Doriti o forma actualizata, la zi, a acestui act ? Cumparati acum online, rapid si simplu varianta DOC !
Forma consolidată la data 20.09.2014
Pret: 13,00 RON cu TVAActul este prezentat in forma neactualizata!

Puteti sa consultati o forma actualizata la data 20.09.2014, conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, apasand butonul Cumpara Act din dreapta.
ANEXE din 18 decembrie 2013
la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 (Anexele 1,2 şi 4-10)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 bis din 19 decembrie 2013


    ANEXA 1

*Font 7*


    TOTAL

                                BUGETUL DE STAT
                               pe anii 2014-2017
                                  - SINTEZA -

                                                                                                                          - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │100.932.274│ 106.490.715│ 112.145.344│ 118.220.998│
│0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 92.529.909│ 96.595.762│ 101.933.429│ 107.491.018│
│0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 85.728.709│ 89.482.769│ 94.489.607│ 99.698.654│
│0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 20.514.972│ 21.676.700│ 22.716.941│ 23.926.105│
│0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 12.677.800│ 13.419.613│ 14.034.744│ 14.816.844│
│0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 11.345.800│ 12.020.181│ 12.560.176│ 13.260.104│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 11.283.019│ 11.954.222│ 12.490.675│ 13.186.730│
│ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 62.781│ 65.959│ 69.501│ 73.374│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.332.000│ 1.399.432│ 1.474.568│ 1.556.740│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │ │ │ │
│ │nerezidente │ 712.264│ 748.322│ 788.500│ 832.440│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ │ │ │ │
│ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │ │ │ │
│ │consumatorului │ 44│ 46│ 49│ 51│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 83.007│ 87.209│ 91.891│ 97.012│
│ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ │ │ │ │
│ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ │ │ │ │
│ │străine │ 4.284│ 4.501│ 4.743│ 5.007│
│ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică │ │ │ │ │
│ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu │ │ │ │ │
│ │generează o persoană juridică │ 105│ 110│ 116│ 123│
│ 06 │Impozitul pe venitul microîntreprinderilor │ 531.928│ 558.857│ 588.862│ 621.677│
│ 07 │Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor │ │ │ │ │
│ │realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o │ │ │ │ │
│ │persoană juridică, care nu generează o persoană │ │ │ │ │
│ │juridică │ 337│ 354│ 373│ 394│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │ │
│ │capital de la persoane juridice │ 31│ 33│ 34│ 36│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 7.837.032│ 8.256.939│ 8.682.041│ 9.109.096│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 23.738.666│ 25.095.416│ 26.475.807│ 27.865.969│
│ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ 621.057│ 659.075│ 695.466│ 734.534│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 17.279.151│ 18.376.373│ 19.490.539│ 20.608.378│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 420.817│ 427.740│ 438.433│ 445.459│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.582.128│ 1.667.088│ 1.760.028│ 1.859.925│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 722.586│ 742.818│ 761.389│ 778.901│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 1.322.815│ 1.359.854│ 1.393.850│ 1.425.909│
│ 07 │Impozit pe venituri din premii │ 30.750│ 31.611│ 32.401│ 33.147│
│ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. │ │ │ │ │
│ │realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane │ │ │ │ │
│ │fizice române rezidente fiscal în România │ 5.485│ 5.639│ 5.780│ 5.913│
│ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │ │ │ │
│ │valoare │ 210.637│ 221.948│ 234.322│ 247.621│
│ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │ │ │ │
│ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │ │ │ │
│ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 6.081│ 6.252│ 6.408│ 6.555│
│ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │ │ │ │
│ │proprietate intelectuală │ 94.916│ 100.730│ 106.126│ 111.706│
│ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │ │ │ │
│ │nerezidente │ 102.385│ 107.883│ 113.898│ 120.363│
│ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ 175.803│ 185.244│ 195.571│ 206.671│
│ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ │ │ │ │
│ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ 6.418│ 6.598│ 6.763│ 6.918│
│ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ │ │ │ │
│ │contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit │ │ │ │ │
│ │Codului civil precum şi a contractelor de agent │ 238.869│ 245.557│ 251.696│ 257.485│
│ 17 │Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor │ │ │ │ │
│ │publici │ 3.203│ 3.293│ 3.375│ 3.453│
│ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ │ │ │ │
│ │imobiliare din patrimoniul personal │ 307.493│ 316.103│ 324.005│ 331.457│
│ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ │ │ │ │
│ │non-profit │ -122.371│ -129.877│ -138.119│ -146.038│
│ 21 │Impozit pe veniturile din arendă │ 56.811│ 58.402│ 59.862│ 61.239│
│ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ 59.858│ 61.534│ 63.072│ 64.523│
│ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 201.670│ 207.317│ 212.500│ 217.387│
│ 60 │Regularizări │ 412.104│ 434.234│ 458.442│ 484.463│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │ │ │ │
│ │SCAD) │-15.901.634│ -16.838.477│ -17.793.766│ -18.756.873│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-15.901.634│ -16.838.477│ -17.793.766│ -18.756.873│
│0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
│ │CAPITAL │ 140│ 148│ 156│ 165│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 140│ 148│ 156│ 165│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │ │
│ │capital │ 140│ 148│ 156│ 165│
│0700 01 │A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 568.600│ 595.998│ 625.368│ 656.524│
│0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 568.600│ 595.998│ 625.368│ 656.524│
│ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │ │ │ │
│ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ 80.600│ 84.928│ 89.663│ 94.752│
│ 04 │Impozitul pe construcţii speciale │ 488.000│ 511.070│ 535.705│ 561.772│
│1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 63.975.256│ 66.554.231│ 70.462.878│ 74.395.205│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 54.621.600│ 57.312.700│ 60.122.100│ 63.340.700│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-15.225.444│ -15.792.147│ -16.137.849│ -16.927.429│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ │
│ │judeţelor (se scad) │ -2.056.775│ -2.069.665│ -2.084.019│ -2.119.545│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │-11.046.363│ -11.540.751│ -11.817.556│ -12.520.176│
│ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
│ │drumuri (se scad) │ -368.323│ -378.636│ -388.102│ -397.028│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -1.753.983│ -1.803.095│ -1.848.172│ -1.890.680│
│1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 660.700│ 18.376│ 19.401│ 20.502│
│ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ │ │ │ │
│ │naturale │ 17.400│ 18.334│ 19.357│ 20.455│
│ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ │ │ │ │
│ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a │ │ │ │ │
│ │cafelei │ 40│ 42│ 44│ 47│
│ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ │ │ │ │
│ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale │ 290.935│ │ │ │
│ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 111.807│ │ │ │
│ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi │ │ │ │ │
│ │a gazului metan │ 240.518│ │ │ │
│1401 │ACCIZE │ 22.878.900│ 23.919.980│ 25.302.840│ 26.739.412│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │ │ │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 1.039.500│ 1.095.322│ 1.156.386│ 1.222.020│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 678.025│ 714.435│ 754.265│ 797.076│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │ │ │ │
│ │autorizaţii de funcţionare │ 336.924│ 355.017│ 374.809│ 396.083│
│ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ │ │ │ │
│ │exploatare a resurselor minerale │ 21.895│ 23.071│ 24.357│ 25.739│
│ 05 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi │ │ │ │ │
│ │din publicitatea lor │ 1.419│ 1.495│ 1.579│ 1.668│
│ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 12│ 13│ 13│ 14│
│ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │ │ │ │
│ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 805│ 848│ 896│ 946│
│ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │ │ │ │
│ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ 420│ 443│ 467│ 494│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │ │ │ │
│ │INTERNAŢIONALE │ 623.000│ 655.840│ 684.420│ 720.820│
│1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │ │ │ │
│ │UNIUNII EUROPENE │ 623.000│ 655.840│ 684.420│ 720.820│
│ 01 │Taxe vamale │ 616.900│ 649.740│ 684.420│ 720.820│
│ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 6.100│ 6.100│ │ │
│1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 46.881│ │ │ │
│1801 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 46.881│ │ │ │
│ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxe- │ │ │ │ │
│ │lor agricole şi taxelor anti-dumping │ 44.641│ │ │ │
│ 03 │Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru │ │ │ │ │
│ │servicii vamale │ 315│ │ │ │
│ 50 │Alte impozite şi taxe │ 1.905│ │ │ │
│2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 173.500│ 182.817│ 193.009│ 203.964│
│2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 173.500│ 182.817│ 193.009│ 203.964│
│ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │ │ │ │
│ │handicap neîncadrate │ 173.500│ 182.817│ 193.009│ 203.964│
│2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 6.627.700│ 6.930.176│ 7.250.813│ 7.588.400│
│3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.216.141│ 4.448.149│ 4.686.821│ 4.942.360│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 3.934.058│ 4.158.168│ 4.389.590│ 4.638.293│
│ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 193.737│ 204.141│ 215.522│ 227.754│
│ 02 │Încasări din cota reţinută, conform codului penal │ 55│ 58│ 61│ 65│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 1.770.614│ 1.878.546│ 1.982.880│ 2.094.981│
│ 08 │Venituri din dividende │ 1.969.452│ 2.075.212│ 2.190.905│ 2.315.258│
│ 50 │Alte venituri din proprietate │ 200│ 211│ 222│ 235│
│3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 282.083│ 289.981│ 297.231│ 304.067│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 282.083│ 289.981│ 297.231│ 304.067│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 2.411.559│ 2.482.027│ 2.563.992│ 2.646.040│
│3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 995.932│ 1.023.817│ 1.049.415│ 1.073.549│
│ 02 │Taxe consulare │ 234.650│ 241.220│ 247.251│ 252.937│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 190│ 195│ 200│ 205│
│ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │ │ │ │
│ │laboratoare │ 21│ 22│ 22│ 23│
│ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ 421│ 433│ 444│ 454│
│ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară şi │ │ │ │ │
│ │extrajudiciară │ 180│ 185│ 190│ 194│
│ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 625.585│ 643.101│ 659.179│ 674.340│
│ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 24.100│ 24.775│ 25.394│ 25.978│
│ 16 │Venituri din valorificarea produselor obţinute din │ │ │ │ │
│ │activitatea proprie sau anexă │ 2│ 2│ 2│ 2│
│ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ │ │ │ │
│ │conversie profesională, specializare şi perfecţionare │ 2.850│ 2.930│ 3.003│ 3.072│
│ 20 │Venituri din cercetare │ 42│ 43│ 44│ 45│
│ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 885│ 910│ 933│ 954│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │ │ │ │
│ │avansate de stat │ 27.837│ 28.616│ 29.332│ 30.006│
│ 26 │Venituri din despăgubiri │ 4.069│ 4.183│ 4.288│ 4.386│
│ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ │ │ │ │
│ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ │ │ │ │
│ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 800│ 822│ 843│ 862│
│ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ │
│ │activităţi │ 74.300│ 76.380│ 78.290│ 80.091│
│3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 183.770│ 188.916│ 193.639│ 198.092│
│ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ │ │ │ │
│ │certificate │ 704│ 724│ 742│ 759│
│ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ │ │ │ │
│ │permise │ 183.066│ 188.192│ 192.897│ 197.333│
│3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 617.312│ 621.748│ 637.291│ 651.949│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 495.060│ 496.072│ 508.473│ 520.169│
│ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │ │ │ │
│ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 422│ 434│ 445│ 455│
│ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │ │
│ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ │ │ │ │
│ │confiscarea potrivit legii │ 107.200│ 110.202│ 112.957│ 115.555│
│ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri │ │ │ │ │
│ │nevărsate la termen │ 130│ 134│ 137│ 140│
│ 05 │Amenzi judiciare │ 13.400│ 13.775│ 14.120│ 14.444│
│ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 1.100│ 1.131│ 1.159│ 1.186│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 614.545│ 647.546│ 683.647│ 722.450│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 56.733│ 59.780│ 63.112│ 66.694│
│ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │ │
│ │de judecată, imputaţii şi despăgubiri │ 1.000│ 1.054│ 1.112│ 1.176│
│ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │ │ │ │
│ │drepturile necuvenite │ 4.000│ 4.215│ 4.450│ 4.702│
│ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 20│ 21│ 22│ 24│
│ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ │ │ │ │
│ │instituţiilor publice │ 280.100│ 295.141│ 311.596│ 329.281│
│ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 580│ 611│ 645│ 682│
│ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │ │ │ │
│ │în cursul procesului de executare silită │ 2.970│ 3.129│ 3.304│ 3.491│
│ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ │ │ │ │
│ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ │ │ │ │
│ │instituţiile şcolare │ 49.804│ 52.478│ 55.404│ 58.549│
│ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ │ │ │ │
│ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ 130│ 137│ 145│ 153│
│ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ │ │ │ │
│ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ │ │ │ │
│ │neexecutate de proprietarii de păduri │ 28│ 30│ 31│ 33│
│ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 15│ 16│ 17│ 18│
│ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ │ │ │ │
│ │Legii nr. 118/2010 │ 1.100│ 1.159│ 1.224│ 1.293│
│ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ │ │ │ │
│ │activitatea desfăşurată de autorităţile şi │ │ │ │ │
│ │instituţiile publice reorganizate │ 15│ 16│ 17│ 18│
│ 50 │Alte venituri │ 218.050│ 229.759│ 242.568│ 256.336│
│3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 279.600│ 294.613│ 311.040│ 328.693│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 279.600│ 294.613│ 311.040│ 328.693│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │ │
│ │instituţiilor publice │ 8.140│ 8.577│ 9.055│ 9.569│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │ │ │ │
│ │stat şi de mobilizare │ 560│ 590│ 623│ 658│
│ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │ │ │ │
│ │fondurile statului │ 24.900│ 26.237│ 27.700│ 29.272│
│ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │ │ │ │
│ │bugetare │ 242.092│ 255.092│ 269.314│ 284.600│
│ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ │ │ │ │
│ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ │ │ │ │
│ │administrativ-teritoriale │ 338│ 356│ 376│ 397│
│ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite │ │ │ │ │
│ │instituţiilor de credit în cadrul programului │ │ │ │ │
│ │"Prima casă" │ 1.420│ 1.496│ 1.580│ 1.669│
│ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 2.150│ 2.265│ 2.392│ 2.528│
│4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.125│ 6.296│ 6.453│ 6.602│
│4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 6.125│ 6.296│ 6.453│ 6.602│
│ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │ │ │ │
│ │redresare financiară │ 80│ 82│ 84│ 86│
│ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ │ │ │ │
│ │persoane fizice şi juridice │ 992│ 1.020│ 1.045│ 1.069│
│ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 5.053│ 5.194│ 5.324│ 5.447│
│4501 │SUME PRIMITE DE LA UEaaLŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │ │
│ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 8.116.640│ 9.594.044│ 9.894.422│ 10.394.685│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │119.254.648│ 119.930.249│ 125.510.668│ 131.065.629│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │113.709.619│ 114.553.255│ 120.617.771│ 126.066.416│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.573.342│ 21.762.284│ 22.535.604│ 21.682.074│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.462.294│ 4.929.015│ 4.796.855│ 4.939.051│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.202.198│ 10.971.187│ 11.894.811│ 11.787.360│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.122.836│ 4.280.936│ 4.404.358│ 4.573.592│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 27.990.293│ 26.418.228│ 27.337.505│ 26.872.776│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.634.182│ 11.458.392│ 11.751.662│ 12.593.532│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 16.286.746│ 17.127.278│ 20.148.215│ 22.468.378│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.051.324│ 14.467.264│ 14.819.850│ 15.175.596│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.079.097│ 1.843.382│ 1.839.134│ 4.934.173│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │
│ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.139.038│ 1.188.289│ 982.777│ 932.884│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.853.479│ 1.977.112│ 2.134.062│ 2.061.666│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.810.041│ 1.890.261│ 2.051.673│ 2.014.885│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.691.550│ 3.399.882│ 2.758.835│ 2.937.547│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.591.550│ 3.299.882│ 2.643.634│ 2.843.255│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 47.442.946│ 46.111.838│ 49.764.674│ 51.999.203│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.091.033│ 42.849.082│ 46.937.566│ 48.965.775│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.524.662│ 4.903.153│ 5.470.192│ 4.146.344│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 905.707│ 1.185.019│ 919.447│ 937.267│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.110.568│ 10.891.964│ 11.822.453│ 11.720.758│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 16.335.423│ 15.088.265│ 15.925.191│ 15.332.644│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.307.600│ 7.939.006│ 8.090.294│ 8.043.784│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.766.614│ 1.977.483│ 3.851.274│ 4.865.564│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 939.275│ 712.000│ 677.950│ 3.735.373│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 32.915│ 45.192│ 73.765│ 77.041│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 175.650│ 316.061│ 431.501│ 404.921│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 132.212│ 229.210│ 349.112│ 358.140│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 13.840.914│ 13.333.526│ 15.738.973│ 16.802.349│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.708.920│ 13.108.362│ 15.393.907│ 16.445.264│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.469.741│ 3.668.966│ 3.768.437│ 3.866.364│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 781.516│ 1.086.165│ 818.702│ 840.337│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 9.831│ 11.684│ 11.890│ 12.026│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.109.268│ 6.808.872│ 6.935.511│ 6.850.019│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.292.418│ 1.485.965│ 3.783.961│ 4.797.719│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 13.231│ 1.518│ 1.641│ 1.758│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 32.915│ 45.192│ 73.765│ 77.041│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 131.994│ 225.164│ 345.066│ 357.085│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 131.994│ 225.164│ 345.066│ 357.085│
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 5.159.445│ │ │ │
│ 01 │Administraţia prezidenţială │ 22.915│ │ │ │
│ 02 │Autorităţi legislative │ 336.163│ │ │ │
│ 03 │Autorităţi executive │ 4.459.669│ │ │ │
│ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 340.698│ │ │ │
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 7.031.489│ │ │ │
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ │
│ │Uniunea Europeana │ 1.649.980│ │ │ │
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.716.709│ 1.680.336│ 1.285.748│ 1.311.219│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.716.510│ 1.676.310│ 1.281.722│ 1.310.184│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 140.288│ 144.216│ 147.821│ 151.221│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.889│ 11.194│ 11.474│ 11.737│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 26.667│ 27.412│ 28.096│ 28.742│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.048.844│ 985.906│ 1.010.553│ 1.033.795│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 474.196│ 491.518│ 67.313│ 67.845│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.696│ 16.064│ 16.465│ 16.844│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 199│ 4.026│ 4.026│ 1.035│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 199│ 4.026│ 4.026│ 1.035│
│ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 150.138│ │ │ │
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │ │
│ │publice generale │ 1.566.571│ │ │ │
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.284.866│ 2.183.228│ 2.608.498│ 4.220.040│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.241.409│ 2.096.357│ 2.526.089│ 4.173.239│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 914.633│ 1.089.971│ 1.553.934│ 128.759│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 58.601│ 60.740│ 61.081│ 60.739│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 40.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 149.488│ 144.228│ 144.230│ 159.970│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 910.418│ 694.418│ 659.844│ 3.716.771│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43.457│ 86.871│ 82.409│ 46.801│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 19│ 20│ 20│ 20│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 75 │TITLUL XIV - F0NDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 161.269│ │ │ │
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ │
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 37.310│ │ │ │
│ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 69.270│ │ │ │
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 5.000│ │ │ │
│ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ │
│ │programului Prima casa │ 10.000│ │ │ │
│ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.962.542│ │ │ │
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 13.442.063│ 14.095.846│ 14.467.979│ 14.593.952│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.265.800│ 11.149.151│ 12.072.372│ 11.965.445│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 54.701│ 26.920│ 28.190│ 24.454│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.110.568│ 10.891.964│ 11.822.453│ 11.720.758│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 100.531│ 230.267│ 221.729│ 220.233│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ │ │ │ │
│ │NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 12.519.181│ │ │ │
│ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 551.151│ │ │ │
│ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 3.088.062│ │ │ │
│6000 01 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 17.907.335│ 18.877.669│ 19.199.145│ 19.664.585│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.770.128│ 17.578.490│ 17.860.731│ 18.376.905│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.945.096│ 14.675.516│ 14.830.311│ 15.248.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.377.566│ 1.462.477│ 1.543.971│ 1.619.375│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.095.210│ 1.114.656│ 1.148.138│ 1.176.736│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 129.529│ 133.575│ 137.868│ 151.974│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 170.695│ 154.990│ 163.559│ 140.827│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 182│ 227│ 227│ 228│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 5.114│ 12.049│ 11.657│ 13.968│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │
│ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 46.736│ 25.000│ 25.000│ 25.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.137.207│ 1.299.179│ 1.338.414│ 1.287.680│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.137.207│ 1.299.179│ 1.338.414│ 1.287.680│
│6001 │APĂRARE │ 5.110.798│ 5.453.959│ 5.565.715│ 5.695.274│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.139.330│ 4.402.780│ 4.484.329│ 4.660.867│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.457.947│ 3.692.385│ 3.711.222│ 3.824.734│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 484.881│ 499.495│ 553.115│ 607.273│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 80.086│ 90.561│ 94.655│ 98.525│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 116.000│ 119.923│ 124.921│ 129.919│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 166│ 166│ 166│ 166│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 250│ 250│ 250│ 250│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.468│ 1.051.179│ 1.081.386│ 1.034.407│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 971.468│ 1.051.179│ 1.081.386│ 1.034.407│
│ 01 │Administraţie centrală │ 242.946│ │ │ │
│ 02 │Apărare naţională │ 4.608.925│ │ │ │
│ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ │
│ │afara teritoriului statului român │ 223.399│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 25.579│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 9.949│ │ │ │
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 12.796.537│ 13.423.710│ 13.633.430│ 13.969.311│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.630.798│ 13.175.710│ 13.376.402│ 13.716.038│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.487.149│ 10.983.131│ 11.119.089│ 11.424.063│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 892.685│ 962.982│ 990.856│ 1.012.102│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.015.124│ 1.024.095│ 1.053.483│ 1.078.211│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 13.529│ 13.652│ 12.947│ 22.055│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 170.695│ 154.990│ 163.559│ 140.827│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 16│ 61│ 61│ 62│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.864│ 11.799│ 11.407│ 13.718│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 46.736│ 25.000│ 25.000│ 25.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165.739│ 248.000│ 257.028│ 253.273│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165.739│ 248.000│ 257.028│ 253.273│
│ 01 │Administraţia centrală │ 1.351.003│ │ │ │
│ 03 │Ordine publică │ 4.707.043│ │ │ │
│ 01 │Poliţie │ 2.891.771│ │ │ │
│ 02 │Jandarmerie │ 1.096.697│ │ │ │
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 718.575│ │ │ │
│ 04 │Siguranţa naţională │ 1.712.680│ │ │ │
│ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.185.580│ │ │ │
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.093.203│ │ │ │
│ 07 │Penitenciare │ 920.877│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ │
│ │siguranţa naţională │ 1.040│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 825.111│ │ │ │
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 26.668.642│ 27.457.612│ 28.220.192│ 28.782.192│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.531.979│ 27.319.583│ 28.070.768│ 28.630.388│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.567.385│ 1.612.463│ 1.648.005│ 1.685.794│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.942.580│ 2.020.807│ 2.065.737│ 2.107.633│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 6.830.741│ 6.969.733│ 7.019.587│ 7.095.548│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.460│ 74.507│ 50.773│ 84.405│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 783.935│ 800.304│ 1.251.832│ 1.276.580│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.051.142│ 14.467.037│ 14.819.623│ 15.175.368│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.044.596│ 1.032.129│ 1.061.077│ 1.094.924│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 263.140│ 342.603│ 154.134│ 110.136│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 136.663│ 138.029│ 149.424│ 151.804│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 136.663│ 138.029│ 149.424│ 151.804│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.188.714│ 4.377.628│ 4.918.395│ 5.027.067│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.085.616│ 4.268.304│ 4.798.265│ 4.905.192│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 564.739│ 580.682│ 589.966│ 602.742│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 188.627│ 193.882│ 197.011│ 199.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.083.914│ 2.249.339│ 2.300.629│ 2.350.404│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.262│ 1.550│ 1.552│ 1.576│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 420.785│ 421.897│ 869.038│ 892.254│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 308.545│ 332.422│ 340.138│ 347.602│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 474.244│ 488.532│ 499.931│ 511.095│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 43.500│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 103.098│ 109.324│ 120.130│ 121.875│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 103.098│ 109.324│ 120.130│ 121.875│
│ 01 │Administraţie centrală │ 253.460│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 328.540│ │ │ │
│ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 3.472│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ preşcolar │ 3.472│ │ │ │
│ 04 │Învăţământ secundar │ 338.035│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 150.000│ │ │ │
│ 02 │Învăţământ secundar superior │ 163.035│ │ │ │
│ 03 │Învăţământ profesional │ 25.000│ │ │ │
│ 05 │Învăţământ postliceal │ 54.839│ │ │ │
│ 06 │Învăţământ superior │ 2.266.403│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ universitar │ 2.174.696│ │ │ │
│ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 91.707│ │ │ │
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 26.000│ │ │ │
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 26.000│ │ │ │
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 326.500│ │ │ │
│ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 141.500│ │ │ │
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 185.000│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 10│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 591.455│ │ │ │
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.921.401│ 2.927.231│ 2.994.047│ 3.049.120│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.898.401│ 2.906.671│ 2.972.973│ 3.027.561│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 743.306│ 764.477│ 783.389│ 801.479│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.222.016│ 1.250.373│ 1.281.632│ 1.311.071│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 859.539│ 806.194│ 825.409│ 843.497│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 4.000│ 4.000│ 4.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 21.400│ 21.999│ 22.549│ 26.578│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 48.140│ 59.628│ 55.994│ 40.936│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.000│ 20.560│ 21.074│ 21.559│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.000│ 20.560│ 21.074│ 21.559│
│ 01 │Administraţia centrală │ 20.460│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 135.896│ │ │ │
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 7.482│ │ │ │
│ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 7.482│ │ │ │
│ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 27.700│ │ │ │
│ 01 │Spitale generale │ 27.700│ │ │ │
│ 08 │Servicii de sănătate publică │ 39.500│ │ │ │
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 93.707│ │ │ │
│ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ │ │ │ │
│ │sănătate │ 6.211│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 2.590.445│ │ │ │
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.590.445│ │ │ │
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.741.571│ 1.865.890│ 1.793.099│ 1.836.183│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.737.787│ 1.863.989│ 1.791.175│ 1.834.236│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40.419│ 42.036│ 43.768│ 45.428│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 381.427│ 400.712│ 409.968│ 418.706│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 598.619│ 620.359│ 637.004│ 652.841│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.941│ 65.609│ 41.789│ 75.318│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13.351│ 18.745│ 14.633│ 4.187│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 524.030│ 524.467│ 545.873│ 568.556│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 140.000│ 192.061│ 98.140│ 69.200│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.784│ 1.901│ 1.924│ 1.947│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.784│ 1.901│ 1.924│ 1.947│
│ 01 │Administraţie centrală │ 40.303│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.288│ │ │ │
│ 03 │Servicii culturale │ 315.322│ │ │ │
│ 03 │Muzee │ 74.441│ │ │ │
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 214.772│ │ │ │
│ 11 │Edituri │ 1.956│ │ │ │
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 20.000│ │ │ │
│ 14 │Centre culturale │ 3.153│ │ │ │
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.000│ │ │ │
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 296.094│ │ │ │
│ 01 │Sport │ 285.282│ │ │ │
│ 02 │Tineret │ 10.812│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │ │ │ │
│ │religiei │ 1.078.564│ │ │ │
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.816.956│ 18.286.863│ 18.514.651│ 18.869.822│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.810.175│ 18.280.619│ 18.508.355│ 18.863.399│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 218.921│ 225.268│ 230.882│ 236.145│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 150.510│ 175.840│ 177.126│ 178.337│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 3.288.669│ 3.293.841│ 3.256.545│ 3.248.806│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.257│ 3.348│ 3.432│ 3.511│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 328.399│ 337.663│ 345.612│ 353.561│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.742.597│ 14.134.615│ 14.479.485│ 14.827.766│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 46.322│ 19.130│ 15.273│ 15.273│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 31.500│ 90.914│ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.781│ 6.244│ 6.296│ 6.423│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.781│ 6.244│ 6.296│ 6.423│
│ 01 │Administraţie centrală │ 374.145│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 226.545│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.376.278│ │ │ │
│ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.223.607│ │ │ │
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.223.607│ │ │ │
│ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 4.989.726│ │ │ │
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ │
│ │pensionare │ 6.174│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 800│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.227.952│ │ │ │
│ 01 │Ajutor social │ 1.176.943│ │ │ │
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ │
│ │a statutului de refugiat │ 3.100│ │ │ │
│ 04 │Servicii sociale │ 1.000│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
│ │sociale │ 46.909│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 391.729│ │ │ │
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │ │ │ │
│ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 4.713.893│ 3.658.031│ 3.383.452│ 4.898.988│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.470.293│ 3.513.575│ 3.223.794│ 4.737.918│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.310│ 142.608│ 146.618│ 150.137│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45.389│ 46.478│ 47.871│ 49.452│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 11.160│ 12.839│ 16.400│ 16.400│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 137.224│ 133.801│ 151.147│ 154.623│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.607.531│ 899.686│ 905.685│ 940.501│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 297.568│ 131.897│ 140.157│ 141.619│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.007.382│ 2.057.069│ 1.776.635│ 3.270.835│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.000│ 2.048│ 2.109│ 2.179│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 231.729│ 87.149│ 37.172│ 12.172│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 198.600│ 97.956│ 113.158│ 114.570│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 198.600│ 97.956│ 113.158│ 114.570│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 2.589.584│ 1.543.146│ 1.276.464│ 2.931.842│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.424.584│ 1.463.060│ 1.196.369│ 2.849.399│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000│ 7.168│ 7.383│ 7.627│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 137.224│ 133.801│ 151.147│ 154.623│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.591.981│ 849.271│ 905.685│ 940.501│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 256.650│ 94.013│ 94.982│ 95.887│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 200.000│ 291.658│ │ 1.638.589│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 231.729│ 87.149│ 37.172│ 12.172│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165.000│ 80.086│ 80.095│ 82.443│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165.000│ 80.086│ 80.095│ 82.443│
│ 03 │Locuinţe │ 752.276│ │ │ │
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 752.276│ │ │ │
│ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 326.327│ │ │ │
│ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 326.327│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ │
│ │dezvoltării comunale │ 1.510.981│ │ │ │
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 2.124.309│ 2.114.885│ 2.106.988│ 1.967.146│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.045.709│ 2.050.515│ 2.027.425│ 1.888.519│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.310│ 142.608│ 146.618│ 150.137│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.389│ 39.310│ 40.488│ 41.825│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 11.160│ 12.839│ 16.400│ 16.400│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 15.550│ 50.415│ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.918│ 37.884│ 45.175│ 45.732│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.807.382│ 1.765.411│ 1.776.635│ 1.632.246│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.000│ 2.048│ 2.109│ 2.179│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.600│ 17.870│ 33.063│ 32.127│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.600│ 17.870│ 33.063│ 32.127│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSARE DE CREDITE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 01 │Administraţie centrală │ 48.075│ │ │ │
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 2.050.534│ │ │ │
│ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 3.800│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 16.000│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 5.900│ │ │ │
│8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 22.521.832│ 23.825.099│ 24.943.205│ 25.720.661│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.846.186│ 23.292.525│ 24.524.912│ 25.355.430│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 405.889│ 428.544│ 440.478│ 451.002│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 191.052│ 214.234│ 219.829│ 225.324│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 80.470│ 66.384│ 55.958│ 50.202│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.985.612│ 4.147.135│ 4.253.211│ 4.418.969│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 2.121.388│ 2.345.888│ 2.338.904│ 2.327.347│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.851.025│ 3.179.407│ 3.332.570│ 4.171.750│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 10.558.120│ 12.137.432│ 13.104.915│ 12.914.572│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 88.112│ 85.156│ 86.341│ 87.729│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.564.518│ 688.345│ 692.706│ 708.535│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 205.359│ 125.887│ 101.565│ 102.691│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 205.359│ 125.887│ 101.565│ 102.691│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 470.287│ 406.687│ 316.728│ 262.540│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 370.287│ 306.687│ 201.527│ 168.248│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.961.312│ 1.842.670│ 2.289.998│ 2.689.217│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.870.466│ 1.833.022│ 2.278.241│ 2.678.460│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.974│ 7.711│ 7.928│ 8.118│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.579│ 52.811│ 54.239│ 55.846│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 194.110│ 204.206│ 205.534│ 206.786│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 555.639│ 562.466│ 561.653│ 1.203.299│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.062.164│ 1.005.828│ 1.448.887│ 1.204.411│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.846│ 9.648│ 11.757│ 10.757│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.846│ 9.648│ 11.757│ 10.757│
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.961.312│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 35.964│ │ │ │
│ 03 │Meteorologie │ 39.602│ │ │ │
│ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 8.000│ │ │ │
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 6.293│ │ │ │
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 194.110│ │ │ │
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 2.034.824│ │ │ │
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 95.780│ │ │ │
│ 12 │Ajutoare de stat │ 483.100│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 63.639│ │ │ │
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 174.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 173.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 173.977│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 1.000│ │ │ │
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 171.650│ 195.595│ 194.078│ 243.814│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115.826│ 139.771│ 193.124│ 242.860│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.291│ 1.959│ 202│ 202│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 73.035│ 102.012│ 157.122│ 204.158│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.500│ 35.800│ 35.800│ 38.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 55.824│ 55.824│ 954│ 954│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 55.824│ 55.824│ 954│ 954│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 171.650│ │ │ │
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 6.398.091│ 7.197.950│ 7.253.311│ 7.370.813│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.247.791│ 7.046.511│ 7.067.256│ 7.204.007│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 368.772│ 389.374│ 400.321│ 409.928│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 124.600│ 144.233│ 147.882│ 151.375│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 400│ 450│ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.528.046│ 1.539.675│ 1.513.489│ 1.596.264│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 778.416│ 833.834│ 848.230│ 861.948│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 684.118│ 766.580│ 786.773│ 813.145│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.665.919│ 3.302.782│ 3.302.782│ 3.302.782│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 71.250│ 67.583│ 67.779│ 68.565│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 26.000│ 2.000│ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 46.700│ 47.839│ 70.854│ 72.514│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 46.700│ 47.839│ 70.854│ 72.514│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 103.600│ 103.600│ 115.201│ 94.292│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 3.600│ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 98.218│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 534.776│ │ │ │
│ 03 │Agricultură │ 1.850.161│ │ │ │
│ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 170.543│ │ │ │
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 11.961│ │ │ │
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.528.046│ │ │ │
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 25.594│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 114.017│ │ │ │
│ 04 │Silvicultură │ 114.194│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 3.800.742│ │ │ │
│8401 │TRANSPORTURI │ 12.503.267│ 13.782.790│ 14.919.228│ 15.171.025│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.189.570│ 13.532.525│ 14.715.483│ 15.000.456│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.001│ 22.551│ 23.070│ 23.578│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.997│ 8.197│ 8.386│ 8.571│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 75.779│ 63.975│ 55.756│ 50.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.016.444│ 2.157.767│ 2.279.562│ 2.353.570│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.306.596│ 1.475.678│ 1.453.279│ 1.427.069│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.498.646│ 1.739.391│ 1.871.295│ 2.038.017│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.707.800│ 7.361.154│ 8.312.976│ 8.372.064│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 16.489│ 17.467│ 18.453│ 19.052│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.537.818│ 686.345│ 692.706│ 708.535│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.834│ 3.002│ 3.172│ 3.275│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.834│ 3.002│ 3.172│ 3.275│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 310.863│ 247.263│ 200.573│ 167.294│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 310.863│ 247.263│ 200.573│ 167.294│
│ 01 │Administraţie centrală │ 105.104│ │ │ │
│ 03 │Transport rutier │ 6.262.876│ │ │ │
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 6.262.876│ │ │ │
│ 04 │Transport feroviar │ 5.249.641│ │ │ │
│ 01 │Transport pe cale ferată │ 4.215.498│ │ │ │
│ 02 │Transport cu metroul │ 1.034.143│ │ │ │
│ 05 │Transport pe apă │ 757.122│ │ │ │
│ 06 │Transport aerian │ 114.622│ │ │ │
│ 02 │Aviaţia civilă │ 114.622│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 13.902│ │ │ │
│8501 │COMUNICAŢII │ 136.821│ 116.620│ 67.443│ 68.162│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71.842│ 51.222│ 51.661│ 52.017│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.142│ 8.908│ 9.159│ 9.378│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.714│ 5.883│ 6.034│ 6.168│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.343│ 1.381│ 1.415│ 1.415│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 56.540│ 34.944│ 34.944│ 34.944│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 103│ 106│ 109│ 112│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 64.979│ 65.398│ 15.782│ 16.145│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 64.979│ 65.398│ 15.782│ 16.145│
│ 01 │Comunicaţii │ 136.821│ │ │ │
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 108.155│ 110.165│ 113.029│ 115.704│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.155│ 110.165│ 113.029│ 115.704│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ 36.376│ 36.376│ 37.395│ 38.330│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 71.779│ 73.789│ 75.634│ 77.374│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 36.376│ │ │ │
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │ │ │ │
│ │energiei │ 67.279│ │ │ │
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │ │
│ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 4.500│ │ │ │
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 67.559│ 435.834│ 8.614│ 3.735│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.559│ 435.834│ 8.614│ 3.735│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.162│ 3.110│ 3.288│ 3.364│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 65.697│ 432.724│ 5.326│ 371│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 700│ │ │ │
│ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 6.897│ │ │ │
│ 04 │Turism │ 60.662│ │ │ │
│9901 │DEFICIT │-18.322.374│ -13.439.534│ -13.365.324│ -12.844.631│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

*Font 7*

    TOTAL

                                    SINTEZA
      cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,
             titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz
                               pe anii 2014-2017

                                                                                                                          - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │139.558.131│ 139.407.052│ 144.599.038│ 150.581.776│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │132.461.548│ 133.142.139│ 138.921.955│ 144.770.849│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.556.448│ 22.737.738│ 23.514.349│ 22.664.973│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.647.089│ 6.291.690│ 6.157.142│ 6.307.316│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.209.084│ 10.975.351│ 11.898.975│ 11.791.524│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.222.836│ 4.280.936│ 4.404.358│ 4.573.592│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 28.942.332│ 27.394.809│ 28.336.612│ 27.893.125│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.734.083│ 11.539.865│ 11.818.694│ 12.661.085│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 31.623.219│ 32.227.599│ 34.954.177│ 37.640.059│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.065.874│ 14.480.522│ 14.833.111│ 15.188.861│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.153.276│ 1.918.340│ 1.914.760│ 5.010.430│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.139.038│ 1.188.289│ 982.777│ 932.884│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.401.433│ 2.845.331│ 2.898.548│ 2.853.680│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.352.370│ 2.758.480│ 2.816.159│ 2.806.899│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 44.063│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.695.150│ 3.419.582│ 2.778.535│ 2.957.247│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.595.150│ 3.319.582│ 2.663.334│ 2.862.955│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │119.254.648│ 119.930.249│ 125.510.668│ 131.065.629│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │113.709.619│ 114.553.255│ 120.617.771│ 126.066.416│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.573.342│ 21.762.284│ 22.535.604│ 21.682.074│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 12.941.088│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 10.227.282│ │ │ │
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 31.366│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 710.008│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 249.718│ │ │ │
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.272│ │ │ │
│ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 40.677│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 7.265│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 271.998│ │ │ │
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 6.269│ │ │ │
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 9.970│ │ │ │
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 34.423│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.350.840│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2.741.487│ │ │ │
│ 01 │Tichete de masă │ 20.000│ │ │ │
│ 02 │Norme de hrană │ 1.978.410│ │ │ │
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 487.596│ │ │ │
│ 04 │Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 1.132│ │ │ │
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 38.276│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 216.073│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 3.884.084│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 3.108.497│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 35.194│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 657.263│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 14.037│ │ │ │
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
│ │angajaţi │ 3.964│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 65.129│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.462.294│ 4.929.015│ 4.796.855│ 4.939.051│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.099.087│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 40.199│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10.016│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 526.411│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 67.994│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 302.211│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 57.795│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 12.371│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 195.480│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 655.664│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 230.946│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 77.013│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 87.883│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 84.045│ │ │ │
│ 02 │Hrană pentru animale │ 3.838│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 85.943│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 49.283│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 8.784│ │ │ │
│ 03 │Reactivi │ 25.518│ │ │ │
│ 04 │Dezinfectanţi │ 2.358│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 79.816│ │ │ │
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 46.102│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.360│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 32.354│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 157.726│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 97.163│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străînătate │ 60.563│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 3.024│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 4.246│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10.708│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20.550│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 14.183│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 7.047│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armată │ 6.973│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 270│ │ │ │
│ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ │
│ │animalelor │ 3.000│ │ │ │
│ 21 │Meteorologie │ 44.195│ │ │ │
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ │ │ │
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 800│ │ │ │
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 54.792│ │ │ │
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 24.009│ │ │ │
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │interne │ 20.001│ │ │ │
│ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 4.000│ │ │ │
│ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 6.782│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 21.691│ │ │ │
│ 26 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale │ 80│ │ │ │
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 41.098│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 689.424│ │ │ │
│ 01 │Reclamă şi publicitate │ 781│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 14.925│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 16.764│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 184.169│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 97.355│ │ │ │
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
│ │publice │ 1.424│ │ │ │
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 6.515│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 366.991│ │ │ │
│ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │ │
│ │unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
│ │publice locale │ 503.261│ │ │ │
│ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ │ │ │ │
│ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
│ │publice locale │ 100.000│ │ │ │
│ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ │ │ │ │
│ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ 140.830│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.202.198│ 10.971.187│ 11.894.811│ 11.787.360│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 5.725.600│ │ │ │
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 5.725.600│ │ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 3.438.489│ │ │ │
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 3.346.859│ │ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 91.630│ │ │ │
│ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 1.038.109│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.122.836│ 4.280.936│ 4.404.358│ 4.573.592│
│ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.000│ │ │ │
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │ │
│ │tarif │ 500│ │ │ │
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ │
│ │public de călători │ 1.627.000│ │ │ │
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 328.444│ │ │ │
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 1.453│ │ │ │
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 10.000│ │ │ │
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 184.110│ │ │ │
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 53.000│ │ │ │
│ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.526.593│ │ │ │
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 246.512│ │ │ │
│ 30 │Alte subvenţii │ 137.224│ │ │ │
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 161.269│ │ │ │
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 27.990.293│ 26.418.228│ 27.337.505│ 26.872.776│
│ 01 │Transferuri curente │ 26.143.657│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 2.799.980│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.771.064│ │ │ │
│ 03 │Acţiuni de sănătate │ 720.445│ │ │ │
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │handicap │ 2.178.510│ │ │ │
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 12.519.181│ │ │ │
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 551.151│ │ │ │
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ │
│ │sau arest preventiv │ 1.833│ │ │ │
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │fondului naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ │
│ │sănătate │ 3.134.662│ │ │ │
│ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 100│ │ │ │
│ 25 │Programe pentru sănătate │ 60.000│ │ │ │
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │ │
│ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 87.391│ │ │ │
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 365.457│ │ │ │
│ 30 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │pensionari │ 800.000│ │ │ │
│ 31 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 40.253│ │ │ │
│ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 21.000│ │ │ │
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ │
│ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ │
│ │petrolieri │ 124.400│ │ │ │
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 21.390│ │ │ │
│ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ │ │ │ │
│ │nou-născuţi │ 10│ │ │ │
│ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea sănătăţii │ 29.060│ │ │ │
│ 48 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea camerelor agricole │ 29.000│ │ │ │
│ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ │
│ │aflaţi în centrele de cazare │ 224│ │ │ │
│ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ │
│ │monahal al cultelor recunoscute │ 3.041│ │ │ │
│ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale destinate finanţării unor programe de interes │ │ │ │ │
│ │naţional │ 20.000│ │ │ │
│ 55 │Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ │ │
│ 56 │Finanţarea planului sectorial de cercetare din │ │ │ │ │
│ │domeniul agricol şi de dezvoltare rurală │ 15.515│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 1.846.636│ │ │ │
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de │ │ │ │ │
│ │sport │ 30.000│ │ │ │
│ 05 │Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ │ │ │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │ │
│ │urbanism │ 200│ │ │ │
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │ │ │ │
│ │termoficare │ 35.000│ │ │ │
│ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ │ │ │ │
│ │urgenţă │ 7.300│ │ │ │
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │ │ │ │
│ │locuinţă │ 5.000│ │ │ │
│ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ │
│ │subîmprumutate │ 100.531│ │ │ │
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 500│ │ │ │
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 22.900│ │ │ │
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 60.474│ │ │ │
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 15.550│ │ │ │
│ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ 500│ │ │ │
│ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ │
│ │sănătate │ 500│ │ │ │
│ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 500│ │ │ │
│ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii │ 40.000│ │ │ │
│ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ │
│ │de interes naţional │ 7.000│ │ │ │
│ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ │
│ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 20.000│ │ │ │
│ 35 │Subprogramul Modernizarea satului românesc │ 800.000│ │ │ │
│ 36 │Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor şi │ │ │ │ │
│ │oraşelor │ 200.681│ │ │ │
│ 37 │Subprogramul Infrastructura la nivel judeţean │ 500.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.634.182│ 11.458.392│ 11.751.662│ 12.593.532│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.208.780│ │ │ │
│ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 38.500│ │ │ │
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 10.000│ │ │ │
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 9.821│ │ │ │
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │ │
│ │antigrindină │ 8.000│ │ │ │
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 2.000│ │ │ │
│ 07 │Programe comunitare │ 68│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 12.806│ │ │ │
│ 10 │Programe SAPARD │ 3.500│ │ │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.370.869│ │ │ │
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 360.331│ │ │ │
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 37.410│ │ │ │
│ 16 │Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi │ │ │ │ │
│ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ │
│ │mijlocii │ 60.039│ │ │ │
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 697.458│ │ │ │
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │ │ │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │ │
│ │existente │ 10.000│ │ │ │
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 242.556│ │ │ │
│ 29 │Reparaţii curente aferente infrastructurii │ │ │ │ │
│ │feroviare publice │ 150.000│ │ │ │
│ 46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ │
│ │de ajutor de stat │ 483.100│ │ │ │
│ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │ │
│ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 10.000│ │ │ │
│ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│ │şi inovare │ 598.468│ │ │ │
│ 49 │Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul │ │ │ │ │
│ │economic │ 67.779│ │ │ │
│ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ │
│ 53 │Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │ │
│ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 3.600│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 393.913│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 323.592│ │ │ │
│ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străînătate │ 6.333│ │ │ │
│ 04 │Alte transferuri curente în străînătate │ 718│ │ │ │
│ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ 63.270│ │ │ │
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 7.031.489│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 685.300│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 4.450│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 726.751│ │ │ │
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ │ │ │ │
│ │acordat Marii Britanii │ 443.138│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.892.424│ │ │ │
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 279.426│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 16.286.746│ 17.127.278│ 20.148.215│ 22.468.378│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 3.640.148│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 444.284│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.443.094│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 752.770│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 833.880│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 138.713│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 547.205│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 147.962│ │ │ │
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 2.970.150│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 364.233│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.066.281│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 539.636│ │ │ │
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare Rurala (FEADR) │ 2.257.187│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 2.257.187│ │ │ │
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 141.400│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 85.555│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 44.798│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 11.047│ │ │ │
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ │ │ │ │
│ │Agricola (FEGA) │ 244.322│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 63.312│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 181.010│ │ │ │
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ │ │ │ │
│ │Preaderare (IPA) │ 1.646│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 252│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.394│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 48.579│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 21.923│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 21.630│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.026│ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ 1.400│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 700│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 500│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 200│ │ │ │
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.150│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 1.200│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 550│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ │
│ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │ │ │ │
│ │Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe │ 1.900│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 700│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 200│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 31.796│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 12.107│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.540│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 11.149│ │ │ │
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 280│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 227│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 24.194│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 8.581│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 9.646│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.967│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 72.265│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 41.266│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.732│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 8.267│ │ │ │
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 21.698│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 2.972│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 18.721│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 5.816│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 5.185│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 340│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 291│ │ │ │
│ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului │ │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 157.610│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 24.947│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 124.953│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 7.710│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 435.850│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 111.618│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 298.981│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 25.251│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 2.061.149│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ 1.161.910│ │ │ │
│ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 121.973│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
│ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
│ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 1.039.937│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 102.071│ │ │ │
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 1.649.980│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 86.342│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 4.375│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 81.822│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 145│ │ │ │
│ 27 │Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 547│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 350│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 197│ │ │ │
│ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ │ │ │ │
│ │mecanismelor financiare SEE │ 54│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 54│ │ │ │
│ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ │
│ │proiect/beneficiarii instituţii publice │ 9.350│ │ │ │
│ 36 │Transferuri reprezentând confinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
│ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 8.884│ │ │ │
│ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 9.068│ │ │ │
│ 38 │Transferul reprezentând cofinanţarea publică în cadrul│ │ │ │ │
│ │mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de│ │ │ │ │
│ │proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 120│ │ │ │
│ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 305.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.051.324│ 14.467.264│ 14.819.850│ 15.175.596│
│ 01 │Asigurări sociale │ 7.500.672│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.550.652│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.043.781│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 506.871│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.079.097│ 1.843.382│ 1.839.134│ 4.934.173│
│ 01 │Burse │ 471.923│ │ │ │
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.422│ │ │ │
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ │ │ │ │
│ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ │
│ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 85.685│ │ │ │
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │ │ │ │
│ │combatere a intoleranţei │ 3.915│ │ │ │
│ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi │ │ │ │ │
│ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000│ │ │ │
│ 08 │Programe pentru tineret │ 9.312│ │ │ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 47.328│ │ │ │
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 30.000│ │ │ │
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │ │ │ │
│ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 12.880│ │ │ │
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │ │ │ │
│ │cult │ 270.016│ │ │ │
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.500│ │ │ │
│ 16 │Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea│ │ │ │ │
│ │imaginii şi intereselor româneşti peste hotare │ 1.440│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 914.610│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 42.697│ │ │ │
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 75.000│ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 3.825│ │ │ │
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ │
│ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.100│ │ │ │
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 800│ │ │ │
│ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 8.260│ │ │ │
│ 27 │Renta viageră agricolă │ 69.000│ │ │ │
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ │
│ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ │
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │
│ │discriminării │ 295│ │ │ │
│ 33 │Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor │ │ │ │ │
│ │pentru zboruri speciale │ 861│ │ │ │
│ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │ │
│ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru │ │ │ │ │
│ │bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei │ │ │ │ │
│ │care administrează infrastructura feroviară │ 9.978│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.139.038│ 1.188.289│ 982.777│ 932.884│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 2.139.038│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.853.479│ 1.977.112│ 2.134.062│ 2.061.666│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.810.041│ 1.890.261│ 2.051.673│ 2.014.885│
│ 01 │Active fixe │ 1.626.356│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 413.914│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 98.088│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 26.744│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 1.087.610│ │ │ │
│ 02 │Stocuri │ 90.000│ │ │ │
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 90.000│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 51.076│ │ │ │
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 01 │Active financiare │ 38.438│ │ │ │
│ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 38.438│ │ │ │
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.691.550│ 3.399.882│ 2.758.835│ 2.937.547│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 30 │Alte împrumuturi │ 100.000│ │ │ │
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.591.550│ 3.299.882│ 2.643.634│ 2.843.255│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 1.038.352│ │ │ │
│ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 415.287│ │ │ │
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 623.065│ │ │ │
│ 02 │Rambursări de credite interne │ 294.000│ │ │ │
│ 02 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne │ 294.000│ │ │ │
│ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.259.198│ │ │ │
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 13.840.914│ 13.333.526│ 15.738.973│ 16.802.349│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.708.920│ 13.108.362│ 15.393.907│ 16.445.264│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.469.741│ 3.668.966│ 3.768.437│ 3.866.364│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.725.008│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 2.493.173│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 36.869│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 23.049│ │ │ │
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 797│ │ │ │
│ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 135│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6.208│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 94.966│ │ │ │
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 3.391│ │ │ │
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 607│ │ │ │
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 2.810│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 63.003│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 35.888│ │ │ │
│ 02 │Norme de hrană │ 34.943│ │ │ │
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 34│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 659│ │ │ │
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 242│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 708.845│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 530.331│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 13.267│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 135.025│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 4.194│ │ │ │
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
│ │angajaţi │ 12│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 26.016│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 781.516│ 1.086.165│ 818.702│ 840.337│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 475.719│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 15.400│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.248│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 100.376│ │ │ │
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 10.534│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 28.131│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 7.467│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 5.484│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 89.948│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 114.376│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 101.755│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 24.904│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 155│ │ │ │
│ 02 │Hrana pentru animale │ 155│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 683│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 634│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 2│ │ │ │
│ 03 │Reactivi │ 47│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9.875│ │ │ │
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 5.564│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 56│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.255│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 85.460│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 56.405│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străînătate │ 29.055│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 91│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.810│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 3.345│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 4.582│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 2.141│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 155│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 4.642│ │ │ │
│ 26 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale │ 80│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 166.864│ │ │ │
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 283│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 10.809│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 4.486│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 97.273│ │ │ │
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 972│ │ │ │
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 255│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 52.286│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 9.831│ 11.684│ 11.890│ 12.026│
│ 01 │Transferuri curente │ 9.831│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 9.819│ │ │ │
│ 03 │Acţiuni de sănătate │ 12│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.109.268│ 6.808.872│ 6.935.511│ 6.850.019│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.138│ │ │ │
│ 07 │Programe comunitare │ 68│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 1.570│ │ │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 500│ │ │ │
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.000│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 73.641│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 72.923│ │ │ │
│ 04 │Alte transferuri curente în străînătate │ 718│ │ │ │
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 7.031.489│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 685.300│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 4.450│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 726.751│ │ │ │
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ │ │ │ │
│ │Marii Britanii │ 443.138│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.892.424│ │ │ │
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 279.426│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 2.292.418│ 1.485.965│ 3.783.961│ 4.797.719│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 44.062│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 6.127│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 34.191│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.744│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 183.881│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 25.730│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 117.744│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 40.407│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 716│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 475│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 233│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 8│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 8.011│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 2.227│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.490│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.294│ │ │ │
│ 13 │Alte programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen│ 280│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 227│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 160│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 90│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 25│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 45│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 12.578│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 12.194│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 23│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 361│ │ │ │
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 10.553│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 1.560│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.988│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 17│ │ │ │
│ 03 │cheltuieli neeligibile │ 17│ │ │ │
│ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 129.939│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 20.852│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 101.408│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 7.679│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 75.096│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 16.497│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 50.089│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 8.510│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 19.087│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ 64.602│ │ │ │
│ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 3.188│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
│ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
│ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 61.414│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 10.570│ │ │ │
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 1.649.980│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale │ │ │ │ │
│ │în cadrul Uniunii Europene extinse │ 77.665│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 668│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 76.897│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 100│ │ │ │
│ 27 │Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 547│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 350│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 197│ │ │ │
│ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ │ │ │ │
│ │mecanismelor financiare SEE │ 54│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 54│ │ │ │
│ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii instituţii publice │ 3.100│ │ │ │
│ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
│ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 1.520│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 13.231│ 1.518│ 1.641│ 1.758│
│ 01 │Burse │ 300│ │ │ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 283│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.420│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 10.713│ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 220│ │ │ │
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │
│ │discriminării │ 295│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 32.915│ 45.192│ 73.765│ 77.041│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 32.915│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 131.994│ 225.164│ 345.066│ 357.085│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 131.994│ 225.164│ 345.066│ 357.085│
│ 01 │Active fixe │ 120.018│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 37.274│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 39.098│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 5.473│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 38.173│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 11.976│ │ │ │
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 5.159.445│ │ │ │
│ 01 │Administraţia prezidenţială │ 22.915│ │ │ │
│ 02 │Autorităţi legislative │ 336.163│ │ │ │
│ 03 │Autorităţi executive │ 4.459.669│ │ │ │
│ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 340.698│ │ │ │
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 7.031.489│ │ │ │
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ │
│ │Uniunea Europeană │ 1.649.980│ │ │ │
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.716.709│ 1.680.336│ 1.285.748│ 1.311.219│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.716.510│ 1.676.310│ 1.281.722│ 1.310.184│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 140.288│ 144.216│ 147.821│ 151.221│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 109.749│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 107.588│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.718│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 51│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 332│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 60│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 29│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ │ │ │ │
│ │şi familia sa │ 29│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 30.510│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 23.000│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 550│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.700│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 320│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 940│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.889│ 11.194│ 11.474│ 11.737│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.511│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 30│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 50│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.561│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 300│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 50│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 10│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 110│ │ │ │
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 500│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 300│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 1.600│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 100│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 10│ │ │ │
│ 02 │Hrana pentru animale │ 10│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 290│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 90│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străînătate │ 200│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 10│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 10│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 10│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 30│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.893│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 280│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 80│ │ │ │
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 3│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.530│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.667│ 27.412│ 28.096│ 28.742│
│ 01 │Transferuri curente │ 26.667│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 26.667│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.048.844│ 985.906│ 1.010.553│ 1.033.795│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 958.699│ │ │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 20.000│ │ │ │
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 360.331│ │ │ │
│ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│ │şi inovare │ 578.368│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 90.145│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 90.145│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 474.196│ 491.518│ 67.313│ 67.845│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 456.210│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 61.867│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 302.417│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 91.926│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 1.864│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 282│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.387│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 195│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 37│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 28│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 9│ │ │ │
│ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul programului Operaţional │ │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 1.811│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 271│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.540│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 9.875│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 1.991│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.973│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.911│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 284│ │ │ │
│ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii instituţii publice. │ 2.668│ │ │ │
│ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 1.447│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.626│ 16.064│ 16.465│ 16.844│
│ 01 │Burse │ 1.457│ │ │ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 80│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 5.724│ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 105│ │ │ │
│ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 8.260│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 199│ 4.026│ 4.026│ 1.035│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 199│ 4.026│ 4.026│ 1.035│
│ 01 │Active fixe │ 199│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 170│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 24│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 5│ │ │ │
│ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 150.138│ │ │ │
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │ │
│ │generale │ 1.566.571│ │ │ │
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.284.866│ 2.183.228│ 2.608.498│ 4.220.040│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.241.409│ 2.096.357│ 2.526.089│ 4.173.239│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 914.633│ 1.089.971│ 1.553.934│ 128.759│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 718.355│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 718.355│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 196.278│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 154.761│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 3.642│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 37.875│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 58.601│ 60.740│ 61.081│ 60.739│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 7│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 3│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 168│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 10.888│ │ │ │
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 41.000│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 6.535│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 5.935│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 600│ │ │ │
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 161.269│ │ │ │
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 40.000│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 40.000│ │ │ │
│ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii │ 40.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 149.488│ 144.228│ 144.230│ 159.970│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 79.885│ │ │ │
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 37.410│ │ │ │
│ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │ │
│ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 10.000│ │ │ │
│ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 69.603│ │ │ │
│ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străînătate │ 6.333│ │ │ │
│ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ 63.270│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 910.418│ 694.418│ 659.844│ 3.716.771│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.422│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 903.996│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43.457│ 86.871│ 82.409│ 46.801│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 19│ 20│ 20│ 20│
│ 01 │Active fixe │ 19│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 11│ │ │ │
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 01 │Active financiare │ 38.438│ │ │ │
│ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 38.438│ │ │ │
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 161.269│ │ │ │
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ │
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 37.310│ │ │ │
│ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 69.270│ │ │ │
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 5.000│ │ │ │
│ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ │
│ │programului Prima casa │ 10.000│ │ │ │
│ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.962.542│ │ │ │
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI │ 13.442.063│ 14.095.846│ 14.467.979│ 14.593.952│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.265.800│ 11.149.151│ 12.072.372│ 11.965.445│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 54.701│ 26.920│ 28.190│ 24.454│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 54.701│ │ │ │
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 23.919│ │ │ │
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │interne │ 20.000│ │ │ │
│ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 4.000│ │ │ │
│ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 6.782│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.110.568│ 10.891.964│ 11.822.453│ 11.720.758│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 5.725.600│ │ │ │
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 5.725.600│ │ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 3.346.859│ │ │ │
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 3.346.859│ │ │ │
│ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte │ │ │ │ │
│ │de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 1.038.109│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 100.531│ 230.267│ 221.729│ 220.233│
│ 02 │Transferuri de capital │ 100.531│ │ │ │
│ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ │
│ │subîmprumutate │ 100.531│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 623.065│ │ │ │
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 623.065│ │ │ │
│ 02 │Rambursări de credite interne │ 294.000│ │ │ │
│ 02 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne │ 294.000│ │ │ │
│ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.259.198│ │ │ │
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 01 │Transferuri curente │ 16.158.394│ │ │ │
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 12.519.181│ │ │ │
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 551.151│ │ │ │
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ 3.088.062│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 12.519.181│ │ │ │
│ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 551.151│ │ │ │
│ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 3.088.062│ │ │ │
│6001 │APĂRARE │ 5.110.798│ 5.453.959│ 5.565.715│ 5.695.274│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.139.330│ 4.402.780│ 4.484.329│ 4.660.867│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.457.947│ 3.692.385│ 3.711.222│ 3.824.734│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.951.753│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 1.548.946│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 171.970│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 86│ │ │ │
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 85│ │ │ │
│ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 7│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 158.571│ │ │ │
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.254│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 70.828│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 915.841│ │ │ │
│ 02 │Norme de hrană │ 607.014│ │ │ │
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 123.102│ │ │ │
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 21.896│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 163.829│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 590.353│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 488.459│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.244│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 91.810│ │ │ │
│ 05 │Prime de asigurare viaţă plătite de angajator │ │ │ │ │
│ │pentru angajaţi │ 2.971│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.869│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 484.881│ 499.495│ 553.115│ 607.273│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 364.050│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 3.302│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.917│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 155.761│ │ │ │
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 24.827│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 80.935│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 22.517│ │ │ │
│ 07│Transport │ 5.088│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 19.183│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 46.245│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 4.275│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 7.170│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 37.013│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 35.890│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 1.123│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 5.320│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 4.945│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 220│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 155│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.004│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 21.413│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 330│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3.261│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 16.877│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 8.293│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 8.584│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 15│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.176│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 634│ │ │ │
│ 12 │Consultanţa şi expertiză │ 32│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 517│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.448│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 3.351│ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ │ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 65│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 22.209│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 1.196│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 1.453│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 2.993│ │ │ │
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 16.537│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 80.086│ 90.561│ 94.655│ 98.525│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 80.086│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 80.086│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 116.000│ 119.923│ 124.921│ 129.919│
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 116.000│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 116.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 166│ 166│ 166│ 166│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 166│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 59│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natura │ 107│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 250│ 250│ 250│ 250│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 250│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.468│ 1.051.179│ 1.081.386│ 1.034.407│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 971.468│ 1.051.179│ 1.081.386│ 1.034.407│
│ 01 │Active fixe │ 957.566│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 36.926│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.324│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 919.316│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 13.902│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 242.946│ │ │ │
│ 02 │Apărare naţională │ 4.608.925│ │ │ │
│ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ │
│ │afara teritoriului statului român │ 223.399│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 25.579│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 9.949│ │ │ │
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 12.796.537│ 13.423.710│ 13.633.430│ 13.969.311│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.630.798│ 13.175.710│ 13.376.402│ 13.716.038│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.487.149│ 10.983.131│ 11.119.089│ 11.424.063│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.855.333│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 4.721.793│ │ │ │
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 30.548│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 388.505│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 186.993│ │ │ │
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 50│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 974│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 64│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 14.178│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 1.192│ │ │ │
│ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 9.262│ │ │ │
│ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 30.994│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 470.780│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1.721.981│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 1.302.039│ │ │ │
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 355.792│ │ │ │
│ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ │ │ │ │
│ │familia sa │ 163│ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 15.852│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 48.135│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.917.898│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.580.932│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 9.061│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 304.442│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 2.784│ │ │ │
│ 05│Prime de asigurare viaţă plătite de angajator │ │ │ │ │
│ │pentru angajaţi │ 980│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19.699│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 892.685│ 962.982│ 990.856│ 1.012.102│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 465.528│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 7.743│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.744│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 165.996│ │ │ │
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 17.639│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 108.308│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 14.675│ │ │ │
│ 07│Transport │ 720│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 44.456│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 77.796│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 26.451│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 27.100│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 7.323│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 4.792│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 2.531│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.385│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 1.906│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 208│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 195│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 76│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9.269│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 2.464│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 208│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 6.597│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 27.954│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 14.210│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 13.744│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 2.321│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 300│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.263│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 11.456│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 1.303│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.155│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ 3.472│ │ │ │
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 5│ │ │ │
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 4│ │ │ │
│ 02│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │interne │ 1│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 4.932│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 98│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 128.435│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 279│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 1.454│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 8.195│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 63.956│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
│ │publice │ 346│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 54.205│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.015.124│ 1.024.095│ 1.053.483│ 1.078.211│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 1.007.924│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 927.477│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 78.390│ │ │ │
│ 10│Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ 1.833│ │ │ │
│ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ │
│ │sau arest preventiv │ │ │ │ │
│ 52│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 224│ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ │
│ │aflaţi în centrele de cazare │ │ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 7.200│ │ │ │
│ 08│Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │ │
│ │în urgenţă │ 6.800│ │ │ │
│ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 400│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 13.529│ 13.652│ 12.947│ 22.055│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 5.158│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 5.158│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 8.371│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 8.371│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 170.695│ 154.990│ 163.559│ 140.827│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 18.315│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.850│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.663│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 7.802│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 63.754│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 7.940│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 41.185│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 14.629│ │ │ │
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ │ │ │ │
│ │Preaderare (IPA) │ 1.450│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 223│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.227│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 21.399│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 3.300│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 14.099│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 4.000│ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 1.400│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 700│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 500│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 200│ │ │ │
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.150│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.200│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 550│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ │
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ │
│ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 1.900│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 700│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 200│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 23.785│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 9.880│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.050│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 9.855│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în │ │ │ │ │
│ │perioada 2007-2013 │ 11.612│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 4.109│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.202│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 4.301│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 3.207│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 689│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.335│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 183│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 274│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 274│ │ │ │
│ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
│ │Asistenţa Tehnică │ 7.000│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.000│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 200│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 6.765│ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.795│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.925│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 45│ │ │ │
│ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
│ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 7.364│ │ │ │
│ 38 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
│ │promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât │ │ │ │ │
│ │instituţii publice. │ 120│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 16│ 61│ 61│ 62│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 16│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 15│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 1│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.864│ 11.799│ 11.407│ 13.718│
│ 01 │Burse │ 100│ │ │ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 1.764│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 3.000│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 46.736│ 25.000│ 25.000│ 25.000│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 46.736│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165.739│ 248.000│ 257.028│ 253.273│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165.739│ 248.000│ 257.028│ 253.273│
│ 01 │Active fixe │ 111.087│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 40.477│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 43.902│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 451│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 26.257│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 15.073│ │ │ │
│ 01 │Administraţia centrală │ 1.351.003│ │ │ │
│ 03 │Ordine publică │ 4.707.043│ │ │ │
│ 01 │Poliţie │ 2.891.771│ │ │ │
│ 02 │Jandarmerie │ 1.096.697│ │ │ │
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 718.575│ │ │ │
│ 04 │Siguranţa naţională │ 1.712.680│ │ │ │
│ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.185.580│ │ │ │
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.093.203│ │ │ │
│ 07 │Penitenciare │ 920.877│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ │
│ │siguranţa naţională │ 1.040│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 825.111│ │ │ │
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.188.714│ 4.377.628│ 4.918.395│ 5.027.067│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.085.616│ 4.268.304│ 4.798.265│ 4.905.192│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 564.739│ 580.682│ 589.966│ 602.742│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 392.691│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 332.162│ │ │ │
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 818│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 11.220│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 5.486│ │ │ │
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 5│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 24.561│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 244│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 1.107│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 375│ │ │ │
│ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 76│ │ │ │
│ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 589│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 16.048│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 45.954│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 32.951│ │ │ │
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 8.548│ │ │ │
│ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ │ │ │ │
│ │familia sa │ 165│ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 492│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 3.798│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 111.348│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 86.569│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.518│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 20.054│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 381│ │ │ │
│ 05│Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
│ │angajaţi │ 1│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.825│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 188.627│ 193.882│ 197.011│ 199.519│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 84.855│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 4.309│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2.110│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 45.326│ │ │ │
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 7.947│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.435│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 1.228│ │ │ │
│ 07│Transport │ 266│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.330│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 5.771│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 10.133│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 5.523│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 35.300│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 35.286│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 14│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 926│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 636│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 199│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 1│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 90│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 27.033│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 14.484│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 592│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 11.957│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 9.189│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 7.943│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 1.246│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 31│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 160│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 4.668│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiza │ 579│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 3.975│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 286│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ 150│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 110│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 55│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 12.319│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 96│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 248│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 634│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 1.893│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 29│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.419│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 2.083.914│ 2.249.339│ 2.300.629│ 2.350.404│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 2.083.914│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 312.545│ │ │ │
│ 02│Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.771.064│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 305│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.262│ 1.550│ 1.552│ 1.576│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 800│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 800│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 462│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 462│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 420.785│ 421.897│ 869.038│ 892.254│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 419.197│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 78.398│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 278.239│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 62.560│ │ │ │
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţa pentru Preaderare │ │ │ │ │
│ │(IPA) │ 196│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 29│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 167│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 40│ │ │ │
│ │2007-2013 │ │ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 40│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 293│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 48│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 230│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 15│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 1.059│ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.059│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 308.545│ 332.422│ 340.138│ 347.602│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 308.545│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 15.000│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 293.545│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 474.244│ 488.532│ 499.931│ 511.095│
│ 01 │Burse │ 464.416│ │ │ │
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.500│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 200│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 7.128│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 43.500│ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 43.500│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 103.098│ 109.324│ 120.130│ 121.875│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 103.098│ 109.324│ 120.130│ 121.875│
│ 01 │Active fixe │ 102.568│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 99.013│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.000│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 1.500│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 55│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 253.460│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 328.540│ │ │ │
│ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 3.472│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ preşcolar │ 3.472│ │ │ │
│ 04 │Învăţământ secundar │ 338.035│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 150.000│ │ │ │
│ 02 │Învăţământ secundar superior │ 163.035│ │ │ │
│ 03 │Învăţământ profesional │ 25.000│ │ │ │
│ 05 │Învăţământ postliceal │ 54.839│ │ │ │
│ 06 │Învăţământ superior │ 2.266.403│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ universitar │ 2.174.696│ │ │ │
│ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 91.707│ │ │ │
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 26.000│ │ │ │
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 26.000│ │ │ │
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 326.500│ │ │ │
│ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 141.500│ │ │ │
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 185.000│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 10│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 591.455│ │ │ │
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.921.401│ 2.927.231│ 2.994.047│ 3.049.120│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.898.401│ 2.906.671│ 2.972.973│ 3.027.561│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 743.306│ 764.477│ 783.389│ 801.479│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 562.111│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 429.672│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 75.229│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 33.457│ │ │ │
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 300│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 15.000│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 163│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 814│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 12│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 7.464│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 21.515│ │ │ │
│ 01│Tichete de masă │ 20.000│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 1.310│ │ │ │
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 120│ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 22│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 63│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 159.680│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 116.462│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2.798│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 30.908│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 4.716│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4.796│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.222.016│ 1.250.373│ 1.281.632│ 1.311.071│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 171.202│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 3.033│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.019│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 15.714│ │ │ │
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 3.078│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 65.036│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 10.048│ │ │ │
│ 07│Transport │ 100│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11.040│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 32.111│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 30.023│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 6.055│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 8.005│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 5│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 76.332│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 41.001│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 8.116│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 25.193│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 2.022│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 6.142│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 2.000│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 102│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 4.040│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.021│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 3.021│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 1.000│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 506│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 503│ │ │ │
│ 12 │Consultanţa şi expertiză │ 500│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 2.006│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.006│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 1│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 100│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 201.546│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 5│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 9│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 608│ │ │ │
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 200│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200.724│ │ │ │
│ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ 503.261│ │ │ │
│ │unităţilor sanitare din reţeaua │ │ │ │ │
│ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │
│ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ 100.000│ │ │ │
│ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
│ │publice locale │ │ │ │ │
│ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ 140.830│ │ │ │
│ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ │ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 859.539│ 806.194│ 825.409│ 843.497│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 834.539│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 115.837│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 561.652│ │ │ │
│ 11│Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 46.600│ │ │ │
│ │fondului naţional unic de asigurări sociale │ │ │ │ │
│ │de sănătate │ │ │ │ │
│ 25│Programe pentru sănătate │ 60.000│ │ │ │
│ 38│Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 21.390│ │ │ │
│ 45│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea sănătăţii │ 29.060│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 25.000│ │ │ │
│ 08│Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │ │
│ │în urgenţă │ 500│ │ │ │
│ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 500│ │ │ │
│ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la │ │ │ │ │
│ │spitale │ 22.500│ │ │ │
│ 22│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ 500│ │ │ │
│ 23│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ │
│ │sănătate │ 500│ │ │ │
│ 24│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 500│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 4.000│ 4.000│ 4.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 4.000│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 21.400│ 21.999│ 22.549│ 26.578│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 9.055│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 2.324│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.683│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 48│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 6.470│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.727│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.590│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.153│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 5.125│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 5.125│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 750│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 750│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 48.140│ 59.628│ 55.994│ 40.936│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 48.140│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.000│ 20.560│ 21.074│ 21.559│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.000│ 20.560│ 21.074│ 21.559│
│ 01 │Active fixe │ 19.500│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 17.240│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 100│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 1.660│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│ │ │ │
│ 01 │Administraţia centrală │ 20.460│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 135.896│ │ │ │
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 7.482│ │ │ │
│ 05 │Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale│ 7.482│ │ │ │
│ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 27.700│ │ │ │
│ 01 │Spitale generale │ 27.700│ │ │ │
│ 08 │Servicii de sănătate publică │ 39.500│ │ │ │
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 93.707│ │ │ │
│ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală │ │ │ │ │
│ │în sănătate │ 6.211│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 2.590.445│ │ │ │
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.590.445│ │ │ │
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.741.571│ 1.865.890│ 1.793.099│ 1.836.183│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.737.787│ 1.863.989│ 1.791.175│ 1.834.236│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40.419│ 42.036│ 43.768│ 45.428│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 32.878│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 30.846│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 112│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 429│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 5│ │ │ │
│ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 25│ │ │ │
│ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.431│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 7.541│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 5.538│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 211│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.523│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 58│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 211│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 381.427│ 400.712│ 409.968│ 418.706│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 362.009│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 429│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 183│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 9.107│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 595│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 634│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 140│ │ │ │
│ 07│Transport │ 473│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.281│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 342.142│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 7.025│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.645│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 242│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 242│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.805│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 472│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 1.333│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 54│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 286│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 422│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 70│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 126│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 14.768│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 5│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 331│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 230│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 5.783│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 6│ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.413│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 598.619│ 620.359│ 637.004│ 652.841│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 598.619│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 595.578│ │ │ │
│ 53│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 3.041│ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ │
│ │monahal al cultelor recunoscute │ │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.941│ 65.609│ 41.789│ 75.318│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 36.300│ │ │ │
│ 02│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 10.000│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 26.300│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 3.641│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.641│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 13.351│ 18.745│ 14.633│ 4.187│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 2.160│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 224│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.359│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 577│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 5.183│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 643│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.643│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 897│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 500│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 500│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 1│ │ │ │
│ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii instituţii publice. │ 3.582│ │ │ │
│ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii alţii decât instituţii publice. │ 1.925│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 524.030│ 524.467│ 545.873│ 568.556│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ 85.685│ │ │ │
│ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ │
│ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ │ │ │ │
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ 3.915│ │ │ │
│ │combatere a intoleranţei │ │ │ │ │
│ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni │ 10.000│ │ │ │
│ │şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ │ │ │ │
│ 08 │Programe pentru tineret │ 9.312│ │ │ │
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 30.000│ │ │ │
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │ │ │ │
│ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 12.880│ │ │ │
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului │ │ │ │ │
│ │de cult │ 270.016│ │ │ │
│ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică şi │ │ │ │ │
│ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti │ │ │ │ │
│ │peste hotare │ 1.440│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 19.132│ │ │ │
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 75.000│ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 3.500│ │ │ │
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ │
│ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.100│ │ │ │
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 800│ │ │ │
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ │
│ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 140.000│ 192.061│ 98.140│ 69.200│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 140.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.784│ 1.901│ 1.924│ 1.947│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.784│ 1.901│ 1.924│ 1.947│
│ 01 │Active fixe │ 3.784│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.640│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 464│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 1.680│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 40.303│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.288│ │ │ │
│ 03 │Servicii culturale │ 315.322│ │ │ │
│ 03 │Muzee │ 74.441│ │ │ │
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 214.772│ │ │ │
│ 11 │Edituri │ 1.956│ │ │ │
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 20.000│ │ │ │
│ 14 │Centre culturale │ 3.153│ │ │ │
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.000│ │ │ │
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 296.094│ │ │ │
│ 01 │Sport │ 285.282│ │ │ │
│ 02 │Tineret │ 10.812│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ │ │ │ │
│ │şi religiei │ 1.078.564│ │ │ │
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.816.956│ 18.286.863│ 18.514.651│ 18.869.822│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.810.175│ 18.280.619│ 18.508.355│ 18.863.399│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 218.921│ 225.268│ 230.882│ 236.145│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 173.052│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 170.650│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 710│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 150│ │ │ │
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 35│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 50│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 403│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 10│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.044│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 279│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 153│ │ │ │
│ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 116│ │ │ │
│ │sa │ │ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 4│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 6│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 45.590│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 35.105│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 806│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 8.067│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 201│ │ │ │
│ │boli profesionale │ │ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.411│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 150.510│ 175.840│ 177.126│ 178.337│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 35.647│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 2.441│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 210│ │ │ │
│ 03│Incălzit, iluminat şi forţa motrică │ 8.286│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 1.017│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.120│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 369│ │ │ │
│ 07│Transport │ 50│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.669│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 268│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 14.217│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 669│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 15│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 15│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 209│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 157│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 26│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 11│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 15│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 660│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 62│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 598│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.726│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.726│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 1.000│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 2.600│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 147│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 27│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 218│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 307│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 4│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 500│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 106.781│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 10│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 101│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 916│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 5.500│ │ │ │
│ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 97.355│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
│ │publice │ 12│ │ │ │
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 90│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.797│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.288.669│ 3.293.841│ 3.256.545│ 3.248.806│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 3.261.669│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 11.115│ │ │ │
│ 04│Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │handicap │ 2.178.510│ │ │ │
│ 26│Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │ │
│ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │ │ │ │
│ │creşterea copilului │ 87.391│ │ │ │
│ 30│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │pensionari │ 800.000│ │ │ │
│ 31│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 40.253│ │ │ │
│ 37│Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ │
│ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ │
│ │petrolieri │ 124.400│ │ │ │
│ 54│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │destinate finanţării unor programe de interes naţional│ 20.000│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 27.000│ │ │ │
│ 31│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ │
│ │de interes naţional │ 7.000│ │ │ │
│ 32│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ │
│ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 20.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.257│ 3.348│ 3.432│ 3.511│
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 3.257│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.257│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 328.399│ 337.663│ 345.612│ 353.561│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 468│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 18│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 406│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 44│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 62.304│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 12.786│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 38.119│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 11.399│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 30│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 30│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 600│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 97│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 386│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 117│ │ │ │
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 1.412│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.412│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 400│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 60│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 340│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţa Tehnică │ 150.000│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 57.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 93.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 15.000│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
│ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │ │
│ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │ │
│ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ │
│ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ │
│ │FEN postaderare │ 93.185│ │ │ │
│ 01│Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 93.185│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 5.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 13.742.597│ 14.134.615│ 14.479.485│ 14.827.766│
│ 01 │Asigurări sociale │ 7.500.672│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.241.925│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 6.028.707│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 213.218│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 46.322│ 19.130│ 15.273│ 15.273│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 44.951│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.371│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 31.500│ 90.914│ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 31.500│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.781│ 6.244│ 6.296│ 6.423│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.781│ 6.244│ 6.296│ 6.423│
│ 01 │Active fixe │ 5.081│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 2.355│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.306│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 10│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 410│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.700│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 374.145│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 226.545│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.376.278│ │ │ │
│ 05 │Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.223.607│ │ │ │
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.223.607│ │ │ │
│ 06 │Asistenţa socială pentru familie şi copii │ 4.989.726│ │ │ │
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ │
│ │pensionare │ 6.174│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 800│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.227.952│ │ │ │
│ 01 │Ajutor social │ 1.176.943│ │ │ │
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ │
│ │a statutului de refugiat │ 3.100│ │ │ │
│ 04 │Servicii sociale │ 1.000│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
│ │sociale │ 46.909│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 391.729│ │ │ │
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 2.589.584│ 1.543.146│ 1.276.464│ 2.931.842│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.424.584│ 1.463.060│ 1.196.369│ 2.849.399│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000│ 7.168│ 7.383│ 7.627│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 200│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 137.224│ 133.801│ 151.147│ 154.623│
│ 30 │Alte subvenţii │ 137.224│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.591.981│ 849.271│ 905.685│ 940.501│
│ 01 │Transferuri curente │ 21.100│ │ │ │
│ 13│Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 100│ │ │ │
│ 32│Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 21.000│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 1.570.881│ │ │ │
│ 04│Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli │ │ │ │ │
│ │de sport │ 30.000│ │ │ │
│ 05│Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ │ │ │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale │ │ │ │ │
│ │de urbanism │ 200│ │ │ │
│ 06│Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ │ │ │ │
│ │de termoficare │ 35.000│ │ │ │
│ 09│Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie │ │ │ │ │
│ │de locuinţă │ 5.000│ │ │ │
│ 35│Subprogramul Modernizarea satului românesc │ 800.000│ │ │ │
│ 36│Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor şi │ │ │ │ │
│ │oraşelor │ 200.681│ │ │ │
│ 37│Subprogramul Infrastructură la nivel judeţean │ 500.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 256.650│ 94.013│ 94.982│ 95.887│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 256.650│ │ │ │
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 5.650│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 241.000│ │ │ │
│ 26│Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │ │ │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │ │
│ │existente │ 10.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 200.000│ 291.658│ │ 1.638.589│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 200.000│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 25.754│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 148.226│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 26.020│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │
│ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 231.729│ 87.149│ 37.172│ 12.172│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 231.729│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165.000│ 80.086│ 80.095│ 82.443│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165.000│ 80.086│ 80.095│ 82.443│
│ 01 │Active fixe │ 165.000│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 164.950│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 50│ │ │ │
│ 03 │Locuinţe │ 752.276│ │ │ │
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 752.276│ │ │ │
│ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 326.327│ │ │ │
│ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 326.327│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ │
│ │dezvoltării comunale │ 1.510.981│ │ │ │
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 2.124.309│ 2.114.885│ 2.106.988│ 1.967.146│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.045.709│ 2.050.515│ 2.027.425│ 1.888.519│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.310│ 142.608│ 146.618│ 150.137│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 102.421│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 95.396│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 5.068│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 80│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 42│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 536│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.269│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 27.889│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 21.211│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 508│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.305│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 198│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 667│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.389│ 39.310│ 40.488│ 41.825│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 23.957│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 932│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 19│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.777│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 524│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.810│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 345│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 7│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.565│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 3.949│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 5.029│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 546│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 60│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 60│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 40│ │ │ │
│ 03 │Reactivi │ 40│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 337│ │ │ │
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 25│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 312│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.571│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.773│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străînătate │ 1.798│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 5│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 89│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.490│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 140│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 247│ │ │ │
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 45│ │ │ │
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 45│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 121│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 6.741│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 349│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 811│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 1.350│ │ │ │
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
│ │publice │ 15│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.211│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 11.160│ 12.839│ 16.400│ 16.400│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 11.160│ │ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 11.160│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 15.550│ 50.415│ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 15.550│ │ │ │
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodăria apelor │ 15.550│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.918│ 37.884│ 45.175│ 45.732│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 24.818│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 2.818│ │ │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 5.900│ │ │ │
│ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│ │şi inovare │ 16.100│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 16.100│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 16.100│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.807.382│ 1.765.411│ 1.776.635│ 1.632.246│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 123.968│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 14.144│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 107.576│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.248│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 41.687│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 4.982│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 28.605│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 8.100│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 121│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 121│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 3.175│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 984│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 2.131│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 22.272│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 6.763│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 13.376│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.133│ │ │ │
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 9.733│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 9.733│ │ │ │
│ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 18.860│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 2.824│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 16.005│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 31│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 47.500│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 4.650│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 41.850│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 662.678│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ 787.388│ │ │ │
│ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 14.763│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de │ │ │ │ │
│ │drept public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 772.625│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 35.000│ │ │ │
│ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 55.000│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.000│ 2.048│ 2.109│ 2.179│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 2.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.600│ 17.870│ 33.063│ 32.127│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.600│ 17.870│ 33.063│ 32.127│
│ 01 │Active fixe │ 28.021│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 3.740│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.533│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 2.976│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 17.772│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.579│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 45.000│ │ │ │
│ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 45.000│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 48.075│ │ │ │
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 2.050.534│ │ │ │
│ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 3.800│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 16.000│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 5.900│ │ │ │
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.961.312│ 1.842.670│ 2.289.998│ 2.689.217│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.870.466│ 1.833.022│ 2.278.241│ 2.678.460│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.974│ 7.711│ 7.928│ 8.118│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.167│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 5.145│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 2│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 20│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.807│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.366│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 33│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 342│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 10│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 56│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.579│ 52.811│ 54.239│ 55.846│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 5.989│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 20│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 130│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 30│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 150│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 20│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 150│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 1.235│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 4.249│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 5│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 80│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 50│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 30│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 35│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 5│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│ │ │ │
│ 21 │Meteorologie │ 44.195│ │ │ │
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 800│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 442│ │ │ │
│ 01│Reclama şi publicitate │ 10│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 5│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 30│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 347│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 194.110│ 204.206│ 205.534│ 206.786│
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 10.000│ │ │ │
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 184.110│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 555.639│ 562.466│ 561.653│ 1.203.299│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 555.639│ │ │ │
│ 05│Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │ │
│ │antigrindină │ 8.000│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 900│ │ │ │
│ 16│Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi │ │ │ │ │
│ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ │
│ │mijlocii │ 60.039│ │ │ │
│ 46│Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ │
│ │de ajutor de stat │ 483.100│ │ │ │
│ 53│Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │ │
│ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 3.600│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 2.062.164│ 1.005.828│ 1.448.887│ 1.204.411│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 30.730│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 4.620│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 25.588│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neelegibile │ 522│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 18.666│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 2.341│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 13.536│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neelegibile │ 2.789│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 24.298│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 17.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 7.298│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 106.836│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 23.582│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 77.850│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 1.364.384│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
│ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │ │
│ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │ │
│ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ │
│ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ │
│ │FEN postaderare │ 216.735│ │ │ │
│ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 10.837│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de │ │ │ │ │
│ │drept public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 205.898│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 50.515│ │ │ │
│ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 250.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.846│ 9.648│ 11.757│ 10.757│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.846│ 9.648│ 11.757│ 10.757│
│ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ │
│ 02 │Stocuri │ 90.000│ │ │ │
│ 01│Rezerve de stat şi de mobilizare │ 90.000│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 746│ │ │ │
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.961.312│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 35.964│ │ │ │
│ 03 │Meteorologie │ 39.602│ │ │ │
│ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 8.000│ │ │ │
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 6.293│ │ │ │
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 194.110│ │ │ │
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 2.034.824│ │ │ │
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 95.780│ │ │ │
│ 12 │Ajutoare de stat │ 483.100│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 63.639│ │ │ │
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 174.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 173.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 173.977│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│ │ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.000│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 173.977│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 1.000│ │ │ │
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 171.650│ 195.595│ 194.078│ 243.814│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115.826│ 139.771│ 193.124│ 242.860│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.291│ 1.959│ 202│ 202│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.291│ │ │ │
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ 4.291│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ │ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 73.035│ 102.012│ 157.122│ 204.158│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │ │
│ │tarif │ 500│ │ │ │
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 72.535│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.500│ 35.800│ 35.800│ 38.500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 38.500│ │ │ │
│ 01│Restructurarea industriei de apărare │ 38.500│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 55.824│ 55.824│ 954│ 954│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 55.824│ 55.824│ 954│ 954│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 55.824│ │ │ │
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 55.824│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 171.650│ │ │ │
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 6.398.091│ 7.197.950│ 7.253.311│ 7.370.813│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.247.791│ 7.046.511│ 7.067.256│ 7.204.007│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 368.772│ 389.374│ 400.321│ 409.928│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 288.726│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 270.571│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 17.255│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 336│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 33│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 491│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 40│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 80.046│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 60.023│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.442│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 15.007│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 1.132│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.442│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 124.600│ 144.233│ 147.882│ 151.375│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 94.124│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 2.299│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 435│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 11.546│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 1.196│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 8.974│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 831│ │ │ │
│ 07│Transport │ 68│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 14.355│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 30.296│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 24.124│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.173│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 2│ │ │ │
│ 01│Hrană pentru oameni │ 2│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 44│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 4│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 9│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 31│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 995│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 141│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 854│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.030│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.747│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 1.283│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 45│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 388│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 580│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 886│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 229│ │ │ │
│ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ │
│ │animalelor │ 3.000│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 42│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 17.522│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 60│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 29│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 4.233│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 20│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.180│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 400│ 450│ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 400│ │ │ │
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 400│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.528.046│ 1.539.675│ 1.513.489│ 1.596.264│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 1.453│ │ │ │
│ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.526.593│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 778.416│ 833.834│ 848.230│ 861.948│
│ 01 │Transferuri curente │ 778.416│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 749.416│ │ │ │
│ 48│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea camerelor agricole │ 29.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 684.118│ 766.580│ 786.773│ 813.145│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 678.518│ │ │ │
│ 06│Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 2.000│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 4.818│ │ │ │
│ 10│Programe SAPARD │ 3.500│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 5.000│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 663.200│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 5.600│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 5.600│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.665.919│ 3.302.782│ 3.302.782│ 3.302.782│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 15.615│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 1.901│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 10.769│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.945│ │ │ │
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Rurală(FEADR) │ 2.257.187│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 2.257.187│ │ │ │
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 141.400│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 85.555│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 44.798│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 11.047│ │ │ │
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ │ │ │ │
│ │(FEGA) │ 244.322│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 63.312│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 181.010│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 7.292│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 1.940│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 3.940│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.412│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 103│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 103│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 71.520│ 67.583│ 67.779│ 68.565│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 2.520│ │ │ │
│ 27 │Renta viageră agricolă │ 69.000│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 26.000│ 2.000│ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 26.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 46.700│ 47.839│ 70.854│ 72.514│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 46.700│ 47.839│ 70.854│ 72.514│
│ 01 │Active fixe │ 45.600│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 11.769│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.600│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 246│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 31.985│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.100│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 103.600│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 30 │Alte împrumuturi │ 100.000│ │ │ │
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 3.600│ │ │
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 3.600│ │ │ │
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 3.600│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 98.218│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 534.776│ │ │ │
│ 03 │Agricultură │ 1.850.161│ │ │ │
│ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 170.543│ │ │ │
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară │ 11.961│ │ │ │
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.528.046│ │ │ │
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 25.594│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 114.017│ │ │ │
│ 04 │Silvicultură │ 114.194│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 3.800.742│ │ │ │
│8401 │TRANSPORTURI │ 12.503.267│ 13.782.790│ 14.919.228│ 15.171.025│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.189.570│ 13.532.525│ 14.715.483│ 15.000.456│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.001│ 22.551│ 23.070│ 23.578│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 17.310│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 15.315│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.464│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 30│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 4│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 295│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 202│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 4.691│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 3.540│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 85│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 886│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 36│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 144│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.997│ 8.197│ 8.386│ 8.571│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 5.536│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 111│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 16│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 1.681│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 227│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 498│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 15│ │ │ │
│ 07│Transport │ 5│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 496│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 1.172│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 1.315│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 200│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 4│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 4│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 91│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 11│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 10│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 70│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.023│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 333│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 690│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 37│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 42│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 79│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 38│ │ │ │
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 41│ │ │ │
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 41│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 806│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 10│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 69│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 153│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 17│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 557│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 75.779│ 63.975│ 55.756│ 50.000│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 75.779│ │ │ │
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate │ │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 75.779│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.016.444│ 2.157.767│ 2.279.562│ 2.353.570│
│ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.000│ │ │ │
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ │
│ │public de călători │ 1.627.000│ │ │ │
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 328.444│ │ │ │
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 53.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.306.596│ 1.475.678│ 1.453.279│ 1.427.069│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.246.122│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 30.665│ │ │ │
│ 28│Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 365.457│ │ │ │
│ 55│Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 60.474│ │ │ │
│ 13│Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 60.474│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.498.646│ 1.739.391│ 1.871.295│ 2.038.017│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.496.896│ │ │ │
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 4.171│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 3.600│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.096.569│ │ │ │
│ 28│Cheltuieli neeligibile ISPA │ 242.556│ │ │ │
│ 29│Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare │ │ │ │ │
│ │publice │ 150.000│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.750│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.750│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.707.800│ 7.361.154│ 8.312.976│ 8.372.064│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 2.847.487│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 337.071│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 1.866.021│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 644.395│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 11.260│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 1.499│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.647│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.114│ │ │ │
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 2.770.150│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 338.479│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 1.918.055│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 513.616│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 2.045│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 1.027│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.018│ │ │ │
│ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 33.415│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 21.475│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 6.382│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 5.458│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 43.543│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 7.148│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 27.969│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 8.426│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 16.489│ 17.467│ 18.453│ 19.052│
│ 01 │Burse │ 5.650│ │ │ │
│ 33 │Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor │ │ │ │ │
│ │pentru zboruri speciale │ 861│ │ │ │
│ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │ │
│ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunuri │ │ │ │ │
│ │imobiliare aflate în concesiunea companiei care │ │ │ │ │
│ │administrează infrastructura feroviară │ 9.978│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 1.537.818│ 686.345│ 692.706│ 708.535│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 1.537.818│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.834│ 3.002│ 3.172│ 3.275│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.834│ 3.002│ 3.172│ 3.275│
│ 01 │Active fixe │ 2.834│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.053│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 555│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 226│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 310.863│ 247.263│ 200.573│ 167.294│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 310.863│ 247.263│ 200.573│ 167.294│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 310.863│ │ │ │
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 310.863│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 105.104│ │ │ │
│ 03 │Transport rutier │ 6.262.876│ │ │ │
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 6.262.876│ │ │ │
│ 04 │Transport feroviar │ 5.249.641│ │ │ │
│ 01 │Transport pe cale ferată │ 4.215.498│ │ │ │
│ 02 │Transport cu metroul │ 1.034.143│ │ │ │
│ 05 │Transport pe apă │ 757.122│ │ │ │
│ 06 │Transport aerian │ 114.622│ │ │ │
│ 02 │Aviaţia civilă │ 114.622│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 13.902│ │ │ │
│8501 │COMUNICAŢII │ 136.821│ 116.620│ 67.443│ 68.162│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71.842│ 51.222│ 51.661│ 52.017│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.142│ 8.908│ 9.159│ 9.378│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.534│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 6.025│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 5│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 128│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 376│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.608│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.200│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 29│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 319│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 7│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 53│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.714│ 5.883│ 6.034│ 6.168│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.950│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 150│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 60│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.150│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 80│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 130│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 130│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 500│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 750│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 383│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 160│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 160│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 700│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 100│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 600│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 90│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 1.000│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 40│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 80│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 110│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 201│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 28│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 49│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 4│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 120│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.343│ 1.381│ 1.415│ 1.415│
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.343│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.343│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 56.540│ 34.944│ 34.944│ 34.944│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 48.193│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 6.964│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 40.438│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 791│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 3.999│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 484│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.741│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 774│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în │ │ │ │ │
│ │perioada 2007-2013 │ 1.348│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 860│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 339│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 149│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul │ │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 3.000│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 750│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.250│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 103│ 106│ 109│ 112│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 103│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 64.979│ 65.398│ 15.782│ 16.145│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 64.979│ 65.398│ 15.782│ 16.145│
│ 01 │Active fixe │ 64.979│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 14.969│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 50.010│ │ │ │
│ 01 │Comunicaţii │ 136.821│ │ │ │
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 108.155│ 110.165│ 113.029│ 115.704│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.155│ 110.165│ 113.029│ 115.704│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 36.376│ 36.376│ 37.395│ 38.330│
│ 01 │Transferuri curente │ 36.376│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 20.861│ │ │ │
│ 56│Finanţarea planului sectorial de cercetare din dome- │ │ │ │ │
│ │niul agricol şi de dezvoltare rurală │ 15.515│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 71.779│ 73.789│ 75.634│ 77.374│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 71.779│ │ │ │
│ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │ │
│ │inovare │ 4.000│ │ │ │
│ 49│Transferuri pentru finanţarea cercetării în │ │ │ │ │
│ │domeniul economic │ 67.779│ │ │ │
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 36.376│ │ │ │
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului │ │ │ │ │
│ │şi energiei │ 67.279│ │ │ │
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │ │
│ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 4.500│ │ │ │
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 67.559│ 435.834│ 8.614│ 3.735│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.559│ 435.834│ 8.614│ 3.735│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.162│ 3.110│ 3.288│ 3.364│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.162│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.162│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 65.697│ 432.724│ 5.326│ 371│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 52.500│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 9.075│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 49.752│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 673│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programe- │ │ │ │ │
│ │lor cu finanţare din FEN │ 501│ │ │ │
│ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 5.696│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 700│ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 700│ │ │ │
│ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 6.897│ │ │ │
│ 04 │Turism │ 60.662│ │ │ │
│5006 │CREDITE EXTERNE │ 10.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│ │ │ │
│ 01 │Active fixe │ 10.000│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 10.000│ │ │ │
│6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 10.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│ │ │ │
│ 01 │Active fixe │ 10.000│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 10.000│ │ │ │
│ 03 │Ordine publică │ 10.000│ │ │ │
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 10.000│ │ │ │
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 13.955.162│ 14.006.416│ 13.711.097│ 14.076.809│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.949.023│ 14.006.251│ 13.711.097│ 14.076.809│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.170│ 795│ │ │
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 450│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 150│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 300│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.287│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 500│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 893│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 893│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.286│ 1.273│ 1.273│ 1.266│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.286│ │ │ │
│ 07│Programe comunitare │ 984│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 3.302│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 13.940.567│ 14.004.183│ 13.709.824│ 14.075.543│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Rurală(FEADR) │ 6.947.169│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.947.169│ │ │ │
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 256.666│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 256.666│ │ │ │
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ │ │ │ │
│ │(FEGA) │ 6.300.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.300.000│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 230.822│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 230.822│ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 4.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 4.000│ │ │ │
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ │
│ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 106.823│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 106.823│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 16.639│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 16.639│ │ │ │
│ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 28.225│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 28.225│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 25.728│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 3.364│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.364│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 8.495│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.495│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.139│ 165│ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.139│ 165│ │ │
│ 01 │Active fixe │ 6.139│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.809│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 230│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 100│ │ │ │
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 50.098│ 25.477│ 2.245│ 1.266│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.098│ 25.477│ 2.245│ 1.266│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.284│ 1.273│ 1.273│ 1.266│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.284│ │ │ │
│ 07│Programe comunitare │ 984│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 300│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.814│ 24.204│ 972│ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 7.490│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 7.490│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 21.323│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 21.323│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 268│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 268│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 13.269│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 13.269│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 2.604│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.604│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 3.860│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 3.860│ │ │ │
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 50.098│ │ │ │
│ 03 │Autorităţi executive │ 50.098│ │ │ │
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 841│ 23│ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 841│ 23│ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 800│ │ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 800│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 800│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 41│ 23│ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 41│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 41│ │ │ │
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │ │
│ │generale │ 841│ │ │ │
│6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 165.979│ 111.682│ 106.905│ 106.605│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 165.979│ 111.682│ 106.905│ 106.605│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 165.979│ 111.682│ 106.905│ 106.605│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 9.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 9.000│ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 4.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 4.000│ │ │ │
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ │
│ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 85.500│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 85.500│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 16.230│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 16.230│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 8.190│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.190│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 22.424│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 3.364│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 19.060│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 4.635│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 4.635│ │ │ │
│ 01 │Administraţia centrală │ 4.078│ │ │ │
│ 03 │Ordine publică │ 116.728│ │ │ │
│ 01 │Poliţie │ 29.518│ │ │ │
│ 02 │Jandarmerie │ 1.600│ │ │ │
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 85.610│ │ │ │
│ 05 │Servicii de protecţie contra incendiilor │ 1.010│ │ │ │
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.112│ │ │ │
│ 07 │Penitenciare │ 862│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 41.189│ │ │ │
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.027│ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.027│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.027│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007- │ │ │ │ │
│ │2013 │ 100│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 100│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 927│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 927│ │ │ │
│ 06 │Învăţământ superior │ 1.000│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ universitar │ 1.000│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 27│ │ │ │
│6608 │SĂNĂTATE │ 5.809│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.809│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.809│ │ │ │
│ 01 │Active fixe │ 5.809│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.809│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 5.809│ │ │ │
│6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.500│ 960│ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.170│ 795│ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.170│ 795│ │ │
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 450│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 150│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 300│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.287│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 500│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 893│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 893│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 330│ 165│ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 330│ 165│ │ │
│ 01 │Active fixe │ 330│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 230│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 100│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 4.500│ │ │ │
│7408 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.267│ 207│ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.267│ 207│ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.060│ │ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.060│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 1.060│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 207│ 207│ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 207│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 207│ │ │ │
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 1.267│ │ │ │
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 221.475│ 74.520│ 1.982│ 1.982│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 221.475│ 74.520│ 1.982│ 1.982│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.142│ │ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.142│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 1.142│ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 220.333│ 74.520│ 1.982│ 1.982│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 214.125│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 214.125│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 5.508│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.508│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 700│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 700│ │ │ │
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 221.475│ │ │ │
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 221.475│ │ │ │
│8308 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 13.503.835│ 13.793.382│ 13.599.965│ 13.966.956│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.503.835│ 13.793.382│ 13.599.965│ 13.966.956│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13.503.835│ 13.793.382│ 13.599.965│ 13.966.956│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Rurală (FEADR) │ 6.947.169│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.947.169│ │ │ │
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 256.666│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 256.666│ │ │ │
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ │ │ │ │
│ │Agricolă (FEGA) │ 6.300.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.300.000│ │ │ │
│ 03 │Agricultura │ 13.503.835│ │ │ │
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 13.503.835│ │ │ │
│8508 │COMUNICAŢII │ 331│ 165│ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 331│ 165│ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 331│ 165│ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 331│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 331│ │ │ │
│ 01 │Comunicaţii │ 331│ │ │ │
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 6.338.321│ 5.470.387│ 5.377.273│ 5.439.338│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.802.906│ 4.582.633│ 4.593.087│ 4.627.624│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 983.106│ 975.454│ 978.745│ 982.899│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 941.781│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 894.811│ │ │ │
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 50│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.723│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 320│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 14.233│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 17.824│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3.083│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 5│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariate în bani │ 9.732│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 11.123│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 8.110│ │ │ │
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 1.827│ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 208│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 978│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 27.527│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 20.778│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 565│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.282│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 189│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 713│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.180.625│ 1.361.880│ 1.360.287│ 1.368.265│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 826.149│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 607.831│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2.642│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 31.719│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 7.468│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15.341│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 15.988│ │ │ │
│ 07│Transport │ 2.085│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.747│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 89.113│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 49.215│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 22.537│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 10.188│ │ │ │
│ 01│Hrană pentru oameni │ 10.113│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 75│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 37.081│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 29.075│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 2.418│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 3.861│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 1.727│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 11.630│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 2.299│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 715│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 8.616│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 13.066│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 5.271│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 7.795│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 4.594│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 3.521│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3.205│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 477│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 1.917│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 474│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 107│ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ │ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 207│ │ │ │
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 100│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate │ │ │ │ │
│ │din acţiuni în reprezentarea intereselor │ 77│ │ │ │
│ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 149.110│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 267│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 418│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 167│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 11.710│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 15│ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 136.533│ │ │ │
│ 35 │Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului │ │ │ │ │
│ │Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate │ 92.000│ │ │ │
│ │derulate de unităţile sanitare din reţeaua │ │ │ │ │
│ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.886│ 4.164│ 4.164│ 4.164│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 6.886│ │ │ │
│ 01│Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 6.886│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 100.000│ │ │ │
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 100.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 952.039│ 976.581│ 999.107│ 1.020.349│
│ 01 │Transferuri curente │ 670.763│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 20.000│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 7.612│ │ │ │
│ 25│Programe pentru sănătate │ 245.000│ │ │ │
│ 35│Transferuri din veniturile proprii ale │ │ │ │ │
│ │Ministerului Sănătăţii Publice către │ 398.151│ │ │ │
│ │fondul de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 281.276│ │ │ │
│ 08│Aparatura medicală şi echipamente de │ │ │ │ │
│ │comunicaţii în urgenţă │ 80.964│ │ │ │
│ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 50.000│ │ │ │
│ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor │ │ │ │ │
│ │la spitale │ 50.000│ │ │ │
│ 25│Transferuri din veniturile proprii ale │ │ │ │ │
│ │Ministerului Sănătăţii către bugetele locale │ 43.146│ │ │ │
│ │pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ │ │ │ │
│ 26│Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │ │ │ │
│ │Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea │ 20.000│ │ │ │
│ │reparaţiilor capitale în sănătate │ │ │ │ │
│ 27│Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │ │ │ │
│ │Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea │ 37.166│ │ │ │
│ │altor investiţii în sănătate │ │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 95.615│ 80.200│ 65.759│ 66.287│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 76.440│ │ │ │
│ 02│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 21.775│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 10.000│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 35.000│ │ │ │
│ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│ │şi inovare │ 9.665│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către organiza-│ │ │ │ │
│ │ţii internaţionale) │ 19.175│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 18.175│ │ │ │
│ 04│Alte transferuri curente în străînătate │ 1.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.395.906│ 1.096.138│ 1.096.138│ 1.096.138│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională(FEDR) │ 1.395.346│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.395.346│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 560│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 80│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 480│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 14.550│ 13.258│ 13.261│ 13.265│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 14.550│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 14.530│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 20│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 74.179│ 74.958│ 75.626│ 76.257│
│ 01 │Burse │ 48.062│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 17│ │ │ │
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ 25.400│ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ │ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 700│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.531.815│ 868.054│ 764.486│ 792.014│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.526.190│ 868.054│ 764.486│ 792.014│
│ 01 │Active fixe │ 1.431.748│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 224.330│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 129.446│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 224.345│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 853.627│ │ │ │
│ 02 │Stocuri │ 55.000│ │ │ │
│ 01│Rezerve de stat şi de mobilizare │ 55.000│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 39.442│ │ │ │
│ 72 │TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE │ 5.625│ │ │ │
│ 01 │Active financiare │ 5.625│ │ │ │
│ 01│Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 5.625│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.600│ 19.700│ 19.700│ 19.700│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 19.700│ 19.700│ 19.700│
│ 02 │Rambursări de credite interne │ 3.600│ │ │ │
│ 01│Rambursări de credite interne garantate │ 3.600│ │ │ │
│5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 78.053│ 69.243│ 69.982│ 70.830│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 77.528│ 68.750│ 69.513│ 70.354│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33.088│ 30.330│ 30.739│ 31.187│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 29.245│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 5.400│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 346│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plaţii cu ora │ 4.510│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 16.091│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 395│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2.503│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 3.843│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 2.905│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 70│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 726│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 23│ │ │ │
│ │boli profesionale │ │ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 119│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 43.440│ 38.420│ 38.774│ 39.167│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 16.957│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 738│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 340│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 5.641│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 940│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.030│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 30│ │ │ │
│ 07│Transport │ 15│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.073│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 3.866│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 3.284│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 627│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 256│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 3│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 253│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.182│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 812│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străînătate │ 3.370│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 56│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 5│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 49│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 34│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 21.274│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 72│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 205│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 4│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 11.250│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.743│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.000│ │ │ │
│ 04│Alte transferuri curente în străînătate │ 1.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 525│ 493│ 469│ 476│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 525│ 493│ 469│ 476│
│ 01 │Active fixe │ 525│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 191│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 220│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 114│ │ │ │
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 78.053│ │ │ │
│ 02 │Autorităţi legislative │ 17.450│ │ │ │
│ 03 │Autorităţi executive │ 60.603│ │ │ │
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 100.678│ 99.018│ 99.018│ 99.018│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 88.866│ 87.556│ 87.556│ 87.556│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.054│ 43.754│ 43.754│ 43.754│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 34.845│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 33.729│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 1.100│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani