
│ ....................................................................... │
│ ....................................................................... │
│ │
│ Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi : │
│ │
│ toţi copiii trăiesc cu ambii părinţi? [] da [] nu │
│ │
│ În caz afirmativ, precizaţi numele celuilalt părinte: │
│ Nume : ............................................................. │
│ Data naşterii: ......................................................... │
│ Venituri anuale (de orice natură, a se preciza) : ...................... │
│ ....................................................................... │
│ │
│ Numele copilului sau copiilor respectivi, dacă nu sunt vizaţi toţi copii: │
│ ....................................................................... │
│ ....................................................................... │
│ ....................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 4.│ Partener de convieţuire
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 4.1 Solicitantul a fost căsătorit anterior cu partenerul de convieţuire? │
│ [] da [] nu │
│ │
│ 4.2 Solicitantul are sau a avut copii cu partenerul de convieţuire? │
│ [] da [] nu │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

             Semnătura .................. Data .....................                                            ┌───────────────────────────────┐
                                            │ RO 202 fişă suplimentară 4 CH │
                                            └───────────────────────────────┘


             INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUTIILE ELVEŢIENE

┌───┐
│ 1.│ Informaţii privind asiguratul
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Nume de familie (punctul 2.1): .......................................... │
│ │
│ Prenume (punctul 2.3): .................................................. │
│ │
│ Data naşterii (punctul 4.1): .......................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 2. Dacă persoana asigurată este cetăţean elveţian, a se indica │
│ locul de origine: .................................................. │
│ şi data obţinerii cetăţeniei elveţiene: ............................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 3.│ Informaţii privind domiciliul asiguratului pe teritoriul Elveţiei:
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Locul: de la (lună/an) la(lună/an) Categoria permisului de reşedinţă │
│ ........ ............... ........... .................................. │
│ ........ ............... ........... .................................. │
│ ........ ............... ........... .................................. │
│ ........ ............... ........... .................................. │
│ ........ ............... ........... .................................. │
│ ........ ............... ........... .................................. │
│ │
│ Vă rugăm să ataşaţi copiile certificatelor de domiciliu sau permiselor │
│ de domiciliu. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 4.│ A se completa dacă asiguratul este sau a fost căsătorit/căsătorită:
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Prima A doua A treia │
│ căsătorie căsătorie căsătorie │
│ │
│4.1 Căsătorie încheiată în: ......... ......... ......... │
│ │
│4.2 Desfăcută prin divorţ în: ......... ......... ......... │
│ │
│4.3 Informaţii referitoare la soţ, fostul soţ sau soţul decedat │
│ │
│ Nume şi prenume: ......... ......... ......... │
│ Nume la naştere: ......... ......... ......... │
│ Data naşterii: ......... ......... ......... │
│ Data decesului: ......... ......... ......... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 5.│ Informaţii privind domiciliul pe teritoriul Elveţiei al soţului,
│ │al oricăruia dintre foştii soţi sau soţului decedat în timpul căsătoriei:
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│Nume şi Locul de de la (lună/an): la (lună/an): Categoria permisului│
│prenume: domiciliu: de reşedinţă │
│........ .......... ............... ............. ....................│
│........ .......... ............... ............. ....................│
│........ .......... ............... ............. ....................│
│........ .......... ............... ............. ....................│
│........ .......... ............... ............. ....................│
│........ .......... ............... ............. ....................│
│ │
│ Vă rugăm ataşaţi copii ale certificatelor de reşedinţă sau ale permiselor │
│ de reşedinţă. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 6.│A se completa pentru copii aparţinând unor părinţi separaţi sau divorţaţi:
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│Nume: Prenume: Data naşterii: Custodie: │
│ │
│..... ........ ............. [] tatăl [] mama []comună [] altă persoană│
│..... ........ ............. [] tatăl [] mama []comună [] altă persoană│
│..... ........ ............. [] tatăl [] mama []comună [] altă persoană│
│..... ........ ............. [] tatăl [] mama []comună [] altă persoană│
│..... ........ ............. [] tatăl [] mama []comună [] altă persoană│
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  7. Asiguratul doreşte stabilirea anticipată a
     dreptului la pensie? [] da [] nu

    Dacă da, cu cât ? [] 1 an [] 2 ani

  8. Asiguratul doreşte amânarea plăţii pensiei? [] da [] nu


       Semnătura ................... Data ......................                                            ┌───────────────────────────────┐
                                            │ RO 202 fişă suplimentară 5 PL │
                                            └───────────────────────────────┘
                            INFORMATII SUPLIMENTARE
                          PENTRU INSTITUŢIILE POLONEZE


    A se completa de către solicitant şi a se anexa formularului E 202

┌───┐
│ 1.│ Date personale privind solicitantul
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1.1 Nume: .............................................................. │
│ │
│ 1.2 Nume de naştere: ................................................... │
│ │
│ 1.3 Prenume : ......................................................... │
│ │
│ 1.4 Data naşterii : .................................................... │
│ │
│ 1.5 Numărul NIP: ....................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 2.│ Pentru a stabili cuantumul pensiei de bătrâneţe în cadrul schemei
│ │ naţionale de asigurări sociale, solicitantul cere acceptarea ca bază de
│ │ calcul a prestaţiei a următoarelor:
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [] Baza medie de evaluare a contribuţiei pentru asigurări sociale sau │
│ asigurarea de bătrâneţe şi invaliditate în conformitate cu legislaţia │
│ poloneză, de-a lungul a 10 ani calendaristici consecutivi din ultimii │
│ 20 de ani care precedă anul în care a fost înregistrată solicitarea, │
│ ex: de la .............. până la ....................(*). │
│ │
│ [] Baza medie de evaluare a contribuţiei pentru asigurări sociale sau │
│ asigurarea de bătrâneţe şi invaliditate în conformitate cu legislaţia │
│ poloneză, de-a lungul a 20 de ani calendaristici care precedă anul │
│ înregistrării solicitării, selectaţi din întreaga perioadă de │
│ asigurare (*). │
│ │
│ [] Baza medie de evaluare a contribuţiei pentru asigurări sociale sau │
│ asigurarea de bătrâneţe şi invaliditate în conformitate cu legislaţia │
│ poloneză, de-a lungul a 10 ani calendaristici consecutivi care precedă │
│ anul în care asigurarea a început să-şi producă efectele în străinătate │
│ pentru prima dată, în condiţiile în care nu a existat o asigurare timp │
│ de 20 de ani, pe teritoriul Poloniei, anterior anului în care cererea a │
│ fost înregistrată. │
│ │
│ [] Baza de evaluare a pensiei de bătrâneţe sau pensiei pentru incapacitate │
│ de muncă primită anterior. │
│ │
│ [] Baza de evaluare a pensiei de bătrâneţe acceptată pentru stabilirea │
│ prestaţiei de pre-pensie. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  3. Asiguratul primea o prestaţie de boală sau o prestaţie de recuperare sau
     plata unor prestaţii pentru incapacitate de muncă din cadrul asigurărilor
     sociale în momentul înregistrării cererii ?
         [] da [] nu

     Dacă "da", a se indica data încetării prestaţiilor primite: ............

  4. Solicitantul desfăşoară în prezent o activitate ?
         [] da [] nu

     Dacă "da", a se indica data când îşi va înceta activitatea: ............

  5. Pentru a stabili cuantumul pensiei de bătrâneţe în cadrul unei scheme de
     asigurări sociale pentru agricultori, a se indica dacă solicitantul
     (soţul/soţia acestuia) este proprietarul (co-proprietarul) sau
     administratorul unei ferme.
         [] da [] nu

    Dacă "da", a se indica suprafaţa fermei (în hectare): ....................

  6. Pentru a instrumenta cererea de pensie a unui poliţist, solicitantul ar
     trebui să indice numele unităţii unde acesta îşi desfăşura activitatea
     înaintea trecerii în rezervă, tipul datoriei şi data trecerii în rezervă:
    ..........................................................................

  7. În scopul reevaluării cuantumului pensiei pentru poliţist, ca urmare a
     faptului că solicitantul a început să lucreze din nou pentru Poliţie,
     Agenţia de Securitate Internă, Agenţia de Informaţii, Garda Vamală,
     Biroul de Securitate Guvernamentală, Brigada Naţională de Pompieri sau
     Garda Închisorilor şi şi-a desfăşurat activitatea într-una din aceste
     instituţii pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, solicitantul cere:

  [] renunţarea la baza de evaluare curentă pentru pensia de bătrâneţe
  [] acceptarea remuneraţiei din cadrul ultimei funcţii avute (din luna
     trecerii în rezervă) ca bază de evaluare pentru pensia de bătrâneţe

  8. În scopul instrumentării solicitării pentru obţinerea pensiei de poliţist,
     solicitantul declară că:

  [] primeşte, pentru perioada .............................................
  [] nu primeşte
     remuneraţie sau o prestaţie similară în bani după trecerea în rezervă?
           [] primeşte [] nu primeşte

    Pensia poloneză, pensia pentru judecători/magistraţi, pensia de
supravieţuitor pentru judecătorii şi procurorii retraşi din activitate,
prestaţiile de prepensie, prestaţiile în bani finanţate de Fondul de Şomaj.
    Dacă acesta "primeşte", a se indica numărul prestaţiei, data de la care a
fost plătită prestaţia şi numele instituţiei plătitoare: .....................
           [] este [] nu este
    membru al fondului deschis de pensii.

   9. Pentru a beneficia de o pensie militară, solicitantul va indica numele
unităţii unde fostul militar profesionist şi-a desfăşurat activitatea în Armată
până în momentul trecerii în rezervă şi se va indica data trecerii în rezervă:
    ..........................................................................

    Solicitantul declară că va primi o remuneraţie similară sau o prestaţie
similară în bani după trecerea în rezervă:
           [] da [] nu

    Dacă "da" - a se indica pentru ce perioadă: ............................
(de la - până la/ zi, lună, an)
           .......... ...........................
              Data Semnătura solicitantului


---------------
    (*) În cazul persoanelor angajate ar trebui anexate certificatul cu
informaţiile despre baza de evaluare pentru contribuţia de asigurări sociale
sau pentru pensia de bătrâneţe şi invaliditate sau certificatul de salarizare
eliberat de angajator sau de succesorul în drepturi, inclusiv cardul de
asigurare cu valoarea salariului primit trebuie anexat.
    Trebuie prezentate, de asemenea, şi originalele documentelor mai sus
menţionate sau copii legalizate de instituţii de asigurare străine, notari
publici sau consulii RP. În cazul lucrătorilor independenţi, este necesar
numărul contului bancar al plătitorului de contribuţii sau în condiţiile în
care activitatea comercială a fost desfăşurată înainte ca asigurarea socială
să fie obligatorie, este necesar un certificat al organizaţiei profesionale şi
sociale (ex: Breasla Meşteşugarilor).                                            ┌───────────────────────────────┐
                                            │ RO 202 fişă suplimentară 6 CZ │
                                            └───────────────────────────────┘


                   INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUŢIILE CEHE

    Pentru instituţiile cehe, a se completa următorul tabel pentru copiii
specificăţi la punctul 12.1

┌────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
│Prenumele şi│Ziua, luna│Prenumele şi│Prenumele şi│Perioada de │Dacă copilul │
│ numele de │şi anul │ numele de │ numele de │îngrijire a │este/a fost în │
│familie ale │naşterii │familie ale │familie ale │copilului: │custodia unei │
│ copilului │copilului │ tatălui │ mamei │ de la / │alte persoane │
│ │ │ │ │ până la │sau instituţii │
│ │ │ │ │ │(a se indica │
│ │ │ │ │ │unde şi de la │
│ │ │ │ │ │ / până la) │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘         Semnătura ............. Data .......................                                            ┌───────────────────────────────┐
                                            │ RO 202 fişă suplimentară 7 LT │
                                            └───────────────────────────────┘            INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUŢIILE LITUANIENE


    1. Numărul de serie şi numărul certificatului de asigurări sociale de stat
lituanian:
       .......................................................................

    2. Solicitantul şi-a satisfăcut serviciul militar pe teritoriul Lituaniei
sau fostei U.R.S.S:
                                                        da [] nu []
           Dacă "da", a se indica dacă a servit: ca recrut [] voluntar []

    3. Timpul de îngrijire medicală la domiciliu în Lituania (a se completa,
       dacă activitatea de îngrijire începe înainte de 01.01.1995):

  3.1. pentru mame - timpul de îngrijire şi de îngrijire medicală a unui copil
       cu disabilităţi cu vârsta sub 16 ani? da [] nu []

  3.2. pentru membrii familiei - timpul de îngrijire al persoanelor cu
       dizabilităţi aparţinând primului grup? da [] nu []

    4. Solicitantul era:

  4.1. deţinut politic ? da [] nu []
  4.2. deportat? da [] nu []
  4.3. opozant al regimului? da [] nu []
  4.4. deportat pentru muncă forţată dincolo de graniţa URSS? da [] nu []
  4.5. în ghetouri, lagăre de concentrare şi alte locuri de
       detenţie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial ? da [] nu []             Semnătura ............ Data ............                                            ┌───────────────────────────────┐
                                            │ RO 202 fişă suplimentară 8 BE │
                                            └───────────────────────────────┘


               INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUŢIILE BELGIENE


    1. Solicitantul a studiat în Belgia în sau după anul în care a împlinit
       20 de ani?
                             [] da [] nu
       Dacă "da", a se preciza perioada studiilor: de la ............

    2. A se completa de către persoanele care au fost căsătorite mai mult
      de o singură dată:

   Prima căsătorie: încheiat: .............. data separării*) ...............
                    dizolvat: data divorţului: ......... data decesului
                                                           soţului: ...........
               soţ: Nume, prenume: ........................................
                        data naşterii: ............ cetăţenie:.................


   A doua căsătorie: încheiat: .............. data separării*) ...............
                    dizolvat: data divorţului: ......... data decesului
                                                           soţului: ...........
               soţ: Nume, prenume: ........................................
                        data naşterii: ............ cetăţenie:.................


   A treia căsătorie: încheiat: .............. data separării*) ..............
                    dizolvat: data divorţului: ......... data decesului
                                                           soţului: ...........
               soţ: Nume, prenume: ........................................
                        data naşterii: ............ cetăţenie:.................


    3. A se completa de către persoanele care în momentul de faţă au statutul
       de văduv/văduvă sau divorţat:

  Prima căsătorie: fostul soţ sau soţul decedat era salariat pe teritoriul
  Belgiei?

           [] da [] nu

           Dacă "da", în cadrul cărei scheme?

           [] lucrător independent [] angajat [] autorităţi publice

  A doua căsătorie: fostul soţ sau soţul decedat era salariat pe teritoriul
  Belgiei?

           [] da [] nu

           Dacă "da", în cadrul cărei scheme?

           [] lucrător independent [] angajat [] autorităţi publice

  A treia căsătorie: fostul soţ sau soţul decedat era salariat pe teritoriul
  Belgiei?

           [] da [] nu

           Dacă "da", în cadrul cărei scheme?
           [] lucrător independent [] angajat [] autorităţi publice               Semnătura ............... Data ................


---------
    *) Data separării este data de la care soţii nu mai locuiesc oficial
la aceeaşi adresă                                            ┌───────────────────────────────┐
                                            │ RO 202 fişă suplimentară 9 LV │
                                            └───────────────────────────────┘


            INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUŢIILE LETONE


    1. Asiguratul se încadrează într-una din următoarele categorii:

     [] Persoană cu invaliditate permanentă (a se indica durata perioadei de
        invaliditate ..................)
     [] Persoană incomplet dezvoltată
     [] Persoană care şi-a desfăşurat activitatea în condiţii catalogate drept
        periculoase şi dificile
     [] Persoană care a participat la combaterea efectelor accidentului de la
        Centrala Atomică de la Cernobîl sau care au fost evacuate din zonele
        afectate de radiaţii
     [] Persoană persecutată politic
     [] Studenţii anterior anului 1991
     [] Persoană care a avut în îngrijire un invalid de gradul I sau un copil
        recunoscut drept invalid din copilărie până la vârsta de 16 ani, sau
        o persoană depăşind vârsta de 80 de ani, înainte de 1991

    2. În cazul în care asiguratul şi-a satisfăcut serviciul militar în Letonia
       sau în fosta URSS înainte de 1996, a se indica:
       2.1 perioada : .....................................................
       2.2 dacă a satisfăcut stagiul militar: ca recrut [] sau ca voluntar []

    3. Informaţii referitoare la copii persoanei asigurate în cazul în care
       aceasta a crescut 5 sau mai mulţi copii sau un copil recunoscut drept
       invalid din copilărie - până la vârsta de 8 ani

    Copii:
┌────┬────┬───────┬─────────────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │Nume│Prenume│Data naşterii│Perioada de îngrijire│Precizări*)│
├────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │
│ │....│ ..... │ ........... │ ................... │ ......... │
├────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
│ │....│ ..... │ ........... │ ................... │ ......... │
├────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │
│ │....│ ..... │ ........... │ ................... │ ......... │
├────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │
│ │....│ ..... │ ........... │ ................... │ ......... │
├────┼────┼───────┼─────────────┼─────────────────────┼───────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │
│ │....│ ..... │ ........... │ ................... │ ......... │
├────┴────┴───────┴─────────────┴─────────────────────┴───────────┤
│*) A se preciza situaţiile în care copilul este invalid sau │
│decedat (data decesului) sau dacă era în custodia unei alte │
│persoane sau a unei instituţii de îngrijire. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


       Semnătura .............. Data ...............


                                                                     ┌────────┐
    Partea a-III-a - Anexa 2 │ RO 203 │
                                                                     └────────┘

    Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
    Casa de Pensii a Judeţului ..................
                     INSTRUMENTAREA UNEI CERERI DE PENSIE DE URMAŞ
    Persoana interesată completează acest formular, cu informaţiile pe care le cunoaşte, asumându-şi veridicitatea celor declarate prin semnătură.
    Prezentul formular face parte integrantă din dosarul de pensie al lucrătorului migrant.
    Pe baza celor declarate prin intermediul acestui formular, casele teritoriale de pensii completează formularul E 202.


┌───┐
│ 1 │ Instituţia căreia îi este adresat formularul (casa judeţeană de pensii)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│1.1 Denumire : .................................... │
│ │
│1.2 Adresa *3) : ................................... │
│ ..................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    A. Informaţii privind asiguratul decedat*3a)

┌───┐
│ 2 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│2.1 Nume de familie *4) : ....................................... │
│ │
│2.2 Nume la naştere *4) : ....................................... │
│ │
│2.3 Prenume *5) : ............................................... │
│ │
│2.4 Nume purtate anterior *6) : │
│ ............................................................. │
│ │
│2.5 Sex *7) : ................................................... │
│ │
│2.6 Numele şi prenumele tatălui *8) : ........................... │
│ │
│2.7 Numele şi prenumele mamei la naştere *8) : │
│ ............................................................. │
│ │
│2.8 Starea civilă : │
│ │
│ [] necăsătorit [] divorţat*9) [] separat │
│ începând cu începând cu │
│ data de*10) ..... data de*10) ..... │
│ │
│ [] căsătorit [] recăsătorit*9) [] văduv │
│ începând cu începând cu începând cu │
│ data de*10) ..... data de*10) ..... data de*10) ..... │
│ │
│ [] care convieţuieşte cu o altă persoană începând cu data de*11) │
│ ...................................................................... │
│ │
│ [] Partenerii locuiau împreună la momentul decesului?*60) ............ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│3 Cetăţenie *12) *13) : ...................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 4 │ Detalii despre naştere
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│4.1 Data naşterii*14) : .................................... │
│ │
│4.2 Locul naşterii *15) :.................................... │
│ │
│4.3 Provincie/departamentul regional*16) : .................. │
│ │
│4.4 Ţara *17) : ............................................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 5 │ Ultima adresă a asiguratului decedat *3) *18)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ....................................................................... │
│ ....................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 6 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│6.1 Număr de asigurare la instituţia de înregistrare: ..................... │
│ │
│6.2 Numărul de referinţă al dosarului la instituţia │
│ care instrumentează cererea: ......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 7 │ La data decesului asiguratul
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [] desfăşura încă activităţi [] nu mai desfăşura activitate │
│ profesionale*18a) profesională*18a) │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 8 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│8.1 Data şi locul decesului : ........................................ │
│ │
│8.2 Decesul*19) [] este prezumat [] nu este prezumat │
│ a fi survenit ca urmare sau a unei boli profesionale │
│ a unui accident de muncă*20) │
│ │
│8.3 Decesul*21) [] este prezumat [] nu este prezumat │
│ [] a fi cauzat de o │
│ persoană terţă │
│ [] a fi cauzat de │
│ reclamant*60) │
│ │
│8.4 Decesul*22) [] este prezumat [] nu este prezumat │
│ a fi survenit ca urmare a unui accident rutier │
│ (asigurare auto obligatorie)*22) │
│ │
│8.5 În caz de dispariţie: [] data ultimelor informaţii*22a): ............... │
│ [] data decesului prezumată oficial*23)*24): ..... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 9 │
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│9.1 La data căsătoriei [] era [] nu era │
│ asiguratul*25) titular [] salariaţilor [] lucrătorilor independenţi│
│ al unei pensii din [] functionarilor │
│ sistemul publici*25a) │
│ │
│9.2 La data decesului [] era [] nu era │
│ asiguratul titular [] salariaţilor [] lucrătorilor independenţi│
│ al unei pensii din [] functionarilor [] toate persoanele cu │
│ sistemul publici*25a) reşedinţa în acel stat │
│ │
│9.3 La momentul decesului [] era [] nu era │
│ asiguratul (salariat) │
│ asigurat conform │
│ legislaţiei pentru │
│ asigurarea de urmaş*26) │
│ │
│ În caz afirmativ, a se indica │
│ │
│9.4 - Tipul pensiei: ............................................... │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│9.5 - Numărul pensiei : ............................................ │
│ │
│9.6 - Instituţia responsabilă cu plata pensiei: │
│ .............................................................. │
│ .............................................................. │
│ │
│9.7 - Data de la care pensia a fost datorată: ...................... │
│ │
│9.8 - Eventual data de încetare a dreptului la pensie : │
│ .............................................................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 10│ Asiguratul decedat [] solicitase [] nu solicitase
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ amânarea calculării unei pensii de bătrâneţe la care ar fi avut dreptul. │
│ (În caz afirmativ, a se preciza ţara: ..................................) │
│ │
│10.1 [] Asiguratul decedat [] Soţul │
│ [] solicitase [] obţinuse │
│ [] o rambursare de contribuţii │
│ [] un transfer de contribuţii │
│ [] o cuantum forfetar al asigurării persoanei decedate │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    B. Informaţii privind solicitanţii*29)

┌───┐
│ 11│ [] Văduvă [] văduv [] alţi solicitanţi cu excepţia copiilor*27)*28)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│11.1 Nume de familie*4)*61) │
│ ...................................................................... │
│ │
│11.2 Prenume .............................................................. │
│ Nume purtate anterior ................................................ │
│ Locul naşterii*15) ................................................... │
│ │
│11.3 Data naşterii: ....................................................... │
│ Cetăţenie*2)*12)*13) :................................................ │
│ │
│11.4 Adresa *3) *30) ...................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
│11.5 Detalii bancare sau adresa pentru plata directă ...................... │
│ Numele subsemnatului aşa cum este înregistrat la bancă................ │
│ Denumirea băncii ..................................................... │
│ Adresa băncii ........................................................ │
│ Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT)............................... │
│ Cont bancar internaţional (IBAN)...................................... │
│ │
│11.6 Cod fiscal*31) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │
│ Cod fiscal al districtului |_|_|_|_| │
│ │
│ Număr asigurare*2)*32) |_|_|_|_|_| |_|_| |_|_| ............ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│11.7 Data căsătoriei cu asiguratul decedat ............................... │
│ │
│11.8 Subsemnatul locuiesc la aceeaşi adresă cu soţul sau partenerul? │
│ [] da [] nu │
│ De la: ............ De la ................. │
│ │
│11.9 Soţii au sau au avut un copil împreună (copil natural sau adoptat)*33) ? │
│ [] da [] nu │
│ │
│11.10 Eventual, data [] separării în fapt*34) [] divorţului │
│ │
│11.11 Eventual, data recăsătoriei ....................................... │
│ │
│11.12 Numele de familie şi prenumele celuilalt soţ*35) .................. │
│ │
│11.13 Văduva sau văduvul trăieşte ca soţ/soţie cu o altă persoană*11) ? │
│ [] da [] nu │
│ │
│11.14 Grad de rudenie sau stare civilă (pentru solicitanţi, alţii decât │
│ văduva sau văduvul): │
│ ................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 12│
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Subsemnatul │
│ │
│12.1a [] desfăşor [] nu desfăşor o activitate │
│ profesională │
│ │
│12.1b [] sunt angajat în [] nu sunt angajat într-o │
│ activitate care face parte │
│ din regimul special pentru │
│ funcţionari publici*35a) │
│ │
│12.2 [] sunt lucrător independent [] nu sunt lucrător independent│
│ │
│12.3 [] declar că nu am niciun venit*36) │
│ │
│12.4 Eventual precizaţi cuantumul venitului anual*37) .......... în ........ │
│ │
│12.5 Subsemnatul │
│ │
│12.6 [] eram [] nu eram în întreţinerea asiguratului │
│ decedat*38) │
│ │
│12.7 [] sunt [] nu sunt în │
│ [] incapacitate de muncă permanentă │
│ [] incapacitate de muncă temporară, în special de peste 3 luni*39)│
│ │
│12.8 [] am nevoie*40) [] nu am nevoie de asistenţă permanentă │
│ din partea unei persoane terţe*41) │
│ │
│12.9 Subsemnatul Am solicitat Beneficiez de │
│ următoarele următoarele │
│ prestaţii prestaţii │
│ │
│ Prestaţie pentru cheltuieli │
│ suplimentare datorate unei boli │
│ permanente [] [] │
│ Prestaţie de asistenţă [] [] │
│ Alocaţii de studii pentru văduve │
│ şi văduvi [] [] │
│ Alocaţie de studii pentru acoperirea │
│ cheltuielilor necesare îngrijirii │
│ copilului, având în vedere munca │
│ sau studiile [] [] │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│12.10 Subsemnatul │
│ │
│ [] beneficiez de o pensie de la .............. până la ................ │
│ [] nu beneficiez de pensie [] pot solicita o pensie (de urmaş) │
│ │
│12.11 Tipul prestaţiei*42): ............................................... │
│ │
│12.12 Numărul pensiei : ................................................. │
│ │
│12.13 Cuantum la data cererii : ......................................... │
│ │
│12.14 Denumirea instituţiei: ............................................ │
│ │
│ Subsemnatul*43) │
│ │
│12.15 [] am dreptul la o pensie de urmaş în cadrul asigurării pentru accidente│
│ de muncă şi boli profesionale din partea instituţiei următoare? │
│ Denumirea instituţiei: .............................................. │
│ │
│ Numărul pensiei: .................................................. │
│ │
│12.16 Văduvul/văduva :*44) │
│ [] cresc un copil [] nu cresc un copil │
│ Pentru care primesc alocaţii │
│ familiale sau o pensie de orfan [] da [] nu │
│ │
│12.17 Instituţia responsabilă pentru plata acestora ....................... │
│ │
│12.18 Data prezumată a naşterii, dacă subsemnata este însărcinată │
│ ..................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 13│
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│13.1 Alte resurse ale văduvei/văduvului*45) │
│ │
│ [] nici una │
│ Natura :............................................................... │
│ Cuantum*46):..................... în .................................. │
│ │
│13.2 Altele │
│ Natura :............................................................... │
│ Cuantum*46):..................... în .................................. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 14│ Copii*13) *48) *49)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│14.1 Nume*4) Prenume Cetăţenie Locul şi data Legătură de rudenie (ex: │
│ naşterii, copil propriu, copil │
│ căsătoriei sau adoptat, copil vitreg)*51)│
│ decesului*50) │
│ │
│ 1. ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ │
│ 2. ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ │
│ 3. ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ │
│ 4. ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ │
│ 5. ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ ....... ....... ......... ............... ......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    C. Informaţii diverse

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│15 │
│ Am cerut ca plata să se efectueze*58) │
│ [] direct în statul de domiciliu de domiciliu │
│ [] către un reprezentant din statul de origine │
│ │
│ Informaţii suplimentare pentru instituţiile finlandeze │
│ [] solicitantul doreşte ca decizia să-i fie notificată │
│ [] în finlandeză │
│ [] în suedeză │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 16│
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│16.1 Documente anexate în sprijinul cererii de ............................ │
│ ...................................................................... │
│ ...................................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 17│ Date despre persoana care completează formularul RO 203
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│17.1 Nume şi prenume : │
│ ...................................................................... │
│ │
│17.2 Adresa *3) : ......................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
│17.3 Semnătura ..................... 17.4 Data ............................ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                                                               ┌────────┐
                       INSTRUCTIUNI │ RO 203 │
                                                               └────────┘

    Acest formular trebuie să fie completat cu majuscule sau dactilografiat, utilizând doar spaţiile punctate.
    Cuprinde 8 pagini; niciuna dintre acestea nu poate fi suprimată, chiar dacă nu conţine informaţii relevante.
    NOTE
    *1) Sigla ţării căreia aparţine instituţia care completează formularul : BE = Belgia; CZ = Cehia; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franţa; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV= Letonia; LT = Lituania; LU= Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; ŞI = Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Regatul Unit al Marii Britanii; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH= Elveţia.
    *2) Dacă formularul este adresat unei instituţii cehe, a se indica numărul naşterii, dacă este adresat unei instituţii cipriote, în cazul unui cetăţean cipriot se indică numărul de identificare cipriot; dacă nu este vorba de un cetăţean cipriot, se indică numărul certificatului de înregistrare pentru străini (ARC); dacă este adresat unei instituţii daneze, a se indica numărul CPR, dacă este adresat unei instituţii finlandeze, a se indica numărul registrului finlandez al populaţiei, dacă este adresat unei instituţii suedeze, a se indica numărul personal suedez (personnummer), dacă este adresat unei instituţii islandeze se precizează numărul de identificare personal (Kennitala), dacă este adresat unei instituţii din Liechtenstein, se precizează numărul de asigurare AHV, dacă este adresat unei instituţii lituaniene, a se preciza numărul personal de identificare, dacă este adresat unei instituţii letone, a se indica numărul de identitate, dacă este adresat unei instituţii malteze, în cazul cetăţenilor maltezi, a se indica numărul cardului de identitate, sau, dacă nu este vorba de un cetăţean maltez, a se indica numărul de securitate socială maltez, dacă este adresat unei instituţii norvegiene, a se preciza numărul personal de identificare (fodselsnummer); dacă este adresat unei instituţii belgiene, a se indica numărul naţional de securitate socială (NISS), dacă este adresat unei instituţii germane care aparţine unei scheme pentru asigurare de pensie generală, a se preciza numărul de asigurare (VSNR); dacă este adresat unei instituţii care aparţine sistemului funcţionarilor publici, a se preciza numărul personal de identificare (PRS-Kenn-Nr.); dacă este adresat unei instituţii austriece, a se indica numărul de asigurare austriac (VSNR); dacă este adresat unei instituţii poloneze, a se indica numărul de referinţă al dosarului de pensie pentru persoana care a solicitat sau şi-a stabilit dreptul de pensie în cadrul sistemului de securitate socială polonez; pentru persoanele care solicită în premieră o pensie (în sistemul polonez de asigurări sociale), a se indica numărul PESEL şi NIP sau NKP (numărul NKP-dacă persoana în cauză este subiectul unei asigurări sociale pentru fermieri), dacă nu există aceste categorii de numere, a se indica seria şi numărul cărţii de identitate sau paşaportului; dacă este adresat unei instituţii portugheze, a se indica numărul de înregistrare din cadrul sistemului general de asigurare, iar, dacă este cazul, şi pentru condiţiile în care persoana a fost asigurată în cadrul sistemului de securitate socială a funcţionarilor publici; dacă este adresat unei instituţii slovace, a se indica numărul naşterii; dacă se adresează unei instituţii slovene, a se indica numărul dosarului dacă este cunoscut, numărul sub nota 13 este omis; dacă este adresat unei instituţii elveţiene, a se indica numărul de asigurare AVS/AI(AHV/IV).
    *3) Strada, numărul, codul poştal, localitatea, ţara, numărul de telefon.
    *3a) Pentru Germania şi Austria, noţiunea de " asigurat " acoperă atât asiguraţii sistemului general de securitate socială, cât şi funcţionarii publici şi persoanele asimilate acestora asigurate în cadrul unui sistem special. Noţiunea de " pensie " cuprinde şi pensiile plătite funcţionarilor publici. În cazul Poloniei, termenul "persoane asigurate" se referă de asemenea la persoanele care sunt subiecte ale unor sisteme speciale.
    *4) - Numele de familie include numele uzual sau numele dobândit prin căsătorie.
    - Numele dat la naştere trebuie să fie totdeauna precizat; în cazul în care acesta este identic cu numele de familie curent, specificăţi «idem».
    - Expresiile «zis», «alias» şi prefixele numelor de familie trebuie să apară integral, în ordinea în care sunt specificate în certificatul de naştere.
    - Dacă formularul este completat de o instituţie olandeză şi dacă asiguratul sau solicitantul îndreptăţit este o femeie căsătorită sau care a fost căsătorită, a se preciza, ca nume de familie, numele soţului actual sau al ultimului soţ şi numele de fată la nume la naştere.
    - Pentru cetăţenii spanioli, a se preciza cele două nume date la naştere.
    - Pentru cetăţenii portughezi, a se preciza toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum apar în cartea de identitate sau în paşaport.
    *5) A se preciza toate prenumele în ordinea înscrierii în certificatul de naştere.
    *6) A se preciza în special în caz de adopţie sau de utilizare de pseudonime intrate în limbajul curent; expresiile «zis» şi «alias» şi eventualele prefixele ale numelui de familie trebuie să apară integral şi în ordinea înscrierii pe certificatul de naştere.
    *7) M = masculin , F = feminin.
    *8) Această informaţie este solicitată în cazul în care lucrătorul are cetăţenie spaniolă sau în cazul în care formularul trebuie trimis unei instituţii franceze, elene sau maghiare, indiferent de cetăţenia lucrătorului, precum şi pentru instituţiile poloneze în cazul instrumentării unei cereri pentru pensie de urmaş în cadrul unui sistem special.
    *9) A se completa în măsura posibilului dacă formularul este trimis instituţiilor germane, belgiene, franceze, maghiare, italiene, lituaniene, luxemburgheze, olandeze, poloneze, slovace, austriece, portugheze, suedeze, din Liechtenstein, finlandeze sau norvegiene.
    *10) Pentru instituţiile belgiene, maghiare, lituaniene, poloneze, slovace, olandeze, suedeze, din Regatul Unit al Marii Britanii, finlandeze şi din Liechtenstein, a se preciza şi data, lângă rubrica corespunzătoare.
    *11) Această informaţie se bazează pe o declaraţie a interesatului. Pentru instituţiile norvegiene, trebuie completată şi fişa suplimentară 5. În cazul Olandei, trebuie ştiut că, în conformitate cu Algemene Nabestaandenwet (Legii Generale cu Privire la Urmaşi), persoanele următoare sunt, de asemenea, considerate căsătorite sau soţi: persoanele necăsătorite de acelaşi sex sau de sex diferit, care locuiesc într-un domiciliu comun, cu condiţia să nu fie rude de gradul I . Prin menaj comun, se înţelege : două persoane care se ocupă împreună de întreţinerea locuinţei şi contribuie fiecare la cheltuielile de întreţinere sau contribuind în alt fel la cheltuielile legate de subzistenţa lor. Pentru Lituania, a se preciza dacă reclamantul este soţ "de jure" (de drept). În cadrul legislaţiei finlandeze persoanele de acelaşi sex din cadrul unei relaţii înregistrate oficial sunt considerate ca având statut de «căsătoriţi». Această informaţie, trebuie, de asemenea, să fie furnizată instituţiilor maghiare.
    *12) Eventual a se preciza data naturalizării.
    *13) Pentru instituţiile spaniole, în cazul cetăţenilor spanioli a se preciza numărul cărţii naţionale de identitate DNI (Documento Nacional de Identidad) sau NIE (Numero de Identificacion de Extranjeros) în cazul cetăţenilor străini, în ambele cazuri dacă există, chiar dacă acestea sunt expirate. Dacă aceste documente nu există, menţionaţi «niciunul». Pentru instituţiile malteze, în cazul cetăţenilor maltezi, a se preciza numărul cardului de identitate, dacă nu este vorba de un cetăţean maltez, a se preciza numărul de securitate socială maltez. În cazul cetăţenilor sloveni, a se preciza numărul personal de identificare EMSO. Dacă formularul este trimis unei instituţii norvegiene a se indica la punctul 11.3, numărul de înregistrare pentru populaţie.
    *14) Ziua şi luna sunt exprimate în două cifre fiecare, anul în patru cifre (spre exemplu : 1 august 1921 = 01.08.1921).
    *15) Pentru oraşele franceze care conţin mai multe arondismente, a se preciza numărul arondismentului (spre exemplu : Paris 14). Pentru districtele portugheze a se preciza de asemenea parohia şi autoritatea locală, iar pentru oraşele olandeze,a se indica şi numele municipiului.
    *16) Informaţie obligatorie pentru asiguraţii de cetăţenie spaniolă, franceză sau italiană; această rubrică conţine, în funcţie de fiecare ţară, apartenenţa teritorială a locului de naştere (spre exemplu, în cazul Franţei, dacă locul (comuna) naşterii este Lille, trebuie precizat departamentul de naştere, Nord, urmat de codul regiunii, dacă asiguratul îl cunoaste, în acest caz «59». Informaţia completă introdusă va fi deci «Nord 59». Pentru persoanele născute în Spania a se preciza doar provincia.
    *17) Sigla ţării de naştere a asiguratului codificată conform codului internaţional ISO 3166-1.
    *18) Dacă formularul este adresat unei instituţii daneze, finlandeze, islandeze, letone, poloneze sau norvegiene, a se preciza ultima adresă a asiguratului decedat în statul respectiv, în rubrica de mai jos :

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Adresa *3) : ......................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *18 a) În cazul Poloniei, termenul "activitate profesională" se referă, de asemenea, la activitatea unor persoane care sunt subiecte ale unor sisteme speciale.
    *19) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor belgiene, cipriote, germane, greceşti, poloneze, slovace, spaniole, irlandeze, italiene, luxemburgheze, austriece, portugheze, din Regatul Unit, finlandeze, islandeze şi norvegiene.
    *20) Pentru instituţiile belgiene, cipriote, luxemburgheze şi elveţiene, bifaţi prima căsuţă pentru orice accident, indiferent de natura acestuia.
    *21) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor cehe, slovace, elveţiene, germane, greceşti, spaniole, luxemburgheze, austriece, portugheze şi din Liechtenstein.
    *22) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor finlandeze.
    *22a) Pentru instituţiile poloneze, în cazul instrumentării unei cereri pentru o pensie de urmaş plătită urmaşului unui ofiţer de poliţie sau soldat dispărut. Vă rog să anexaţi un document care să confirme dispariţia.
    *23) Dacă formularul este transmis instituţiilor greceşti, franceze, finlandeze şi suedeze, a se preciza data declarată a dispariţiei la autorităţile de poliţie. Dacă formularul este transmis instituţiilor letone sau lituaniene, a se indica decizia Curţii prin care s-a recunoscut dispariţia unei persoane.
    *24) Dacă formularul este transmis instituţiilor spaniole, finlandeze, suedeze şi din Liechtenstein, a se preciza şi circumstanţele dispariţiei.
    *25) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor greceşti, franceze, luxemburgheze şi austriece.
    *25a) În cazul Poloniei, termenul "pensie" în cadrul unui sistem pentru funcţionari publici" se referă la prestaţiile din cadrul unor sisteme speciale.
    *26) Această informaţie este solicitată de instituţiile maghiare şi olandeze.
    *27) Dacă trebuie menţionate mai multe persoane la rubrica 11, a se intercala una sau mai multe copii suplimentare ale paginii nr. 3, întrucât rubricile 11 şi 12 trebuie completate separat pentru fiecare dintre aceste persoane. În Olanda, văduva şi soţia divorţată sau despărţită pot avea dreptul la pensia de văduvă dacă au mai puţin de 65 ani. Văduvele şi femeile divorţate sau separate care au mai mult de 65 ani au dreptul la pensia de bătrâneţe. În acest caz, trebuie întocmit un formular E 202 pentru persoana interesată.
    În Portugalia, pensia de urmaş este datorată rudelor decedatului pe linie ascendentă care se aflau în grija asiguratului decedat dacă nu există niciun alt membru al familiei sale (soţ, foşti soţi pe linie descendentă care sunt îndreptăţiţi să primească prestaţii). În Liechtenstein, văduva şi soţia divorţată sau despărţită a asiguratului decedat pot pretinde pensia de văduvă dacă au mai puţin de 62 ani. Dreptul lor încetează odată cu recăsătoria acestora. Văduvele şi femeile divorţate sau despărţite care au mai mult de 62 ani pot cere la pensia de bătrâneţe. În acest caz, trebuie întocmit un formular E 202 pentru persoana interesată. În Norvegia, soţiile divorţate sau separate pot pretinde o pensie de urmaş.În Slovenia, solicitanţii unei pensii de urmaş/văduv pot fi părinţii naturali sau părinţii adoptivi ai asiguratului (dacă se aflau în îngrijirea defunctului), fraţii şi surorile (dacă s-au aflat în îngrijirea asiguratului până la data decesului acestuia, fiind în imposibilitatea de a-şi asigura mijloacele de subzistenţă) şi soţul divorţat (dacă a convieţuit cu asiguratul până la data decesului acestuia); În Estonia, categoria persoanelor îndreptăţite să solicite o pensie de urmaş este mult mai largă: părinte, frate, soră, soţul divorţat, părintele sau tutorele unui copil al susţinătorului, copii vitregi şi copii adoptaţi, părinţii vitregi şi părinţii adoptivi. În Letonia, categoria persoanelor îndreptăţite la o pensie de urmaş include copii, copii vitregi care se află sub îngrijire, fraţi, surori sau nepoţi. În Polonia au dreptul la pensie de urmaş atât soţii divorţaţi, cât şi soţii separaţi, în condiţiile în care au dreptul la o pensie alimentară stabilită prin ordinul Curţii sau printr-o înţelegere încheiată în faţa Curţii, precum şi părinţii (inclusiv tatăl vitreg sau mama vitregă).
    *28) Dacă se adresează instituţiilor italiene, a se completa E 203/fişa suplimentară 1. Dacă se adresează instituţiilor suedeze, a se completa E 203/fişa suplimentară 6. Dacă se adresează instituţiilor lituaniene, a se completa E 203/fişa suplimentară 7. Dacă se adresează instituţiilor elveţiene, a se completa E 203/fişă suplimentară 10. Dacă se adresează instituţiilor poloneze, a se completa E 203/fişă suplimentară 11. Dacă se adresează instituţiilor finlandeze, a se completa E 203/fişă suplimentară 13.
    *29) Dacă formularul este adresat unei instituţii germane, austriece, poloneze, letone, din Liechtenstein, finlandeze sau elveţiene a se preciza - eventual - adresa reprezentantului legal (consilier juridic, tutore, curator...) în rubrica de mai jos :

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Adresa *3) : ......................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *30) Dacă formularul este adresat unei instituţii cehe, daneze, finlandeze, islandeze, letone sau norvegiene, a se preciza ultima adresă a solicitantului în statul corespunzător, în rubrica de mai jos :

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Adresa *3) : ......................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *31) A se completa doar dacă formularul este adresat unei instituţii portugheze sau slovene.
    *32) Pentru instituţiile olandeze, precizaţi numărul Sofi, dacă acesta este cunoscut. Pentru instituţiile belgiene, a se indica numărul naţional de securitate socială (NISS).
    *33) A se completa dacă formularul este trimis instituţiilor finlandeze şi suedeze.
    *34) Pentru instituţiile spaniole şi suedeze, a se preciza natura actului, dacă este vorba de despărţire de fapt (de facto) sau de despărţire de drept (de jure).
    *35) Pentru instituţiile din Liechtenstein sau elveţiene, a se preciza şi data naşterii soţului.
    *35a) În cazul Poloniei, termenul "activitate în cadrul unei sisteme speciale pentru funcţionari publici" se referă la activitatea unor persoane care sunt subiectul unor sisteme speciale.
    *36) A se completa dacă formularul este adresat unei institutii italiene, poloneze, olandeze sau elene. În Italia, locuinţa solicitantului, prestaţiile familiale, prestaţiile în bani în cazul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi prestaţiile de asistenţă nu sunt considerate venituri.
    *37) A se completa dacă formularul este adresat instituţiilor belgiene, daneze, portugheze, spaniole, franceze, italiene, luxemburgheze, olandeze, finlandeze, suedeze, islandeze şi norvegiene. Dacă formularul este adresat instituţiilor italiene, a se preciza toate veniturile cu excepţia locuinţei solicitantului, a prestaţiilor familiale, a prestaţiilor în bani în cazul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a prestaţiilor de asistenţă.
    *38) A se completa dacă formularul este adresat instituţiilor germane, greceşti, franceze, italiene, letone, luxemburgheze, olandeze, austriece, portugheze, slovene, finlandeze, suedeze, islandeze.
    *39) A se completa dacă formularul este adresat instituţiilor belgiene, maghiare, poloneze, olandeze şi suedeze (a se ataşa un formular E 213).
    *40) Pentru instituţiile portugheze, a se completa şi pagina suplimentară 3. Pentru instituţiile slovene, a se completa şi formularul E 213.
    *41) A se completa dacă formularul este adresat instituţiilor greceşti, franceze, irlandeze, olandeze, austriece şi din Regatul Unit al Marii Britanii.
    *42) Dacă formularul este adresat instituţiilor belgiene, maghiare, poloneze, germane, spaniole, franceze, italiene, olandeze, austriece, portugheze sau finlandeze, a se preciza dacă este vorba de o pensie personală sau de urmaş. Pentru instituţiile malteze, a se furniza detalii despre toate pensiile ocupaţionale plătite/care urmează să fie plătite. Cuantumul pensiei trebuie să fie cel de la data acordării iniţiale.
    *43) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor belgiene, germane, luxemburgheze, austriece, portugheze şi finlandeze.
    *44) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor belgiene, cehe, maghiare, poloneze, slovace, germane, franceze, italiene, luxemburgheze, olandeze, austriece, finlandeze, suedeze, islandeze şi norvegiene.
    *45) Pentru instituţiile finlandeze, a se preciza veniturile din dobânzi, din rente sau din dividende.
    *46) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor daneze, spaniole, luxemburgheze, olandeze, austriece, islandeze, norvegiene (cuantumul anual), franceze (trimestrial) şi italiene (lunar).
    *47) A se preciza natura venitului luat în considerare de instituţia care instrumentează cererea în vederea aplicării regulilor de non-cumul.
    *48) A se completa dacă formularul este transmis instituţiilor daneze, germane, greceşti, maghiare, spaniole, franceze, irlandeze, italiene, luxemburgheze, olandeze, austriece, portugheze, finlandeze, suedeze, din Regatul Unit al Marii Britanii, islandeze, din Liechtenstein, poloneze, slovace, slovene sau elveţiene. Dacă formularul este adresat unei instituţii portugheze, a se preciza atât numele tuturor copiilor vitregi aflaţi în îngrijirea asiguratului decedat, cât şi numele tuturor nepoţilor. Dacă formularul este adresat unei instituţii letone sau slovene, a se preciza numele copiilor vitregi, al nepoţilor sau oricăror copii orfani, dar care se aflau în îngrijirea asiguratului la momentul decesului acestuia. Pentru instituţiile italiene, a se completa pagina suplimentară E 203/2, dacă persoana îndreptăţită este copil singur la părinţi. Dacă formularul este adresat unei instituţii spaniole, trebuie completată şi pagina suplimentară E 203/2. Dacă formularul este adresat unei instituţii lituaniene, trebuie completată fişa suplimentară E 203/7. Dacă formularul este adresat unei instituţii cehe, trebuie completată fişa suplimentară E 203/8. Dacă formularul este adresat unei instituţii elveţiene, trebuie completată fişa suplimentară E 203/10. Dacă formularul este adresat unei instituţii poloneze, trebuie completată fişa suplimentară E 203/11.
    *49) Pentru instituţiile norvegiene, nu precizaţi decât copiii asiguratului decedat. Pentru instituţiile malteze, se vor furniza informaţii numai despre copiii sub 18 ani ai căror părinţi sunt atât asiguratul decedat, cât şi văduva/văduvul.
    *50) A se marca simbolurile următoare la a căror dată se face referire : * naştere, căsătorie, deces. Dacă formularul este adresat unei instituţii finlandeze, maghiare sau slovace, a se preciza numărul care figurează în registrul populaţiei.
    *51) Dacă formularul se adresează instituţiilor finlandeze, a se preciza dacă copilul în cauză este copilul văduvei/văduvului şi al asiguratului decedat sau doar al văduvei/văduvului sau doar al asiguratului decedat. A se preciza, de asemenea, dacă văduva/văduvul creşte copilul, precum şi cetăţenia sa în caz de adopţie.
    *52) Această informaţie trebuie furnizată de la data decesului părinţilor, menţionând orice schimbare ulterioară.
    *53) Dacă formularul este adresat instituţiilor germane, italiene sau poloneze, a se completa şi pagina suplimentară E 202/2, iar dacă formularul este adresat instituţiilor portugheze şi slovace a se completa formularul E 203/4.
    *54) A se preciza adresa comună. Dacă unul dintre copii locuieşte la o adresă diferită, a se preciza această adresă în rubrica de mai jos:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Adresa *3) : ......................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *55) Precizaţi dacă copilul este căsătorit, invalid, decedat (data decesului), ucenic sau student. Pentru instituţiile portugheze, a se completa pagina suplimentară E 203/3 dacă copilul este invalid şi are nevoie de asistenţa unei terţe persoane. Pentru instituţiile din Liechtenstein şi Elveţia , a se ataşa un atestat eliberat de centrul de ucenicie sau de studii pentru fiecare copil cu vârste cuprinse între 18 - 25 ani, ucenic sau student, pentru instituţiile cehe a se anexa o copie a certificatului de continuare a studiilor, uceniciei şi/sau pregătirii vocaţionale pentru fiecare copil student sau ucenic cu vârsta între 15 şi 26 de ani; pentru instituţiile slovene, a se anexa un certificat eliberat de un centru de pregătire sau un atestat eliberat de centrul de ucenicie pentru fiecare copil student la zi sau ucenic cu vârsta între 15 şi 26 de ani; pentru instituţiile slovace, a se anexa un certificat eliberat de un centru de pregătire sau şcoală pentru fiecare copil cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani; pentru instituţiile poloneze, a se anexa un certificat şcolar pentru fiecare copil cu vărsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani, cu statut de elev sau student; pentru instituţiile maghiare, a se anexa un certificat de continuare a studiilor, uceniciei şi/sau pregătirii vocaţionale pentru fiecare copil student sau ucenic cu vârsta între 16 şi 25 de ani. A se indica dacă copilul este căsătorit, invalid, decedat (data decesului) sau student. A se anexa un certificat care să ateste întreaga perioadă de studii pentru fiecare copil student, cu vârsta între 16 şi 23 de ani, în cazul unei fete şi cu vârsta între16 şi 25 de ani în cazul unui bărbat, pentru instituţiile cipriote.
    *56) Pentru instituţiile maghiare, slovace, spaniole sau norvegiene a se preciza dacă copiii sunt în întreţinerea asiguratului şi dacă unul dintre aceştia este invalid sau dacă beneficiază de o pensie de invaliditate cu titlu personal. Pentru instituţiile finlandeze, se vor specifică situaţiile în care copilul/copiii a/au locuit la acelaşi domiciliu cu asiguratul. În caz contrar, a se indica data de la care nu mai locuiau împreună.
    *57) Pentru instituţiile maghiare, portugheze şi norvegiene, dacă unul dintre copii are un reprezentant legal, altul decât cel al celorlalţi copii, a se preciza acest lucru în rubrica de mai jos. Pentru instituţiile finlandeze, a se indica mai jos numele, data naşterii şi adresa reprezentantului legal al copilului/copiilor:
    Copil
    - Nume : ...............................................
    - Prenume : ............................................
    Reprezentant legal
    - Nume : ................................................
    - Prenume : ............................................
    - Adresă *3) : ........................................
    *57a) Pentru instituţiile letone a se indica dacă celălalt părinte al copilului este, de asemenea, decedat:
               [] da [] nu
    Dacă răspunsul este afirmativ, a se indica următoarele informaţii:
    ..........................................................................
    Nume:.....................................................................
    Prenume:..................................................................
    Nume anterioare: .........................................................
    Sex: .....................................................................
    Numărul de identitate: ...................................................
    Cetăţenie: ...............................................................
    Data naşterii: ...........................................................
    Data decesului: ..........................................................
    *58) A se completa pentru instituţiile italiene şi greceşti.
    *59) Dacă formularul este adresat unei instituţii din Liechtenstein, a se ataşa formularul E 207 privind asiguratul decedat şi privind (ultimul şi precedentul/-ţii) soţ/i/îi asiguratului.
    *60) Informaţia este solicitată când formularul este adresat instituţiilor cipriote, maghiare şi finlandeze.
    *61) Pentru instituţiile maghiare, a se specifică, de asemenea, numele şi prenumele la naştere al mamei solicitantului:
    Mama solicitantului:
    - Nume: .........................................................
    - Prenume: ...................................................... .


                                              ┌────────────────────────────┐
                                              │ RO 203 fişă suplimentară 1 │
                                              └────────────────────────────┘             RUBRICA 11 <SOLICITANŢI ÎNDREPTĂŢIŢI ALŢII DECAT COPII>
              INFORMAŢII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUŢIILE ITALIENE


    A se completa în cazul în care pensia este solicitată în străinătate de
unicul părinte urmaş, de fraţii sau surorile necăsătoriţi/te ale lucrătorului
decedat.

┌───┐
│ 1 │- Dacă solicitantul este unicul părinte urmaş, a se preciza dacă
│ │ lucrătorul decedat are ca urmaş(i)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [] soţul [] da [] nu │
│ │
│ [] copiii [] da [] nu │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 2 │- Dacă solicitantul este fratele sau sora lucrătorului decedat, a se
│ │ preciza dacă acesta din urmă are ca urmaş(i)
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [] soţul [] da [] nu │
│ │
│ [] copiii [] da [] nu │
│ │
│ [] părinţii [] da [] nu │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


            Semnătura ............... Data ...........
                                              ┌────────────────────────────┐
                                              │ RO 203 fişă suplimentară 2 │
                                              └────────────────────────────┘


                               RUBRICA 15 «COPII»

                            INFORMATII SUPLIMENTARE
          (A se completa câte o pagină separată pentru fiecare copil)


┌───┐
│ 1 │ [] Copilul menţionat la rândul nr. .................. al rubricii 15.1
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [] desfăşoară o activitate [] nu desfăşoară o activitate │
│ profesională profesională │
│ │
│1.1 În caz afirmativ, vă rugăm să precizaţi : │
│ │
│ Natura activităţii profesionale (salariată sau independentă) .......... │
│ │
│ Cuantumul veniturilor pe*1) [] săptămână [] lună [] an ......... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 2 │ [] Copilul menţionat la rândul nr. .................. al rubricii 15.1
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [] are alte venituri [] nu are alte venituri │
│ │
│2.1 În caz afirmativ, vă rugăm să precizaţi : │
│ │
│ Natura celorlalte venituri : │
│ │
│ [] Prestaţii de securitate socială │
│ │
│ Cuantum pe [] săptămână [] lună [] an ........ │
│ │
│ [] Alte venituri*2) │
│ │
│ Cuantum pe [] săptămână [] lună [] an ........ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 3 │ Pentru copilul menţionat la rândul nr. .............. al rubricii 15.1,
│ │ persoana următoare:
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ (Nume, Prenume) ....................................................... │
│ │
│ (adresa) .............................................................. │
│ ...................................................................... │
│ are dreptul la prestaţii sau alocaţii familiale ca urmare a desfăşurării │
│ unei activităţi profesionale sau comerciale (articol 79(3) al │
│ Regulamentului (CEE) nr. 1408/71) │
│ │
│ Cuantum : ........................................................ │
│ │
│ De la data de .................................................... │
│ │
│3.1 Aceste prestaţii sau alocaţii familiale sunt datorate de instituţiile │
│ următoare : │
│ (denumirea) ............................................... │
│ (adresa) .................................................. │
│ ........................................................... │
│ (denumirea) ............................................... │
│ (adresa) .................................................. │
│ ........................................................... │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│4 Copilul menţionat la rândul nr. .................. al rubricii 15.1 este │
│ inapt de muncă. Un formular E 404 este ataşat. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

           Semnătura ........... Data ...........


---------
    *1) Cu excepţia plăţilor compensatorii în cazul concedierii, prestaţiilor
familiale, salariilor datorate, rentelor viagere pentru accidente de muncă sau
boli profesionale, pensiilor pentru invalizi de război sau mutilaţi ca urmare
a efectuării serviciului militar, indemnizaţiilor pentru însoţitor şi
cheltuielilor de deplasare.
    *2) "Alte venituri" înseamnă veniturile din proprietăţi imobiliare sau din
capital (depozite bancare sau poştale, conturi curente, titluri publice,
fonduri de investiţie, acţiuni, obligaţiuni, etc).                                           ┌───────────────────────────────┐
                                           │ RO 203 fişă suplimentară 3 PT │
                                           └───────────────────────────────┘                               RUBRICA 12 (12.8)
             INFORMATII SUPLIMENTARE PENTRU INSTITUTIILE PORTUGHEZE

    A se completa în cazul în care solicitantul a declarat că are nevoie de
asistenţa unei terţe persoane pentru a realiza activităţile obişnuite ale
vieţii cotidiene.

┌───┐
│ 1 │ Identitatea terţei persoane
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│1.1 Nume : ............................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
│ Prenume : ............................................................ │
│ │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│1.2 Adresa (strada, numărul, codul poştal, localitatea, ţara) : │
│ ...................................................................... │
│ ...................................................................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───┐
│ 2 │ Informaţii furnizate de instituţia care instrumentează cererea
├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │